You are on page 1of 13

RANCANGAN TAHUNAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


TAHUN DUA 2014

MINGGU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

TEMA : SAINS HAYAT


TOPIK : 1) MANUSIA

Minggu
1

1.0

2.0

Menggunakan TMK secara


bertanggungjawab dan
beretika

Memilih dan mengaplikasikan


sumber TMK yang
bersesuaian

1.1

Memastikan perkakasan komputer dan


persekitarannya berada dalam keadaan
kemas dan bersih.
1.2 Mengamalkan sikap berjimat cermat
ketika mencetak dokumen.
2.1
Meletakkan kedudukan jari dengan
betul pada kekunci rumah di papan
kekunci.
2.2
Menggunakan kekunci anak panah,
Caps Lock dan Shift.
2.11 Mencetak dokumen dalam dua salinan.

B.Teks : m/s 8
B.Aktvt: m/s 8

Muka Surat 1

Minggu
2

2.0

Minggu
3

1.1

Memahami manusia
mempunyai keperluan asas
untuk hidup.

1.1.1 Mengenal pasti keperluan asas manusia


iaitu makanan, air, udara dan tempat
perlindungan.
1.1.2 Menyatakan kepentingan keperluan asas
kepada manusia.
1.1.3 Mengenal pasti makanan yang memberi
tenaga, membantu tumbesaran dan
membantu menjaga kesihatan.

B.Teks : m/s 1
B.Aktvt: m/s 1

Minggu
4

1.1

Memahami manusia
mempunyai keperluan asas
untuk hidup.

1.1.1 Mengenal pasti keperluan asas manusia


iaitu makanan, air, udara dan tempat
perlindungan.
1.1.2 Menyatakan kepentingan keperluan asas
kepada manusia.
1.1.3 Mengenal pasti makanan yang memberi
tenaga, membantu tumbesaran dan
membantu menjaga kesihatan.

B.Teks : m/s 6
B.Aktvt: m/s 4

Memilih dan mengaplikasikan


2.3
sumber TMK yang
bersesuaian.

Menggunakan tetikus untuk klik dan seret


serta menyalin dan tampal.

B.Teks : m/s
14
B.Aktvt: m/s12

Muka Surat 2

Minggu
5

1.1 Memahami manusia


mempunyai
keperluan asas
untuk
hidup

1.1.1 Mengenal pasti keperluan asas manusia


iaitu makanan, air, udara dan
tempat
perlindungan.
1.1.2 Menyatakan kepentingan keperluan asas
kepada manusia.
1.1.3 Mengenal pasti makanan yang memberi
tenaga, membantu tumbesaran dan
membantu menjaga kesihatan.

B.Teks : m/s
10
B.Aktvt: m/s 9

Minggu
6

1.1

Memahami manusia
mempunyai keperluan asas
untuk
hidup.

1.1.4 Menaakul kepentingan pelbagai jenis


makanan kepada manusia.
1.1.5 Mencadangkan satu hidangan makanan
dan menerangkan mengapa makanan tersebut
dipilih.
1.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan.

B.Teks : m/s 7
B.Aktvt: m/s 7

1.2

Menghargai keperluan asas


yang ada.

1.2.1 Menerangkan makanan, air, udara dan


tempat
perlindungan yang bersih adalah
penting untuk
menjamin kesihatan.

1.2

Menghargai keperluan asas


yang ada.

Minggu
7

Minggu
8

Minggu

1.3 Mengaplikasi pengetahuan


tentang tumbesaran manusia.

1.2.2 Mempraktikkan pengambilan pelbagai


jenis makanan berkhasiat supaya sihat.

B.Teks : m/s
10
B.Aktvt: m/s
10
B.Teks : m/s
12

B.Teks : m/s
Muka Surat 3

1.3.1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku


pada diri mereka sejak dilahirkan
iaitu
membesar dari segi pertambahan
saiz,
tinggi dan berat.
1.3.2
Membanding dan membezakan
tumbesaran mereka dengan rakan dari
segi saiz, tinggi dan berat dengan
menjalankan aktiviti.
1.3.2

Minggu
10

Minggu
11

1.3 Mengaplikasi pengetahuan


tentang tumbesaran manusia.

Membanding dan membezakan


tumbesaran mereka dengan rakan dari
segi saiz, tinggi dan berat dengan
menjalankan aktiviti.
1.3.3
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

16
B.Aktvt: m/s
13

Memilih dan mengaplikasikan 1.1


Mengamalkan sikap berjimat cermat
sumber TMK yang
ketika
mencetak dokumen.
bersesuaian
2.8
Menghasilkan persembahan yang
mengandungi elemen teks, imej dan
audio dengan menggunakan
perisian
persembahan (MS PowerPoint).
2.9
Menggunakan transisi slaid dalam
persembahan dengan menggunakan
perisian persembahan (MS PowerPoint).

B.Teks : m/s
18
B.Aktvt: m/s
14

2.0

B.Teks : m/s
32
B.Aktvt: m/s
22

Muka Surat 4

2.10 Menukar latar belakang dalam perisian


persembahan (MS PowerPoint).
2.11 Mencetak dokumen dalam dua salinan.
Tema : Sains Hayat
Topik : 2) Haiwan

Minggu
12

2.1

Memahami haiwan
mempunyai keperluan asas
untuk hidup.

Minggu
13

2.1

Memahami haiwan
mempunyai keperluan asas
untuk hidup.

Minggu
14

2.1

Memahami haiwan
mempunyai keperluan asas
untuk hidup.

2.1.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan


iaitu makanan, air, udara dan tempat
perlindungan.
2.1.2
Menyatakan kepentingan
keperluan asas kepada haiwan.
2.1.3
Memberi contoh haiwan dan
makanan yang dimakan.

2.1.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan


iaitu makanan, air, udara dan tempat
perlindungan.
2.1.2
Menyatakan kepentingan keperluan
asas
kepada haiwan.
2.1. 4 Mengelaskan haiwan mengikut makanan
yang dimakan iaitu makan tumbuhan
sahaja, makan haiwan sahaja atau makan
haiwan dan tumbuhan.

2.1.5 Mengenal pasti tempat perlindungan


haiwan seperti sarang, reban, lubang, atas
pokok, kandang, gua,di dalam air, dalam

B.Teks : m/s
25
B.Aktvt: m/s
17

B.Teks : m/s
25
B.Aktvt: m/s
17

B.Teks : m/s
36
B.Aktvt: m/s
Muka Surat 5

Minggu
15

2.2

Minggu
16

1.0

Menghargai pelbagai haiwan


disekeliling kita.

Menggunakan TMK secara


bertanggungjawab dan
beretika
2.0 Memilih dan mengaplikasikan
sumber TMK yang
bersesuaian
3.0 Menggunakan TMK untuk
mencari, mengumpul,
memproses dan
menggunakan maklumat.

tanah dan di celah batu atau kayu.


2.1.6 Menyatakan kepentingan haiwan kepada
manusia, tumbuhan dan haiwan lain.
2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran,
TMK, penulisan atau lisan.

26

2.2.1 Menunjukkan kasih sayang terhadap


haiwan dengan cara tidak menganiaya
haiwan.

B.Teks : m/s
44
B.Aktvt: m/s
31

1.2
ketika

B.Teks : m/s
39
B.Aktvt: m/s
29

Mengamalkan sikap berjimat cermat

mencetak dokumen.
2.7
Menukar warna fon dengan
menggunakan
pemprosesan kata (MS Word) atau
perisian
persembahan (MS
Powerpoint)
2.11
Mencetak dokumen dalam dua
salinan.
3.3
Mengintegrasi maklumat dalam
perisian
pemproses kata (MS Word) dan
perisian
persembahan (MS PowerPoint).

Minggu
Muka Surat 6

17

2.3

Memahami tumbesaran
haiwan.

2.3.1

Mengenal pasti cara haiwan


membiak iaitu
melahirkan anak dan
bertelur.
2.3.2
Mengelas haiwan berdasarkan
cara pembiakan.

B.Teks : m/s
48
B.Aktvt: m/s
34

Minggu
18

2.3

Memahami tumbesaran
haiwan.

2.3.3 Mengenal pasti perubahan yang berlaku


pada haiwan sejak dilahirkan iaitu
membesar dari segi perubahan rupa dan
pertambahan saiz.
2.3.4 Mengenal pasti anak haiwan yang
menyerupai ibunya dan yang tidak
menyerupai ibunya.
2.3.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan
seperti rama-rama atau katak dari segi
rupa dengan memerhati haiwan sebenar.

B.Teks : m/s
52
B.Aktvt: m/s
36

Minggu
19

2.3

Memahami tumbesaran
haiwan.

Minggu
20

1.0

Menggunakan TMK secara


bertanggungjawab dan
beretika

4.0

Menggunakan TMK untuk

2.3.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan


seperti rama-rama atau katak dari segi
rupa dengan memerhati haiwan sebenar.
2.3.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran
TMK penulisan atau lisan
1.3

Mengetahui sumber maklumat yang


diperolehi.
3.1 Mengenal pasti lokasi dan mencapai
maklumat yang disimpan.
3.2 Menggunakan pelayar web untuk melayari

B.Teks : m/s
52
B.Aktvt: m/s
38
B.Teks : m/s
46
B.Aktvt: m/s
33

Muka Surat 7

mencari, mengumpul,
memproses dan
menggunakan maklumat

Internet.

Cuti Pertengahan tahun


26 Mei 10 Jun

22

2.4

Memahami pergerakkan
haiwan.

23

2.4

Memahami pergerakkan
haiwan.

24

1.0

Menggunakan TMK
secara
bertanggungjawab dan

2.4.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti


berjalan, merangkak, terbang, berenang,
menjalar, mengengsot, merayap, berlari
dan melompat.
2.4.2 Menjalankan simulasi cara haiwan
bergerak seperti ikan berenang, burung
terbang, lembu berjalan, kura-kura
merangkak, ular menjalar, siput babi
mengengsot, semut merayap, kuda berlari
dan katak melompat.

B.Teks : m/s
58
B.Aktvt: m/s
40

2.4.3
Menyatakan kepentingan
pergerakan
kepada haiwan.
2.4.4
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau
lisan.

B.Teks : m/s
61

1.3

B.Teks : m/s
61

6.1

Mengetahui sumber maklumat yang


diperolehi.
Mengubahsuai hasil kerja sedia ada

Muka Surat 8

beretika
6.0
Menggunakan TMK
untuk meningkatkan
produktiviti
dan pembelajaran.
7.0
Menggunakan TMK
untuk
mengemukakan idea dan
maklumat secara kreatif
dan inovatif
Tema : Sains Hayat
Tajuk : 3) Tumbuhan
25

3.1

26

27

Memahami keperluan asas


tumbuhan.

7.1

dengan menggunakan jadual, imej, audio


dan pelbagai format fon mengikut
kesesuaian.
Menghasilkan tugasan dengan
menggunakan perisian aplikasi yang
bersesuaian untuk menyampaikan idea
baru.

3.1.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan


iaitu air, udara dan cahaya matahari.
3.1.2 Menaakul kepentingan air, udara dan
cahaya
matahari kepada tumbuhan
dengan
menjalankan penyiasatan.
3.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan.

B.Teks : m/s
67
B.Aktvt: m/s
43

3.2 Menyedari tumbuhan


mempunyai
keperluan asas
untuk hidup.

3.2.1 Menjaga tumbuhan dengan memberikan


keperluan asasnya bagi memastikan ia
hidup
dan subur.

B.Teks : m/s
73
B.Aktvt: m/s
47

3.2

3.2.1 Menjaga tumbuhan dengan memberikan

B.Teks : m/s

Menyedari tumbuhan

Muka Surat 9

mempunyai
untuk hidup.

28

Minggu
29

Minggu
30

keperluan asas

keperluan asasnya bagi memastikan ia


hidup
dan subur.

73
B.Aktvt: m/s
47

3,3 Memahami tumbesaran


tumbuhan.

3.3.1 Merekod perubahan yang berlaku pada


tumbuhan semasa membesar dari
segi pertambahan tinggi atau bilangan
daun dengan menjalankan penyiasatan ke atas
tumbuhan sebenar.

B.Teks : m/s
76
B.Aktvt: m/s
48

3,3

Memahami tumbesaran
tumbuhan.

B.Teks : m/s
76
B.Aktvt: m/s48

4.1

Menganalisis kaedah terang


dan gelap.

3.3.1 Merekod perubahan yang berlaku pada


tumbuhan semasa membesar dari
segi pertambahan tinggi atau bilangan
daun dengan menjalankan penyiasatan ke atas
tumbuhan sebenar.
3.3.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan.
4.1.1 Mengenal pasti sumber cahaya seperti
matahari, lampu, lampu suluh dan api.
4.1.2 Membezakan keadaan terang dan gelap
melalui
penyiasatan.

4.1.3 Menerangkan bagaimana bayang-bayang


dihasilkan melalui aktiviti.
4.1.4 Menaakul kepentingan cahaya kepada

B.Teks : m/s
84
B.Aktvt: m/s

B.Teks : m/s
80
B.Aktvt: m/s
51

Tema : Sains Fizikal


Tajuk : 4) Terang dan Gelap

Minggu
32

4.1
dan

Menganalisis kaedah terang


gelap.

Muka Surat 10

manusia.
4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan.

57

Minggu
33

4.2

Mengaplikasi pengetahuan
tentang pembentukan
bayang-bayang.

4.2.1 Mencipta permainan bayang-bayang.

Minggu
34

4.2

Mengaplikasi pengetahuan
tentang pembentukan
bayang-bayang.

4.2.1 Mencipta permainan bayang-bayang.

Minggu
35

5.1

Mengaplikasikan
pengetahuan
tentang pemasangan
komponen set
binaan
berdasarkan manual
bergambar.

5.1.1 Membaca dan menerangkan manual.


5.1.2 Mengenal pasti komponen set binaan
berpandukan manual bergambar.

B.Teks : m/s
93
B.Aktvt: m/s
63

MInggu
36

5.1

Mengaplikasikan
pengetahuan
tentang pemasangan
komponen set
binaan
berdasarkan manual
bergambar.

5.1.1 Membaca dan menerangkan manual.


5.1.2 Mengenal pasti komponen set binaan
berpandukan manual bergambar.

B.Teks : m/s
93
B.Aktvt: m/s
63

5.1.3 Memilih komponen set binaan


berpandukan
manual bergambar.

B.Teks : m/s
97

Minggu
37

5.1

Mengaplikasikan

B.Teks : m/s
89
B.Aktvt: m/s
62
B.Teks : m/s
89
B.Aktvt: m/s
62

Muka Surat 11

pengetahuan
tentang pemasangan
komponen set
binaan
berdasarkan manual
bergambar.

Minggu
38

Minggu
39

Minggu
40

5.1

Mengaplikasikan
pengetahuan
tentang pemasangan
komponen set
binaan
berdasarkan manual
bergambar.

5.1 Mengaplikasikan
pengetahuan
tentang pemasangan
komponen set
binaan
berdasarkan manual
bergambar.

5.1 Mengaplikasikan
pengetahuan
tentang pemasangan
komponen set
binaan
berdasarkan manual

5.1.4 Memasang komponen set binaan


berpandukan
manual bergambar.

5.1.4 Memasang komponen set binaan


berpandukan manual bergambar.

5.1.5 Melakarkan hasil binaan menggunakan


bentuk asas.
5.1.6 Menceritakan hasil binaan secara lisan.
5.1.7 Membuka hasil binaan mengikut urutan.
5.1.8 Menyimpan komponen yang telah dibuka

5.1.5 Melakarkan hasil binaan menggunakan


bentuk asas.
5.1.6 Menceritakan hasil binaan secara lisan.
5.1.7 Membuka hasil binaan mengikut urutan.
5.1.8 Menyimpan komponen yang telah dibuka

B.Aktvt: m/s
65

B.Teks : m/s
98

B.Teks : m/s
100
B.Aktvt: m/s
66

B.Teks : m/s
100
B.Aktvt: m/s
67

Muka Surat 12

bergambar.

MInggu
41

1.0

4.0

Menggunakan TMK secara


bertanggungjawab dan
beretika.
Menggunakan TMK untuk
memperoleh dan berkongsi
maklumat.

1.3
1.4

4.1

Mengetahui sumber maklumat yang


diperolehi.
Mengamalkan etika penggunaan kata
laluan dan teks semasa berkomunikasi
dalam talian.
Berkongsi idea dengan menghantar dan
membalas e-mel kepada seorang
penerima.

B.Teks : m/s
108
B.Aktvt: m/s
70

Muka Surat 13