You are on page 1of 30

Leadership Traits and

Ethics

- Faridah Jantan (Traits Leadership)


- Sharifah Norassurah Hassan (Ethics Leadership)
- Amy Norsaadah Amran ( Conclusion)

TRAITS
KEPIMPINAN

DEFINISI

Sifat Personaliti Seseorang Pemimpin

Ciri-ciri ideal yang perlu


dimiliki oleh seseorang
pemimpin
menurut

Sondang P Siagian (1994:75-76)


pengetahuan umum yang luas,
daya ingat yang kuat,
rasional,
objektif,
pragmatisme,
fleksibiliti,
adaptasi,
orientasi

masa depan; sifat inkuisitif, rasa tepat waktu, rasa


kohesi yang tinggi, naluri relevansi, keteladanan, ketegasan,
keberanian, sikap yang antisipatif, kesediaan menjadi pendengar
yang baik,
kapasiti integratif; kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang,
analitik, menentukan skala keutamaan, membezakan yang urgent dan
yang penting, keterampilan mendidik, dan berkomunikasi secara efektif.

Big Five Dimensions of Personality


(Dimensi Kepribadian Besar yang Lima)
Kajian

mengenai kepemimpinan
membawa kepada penemuan Big
Five Dimensions of Personality
(Dimensi Kepribadian Besar yang
Lima )
berhubung mengenai
permasalahan menjadi seorang
pemimpin yang efektif.

The BIG FIVE PERSONALITY


TRAITS

The Five Factor Model of


Personality
I like having responsibility for
Surgency
Dominance
Sociability
Agreeableness Empathy
Friendly
Dependability Organization
Credibility
Conformity
Adjustment
Achievement
Orientation
Adjustment
Steadiness
Self-acceptance
Intellectance

others
I have a large group of friends
I am a sympathetic person.
I am usually in a good mood
I usually make to do lists.
I practice what I preach
I rarely get in trouble
I am a high achiever
I remain calm in pressure
situations
I take personal criticism well.
I like traveling to foreign countries

Penutup
Nilai-nilai

moral dan akhlak yang


terkandung di dalam teori sifat
(traits) mengenai berbagai
rumusan sifat, ciri atau
perangaipemimpin; sangat
diperlukan oleh kepemimpinan
bagi menerapkan prinsip
keteladanan.

Video kepimpinan:

14

TRAITS & ETIKA


KEPIMPINAN

Video kepimpinan:

ETIKA PEMIMPIN
Etika

dalam kepemimpinan amat penting


bagi mengawal tingkah laku dan hala
tuju seseorang ketua dalam
kepimpinannya.
Kepimpinan yang berkesan sering dikaitkan
dengan sifat, nilai dan tingkah laku yang
beretika.
Menurut Manning dan Curtis (2009) etika
ini penting kerana ianya merupakan falsafah
yang akan menentukan sama ada sesuatu
itu betul atau salah atau baik atau buruk
sesuatu perkara yang dilakukan oleh
pemimpin.

APA ITU ETIKA


Etika

adalah himpunan nilai dan moral yang


menjadi piawai bagi tingkah laku individu,
organisasi & profesion.
Kepimpinan yang beretika adalah mustahak
kerana pemimpin adalah agen perubahan pada
organisasi.
Sikap & tingkahlaku pemimpin itu memberi impak
kepada pelakuan anggota organisasi &
seterusnya mempengaruhi prestasi organisasi.

5 KOMPONEN DARI ETIKA


KEPEMIMPINAN
Etichal

communication
Etichal Quality
Etichal Collaboration
Etichal Succession Planning
Etichal Tenure ( Masa
Kepemimpinan )

DUA SENDI KEPEMIMPINAN ETIKA


Manusia Moral
1. Ciri diri ( traits )
-integriti
-kejujuran
-amanah
2. Kelakuan
-melakukan perkara yang betul
-mengambil berat pekerja
-bersikap terbuka
-moraliti peribadi
3. Pembuatan keputusan
-berpegang kepada nilai
-objektif / adil
-mengambil berat kebajikan
masyarakat
-mematuhi keputusan peraturan
etika

Pengurus Moral
1. Role modeling
2. Ganjaran & pendisiplinan
3. Komunikasi etika & nilai

KERANGKA @ CIRI ETIKA SEBAGAI PEMIMPIN

Harus

bertanggungjawab
Harus mempercayai orang bawahan
Harus adil & tidak pilih kasih
Tidak asyik menyalahkan anggota
Memberi cth dlm moral mahupun dlm menjalankan aturan
Memberi peluang untuk membangunkan diri kepada
semua kakitangan
Berdisiplin & tepati waktu
Janji harus ditepati
Bagi perintah @ arahan yang jelas utk mudahkan
dilaksanakan
Bersikap jujur & telus terhadap anggota

PENUTUP

Kepimpinan beretika adalah tonggak kepada integriti.


Seseorang pemimpin yang mementingkan kepimpinan etika akan
sentiasa menggambarkan aura & gaya kepimpinan yang positif bukan
shj kpd organisasi tetapi juga kpd pihak luaran.
Pemimpin yang beretika dianggap yang jujur, amanah, sgt dipercayai &
dpt diharapkan bukan setakat utk memimpin & melindungi subordinat,
ttp dijadikan sumber rujukan & cth teladan oleh subordinat.
Kewibawaan seorang pemimpin akan terjejas apabila tindakan @
keputusan yg dibuat tidak selaras dgn ikrar, janji @ kata2 yg dilafazkan.
Budaya kerja yg unggul & cemerlang mjdi asas kpd peningkatan &
kualiti produktiviti sesebuah organisasi.
Pembentukn budaya kerja berkualiti hanya akan tercapai sekiranya
warga organisasi mempraktikkan etika kerja & sifat intergriti yg bertika
akan mmberi nilai tambah kpd sesebuah organisasi.
Tindakan2 yg tidak beretika haruslah diberi perhatian krn ini akan
melemahkan & merosakkan organisasi.

TRAITS & ETIKA


KEPIMPINAN
~Satu Kesimpulan~

Seorang

ketua yg baik
& berkesan bukan
sahaja mempunyai daya
kepimpinan tetapi juga
pengurus yang
berkaliber.

Menurut

Manning & Curtis (2009) untuk


mencapai kejayaan dalam kepimpinan @
atau untuk menjadi seorang ketua yg
cemerlang,
seseorang
ketua
perlu
mempunyai kebolehan bagaimana untuk
memikat hati semua orang, memotivasi &
menggalakkan mereka mencurahkan segala
keupayaan & komitmen mereka dengan cara
yang terbaik serta menyelesaikan setiap
masalah yang dihadapi.

Seorang

ketua harus
mempunyai trait @ sifatsifat yang membolehkan
dia menjadi seorang
pemimpin yang disegani
baik disedari @ tidak
disedari oleh seorang.

Pemimpin

yang berintegrasi
& mempunyai sahsiah yang
tinggi seperti berkeyakinan,
asertif, melaksanakan apa
yg dicakap, rajin & sabar
selalunya dihormati &
disegani.

Pemimpin

yang
mempunyai trait yang
baik & sempurna
tidak akan menyalahi
etika kepimpinan.

Trait

yg baik dan diaplikasi dengan betul dan


selalu berpegang teguh pada etika
kepimpinan dan pengurusan selalunya
membawa kejayaan kepada pemimpin itu
sendiri dan organisasi yang dipimpinnya.
Oleh itu dalam memilih pemimpin trait dan
etika merupakan tunggak penting yang harus
diambil kira sebelum seorang itu dilantik atau
diangkat sebagai pemimpin kerana itu yang
akan menetukan keupayaan mereka untuk
menjalankan tanggungjawab sebagai
pemimpin.

Video kepimpinan: