Mail sendt den 15.6.2016 kl.

10:33, hvor jeg beder det offentlige system om at give mig indsigt i
alle ”hemmelige informationer”, som de har registreret om mig.

De Forenede Nationer:

• Præsident for generalforsamlingen Mogens Lykketoft, mogens.lykketoft@ft.dk

Europa-Kommissionen:

• Kommissær Margrethe Vestager, margrethe-vestager-contact@ec.europa.eu

Den danske regering:

• Statsminister (lille) Lars Løkke Rasmussen, stm@stm.dk
• Departementschef Christian Kettel Thomsen, Statsministeriet, stm@stm.dk
• Justitsminister (og stakkels fjols) Søren Pind, jm@jm.dk
• Departementschef Barbara Bertelsen, Justitsministeriet, jm@jm.dk

Det danske Folketing

• Formand Pia Kjærsgaard, postformand@ft.dk
• Formand Liselotte Blixt, Sundheds- og ældreudvalget, liselott.blixt@ft.dk
• Formand Pernille Rosenkrantz-Theil, Social- og Indenrigsudvalget, spert@ft.dk
• Psykiatri- og sundhedsordfører (samt forræder og kujon) Jane Heitmann, Sundheds- og
ældreudvalget og Social- og Indenrigsudvalget, jane.heitmann@ft.dk

Helsingør Kommune:

1
• Faglig konsulent Lisbeth Vilborg, Center for Job og Uddannelse, lvi25@helsingor.dk
• Centerchef Kristjan Gundsø Jensen, Center for Job og Uddannelse, kgj05@helsingor.dk
• Kommunaldirektør (og kujon) Stine Johansen, sjo12@helsingor.dk
• Borgmester (og ”tøsedreng over alle”) Benedikte Kiær, borgmester@helsingor.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune:

• Kommunaldirektør Søren Hansen, soha@ltk.dk
• Borgmester Sofia Osmani, borgmester@ltk.dk

Politiet:

• Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, rpch@politi.dk
• Chef for Politiets Efterretningstjeneste, Finn Borch Andersen, pet@pet.dk
• Politidirektør Jens-Christian Bülow, Nordsjællands Politi, nsj@politi.dk

Psykiatrisk Hospital:

• Direktør Martin Lund, Region Hovedstadens psykiatriske hospital, martin.lund@regionh.dk
• Centerchef Henrik Hauschildt Juhl, Psykiatrisk Center Nordsjælland, henrik.hauschildt-
juhl@regionh.dk
• Overlæge Alex Kørner, Psykiatrisk Center Nordsjælland, alex.koerner@regionh.dk
• Klinikchef Henrik Søltoft, Hillerød, henrik.soeltoft-jensen@regionh.dk
• Klinikchef Eric Schaumburg, Klinikchef Helsingør, Eric.Schaumburg@regionh.dk

Kirker m.v.:

• Kirkeminister Bertel Haarder, min@kum.dk
• Biskop Lise-Lotte Rebel, Folkekirken, Helsingør Stift, llr@km.dk
• Domprovst Steffen Ravn Jørgensen, Helsingør Domkirke, srj@km.dk
• Rabbiner Jair Melchior, Det Jødiske Samfund i Danmark, jm@mosaiske.dk
• Biskop Czeslaw Kozon, Den Katolske Kirke i Danmark, biskop@katolsk.dk

Jeg beder det offentlige system give mig indsigt i ALLE hemmelige oplysninger om mig - SVAR
UDBEDES AF ALLE!

I min mail af den 27. april 2015, som mange af jer har modtaget, bad jeg verden om at
offentliggøre al (hemmelig) information fra IT-systemer, arkiver m.v. i forbindelse med, at jeg
samtidig ophævede den gamle verdens ”helvedes system”, dvs. al offentlig virksomhed, som vil
blive erstattet med ægte FRIHED og ANSVAR til alle i vores Ny Verden, som du kan læse mere om
fra min hjemmeside.

Jeg er nu ved at færdiggøre mit arbejde, og en del af dette er at kontakte jer som offentlige
myndigheder, som jeg, direkte eller indirekte, har været i berøring med i forbindelse med elitens
(hemmelige) kamp for min far, siden min søster, og imod mig, for at bede jer om at sende mig alle
jeres hemmelige arkiver og registre *, som indeholder information om mig, mit virke på jord og

2
jeres planer/aktiviteter for at modarbejde og direkte at overtage mig (tømme min livsenergi og slå
mig ihjel!) for, som I troede, at kunne videreføre liv i menneskehedens Ny Verden via min
”livsflamme”, som imidlertid ville have ført til verdens ende.

* Til Jobcenter/Politi/alle: Dette er IKKE jeres ”normale register” om mig, men jeres HEMMELIGE registre, arkiver,
noter – got it?

I har kendt til og planlagt min ankomst i årtier, som har været centrum for jeres aktiviteter, jeg
bliver her givet følelsen af de tidligere folketingsformænd Svend Jakobsen og Ivar Hansen som
eksempler, som således ikke var for at hjælpe mig, men at bryde mig ned, fordi I havde fået en
forkert opfattelse ind med modermælken om, at det var min (halv-) søster – efter min far (ikke
hans datter!) - som var ”værd at satse på” som ”verdens forløser”, men hun var altså det modsatte,
og så var det, at jeg, som I fejlagtigt troede var sendt fra mørket med opdraget at ødelægge alt liv, i
virkeligheden er det modsatte, altså dét, som I troede, at min far, og efter ham, min søster, var, og
det er denne sandhed, som over de seneste år er gået op for flere og flere af jer, som nu ved, at I
blev taget ved næsen af jeres eget ”helvedes system”, og I var nemme ofre, for I prioriterede jeres
egen overlevelse over ”pøblen” (90%), som I besluttede at eliminere på vejen mod jeres Ny Verden
for ”de værdige få” (10%), som I så jer selv som, fordi I var ”meget bedre og klogere” end pøblen,
som dermed ”fortjente” deres skæbne, og I fik lov til at svælge jer selv i penge, magt og sex, som
gjorde jer både blinde og døve, og hermed kom I til at fremstå som Djævlen selv, og alligevel
troede I, at I var det modsatte for at redde menneskeheden fra udryddelse, som i virkeligheden var
den ende, som I selv var ”millimeter” fra at bringe, og ja, er det ikke morsomt, at man kan være så
dum og hjernevasket, som I "kloge hoveder" var?

Så der er ingen grund til for jer længere at støtte den forkerte side, det er hele ”verdens helvedes
system” med Putin i toppen, som står for fald, og jeg beder jer derfor om at lægge jeres våben og
åbne jeres hjerter for mig, som inkluderer at give mig aktindsigt i AL (hemmelig) INFORMATION,
som I har registreret om mig, og ja, det siger sig selv, at AL HEMMELIG VIRKSOMHED og
registrering af informationer er FORKERT og skal ophøre med at eksistere, det kan selv fjolser
forstå, ikke også, Søren Pind?

Årsagen til, at jeg nu igen beder jer sende mig al (hemmelig) information, som I har registreret om
mig, er, at der er nogle af jer, som er ”begyndt at synge om mig”, det vil sige, at loyaliteten mod
jeres ellers ”ubrydelige, helvedes system” er brudt, og det er blot dette, at jeg ønsker at gøre brug
af ved at give jer en sidste chance for at vise, hvem I i virkeligheden har loyalitet overfor og
sympatiserer med, min søster eller jeg, som var spørgsmålet om ”at være eller ikke at være”, og så
var hele historien desuden vendt 180 grader rundt, som gjorde det lidt sværere for jer at forstå,
hvem det i virkeligheden var rigtigt at støtte (nu bevidst at gøre det modsatte af det rigtige for at
kunne køre "spillet" til ende for hermed at bringe mig "mørke til rensning"), og nu er det altså, at
jeg siger, at SPILLET ER SLUT, og at jeg beder jer lægge alle kort på bordet, der er INGEN vej tilbage,
tværtimod står vi lige foran åbningen af vores Ny Verden, hvor hele jeres system vil ophøre med at
eksistere og alle hemmelige oplysninger alligevel vil blive offentliggjort til en undrende verden, og
dette selvom, at nogle af jer har været nogle ordentlige tøsedrenge (m/k) – foruden forrædere og
kujoner - og forsøgt at slette oplysninger om jeres egen skyld i spillet mod mig, sig mig, hvad
tænker I egentligt på, ”små børn” (?) - ALT KOMMER FREM ALLIGEVEL!

Jeg beder jer således sende mig ALLE HEMMELIGE OPLYSNINGER, som I har registret om mig, og
som for eksempel indeholder den danske regerings mest kontroversielle beslutning og største

3
skandale i al tid, da den tillod ”højere magter” (Rusland) at overvåge og styre mig (24/7) ved hjælp
af Kilden selv, som var faldet ”i de forkerte hænder”, som medførte udstrakt brug af ”tanke- og
følelseskontrol” i forsøget på at påføre mig ”negativ energi” og ”ønskede, negative personlige
karakteristika” inklusive en UENDELIG stærk negativ energi/stemmer/følelser, som konstant siden
2004/06 kæmpede for at få mig til at give op/overtage mig, en utrolig stærk og forkert seksuel
energi, ulyst til at tale og se mennesker, generel utålmodighed, træthed, ukontrollabelt
temperament m.v. for at få mig til at fremstå som ”mørket selv” (som jeg imidlertid var stærkere
end, og gik imod), at anvende min egen familie/netværk mod mig ved hjælp af samme kontrol
samt decideret Stasi-virksomhed, og at tømme min (og min mors) livsrecept- og energi af hensyn
til ”menneskehedens overlevelse/fremtid”, som altså alene var baseret på et falsum/misforståelse
af verdens magthavere og ”forkert spirituel information”, som blev givet til ”mine forgængere” på
grund af verdens og deres ”forkerte livsførelse”. Og det gælder ikke mindst planerne om at ”imitere
Stig” ved opbygningen af jeres Ny Verden – at etablere jeres system/struktur i nærheden af ”min
guldbeholdning” (Kilden) i troen på, at dette var forudsætningen for jer at lykkes.

Og jeg tænker på hele jeres ”Stasi-arkiv” med bagholdsangreb, hemmelige opgaver, bevidste løgne
(overfor mig og "hele verden", så løgnen til sidst skulle blive til sandhed!) og rapportering udført
mod mig af familie/venner, skole, arbejdsgivere, det offentlige system, kommune, hospital, kirke
m.v., som jeg har mødt undervejs i mit liv, og det erklærede programmål at erklære mig for ”dum”,
doven, asocial, en dårlig leder, og en uønsket mand, som var overtaget af mørkets kræfter for at
kunne vise en undrende verden, at ”noget gik galt med Stig, han blev sendt som mørkets forløser
for at destruere alt liv, som vi blev nødt til at handle mod”, som altså alene var baseret på én stor
løgn af de værste verdens-diktatorer og den negative energi, som blev sendt mod mig – jeg føler
her disse øverste ledere udstyret med de absolut VÆRST tænkelige (!) personlige motiver og
”drifter” - og som ønskede at overtage verdenskontrollen i et kommende totalitært styre med dem
selv på den absolutte top uden mig, min mor og nærmeste familie, som de altså mente ”ikke var
gode nok” til at passe på ”Kildens flamme”, som det ville blive udtrykt, og som de derfor havde
”overtaget” fra os for at føre selve livet videre, som dog var en illusorisk drøm, for liv kan ALDRIG
være bæredygtigt, når det er baseret på mørkets løgne og bedrag og dets planlagte eliminering af
90% af verdens befolkning samt en ny verdensorden af ondskab selv, og det var altså denne vej,
som hele jeres ”helvedes system” arbejdede for med alle jeres kræfter (!), som var lidt idiotisk at
gøre, det kan I godt se nu, ikke (?), og som ville have ført til den sikre død og verdens ende for alle,
og det krævede, at jeg omvendte jer og verdenseliten inklusive alle verdens regeringer for at
ændre på dette faktum, som jeg lykkedes med og som altså er den eneste årsag til, at I alle stadig
er i live, er I ikke glade for det (?), og måske så meget, at I ligefrem har lyst til at følge mig og
udtrykke jeres taknemmelighed?

Og jeg tænker på jeres hemmelige arkiver, som inkluderer bevidst tilsværtelse og latterliggørelse af
mig overfor eliten samt vildledning af samme med forkerte informationer om mig (også ved hjælp
af systemets konstante overvågning af mig), planlagte medie kampagner overfor ”den almindelige
verden” mod mig i ”slagets sidste fase”, tilkendelse af lavere karakterer i skole, at jeg ikke blev
student (fra Gymnasiet, "access denied", ikke sandt, Hans?) samt lederes kontrol af min
erhvervskarriere, som medførte, at jeg ikke blev udnævnt til den naturlige leder, som jeg er, men at
jeg blev holdt nede i hele min erhvervskarriere med kedeligt papirarbejde, som ødelagde mit
humør og liv. Og om planen om at stoppe mit forsørgelsesgrundlag efter 2009 (kontanthjælp), at
erklære mig for sindssyg (skizofren), at kidnappe mig, indlægge mig på psykiatrisk hospital et
hemmeligt sted for her at tømme min livsenergi, smide mig ud af min bopæl og slette hele min
offentlige identitet og endelig at slå mig ihjel ved "et uheld", når jeg var helt tømt for ”alt” – som i

4
øvrigt også gjaldt for min mor, og jeg beder jer såmænd også om at give mig alle oplysninger, som I
har registreret om hende, for vi hører sammen i jeres beskidte planer.

Og det indeholder planen om at gøre mig til ”en potentiel terrorist som Breivik”, som Lisbeth
Vilborg fra Helsingør Kommunes Jobcenter anmeldte mig som i 2011 til Nordsjællands Politi (!)
UDEN at orientere mig herom (!!!) og UDEN at politiet meddelte mig om den modtagne
anmeldelse inklusive deres efterforskning bag min ryg (se for eksempel deres besøg på min
hjemmeside den 22.11.2011 nedenfor - jeg går ud fra, at hele denne historie ikke er registreret i
jeres almindelige, men hemmelige systemer, ikke sandt?), som IKKE omfattede en afhøring af mig,
som tilsyneladende var ”helt unødvendig” for at erklære mig skyldig og "fjerne mig som trussel" (I
ønskede ikke at høre min side af historien for i ro og mag at forstå sammenhængen uden at lade
jeres egen frygt og negative følelser kontrollere jer i kampen mod ”afskyelige Stig”, som I alle så
mig som), og ja, er det sådan, at det fungerer i et retssamfund som det danske (?), eller var det
fordi, at I havde besluttet jer for, at det var tvingende nødvendigt at bure mig inde på den ene eller
den anden måde - ”vi behøver ikke at lytte til/læse Stig for at forstå, at han er sindssyg/skyldig, det
siger sig selv”, ikke (?) - og så var det, at I besluttede at bruge jeres ”nye regler for en ny verden i
permanent undtagelsestilstand”, hvor I kunne skalte og valte med enhver, som I ønskede, for at
bringe mig derhen, hvor pebret gror, så I selv kunne nyde frugten af min frigivne energi og liv, er
det ikke sådan, at det er (?), og det er blot dette, at jeg ønsker at vise en HEL verden, som endnu
ikke er blevet informeret herom, så det er kun et spørgsmål, om det vil blive mit gamle jeg –
gennem jeres åbning overfor mig – eller nye jeg, som får adgang til alt, som vil bringe al
information frem, hvad synes I, er rigtigt at gøre (?), og ja, SÅ BLOT GØR DET (!), når I har truffet
jeres beslutning, som betyder HER OG NU (!), for jeg har IKKE tid til at vente på jer, som I nok
forstår, og ja, livet går videre, og jeg kan og vil ikke meget længere opretholde facaden af den
gamle verden, men vil vise mit og jeres sande ansigt som vores nye selv, så det er altså NU, at det
foregår, mine damer og herrer – eller ”tøsedrenge”, om I vil.

5
Denne side viser ”Rigspolitichefens Afdeling D”, dvs. Politiets Efterrretningstjenestes ”interesse”
for min hjemmeside og mig som del af jeres ”hemmelige efterforskning” af mig som en
”potentiel Breivik” og ”trussel mod den nationale sikkerhed i Danmark”, som skulle lukkes inde,
ikke (?) - I kan godt se, at I var ”tossede oven i hovedet”, at tro dette om mig, ikke sandt, Søren
Pind, PET & Co.?

Så det er i virkeligheden kun et spørgsmål, om I nu vil vælge at gøre det eneste rigtige, og give mig,
og hermed verden gennem mig, indsigt i jeres hemmelige informationer om mig, som I også kan
opfatte som en mulighed for at bede om syndsforladelse, som nogle af jer måske tillægger værdi
(?), som altså er at gøre det eneste RIGTIGE, at lægge alle kort på bordet og bede om forladelse,

6
har I format nok til at gøre dette (?), og ja, det gælder også dig, Benedikte, din tøsedreng (m/k)!

For god ordens skyld beder jeg venligt alle modtagere (”enheder”) af denne mail om at give mig
jeres besvarelse, som alle vil blive offentliggjort - ellers risikerer I at få Folketingets Ombudsmand
efter jer, som i givet fald vil belære jer om "god forvaltningsskik", som du nu har lært på den
"hårde måde", da du meget påfaldende og HELT FORKERT valgte at "holde kæft" overfor mig, ikke
sandt, Benedikte?

Vil I vælge at spille helvedes spil mod mig til det sidste, eller at ”bryde sammen” nu, erkende jeres
synder samt frigive alle oplysninger, I har om mig? Vil I vælge at være STÆRKE og stå frem for
verden ved at gøre rigtigt og sige ”ja, vi tror på og følger Stig, derfor”, eller er I stadig nogle store
tøsedrenge, som ikke skal have noget af at stikke næsen frem og som derfor foretrækker at holde
hovedet placeret dybt i jorden og lade som om, at I aldrig bliver opdaget, selvom I godt ved, at det
er ved at være op over, og ja, altså også hovedet ("op over"), ikke sandt, din kæmpe tøsedreng,
Søren Pind (?) – og samtidig føler jeg også ”taknemmelighed” for dig og det spil, som du har spillet,
men det er altså SLUT NU for jer alle, capisce?

Jeg ser frem til at høre fra jer alle i "god ro og orden", ikke sandt?

---

Jeg modtog meddelelse om, at min mail ikke blev leveret til henrik.hauschildt-juhl@regionh.dk og
alex.koerner@regionh.dk, som må være fordi den første adresse er forkert og den sidste, fordi Alex
er fratrådt.

7
Efter at have sendt ovenstående mail blev jeg meget direkte af mit indre selv opfordret til også at
videresende min mail til nedenstående personer, som jeg således gjorde:

TIL:

• Dronning Margrethe, hofmarskallatet@kongehuset.dk

Forsvaret:

• Forsvarsminister Peter Christensen, fmn@fmn.dk
• Forsvarschef Peter Bartram, VFK@mil.dk

Skat:

• Skatteminister Karsten Lauritzen, skm@skm.dk
• Direktør for SKAT, Jesper Rønnow Simonsen, juraaktindsigt@skat.dk

Det Islamiske Trossamfund

• Formand Ayman Thiab, wakf@wakf.com

Jeg videresender min mail nedenfor til "det offentlige system", som også gælder for jer, der
modtager denne mail, og som jeg er blevet opfordret meget direkte til også at sende min mail til.
Jeg ser også frem til at modtage jeres svar på min anmodning om indsigt i ALLE hemmelige
oplysninger om mig, som I har registreret i jeres systemer, arkiver, noter m.v., og som jeg skriver
nærmere om nedenfor. Mange tak :-).

Venlig hilsen / Kind regards,
Stig Dragholm

8
18.6.2016:

Jeg blev erindret om, at Rigshospitalet har ”den størte file” af alle på mig for at tømme Stig og lade
verden overtage mig i stedet, så jeg sendte følgende mail til dem, og Nordsjællands Hospital er
inkluderet, for I havde ”fornøjelsen” af operere på mig ”m.v.” nogle gange i min opvækst og som
voksen, ikke sandt?

9
Svar:

15.6.2016: Benedikte og Stine fra Helsingør Kommune har lært, at de skal huske at svare mig, men
nej, det ”kan de ikke” gøre personligt, så i stedet fik de Jeppe – fra mit gamle spinning-hold hos
Fitness World (!) - til at svare mig, og så kan vi jo gætte to gange på, om I vil sende ham ”alle
hemmelige” informationer om mig, eller om I vil opretholde facaden (på muren også, som ellers vil
brydes ned!) og lade som om, at I ikke har sådanne informationer.

10
15.6.2016: Ja, Skatteministeriet ved i hvert fald intet om mig, og behøvede slet ikke at involvere
Skatteministeren personligt, selvom jeg havde adresseret ham i min mail – hvad tænker I på???

15.6.2016: Rigspolitiet er ikke særligt kloge, for I ”kunne ikke” forstå min mail til jer???

16.6.2016: Nej, det er ”ikke særligt svært” at finde ud af, Morten & Co. hos Rigspolitiet, har I eller
har I ikke registreret – eller adgang til - ”hemmelige oplysninger” om mig, og ja, hvor svært kan det
være???

11
15.6.2016: Og formanden for Folketingets Sundhedsudvalg ved i hvert fald ikke noget om mig, og
du har ikke deltaget i ”hemmelige koordineringsmøder” om mig (?), og ja, jeg spørger bare.

12
20.6.2016: Jeg modtog dette svar fra Biskoppen fra Helsingør Stiftsøvrighed, og jeg skrev følgende i
mit skrift: ”I was thinking about the public system having read me - “it is alright to do wrong, if it is
good/right to do for man” as I wrote the other day as example – and then I read the letter as I
received today from Helsingør diocese, from the Bishop's employee, saying that they have
performed a search on me in their new and old system without finding any secret information. A
little later, I was shown a small and very old bottle standing on their shelves and containing the
most concentrated liquer ever, which is “the secret of Stig” as Helsingør Stift has access to too.”

13
22.6.2016: Og jeg modtog dette svar fra Nordsjællands Hospital, og skrev følgende i mit skrift:
”I received my official journal from North Zealand hospital as their reply to my email asking them
for “secret information”, but where is “everything else” of your “secret system” (?), and yes, you
have “no comments” on this, is that how it is? And this journal mainly contains information about
a little operation I went through in 1996, but where is all other information from hospitalisations
on Helsingør Hospital when I was a teenager – and in Copenhagen as child???

https://stigdragholm.files.wordpress.com/2016/06/nordsjc3a6llands-hospital-journal-220616.pdf

22.6.2016: Jeg modtog følgende svar fra PET, og skrev følgende i mit skrift:

I received a reply (as you can read in full from the PDF document below) from PET, the Intelligence
Service of the Danish Police, to my email of June 15 asking also them to send me their “secret
information” saved on me – knowing positively that they have received a report from Helsingør
Commune via North Zealand Police and have carried out a an investigation on me for being “a
potential Breivik” - and all they said was that they will not grant me access to their records on me
because the Act on Intelligence Service says that as a legal person, I do NOT have this right (!), and
this is to ensure that the Intelligence Service can “carry out it's tasks in an appropriate and
justifiable way” (!), and yes, this is what they write (!!!), so here you have the story about how a
completely insane system starting at a Job course in Helsingør in 2011, who received knowledge of
my website and became (totally wrong and unnecessary) afraid of me as a potential Breivik, thus
reporting me behind my back (without telling me anything!) to Helsingør Commune, who reported
me to North Zealand police also behind my back not telling me anything before I pressured them
much 2-3 years after and they sent the case to the Intelligence Service, who does not have to tell
me anything about their investigation on me, and yes, this is how a BLACK VIEW of fearful people,
who could not control their negative feelings and fear of me – completely contrary to how I
behaved – could have locked me up behind bars if the police self did not receive “cold feet”
because of their doubt whether or not I was this “incredible negative person” as my sister also told
them at the time.

https://stigdragholm.files.wordpress.com/2016/06/internet-pet-160622094645-16.pdf

And yes, can you imagine just how humiliating and WRONG it feels like having a secret police
institution investigating you based on “misunderstood information”, which they also share with
“the system of Hell”, but “cannot” and will not share with me or even hearing my version of the
story, the truth, thus removing all of my human rights and “normal respect” between people, this
is how a dictator state is built, “we know better” and will not share “sensitive information” even
when it is about you. IT IS A SIN (!!!), my PET-boys, you have completely FAILED in my system, and
you have known it for years, right, starting with my “pressure” on your former boss, my previous
“school mate”, Jakob Scharf, who found himself dismissed as Chief in 2013, and the new boy in

14
class, Finn Borch Andersen, does not have the courage to put forward their “secret information” on
me (?), and is this because you have called the circus-clown, Justice Minister Søren Pind, and is this
what he told you to do (?) instead of following what I wrote the other day, which should be
obvious for all of you, which is that you cannot base a system on secret information spying on
others, I will NOT have it and you will NOT see this in our New World!

15
23.6.2016: Jeg modtog følgende fra Skat og skrev følgende i mit skrift: Yesterday, I received a letter
from the customer service of Tax asking me to have my mother sign a power of attorney before
they would give me access to our documents (!), which made me both sad and disappointed
because I had asked the Tax Minister and Tax Director to give me their “secret informations” on me
as only “the elite” has access to, so I told them to “try again” in this reply as I sent them. And yes,
this is a general tendency, none of the people on top as I sent my email to have signed their replies
to me, which is NOT how it was meant from my side, but how you “twisted” it, and no, I do NOT
like that!

16
17
23.6.2016: Jeg modtog følgende svar fra Helsingør Kommune, og skrev følgende i mit skrift: “I also
received this kind email from Jeppe from Helsingør Commune telling me that he has sent me “lots”
of files to me by mail, and I sent him my reply thanking him for good service and good
communication as others can learn from – regardless of the files containing only ordinary
information from the ordinary system on me or “the gold” as I go after, and we shall see when it
comes.”

18
29.6.2016: Jeg modtog dette brev fra Jeppe fra Helsingør Kommune, og skrev følgende i mit skrift: I
also received the mail from Jeppe from Helsingør Commune including approx. 100 pages of
“ordinary printouts from ordinary systems”, which is “normal information” from their systems on
cash help etc., and NO SECRET INFORMATION including the connection to people from “above”
controlling it.

19
23.6.2016: Jeg modtog dette svar fra Justitsministeriet og skrev følgende i mit skrift: “I also
received a reply from the Ministry of Justice and no, not from Søren Pind personally, and why is
that, Søren, wouldn't it look good on paper having your signature on it (?), so instead a
department manager wrote that they have performed a search in their journal system without
finding entries on me (!), and yes, this is what they wrote (!!!), and furthermore they say that I can
ask the Supervision of Intelligence Service whether or not PET, the Intelligence Service, unjustified
handle information about me, which they do, and yes, everyone knows that they do including
themselves so it should not be necessary to ask the Supervision of Intelligence Service about this,
right (?), and yes, this also shows that the Ministry of Justice knows about PET having performed
an investigation on me as a “potential Breivik”, and yes, don't you feel ashamed (?), and what do
you really know about and have done against me, Søren Pind (?), but no, “not yet” - it is not time
to throw in the towel as I am here shown, while I feel him too.”

20
28.6.2016: Jeg modtog følgende mail fra Region Hovedstadens Psykiatri, som jeg går ud fra også er
svar fra Psykiatrisk Center Nordsjælland, og jeg skrev følgende: I received an email from a legal
consultant from Region Hovedstadens Psykiatri (“Psychiatry of Region Capital”) saying that “we do
not possess any secret information about you”, and I am given BIG SNEEZES while writing this – as I
have received many of the last couple of weeks.

21
1.7.2016: Jeg modtog dette svar fra Forsvarsministeriet, som påstår, at de heller ikke kender til mig
– virkelig? Og så kan jeg kun gætte mig til, hvem der har besvaret min henvendelse, når I er “helt
anonyme” derinde, for det er det, vi har det bedst med?

22
1.7.2016: Og så var det tid til at “stramme skruen” (også på “min nye båd”), og sende det
LANGSOMME OG LØGNAGTIGE SYSTEM en rykker, og hvordan vil I “synke den” (også min “gamle
båd”), dvs. “komme uden om den igen”, mine damer og herrer?

Jeg beder venligst alle modtagere af denne mail sikre, at alle rette modtagere, som er nævnt
længere nedenfor, modtager denne mail personligt - mange tak :-).

Til: Modtagere af én af mine tre mails fra 15. - 18. juni nedenfor, som nu er markeret med
rødt, fordi de IKKE har besvaret mig.
Kopi til: Modtagere af én af mine tre mails fra 15. - 18. juni nedenfor, som nu er markeret med
grønt, fordi de HAR besvaret mig - og mange tak for det :-).

----

RYKKER: Jeg beder det offentlige system give mig indsigt i ALLE hemmelige oplysninger om mig -
SVAR UDBEDES AF ALLE!

Kære alle,

Jeg henviser til mine tre mails nedenfor af den 15. - 18. juni, hvor jeg anmodede jer om at give mig
indsigt i alle hemmelige oplysninger, som I har registreret om mig – eller i virkeligheden "som I har
adgang til" via "det hemmelige system" for "elitens netværk".

Der er nu gået mere end to uger siden, at jeg sendte min mail, og man skulle tro, at de fleste ville
have været i stand til at besvare mit enkle spørgsmål om "særlig aktindsigt" og fået det ”ud af
verden” på ingen tid, ikke (?), men nej, jeg har indtil nu kun modtaget svar fra ca. 1/4 af
modtagerne af min mail (!), som altså er fremhævet med grønt længere nedenfor, og det betyder,
at jeg fortsat mangler at modtage svar fra intet mindre end ca. 3/4 af jer (!!!), som er alle jer, der
derfor er fremhævet med rødt længere nedenfor, og som åbenbart ”ikke rigtigt har kunnet finde
ud af det” (?), hvilket ganske enkelt er for dårligt, og dette er en FORKERT adfærd, som "cremen af

23
det danske samfund", såkaldte rollemodeller for befolkningen, udviser, som virkelig er fy fy
skamme skamme, synes I ikke også?

Og det er fordi, at ”god forvaltningsskik” efter min opfattelse er, at man fremsender sit svar senest
to uger efter modtagelsen af en henvendelse, og hvis ikke, at man kan give det ønskede svar
indenfor to uger, kan man i hvert fald bekræfte modtagelsen af henvendelsen og oplyse, hvornår
man så forventer at kunne give sit svar, og herefter at planlægge/tilrette sine processer således, at
man som hovedregel bliver i stand til at opfylde sit løfte, og jeg tror ikke, at nogen, inklusive
Folketingets Ombudsmand, som jeg også kunne have valgt at inkludere som modtager af denne
mail, men som jeg ikke har gjort i denne omgang, kan være uenig med mig heri (og det burde være
nemt at implementere i alle jeres organisationer, hele vejen fra top til bund, hvis I blot tænkte og
udførte jeres arbejde ordentligt, ikke sandt?), så hvordan kan det være, at I alligevel ”ikke rigtigt
kan finde ud af det” og give mig ”god service” i stedet for, at jeg må sende denne helt unødvendige
rykker til jer?

Er det fordi, at I er bange for at blive udleveret til "den almindelige verden" via min offentliggørelse
af jeres svar og derfor stikker hovedet i jorden, eller er I bange for at lyve overfor mig eller måske
ligefrem omvendt, at I er bange for at fortælle mig ”den modbydelige sandhed” om alle jeres
fortrædeligheder (?) - jeg føler min søster her, som I godt forstår, ikke (?) - eller er det blot udtryk
for jeres almindelige, dårlige service og manglende kommunikation overfor alle, for ”det er sådan,
at det plejer at være, og det ser vi ingen grund til at ændre, det er trods alt os, der bestemmer”,
selvom alle godt kan forstå min definition af ”god forvaltningsskik” ovenfor og også ville ønske at
modtage "god service", hvis I gik i mine sko, men det gør I altså ikke, og det kan jeg godt love jer
for, at I alle skal prise jer ”lykkelige” for, meget!

Hvad betyder det egentlig, når man ikke modtager nogen respons på ens henvendelse? Betyder
det, at ens sag er i gode hænder og er under ekspedition, eller netop, at den ikke bliver
ekspederet, men måske ligefrem, at den bliver syltet på et tilfældigt skrivebord (måske med
beslutningen "gør IKKE noget") og ovenikøbet måske uden at være kommet den rette modtager i
hænde, som naturligvis er de, der er nævnt som modtagere af min mail, som alle godt kan læse og
forstå, ikke (?), og ja, det betyder altså, at jeg IKKE ønsker, at det er ”systemet” under de
pågældende, som måske ikke forstår mit spørgsmål rigtigt, fordi de er "del af pøblen" og ikke
"eliten", som behandler min sag, og ja, dette er årsagen til, at det ALTID er en god idé at
kommunikere og at behandle andre, som man gerne vil behandles selv, synes I ikke?

Jeg beder derfor alle jer slendrianer, halv-hjerner og elendige amatører, som modtager denne mail,
om at sende mig jeres svar senest den 8. juli 2016, og hvis I selv efter mere end 3 uger i alt ikke er i
stand til at besvare min henvendelse, så beder jeg venligt om jeres bekræftelse på modtagelsen
heraf samt besked om hvornår, I forventer at kunne give svar – tror I, at I kan finde ud af dette (?),
og ja, I forstår også godt, at vi ikke har ”al den tid i verden, som vi ønsker os” længere, ikke (?), og
det er fordi, at vi ganske enkelt ikke har den nuværende verden ret meget længere, der er ”noget
nyt og meget bedre” på vej, hvor jeg har renset verden for hele jeres helvedes system, som I også
godt ved, men passer på ikke at sige noget om, fordi ”tys-tys” er jeres officielle politik, ikke (?), og
det gælder selv i jeres svar til mig, som altså kender sandheden om alle jeres løgne, som I godt kan
droppe, I tøsedrenge (!), er det ikke morsomt?

Hvis I gerne vil se de ”kreative svar/formuleringer”, som jeg hidtil har modtaget fra andre offentlige
institutioner, kan I læse mit dokument på Scribd - https://www.scribd.com/doc/315775879/I-ask-

24
the-Public-System-to-grant-me-access-to-ALL-secret-information-about-me - som indeholder mine
mails til jer og alle de svar, som jeg har modtaget, og ja, hvordan vil I selv vælge at formulere jeres
svar (?), jeg behøver vel ikke at fortælle jer, at man altid skal fortælle sandheden, for det er sådan,
at demokratiet er opbygget, er det ikke – eller er det (?), og ja, I ved bedst, eller gør I virkelig (?),
dette er selve spillet, og ja, hvor mange rigsretssager burde du have gennemgået, lille Lars sammen
med dit rædselskabinet, hvis SANDHEDEN virkelig kom frem, og det er "ikke så få", vel (?), og du
ville være blevet gået og bragt i miskredit (og fængslet) for lang tid siden, din lille snydetamp!

Skulle det ende op med, at der er nogle af jer, som helst vil ignorere mig, og dermed vil gentage
Helsingør Kommunes ledelses tidligere ”strategi” om at ”holde helt mund” overfor mig og IKKE at
besvare nogen af mine henvendelser overhovedet, så vil jeg bede Folketingets Ombudsmand om at
gentage det arbejde overfor jer, som han udførte på mine vegne overfor Helsingør Kommune, da
han skriftligt bad dem om at besvare mig, som medførte, at Borgmester Benedikte Kiær endelig fik
”taget sig sammen” og bad hendes organisation om at besvare mig, og således mener hun, at hun
”opfyldte” sin forpligtelse til at besvare mine personlige henvendelser til hende og hendes
kommunaldirektør, men sådan leger vi ikke her i firmaet, for når jeg skriver personligt til ”lille Lars”,
Mogens, Margrethe og alle jer andre, ja, så forventer jeg, at I personligt modtager, læser og
behandler min henvendelse, og derfor personligt sender mig jeres svar, som burde være en
selvfølge i "et normalt system" (!), men det er der indtil videre kun én, der har kunnet, og det er
Liselotte Blixt, formand for Sundheds- og ældreudvalget, hvor alle andre altså enten har fået deres
organisationer til at gøre deres "kedelige arbejde” eller helt har undladt at besvare mig indtil nu,
og det er således, at man dumper med at brag i min bog, og ja, det forstår I såmænd også godt, for
I er da ikke dumme, eller er I (?), og ja, det er det, som historien vil vise; hvordan "eliten" kunne
tage så "grumme fejl" og være så dumme og hjernevasket, at I ikke behøvede at tænke jer om, som
virkelig er "tankevækkende", ikke sandt (?), og jeg bliver ved med at føle Røde Inger Støjberg her,
selvom jeg bliver givet navnet "Ilse", og det er fordi, at jeg egentlig også burde have sendt min mail
til dig, Inger (som nu får denne mail i kopi), som en af "hovedpersonerne" i jeres Nazi-lejr ("you
ain't seen nothing yet", ikke sandt, Inger/Ilse?), og hertil kan jeg blot tilføje, at jeg allerede har
givet jer dommen, som er, at I alle overlever (sammen med "den almindelige verden"), som nogle
af jer nok er overrasket over, når man tager jeres utrolige ondskab i betragtning i planerne om at
udrydde "pøblen" (90% af verdens befolkning), som I var godt i gang med via KONSTRUEREDE
sygdomme, dødelig medicin, vejrmanipulation/naturkatastrofer, krige, udsultning, radiobølger,
forgiftet mad/vand/luft, fjernbetjent tanke-/følelseskontrol, "kontrol-politi" m.m., ikke (?) - men
det hele var kun et spil, og I udfyldte blot jeres roller, som de blev givet til jer, hvoraf de fleste
(bortset fra nogle få på "toppen af poppen") dog ikke vidste, at det var sådan, at det hele hang
sammen, I var bare onde og nogle medløbere for at redde jeres eget skind, som I havde "gjort jer
fortjent til" som del af "eliten", eller havde I virkelig, I TØSEDRENGE?

Jeg ser frem til at høre fra jer alle, for det gør jeg da, gør jeg ikke? Pas godt på jer selv - spillet er
snart slut :-).

25
-------- Forwarded Message --------
Fwd: Fwd: Jeg beder det offentlige system give mig indsigt i ALLE hemmelige oplysninger
Subject:
om mig - SVAR UDBEDES AF ALLE!
Date: Sat, 18 Jun 2016 11:21:45 +0200
From: Stig Dragholm <stig.dragholm@gmail.com>
To: direktionen.rigshospitalet@regionh.dk, direktionen.nordsjaellands-hospital@regionh.dk

Til:

Hospitalsdirektør Per Christiansen, Rigshospitalet, direktionen.rigshospitalet@regionh.dk
Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth, Nordsjællands Hospital, direktionen.nordsjaellands-
hospital@regionh.dk

Kære Per og Bente,

Jeg glemte helt jer i min mail nedenfor og "jeres fine institutioner", som også er behæftet med en
række "fejlbehandlinger" af mig, skal vi blot udtrykke det sådan, eller skal vi fortælle sandheden til
verden om, at det var jer, der var blevet beordret til "at føre kniven" for at føre "min ånd" ud og
"verdens ønskede ånd" ind for at overtage mig og min kraft, som var beregnet til at bringe en helt
Ny Verden til "de værdige få", som altså udgjorde ca. 10% af befolkningen, hvor de øvrige 90% var
beregnet at skulle lide en voldsom død, og ja, hvorom alting er, så beder jeg også jer om at sende
mig alle "hemmelige informationer", som I har registreret om mig (030566-0329), for "spillet af
slut", som I nok ved, det blev alligevel ikke til noget, jeg var "for stærk", og så kunne I ikke
penetrere mig, ja, det lyder tosset ikke, men giver god mening for sådanne et par "bavianer" som
jer på toppen, ikke?

Læs venligst nedenfor i større detalje. Jeg ser frem til at høre fra jer.

Venlig hilsen / Kind regards,
Stig Dragholm

-------- Forwarded Message --------
Fwd: Jeg beder det offentlige system give mig indsigt i ALLE hemmelige oplysninger om
Subject:
mig - SVAR UDBEDES AF ALLE!
Date: Wed, 15 Jun 2016 12:49:51 +0200
From: Stig Dragholm <stig.dragholm@gmail.com>
hofmarskallatet@kongehuset.dk, fmn@fmn.dk, VFK@mil.dk, skm@skm.dk,
To:
juraaktindsigt@skat.dk, wakf@wakf.com

TIL:
• Dronning Margrethe, hofmarskallatet@kongehuset.dk

26
Forsvaret:
• Forsvarsminister Peter Christensen, fmn@fmn.dk
• Forsvarschef Peter Bartram, VFK@mil.dk

Skat:
• Skatteminister Karsten Lauritzen, skm@skm.dk
• Direktør for SKAT, Jesper Rønnow Simonsen, juraaktindsigt@skat.dk

Det Islamiske Trossamfund
• Formand Ayman Thiab, wakf@wakf.com

Jeg videresender min mail nedenfor til "det offentlige system", som også gælder for jer, der
modtager denne mail, og som jeg er blevet opfordret meget direkte til også at sende min mail til.
Jeg ser også frem til at modtage jeres svar på min anmodning om indsigt i ALLE hemmelige
oplysninger om mig, som I har registreret i jeres systemer, arkiver, noter m.v., og som jeg skriver
nærmere om nedenfor. Mange tak :-).

Venlig hilsen / Kind regards,
Stig Dragholm
-------- Forwarded Message --------
Jeg beder det offentlige system give mig indsigt i ALLE hemmelige oplysninger om mig -
Subject:
SVAR UDBEDES AF ALLE!
Date: Wed, 15 Jun 2016 10:33:39 +0200
From: Stig Dragholm <stig.dragholm@gmail.com>
mogens.lykketoft@ft.dk, margrethe-vestager-contact@ec.europa.eu, stm@stm.dk,
jm@jm.dk, postformand@ft.dk, liselott.blixt@ft.dk, spert@ft.dk, jane.heitmann@ft.dk,
lvi25@helsingor.dk, kgj05@helsingor.dk, sjo12@helsingor.dk, borgmester@helsingor.dk,
To: soha@ltk.dk, borgmester@ltk.dk, rpch@politi.dk, pet@pet.dk, nsj@politi.dk,
martin.lund@regionh.dk, henrik.hauschildt-juhl@regionh.dk, alex.koerner@regionh.dk,
henrik.soeltoft-jensen@regionh.dk, Eric.Schaumburg@regionh.dk, min@kum.dk,
llr@km.dk, srj@km.dk, jm@mosaiske.dk, biskop@katolsk.dk

Jeg beder venligst "ikke-personlige modtager-adresser" om at videresende denne mail til de rette
modtagere nedenfor, tak :-).
---
Til:
De Forenede Nationer:
• Præsident for FN's generalforsamling Mogens Lykketoft,
http://www.un.org/pga/70/contact-us/ samt mogens.lykketoft@ft.dk

27
Europa-Kommissionen:
• Kommissær Margrethe Vestager, margrethe-vestager-contact@ec.europa.eu

Den danske regering:
• Statsminister (lille) Lars Løkke Rasmussen, stm@stm.dk
• Departementschef Christian Kettel Thomsen, Statsministeriet, stm@stm.dk
• Justitsminister (og stakkels fjols) Søren Pind, jm@jm.dk
• Departementschef Barbara Bertelsen, Justitsministeriet, jm@jm.dk

Det danske Folketing
• Formand Pia Kjærsgaard, postformand@ft.dk
• Formand Liselotte Blixt, Sundheds- og ældreudvalget, liselott.blixt@ft.dk
• Formand Pernille Rosenkrantz-Theil, Social- og Indenrigsudvalget, spert@ft.dk
• Psykiatri- og sundhedsordfører (samt forræder og kujon) Jane Heitmann, Sundheds- og
ældreudvalget og Social- og Indenrigsudvalget, jane.heitmann@ft.dk

Helsingør Kommune:
• Faglig konsulent Lisbeth Vilborg, Center for Job og Uddannelse, lvi25@helsingor.dk
• Centerchef Kristjan Gundsø Jensen, Center for Job og Uddannelse, kgj05@helsingor.dk
• Kommunaldirektør (og kujon) Stine Johansen, sjo12@helsingor.dk
• Borgmester (og ”tøsedreng over alle”) Benedikte Kiær, borgmester@helsingor.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune:
• Kommunaldirektør Søren Hansen, soha@ltk.dk
• Borgmester Sofia Osmani, borgmester@ltk.dk

Politiet:
• Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, rpch@politi.dk
• Chef for Politiets Efterretningstjeneste, Finn Borch Andersen, pet@pet.dk
• Politidirektør Jens-Christian Bülow, Nordsjællands Politi, nsj@politi.dk

Psykiatrisk Hospital:
• Direktør Martin Lund, Region Hovedstadens psykiatriske hospital, martin.lund@regionh.dk
• Centerchef Henrik Hauschildt Juhl, Psykiatrisk Center Nordsjælland, henrik.hauschildt-
juhl@regionh.dk
• Overlæge Alex Kørner, Psykiatrisk Center Nordsjælland, alex.koerner@regionh.dk
• Klinikchef Henrik Søltoft, Hillerød, henrik.soeltoft-jensen@regionh.dk
• Klinikchef Eric Schaumburg, Klinikchef Helsingør, Eric.Schaumburg@regionh.dk

28
Kirker m.v.:
• Kirkeminister Bertel Haarder, min@kum.dk
• Biskop Lise-Lotte Rebel, Folkekirken, Helsingør Stift, llr@km.dk
• Domprovst Steffen Ravn Jørgensen, Helsingør Domkirke, srj@km.dk
• Rabbiner Jair Melchior, Det Jødiske Samfund i Danmark, jm@mosaiske.dk
• Biskop Czeslaw Kozon, Den Katolske Kirke i Danmark, biskop@katolsk.dk

29
1.7.2016: Og jeg skrev følgende til FN:

30
3.7.2016: Jeg modtog dette BREV fra Politiet, som “ikke kunne tænke selv”, og derfor behandler
min anmodning “efter bogen” som en “almindelig anmodning om aktindsigt” (?), og ja, de er heller
ikke rigtigt kloge hos politiet!

31
3.7.2016: I wrote this in my script about the letter from the police above:

“I received this letter from the National Police in Denmark – from a principal and not the Police
Chief (!) - saying that they expect to give me insight in “all information about yourself” within 4
weeks from the date of my email the 15th June, and this is fine, but a little late, information to
give, and I wonder if this will include “information from secret systems of the elite about me” (?),
and no, it will probably not (?), and they also ask me for a power of attorney to receive information
about my mother, but no, my friends, this is NOT how the piano plays, I am NOT interested in
“ordinary and official information of my mother from your normal systems”, but “secret
information” including the true plans of the elite of how to empty the recipe of life from my
mother and me and then to eventually eliminate us, this is what I ask of you WITHOUT having to
give you a power of attorney from my mother, because this is information that the whole world
has an interest to see, and will see one day “with or without you”. And I was shown an old Volvo
144 being completely ripped for everything making it a wreck, and this is what this darkness of the
public system lying to me is doing.”

4.7.2016: Dette medførte, at jeg skrev følgende mail til politiet, som de så “kan tænke lidt over”.

32
7.7.2016: Jeg modtog denne “venlige”, men direkte løgn, ikke også (?), fra “den øverste ledelse” I
Forsvaret, og ja, “I ved heller ikke bedre, eller gør I” (?), og ja, ikke helt let at finde rundt i mine
formuleringer i min mail og “forstå samt spille spillet rigtigt, mine herrer”?

33
11.7.2016: Og ej-heller Margrethe Vestager har “hemmelige informationer” om mig, og det er
selvom, at hele dit liv og karriere er baseret på én ting, nemlig “verdens overtagelse af Stig”, så du
kunne komme helt frem og op I systemet, ikke sandt (?), men “klogelig” som du er, valgte du at
holde tæt for hermed at lade spillet fortsætte i yderligere noget tid. Og skal vi så gætte på, at ”vi”
kun er Margrethe's departement, eller om hun er klog nok til at tale på hele EU's vegne, og ja, det
giver assistentens mail ikke noget klart svar på, som egentlig er for dårligt, synes I ikke (?), og ja,
Margrethe, prøv at fortæl mig hvorfor, at du ikke syntes, at du kunne besvare min mail personligt,
var det ”for svært” for dig?

34
12.7.2016: Ja, det er åbenbart svært for politiet at afgøre, hvilke information om mig, som I synes,
at jeg er berettiget til at modtage, for hvordan kan det ellers være svært blot at udskrive og sende
til mig???

35
15.7.2016: Skat er ude i en forklaring her for at redegøre for, hvad de har gjort og så konkluderer
de, at de har ingen hemmelige oplysninger om mig – eller ”borgere” generelt, og vi får se, om
dette brev kan tåle at se morgendagens LYS, eller om dette er yderligere en ”nødløgn”, og ja, så kan
jeg ellers gætte, hvem der har skrevet brevet, og nej, de gør ikke brug af email hos SKAT, de er vist
”ikke helt almindelige”?

36
37
19.7.2016: Og så var det tid til at sende en ny rykker til dette OVERMÅDE DØVE OG
HANDLINGSLAMMEDE SYSTEM i håbet om, at få råbt nogle flere op - ”HALLO, KAN I HØRE MIG”
(?), og ja, det tror jeg nok, at I kan, ikke sandt?

Jeg beder venligst alle modtagere af denne mail sikre, at alle rette modtagere modtager denne
mail personligt - mange tak :-).

---

Til:

De Forenede Nationer:
• Præsident for FN's generalforsamling Mogens Lykketoft,
http://www.un.org/pga/70/contact-us/ samt mogens.lykketoft@ft.dk

Den danske regering:
• Statsminister (lille) Lars Løkke Rasmussen, stm@stm.dk
• Departementschef Christian Kettel Thomsen, Statsministeriet, stm@stm.dk

Det danske Folketing:
• Formand Pia Kjærsgaard, postformand@ft.dk
• Formand Pernille Rosenkrantz-Theil, Social- og Indenrigsudvalget, spert@ft.dk
• Psykiatri- og sundhedsordfører (samt forræder og kujon) Jane Heitmann, Sundheds- og
ældreudvalget og Social- og Indenrigsudvalget, jane.heitmann@ft.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune:
• Kommunaldirektør Søren Hansen, soha@ltk.dk
• Borgmester Sofia Osmani, borgmester@ltk.dk

Politiet:
• Politidirektør Jens-Christian Bülow, Nordsjællands Politi nsj@politi.dk (eller er du omfattet
af Rigspolitiets "kommende besvarelse"????)

Kirker m.v.:
• Kirkeminister Bertel Haarder, min@kum.dk
• Domprovst Steffen Ravn Jørgensen, Helsingør Domkirke, srj@km.dk

38
• Rabbiner Jair Melchior, Det Jødiske Samfund i Danmark, jm@mosaiske.dk
• Biskop Czeslaw Kozon, Den Katolske Kirke i Danmark, biskop@katolsk.dk
• Formand Ayman Thiab, Det Islamiske Trossamfund, wakf@wakf.com

Kongehuset
• Dronning Margrethe, hofmarskallatet@kongehuset.dk

Sundhedssektoren:
• Hospitalsdirektør Per Christiansen, Rigshospitalet, direktionen.rigshospitalet@regionh.dk

RYKKER II: Jeg beder det offentlige system give mig indsigt i ALLE hemmelige
oplysninger om mig - SVAR UDBEDES AF ALLE!

Kære alle,

Jeg henviser til mine mails af den 15. - 18. juni og min rykker af den 1. juli nedenfor, hvor jeg
anmodede jer om at give mig indsigt i alle hemmelige oplysninger, som I har registreret om mig,
eller "som I har adgang til" via "det hemmelige system" for "elitens netværk", og jeg må desværre
konstatere, at det tilsyneladende er næsten umuligt at ”vække jer” og få jer til at gøre noget så
enkelt som at besvare mig eller blot bekræfte modtagelsen af min mail, som fortsat gælder for
mere end halvdelen af alle modtagere, som var inkluderet i min første mail, og det omfatter som
eksempler FN, Statsministeren, Folketingets formand, Kongehuset og de fleste religiøse
institutioner (!), som det fremgår af modtagerlisten ovenfor - sig mig, hvad tænker I på, hvis I da
overhovedet tænker???

Jeg sender jer derfor denne anden rykker, og beder jer om at få gnedet søvnen ud af øjnene og
besvare mig uden yderligere, unødvendig forsinkelse, og i hvert fald inden udgangen af juli måned,
idet jeg ellers må bede Folketingets Ombudsmand om at ”tage de små børn i ørerne” og belære jer
om, hvad ”god forvaltningsskik” betyder for at få jer til at reagere, og det bør vel ikke være
nødvendigt, når man påtænker, at I tilhører nogle af ”landets fineste institutioner”, som burde
kunne finde ud af, hvordan man opfører sig og behandler mennesker, men det kan I tilsyneladende
ikke rigtigt i forhold til mig?

Er dette hvad, I ønsker; at blive udstillet for jeres amatøragtige behandling og ringe service af mig
til hele verden (?) - via mine løbende skrifter på min hjemmeside samt dette Scribd-dokument,
som indeholder alle mine mails til jer samt alle jeres svar, som eliten læser, og som en hel verden
vil læse for al evig tid. Ønsker I virkelig at blive udstillet som en stor bande af lallende amatører og
hundehoveder og hængerøve, eller har I blot en smule tilbage af jeres i øvrigt meget belastede
samvittighed på bunden af jeres pilrådne moral til at besvare mig nu, alle jer "lede fyre" m/k (?),
"Gud Fader i skuret - tænk at kunne fyre så mange løgnehistorier af!", som I har gjort i årevis i
eliten for at få befolkningen til at tro, at I virkelig arbejdede for og brød jer om dem, men det
gjorde I ikke rigtigt, I tænkte kun på at redde jeres egen bagdel og få hele dette "meget
ubehagelige kapitel" overstået, ikke?

Hvad er det egentlig, at I ”ikke rigtigt forstår” (?), er I blevet både døve, blinde og stumme (?), har I

39
ikke rigtigt læst og forstået mine mails (?), har I så meget rod i jeres ”administration”, at jeg er ”helt
druknet” i jeres bureaukrati, slendrian og ligegyldighed/ugidelighed (?), tager I mig ”ikke rigtigt
alvorligt” (?), forsøger I bevidst at undgå mig (?), har I ingen ansvarsfornemmelse (?), eller er I blot
de største tøsedrenge, som ikke tør besvare mig og bekende kulør i forhold til verden (?) - også
fordi, at den ”hemmelige kontrakt” med eliten er, at I “ikke må” kommunikere med mig (?), og så
tør I ikke frigive jer af disse bånd?

Og ja, jeres adfærd er ikke anderledes end uartige, små børn, som sidder uroligt ved spisebordet,
ikke har tålmodighed til at føre en ordentlig samtale, og lader som om, at de ikke hører, når deres
forældre tiltaler og irettesætter dem, for de er blevet vant til at være ”vilje-døve” og "små konger
på slottet", og kun reagere, når de synes, at noget er sjovt, ”vigtigt” eller interessant for dem, og
det omfatter ikke at blive irettesat, for ”det er ikke sjovt”, og sådan gælder det i virkeligheden for
en hel verden inklusive jer, som er ”små forkælede børn”, der er vant til at få deres vilje og ofte at
handle forkert frem for rigtigt, for de ved ikke bedre, eller "går den, så går den", og ja, det gælder
også dig, Margrethe, "på toppen af tronen", som ingen rigtigt tør tale imod (!), og her er vi altså
dus og på samme linie for at grave noget frem i Egyyyypten (mit nye selv), "af hjertet tak", ikke
sandt (?), for det gælder ”mere eller mindre” for alle mennesker, som imidlertid er ”umuligt” for de
fleste at indse i forhold til dem selv, selvom de har MEGET nemt ved at se det for alle andre, og ja, I
kan såmænd læse mere herom på min hjemmeside om ”Behaviour/Work”, som kun beskriver ”den
ubehagelige sandhed” om menneskers (mere eller mindre) dårlige adfærd, arbejde og
kommunikation af i dag, som ”verdens små og forkælede børn ikke har lyst til at høre”, men som
altså blot er sandheden, og som ALLE bliver nødt til at forbedre som forudsætning for, at livet selv
er bæredygtigt. Man skal opføre sig RIGTIGT, ellers er der INTET LIV, så der er ikke noget at rafle
om!

Og som ledere for nogle af ”samfundets vigtigste institutioner” er I rollemodeller og ansvarlige for
befolkningens moralske forfald over generationer på grund af jeres egen dårlige
adfærd/kommunikation/"manglende evne til at lytte og forstå", diktatoriske ledelse og
bedrevidende uvidenhed, som også er fordi, at I har givet dette lov til at ske uden
modforanstaltninger, på trods af dronningens ”enlige nytårstaler” uden opbakning fra samfundet i
praksis (læring om "god opdragelse" i skole, på arbejde m.v., for forældrene magter det ikke, og
politikerne endnu mindre), og som I i virkeligheden AKTIVT har bidraget til, at det skulle ske for at
opnå moralsk forrådnelse, fordummelse og ”ugidelig-gørelse” af befolkningen som forudsætning
for, at I skulle kunne slippe afsted med verdenselitens onde planer om at eliminere ”pøblen” (90%)
og at lade jer selv og den øvrige ”elite” (10%) overleve via skabelsen af jeres Ny Verden, som var
dét, at I ”pumpede” min mor og jeg for uden helt at få fat i eller at forstå Kildens energi samt
recepten på liv, og det er dette - jeres omfattende planer, bedrag, ”Stasi-system”, ”resultater”,
”register over de udvalgte få” til jeres Ny Verden (eksklusive min mor og jeg) og meget mere – som
jeres hemmelige arkiver indeholder om os, og som I ved, at jeg ved, at det indeholder, og det er
således blot dette, at jeg beder jer om at dele med mig, som I dog tilsyneladende ”ikke kan” finde
ud af, når I (bevidst) undlader at besvare mig eller direkte lyver om, når I påstår, at ”vi har ingen
hemmelige informationer om dig”, som nu næsten halvdelen af modtagerne af min første mail har
meddelt mig, og gælder det også for resten af jer, eller findes der måske én eller flere derude, som
ville have godt af ”syndsforladelse” (?), og jeg bliver her givet følelsen af dig, lille Lars Snydetamp,
og ser ”sveden hagle af dig” på grund af din dårlige samvittighed og skyldfølelse, du er godt nok en
KÆMPE LØGNER, ikke sandt (?), og ja, er det dig, som vil ”bryde sammen” og åbne op for mig, og
nå, ikke?

40
Skal vi ikke konstatere, at det er ”ejendommeligt”, at mere end halvdelen af jer ”ikke kan” gøre det,
som ellers er normal praksis, som altså er at besvare mig og i hvert fald at give livstegn fra jer
indenfor én måned fra modtagelsen af min mail, som der nu er gået; synes I ikke, at netop dette
stiller jer i et dårligt lys – det er vel ”helt utænkeligt”, at andre borgere med ”almindelige
spørgsmål” bliver syltet i så alvorlig grad som mig, ikke (?), som hermed indikerer, at I ”rotter” jer
sammen i jeres ”kollektive, undergravende virksomhed” og ”konspirationsspil” mod livet/Kilden
selv, som faktisk er ”en alvorlig sag”, synes I ikke (?) - og ja, denne ”ejendommelige adfærd”
udstiller i sig selv jeres ”aftalte spil”, eller skal vi sige ”dårlige samvittighed og skyld”, i forhold til
mig og hele menneskeheden, som også omfatter, at have ødelagt hele mit liv, for I har ”altid”
arbejdet ”hemmeligt” mod mig på alle tænkelige og meget direkte planer, ikke sandt (?), og ja, det
ved I alle som ledere på jeres niveau, og jeg går ud fra, at vi er enige om, at “normal adfærd” for
offentlige institutioner (eller ”mere eller mindre offentlige”) er, at man i hvert fald inden for en
måned besvarer en skriftlig henvendelse fra en borger, og som det mindste bekræfter modtagelsen
heraf, ikke sandt (?), og når I ikke har gjort dette i min sag, ser det MEGET
“mærkeligt/kunstigt/unormalt/forkert” ud, og ja, “spil” kommer til mig her, fordi nu er det blot et
spil, at I spiller for at imødekomme mig (!), og dette er mørkets spil, som I har spillet hele tiden,
hvor forskellen er, at I nu er på min side efter, at jeg har omvendt jer og en hel, ond verden, og I
bliver ved med at spille dette spil, fordi I ved, at “det er rigtigt at gøre forkert i en omvendt verden”
for at bringe mig mørkets energi, som jeg hermed kan absorbere og slippe fri af, og dette er altså
således, at I viser “en måbende verden”, at “spillet fungerer stadig”, og at I i virkeligheden er på
min side, selvom det for den uindviede ser ud til, at “Stig er (stadig) splitterravende tosset”, og det
er virkelig mine omgivelsers bedrevidende og negative uvidenhed, som bringer mig mest mørke,
sådan fungerer spillet.

Hvis I ikke helt har forstået sammenhængen før, så bør I kunne forstå det nu (?), og så er det altså,
at jeg beder jer om at spille spillet til ende, og besvare min enkle forespørgsel, som også omfatter,
at I beslutter jer for, om I vil lyve for mig og holde sandheden om jeres ondskab/konspiration fra
mig, eller om I vil bryde sammen på grædende knæ, indrømme jeres skyld og bede om godt vejr
ved at sende mig det sande og fuldstændige indhold af jeres arkiv, det vil sige ”hemmelige
oplysninger” om min mor og jeg (?), og tror I, at I nu kan finde ud af det, eller skal det virkelig være
nødvendigt for mig at opfordre Folketingets Ombudsmand til også at forfølge jer, selvom I er eller
burde være blandt ”rigets fineste institutioner”, og ja, jeg kunne også have inkluderet
Rigsadvokaten i min mail, som var én af mine modspillere i mit spil mod hele jeres ”helvedes
system” for at modtage den særlige støtte, som Helsingør Kommune snød mig for i 3 år, som
symboliserer min kamp mod "mørket" og adgangen til Kildens energi, da jeg vandt denne "umulige
kamp" ved at gå imod jeres omfattende modstand/"konspiration"/"uærlige spil", som I kan læse
om her, og ja, dette er fordi, at Rigsadvokaten arbejder efter samme hemmelige agenda og er
ligeså korrupt som alle jer andre, ikke også?

Så hvad bliver det til, der er nu ikke flere langsomt arbejdende udvalg til at sylte min sag, I er
såmænd allerede blevet udstillet til verden, så synes I ikke, at I skal ”få orden i papirerne” og
besvare mig nu (?), det synes jeg.

Pas godt på jer selv, vi ses sådan lige pludselig i en ny og meget bedre verden, når jeg beslutter mig
for at stoppe hele dette spil :-), som I godt forstår, ikke?

Venlig hilsen / Kind regards,
Stig Dragholm

41
I min offentliggørelse af ovenstående mail på min Facebook profil her, valgte jeg at skrive følgende
”tillægs-historie” nederst, hvor jeg taggede en række personer, som indgår som del af eliten for
hermed at brede min historie til ”mange tusinde” af deres venner/følgere på Facebook for hermed
at modtage så meget mørke som muligt, dette er spillet, derfor :-).

---

EKSEMPLER PÅ HVEM, DER INDGÅR SOM DEL AF ELITEN OG OM DERES KRIG MOD
MENNESKEHEDEN:
Denne historie – min kamp mod hele det korrupte system, som jeg kalder for ”Helvedes System” -
er interessant for at forstå, hvordan eliten bevidst har bedraget befolkningen i årtier for at
promovere deres egen, hemmelige dagsorden, som er ”overlevelse”, og hvordan de i virkeligheden
arbejder på at udrydde ”pøblen” (via krige, terror, vejrmanipulation/”naturkatastrofer”, livsfarlig
”medicin”, konstruerede sygdomme/epidemier, forurenet vand/mad/luft, stråling m.v.), og
systemet omfatter blandt andet hele den politiske elite, hvor jeg her blot inkluderer nogle få lokale
politikere fra Helsingør og Lyngby-Taarbæk som eksempler:

Benedikte Kiær
Sofia Osmani
Johannes Hecht-Nielsen
Søren P. Rasmussen

”Helvedes System” inkluderer også hele pressen, som er lige så korrupte som hele den øvrige
”elite”, og som er købt for at bringe de ”rigtige” nyheder, som inkluderer systemets løgne og
planlagte krige/terror/naturkatastrofer m.v. og for IKKE at bringe de nyheder, som enkelt ville
kunne kompromittere dem alle, som tilfældet er, hvis medierne blot fortalte sandheden om mig,
og indholdet af min omfattende hjemmeside, som udstiller hele dette ”Helvedes System” og deres
mørke verdensorden inklusive deres ”hemmelige krig” mod selve menneskeheden, som du kan
læse mere om her: https://stigdragholm.wordpress.com/new-world-order/new-world-order-of-
darkness-of-the-world-elite-part-i/. Og her er nogle af disse journalister, som hver dag
viderebringer LØGNE til befolkningen, og de ved, at de gør det, og de fleste af jer har MEGET
DÅRLIG SAMVITTIGHED over jeres ”samvittighedsløse arbejde”, ikke sandt?

Natasja Crone

42
Troels Mylenberg
Henrik Qvortrup
Olav Skaaning Andersen
Lisbeth Knudsen
Poul Madsen
Steffen Jensen
Max Pittelkow

Og Kirken er også part af eliten, og arbejder lige så aktivt som den øvrige elite på at ”skjule
sandheden for menneskeheden” og ”lade som ingenting” velvidende, at eliten er ved at udrydde
”de svage” og at kun ”de stærke” vil overleve – ikke mindst via kirkens (Pavens) opdigtede
”religion”, Islam, som er planlagt til at ekskalere i netop disse år med en omfattende og
ødelæggende krig mod hele den vestlige civilisation - hvor virkeligheden imidlertid bliver, at ALLE
vil overleve, fordi jeg aldrig opgav i min kamp mod mørket, og så er der nogle få på toppen af
kirkens system, som kender til ”det virkelige spil”, som var at få menneskeheden til at gøre netop
som det gjorde for at bringe mig mørkets energi, som jeg kunne rense (via en voksende tro på mig,
primært fra eliten selv!) og bringe til MIN Ny Verden for alle, og ikke til menneskets egen Ny
Verden forbeholdt for eliten.

Leif Bork Hansen
Henrik Stubkjær
Abdul Wahid Pedersen
Martin Modéus
Fredrik Modéus
Johan Tyrberg

Og dette Helvedes System inkluderer også NGO'er, som alle tror er sat i verden for at hjælpe mod
sult og nød, som er dét, de gør på overfladen, og som medierne fokuserer på for at hjernevaske en
hel verden til at tro, at ”vi hjælper virkelig”, hvor sandheden er, at vi svigter det store flertal, som
VIRKELIG har behov for hjælp, og sådan er det, at verdenssamfundet med FN i toppen har
besluttet sig for at slå den fattige del af verden ihjel (!), som er godt hjulpet til med AIDS (som
stadig er en STOR dræber i Afrika) og andre ”epidemier”, som de kan få til at ”trives”, som du kan
læse meget mere om fra min side: https://stigdragholm.wordpress.com/normal-life/the-un-ngos-
and-media-execute-the-poor/. Her er et par eksempler på nogle af disse ”mordere”.

Anders Ladekarl
Hans Beck Gregersen

Og jeg kunne inkludere erhvervslivet m.v., som bevidst forurener vand/mad/luft m.v. og udvikler
dødelige sygdomme/viruser m.v., men dette må være nok. Politikere, medier og NGO'er er de
største dræbere, og ja, dette er blot sandheden, som vil komme frem inklusive alle deres
hemmelige planer, resultater m.v. ”meget snart” til en hel undrende verdensbefolkning, som vil
tænke ”var det virkelig sådan, at mørket var” (?), og ja, det er/var det da, og det ville have bragt
verdens ende allerede for år siden, hvis jeg havde givet op min kamp mod mørket, for det ville
ALDRIG være lykkedes med at skabe en ny verden ganske enkelt fordi, at liv kan ikke baseres på
mørke/ondskab, så enkelt er det :-). I stedet kommer MIN Ny Verden meget snart, som vil bringe
evigt liv med uendelig glæde og INGEN mørke/lidelser overhovedet, dette er resultatet af mit
arbejde, og i denne sammenhæng vil nogle nok synes, at ”det er mærkeligt, at Stig aldrig får nogle

43
”likes” m.v. på Facebook, og ja, det er det da, jeg har taget menneskehedens synder på mig som
mine lidelser for at redde jer alle, but hey, that's life :-). Og skulle du være i tvivl om "lødigheden"
og rigtigheden af mit indlæg her, kan jeg kun opfordre dig til at læse min hjemmeside omhyggeligt -
https://stigdragholm.wordpress.com - og så vil du ikke være i tvivl længere, men "hvem gider det"
(?), og ja, det er forskellen på "at være eller ikke være", ikke sandt, Benedikte?

https://www.youtube.com/watch?v=O-ZaMkceFiY

---

(For ikke at tale om MILITÆRET, som jeg ikke fik omtalt ovenfor ….)

44
22.7.2016: Og så lykkedes det også Rigspolitiet langt om længe at ”snegle sig” færdig, og ja, de
valgte den ”omfattende metode” at besvare min forespørgsel, som var at give mig indsigt i alle
offentligt kendte registre, som de fører, og som ikke indeholder noget særligt om mig, og de kunne
altså heller ikke lade være med at lyve og hermed hemmeligholde al hemmelig information om
mig i de hemmelige registre, som er forbeholdt for eliten – ganske som forudsagt.

45
(Brevet fortsætter over mange sider med en gennemgang af alle registre og de vedlægger min
straffeattest og ”Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale
Kriminalregister”, som altså er godt, udført arbejde, men IKKE DET, som jeg havde bestilt!)

46
22.7.2016: Og nej, hos Rigshospitalet har man ”heller ikke hørt om Stig før”, og det er i hvert fald
den officielle linie, ikke (?), og ja, så meget, at de helt glemte at oplyse mig om deres register i
forbindelse med mit besøg i 2009, før jeg rejste til Kenya, hvor I pumpede ”en hel masse ind i mig”,
som ikke blot var ”almindelige vaccinationer” eller var det???? For ikke at tale om ”jeres forsøg
(med mig) for at redde menneskeheden”, ikke sandt?

47
10.8.2016: Og så valgte jeg at sende denne mail til Ombudsmanden ikke fordi, at der længere er
behov for det i spillet, men fordi, det var rigtigt at gøre, og så kan I jo hygge jeg lidt med denne?

Jeg beder venligst alle modtagere af denne mail sikre, at alle rette modtagere nedenfor modtager
denne mail personligt - mange tak :-).

Til:

Folketingets Ombudsmand:
• Kontorchef Susanne Veiga, post@ombudsmanden.dk
• Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, post@ombudsmanden.dk

Kopi til:

De Forenede Nationer:
• Præsident for FN's generalforsamling Mogens Lykketoft,
http://www.un.org/pga/70/contact-us/ samt mogens.lykketoft@ft.dk

Den danske regering:
• Statsminister (lille) Lars Løkke Rasmussen, stm@stm.dk
• Departementschef Christian Kettel Thomsen, Statsministeriet, stm@stm.dk

Det danske Folketing:
• Formand Pia Kjærsgaard, postformand@ft.dk
• Formand Pernille Rosenkrantz-Theil, Social- og Indenrigsudvalget, spert@ft.dk
• Psykiatri- og sundhedsordfører (samt forræder og kujon) Jane Heitmann, Sundheds- og
ældreudvalget og Social- og Indenrigsudvalget, jane.heitmann@ft.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune:
• Kommunaldirektør Søren Hansen, soha@ltk.dk
• Borgmester Sofia Osmani, borgmester@ltk.dk (Sofia skriver i sin standard bekræftelse: "Der
kan derfor gå op til 10 arbejdsdage, før din henvendelse bliver besvaret", som altså IKKE

48
gælder for mig, vel Sofia?)

Politiet:
• Politidirektør Jens-Christian Bülow, Nordsjællands Politi nsj@politi.dk (hvorfor vil du ikke
give mig aktindsigt i Helsingør Kommunes anmeldelse af mig fra 2011, jeres "behandling"
heraf samt "øvrige forhold" om "indlæggelse" af mig m.v., Jens-Christian?)

Kirker m.v.:
• Kirkeminister Bertel Haarder, min@kum.dk (Én af tidens største skuespillere, som "ikke
kender Stig", ikke sandt, Bertel, og ja, der må være grænser for politik og selv for dig, ikke?)
• Domprovst Steffen Ravn Jørgensen, Helsingør Domkirke, srj@km.dk (Steffen, vi kender da
hinanden godt, gør vi ikke - hvor svært kan det så være for dig at besvare mig?)
• Rabbiner Jair Melchior, Det Jødiske Samfund i Danmark, jm@mosaiske.dk (Du husker mig
udmærket fra mit besøg i Synagogen efter "terror-angrebet", ikke Jair (?), og nej, Stig er
ikke terrorist, men det er I, ikke sandt?)
• Biskop Czeslaw Kozon, Den Katolske Kirke i Danmark, biskop@katolsk.dk (Og er du gået fra
snøvsen og blevet helt "græsk-katolsk" med mig, Czeslaw?)
• Formand Ayman Thiab, Det Islamiske Trossamfund, wakf@wakf.com (Hvad skal man tro om
dig, Ayman, din egen tro og falske religion, som kun har som formål at bringe krig,
ødelæggelse og verdens ende?)

Kongehuset:
• Dronning Margrethe, hofmarskallatet@kongehuset.dk (Hvem skulle tro, at vores "mama"
heller ikke kan opføre sig ordentligt, fy, fy, skamme, skamme gælder også for dig, Margrethe
- hils familien :-) )

Til Ombudsmanden: Bed venligst ”offentlige institutioner” om at opføre sig ordentligt og besvare
mine skriftlige henvendelser!
Kære Susanne Veiga, Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen samt alle ”offentlige institutioner”, som
modtager denne mail i kopi,

Jeg henviser til mine tre mails af den 15. - 18. juni, 1. juli og 19. juli nedenfor, hvor jeg anmodede
en række (”mere eller mindre") offentlige institutioner om at give mig indsigt i alle hemmelige
oplysninger, som de har registreret om mig, eller som de har adgang til via "det hemmelige
system" for "elitens netværk", og jeg må desværre konstatere, at det har været umuligt at få cirka
halvdelen af alle disse ”respektable institutioner/personer” til at besvare mig eller blot bekræfte
modtagelsen af min mail, som det fremgår af dette offentlige dokument, som inkluderer denne
samt mine mails nedenfor og alle de svar, som jeg har modtaget.

De, der ikke har besvaret mig, er de, der har modtaget kopi af denne mail, som omfatter FN's
generalforsamlings danske præsident, Statsministeren, Folketingets formand, Dronningen og
religiøse institutioner m.fl., som altså IKKE har kunnet opføre sig ordentligt, og ja, jeg gentager for
forståelsens skyld, at det inkluderer vores allesammens storrygende Daisy ("Gud bevare
Danmark"!), vores "store fører" Mugge, som blev forfremmet til at slå med hammeren for det

49
store FN (som er så morsomt, ikke, Mogens?), vores kærlige, lille Snydetamp Lars (u)Løkke, som
også er vant til at "make this banging", ikke sandt, lystne Lars (?), og ikke mindst vores egen simple,
hidsige og dobbelt-moralske hjemmehjælper, Nazi-Pia, "den store leder", som har svært ved at
holde masken - og jeg kunne såmænd også tilføje Hunulven Inger og "Hårde Haarder" med
skrårem og støvler på m.fl. - og alle disse såkaldte "store ledere" burde være samfundets førende
rolle-modeller, men de har altså "helt tilfældigt" modtaget et kollektivt black-out i forhold til mig
og kan ikke opføre sig ordentligt ved at besvare mine mails, er det ikke utroligt?

Det medfører, at jeg nu har samme situation med disse institutioner, som ”spiller samme spil” som
Borgmester Benedikte Kiær fra Helsingør Kommune har spillet med mig siden sin indsættelse som
borgmester i Helsingør, hvor hun igen, igen og igen har ”nægtet at kommunikere med Stig” ved
IKKE at besvare mine skriftlige henvendelser til hende, som er del af ”elitens spil” mod mig, og det
medførte, at jeg i mails af den 29. april og 19. maj 2016 - som fremgår af side 309 ff i dette
dokument (min tidligere sag mod Helsingør Kommune om udbetaling af erstatning for ulovlig
tilbageholdelse af ”særlig støtte” i 3 år) - bad Ombudsmanden om at fortælle Benedikte Kiær, hvad
”god forvaltningsskik”, det vil sige ”god opførsel”, er, og det medførte, at Ombudsmanden
v/Susanna Veiga gjorde dette, som hun oplyste mig om i sit brev af 30. maj 2016 til mig, som kan
læses på side 319 i samme dokument som ovenfor, og dette førte igen til, at Benedikte Kiær langt
om længe reagerede, dog ikke med et personligt svar, som ønsket, men ved svar via sin
organisation.

Og ja, enhver kan se, at det er ”en helt utrolig og ekstraordinær situation”, at halvdelen af alle
offentlige institutioner, som jeg har skrevet tre mails til og udtrykkeligt har bedt om svar fra,
ignorerer/blokerer/chikanerer mig ved helt at undlade at besvare mig, som er så usædvanligt, at
de aldrig ville gøre det samme overfor andre borgere (!), og nej, det er ikke mig, at der er noget
galt med, jeg viser blot, at der er noget råddent i Danmark, det er alle disse institutioner, som ikke
kan opføre sig ordentligt ("konspiration"), fordi de ved, hvem jeg er og har valgt at spille ”spillet”
”loyalt” mod mig (!), og det er, at ”det er rigtigt at gøre forkert i en omvendt verden for at sende
”mørke” til mig", som jeg har beskrevet det nærmere i mine mails nedenfor, og som jeg er sikker
på, at I også godt forstår hos Ombudsmanden, for det var det samme spil, som I kørte mod mig i
den nævnte sag ovenfor med Helsingør Kommune indtil, at jeg ”tvang armen rundt på jeres ryg”,
så I ikke kunne undslå jer, ikke sandt (?), og det er altså dér, at vi nu står igen med alle disse ”mere
eller mindre” offentlige institutioner, som altså frivilligt har valgt at tabe ansigt i fuld offentlighed
ved at få Ombudsmanden til HISTORISK at rejse sager mod dem - jeg gentager: Ombudsmanden
mod Dronningen, Statsministeren, Folketingets Formand m.fl. (!) - og det er derfor, at jeg nu igen
beder Ombudsmanden om, uden nogen former for ”misforstået modstand”, som I tidligere
ekselerede i, at kontakte alle disse institutioner/personer, som I mener at have bemyndigelse over,
og bede dem om at OPFØRE SIG ORDENTLIGT, og sende mig deres svar uden yderligere,
unødvendig forsinkelse. Jeg modtager gerne kopi af jeres skriftlige henvendelser til dem.

Hvor svært kan det egentligt være? Ja, dette er i virkeligheden det helt enkle indhold af min
anmodning, og ja, I vil da gerne spille med i mit spil lidt endnu, ikke (?), og jeg tænker på, om du
sidder på anden sal, Susanne Veiga (?), og at du i hvert fald ikke er "clumsy eller "crazy" (?), og det
kan man heller ikke sige om mig, vel (?), og jeg kan tilføje, at jeg kun forventer at holde dette spil
kørende i kort tid endnu, men det friholder jer ikke fra, at I er tvunget til at udvise ”god
forvaltningsskik” selv ved at opfylde jeres egne retningslinjer herom og dermed følge min
anmodning, ikke sandt?

50
Jeg ser derfor frem til at høre fra jer, og måske I også vil respektere mit ønske om at høre fra jer
inden 14 dage fra i dag, og hvis I ikke har haft mulighed for at behandle min sag indenfor dette
tidsrum, beder jeg jer i hvert fald bekræfte modtagelsen af min mail og oplyse mig om, hvornår I
forventer at kunne behandle sagen, som alle vel kan anse for en rimelig service at give, forstå og
følge, ikke sandt?

Mange tak for hjælpen :-).

Venlig hilsen/Kind regards,
Stig

51
7. september 2016: Langt om længe modtog jeg ”livstegn” fra Nordsjællands Politi (!), som har
besluttet at hemmeligholde deres hemmelige oplysninger om mig og at fremstå som SINDSSYGE
overfor omverden. Jeg skev følgende i mit skrift:

Some of this darkness comes from the Police of North Zealand, which have been “unable” to
answer my emails of June 15, July 1 and July 19 asking to receive “all secret information stored
about me”, but finally today, they have sent the letter below, dated August 30 but first received
(electronically) today, which is WRONG in itself, and then it starts by referring to my email of
August 10 (to the Ombudsman with a copy to the Police and other “slow” institutions), and says
that “I have found no foundation to meet your request of access to information registered of you
with North Zealand's Police”, and they say that a request has to state the document or case that
the person in question wants to receive information about” and “I have emphasised that you in
your request to receive information have not identified the case(s), which you seek information
about”, and yes, have you completely lost your mind at the Police office (?), and this is a referral to
the information given to you about “Stig is about to being hospitalised and we want your
assistance”, which is one of the “cases” that I explicit asked for information about, which appears
clearly in my email of August 10, where I also asked for information about Helsingør Commune
reporting me to the police in 2011 for being a potential Breivik, and yes, why did it have to take
you three months to answer my emails and why do you claim that I have not asked for explicit
information, when I have (?), and yes, the answer is that you don't want to share your “secret
information” about me, and I gave you a very difficult task to solve, which was “almost impossible”
for you to do and to come out of without losing face, right (?), and do you know what, you are now
exhibited to the whole world as being COMPLETELY CRAZY too, do you like this and is this what you
really wanted (?), and no, right (?), so why could you not just tell the truth, and we know, because
the system above you asked you to “hold on tight”, right?

https://stigdragholm.files.wordpress.com/2016/09/nordsjc3a6llands-politi-300816-received-
070916.pdf

52
53
54
14. september 2016: Jeg besluttede mig for at sende “de dumme politimænd” denne mail, som de
så kan tænke lidt over, og sende mig mere mørke.

55
14. september 2016: Og jeg sendte denne mail til Ombudsmanden:

56
4. oktober 2016: Og ENDELIG modtog jeg svar fra “det meget langsomt, arbejdende udvalg” hos
Folketingets Ombudmand, som “ikke kunne” imødekomme mig, og derfor afslog min anmodning
om indsigt i det hemmelige system, og ja, et komplet RÅDDENT system, det er, hvad det er, de
nægtede at åbne for mig. Og dette er, hvad jeg skrev i mit skrift:

I went to town to buy some extra wires and switches for two new spotlights, which I have now
received, and I was given the thought of the Ombudsman of the Parliament, and when I returned
home, I had received a letter from the Ombudsman (!), so let us see what they have decided to
answer after this very long time of “boy-cut”, and yes, my guess is that they will give me a “sick
excuse” and do nothing about it, so let us open it to see, and yes, this was really “the game” they
also decided to follow, and it has taken them S E V E N W E E K S to decide to do nothing (!), which
has to be a world record, right (?), and yes, they say that they have read my emails of August 10
and my reminder of September 14 and “hereafter, I have decided to no nothing in relation to your
requests” (!), yes, this is what “he”/they really write (!!!), and they refer to the act on the
Ombudsman of the Parliament, which says that “it is up to the Ombudsman himself to decide if a
complaint gives sufficient cause to investigation”, so here “the whole gallery” decided that it is not
sufficient that the Son of God, now God self, complains about “the whole gang” of the “top
gallery” - we are on top of the mountain here, I feel, also in relation to me coming home – of the
public system (the Queen, Prime Minister, Chairman of the Parliament etc.), who have prolonged
their game of conspiracy against me and decided to completely ignore me not answering my
emails to them, which is what we here call “lack of public administration practise” to use their own
language, and this is what the Ombudsman now – AFTER SEVEN WEEKS (!) - have decided that “it
is alright”, and yes, you don't want your ears in the machine, as we say here, (?), which is also in
relation to having cut all hair, including the smallest which is and cannot be seen, from my head,
i.e. everything of the Old World including my new self and the Source, and also a reference to the
machine the hairdresser in Kenya used on me in 2009 when cutting my hair, which is to say that I
still have friends there knowing about my coming, and also that this “top of the gallery” are the
people who decided to try stopping my entrance to Kenya in the first place, and had me sent home
via the police there, and I feel Sanna and Hans, who are on top of this game controlling it, and no,
this is NOT alright to do, you are all the biggest WIMPS I have ever met – without really meeting
you yet.

https://stigdragholm.files.wordpress.com/2016/10/ombudsmand-280916.jpg

Later, I was given the name of Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel since 2009, and I
felt the Jerusalem UFO from 2012, which was a story Netanyahu did not want to come out and did
not like that I brought on my website, which also made people understand and believe in me too,
and then I felt the Jewish synagogue in Copenhagen, where we moved the entrance to the Source
to (from Jerusalem), and yes, this is an example of what the Ombudsman is protecting, which he
does on order from above, I here again feel Hans. This goes back to you father's days where he also
had to pay to receive protection against you.

Yes, this is how this institution showed themselves as “court jesters” being “unable” to follow their
own rules on good administration practice and even more unable to ask others, the finest
institutions in the Kingdom, to behave correctly according to their rules, and yes, what a mess!

So we have a system that refuses to answer me, have agreed to play this game, and the guard dog
of the system refuses to order the system to answer me, thus being part of this game/conspiracy

57
too, and if this is not the total breakdown of a system showing it's incompetence to the world, I
don't know what is.

58
12.1.2017: Jeg har “følt” politiet i lang tid, og i dag modtog jeg disse to brev fra
Anklagemyndigheden, som Helsingør Politi åbenbart følte ”behov” for at spørge UDEN at orientere
mig (!), fordi de var for dumme til selv at kunne finde ud af det, eller bare ville trække sagen i
langdrag, der er nu gået 6 måneder siden min simple forespørgsel (!), og de påstår, at de slet ikke
har modtaget en anmeldelse fra Helsingør Kommune i 2011, selvom Lisbeth fra kommunen for et
par år siden kom til at fortælle mig, at hun havde anmeldt mig til dem (som ”en potentiel Breivik”),
og selvom PET undersøgte mig for denne påstand, og nu i juni 2016 ikke ville udlevere oplysninger
herom til mig (!), og ja, hvor PATETISK kan man synke (?), og her er det altså om hele dette system,
som går ned, fordi dette viser med al ønskelig tydelighed, at de faktisk har undersøgt mig, som
PET's and også Justitsministeriets svar bekræfter – hvorfor skulle de ellers skrive, som de skriver,
hvis ikke de er forpligtet til det (?) - og Helsingør Politi dumper med et brag, og lader blot som om,
at de ikke har modtaget en anmeldelse, og ja, PATETISK, og der skriger til himlen – elendige
system!!!!

Her er først et sammendrag, jeg har sat sammen:

59
Og her følger så de to breve, som jeg modtog i dag:

60
61
62
15.1.2017: Og ja, med sådan en adfærd er der ikke langt til at sende en ny mail, som jeg så gjorde
til Politidirektøren for Nordsjællands Politi i dag med kopi til borgmesteren, kommunaldirektøren
og jobcentret som sædvanlig, og nu også til Rigspolichefen og “kæledrengen” fra PET samt
politidirektøren for Københavns Vestegns Politi, som burde have været inkluderet før, hvis jeg
havde opdaget, at de var en selvstændig enhed og ikke en del af Københavns Politi, som jeg troede,
og ja, min fejl, beklager).

Kære Politidirektør Jens-Christian Bülow (og alle jer andre "tøsedrenge" m/k, som modtager denne
mail i kopi, nu også Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, ”kæledrengen” Finn Borch Andersen og
Politidirektør Kim Christiansen, som skulle have været på noget før),

Den 15. juni 2016 anmodede jeg en række offentlige institutioner (inklusive Rigspolitiet, PET og
Nordsjællands Politi) om at give mig aktindsigt i alle ”hemmelige oplysninger”, som de har
registreret om mig, som det kan læses øverst fra mit Scribd dokument – hele jeres rådne system
har kendt til min ankomst i årevis, ikke sandt? - og det var så enkel en forespørgsel, at man skulle
tro, at den også var enkel at svare på, men nej, ikke for Nordsjællands Politi, som ”jokkede i
spinaten”, og prøvede at undgå at besvare mig ved den 30. august 2016, altså 2½ måned efter (!),
at henvise til, at jeg ikke havde specificeret nærmere, hvad jeg ønskede indsigt i, og så mente man
ikke, at man kunne besvare mig, for ”sådan er loven” – sådan noget VRØVL (!) - og ja, det var
virkelig så himmelråbende forkert, for I kunne bare have læst min rykker af den 10. august, hvor jeg
skrev, at jeg ønskede aktindsigt i ”Helsingør Kommunes anmeldelse af mig fra 2011, jeres
"behandling" heraf samt "øvrige forhold" om "indlæggelse" af mig m.v.”, og så skulle man tro, at I
var velopdragne nok til at ville besvare mig, men nej, så hørte jeg i virkeligheden ikke mere fra jer
på trods af mine rykkere blandt andet fra den 14. september og 8. december 2016, det var som
om, at I var ligeglade og havde stukket hovedet i jorden, og lod som om, at I ikke blev set, selvom
en hel verden (primært ”eliten”) så jeres mærkværdige adfærd via min hjemmeside og Facebook,
hvor jeg offentliggjorde alt.

Og nu, langt om længe, har jeg så modtaget Statsadvokatens brev af den 6. januar 2017, som
naturligvis giver mig medhold, og jeres efterfølgende brev af den 12. januar 2017, som begge kan
læses nederst af mit Scribd dokument og som jeg omtaler offentligt i min Facebook kommentar af i
går, som er ”kræs for kendere”, og ja, hvad i alverden tænker I på, eller kan I slet ikke tænke (?), for
hvis I var i mine sko, ville I så ikke gerne holdes orienteret om sagens udvikling og forventede

63
afslutning (?), men nej, der var ingen hos jer, der kunne finde ud , at ”det er nok en god idé, at vi
fortæller Stig, at vi sender hans ”påklage” af 14. september til Statsadvokatens afgørelse, fordi vi
kan slet ikke finde ud af det selv”, var det sådan, at skuespillet var for at trække sagen i langdrag
(?), og dette altså selvom, at ethvert børnehaveklassebarn kan se, at det blot handler om at svare
mig på mit spørgsmål og at fortælle sandheden i stedet for at spinne sig selv ind i et net af løgne og
bevidste undvigelser, som I nok kan se, ikke sandt (?), og således er der nu gået 7 måneder fra min
første henvendelse til, at I kunne finde ud af at svare, og hermed tager I prisen for at være de mest
debile/sindssyge af alle (!), og ja, jeres svar af den 12. januar indeholder så ”det helt
revolutionerende svar”, at ”ved opslag i Nordsjællands Politis register fremgår der ingen
anmeldelser om Dem, indgivet af Helsingør Kommune i 2011”, og så ”ingen kommentarer” i øvrigt
til mine andre ”anbringender” om at modtage aktindsigt i jeres ”hemmelige oplysninger” blandt
andet om jeres planer – som del af det store Helvedes System – om at indlægge mig ”langt væk”
på ”hemmeligt, psykiatrisk hospital/fængsel” uden adgang for nogen som led i en ”helt ny, og ikke
normalt anvendt, hemmelig lovgivning”, som inkluderede at smide mig ud af min lejlighed, og at
fjerne mine ejendele og offentlige identitet, som I (”systemet”) var godt i gang med, ikke sandt (?),
og nej, der er ingen af jer, som er ”god nok” til at kunne informere mig om sandheden herom, fordi
det har I ikke fået lov til, IKKE SANDT (?), og ”ikke sandt” kommer til mig fra ”min stemme”, som
”guider” mig igennem hele denne mail, fordi det giver jeg den lov til, og det er altså fordi, at I taler
IKKE SANDT, det vil sige, at I LYVER MIG DIREKTE OP I ANSIGTET, derfor.

Hermed udstiller du dig selv, Jens-Christian, som en patetisk løgner, og nå ja, du er jo ikke helt
uden erfaring i at bruge ”nødløgne”, vel (?), det er velsagtens blot en del af ”kulturen”, når man
bare ”ikke kan” fortælle sandheden, ikke sandt (?) – og dette i langt større omfang, end
offentligheden overhovedet kan forestille sig, skal vi ikke bare lade det være ved dette (?), og ja,
”berøringsangst” om mig, du har (?) - og ja, I er skyldige i medvirken i historiens største forbrydelse
med systemets planer om at bortføre, indespærre og ”tømme” mig (for liv, det vil sige for ”Kilden”
selv), og i 2011 gik historien altså på, at ”Stig er en potentiel Breivik”, som Helsingør Kommune og
andre ”i al deres genialitet” var kommet frem til, at jeg var og anmeldte mig til jer som, via deres
kendskab til min hjemmeside og min ”uhyrlige påstand” om at være ”den eneste”, som er sendt af
ham ”den gamle”, I ved nok, for at redde alle, og som alene var baseret på deres egen hjernevask,
misforståelser og ubegrundede frygt og negativitet, for "Breivik fyldte det hele", og så er det nemt,
at se spøgelser alle vegne, også de, der ikke er der, og som I og PET efterfølgende efterforskede
”bag min ryg” helt uden at involvere mig, for det var ”ikke nødvendigt”, og ja, fortæl mig om, hvad I
troede og kom frem til, vil I (?), og hvis I blot havde involveret mig og lyttet til og læst mig med et
åbent sind, ville også I kunne forstå, at ”Stig fortæller blot sandheden”, og det er såmænd, at det er
jer og hele jeres rådne system, som er mørket selv, og ikke mig, som min søster og dermed "hele
systemet" påstod, og ja, det var jeres Helvedes System, som ”ikke kunne” eller ville forstå
sandheden, og som var ført bag lyset, og ganske enkelt for, at I udviste autoritetstro til et system,
man ikke kan have tillid til, og som alene handlede i egne interesser ved at LYVE og BEDRAGE i
virkeligheden om hele ”verdens tilstand”, herunder at iscenesætte et ”billede” af Stig, som IKKE
PASSER med virkeligheden, og desuden fordi I ”ikke kunne eller ville” forstå på grund af jeres egen
hjernevask, dovenskab og ELENDIGT UDFØRT ARBEJDE, som gjorde, at I ikke selv kunne finde frem
til sandheden om mig og systemet, som altså var det modsatte af, hvad systemet selv påstod – I
blev ganske enkelt holdt for nar, og I troede på det, fordi I var for dumme til at kunne forstå den
rette sammenhæng, men selvfølgelig var I overbeviste om, at I havde ret, og at jeg var sindssyg, I
var SLET, SLET IKKE I TVIVL - "enhver kan sige sig selv, at Stig er sindssyg - og så behøver vi slet ikke
at lytte til eller at læse ham" - og dette på samme naive og øretæveindbydende primitive facon,

64
som når en deltager i X Factor er overbevist om, at han/hun kan synge, og "nu kommer den
uforskammede Blachman så og siger, at jeg ikke kan, som er løgn, for alle andre fortæller mig noget
andet" (de tør ikke fortælle sandheden!), og så råber de ellers både højt, negativt og uforskammet
om Blachman, og ja, det er NØJAGTIGT sådan, at det er, og det er først nu, at flere af jer er ved at
få øjnene åben overfor dette spil, og jeres egen barnagtige, stædige og totalt flabede og uopdragne
opførsel - det var IKKE mig, der handlede forkert, jeg fortalte jer blot sandheden om jer selv lige så
direkte og højt som Blachman, udelukkende for at kunne trænge igennem jeres panser af
modstand/mørke, og bad jer se ind i det spejl, som I nægtede, og som I først er ved at gøre nu, og
hvad ser I så (?), og ja, sandheden om jeres forfærdelige opfattelse af jer selv og mig, som giver jer
GRIMME TØMMERMÆND og SAMVITTIGHEDSKVALER, ikke sandt (?), og ja, "hvordan kunne jeg
dog være med i dét system på den forkerte side, som bragte os helt til verdens ende" (?), er det
sådan, at du - og mange andre - tænker, Jens- Christian (?), og ja, ganske enkelt fordi, at du/I var for
dumme, dovne, langsomme og hjernevaskede, som jeg fortalte jer om, via mine skriverier, hele
tiden, det var såmænd blot sandheden, og intet andet.

Det følger heraf, at I i virkeligheden er DE VÆRSTE SATANER I VERDEN (!), og I spiller nu et spil, hvor
I udstiller jer selv som værende RABLENDE SINDSSYGE overfor alle, som følger mig, og som ved, at
Helsingør Kommune rent faktisk anmeldte mig til jer i 2011, som kommunen selv har fortalt mig
om (!), og at PET har ”efterforsket” mig, som de indrømmer uden at kunne indrømme det (!), fordi
I sendte min sag til dem, ikke sandt (?), men det må I altså ikke sige højt, og så bliver det til, at der
kommer sådan en ny ”nødløgn” - I har ikke har noget registreret om mig, virkelig (?) - og hvilken én
tror du, vil fremstå som ”den største og værste løgn i historien”, Jens-Christian (?) og ja, der er
grænser for, hvor dum man må være, det siger politiet selv, men I har åbenbart ikke gået i jeres
egen skole, for I er faldet i fælden og dumpet med et brag som de dummeste, mest enfoldige og
langsomste af alle, det er det ”stempel”, som I har gjort jer selv ”fortjent” til at få, I ligger direkte til
nedrykning, og burde ikke været ”blevet oppe”, hvis der var ”almindelig retfærdighed” til, det vil
sige ”ikke at overleve” verdens ende, men sådan spiller klaveret ikke her, for, bare fordi, at I
("systemet") ønskede at slå mig ihjel (og bruge jeres "fodformede soldater" til at udføre en del af
ordren), behøver jeg jo ikke at arbejde på samme lave niveau som jer, som betyder, at også I – på
trods af jeres forbrydelser mod mig – også vil overleve og modtage evigt liv med uendelig lykke
uden lidelser overhovedet i vores Ny Verden uden mørke, er I ikke glade (?), og nå ikke, jeg kan ikke
høre jer!

Og ja, I kunne godt finde ud af at sende to betjente hjem til mig den 14. december 2016 – som ”lyn
fra en klar himmel”, som var både uanmeldt og uopdragent, som kan læses fra mit skrift her - for at
”stifte nærmere bekendtskab” med mig, som ledelsen havde beordret dem til, men betjenten
kunne ”ikke finde ud af” at acceptere min anmodning om aktindsigt i den rapport og indstilling til
ledelsen om mig, som han ville skrive på grundlag af mødet – han kendte ikke loven, og gjorde sig
hermed skyldig i en forbrydelse i sig selv, og nej, der er INGEN grænser for, hvor DUMME I er (!) –
og selvom, at jeg sendte jer min SANDE rapport om indholdet af vores møde allerede dagen efter
og skriftligt bad om at få jeres rapport, og spillede med ÅBNE KORT som sædvanlig (i modsætning
til jer), så har jeg STADIG IKKE HØRT FRA JER (!), hvad sker der for jer (?), og ja, som Politi har I en
række magtbeføjelser, som I kan vælge at spille ud i jeres kortspil mod mig, i teorien kunne I stadig
tvangsfjerne mig, hvis ellers I turde, eller måske indkalde mig til ”afhøring” for ”et eller andet
opdigtet” eller ovenikøbet at anklage mig for ”ærekrænkelse”, hvis I føler ”jeres ære” gået for nær
af mine direkte kommentarer om jer, og nå nej, jeg skriver blot ”den ilde hørte sandhed” om jer,
ikke sandt (?), og ÆRE har I ikke meget af, det ved I lige så godt selv som jeg, så det ville blot være
en boomerang, der ville ramme jer selv ekstra hårdt via mine skriverier, hvis I gjorde dette, og det

65
samme ville gælde for de andre mulige ”udspil”, I ville blive afsløret af mine skriverier om jer, og jeg
får her ordene ”mens i vasker hænder”, for I ønsker virkelig ikke, at sandheden om jeres
forbrydelser kommer frem, vel (?), og lige nu gør I jer meget bedre, end I er, ikke (?), og så står vi
tilbage ved, at I i virkeligheden er en bande STORE TØSEDRENGE, som blot logrer med halen i
forhold til de ordrer, som I modtager fra ”længere oppe i systemet”, ikke sandt (?), og her står der
ikke noget, at ”Stig skal indhentes her og nu”, og hvorfor ikke (?), og ja, fordi systemet over jer, og
velsagtens også dig, Jens-Christian og "troldmændene" over dig, men ikke dine ”fodformede
soldater", ved, at jeg blot taler sandheden om, hvem jeg er, og jeg har altså hele verdenseliten
inklusive FN og alle verdens regeringer med mig, og så smider man mig ikke sådan i ”fængsel”, vel
(?), men derfor kunne I da godt have en smule høflighed og værdighed, ikke blot på overfladen, og
sende mig jeres rapport fra jeres ”nysgerrige” besøg hos mig, synes du ikke (?), og ja, ville du ikke
være glad for dette selv, hvis du stod i mine sko, og ja, du ved nok, at bruge ”Den Gyldne Regel” og
behandle mig, som du selv ønsker at blive behandlet, men den bruger I ikke som grundlag i jeres
arbejde, for I har i virkeligheden ikke nogen værdier, for i praksis er kulturen, at ”hos os, er det os,
der bestemmer, og så skal du bare holde kæft”, ikke (?), og nå nej, det er det sådan set ikke, det er i
virkeligheden mig, som bestemmer over hele jeres Helvedes System, og I står alle overfor at blive
”udryddet”, altså som system, ikke som individer, hvor I bliver givet FRIHED og ANSVAR som aldrig
før i vores Ny Verden, og dette følger af mine løbende beskrivelser over nu mange år af hele jeres
rådne, rædselsfulde og helt igennem menneskefjendske system, som ”knækkede” over, og
besluttede sig for at hjælpe sig selv, og ikke befolkningen, som blot var ”pøblen, som kunne
undværes” (verdenselitens plan om at redde sig selv og eliminere 90% af alle, som også kan læses
fra min hjemmeside her, som også inkluderede sådan noget som "et hemmeligt politi",
"undtagelsestilstand" og "sådan holdes pøblen nede" inklusive udryddelseslejre og meget andet
godt, ikke sandt, kære "embedsmænd"?), og ja, sådan arbejdede hele verdenseliten, som også
inkluderede dig, ikke sandt, lille Jens-Christian, og nu tør du altså ikke sige noget, for du har fået
MUNDKURV på, stakkels lille dig.

Ja, spørgsmålet er virkelig, hvad tænker I på, når I (heller) ”ikke kan” besvare min mail fra den 15.
december, har I vendt systemet om, så I sidder på hovedet, og bruger bagdelen til at tænke, hvis I
altså overhovedet kan tænke selv (?), og ja, hvordan ville I selv ønske det, hvis I blev mødt af jeres
eget diktatur og potentielle magtmidler (?), ja, at vente på “ingenting” eller at få klar besked straks
(?), og ja, jeg er blevet gidsel i jeres system af bureaukrater og tøsedrenge, som har glemt
menneskelig værdighed midt i al jeres søle, og som ikke skal have klinket noget, og så hører jeg
ingenting fra jer, I er dog de værste forbrydere af de værste, jeg har mødt, er det virkelig ikke gået
op for jer, at der kun er en ting, som er rigtigt at gøre, og det er altså at fortælle SANDHEDEN, og
det gælder HELE SANDHEDEN (!), og så bede om SYNDSFORLADELSE og give mig VERDENS
STØRSTE UNDSKYLDNING, og at gøre det NU (!), hvis ellers du tør, Jens-Christian, og nå nej, det tør
du ikke, du er jo ham der den KÆMPE TØSEDRENG, som er loyal overfor Helvedes System og ikke
mig, forstå det, hvem der kan, og hvis du virkelig ikke kan besvare mig, vil du så foretrække, at jeg
kommer og besøger dig personligt på “gården” for at hive et ord ud af dig, hvis du forstår sådan en
lille en (?), og nej, det skal du heller ikke nyde noget af, så hvad bliver det egentlig til, er du virkelig
blot en tøsedreng eller er du en mand (?), og ja, vi må nok beklageligvis konkludere, at du er
VERDENS STØRSTE TØSEDRENG, ikke sandt (?), og så er det ikke engang løgn!

Ja, det var vist det hele i denne omgang, og så har jeg kun tilbage at ønske jer alt det bedste. Pas
godt på jer selv, ha' det godt alle sammen, og ja, I må godt ”hviske og tiske” også om denne mail,
som I er vant til at gøre, men DROP JERES LØGNE om mig, ikke sandt (?), og nej, der er ikke noget
hemmeligt heri, denne mail er såmænd også med i mit Scribd dokument (nederst), som I nok ved,

66
og ja, som hele verden altså har adgang til, og som dokumenterer jeres og det øvrige Helvedes
Systems ”brølere” ved behandlingen af min helt enkle forespørgsel om "aktindsigt", som halvdelen
mærkværdigvis slet ikke kunne finde ud af at besvare, selvom de ville have besvaret alle andre (!) -
lige fra Dronningen til Statsministeren og Folketingets Formand, og de, der er værre, og ikke
engang Folketingets Formand turde rode rundt i den betændte byld, så han trak sig også - og ja,
”sikke nogle bisser”, som I nok vil forstå betydningen af en skønne dag :-).

PS: Hvis der sidder nogle oppe i systemet, som har "ondt i tænderne", eller i hovedet, over jeres
egen himmelråbende SINDSSYGE og ÅBENLYSE, FORKERTE ADFÆRD, så er I da også velkommen til
at sende mig en mail eller måske ligefrem at ringe til mig, eller komme forbi til en kop kaffe, I er
alle velkomne, men giv mig lige et praj først, ikke?

Venlig hilsen / Kind regards,
Stig

---

Jeg har sendt en kopi af min mail ovenfor til Borgmester Henriette Kjær, som har ”hænderne dybt
begravet i kagedåsen” som én af disse ”verdens største tøsedrenge m/k” uden dog endnu at have
indrømmet det, hun holder stadig stand, og det samme gælder i virkeligheden også dig, Johannes
Hecht-Nielsen, som har sluppet for meget af min direkte konfrontation, fordi du ”undslap” som
borgmester i tide, men nej, ikke helt, som du nok ser – pas også godt på jer selv :-).

67
24.1.2017: Og her kom så det foreløbige svar fra politiet, som fik mig til at skrive dette i mit skrift:
North Zealand Police has now confirmed that they have established a case because of my more
than one month old request to receive access to their report on visiting me on December 14,
which should be something that could be done within one minute, “just do it”, but no, not in this
crazy system, and furthermore they have sent my email to the State Prosecutor “in relation to the
other content”, which is about my strong language calling the police director a PATHETIC LIAR and
more, which is exactly what he is, but still you play the game to consider prosecuting me for
defamation even though you have no “honour” left, why don't you just say WE ARE SORRY, which
is the only right thing for you to do now, and to lay down your arms and stop fighting me, this is
where we are now!

4.2.2017: Og så kom deres svar langt om længe, som jeg kommenterede således i mit skrift:

• The STUPID, lazy and better-knowing police visited me in December to evaluate me, am I
“raving mad” or normal, and am I at danger to myself or others?
• They behaved “not normal” at the visit (!) and concluded: “Stig is calm, sober, and appeared
generally well-groomed” and is of “no danger for himself or others”!

Finally today, I received the reply from the police granting me access to the written report from
their visit on December 14, see link below, which I asked to receive in writing on December 15 and
as they wrote the same day of the visit, so what took me one day to do, took the police more than
six weeks to do (!), which is completely unacceptable, but now it is here, and what does it say (?),
and yes, except from a few factual misunderstandings about my spiritual opening (2004/06) and
my tour to Africa (2009) did not happen at the same time etc., they wrote that I invited them into
“the apartment, which appeared very nicely decorated with newer art and modern furniture”, and
when it came to their “personal evaluation” of me, they write that “I considered the person to be
calm, sober, and appeared generally well-groomed”, and yes, this is what we call NORMAL here,
“mr. number” or Michael C. as I now can see that your name is, which you did not want to give me
at your visit, which is what I call a NOT NORMAL behaviour, so this is how it was “the opposite
world” again where a “not normal” man was given the assignment to visit and assess me to figure
out if I was “raving mad” or “a nice and peaceful person”.

And he believed I was the last and also that “Stig seems to be paranoid in some points, but not in a

68
way that appear to be at danger for himself or others”, and yes, this is what he wrote (!), which
was first that “Stig is normal”, and when I had then told them about “my spirituality” and how
people can decide whether or not they believe in me and this depends on whether they read me
to understand or do not, he concluded as “the expert” - a police man (!) - that I am “paranoid in
some points” (!!!), which however has nothing to do with me, Michael, but only “the official
sentence of the system over me” - I feel my sister here, and am told that “it could also have been
Hans, they are one pea straw - which you believe in automatically instead of reading and
understanding me in order to believe in me as the one that I really am (!), and yes, this is how it is,
and he even writes that “Stig did not hide that he appears paranoid on strangers” (!), and actually I
told you that people, who “cannot” read me will normally believe that I seem “strange” when they
are presented with my writings, but I also told you that to all people, whom I do not tell about my
“spirituality”, I appear “completely normal”, as you also saw me, and that it takes for you to read
me in order to understand that I simply write the truth.

This is how “people who are more stupid (and lazy and better-knowing) than the police allows”
immediately see me as “completely normal”, but when I tell them about my “spirituality”, they
believe I am “paranoid” because they do not believe in this, they are too lazy to read me and this is
what the system tell them, they don't even have to think or do any work themselves to find out.
This is how it is that “the man on the street” working for this system is BRAINWASHED by the
system automatically believing in it over me, while his managers, who are part of the elite, know
the truth about me and the impact that their brainwash has on people against me.

https://stigdragholm.files.wordpress.com/2017/01/nordsjc3a6llands-politi-030217.pdf

I was told that this was the attack of the police against me, and you can consider this a victory, and
also “Stig is not dumb”. And no, in case you wonder if the police director here, Jens-Christian B.,
was kind and open to accept my Facebook invitation some time ago, the answer is NO, I have
heard NOTHING from him.

https://www.youtube.com/watch?v=OMOGaugKpzs

You can read my description of the visit of the police from my script of December 14 here
https://stigdragholm.wordpress.com/2016/12/16/december-2016-ii-i-received-the-golden-watch-
of-jesus-to-start-our-new-creation-now-you-have-been-born-going-through-the-worst-birth-ever-
consider-it-done/ or from my Facebook post here:
https://www.facebook.com/stig.dragholm/posts/10208554556564637

SUMMARY:
• Two police officers paid me a visit to “see who Stig is, and how he lives” to evaluate me
following “a mad man killing a police officer in Albertslund”!
• They showed POOR BEHAVIOUR and WORK not introducing themselves, being unprepared,
forgetting my name and not knowing the rules of giving access to documents!
• I told them that it was darkness of the police in Helsingør not believing in me, which killed their
colleague in Albertslund
• When you have faith in me, it supports life, and when you do not, it eliminates life, this is what
this story is about, “to be or not to be”
• They humiliated me, but ended up humiliating themselves as result of their own poor work and
strange behaviour

69
• DO NOT FORGET “THE GOLDEN RULE”: “TREAT OTHERS AS YOU WOULD LIKE TO BE TREATED
YOURSELF” - the police did NOT follow this today!
• The police also cannot let go of me by declaring me normal as the Commune cannot because
this would show that the system believes in me, which is NOT how “the play” goes
• This is part of ending the journey, the world wanted to see for themselves if I have finished
work to my apartment, “are we ready now” (?), yes, we are!

70
71