You are on page 1of 23

MICROORGANISMA

DAN KESANNYA

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Menjelaskan ciri-ciri pelbagai jenis


mikroorganisma.
Mengelaskan mikroorganisma kepada
bakteria, fungi, protozoa, virus dan alga

MIROORGANISMA

Dikenali sebagai mikrob.


Organisma hidup yang sangat kecil.
Hanya boleh dilihat menerusi mikroskop
Sesetengah mikroorganisma berfaedah
manakala sesetengahnya berbahaya kepada
manusia.

MIKROORGANISMA

Dikelaskan berdasarkan ciri-ciri sepunya


seperti
Saiz
Habitat/nutrisi
Bentuk
Nutrisi
Cara

pembiakan

MIKROORGANISMA

Dikelaskan kepada 5 kumpulan


Bakteria
Virus
Kulat
Alga
Protozoa

BAKTERIA

Struktur
Tidak

mempunyai nukleus sebenar


Bahan nukleusnya terdiri daripada DNA
bertaburan di dalam sitoplasma disebabkan tiada
membran nukleus.
Mempunyai dinding sel dan membran sel
Flagela: struktur halus dan panjang

Membantu bakteria bergerak.

BAKTERIA

Saiz
Organisma
0.5

- 10

unisel

BAKTERIA

Bentuk
Kokus:

bentuk sfera
Basilus: bentuk rod, batang atau silinder
Spirilum: bentuk berlingkar seperti skru
Vibrio: bentuk koma

BAKTERIA

Cara pembiakan
Pembiakan

aseks: belahan dedua


Sekiranya persekitaran tidak sesuai, bakteria
membentuk spora yang akan bercambah apabila
keadaan di sekeliling menjadi sesuai.

BAKTERIA

Nutrisi
Bakteria

yang berklorofil boleh membuat


makanan sendiri autotrof
Bakteria yang tidak berklorofil hidup sebagai
parasit atau saprofit heterotrof

VIRUS

Struktur
Mempunyai

bahan genetik sama ada RNA atau

DNA
Tidak mempunyai nukleus, mitokondria,
membran sel atau sitoplasma
Tidak menunjukkan semua ciri cara hidup

Tidak bernafas, makan dan berkumuh

VIRUS

Saiz
0.02

0.4
Paling seni dan hanya boleh dilihat menerusi
mikroskop elektron.

Bentuk
Pelbagai

rod)

bentuk (spera/ segi empat atau bentuk

VIRUS

Cara pembiakan
Tidak

boleh membiak dengan sendiri


Hanya boleh membiak dalam sel hidup (perumah)
Menggandakan dirinya dengan cepat

VIRUS

Nutrisi
Menjadi

perasit
Apabila sel perumah mati, virus akan berpindah
ke sel hidupan yang lain.
hal ini mendatangkan penyakit kepada perumah.

KULAT

Struktur
Menyerupai

tumbuhan tetapi tidak boleh


membuat makanan sendiri
Mempunyai dinding sel dan nukleus
Tidak mempunyai akar, daun dan batang
Kebanyakkan kulat multisel teapi yis adalah
unisel

KULAT

Saiz
Berbeza-beza

diantara 10 100

Bentuk
Bujur, filamen,

sfera

KULAT

Cara pembiakan
Aseks

melalui

pembentukan spora
Proses pertunasan seperi yis

Nutrisi
Saprofit:

mendapatkan makanan daripada


tumbuhan dan haiwan yang telah mati.
Parasit: hidup pada hidupan lain dan menyera
nutrian daripada perumah itu.

PROTOZOA

Struktur
Mikroorganisma

unisel
Bernafas, bergerak dan membiak seperti haiwan
multisel.
Conoh: ameba, paramecium dan plasmodium.
Silia, flagella membantu pergerakan protozoa

Saiz
Antara

5 250
Boleh dilihat dibawah mikroskop cahaya berkuasa
rendah.

PROTOZOA

Cara pembiakan
Aseks

melalui belahan dedua


Seks melalui pengkonjugatan

Nutrisi
Saprofit:

makan bahan reput di dasar kolam


Parasit: boleh menyebabkan demam malaria

ALGA

Struktur
Tumbuhan

akuatik
Unisel/multisel
Mempunyai klorofil dan menjalankan proses
fotosintesis
Alga seperti struktur sel umbuhan yang lain
seperti dinding sel, nukleus dan sitoplasma
Tetapi tidak mempunyai batang, akar atau daun
Kebanyakan pigmen fotosinesis lain memberikan
warna pada alga
Sesetengah alga mempunyai flagela untuk
membuat pergerakan.

ALGA

Saiz
Saiz

antara mikroskopik dan makroskopik 1


-10000
Contoh mikroskopik: diatoms, volvox dan
chlamydomonas
Conoh makroskopik : rumpai laut

Bentuk
Berbeza

warna & bentuk


Bulat/bujur/berbentuk filamen yang panjang

ALGA

Cara pembiakan
Seks:

Pengkonjugatan
Aseks: pembentukan spora, belahan dedua dan
fragmentasi

Nutrisi
Boleh

membuat makanan sendiri melalui proses


fotosintesis.

Sekian Terima Kasih.