You are on page 1of 3

SJK (C ) SIN MIN, 34700 KAMPUNG BARU, PERAK

Minit Mesyuarat Panitia Sejarah 3/2014


Tarikh

: 13.11.2014 (Khamis )

Masa

: 2:00 petang 3:00 petang

Tempat

: Bilik Darjah 4T

Pengerusi

: Pn. Chin Siew Kee

Kehadiran

Kelas
4B
4P
4T
4J

Nama Guru

Tandatangan

SJK (C ) SIN MIN, 34700 KAMPUNG BARU, PERAK


Minit Mesyuarat Panitia Sejarah 3/2014
Tarikh

: 13.11.2014 ( Khamis )

Masa

: 2:00 petang 3:00 petang

Tempat

: Bilik Darjah 4T

Pengerusi

: Pn. Chin Siew Kee

1.0 Ucapan pengerusi


1.1Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada semua guru Sejarah kerana
menghadiri mesyuarat Panitia kali yang ketiga.
Makluman

2. 0Pembentangan dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu


Pencadang : Pn. Esther Gan
Penyokong : Pn.Foong Swee Hong
3. 0Perkara Berbangkit
Tiada

4.0Analisis Peperiksaan PKSR 2


4.1 Sila rujuk Headcount Keputusan Mata Pelajaran.
Makluman & Tindakan :
guru-guru yang berkenaan
5.0Post Mortem
5.1 Sila rujuk Post Mortem peperiksaan akhir tahun untuk mata pelajaran sejarah 2014.
Makluman & Tindakan :
guru-guru yang berkenaan
6.0Program Peningkatan Akademik
6.1 Sila rujuk Carta Gantt Program Peningkatan Mata Pelajaran Pendidikan Sejarah.
Makluman & Tindakan :
guru-guru yang berkenaan

7.0 Laporan Aktiviti Panitia sepanjang tahun


7.1Aktiviti membuat model perkakas orang zaman purba dengan tanah liat telah
memupuk minat murid untuk ingin tahu lebih tentang zaman dahulu.
7.2 PBS (Pentaksiran Berasaskan Sekolah)telah direkodkan oleh guru mata pelajaran.
7.3 Pelaksanaan kajian kes bersama bimbingan guru mata pelajaran telah dijalankan
dengan lancar .
Makluman & Tindakan :
guru-guru yang berkenaan
8. 0Penangguhan Mesyuarat
Pengerusi mengucapkan terima kasih sekali lagi dan diharapkan guru-guru bersemangat
dan berkeyakinan untuk mengajar sejarah.Pengerusi mengumumkan mesyuarat
ditangguhkan pada jam 3:00 petang.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

..