P. 1
Astrološka Lilit - Delfin Džej 2

Astrološka Lilit - Delfin Džej 2

|Views: 1,474|Likes:
Published by mama56

More info:

Published by: mama56 on May 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

DELFIN DŽEJ

ASTROLOSKA LIUT

grešno upućivanje. Lilit se bavi prirodom želja, a Saturn materijalnom prirodom. Kao što Saturn pročišćava loše upravljanje materijalnim stvarima tako Lilit pročišćava negativne želje. Oba su kontrolni faktori kada deru ju na nižim nivoima. U Lilitovom području svako ljudsko biće će eventualno privući ili biti privučeno uslovima ili osobama ili sličnim razvojem kao što je i ono samo - kao što je slučaj sa svakim planetarnim motivatorom u kući. Kroz rezultirajuća iskustva nametnuta je emocionalna objektivnost ili je podstaknuta kroz negativno iskustvo, s nadom da će osoba izvući logičku pouku. Svi imamo u karakteru različite stepene subjektivnog reagovanja koja je programirala sredina u kojoj se nalazimo, ili na neki drugi način: kod nekih se emocionalna zadiranja lako dešavaju u našem životu, dok ih je u drugim situacijama opet teško savladati. To je klasičan način na koji Lilit deluje kada je negativan. Što postajemo manje željni sebičnih koristi u kući i znaku u kome je Lilit a više željni kreativnih, humanitarnih i intelektualnih ili duhovnih zadovoljstava, ili odnosa koji obnavljaju drugu osobu u nekim od ovih pravaca, to će više izgledati da se uslovi automatski popravljaju ili da se makar pametnije rasuđuje. To je ključ koji pretvara Lilit u koristan stimulans koji uvodi osobu u viši svet svesti, kreativnosti ili carstvo psihe. On u svesti oslobađa velike količine inspirativnog talenta da bi unapredio nečiji kreativni razvoj ili osobu sa kojom u toj kući ima posla. Kada je čovek emocionalno oslobođen od ega, dovoljno da bi sagledao situaciju i hladnokrvno je analizirao, intelektualno ili filozofski, tada on automatski zadovoljava Lilitovu prinudu na varljiv zaključak o bezličnosti, koja mora da je stvorena u ovom delu svesti. Do tog stepena (Lilitovog višeg nivoa) postoji velika sličnost s Uranom. Oba oslobađaju i individualizuju čoveka. Ne treba da previdimo duhovni
30

napredak koji neke dovodi do natprosečnih čitalaca, a treba uzeli u obzir i one s većim ciljem, koji pokazuju talenat oslobođen intuitivnim kanalima jer su ovde uspešno deperlOnalizovali svoje interese ili ih podigli na kreativan nivo. Simbolično, Lilit predstavlja oslobođenu ženu koja je okrenuta društvu, za razliku od Meseca koji simbolično predstavlja subjektivnu ženu okrenutu kući. Lilit oslobađa dok Mesec odomaćuje, prvi bi vladao E.R.A. a drugi P.T.A. Ženski oslobodilački pokreti doveli su do jasne podele na dva opšta tipa žena u sporu o njihovoj prihvaćenosti -objektivna, radna profesionalka koja želi potpuno društveno-ekonomsko priznanje po zakonu i principijelno suprotnu ženu subjektivno, domaćinskog tipa koja se boji da kroz to priznanje ne izgubi sigurnost svog doma. Lilit vlada društvenim reformama (ponovo kanališući Uranove principe) i utiče na jednakost zasnovanu na postignućima a ne na položaju u društvu - što je u principu filozofija feminističkog pokreta.

Činjenice o Lilitu
1. Lilit ima dva jasna nivoa: potpuno

pozitivan za kreativ no, mentalno ili estetsko oslobođenje - i potpuno nega tivan ili uskraćujući kod sebične, svetovne ili emotivne motivacije. 2. Lilitova energija pozitivno se manifestuje samo kao ne sporno nelična snaga, u suprotnosti od Meseca, koji je potpuno ličan. 3. Dok Mesec opisuje lične emocionalne potrebe, Lilit oli čava bezlične potrebe društveno-kolektivnog. 4. Lilit je emocionalno sazrevajuća snaga i neprijatelj sen timentalnosti.
31

DELFIN DŽEJ

ASTROLOSKA LIUT

Lilit vas dovodi do krajnosti u pozitivnom ili negativ nom smislu. 6. Gde je Lilit, tu je opčinjenost 7. Lilit dovodi do preterane sumnjičavosti kod želja na su bjektivnim nivoima; emocionalnog suzbijanja ili nera zumnih strahova. 8. Lilit ima sličnosti sa Saturnom. Oba predstavljaju dis ciplinske mere koje vas teraju na realtistično ponaša nje. 9. Kako je Lilitov uticaj ograničavajući za negativne emo cije, tako je Saturnov ograničavajući za loše rukovođe nje materijalnim stvarima. Oba su kontrolni faktori na nižem nivou. 10. Lilit je princip bezličnosti (neličnosti, opštosti), dok je Mesec princip ličnosti. 11. Lilit depersonalizuje. 12. Lilit osujećuje ličnost da bi oslobodio "društveno-kolektivno" u njoj. 13. Kuća u kojoj je Lilit pokazuje gde osoba mora da se po zabavi svojim razmišljanjima o emocionalnoj nezrelo sti kada je negativno motivisana. 14. Kuća u kojoj je Lilit ukazuje gde osoba mora da prevaziđe naivna i uzaludna očekivanja. 15. Lilit zahteva depersonalizaciju u kući koju motiviše ili kod osoba u toj kući. 16. Lilit predstavlja niske nagone koji su većim delom skri veni u ličnostima da se ne bi pokazao onaj deo koji ni sa me ne razume ju, koji ih čini ranjivim ili razlikuje od drugih. 17. Kreativni talenat, prema znaku, daje ton zanimanju i posebno obeležje na tom polju po kojem se osoba razli5.
32

kuje od drugih. U mnogim slučajevima može da predstavlja i samo zanimanje. 18. Lilit uvećava energiju bilo koje planete ili tačke s kojom je u aspektu. 19. Lilit je kao Uran. Jaki su mu aspekti s ovom planetom, kao i sa Marsom i Saturnom. 20. Lilitov uticaj u horoskopu je paralelan sa delovanjem Uran-Pluton ali kroz instinktivnu misao, duboko skri venu u samom karakteru koja se iznenada pojavljuje, nepredvidivo i prisilno. 21. Lilit je egzaltiran u Blizancima. U Strelcu je u padu. U Jarcu je uzdignut. U Raku je takođe u padu. 22. Lilitov sinodski period je 177 dana. Vraća se na istu geo grafsku dužinu istog dana, svakih 126 godina po Sefarijalu i doktoru Valtematu (viđenje Zemaljskih satelita). Manji ciklus mu je 63 godine. Period je 119 dana. 23. Lilit prelazi 3 stepena i 2 minuta na dan u prošeku, ot prilike 10 dana po znaku i oko 4 meseca kroz zodijak. 24. Gde se nalazi Lilit, tu je nešto skriveno u osobi. Tu je reč o stvarima za koje ni sami nismo sigurni. 25. U kući Lilita naterani smo da prerastemo naše emocio nalne zavisnosti. 26. Kada je na višem nivou, Lilit naročito razvija talenat i drastično izoštrava misli. 27. Lilit oslobađa poseban društveni talenat u kući u kojoj se nalazi i interesovanja u znaku. 28. Kada je negativan, čini osobu podložnom neobičnim uticajima i ushićenjima, zaluđenostima ili prisili.

33

I I

DELFIN DŽE)

ASTROUISKA LILIT


H| HF H| m| 1

Ključne ie&i
OSNOVNE Preuveličavanje Uvećavanje Objektivizacija Pokretanje Izazivanje Iznenadan Prinudan Preterivanje Ekstremnost Bezličan Brzo promenjiv POZITIVNE Nepristrasnost Nezavisnost Emocionalna zrelost Učenost Objektivnost Ambicioznost u karijeri Oslobađanje Depersonalizacija Intelektualno ili kreativno izražavanje Lilitov talenat Siguran vodič u carstvo:, duha Posebno određivanje Metafizički talenat Univerzalnost Humanost Genijalnost Društvena svesnošt Super šarm Ubedljivost Harizmatičan Inteligencija Vizija Intuitivan Obdaren Nedopustanje Ćudljivost Zaslepljujući ■ B H NEGATIVNE Iskrivljenje Uskraćivanje Bezrazložni strah Suzbijanje Frustracija Potčinjavanje Emocionalna nezrelost Naivnost Uzaludna očekivanja Proćišćenje Uskraćivanje Rušilački Poništavajući Demorališući Oslabljujući Kompleks niže vrednosti Lilitovi strahovi na nižem nivou Zavodljiv Histerija Obmana ^B ■ ■ ^B ' H H ^B '"' ■ vlada vazduhom telom i Telesnim gasovima DrušjEĆehe feforraie Ravnopravnost fei» ,

Vladar
POZITIVAN NEGATIVAN Belo roblje Prostitutka Nelegalni abortusi "Sekretarica" ili druga žena Žensko zavođenje Dupli standardi Nedopušteni seks i silovanje Kontracepcija Mrtvorođenčad i "modre bebe" Pornografija i "Priče za odrasle"
1

]

Pemi^iEH pokieti

Amandmani za jednaka prava Japanska gejša Medicinske klinike za abortus Ambiciozne žene Aktivistkinje Zakoni o zajedničkoj svojini Seksualno obrazovanje

Niske pobude 1 i 1

Vanbračna rođenja Ukidanje zakona za rad dece

Instinktivno rezonovanje Društvenokolektivan Nezavisan

Pravo glasa za žene I mogućnost da budu sudije Oživljavanje putem Nemoćan maske sa kiseonikom ili usta na usta gadni mirisi tela Hiperventilacija Gušenje Davljenje .'Uttd^tiefce ■MliMiieK Ulice sa crvesBiij.:feojeriHt»

34

1

\
r

35

DELFIN DŽEJ

I
Divlje mačke Pritisci Čudni uticaji

ASTHOLOftKA LltlT

Noćne ptice kao što su sova i noćni soko ili slepi miš, plava ptica i slavuj, sveti ibis iz starog Egipta, albatros, vrana i gavran, svračak ili veliki svračak poznati po ciki i vrisci, crni labud iz Australije, neki domaći golubovi koji imaju glavu, oči i vrat kao sova.
Rovčica, slepi miševi, naročito vampirski slepi miš Zaluđenost Životinje koje jedu svoje mladunče Zmije koje se nastanjuju u drveću

Mnogo godina pre zvaničnog otkrića nove planete ili satelita njegov uticaj počeo je da deluje na masovnu svesnost baš kao što nagoveštaj događaja koji dolaze prethodi samom događaju. On stavlja u prvi plan društvene strukture radnje kojima vlada zbog potrebnih promena koje treba da počnu i da se dešavaju. Obnovljena borba za ženska prava, stara jedan vek, nije bila slučajna u kasnim sedamdesetim jer se još od 1960. u Rusiji ponovo pojavilo inte-resovanje za ispitivanje Lilita. U natalnim kartama žena koje su bile u prvim redovima borbe za jednaka prava Lilit je zauzimao značajnu poziciju. Beti Friedenbila jepredsednica ''Narodne organizacije žena" (N.0.W), moderna prethodnica za oslobođenje žena. Lilit gospođe Friden je u Lavu, gde pojačava želju za vodstvom i stalnu potrebu za potpunim priznavanjem kao osobe zasnovanoj na kreativnim i intelektualnim sposobnostima, a ne na seksu (vidi kartu 1 i 2). To je delovanje Jod konfiguracije s Uranom i Mesecom u sekstilu na drugoj strani. Mesec u Jarcu ukazuje na ženu od profesije, u sekstilu s Uranom vesto opisuje rad na oslobođenju žena koji je ona vodila. Lilit u konjukciji s Neptunom simbolično pri36

18H08 Slika 1. Beti Priden-horoskop mesta, 04.02.1921. Peoria, Illinois, 40N42-89W35. Izvor: Penfield

kazuje naslov njene knjige "Ženska mističnost". Lilit u šestoj kući u kvadratu s Mesečevim čvorovima i u natalnom i u solarnom horoskopu ukazuje na veliku zabrinutost koju je osećala za zaposlenu ženu, nasuprot tradicionalnim idejama o ženi, podložnoj muškoj inteligenciji, dostignućima i nagrađivanju. Uran u Ribama, u osmom znaku u inokonjukciji sa Lilitom, snažno uvećava potrebu za oslobađanjem manjina. U njenom natalnom horoskopu Lilitovo delovanje se manifestuje u osmoj kući, kroz obnovljeni pokret sifražetkinja kome se ona pridružila.

37

I
DELFIN DžEr

I
ASTROLOSKA LELIf

15:0:40 Slika 2. Beti

21J157 slika 3. Gloria Štajnman feministkinja, 28.03.1934. Toledo, Ohio, 83W33 41N39 Izvor: Oenfield, Rodden

Friden - feministkinja, 04.02.1921. 0400 CST Peoria, Illinois 89W36-40N42 Izvor: Fenfield, Rodden

tonom (reforme) - udružujući se sa Lilitovim uticajem stvara ovaj značajan T-kvadrat u njenom horoskopu. Pluton u Raku, izlaz ovog T-kvadrata u devetoj kući zakonskih principa, opisuje borbe snagama kojim može da manipuliše u ime manevrisanja zastarelih tradicionalnih ideja o ženskoj podređenoj ulozi na poslu i u ekonomiji. Ona je, svojim publikacijama, pomogla ne samo da se sruši negativan stav prema oslobođenoj ženi, već i prema negativom osećanju krivice među samim ženama. Bila je izdavač" Ženskog magazina", koji je bio tog formata da je u njemu ženama dat publicitet i u kome su mogle da budu ponosne na njihova
39

Glorija Steinman sledila je gospođu Frieden kao ženska aktivistkinja i isto tako dinamičan vođa ženskog oslobodilačkog pokreta. Lilit na vrhu opozicije Vaga/Škorpija i Urana i kvadrata s Plutonom u dvanaestoj kući, kući zatvora i društveno hendikepiranih manjina, u ovom slučaju uvećava društveno-finansijsku neravnopravnost te posebne grupe (vidi sliku 3). Borba gospođe Steinman odvijala se u vidu stalnog pritiska da se legalizuje reforma uvedena da izjednači položaj žena sa muškarcima. Uvećan kroz opoziciju sa Lilitom, Uran (progresivni nagon) iz šeste kuće uslova na radu u opoziciji je sa Jupiterom (zakonski principi] i u kvadratu sa Plusu

283929
DELFIN DŽEJ

Slika 4. Anđela Dejvis - crni militarista,
ASTUOLOŠKA LILIT

dostignuća, kao i veliki zagovornik ženskih zakonskih i društvenih prava. Njena posvećenost jednakim pravima ogleda se u Lilitu u Vagi, s pozitivnim aspektima. Crnkinja Anđela Dejvis, ženska aktivistkinja, ima Lilit u Strelcu u konjukciji s Venerom koja je u kvadratu s Neptunom u osmoj kući, koji prikazuje njen idealistički i socijalistički stav. U opoziciji sa Saturnom, vladarem desete i jedanaeste kuće, i u trigonu s Mesecom u desetoj kući, Lilit uvećava i pretvara u akciju njen osećaj javne odgovornosti za ono što je verovala da može da učini za poboljšanje društva kasnije se pridruživši Komunističkoj partiji i izgubivši svoj prestižan položaj profesora na psihološkom odeljenju Kalifornijskog univerziteta. Na intelektualnom nivou ove opozicije postigla je PhD na Psihologiji. Na ličnom nivou, Lilit su u konjukciji sa vladarom horoskopa Venerom u osmoj kući smatrali da je radikalna i opasna u krugu predavača i školi u kojoj predaje (vidi sliku 4). Sada je prihvaćeni simbol Lilita krug presečen dijagonalnom crtom koja prolazi kroz centar. To je važno jer se podudara s našim zaključcima izvedenim na osnovu posmatranja. Simbolična dijagonalna crta, u okultnom, predstavlja uspravnog, kreativnog čoveka koji ne dozvoljava da na njega mnogo utiču horizontalne svetovne stvari koje u okultnom predstavljaju životinjske nagone koji su osnova čovekove prirode. Taj simbol takođe predstavlja manji Mesec koji je dijagonalno podeljen, baš kao i Lilit i pojavljuje se svakih pola godine sa glavnim ciklusom od 126 godina, a manjim od 63 godine. Lilitovi aspekti mogu biti varljivi ukoliko ne uzmemo u obzir nivoe na kojima su izvodljivi. Kada živite na nižem nivou, gledano sa strane Lilita, nikakve podrške [aspekti) neće pomoći, iako oni ukazuju na mogućnost da brže postanete svesni iz iskustva gde, ili, još važnije, zašto se zavaravate. Ekstrovertna ponašanja, u kući u kojoj je Lilit, stal40

26.01.1944. 123O CWT, Birmingham, Alabama, 86W48 33N31 28Xt29

Izvor: B.C. Per Fenfield. Jansky

no zahtevaju da se ispolje. Kada se to konačno desi, čak i pritisci kvadratnih aspekata, pretvaraju se u moćnu karijeru ili kreativne kanale. Najprinudnija sila postaje funkcionalna potpora za postizanje društevnih ciljeva. To je taj varljivi kvalitet koji Lilit daje horoskopu. Kao što veo Neptuna uvećava samoživu negativnost do krajnjeg razočaranja a pozitivne ciljeve do uspešnih visina, tako su i kod Lilita očigledne ove krajnosti. Za ljubavne veze Mesec simbolizuje emocionalne obrasce putem Venere (privrženost) - i zato je on egzaltiran u
41

2S&29
ASTROLOSKA LILIT DELFIN DŽE)

Slika 4. Anđela Dejvis - crni ™litaris "' 28^29 26 01 1944. 123O CWT,

Biku. Međutim, Lilit simbolizuje obrasce podsvesnog razmišljanja kojih postajemo svesni putem Merkura, za intelektualne veze (nepristrasnost) i zato se kaže da je on u egzaltaciji u Blizancima. Pad mu je u Strelcu zato što se instinktivno mentalno saznanje mora svesno razjasniti konkretnim mišljenjem osobe a ne da se uopštava ili dalje apstrahuje. Lilit preteruje, a u Strelcu je smiren. Iako je želja za znanjem i istinom jaka kod tih osoba, ona može da se prevremeno proširi pre nego što je ispravno sazrela. Pozitivni uticaji Lilita postaju sve očigledniji što je prouzrokovno sve bržim kretanjem ka sofisticiranoj tehnologiji mnogo slobodnijeg životnog stila doba Vodolije gde ponašanje postaje objektivnije zbog bezličnosti u kojoj se nalazi kompjuterizovano društvo.

Stručna orijentacija
,_ Primetili smo da Lilit teži da što više uveća vrednosti znaka, vladara i lične karakteristike osobe. Ovo preterivanje izgleda da leži tako duboko u karakteru, kao što se senoviti Lilit nalazi u Zemljinoj orbiti. Preterivanje se instinktivno maskira u prirodi na svetovnom nivou, inače bi se pogrešno protumačilo ili odbacilo. Na poseban način otkriva se u poslu kojim se bavite kao blagosloveno opuštanje. Ta osećanja su tako sirova, u poređenju sa čovekovom spoljnom sredinom, da treba da ostanu skrivena u toj osobi dok se za tako hrabre porive ne pronađe društveno prihvatljivo područje za njihovo ispoljavanje. Kada se ispolje na poslu, ili na tom planu, ukazuju na poseban talenat. Kada se ispolje van posla pokazuju posebno kreativno izražavanje. Lilitovo uvećanje znaka nije po pravilu moguće otkriti u našem svakodnevnom ponašanju.;U stvari, može se isto tako pojaviti sasvim suprotno u osobi, kao rezultat nedovoljne kompenzacije - poznata samo nekolicini bliskih osoba.
Birmingham, Alabama, 86W48 33N31 Izvor: B.C. Per Penfield. Jansky

no zahtevaju da se ispolje. Kada se to konačno desi čak i pritisci kvadratnih aspekata, pretvaraju se u moćnu karijeru ili kreativne kanale. Najprinudmja sila postaje funkcionalna potpora za postizanje društevnih ciljeva. To je taj varljivi kvalitet koji Lilit daje horoskopu. Kao sto veo Neptuna uvećava samoživu negativnost do krajnjeg ^ocaranja a pozitivne ciljeve do uspešnih visina, tako su i kod Lihta očigledne ove krajnosti. Za ljubavne veze Mesec simbolizuje emocionalne obrasce putem Venere (privrženost) - i zato je on egzaltiran u
41

DBUtNDŽEJ

Biku. Međutim, Lilit simbolizuje obrasce podsvesnog razmišljanja kojih postajemo svesni putem Merkura, za intelektualne veze (nepristrasnostj i zato se kaže da je on u egzaltaciji u Blizancima. Pad mu je u Strelcu zato što se instinktivno mentalno saznanje mora svesno razjasniti konkretnim mišljenjem osobe a ne da se uopštava ili dalje ap-strahuje. Lilit preteruje, a u Strelcu je smiren. Iako je želja za znanjem i istinom jaka kod tih osoba, ona može da se prevremeno proširi pre nego što je ispravno sazrela. Pozitivni uticaji Lilita postaju sve očigledniji što jepro-uzrokovno sve bržim kretanjem ka sofisticiranoj tehnologiji mnogo slobodnijeg životnog stila doba Vodolije gde ponašanje postaje objektivnije zbog bezličnosti u kojoj se nalazi kompjuterizovano društvo.

Stručna orijentacija
Primetili smo da Lilit teži da što više uveća vrednosti znaka, vladara i lične karakteristike osobe. Ovo preteriva-nje izgleda da leži tako duboko u karakteru, kao što se seno-viti Lilit nalazi u Zemljinoj orbiti. Preterivanje se instinktivno maskira u prirodi na svetovnom nivou, inače bi se pogrešno protumačilo ili odbacilo. Na poseban način otkriva se u poslu kojim se bavite kao blagosloveno opuštanje. Ta osećanja su tako sirova, u poređenju sa čovekovom spolj-nom sredinom, da treba da ostanu skrivena u toj osobi dok se za tako hrabre porive ne pronađe društveno prihvatljivo područje za njihovo ispoljavanje. Kada se ispolje na poslu, ih na tom planu, ukazuju na poseban talenat. Kada se ispolje van posla pokazuju posebno kreativno izražavanje. Lilitovo uvećanje znaka nije po pravilu moguće otkriti u našem svakodnevnom ponašanju. U stvari, može se isto tako pojaviti sasvim suprotno u osobi, kao rezultat nedovoljne kompenzacije - poznata samo nekolicini bliskih osoba.

AKTUOLOSKA LILIT

Tokom ranili godina, u kojima se formiramo, postajemo svesni razlike u našoj pojavi u poređenju sa drugima. Dete, naravno, traži da bude prihvaćeno, a kasnije, iz istog razloga, želi da negde pripada. Zbog toga ono stvara u sebi, ili je naterano od drugih, automatske kočnice koje postaju skoro nesvesni deo njega. To postaje tako potisnuto da se prividno ispoljava kao nejasan osećaj da "nešto sve vreme nedostaje" u području Lilita ili kao neprijatan osećaj uskraćeno sti. Kompenzaciono ponašanje automatski se pokazuje da bi skrenulo pažnju od prenaglašavanja, od koga se instinktivno pribojava kao suviše neobuzdane na ličnom nivou, a zbog pripadnosti kojoj svi više manje težimo. U tim potisnutim osećanjima gde je lociran Lilit nalazi se koren kompleksa manje vrednosti, dok se nagrađivanje nalazi u mentalnim stremljenjima emocionalnoj objektivnosti koja se oslobađa kroz onaj deo posla gde ga bezlična atmosfera transformiše u poseban talenat na poslu. Kroz ovakvo posmatranje Lilitovog uvećanja znaka pri-metila sam njegovu važnost izražavanja na poslovnom planu.. Kroz posao osoba može da izrazi na društvenom planu ono što je potisnula na svetovnomj Karakteristike znaka u kome je Lilit ukazuju na razliku ili posebnost u karijeri koja ga deli od drugog.LLilit je posebna energija koja skreće pažnju na određenu oblast ili poseban interes u okviru posla^Ako je ponašanje, povezano s karakteristikama Lilitovog znaka, spolja vidljivo i nije u skladu sa svakodnevnim životom, preterivanje (iako to možda negira) ih zanovetajuće introvertno naglašavanje tili kvaliteta očigledno sugerišu nedovoljno prilika za zadovoljenjem u svakodnevnom životu. Tada postaje veoma važan kreativan hobi ili intelektualan život. Primer bi bio nešto nalik bezličnom Lilitu u Lavu. Da bi se potvrdila kao ličnost drugima, autokratske ili diktatorske sklonosti treba da se ublaže na ličnom nivou, ali da se pronađe ventil u vidu učenja u večernjim školama, umetničkim pokušajima ili preuzimanju uloge vođe kod mladih ljudi ih stu43

DELITN DŽEJ

I

ASTIUILOSKA LILIT

denata. Karakteristike Lava tada neće biti potisnute i postati negativne. Sasvim suprotno, Lilitovo jednako i suprotno uvećavanje proizvelo bi i više od pozitivnog talenta. I Lilit je preuveličavanje. Lilit je prisilan. Lilit promoviše bezlično a poriče lično. Lilit forsira samostalnost a ometa vezanost. Lilit nameće emocionalnu zrelost suprotstavljajući se emcionalnoj naivnosti (uzaludna očekivanja] >gde god su u pitanju problemi ili osobe iz te kuće. L,Ajvi Džejkobson kaže da "Lilit vlada izazovima i izdajama koje omalovažavaju ako je dovoljno negativan. Postoji sklonost ka neobičnim uticajima, zabludama, ushićenjima, zaluđenostima i prisilama. U ekstremnim uslovima postoje demorališuće i nedozvoljene posledice za koje takva osoba nije sasvim odgovorna zbog pritiska koji ga čini neobazrivimj'. Lilit uzrokuje preteranu ranjivost kod prirode želja na subjektivnom nivou. Bezličnost je prirodno blokirana u emocionalnoj ili materijalističkoj orijentaciji, zbog čega Lilit ovde potpuno uskraćuje zadovoljstvo što dovodi do potčinjavajućeg ponašanja. Naivnost može da bude neverovatna. Ali, u suprotnom,t Lilit uvećava objektivnost intelektualne ili estetske prirode, kada postoji dovoljno samostalnosti u osobij. Lilitovo suprotno uvećavanje mora verovatno biti mogućnost genija koji je ostvariv kroz Uranovo izražavanje u pozitivnom smislu, a naročito ako je i ta planeta uključena. Lilit je ekstreman i u jednom i u drugom slučaju. Sebično ponašanje, koje pojačava ono čime se Lilit bavi u toj kući, privlači frustraciju ali, naravano, uvek u proporciji s veličinom nečije sebične preokupacije i obično sasvim iznenada. Lilit preteruje i naopak uticaj će imati pročišćujući efetkat. Ali će zato Lilitovo progresivno delovanje imati uticaj u drugom smeru. Lilit je talenat koji se iskazuje na višem nivou. O Lilitovim intuitivnim i umetničkim potencijalima nije se pisalo mnogo ali one mogu da se prate i da pokažu

Lilitov veliki kreativan potencijal koji se uspešno realizuje kroz društveno-kolektivno ili posao, o čemu ćemo pisati u sledećim poglavljima. Oni su spolja defiiiisani u karijeri po znaku, a naročito kada su stimulisani direkcijama, tranzitima ili ekliptikom. Jednom kada istupe, oni traže da se istroše nasilno dok se ne zadovolji izvestan stepen iskazivanja. U osnovi, Lilit je ostvarivanje- Njegovo preterivanje u znaEroitajenegativno po prirodi samo u proporciji s nedostatkom emocionalne zrelosti u društvenoj orijentaciji. Kao i stabilišuća i ograničavajuća uskraćivanja Saturna na fizičkom nivou, ovde se srećemo s isto tako orijentisanom snagom na Lilitovoj tački za usmerenje. Oba simbola imaju taj afinitet u procesu sazrevanja, oba motivišu velike ambicije na višem nivou. Tretirajte Lilit kao satelit ili, ako morate, kao hipotetičku planetu, što je radio i Alan Leo, dok se njegovo postojanje konkretnije ne prihvati. Međutim, ne smemo da eliminišemo Lilitov uticaj u natalnoj karti dok ga potpuno sami ne ispitamo. Rafarel je, u svojim efemeridama iz 1935. godine, govorio o stvarima dostupnim njegovom umu zbog stalnih i čestih praktičnih rezultata i dokaza koji su bili takve prirode da su mu dali ono što mu je nedostajalo i što ga je uverilo u njegovo postojanje.

L

44

III Lilit po znacima
Lilit u Ovnu
. Lilit u Ovnu nalazi se kod onih ljudi koji žele da budu predvodnici u svom poslu ili su predodređeni da stvaraju nove granice. Na svom poslu su samouvereni i moćni, i obično ostavljaju snažan utisak kao ličnosti. Zanosna energija i takmičarski duh obično su oznake njhove karijere. Oni mnogo veruju u talenat. Odlučnost i naizgled neograničena snalažljivost daju im izvršne kvalitete i snagu za napad koje motivišu njih same, a time i ostale. Inicijativa na poslu izgleda neograničena. Takvi ljudi ostavljaju utisak kao da su vođeni nekom unutrašnjom snagom. Kod njih postoji veliki smisao za samoprojektovanje. Ono što je hiperaktivnost, kada je izraženo kroz posao, može postati hipertenzija usled stresa. , Mahatma Gandi pokazao je da hrabrost može postati odlučujući faktor u ostvarenju karijere. Ukoliko je Lilit jako naglašen, može doći do nasilja kao kod Džona Kenedija (vidi sliku 5). Lilit u Ovnu, u zlokobnoj poziciji iza sedmog vrha, u opoziciji s ascedentorn a u kvadratu sa MCom, i Mca povezan sa Saturnom, Kenedi izražava preteranu, ako ne i izopačenu hrabrost za svoja uverenja kada odbija da se kani nevolja za koje se zna da su opasne ili da preduzme razumne mere predostrožnosti. On je tvrdio da ako neki ubi47

DELFIN DŽEJ

2 3 ^47 235S47

ASTROLOSKA LILIT

Slika 5. Džon F. Kenedi - američki predsednik, 29.05.1917,1500 EST, Brookline, Massachusetts, 42N19-71W0ć Izvor: Marcia Moore

ca odluči da ga ubije, to može da uradi bilo gde nastavljajući da opisuje kako to može da se uradi sasvim precizno kao što je i bilo u Dalasu. Lilit u sekstilu s Uranom i u kvadratu sa Mesečevim čvorovima određuje njegov odnos prema hrabrosti. Njegova knjiga "Profil hrabrosti" i njegovo čuveno spašavanje plivanjem iz PT109 za vreme Drugog svet-skog rata svakako je skrenulo pažnju na njegovu preokupaciju hrabrošću i lilitovsko neustrašivo ponašanje. I Alan Leo i Evangelina Adams bili su pioniri na svom polju rada, suočili su se sa zakonom dostižući nove visine

kao rezultat. Moćna karijera i preduzetništvo očigledne su osobine Lilita preuveličane u neumornom Ovnu. Profesija obično nosi u sebi neki elemenat rizika, ili vodstva, kao što je otvaranje novih dinamičnih područja razmišljanja ako su u pitanju literarna stremljenja, izdavaštvo, promocije novog talenta. Ove osobine mogu prouzrokovati nevolje savremenicima, jer to su oni idealni govornici u raspravama koji otvaraju nove oblasti na njhovom izabranom polju delovanja ili u vođenju borbe za lična prava. To su predvodnici. k, Lilit u Ovnu ukazuje na preuveličavanje sebe zbog čega su oni primorani da to kompenzuju šarmantnošću, pa čak i poniznošću ako je to potrebno. To odvlači pažnju od onoga za čim ova osoba instinktivno ima veću potrebu da menja u svojoj prirodi i zadrži skriven od javnosti snažan kompleks indentiteta i u oblastima gde je prilagođavanje potrebno, čak i poželjne^ Kada bismo pobliže ispitali ne bismo mogli a da ne prepoznamo lični pečat osobe s ovakvim aspektom u svemu što je urađeno. Ovakva originalnost se poštuje. Traže se načini, čak i preporučuju, putem kojih mogu da se iskažu inicijatorske sposobnosti. Biti inicijator ne znači biti egoista, već dati sebi preteranu važnost u svemu, gde sve mora započeti zbog njega i drugih. Sve dok ova osoba ne shvati i ne oseti potrebu da izjednači svoje samopoštovanje s kvalitetom svoga znanja ili kreativne moći, nemogućnost da se njegova ličnost prizna u svakodnevnom životu udvostručuje se i može prouzrokovati krizu identiteta. Ovakvo stanje potiče od ranijih osećanja inicijativne frustracije i straha od neuspeha u ličnom priznanju, koje može dovesti do velike depresije ili preosetljivostij Ljudska prava smatraju se neotuđivim, i ukoliko su ugrožena reaguje se veoma oštro. Međutim, budite sigurni da ukoliko su pozitivno usmerena, tj. kada postoji objektiv49

48

DbLI'IIV OŽEJ

I
Salvador Dali Bet Dejvis Albert Ajnstajn Klark Gejbl Mahatma Gandi

ASTROLOSKA LILIT

nost, u smislu dobre društvene orijentacije, ona su data i drugima kao ogromno priznanje za inicijativu. Ukoliko je i horoskop dovoljno dobar za one sa Lilitom u Ovnu otvoren je put za pokretanje te iste inicijative u drugima. To može da dovede i do preteranog entuzijazma koji se ponekad ogleda u koketiranju i flertovanju, ali to ne mora da bude slučaj. Impulsivnost i temperamentnost na svetovnim, zemaljskim nivoima može se podvesti pod neku vrstu poriva ili potrebe - što verovatno i jeste tako i pruža nam olakšavajuće opravdanje. Postoji jak i ne uvek vidljiv sindrom da se uradi po svome, u šta se može uveriti onaj ko slučajno naleti na njega. Lilit u Ovnu čini osobu tako moćnom da uobičajena obeležja ličnosti od strane ascedenta i Meseca mnogo više utiču na njegov karakter od položaja Sunca. Tokom formiranja ličnosti u ranom detinjstvu strah od ugrožavanja ili sprečavanje inicijative čini osnovu kompleksa identiteta koji kasnije rezultira preterivanjem.) Kada se jednom pronađe izlaz iz te velike zaokupljenosti svojom ličnošću putem njenog izražavanja kroz ekstrovertne kanale kao što su podučavanje, pisanje ili umetnost, snaga Lilita dolazi do izražaja^ Tada ona prinudno stvara ličnost čija se kreativnost realizuje na datom polju. ^Mogućnost da se uzdigne iznad ličnih u korist društvenih interesa i da osoba objektivno vidi sebe kao što vidi druge, razrešiće mnoge frustracije u odnosima i ličnom nezadovoljstvuj
PRIMERI Evanđelina Adams Irving Berlin Volter Brennan Pol G. Klenci
50

Alan Leo Markom Pablo Pikaso Louel Tomas Noel Jan Til

Lilit u Biku
L Lilit u Biku prenaglašava osećaj sigurnosti i ličnog standarda. Ukazuje na snažnu potrebu za lepim, kvalitetnim i bezvremenim u najdubljoj svesnosti osobe. Naglašava veliko divljenje i duboko poštovanje za napredak, vred-nost i harmoniju u bilo kom obliku. Osećaj ogromne lične vrednosti i potreba za ovakvim vrednostima na bilo kom nivou, materijalnom, moralnom, intelektualnom ili estetskom su takvog obima da treba da ostanu skrivene u senci prirode ovakve osobe, da ne bi stvarna potreba za njima bila iskazana a zatim osujećena..Uzrok ovog preteranog osećaja ličnih vrednosti i j aka želja za uživanjem u lepom i postojanom u životu leži tako duboko u svesti da podstiče potisnute strahove uskraćivanja. Neukus i šund vređaju njegovu ličnost kojoj je potrebna savršenost oblika ili zvuka, koji očigledno skrivaju spoljni nedostatak koji ipak ne može da promakne onima koji su mu bliski.^ Bez obzira na veličinu bogatstva koju stekne, nikada neće biti zadovoljan ukoliko ne ispoštuje lični sistem vrednosti, koji je izvan materijalnog ili u intelektualnim sferama kao što je depersonalizovani svet književnosti, da bi oslobodio um, ili umetnost, da bi oslobodio dušuj Kada bi drugačije postupio, uskratio bi Lilitovu snažnu težnju za višim vrednostima u Biku a to bi bilo tako uzaludno kao kada bi pokušah da zadovoljite drvo s jednom kapi vode., Lilit nema uticaja
51

Hauard Hjuz Aldus Haksli Džon F. Kenedi Robert Kenedi

ASTROLOSKA LILIT

DELFIN DŽEJ

I

I

na površnim nivoima, isto kao što je on za naše oko samo senka nasuprot Suncu. Ali on se vidi očima mašte (kreativnim umom) ili očima duha (estetskom potrebom) .j Uobičajeni načini zarađivanja radi opstanka ili prestiža samo su blagi nagoveštaj za sigurnost u sebe, koji moraju doći. Da bi postao društveno prihvatljiva osoba svoje potrebe za DOgatstvom u životu treba da zadovoljava kroz talente i vrline koje donose harmoniju i lepotu njemu i drugima,ji kroz priznanje da su produkti uma i mašte tako dragoceni kao nebrušeno drago kamenje drugim osobama. ^To je potrebno da bi se oslobodio od strahova nesigurnosti koje oseća zbog vrednosti koje su površne i ometaju njegov dalji emocionalni razvoj^ ,U područjima života u kojima se stvara i privređuje^ zahtevna potreba da se ima skriva se duboko pod izgovorom komoditeta kao odbrane u odnosu na osećaje vezane za detinjstvo, kroz koje se očigledno nije slagao sa drugima. To osoba oseća (ili mu skreću pažnju na to) tokom godina u razvoju, kada deca automatski prave poređenja u odnosu na druge. Ovaj osetljivi deo ličnosti potisnut je zbog mladalačkog straha da se ne razlikuje od svojih drugova, kao i bojazni da ga odrasli neće razumeti. To ometa njegovo osećanje da je voljen kao i ličnog izbora kojim će kasnije moći da odredi svoju vrednost u svetu oko sebe. Ukoliko^ađe odgovarajući način ispoljavanja na samom poslu, tada odlučnost, zapažanje, sprovođenje do kraja i izdržljivost postaju karakterne osobine koje vode uspehu u karijeri i sposobnosti da se oseti ljubav./ Zarada na polju umetnosti, na mentalnom i kreativnom planu, razvijanje osećaja za estetiku i kvalitet ili očuvanje lepote u bilo kom obliku umnogome zavise od osećaja sigurnosti ^Osećaj kompleksa nesigurnosti stalno je prisutan ukoliko je samodokazivanje vezano za materijalne i emocionalne ego-apetite/ Ove navedene osobine javljaju se kod tri značajna pisca i novinara u sledećim primerima.
52

Postoji snažna potreba za lepotom kao najčistijim oblikom istine. To, povezano s književnošću, znači savršenstvo bića koji žele da se izraze ili da poduče recima. Na umetničkom planu, bez obzira da li će to biti u pozorištu, muzici, zanatstvu ili kao značajna podrška umetnosti, postoji velika satisfakcija jer ona kompenzuje veliku potrebu Bika za trajnim kvalitetom, tonom ili lepotom. Za uzvrat, dolazi do stvaranja trajnog osećaja vrednosti duše, koja je jedino vredna posedovanja u poređenju s prolaznim materijalnim bogatstvom. Muzika je aristokratija zvuka, a književnost aristokrati] a misli, što onima s Lilitomu Biku daje osećanje krajnje sigurnosti za koju su se plašili da neće nikad upoznati. U Biku Lilit deluje tako da uskraćuje površno zadovoljstvo i kompenzuje ga neličnim ali mnogo trajnijim literarnim ili estetskim vrednostima, koje na kraju donose osobi emocionalnu objektivnost, inspiraciju i taj divan osećaj slobode koji je moguć samo ako je zadovoljen osećaj sigurnosti. Osnovna namena Lilita u Biku, ili ako je u drugoj kući, jeste da potpomogne da se oformi jedan društveno zreo stav za Zašto u materijalnom svetu, umesto Šta, pokazujući ga kao put ka kraju umesto kao sam kraj. Objektivnost u ličnom vrednovanju forsira se putem stalnog osećanja siromaštva i negovanja zebnje da smo nešto propustili - bili vozač kamiona ili Kralj. tOvo je jedna od najboljih pozicija u horoskopu da se materi) alizuje istina i lepota u formalnom svetuj Oznaka kvaliteta obeležava one s Lilitom u Biku.
PRIMERI C. E. O. Karter Mauris Ševalier Henii Ford Levin Džordž Helen Hejz Čarls Lindberg Eleanora Rusvelt Dejn Rudjar
53

DELFIN UŽEJ

ASTUOLOSKA LJUT

Lilit u Blizancima
u Blizancima je na posebno dobrom mestu, Mentalni podsticaji, nesvesni okruženja, dok isprobavaju radosti maštanja dovode um do tako lucidnih nivoa da bi ih uveli u svet misli. Jjlit se prepušta mentalnim sanjarenjima da bi um slobodno lutao gore-dole po iskustvima ili razgovorima i snažnije ih osetio i pri tom se na njih bolje koncentrisao ili se jednostavno prepustio mašti da bi video koje će ideje eventualno iskrsnuti a zatim o njima slatko razmišljao.LSnaga mašte je tako jaka i logična da otvara put za kreativnu misao ili talenat za pisanje romanaj U vezama mogu da ostanu malo izvan emocionalnog, tako da mentalna sloboda kretanja u bilo kom pravcu nije nikad potpuno ograničena. {Ti ljudi retko su pod nečijim uticajem jer smatraju svojim neotuđivim pravom da misle onako kako hoće, a to isto poštuju i kod drugihJOtvoreni su za ispravne sugestije koje pomno detaljno ispitaju.Jmaju redak smisao za humor i zato kod njih komično u životu može biti genijalno naglašeno) kao što je slučaj s uspešnim komičarem Redom Skeltonom. Crta genijalnosti kod ovog položaja može da se fokusira na briljantnost kao što je slučaj sa VVenerom Von Braunom, koji se smatra najpoznatijim raketnim inženjerom ovog doba. ^Primećujemo čak i fizičke odlike Lilita u Blizancima - i to kao nešto neobično s rukama ili prstima .jMogu da budu jake, neobične osetljivosti ili sposobne da lece. Mogu da imaju izražene vene, prste u nekim piimerima isprepletane, ili da imaju psihometrijske sposobnosti - naročito ako je Lilit u trećoj kući i preovlađuju vodeni znaci, ^Lilit u Blizancima je u odličnoj poziciji za podsticanje objektivnosti, jer i znak i planeta predstavljaju proces razvi

mišljanja - prvi za konkretno razmišljanje a drugi za instinktivno podsvesno koje kanališe psihološke (instinktivno mentalne) aktivnosti i podstiče ih da se izraze.j Egzaltacija mentalnih provera Lilita u Blizancima ili njegova slučajna egzaltacija u trećoj kući je logična. Pad u Strelcu je prihvatljiv, jer Lilitovi impulsi, već dovoljno prenaglašeni, treba da se stvarno i konkretno razjasne, nasuprot uopštavanju devetog znaka, gde je prenaglašenost Lilita u ozbiljnoj opasnosti da izbegne detaljno ispitivanje. Lilit je podsvesno dovoljno udaljen od konkretne egzistencije da bi bio uspešno uveden u filozofskog Strelca, kod kog se vre-me jedva primenjuje i gde saznanja mogu biti tako uopšte-na, gotovo kao religija, ili se izgubiti u dogmi, doku filozofiji mogu postati izgubljena u teoriji. Aspekti Saturna pomažu kod uvođenja pojmovnih pravaca za Lilit u Strelcu. I Dok izgleda da pažljivo sluša, osoba s Lilitom u Blizancima može da odluta mislima u sasvim druge sfere da bi apsorbovala više mentalne hrane. Nezainteresovanost je pažljivo zamaskirana da ne bi bila nekulturna jer ovakvoj osobi to uopšte nije namera. Pažnja se jednostavno usmerava na mnogo zahvalnije stvari u potrazi za novini i različitim. To postaje takva navika da se dešava potpuno nesvesno -ali se pomalo i primećuje od strane bliskih osoba.J U mlađim danima osobe s Lilitom u Blizancima imaju neobične ideje a da ni sami ne znaju odakle potiču. Iz tog. razloga izbegavaju da izlože nešto u neka svoja razmišljanja, koja ni sami nisu uspeli da shvate. Čudno, ali istinito. Ali u kasnijem dobu, kada traže način izražavanja, obično na planu zanimanja, zadovoljavaju te mentalne probe. U najmanju ruku, kod Lilita u Blizancima susrećemo se s neobičnom, gotovo paranormalnom spretnošću ruku. Može se reći da su to talentovane ruke za posebne namene: moguće natprosečan hirurg, onaj koji pravi veoma osetljivu
55

I
tehničku opremu, muzičar, maser, dijagnostičar itd. Možete ih nazvati i "obrazovanim prstima". Ljudi s Lilitom u Blizancima su sjajni recitatori, kao što je glumac Charles Laughton. Oni vole da čitaju i skloni su da nose knjigu sa sobom ma kuda išli ako osećaju potrebu da zadovolje mentalne praznine., Osobi s Lilitom u Blizancima nikad nije dosadno^Može se u mislima penjati na Himalaje ili da detaljno ispituje neko iskustvo. Raspon pažnje je impresivan ukoliko je predmet fascinantan. U razmišljanju postoji mnogo logičnog da bi osobu odvelo od očiglenog u suprotnom smeru, takoreći na stranputicu. Osećaj za smešno i komičnost života ih svuda prati. Oni shvataju šta je "Puck" mislio kada je davno rekao na koricama "Sundav Comic Sections" : "Kakve smo mi smrtnici budale "^Emocionalna objektivnost i nepristrasnost koju ta osoba može da postigne oslobađa je konačno i od programiranja koje automatski prihvatamo još kao deca. Pa tako oslobođena ispituje novo putem snažnog usredsređivanja iz koga može da usmeri svoja preispitivanja i razmišljanja da bi pronašla neobične ili drugačije ideje ili stavove, j
PRIMERI Lusil Bol Keri Džejkobs Bond Vorner Fon Braun Rajnhold Ebertin Džakie Glison Rub Goldberg Maks Hajndel Čarls Lafton Grant Levi Albert Švajcer Red Skeltom Sidnei Omar

ASTROLOSKA LIUT

Lilit u Raku
^ Lilit u Raku uvećava prirodnu emocionalnu saosećajnost i medijumske sklonosti Raka i samim tim povećava odbrambeni stav u odnosu na emocionalne upade i konfrontacije. Obično do odrastanja emocionalni stav je potpuno utvrđen, ali skriven u ličnosti. Pojavljuje se čvrsta, ali graciozna, neodlučna, promenljiva obzirnost koja omogućava ovoj osobi da lagano skrene pažnju sa bilo čega što ne može da savlada. To radi tako diskretno da to obično postaje nesvesna radnja (odbrambeni mehanizam] i izgleda potpuno prirodno svima, sem nekolicini bliskih koji to mogu da prepoznaju, i Taktična odbrambenost osobe s Lilitom u Raku svakako je u zavisnoti od samog horoskopa. Na primer ako Škorpija preovladava, a svi ostali znaci imaju slab uticaj, onda ova vrsta odbarambenosti, nastala novom kombinacijom uticaj a, mora da se ukloni i radikalno kontroliše ili da se nikada ne eksponira u prvi plan. Postoji i odbrambenost s mnogo više diplomatije ili takta da se sve izgladi po svaku cenu, što radi Vaga, dok je dvoličnost ili izvršavanje naloga ono što radi Blizanac, ili pak otvoreno neprijateljstvo Ovna ako osetljiva antena Lilita u Raku predvidi ružno vreme. Ovo nije u nameri da se bude nepošten, već da se zaštiti od mogućih prepada s kojima još nije spremna da se nosi. L Osobe s ovakvom pozicijom Lilita još odavno su osetile svoju fenomenalnu rakovsku mekoću i izgradile odgovarajuću ličnost dodajući joj dobroćudnost i gostoprimstvo da bi osigurale mirne vode u svojoj okolini. U njihovoj dubini postoji odbrambeno neprijateljstvo koje štiti njihovu preteTanu osetljivost, za koje obično drugi ne znaju, jer je prikriveno ljubaznim manevrima da bi se stvaT pretvorila u mno57

56

DELFIN DŽEJ

ASTROLOSKA LILIT

go prijatnije emocionalne doživljaje. Pridaje se važnost etiketiranju u priznatom društvenom ponašanju koje je Emilv Post, autoritet na tom planu, iznela u knjizF'The Blue Book of Social Usage" . Ono što drugima predstavlja samo neugodnost za one s Lilitom u Raku je uznemirenje. Rano u životu nauče da se lagano uklone od bilo kakvog suprotstavljanja. Uvažavanjem i bliskošću u svojim iskrenim nastupima stvaraju veoma gostoprimljivu atmosferu. Učiniće svaki napor da bi atmosfera bila prijatna, jer kada se vi osećate opušteno, i oni se osećaju prijatno sa vama. Kuća je veoma važna. Oni ne mogu da funkcionišu ukoliko nešto nije organizovano ili urađeno po njihovom ukusu. To je primarno za njihov unutrašnji mir i u svakom slučaju od velike važnosti u njihovom životu^ Stvara se utisak da se kreću kroz život s minimalnim brojem neprijatnosti. Bolje je da sarađujete u raspravama koje osobe s Lilitom u Raku vode jer ubrzo one izmiču njihovoj kontroli. Nasuprot Lilitu u Ovnu, koji je taktično agresivan,/Lilit u Raku je taktično defanzivan. Ali to ni u kom slučaju ne umanjuje njihovu iskrenost i ljubaznost, već je to njihov način da obezbede mirne vode za sve zainteresovane, a najviše za sebe J U Raku Lilit uvećava subjektivnost dok je mogućnost analiziranja i dalje dovoljno razvijena da bi osoba bila razumno objektivna i da se oseća manje ranjivom. Može biti jako naivna (imati uzaludna očekivanja) dok izigrava svetskog čoveka koji naduvava istinu.^Često su ove osobe veoma poverljive i prisne u ponašanju da bi time pokazale uravnoteženost, u koju na kraju i one same poveruju, sve dok se u neko vreme ranjivost, skrivana ispod površine, ne povredi nekom dovoljno jakom situacijom i da porekne svoju osetljivost. Tada se ove osobe osećaju tako prekomerno izložene kao da su skinute golej Za uzvrat, to ih natera, u odbrambe58

nom smislu, da shvate situaciju da bi s njom mogle da žive, analiziraju je ili se trude da se nekako s njom pomire da bi se prilagodile ukoliko im se to ponovo desi. Lilitov razoružavajući uticaj pojavljuje se u različitim oblicima, ali uglavnom rezultira u proporciji s Lilitovim neoslobadanjem na mentalnom, kreativnom ili poslovnom planu kojim vlada Rak - gde je interes ovan je najdelotvomije i najizazovnije. U tako uopštenim oblastima, ti ljudi imaju veoma izražene talente i ostvarujući ih u velikoj meri se oslobođaju svog odbrambenog stava. U poređenju s Mesecom u Škorpiji, razlika je u tome što je ranjivost Lilita u Raku psihološka stvar, a kod Škorpija je to svesna stvar. U oba slučaja, neophodno je da se depersonalizuju. i Imaju neobičan talenat da otkriju nove trendove, izvršnu mobilnost, istrajnost koja stvara zavisnost i potrebu da se ide do kraja, mudrost da se razvijaju ili osnivaju fondacije, zatim okultna ili medicinska interesovanja, osećaj za rad sa decom i mogućnost da se lako uklope u zahteve društva. Bilo koja od pomenutih oblasti može igrati značajnu ulogu u izboru zanimanja. U tim oblastima mogu doći do izražaja talenti onih čiji je Lilit u Raku i osoba će se osećati ispunjenijom, opuštenijom i srećnijomj Ako se osoba bavi pravnim poslovima, više će joj odgovarati da bude branilac u sudu nego tužilac; ako je umetnik, ima izvanredan talenat za scene na okeanu ih vodene boje; ako je muzičar, može da izrazi emocionalnu patnju putem zvuka; ako je u vojsci, više će joj odgovarati nešto usmereno na obalsku stražu nego ofanzivna mornarica; ako je okrenuta književnosti, pisanje treba da bude u vezi sa sigurnošću izabranog predmeta kao što je prikazano u velikom delu Marcha Edmundsa Jonesa; ako je orijentisana na javnost, da to izgleda onako kako to vidimo u doprinosu koji je dao Dal Lee.
59

PRIMERI
DELFIN D2EI

Etel Barimor Viliam Bib Stiven Vinsent Madam Kirie Kraljica Elizabeta II Beri Goldvoter

Mark Edmund Džons Bert Lar Benet Dal Li Alfred Nobel J. C. Peni Emili Poust

ASTROLOSKA LILIT

Lilit u Lavu
I Lilit u Lavu stvara kod ličnosti preterani osećaj individualizma koji se ogleda u tendenciji da se stvari uzmu u svoje ruke i da se bude vođa na bilo kom izabranom polju. Kreativno izražajni i samopouzdani oni privlače sledbenike ili projekte koji su im potrebni i nalaze veliko zadovoljstvo u njihovom vođenju ili upravljanju. Kada lični interes dominira karakterom, diktatorska tendencija, koja se stalno usmerava na druge, može izluđivati na ličnom nivou čineći individualno izražavanje, za čim ova osoba ima duboku potrebu, veoma neuspešnim.. Duboka potreba (kao džangrizavi strah) da ne bude sanio lice u gomili i rizik gubljenja potpune slobode u ličnom izražavanju njegove volje stvara preterani osećaj samoživosti. To se ogleda u autokratskim tendencijama ako osoba s Lilitom u Lavu sumnja da je osujećena svojom okolinom, što oni njemu bliski mogu da posvedoče.^Ono Što ili ispunjava i za či_m_čeznu može biti obrazovanje, sve na polju zabave sa bezbroj veština-za-um ili maštu, ali po-.trebno im je da imaju mesto menadžera ili rukovodioca na kome uloga vođe može intelektualno, kreativno ili bar izražavanjem da se ispolji.-Kada je Lilit u petom znaku ova 60

osoba, zbog neodoljivog nagona svog kreativnog ega, može da uvede u važan deo posla sporedno zanimanje ili neki poseban hobi, a možda i da mu to bude glavno zanimanje. Izraženi individualizam, ili osećaj "posebnosti iznad ostalih", primarni deo njegove ličnosti koji u mladosti skriva od drugih iz straha da ne bude isuviše upečatljivo i nepodobno, rizikujući tako da bude neshvaćen i otuđen. Ovo unutrašnje samoodricanje počinje u određenoj zavisnosti od zajednice još u detinjstvu, kada oseća neposrednu potrebu da bude prihvaćen od drugih, a koju najviše ostvaruje putem naučenog prilagođavanja. Preuveličana Volja je spolja potisnuta od drugih duboko u njegovu ličnost, čak uspešno i od samog sebe, ali samo za izvesno vreme, dok ne preuzme na sebe to aristokratsko osećanje koje ga čini tako drugačijim od ostalih. U karakternim crtama Lilit preteruje, osoba oseća da je neobična, a da je ne bi odbili ona to osećanje potiskuje ponašanjem koje to maskira u njegovoj prirodi ili pokušajem da to blokira u svojoj prirodi na neko vreme. To blokiranje (nekad svesno, a nekad ne), kao što su deca to u stanju da urade da bi zaštitili svoju delikatnu psihu, uobičajeno je u pojedinim slučajevima u zavisnosti od horoskopa, ali se naročito javlja kao uobičajeni način da se prkriju ove Lilitove (u zavisnosti od znaka drugačije manifestovane) potrebe da ne bi došli u sukob ili imali problema zbog nečega u njima što ni sami još ne mogu da savladaju ni razumeju. ^Ono što može da bude velika potreba za vodstvom, izražena kroz karijeru, ili kreativno izražavanje kroz profesiju ukoliko je neizražena pod stresom može dovesti do glavobolje ili problema sa srcem. Refleksno može da se odrazi kao bol u nogama, grlu ili u genitalijama, naročito ako je Lilit u šestoj ili prvoj kući u bliskom aspektu s vladarima ovih kuća. To ne znači da se tako iskazuje autokratska priroda, već jednostavno neobično povećano osećanje lične drame
61

DELFIN DŽEJ

koja vapi da nađe izlaz. Međutim, kod drugih oni iskreno cene i poštuju takva osećanja i u mnogim slučajevima ih " podržavaju s entuzijazmom, zato je pogrešno shvatanje da su ove osobe egoisti. Kod ovih osoba individualizam i pravo na samoizražavanje smatraju se svetim. Nemojte da se zavaravate da će oni dugo tolerisati vaše neprihvatanje. Kada joj se suprotstavite javlja se ljutita i snažna osvetoljubivost u vidu diktatorskih tendencija. Preterana dramatičnost ili dreka zbog nepoštovanja odlično se prikriva trenutnim problemom ili neva-v žnom nepravdom kojom je sve kao i izazvano - ali se oseća radost što se osoba oslobodila unutrašnje teskobe. Kraljevski ili autokratski tonovi mogu se čuti u glasu kod osobe kada u njenom horoskopu Lilit u Lavu ima aspekte s Merkurom. Kada je u konjukciji s Venerom ili s njom u bliskom aspektu individualnost je uvek prisutna u nekoj vezi. To nije ni dobro ni loše, jer se individualnost smatra neprikisnovenom. Mars u bliskom aspektu s Lilitom daje neku vrstu dinamičkog vodstva koje se izražava., na primer, kroz pronalaženje uzroka problema, bez obzira koliko vremena je za to potrebno, kao što je radio Henrv Kissinger - bivši državni sekretar SAD. ' Osobe s Lilitom u Lavu automatski privlače sledbenike ili učenike kada svoju snagu koriste za potrebe drugih. Kada svoju jaku volju, umesto da koriste samo za sebe, usmere ka opštim i društvenim interesima ili na poslu gde izražavaju svoje mišljenje, na polju umetnosti ili intelekta, Lilit u Lavu postaje goruća ambicija na polju umetnosti, zabave ili književnosti, obrazovanja bilo koje vrste, javnim službama ili vladi. Ukoliko svoju snagu koriste da bi zadovoljili potrebe svoga ega, na kraju osete Lilitova gorka osujećenja kroz decu, prijateljstvo, ljubavne veze i priznanja, j
62

I

ASTROLOSKA LILIT

PRIMERI En Blit Lon Čejni Sesil B. De Mil Viliam Rendolf Herst Henri Kisindžer Benito Musolini Eugen Ormandi Grejs Metalius

Lilit u Devici
j_ Kod Lilita u Devici postoji preterana zabrinutost za detalje zbog preuveličavanja apstraktnih kvaliteta uma^ Žestina da primeni stručnost u radu ponekad se oličava u nerazumnoj razdražljivosti s kojom se susreću oni koji su mu bliski kada se koncentriše. Velika osetljivost za detalje povremeno mu stvara osećaj da je pobeđen pre nego što je započeo projekat. Preterana svesnost, koju stvara Lilit u Devici, izaziva nepotrebne strahove, a tako i zabrinutost za njihovo prevazilaženje. To može da se skriva (čak i od sebe) poklanjanjem prevelike pažnje za pripreme, koje su u disproporciji sa samim zadatkom. Terapeutska relaksacija pronalazi se u hobijima koji zahtevaju zamršenu primenu malih delova ili parčića. Preuveličana zabrinutost zbog sitnih detalja oko stvari za koje se boji da su izvan njegovih moći naglašava pažljivo skriveno osećanje poraženosti. To spolja može da se kompenzuje samouverenošću ili nezainteresovanošćujTo je vidljivo još u detinjstvu da ne bi pokazao svoju samozvanu slabost.LOve osobe nalaze prividnu sigurnost u racionalizaciji kad god se boje da nisu podobne za preciznost ili detalj ej Poštovanje za savršeno urađen posao od strane drugih ukazuje na njegovu preteranu želju za takvim radom. Iako u sebi može osećati da je pretrpan bezbrojnim detaljima potrebnim da bi se svakodnevni život glatko odvijao
63

DELFIN Dtnj

na njegovo zadovoljstvo, zbog zdravlja je potrebna neka apstraktna stvar kao trigonometrija, kreativni ili društveni rad koji obavlja profesionalno i biće u mogućnosti da to savlada. To nije u suprotnosti kao što može da izgleda, jer je u pitanju profesionalna nepristrasnost koja pravi razliku. LPreterani perfekcionizam je taj koji može da bude negativan faktor u ličnom životu,, zbog emocionalne zabrinutosti koja odvlači pažnju od njegove koncentracije, a u ovom slučaju je negira. Postoji velika nervna napetost iz straha da se ne propusti neki detalj, koja ponekad njegovu rezultirajuću neefikasnost čini komičnom. J.ilit zahteva nepristrasnost (bezlični prilaz) ili će frustrirati bilo koji red koji osoba pokušava da zavede oko sebe. Lilit daje mnogo pozitivnije rezultate kada se detalji izražavaju kroz posao, zbog nepristrasnosti koja mu je u tim okolnostima moguća. Tada brine samo o poslu i tada je želja za preciznošću izvanredno iskazana^ L Da bi olakšao emocionalnu tenziju i da bi se opustio, mora često pažljivo da prebrojava stvari, bilo šta, samo da bi zadovoljio svoju potrebu za usmeravanjem na detalje što ima potpuno umirujući efekat na njega., U suprotnom, u stanju je da preteruje u obraćanju pažnje na detalje, i da to stahio ponavlja, dok je u strahu da će mu pažnja biti odvučena ili da će razgovor da utiče na njegovu koncentraciju. To će onda biti jednostrana konverzacija, monolog, koji ne srne da se prekida, jer je on usmeren na detalje koji su mu I te kako potrebni da bi postao nepristrasan ili relaksiran. L Za intelektualne ili ekstravertne tipove, položaj Lilita u ovom znaku stvara ili ističe značajnu veštinu preciznosti. Za emocionalne ili introvertne tipove, bojazan da se ne otkrije njegova neefikasnost može postati veoma štetna za zdravlje nerava ukoliko ne nađe ventil da se dovoljno izrazi kroz posaojOvo se može manifestovati i kao veliko interesovanje za medicinu i da osoba postane veoma vesta na

ASTROLOSKA LILIT

tom polju., Primer za to je Adele Daviš, nutricionista. U horoskopu medijuma, letenje ili otkrivanje psihičkih smetnji koje na različit način utiču na zdravlje mogu da budu poseban talenat u njegovom radu po kome će se on razlikovati od drugih. Preokupiranost brojevima može dovesti do matematičke preciznosti koja može da se razvije u veliku sposobnost na tehničkom planu u poslu. Duboko poštovanje za tehničku efikasnost je značajna karakteristika osoba s Lilitom u Devici. Kada se ova preteranost u karakteru ne kompenzuje putem hobija koji zahtevaju trenutnu primenu detalja, koji relaksiraju njegovu zabrinutost na subjektivnom, ličnom nivou, osoba se izlaže problemima koji u očima drugih izgledaju kao ekscentričnost ili čudni ego tripovi. U stvari, to je potreba za savršenstvom koju ne može da izrazi i koja objašnjava iritirajuću nelagodnost ili, kao što neki kažu, "njegove osetljive tačke" . I Lilit u Devici obično se dobro manifestuje u ovom ne-pristrasnom znaku onda kada se pronađe odgovarajući posao da bi se ova tehnička potreba izrazila.f Primer za to su astrolozi Rupert Gleadow, Elbert Benjamine i Donald Bra-dlev. Bilo koja osoba u ovom znaku je odlična na svom poslu, ukoliko joj ostatak horoskopa to dopušta. PRIMERI Elbert Bendžamin Ajzenhauer Donald Bradli Adel Dejvis Dvajt Dejvid Rupert Gledou °
Henri

m

64

DELFIN DŽEJ

Lilit u Vagi
u Lilit u Vagi podstiče opsesivnu zainteresovanost za bilo šta što može biti u neredu da bi ova osoba to izbalansirala. Potreba da ispravi nepravdu je njen fetiš, Inkvizitorske osobine su veoma izražene kada postoji mogućnost da nešto bude van domašaja ili nepravedno, što ona ne može da toleriše. Da bi razrešila makar i malu disharmoniju, ona insistira na svim dostupnim činjenicama. Otpor je ne zaustavlja zato što ima veliku potrebu da resi probleme da bi tako dovela stvari u ravnotežu i zato neće odustati. To može biti izvedeno taktično ili ne, u skladu s njenom prirodom. Očigledna zainteresovanost, koju ona pokazuje za tuđe probleme, može biti tako laskava da joj pruži tražene podatke^ i Iz tog razloga ona izgleda dovoljno druželjubiva i društvena, što ne mora da bude slučaj.. Uglavnom, neobuzdano zapitkivanje je oznaka Lilita u ovom balansirajućem znaku. Iako radoznalost može ljubazno biti prikrivena recima u društvenom ćaskanju ili diskusiji radi same diskusije, ona očigledno postoji zato, kao što je prethodno rečeno, što jeiLilitovo preterivanje u karakteru obično dobro skriveno zbog usaglašavanja s okolinom, ali se prepoznaje po izraženoj radoznalostij Iz toga je vidljivo da bi kroz prava, politiku i savetodavne firme, kao deo zanimanja, to bili društveno prihvatljivi načini putem kojih bi ova osobina postala poseban talenat.^U životu postoji ta neobična osobina da savlada suparnika iznošenjem na videlo njegovih mana s podsmehom ih' ispitivanjem koje bukvalno slabi njegovo pouzdanje^ kao što je slučaj sa bokserom Mohammad Alijem ih, figurativno, kao u slučaju advokata koji na sudu vrši unakrsno ispitivanje. ^Postoji neka lakoća u njenim vezama koja automatski obeshrabruje preterano veliko vezivanje kojim bi osoba izgubila slobodu. Ali to nije slučaj s Lilitovim uticajem u sedmoj

ASTROLOSKA LILIT

kući, gde izbegavanje emocionalnih zahteva neće dugo biti tolerisano, jer jedino moguće izjednačavanje bilo bi da osećanja pobede logiku - što je nezamislivo osobi koja ima snažnu potrebu za slobodom u odnosima. Uspešne veze ostvaruju se sa osobom koja je emocionalno samouverena i razumna. , i Više voli javne zabave i društvena okupljanja od gostoprimljivosti bliskih prijatelja ili porodice jer šanse da nepristrasno posmatra događaje u toku mnogo su veće kod prvih nego kod drugih; To ne znači da će njoj nedostajati obziri, koji mogu i ne moraju da se pokažu u horoskopu na nekom drugom mestu, ali odnosi uopšte nisu takvog emocionalnog karaktera da bi dozvolili sklonostima ili predrasudama u vezi s nekom osobom da osujeti njhovo prosuđivanje. Ovakve osobe neće dugo tolerisati da im se iko mesa u njihovu nezavisnost, j L Partnerstvo radi uzajamnog pomaganja na planu posla ili da bi bili jednaki a u isto vreme da ojačaju svoj identitet može biti osnovni razlog koji zahtevaju u braku. Odanost postoji, ali do te mere da ne zabranjuje slobodu da se van toga svako bavi svojim interesovanjima, ili da uzme učešća u aktivnostima drugih, gde može slobodno da preduzme korake da bi došlo do ravnoteže u okviru tih aktivnostijTo su sve Vagine odlike, ali u ovom slučaju ih je Lilit jako naglasio. Ukoliko je osoba osujećena stvara se frustracija u odnosu i zbog toga 3 e sklona da ga iznenada prekine bez ikakve grize savestLj Kada se izrazi na poslu, kreativna energija se prirodno iskazuje u bilo kojoj oblasti, bilo kao igrač Gauer Čempion, pisac ili predavač velike perspektive.
PRIMERI Mohamad Ali Sidni Benet Jimi Karter Gauer Čempion But Tarkington Rudi Veli

66

67

DULFIN DŽEJ

ASTROLOSKA LILIT

Lilit u Škorpiji
i_ S Lilitom u Škorpiji dolazi preterano naglašavanje ponosa, ambicije i/ili avanturizma. Unutrašnja potreba za izazovom tako je uvećana da postaje primarna potreba u izabranom poslu. Ta osoba ne može da se zadrži tamo gde preovladava radna rutina. Umesto toga, mora da pronađe drugi izlaz za prenaglašene nagone za istraživanjem. A sve to da bi joj na kraju pomoglo da se pokrenu neke promene za koje je odlučila da su joj potrebne u poslovnoj atmosferi i da ukloni sve (ili svakoga] što je nepotrebno^ Sebično primenjeno, to dovodi do toga da se njena lična nepotrebnost okrene protiv nje same. Postoji snažna potreba za kontrolom koja se u detinjstvu ne može otkriti. To ostaje tako sve dok se u okviru posla ne pojavi kreativnost koja je dovoljno izazovna da se prikaže u moćnim izlivima reformatorskih i superperfekcionističkih nastojanja. <_Stalno je privlači nepoznato ili ono što se misli da je nemoguće./Ima vrednih ljudi na polju istraživanja, ispitivanja, na polju medicine ili metafizike, biznisa, gde mogu da, uživaju u uvek novim izazovima u okviru njihove karijere. Božansko oslobađanje iz izvora potisnute tenzije nalazi se u prevazilaženju., Kada postoji emocionalna objektivnost, Lilit u Škorpiji daje jak naučnički podsticaj koji može sjajno da se upotrebL/ ^U Škorpiji Lilit stvara potrebu da se dostigne ono izvan sebe, da se otkriju skrivena područja na poslu da bi mogla da ih prevaziđgl Ekstremizam Lilita u ekstremnom znaku Škorpije može okrutno da dovede do propasti osobe ako preterana personalizacija ili ponos nisu upotrebljeni u prave svrhe, kao u slučaju Ričarda Niksona. Na objektivnom bezličnom nivou on je završio jednom zauvek nepriznava6K

nje Kine u UN, pokazao je sjajnu umešnost u spoljnim poslovima i uspeo je da okonča aktivnu vojnu intervenciju Amerike u Vijetnamu. U zemlji na ličnom subjektivnom nivou hladno je ignorisao lična prava građana putem ilegalne i nasilničke upotrebe obaveštajnih organizacija pod njegovom komandom, koje su ga na kraju i skinule sa vlasti. Lilit u njegovoj trećoj kući označava njegovu ekstremnu potrebu za činjenicama, koja je dovela do neverovatne situacije u Votergejt aferi. iTi ljudi su obično usamljeni, nasuprot spoljnom izgledu, s malo poštovanja prema upotrebi strategijej Oni veruju da razvoj nastaje onda kada se pokuša dopreti van domašaja i da jedini neuspeh dolazi ako se to ne uradi.,/Promena je ono što se ceni a suprotstavljanje se poštuje,;Personalizacija ambicije je neverovatno efektna što svakako ostavlja dramatičan utisak, kao u primeru Volta Diznija, čija je mašta upalila imperiju zabave. L, Na ličnom planu potrebno je da nauče da prepoznaju kada je došlo vreme za raskid i da je to prava pobeda ili će patiti od emocionalnih raščišćavanja koja imaju disciplinsku ulogu, i koja će, nadamo se, da ih opamete.. U svakodnevnom životu želja za moći ogleda se u tome da se ne remeti pravi red stvari. Oni isuviše dobro razumeju šta znači moć nad drugima, i cilj koji se jednom postavi retko se napušta, sem ukoliko se osoba dovoljno distancira da bi dobila perspektivu. Aspekti sa Satumom pomažu u usmeravanju karijere zbog osećaja organizacije i savesti koje unose u nju. i Osobe s Lilitom u Škorpiji izgledaju krajnje kontrolisano kao način društvene kompenzacije, ali i da poriču veliku napetost koja ih iznutra nagriza. Ne beže od toga da namerno otežavaju neke događaje da bi zaštitili svoju ranjivost od emocionalnog zarobljavanja koje osećaju u romantičnoj vezi koja je na vidiku. Jmaju vrlo određeno mišljenje (iako ga ne iskazuju uvek) o svemu što ih interesu je. Međutim,

I

6H 100

Slika 6. Merilin Monro - filmska glumica,
PLU-INDŽEI

01.06.1926. 0930 PST, Los Angeles, California 34N03-118W15 6800

ASTROLO KA LILIT S

uglavnom je to zadržano za sebe da bi se izbeglo nepotrebno izlaganje, ali može iznenada da nestane kada drugi isuviše insistiraju da čuju istinu, što oni njemu bliski mogu i da posvedoče.y L Rana seksualnost intenzivno je prisutna, ali o njoj ove osobe ne govore iz straha da se ne suoče s nečim što još nisu naučile da savladaju a što drugi pogrešno tumače i stvaraju nevolje u vezi sa njihovim ponašanjem. Jedan student to je ovako objasnio: "Uveri se da možeš da savladaš aždaju pre nego što je oslobodiš." U poređenju, koje deca automatski prave prema drugima, oseća se razlika koja za uzvrat dovodi do poricanja (zatvaranja). Ona se manifestu je u kasnijim godinama kao razoružavajuća privlačnost koju je teško ignorisati kada je zainteresovanost usmerena od njih ka drugima. Kada se javi želja, iz bilo kog razloga, koncentracija osećanja postaje društveno veoma ubedljiva ali preterana šarmantnost, usmerena na objekat interesovanja. Pod uobičajenim okolnostima to se ne vidi. A nasuprot tome, u retkim prilikama se vidi, kada osoba predoseti nešto izazovno i tada je to sasvim automatska reakcija.^Lilitova energija, izražena kroz snažnu putenu prirodu Škorpije, ima kvalitet fascinantnosti koji privlači, slično Neptunu ali daleko snažnije^ Divno ga je posmatrati, a njime se može rukovati prema željenom efektu (verovatno nesvesno). Privlačnost tada izbija iz svake pore. Kada je želja za tim predmetom interesovanja ispunjena, vidljiva ubedljivost, a naročito sjaj u očima bledi. i Postoji ta hipnotička blistavost koja odaje Lilit u Škorpiji." S Neptunom u aspektu, sposobnost da fascinira objekat interesovanja je samo uvećana seksualnost kao u slučaju Merlin Monro, filmske glumice, koja je imala Lilit na 22 Škorpije, tačno u kvadratu s Neptunom u Lavu, a i u kvadratu s konjukcijom Mesec - Jupiter (vidi horoskop 6). To se nije potpuno videlo na filmu, ali su o tome pričali oni ko70

Izvor: APA Date Exchange, Rodden

ji su radili sa njom i koji su je znali, kao "neobičnu, privlačnu snagu koju ona može da upotrebi po svoj volji". U njenoj situaciji, seksualnost je bila primarno obeležje njene karijere, čija ju je rezultirajuća privlačnost nemilosrdno mučila većim delom života. Emocionalno robovanje ambicijama u karijeri (Lilit u konjukciji sa Saturnom) bilo je kao droga, kome se potpuno predavala dok se opet potpuno ne pročisti. Njena filmska karijera tragično je završena, kao i politička karijera Niksona. Oboje su imali Lilit u kvadratu sa, Mesecom koji označava javnost.
71

DELHN DŽE J

I
PRIMERI

ASTROLOSKA LILIT

U Škorpiji Lilit uvećava svaku emocionalnu nesigurnost kod ličnosti koja potiče od untrašnje napetosti: Patricia Hurst, oteta kao žrtva tuđili obračuna, tiranisana smrtnim pretnjama, seksualno ugrožavana, bogata žrtva S.L.A. bila je primorana da postane kriminalac. Ovde imamo veoma interesantan primer, koji želim da istaknem, da kada je Lilit u vrhu između dva znaka - u ovom slučaju gospode Hurst on napušta Vagu a u vrhu je Škorpije - moramo da razmotrimo sledeću poziciju znaka kao moguću, zato što Lilit ide približno oko tri stepena dnevno, i zato što još ne znamo vreme dana koje bismo primenili u tekućim efemeridama. Zato što smo u ovoj jedinstvenoj situaciji pretpostavki, gde su u pitanju znaci koji su jedan pored drugog, pitanje položaja natalnog vrha kuće ostavljeno je astrologu da odredi znak, pažljivim posmatranjem događaja u osobinom životu i tranzita u toj tački. Bizarno kidnapovanje i prolongirana emocionalna zarobljenost Patricije Hurst od strane fanatika, koji su u potrazi za moći kidnapovali ćerku moćnog čoveka, svakako ukazuje na neke jake argumente prema poziciji Lilita na 0 Škorpije, koja je verovatnija u njenom slučaju od 29 Vage. d Kada je u aspektu sa Plutonom, uobičajeno je osujećivanje seksualnog izražavanja. Može se preferirati celibat, prisilan ili izabran, kao odgovor na neprijatnu ili nezdravu situaciju. Energija se konačno može iskazati velikim interesovanjem za metafiziku da bi se razvila u ispitivanje nepoznatog, što ova osoba želL. Kada je želja motivisana intelektualnim, kreativnim, socio-estetskim razmišljanjima, nepristrasnost prevazilazi lično, naglašavajući posvećenost i istrajnost, koja će se odazvati na svaki izazov da bi postigla ono što želi na izabranom polju. U vezi s tim imamo istaknute ličnosti kao što je neverovatan ruski igrač Nizinski i očaravajuću muziku Sigmunda Romberga. Na metafizičkom planu imamo psilio71

loga Petera Hurkosa i Uri Gelera, pionira astrokineze. Moć bilo koje vrste je oznaka Lilita u Škorpiji.
Eni Bessant Volt Disn Uri Geler Semjuel Goldvin Patricia Herst Peter Hurkos

Kristin Jorgensen Džon Lennon Merlin Monro Ričard Nikson Sigmund Romberg Pančo Vila

Lilit u Strelcu
[..Lilit u Strelcu povećava ekstrovertne osobine kod ličnosti i podstiče vatrenu nezavisnost, koja se automatski štiti od vezivanja, što rezultira malim brojem bliskih veza. Poseduju avanturistički duh i stalno proširuju horizonte, da bi osigurali prostor koji im je potreban za napredovanje u razumevanju, ili slobodno lutanje, što nadahnjuje njihovo spoljno ponašanje. Skriveni preterani strah od zavisnosti je odlučujući faktor njihove nesigurnosti, bilo na ličnom planu njihovih odnosa ili na planu zdravlja, ali donosi veću stabilnost na društvenom planu i proširuje polja uiteresovanja u oblasti karijere.. Nezavisnost je fetiš, ali se skriva od drugih iz straha da je nešto ne ugrozi. To mogu primeniti samo oni koji imaju moć opažanja. Velika unutrašnja potreba za nezavisnošću koja se oseća još u detinjstvu se skriva da je odrasli ne bi zapazili jer je ne bi razumeli. To kasnije postaje sasvim automatska osobina u karakteru. t- Kod izbora partnera ova osoba vodi računa da i on ima kvalitete nezavisnosti koji će za uzvrat i njoj garantovati tu
73

DELFIN DŽEI

ASTROLOSKA LILIT

slobodu da dolazi i odlazi kad hoće.jKroz partnera će izražavati ono što u sebi želi, ali ne može otvoreno da iskaže da ne bi bila odbijena ili pogrešno shvaćena, To se ni u kom slučaju ne odnosi i na odanost, već je to jednostavno neobično snažna potreba za avanturom da bi se stalno povećavala interesovanja, znanja i mesta putovanja. Lilit je u padu u Strelcu, što ukazuje na ozbiljnu slabost za detaljnu perspektivu, jer je apstraknost preterano povećana. Ono što osoba želi da uradi može biti onemogućeno ili izgubljeno zbog žudnje za "uživanjem u lovu", bez adekvatnog iskustva, sem ukoliko ostali deo horoskopa ne nadoknađuje taj nedostatak detaljne analize. Ta osoba je smela u psihološkom smislu, teži ka nedokučivom u istini ili slobodi putovanja "preko sledećeg brda" ukoliko se to želi, možda iz jedinog razloga što je ono tu -kao što je Mont Everest onima koji su se popeli na njega. Ukoliko postoji znanje koje treba otkriti svojom ekspanzivnom antenom i odgovarajuća zainteresovanost je tu. Inače do promene pravca može odmah doći - bilo u karijeri ili same osobe, u zavisnosti od znaka., Lilit ukazuje na opsesiju koja mora da nađe svoje zadovoljenje u okviru posla, sporednog zanimanja ili bar hobija, gde će odstupanje želje od pravila biti daleko prihvatljivije jer je depersonalizovano. U tom slučaju, bez obzira na vladara devete kuće, razvija se znanje i razumevanje na literarnom planu; nezavisnost, ako je osoba kreativna ili samo smelost koja izvrsno zadovoljava želju jednog kockara, atletičara ili putnika u strane zemlje. U većini slučajeva osoba želi da ih izrazi na neki način, kao deo posla a to je, moramo reći, vrlo delikatno područje.LNapadnite bilo šta sem njihove slobode da se bave apstraktnim stvarima kako im se sviđa, istinu kako ih oni vide ili šanse koje izaberu da iskoriste, ovo vi morate razumno da prihvate. U bilo čemu ume da uzvrati odmah istom merom - na veliko zaprepašćenje drugih, jer ovakvu osobu vide samo onakvom kakvom se spolja prikazuje^
74

i Ako je veza prestala da se razvija, statično stanje koje sledi daje osećaj ograničenost, i na jedan ili drugi način, ova osoba će se odvojiti od njtjOve osetljive tačke Lilita objašnjavaju mnoge naizgled čudne ego tripove koji iznenađujuće izlaze na videlo ukoliko je izražavanje ugroženo. Prenaglašen kompleks ograničenja slobode nateraće osobu da se bacaka i razmeće kao konj kada se osedla. Bez obzira na ostalo, velika duša Jupitera rukovodi ovom energijom. Mnogi zabavljači imaju Lilit u Strelcu, gde su dostupni elementi emitovanja, promocije ili putovanja. Ako je osoba u svetu biznisa mora da ima slobodu da bi uspostavila svoje norme da dolazi i odlazi kad hoće, ili će otići na drugo mesto. U detinjstvu, zbog njihovog odbrambenog stava i unutrašnje potrebe za nezavisnošću, nije lako izaći s njima na kraj. Osećanje ograničenja ili isuviše prisilne zavisnosti mogu ozbiljno da ugroze njihovo zdravlje jer je Lilit u padu u Strelcu. Ako se dete mnogo obuzdava može da se razboli, čak može da postane astmatično, ako je Mesec u šestoj kući u stresnom aspektu sa Marsom i Lilitom, ili ako je Lilit na 18 stepeni Strelca. U Strelcu Lilit može dovesti do neravnoteže šećera, naročito kada je u stresnom aspektu s Neptunom ili ako je Jupiter u šestoj kući s teškim aspektima. j_Na ličnom nivou, postoji jaka želja da se bavi stvarima gde je potrebno više obrazovanje, život na univerzitetu, ceremonije, udaljena mesta i ljudi.JKada smatra da je neka oblast van njenih mogućnosti da je savlada, on ili ona postaju potpuno nezainteresovani za to. To im služi da sebe i svoja očekivanja povuku iz te oblasti. On ili ona mogu tada da se predomisle, odajući utisak nesigurnosti ili zaobilazeći istinu. To uopšte nije namera, već je to u stvarnosti samo lukava reakcija da ne bi izašla na videlo njihova nestručnost na tom planu, da se njihovi motivi ne protumače pogrešno, ili da rizikujući ne uspeju da iskoriste neku zančajnu priliku.
75

DELPINDŽEI

ASTROLOŠKA LILIT

Posao može biti u nekoj stranoj zemlji, kao u slučaju generala Daglas Mek Artura (naročito njegov japanski period), pisaca Perl Bak i Skota Fitcdžerlada, Žaka Kustoa i glumca Šarla Boj era - francuskog filmskog glumca koji je živeo u SAD. To mogu biti i sveštenici kao Martin Luter King. Filozofska interes ovan ja mogu da daju poseban ton u poslu kao u slučaju Ballad Singer Buri Ivesa. Poslednji ali ne i najmanje važan na polju profesionalnog sporta bokser Max Baer, koji takođe ima Lilita u Strelcu. u Na planu književnosti, širenje znanja drugima je izvanredan način iskazivanja kao i pisanje knjige o bilo čemu što poznaju, bez obzira na nivo. Oni su spikeri, zabavljači ili promoteri, ali prvo moraju da eliminišu sve nepotrebno iz onog što treba da kažu, da ne bi ispali mediokriteti., Njihova želja da brzo izdaju knjigu ili iskažu nešto recima rizikuje da bude prerana ili da ne uspe, ako se kockaju sa svojim neiskustvom umesto da više vremena posvete skupljanju znanja i njegovom savladavanju. Među njima imamo zrele pisce kao što su Skot Fizdžerald, Perl Bak i Džojs Klimer. PRIMERI
Meks Ber Žak Rusto Čarls Bojer Perl Bak Martin Anđela Dejvis Dženeral F. Skot Ficdžerlad Džon Glen Buri Ivs Van Džonson Džojs Kilmer Luter King Jr. Daglas Mekartur

9M33 9^*33 Slika 7. Porinuće "Titanika", 31.05.1911. Belfast, No.Ireland, 54N42-6W15 12 25 EMT. PRVO PUTOVANJE: Isplovio iz Sautemptona, Engleska, 10.04.1912. godine, ponoć. Potonuo u 02.20. časova 15.04,1912. godine. Izvor: podaci iz biblioteke.

Horoskop Titanikovog Ronald Regan porinuća (vidi horoskop 7) pokazuje Lilit u njegovom padu na Porinuće Titanika početku Strelca u njegovoj trećoj kući, u opoziciji sa Suncem, sekstilu s konjukcijom Neptuna i Venere, vladarem devete kuće (neslavni put iz
76

Sautemptona, Engleska za Njujork] i u trigonu s Marsom. Što se ovog poslednjeg tiče, izveštaj pokazuje da je kapetan odlučio da prođe kroz prolaz Što je moguće brže na najopasnijem delu puta - tamo gde su sante leda. Vladar horoskopa Merkur je u konjukciji sa Satumom, u devetoj kući u opoziciji s Jupiterom, vladarem četvrte kuće. Da bismo pokazali Lilitovo aktivno učešće u drami koja se desila, pored drugih planetarnih konfiguracija, imamo
77

DELFIN DŽEI

ASTROLOSKA LILFT

Lilita u tranzitu 14.04.1912. godine na otprilike 9LE11 koji je aktivirao sredinu opozicije Saturn-Merkur-Jupiter, i kasnije toga dana bio u sekstilu s Marsom, vladarem osme kuće. Titanik je potonuo u 2 i 20 sledećeg jutra zbog snažnog sudara s ledenim bregom, dok je tranzitni Lilit bio u kvadratu s konjukcijom Saturna i Merkura, i tranzitnog Marsa na 5 stepeni Jarca i kompletirao svoj kvinoks aspekt sa natalnim Lilitom u opoziciji sa Suncem. Tvrdnja njegovih promotera, da Titanik ne može da potone ni pod kojim uslovima, i prerano ukrcavanje putnika, pre nego što je potpuno opremljen spasilačkom opremom, jasno daje primer preteranog teoretisanja (nemogućnost da potone] i naduvane samouverenosti u horoskopu koji ima Lilit u Strelcu - a naročito "crnu tačku" ako je Lilit u kući putovanja. Kockanje ove neiskusne posade broda, koja je imala manje od polovine potrebnih čamaca za spašavanje u odnosu na broj ukrcanih putnika, bio je odlučujući faktor nepotrebnog gubitka tolikih života.

Lilit u Jarcu
c Lilit u Jarcu opisuje preteranu energiju usmerenu na administrativne ili državne poslove zbog povećanog osećanja društvene odgovornosti. Potrebno je da formalizuje sistem u koji veru je kao ispravan i da iskoristi što više može bilo koga ko je sposoban za njegove odgovornosti/Ukoliko ne uspe u tome, osoba će sama sebi da prebacuje da je izbegla odgovornost., Veoma je jaka želja za vladanjem i zbog toga je osoba spremna da iskoristi bilo šta ili bilo koga, da preduzme nepopularne korake potrebne za postizanje uspeha na poslu a sve to pravda time da je to u ime dužnosti/ Ove osobe užasavaju se traćenja vremena i imaju snažan osećaj za vreme koje im je potrebno za izvršenje dužnosti,

što vam mogu reći oni koji su im bliski. Raspored im je veoma bitan i postaje fetiš koji neće rado priznati. / Unutrašnja želja za vlašću poriče se na ličnom nivou, čak i skriva, da ne bi došlo do neslaganja ili pokazivanja nervoze. Ova opterećujuća potreba nalazi svoje zadovoljenje na poslovnom planu u vidu posebnog organizacionog, administrativnog ili političkog talenta koji posebno obeležava karijeru, na jedan ili drugi način. Baviti se politikom ili bilo čime drugim je sasvim uobičajenoj kao u slučaju koncertnog pijaniste Paderevskog. Kao poljski državnik pomogao je svojoj zemlji da ponovo stekne svoju nezavisnost posle Prvog svetskog rata. To može biti i u samoj politici, na tom planu imamo Harija Trumana, Nelsona Rokfelera i Džordža Mekgoverna. l Preterano nazadovanje neće obeshrabriti osobu s Lilitom u Jarcu da zadovolji svoje potrebe za vlašću^ Bez obzira na opterećenje, nepopularnost, ili bol koji ova osoba mora da oseti zbog kritike, nesaradnje ili lične nepodobnosti, izvrdavanja od onog što smatra odgovornošću biće još gore za nju^Lilitova energičnost neće se smiriti dok ne pronađe neki izlaz ili ispunjenje gde će iskazati svoju prenaglašenu potrebu za vladanjem koju smatra moralnom obavezom. Jarac u najvišem stepenu je savest i savesna dužnost. Obe stvaraju odbojnost prema greškama koje osoba vidi oko sebe i smatraju svojom dužnošću da ih isprave, pouče ili inoviraju, ili daju podršku sistemu ili politici koja ili je prouzrokovala, i čiji rezultati daju osećaj nesigurnosti/ Produženo vladanjem Frenklina Ruzvelta SAD-a, bez presedana u istoriji, nateralo je društvo da preduzme neke mere da se to opet ne ponovi. Ovde imamo još jedan primer kako je njegova pozicija u vrhu dovela do odluke. F. D. R se rodio 30. januara 1882. godine i imao je Lilit na rođenju u OAQ. Ponovo ističem da pozicija u vrhu (naročito na 0 stepeni) ima uticaja na znak u zavisnosti od horoskopa da li je
79

DLLI-IN DŽEI

ASTHOLOSKA LILIT

prevaga na jednoj ili drugoj strani. Takođe, a i mnogo važnije za nas, zbog otprilike 3 stepena koje Lilit prelazi dnevno i zato što nemamo vreme dana kada se dati brojevi mogu primeniti u sadašnjim efemeridama, moguće je poziciju Lilita na 29CP i OAQ smatrati logičnom. F. D. R je u početku bio primoran da koristi invalidsku stolicu usled paralize u ranom detinjstvu. Zbog velike želje da se bavi politikom, pristao je na intenzivni program rigoroznih vežbi, uz veliku disciplinu, da bi makar i delimično mogao da koristi svoje noge. To mu je omogućilo da prevaziđe svoja ograničenja na praktičnom nivou i okončalo "odvratno" (kako je on tvrdio) traćenje njegovog života. Ušao je u političku arenu koja je trajala do njegove smrti, 1945. godine. Radio je u teškim fizičkim uslovima (zbog teških držača za noge koji su ga bukvalno držali na nogama) koji bi odvratili i mnogo mlade ljude, ili zadovoljili i manje ambicije posle osam rigoroznih godina provedenih kao predsednik, da bi se okrenuo više privatnom životu i manjim zahtevima po njegovo zdravlje. Verujem da je izreku" Hoću da umrem na svojim nogama" izmislio neko s Lilitom u Jarcu. Zbog ove jedinstvene situacije u efemeridama gde su u pitanju znaci u vrhu kuće potrebno je obratiti pažnju na bitne događaje iz života osobe. Pitanje natalne pozicije u vrhu opterećuje astrologa da odluči, zato to mora putem dobrog posmatranja motiva i događaja u životu te osobe. U ovom slučaju, kad ozbiljno razmotrimo i zaključimo da je imao Lilit bar na posledenjem stepenu Jarca, to je razuman i ispravan zaključak. Povećana želja za prestižom nije nikada bila u potpunosti zadovoljena postignutim uspehom - ako zadovoljstvu nije pronalazio nedostatke, onda je poricao samo zadovoljstvo. Ni kompleks inferiornosti nije nestao usled materijalnog bogatstva i značaja koje ono donosi. On mora da je rezultat izvršenja ili osmišljavanja nekog posla, kreativnosti
80

u poslu, kao kod pisca, ili bavljenja nečim čime vlada Jarac. Čak i ako se on ili ona bave umetnošću, mogu potajno da žele da osnuju svoju kompaniju ili da budu aktivni u nekom takvom preduzeću. Mogu da osećaju potrebu da urade nešto što će iskazati u javnosti "poruku" o uslovima sistema pod kojim moraju da rade, ili da postanu osoba od autoriteta u svojoj oblasti - izlažući se na položaj koji je u suprotnosti sa željom da mu se što manje mešaju. Bavljenje književnošću ili bilo čime što zahteva kreativnost podržaće Lilit u Jarcu, jer je to na umnom nivou ili na nivou kreativne imaginacije polje gde Lilitov uticaj na nepristrasnost nije ugrožen i zato ni on ne ugrožava. To su u svakom slučaju veoma jake političke ličnosti koje mogu, ali i ne moraju, da privuku pažnju javnosti, ali će sigurno da usmere svoj talenat prema nečemu, makar i indirektno, što će izraziti status quo. Oni su neumorni radnici, a poštuju i ambicije drugih. ( Za one s Lilitom u Jarcu privatan život je na drugom mestu iza profesije kojom se bave. Svakodnevne odgovornosti nisu ono što će ih ispunitiiU zavisnosti od ostalog dela horoskopa ova osoba može Biti lojalna i sledbenik kao i svako drugi, ali više voli da se okušava u administrativnim poslovima i profesionalnim dužnostima. Ukoliko se ne iskaže, može da padne u depresiju ili pesimizam zbog neprijatnog osećanja inferiornosti ili neodgovornosti. Obično izvršavaju porodične obaveze onoliko koliko je to potrebno da bi se mirno i što pre vratili svom poslu ili profesionalnim dužnostima. Ukoliko je stanje svesti gore nego inače, ono se ne prikazuje van uobičajenih normi ponašanja u ličnom životu, tako da se rigidna disciplina u njihovoj pojavi drži pod kontrolom - ne prikazuje se. U privatnom životu je sasvim suprotno jer tada ih problemi odvajaju od drugih. Bez sumnje su iskustva u mladosti ukazala na to da je potrebno održati harmoniju u kući i osigurati da se u njihove planove
81

DELFIN DŽEJ

ASTROLOSKA LILIT

ne mešaju oni koji sumnjaju da su u senci njegovog posla. Vode računa da se njhova ambicija kod važnih poslova ne pokaže skrećući pažnju na druge stvari i tako izbegavajući nepotrebne sumnje onih koji bi ispitivali taj kompleks "super vladanja". ; Ova društvena potreba da budu neki autoritet, koja je skrivena u svakodnevnom životu, potiče još iz detinjstva kada se mogla uočiti ili osetiti u njihovom lažnom predstavljanju drugima.] Skriveni strah da neće uspeti zato što se razlikuje od drugih doveo je do toga da se ova potreba potiskuje i skriva, čak i od sebe. To im je uskratilo osećanje ličnog statusa putem kojeg bi kasnije bili u mogućnosti da ocene vrednost svoje grupe ili svoj ugled. Međutim, kada na kraju pronađu način da se iskažu na poslu, gde ima mesta za njihove oficijalne i administrativne sklonosti, učiniće to sa zadovoljstvom. j Krutost u taktici je oznaka onih sa Lilitom u Jarcu,' ili paralelno sa tom idejom, ako osoba ima Lilit u opoziciji sa Saturnom u devetoj kući, kao Anđela Dejvis (vidi sliku 4). Ako se neka politika, taktika ili sistem smatra nepraktičnim, nepotrebnim ili bez prave discipline i pravca mogu se javiti preterani napori da se one poraze ili da se podrži formulisanje drugih. To je bio slučaj sa Angelom Daviš koja se na kraju pridružila Komunističkoj partiji zbog čega je izgubila mesto cenjenog profesora na Kalifomijskom univerzitetu, što je veoma privuklo pažnju novinara. Sebične akcije ili predavanje osećajima prouzrokuju takve situacije koje primoravaju osobu s Lilitom u Jarcu, ili, u ovom slučaju, u opoziciji sa Saturnom, da pokleknu krutom autoritetu u životu; da imaju lošu reputaciju ili u ekstremenim slučajevima da budu u zatvoru kao što je bila gospođa Daviš. Na polju zabave, neverovatna hrabrost Džonija Karsona, izvanredan talenat za režiju i lojalnost satirućem načinu života, doprinela je dugotrajnom uspehu njegovog no82

ćnog televizijskog šoua. Lilit u Jarcu svedoči o njegovom neobičnom izvršnom i genijalnom talentu da rasporedi dužnosti na odgovorne ljude. Talenat Karol Barneta na istom polju je uspeh sličnog tipa. Gospodin Karson priznaje da je njegov neuspeh na porodičnom planu uglavnom posledica odanosti poslu. [_ Na polju umetnosti ti ljudi mogu da se uzdignu do savršenstva zbog strogog osećanja samodiscipline, savršenog smisla za upravljanje i sposobnosti za naporan radJNa polju muzike imamo simfonijskog dirigenta Sergeja Kuševitskog, gitaristu Andresa Segoviju i pijanistu Igora Paderevskog. Na polju književnosti imamo pisca Vilijema Folknera.
PRIMERI Kerol Burnet Džoni Karson Viliam Folkner Serž Kusevitski Karl Kraft Džeordž Mekgavern Ignas Paderevski Nelson Rockefeller Andres Segovia Heri Truman.

Lilit u Vodoliji
_ Lilit u Vodoliji daje preteranu usmerenost na budućnost što za rezultat ima liberalan pogled na svet i humanitarne ideje za današnjicu. Sve mora da služi u praktične svrhe i biti okrenuto budućnosti na koju su ove osobe više usmerene više nego za vreme u kojem jesu. Obuzeti su progresivnim idejama više nego savremenini; Ako ideja nije u tom smislu, ona se odbacuje ili nije stavljena na prvo mesto. Obećanje "budućnosti" je važno! Ukoliko distanca u vremenu postaje još jedno danas a nešto zamišljeno postaje
83

Dhll'lN DžliJ

ASTROLOŠKA LJUT

deo sadašnje scene, i prestane da bude buduće obećanje, gubi se interes za to. Funkcija Lilita u Vodoliji je zadovoljena. Postojaće novi koncepti koji će zauzeti svoje mesto na horizontu ovih vizija o budućnosti., Ovi ljudi, uprkos izgledu, nisu nikad stvarno deo savremene scene, već uvek žive orijentisani ka budućnosti^ Svet neobičnog ili progresivne ideje za budućnost su predmet njihovog zanimanja. Kako nisu suviše uključeni u savremene događaje, materijalni predmeti služe im samo kao sredstvo pomoću koga će da kristališu svoje inventivne ili progresivne vizije za svet sutrašnjice. To je tako ili je modifikovano u skladu s ostalim delom horoskopa. Izražava se spolja, ako je u aspektu s Jupiterom, Plutonom ili Neptunom, a mnogo je konzervativnije ako je u aspektu sa Saturnom. Ako je u aspektu s Uranom, imamo pronalazače i astrologe "par ekselans". U aspektu s Uranom označava genijalnost. Ljudi s Lilitom u Vodoliji su ljubazni i brižni prema drugima, ali sve dotle dok to ne smeta njihovoj slobodi da rade ono što žele. Ako je netolerantan, naročito ova pozicija Lilita stvara izgled ekscentričnosti zbog koje ili smatraju ili posebnim ili ih ne razumeju. i Oni mogu da se ponašaju tako da zavaravaju druge da kod njih ne postoji ta okrenutost budućnosti. Postoji naglašeno strahovanje da će želja za napretkom ili slobodom na neki način biti osujećena i postaju čak sumnjičavi prema svemu što to nagoveštava,: On (ili ona) neće dugo tolerisati okolnosti u kojima bi budućnost bila samo daleka nada koju neće nikada stići/ Iz tog razloga brak može biti odlagan jer oni lako ne odustaju od svoje lične slobode^ Oni u nju isuviše veruju da bi to bilo dobro, sem toga, oni misle da i ovako nose teret drugih osoba i brinu o njima, ali na drugačiji način. Izbegavajući brak, na primer, mogu se naći u poziciji da su nasledili brigu za roditelje. Ne može se reći da oni to ne prihvataju s ljubavlju, ali više gledaju na to kao na nešto što se moralo desiti.

Velika potreba za slobodom na isključivo ličnom planu kao nekonvencionalna ideja ne izražava se spolja jer je osoba naučila još u konformističkom detinjstvu da to ne radi jer bi bila drugačija od ostalih i izgubila prijatelje. Ukoliko je došlo do takvog osujećenja, ono je duboko potisnuto i kasnije dobija preteran značaj. Najbolje se izražava kroz posao gde ekscentričnost, interes za nauku budućnosti, okultne ili pronalazačke ideje mogu biti prihvaćeni za opšte dobro ili imati svrhu. Privlačeći što manje pažnje na to (što u kasnijim godinama postaje automatski] oni se čuvaju uplitanja sa osobama za koje nisu sigurni da mogu da savladaju- Zato su neki od njih skloni izolovanju. Posebno su nadareni astrolozi s ovakvom pozicijom Lilitaj Kada se negativno manifestuje na privatnom planu, a posebno ako ima bliske aspekte s Jupiterom, koji još više uvećava preteranost, može doći do neverstva . Ako je u sedmoj kući ili u aspektu s njenim vladarem, Lilit može da izrazi naklonost ka slobodnoj ljubavi s jedne strane, a astrološku orijentaciju sa druge, ili oba. Sklonost vanbračnim vezama zahteva tajnost, koje mnogi nisu svesni, a podseća na Vodolijinog vladara, Urana, egzaltiranog u Škorpiji. /jOni s Lilitom u Vodoliji više vole neobavezna prijateljstva od onih privrženihj Zabrinutost raste ukoliko prepoznaju i tračak posesivne sklonosti (svesne ili ne) koje ukazuju na početak bilo koje emotivne ili preterano emotivne veze. Oni mogu odjednom da izjave, na iznenađenje druge osobe, da je to nekorisno (da bi se zaštitili), naročito ako zapaze tu nameru pre nego što je toj drugoj osobi to i palo na pamet. Oni su tako čvrsti u svojoj odluci da njihova sloboda nikada ne dođe u opasnost i bude ugrožena da to može iskriviti njihov sud kada započinju ljubavnu vezu. To može da prouzrokuje i sam gubitak prijateljstva u kome su uživali, koje im je bilo potrebno i koje su poštovali. To se naročito
85

ASTROLOSKA LILIT
DliLHN DŽE!

dešava ako je Lilit u dinamičkom aspektu sa Uranom ili je Uran glavni pokretač horoskopa. Kada se iznenada pojavi intuitivna sumnja stvara osećanje potpunog iznenađenja kod druge osobe, neverovanje i povređenost, zato što je odjednom smatraju kao osobu koja je izvršila kriminalno delo. Ako je Sunce u Vodoliji s Lilitom u istom znaku, ta osoba je poznati ekcentriik, a ako je Sunce u Biku, to će biti manje očigledno - biće, ali mnogo suptilnije. Kod tih ljudi nema ništa od savremenog, oni pripadaju budućnosti. Žive u viziji boljeg sveta, a u horoskopima koji su intelektualno ili kreativno motivisani doprinose da se ta vizija ostvari. Mnogi astrolozi i ljudi koji imaju inventivne, tehnološke i humanitarne ideje u okviru svog zanimanja imaju Lilit u Vodoliji. Takvi primeri su psiholog Karl Gustav Jung, humanitarac i državnik Vinston Čerčil, astronom i pronalazač Urana Herschell, automobilski magnat Volter Krajsler itd. Među političarima imamo Džordža Valasa, bivšeg kontroverznog guvernera Alabame, koji je dobro shvatio vrednost "šok" taktike i bio dobro poznat po svojim često uznemirujućim i neprikrivenim razmišljanjima. U kreativnom horoskopu Lilit u Vodoliji povećava muzički talenat dajući nam takve genije kao što su Leonard Bernštajn, Džordž Geršvin, Džordž M. Koen i izvanredna ruska igračica Ana Pavlova. Da bi postigli svoje ciljeve, ove osobe su sposobne (u zavisnosti od ostalog dela horoskopa] za veliku odvažnost, strpljenje i strogu samodisciplinu, u skladu s Vodolijinim podvladarom Saturnom. PRIMERI
Alis Bejli Leonard Bernštajn Viliam Dženings Brajant
86

Voler P. Kraj sler Džordž M. Koen General Moiša

Karl Gustav Jung Ana Pavlova Dajan Ringo Star

Lilit u Ribama
Lilit u Ribama je izvor eterične energije iz koga proizlazi izvanredna mašta, mogućnost da se radi s neshvatljivim, mistička svesnost, muzička ili neptunovska motivisanost, nagoni i fobije. Postoji potreba da se energija iskaže na psihičkom planu ili sličnim oblastima radom sa hendikepranim osobama, sa inkriminisanim osobama ili zatvorenicima, radom sa bojama, zvukom ili osvetljenjem kao što je video, bioskopi ili bilo koja vrsta fotografije. Dobri su u radu sa vibracijama,- na primer, odašiljanje zvučnih talasa kroz osciloskop ili rad s takvim aparatima kao što su merači zvuka i frekvencije koji mere zvuk i broje pozitivne i negativne brojeve u sekundi da bi stvorili divan i čist sistem zvuka. I to je sve zato što imaju jako osetljive organe sluha. I Postoji preterana osetljivost za delikatne, nedokučive stvari u životu što dovodi do snažnog povlačenja u sebe ukoliko je to konstantno osujećeno. Posmatrajući ribe (u samom simbolu za ovaj horoskopski znak) u Ribama, jedna je svesna materijalnog sveta a druga eteričnog. Sada shvatite da je svaka uvećana od strane Lilita da bi se pozitivno ili negativno izrazila u bežanju od stvarnosti. Lilit naglašava estetsko, ideale i usmerenost ka ljubavi, što je već dovoljno jako u prirodi Riba i što te ljude čini dobrim u radu s impresivnim, iluzornim, muzikom, dizajnom i svim onim što ima kvalitet proticanja. Mogu biti do nekog stepena vidoviti i sluhovitL/To je vidljivo samo nekolicini bliskih koji mogu da prepoznaju duboku unutrašnju usaglašenost s
K7

Džordž Geršvin Heršel L. Edvard Džondro

I
DELFIN DŽEJ
ASTROLOŠKA LiLIT

I

"kirlianskim" stvarnostima, kada je pozitivan, ili s fantazijama, kada je negativan. t^Svet refleksije, iluzije, ritma, boje ili zvuka mora da se na neki način izrazi, kroz posao kojim se bavi ili bar kroz hobi; Ukoliko se ne izrazi dokzi do samodestrukcije - jer usled nagomilane energije dolazi do nesnalaženja u stvarnosti. Kod sebičnih osoba ili onih kod kojih postoji emocionalni nesklad vizionarski smisao može biti iskrivljen kao kada nešto gledate pod vodom a ne pravite razliku u dimenzijama; u tom slučaju nestaje razlika između onoga što se stvarno vidi od onoga što on misli da vidi. Kada je pozitivan, nastaju dela velike kreativne mašte koja se materijalizuju putem umetnosti ili profesije kao što su gluma, igranje, prikazivanje ili neka metafizička disciplina, drugim recima, gde god se izražavaju osećanja ili impresije ili se radi s njima. Takav neobičan talenat može da se usmeri ka svakom poslu koji se bavi procesom refleksije kao što je "fotografisanje", gde svet svetlosti i senke zahteva razvijanje negativa u pozitiv (suprotno od stvarnosti) da bi se reprodukovala refleksija kao kod televizije, snimanja filma i slično. Ako ostali deo horoskopa to potvrđuje mogu se baviti reflektnim eterima samostalno na psihološkom i okultnom planu. Ako je u pitanju domaćica, taj senzibilitet može se izraziti kroz delikatan umetnički rad s iglama, unutrašnjim uređenjem, modnim dizajnom, proučavanjem okultnog u večernjoj školi ili dobrovoljnim radom u bolnici. Neobičan talenat za pomoć u životu hendikepiranih je naročito bio prikazan u radu Helen Keler sa slepima. Lilitova energija pozitivno se manifestu je samo kao nesumnjivo bezlična snaga, drugim recima, ako je iznad ličnih ciljeva u suprotnosti s Mesečevim izrazito ličnim usmerenjem. Prirodno, impersonalnost je blokirana na sebičnom emocionalnom ili materijalističkom nivou zbog čega Lilit tu nema svoj uticaj. Ali kada je prisutna nepristra88

snost na poslu, umetnosti ili mišljenju, Lilit označava veliki talenat. t-Ove osobe još od detinjstva, ako su osujećene ili represirane, sklonosti i senzibilitet za nepoznato skrivaju duboko u sebi/ Oni negiraju svoju prirodnu psihičku svesnost da ne bi bili pogrešno shvaćeni, smatrani neobičnim ili, još važnije, iz straha da ne bi bili u mogućnosti da je savladaju. Postoji neobičan san koji oni zadržavaju za sebe jer je čudan u odnosu na ostale. /JDvi ljudi mogu biti neverovatno naivni što se tiče života, a naročito ljubavi, što je za njih suština smisla životau, oni su izloženi bolnim, čak i tragičnim razočaranjima.kao u životu filmske glumice Džin Harlou koja se ubila u 26. godini. Oni ne pate od uobičajenih bolova usled razočaranja u ljubavi, oni se osećaju uništeno i povredeno do te mere da je to teško zamisliti.'Kao što u Lavu Lilit može reći: "Igra je prava stvar", u Ribama bi rekao: "San je prava stvar".,pvi ljudi stvarno osećaju konkretno postojanje bilo čega u šta veruju. Svet fantazije i maštanja iz detinjstva nikada ih potpuno ne napušta zbog šarmantnog nedostatka izveštačenosti koje okružuje mnoge od ovih ljudi, ali i zbog nerealnih situacija koje ih privlače.j Kreativni u okviru grupe mogu postati igrači, pevači ili muzičari. (Uvećani eterični kvalitet u njihovoj prirodi može stvoriti plodne, maštovite genije koji će reprodukovati prizore, zvuke i osećanja iz viših svetovaj kao što je ruski baletan i koreograf Leonid Mašin, savršeno prikazan i na pozornici i na filmu. Imamo takve talentovane ljude kao što su Džon Saterlend - operski pevač, zatim Igor Stravinski - ruski kompozitor koji je mnogo uticao na razvoj savremene muzike. Svet "Hajde da se pretvaramo" je omiljen kod njih. On nam je dao tako senzitivnu filmsku glumicu kao što je Irena Dun (takođe i pevačica) i Čarlija Čaplina - glumca nemog filma i majstora za izražavanje i genija za pantomimu.
89

DELFIN DŽEJ

A.STUOLO SKA L JUT

Kada je osetljivost za utiske kanalisana kroz intelektualnu objektivnost, kao što je slučaj sa filmskom zvezdom Wil Rogersom, koji ima Lilit u trigonu sa Suncem u Škorpiji, Lilit u Ribama može da pokaže blagi, ali isto tako zadirkujući cinizam koji je izrazio u opuštajućem žanru komedije. To štiti ljude od reakcije koju više vole da izbegnu putem smeha. Drugim recima, reći nešto ali stvoriti iluziju da se to samo kazalo. ; Beskrajna mašta i skrivena zaokupljenost s idealizmom i ljubavlju dovodi na kraju do razočaranja ako energija nije usmerena na neku posebnu oblast u poslu, što prouzrokuje da se njihova senzitivnost pretvori u fantaziju u kojoj živej Takva osoba sve više odbija da vidi svet onakav kakav je, a više voli da ga vidi onakvim kakvog ga je zamislila, kao neki utopijski san. Oni više vole uljuljkujući komfor izmišljene sigurnosti, nego da prestanu sa zavaravanjem i nesigurnom situacijom u kojoj su ih nepošteno iskoristili i koja druge obično uzbunjuje^Mogu da se žrtvuju van svake granice da bi zadovoljili svoj ideaLjTo je sasvim razumljivo kada se uzme u obzir da su slatki snovi ili iluzije mnogo stvarnije situacije nego stvarnost koja im izgleda kao san. Mogu zaobići problem na neko vreme, jednostavno ne verujući da problem postoji, da bi zaštitili svoje iluzije. Lilitovo kvarenje iluzija čini njegovu stvarnost a tako i njegovu Ahilovu petu,, Razočaranje koje Lilit prouzrokuje na emocionalnom nivou na kraju igra ulogu emocionalno sazrevajućeg faktora. To paralelno sa Saturnovskom disciplinom čini da osoba sazreva na materijalnom nivou - a oba deru ju kao potrebna kontrola i ograničenje koje vas vraća nazad na ono što možete da savladatej i Saosećajnost, opažanje i šarmantna ljubaznost primećeni su kod zrelih tipova] Emocionalna naivnost i odugovlačenje su primećeni kod negativnih tipova. Dobri aspekti sa Satumom veoma stabilizuju i utiču na realnije usmere90

nje, dok aspekti s Jupiterom povećavaju već preterani senzibilitet do većih razmera. Mars i Neptun su naročito moćni bilo u dobrom ili lošem aspektu. Oni nisu u osnovi vezani za zemlju, već osećaju unutrašnju povezanost sa svetom aure koji se nalazi oko sveta oblika. On izobličuje njihovu zaštitnu fasadu svetovnih interesa. Velika osećajnost za vančulne uticaje sjajno je pokazana kod psihologa Edgara Kej sa. Džeri Braun, guverner Kalifornije, koga su često nazivali "političkim mistikom", značajno je obeležio svoju početnu karijeru mističnim primedbama da je čovek povezan sa svim živim bićima i metafizičkim referencama, što je u suprotnosti s utvrđenim religijskim verovanjem, a on je i napustio ovaj svet da bi četiri godine živeo u budističkom manastiru. Pokazao je afinitet da se drži sna dugo pošto on prestane da postoji, do te mere da je zbunio svoju partiju i njene sledbenike intenzivno se baveći kampanjom dugo posle svog poraza na predsedničkim izborima 1976. godine.
PRIMERJ

Džeri Braun Edgar Kejs Irena Djun Čarli Čaplin Igor Stravinsk Džoan Saterlend

Helen Keler Leonide Masin Vil Rodžers Džin Harlou Džeordž Harison Glen Kempbel

91

IV Lilit u kućama
Kada procenjujemo Lilit u kućama dobro je imati na umu da gde god se Lilit nalazi tu je prisutna nezrelost i naivnost osobe/ drugim recima, glupava iščekivanja koja negiraju pravilno rasuđivanje i stvaraju lažnu nadu. Tu je potrebno uneti u karakter nepristrasnu bezličnost koja je, nadajmo se, postignuta neispunjenjem mladalačkih očekivanja. A sve to u nameri da se uspešno prevaziđu rastuće zavisnosti (prenete iz detinjstva) koje, iako su veoma udobne, ometaju dalje emocionalno sazrevanje. U stvari, depersonalizacija u oblastima koje su predmet te kuće jeste ono o čemu Lilit govori. Tu su problemi ličnosti osvetljeni s površne i sebične strane. Ta osoba mora da nauči da prevazide kontrolišući uticaj kuće ili svoje niže prirode koja unazađuje njegov kreativni mentalni ili spiritualni razvoj. Ukratko, tu se osoba stalno suočava u svakodnevnom životu s potrebom da emocionalno sazri. Zvuči surovo? Verovatno. Možda je zato Lilit stekao tako negativnu reputaciju. Mrzimo da se oslobodimo naših "slatkih medvedića" u nekoj oblasti - čak iako ih ne vidimo kao naivna iščekivanja sve dok nam šokantno, ponižavajuće ili bar iznenađujuće Lilitovo iskustvo ne ukaže koliko smo bili naivni. Bez ozira koliko smo u mogućnosti da budemo objektivni, prema sebi (svi smo na neki način neobjektivni Lilit će biti ozbiljan nagrizajući faktor koji će ovde doprineti da se više koriste um i duh.
93

DELMN DŽEI

ASTROLOSKA LILIT

Tamo gde se nalazi Lilit, tu će se osoba suočiti s posledicama njegovih negativnih emocija. To se ogleda kroz situacije ili osobe koje će izazvati izvesmi objektivnost u njegovom karakteru, makar samo kao odbranu u početku da bi se izborila s okolnostima ili osobom iz te kuće. Kao Saturn, tako i Lilit može ostaviti osobu ogorčenu, u zavisnosti od ostalog dela horoskopa. Međutim, to će ga svakako primorati da bude svesniji svoje emocionalne zavisti koje su uzrok njegove nesposobnosti da se uklopi u datoj oblasti. Kod većine proučavanih horoskopa ta rana iskustva su obično relativno brzo prevaziđena. To je verovatno zato što se putem prisilne depersonalizacije u bilo kojim okolnostima više upotrebljava intelekt, kreativnost ili nezavisnost. Koncentrisanošću na više interese ili ciljeve dolazi do emocionalnog sklada u kući u kojoj se nalazi Lilit. To može relativno glatko da prođe kod osoba koje su mentalno i kreativno razvijene. Lilit vlada intelektom (višim instinktima), a predstavlja izopačenost samo tamo gde postoji subjektivna personalizacija, sebičnost ili pasivnost u kući koju motiviše. R. Hand kaže: "Mesec predstavlja neracionalni deo mozga, koji je uglavnom kontrolisan emocijama." Otkrili smo da ako uporedimo naš prvi satelit sa drugim, da Lilit predstavlja racionalan deo mozga i poriče sve, sem racionalnog. Kako Saturn (Lilitova paralela) disciplinuje loše organizovanu aktivnost i dovodi je u red, tako i Lilit to radi s prirodom želje. Kako je Saturn savršen, tako je Lilit ekstreman. Jedna od najistaknutijih osobina višeg Lilita je zapanjujuća inspiracija koju ta osoba može biti drugima tamo gde se Lilit nalazi. On ili ona mogu intuitivno da nađu rešenje ili da budu produktivni daleko više od svojih očekivanja. Lilitovo prosečno dnevno kretanje od 3 do 3 stepena/2 minuta je paraleno s Uranovim. Pluton ide 3 minute/2 sekunde. Na sličan način kao što je veza Urana i Plutona, Li94

litova akcija je ili dosledno neverovatno progresivna i kreativna ili nepredvidivo emocionalno obeshrabrajuća. Korisnost njegove frustracije jeste u tome što više nećete biti ista osoba u emocionalnom pogledu. Možete biti malo tužniji, ali, nadajmo se, i malo pametniji. Nazovite to izveštačenost. Nazovite to Lilit. Da li će to kod vas stvoriti ozlojedenost ili ne, zavisi od vas i vaše sposobnosti da napustite sujetu, a da razvijete smisao za humor, makar i uvrnut na početku. Stalno nailazimo na to da Lilit negativno utiče na nas kada živimo kao niža bića na Lilitovoj tački, a pozitivno utiče kada živimo kao viša bića, što je božiji blagoslov. Ovaj pozitivni uticaj može se aktivirati samo kroz naše nelične stavove i interesovanja, podsticanje uma i mašte ili u okviru samog posla. Lilit je pozitivan u onim područjima koja osporavaju lični ego, podstiču želju zbog posla koji treba da se uradi ili službe da bi se posao obavio. Ugaoni Lilit u horoskopu, ili na drugi način istaknut, daje fascinantan kvalitet osobi - nešto slično Neptunu. On u kuću donosi neku vrstu iluzije kao i Neptun, što će nagristi ili zbuniti negativno, a uzdići do prosvetljenja pozitivnu i nesebičnu motivaciju.

Lilit u prvoj kući
Lilit u prvoj kući je paralelan do izvesne mere Lilitu u Ovnu, pošto je prirodan vladar ove kuće Mars. Razlika je u tome što je u Ovnu Lilit već deo karaktera, dok u prvoj kući tek treba da postane njegov sastavni deo..On snažno utiče na psihu, rano okruženje i način samoprojektovanja. Samosvesnost i lični element su neobično jaki zato što Lilit uvećava sve što dotakne na bilo kom nivou - pozitivnom ili negativnom. Tako na prvom mestu Lilit stvara nezasićenu želju za ličnim identitetom i priznanjem i ukoliko je u to95

DELFIN DŽEJ

ASTUOLOSKA LILIT

me osujećena osoba ima snažan osećaj neostvarenosti. 11 ovoj kući Lilit utiče da se razvije nepristrasnost i objektiv nost kao integralni deo ličnosti nasuprot uobičajenog spo ljašnjeg uticaja za subjektivnim ponašanjem. Osoba je ko načno primorana na nepristrasan pristup životu uskraćivanjem bezbednog osećaja ostvarenosti koji može pronaći na bilo koji drugi način. Lilit je princip opšteg i zahteva depersonalizaciju u pristupu životu ili stvara frustrirajući osećaj bezličnosti što prouzrokuje neverovatan kompleks inferiornosti ili naizgled hladno ponašanje, skoro kao da nema osećanja. I Još od detinjstva ta osoba doživljava izjedajuće unutrašnje osećanje uskraćene ličnosti kada se projektuje u svakodnevnom životu radi zadovoljenja svojih osnovnih potreba koje su prirodno predmet odobravanja ili neodobravanja drugih. Oseća se zapostavljenom - necenjenom. Nema ničeg subjektivnog kod Lilita - u stvari, Lilit je sve ono suprotno. Zadovoljavajući osećaj identiteta se postiže samoprojektovanjem putem intelekta, mogućnostima kreativne mašte ili u poslu. Ovde je samoprojektovanje više bezlično, a izraženi su glavni talenti pre nego ličnost. Inače ove osobe osećaju se inferiorno i bez stvaralačke moći iako to pažljivo skrivaju. Lilit je osujećivanje na površnim nivoima ili kod sebične motivacije, a imamo i primere fizičkih nedostataka ili ograničenja okoline. ^ U mladosti osećaju da su u senci drugih ličnosti, ili se pak osećaju lično neadekvatni, ili čudno drugačiji, što rezultira duboko ukorenjenim osećajem inferiornosti - naročito što se tiče spoljnjeg izgleda. Frustracije u običnim, svakodnevnim odnosima nisu neuobičajene, naročito tokom mladosti. Bilo to istina ili ne, osećaju se neutralizovani od strane drugih, naročito ako se projektuju zbog ličnog uspeha ili dokazivanja. Neki mogu da kompenzuju tu frustraciju putem usiljene nezavisnosti, da bi na sebe privukli pažnju. Obično je pažnja koju privuku pogrešne vrste i stvara
■—I

novu frustraciju i to će im pre biti kazna nege zadovoljstvo. To može da se pretvori u akciju, ponekad radi njih, ali uglavnom zbog drugih, koja će izgledati sasvim neprilagođena njihovom karakteru ili pak kao samoodbrana^Neki od njih će da se povuku u sebe i izgledaće misteriozno i posebno, sve dok ne pronađu način da se izraze putem svoga rada a ne kroz sebe ličnoj i. Kada je u prvoj kući, Lilit neće zadovoljavati površne lične želje. Ne obezbeđuje tim osobama zadovoljavajuću egzistenciju sve dok ne pronađu više nivoe mišljenja, dok se ne izrazi kreativni duh ili karijera putem kojih će više društvene potrebe, koje konačno priznaju da imaju, biti izražene i oni moći da se identifikuju. U tim oblastima mogu lepo da se depersonalizuju i postanu stvarno impresivne ličnosti. Depersonalizacija je ono što moraju da razviju putem interesa van njih samih da bi postigli ličnu objektivnost koju Lilit zahteva u prvoj kući. Naravno, stepen uspeha razlikuje se u zavisnosti od horoskopaj Intelektualni ili jako pozitivni tipovi imaju više prirodnih sposobnosti da budu nepristrasni ili bar više emocionalno nezavisni, i zato se bolje slažu s Lilitom u prvoj kući. Postoje i oni među subjektivnim tipovima koji imaju dovoljno jak Uran da konačno razviju bezbrižan stav. Oni će se izgubiti u kreativnim oblastima ili hobijima, umnim, društvenim ili tehničkim interesovanjima u kojima će kroz dostignuća otkriti lična zadovoljstva i eventualno svoj identitet. To se takođe može ostvariti prirodnim ili namernim proučavanjem knjiga koje zadovoljava jak osećaj JA SAM intelektualno. A može da se postigne putem jednostavnog učenja filozofskog pristupa ličnim stvarima. Bilo koji od ovih ekstrovertnih puteva neguje manje subjektivan a više nepristrasan pristup životu uopšte i to mnogo doprinosi većoj zrelosti ličnosti. Samoprojekcija na ovaj način čini ih manje predmetom direktnog ličnog doka97

96

DHJIN DŽEJ

zivanja a više predmetom dokazivanja posebnog talenta koje Lilit tada jasno fokusira. Na pozitivnom nivou sve je pozitivno kod Lilita tako da na kreativnom planu on jako razvija talenat i ličnu privlačnost. Lilitova posebna energija blokira se kod pozitivnog izražavanja jedino kada je negirana emocionalnim stanjem površnih želja - tada uskraćuje, frustrira ili suzbija. Subjektivnost, osećanja i emocije su Mesečev domen, jer Mesec vlada emocionalnom dušom. Lilit vlada intelektualnom dušom i on je anatema ljudskih slabosti. c Kada se osoba konačno depersonalizuje, drugim recima, postane emocionalno slobodna od sebe (zaboravi sebe) gledajući život mnogo objektivnijim očima, javiće se veliko pouzdanje i fascinantan kvalitet posebnosti. Tada je teško ignorisati takvu osobu! Kako Lilit frustrira ličnost kada je sebična on preterano""pojačava ličnu darovitost u okviru mentalno kreativnih interesovanja, stvarajući razoružavajući šarm i značajnu privlačnu snagu. Lilit uzdiže na objektivnom nivou. Tada takvoj osobi donosi preobilje koje automatski privlači pažnju da postaje udvaričko ili koketno, iako to uopšte nije njihova namera. Mogu postati pomno zauzeti nekim predmetom interesovanja ili nekim koga su sreli, u stvari pokušavajući da prodru ispod površine ličnosti. Tako ta osoba prima taj trenutni utisak iz posebnog pogleda uperenog na nju - naročito ako je ona drugog pola. Razoružavajuća radoznalost izliva se na vas dok oni željno traže da vas upoznaju. To se isto dešava i s Lilitom u Ovnu. Ličnost je tako istaknuta da je ključni faktor u samom poslu. Na primer, ako osoba radi na radiju ona uskoro postaje ličnost radija.JDni postaju poznate ličnosti na bilo kom polju. Mogu biti inspirativni instruktori i harizmatične vođe. To su vrsni ljudi. Oni su jedinstveni. Oni su izvidnici.. Jednom rečju, nećete naći običnog čoveka s Lilitom u prvoj kući.,
9H

LILIT

U slučaju da je teško ili nemoguće zadržati objektivnost u privatnom životu, zbog mnogo subjektivnih planeta ili Sunca, ima onih koji će više voleti da idu bilo kuda ili čine bilo šta u parovima ili u grupi. Oni će se okružiti drugima da bi imali sebe. Da li shvatate kakvo stalno nepristrasno samoprojektovanje to omogućava? Kompleks emocionalne inferiornosti koji osećajuu svakodnevnim aktivnostima je veoma stvaran kada su u pitanju odnosi i u suprotnosti sa spoljnim izgledom na neličnom nivou gde je moguća nepristrasnost i gde oni postaju živahni na način koji se može opisati samo kao očaravajući. Pored toga što nalaze zadovoljstvo u literarnim, estetskim i dostignućima u karijeri, ima onih koji će u svom subjektivnom horoskopu - uglavnom žene - odbijati da svoje ispunjenje nađu na taj način, već će to učiniti kroz brak. Tu može ostati trajno nezadovoljstvo zbog muškarca za kojeg osećaju da ih je razočarao ili to može doći od supružnika koji se oseća izvan tih tako važnih i ispunjavajućih dela njihovog života. Lilit ne obećava da će biti lako na lično/emocionalnom nivou bez obzira na viši stepen razvoja. Samo kroz viši stepen oni mogu postići objektivnost s kojom mogu uspešno da se nose. U zavisnosti od stepena introvertnosti u horoskopu, nezavisnost puna mržnje može unesrećiti brak sve dok osoba ne pronađe kreativni odnos sa supružnikom kroz neko zajedničko interesovanje. Mogu se zbližiti iskreno pokušavajući da se razumeju, poštujući razlike i prihvatajući ih posle svega. jCada je Lilit u prvoj kući to nije dobro naročito za ženu, kućt^ porodicu i materinstvo. Lilitov uticaj ogleda se u oslobađanju od subjektivnosti. Ako dom služi svojoj svrsi to je dobro, ali nikada ne treba biti subjektivan samo zbog toga. To su obično žene orijentisane na karijeru^U jednom slučaju, kada je žena imala konjukciju Lilita i Meseca u prvoj kući, ona je jednostavno resila dilemu kojim putem da
99

L_

DELFIN DŽEJ

ASTROLOSKA LIUT

ide dajući sebi posebno ime (identitet) za njenu poslovnu ličnost. One se obično bave književnošću, umetnošću ili društvenim problemima.

Lilit u drugoj kući
U drugoj kući Lilit stvara želju za stvarima koje obogaćuju um i duh. Još od detinjstva postoji neobično jaka potreba za sigurnošću. To nije toliko zbog materijalne sigurnosti, koliko zbog emocionalne sigurnosti koja joj nedostaje u običnim vezama. Iz tog razloga, tj. zbog te sigurnosti još kao deca on ili ona pokušavaju da se blisko vežu za neku osobu. Često je to brat ili sestra. Nastaju frustracije i na kraju osujećenje zbog takve zavisnosti. To samo služi da blokira ono što je toj osobi stvarno potrebno - osećaj samopouzdanja - sve dok traži više od površne emocionalne sigurnosti u drugoj osobi. Ona to mora sama da izgradi u sebi putem viših estetskih želja koje će je iznutra zadovoljiti. Kada se na kraju ta klimava veza zavisi ona shvata kako je usamljena. To dovodi do rane nestabilnosti kod te osobe. Lilit stvara unutrašnju potrebu da se izraze objektivne vrednosti uma, mašte ili kreativnog duha, da bi pružila potrebnu materiju i pravac za dalje emocionalno sazrevanje i osećaj sopstvene vrednosti prema sebi i drugima. Nedostatak toga oseća se kao lična nesposobnost da se privuče ljubav. Ukoliko ne razvije nepristrasne želje, neće uspeti da kompletira svoju ličnost i da se stabilizuje i samoprocenjuje, što će za nju biti poražavajuće. Za mentalne, umetničke, mistične ili filozofske tipove, samopouzdanje i lično vrednovanje kroz nelične vrednosti treba ranije da se razviju da bi se otkrili na ovaj način. Kreativni tip će mnogo prirodnije smatrati svoje talente i znanja kao bogatstva u životu koja mu daju značenje i vrednost.
100

On će usmeriti sve svoje snage na razvoj i dostignuća pre nego na zadobijanje materijalnih dobara. Više će vrednovati umetničke predmete koji inspirišu muziku, književnost, obrazovanje ili verovanje u Boga. Tu se nalaze njegove stvarne vrednosti. Sve drugo neće biti dovoljno da bi ta osoba sazrela ili se stabilizovala i živela kroz sebe umesto kroz druge. Za materijalističke i sebične tipove ili nekoga ko je iz pogrešnih razloga još uvek vezan za sentimentalne stvari ili detinjstvo, seksualno dokazivanje, ili stvari koje osiguravaju ili obezbeđuju ljubav preko društvenih agencija, dugo će ostati psihološka baza duboko ukorenjene nesigurnosti i bolnog kompleksa inferiornosti. Duhovne vrednosti, bilo koji kreativan ili literarni talenat ili interesovanja putem kojih će intuicija ili mašta da se iskažu, ili čak profesija u kojoj će bilo koja od ovih oblasti moći da se izrazi oslobodiće ga preterane emocionalne zavisnosti kada je Lilit u drugoj kući. Bez obzira koliko ova osoba eventualno poseduje, ili je sama izgradila, odanost u svojoj emocionalnoj vezi, to nikada neće biti dovoljno da je učini srećnom. Uvek će se osećati "siromašno" ili će predviđati odbijanje pre nego što se ono i desi stvarajući neki negativni senzibilitet koji je samoograničavajući. To je pogrešno dovodi do toga da prva raskine samo da ne bi reskirala da se to njoj desi. Skrivena nesigurnost se nagomilava sve dok se jednog dana u očajanju ne iskaže na iznenađenje onog drugog, koji je bio potpuno nesvestan da ona i postoji. Neotkrivene više vrednosti koje treba da se pojave u njenoj svesti jesu ono što je iza unutrašnjeg nemira ili spoljnjih problema koji je čine nesigurnom. To tu osobu čini nezdravo zavisnom od onoga što ima ili od emocionalne sigurnosti koja je van nje i s kojom mora da ima kompromis da bi je održala. Još više se osećaju zarobljene u detrnjstvu zato što im obične stvari ne daju
101

DELFIN DŽEJ

I
1

ASTROLOSKA LII.IT

slobodu, ili osećaj slobode, što obično simboliše sigurnost. Često ih optužuju da ne pokazuju svoju darovitost. Njima svakako neće nedostajati materijalne stvari, ako ni zbog čega drugog ono zbog preteranog instinkta za sigur nošću koji stvara dovoljno konformizma koji će ih dotle dovesti. U čemu su onda siromašni? Šta nedostaje? Kada su negativno, sebično orijentisani, to je zadovoljstvo koje nikada ne osećaju kada konačno dobiju ono što žele, idući sve dalje tim praznim koridorom površnih želja koje ih nikada ne smiruju već samo stvaraju kompleks inferiornosti. Psihološki nemir jednostavno potiče od sistema vrednosti koji je sada suviše plitkouman za njih, i zato se i oni tako osećaju. Oni iznenada požele ljubav i odanost da bi im život imao smisla. Lilit frustrira ta naivna očekivanja. Vrsta sigurnosti koju osoba instinktivno traži bazirana je na stvarima s kojima je ona u vezi. Kada se pojave pokažu prazne, što će svakako biti kada je Lilit u drugoj kući, onda logično postoji nešto pogrešno u njihovom sistemu vrednosti. Očigledno je da se oni bave pogrešnim stvarima ili imaju pogrešne razloge. Oni neće pronaći zlato u rudniku uglja, baš kao što sigurno neće pronaći mentalno i duhovno obogaćenje u matrijalističkom načinu života. Njihovo posebno sazrevanje i sloboda moraju doći od bezličnih i objektivnih vrednosti intelekta i kreativnosti koji su u njimu. To su njihove stvarne potrebe, a ne materijalne koje ih drže zarobljenim zbog nestalne sigurnosti koja bi došla spolja a ne iznutra. To će pobediti ako puste da događaji idu i prestanu da tragaju za subjektivnim pojavama ili vezama, a počnu da traže duhovno razumevanje za intelektualna interesovanja i umetničko izražavanje. Time će postići da se ostvari njihov nesrećni nedostatak emocionalne perspektive za čime u stvari jedino i žude, bili svesni toga ili ne. Kada konačno ova osoba počne da izjednačava svoju vrednost sa dostignu-102

cima, duhovnim razvojem, ili razvitkom na književnom ili kreativnom polju, duboki osećaj nesigurnosti će nestati. Lilit usmerava prirode želja na um ili unutrašnji duh da bi probudio mentalno kreativne želje i putem njih doprineo njegovom emocionalnom odrastanju. Njegova velika ljubav prema muzici, operi, umetnosti i svim lepim stvarima može da se kultiviše, i na taj način izrazi na višem nivou. Studiranje muzike je veoma dobro za njega jer vodi emocionalni faktor u neličnu primenu osećanja. U toj osobi postoji jak osećaj za lepo i vredno u pojedincu. Jednom kada se raščisti emocionalna statičnost stvara se potreba za razvojem. Za njega nelična interesovanja jako lepo stabilišu osobu, nepristrasnost stabliliše privrženost. Nesebičnost ga oslobađa za jača osećanja lične vrednosti koja ne može steći ni na jedan drugi način kada je Lilit u drugoj kući. Naravno, biće perioda kada će ova osoba zbog pritisaka sebične ambicije ponovo zapasti u jednu nesigurnost punu strepnje zbog materijalističke orijentacije. Uprkos tome, može da se povrati putem obnovljenih pokušaja na kreativnom planu, nesebičnošću ili meditacijama punim molitvi. Samo sebičnost, ego tripovi ili glupi ideali dovode do Lilitovog uskraćivanja. Nema ništa subjektivno u Lilitovoj energiji što će se dugo tolerisati. Zbog toga, to je uskraćivanje s velikim U. Mesec je vladar emocionalne duše.^Lilit vlada intelektualnom dušom i povećava talente uma i kreativne imaginacije da bi preveo osećanja u inspiraciju. Lilit preterano uvećava unutrašnju lepotu koja dolazi iz vere u univerzalnu mudrost, a u suprotnom daje osećaj beskorisnosti. Jasno upućuje na više pristupe svetskim stvarima.j Kada je tako pozitivan, Lilit stvara kod osobe veliko poverenje koje prosto blista iz nje i inspiriše, a rezultat toga je u podržavanju, poštovanju i cenjenju od strane drugih, i njene sposobnost da zaradi novac koji će zadovoljiti njene
103

DE L F INDŽ E F

ASTROLOSKA LH.IT

materijalne potrebe. To će automatski doći putem racija za njena viša interesovanja, spiritualni rast i nepristrasne pokušaje pomoći kada su drugi u pitanju. Pogrešno je očekivati spoljna priznanja a ne samo estetsko zadovoljenje jer će je to na kraju odvući od njenih ciljeva i prouzrokovati povratak starim osu jedenjima. Bez takve motivacije, ti ljudi spadaju u emocionalno najzavisnije i najnesigurnije osobe koje ste ikada sreli, što njeni bliski mogu da vam potvrde. Dovoljno je reći da u kući u kojoj se nalazi Lilit postoji nezrelost ili uzaludna očekivanja (naivnost) koja slabe prosuđivanje, dok ga sofisticiranost učvršćuje. Druga kuća predstavlja mnogo više od bogatstva te osobe. Ona ukazuje odakle dolazi to bogatstvo. U ovom slučaju to su knjige, muzika, umetnost, obrazovanje, pisanje, istraživanje, okultno znanje, nesebičnost ili profesionalna posvećenosti službi. Ona mora da shvati da materijalno sricanje ima svoju svrhu ali samo po sebi nije svrha. Kod osoba s Lilitom u drugoj, kući ima takvih koje skupljaju knjige za svoju biblioteku, studente, kreacije, umetnička dela ili ono u šta veruju. Zaista, ona može imati zid na kome su okačene uramljene pohvale, nagrade, slike poznatih ljudi koje je srela i kojima se divi, prva izdanja, autobiografske knjige ili uramljena pisma. Ako želite da znate, ona se povremeno više identifikuje s tim stvarima nego sa svojom porodicom i kućom. Mnogo češće te osobe imaju prirodan dar za muziku i govorništvo. Pevači i predavači među njima imaju jedan neobičan fascinirajući kvalitet u glasu. Oni koji se bave metafizikom uskoro saznaju da su misli i izgovorene reci stvarno konkretne u njihovoj realnosti, u svetu mišljenja. Oni nauče da su vrline veoma realno posedovanje, u suprotnosti s materijalističkim mislima koje deluju kao rafiniranost i obogaćenje duše, a da su muzika i umetnost konkretni proizvodi duše. Kako Lilit uvećava negativno, on 104

uvećava i pozitivno, preterano uvećavajući talente i veru koncentrišući se na lepotu i znanje. On u sebi nosi snažan kvalitet samodovoljnosti, što druge iznenađuje i inspiriše. Iako neke od tih osoba mogu biti manje bogate u materijalnom smislu, oni imaju taj osećaj ispunjenosti koji drugima izgleda mističan jer to ne razumeju, već sude samo po materijalnom bogatstvu.

Lilit u trećoj kući
Osobe s Lilitom u trećoj kući mogu biti među najintuitivnijim i najinteligentnijim među nama. Imaju neobično oštar um i kreativnu maštu. Međutim, to se realizuje samo na najvišim nivoima kada je um okrenut radu, kreativnim stvarima i onda kada nauče da depersonalizuju svoje razmišljanje. To je ono što moraju da učine jer Lilit zahteva nelično ponašanje da bi oslobodio pozitivan mentalni talenat. Oni poseduju neku čudnu logiku koja se neverovatno usredsređuje na emocije ili lične predrasude zbog preterane podložnosti prirodi želja kada je subjektivna ili samosvesna u kući Lilita. Kada lični ego (njihov ili drugih) dominira njihovim razmišljanjem, utiče na radne projekte, ili kada rade sa ljudima prema kojima osećaju jaku emocionalnu privlačnost - koje druga osoba može biti potpuno nesvesna - njihov mentahii proces postaje frustriran. Tada su emocije potpuno uključene da bi blokirale njihovo logično razmišljanje i sve shvataju lično. Oni tada, na zaprepašćenje drugih, ili gube smisao predmeta, zaboravljaju reci ih se spotiču o nj ili ili iznenada skreću temu da bi se odbranili. U zavisnosti od horoskopa, mogu da se kompenzuju na druge načine, kao što su iznenadno pokazivanje neinteresovanja za ceo predmet
105

DELFIN DŽLI

A S T l l O L O S L iAl i I K

ili, slično tome, da promene temu, postanu grubi u samoodbrani razdražujuće dvosmisleni ili pak samo tiho odustanu. Na Lilitovom nižem nivou postoji nerazuman ili zaslepljujući strah od suočavanja sa delovanjem Lilitove kuće koji je u ovom slučaju potreba za razvojem kreativnog načina mentalnog izražavanja. Od presudnog značaja je objektivnost, interesovanje za dati predmet, a ne za ličnost. Potrebna je nepristrasnost koja je ključ za pretvaranje Lilita u kreativno koristan uticaj. Treća kuća vlada konkretnim mislima, intelektom i sposobnošću za komunikacijom. Lilit kao nelični princip je anatema za ljudsku slabost, i zato, u trećoj kući, ukoliko osoba ne može da ostane dovoljno nepristrasna od unošenja ega, za nju postaje nemoguće da se koncentriše, a komunikacija ostaje bez zamišljene poruke. Gde god se nalazio Lilit on ukazuje na naivnost i emocionalnu nesigurnost koja stvara ozbiljan nedostatak perspektive i naivnih očekivanja i tu osoba sebi odmaže. U trećoj kući stvara frustracije kod učenja, nemogućnost za komunikaciju ili se uspešno bavi problemima i osobama treće kuće. Tu osoba mora da razvije nepristrasnost ili će doći do potpunog gubitka koncentracije; moguće je da će neki događaji otežati učenje ili stvarati probleme na književnom planu. Kada je površno ili sebično orijentisana (svesno ili ne) dolazi do prevremenog odbijanja, nerazumevanja, neverovanja ili intelektualnog poraza. To stvara defanzivan stav zbog njihove nemogućnosti da komuniciraju, i duboko ukorenjen kompleks manje vrednosti na polju inteligencije. U mnogim slučajevima to može da utiče na njihov govor. Zapanjujuće je videti tu osobu kako uspešno završava studije da bi dobila diplomu koja će joj omogućiti posao, ali, kada uči iz ličnog zadovoljstva ili radi svog obogaćivanja, čak i kod pisanja pisama, može se osećati pobedena i pre samog početka.
106

Lilitov pozitivan uticaj može se osetiti samo kod interesovanja koja nelično izražavaju njihovo mišljenje, maštu ili zanimanje. Efekti su pozitivni kod stavova koji su van ličnog ega ili prirode želja kod posla koji treba da se uradi ili usluge koje treba da se izvrše. Osoba s Lilitom u trećoj kući mnogo želi i potrebna joj je objektivnost da bi ostala izvan emocionalnih faktora koji onemogućavaju njenu perspektivu. To prouzrokuje pometnju u njenoj glavi i može da izgleda glupavo. Kada je osoba usmerena na umni rad mnogo lakše postiže intelektualnu nepristrasnost. Međutim, kada uključi lična osećanja u posao ili konverzaciju ta osoba oseća da nije na svome ili postaje neefikasna, kao da je na čudan način udaljena i nije sigurna ni da li su je čuli. Ako uključi svoj ego može (a da to ne shvati) da postane preokupirana svojini mišljenjem ili da počne da ponavlja stvari da bi se ponovo vratila na predmet. Skoro je nemoguće da se koncentriše pod negativnim uticaj em, zbog tog razdražujučeg predavanja emocijama. Nema ničeg subjektivnog kod Lilita, i zato kada se rezonu je s tog nivoa oni su frustrirani ili jednostavno ne mogu. Kada se objektivno uskraćuje, i Lilit uskraćuje. To je u suprotnosti s isključivo logičnim, profesionalnim ili kreativnim pristupom koji pročišćava njihov fini um da savetuju, podučavaju, pišu ili da izraze nešto značajno. U stvari, mogu da imaju neke zadivljujuće talente kao što su predskazivanje, vidovitost ili dar za pisanje koji dolazi iz inspiracije. Lilit je ekstreman na bilo koji način. Njegovo delovanje je kao delovanje Uranovo-Plutonove srednje tačke. Na Lilitovom nižem nivou straha mogu se desiti gubici dokumenata, plagijatorstvo, borba sa štampom (R. Nbton), problemi sa braćom i sestrama i susedima, ali i problemi sa govorom u kasnijim godinama. Bez obzira na talenat, uspeh u pisanju i izdavanje tih dela može biti na neki način blokirano ako ta osoba postane negativna (rastrzana napetošću) zbog toga da li će biti dobro prihvaćeno ili ne, umesto da
107

DELFIN DŽEJ

ASTROLOSKA LIUT

brine za vrednost ili savršenost materijala zbog njega samog. Na višem nivou, Lilit uvećava sposobnost da inspirišc druge za literarne ambicije. Od sebe nesebično daju sve kada pomažu. Na njih se može potpuno osloniti kada je u pitanju poštovanje književnog talenta. Mogu biti najprovokativniji govornici velike sugestivne moći kada su profesionalno usmereni. Bokser Mohamed Ali umeo je da upotrebi svoju provokativnu sugestiju poraza na svog protivnika još pre borbe, što je sistematski pri menjivao kao psihološki pritisak. Jedna od najuspešnijih predavača imala je Lilit u trećoj kući u konjukciji s Venerom i Jupiterom u Blizancima, u kvadratu s ugaonom konjukcijom Marsa i Neptuna. Mogla je da izloži svoj predmet sa takvom sigurnošću i profesionalizmom. Čak i kada je mirno uživala u pušenju cigarete. Ona neće propustiti šansu da iznese na videlo česte uvide pune grdnje na ljudske slabosti putem provocirajućih primedbi. One su iznenađujući dobro primljene zbog jedinstvenog talenta koji Lilit daje kada je osoba "nelično lična", brižna ali se ne uključuje. Dobro aspektiran Lilit u trećoj kući s jakim vazdušnim znacima može da označi osobu koja je počela da govori veoma rano. Ta osoba može da izgovara čitave rečenice već sa godinu dana. Te osobe mogu biti od neprocenjive vrednosti na bilo kom polju komunikacije - na primer, kod trgovačkih putnika, sekretarica ili novinara. Njima je potrebno da budu nezavisni mislioci i biće sve, samo ne mediokriteti kada se koncentrišu na posao a ne na sebe. Na radiju ili televiziji mogu biti posebno talentovani za sastavljanje svih delova šou emisija ili priprema za snimanje. Oni izgledaju kao da su na vrhu svega i rade sve s velikom lakoćom. Kod veoma pozitivnih horoskopa s Vodolijom u usponu ili s jakim vazdušnim stelijumom rani problemi s komuniciranjem ili intelektualni kompleks manje vrednosti biće prebrođen u ranijem delu života. To je zbog prirodne nepristrasnosti ka108

raktera koji se ističe kako osoba postaje zrelija ili se uspešno kloni osoba nju emocionalno utiču na njenu objektivnost. Kada jednom preživi frustraciju ovakav razvoj događaja može ovu osobu uzdići čak do velikih visina i naučiti kako da ostane objektivna kada sprovodi svoje ideje. Kada je uticaj negativan ova osoba mora da izbegava svoje emocije ništa ne govoreći ili jednostavno odlazeći radije nego da ispadne glupa ili da traci vreme. Emocije mogu da se umešaju u govorno izražavanje do te mere da govor postane nerazgovetan, da se pojavi čak i zamuckivanje ili sklonost ka tome još u detinjstvu. Postoji izvrsna moć rezonovanja kada osoba konačno depersonalizuje svoje razmišljanje. Inače, da bi izgovorila reč mora da upotrebi sve svoje snage. Reci se izgleda, skoro histerično, nagomilavaju u njenom mozgu isuviše brzo da bi ih sortirala. To može da dovede ili do nemogućnosti da govori, da reći postanu iskrivljene ili da zvuče kao kada igla grebe po gramofonskoj ploči. Nekoliko ovakvih osoba rekle su mi da se povremeno osećaju kao da im je jezik prevelik za usta, što ih onemogućava da izgovaraju reci. Kada su jako umorni, možete pritnetiti njihov nerazgovetan govor, skoro kao da su otrovani. U takvim situacijama najbolji savet im je da puste to sve dok ne prođe dovoljno vremena da povrate svoju snagu i da se odmore. Znamo da je komunikacija od presudnog značaja za svakodnevno saobraćanje u vezama. Kada ovakva osoba ima problema u braku, potražite Lilit u njenoj trećoj kući kao mogući razlog nerazumevanja. Možda će treće lice, kao što je savetodavač, moći da stvori nepristrasnu atmosferu koja je potrebna i u kojoj će osoba moći da izloži svoj problem. Nadajmo se da će ona shvatiti da je u pitanju njen bezrazložan strah i preokupacija samom sobom koja ne dozvoljava komunikaciju između nje i partnera. Vrlo moguće da je to problem ili to doprinosi samom problemu.
109

DELFIN DŽKJ

ASTROLOSKA LH.IT

Obično mnoge ovakve osobe nadu svoj mir u čitanju koje im održava jasnoću misli ili ih raščišćava. Meditacijii je izvrsna za razvijanje njihove koncentracije. To je zato što kada su emocije smirene oni mogu mentalno da zarone u hiljadu detalja nekog iskustva ili razgovora da bi ih sagledali. U takvim slučajevima njihov mentalni proces može da se odvija u višim sferama imaginacije kada dobijaju sjajne ideje ili jasne utiske znanja. Mnogi psiholozi ili metafizičari imaju ovakav položaj. Nije neobično naći osobu s Lilitom u trećoj kući sa snažnim i sposobnim rukama, ali dovoljno osetljivim da mogu da rade najdelikatnije skulpture i najzamršenije poslove. Stanje uma može često da se vidi iz stanja ili pokreta ruku jer su ruke važan simbol komunikacije putem dodira ili gestova. Ako postoje psihičke sklonosti, onda može imati dar za psihometriju. Kada ima sklonosti za medicinu, ruke mogu da lece. Ako je muzički nastrojena, može imati sposobnost da diriguje ili može da ima neobično širok raspon na klaviru. Lilit pročišćava prirodu želja kao što Saturn disciplinuje materijalnu stranu. Oba stvaraju stalnu svesnost gde i šta nam nedostaje. Pozivajući se na Sefarijev afinitet između ova dva tela možemo zaključiti da kao što Saturn čini da se naše aktivnosti organizuju radi dalje društvene zrelosti, Lilit radi na tome da depersonalizuje naše želje zbog daljeg emocionalnog razvoja. Budite sigurni da kada su stvari iz treće kuće problem, u pitanju je vaša naivnost ili nezrela sebična očekivanja koja stvaraju problem u komunikaciji ili osećaj inferiornosti kod osobe te kuće sa kojom morate da se uskladite.

Lilit u četvrtoj kući
Emocionalna priroda je neobično subjektivna, krajnje personalizovana, nesigurna i zavisna od tuđih reagovanja, počev od porodice pa nadalje. Te osobe nikada potpuno ne osećaju da su deo porodice, već da su u njihovoj senci ili nevidljive s njihove strane. Osećaju da su nekako uskraćene u emocionalno zadovoljavajućim aktivnostima u kućnom životu. Potrebno im je da se više depersonalizuju da bi razvili neku objektivnost kod svoje preterane emocionalne zavisnosti i, iskreno, njihovih neverovatnih sebičnih očekivanja. Rano u životu postoje furstrirajuća emocionalna iskustva kada je u pitanju uobičajena podrška porodice. U velikom broju slučajeva to se dešava zbog odsutnosti, okolnosti ili karaktera roditelja suprotnog pola. Može da bude zbog bolesti, odlaska (kao u slučaju razvoda) ili stvarnog gubitka roditelja, koji dete može sebično da uzme za zlo s osećanjem: "Kako je on (ona) to mogao da mi učini!" Osećajući snažno ovo uskraćenje može da se zatvori prema drugom roditelju samo zato što je on tu umesto drugoga, kao da je to njihova greška, a ne shvatajući da je tom roditelju potrebna bar podrška ako nema razumevanja i koji ne može da shvati korene tog naizgled grubog ponašanja. S druge strane, može da se desi da je roditelj suprotnog pola potpuno okrenut događajima u svetu, da je posvećen intelektualnim aktivnostima ili na drugi način impersonalizovan. Roditelj je možda obezbedio detetove materijalne potrebe, ali je zaboravan kada su u pitanju njegove emocionalne potrebe. To može vremenom da natera dete da se emocionalno ne uključuje, sledeći primer bezličnosti roditelja u pozitivnom horoskopu - u ovakvoj situaciji roditelj ga može inspi111

110

DEL F INDŽ E J

ASTROLOŠKA LILIT

risati na kreativna interesovanja ili iznošenje njegovih razmišljanja. Ili, u negativnom horoskopu, može stvoriti takvo stanje da dete ima probleme da se uspešno odnosi prema suprotnom polou u kasnijem životu. U četvrtoj kući Lilit takode može predstaviti očuha ili maćehu, ili takve uslove u kući koji stvaraju atmosferu otuđenosti i neprijatnosti. Često je u pitanju kuća razvedenih roditelja i u Lilit može da ukaže na siroče ili život u sirotištu. Lilit uvećava želje u kući u kojoj se nalazi pa je tako na ličnom nivou u četvrtoj porodična zavisnost neverovatno uvećana. Sve dok osoba sebe ne usmeri na neka nelična ili spoljna interesovanja koja će stimulisati njenu objektivnost može reagovati u porodici drsko, s puno mržnje ili odbrambeno na nešto bez vidljivog razloga. Obično su to najslađa i najmirnija deca, ali mogu ostati nezrela kada odrastu sve dok ne budu primorana da se zbog nezadovoljstva usled emocionalnog odbacivanja koncentrišu na neka druga interesovanja i razviju ličnu distanciranost koja će ih štititi od njihovih naivnih očekivanja. Ono što izgleda kao prkos u detinjstvu može biti prvi pozitivan korak da osoba postane svoja ličnost. Na svoj način to je korak u pravom smeru - da počne nezavisno da postupa po svojim odlukama i tako "odrasla i udaljila se" od njene neispunjenosti, da bi emocionalno zadovoljila (ili našla zadovoljenje) svoje korene. Ovakva osoba ima razvijen osećaj za spoljne događaje i može mnogo da nauči iz društvenih iskustava. Kada je negativan, Lilit stvara bezrazložni (ili neurotični) strah od odbacivanja. Tako se u četvrtoj kući ponašanja i reakcije drugih uzimaju isuviše lično. Kao automatska taktička odbrana koju razvijaju, postoji stalna težnja da ugode drugome i da sebi nađu mesto (ili ga blago isforsiraju ako je potrebno), koje emocionalno mogu da podnesu i koje obeležava njihov odnos. Prvi korak ka prevladavanju emocionalne zavisnosti dešava se kada je zamene (u početku ne
112

njihovom voljom) za kreativnost, interesovanja ili posao u kome će biti zadovoljni i otkriti divan osećaj nezavisnosti od ili u okviru porodice. Oni se od njih razlikuju po različitim potrebama za svoje emocionalno sazrevanje. Što pre to prihvate, to pre mogu time objektivno da se bave ili da sagledavaju realno uspomene iz mladosti i da prevaziđu svoja osećanja da su pogrešno shvaćeni, nepaženi i odbačeni. Dom je od velikog značaja za osobu s Lilitom u četvrtoj natahioj kući zato što tu treba da iz osnova rade na svojoj subjektivnosti. Kao odrasli više vole da žive sami ili da se povuku što je pre moguće jer će radije da žive odvojeno nego da žive tamo gde se osećaju neudobno, što se često dešava ukoliko ne naiđu na saradnju koja im je potrebna. To ne znači da će to da utiče na njihovu prisnost ih ljubaznost, već će radije da ih zaštiti od mogućih emocionalnih upliva za koje osećaju da ne mogu objektivno da ih savladaju. Držanje daleko od problematičnih stvari veoma je izraženo u njihovom životu i potrebno im je radi njihovog duševnog mira. Naučili su da čuvaju svoje emocije od lošeg uzvraćanja svojom bliskošću kojom zaista žele da vas opuste i da se osećate prijatno u njihovom društvu da bi oni mogli da se opuste. Kada su pozitivni, izgledaju kao da idu kroz život bez najmanjih mogućih smetnji i tada je pametno uklopiti se u njihovu okolinu, inače ćete se sukobiti s njihovim oprezom. Oni znaju šta mogu da savladaju i njihova osetljiva antena je uvek izbačena iz straha da ne uvrede ili budu uvređeni. Kada nisu spremni da se suoče sa situacijom, oni jednostavno postaju nedostupni ili je odlažu. Njihov dom je vođen po njihovim standardima za udobnost onih koji su u njemu. Mogu nepotrebno da se ljute zbog sitnica ako sumnjaju u nezadovoljstvo toliko razuveravajuči one oko sebe da rizikuju da se razbole čega se inače plaše. Kao domaćin ili domaćica, oni su gostoprimljivi i vode računa da se dobro osećate svojini stalnom pažnjom.
113

DELFIN DŽEI

LILIT

Oni imaju talenat za to, ukoliko ga ostatak horoskopa podržava, mogu se profesionalno baviti time i biti menadžeri hotela, šefovi sale u restoranu, baru ili drugom sličnom mestu gde se ljudi sreću da bi se opustili i uživali u gostoprimstvu. Mogu imati talenat za glumu zbog lake promene raspoloženja koju su razvili. Aspekt s ugaonim Mesecom u Raku ili Škorpiji može da ukaže na talenat za medicinu, naročito ako je Liiit u vodenom znaku. Kada je Lilit u četvrtoj kući a postoje problemi u braku ispitajte ovo polje kao veoma mogući razdirući faktor kod tog para. Ako je u pitanju muškarac, on još nije uspeo da se smesti ili bude privučen drugom "domu", gde bi se osećao udobnije, ili osobi koja bi mu više pružila ono što želi. Mnogo puta to objašnjava zašto on svaki dan sve više ostaje u kancelariji. Četvrta kuća takođe predstavlja podsvesne ciljeve koje on spolja izražava u zavisnosti od atmosfere kuće u kojoj može biti srećan. Ako ima potrebnu atmosferu ili može da je ostvari kod kuće, u kojoj može da izrazi svoje umetničke sklonosti, muzikalnost, hobi ili da je koristi kao studio, kancelariju ili kao osnovu za svoje studije ili posebna interesovanja kao što je pisanje, okupljanje studenata ili literarna okupljanja, on zaista tu može da bude srećan. To je zato što Lilit pruža veliko zadovoljstvo i daje pozitivne rezultate kada je motivisan objektivnim i kreativnim interesovanjima. Kako podsvesni ciljevi (obeležje četvrte kuće) ove osobe sada imaju potrebu da se uzdignu na više mentalne, kreativne ili duhovne nivoe izražavanja, tako i atmosfera i namena kuće mora to da odražava. Mora da bude više odraz uma i kreativnih nadahnuća duha da bi došlo do objektivnijeg zadovoljenja. To je sada potrebno radi daljeg emocionalnog razvoja ove osobe. U nekoliko slučajeva, osobe izjavljuju da su našle zadovoljstvo u atmosferi zajednice zbog objektivne depersonali114

zacije koju su tu osetili i koja ih je oslobodila preterane zavisnosti. Kažu da su osetili dublju povezanost sa porodicom među svojim drugovima zbog nepristrasnosti koju su lakše mogli da steknu u okruženju u kome nema tesne povezanosti, kao i u nekom studiju ili boemskom načinu života, kreativnom izražavanju ili duhovnom razvoju. Ukoliko je osoba s Lilitom u četvrtoj kući intelektualni tip, postoji prirodna nepristrasnost sa članovima porodice koja se sve više izražava kako osoba postaje zrelija. U najboljem slučaju, on će želeti da ih bolje razume i tako će s manje otpora da prihvati razlike između njih. Međutim, za vreme praznika [Božić, godišnji odmor), kada lični problemi člana porodice ili doma zahtevaju njegovu emocionalnu podršku, osećaće se čudno udaljen, kao da igra neku ulogu. Neće ostajati duže nego što je potrebno, bojeći se da ne uništi svoju teško stečenu emocionalnu samodovoljnost. Četvrta kuća takođe vlada kasnijim godinama kada osoba nalazi zadovoljstvo u potpunoj nezavinsoti i produktivna je na mentalnom i kreativnom planu. Ništa drugo neće biti važno. Lilit će u to vreme biti najjači faktor uticaja kod te osobe. Jednostavno govoreći, razviće Lilitovu bezlično st prema životu, ljubav i sredstva za putovanja ili će biti potpuno samodovoljna zbog životnog usmerenja na posao i društvena zbivanja. Doroti Vanderpul, koja ima Lilit u četvrtoj, žena Dejla Karnegija, uspešno je vodila posao svoga muža posle njegove smrti 1955. godine. Ona je napisala značajnu knjigu "Nemojte ostariti već odrastite". Filmska glumica Merilin Monro imala je Lilit u četvrtoj kući. Odrasla je u sirotištu i imala je usamljeno i često okrutno detinjstvo. U njenoj karijeri je eksploatisana kao seks simbol, ali je imala taj čudan kvalitet "male izgubljene devojčice" koji je izazivao simpatije kod publike. Kažu da kad je Lilit jako uhvaćen u zamku želi da nestane. Merilin Monro je umrla od previlike doze droge. 115

DEUTNDŽEJ

ASTROLOSKA LILIT

Lilit u petoj kući
Osobe s Lilitorn u petoj kući imaju povećanu želju da izraze svoju volju, različitost i svoje mesto pod Suncem - a potajno se užasavaju da budu svrstane u grupu. Njihova posebna potreba i preterani nagon za potpuno individualizovanim samoizražavanjem indirektno utiče na njihove ključne odluke u životu. Na kraju će se udaljiti od svega što preti da im ugrozi tu slobodu. To može da počne od napuštanja škole, prekida veze do napuštanja deteta, sve dok se ne nađe alternativa tom osećaju (strahu) od padanja u zasenak. Bez obzira na vrstu horoskopa, sve te osobe su individualisti i na neki način će se, pre ili kasnije, udaljiti od drugih. U detinjstvu njihova nesigurnost potiče od velikog straha da će im biti uskraćena osnovna različitost od drugih - da budu viđeni u svom svetlu i da budu jedinstveni. Osećaju se čudno ugroženi kada se drugi oko njih poveravaju jedni drugima, kao da im je tako na neki način umanjena važnost jer nisu deo toga. To je sve ipak neprimetno. Ponekad je to i prilično naglašeno, jer Lilit stvara tu jaku potrebu za zanovetanjem, s kojom oni ne znaju šta da rade, dok iznenada, bez stvarnog razloga, ne kažu ili urade nešto što će da iznervira i što će odmah da privuče posebnu pažnju na njih - dobru, lošu ili indiferentnu. To će konačno da ih oslobodi od njihovog strahovanja i kao da kažu: "Kako se usuđuješ da baciš u zasenak moje svetio!". Takav slučaj imamo kod mladića koji je voleo svog starijeg brata, ali iznenada bi ga udario po glavi kada bi dovoljno dugo bio u njegovoj senci. Sada su obojica odrasli i iako postoji dovoljno poštovanja i ljubavi među njima, mlađi je zadržao priličnu distancu da ne bi stariji umanjio njegovu
116

važnost. Ovaj primer dobro opisuje razlog za povremeno udaljavanje ili promišljenu ličnu nezavisnost koju mogu da pokažu s vremena na vreme prema bilo kojoj bliskoj osobi čiji individualizam može da ih ugrozi. Izuzimajući ovo, može postojati, i veliko insistiranje na tome da bude ignorisan što je u suprotnosti sa željom da osoba u sve bude uključena. U agresivnim horoskopima, naročito u mladosti, ove osobe mogu biti glupo naivne u svojoj želji za pažnjom ili večnom ljubavlju zbog čega će samo biti dovedeni u frustrirajuće situacije. Na taj način će odrasti što se tiče ljubavnih veza, ali na teži način. Kada su sebično usmereni, što je razumljivo u osetljivim godinama mladosti, i ma koliko da su osteljivog temperamenta, pojavljuju se frustracije ega kao neka vrsta buntovničke akcije koja izgleda neverovatno glupo, samoporažavajuće, nefer ili nepotrebno okrutna prema drugome - što u stvari i jeste. U subjektivnim horoskopima ta osoba može uspeti u privlačenju pogrešne vrste pažnje, eventualno postajući primalac takvog načina postupanja kao u slučaju razaranja tuđeg braka da bi na kraju razorila svoj. Lilit u petoj kući može da ukaže na vanbračno dete, abortus ili davanje deteta na usvajanje, ukoliko to podržavaju druge značajne planete. To može da ukazuje na postojanje dugo čuvane tajne. I obrnuto, može da bude problema sa trudnoćom zbog greške u regenerativnom sisitemu na koji treba da se obrati pažnja. Ili se može desiti da nesvestan strah od potrebnog oplemenjivanja ega, kao roditelja, tokom detetovih ključnih godina stvara tenziju koja frustrira začeće. Lilit u petoj kući može da ukaže na starije pastorke sa kojima mogu da budu sasvim srećni. Ako treba da kažemo istinu oni ne mare za veoma malu decu zbog njihovih emocionalnih zahteva zbog kojih se osećaju kao da su u njihovoj senci. Ako je dete dovoljno staro da pokaže ili prihva117

ASTHOLOSKA LILIT

ti inetresovanje koje će iskazati njegove misli ili njegovu maštu, roditeljski odnos može da počne. Inače, oni se potajno užasavaju nedostatka individualnosti, prezira ili osećanja zaiobljenosti. Oni savršeno mogu da se brinu za osnovne potrebe, ali na prilično bezličan način, nalazeći vremena za zadovoljstva koja ih punom pažnjom zaokupljaju kao individuu pre nego kao osećaj roditeljstva. To nije toliko zbog nedostatka brižnosti, već pre zbog činjenice da ne mogu sasvim da se predaju ugrožavanju svoje individualnosti i suviše dugo da tolerišu uskraćivanje njihove želje da rade ono što žele. Kao roditelji mogu biti savesni kao i bilo ko drugi, ako ostatak horoskopa ukazuje na to, ali oni mnogo više rade na tome da osamostale svoju decu što je pre moguće. Oni decu vide kao male odrasle. Briga za njihove praktične potrebe je logična pomoć koju oni pružaju, ali ako želimo da znamo istinu, oni ih više vole kada malo odrastu. Tada u svom najvišem izražavanju Lilit može da bude roditelj koji inspiriše talente i mentalne mogućnosti kod svog tinejdžera ili mladih oko sebe. U neagresivnim, osetljivim horoskopima, kada je osoba sebično usmerena, može privući dragu koja će ga s vremena na vreme kinjiti smešnim osvetničkim smicalicama da bi privukla njegovu pažnju, i zbog kojih mora da propati - i to s razlogom samo da bi, nadajmo se, otkrio tajnu savladavanja histeričnih emocionalnih napada. Kada pokušava da resi problem apelujući na ovu osobu logikom, tiho ali odlučno pokazujući nepraktičnost i ponižavajući aspekt njenih akcija, on otkriva u sebi samopouzdanje kojeg ranije nije bio svestan. On otkriva konstruktivnu upotrebu svoje volje koja, na njegovo izneneđanje, privlači pozitivan odgovor. On shvata svoju sklonost da suviše dramatizuje svaku akciju i odgovor. On (ili ona) na kraju otkriva, ukazujući na to drugima, da je važno da na stvari gledamo racionalno ili s tuđe tačke gledišta, drugim recima, impersonalno. U tome
118

se sastoji rešenje problema. To je Lilitov koristan uticaj u petoj kući. Istina, te osobe će otkriti kako da se najbolje iskažu u odnosima samo kroz zajednička kreativna intersovanja ili putem intelekta. Oni vole da snažno i preterano uživaju, tako da ukoliko se ne zadovolje kreativni, mentalni ili estetski porivi, ljubavni život može biti zaista traumatičan. Lilitov simbol, koji ima samo blago iskošenu dijagonalnu liniju koja seče krug, skoro ne dozvoljava slabosti tela što je pokazano horizontalnom linijom u sredini. Ukoliko je tako primenjen, Lilitov uticaj je nesumnjivo osujećujući. Ukoliko je horoskop pod uticajem ili dominacijom Urana, bezlični elemenat je mnogo prirodniji kod te osobe. On tada mnogo spremnije doprinosi da viši talenti u petoj kući dođu do izražaja. Nasuprot tome, u ovom slučaju potrebno je da se ova pozicija uklopi s emocionalno zahtevnom pozicijom Meseca. Za one koji su po prirodi samodovoljni i na površnom nivou, Lilit uskraćuje sebična zadovoljstva, ponos i posesivnost, kao što Satum čini kod promašenih aktivnosti - kod kojih Lilit pomaže toliko koliko Mesec pomaže Suncu. Lilit zahteva nepristrasnost prema pobudama i zadovoljstvima niže vrste iz te kuće da bi osoba dalje sazrevala. Tada kada se osoba depersonalizuje (zaboravi na sebe) ona zaista uživa u svom pozivu ili kreativnom radu u kome koristi svoj um i maštu. Do izvesnog stepena, Lilit u petoj kući sličan je Lilitu u Lavu, jer je Sunce prirodan vladar oba. Razlika je u tome što su u znaku individualnost i nelični kreativni motivi duboko fokusirani u karakteru dajući ton ćelom horoskopu. Međutim, dok je u kući Lilit ukazuje gde je važno da se osoba razvija radi daljeg emocionalnog sazrevanja. U mnogim slučajevima on ukazuje na vrlo važna interesovanja u struci koja su ovoj osobi potrebna da bi upotpunila svoju ličnost - da odraste i emocionalno se oslobodi sebe. Ego problemi inače stvaraju mnogo nesreće. Moraju da se deper119

DELFIN DŽEJ

ASTHOLOSKA LJUT

sonalizuju u ljubavi da bi se zaštitili od preterane samovolje. Moraju da zasijaju kroz svoje talente uma i mašte pre nego kroz svoju emocionalnost, koja nije daleko od narcizma, i da svoje izvore energije niže vrste pretvore u bogatstvo duha. Lilitovi podstreci su neodoljivi, u čemu nema ništa loše, ali su oni osnova za psihološke strahove u toj kući. Jednom kada je sređeno emocionalno stanje trebalo bi da kreativnost nađe svoj put u svesnom umu ili da se, ako nisu srede emocije. Uvek kada ova osoba ima vezu s višim umom a ne sa emocijama, nalazi alternativni put za zadovoljstvo kroz umetnost, tehniku ili izražavanje svoje volje na mentalnom planu. U to su uključeni i različiti oblici umetnosti, veština ili posebne oblasti u struci, gde može da da svoj individualni pečat i iskaže posebnost ili stil. Mnogo češće te osobe su samouke u svom domenu delovanja. Njima nije važno da li je to priznato ili cenjeno, već su im bitni samopouzdanje i lično zadovoljstvo koje nalaze u kreativnom izražavanju. Ove osobe u stanju su da uzdignu svoj poziv i da on postane važan deo onoga što rade. Međutim, ukoliko osoba ne može dovoljno da se depersonalizuje ili ako se privremeno izgubi, počeće da se ponaša dogmatski i diktatorski, bez obzira što će se truditi da to ispravi u raspravi, da izloži to kao blagu primedbu ili da svojevoljno izbegne razgovor. Stalni strah da se ne izgubi u gomili dovodi skoro do panike i često stvara nadmoćno ponašanje. Može biti krajnje arogantna ili preterano dramatična zbog nekog događaja samo da bi kontrolisala pažnju - kao kod ekstrovertnih tipova, ili krajnje nepoverljiva, što ostavlja druge da čekaju da se otvori - kao kod introvertnih tipova. U tom slučaju može postojati preterano povlačenje od aktivnosti iz nekog "istinskog razloga", koji nije očigledan, da bi postao očigledan njihovim odsustvom ili stalnim povlačenjem. Ali nemojte se plašiti, na taj razlog vam se stal120

no skreće pažnja. Drugim recima, želja ega da skrene pažnju je uslišena. U svakom slučaju, iako to osoba može da poriče ili da ide daleko da bi dokazala suprotno, postoji odgovoran stav koji se ističe kod te osobe. Iznenađujuće je efikasan kada je posvećen uspehu projekta a ne ličnom veličanju. Uspešan je i kod podizanja dece radi njihovog mentalno-kreativno-duhovnog razvoja, a neuspešan ako je koncentrisan na zadovoljavanje emocionalno materijalnih želja. Mogu biti izvrsni, ali ne i ortodoksni učitelji. Kada je posao primaran postoji mogućnost da i drugog inspirišu svojim entuzijazmom i verovanjem u njihove mogućnosti celim svojim bićem da u stvari osobu fasciniraju da mnogo više veruje u sebe. Niko ne može da pokaže više ljubavi od njih. To mu za uzvrat donosi toplinu cenjenja što je mnogo veće zadovoljstvo od bilo kog drugog. Postoji velika želja da budu u centru pažnje i u drami, zbog čega ih mnogo privlači zabava ili politika. Među diktatorima to je Adolf Hitler. Među piscima imamo velika dela O. Henrija, koji je na dramatičan način individualizovao čak i najobičnije ljude.

Lilit u šestoj kući
Ove osobe najbolje se iskazuju kada rade u uslovima koji im dozvoljavaju puno nezavisnoti, mašte, dovitljivosti i odlučnosti. One spadaju među najsnalažljivije i najsavesnije radnike koje možete naći. Imaju savršeno oko za detalje za posao u kome se upotrebljava um i snažna mašta. Kada su pozitivni mogu da imaju uspešne, ali istovremeno i impersonalne odnose, sa onima koji su u njihovoj poslovnoj sredini. Kada su na poslu više vole da sve svoje emocionalne i lične stvari i mišljenja drže po strani zbog mogućih odvraćanja pažnje koje im oni stvaraju. Ukoliko to nije slu121

DELFIN DŽEJ
ASTROLOSKA L H .IT

čaj osećaju se čudno zarobljeni, uplašeni ili u senci kada u atmosferi dominira emocionalni i lični ton, a ne apstraktno poslovni. Inače, mogu biti bilo koji tipovi ličnosti, u zavisnosti od horoskopa, ali dok rade više su inspirisani i daju više od sebe ukoliko su mentalno i kreativno preokupirani dok je sve drugo isključeno. Nezavisnost i isključivo pravo na ono što rade potrebni su im da bi zadržali svoju sposobnost za rad, a ne za atmosferu oko njih. U uobičajenim uslovima rada, kada se sprovodi jednostavna i ustaljena rutina, koja im dozvoljava malo ili nimalo iskazivanja kreativnosti i mašte, osobe s Lilitom u šestoj kući nemaju nikakvo zadovoljstvo u onome što rade. Osećaju se frustrirano i skloni su da razviju snažnu ozlojede -nost, koja na kraju štetno utiče na njihovo zdravlje ili stvara probleme na poslu zbog negativnog ili odbrambenog stava. Kada su negativni, to su, što se posla tiče, obično introvertne ili emocionalne osobe, koje, svesno ili ne, imaju subjektivan stav u svemu tome. A to je u suprotnosti sa bezličnim, profesionalnim ili izvršnim stavom, koji Lilit u šestoj kući podstiče u svojoj svesnosti. Osećaju se kao u zamci u beskrajnoj rutini i postaju uznemireni, ukoliko nemaju neki nezavisan sporedan posao, koji im dozvoljava slobodu da upotrebe svoje vreme kako hoće čim se završi posao i kojim će pokazati svoju snalažljivost. Lilit stvara neverovatnu sposobnost za preciznost, detalje, izvršnu sposobnost i preteranu savesnost koja je van proporcija za jednostavnu i običnu radnu rutinu. To je tako, ukoliko nije pronađen neki drugi način da se mentalna razmišljanja i inventivna mašta iskažu. Inače, u suprotnom ima suviše vremena za lične preokupacije. Neiskaza-na mašta na produktivnijem mentalnom nivou onda stvara preterano kritički stav koji se usmerava ka unutra, stvarajući bolest, izmišljeno omalovažavanje od strane saradnika i u nekim slučajevima nerazumnu okupiianost brigom za
122

zdravlje, koja se graniči s hipohondrijom, a vrlo često i postanu hipohondri. Lilit u šestoj kući stvara tenziju u vezi sa stručnošću zbog uvećane želje za perfekcionizmom. Ukoliko ne rade na mestu na kome će se dovoljno izraziti mentalna preciznost i značajna kreativna sposobnost, biće im nemoguće da postanu dovoljno nepristrasni da bi se uzdigli iznad ličnog (ili beznačajnih stvari). Osećaće se inferiorno i da tu ne pripadaju, uplašeni ili nezadovoljni, u zavisnosti od horoskopa. U njihovom poslovnom svetu imaju posebnu potrebu i snažnu želju za nezavisnošću ili mentalno-kreativnim izražavanjem ili nekim posebnim aktivnostima . Oni su prirodni izvršioci, ukoliko im se pruži šansa. Inače, mogu da postanu usamljenici, stvaraoci problema, sirene ili Don Žuani kancelarije, s nečim krajnje neprijatnim u svojoj ličnosti, što vam oni oko njih mogu reći. Uvećana savesnost na poslu, kada je nezadovoljena, stvara osećaj nezadovoljstva koji osećaju ili pažljivo skrivanu ozlojađenost. Oni osećaju da nedostaje jedan važan inovatorski deo njih u onome što rade. Zbog toga se javlja iznenadno nerazumno ponašanje, grubost, hladnoća ili, kod stidljivijih osoba, zabrinutost za zdravlje. Ta osoba može biti nerazumno osetljiva ili tako udaljena da oni koji ih okružuju ne mogu a da to ne osete. Kada je negativna, nesigurnost na poslu je preterana bez obzira na kom su položaju. Potajno se plaše da će ih neko u toj srediti zamentiti zato što egoizam, negativno ponašanje ili rutinski posao uvećava njihovo osećanje da su "rashodovani". Neće nikom verovati niti se ikome poveravati. Tu faktor nepristrasnosti čini razliku. Može mnogo puta da menja posao sve dok ne nauči da se depersonalizuje i onda će otkriti u sebi da je prestao da ambiciozno traži ili će biti zadovoljan što je počeo da radi na mestu za koje je kvalifikovan. Ova osoba će onda gravitirati sasvim prirod123

DELFIN DŽEF

ASTUOLOSKA LILIT

no ka mestu u kome se prednost daje njegovoj preciznosti, menadžerskom ili kreativnom talentu koji može da ponudi. Lilit je ekstreman, u svakom slučaju. Imaju talenat za neobična zanimanja, u zavisnosti od horoskopa, za rad na psihološkom planu, parapsihologiji ili nekim sporednim zanimanjima. Uspevaju u izazovu i ne brinu naročito da li će biti prihvaćeni, ako osećaju da je njihova sadržina korisna ili da zadovoljava njihov apetit za neobičnim. Kada je njihov stav u mladosti prema poslu površan, oni mogu, na primer, da budu srećni i uspešni u svom radu na koledžu, ali će da odlažu diplomiranje na razne načine da bi ostali u tom mentalnom okruženju. Oni radije neće da se suoče s mogućnošću za rutinski posao, a biće potpuno nesvesni da to rade. Ima i onih među njima koje će privlačiti lake romantične veze na poslu, jer Lilit stvara razoružavajući magnetizam u kući u kojoj se nalazi. To privremeno može da posluži da bi se potvrdila njihova različitost od saradnika ili da potvrde svoj identitet kroz drugu osobu, koja radi ono što bi oni voleli da rade. To će za neko vreme doprineti da prevaziđu mučan osećaj bezličnosti, ali će se završiti sa daljom frustracijom. Takozvane "kancelarijske romanse", ili veze sa osobom koja je povezana preko posla a ima ista interesovanja i divi se njihovom radu, može lako doći u tu kategoriju. Oni su glupi ako misle da to može biti nešto više. Problem je u njima, ne spolja. On primarno potiče od njihovog naivnog verovanja da će to da resi njihovu frustraciju umesto da prihvate činjenicu da oni moraju da se izraze kroz svoj posao, a ne da se reflektuju u tuđem. U pozitivnim horoskopima te osobe su veoma inteligentne, obično na rukovodećim mestima, sposobne za nepristrasnost ili hladan odnos, što je dobro za kritikovanje i efikasnost. Mnogi od njih, naročito ako su ekstrovertni tipovi, sa Suncem u Devici, planetarna u Devici, ili oni koji
124

imaju Sunce istaknuto u horoskopu, rano otkrivaju da gube perspektivu kada dozvole da se lično umeša u posao. To onda stvara negativnu ili kritičarsku prirodu, njihovu ili nečiju drugu i moguće je doći do koncentracije na negativne stvari koja bi na kraju bile samoporažavajuća. U tom slučaju našli bi se izloženi tuđim žalbama koje bi im sebično oduzimale vreme s problemima za koje niti žele rešenje, niti simpatije dotičnih osoba koje su ih tužile. Poslodavci s Lilitom u šestoj kući treba da upamte da su zaposleni u njihovom IBM-u najbolji u svom poslu kada je stimulisana njihova snalažljivost i dozvoljena nezavisnost duha. U muškim horoskopima, zaposlene žene su "slobodne" (usmerene na karijeru) i ambiciozne žene. Nikada to ne potcenjujte. One mogu postati razarajući i negativni faktor ako su u drugom planu zbog svog pola, stvarno ih po ponašanju. Priznajte to ili ćete verovatno zažaliti što niste to uradili.

Lilit u sedmoj kući
Partner ima neobično jaku ličnost, zbog snažne potrebe za identitetom, obično je orijentisan na karijeru (svesno ili ne) i inteligentan je i talentovan u svom domenu. Međutim, u ličnom životu partner ne može uspešno da se inden-tifikuje sa emocionalnim davanjem i uzimanjem. Njoj [ili njemu) to sve izgleda strano, zastrašujuće ili mračno, nasuprot spoljnom izgledu, i dovodi do iznenadnih izliva ozloje-đenosti. Neverstvo nije neobično, zato što ne postoji ništa podvrgnuto drugome što bi muškarac motivisan Lilitom mogao duže da toleriše. Naravno, ovo nije uvek slučaj i zavisi od drugih stabilizujućih faktora u horoskopu. U svakom slučaju, sumnja za to postoji od strane osobe čiji je horoskop - verovatno zbog zavisno/nezavisne zagonetnosti partnera. To je ono što stvara ozbiljan problem kod njiho125

DELFIN DŽEJ

ASTRULOSKA LILIT

vog slaganja. Ako se osoba ženi da bi zadobila emocionalnu sigurnost, da to grubo kažemo, onda ona bazira svoj brak na prilično naivnim premisama. Tu će ga Lilitovo (emocio nalno sazrevajuće) osujećivanje naterati da preraste svoja emocionalna očekivanja. Bračni problemi su u direktnoj vezi sa partnerovom nemogućnošću da se odvoji od emocionalno sebičnih očekivanja u vezi koja hotimice stvaraju razarajući takmičarski duh između njih, a oni to ne vide, Osećajući se napušteno, osoba napušta. Osećajući se osujećeno, osoba osujećuje. Partneru je neophodno potrebno da se iskaže na poslu ili u društvu na kreativan način. Partneru je potrebna takva nelična aktivnost da bi se dovoljno depersonalizovao i izrazio svoj poseban talenat, a kroz njega uživao u ličnom ispunjenju do koga inače nije dolazilo. Ovoj osobi potrebno je udaljavanje od ličnih preokupacija koje zahtevaju intelektualne, kreativne ili poslovne aktivnosti da bi upotrebio svoj neobično fini um, kreativnost ili da radi nešto u čemu će uživati. Tu mora doći do izražaja, partnerovo samopouzdanje/ samopoštovanje i lična satisfakcija, da bi na kraju osetio svoju ličnost, koju Lilit jednostavno osujećuje u privatnom i emocionalno orijentisanom zajedničkom životu. Za partnera su svojstveni snažni i privlačni kvaliteti Li-lita u prvoj kući, ali sada prema partneru ili supružniku. U sedmoj kući Lilit bukvalno uvećava potrebu osobe da prihvati nestanak svojih ličnih sebičnih želja radi većeg razvoja impersonalnih aktivnosti između njega i partnera. U sedmoj kući Lilit uvećava klasičan Vagin princip emocionalne nepristrasnosti da bi izbalansirao situaciju. Sve drugo zaslepljuje njegov odgovoran odnos prema vezi, a naročito prema braku. Lilit osujećuje uobičajeno zadovoljstvo u partnerstvu na Iično-emocionalnom nivou, ukoliko se na tom nivou ne pojavi zajednička namera kojoj brak služi iznad striktno lične
126

brige za ego bilo koga od njih. U tom slučaju, kada se obavi zadatak dolazi do zajedničkog zadovoljstva ili osećanja da žele da ostanu zajedno. Međutim, to će svakako doprineti da osoba pređe taj dugotrajan put od lažnih očekivanja u vezi do emocionalne zrelosti ili bar da postane objektivna prema svom odnosu u vezi iz ličnog iskustva. To je tačno ono što Lilitovo podstrekivanje čini u sedmoj društvenoj kući. U nekoliko slučajeva razlog zašto je par ostao zajedno je podizanje dece, koje su imali bez obzira na njihove želje. U drugom slučaju to je bilo zajedničko staranje tj. par je zajedno radio da bi pomogao da se stvori specijalni centar za brigu o njihovom hendikepiranom detetu. U okviru nepristrasne brige onečemu što je izvan njih otkrili su svoju posebnu vrstu "radne" veze. U još jednom slučaju osobi je bilo potrebno da slobodno pokrene svoju ženu prema karijeri ili profesiji. To je bio jedini način na koji je mogao da se iščupa iz gušenja koje je osećao kao rezultat njene potpune emocionalne zavisnosti od njega jedno vreme, a onda mržnje zbog zavisnosti od njega kasnije. Njena zavisnost je poticala od preteranog kompleksa niže vrednosti i emocionalne nezrelosti, što je povremeno stvaralo naivna i neverovatno detinjasta očekivanja kod te inače nezavisne i inteligentne osobe. To je čudna zagonetka. Osoba je govorila o definitivnom kraju te veze koji će se desiti čim se završi njena uloga u tome, tj. kada se okonča njen kreativni razvoj. Priznala je da je tokom tog dešavanja došlo i velikim delom do njenog odrastanja. Dovoljno je reći da kao što je Saturn bezlično zahtevan u materijalnim dužnostima, tako Lilit zahteva bezličnost i objektivnost u odnosima. Sve drugo nastavlja emocionalnu frustraciju u braku, i inače probleme u ključnim odnosima. To može zvučati hladno, čak i nemoguće, ali Lilit dovodi do zrelosti, bez obzira na osećanja. Ukoliko je zajednica prvobitno bazirana na zajedničkim poslovnim, intelektualnim ili kreativnim interesovanjima
127

DELHN DŽEJ

ASTUOLOSKA L I I . I T

u kojima su obostrano uživali, njih dvoje mogu biti veliki inspiracija, pomoć ili izvor ponosa jedno drugome. Ali bilo kad osoba može da ograniči partnera ne samo u ličnom ži votu, već i na drugim poljima misleći da on ili ona to žele, To dovodi do prekida komunikacije. U takvoj atmosferi 00 je stalno izložen lukavim, nepredvidljvim i često neven) vatnim zahtevima jednog emocionalno nesigurnog partne ra. Lilit oslobađa, a u sedmoj kući predstavlja partnera koji treba da živi u jednako nezavisnoj atmosferi, ili će post;iti hladan i iscrpljen. Problemi razvoda pojavljuju se kada osoba izgubi (ili je nikad nije imala) ličnu objektivnost da bi videla odakle do laži frustracija ili su radili nešto što ih je držalo zajedno, ;i to je sada završeno i okončalo je njihov zajednički ciklus akcija. Rezultirajuća praznina dozvoljava izražavanje ličnog ega osobe što preti da osujeti partnerovu stalno povećanu potrebu za izražavanjem jednaku njegovoj, ne dajući partneru njegovo ili njeno mesto. Za bilo koji drugi par to bi se jednostavno resilo povlačenjem partnera ili smanjivanjem njegove uloge. Ali ne i kod osobe s Lilitom u sedmoj kući. Kada jedan od njih izgubi osećaj ravnopravnosti u njihovom životu zbog njegovog novog i superiornijeg intersovanja bez dovoljno poslovnog ili kreativnog izražavanja s njegove strane, vakuum se brzo puni potajnim strahovima uskraćenja, velike ogorčenosti i nemogućih zahteva. To iscrpljuje osobu, a njen partner nije zbog toga srećniji. Potrebno je da upamtimo da Lilit ohrabruje uspeh u odnosima na neličnom nivou (poslovnom, kreativnom, umetničkom, intelektualnom ili u pravim prijateljstvima), a obeshrabruje ih na beznačajnim ili emocionalnim nivoima jer čist i jednostavan tu ne može da se ostvari. Da bi osobu podržala ili stvarno podstakla ka izražavanju njenih talenata ili uspeha na poslu, treba da pomogne svom partneru da se oslobodi njene zavisnosti, koje se grozi Lilitova priroda i tada će oboje od toga imati koristi.
128

Postoji velika lojalnost i ponos na njena dostignuća koju možemo uočiti kod partnera, jer je to bezlično područje Rtie najbolje sarađuju. Međutim, neće se pojaviti znaci nelojalnosti ukoliko zastrani, uzrokuje da se osoba okrene na drugu stranu ili stvara poteškoće. To je zato što Lilit kod osobe stvara osećanje da je nepravedno zarobljen ili nije cenjen u emocionalnom uzvraćanju. Nema sumnje da će se osoba razvijati (u jednom ili drugom pravcu) ka objektivnosti koja mu je neophodna kada je Lilit u sedmoj kući. Obično osoba ima jak ego koji njegov partner oseća i divi mu se od samog početka veze, ali i zato što zbog njega kasnije u braku dolazi do takmičarskih osećanja. Izgleda da osoba gleda na brak kao nešto što mu odgovara na prvom mestu. Privukla ga je osoba koja, iako je inteligentna i talentovana, samo izgleda da je nezavisna i emocionalno jaka zato što je ispunjavala njihove potrebe, ali je u stvarnosti neko ko je suviše emocionalno nezreo za ozbiljnu vezu. Iz ovoga možemo da ukažemo na veliki broj iznetih problema kada je Lilit u sedmoj kući, koji se odnose (ntdamo se prolazno) na pravilo da u neko vreme partner bude dominantan nad drugim. Lilitov naglasak na bezličnom ovde u vezi ne dozvoljava dominaciju ni kontrolu u braku (psihologija osme kuće), niti igranje uloge zamene roditelja (psihologija od četvrte do desete kuće), da niko ne bude sluga drugome (šesta kuća), ili da pruža sigurnost drugom (druga kuća). On uveličava jednakost i zajednički poštovanu nezavisnost, koja se može naći samo u čisto bezličnim iskrenim prijateljstvima, kao osnova za potrebnu objektivnost tokom emocionalnih kriza, čije opterećenje pada na ovu osobu jer je dotle i dovela zato što joj se Lilit nalazi u kući za odnose. Njoj je potreban podjednako jak samoizražajni partner koji će da, kada je pozitivan, ceni i ohrabruje njene talente i reaguje fascinantno i kooperativno u ovom slučaju. U pitanju su samo predrasude partnerovog emocional129

DELFIN DŽEJ

A-STROLOSKA LILIT

nog ega koje se iskazuju kroz sve vrste nezadovoljstva, pretvaranja ili histerije. Budite realni kada vaš partner bude imao relativno slobodna mišljenja o braku jednom kad.i bude orijentisan na karijeru. Problem leži u tome kada ga oboje poriču. Lilit u sedmoj kući je simbol doba Vodolije, Ovde je sličan Uranu, gde samo slobodno prijateljstvo ili veza na intelektualnoj bazi može stvoriti prijatnu atmosferu za zajednički život. Brak za osobu s Lilitom u sedmoj je najbolji kada je ona uspešna u svom domenu, a prvenstveno lojalan prijatelj prema svom partneru nasuprot naglašavanju emocionalne sigurnosti i seksualne ljubavi kao jedine osnove za zajednicu. To je naravno moguće. Kada je Lilit iznad horizonta, to ukazuje da osoba prihvata sebe kao deo zajednice, nasuprot sebičnim preokupacijama koje su se stvorile kod osobe. Verovatno je nešto od oba, jer niko od nas nije ni samo objektivan ni samo subjektivan. Sedma kuća posle svega pokazuje kako svet reaguje na naše projektovanje. U partneru se ogleda naš nivo društvene zrelosti (ili nezrelosti] koji se vidi iz prvobitne privlačnosti. Proces življenja s tim tada postaje lekcija u perspektivi. Bežati od problema, pre nego što pokušamo da ih resimo u razumnom vremenu, jeste bežanje od dela sebe u okviru ličnog razvoja i on će se ponoviti u sledećoj vezi. Ako usvojite ono što je Sefarijal rekao o Lilitu i Saturnu, bolje ćete razumeti potrebu za dostignućem i odvajanjem od ega, koje oba forsiraju u kući u kojoj se nalaze i koju motivišu.

Lilit u osmoj kući
Ove osobe imaju veliku potrebu za samoćom, ali je drže u tajnosti. To rade zato da ne bi privukle pažnju na njihovu neobično snažnu potrebu za privatnošću i zainteresovale druge za sebe, što bi dovelo do zapitkivanja i otkrivanja
130

njihove povredljivosti na upade ili uticaj koji ne mogu da kontrolišu. Imaju veliku averziju prema radoznalim ljudima i zato se ponašaju na takav način da tu radoznalost ne probude. Ovim osobama potrebna je samoća da bi na prvom mestu razvili, a onda zadržali veoma potrebnu objektivnost u svetu prema kome imaju snažne reakcije. Lilit je ekstreman, nema sredine. U osmoj kući on uveličava sklonost ka rntrovertnosti u osobi, a naročito prirodu želja, stvarajući intenzivan unutrašnji život. U samoći oni nalaze jačajući mir koji im je potreban. Nije važno kakav je inače horoskop, privatnost je fetiš. Iako spolja mogu da izgledaju direktni i okrenuti ka spolja - ekstrovertno, oni su bez obzira na to diskretni u stvaranju atmosfere svog privatnog života za sebe, što ih čini teško dostupnim, ili putem izbora mesta stanovanja, posebnog stila života ili okrenutosti poslu. Živeći na dobroj udaljenosti od rođaka i prijatelja, ili radeći van radnog vremena, nudeći prihvatljive i nezanemarljive razloge za svoje retke posete ili primanja poseta i na taj način osiguravajući veću samoću za sebe. Njima je i te kako stalo do onih koje vole i prijatelja, čak i više od ostalih, ali oni moraju biti krajnje pažljivi zbog prepada, čak i ako su oni iz najbolje namere. Bez obzira kakvo je stanje oni sebi dozvoljavaju toliko neophodnu privatnost - povremeno čak i anonimnost bez privlačenja nepotrebne pažnje, koja bi privukla meša-nje, pogrešno interpretiranje ili im uskratila kontrolu nad njihovim životima. U slučaju da to i prestane da bude deo samo njih samih, oni bi više voleli da to zadrže za sebe, može se reći da budu tajanstveni o njihovoj tajanstvenosti. Neobično jaka potreba za privatnošću, razlika u njima koja se osetila još u detinjstvu u poieđenju sa drugima je konačno skrivena u njima. To je delimično zbog toga da bi porekli nešto za šta nisu sigurni da mogu da savladaju, a delimično da bi se uklopili u grupu i tako bili prihvaćeni 131

DELFIN DŽEJ

ASTROLOSKA LILIT

što nije od malog značaja u detinjstvu i mladosti. To bez obzira na sve rezultira malim brojem prijatelja, ali veoniii posebnih. Postupanje po svom nahođenju postaje sasvim automatsko u zrelim godinama, a poveravaju se samo ne količini. Vode mnogo računa da ne izlože drugima nepo trebno svoja razmišljanja, planove ili misli. To je tako sve dok nemaju dovoljno vremena da ih samoispitaju i formulišu potupuno za sebe ali, ako je moguće, da se uvere da ih stvarno kontrolišu kao i sebe. Ne žele da rizikuju da budu minirani ili da privuku nepotrebno suprotstavljanje. Osećaju se čudno povređeni, i jesu, objašnjavajući da tenzije ili ogorčenja potiču iz detinjstva. Kako odrastaju, stalno ih opseda neprijatno osećanje da gube kontrolu nad svojim poslovima ili da su žrtve. To može biti potpuno nesvesno, ali odnosi se na jedan od onih neobičnih psiholoških faktora koje mnogi astrolozi nalaze u kući u kojoj se nalazi Lilit. Oni nauče pre ili kasnije da ponašanja pokazuju baš to, i da prenagljene diskusije rasipaju želju za onim što žele da urade. Posle svega, to je kuća društvenih standarda i moralnih vrednosti drugih, kuća u kojoj spoljne vrednosti imaju veću moć zastrašivanja nego ove osobe lično, da ih potčine kontroli drugih ili prema postojećem mišljenju. Oni moraju da izgrade svoju psihičko-emotio-nalnu odbrambenost, kroz zadobijenu objektivnost iz intelektualnih ili striktno praktičnih pristupa stvarima. Ili, kroz kreativnu ambiciju koja donosi bezlični društveni ventil, čiji intenzitet može produktivno da se kanališe - ili da služi ako hoćete okolnostima u kojima nema drugog izbora. To ne znači da oni neće biti iskreni ili ljubazni, ukoliko drugi faktori ne pokazuju drugačije, već je to jednostavno velika potreba da sebi obezbede potrebno vreme i prostor za objektivnost, kojom će osigurati svoju privatnost. Sve drugo će im potajno postati zgražavajuće. Stvarno, to je važno za njihov dalji emocionalni razvoj ili će ići težim putem gde će ih neprovereno poverenje (naivnost] držati u kompromisnom 132

položaju. Nasuprot spoljnom izgledu bliskosti i prijatnog interesovanja za vas, to su u suštini veoma zatvoreni ljudi s određenim osećanjima. Kada je ta osoba nesebično ili bezlično orijentisana u svojim interesovanjima, drugim recima depersonalizovana, Lilit u osmoj kući daće sigurno unutrašnje vodstvo za uzdizanje njegove svesti putem izazova uma, mašte duha, što je u suprotnosti sa svetovnim željama. Kada konačno podignu svesnost iznad samo površnih zadovoljstava (ili su to primorani] i prihvate da je njihov put nešto što je više u njima, oni na kraju (ili treba li da kažem automatski) zadobijaju i održavaju kontrolu nad svojim životima, to znaju i onda su mirni. Bez obzira na uloženo bogatstvo, bračnu ili društvenu podršku, naslede ili čak moć na kraju ne može da ih zadovolji. Kada su sebično usmereni stalno žele više, jer tada postaju krajnje subjektivni prema svojoj snažnoj prirodi želje poričući Lilitove više energije, i vođeni nadole prema frustraciji. Dok se ta osoba ne okrene bogatstvima uma, duše ili duha, što je u suprotnosti sa slabostima tela i željama ličnosti, on ili ona neće se nikada osetiti zadovoljnim. Naravno u jednom intelektualnom, kreativno motivisanom i jakom uranovskom horoskopu to se realizuje rano u životu zbog prirodne objektivnosti koju stvara nepristrasnost. Kada su pozitivni, oni često nalaze zadovoljavajuće izražavanje kroz posao, u kojem nalaze odušak, bez obzira da li je direktan ili indirektan za poseban talenat znaka u kome je Lilit. To daje njihovom poslu posebno obeležje znaka i čini ga jedinstvenim na tom polju. Bavljenje poslom je zadovoljavajuće zbog svoje bezličnosti koja ih konačno uzdiže iznad malih ličnosti i stavlja ih van domašaja društvene nesigurnosti. To im daje sigurniji društveni identitet. Na kraju postoji jedna zadobijena snaga, koju neko može da oseti kada je sa tim osobama i koja stvara nelagodnost. Iako će
133

DELFIN DŽET

/

25^42 255:42

nešto zaboraviti, oni nikada ništa neće oprostiti. Ponos je jak. Odbijaju ili mediokriteti, ali cene visoka dostignuća, izvrsnost i istrajnost. Osma kuća je orijentisana na seks. Nije neobično naći primere homoseksualnosti ili nekoga iz porodice koji mora time da se bavi. U jednom primeru muž je bio biseksualan, a u drugom - krajnje negativnom - otac je vršio incest nad tom osobom. Kada je negativan, osobu s Lilitom u osmoj kući partner može podvrgnuti perverznom seksu, ili obrnuto - odbijanju, a oba potiču od inhibiranosti partnera koja je nastala zbog jake emocionalne nesigurnosti (nezrelosti). Obično u mladosti, bar jedanput, dešavaju se stvari kod kojih su oni u takvom položaju da nemaju kontrolu, ili glupo dovode sebe u situaciju gde dominiraju niske strasti, i tada se kompromituju, bivaju kontrolisani, oštro kritikovani ili potpuno neshvaćeni. Osećaju se jako poniženo i razdire ih gubitak ponosa. Takvim iskustvom ili nekim koje je slično tome da ih uteši, naročito u pasivnim horoskopima, oni otkrivaju kako su ranjivi. Shvatju svoju veliku potrebu da sebi daju više prostora u odnosu na druge da bi razvili objektivnost - a to će postići ako postanu veći posmatrači a manje posmatrani. U nekim slučajevima, kada se desi prerana smrt neke bliske osobe, kada su svedoci smrti ili fatalne nesreće, ili ih posao dovede u kontakt sa smrću, shvatiće kako život visi o koncu. To Lilit naglašava u metafizičkoj svesnosti o njihovoj smrtnosti - što otvara saznanje o objektivnosti. Osma je takođe kuća isceljujuće moći ili snage regeneracije. Neki oblik lečenja može biti još jedno područje koje Lilit u osmoj može da probudi. Lilit se fokusira u osobinu svesnosti bez obzira na talenat koji ona ima i kroz nju kanališe lečenje. Svaki put kada se primenjuje lečenje, on ili ona osećaju se izlečenijim.
134

Slika 8. Admiral Ričard E. Bird, 25. 10. 1888. 1130 EST, Winchester, Virginia, 39Nll-78W10 Izvor: majka

Oni su ponosni što, kada je horoskop pozitivan, prelazi u ambicioznost i odanost poslu. Postoji lično dostojanstvo koje je impresivno na jedan miran ali dosledan način. Tome su se veoma divili kod gospođice Helen Hejz - prve dame pozorišta, i filmskog glumca Spensera Trejsija, zbog njegovih glumačkih ostvarenja tokom velike ere filma četrdesetih. Zapažena uloga gospodina Trejsija u filmu "Starac i more" dosledno opisuje usamljenost i neverovatnu spartansku izdržljivost, s kojom se osoba s Lilitom može identifikovati na njenom višem nivou.
135

DELFIN DŽEI

ASTUOLOSKA LIUT

Da li postoji bilo koje mesto na Zemlji koje nudi veću usamljenost od Severnog i Južnog pola, za kojima je admiral Ričard E. Bird, američki istraživač, osetio izazov i potrebu da istraži i osvoji. On je bio prvi čovek koji je leteo preko polova. Uspešno je vodio ekspedicije u neistražena antarktička područja, osnivajući tamo bazu, koja se zvala Mala Amerika na ledenom bregu Crvenog mora u zalivu kitova (vidi sliku 8). Lilit suvladar ascedenta u Devici u osmoj kući jasno opisuje oduševljenje i veliku fasciniranost admirala Birda za neobičnost, krševitost i krajnju usamljenost netaknutih predela, koji su ga privukli da ih ispita i nacrta na karti. Lilitov položaj u Devici u osmoj kući, kombinovao je da dođe do izražaja njegov spartanski duh, koji mu je pomogao da izdrži psihički na tom usamljenom i nepouzdanom putu. Sekstil s Merkurom, vladarem devete kuće, i Uran, koji se nalazi u toj kući, objašnjavaju njegov satirući interes i odlučnost da ispita najudaljenije uglove Zemlje, kao i da istražuje neku vrstu prodora do istine za sebe prevazilaženjem tako nepristupačnih područja. U književnosti imamo astrološke pisce Marka Edmunda Džonsa, Menli Palmera Hola i C. E. O.Kartera, čija literarna istraživanja su ih odvela u fini svet okultnog. Naročito u svojoj knjizi" Zodijak i duša", Karter otkriva osobinu velike osetljivosti i preokupiranosti koje Lilit uvećava u ovoj kući i koje mu služe kao "vrata za drugi svet". Na jedan ili drugi način to su impresivni ljudi. Ima nečega istraživačko-ispitivačkog u njima, koje kada se pozitivno manifestuje, da li će to biti geografija, mišljenje ili duša, vrlo je primenljivo na gore izneto. Te osobe mogu postati legendarne u svom domenu zbog svog stalnog izvrsnog izvršavanja zadataka na poslu i odsustva niže ličnosti na vidiku, izgledajući mistično, što ih stavlja malo iznad običnog sveta. Ima nešto i vrhovno-reformatorskog u njima, kao što je viđeno kod pevačice Anite Brajant u njenom nepopustlji136

vom, široko rasprostranjenom pokušaju 7O-tih da diskredituje javno priznavanje homoseksualnosti. Njena ubeđenja u vezi sa seksualnošću očigledno su uvećana u krstaški pohod. S Lilitom u Škorpiji u opoziciji s retrogradnim Neptunom iz Riba i sekstilom s konjukcijom Mars/Uran/Venera iz desete kuće, ona je izjavila da je poslata da to uradi i da je ništa neće zaustaviti da to okonča. Njena ubeđenja "da treba da učini da se te duše ponovo rode za Hrista" pravi su pokazatelj da ove osobe posvećujući sebe nečem na tom putu mogu izgubiti sebe, bilo da je taj zadatak dobar ili loš. Mogu postojati aktivnosti radi uspostavljanja seksualne jednakostii, reforme društvenog ponašanja, potekle od Helen Garli Braun "Seks i devojka", ranih šezdesetih (Lilit u Vagi u kvadratu sa retrogradnim Plutonom), ili crne feministkinje Anđele Dejvis (Lilit na 1 Jarca u kvadratu sa Neptunom), koja je govorila o dekadenciji savremenog američkog društva. Takođe i Martin Luter King, koji se borio za građanska prava, kao i mnogi drugi s Lilitom u natal-noj ili solarnoj osmoj kući, koji su bili aktivni ili su simpa-tisali "pokrete" u društvu za koje su verovali da će doneti društvene reforme u kasnim 60-tim i ranim 70-tim. Bez obzira na pravac, izgleda da su bili u saglasnosti s masovnom psihologijom. Takođe među piscima imamo Aleksa Hejlija, autora "Korena" - knjige koja je pokušala da otkrije pretke crnačke porodice sve do Afrike - prva te vrste. Ona je ukazala na potrebno dostojanstvo, osećaj nasleđa u nečijoj sudbini i - što je važno - osećaj ponosa za svoju rasu. On je doprineo da zadobiju veću kontrolu nad njihovim mestom u američkom društvu.

137

DELFIN DŽEJ

LJUT

Lilit u devetoj kući
Religijska verovanja su neobična, neortodoksna ili ili uopšte nema. Može se reći da su to intelektualne vagabunde zodijaka. Oni su ti koji se razlikuju u filozofiji, pogledu na život i životnom stilu od ostatka porodice. Ljute se ako su stisnuti u verovanja, dogme ili određene društvene ideje, drugim recima, filozofiji življenja ili stilu života koji nije njihov. Oni moraju na kraju da formiraju svoje tumačenje da bi imali razloga da uklone ograničavajuće ideje koje ih ugrožavaju. Osećaju se kao da su uništeni nečim što je naizgled prihvaćen pojam od strane drugih, ali koji njima, sasvim iskreno, izgleda strano. Nema osećaja slobode -sebe - u tome. Sasvim je suprotno. Međutim, sve dok ta osoba nije zaustavljena u onome što želi da uradi, to u početku nije očigledno, ali ako se očekivani životni stil mesa s njegovim željama ili usmerenjem, to će postati vidljiva bolna tačka. U mladosti, da ne bi rizikovali da privuku nepotrebnu pažnju na sebe, koja će istaći njihovu društvenu različitost, i da ono što instinktivno osećaju da je njihova najvažnija sloboda preti da bude ugroženo, oni mogu da nastave dalje neko vreme u tišini. To je zato što tada možda samo znaju da nešto nedostaje, ali ne znaju šta. Nekonformističke ideje naročito su izražene kod stidljivih ili konzervativnijih tipova, da ne bi privukli rasprave, kritiku, suprotstavljanje ili poricanje za koje oni nisu sigurni da bi mogli da ili savladaju ili da ili razumeju. Ipak njihovo oblačenje, simpatije, ideje i spoljni životni stil na kraju se prikazuje kao različit pristup, koji u mnogim slučajevima izaziva antagonizam kod onih koji to smatraju kao odbijanje. Kod mnogo direktnijih tipova to se smatra načinom osvete ili namerno nerviranje.
138

S am o istin a k ro z zn an je m o že d a ih o slo b od i n ed ostat ka intelektu alnog identiteta za koji se on i plaše, i kom p lek sa m anje vrednosti k oji sledi u z to zbog ustanovljenihza ideja živ ot i razm išljanja, k oja ne o stav ljaju prostor za v anje izraža n jih ove filo zo fije. D o k na kraju n e po stan u svesn i da je to o no što traže, m og u biti po tajno antago nističn i, gda iz led aju čud no p ro tiv rečn i ili po deljen i. M ožete u to j g ru pi naći a g n o s ti k e s v e d o k n e p ro n a đ u n a č i n r a z m iš lja nk a ji a e jo n ć g led ati n a ž iv o t i relig ijsk e id eje k ro z o k u ltnstično ili o, mi k ao rezu ltat k reativn og izražav an ja. M o gu tražiti istinu k ro z intelek tu aln u ap strak ciju k ao što je astro lo g ija, filo zo fija, isp itiv an je ko m p arativn ih ili isto čn ih religija ili k ro z sp ek u lativ n o isp itiv an je k oje se od n o si n a izv oroiduri r p lju dsko g zn anja. O n i o tk riv aju d a im je n em o g u će d a se v ezu ju n azd u že a m a te r ija lis tič k u f ilo z o fiju , tr a d ic io n aln e id ej e ili aner o v v ja k o jim a su b ili izlo ž en i k ao d e c a . O n i n e o s eć a jue o v d n ik ak vo zado vo ljstvo , čak ni p ov ezan ost - n asup ro t spo ljn o m izg ledu . S tv ari, razlo zi, ob ičaji ili društv en e n or m e , k o je u tič u n a p o r o d ic u , d ir ek tn o ili in d ir ek tn o , n a re z u ltira ju ći stil ž iv o ta iz k o g a s u p o tek li, p o tp u n o ih n ap u š t a . N e m o g u d a p ri h v a t e id e j e is p r a v n o g il i n e i s p r a v n o g ili d a v eru ju u re lig ijs k i n a č in živ o ta z a to što to m o ž e b iti n jh io v a p o z ad in a. S asv im su p ro tn o , to je za n jih b ezn ača j no i o gleda se u nečistoj etici. O sećaju se zatvoreni u neče mu š t o i h g u š i i p r o g a n j a i h s t r a h o d g u b i tk a s l o b o d e d a shv ate o n o što im se sv iđ a, sv e d o k ne sazn aju razlog . Z ato se p o n ašaju d ru g ačije o d o statk a p o ro d ice i to m o že izg le dati k ao čud ni ego trip ovi ali je u stvari oslobađanje od p ris iljav an ja d a s lo b o d n o m is le , k o je s e sk u p lja u n jim a , v eć d u g o . D r u g im a n j ih o v n a č i n m o ž e iz g le d a ti p o tp u - o n ai n v a n , n e v e r o v a t n o d a l e k o o d s a m o o d b r a n e , š t o m o ž e b it i v rlo la k o . U s v ak o m s lu č aju , p o treb n o im je d a in te lek tu alno d o stig n u seb e ili će p riv u ći isk u stv a k oja će ih jed no g d an a n a t o n a t er a ti . 139

ASTUOLOSKA LDJT DELFIN DŽEJ

Potrebno im je da se testiraju ili budu testirani za ideje, putem objektivnog mišljenja, radi njihovog daljeg emocionalnog sazrevanja. Bez toga oni nikada neće naći zadovoljavajuće olakšanje zbog duboko usađenog osećanja neznanja, bez obzira na stepen obrazovanja ili zadovoljavajućeg stila života. Jednostavno rečeno, oni moraju naći svoju istinu, inače će biti represirani u svom društvenom razvoju kroz odgovarajući brak, veze itd. "Sezame, otvori se" za Lilitovu veliku potrebu da razume u devetoj kući je putem ispitivanja, traženja ideja, analize i lutanja, čak i putovanja u daleka mesta ili u svet ideja kao večiti studenti. Jednom kada ovi posebni ljudi bezlično počnu da traže više odgovore, počeće da se oslobađaju pogrešnih (za njih) shvatanja koja su bila uzrok njihove intelektualne blokade. To nije lako, ali razvoj nikada nije lak. Rano oličavanje roditeljskih ideja pojačava unutrašnji osećaj neman ja drugog izlaza. To na kraju dovodi do situacija u kojima se ogleda njihov strah od intelektualne zavisnosti koji pothranjuje osećaj da pobegnu od njih. U nekim slučajevima oni su primorani da traže više odgovore zbog partnera, usled čijih problema moraju da reaguju, a to proizlazi iz takvih osećanja. U ovom slučaju taj strah je u početku šlep, u smislu što ne znaju šta im nedostaje, već samo da moraju da postignu nešto više od onoga što znaju da bi resili svoj problem. To izgleda kao neka nestabilnost onima koji su im bliski. Oni znaju da nešto nedostaje, ali ne razumeju šta, dok na kraju ne počnu da postavljaju pitanja, čak i samima sebi ili u početku o sebi. Na najvišem nivou Lilit u devetoj kući je siguran vodič ka istini. U devetoj kući Lilit stvara jedan istražujući duh koji ima veliku potrebu za suprotnim mišljenjem - koje će onda da ispituje. Oni će istraživati neobične ili čak bizarne misli samo da saznaju šta je tamo. Mogu postavljati pitanja koja izgledaju bez odgovora onima koji su zadovoljni jedno140

sravnim životom u skladu s tradicijom ili društvenim normama, čak i kada su samoporažavajuće. Smatraju ih ako ne jereticima, onda bar osobama koje razdražuju one kojima nije stalo da ispituju, već prihvataju propise, filozofiju ili način života koji nikada nisu analizirali izvan očiglednog ili ispitivali van postavljenih pravila radi donošenja zaključaka. Bez obzira na sve, oni podstiču druge na razmišljanje, makar i antagonističko u početku. Međutim, više vole da ne budu suviše očigledni u tome da se u njihovu potrebu za razumevanjem stvari ne bi neko ozbiljno umešao ili da ona sama ne bude osujećena. Ako očekuju da će se to desiti, skloni su da glume slaganje s tim, da bi se udaljili od predmeta ili ga jednostavno napustili. To ne znači da su nepošteni. To je samo zaštitna mera protiv nepotrebnog suprotstavljanja ili osujećivanja kroz izlaganje njihove motivisane želje da razmišljaju, naročito ako vide da osobe to prihvataju. To će podstaći u njima emocionalnu odbrambenost, koja će im uništiti perspektivu, čineći da se osećaju zarobljeni, postanu nepodnošljivi ili izgledaju glupavo. Mogu biti veoma prijatni i dobri slušaoci tuđih ideja zbog svoje velike radoznalosti, i čak će izgledati da ih prihvataju. Oni uče ili će naučiti važnost dozvoljavani a umu da se odmori da apstrakcija ne bude izgubljena za emocionalnu odbrambenost. Tada će se osećati iznenađujuće inferiorni u datoj situaciji - što i jesu. Obično će daleko ići da biste se vi osetili intelektualno prijatno sa njima, da bi oni mogli biti intelektualno opušteni. Velika duša, Jupiter u devetoj kući, izaziva objektivnu svesnost. Ona je uvećana nepristrasnošću Lilita, koji frustrira prizemna objašnjenja. U ovom slučaju Lilit bi bio osujećen nalazeći osobu tiho zaprepašćenu (a ponekad možda i malo zavidnu) u prihvatanju koje drugi mogu naći u onome što njima izgleda kao pojednostavljeni odgovor za tako veliku ideju kao što je Bog ili vasiona. Dok osoba ne počne da
141

DEL FIND Ž EJ

ASTROLOSKA LIUT

traži ili da postupa po svojim objektivnim idejama, ne mo-' že da se oslobodi izvesne proganjajuće usamljenosti od istine, Boga i ljubavi, ako to sebi prizna, i iritirajućeg osećanja emocionalne zavisnosti, kojeg se potajno užasava. Na kraju su on ili ona prihvaćeni kao neko sa čudnim idejama u porodici. Mnogi s ovom pozicijom gravitiraju ka astrologiji, a da ne pominjemo neortodoksne religije ili filozofiju, paranormalno itd., da bi našli odgovore na pitanja koja nikako ne nestaju. Drugim recima, potrebno je da objektivizuju stvari za sebe i razviju viziju koju će podupreti znanjem ili racionalnim idejama o Bogu. Ali, čudno je da, dok u isto vreme odobravaju zasluge naučnog vrednovanja ili tradicionalne sistematične analize, izgledaju kao neka enigma -ni riba ni ptica. Uistinu, to je bolja strana vrednovanja nasuprot disharmoniji. Naučnici među njima skloni su da naprave taj jedan korak dalje u nepoznato koji ugrožava njihov kredibilitet u naučnim krugovima. Međutim, njihove ekspertize o racionalizaciji na kraju im obezbezbeđuju dobro mesto. Poštuju znanje, kao i učene ljude, knjige, autore, izdavače i izdavaštvo, specijalizovane biblioteke i putovanja. Privlače ih informacije, ali ne u istom smislu kao i Blizance, koji žele podatke, već u smislu Strelca, koji se nalazi u većem konceptu celine bez obzira kako to izgledalo daleko. Kada su bezlično motivisane, drugim recima, intelektualno, kreativno ili iz estetskih razloga, ili zadovoljstva, ove osobe mogu biti neobično dobri pisci, kada ostali faktori horoskopa to podržavaju, iako su skloni da ublaže neobične poglede da bi zadržali intelektualnu atmosferu slobodnu od nepotrebnog suprotstavljanja. Kada su nesebično orijentisani, oni pomažu i inspirisu one koji podučavaju ili pišu. Imaju neobično oštro oko za provokativne informacije, oni su hrabri prethodnici apstraktnog u umetnosti i razmišljanju,142

12*55

Slika 9. Federiko Felini - režiser, 20,01.1920, 2100 MET, Rimini, Italija, 12E35-44N03 Izvor: Penfield

mogu biti katalizarori za širenje višeg ili okultnog znanja za one koji će ga tražiti. Oni znaju da istina u bilo kom obliku ne čini život težim u ovom univerzumu već ga, u stvari, čini beskrajno lakšim ako je jasnije shvaćena. Osobe s Lilitom u devetoj kući mogu se često naći u izdavaštvu, ili kao izvidnici kod novih materijala. Kao umetnici, fotografi, oni pokreću misli putem simbola u njihovom izboru slikanja. Oni se takođe mogu naći u produkcijskom radu stranih filmova ili filmova koji pokreću misli putem bizarnog ili neobičnog. Kod poslednjeg imamo italijanskog filmskog stvaraoca Federika
143

DELFIN DŽEJ

ASTUOLOSKA LILIT

Felinija, čiji je Lilit u devetoj kući u trigonu s njegovim Suncem/Mesecom/Merkurom u Jarcu u petoj koji uvećava, potpomažući njegove kreativne napore, i kvadrat s Uranom u usponu u Vodoliji, obeležavajući bizarno, erotsko ili neobično u samoj priči (vidi sliku 9). Da pomenemo još nekoliko drugih koji imaju Lilit u devetoj kući - Edgara Kajsa, koji je izneo najprovokativniji štampan materijal na popularnom tržištu, i Alberta Švajcera, koji nije toliko predavao filozofilju koliko je živeo na svoj način i bio inspirativni primer drugima. Imamo pisce Grejsa Metalijusa, Dala Lija i Roberta Riplija. Među izdavačima, Pola G. Klansija iz "Američkog astrološkog magazina" i Roberta Karla Janskog iz časopisa "Astrološke analitike", Vana Nujsa, Kalifornija.

Lilit u desetoj kući
U desetoj kući Lilit harmonično podstiče karijeru na literarnom i umetničkom planu, kao i inspirativni rad u svešteničkom radu ili povezano s njim i u okultnom. On podržava profesiju u kojoj se osoba može iskazati kroz intelekt, kreativnu maštu ili kao iscelitelj. Otkrili smo da mnogi sa Lilitom u desetoj kući imaju jake psihičke i medijumske sposobnosti jer je Lilit uzdignut i ugaoni i širi je uticaj neobičnog ili "različitog" u horoskopu. Svetovni i nekreativni elementi u poslu ne postoje kod Lilita u desetoj kući i on dugo ne toleriše ništa obično. Pozicija Lilita u desetoj zahteva izražavanje na poslovnom planu, koje je na neki način značajno, a ne samo materijalno ili površno korisno. Ništa drugo neće odgovarati. U suprotnom dolazi do frustrirajućih osujećenja ili, u najboljem slučaju, stalnog razdražujućeg straha da nemaju dovoljno siguran posao ili da neće naći posao koji je ono što su želeli i
144

koji mogu da savladaju. U okviru uobičajenog, ili kada su materijalistički motrvisani, osećaju da im je pozicija ugrožena na čudan način. Osećaju se inferiorno što i jesu - čak i na mestu predsednika kompanije osećaju moguće narušavanje svog položaja u bilo koje vreme, kao da ne rade dovoljno, što je ovde tačno. Ako je na ovom nivou Lilit osujećen, on osujećuje. Frustriran od mnogo značajnijeg ili različitog od običnog izražavanja - Lilit frustrira. Potreba za vladanjem je jaka, iako to mogu da poriču čak i sebi. Kada su sebično orijentisani, ispravno ili ne, postoje skrivena osećanja neadekvatnosti u karijeri, kao da su uvek na pogrešnom mestu. To im stvara tenziju koju drugi primećuju. Preterana personalizacija na poslu ometa njihovo priznavanje: iako to može biti dobar rad, oni iznad njih osećaju da im on ruši autoritet. To stvara kod pretpostavljenih suptilno osećanje pretnje ili podrivanja u nekom budućem vremenu. To nije njihova namera, ali u poslu u kome nemaju kreativnosti oni ostavljaju takav utisak i to je uzrok mnogih problema sa njihovim poslodavcem. Da li to imaju na umu ili ne, zavisi od drugih faktora u horoskopu, ali obično to nije slučaj. Ipak, takav utisak stvara neprijatnu atmosferu ih nepoverenje prema njima koje je nemoguće otkloniti. Ta osoba oseća nepoverenje i rastuće neprijateljstvo poslodavca, zbog čega mu je uvek potrebno da ima dokaze za sigurnost na poslu, njegovo prihvatanje ili uvažavanje. To je začarani krug. To može da dovede do neverovatnib svađa, koje ih mnogo puta primoravaju da ih izglade na svoju štetu i da se jadno osećaju na poslu. Orijentacija na karijeru i javnost veoma je jaka - a izgleda suprotno. Prema porodičnim dužnostima odnose se samo onoliko koliko je potrebno, i osoba s Lilitom u desetoj će upotrebiti bilo kakav izgovor "da se vrati u kancelariju", naročito ako je muškarac. Za žene, to je karijera ili važna javna funkcija van kuće. Čak i kada su administrativni ta145

DELFIN DŽEJ

ASTIKILOSKA LlUT

lenti superiorni, kada lično unese u to osoba može iznenada da se ponaša neverovatno nezrelo, postajući šlepa za situaciju, što je rezultat njenog suviše ličnog učestvovanja u tome. To ostavlja otvoreno pitanje njegove ili njene kompetencije. Dok, ili sve dok se ta osoba uspešno ne deperso^ nalizuje u profesionalnom životu, drugim recima, nema jedan bezličan, intelektualan ili striktno kreativni pristup, koji joj je veoma potreban (o čemu govori Lilit, a u ovom slučaju kod poslova desete kuće), ona ne može biti zadovoljna niti pružiti zadovoljstvo. Njihova lična nesigurnost prema poslodavcu, ili kao poslodavca, stvara ili privlači nemoguće napetu atmosferu u kojoj radi. U osetljivim horoskopima (vodeni u usponu, Mesec visoko u horoskopu, Neptun u prvoj, mnogo ženskih planeta ili kuća], Lilit može da se manifestuje kao poslodavac, koji se lako intimizuje i pokazuje pomenutu nesigurnost. Zbog takvih problema ova osoba je na kraju primorana na hladnu bezličnost, koja im je potrebna da se njome bave. Ako je to slučaj, privlačenje potiče direktno iz nemogućnosti da razvije ili zadrži profesionalni (nelični) stav u okviru svojih dužnosti. Oni moraju da nauče da te odnose drže striktno van ličnih nivoa da bi funkcionisali i sprečili svoje poslodavce da negativno reaguju zbog osećanja da je ugrožen njihov autoritet. Lilitove frustracije imaju pozitivan uticaj da bi pokrenule osobu prema poslu koji više odgovara njenim talentima i većem razvoju. Negativna Lilitova energija pokreće osobu da napusti ono što radi i krene na nivo na kome bolje izvršava poslove - bilo to prijatno ili ne. To mora biti nešto gde će oni upotrebiti svoj fini poslovni intelekt desete kuće,snaga da inspirišu van uobičajenih ideja i kreativno izražavanje u javnom životu. Lilitova osujećenja dešavaju se samo na područjima koja su oni prerasli, pokazujući da je impersonalizacija neophodna pre nego što se veći talenti, koje
146

sigurno poseduje, ne realizuju. To se često dešava kod prvih poslova ili karijere pune problema. Dovoljno je reći da kao što Saturn zahteva materijalnu objektivnost, tako je na sličan način Lilit bezličan i zahteva emocionalnu objektivnost. U ovom slučaju to je u okviru posla i poslovnih odnosa. To može zvučati hladno ili indiferentno, ali Lilit je indiferentan i postaje zreo bez osećanja. Inače, on uništava, razara, poništava ili frustrira. Mnogo je pisano o Lilitovim osujećenjima, dovoljno da ovde potvrdi određenu snagu koja deluje na ovoj tački. Međutim, logično je da ako Lilit deluje u nekim horoskopima, on mora delovati u svima - s pozitivnim efektima takođe, jer ovde nema u svim horokopima problema. Baš nasuprot, na primer, u intelektualnom ili kreativnom horoskopu, gde je bezlični faktor prirodni deo ličnosti (Vodolija u usponu, istaknut Uran ili mnogo vazdušnih planeta), problemi se lakše rešavaju ili su minimalni, ukoliko ih uopšte ima. Kada su ciljevi i namere u poslu nešto više od samog obezbeđenja osnovnih potreba ili ličnog prestiža u svetu, nešto gde može izraziti svoju višu ličnost, kao u književnosti, umetnosti, na polju društvenih usluga, zabave ili pronalazaka, Lilit predstavlja dinamički sindrom uspeha koji osobi pruža neverovatno zadovoljstvo. Bezličnost Lilita u desetoj inspiriše one koji razmišljaju u terminima kreativnog ili društvenog doprinosa u onome što rade. To mogu biti učitelji, pisci, glumci, direktori škola ili pozorišta, sveštenici, astrolozi ili sponzori kreativnog izražavanja drugih. Može da bude na psihičkom, okultnom ili parapsihološkom planu, jer se oni izražavaju iz senzitivnog a ne ličnog nivoa. Budite sigurni da ti ljudi imaju nešto značajno da daju, jer je Lilit naročito jak u desetoj gde je slučajno uzdignut. Uspesi na poslu, karijera radi što većeg materijalnog dobitka, prestiža ili moći sami vas nikada neće zadovoljiti, bez obzira kako uspešno spolja možete izgledati. Postoji ne147

DELFIN DŽEJ

ASTROLOSKA LILIT

mir, ili uvek ta razarajuća sumnja da vas niko ne primećuje, ili ste u opasnosti od toga. Posao koji podstiče vaš um dozvoljava da se pokrene vaša kreativnost ili koristi vaša plodna mašta kao način na koji ćete pronaći blagodeti koje želite. Ako je horoskop usmeren na posao, motivacija treba da bude ka poboljšanju datih usluga, davanju dužnosti kod kojih će se upotrebiti mišljenja, kreativne snage ili incijative kod ljudi, razvijanje što veće savršenosti kod proizvoda, držeći ih na poštenoj ceni i savesno zadovoljavati zahteve za kvalitetom onoga što se nudi. To je u suprotnosti s kvantitetom ili profitom. Morate se usaglasiti sa samim sobom zbog kompromisa koje vidite oko vas ili osećate da morate da ih pravite zbog većeg profita. Iako su prihvatljivi i poslovno pametni, oni ipak nisu ispravni u etičkom smislu. Poslovi kao skladišta knjiga, prodavnice umetničkili potrepština ili bilo šta što zadovoljava umetničke ili kreativne zahteve ili ukuse, mogu biti neobično uspešni. Usluge ili umetnička motivacija, intelektualna ili imaginarna izražavanja, ili bavljenje nečim neobičnim, pravi razliku između uspeha i neuspeha u onome što radite. Postoje osobe koje mogu da se posvete dvema karijerama u slučaju kada jedna ne uspe. Ali, značajno je da će druga biti više "uslužna" ili kreativna, u njoj će se izraziti neka originalnost. Osoba će u toj naći više zadovoljstva. Roditelj istog pola, čija neobično jaka ličnost (suptilno ili direktno, u zavisnosti od drugih faktora u horoskopu), gubitak ili zanemarivanje od strane roditelja mogu da imaju jak uticaj na motivaciju kod deteta zbog kasnije ambicije i očekivanja da bude nešto više nego što jeste. Snažno samoprojektovanje kasnije na poslu može biti u direktnoj vezi s tim. Osoba s Lilitom u destoj mora da bude više odana "duhu" svoje profesije - njenim ciljevima i idealima, ili intelektualnom, kreativnom ili duhovnom razvoju iz koga mo148

12X55 12H55

Slika 10. Kerol Burnet - televizijska zvezda, 26. 04. 1933, 0415 CST San Antonio, Tezas, 29N25-98W20 Izvor: B. C. per Penfield

že da se izrazi ili da ga podstakne u drugima, a ne zbog svojih sebičnih ciljeva. Tada će Lilit biti pravi vodič ka uspehu, kako u profesiji koju obavlja, tako i kao društveno doprinoseće ljudsko biće. Tada se često smatra autoritetom, jedinstvenim ih posebnim u svom domenu. Među piscima imamo Granta Levija, Elberta Bendžamina i Lievelina Džordža. Na polju zabave imamo Marion Dejvis - poznatu filmsku zvezdu, Pet o Brajena - poštovanog glumca u kvalitetnim filmovima 40-tih i komedijaša Kerola Berneta s televizije (vidi sliku 10). Lilit gospođe Bernet u Jarcu takođe slu149

1211850

Slika 11. Albert Ajnstajn - Physicist, 14.03.1879, 1130 LMT, Ulm Wurttembeig, Nemačka, 48N24-10E00 Izvor: Poznate ličnosti od Wemyss i Gauquelin 12K50
DULFIN DŽE;

ASTlUlUlSKA LlI.I'V

Ovna, u sekstilu s Marsom na kraju Jarca i kvinoksu s Uranom u Devici (slika 11). Njegovo potupno predavanje poslu donelo mu je ispunjenje obećanja briljantnosti koju Lilit nudi svakom ko je odan kreativnim ili tehničkim dostignućima kada je u desetoj kući.

Lilit u jedanaesto) kući
Osobe s Lilitom u jedanaestoj kući nikada nemaju taj osećaj da potpuno pripadaju grupi. Čisto svetovni element u prijateljstvu za njih stvarno ne postoji. Nema ničeg pasivnog ili ličnog kod Lilita što može dugo da se toleriše a da se ne pojavi neprijatno osećanje da je u senci. Međutim, kod zajedničkih intelektualnih, kreativnih i drugih bezličnih aktivnosti koje zaustavljaju emocionalni ego, oni su stvarno najpouzdaniji, od koristi i veoma inspirativni prijatelji koje možete imati. Mnogo puta će biti na čelu društvenih funkcija zahvaljujući svojoj sjajnoj ličnosti. Osećaju se neobično prijatno i imaju veliki afinitet prema osobama, čije mišljenje ili talenat poštuju, mogu da nauče od njih, podučavaju ili nešto doprinesu. To su neobično bistre osobe, društveno senzitivne i inventivne kada su bezlične. S druge strane, ako osoba ne može da se depersonalizuje u prijateljstvu, drugim recima zaboravi sebe, Lilit stvara zabrinjavajuće osećanje ignorisanosti i bezličnosti. To dovodi do ličnih konflikata, zabrinutosti, nesigurnosti i često ozlojeđenog osećanja društvene inferiornosti, naročito u ranoj društvenoj orijentaciji. Na tom nivou, mogu biti drski, neprijateljski raspoloženi, zlovoljni, a neki će stvarati probleme. Dakle, vilo prepredeni i skloni ispadima koji su bez smisla. Pitajte njihove prijatelje. Osećaju da im je uskraćeno razumevanje, lično priznanje ili da budu cenjeni što im je potrebno (kao deci) da bi ponovo osigurali svoju sigur151

čajno uzdignut u desetoj, doneo joj je veliki uspeh, jer nije bila samo glumica varijetetskog šoua, koji se dugo davao, već i inspiracija onima koji su radili za nju. Često su govorili da je ona bila ono što ih je sve držalo zajedno. MCom vlada Jupiter u šestoj u trigonu s Lilitom i daje primer podrške, poštovanja i poverenja koje je dobijala kroz svoju nepristrasnost (Uran u prvoj) i povučenost (Ribe u usponu], koja je svoju genijalnost uvek usmeravala na uspeh njene grupe. U naučnom svetu imamo matematičara Alberta Ajnštajna, čiji je Lilit u desetoj spojen sa Saturnom i Merkurom na početku
150

DELFIN DŽE;

ASTUOLOSKA LIUT

nost kod ljudi. Efekat je šašavim suprotan. Ako ova osoba sama traži da zadovolji svoje sebične ili ego potrebe u prija teljstvu ili u grupnom radu, bez obzira koliko to zaslužuje, ona će samo privući ista sebična očekivanja od drugih i biti frustrirana. Lilit je bezlična vibracija, i ništa više. On samo dosledno podržava (ili forsira) nepristrasnost u okviru dru štvenili odnosa. Do zadovoljstva će doći samo ako se osob;i prepusti onome što se dešava i zaboravi na sebe. Samo tada je ona nadmoćno prihvaćena i posvećena. Lilit je ekstreman na jedan ili drugi način. U jedanaestoj kući Lilit ukazuje gde u toj osobi treba da se razvije preko potrebna objektivnost. A to je kroz učestvovanje u neličnim aktivnostima, intelektualnim interesovanjima, aspiracijama na poslu, duhovnim ili kreativnim ciljevima koji moraju biti na bazi prijateljstva ili učešću u grupi. Inače će pokazati svoju manu, a to je neverovatna osetljivost, što oni blisku njemu mogu da posvedoče. Ništa drugo neće vredeti, jer ništa drugo ga neće odvući od njega samog. On je ionako suviše subjektivan - čega se potajno užasava., emocionalno okrenut sebi ili neverovatno naivan, zbog čega postaje povređen i uznemiren (ili uznemiruje) kada lično kroči tamo gde se on oseća osujećen. Oseća da je u senci drugih, svesno ili ne. S jedne strane može zahtevati stalnu pažnju drugih za sebe i svoje probleme ili, s druge da kompenzuje svoju osetljivost iznenadnim napadnim ponašanjem koje izgleda neotesano i grubo ali koje u stvari potiče od ozlojeđenosti i ponosnog odbrambenog ponašanja. Lilit vlada intelektualnom dušom. Zbog potupno bezlične/univerzalne/društvene prirode te planete, ona jasno predstavlja frustraciju, razočaranje ili poricanje emocionalne personalizacije u kući koju motiviše. U ovom slučaju to su stvari koje se tiču jedanaeste kuće. Lilit je anatema za osećanja i ljudske slabosti. On ukazuje, kada je negativan, gde su naivnost ili glupa očekivanja njegova Ahilova peta.
152

U jedanaestoj, osoba, iako netolerantna prema drugima, od drugih zahteva i očekuje ne samo toleranciju već potpunu podršku i poštovanje. Rezultirajuće razočaranje zbog neuspeha s kojim će se suočiti nateraće je da bude realističnija, što joj je potrebno da bi uskladila svoju prirodu želja. Nema izvinjenja kod Lilita. On tako bezlično zahteva emocionalno sazrevanje (odrastanje) kao što Saturn zahteva savršenu organizaciju u kući u kojoj se nalazi. Lična nepristrasnost prema ljudima, koju traži Lilit, kroz sudelovanje u intelektualnim, estetskim, kreativnim ili grupnim ciljevima, dozvoljava samo tim višim stavovima da stvore uspešnu atmosferu za razumevanje koja će biti potpuno van ličnog slaganja ili neslaganja s tim. U njoj svako može slobodnije da radi i priča, daje i prima predloge i uživa u nečemu što je postalo neverovatno stimulišuće društveno iskustvo u sleđenju dotičnih ciljeva. Profesionalne oblasti interesovanja značajno stvaraju emocionalnu nezavisnost koja dozvoljava da se objektivnost razvije kod te osobe. Njemu ili njoj to je potrebno da razviju i steknu zrelost u društvenom izražavanju. U okviru takve zajedničke podrške Lilit stvara neverovatnu bliskost sa prijateljima, da ne govorimo o velikoj privlačnosti u grupi koja privlači odane sledbenike i studente. Zaista, Lilit povećava ubedljivostiuspeh gde postoji depersonalizacija, a frustrira lične ego tripove. Problemi koji se ovde javljaju će ukazati da se ovo poslednje dešava, bez obzira koliko je opravdano ih učinjeno da izgleda suprotno. Čak i kod najpozitivnijih osoba, kada se pojavi nelično, osećaj da je "uništena" ili nije cenjena može izazvati izlive iznenadnog grubog ponašanja, drskosti ili samoodbrambeni stav. Mogu biti i sva tri (karakteristike Lilitovog negativnog ponašanja], u direktnom kontrastu s njenom neličnom objektivnom stranom, kada je tako zapanjujuće samopodržavana, zaštitnički fascinantna i poštovana. Lilit je ona
153

DELFIN DŽEJ

ASTROLOSKA

LILIT

specijalna vrsta enigme i može osobi doneti reputaciju ekscentrika. Prijatelji ne vole baš mnogo da slušaju njene probleme. U stvari su prilično iznenađeni neočekivanim obrtom stvari ili nezrelošću koju pokazaje u svom ponašanju -koja zaista i postoji. Oni mogu čak i da razumeju, ali ne znaju šta ta osoba hoće. Oni će slušati, ali će im postati neprijatno zato što ta osoba ne može da resi svoje probleme. Oni mogu jasno ili odlučno da kažu šta konstruktivno mogu da urade ili ako to ne uspe, ljubazno da povlađuju njenom egu dok ne bude u mogućnosti da se izvuče, jer u takvim okolnostima osoba u stvari i ne želi njihov savet. Ona samo želi da joj potvrde kako je ona sjajna. Imajući Lilit u jedanaestoj kući oni u drugima ističu Lilit. Nemajući sposobnost da se distanciraju od sopstvenog ega u to vreme i da sebe shvataju manje ozbiljno, mogu postati iznenada rastrojeni kada njihova lična zabrinutost nastupi, što može biti iznenada i bez vidljivog razloga. Kad god Lilit uskraćuje sigurnost ega osobi (što i radi], to se dešava tamo gde su sebična očekivanja koja ih uništavaju. U jedanaestoj kući Lilit nesrazmerno uvećava svaku vašu slabost prema ljudima. Profesionalno govoreći, kada se to pokaže, to umanjuje vašu vrednost kod pretpostavljenih koji se boje da rizikuju zbog vaše nesposobnosti da se složite sa drugima, bez obzira kako ste inače briljantni -jedno važno razmatranje jedanaeste kuće. U jednom slučaju, žena, doktor nauka, imala je izvanrednu preporuku o radu, na osnovu koje je dobila zaposlenje na univerzitetu, gde je vodila obrazovno odeljenje. Međutim, Odbora za procenu okar akter išao je njen odnos u okviru odeljenja kao neodgovoran i ona je isključena. Njen Lilit u jedanaestoj kući je u Lavu u konjukciji sa Severnim čvorom, u kvadratu sa Saturnom u Škorpiji, a njeno Sunce u Biku. Uvek se plašeći da je njena sigurnost na poslu ugrožena, njenim kolegama, učiteljima, često je bilo nemoguće
154

d a i z a đ u n a k r a j s n j e n i m p r e d r a s u d a m a i d r a m-a t i č n i m p o n a šan je m ; iak o je in ač e b ila fan ta stičn a , sm atra li su d a je p rob lem atičn a. M o ž e k o n tra d ik to rn o d a zv u č i d a k a d a je o so b a n elič n a u p ristu p u m o ž e d a ti sv e n a jb o lje o d seb e i d a b u d e o d lič a n ru k o v o d ila c, a li k ad a se ličn o u k lju č i m o ž e b iti z a p la šen a ili n e ra zu m n a . U sv a k o m slu č aju , o v e o so b e su sp o so b n e za t a k v e k r a j n o s t i . P o š t o v a n j e p r i j a t e l j a m o ž e i z n e-n a d a d a n e stan e ili d a se p o lju lja n ek o m n ev ero v atn o lo še iz re če n o m p rim e d b o m ili p ism o m . M o g u u ću tk atiti n ek o g a u tren u t k u , z b o g n e k e n e v i n e p r i m e d b e , i t a k o i z r e ć i n e š tšoe š t o i s u v i g o v o ri o n jen o j ili n jeg o v o j n e sig u rn o sti. P ro su đ iv an je se u čv ršću je sam o p u tem so fisticiran o sti k o ja se po stiže kro z d e p e r s o n a l i z a c i j u , d r u g i m r e c i m a , s a m o z a b o r a v lej ,a n j e m s e b T a k o đ e je , što je v e o m a v a ž n o , u z d ig n u ta o p šta ž e lja z a o n im što se n ad aju d a d o b iju u sv o m ž iv o tu . P lem en ita po d rška drug im a u njihovo m kreativnom , d u h o v n o m ili in te le k tu a ln o m ra z v o ju je d an je o d n ajle p ših d ru štv en ih izraza. T u on i m og u n ajlep še d a zablistaju jer i m a j u o d l i č a n o d n o s s a d r u g i m a , d a p o d s t a k n u- n j i h o v e t a len te n a tak av n a č in k o ji n ik o to n e m o že . O n i jed n o stav n o z n a ju o n o š t o m o ž e t e d a u r a d i t e , i k a d a v e r u ju- u v a s i s p u n jav a ju v a s p o v e ren jem za k o je n iste zn a li d a je m o g u ć e. O s o b a s L i l i t o m u j e d a n a e s t o j , j e d n o m k a d a s e o s l, o b o d i s e be m o ž e b i t i p r v i p o k r e t a č l j u d i . P o b e d a j e u o s oo b a đ a n j u ld s e b e . K a d a s e t o u r a d i n a n a č i n " ž i v i i p u s t i dvre "g,e d a ž i u i l i n e s e b i č n i m d u h o v n i m p r i s t u p o m l j u d i m a ,a o n i l i on postaju zaista posebni ljudi i izvor inspiracije grupi. Z a i s t a č u d n o , m e d u o n i m a k o j e p o d r ž a v a j u n a ć ig ić e s e m n o n jih o v i u čitelji, a d a n e p o m in je m o isk re n o p o što v a n je n j i h o v o g r a s t u ć e g u g l e d a , k a o i d u b l j a p r i j a t e l j s t-v a k o j a d r u g ačije nisu u p ozn ali na o sn o v u to g p ošto v anja. A k o u starijem d o b u o n ili o n a jo š d o ž iv ljav- ju fru stra a c ije u p rija te ljstv u , b u d ite sig u rn i d a je to m e d o p rin e la n jiL55

LJU T
DEUPIN DŽEI

hova samoživost, svesna ili ne. To je uobičajeno, sve dok svoju emocionalnu zavisnost od prijatelja ne zamene impersonalnim interesovanjima za prijatelje. Na kraju, mi privlačimo iskustva koja proživljavamo i u kojima se ogleda naše ponašanje. Da biste izbegli da vam se sudi, s čime teško možete izaći na kraj, analizirajte situaciju s logične ili pragmatične tačke gledišta i dođite do ispravnog i bezličnog zaključka. To će vam doneti kredibilitet i pozitivna interesovanja od drugih za vaše ideje. Kod usvojene dece i rođaka mora da se uspostavi kreativni odnos ili intelektualno međusobno uvažavanje, susretanje mišljenja kao kod prijatelja, a za mlađe da uvek osećaju da su prihvaćeni sa vaše strane. Oni ne mogu da se ponašaju prema vama na uobičajeni prisan način. Oni su isuviše podložni osećanju inferiornosti prema vama ili osećaju da su u vašoj senci. Važno je da poštujete njihovo pravo na njihove odluke i mišljenja, kao što vi imate vaše, i da uspostavite komunikaciju u kojoj ćete stvarno bolje upoznati jedni druge. Tada ćete, na vaše iznenađenje, otkriti da je ta mlada osoba fascinantna i da od nje možete mnogo naučiti. On ili ona su neobično bistri, ali imaju problema da se uklope u društvo sa ljudima, počevši od vas. Možete da podstaknete talenat koji on ili ona imaju i tada će se pojaviti lepo prijateljstvo među vama, bazirano na razumevanju i poštovanju koje dozvoljava različitost.

Lilit u dvanaestoj kući
Lilit u ovoj prirodnoj kući Neptuna uvećava ideale, osetljivost i bilo koji nivo osećajnosti u karakteru te osobe. U dvanaestoj Lilit čini osobu osetljivom za duboke izvore eterične energije, što se ogleda u neobičnoj maštovitosti kada je pozitivan, i iluzijama ili samozavaravanju kada je negati156

van aspekt. Kada je pozitivan, nastaju proizvodi lepe kreativne imaginacije. To ukazuje na sklonost za rad sa bojama, slikanje ili senčenje, pokazujući umetnikov talenat ako ostatak horoskopa to podržava. Postoji sposobnost za rad s nevidljivim - kao što su energetska polja ili kao naučnik ili mistik, u zavisnosti od tipa horoskopa ili sa delikatnim nijansama zvuka ili ritma - kao kod muzičara ili igrača. To može biti metafizika ili paranormalno - kao u slučaju psihologa ili parapsihologa. Mogu da glume na pozornici ili u filmovima jer mogu ubedljivo da se identifikuju sa zamišljenom ulogom, zbog neobične sposobnosti da lako stupe u svet mašte. Imaju duboku mističnu svesnost koju mogu da ne priznaju ili da negiraju njeno prisustvo, zbog preteranog prisustva u njhovim mozgovima kao jaču realnost, za koju se potajno plaše da ne mogu da savladaju, da može da ih odvoji od drugih ili da izazove odbojnost. To stvara jedan neobično bogat unutrašnji život - koji je posebno razvijen kod samoživih osoba. Kada je sebično motivisana (ispravno ili ne) ili kada su emocije nekontrolisane ili pogrešno usmerene Lilitov viši stepen inspirativnog vodstva osujećuje pozitivno izražavanje zato što je potpuno stran negativnoj prirodi želja i zato oslabljen. On je neprijatelj telesnim željama, gde je osoba sklona da obožava svoje želje i bude šlepa za sve što može da ih osujeti. Tada vidovitost može da nestane. Lilitova energija izgrađuje, oslobađajući kroz nepristrasnost ili ličnu objektivnost da bi došlo do emocionalne nezavisnosti, okreće je na sebe da bi bukvalno zaslepila osobu za neke činjenice. To stvara ozbiljne samoodbrambene greške u njenom prosuđivanju. Lilit u dvanestoj uvećava iluzije do nezdravih nivoa, kada nedostaje nepristrasnost. Postoji neka vrsta naivnosti kod osoba koje imaju Lilit u dvanaestoj kući što veoma obmanjuje. Oni veruju u ono što oni idealizuju kao istinito, bukvalno, i ne pomaže nikakvo
1S7

ASTROLOSKA LILIT DLLPIN DŽET

ukazivanje na određene činjenice. Oni postaju otvoreni za obmanjivanje ignorišući (da bi ignorisali) signale na putu, zbog svog gotovo detinjeg optimizma. U to sumnjaju oni koji su im bliski, ali je zapanjujuće onima koji vide samo njihovo spoljašnje ponašanje. Njihova super mašta neizražena na višim nivoima uma, zanimanju ili pozitivnom izražavanju njihove ličnosti, radi umesto da fantazira. To kod nj ili stvara iluziju realnosti tako konkretne za njih kao što je kamena ograda za druge. Reći da je ova osoba naivna na emocionalnom nivou je remek-delo negovorenja istine. Oni izgleda da imaju jednu neverovatnu mentalnu blokadu kada je u pitanju njihova lična realnost. Na tom nivou njihovo inače dobro prosuđivanje je paralisano kada se pojavi nagoveštaj uznemirenja. Ljubav i naklonost i suviše znače, tako da ono sa čime ne mogu da se suoče jednostavno smatraju nepostojećim. Može se reći da su ove osobe bile inspiracija za izreku "zakopati glavu u pesak" ili "ono što ne znaš ne može da te povredi". Kada se konačno probude u teškoj stvarnosti, drugim recima, bez iluzija, osećaju se ne samo izdani, već i brutalno probuđeni. Postaju tako dezorijentisani kao da ih je neko probudio iz sna paleći sva svetla i vičući na njih. Lilitova brza negativna akcija ne oslabljuje toliko koliko izlaže jednu već nemoćnu situaciju. Nadajmo se da će to iskustvo bar doprineti izgradnji karaktera te osobe. Lažne situacije ili prijateljstva mogu trajati godinama, a gubljenje iluzija u vezi s tim označiće duboke promene u ličnosti. Strah od ponovnog verovanja u bilo šta učvršćuje njihov karakter što im je potrebno. U zavisnosti od ostatka horoskopa, ova osoba od sada može to da nadoknadi s malo većom dozom sumnjičavosti. To joj je potrebno više nego drugima da bi držala oči otvorene i tako izbegla samouništavajuće situacije. Lilitovi teški potresi su rezultat ponašanja Polijane, koja zaslepljuje objektivnost u ličnom životu. Lilit izlaže
158

stvari na bolan ali sazrevajući način. To radi zato da bi isprovocirala njegovo jako potrebno lično redefinisanjc. Potrebno je da sagleda svoj život na mnogo pragmatičniji način putem intelekta (logično) da bi postala dovoljno nepristrasna prema svojoj preteranoj maštovitosti i da bi je izbalansirala. Sve dok to stvarno ne želi da uradi, iako u drugim stvarima može biti ugledna, ova osoba je sposobna da se preda prijatnim, čak i naivnim snovima o tome šta osoba ili data situacija treba da predstavljaju, umesto da se drže činjenica. Mada im je teško da priznaju, očigledno čak i sebi, njih mnogo brine njihova sposobnost da se uklope u svakodnevnu stvarnost. Više vole da se izgube u svojoj velikoj opsednutosti ljubavlju i idealima. I tako imamo osobu koja se trudi da spolja pokaže i svima kaže: "Sve je u redu." Na kraju to postaje toliko automatski da postaje deo njih. Sve dok lična situacija služi njihovoj svrsi oni mogu potpuno da zatvore oči za stvari koje ne žele da vide, i to ostave po strani. Možete li videti kakvu oni imaju prednost u tome neko vreme? To je zapanjujuće, čak iako mogu biti diskriminisani u inače mnogo bezličnijim područjima života izgleda da nije logično zašto bi oni tolerisali izvesne lične situacije. Naravno, sve osobe s Lilitom u dvanaestoj kući ne reaguju na ovaj način. Mnogo zavisi i od ostatka horoskopa, a naročito od toga da li ima dovoljno pozitivnih znakova koji bi mu pomogli da se uzdigne iznad loše usmerenog poverenja (naivnosti) kroz prirodne mentalne i kreativne sklonosti koje daje Lilit. Kada je horoskop nepristrasan ili ima sposobnost da bude objektivan, negativno se prevazilazi ranije u životu ili se mnogo brže ispoljava. Kada je pozitivan imamo senzitivnu ili vidovitu osobu, koja može da uroni u područja koja produktivno ili bezlično kanališu senzitivnost da bi se više oslobodila u njihovoj bogatoj mašti. Na
159

DELFIN DŽEJ

ASTUOLOSK A LIUT

tom planu imamo glumce, umetnike, igrače, pisce, pronalazače, tehnologe ili posao koji zadovoljava kreativnu maštu. U svakom slučaju u svima njima je nešto od sanjalice. Kod Lilita nema ništa na pola puta.Lilit u dvanaestoj može biti osuđen na sebičan san, u suprotnom, on je prava inspiracija za umetničku dušu. Lilit je čist put za istinu, lepotu i zadovoljstvo u okviru viših vrednosti uma ili kreativnog talenta. Lilitova negativna (ili možete reći - negirana) energija kada je osoba samoživa i matreijalno/emocionalno orijentisana je blokirana, ali je konačno oslobođena u pozitivnoj koncentraciji energije u drugome. Tamo gde se nalazi Lilit pobeda je u otpuštanju i, u ovom slučaju, u samoživim snovima. Lilitova energija je samouništavajuća ako je osujećena. U ozbiljnim slučajevima, kada osoba ne može ili neće da bude nepristrasna, odbija da se resi lažnih snova, bez obzira šta joj se kaže, dok se oni ne sruše, može preokrenuti suviše poverljivo ponašanje u nezdravo ogorčenje, bežanje u tajnu popustljivost ili uništenje ličnosti zbog gubljenja iluzija. Ostavlja ih da se osećaju kao da su goli bez svojih prijatnih iluzija i izloženi hladnom svetu. U tom slučaju negativno ponašanje može na kraju da dovede do usamljenosti, zatvaranja, protraćenog života ili jednostavno stvoriti neku drugu iluziju kojom mogu udobno da se obmotaju. To samo odlaže neizbežno buđenje za još jedno gubljenje iluzija. Nije Lilit statičan, toliko koliko je želja "da se sakrije u snovima" ono što ih uništava. Jednoga dana kada su primorani da se suoče sa stvarnošću situacije (bez obzira kako se to desilo) moraće da priznaju da su to upotrebili da bi izbegli izvesne odluke kao i osobe koje su ih iskoristile. Problem ili zatiče iznenađenima, ali on je izgleda bio poznat svima sem njima. Osobi s Lilitom u dvanaestoj veoma je potrebna inspiracija jednog umetničko-imaginativnog okruženja. Ona može da bude rezultat njihovih estetskih usluga u dekorisanju
160

svojih domova da bi se njima okružili ili bar da bi imali jedan neiskvaren pogled na prirodu iz svoga doma. Oni mogu za izvesno vreme da se u njemu izgube iz "stvarnog sveta" u meditaciji, da bi osvežili dušu. To im je toliko potrebno koliko je nekom drugom potreban odmor i opuštanje tela. To suštinski zadovoljava njihovu potrebu i njihov veliki afinitet prema delikatnom i idiličnom, što je u stvari veća realnost za njih. Potreba da osveže dušu na estetski način je toliko važna za njih koliko su za druge hrana i piće. To im pomaže da dobiju ili zadrže svoju emocionalnu perspektivu i nepristrasnost u vezi sa sobom, zbog dobrog ličnog balama. Kada dobiju to što im treba postaju najkreativniji senzitivni umetnici i inteligentni naučnici (materijalni ili okultni), i to sve zbog strahovitog uvida i osećanja koje Lilit daje ovim ljudima u dvanaestoj kući. Kada je u pitanju zanimanje, glumci i glumice među njima savršeno koriste preterani faktor imaginacije Lilita u dvanaestoj kući. To je naročito bogat izvor iz koga mogu da iskoriste vizualizaciju stvarnosti koja nije njihova. Mogu potpuno da se zaborave i posvete drugoj stvarnosti te zamišljene ličnosti. To postaje njihova snaga a ne slabost, jer sposobnost da za izvesno vreme veruju da su lik koga oslikavaju omogućava im da se u njemu lako izgube. Nalaze veliko zadovoljstvo u oblasti zabave ili sličnim zanimanjima, gde mogu izvrsno da puste svojoj mašti na volju. A tako đe i u svetu umetnosti, gde ono što zamisle postaje inspiracija koja ih vodi u poslu i zadovoljava. U pozorištu, u nepristranosti prema poslu, Lilit daje viši nivo harizmi pamćenju i kvalitet razmišljanju da bi privremeno nešto nerealno pretvorili u nešto realno. Oni mogu da rade iluzijama kao svojim sredstvom za rad, držeći stvarnost i nestvarno jasno definisanim i izbalansiranim. Među takvim umetnicima imamo harizmatičnog filmskog glumca četrdesetih Džozefa Kotona; intrigantnu Gretu Gar161

li
DELFIN DŽEJ
ASTROLOSKA LI I J T

12J£39 Slika 12. Greta Garbo - glumica, 18. 09. 1905, 2100 CET, Stockholra, Švedska, 59N20 - 1SE03 Izvor: Ch. of Light Per Lois Rodden

bo iz ranih filmova, koja je započela svoju karijeru kao igračica (vidi sliku 12). Gospođi Garbo su se divili i cenili njenu profesionalnost. Ona ima Lilit egzaltiran u Blizancima u konjukciji s Plutonom, a u kvadratu sa Suncem u Devici u petoj kući i sekstilu s Venerom u Lavu. Danas se njeni filmovi smatraju klasikom. U privatnom životu bila je dobro poznata po svojoj iluzornosti i velikoj odbojnosti prema publicitetu. Ona je svoju profesiju smatrala samo poslom. Odustala je od glume 1941. godine na vrhu svoje karijere, bez objašnjenja.
162

U horoskopu gospode Garbo Lilit je dobro lociran po znaku u dvanaestoj kući, sjedinjujući sklonost ka usamljenosti, perfekcionizam i očuvanje privatnosti Plutona uvećanu konjukcijom i kvadratom sa Suncem. To objašnjava ne samo ekstreme u karijeri - jednog trenutka poznata u svetu a drugog iznenada nestaje s vidika, već i ekstreme u punoj saradnji s javnošću u vezi sa svojim profesionalnim životom, a potpuno zgražavanje i odbijanje da ti mediji uđu u njen privatni život. Preterana osetljivost Lilita na ovom nivou za osobu sa Lilitom u dvanaestoj jednostavno je pretvorena u neverovatnu tajanstvenost njenih dolazaka i odlazaka. Od tada je živela svoj život u potpunoj povučenosti iz javnog života i postala najpoznatija misteriozna žena našeg doba. Dok je Pluton odgovoran za veliki deo njene misterioznosti Lilit je odgovoran za legendarnost. Slavni Hauard Hjuz, s druge strane, imao je Lilit u kvadratu s retrogradnim Neptunom u četvrtoj kući, natalnim kao i prirodnim vladarem njegove dvanaeste kuće. To je stvorilo istu preteranu potrebu za tajnošću i krajnju odbojnost prema javnosti. On je, kao Garbo, na kraju postao totalni osobenjak (vidi sliku 13 na strani 193). Iako Lilit nije bio u dvanaestoj kući, upotiebili smo ovaj primer da bismo pokazali isti efekat kada je u bliskom aspektu sa Neptunom ili vladarem dvanaeste kuće, U njegovom slučaju, on je bio oba. On je u kasnijim godinama podlegao tome, jer je Neptun, vladar dvanaeste, bio u četvrtoj kući opisujući taj period. Ova digresija pokazuje nam istovetnost uticaja pozicije kuće u kojoj se Lilit nalazi i krajnjeg efekta Lilita na kuću koja je u jakom aspektu sa njenim vladarem. Kada su sposobne za duhovnu objektivnost, osobe s Lilitom u dvanaestoj kući mogu biti pokretači inspiracije kod drugih u svom naglašavanju nesebičnih ideala i mističnih verovanja (Meher Baba - mistik). Ako to horoskop podrža163

va, mogu biti izvrsni iscelitelji, što možemo videti kod ^arlsa H. Mayoa - osnivača jedne od najvećih svetskih medicinskih ustanova, "Majo klinike". Imamo neverovatno genijalnu viziju Vernera fon Brauna, aeronautičkog inženjera, koji ,e posle ostvarenja svoga sna o raketama i Ietelicama u Nemačkoj bio frustriran padom nacista u Drugom ^etskom ratu i pridružio se Americi. On je želeo da neometano nastavi svoj rad i nije bio sputan odlukama o lojalnosti. Njemu je to bio san; drugim recima, ono što je zamislio morao je i da ostvari - nije važno gde.

V Aspekti

164

Kada tumačite aspekte Lilita imajte na umu poseban nivo na kome se Lilit identifikuje. Zapamtite da on kvari ili frustrira namere koje služe emocionalnom ili ego zadovoljavanju, bez obzira kako izgledale nevine ili opravdane. Lilitu su strane sebične želje. On je uspešan i inspirativan samo za

mental no stimuli sanje, kreativ na ili duhov na nastoja nja, za bezličn o, impers onalno - bilo to u odnosi ma ili

u onome što radite. U osnovi Lilit predstavlja društvenouniverzalne instinkte i osujećuje sve sem društvenokreativnog, intelektualnog, usluge i nesebične namere. TRIGONI ILI SEKSTILI s njim možda neće uvek ukazati na okolnosti povoljne za osobu, emocionalno prijatne ili nezgodne prilike koje ovi aspekti obično pokazuju. Lilit nije odbojan (osujećujući) za te površne nivoe. Međutim, oni pokazuju gde je osoba sposobnija za ranije prilagodavanje njegovim ličnim osujećivanjima, i na taj način može da razvije nepristrasnost koja je ovde potrebna. Ono što hoću da kažem jeste to da, u ovom slučaju, rana frustrirajuća iskustva u kući gde je Lilit mogu mnogo brže da doprinesu sazrevanju ličnosti. On ili ona mogu da se spotiču na višem putu na kome se radi putem procesa suđenja i grešaka, ili na osnovu pametnih saveta pozitivnih Lilitovih tipova sa kojima će ovi Lilitovi aspekti da ga dovedu u kontakt. Ali, kao i kod Saturnovih aspekata, on to može prihvatiti kao
165

DE L FIND Ž EJ

ASTROLOSKA LILI T

životne činjenice ili može samo da ili odbaci. Izbor je njegov i mora {ili ne mora) biti pod uticajem drugih planeta koje utiču na onu koja je u aspektu s Lilitom. Ako on ovde prihvati svoja lična ograničenja, tada dolazi do velike harmonije koju ovi aspekti predstavljaju. Lilit oslobađa osobu od subjektivnosti kada su stavovi pozitivni, ali potpuno eliminiše sreću kada su negativni (sebični). Vrsta aspekta svakako pomaže, ali način motivacije ili namera je ta koja čini suštinsku razliku. Lilit ovde jednostavno uvećava potrebu za bezličnošću, nepristrasnošću ili intelektualnošću da bismo uspešno obavili zadatke kuće koju ta planeta predstavlja. Na kraju, to mora biti u nekoj oblasti životnog iskustva u kome se razvijamo ili živimo u većem stepenu društvene zrelosti. To je jednostavno tako. Aspekti sami po sebi nisu ni dobri ni loši. Oni su jednostavno aršin energije kojim se meri određeni stepen snage između dve planete. Kvadratni apsekti mogu isto tako da ukazu na isti stepen talenta kao i trigoni, ali njima je mnogo više potreban razvoj; ima važnih prepreka koje treba da se prevaziđu u zavisnosti od načina života na koji osoba živi; ili veći problemi u njihovom manifestovanju zbog grešaka u karakteru planete koju Lilit uvećava aspektom. KVADRATI ILI OPOZICIJE su mnogo teži, jer obično nije u prirodi pojedinca da tu bude bezličan. Oni će biti podmuklo osjećujući sve dok se osoba ne oslobodi preokupira -nosti sobom - a s tim i nekih glupih naivnih očekivanja, sentimentalnosti ili udobne sigurnosti kojom se zaogrće, i ne preda se volji viših snaga uma, duha ili kreativne mašte. Kroz to će razviti nova objašnjenja. To će osloboditi posebne talente koji će tada izbiti na površinu kroz Lilitove aspekte. Za prirodno nepristrasnu osobu, oštri uglovi mogu da pokažu tako jaku bezličnost da bi označili genijalnost zbog pozitivnih snaga uma koje tada Lilit može istaći. U tom
166

slučaju, to može biti osnova za jedan neverovatan talenat. U svakom slučaju, u okviru lično-emocionalnog života on ukazuje na kritične slabe tačke kojih stahio mora da se čuva - ili na periode lažne sigurnosti. Čudno može izgledati da osoba s oštrim uglovima u nekim područjima može biti mudra kao sova iz basne, ali tako neverovatno šlepa kada lično ili emocionalno stanje zakloni vidike i ona postane otvorena za besramno iskorišćavanje. Kada je osujećen Lilitov princip nepristrasnosti on uskraćuje jasno razmišljanje i čudno iskrivljuje logiku. Predmeti te kuće zahtevaju racionalni pristup i sve dok ne prihvati da je on odgovoran za stvaranje takve atmosfere, problem se neće resiti. Lekcija koju će naučiti obično je u emocionalnoj perspektivi. S tim na umu ponudićemo čitaocu naša otkrića da ih sam ispita u nadi da će kroz to još jedna vrata biti otvorena za veće korišćenje Lilita u tumačenju horoskopa.

Aspekti sa Suncem
LILIT U KONJURCIJI SA SUNCEM ILI U ISTOM ZNAKU KAO SUNCE uvećava na još veći stepen nego obično osnovne solarne kvalitete, interesovanja i talente. On uvećava snagu volje i dodaje izvesnu posebnost osobi koja je izdvaja od drugih. U OPOZICIJI Lilit forsira emocionalnu perspektivu i individualnost kroz odnose i fokusira u karakteru mnogo jače kvalitete znaka koji je u opoziciji - njegov polaritet. Na primer, ako je Sunce u Biku u opoziciji sa Lilitom, otkrićete jasno izražene tendencije ka usamljenosti Škorpije i više ekstremizma u karakteru ove Bik-Škorpija osobe. U ČETVROM ZNAKU KVADRATA SA SUNCEM Lilit generiše uočljivu razliku u toj osobi od ostatka porodice i nešto neobično kod roditelja suprotnog pola. Kada je pozitivan može se desiti da roditelj bude pisac ili ima neki neobičan talenat.
167

DELNN DŽEJ

ASTROLOSKA LU.IT

U negativnim horoskopima može da ukaže na osujećenje od strane roditelja (ili roditelju) na neki način u vezi sa tom osobom, ili neku veoma tešku vezu. U DESETOM ZNAKU U KVADRATU SA SUNCEM fokusira ambiciju i želju za karijerom. Sunce u bliskom aspektu ili u konjukciji s Lilitom daje jako prisustvo neukrotive volje. Ta osoba je jak individualista, tu nema greške, koja, dok ne baš pokušava da zaseni druge, mora da postane jedinstvena da bi se razlikovala od drugih. Ne može da sačeka poređenje sebe sa drugima, već više voli da svaka osoba stoji u svom svetlu - a naročito on. Iako može da se tako ponaša, u zavisnosti od horoskopa, on ne može potpuno svoju volju da podredi grupi na duže vreme bez unutrašnjeg nagrizajućeg nezadovoljstva koje se rađa u njemu. Ono će, pre ili kasnije, da eksplodira u akciji ili u recima koje će ga na kraju osloboditi senke za koju oseća da mu je nečiji ego nameće, čak I ako je to samoporažavajuće. Može izgledati da se rekcija pojavila niotkuda i nesnosno zbunjuje, čak i izluđuje one oko njega. Nije razlog toliko neka nezavisnost koju on ili ona zahtevaju, koliko je to pravo da se bude drugačiji koje ova osoba mora da zadovolji u sebi, kao i da ga drugi priznaju. On razume kritike na svoj račun ako su osnovane na onome što radi s nepristrasne tačke gledišta, ali nikad zato šta drugi očekuje od njega nešto s lične tačke gledišta. U poslednjem slučaju osoba može odreagovati potpuno neverovatno, kao da je neko hteo da joj uskrati Božija prava kraljeva. Na emocionalnom nivou može biti egoističan kao što može biti ljubazan i ljupko smeran kada je neličan. Liht izvlači ekstreme na svakom nivou. Iz jednog ili drugog razloga ti ljudi su istaknuti i mogu biti najlojalniji prijatelji ako ne pokušavate da dominirate nad njima. Sasvim suprotno, ukoliko to pokušate, oni će vas, u zavisnosti od horoskopa, ili izbaciti iz njihovog života iako možda nećete biti svesni da se to događa, ili iznena168

da reagovati na jedan nagao, čak i okrutan način tako što će vas osloboditi njihovog prisustva za sve praktične svrhe. Oni privlače ekstremna osećanja drugih - da biste im se divili, ili ih sledili i da se udalje da biste izbegli njihovo čudno zajedljivo prisustvo. Kao i osobe koje imaju aspekte Lilita i Urana kojima je potrebno da se raduju slobodnim budućim društvima (da bi održali svoj um otvorenim), osobi s aspektima Lilit - Sunce nije samo potrebno, već je za nju rezervisano pravo da individualno ili kreativno izražava i radi ono što hoće, ili da zablista ili propadne sve dok je to na način svojstven njima. U mnogim slučajevima skloni su da privuku osobu koja će da im ljubi stopala za ono što rade, sve dok dovoljno ne zaborave na sebe (da se depersonalizuju) da bi se uspešno uzdigli iznad toga i nastavili svoj put ka većem kreativnom izražavanju. To izgleda kao da su našli svoje mesto pod suncem. Inače, oni su stalno u poziciji da dele počasti sa tom naročitom osobom. To je skromno ali privlačno iskustvo, mada im je ono potrebno zbog veće emocionalne perspektive i objektivnosti u odnosu na sebe. Nisu toliko uključeni u fizičko ili emocionalno staranje o deci i njihovom podizanju (van onoga što je potrebno) koliko su uključeni u njihov intelektualni ili kreativni razvoj. Ne može se reći da oni ne ispunjavaju svoje roditeljske dužnosti. To zavisi od ostalih faktora u horoskopu. Jedino treba reći da se njihov odnos sa decom sastoji u ohrabrivanju veće individualnosti u svakom od njih da bude najbolji koliko može kada je u pitanju njihov um ili talenat. Ukoliko nema takve komunikacije, imaju problema sa decom i mladim osobama. Naročito kod trigona i sekstila postaju odlični učitelji književnosti ili primenjene umetnosti. Imaju dubok osećaj za dramatičnost života, što oni oko njih mogu da vam kažu, igraju svaku ulogu koju prihvate u životu do kraja kao

169

D
E

ASTUOLOSKA LILIT

va personalizaciju ličnosti i Lilit koji označava depersonalizaciju. Međutim, to obično ne treba da bude tako. Oni međusobno opisuju dve posebne ali potrebne strane jedne dobro izbalansirane ličnosti. Idealno, trigon bi opisao dobro integrisanu prirodu želja između zavisnih emocionalnih potreba i reagovanja osobe (Mesec) i nezavisnih poriva društveno orijentisane, intelektualne ili kreativno društvene strane njegove prirode (Lilit); drugim recima, između lične i bezlične strane ličnosti. Lični život u suprotnosti sa spolj-njim angažovanjem na poslu (ili

područjima koja prevazila-ze lični ego) je obično bolje definisan i kazuje ko je ova osoba u oba domena i šta ona može razumno da očekuje u njima. To je tako sem ako su uključeni teški aspekti Meseca ili Lilita. Za ženu postoji prirodna gravitacija ka kreativnim, društvenim ili karijerističkim interesovanjima, koja su van njenog privatnog ličnog života i u kojima obe potrebe treba da se zadovolje, ali na drugačiji način. U slučaju konjukcije, jedna žena s ovim aspektom u prvoj kući resila je dilemu veoma lepo usvajajući potpuno različito ime za njenu "poslovnu" ličnost. To je zadovoljilo njenu potrebu za jednom

nezavisnom ličnošću i izrazilo slobodoumnu i svetski nastrojenu stranu njene ličnosti -u ovom slučaju, nepristrasnu poslovnu ženu koja vodi uspešnu prodavnicu odeće i ne zavisi ni od koga sem od svog preduzeća. Sekstil bi ukazao na isti balans ličnosti kao i trigon, sem što bi morao da se sprovede kroz spoljnu aktivnost, intelektualna interesovanja ili kreativno izražavanje sebe na

neki način, bar kao domaćica. Ako je u pitanju žena od karijere, to može biti kroz porodicu, brak i slično. Ta osoba mora da učini napor da unese raznolikost u svoje vidike u oba pravca, da bi uključila ličnoemocionalne želje Meseca i time zadovoljila jednu stranu svoga života, a nepristrasne, kreativne ili nezavisne satisfakcije unela u drugu stranu.
171.

■-■

DELFIN DŽEI

ASTKOLOSKA LILIT

KOD ASPEKTA OPOZICIJE emocionalna strana ličnosti (Mesec) izgleda da privlači uslove ili veze koji su u konfliktu s njihovim daljim emocionalno sazrevajućim potrebama (Lilit). Emocionalna zavisnost i želje moraju lepo da se izbalansiraju spoljnim nezavisnim, bezličnim ili poslovnim interesovanjima ili bar da učestvuju u njima radi zajedničkog cilja. Ako nije tako, veza pati. Na primer, ako je Mesec u Vagi u opoziciji s Lilit om u Ovnu, emocionalna potreba za harmonijom u odnosima može ozbiljno da frustrira njihovu inicijativu i hraborst da se direktno pokrenu prema onome u šta veruju. Mogu pokušati da blokiraju jako samo isticanje Liiita u Ovnu u njima da bi izbegli probleme, i onda kod sebe stvorili jako ogorčenje zato što nemaju šta da kažu o tim stvarima. U ovom slučaju, Lilitova energija će preokrenuti Mesec u Vagi ne toliko prema neodlučnosti, koliko prema iznenadnom kontradiktornom ponašanju koje izgleda potpuno i, bez ikakvog razloga, suprotno njihovom karakteru. Ukoliko je osujećen, Lilit će poreći bilo koji osećaj emocionalnog mira u osobi. To na kraju stvara iznenadne prekide veza zbog nagrizajućeg straha da su oni niko bez svoj ili prava, a tog straha ne mogu se osloboditi od Liiita u Ovnu kada je negiran na ovaj način. Zbog toga dolazi do iznenadnog proglašavanja nezavisnosti ili naizgled okrutnih perioda razdvojenosti, koji izgleda dolaze niotkuda s tačke gledišta drugih osoba. One vide samo spoljnu kooperativnu pasivnu prirodu na duge periode vremena. Iako takvo prikazivanje sjajno opušta njihovu napetost ili nagomilano nezadovoljstvo, ono stvara ozbiljne lične probleme u odnosima koje moraju da rese napuštajući svoj stav sigurnosti koji glasi "mir po svaku cenu", i shvate da će ta cena biti previsoka. Moraju sebe podjednako da podele na svoje potrebe u odnosima i nezavisno polje interesovanja koje je isključivo i samo njihovo. To u znatnoj meri važi za bilo koja dva znaka koja su u opoziciji,
172

jer taj aspekt uvek pokazuje dva suprotna pola energije koje osoba mora da izbalansira razlikujući svoje potrebe od potreba drugih. KOD KVADRATA je emocionalna priroda u kontrastu sa instinktivnim misaonim procesom, ili se može reći, lične potrebe su u suprotnosti sa potrebama za kreativnim izražavanjem. Videćete ekstereme, dve različite strane u različita vremena, u skladu s aktiviranjem. Ipak, sukob pokazuje snažno usmerenu emocionahiu prirodu, stvarajući jake sklonosti ka medijumističkim i javnim istupanjima - ali takođe i jedan ekscentričan odbrambeni stav prema svakom ličnom mešanju ili konfrontaciji na koju sumnjaju. Ta osoba mora da pronađe način da posveti isto vreme obema stranama inače će doći do emocionalne neravnotoeže, koja će se iznenada pojaviti i sasvim je obuzeti. U zavisnosti od horoskopa to može stvoriti sumnjivu i ponekad devijantnu prirodu zbog tih uvećanih osećanja ili subjektivnosti prema drugima (R. Nikson) . Zbog toga oni mogu izgledati pomalo uplašeni ako očekuju da se nešto loše desi, što je drugima neprijatno, a može im se takođe činiti kao da su izmanipulisani. U manje agresivnim horoskopima to može jednostavno da se manifestuje njihovim direktnim izolovanjem iz bilo koje oblasti za koju sumnjaju da će im biti neprijatna, ne nudeći nikakvo objašnjenje. To ne znači da oni ne mogu biti briljantni, ah kvadrat to ometa ili povremeno jednostavno negira njhovu sposobnost da jasno razmišljaju. To je kao da iz te situacije moraju izaći na taj način. Kvadrat Lilit - Mesec može da uveća ranu emocionalnu zavisnost koja ozbiljno ometa njihovo sazrevanje, stvarajući periode velikog očajanja (Merilin Monro), a naročito ako su i druge planete u četvrtoj kući. Može doći do prevelike samoidentifikacije, zavisnosti i osetljivosti u odnosima sa majkom ili njeno precenjivanje. Ta osoba mora da postane nezavisna i da se emocionalno pomiri s nekim porodičnim
173

AS T R O LSK A LE U T O

problemom iz mladosti ili s razlikama koje je osećala u drugim porodicama. Ta osoba mora da utvrdi svoje prioritete u vezi s porodicom koju sada osniva kao odrasla osoba, kućom u kojoj sada živi, svojim ličnim životom kao i poslovnim životom. Ako to ne uradi, može postati tako jako anksiozna prema onima koji joj portivreče ili odbijaju da je razumeju, što će stvoriti velike probleme u odnosima baš kao i emocionalne i zdravstvene probleme. Ako mu je posao u oblastima kojima vlada Rak ili ako je u nečem drugom a radi direktno s javnošću, koja koristi u potpunosti prednosti njegovog uma ili kreativnu inicijativu, bolje i uspešnije će moći da oslobodi svoju emocionalnu energiju. Osobe s aspektima Lilit-Mesec mogu biti veoma privlačne za javnost jer imaju neobičnu sposobnost da se identifikuju s javnim trendovima. Međutim, važno je da se njihova lična osećanja ili sebične želje jasno odvoje od praktičnih razmišljanja na poslu, ili će doći do preokupacije sobom što će u karijeri odvući pažnju i stvoriti velike probleme sa drugima, U zavisnosti od horoskopa možda će imati posla s time kod drugih. Nadajmo se da će kroz iskustvo (ili iskustva) dobiti perspektivu o svojim snažnim odbrambenim reakcijama shvatajući tu preteranu osetljivost i sebične preokupacije kod drugih. U svakom slučaju, dom je veoma važan za njih, a naročito da je prijatan za one koji su u njemu, kako bi i njima bilo prijatno sa vama. Kada je pozitivan, viđen je kao veoma ljubazan i prijatan domaćin ili domaćica koji vode računa o vašoj udobnosti. To postaje tako nesvestan napor (odbrambeni mehanizam) da svima izgleda prirodan i vidljiv samo nekim bliskim osobama. Onima koji bi pokvarili tu atmosferu koju su oni stvorili neće u početku biti jasno njihovo ljubazno manevrisanje koje će je pretvoriti u mnogo prijatniju atmosferu. Ako to ne mogu da urade, uskoro ćete se susresti s iznenađujućim neprijateljstvom. Oni zapravo ne174

maju nameru da budu neprijatni u njihivom gostoprimstvu već da se jednostavno zaštite od mogućih upada za koje se plaše da ne mogu da ih savladaju.

Aspekti s Merkurom
ASPEKTI LILIT-MERKUR stvaraju tako živu maštu da, kada požele, mogu mentalno da putuju unazad ne samo preko oblasti koje su prethodno obišli, već mogu da kao žurnom bliže sagledaju stvari ili osobe koje žele jasnije da vide. Mogu da se izgube u izvesnim delovima nekog iskustva u kome uživaju, okušajući ga do najsitnijih detalja. Um im se stalno negde kreće, stvarajući nemir u njemu dok nije u mogućnosti da se usredsredi na nešto što će im zaokupiti pažnju. Vole da čitaju i izvori su informacija. Kada su pozitivni, u logici imamo neke od najdinamičnijih učitelja ili pisaca (Menli Palmer Hol, Mark Edmund Džones i Dejn Rudjar). Um ovakvih osoba voli da luta po budućnosti. On nazad donosi ideje koje tumači ili razvija sa drugima ili luta po udaljenim mestima, gde ima ljudi sa kojima želi da razgovara, vodeći sa njima aktivnu mentalnu konverzaciju kao da su zajedno a prostor između njih zanemarljiv. Um voli da luta u potrazi za informacijama ili da ponovo poseti interesantna mesta. Scena postaje tako živa u njegovom umu da evocira savršeno jasne mentalne slike sa drugima do osećanja radosti zbog povratka, kao i zbog toga što sve vidi do najsitnijih detalja. To nije samo sećanje na to, već ponovna poseta i ponovno lutanje njegovim ulicama i nastavak konverzacije. Iako je mašta živa, i um može bukvalno da putuje unapred da bi upotpunio svoj utisak za dolazak na udaljeno mesto. Gde, nakon dolaska, može da postavi pitanje zašto
175

DBIMN DŽEJ

ASTROLOSKA LII.IT

je nešto drugačije, iako on u stvari i ne očekuje nešto posebno. On se pita zašto stvari izgledaju neobično poznato, kada mu nisu poznate. Može biti iznenađen promenama koje vidi, sviđale se one njemu ili ne, i može se pitati da li on nešto zna odranije o ovom mestu. Takođe razmišlja: "Nisam ovde pre bio i zašto sam uzbuđen? Zato što zaokružujem sliku o nečemu što vidim prvi put?" Ta kombinacija može često da se nađe kod ljudi koji kažu: "Mora da sam ovde ranije bio, ali mi to nije poznato." Nagovestiće snažne psihičke utiske ili ekstrasenzornu percepciju. Ako su osobe s aspektima Lilit-Merkur uključene u konverzaciju za koju nisu zainteresovane, um im se bavi nečim što je interesantnije, dok u isto vreme izgledaju da slušaju svaku reč koju kažete. To ne znači da su neiskreni, već da izbegavaju da budu grubi. Oni će se iskobeljati iz te situacije što pre budu mogli, ukoliko lično ne unesu u to nešto što će izazvati njihova jaka osećanja. U tom slučaju emocionalno stanje umrtvi ju je maštovitost i skloni su da se zatvore u razgovoru kao da se boje da će bez toga biti mentalno opustošeni, ponavljajući se i postajući dosadni -radeći iste stvari od kojih beže kod drugih. Lilit je pozitivan na bezličnom nivou. Tako, ukoliko je razmena slobodna i informativna bez ličnih upada, ili ne daj Bože da bude dosadna, ona počinje da negira mentalnu jasnoću i oni će izabrati da ostanu ću ti j ivi (ako je pozitivan], ili, ako je negativan, počeće da zvuče kao pokvarena gramofonska ploča. Razgovor ne vodi nikuda i oni posle mrze sebe zbog toga. Tako se Lilit ponaša u trećoj kući. Kada je sebično ili površno orijentisan (negativno), Lilit iskrivljuje logiku, ometa mogućnost koncentracije, a ponekad čak negira i samu sposobnost jasnog govora. Kada je pozitivan, a naročito ako je Merkur u dobrom aspektu s Neptunom, može da ukaže na fotografsko pamćenje ili vidovitost. Obično su to fakultetski obrazovane ličnosti
176

ili su se sami obrazovali. Postoji neobično velika radoznalost, ali samo što se tiče predmeta koji raspaljuju njihovu maštu. Inače, nerviraju ih detalji o nečemu za šta nisu zainteresovani. Oni su veoma inteligentni ukoliko mogu da se isključe iz ličnih interesa. Kredibilitet im je veoma važan. Mogu sebe da čuju kako daju informacije koje nisu nikada istraživali ili za koje nemaju dovoljno podloge i znanja o njima. Kroz njih oni odmah saznaju nešto što nisu ranije znali da znaju, kao da postoji učitelj u njihovoj glavi koji ih inspiriše da iskažu to znanje - a zaista i postoji. Mnogo puta oni veruju u nešto drugo pre nego da dozive još jednu sumnju.

Aspekti s Venerom
Kada je Lilit u konjukciji ili u bliskom aspektu sa Venerom, osoba ne može nikada da se potpuno preda u nekoj vezi, iako ne ostavlja takav utisak, čak izgleda puna entuzijazma. To nije tako neiskreno kao što može da izgleda. U to vreme to je urađeno sa dobrom namerom i oni su izuzetno prilagodljivi, ali kada se raziđu onda se brzo ohlade, ne izgledajući licemerno ili neobično hladno. Obično im to uopšte nije namera. Prvo je njihova preterana društvena osetljivost, a drugo je jednostavno kraj toga. Mogu da izgledaju kao da su potpuno okrenuti situaciji ili osobi s kojom su privremeno u kontaktu na jedan način, dok su u isto vreme odvojeni od ćele stvari na drugi način. Oni su nepristrasno uključeni i prijatni, ali ne lično ili emocionalno uključeni. Njima je zaista stalo, nemojte u tome da grešite, ali ako je kontakt druželjubivost za koju oni nisu stvarno zainteresovani, uopšte je ne shvataju ozbiljno. Međutim, ako je to neko za koga su jako zainteresovani, oni su najgenijalnije osobe koje ćete naći za dugoročnu saradnju. Njima samo brzo
177

DULFIN DŽEJ

ASTROLOSKA LII.IT

dosade prizemni društevni kontakti/ izbegavaju površne veze kao kugu i umeju mnogo da uživaju u sopstvenom društvu. Svaka preterana kompenzacija zaiiiteresovanosti za vas, udvaranje ili preterana ljubaznost i šarm je njihov izdajnički napor da ostvare društveni kontakt, iako bi radije bili negde drugde. Ljubavna pažnja ide zajedno s njihovom sklonošću da ostanu u situaciji za koju osećaju da je stvarno gubljenje njihovog vremena. Postoje neki umetnički, literarni ili muzički talenti ako je osobi stalo da ih sledi i horoskop ih podržava. Njihove vrednosti nisu obične. To se naročito primećuje kod izbora njihove garderobe, načina trošenja novca ili zadovoljstava. Mogu izgledati nestalni, lako se odljubljujući ili iznenada prekidajući prijateljstvo ako sumnjaju da je njihova nezavisnost ozbiljno ugrožena u njemu ili zbog njega. Tada se oni osećaju kao da su bačeni u zasenak i nepošteno onemogućeni, što neće dugo tolerisati zbog preteranog osećanja za sopstvenu vrednost, zbog koga se neće nikome predati. Njima je veoma važna jednakost kada je Lilit u aspektu s Venerom, i ne mogu ništa drugo da tolerišu. Nikada se ne primećuje kada se spremaju da raskinu vezu. Oni će učiniti svaki napor da je očuvaju zato što poštuju saradnju. Kada se uvere da je to nemoguće zbog unošenja ličnog, oni je jednostavno prekidaju bez objašnjenja. To se dešava na potpuno iznenađenje druge osobe, koja ne sumnja da nešto fali, zbog kooperativnog, romantičnog ili društveno prijatnog uzimanja i davanja koje oni pokazuju do tada. U svakoj vezi dok se spajaju sa nekim njihova individualnost mora da ostane netaknuta. Kod prijateljstva neće dozvoliti da im se neko mesa i očekuju da se tako radi bez ikakve potrebe za objašnjavanjem. Dok priznaju svoju potrebu za saradničkim duhom veoma im je potrebno da se drugi tako ponašaju, oni se užasavaju osećaja da ih veza proguta. Oni moraju biti slobodni da bi sami donosili svoje sudove.
178

U braku su odani sve dok nije ugrožena njihova sloboda da se kreću među spoljnim neličnim interesovanjima ukoliko to izaberu. To ne znači da će biti nepažljivi, što može ili ne mora biti slučaj negde drugde u horoskopu, ali veze nisu tako emotivno važne da bi odustali od svoje slobode da se mešaju sa drugima kada izaberu. Veze u kojima mogu da se izjednače i učvrste svoj identitet su veoma uspešne. Inače, neće ih gristi savest da ih iznenada raskinu ili ih puste da se ohlade - što može i njih da iznenadi i razočara, jer su izgubili ono što ih je vezivalo. Oni su osobe koje ne treba uzimati za sigurno. Primetna je njihova lakoća u prijateljskim odnosima, koja kao da kaže: "Možeš se toliko približiti i nema dalje." Ona obeshrabruje preterano prisne odnose ukoliko nema i zajedničkih intelektualnih, kreativnih interesovanja ili duhovnih veza koje ili spajaju. U tom slučaju oni su fascinantni, brižni i odani drugovi i imaju jedno neverovatno prijateljstvo sa vama. Za njih važi izreka "daleko od očiju, daleko od srca." TRIGON LILITAI VENERE podržava umetnička ili literarna dostignuća radi stalnijeg uspeha, dok kod kvadrata ili opozicije kreativni talenat može da se pojavi, ali njegovo izražavanje i razvoj će biti osujećivani zahtevajući više obaveza ili će samo povremeno biti uspešni. Ovde gde je želja jaka nešto oko njenog predstavljanja učiniće da se ona ne realizuje ili osujeti jer ne ide u korak s vremenom. U negativnim horoskopima postoji tendencija ka lenjosti ili skrivanja od sveta zato što dok god ozbiljno ne ispitaju svoje mogućnosti u nečemu, oni parališu svoje pokušaje sumnjama da li će biti prihvaćeni. Ako mogu uspešno da budu nepristrasni i da rade sami sve dok nisu spremni, mogu biti mnogo uspešniji. Mnogo više pričaju o nečemu nego što rade, kao da čekaju nekoga da im otkloni sumnju. Nauče da vrednuju ide179

DELFIN DŽEI

A S T R O U I Š K A l iI L i

ju ili duh onoga što žele da rade, ali onda postanu preokiipi rani ličnim priznanjem koje mogu da dobiju ili traženjem od drugih da ih cene. Dok njihov brak može da bude uspešan ukoliko je Lilit u kvadratu s Venerom, ima mnogo posebnih situacija koje moraju da nauče da prihvate s vremena na vreme, ili nešto posebno zbog čega moraju da se prilagode partnera, što ih je verovatno prvobitno i privuklo. To može biti istinito kod harmoničnih apsekata, ali je prijatnije da se tome prilagode.

Aspekti sa Marsom
MARS U BLISKOM ASPEKTU ILI U KONJUKCIJI S LILIT OM daje jaku ličnost. Da li je to diskretno impresivna ili direktna osoba zavisi od ostatka horoskopa, ali je uvek veoma pouzdana. Postoje osobe koje ne možete lako da ignorišete ili ne obazirete se na njih duže vreme. Ove osobe su takve. Originalnost, motivisanost i inicijativa su uvećani, Oseća se njihova snaga koja se, iako nije uvek spolja vidljiva, ogleda u načinu na koji slede svoj put radi samopro j ektovan j a. Ta kombinacija uvećava sposobnost za samoizražavanjem kroz odlučnu akciju. Sve manje od odlučne akcije čini da se osećaju čudno povredljivim, neprijatno i zastrašeno. U takvim vremeneima više vole aktivnosti iza scene i zaogrću sebe u veo misterije ili naizgled neučestvovanja. Pošto su sami svojeglavi dive se onima koji su direktni, pouzdani i nezavisni, i neštedimice pomažu one koji se bore da otvore puteve za nove ideje. U svima njima ima nečeg pionirskog, usamljeničkog, takmičarskog i borbenog što ćete uskoro osetiti ukoliko ga izazivate ili mu se suprotstavljate suviše dugo. Mogu postojati veliki periodi tolerancije
180

za one koji će ih naterati da idu njihovim putem jer se potajno dive njihovoj snazi. Međutim, kada su dovoljno gurnuti oni iznenada zauzimaju agresivniji stav, na zaprepašćenje drugih koji nikada nisu sumnjali da postoje takve skrivene rezerve. KADA JE U KVADRATU ILI OPOZICIJI S MARSOM Lilit može da označava hipertenziju, upale ili sklonost ka nesrećama, ako je jedna od planeta vladar prve ili šeste kuće, ako je u aspektu s nekim od njenih vladara ili ako se nalazi u jednoj od ovih kuća. Ukoliko nije oslobođena na bezličnom nivou (van ličnosti) energija frustrira inicijativu, stvarajući temperamentno ponašanje i naglu narav. U stresnim aspektima osoba je sklona da reaguje bez razmišljanja, kao da prkosi, ne razmišljajući o posledicama ili opasnostima. Kada je inicijativa konačno usmerena ka višim nivoima intelekta, kreativnoj mašti, saosećanju ili na neki drugi način nepristrasno kanalisana, njihova dostignuća su zapanjujuća. Seksualna privlačnost je neverovatno uvećana, naročito ako je Mars u osmoj kući, što imamo kod filmske zvezde Merilin Monro i Brižit Bardo. Osobe s aspketima Lilit-Mars često se smatraju za sklone flertovima, mada to može ili ne mora biti njihova namera u zavisnosti od drugih faktora u horoskopu. To je jednostavno zato što one žele da vas upoznaju ispod spoljne fasade, s njihovim direktnim upornim pogledom koji se često pogrešno tumači. Primetićete taj pogled ako ga zanimate. Kada je negativan (Lilitov niži nivo straha), njihova sposobnost da donose važne odluke je isfrustrirana, tako da mnogo vremena provode uzalud se trudeći oko nekih njima bitnih stvari. Oni tada deluju kao da ne mogu da se pokrenu. Zatim uviđaju da je takmičenje preterano za ono što oni žele da urade, tako da pripreme za novi početak poprilično dobijaju u razmerama i to ih ostavlja u stanju iscrpljenosti ili depresije (jer sve mora
1H 1

DELFIN DŽEI

ASTROLOSKA LII.IT

biti savršeno). Ili doživljavaju dane nespavanja što utiče na njihov um da ne donosi jasne odluke. Moraju da se depersonahzuju (zaborave na sebe), ili će ih sklonosti ka perfekciomzmu ove kombinacije držati uvek u stanju započinjanja ah nikada neće početi. U zavisnosti od osetljivosti horoskopa (aspekti Neptuna i njegov položaj) mogu biti skloni samouništenju uzimanjem alkohola ili bilo kojoj vrsti bezan/a koja služi da sakriju svoju neodlučnost ili stagnaciju zbog koje se osećaju krivima i pokušavaju da pobegnu Njihova iznenadna direktnost ponekad je zbunjujuća ako niste pripremljeni za nju i ukoliko se stavi primedba ona može ponekad da bude previše blizu istini da bi se prijatno osecah. Znaju kako da se odbrane kada je potrebno i mogu biti potpuno nesvesni uticaja koji imaju na vas. Ukoliko drugi faktori u horoskopu ne ukazu na to, oni nemaju nameru da vas izazivaju, ali njihov način tvrđenja nečega na neki način može da vas prekine .

Aspekti s Jupiterom
Lilit uvećava svaki stepen ekstrovertnosti i nezavisnosti u karakteru. Avanturistički duh je jak i postoji jedna neobična ljubav prema prirodi. Veoma su nezavisni - lutalackog duha -1 to je naglašeno u njihovoj ličnosti. Zbog toga se ponašaju kao neženje, čak i kada su u braku, i imaju kratke veza. Oni to neće rado priznati, u stvari to umanjuju da in ne bi pogrešno razumeli. Postaju pomalo sumnjičavi prema svakome ko se za njih lično zainteresuje, zbog mogućih zahteva u vezi, koji bi ugrozili njihovu slobodu da se ponašaju kako im se sviđa. Može se reći da oni to vide kao potencijalno buduće ograničenje njihove nezavisnosti da se kreću po svetu kao slobodne osobe. U početku su povučem
182

ili bukvalno beže da ne budu u obavezama koje jedna ozbilj na veza donosi, upotrebljavajući svako moguće izvinjenje,od pohađanja višegodišnjeg koledža do posvećivanju profeiji, s oglašavajući se kao rizični za veze. Međutim, privlačeih oni s veoma izraženom nezavisnošću ili potrebama za putovanjima na poslu. Što im manje-više garantuje i njiho va putovanja i slobodu kretanja. U tom slučaju su solidni supružnici, koji vole da učestvuju u avanturama partnera. To ne znači da oni uvek mogu da žive sa osobom koja je ne zavisna i slobodnog duha, jer otkrivaju da žele definitivno posvećivanje svojim interesovanjima, ali ne dozvoljavaju da to utiče na njihov slobodniji život. Lilit uvećava njihovu potrebu da prošire svoje horizone t ili "uzbuđenje za ulovom", tako da kada ne istražuju noe v staze, stvarno ili u svom umu ili duhu u mirnom periodu svoga života, kada im se sve stvari čine jednake, oni se ipak drže te opcije "nemoj da me zarobiš". To može da se ogleda u iznenadnim odvajanjima od vas s vremena na vreme, ili emocionalno, ili kroz posao, ili bilo šta iz bilo kog razloga. Među osobama sa aspektima Lilit-Iupiter imamo puno pi saca, ljudi na radiju ili univerzitetske profesore. Umetnici među njima uvek uspevaju da unesu osećanje pokreta u njihov rad. Oni koji su u politici, više su zainteresovani za nacionalnu vladu od one na lokalnom nivou. Veoma velikodušno će vas podržati u vašem razvoju i napretku, ali na jedan očinski način. Drugim recima, daju vam je samo ako je to ono što oni misle da je ispravno za vas. Ne može se reći da je to sebično, već je to jednostavno ono u čemu oni uživaju da rade i, što je važnije, što očekuju od sebe. Oni u vezama nisu nepouzdani u klasičnom smislu, rei, c ali na svoju preteranu zavisnost gledaju kao na zamku. Ne mogu da se povinuju tome da budu zavisni i zbog toga nikada ne snose punu odgovornost - baš zbog toga se pona183

DELFIN DŽEJ

ASTUOLO KA LI LIT S

šaju kao neženje. Umesto toga, baviće se svojim interesovanjima mnogo žustrije, računajući na to da ćete vi preći preko toga, i još uvek ostati odani i zahvalni što je sa vama ili što je bio sa vama. Oni nisu toliko uobraženi koliko imaju visoko mišljenje o sebi. Te osobe je teško ne voleti zbog njihovog plemenitog duha, neposrednosti i u osnovi dobrodušne prirode. U svim aspketima, postoji nešto drugačije u njihovoj filozofiji života i njihovom životnom stilu. Na jednoj strani, to može biti zbog bogatstva, a na drugoj zato što jednostavno gledaju na život iz bogatije perspektive. Bez obzira kako je s druge strane konzervativan horoskop, ove osobe uživaju u povremenom kockanju da bi iskušali svoju sreću, što je za njih neobično zbog njihovog instinktivnog osećanja da je "Bog na svom nebu i da je sve u redu na svetu". Oni jednostavno žele da se uvere u to. Jupiterovi aspekti s Lilitom izazivaju snažnu univerzalnost ili svesnost o postojanju Boga,putem koje oni na višem nivou mogu inspirisati druge na veću pobožnost kroz svoju preokupaciju traganjem za životnim stazama ili religijom. Kod trigona može da označi dobro izbalansirana verovanja zasnovana na veri (Meher Baba). Na nižem nivou ili s teškim aspektima može bit verski fanatik koji će privući ljude svojim propovedima, stvarajući njihovu zavisnost od njegovih tumačenja - naročito ako je Jupiter u teškim aspektima sa Saturnom i u konjukciji s Plutonom (otac Džim Džones). Oba primera su naravno ekstremi, koji se normalno razlikuju u delovanju u zavisnosti od svakog individualnog horoskopa. Lilitovi aspekti s Jupiterom uvećavaju podršku svakom interesovanju ka uspehu koje prevazilazi lični ego. Kada je aktiviran stvara periode pogodne za iznenadan uspešan rast, odobravanje i cenjenje. Međutim, kada je osoba sebično motivisana oni takođe služe da podrže njegove negativne trendove prema preteranom izlaganju sebe nečemu
184

što će ih mnogo koštati ili će zbog toga stalno osujećivati svako uživanje u tome. Neharmonični aspekti s Jupiterom mogu da označe periode kada stvari idu suviše lako, pružajući mogućnost osobi da se lako izvuče iz nečega što će je posle skupo koštati. Postoji sklonost ka iskorišćavanju neke osobe, da lažno potpomognu nešto zbog sebičnog dobitka ili na neki način zaobiđu zakon. Oni mogu da privuku takvu osobu. KONJUKCIJA može da ukloni dovoljno izazova da bi prevladali teškoće, tako da mogu da protraće mnoge godine vodeći površan život. U tom slučaju suviše dobrih stvari može da prouzrokuje izgubljene godine, ako je naglasak na lakoći a ne na načinu kako da uvećaju svoje znanje. Ako su uključeni u nešto što je kreativno značajno za njihova viša interesovanja, postoji izvrsna prilika da se tu pokažu.

Aspekti sa Saturnom
LILIT U KONJUKCIJI ILI U BLISKOM ASPEKTU SA SATURNOM. To su osobe koje ništa ne uzimaju za sigurno. Tu nećete naći prirodnog skeptika, već osobu koja treba da nauči da unese skepticizam u svoj karakter. To nije loše, već jednostavno potiče od njihove potrebe da uzdignu svoju svesnost do činjenice kakve jesu, odbijajući svaku racionalizaciju i ogovaranje u vezi s tim. Kroz iskustvo su naučili da ne krenu ni u šta a da prethodno ne razmotre kakve će koristi imati ili da sarađuju sa nečim za šta misle da je neefikasno. To, i izvesna sumnja u neke stvari koje mnogo obećavaju, dovoljno je zdravo i vodi boljem rasuđivanju. Međutim, kada je uključena ličnost ili u oblastima koje ne prevazilaze lični ego, gubi se organizaciona sposobnost, naročito ako je Lilit u vatrenom znaku. U tom slučaju, mogu postati neverovatno pesmistički raspoloženi, problematični ili pre185

DELFIN DŽEI

ASTKOLOSKA LII.IT

terano zabrinuti - mnogo puta isuviše dramatizujući projektovane zamke zbog emocionalnog stanja koje ne mogu ili odbijaju da prevaziđu. To drugi vide kao čudnu karaktermi crtu kod osobe koja je dobro organizovana. U vodenom znaku u aspektu sa Saturnom u zemljanom znaku, Lilit posebno izoštrava odbrambenost na lično-emocionalnom nivou do ponekad agresivnog, ali uvek autoritativnog odgovora onima koji njemu izgledaju nepodobni, beskorisni ilipretnja njihovoj sigurnosti. U oba slučaja Lilit i Saturn su u vodenim znacima i taj pesimizam može da se okrene protiv njih, vodeći ka opasno nezdravom stanju uma (Merilin Monro). Ako je Lilit u vazdušnom znaku (Blizanci, Vaga, Vodolija) aspekti sa Satumom pomažu u pojmovnom usmerenju. Stvaranje mentalnih utisaka postiže se većom mentalnom organizacijom, ispitivanjem i formalizacijom. Kada su pisci, delo im je vesto napisano do najmanjih detalja i dobro je organizovano. Tako da ukoliko ta osoba ne može da ostane uspešno depersonalizovana u svom radu i zaboravi na kritiku, može da pokuša da sve potpuno organizuje i da riziku je da to učini sterilnim, ako se ne oseća potpuno pobeđetiim pre nego što počne. Kod blažih aspekata ili ako je dovoljno nepristrasan on još uvek radi savesno, ali sada eliminiše rizik da to učini sterilnim, zbog jasnije perspektive, znajući dovoljno da od toga često pobegne, naročito ako je Neptun dovoljno jak u horoskopu da mu pomogne da ne izgubi inspiraciju koja ga sprečava da bude umrtvljen detaljima, vrednim tačkama ili spuštajući ga na zemlju. Kada je negativan, postoje ozbiljni problemi s autoritetom. Međutim, pozitivan ili negativan, bez obzira kakav je inače horoskop, kod svih tih osoba možete da osetite unutrašnje razmišljanje ili pokazivanje spremnosti ako se nešto loše desi. Ovde sigurnost (u ličnom smislu) nikada nije uspešno minimizirana i vredno će raditi da bi je većim de-

lom postigli. Često ih privlače osobe koje su uspešne u onome što rade i dobri su radnici, diveći im se zbog onoga što su ili što traže više od sebe. Zadovoljstvo samo sebe radi nije nešto što će oni ikada lako da postignu, mada u nekim slučajevima to im služi za korisne ili političke svrhe, pa čak ako su i samo njihove. U najboljem slučaju, ta kombinacija na kraju ih dovodi do saznanja da smo mi čuvari naše braće, i da, ako projekat ne uspe, da smo i mi na neki način odgovorni što nismo nekako delom ili rečju pokazali šta znamo o tome. Ova kombinacija stalno ih upućuje na njihovu svesnost o odgovornosti za druge i za dostignuća za sebe. Da li će izabrati da odgovore na ta stalna podsećanja ili će jednostavno izabrati da druge okrive za to, zavisi od ostatka horoskopa. Kada su pozitivni aspekti, ove osobe mogu biti neverovatno samodisciplinovane i ljubazne ili ako su negativni aspekti, uzbuđeni i kruti. Najveća mudrost koju osoba može da dobije od Lilitovih aspekata sa Saturnom je u shvatanju i prihvatanju reci: "Koga Gospod voli, On ga iskušava."

Aspekti sa Uranom
ASPEKTI S URANOM objašnjavaju nepredvidivost ili separativnost u karakteru što se tiče njihovog ličnog života. Moraju biti slobodni. Dok su prijatni za druženje, oni se ipak drže malo po strani ukoliko nije potrebna neka namenska pomoć koju vam mogu pružiti. Ali oni više vole da vas se oslobode (ako se fokusirate isuviše na njih). To bi moglo da izgleda kao pretnja i mešanje u njihovu separativnost, koju čuvaju za sebe. Instinktivno izbegavaju uključivanje u prolazne veze. Iskreno, to je, kako oni to vide, samo prolaznost, u koju ne treba da se potpuno uroni, već samo da se prođe kroz nju.
187

DELFIN DŽEJ

ASTROLOSKA LILIT

Orijentacija ka budućnosti je izrazita. Kada budućnost kojoj streme konačno postane deo savremene scene, prema njoj se odnose na isti način - kao uporište za drugu budućnost. Čvrsto se drže sadašnjosti, zadržavajući izvesnu emocionalnu distancu da bi izbegli stagniranje u njoj i gubljenje pogleda u budućnost. Nema namerne grubosti već ih sam Lilit, delujući kao uvećavajuća snaga Urana, podstiče, začikuje i usmerava ka većoj sreći u budućnosti koja dolazi. Šta je to što oni možda znaju ili ne znaju, ali su fascinirani budućnošću i protive se svakom zadržavanju u sadašnjem stanju? Oni nikada ne gledaju sadašnje stanje kao stalnost. Vide stvari s trenutno korisne tačke gledišta, a sadašnje stanje samo kao prolazno a ne kraj sam po sebi. Ako neka stvar ili situacije nemaju korisnu namenu neće joj posvetiti svoje vreme. Više ili interesuju progresivne ideje i ljudi koji su progresivni nego konkretni predmeti, jasne situacije ili savremene ideje. Oni to mogu i ne moraju priznati. To zavisi od stepena pasivnosti koji se inače vidi u horoskopu. U svakom slučaju, oni svi osećaju zebnju od bilo kakvog preteranog učestvovanja u nečemu, osim ako to nije u buduće svrhe ili je progresivno. U osnovi liberalnog pogleda na svet, u sebi se groze, i na bilo koji način ograđuju od beznačajnih događaja i ideja. Oni veruju da ljudi treba da rade ono što im se sviđa s minimumom nadgledanja. Verujući u potpunu slobodu mišljenja i postupanja, oni mogu, bez obzira na to, da budu neverovatno disciplinovani kada je to potrebno, i koliko dugo je to potrebno. To je zato što priznaju prirodnu pravdu - a to je da svako delo nosi u sebi svoju buduću nagradu ili kaznu. Međutim, kada sami ne izvrše dužnost ne smatraju da bi kazna trebalo da bude tako ozbiljna, dok bi ubuduće nagrade za pomoć nekome trebalo da budu poprilične. Oni će vredno raditi, ne shvatajući ozbiljno (lično) frustracije svakodnevnih nerviranja sve dok mogu da priželj188

kuju buduću sreću. Oni su od onih koji su skloni da kažu: "Ostari sa mnom jer će najbolje tek doći." Takva buduća orijentacija održava nešto mladalačko u njima što ih drži do starosti, kao rezultat očekivanja i nade za ono što će doći. Uživaju u iznenađenjima, kao da ona predstavljaju nalet svežeg vazduha u sadašnjosti. Mogu povremeno biti razdražljivi prema drugima kada naizgled mogu biti zadovoljni što se bave beznačajnim stvarima, što pokazuju i ostali faktori u horoskopu, i tada mogu tako da se ponašaju da to drugima neće imati smisla. I za njih neće imati smisla, sem što će konačno da se oslobode narastajućeg osećaja stagnacije koji će iznanada postati nepodnošljiv. Olakšanje koje će im pružiti, iz situacije za koju se boje da im oduzima vazduh, dovoljno im je da se ponovo osete slobodnim za nešto drugo, bilo šta, sve dok ono ima neku korisnu namenu. Lilitov privlačan signal za nešto daleko kada je u aspektu s Uranom dovoljan je da ga stalno mami napred. Delovanje je uvek manje-više iznenadno kada je suviše dugo u stagnirajućoj situaciji, stvarajući u vezama male potrese s vremena na vreme. Kada su uključeni u nešto progresivno, naučno ili humano oni su krajnje stabilni, posvećeni i neverovatno lojalni radnici, kao da ili podstiče obećana nagrada u budućnosti i zadovoljstvo što učestvuju u tome. Kada su pozitivni, mogu biti najinventivnije osobe, imati izvanredan talenat za pisanje, mogu biti zainteresovani za putovanja avionom, astrologiju, sofisticiranu tehnologiju, letelice i rakete (Verner fon Braun), neobično (Robert Ripli) ili bizarno u umetničkom izražavanju (Federiko Felini). Kada je negativan, još uvek možete videti humana interesovanja, ali više lične prirode, što vidimo kod Anite Brvant koja se bezuspešno borila protiv homoseksualnih prava za ljudsko dobro. Iako u sekstilu s Uranom, spoj opozicije Neptuna s Lilitom u njenoj osmoj kući zaslepio je nje189

DELFIN DžEf

ANTROUISKA L I I . I T

nu viziju da nastavi u onom što je smatrala njenom huma nitarnom borbom, do opasnih razmera netolerancije. Kada je pozitivan, briga za čovekova prava dala nam je takve ljude kao što su Karl Jung, Martin Luter King i Helen Keler.

Aspekti s Neptunom
Ove osobe izgleda da automatski osećaju opasnost svojstvenu psihičkim snagama oko njih. Izvesno vreme, sve dok nisu u stanju da ih savladaju, shvate ili da prihvate svoju osetljivost, oni će je negirati - čak potpuno ako je Saturn u teškim aspektima s Neptunom. To se dešava zbog nekog čudnog straha koji ne mogu da objasne ali mogu da ga osete. Oni su senzitivni, neobično idealistički raspoloženi i nekako lakoverni. Ali izgleda da samo jedanput možete da ih iskoristite da bi sledeći put reagovali s više sumnje, što im je potrebno. Ako je Neptun u pozitivnom znaku i ima dovoljno vremena, oni mogu mnogo realnije da se prilagode razočaranju nego kada je u negativnom znaku. U poslednjem slučaju reakcija je još više emocionalna i s njom je teško pomiriti se, a ona utiče na važnu vezu ili zdravlje, u zavisnosti od kuće u kojoj je Neptun vladar. Može postojati talenat za umetnost ili muziku, ili rano interesovanje za kulturu koja će obogatiti njihovo znanje. To daje karakteru blagu ljubaznost ili tendenciju da izbegne oblasti u kojima se osoba oseća neprijatno. To omekšava prirodu i prikazuje osobu koja je s vremena na vreme povučena. Oni su duhovni, ali to poriču svima sem nekolicini. Veoma su okupirani ljubavlju i idealima. Iskrenost u tome im je iznad svega važna u vezi. Kao da biti iskren znači da je sve odmah oprošteno. Kada je aspekt aktiviran progresijom, tranzitom ili ekliptikom, povučenost ili osetljivost se strogo isprobava, jer u to vreme oni stvari vide kroz neve190

rovatno roza obojene naočare. U to vreme takođe mogu da se razviju kroz kulturu, molitvu, meditaciju ili nesebičnost ako prihvate realnost glup ili ideala koje Lilit, uvećavajući Neptun, razgolićuje u obliku buđenja. Može postojati mogućnost da se pomogne ili da se postupi kao oslonac osobi koja je na neki način hendikepirana - bilo društveno, psihički, finansijski ili putem ponašanja. Obično su suviše osetljivi i neobično naivni prema svojoj okolini, dok ne postanu više pragmatični u svom pristupu životu. Mnogo puta zabijaju glavu u pesak radije nego da vide ono što ne žele, kao da se pretvaraju da to nije tu i tako će biti. Verujem da je Polijana - mila devojka iz književnosti, morala da ima taj aspekt. Lilit u aspektu s Neptunom uvećava bilo koji stepen osetljivosti u karakteru, stvarajući jedan razvijen unutrašnji svet, koji je naročito van realnosti kada je osoba samoživa. Kada je zaista sebična, nevina ili ne, ili ako su emocije pogrešno upućene ili nedisciplinovane, Lilit uskraćuje Neptunov viši nivo unutrašnjeg vodstva ili uvećanu kreativnu maštu i uspešno izražavanje. To je zato što iskrivljuje i zbunjuje emocionalnu prirodu, i zbog toga oslabljuje. Lilit je neprijatelj ličnim željama kada je osoba sklona da ih drži na nekoj vrsti pijedestala i bude šlepa za one koji joj ih osujećuju. Kada ne postoji emocionalna objektivnost koja bi ih učinila nezavisnim od emocionalnih strahova i predrasuda, Lilitova energija izgrađuje kod njih preokrete u ponašanju da bi potpuno zaklonila osobu od tih činjenica. To prouzrokuje ozbiljne samoodbrambene greške u prosuđivanju. Naročito kada je negativan, Lilit uvećava iluzije do nezdravih nivoa. Tako, stvarajući kod osobe veliku osetljivost Neptunovi zraci vode je do veoma duboke eterične energije, kada aspekti Lilita i Neptuna stvaraju neobično kreativnu maštu kada su pozitivni (po ponašanju ili po aspektu] - i iluziju ili samoobmanu kada su negativni (bilo po ponašanju ili
191

DELFIN DŽEJ

4S42 4^42

ASTROLOSKA LM.IT

Sslika 13. Hauard Hjuz, 24.12.1905, 12:33 CST, Houston, Texas, 29N45-95W45 Izvor: Uoyd Ćope

"prljavog sveta". Uprkos tome, kao drugi ekstrem, na svom kreativnom nivou mašte bio je skoro genije u oblasti filma i avionske industrije (vidi sliku 13). U KONJUKCIJI, imamo klasičnu osetljivost nadarenog muzičara, igrača, umetnika ili psihologa. To je osoba koja zna da postoji nešto više nego što se može videti. Stepen nepristrasnosti u karakteru, kao i aspekti, odrediće da li je potpomognut od drugih u sposobnosti da savlada svoje talente ili osetljivost i da li će to prihvatiti ili će biti ostavljen da luta po haosu svog života zbog sebičnih naglašavanja svojih snova ili iluzija. Iako velika svesnost ovoga sveta može da stvori u njemu samoškodljivu osetljivost, ličnu naivnost ili povučenost, kada zaboravi sebe, to u njemu stvara tako snažnu harizmu zbog koje će ljudi da ga smatraju potpuno posebnim, većim od života. To je čudno, ali istinito. Zapamtite, Lilit je ekstreman na bilo koji način! Interesovanje za psihologiju ljudi ili ono što se zove narodna mudrost, njima dolazi prirodno. Da li to koriste ili zloupotrebljavaju, zavisi od njihove sposobnosti da se depersonalizuju, naročito u stvarima ili ljudima kuće u kojoj je vladar Neptun i Lilit.

aspektu). Kao ekstreman primer negativne mašte imamo Haurda Hjuza koji je imao Lilit u kvadratu s Neptunom, i oba ugaona. To se manifestovalo kroz njegovo neverovatno hipohondrične mere protiv klica, kojima vlada Neptun. Zahtevao je sterilizaciju svega što dolazi blizu njega za vreme njegove penzije. Njegova totalna samoživost u to vreme (Lilit u Ovnu) i dečji strahovi (Lilitovi niži strahovi, ili, u njegovom slučaju, možemo reći neurotični) u njegovom karakteru jasno su pokazani kroz njegovu uvećanu svesnost postojanja klica i samozaštitne izdvojenosti iz jednog
192

Aspekti s Plutonom
Kada su nepristrasne, ove osobe mogu biti veoma ubedljive. Oni znaju šta treba ili ne treba da kažu u pravo vreme a da to ima najjači utisak, inače su obično skloni da ćute radije nego da kažu šta osećaju. Imaju neobično razvijenu moć opažanja i skoro svi imaju neki stepen ekstrasenzor nih sposobnosti, bez obzira na ostale faktore u horoskopu. Oni su dobri za rad na tajnama prirode. Nikada nećete sve znati o njima lično, iako se suprotno predstavljaju. Oni instinktivno znaju vrednost jednog dela
193

DULHN DŽEI

A.STROLOSKA LIUT

privatnosti, ali to očigledno ne pokazuju. Više vole da umesto toga, budete nesvesni te važne lične potrebe, da biste izbegli nepotrebnu radoznalost koja bi im bila neprijatna zbog mešanja. Postaju pravi eksperti u odvraćanju pažnje s njihovih ranjivih tačaka ili ličnih ideja sve dok ne osete da kontrolišu situaciju. Do tada više vole da su aktivni u pozadini. Oni su snaga s kojom ćete se na kraju suočiti ako budu izloženi ličnom napadu, kritici ili osujećen ju. Ali u područjima u kojima nema ličnog učestvovanja oni pozdravljaju kritiku kao izazov za ono što rade, i ako ste u pravu, oni vam se dive. Ponos je veoma jak. Međutim, to obično nije problem sve dok se suviše ne približite nečem ličnom na šta oni ne žele da se fokusira pažnja i više vole da se oni time pozabave. U tom slučaju, mogu izgledati dovoljno otvoreni u tome instinktivno shvatajući da očigledna tajnovitost može samo zagolicati pažnju i da postoji rizik mešanja. Međutim ako je nečija radoznalost prevelika, oni su nepokolebljivi prema vama zbog onoga što vide kao moguću invaziju na njihovu privatnost. Bilo da ste nerazumno došli do toga ili ne, za njih je to isto. Njihova snaga postaje vidljiva (obično kroz ponašanje), ali uvek na suptilan način, što vas iznenada stavlja u odbrambenu poziciju, kao da je u pitanju vaš integritet. Oni vam uskoro šalju poruku da ih ostavite na miru, kao da ste se suviše približili teritoriji za koju oni tvrde da je njihova, i vrata su vam zatvorena na način koji vam daje udaljeni osećaj da ste na neki način prevladani. Vi ne znate šta se stvarno desilo, ali ljubazno spoljnje ponašanje iznenada vas opominje da odete. Možete emocionalno da se povratite zbog njihovog zameranja zbog vašeg upadanja i nađete se ostavljeni s čudnim osećanjem uznemirenosti i kažnjenosti ili ljutnje, ali ne znate zašto i šta se stvarno dogodilo. Kada je potrebno mogu biti veoma sarkastični, terajući vas da se branite i kao da treba da se izvinite ali ne znate zašto.
194

Osobe koje imaju Lilit u aspektu s Plutonom su neobi čno ranjive. Nekada možda bili suviše predvidljivi ili oči gledni, izlažući se silama ili osobama za koje su nešto osećali, ili su lično bili oslabljeni u kontroli svojih privatnih stvari. Kada su se jednom iščupali iz toga shvatili su suvi še dobro svoju ranjivost i daleko idu da bi izbegli svako nepotrebno osvetljavanje njihove ličnosti. U stvari, ako su javna ličnost oni će uraditi sve što mogu da izbegnu zamke svog položaja i njih samih, ali nikada njihovu moć (Džim Karter). Vole da budu na neki način nevidljivi, ne toliko zbog spoljašnjeg života ili profesionalne uloge koju igraju u onome što rade, koliko u njihovom ličnom učešću iza toga. Međutim, kada su zaslepljenji ličnim učešćem poznati su po izjavama nečega pronicljivog o sebi što je danput zauvek otklanja radoznalost o toj posebnoj oblasti iz koje se boje napada (s razlogom ili ne). Gospodin Karter je to uradio govoreći o svojoj "požudi" za vreme intervjua za časopis Plejboj. Ili postoji rnteresovanje za paranormalno ili su u kon taktu sa takvim osobama. Mogu da se probude neobične snage, kao u slučaju Urija Gelera, poznatog ruskog psiholoa g naročito značajnog po svom radu na psihokinezi. Go spodin Geler ima Lilit u Škorpiji u prvoj kući, u kvadratu s konjukcijom Plutona i Satuma u desetoj kući. Lilit je uve ćao do neverovatnih razmera psihički potencijal Škorpijinog stelijuma u njegovoj prvoj kući koji je u kvadratu sa ko njukcijom desete kuće. Osobe sa aspektima Lilit-Pluton znaju kako da se po našaju sa onima na moćnim pozicijama ili potencijalno moćnim, i tu često ostvaruju bliska prijateljstva. Oni utiču iza scene. Oni su dobri savetnici ukoliko veruju u ono šta se radi. Kod njih ne postoji ravnodušnost. Oni su ili za nešto ili to za njih ne postoji. Umeju da se usklade s masovnom psihologijom, što vidimo u negativnom ekstremu kod oca 195

DLLHNDŽEI

ASTUOLOSKA LU.IT

Džim Džonsa u Džonestaunu, Gvajana Lilit u konjukciji sa Saturnom a u opoziciji s Plutonom. Masovno izazvana samoubistva i ubistva prevazilaze verovanje 1978. godine. U književnosti imamo Aleksa Haleja (Lilit u trigonu s Plu tonom), autora knjige "Koreni", dela koje je uzdrmalo društveni osećaj ponosa kod crnaca zbog njihove istorijske pio šlosti - ne tako mali korak u to vreme. Krstaške tendencije veoma su jake kod osoba s Li-litPlutonovom povezanošću. Da li je motivacija pozitivna ili negativna jeste ono što čini razliku između dobra i zla. S teškim aspektima sebične sklonosti daleko su jače ali ako posvećenost Božjim delima prevazilazi želju za ličnom moći, Lilit povezan s Plutonom može biti siguran vodič za činjenje čuda.

Lili tove prekretničke tačke
Planetarne prekretničke tačke su jednostavno njihova udaljenost od najbliže prekretničke tačke do druge strane te prekretničke tačke. Relativno lako se određuju. Jednostavno utvrdite stepene i minute koji su ostali za Lilitom u znaku u kome je, da biste dobili stepene i minute njegove prekretničke tačke. Znak koji treba upotrebiti dat je u donjoj tabeli. Ovan Devica Bik Lav Blizanci Rak
196

Devica Ovan Lav Bik Rak Blizanci

Vaga Ribe Škorpija Vodolija Jarac Strelac

Ribe Vaga Vodolija Škorpija Strelać"" Jarac

PRIMER: Natalni Lilit 26 Blizanaca, 18.3 stepena 42 minuta ostaje u Blizancima. Rak je solistički znak za Blizance. Rezultat je 3 Rak 42 kao prekretnička tačka za Lilit Prekretnička tačka za Lilit u natalnom horoskopu, kada je aktivirana teškim tranzitom, solarnom ekliptikom ili progresijom, označava važnu prekretničku tačku u onome što osoba radi i što će uticati na njegovo zanimanje ili reputaciju u budućnosti. Ona ne označava samo jedan događaj već izgleda da označava početak nečega što može dostići različite stepene razvoja svaki put kada je natalni Lilit aktiviran. Može da označi događaj, ali on ne pokazuje toliko da je nešto dovedeno do kraja, koliko ukazuje na preokret koji je potreban za buduće usmerenje. Ako se promaši, on će ubuduće stvarati probleme zbog nedostatka razvoja započetog u to vreme, drugim recima, tačka u kojoj stvari mogu da krenu naopačke ako ignorišete struje promena u vama ili oko vas u onome šta radite. Ona može da označi produktivnu prekretničku tačku kada prelazi Saturn, na primer, kada je u konjukciji s Lilitovom prekretničkom tačkom. Mnogo zavisi od toga da li ste spremni da prihvatite dugu obavezu ili određenu odgovornost koja je naznačena kao potrebna za neko buduće dostignuće. Inače može da označi početak situacije koja se završava i koja traje do danas. Jupiterov tranzit u konjukciji s Lilitom na primer (naročito ako retrogradnim kretanjem Jupiter nekoliko puta pređe preko), može da označi period kada je potrebno da ozbiljno razmislite da usavršite svoje obrazovanje ili da ono što radite proširite na široj osnovi a tako i sa ostalim planetarna. Možete da usmerite prekretničku tačku na jedan stepen godišnje simboličnom direkcijom, i zabeležite svaku planetu s kojom je u aspektu. Potražite posebno vladara desete kuće, Saturna, prirodnog vladara desete kuće ili planete u desetoj, zbog promena na poslu i vašeg usmerenja.
197

DELFIN DŽEJ

A .S T H U LS K A L I I. I T O

Direkcije
Direkcijama po 3 stepena godišnje (prosečno srednje kretanje 3 stepena - 3 stepena i 2 minuta) Lilit je u kvadratu sa sobom u natalnom horoskopu između 19 i 30 godine, manje-više tokom Satumovog povratka. To se odnosi na dvostruke tačke preokreta u odrastanju koje osoba doživljava u to vreme; prva je emocionalna perspektiva za samoodržanjem (Lilit), a druga za materijalno obezbeđivanje i osmišljavanje života (Saturn). Lilit je u opoziciji sa sobom između 59 i 60 godine, otprilike oko drugog Saturnovog povratka, da bi se polarizovao sa Saturnom, kada postaje svestan ispunjenja obaveza kao odraslog i ozbiljne realizacije onoga što je postignuto u glavnim godinama zrelosti. To su dva značajna perioda realizacije - prvi je kristalizacija zrelosti osobe s onim što to uključuje - i drugi je rezultat toga doba u kolektivnoj sferi. Dvostruki uticaj Saturna tranzitom i Lilita direkcijom u tim važnim fokusnim tačkama odgovornosti i realizacije u životu i depersonalizujućeg efekta koji oba imaju nije bez značaja u proučavanju prirode Lilita. Oba, i Saturn i Lilit, označavaju važan ali potreban period procesa sazrevanja radeći simultano, i ukazujući na njihov prirodan afinitet o kome je govorio Sefarial -Saturn na psihičko-materijalnom nivou, a Lilit na emocionalnom nivou. Oba nivoa osobe naglašena su za prirodna okončanja u to vreme - prvi da se okončaju godine mladosti, a drugi da se okonča najdinamičniji produktivni period. Razmotrite dalje period prve opozicije Saturna sa Saturnom - otprilike između 14 i 15 godina. Po direkcijama Li-lit je u to vreme u polukvadratu sa svojim natalnim. To je prvi značajan period kada se tinejdžer suočava s tradicionalnim i emocionalnim (Saturn i Lilit) disciplinama, koje
198

su m u dodeljene kao rezultat rasta njegove seksualne po tencije. T o je em ocionalni sukob izm eđu predašnjeg znanja i njegove novonastale probuđene svesnosti za svet ljubavi izm eđu polova, kao potreban deo za njegovo em ocionalno sazrevanje zbog odgovornosti koju takva m oć nosi -za bu dućnost. K od bilo koje planete u aspektu s L ilitom po direkcija m a podsticaji su uvećani (ili uništeni) za taj period dok je pod njihovim uticajem . T o obično traje oko godinu dana, jer je Lilitu potrebno oko 3 stepena da bi izašao iz tog polja posle toga. O soba je tada podložna čudnim uticajrm a, čud nim oko ln ostim a ili p rinudn im ak cijam a u ve zi sa stva ri m a kojim a vlada ta planeta, i u kući ili s osobom kuće gde se nalazi ta planeta. A ko je kuća na zapadnoj strani- horo skopa m ože se desiti da ta osoba reaguje na takvu akciju od strane drugih osoba. A ko je L ilit u aspektu s M erkurom po direkciji on izo štrava m aštu do finih granica, ali zato uništava kom c iju unika a ko osoba n e m ož e da se uz dign e izn ad lič nog eg a ili em ocionalnog stanja. P rim etno je i usm eravanje na učenje, p uto v a nja i no v e id e je . S va k o dn e v ne stv a ri b rz o d osa de i počinje da izbegava ljude koji nisu interesantni. O va cija direk L ilita m ože da ukaže i na neobičnu preokupacijuvljem i zdra kondicijom , dijetam a ili čudnim kulinarskim apeti-a , je r ^ tim je M e rk u r p riro d n i v la d a r še s to g z n a k a . A kM e rkur o je v la da r na talno m pe to m kućo m , d ec a su frustrac ija i ra đa se p ro blem u ko liko n ije uspo stavlje na ispra vnm u n ika c ija . a ko A li u ku p a n e fe ka t je da p osta ne sv e sta n de c e m alih kao odraslih i da se tako prem a njim a ponaša i ništa O va više. osoba m ože da im a posla sa m ladom osobom koja je drugačija, ili koja je uradila nešto što nije prihvatljivo o b ič a je n im u po d ru š tv e n im sta n d a rd i m a . Z a p riro d n o k re a osobu, tivnu talenat je, bez obzira koji, neverovatno uzdig T a g od in a nu t. m o ž e b iti je dn a od na jk re a tivn ijih ili duktivnijih, p ro uvećava literarni talenat itd. 199

DELHN DŽEJ

ASTROLOSKA LILIT

Ako je u aspektu sa Suncem, kao drugi primer, snaga volje i jaka potreba da uradi nešto na svoj način, stvara veliku promenu u karakteru ili u životu te osobe. Te osobe će se pažljivo udaljiti od osoba koje ga bacaju u zasenak, obično radeći to bez objašnjenja. Jačaju želje za vodstvom tokom te godine i stvara se goruća .ambicija za koju pre nisu znali. Nezadovoljstvo zbog poređenja sa drugima se pažljivo skriva, ali, ako je preveliko, mogu postati iznenađujuće egoistični ili zajedljivi. Bez sumnje imaju poseban talenat u onome što rade, bez obzira koliko je to veliko ili malo, i moglo bi sada da se ceni ako bismo se koncentrisali na njega (ili zainteresovali) a ne na sebe. Bez obzira koja je planeta u aspektu s Lilitom po direkciji, osnovni podsticaji koje ona predstavlja (Venera - društvene podsticaje, Saturn - podsticaje ka dužnosti, Mesec - podsticaje ka kući itd.) treba da se depersonalizuju, drugim recima, da tu zaboravi na sebe. Priđite time mnogo logičnije, nesebični je ili kreativni je za njihovo dobro, ili će doći do gubitaka, nezadovoljstva i osujećivanja istih tokom te godine.

uslove kuće koja ima Jarca u vrhu, takođe pogledajte u kom je znaku Lilit, kući i aspektu u natalnom horoskopu da biste dobili jasniju sliku tih uslova. Lilitov pad je u Raku, kući Meseca i Lilitovoj prirodnoj antitezi. U Raku Lilit isuviše uvećava emocije da bi to olakšalo iskustva depersonalizacije u ovom znaku osećanja, porodice i emocionalne zavisnosti. Osoba s Lilitom u ovom znaku mora pažljivo da osmisli svoj život oko emocionalne udobnosti drugih, da bi zadržala lični stav i postigla ono što želi da radi. U ovom znaku Lilit stvara stalnu potrebu za ličnom procenom sebe u odnosu na druge i potrebu za zaštitom tako sto će se zaogrnuti ljubaznošću koja treba da se razvije da bi se izbegle preterane emocionalne reakcije koje ta osoba ima prema raspoloženjima drugih. S Lilitom u Raku može uspešno da se nosi ukoliko on ih ona kanališu Mesečeve tendencije kroz zanimanje, kojim vlada Mesec ih da uzmu neko koje je pod njegovim vladanjem. Dobar je u poslovima s javnošću, naročito u književnosti ih' umetničkom svetu, specijalizovanim zanimanjima ili nečemu što nije obično.

Dostojanstvo
Zbog Lilitove sličnosti sa Saturnom, Lilitovo podržavanje Saturnovih realizacija po direkcijama za vreme tog najvažnijeg perioda sazrevanja kod osobe (Saturnov povratak), i njegov depersonalizujući uticaj, da bi pripremio osobu za odraslo doba, nalazimo Lilit uzdignutim u Jarcu, kući Saturna. U tom neličnom izvršnom znaku, koji je najnepr-ijatelj skiji prema emocionalnom stanju, Lilitovi kvaliteti nepristrasnosti i depersonalizacije mogu najbolje da se indentifikuju. Iz tog razloga najefektinije može da se kanališe kroz njega. Smatrajte ga suvladaiem Jarca. Kada proučavate
200

201

VI Lilit u godišnjem horoskopu
Kuća koju motiviše Lilit, drugim recima, pozicija kuće u kojoj je Lilit u godišnjem horoskopu, stalno izgleda kao značajno područje koje doprinosi specijalnom tonu ili bilo kojoj posebnosti koja može da se pojavi u tom periodu. U zavisnosti od kuće, Lilit će ukazati na određeno područje, osobu ili stvar koja preokupira vaš um te godine, ili meseca, pored bilo čega drugog što se događa. Vi to možete da ignorišete ili ne, u zavisnosti od toga šta se još događa u vašem životu u to vreme. Ali kada niste okupirani na drugom mestu, ono je tu. To može biti preokupacija zato što je nešto tu drugačije a pre ga niste shvatili; neprijatna svesnost da na neki način stvari nisu više iste; iznenađenje koje će vam skrenuti pažnju na to; nešto što je postalo veoma posebno; lažno predstavljanje za koje ne razumete razlog. Lažno predstavljanje može biti i u vama. ••Kao i u natalnom horoskopu, Lilit u godišnjem horoskopu uskraćuje zadovoljstvo ili iskrivljuje stvari na ličnom nivou (emocionalno), ali karakteristično nagrađuje ili divno inspiriše kada živite na višem nivou. U jednoj od kuća u kojoj vi ili osoba te kuće (na primer, deveta rođaci; treće dete, unuci ili učitelji itd.) skloni ste da uradite nešto drugačije od onoga što ste pre radili. Nešto ovde može biti primetno drugačije za njih. To je tako ukoliko same aktivnosti nisu već neobične ili intelektualne ili kreativne prirode; ili
203

DLLPIN DŽEI

ASTROLOSKA LIUI

ako je namera nesebična. U tom slučaju, svari idu neobično dobro ili se oseča velika inspiracija. To može biti jedinstveno iskustvo. Naravno, i aspekti su važni. Ali u osnovi gde prevladava naivno ili samoživo ponašanje (bez obzira kako su razlozi nevini ili samo opravdani], doživećete osujećivanje jedne ili druge vrste, ili ćete se osećati zaplašeni. Naročito kod uobičajenih dnevnih susreta, možete naići na hladnoću kod nekoga koja izgleda smešna u toj situaciji, ili ćete imati posla s nekim u čijem društvu se osećate neprijatno. U stvarnosti, puna je osećanja nerazumne inferiornosti kod te osobe, koja vas iznenađuje ili vas uznemirava. U suprotnom, gde preovlađuje nesebično ili nepristrasno ponašanje, stvari idu neobično dobro. Samo u okolnostima koje prevazilaze emocionalno stanje, um i mašta su veoma izoštreni, a poverenje je povećano. Stvari te kuće ne moraju da dominiraju u tom periodu, jer to naravno zavisi od drugih faktora u horoskopu. U svakom slučaju, jedna od stvari iz Lilitove kuće držače vašu posebnu pažnju, interesovanje, fasciniranost ili neku hitnost oko toga ili će jednostavno preokupirati vaš um - kao da nešto u tome nedostaje. Za ono što je ovde uobičajeno izgubili ste interesovanje, kontrolu ili vam je uskraćena aktivnost ili zadovoljstvo koje ste očekivali. Na primer, u PRVOJ to možete biti vi, koji ste sada stalno preokupirani, vaše zdravlje ili vaš izgled. Možete osećati manje samopouzdanja nego obično. Potreban vam je neki dokaz da vas cene i potajno želite da se više izdvajate, budete omiljeni ili posebno priznati. Naravno, što više zahtevate razuveravanje (da možete biti dovoljno naivni u to vreme da očekujete da vam je automatski dato pravo na to), to vam je više uskraćeno. Sada su drugi zaplašeni nekom vrstom vaše hladnoće, verovatno zbog vaše preokupiranosti sobom kada ne mogu da vam se obrate. Oni vide da je nešto neobično ili
204

drugačije sa vama, ali ne znaju šta je to. Vaša preokupacija sobom nesvesno vas čini uderjenim za njih. Lilit može da stvori baš takvu vrstu začaranog kruga ukoliko se vi ne okrenete za 180 stepeni i zaboravite na sebe. Što to više možete da uradite (ili ste prirodno nepristrasni),- drugim recima, brinite i identifikujte se s onim što radite i s vašim idejama pre nego time da li ste ili niste cenjeni i osećaćete se mnogo pouzdanije - da ne pomrnjemo da ćete postati fascinantni drugima. Nepristrasnost vas oslobađa preokupacije sobom koja vas čini udaljenim, i vidljiva sofisticiranost čini vas posebno zanimljivim u to vreme. Zanimanje drugih za vas, kada je na ličnom nivou, gde prirodno ima više emocionalnosti je osujećeno i beznačajno, a brzo se pretvara u poštovanje i divljenje na kreativnom, intelektualnom ili nekom drugom neličnom nivou. Projektovanje kroz ideje pre nego kroz ličnost ili ono što radite radije nego ono što vi sami jeste, ključ je za period sazrevanja ličnosti za koji godišnji horoskop ukazuje da je potreban za vas kada je Lilit u prvoj kući. Obično je u kući u kojoj se Lilit nalazi za vreme godišnjeg horoskopa depersonalizacija bitna da bi se uzdigli iznad običnih ili ograničenih pogleda koje ovde lično imate, ili iznad beznačajnih ili sebičnih želja. One će samo ubrzati osujećenje ili iskrivljenje, zbog predrasuda oko dobijanja akademske nagrade. Stalno mislite na sličnost između Lilita i Saturna, koji će, dok uskraćuje lično nagrađivanje, nagraditi dostignuća i društevno kreativne namere. Kod godišnjeg horoskopa znak u kome se Lilit nalazi ukazuje na posebne karakteristike ili interesovanja koja svi povećana kod vas te posebne godine - ili primetnim naglašavanjem ili njihovim posebnim nedostatkom koji skrivate. Kada je u lunarnom godišnjem horoskopu, znak u kome je Lilit ukazuje kroz kog vladara će se to sprovesti - ili, ako živi na nižem nivou, gde će biti iskrivljen ili osujećen. Na
20 fi

DELFIN DŽEI

ASTKOLOSKA L I I . I T

primer, Lilit u Vagi za vreme godišnjeg horoskopa će fokusirati naizgled agresivnu radoznalost kroz prilično diplomatsko ispitivanje - a povremeno i ne tako diplomatsko. Poriv da stvori ravnotežu po svaku cenu postaće skoro slepo pridržavanje tog pravila gde god se posumnja da postoji neravnoteža. U tom njihovom balansiranju stvari, kojim će se baviti tokom ovakve godine, bilo da su dobre ili loše, prati ih neverovatna nezavisnost, pa čak i želja da sve urade sami ako procene da ostale osobe svoja nastojanja ne mogu ostvariti zbog nedovoljne nezavisnosti u međuljudskim odnosima. U lunarnom godišnjem horoskopu, ako se na primer Lilit nalazi u Strelcu, to može da se desi kod rođaka, nekoga ko je daleko ili na sudu, ako je pravni princip u pitanju itd. U jednom slučaju Lilit u Devici pojavio se u godišnjem horoskopu. Uvećana osetljivost za detalje i tehniku stvorile su zabrinutost veću nego obično da se stvari urade što je moguće savesnije i savršenije. Mnogo veća pažnja se poklanja zdravlju, kondiciji i praktičnim bezbedosnim merama. U jednom od lunarnih godišnjih horoskopa ona je imala Lilit u Raku u devetoj kući. Tog meseca Lilit je bio vidljiv u porodičnoj situaciji (Rak), u tom slučaju u pitanju je bio unuk (deveta), koji ih je posetio tog meseca. Ona mu je posvetila vreme i energiju svakog dana da bi ga naučila ispravnim plivačkim tehnikama da bi bio bezbedan u vodi i da se fizički razvija. Uvek posebno obratite pažnu na kuću kojoj se Lilit približava, jer izgleda da ima većeg uticaja nego ona koju napušta, gde pokazuje slabije značenje osim ranog dela tog perioda. Može se reći da je interesovanje kuće u kojoj se nalazi Lilit uvek u svrsi kuće kojoj se približava. Na primer, u devetoj, približavajući se desetoj, možete biti preokupirani ljudima ili stvarima koje su daleko i oko kojih treba da radite da biste raščistili nešto u vezi s vašim zanima206

njem, reputacijom ili partnerom. Takođe ćete primetiti da je neki uticaj naglašen kod nekog događaja ako je Lilit u istom znaku u godišnjem kao i u natalnom horoskopu. Obratite pažnju na znak u kome je Lilit u ovom periodu da biste bolje shvatili Lilitov uticaj na kuću u kojoj se nalazi. Na primer, Lilit u Škorpiji u desetoj kući godišnjeg horoskopa može da dovede do dosadne upornosti da bi se dobio posao od koga osoba može da ima koristi kao osiguranik, primalac penzije i slično. Može doći do borbe za prevlast u vezi sa budućim uslovima i menadžmentom pod kojim morate da radite. Ako je Lilit u Strelcu u šestoj kući može da postoji neka važna radna lista koju morate da predate u opštinu. Lilit u Strelcu fokusira pažnju na stvari koje su udaljene, rizike i ekspanziju koji izdaleka utiču na rad ili ljude koji cene njihove zasluge. Lilit u Vagi u sedmoj kući će dvostruko naglasiti partnerstvo ili pravne poslove. Mogu postojati neobične promene koje će se dešavati u poslovima supružnika ili sa njim ili će se nešto raditi na promeni njegovog ili njenog izgleda. Partner će biti povučeniji, udaljen od običnih dnevnih stvari i mnogo lakše zaplašen. Ako se natalni aspekti ili pozicija znaka Lilita ponavljaju u godišnjem horoskopu, taj period je veoma značajan jer te prirodne karakteristike u vašem karakteru sada izlaze na videlo i izražavaju se spolja (u događajima). U lunarnom godišenjem horoskopu Lilit na 24 Blizanaca 32 u sedmoj kući, u trigonu sa Vagom i konjukcijom Meseca i Venere, vlajiarem pete kuće. Toga meseca je suprug imao jedan važan poslovni put zbog koga je pomalo bio u dilemi da li da ide ili ne, zbog izvesnih osoba koje je tamo trebalo da susretne. Umesto toga, iznenada je odlučio da otputuje u drugom smeru, pređe zemlju, da bi se susreo sa svojom kćerkom koju nije video godinama. Promena u planu putovanja došla je kao potpuno iznenađenje. Bio je na putu sledećeg popodneva. Gospođa nije htela da ide, uživajući u samoći
207

DELFIN DŽEI

ASTROLOSKA LILI'I

daleko od društvenih kontakata, ali je bila zadovoljna zbog šanse koju su njen muž i ćerka imali da se ponovo zbliže. Ovaj aspekt Lilita u trigonu s Mesecom u njenom natalnom horoskopu uvek je iznosio na površinu izvesnu nezavisnost koju je imala kada su u pitanju porodična okupljanja, pa ni ovaj put to nije bio izuzetak.

Aspekti u godišnjem horoskopu
Kada tumačite aspekte, dobro je imati na umu da Lilit iskrivljuje energiju planete s kojom je povezan kada osoba živi na nižem nivou, a ističe njene najbolje osobine kada osoba živi na višem nivou, bez obzira na aspekte. Iako kvadratni aspekti ukazuju na samouništavajuče reakcije u ličnim osećanjima ili ozbiljne ranjive tačke, vaš stav prema tome čini razliku na jedan ili drugi način. Na primer, u aspektu s Uranom Lilit iznosi na videlo skrivenu zabrinutost i netoleranciju, čudna osvetnička osećanja za koja niste ni znali da ih imate, orijentisanje ka budućnosti ili nepredvidljivosti. Lilit ih ne stvara toliko koliko ih iznosi na videlo, ma kog stepena da su u vašem karakteru, da biste se uzdigli iznad njih ili dobili intelektualnu perspektivu o njima. U suštini, on uvećava bezličnost, odvojenost i intelektualnost. Zbog toga se javlja veliki stepen netolerantnih osećanja gde god postoji emocionalno stanje s jedne strane, ili ljudskost, neobična inventivnost ili iskre genijalnosti, s druge strane. To zavisi od toga koliko možete da se odvojite od lične brige radi, i samo radi, onoga što treba da se uradi. Ako nije osujećivan, Lilit neće osujećivati. Lilitova stimulacija jednostavno specijalizuje snagu planete za taj period -uspešno s nepristrašnošću i osujećivanjem ili potpunim uništenjem u okviru neličnog. Lilit je preterivanje u svakom smislu, pa je u kvadratu ili opoziciji mnogo više prisi208

lan (ili mentalno ili kreativno stimulišući ako je stav pozitivan), nego u trigonu ili sekstilu. Ako je Lilit u kvadratu s Plutonom u godišnjem horoskopu, on posebno razvija njegov istraživački ili promenljivi uticaj u okviru više prirode a iskrivljuje ga na nižem nivou. Stvari iz kuće koje predstavlja Pluton u tom periodu su osujećene kada su radi ličnog zadovoljstva, inače mogu biti neverovatno uspešne. To je zato što je sada potrebno da transformišete svoje vrednosti prema višim standardima. Ništa manje od toga neće proći a i nije vredno patnje vašeg samopouzdanja. To može biti vreme da nešto napustite jer za vas nema više nikakvu praktičnu svrhu. Takođe razmišljajte. Ako u natalnom horoskopu ne postoji kvadrat između Lilita i Plutona, to je jednostavno vreme za neki eksperimentalni razvoj prema višim vredno -stima za vas i vaše buduće samodovoljnosti. Ako postoji neki aspekt u natalnom horoskopu, snaga kvadrata u godišnjem stvara uslove koje natalni aspekt obećava za takav razvoj i javiće se u više od jednog iskustva, ali će na neki način promeniti uslove. Ne treba da reagujete preterano. Ako je natalni aspekt opozicija, to će se destiti s nekom vašom vezom; ako je trigon, onda je podrška za vreme kada će neko ko vas podržava doći da vam pomogne da razvijete svoje vrednosti; ako je sekstil, postoji neka prilika, itd. Ako je u aspektu s Venerom, fokusira društvene tendencije, sudski dobijene poklone ili novac. Ako se ovakva prilika upotrebi da bi se iskoristila nečija dobrota, poklon može biti nešto najružnije što ste ikada videli, ali ako su vaše namere sa osobom koja vam ga daje bile iskrene taj dar može biti dirljiv i inspirišući. Uopšteno govoreći, vrsta aspekta nije toliko važna koliko delovanja - da bi se odredio uspeh ili neuspeh s Lilitom. Sigurno su dobri aspekti lakši, ali ni teški uglovi ne bi trebalo da predstavljaju nemoguće. Razliku čini stepen ne209

DliLFIN DŽE)

AsTftotoSKA LILIT

pristrasnosti. Međutim, kada tumačimo pojedinosti aspo kata u godišnjem horoskopu uvek je dobro da pogledamo u kakvom su aspektu te planete u natalnom horoskopu, jer su te karakteristike one koje su primarne u karakteru osobe, i one će mnogo više da ukazu na odgovor. Na primer: Mesec u trigonu s Marsom u godišnjem horoskopu kod osobe kod koje je u polukvadratu u natalnom horoskopu (godišnja veza pojačava karakteristike polukvadrata u karakteru te osobe) - trigon između njih će označiti neku povoljnu novu energiju za projektovanje u vezi s javnim ili domaćim poslovima. Međutim, inicijalna energija sukobljavanja iz natalnog aspekta (polukvadrat) može prouzrokovati da osoba, zbog nestrpljenja, pogrešno protumači neku u osnovi manje važnu situaciju. Može da postupi nezrelo ili reaguje na situaciju zbog netačnog prvog utiska i tako dovede do nepotrebnog sukoba koji bi se izbegao samo da je malo sačekala. Kod kvadrata dve planete, koje su u trigonu u natalnom horoskopu, situacija se mnogo lakše rešava jer nije u prirodi osobe da ovde preterano reaguje. Zbog toga, to predstavlja poteškoće s kojima će se ona mnogo lakše suočiti. Imajte to na umu kada tumačite Lilitove aspekte i onda ćete ih tačno shvatiti. Kada se Lilit udaljava od planete on ukazuje na preostale rezultate iz prethodnog perioda. Kada je u nekom aspektu Lilit ukazuje na nešto nad čime ste mogli da imate više kontrole i, naravno, egzaktni, ili blizu egzaktnog, aspekti stvaraju jednu hitnu situaciju, vrlo blisku početku godišnjeg horoskopa. Šest stepeni orbisa dovoljno je za planetu a osam za sveteleća tela, ali ako se natalni aspekt Lilita ili kuće u kojoj se nalazi ponavlja u godišnjem horoskopu, uzmite u obzir malo veći orbis jer tada on iznosi na videlo karakteristike koje su već duboko ukorenjene u karakteru.

U drugoj kući
Ako je Lilit u drugoj kući bićete više nego obično preokupirani imovinom, sigurnošću ili dobij anj em većih materijalnih ili estetskih vrednosti za vaš novac, iako verovatno nećete odavati taj utisak - svima, sem onima koji su vam bliski. Možda ćete se baviti kupovinom ili ćete osećati tu potrebu, naročito za predmete koji označavaju različite vrednosti i lične ukuse koje ste razvili i koje sada hoćete da isprobate. Vi ćete mirno uživati u pribavljanju i najmanjeg predmeta koji će pokazivati kako ste vi sada drugačiji. Možda ćete posećivati čudna mesta koja nude neobične stvari. Možda ćete uživati u neobičnoj ili egzotičnoj hrani. Apetit za običnim i svakodnevnim stvarima se smanjuje. Stvari koje su u modi ili se smatraju savremenim ostavljaju vas hladnim. Vi ćete radije želeti da izrazite sebe kroz ono šta birate, imate ili ste okruženi time - ili da iskažete vaš "duh" kroz koji ćete moći da vrednujete genijalne male predmete koji su došli iz strane luke za koju ste uvek osećali da ste je već videli. Postoji prijatno zadovoljstvo u posedovanju i dodirivanju takvih stvari. Ako putujete ovog meseca uživaćete u pronalaženju malih radnji koje imaju takve predmete ili koje rade sa takvim trgovcima. S potajnim zadovoljstvom ćete uživati u raspoređivanju nekih stvari koje niste voleli već duže vreme zamenjujući ih nečim što vas više odražava, čak uživajući u njihovom lomljenju ili bacanju - kao iz prkosa onome šta predstavljaju. Posle svega imaćete jaku potrebu da se oslobodite stvari koje više ne predtsvaljaju vaš ukus. Naročito ako je Lilit u Škorpiji, vi ih vidite kao starudije i voljni ste da ih odbacite, bez obzira na njihovu novčanu vrednost. Ako se pridržavate Lilitove sličnosti sa Saturnom, vreme je povoljno da potražite specijalno niske cene, stare ili
211

210

DELFIN DŽEJ

ASTROLOSKA LILIT

upotrebljene predmete koji su sada neobični. Obiđite garaže ili prodaje imanja, pretražite kao skitnica dobru buvlju pijacu koliko vam srce želi ili kupite ručno izrađene stvari na sniženju koje zadovoljavaju nešto u vašoj ličnosti. Vaš um će možda biti preokupiran nekom velikom budućom kupovinom koju planirate. Sto se tiče muzike (koja je na višem nivou druge kuće), ukus je pretežno neobičan. Možete čuti vrstu muzike koju do tada niste čuli, a koja je fascinantna. Ako je Lilit negativan, buka oko vas može biti velika u ovom periodu ili možete čuti najgoru muziku koju ste do sada čuli. Kada su obične male stvari u pitanju možete biti veoma pohlepni, iako ćete to poslednji priznati. Uprokos tome bićete malo iznenađeni zbog toga kada se završi ta godina. Tokom te godine ići ćete iz krajnosti u krajnost što se tiče novca - jednom ćete dati velikodušno, a drugi put ćete potajno mrzeti svaku uočenu pohlepu za vašim novcem, kao da su dve strane vaše prirode u ratu jedna s drugom. Čak se i velikodušnost u to vreme u vašem umu smatra kao nešto za šta bi druge osobe trebalo da budu večno zahvalne. U tom periodu možda ćete postati svesni druge upotrebe novca, koja uključuje i vaš novac, s čime se vi ne slažete, i potajno ćete se potruditi da on ubuduće bude manje dostupan. U to vreme vaš sistem vrednosti biće strogo testiran. Biće vam ponuđena pogodba koja vas obično ne bi interesovala, ali sada vas fascinira da biste se oslobodili novca od koga ne zavisite. Ako vaš osnovni osećaj vrednosti ostavlja mnogo toga što želite neispunjenim, sada vas može proganjati osećaj siromaštva. Ako je tako, onda je to svesnost da ste siromašni u vašim višim vrednostima, koje ne poznajete, ali zbog njih osećate nagrizajući strah siromaštva, koji vas čudno uznemirava. Budite svesni da neko prodaje ukradenu robu. To može biti baš to - ukradena imovina. Lilit sada zahteva da se uzdignu vaše mentalne, estetske i du212

hovne vrednosti. Nemojte to pogrešno da protumačite i da se pogrešno okrenete materijalnoj pohlepi da biste ispunili nedostatak koji osećate.

U trećoj kući
Tokom ovog perioda otkrićete da se vaš um slobodno, neobičnom jasnoćom priseća svakog malog detalja bilo kog vašeg iskustva. Kroz takva mentalna putovanja biće kao da sve to gledate kako se ponovo dešava, ali sada kroz oči vašeg uma gde sve možete jasno da procenite, dok po vašoj volji to motate tamo-vamo po glavi. U zavisnosti od horoskopa, komunikacija može biti otežana, drugim recima, pogrešno će razumeti vaše namere. Shvatajući to, a naročito ako su Škorpija ili Pluton u usponu ili su jaki, možete da odlučite da se ne javljate na telefon. Zaista, možete da isključite telefon i da ne budete kod kuće za izvesne posetioce - stvarajući komunikacijsku blokadu oko sebe. U tom slučaju postojaće odvratan ili potajni strah od primanja posetioca koje želite da izbegnete. Zapamtite, Lilit preteruje, tako stvarajući te primetne preterane reakcije. Ono što bi u neko drugo vreme moglo da bude samo dosada, uzima velike razmere kada je Lilit u pitanju. Mogu postojati neke neobične okolnosti sa komšijama ili vas može iznenada posetiti bivši komšija koga niste očekivali da ćete ponovo videti. U to vreme možete imati posla sa braćom ili sestrama. ''Ako ste profesor, otežana je vaša sposobnost da funkcionišete sa studentima ukoliko u to unesete lično - ili zaista želja da čak dosađujete, kada se u tom slučaju može primeniti izreka "prisnost donosi zadovoljstvo". Inače, ovo je po voljan period za takve stvari. Razliku čini atmosfera nepristrasnosti.
213

DELFIN DŽEJ

Ako ste pisac može postojati akutna svesnost potrebe da poboljšate nešto u svom stilu. To može biti zahvalno vreme za jasnoću i samokritičnost i vreme kada je konstruktivna kritika vašeg dela iz prošlosti počela da utiče na njegovo poboljšanje. To je naročito pogodno vreme za ispitivanje informacija ili dobijanje važnih informacija od drugih. Delo iz prošlosti, koje je vredno hvale, može iznenada biti priznato. Umni tipovi imaju mnogo koristi od ove pozicije Lilita. Može biti putovanja. Intuicija može mnogo da se razvije. Mogu se javiti predskazujuća osećanja za nešto što ćete raditi u budućnosti. Možete naći sebe kako se pripremate za to ali ne znate kada i zašto. Kada živite na nižem nivou osećate intelektualnu inferiornost, iznenada se osećate glupim ili se plašite konverzacije. Znaci mentalne otupelosti ne moraju obavezno da se jave, a na njih ćete preterano reagovati. Lilit jednostavno ukazuje na to koliko mnogo stvari ne znate i koliko je još potrebno da saznate. Lilit u trećoj kući godišnjeg horoskopa može da deluje kao jedna od onih važnih prekretnica koje vas stimulišu da više učite, tada ili kasnije kao rezultat ovog vremena. Ili, bar može da vam signalizuje u kojoj oblasti učenja imate propuste za koje sada shvatate da su vam, iako ih negirate, u poslednje vreme slaba tačka. Lilit izgleda da radi kao način transmisije radi buđenja vibracija Urana, više oktave uma - u ovom slučaju ističući vašem skrivenom biću vašu mentalnu glad.

A S T R O LS K A L I I . V I O

U četvrtoj kući
Često kada je Lilit u četvrtoj kući u godišnjem horoskopu to označava vreme kada će osoba putovati, ili biti gost, odsesti u hotelu ili motelu, kampovati ili na neki drugi na214

čin biti udaljena od kuće ili porodičnih poslova. To može da bude vi'eme hospitalizacije ili boravka u mestu koje nije uobičajeno, drugim recima, spavaće na drugom mestu. To takode može biti slučaj kada je Lilit godišnjeg horoskopa u Raku ili ima teške aspekte s vladarem četvrte kuće ili planetarna u toj kući. U tim slučajevima kada je osoba van kuće neko vreme (spava na drugom mestu) on ili ona mogu ostati dugo noću iz bilo kog razloga i tako biti van spavaće sobe - da ne pominjemo kada zamene dan za noć. U četvrtoj kući Lilit jednostavno stvara osećaj pomerenosti u okviru uobičajene domaće rutine ili potpuno odsustvo iz nje na neko vreme. Obično za vreme perioda kada ste van rutine osećate se mnogo opuštenije, ali kada ste kod kuće, vi ste više nego obično zabrinuti da sve bude u redu za one s kime je delite, da biste tu mogli da funkcionišete. To je vaš način da obezbedite mirne vode i imate dragoceno vreme za druge stvari koje vas sada interesuju. Ako ništa drugo, vaša efikasnost kao domaćice može zbog toga da se poveća ~ ili bar vaša bliskost sa osobama u vašoj kući. Red može da utiče na emocionalni komfor drugih a vama je to sada važno. To nije toliko zbog njihove udobnosti, koliko to zbog vaše, da biste se obezbedili da ne budete pod njihovim uticajem. To može izgledati veoma krotko, ali je u stvari prilično promišljeno, čak ljupko urađeno. To je zato da biste svi bili zadovoljni ukoliko nešto ne krene pogrešno i ćela porodica počne da se mesa ili vas pogrešno razume -pa zbog toga osetite želju da budete nezavisni. Inače, zbog strajia od mešanja dolazi do iznenadnih reakcija punili mržnje koje su u ovom slučaju preuveličane. Ostajanje kasno noću zadovoljava, makar samo na nespretan način, želju da budete oslobođeni prisustva ukućana ili dnevne atmosfere za neko vreme i uradite nešto drugačije. A svoje želje da pobegnete od svega možete zadovoljiti time što ćete kovati planove kako da nestanete. Puto215

D ELFD M D ŽEf

ASTKOLOSKA LIUT

vanje koje vam ranije nije bilo privlačno može sada da vas preokupira iz istog razloga. Možda vam neće biti poznat razlog, ali ćete jednostavno biti svesni da želite da budete negde drugde. Kada je pozitivan, Lilit oslobađa, To može biti vreme kada ćete dobiti pomoć koja će vam konačno na neki način osloboditi vreme da biste sve doveli u red i onda zaboravili. To je daleko bolje vreme za lične hobije ili kreativne projekte u koje jeste ili želite da budete uključeni kod kuće. Osećaćete se udaljenim od dnevnih poslova i želećete da se u ovom trenutku više posvetite ličnim poslovima.

U petoj kući
Kada je Lilit uiJetoj kući zabavnih medija, predstava ili večernjeg programa - edukacionih ili nekih drugih aktivnosti - možete se naći na radiju ili na televiziji u jedinstvenoj poziciji da sponzorišete gosta za večernje predavanje ili da vi držite predavanje. To isto se dešava kada je Lilit u aspektu s vladarem pete kuće. Za mentalne ili umetničke tipove ova pozicija Lilita je izvanredna za kreativno izražavanje, izazivajući iskre inspiracije i podižući kreativno poverenje - ili privlačeći osobe koje veruju u vaš talenat i sada vas ohrabruju. S negativne strane, ili ako živite na nižem nivou vaše prirode, možete biti potajno nagrizeni osećanjem da vam je nefer oduzeta individualnost tretirajući vas kao još jednu osobu u gomili što vi mrzite. Ili u sebi se žaliti što niste ništa ili ste nedovoljno uradili za talenat koji imate. Možete uočiti specijalan talenat kod vaše dece ili u nekoj mladoj osobi, koji biste mogli da ohrabrite ili inspirišete. Takođe, zapamtite da za vas nikada nije kasno.
216

Imajte u vidu da Lilitove opsesije koje preokupiraju vaš um sada izoštravaju vaš talenat. Idite u večernju školu ili budite kreativni na način koji želite, od sviranja klavira do kuvanja i šivenja ili pisanja članka za časopis. Proučavajte jogu, komponujte, fotografišite - bilo šta. Ako imate talenata za neki zanat, možete biti iznenađeni dobrim radom koji ste napravili. Ako ste igrač, pisac, muzičar ili okultista po profesiji, vaš rad je sada inspirisan. Pustite kreativnost da poteče. Međutim, ako ste okrenuti sebi ili vašoj važnosti uzalud ćete se mučiti i nećete biti produktivni. Izbegnite to, jer zbog ega ili emocionalnog zadovoljenja Lilit presušuje inspiraciju, ljubav koja je važna za kreativno izražavanje bez obzira na poseban stepen talenta, a destruktivna je za ljubavne veze. U zavisnosti od horoskopa, u to vreme možete uzeti neku mladu osobu pod vaše okrilje, dok ranije niste mogli na neki način da je prihvatite. Takođe, ako je Lilit u petoj kući ili je na drugom mestu u dobrim aspektima s njenim vladarem, može se desiti da će drugi primetiti vaše sposobnosti za vođenje ili da stvari uzmete u svoje ruke i to će ceniti i tražiti. Aktivnosti u dokolici neće ići dobro, ili uopšte neće ići, ako ne učite, predajete ili doprinosite na neki način procesu, koji je jedinstven, neobičan ili različit. Kako Lilit nema identitet kod površnih stvari u prazničnim prilikama, zabavama, relaksaciji i zadovoljstvima on će osujećivati, iskrivljivati i frustrirati to iskustvo. To se takođe dešava ako je Lilit na nekom drugom mestu u horoskopu, a u kvadratu s vladarenf*pete kuće. Deca za koju vi brinete ili mlada osoba sa kojom imate posla mogu sada mnogo više da se bune, postanu čudno nezavisni ili da budu u prilično posebnoj situaciji. Zaintercsujte se za nešto što i njih interesuje da biste uspostavili komunikaciju između vas ili onoga što ih preokupira (ako
217

DliU'IN DŽEJ

ASTROUISKA LILIT

vam to budu zatražili) - ili ih sada samo ostavite na miru. Ako morate da ih savetujete, neka to bude u cilju inspirisanja njihovog samopoštovanja, učenja ili viših interesovanja; njihove važnosti u onome što mogu da urade ili s posebnim osećanjem i poštovanjem ukažite na razlog za njihovu bitnu individualnost. Izbegnite bilo koje emocije s vaše strane ili uticaj vaše ličnosti na njih, jer će to pokvariti atmosferu i biće kao da oni ne postoje za vas ili ih uopšte ne cenite. U mnogim slučajevima to jednostavno može biti period kada jedan od njih ide na put; nije tu neko vreme tokom tog perioda iz mnogo razloga ili je odlučio da uradi nešto drugačije. Oni sada izražavaju svoju volju i neće trpeti nikakva poređenja sa braćom i sestrama, rođacima ili onim što su ranije uradili.

U šestoj kući
U kući u kojoj je Lilit u tom periodu uvećava se svesnost za realnost van očiglednog. U šestoj kući može iznenada da usmeri vašu pažnju (ili strahove) na vaše fizičko stanje, jer simptomi mogu biti preterani, van normalnih standarda. Lilit obeležava period nekim preokupacijama oko zdravlja ili opšteg stanja vašeg zdravlja ili dijete, kao nagrizajuća savest, kao da vas opominje da proverite vaše uobičajene standarde života ili da proverite tamo gde je potrebno. Najverovatnije ćete ovog meseca na programu imati proveru jedne ili druge vrste. Možda će vas zabrinuti stanje zdravlja nekog drugog ili ćete se tokom ovog perioda više zainteresovati za nutricizam. To može biti vaša ishrana uopšte, za koju ćete postati svesni da je siromašna jer će vam neko skrenuti pažnju na to, ili čak sama vaša težina - ješćete manje obroke i, na vaše
218

iznenađenje, više uživati u njima. U nekim slučajevima možete nastaviti da i dalje imate naviku da jedete ono što znate da je loše i da budete nemarni prema sebi. Međutim, uživanje u tome je stalno ometano zbog džangrizave savesti (ili će vam neko bukvalno pridikovati), što će vam skrenuti pažnju na vaše glupo ponašanje. Obično biste ignorisali, ali sada vas to posebno iritira. Može se reći da Lilit nemilosrdno fokusira jednu iritirajuću stvarnost o onim stvarima koje ste uspešno mogli da izbegnete - do sada. Težina može iznenada da skoči do opasnih razmera, plašeći vas ili prouzrokujući da izgledate tako nezgrapno da ste zbog čiste taštine primorani da učinite nešto oko toga. Zato što Lilit uvećava stvari u kući na koju utiče i problemi sa zdravljem pokazani u natalnom horoskopu u godišnjem će verovatno da izbiju tokom perioda kada je Lilit u šestoj kući lunarnog godišnjeg horoskopa, ili ako je u aspektu s vladarem šeste ili prve kuće u godišnjem. To se naročito dešava ako prethodno nisu bili preduzeti koraci da se to ispravi. Može se reći da vas je to sada stiglo. Obično deo tela kojim vlada znak u kome se nalazi Lilit u toku godišnjeg horoskopa može biti osetljiviji, problematičniji ili napet. Jedan od izuzetaka je kada je Lilit u aspektu s Mesecom iz šeste kuće, u tom slučaju to može biti deo tela kojim vlada znak u kome je Mesec. To ne bi trebalo da bude teško, što naravno zavisi i od ostalih faktora u horoskopu, već je jednostavno preterano stanje jedne nezdrave situacije na tom mestu. Mogu postojati situacije koje će vam prouzrokovati neobičan stres na tom posebnom delu tela, na primer kod jedne mlade žene s koledža kada je boravila na seminaru u brdovitoj državi Njujork koji traje nedelju dana. Lilit je bio u Vodoliji u kvadratu sa Uranom (nije bilo aspekta u natalnom između njih). Pošto nije mogla da pribavi pomoć u nošenju dva teška kofera uz prilično strmo brdo, u kojima su 219

DELFIN DŽEJ

ASTROLOSKA LII.IT

bile knjige, kasetofon itd., dobila je bolove u nožnim člancima od napora penjanja. Ona je inače morala da pređe taj put do spavaonice dva puta dnevno što je već oslabljene članke pod težinom još više povredilo. Ona se bojala da ne ugane zglob što je skoro i uradila kada je silazila niz stare stepenice glavne zgrade. Kao da to nije bilo dovoljno, lift u spavaonici pokvario se jednog jutra i ona je morala peške da siđe jedanaest spratova. Nije ponela prikladne cipele za pešačenje, već samo za izlazak. Naučila je vrednu lekciju o nezi svojih nogu, zglobova i listova sa dobrim, udobnim cipelama za sledeći put. Možda ćete otkriti da treba da se pobrinete o svom zdravstvenog osiguranja ili o nekom iznenadnom problemu sa zahtevom za plaćanje. Tokom ovog perioda takode možete shvatiti da niste adekvatno pokrili vaš zdravstveni plan. Rad ili radne navike mogle bi uspešno da se poprave tokom ovog perioda radi veće efikasnosti, zato što ste u stručnosti i zamršenim radnim detaljima najbolji. Neka frustracija, koju je izgleda skoro nemoguće resiti, ukoliko ne držite vašu ličnost van toga, može iznenada da vam se pojavi ili će na nju ukazati neki saradnik ili zaposleni. Unosite u posao samo ono što se tiče posla, tražite samo najpragmatičnija rešenja ili jednostavno odbij te da budete uvučeni u to. Održavajte te odnose strogo nepristrasnim ili možete da naletite na iznenađujuće ponašanje ili neobično kritične primedbe od onih koji osećaju da se prema njima ne ponašate fer i ne cenite ih. Tokom ovog perioda izbegavajte intrige na poslu ili će one kasnije samo stvoriti probleme. Možda ćete privremeno raditi u drugoj kancelariji ili negde gde obično ne radite. Možda ćete raditi pod čudnim (za vas) uslovima. Nemojte se plašiti da pokušate da promenite pristup vašem poslu koji vam je možda na umu ovog meseca.
220

U sedmoj kući
U pozitivnom smislu Lilitovo oslobađajuće delovanje može označiti vreme partnerovog odmora, putovanje ili neki način na koji su njene ili njegove dnevne obaveze privremeno otklonjene radi kreativnog samoobnavljanja. U svakom slučaju on je više uklonjen od uobičajene dnevne rutine koju zajedno delite. On ili ona sada su mnogo više zatvoreni ili bezlični zbog preokupacije drugima stvarima koje su im na umu. Osećanja im nisu uzvraćena ili je to nekako osujećeno. Kada je kod kuće tokom tog perioda, partner će više čitati ili više voleti da se koncentriše na neki detaljan rad u okviru nekog hobija ili na naročito interesovanje koje on ili ona ima, koje više zadovoljava um ili duh. Može izgledati da prekida uobičajenu rutinu i da uopšte nema strpljenja za ometanja. Muškarac može nešto promeniti u izgledu što će izazvati i promenu u njegovom ponašanju. Uzdignut u vrhu sedme kuće Lilit utiče na veze stvorene u to vreme. Kada je negativan, možete naleteti ili biti skloni nezdravom odnosu. U tom slučaju druga strana je emocionalno nestabilna (a izgleda suprotno) i ta veza treba da se izbegava. Ima nešto u tome da kada ste prirodni sa nekim on nije prirodan sa vama. Ako nekome dajete savete (vladar sedme kuće) Lilit je u vašoj sedmoj godišnjeg horoskopa, imajte u vidu da oni imaju emocionalnu slabu tačku koja može stvoriti odbrambenu barijeru protiv vas ako ne uspete da kod njih stvorite dovoljno objektivnosti da bi sebe nepristrasno vrednovali. Ako ne možete sa njima da kontaktirate samo putem intelekta (razumno), naići ćete na potpuno drugačije tumačenje onoga što ste rekli. Rezultat njihove kritike je više nji221

DELFIN DŽSJ

hovo ogorčenje što ste se umešali u njihov privatan život nego što je ono što ste možda rekli. Kada je negativan, kao u ovom slučaju, osoba traži više potrvdu onoga što želi da čuje, nego ideje koje imate. S druge strane, kada je osoba mentalno jaka ili kreativan tip, ili nepristrasna osoba za početak, možete imati neke od najuspešnijih suđenja koja ste ikada čuli i učiniti klijentu mnogo dobra. Lilit je ekstreman - na jedan ili drugi način.

I

ASTROLOSKA LILIT

U osmoj kući
Potreba da se oslobodite stvari ili aktivnosti koje su odslužile svoju svrhu, ili da eliminišete ljude iz vašeg okruženja, za koje ste sada svesni da jednostavno gubite vreme s njima, povećava se kako je Lilit u osmoj kući u godišnjem horoskopu. Osećate veću potrebu za privatnošću - čak tajnovitošću, u zavisnosti od znaka i aspekata. Sve više osećate sudbinu i možete postati preokupirani okultnim. Možete se družiti sa nekim ko se interesuje za takve stvari. Primetićete da se vaša moć opažanja kao i svesnost da vas posmatraju povećava. Iako spolja možete biti okupirani uobičajenim poslovima imaćete jak osećaj da ne pripadate tu i nećete ga moći otkloniti, svesni vaših dnevnih dolaženja i odlaženja, kao da učestvujete u sadašnjosti iz promenjenog pravca. Nešto se može desiti što je kod vas obično izazivalo emocionalno reagovanje, ali sada to nije slučaj jer ste emocionalno bili isključeni iz toga ali to niste do sada znali. To je kao da je bio "svršen čin". U to vreme kada je Lilit u osmoj kući može se desiti smrt ili ponovo rođenje (ili će se jednostavno prekinuti) veza sa osobom ili organizacijom na moćnom položaju. Ljudi sada osećaju privlačnost ili snagu u vama, kojom su ili veoma fascinirani i razmišljaju da vam ponude važan

položaj ili, ako je negativan, osećaju se veoma neprijatno sa vama i izbegavaju vas. Možete se osećati zaplašeni stvarima koje ste obično samo prevideli. Ako više slušate a manje pričate možete biti mnogo ubedljiviji i prodreti u svoja posmatranja. Samo ekstremna bezličnost na planu vaših poslova sada opušta vašu povećanu napetost, koju osećate prema osobama koje znaju suviše o vama. Vi više volite privatnost. To može biti period kada imate posla sa osobama koje se sećaju nekoga ko je umro, ili to može biti osoba na koju sada često mislite. Takođe, kada je u bliskom odnosu s osmom, može postojati svesnost o osobi koja umire ili mogućnost toga, o čemu pričate sa nekim. To se odnosi takođe i na to kada je Lilit iz godišnjeg horoskopa u Škorpiji ili u aspektu s vladarem osme. Porezi ili zajednički frnansijski poslovi mogu zahtevati ozbiljno ponovno sagledavanje. Možete pregovarati o nekom zajmu u tom periodu. Možete se naći u poziciji gde imate veliki uticaj na osobu na važnom položaju, ili da dajete neke prikladne savete kako da se oživi neki projekat. Možda ćete videti kraj nečemu što je ispunilo svoju svrhu.

U devetoj kući
Tokom ovog perioda vaše misli će postati preokupirane udaljenim mestima, stvarima za koje treba da se pobrinete zbog osoba koje su daleko ili su sa vama. Putovanje na dalju lokaciju, kada je Lilit u devetoj, može biti uspešno ako mu je svrha predavanje kao kod predavača, učenje kao u slučaju umetnika, pohađanje seminara kao nečeg inspirativnog ili slično. Obična putovanja radi uživanja ili poslovna putovanja biće otežana problemima ili se neće realizovati.

222

223

DELHN DŽEJ

ASTROLnSKA LlIJT

Religiozna osećanja mogu preokupirati vaš um, jer Lilit uvećava šta god da je vaša svest o Bogu, moralu ili etici. Ako se sada prepustite inspiraciji pronaći ćete više interese, čitaćete da biste nešto saznali ili ćete jednostavno imati filozofski ili duhovni pogled na stvari što će biti vrlo zahvalno. To je izvrsno vreme da saznate istinu o nekim stvarima. Časovi će možda morati da se otkazu ako su posećivani ili davani zbog povećanja vaše zarade, prestiža, zadovoljavanja obične radoznalosti ili vremena; drugima recima, ako im je namena površna. Lilit nema ostvarenja na tom nivou i kako mu je osujećena viša svrha, on osujećuje. To nije ni dobro ni loše, već samo ono što stalno primećujem. Možda će vaš rad na koledžu biti ozbiljno ugrožen ako je sve vreme nemaran ili neodgovoran. Kontakti sa nekim ko je daleko možda će biti jako naglašeni ili ćete imati neku udaljenu komunikaciju, pravne poslove ili osobu iz ove kuće godišnjeg horoskopa kao što su unuci, treće dete, učitelj, izdavač itd. Jedna od ovih osoba u vašem životu možda radi nešto što je znatno drugačije od onoga što je ranije radila. Sasvim neočekivano možete dobiti knjigu koja će vam pomoći ili će neke osobe iste profesije tražiti vaše mišljenje ili savet.

U desetoj kući
U desetoj kući Lilit je naročito povoljan za one koji se bave kreativnim ili literarnim profesijama, gde su važni faktori inteligencija i inspiracija ili gde je usluga najvažnija u onome što rade. Izvrsna je za psihologe, astrologe ili bilo koga s neobičnim zanimanjem, privlačeći neočekivano uvažavanje i podršku. Međutim, ona ometa ili frustrira one koji se bave običnim poslovima ili oblastima gde nedostaje originalnost, vizija, usluga ili kreativni rast. Ako je u bizni224

su ne bi trebalo da ima poteškoće, već ste jednostavno savetovani da privremeno ostavite na stranu uobičajenu motivisanost radi dobiti, i da uložite više napora ili uradite nešto konkretno radi poboljšanja vaših zaposlenih, saradnika ili za viši stepen usluga i pošteniji odnos sa vašim mušterijama. Lilit potpomaže nešto drugačije što možda želite da pokušate. U to vreme će možda vaš šef biti promenjen, što će izazvati neku nesigurnost u onome što radite i tiče se vašeg posla. Vaše misli će sada preokupirati osećanje da potražite veću sigurnost na poslu. Baš kao što je Lilit mračan za ovozemaljsko oko (na nebu), on osujećuje prizemne motivacije na poslu tokom ovog perioda. Zbog toga se dešavaju neka čudna događanja, ponašanja, neuspesi, uznemirenost ili gubici u poslovnom okruženju ili ono osećanje "Šta ja radim na ovom poslu V Tamo gde ste bili naivni u menadžmentu ili uslovima rada, nemarni u kvalitetu ili preterano poverljivi što se tiče vaše reputacije, otkrićete da vam je projekat osujećen. Tamo gde ste se proširili u nečemu što ste mnogo puta uradili, stvari neće uspeti. U suštini, Lilit će poništiti negativno u vašem razvoju. Ako ste bili frustrirani, onda postoji nešto površno, naivno ili sebično u vašoj motivaciji za ono što radite - ili ćete shvatiti da ste nekako prerasli to zanimanje. Proširite sada vaše horizonte na nešto izazovnije, kreativnije ili drugačije i osetićete iznenađujuće obnavljanje poverenja i izražavanja. U desetoj, Lilit označava period kada možete otkriti da uslovi, ljudi ih projekti iznenada otpadaju i da to više ili nikada nije predstavljalo nikakav kreativni razvoj za vas. Prihvatite nove uslove u vremenu koje vam u onome što radite omogućava da se usmerite na nešto više u vama. Ljudi na položaju iznad vas sada su neobično osetljivi na lične napade, čak iako samo sumnjaju u to. Familijarnost treba strogo da se izbegava, inače ćete se suočiti s nekim čudnim ego tripovima ili odbojnošću. Planovi koji se
225

I
DllLFIN DŽEJ

ASTROLOSKA LJUT

sada naprave, ukoliko nisu nesebično ili kreativno motivisani, imaće ubuduće problema. Lilit ovde može označiti period koji okončava profesionalna ili poslovna područja u kojima ste bili aktivni neko vreme.

U jedanaestoj kući
Kada se Lilit nalazi u jedanaestoj kući može se nešto neobično desiti prijtelju ili grupi, ili će se neka osoba pojaviti iz prošlosti, koja će ponovo ući u vaš život na najneobičniji način - neko koga niste više očekivali da vidite. U jedanaestoj, Lilit može uvećati vašu svesnost o ljudima ili okruženju, da biste otkrili da tražite više udaljavanja od nepotrebnih susreta, koji su vam pre bili pomalo dosadni, a sada su vam postali opterećenje koga želite da se resite. Međutim, ako to služi nekoj korisnoj svrsi gde možete biti od pomoći, skloni ste da se drugačije ponašate i date sve od sebe. Mada obično više volite da čitate dobru knjigu nego da ste sa ljudima. Oni vas sada ostavljaju hladnim, ukoliko ne delite neko interesovanje, koje je mentalno ili kreativno stimulišuće i gde možete da izmenjujete ideje, da učestvujete u jedinstvenim iskustvima ili učinite uslugu nekome ko radi nešto različito u svom životu. To može da bude dobro za osobu u kući kod koje je Lilit suvladar u godišnjem horoskopu - kući koja je u Jarcu. To je takođe period kada možete da inspirišete prijatelja za njegove ciljeve ili razvijanje talenta ili veštine vemjući u njega, nudeći mu savet ili izazov. To vam može biti od ogromne pomoći ili inspirišuća podrška prijatelja koji veruje u ono što radite i iznenada želi da vam pomogne. Inventivnost je uzdignuta ako dozvolite vašem umu da luta ka mogućem, a kao rezultat toga konačno ćete moći da
226

resite ili se pobrinete o problemu ili zadatku koji ste imali i koji dugo traje. Može vam se desiti da imate proročki san ili iznenadan uvid u budućnost, koji će biti veoma jasan. Vaš um je više preokupiran budućnošću nego sadašnjošću, čudno osećajući da je sadašnjost važna samo kao sredstvo da se postigne cilj, a nije važna sama po sebi. Osećaćete se otuđenije u nekim grupama. To je kao da podsvesno shvatate njihovo nepostojanje u vašem svetu budućnosti, koju više osećate kao deo sadašnjeg trenutka od sadašnjosti. Naravno, o tome se ne govori, zbog neobičnosti koju vi osećate, i rizika koje radije ne biste preuzeli govoreći o nečemu što još ni vama nije potpuno razumljivo. Ako ste intelektualni tip, verovatno ne govorite o tome zato što shvatate i osećate da to ne treba da pomenete.

U dvanaestoj kući
Bez obzira na to šta vam okupira pažnju ovog meseca, ineteresovanje (obnovljeno ili ne) za okultne stvari ili unutrašnji život preokupira vaše misli. Možete uživati u knjigama ili u grupi koja proučava jednu od oblasti iz ove kuće. Kada je pozitivan, možete se osećati neobično usaglašeni s uticajima oko vas, i više nego obično osetljivi na vašu okolinu ili druge osobe. U ovom periodu bićete više povučeni ili iz bilo kog razloga ćete imati potrebu da se isključite nakratko od drugih da biste nešto uradili što zahteva svu vašu pažnju i vreme. Takođe u ovom periodu ne uzimajte ništa za sigurno. Budite uvereni da stvari ispravno čujete ili tražite da vam ih ponove. Nemojte ništa da pretpostavljate. Vi ste malo više u raskoraku s drugima nego obično i možda ćete više živeti u vašoj mašti nego u realnosti. Ovo je izvanredna
227

DELFIN DŽEI

pozicija za maštanje, ali jasno je da ne vodi pojašnjavanju činjenica. Čak sasvim suprotno. Vaš osećaj iluzije je uvećan. S praktične strane, vodite računa da proverite sve činjenice pre nege što namemo ignorišete ono što znate da nije tako ili što osećate da biste više voleli da ne znate, drugim recima, nemojte biti naivni. Na emocionalnom nivou ovo može biti period "guranje glave u pesak" ili verovanja u ono što više volite da vemjete jer je tako lakše. Mudro je biti oprezan s tim. Ako ne možete da se ne uključite ili ste ponosni, to će sada, kada je Lilit u dvanaestoj kući, stvoriti takve samoizolujuće slabe tačke da možete lako da budete pogrešno upućeni i da vas iskoriste. Izoštrena je umetnička ili psihička osećajnost. Biće mnogo bolje za vas ako budete ćutali ili ako budete napolju u prirodi. Za kreativne tipove mašta je pozitivno izoštrena i osećaju se veliki naleti inspiracije. Tokom ovog perioda možete prepoznati nešto što će vam oživeti neko vaše staro okruženje ili način da uradite nešto što niste radili godinama. Može oživeti sećanja iz davno prošlog vremena vašeg života.

Q U l$ RQ

E D IC IJ A S P IR IT U A L N E A S T R L O G IJ E

Dže f G r in : A S T RŠKL O L U T O N - T R A SŠUĆE M U T O V A N J ŠE D U OIP FO R PI E
Kao vodič u podzemni svet, kroz arhetipski preobražaj ličnosti do viših stanja svesti i beskrajnih mogućnosti postojanja, Plutonje bio i ostao najmisterioznija planeta astrologije, Simbol moderne ere, najbolje je predstavljen u simbolu Feniksa, koji se ponovo rada iz vlastitog pepela, Grin analizira Pluton kroz znake i kuće, kao i aspekte i tranzite, koristeći bezbrojne primere kao ilustracije svojih obimnih istraživanja. On prvi objašnjava upotrebu plutonske energije za spiritualni rast duše, bez obzira gde on pada u natalnom horoskopu. Pluton je koliko donosilac ličnog prosvetljenja, toliko i zahteva korišćenje sopstvene razorne energije za službu čovečanstvu. Obim: 400 str. Meke korice

L iz G r i n : S A T U R N - N O V I P O G L E D ĐAAV S T A R O G N OLA
Ovom knjigom o astrološkim uticajima Saturna započinjemo seriju o uticaju spoljnih planeta na dublja istraživanja u spiritualnoj astrologiji. Liz Grin, čuvena predvodnica novih prodora u astrologiji, baca potpuno novo, sveže svetio na Saturn, pokazujući da "stari Đavo" ne mora da bude samo malefik, već oslonac duhovnog preobražaja ličnosti. Obim: 250 str. Meke korice

P o l H a jd n : R E V O L U C IO N A R N I D U H N ISET R A ŽIV A - J A S T R O L OO G U R A N A ŠK
Hajdn razmatra uticaje Urana na naš savremeni i buduće svetove, istražujući njegove efekte na pojedinca, podjednako iz humanističke i transpersonalne perspektive, kroz analizu planetarnih aspekata, položaja u kućama i znacima i tranzita. Dato je mnoštvo horoskopa kao primera (Krouli, Lenon, Kenedi, Gandi). Od Mita o Uranu, do ezoteričnog Urana, knjiga vas vodi kroz sliku revolucionarnog donosioca promena i slobode od svih uslovljenosti, i pokretača doba Vodolije, u koje upravo uplovljavamo 0txn:200$tr, Mete

k o ric e

P o l H a jd n : V IZ IO N A R S K I S A N JŽIV A -NISE R A T RŠK L O K E P T U N A AR J T AS O OG
Vizionarski idealizam je osnovna karakteristika astrološkog uticaja Neptuna na pojedince i kreatanja u istoriji naroda, U negativnom uticaju donosilac iluzija i samoobmana, pozitivno aspektovan stvara religiozne vođe, ezoterike i okultiste, pesnike i sve one uronjene u onostrane svetove, predvodnike ljudskog roda koji bude Srce Čovečanstva. Od mita o Neptunu, preko njegovih aspekata, položaja u kućama i znacima i tranzitima do ezoteričnog Neptuna, Hajdn vas vodi kroz priču o velikom nedosanjanom snu čovečanstva. Obim: 250 str. Meke korice

A lis t e r K r o u li : A S T R O ( IIO G IJn j e ) L iz d a A
Astrološki bestseler s početka devedesetih ponovo medu vama! Kroulijeva lucidnost je u astrologiji pronašla moćno oružje prodora u više sfere svesti, Knjiga sadrži obimne sudije Urana i Neptuna.Obim: 200 str. Meke korice

228

K a r e H a m a k Z r n d a g : P S IHŠK L OA S T R O L O G IJ A a eo OA
Kapitalno delo modernog pristupa drevnoj nauci otvara nove horizonte u astrologiji i predstavlja tumačenje astrološke simbolike pomoću Jungove Analitičke psihologije. Vrsnim astrolozima pruža mnoštvo vrednih i dubokih uvida o funkcionisanju ljudske psihe. Obim: 250 str. Meke korice

A la n e o E Z O T EČNI A A S T R O L O G IJ A L : R

Slavni klasik astrologije vam pruža dubinsku panoramu okultnih nivoa korišćenja astrologije -veza sa anđelima, reinkarnacijom i kosmičkom astrologijom, spiritualnošću. Sadrži 30 dijagrama i 20 protumačenih horoskopa slavnih ličnosti. Obim: 300 str. Tvrde korice

Dže f N le joP L A N E T L J IU D S KPOO N ŠA N J E : E A
Jedan od najčuvenijih astrologa današnje Amerike pomoću Jungove Analitičke psihologije tumači burne promene unutar nesvesne psihe foveka, posmatrajući planete kao simbole dinamičkih preobražaja i i viduacije svakog ćoveka. Obim: 200 str. Meko korice

NARU ČITE BESPLATAN KATALO G NA TELEFONE 8 5 - 9 4 9 i 0 1 1 / 6 3 1 - 8 2 0 011/32 ili n a adresu: O T H E R IA M ar B irju zo va 13a, 1100 0 B eo g rad ES šala w w w .e s o th e ria .c o .y ua il: e s o th e r@ E U n e t.y u e -m

CIP Cp6Hje, 133.522 UEJ, } . A s t r o lšk a L i l i t / D e l f i n j D ; p r e v o ds engleskog Sporaenka ć i Ana IlI - . i z d . - B e o g r a d : o že Đurđevi Ć, 2 E s o t h e r i a , 2 0(B eo gr ad : J . An ti - 22 8 s tr .i l u s t r . , g r a f . p r i k a z i ; 2 0 c m 04 ć). : Prevod dela: Interpr eting Lilith / «Delpfeln Tira1.000. Jay. ž I SB N 8 6- 73 48 - 13 7- 6
a) AcTpoj]ornja

COBISS.SR-ID 1193676

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->