You are on page 1of 4

B.TECH. PART II (MINING ENGG.

) SEMESTER - III
Roll No.

Name of Student

14155001
14155002
14155003
14155004
14155005
14155006
14155008
14155009
14155011
14155012
14155014
14155015
14155016
14155017
14155019
14155020
14155021
14155022
14155023
14155024

Abhinav Anand
Abhishek Bharti
Abhishek Kumar Jaiswal
Abhishek Kumar Ranjan
Abhishek Singh Parihar
Aditya Kumar
Akash Chaurasia
Akshay Sharma
Aman Kumar
Aman Mishra
Anurag Bhilwad
Arpit Kumar
Arvind Meena
Ashish Arora
Ayush Agrawal
Ayush Jaiswal
Balbir
Balbir Yadav
Balla Jagadish
Bharat

14155025

Bhognath Nayak

14155026
14155027
14155028
14155029
14155030
14155031
14155032
14155033
14155034
14155036
14155037
14155038
14155039
14155040
14155041
14155042
14155043
14155044
14155045
14155046
14155047

Billa Somesh Kumar


Bokka Chaithanya Sai Krishna
Daniyal Shabbir
E Akilan
Gaurav Meena
Gopal Jee Patel
Harshit Goel
Harshit Jain
Ishu Darshan
Jeet Parekh
Khushveer Singh
Kumar Ranvijay
Kummari Rakesh
Lov Kumar
Mahesh Kumar
Malla Umesh Kumar
Manchikatla Vamshikrishna
Mohammed Sayeed A P
Mukesh Gurjar
Nasin Kumar Nishant
Nilesh Raj

Test-I (10 Marks)


1.5
1
4.5
3
2
3.5
5
2
A
2.5
A
0
2.5
3
1.5
2.5
0
2
A
3.5
A
A
A
2
1.5
0
0
A
A
A
0.5
1.5
A
A
3
A
0
2.5
3
3
3
2

14155049
14155051
14155052
14155053
14155054
14155055
14155056
14155057
14155058
14155059
14155061
14155062
14155063
14155064
14155065
14155066
14155067
14155068
14155069
14155070
14155071
14155072
14155073
14155074
14155075
14155076
14155077
14155078
14155079

0
2.5
0
2
4
2
3
2.5
1
2
2
0.5
2.5
5.5
1.5
2.5
0.5
2
3
2
3.5
3
1.5
1
3.5
A
0.5
A
Vishal Singh
0
5 Year M.TECH. (MINING ENGG.) DUAL DEGREE, PART-II SEMESTER-

Paramata Suryatheja
Parmeet
Pawan Kumar Meena
Pinak Sharma
Prakash Kumar Gupta
Prashant Kumar Ojha
Prem Kumar
Rahul Kumar
Rahul Kumar
Rahul Kumar Meena
Rajat Bhargava
Rajesh Kumar Meena
Ravi Sri Hitesh
Rayinedi Sai Sunder
Rishabh Gupta
Sai Sankar Praveen Vakkalagadda
Sandeep Yadav
Sarthak Khandelwal
Saurabh Patel
Shalender
Shalini Kumari
Shashank More
Shivam
Shrey Garg
Suraj Sain
Surya Prakash Tiwary
Vikas Kumar Meena
Vishal

Roll No.

Name of Student

Test-I (10 Marks)

14154001
14154002
14154003
14154004
14154005
14154006
14154007

Ankit Raj
Bayyarapu Manoj Kumar
Bodda Prabhu Prem Kumar
Himanshu Kumar
Jagtap Tanmay Manoj
Sachin Verma
Shubham Meena

14154008

Shubham Shrinath

3
2
2.5
2
A
1.5
1
3.5

G ENGG.) SEMESTER - III


Test-II (10 Marks)
1.5
4.5
4.5
5
5.5
3.5
5
2
9
5.5
4.5
1
4
4
0.5
A
1.5
2.5
1
A
A
0.5
1.5
5.5
3
A
2.5
4.5
8
A
1.5
3
4.5
A
6
A
2.5
0.5
A
4
7.5
5.5

Test-III (10 Marks)

TOTAL
3
5.5
9
8
7.5
7
10
4
9
8
4.5
1
6.5
7
2
2.5
1.5
4.5
1
3.5
0.5
1.5
7.5
4.5
0
2.5
4.5
8
2
4.5
4.5
9
2.5
3
3
7
10.5
7.5

1.5
A
2
A
A
9.5
3
A
3.5
3
6
A
A
5.5
4.5
3.5
1
4.5
7
5
3.5
2
3
2
3
4
2.5
0.5
2
UAL DEGREE, PART-II SEMESTER- III
Test-II (10 Marks)
7.5
1.5
6.5
4
A
5.5
2.5
5.5

Test-III (10 Marks)

1.5
2.5
2
2
4
11.5
6
2.5
4.5
5
8
0.5
2.5
11
6
6
1.5
6.5
10
7
7
5
4.5
3
6.5
4
3
0.5
2
TOTAL
10.5
3.5
9
6
7
3.5
9