You are on page 1of 110

PELAN STRATEGIK

2015

PELAN STRATEGIK 2015

KELAB
DOKTOR MUDA
2015

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT GELUGOR,


JALAN YEAP CHOR EE,
11700 GELUGOR,
PULAU PINANG.

UNIT KELAB DAN PERSATUAN

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015


BI
L

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Misi Dan Visi

3-4

Maklumat Guru Penasihat

Carta Organisasi Kelab Doktor Muda

Perancangan Tahunan Kelab Doktor Muda

7-10

Jadual Perancangan Aktiviti Tahunan 2013

11-13

Analisis SWOT dan TOWS Matriks

14-15

Pelan Tindakan Kelab Doktor Muda

16

Pelan Aktiviti Kelab Doktor Muda

17-18

Pelan Strategik dan Pelan Taktikal

19-20

10

Pelan Operasi Kelab Doktor Muda

21

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

MISI

PELAN STRATEGIK 2015

Berkeupayaan dalam usaha mendidik dan


membantu murid-murid memahami unsur-unsur
yang melibatkan kesihatan serta mempraktikkan

PELAN STRATEGIK 2015

segala yang diperoleh ke dalam kehidupan


seharian.

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

VISI

PELAN STRATEGIK 2015

Kelab Doktor Muda dapat melahirkan insan kreatif,


inovatif, menghayati budaya hidup sihat serta

PELAN STRATEGIK 2015

menjadi rakan pembimbing yang berkesan


menjelang tahun 2015.

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

MAKLUMAT GURU PEMBIMBING KELAB DOKTOR MUDA SK BUKIT GELUGOR


BIL
1

NAMA GURU
PN. NUR DIANA BINTI NORDIN

NO.
KAD PENGENALAN
850622-02-5060

PELAN STRATEGIK 2015

PN. ROHANI BT MOHD HANIFAH

741204-08-5420

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

CARTA ORGANISASI KELAB DOKTOR MUDA SK BUKIT GELUGOR

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

PENGERUSI
EN. NORHADI B.
JELANI

GURU

GURU

PEMBIMBING
PN. NUR DIANA
BT. NORDIN

PEMBIMBING
PN. ROHANI BT.
MOHD HANIFAH

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

PENGERUSI
EN. NORHADI BIN JELANI

GURU PEMBIMBING

GURU

PELAN STRATEGIK 2015

PEMBIMBING
PN. NUR DIANA BINTI NORDIN
AZZUHRAA BINTI

PN. HUMAIRAA
HJ

ABDULLAH

PELAN STRATEGIK 2015

NAIB PENGERUSI

PELAN STRATEGIK 2015

SETIAUSAHA
BENDAHARI
PENOLONG SETIAUSAHA
PENOLONG BENDAHARI

PELAN STRATEGIK 2015

AJK ( TAHUN 6 )
( TAHUN 4 )

AJK ( TAHUN 5 )

AJK

PELAN STRATEGIK 2015

PERANCANGAN STRATEGIK KELAB DOKTOR MUDA 2015


1. PENDAHULUAN

PELAN STRATEGIK 2015

Kelab Doktor Muda ialah satu program mempromosikan aspek kesihatan secara menyeluruh kepada murid
sekolah rendah. Semua maklumat asas kesihatan tersebut akan disampaikan melalui modul yang terancang
merangkumi kefahaman, kemahiran serta pengalaman murid. Matlamat kelab ini adalah untuk melahirkan
murid yang mengutamakan kesihatan dan berperanan sebagai agen mempromosikan kesihatan yang baik
kepada rakan sebaya, sekolah, ahli keluarga serta masyarakat.

PELAN STRATEGIK 2015

Doktor muda adalah sekumpulan murid yang dipilih oleh pihak sekolah berdasarkan beberapa kriteria
yang telah ditetapkan. Murid ini kemudian dilatih daripada segi pengetahuan dan kemahiran dalam beberapa
aspek kesihatan yang relevan berdasarkan kepada Modul Latihan Kelab Doktor Muda.
Seterusnya murid ini akan bertindak sebagai pembimbing rakan sebaya atau agen perubahan
pengetahuan, sikap dan amalan kesihatan. Penubuhan kelab ini merupakan hasil perkongsian bijak antara
Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pelajaran Malaysia.

PELAN STRATEGIK 2015

2. MATLAMAT
Penubuhan Kelab Doktor Muda ini mempunyai matlamat untuk memperkasakan murid dengan pengetahuan
dan kemahiran kesihatan supaya mereka dapat meningkatkan taraf kesihatan diri dan rakan mereka.
Sesungguhnya kesihatan merupakan sesuatu perkara yang amat penting dan perlu diberi keutamaan dalam
kehidupan seharian.

PELAN STRATEGIK 2015

Seterusnya, adalah diharapkan dengan adanya Kelab Doktor Muda di sekolah ini boleh mewujudkan
persefahaman dan perpaduan antara kaum kerana kelab ini dianggotai oleh pelbagai kaum. Oleh yang
demikian, situasi ini amat penting dalam mewujudkan masyarakat Malaysia yang berlatar belakangkan hidup
bersatu padu dan harmoni.
Akhir sekali, matlamat lain penubuhan Kelab Doktor Muda ini bertujuan untuk membentuk generasi pelajar
yang mengamalkan gaya hidup sihat melalui amalan-amalan yang dipelajari menerusi aktiviti-aktiviti kelab ini.

PELAN STRATEGIK 2015

3. OBJEKTIF PENUBUHAN KELAB DOKTOR MUDA


Adalah diharapkan dengan adanya Kelab Doktor Muda ini, murid-murid akan dapat ;

PELAN STRATEGIK 2015

3.1
3.2
3.3
3.4

Melahirkan murid yang berwawasan serta modal insan yang diimpikan oleh negara.
Membolehkan pelajar membantu diri sendiri, rakan dan anggota keluarga ke arah mengamalkan cara
hidup sihat.
Membolehkan murid menjadi pembimbing dan contoh (role model) ke arah amalan cara hidup sihat.
Membolehkan murid membantu anggota kesihatan dan pihak sekolah dalam menjalankan aktiviti
kesihatan di sekolah.

PELAN STRATEGIK 2015

3.5
3.6
3.7

Memperkukuhkan penglibatan guru serta warga sekolah dalam usaha meningkatkan kesihatan murid.
Menggalakkan ibu bapa / penjaga supaya memberi perhatian wajar kepada kesihatan murid.
Mempertingkatkan usahasama antara Kementerian Kesihatan Malaysia dengan Kementerian Pelajaran
Malaysia untuk menggalakkan amalan kesihatan yang baik dalam kalangan murid.

PELAN STRATEGIK 2015

4. RASIONAL PENUBUHAN KELAB DOKTOR MUDA


4.1

Menepati konsep healthy setting yang diperkenalkan bagi tujuan mempertingkatkan pengetahuan
dalam aspek kesihatan.

4.2

Murid perlu diasuh dan diajar dengan penjagaan kesihatan diri yang betul agar dijadikan suatu
amalan

PELAN STRATEGIK 2015

seharian.
4.3

Perlunya ada satu persatuan atau organisasi yang boleh menjadi suatu landasan atau platform
untuk murid menonjolkan gaya kepimpinan mereka.

4.4

Murid dapat memupuk semangat kerjasama dan menggalakkan intergrasi nasional

PELAN STRATEGIK 2015

5. PELAKSANAAN
1. Perjumpaan Gerakerja Kokurikulum
- Dijalankan setiap minggu berdasarkan jadual yang diatur oleh pihak pentadbiran sekolah

PELAN STRATEGIK 2015

mengikut arahan yang ditetapkan kementerian. .


2. Pembentukan Ahli Jawatankuasa Kelab
Dilakukan semasa perjumpaan kali pertama diadakan bagi memudahkan guru-guru
pembimbing berhubung dengan ahli-ahli kelab kerana maklumat akan hanya disampaikan
kepada wakil mengikut tahun yang dipilih oleh ahli.

PELAN STRATEGIK 2015

3. Pertandingan Melukis Poster


Aktiviti ini dijalankan sebagai salah satu cara untuk menguji penerimaan pelajar tentang
penjagaan kesihatan dan kebersihan diri dan diterjemahkan melalui poster dan dicari
pemenangnya.
4 Persembahan Bakat
- Aktiviti dirancang agar pelajar-pelajar dapat menggunakan bakat yang ada untuk ditonjolkan

PELAN STRATEGIK 2015

di khalayak melalui suatu landasan yang betul dan dapat menyampaikan mesej yang baik
tentang penjagaan kesihatan kepada umum.
5. Membuat Buku Skrap
- Aktiviti ini dirancang sebagai salah satu cara untuk menilai keupayaan pelajar dari segi sikap
dan kreativiti mereka terhadap tugasan yang diberikan.

PELAN STRATEGIK 2015

6. Kempen Tandas Bersih


- Kempen dijalankan agar masyarakat sekolah khususnya menjadikan tandas sebagai suatu
hentian yang bersih dan tidak menjijikkan selain aktiviti ini merupakan salah satu
sumbangan bermakna kepada pihak sekolah.

PELAN STRATEGIK 2015

7. Tayangan Video
- Tayangan video serta sesi penerangan tentang cara-cara penjagaan kesihatan yang
sempurna atau tentang pencegahan penyakit seperti demam denggi dan lain-lain lagi.

PELAN STRATEGIK 2015

8. Lawatan Sambil Belajar


- Aktiviti diatur untuk mendekatkan diri pelajar kepada situasi sebenar tentang penjagaan
kesihatan seperti Klinik Kesihatan ataupun Klinik Pergigian.

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

Jadual Perancangan Aktiviti Tahunan Kelab Doktor Muda 2015

PELAN STRATEGIK 2015

BIL
1.

AKTIVITI
Perjumpaan
Gerakerja
Kokurikulum

OBJEKTIF UTAMA

Meningkatkan kesedaran murid


terhadap pentingnya
menganggotai sesebuah badan
beruniform bagi meningkatkan

STRATEGI
PELAKSANAAN
Dilaksanakan semasa
perjumpaan
kokurikulum setiap
dua minggu yang

HASIL AKTIVITI

Memberi pendedahan
tentang kepentingan
mempunyai suatu
pertubuhan yang boleh

PELAN STRATEGIK 2015

tahap disiplin dan sahsiah diri


Melahirkan ahli-ahli yang
mempunyai tahap keyakinan
diri yang tinggi dan
berterampilan.

mana memberi
peluang kepada ahliahli untuk sekurangkurangnya
berpersatuan

meningkatkan tahap
keyakinan dan
ketahanan diri
menghadapi masyarakat
sekeliling.

PELAN STRATEGIK 2015

2.

Pembentukan Ahli Mewujudkan golongan pelajar


Jawatankuasa
yang berterampilan dan
Kelab
memiliki sahsiah diri yang baik.
Melahirkan ahli-ahli yang
mempunyai rasa

Pelantikan AJK Kelab


yang menonjolkan
ketokohan memimpin
badan beruniform
yang disertai.

Mewujudkan rasa
bangga di dalam diri
menjadi ahli badan
beruniform dan sentiasa
sedia berkhidmat kepada
masyarakat.

PELAN STRATEGIK 2015

tanggungjawab terhadap
persatuan.

PELAN STRATEGIK 2015

3.

Pertandingan
Melukis Poster

Melahirkan pelajar yang peka


terhadap isu-isu semasa
terutama yang berkaitan

Dijalankan mengikut
jadual yang diatur
bersesuai dengan

Dapat menyediakan
golongan pelajar yang
peka terhadap isu-isu
kesihatan dan

PELAN STRATEGIK 2015

4.

Persembahan

dengan kesihatan dan penyakit.

situasi atau pun isuisu semasa seperti


pencegahan demam
denggi.

pencegahan sesuatu
penyakit.

Mewujudkan golongan pelajar

Aktiviti dirancang

Dapat memberi peluang

PELAN STRATEGIK 2015

5.

Bakat

yang berani tampil


menonjolkan bakat di samping
menyampaikan mesej tersirat.

pada pertengahan
tahun setelah latihan
dan tunjuk ajar
diberikan.

kepada pelajar
mengembangkan bakat
yang ada.

Membuat Buku
Skrap

Dapat mewujudkan golongan


pelajar yang berkeupayaan dan

Taklimat dan
penerangan diberikan

Memberi peluang kepada


pelajar untuk

PELAN STRATEGIK 2015

mempunyai kreativiti yang


tinggi terhadap tugasan yang
diberi.

setelah beberapa
tunjuk ajar cara-cara
menghasilkan buku
skrap disampaikan
berdasarkan tajuktajuk yang dipilih.

menggunakan seluruh
kreativiti dijelmakan
melalui buku skrap.

PELAN STRATEGIK 2015

6.

Kempen Tandas
Bersih

Dapat melahirkan pelajarpelajar yang mementingkan


kebersihan dan kesihatan dan
menyebarkannya untuk seluruh

Aktiviti dijalankan
berterusan dan
sepanjang tahun.

Memberi kesedaran
kepada golongan pelajar
agar sentiasa menjaga
kebersihan tandas dan

PELAN STRATEGIK 2015

warga sekolah.

7.

Tayangan Video

Menanam sikap mementingkan

mengubah tanggapan
bahawa tandas bukanlah
tempat yang
menjijikkan.
Aktiviti ini dijalankan

Membentuk golongan

PELAN STRATEGIK 2015

kesihatan diri melalui aktiviti


yang pelbagai.

sebagai salah satu


cara memberi
maklumat tentang
penjagaan kesihatan
diri.

pelajar yang
berinformasi dan
berpengetahuan.

PELAN STRATEGIK 2015

8.

Lawatan Sambil
Belajar

Memberi peluang kepada


pelajar untuk merasai sendiri
pengalaman di tempat-tempat
yang berkaitan dengan
kesihatan.

Dijalankan sekali
dalam setahun
bergantung kepada
kelulusan pihak
sekolah.

Membentuk pelajar yang


mempunyai pengalaman
dan peka terhadap isuisu kesihatan.

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

ANALISIS SWOT KELAB DOKTOR MUDA


S ( STRENGTH )

W ( WEAKNESS )

PELAN STRATEGIK 2015

S1. Guru mencukupi.


S2. Hubungan dan kerjasama antara pihak
pentadbir
adalah baik.
S3 Murid-murid menunjukkan kemahiran diri dalam
bidang kesihatan.

W1. Tempat yang terhad


W2. Masa yang terbatas.
W3. Kekurangan guru pembimbing yang terlatih.
W4. Tiada bilik khas untuk menjalankan aktiviti
kelab.
W5. Tiada peralatan untuk menjalankan aktiviti.

PELAN STRATEGIK 2015

O ( OPPORTUNITIES )
O1. Sikap ibubapa yang positif
O2. Sokongan yang kuat daripada PIBG
O3. Jemputan tenaga pengajar dari Jabatan
Kesihatan.
O4. Pertukaran maklumat dengan sekolah yang

T ( THREATS )
T1. Pertindihan aktiviti antara pihak sekolah dengan
aktiviti anjuran Jabatan kesihatan.
T2. Sindiran dari rakan sebaya dan malu untuk
mempamerkan bakat.
T3. Sebilangan kecil ibu bapa bersikap negatif dan

PELAN STRATEGIK 2015

terlibat dalam Program Doktor Muda


O5. Lawatan ke klinik kesihatan sebagai
pendedahan
kepada murid.

kurang memberi kerjasama.

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

TOWS MATRIKS KELAB DOKTOR MUDA

PELAN STRATEGIK 2015

TOWS MATRIKS

KEKUATAN ( S )
S1. Pemantauan dan kerjasanma
dari Jabatan Kesihatan.
S2. Hubungan dan kerjasama antara
pihak pentadbir adalah baik.
S3. Murid-murid menunjukkan
memahirkan diri dalam kemahiran

KELEMAHAN ( W )
W1. Tempat yang terhad.
W2. Masa yang agak terbatas.
W3. Tiada guru pembimbing yang
terlatih.
W4. Tiada bilik kesihatan yang
mempunyai peralatan yang lengkap

PELAN STRATEGIK 2015

kesihatan.

untuk latihan.

PELAN STRATEGIK 2015

PELUANG (O)
O1. Sikap ibubapa yang positif
O2. Sokongan yang kuat daripada
PIBG
O3. Jemputan tenaga pengajar dari
Jabatan Kesihatan
O4. Pertukaran maklumat dengan
sekolah yang terlibat dalam program

SO (maxi-maxi)
S1, S2, O2
Bimbingan dan tunjuk ajar tentang
penjagaan kesihatan diri dan rakanrakan.
S2+S3+O1+O2+O3
Latihan yang fleksibel menggunakan

WO (mini-maxi)
W2, O1
Mengadakan penerangan tentang
undang-undang dan peraturan kelab
dari semasa ke semasa.
W1, W2, O2
Penglibatan(PIBG) sebagai jurulatih
sabilan/tambahan dan mencari

PELAN STRATEGIK 2015

ANCAMAN (T)
T1. Pertindihan aktiviti antara pihak
sekolah dengan aktiviti anjuran
Jabatan Kesihatan.
T2. Sindiran dari rakan sebaya dan
malu untuk mempamerkan bakat.
T3. Sebilangan kecil ibu bapa

S + T (maxi-mini)
Berurusan dengan pihak Jabatan
Kesihatan terus dan pihak ibu
bapa/sekolah..

WT (mini-mini)
W+T
Mengadakan aktiviti yang
menyeronokkan dan kepelbagaian
aktiviti agar tidak bosan.
Jadual/takwim yang telah ditetapkan
awal.

PELAN STRATEGIK 2015

bersikap negatif dan kurang


kerjasama.

Motivasi jati diri.

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN TINDAKAN KELAB DOKTOR MUDA


TAHU
N

ISU
Kurang

MATLAMAT

STRATEGI

Meningkatkan tahap Penerangan

INDIKATOR
Bilangan pelajar

OBJEKTIF
Melahirkan murid

PELAN STRATEGIK 2015

TAHAP
2
TAHUN
4,5,6

pengetahuan
dan pendedahan
tentang
penjagaan
kesihatan diri
dan kawasan
persekitaran

kesedaran terhadap secara spontan


kepentingan
dan formal tentang
menjaga
perkara tersebut.
kesihatan serta
urus diri.

yang mempunyai
penampilan diri
yang baik dan
sempurna.

yang celik
kepentingan
penjagaan
kesihatan.

PELAN STRATEGIK 2015

TAHAP
2
TAHUN
4,5,6

Murid kurang
berkemahiran
dalam
penggunaan
peralatan
penjagaan

Melahirkan murid
yang mempunyai
sekurangkurang kemahiran
asas yang paling
minima dalam

Latihan asas
penjagaan
kesihatan

Latihan dan
penerangan yang
berterusan.

Mewujudkan murid
yang mempunyai
kemahiran asas
dalam penjagaan
kesihatan diri dan
persekitaan.

PELAN STRATEGIK 2015

kesihatan.

penjagaan
kesihatan.

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN AKTIVITI KELAB DOKTOR MUDA SK BUKIT GELUGOR


BIL
1

AKTIVITI
Perjumpaan

TINDAKAN
Semua guru

TEMPOH
J
X

F
X

M
X

A
X

M
X

J
X

J
X

KOS
O
X

S
X

O
X

N
X

PENILAIAN

D
RM 50

Pemantauan

PELAN STRATEGIK 2015

Gerakerja
Kokurikulum

penasihat

Pembentukan
Ahli
Jawatankuasa
Kelab

Semua guru
penasihat

Bahan dan
kertas
X

PKKK dan Guru


Besar
Senarai Aktiviti
Pemantauan
PKKK
Carta Organisasi

PELAN STRATEGIK 2015

Pertandingan
Melukis
Poster

Semua guru
penasihat

Kempen

Semua guru

RM 100

RM 50

Laporan aktiviti
Pemantauan
PKKK
Keputusan
Pertandingan
Tahap

PELAN STRATEGIK 2015

5
6

Mencegah
Denggi
Membuat
Buku Skrap

penasihat

Kempen
Tandas Bersih

Guru
penasihat

Kebersihan

Semua guru
penasihat

X
X

RM 50
X

RM 150

Laporan aktiviti
Pemantauan
PKKK
Tahap
Kebersihan

PELAN STRATEGIK 2015

yang
bertugas

Tandas
Pemantauan
PKKK

PELAN STRATEGIK 2015

Tayangan
Video
Lawatan

Guru
penasihat
Guru
penasihat

Laporan Aktiviti

Peruntuka
n KK

Laporan
Lawatan

PELAN STRATEGIK 2015

Sambil
Belajar

Jabatan
Kesihatan

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK
TEMPOH PELAKSANAAN
BIDANG
MATLAMAT / OBJEKTIF
RAKAN

:TAHUN 2013 -2015


:KOKURIKULUM - KELAB DOKTOR MUDA
:MENINGKATKAN
MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN MEMBINA KEMAHIRAN AHLI DAN RAKAN-

PELAN STRATEGIK 2015

STRATEGI

KUMPULAN
SASARAN

TEMPOH
PELAKSANAA
N

TANGGUNGJAWAB

TOV
2013

OTI 1
2014

OTI 2
2015

ETR
2016

PELAN STRATEGIK 2015

1. Peningkatan
pengetahuan
dan membina
kemahiran
kesihatan diri
dan rakan-

Ahli Kelab Doktor


Muda tahun 4 , 5
dan 6.

3 tahun

- PKKK
- Guru
pembimbing
- Jabatan
Kesihatan

10%

30%

50%

65%

PELAN STRATEGIK 2015

rakan.

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN TAKTIKAL
TEMPOH PELAKSANAAN
BIDANG

: TAHUN 2015
: KOKURIKULUM - KELAB DOKTOR MUDA

PELAN STRATEGIK 2015

MATLAMAT / OBJEKTIF
KELAB.

: MENINGKATKAN BILANGAN PENYERTAAN AHLI-AHLI DALAM AKTIVITI-AKTIVITI

PELAN STRATEGIK 2015

PROJEK/AKTIVITI
1.Pertandingan
antara
kumpulan

KUMPULAN
SASARAN

TEMPOH /
PELAKSANAA
N

Tahun 4/5/6

Ogos

PELAKSANA

Kos

Guru
pembimbin
g

Wang
Koko

Penilaian/
Pemantauan

Indikator
kejayaan

Bilangan
murid
berkemahira

Sesi
Latihan
Modul

Penilaian
Kejayaan

PELAN STRATEGIK 2015

( Melukis Poster)
2.Membuat Buku
Skrap
.

Tahun 4/5/6

Sept.

Ahli Kelab
Doktor
Muda

n
dalam
pengetahuan
asas
meningkat

dan amali

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN STRATEGIK 2015

PELAN OPERASI

PELAN STRATEGIK 2015

TEMPOH PELAKSANAAN :TAHUN 2015


BIDANG
:KOKURIKULUM - KELAB DOKTOR MUDA
MATLAMAT / OBJEKTIF
:MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN MEMBINA KEMAHIRAN KESIHATAN AHLI DAN
RAKAN.

PELAN STRATEGIK 2015

PROJEK/AKTIVIT
I
1.Taklimat
kesihatan anjuran

KUMPUL
AN
SASARA
N

TEMPOH /
PELAKSANA
AN
2 kali setahun

PELAKSAN
A
Jabatan
Kesihatan

Kos

Penilaian/
Pemantau
an

Indikator
kejayaan
Peningkatan
cara penjagaan

Penilaia
n
Kejayaa
n

PELAN STRATEGIK 2015

Jabatan Kesihatan
2.Lawatan ke
Klinik Kesihatan

Ahli Kelab
Doktor
Muda

November

Guru
Pembimbin
g
Jabatan
Kesihatan

RM
200

Penyelaras
kelab
PKKK

kesihatan dan
kebersihan diri.
Meningkatkan
kecenderungan
ahli untuk
terlibat dalam

PELAN STRATEGIK 2015

bidang
kedoktoran.