You are on page 1of 2

Nome:___________________Curso: S3___.

Recuperacin 1/2 avalicin 18-6-14

1. Completa a seguinte tboa cos nomes dos principais deuses e as sas funcins.
Si recoeces algn deles na imaxe inferior coloca o seu nmero alo lado do seu
nome. (7 puntos)

NomeGrego

Apolo

Ares

Poseidn

NomeRomano

Xpiter

Minerva

Vulcano

Baco

Proserpina
Vesta

Protexen
amorebeleza

Raadosdeuses,deusadosmatrimonios

Deusadaagricultura

Deusadacaza

Deusdosinfernos

7
5

2. Explica as seguintes imaxes explicando a quen seduce Zeus e en que se


transforma. (3 puntos)