You are on page 1of 153

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.

com

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

WILLIAM URY
LI T CHI
HON HO

Cch ni Khng m vn c s ng thun

Bn quyn ting Vit 2009

Chia s ebook : http://downloadsach.com/


Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/caphebuoitoi

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

MC LC
T chi Mt khoa hc ca ngh thut sng
Li ni u
Gii thiu

Giai

on

I:

CHUN

Bc 1. Khm ph iu bn ng thun
Bc 2. To sc mnh cho li t chi
Bc 3. Tn trng c ng thun
Giai on II: BY T T CHI
Bc 4. Th hin iu bn ng thun
Bc 5. Khng nh li t chi
Bc 6. xut mt kh nng ng thun
Giai on III: HON TT T CHI
Bc 7. Bo v iu bn khng ng thun
Bc 8. Ti khng nh li t chi
Bc 9. m phn t c s ng thun
Kt lun

CHI

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

T chi mt khoa hc ca ngh thut sng

Ti ~ tng hc mt kha {o to v k nng {m ph|n ca trng kinh doanh Harvard v


mt cun sch bt buc phi c trong chng trnh l{ Getting to Yes (Tin ti ng thun:
Tha thun trn b{n {m ph|n m{ khng phi nhng b) ca William Ury. V by gi, ti
li ang cm trn tay cun The Power of a Positive No (Li t chi hon ho) ca cng tc
gi. Ti sao khi th l C khi li l Khng?
Trong cuc sng lun tn ti nghch l: cng c nhiu cng thy thiu. C{ng l{m c
vic li c{ng c giao thm vic, c{ng gip c nhiu ngi li cng b nh nhiu hn,
cng mua nhiu cng mun mua nhiu hn, V{ c{ng ng{y ta c{ng b nghch l n{y {y
a, cng pht trin ta cng vt v, au kh v y ny. chng ta qu coi trng hc thm m{
li qun mt hc bt. Chng ta ni C vi qu nhiu vic tt, ri cui cng khng lm tt
vic no. Chng ta c gng lm hi lng tt c mi ngi khng cm thy y ny, cui
cng li lun y ny v chng lm hi lng ai.
Th duy nht bnh ng vi tt c mi ngi l thi gian, mi ngi u c mt ti sn
nh nhau - 24 gi mi ngy. Cch bn u t t{i sn ny s to nn tng lai ca bn. Bn
s tht bi khi c gng lm tt tt c mi vic. Bn cn bit mnh mun iu g, ci g l quan
trng vi mnh bit t chi nhng iu khng mun, t c ngha vi bn thn.
Trong th gii c{ng ng{y c{ng d tha vt cht v trn ngp thng tin, cng nh c|c
tr gii tr, k nng t chi tr thnh mt tuyt chiu m chng ta cn phi hc. Tuyt ho
l khng th bt c na. Mun thnh cng, mt iu bt buc l ta phi t chi rt nhiu
vic. Vy lm th n{o li t chi ca ta khng ch c sc nng m{ cn |ng c tn
trng, ni Khng tr thnh mt li t chi hon ho? Dng nh l{ c mt khoa hc
ca ngh thut sng. Bn phi i qua c|c giai on tun t, t chun b, a ra v hon tt
T chi. Trong mi giai on li c ba bc khc nhau. Mc ch cui cng ca bn khng
phi l ph nhn, ch trch hay loi b quan im, kin, gi tr ca ngi khc m l khng
nh c nhng iu mnh quan tm, gi tr ca bn th}n v{ t c s ng thun ca
mi ngi.
Li ni Khng ca chng ta s phi i mt vi rt nhiu thch thc. Mi ngi s tm
cch thuyt phc, hoc d d, hoc thm ch c e da khin ta thay i kin. V vy,
ni Khng vi ngi kh|c ~ kh, kin nh vi li ni Khng vi chnh mnh cn kh hn
nhiu. Ni Khng cng rt cn dng cm v{ bn lnh.
Ngay khi nhn li vit Li gii thiu cho li t chi hon ho, ti cng ~ phi ni
Khng vi nhiu vic khc, bi ti ~ x|c nh c iu g l mi quan tm tht s ca
mnh. V{ khi c xong, ti thy mnh ~ ng. V th, ti mong bn s cng ti c v thc
hnh nhng li khuyn b ch trong cun s|ch n{y, b bt vic nh vic vt, l{m c

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


vic ln xng |ng vi t{i nng, tm c ca mnh ngy cng hon ho hn, sng thanh
thn v hnh phc hn!
TS. Phan Quc Vit
Ch tch & TG Tm Vit Group

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Li ni u

HY BT U NI KHNG

Ch cn b cm lnh thi, con g|i ng b{ cng c th cht y, b|c s ~ ni thng vi v


chng ti nh vy. V ti ang b Gabriela b nh trong tay. Chng ti run ln v s hi.
Ngay t khi sinh ra, ct sng ca Gabriela ~ c vn nghim trng v bui gp ny vi
b|c s ch l khi u ca mt hnh trnh di khp h thng y t h{ng trm ln hi chn,
hng chc ln iu tr v by cuc i phu trong vng by nm. Khi h{nh trnh ca chng
ti vn cn tip tc, ti vn cn c th vui sng vit rng, d gp vn v sc khe,
nhng Gabriela rt hnh phc v khe mnh. Hn t|m nm {m ph|n vi v s b|c s, y t|,
bnh vin v cc cng ty bo him ~ mang n cho ti c hi vn dng nhng k nng tm
kim s ng thun ca mnh. Ti cng nhn ra rng, k nng quan trng m ti cn phi
trau di bo v gia nh v{ con g|i mnh l{ c|ch ni Khng.
Ban u l li ni Khng vi phong cch giao tip ca c|c b|c s, tuy h c tt nhng
~ g}y ra s lo lng v hi hp khng cn thit cho bnh nhn v cc bc cha m. Tip theo
l li T chi vi nhng hnh vi kiu nh c|c b|c s ni tr v{ c|c sinh vin y khoa ~ tho
lun m trong phng bnh ca Gabriela vo bui s|ng v{ i x vi con g|i ti nh th con
b l mt vt v tri v gi|c. Trong qu~ng i lm vic ca ti, cn l{ ni li T chi
nhng li mi, nhng yu cu v nhng i hi cp b|ch dnh thi gian qu gi cho gia
nh hoc nghin cu nhng vn sc khe.
Nhng nhng li T chi ca ti cng cn phi nh nh{ng. Xt cho cng, c|c b|c s v{ y
t| ang nm trong tay sinh mng ca con ti. Chnh h cng ang phi chu mt sc p nng
n trong mt h thng y t khng hiu qu, ch c vi pht cho mi bnh nhn. Ti v v
cng cn phi hc cch tm dng trc khi phn ng li chc chn rng nhng li T
chi ca chng ti khng ch c sc nng m{ cn |ng c tn trng.
Ging nh tt c nhng li T chi lch s khc, nhng li T chi ca chng ti nhm
hng n mt li chp thun thuyt phc hn, trong trng hp ny l li chp thun cho
sc khe v tnh mng ca con gi chng ti. Tm li, nhng li T chi ca chng ti
khng c tiu cc m l tch cc, nhm bo v v to ra mt cuc sng tt p hn cho
con v c chng ti. D nhin, khng phi lc n{o chng ti cng th{nh cng, nhng qua thi
gian chng ti ~ hc c cch T chi hiu qu.
Quyn sch ny ni v ngh thut T chi tch cc trong mi lnh vc ca cuc sng.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Xt v kha cnh {o to, ti l mt nh nhn loi hc, chuyn nghin cu bn cht v


hnh vi ca con ngi. Xt v kha cnh ngh nghip, ti l mt chuyn gia {m ph|n, mt
gio vin, mt t vn vin, mt chuyn gia dn xp. V tnh cm, ti l mt ngi tm kim
ha bnh.
Ngay t khi cn nh, phi chng kin nhng cuc c~i v~ bn b{n n trong gia nh
mnh, ti ~ t hi ngoi vic c~i v~ v{ u | gii quyt mu thun th khng cn cch
no khc hay sao. Qu trnh hc chu u, ch 15 nm sau Chin tranh th gii ln th hai
kt thc, vi nhng k c chin tranh vn cn sng ng v nhng vt so vn cn nguyn
hnh, c{ng l{m ti bn khon hn.
Ti ln ln trong mt th h lun phi sng di nhng s e da tng chng rt xa
m li lun hin hu v mt cuc Chin tranh th gii ln th ba, cuc chin tr li cu hi
v s tn ti ca con ngi. trng, chng ti {o nhng hm trnh bom nguyn t, cc
cuc tr chuyn m khuya vi bn b v nhng d nh tng lai ca chng ti thng
kt thc bng vic suy o|n rng liu chng ti c tng lai khng. Lc , ti ~ ngh rng
phi c cch khc tt hn bo v x hi v chng ti ch khng phi l bin php ph hy
hng lot. V by gi, ngh ng{y c{ng mnh m hn.
Nhm tm kim cu tr li cho vn nan gii ny, ti quyt nh tr thnh mt sinh
vin chuyn ngnh nghin cu s mu thun ca con ngi. Khng hi lng vi vai tr ch
l mt quan st vin, ti mong mun p dng nhng kin thc m{ mnh ang hc bng cch
tr thnh mt nh{ {m ph|n v{ mt chuyn gia dn xp. Trong hn 30 nm qua, ti ~
ng vai tr nh mt ngi th ba c gng gii quyt nhng mu thun t xung t trong
gia nh n nhng cuc nh cng ca cng nhn m, nhng tranh chp tp th, ri nhng
cuc chin sc tc Trung ng, ch}u ]u, ch}u \, ch}u Phi. Ti cng c c hi lng nghe v
t vn cho h{ng nghn c| nh}n, h{ng trm c quan v{ t chc chnh ph v cch thc {m
phn cc tha thun, thm ch trong nhng tnh hnh phc tp nht.
Trong qu trnh lm vic, ti ~ chng kin nhiu ni au do nhng cuc chin hy
dit gy ra gia nh, bn b tan v, nhng cuc nh cng khin cc cng ty ph sn, cc v
kin, nhiu c quan gii th. Ti cng tng c mt nhng vng chin s v chng kin s
khip s do bo lc gy ra cho nhng ngi dn v ti. Ti cng tng chng kin nhng
tnh hung m{ lc ti c th xy ra s xung t v khng c cn hn l{ khi nhng
ngi v, nhng a tr im lng chu ng s hnh h, nhng nhn vin b ng ch ngc
~i hay c mt x hi phi sng di ch ch c ti chuyn ch.
T nhng kin thc c bn ti hc c t Kha hc {m ph|n trng i hc
Harvard, ti tip tc sng to ra nhng phng thc gii quyt mu thun mi. Hai mi
lm nm trc, ti v Roger Fisher cng vit chung cun sch Getting to Yes (Tin ti ng
thun: Tha thun trn b{n {m ph|n m{ khng phi nhng b). Cun sch tp trung vo
b quyt t c mt tha thun c li cho i bn. Theo ti, cun sch ny tr thnh best
seller v n gip c gi nh li nhng nguyn tc thng thng m c th h bit nhng
thng qun p dng.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Mi nm sau, ti vit cun Getting Past No (B qua T chi) tr li cu hi m{ c


gi ca cun s|ch trc thng hi ti: Lm th n{o {m ph|n hiu qu khi i tc
khng hng th? Lm th n{o t c tha thun chung vi nhng i tc kh tnh v
trong nhng tnh hung kh khn?
Trong nhiu nm qua, ti nhn ra rng chp thun ch l mt na bc tranh v tht
s, nu c, l na n gin hn. Mt v ch tch cng ty, khch hng ca ti, ~ tng ni:
Nh}n vin ca ti bit cch ni Vng khng phi l vn . Nhng h li thy kh khn
hn khi ni Khng. Hay nh th tng Anh Tony Blair tng ni: Ngh thut l~nh o
khng phi l{ ni ng thun m{ l{ ni Khng. Thc t l khng lu sau khi cun Getting to
Yes xut bn, trn bo Boston Globe xut hin mt bc tranh bim ha. Mt ngi {n ng
mc com-l, tht c-vt ang nh ngi th th tm mt cun sch hay v {m ph|n. Ngi
th th a cho ng ta mt cun Getting to Yes v{ ni: l{ cun s|ch c nhiu ngi
yu thch. Tuy nhin, ngi {n ng |p li: Tha thun khng phi l nhng g ti bit.
V im n{y, ti ~ vit sch vi gi nh rng vn ct li bn trong c|c xung t
chnh l vic khng th t c s ng thun. Chng ta khng bit c|ch t c tha
thun. Nhng ti ~ b qua mt s im cn thit. V thm ch, ngay c khi ~ t c tha
thun th nhng tha thun n{y cng khng bn vng v khng tha mn c hai bn do khi
{m ph|n, c hai bn ~ tr|nh hoc n gin ha, tr hon gii quyt cc vn chnh nm
s}u bn di.
Ti dn nhn ra rng tr ngi chnh khng phi l khng th t c tha thun m
chnh l{ trc khng th t chi. Chng ta thng khng th T chi khi chng ta mun
v bit rng nn lm. Hay chng ta T chi nhng li theo cch cn tr cc tha thun v
khin cc mi quan h tan v. Chng ta cam chu thm ch lm dng nhng i hi v l,
nhng bt cng, hoc chng ta tin hnh nhng trn chin hy dit m mi ngi u l
nhng k bi trn.
Thi im ti cng Roger Fisher vit cun Getting to Yes l khi chng ti nhn ra rng
thch thc ca c|c xung t i lp v nhu cu {m ph|n hp t|c ang ng{y c{ng tng
trong gia nh, cng s v trn ton th gii. R r{ng l{ con ngi vn cn nhu cu t c
tha thun. Nhng hin nay, nhu cu cp thit trc mt ca con ngi l c th T chi
tch cc tip tc ng h cho nhng g h coi trng m khng nh hng n nhng mi
quan h. T chi cng quan trng khng km ng thun v{ l{ iu kin tin quyt ni
li ng thun hiu qu. Bn khng th ng thun vi mt li ngh nu bn khng th
T chi nhng li ngh khc. }y, T chi xy ra trc ng thun.
Cun sch ny, Li T chi hon ho, hon thnh b ba tc phm m{ ti ~ vit, bt u
vi Getting to Yes, tip sau l Getting Past No. Trong khi cun Getting to Yes cp n vic
c hai bn u t c tha thun, cun Getting Past No ni v bn i t|c, c|ch vt qua
nhng tr ngi ca i t|c cng hp tc th cun Li T chi hon ho li tp trung vo
pha chng ta, hng dn cch khng nh v bo v quyn li ca mnh. Xt v mt logic,
ti cho rng cun Li T chi hon ho khng phi l cun tip theo ca hai cun trc m

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


l nn tng cho hai cun ny. Mi cun sch tuy ring bit nhng li b sung, h tr cho
nhau.
Cun sch ny khng ch dy k nng {m ph|n m{ cn dy cc k nng sng, v cuc
sng l s ha quyn ca ng thun v T chi. Chng ta ni Khng, c th vi bn b, cc
th{nh vin trong gia nh, ng ch, nhn vin, ng nghip hay thm ch l vi chnh mnh.
T chi hay khng T chi nh th no quyt nh n cht lng cuc sng ca chng ta.
c l l t quan trng nht cn phi hc ni hiu qu v lch s.
V vn ngn ng, ti s dng t nhng ngi kh|c khi ni n nhng ngi hoc
nhng bn m chng ta phi ni li T chi v{ ti dng i t h trnh phi ni ng
hoc b{. Ti cng vit hoa hai t ng thun v{ T chi khng nh tm quan trng
v mi lin h gia chng.
V vn vn ha, tuy ni li T chi l mt qu trnh ton cu nhng nhng nn
vn ha a phng kh|c nhau li c nhng dng khc nhau. V d, mt s nc ng \
thng trnh dng t Khng, c bit trong nhng mi quan h thn thit. D nhin
nhng nc ny, ngi ta cng ni Khng, nhng khng trc tip. L mt nh nhn loi
hc, ti tn trng nhng khc bit v vn ha. ng thi, ti cng tin rng nhng nguyn
tc c bn trong T chi tch cc c th p dng mi nn vn ha kh|c nhau, tuy c|ch |p
dng c th thay i mi nn vn ha.
Ti xin ni thm v hnh trnh hc hi ca mnh. Nh hu ht mi ngi, i vi ti,
ni Khng trong mt s tnh hung tht kh khn. Trong c cuc sng gia nh v{ cng vic,
~ c nhng lc ti ng thun nhng khi hi tng li ti li c g mnh ~ T chi. i
khi ti trnh n trong khi c l ~ tt hn ti nu dm tch cc i u vi nhng vn .
Cun sch ny l nhng g ti ~ hc c t chnh cuc i ti cng nh nhng g ti ~
chng kin v tri nghim trong sut 30 nm cng t|c cng c|c nh{ l~nh o, qun l trn
ton th gii. Ti hy vng cc bn, nhng c gi yu qu ca ti, s hc c ngh thut
T chi ging nh ti ~ hc c khi vit cun sch ny.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Gii thiu

MN QU LN CA T CHI
Mt li T chi xut pht t s th ti tht lng cn tt v hay hn mt li chp thun ch
lm va hay t hn l trnh phin h.
Mahatma Gandhi

Khng, t c sc nng nht v cn thit nht trong ngn ng hin i, dng nh l{ t


tiu cc nht v vi rt nhiu ngi l t kh ni nht. Tuy nhin, nu bit cch s dng
ng th t ny s lm chuyn bin mnh m cuc sng ca chng ta.

MT VN PH BIN
Hng ngy, chng ta gp phi nhng tnh hung cn phi ni li T chi vi nhng
ngi m quyt nh cuc sng ca chng ta. H~y tng tng tt c nhng tnh hung m
chng ta c th ni li T chi trong mt ngy.
Trong ba sng, con gi bn xin bn mua chi mi. Khng c, bn tr li, con
c chi ri. Nhng b i, bn con a n{o cng c m{. Liu bn c th T chi m
khng cm thy mnh l mt ngi cha khng tt?
Khi bn n cng ty, gi|m c mi bn v{o vn phng ni chuyn v{ ngh bn lm
vic vo cui tun hon thnh mt d n quan trng. cng chnh l{ ng{y m{ v chng
bn ~ mong ch t l}u i ngh cng nhau. Nhng ngi yu cu li chnh l ng ch ca
bn v k xem xt thng chc ang n gn. Lm th no bn c th T chi m khng nh
hng n mi quan h vi ng ch cng nh kh nng thng tin ca mnh?
Mt khch hng quan trng gi in n v{ ngh bn chuyn hng sm hn ba tun
so vi k hoch. Bn bit rng vic ny s gy p lc v cui cng c th khch hng s
khng hi lng vi cht lng cng vic. Nhng }y l{ mt khch hng quan trng v h
khng chp nhn cu tr li Khng. Liu bn c th T chi m khng lm hng mi quan
h vi khch hng?

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Bn ang tham d mt bui hp ni b cng ty v ng ch ang gin d vi mt nhn
vin, ph bnh gt gt cng vic, thm ch cn xc phm, lng m c y bng nhng t th l
nht c th tng tng c. Mi ngi tuy im lng, s h~i, nhng mng thm v ngi
phi chu s nhc ln n{y l{ ngi khc ch khng phi mnh. Bn bit nhng hnh vi ny
hon ton khng ph hp, nhng liu bn c dm ln ting?
Bn v nh v nghe ting chung in thoi reo. l{ mt ngi h{ng xm v{ cng l{
bn ca bn, ngh bn lm ch tch hi t thin. D nhin, l do l{ mt iu tt p. Anh
c nhng k nng m{ chng ta cn. Bn bit rng mnh ~ b rng buc, nhng liu bn c
th T chi m khng c cm gic mnh tht l ti?
Ri trong ba ti, v bn bn v vic m bn nh n cng vi gia nh v b{ ~ cao
tui m li sng mt mnh th khng nn. V bn phn i quyt lit v bo bn gi in T
chi. Nhng lm th no bn c th T chi chnh m mnh?
Bn xem thi s bui ti, ton l nhng tin tc bo lc v bt cng. mt t nc xa
xi n{o ang din ra nn dit chng. Tr em cht i trong khi thc phm thi ra trong
nh kho. Nhng k c ti nguy him pht trin v kh ph| hy hng lot. Bn t hi liu x
hi c th ni Khng vi nhng mi nguy ny?
Ri trc khi i ng, bn dt ch ra ngoi v n bt u sa nhng ln, khin nhng
ngi hng xm thc gic. Bn qu|t n im i, nhng n khng nghe. R rng l thm ch vi
c loi ch, T chi cng khng phi l d dng.
Bn c thy nhng cu chuyn ny rt quen khng?
Tt c nhng cu chuyn trn u c chung mt im: bo v nhng g tha mn
nhu cu ca bn hay ca ngi khc, bn phi T chi nhng yu cu hay ngh khng
mong mun, nhng hnh vi s nhc khng ph hp, nhng tnh hung khng cng bng, h
thng khng hot ng hoc hot ng khng hiu qu.
Ti sao li Khng, ti sao li l by gi
T lu, ni li T chi ~ l{ iu quan trng nhng cha bao gi li tr thnh mt k
nng cn thit nh hin nay.
Ti ~ c c hi n nhiu ni trn th gii, thm h{ng trm c quan v{ gia nh
hng chc quc gia cng nh tr chuyn vi hng nghn ngi. Bt c ni n{o ti n, ti
u nhn thy con ngi ang phi sng trong nhng p lc ngy cng ln. Ti ~ gp
nhng gi|m c v chuyn gia lun ngp u trong cng vic. Ti ~ thy nhiu ngi phi
u tranh cn bng gia cng vic v{ gia nh, c bit vi nhng ph n c gia nh
nhng vn i l{m th phi chu rt nhiu p lc. Ti cng gp nhiu bc ph huynh khng c
thi gian chm sc con c|i, nhiu tr em b qu ti do c qu nhiu bi tp v nh nn khng
c thi gian vui chi thoi mi. }u con ngi cng b qu ti v b |p t. Ti cng nm
trong s .

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Ngy nay, nh cuc cch mng tri thc, chng ta c thng tin v la chn hn nhng
cng phi quyt nh nhiu hn, c t thi gian quyt nh hn. Vi in thoi di ng v
th in t (e-mail) mi lc, mi ni, ranh gii gia gia nh v{ cng vic b xa dn. Cc
nguyn tc dn bin mt, sc quyn r ca ngh i tt n u, thay i nhng chun mc
o c ngy cng ln. Ngy nay, vi con ngi mi ni trn th gii, vic xc nh cng
nh duy tr c|c ranh gii l mt cng vic kh khn.
T chi l thch thc ln nht ngy nay.
BY 3 ch T
Trong vn t ca chng ta, Khng c l l t quan trng nht, nhng cng l{ t kh ni
trn tru nht.
Khi ti hi nhng ngi tham gia bui hi tho ti Harvard v mt s ni kh|c v sao
ni Khng li kh n vy, ti thng nhn c nhng cu tr li sau:
Ti khng mun mt v l{m n .
Ti khng mun ph hng mi quan h .
Ti s h tr th ti.
Ti s b thi vic.
Ti cm thy y ny ti khng mun lm tn thng h.
Ct li ca kh khn khi ni li T chi chnh l{ xung t gia th hin quyn
lc v bo v mi quan h. Th hin quyn lc, ct li ca vic T chi, c th khin cc mi
quan h cng thng, trong khi bo v mi quan h c th khin quyn lc suy gim.
gii quyt tnh trng tin tho|i lng nan gia quyn lc v quan h, thng c ba
cch ph bin:
Tha hip: Ni ng mc d mun T chi
Cch gii quyt n{y cao tm quan trng ca cc mi quan h ngay c khi phi hy
sinh quyn li ca chnh mnh. l{ c|ch gii quyt ca tha hip. Chng ta ni ng khi
thc ra mun T chi.
Tha hip thng l mt li chp thun khng tht lng nhm t c s yn bnh
tm thi gi to. Ti |p ng yu cu mua chi ca con gi nhm trnh cm gic ti li
rng ti ang T chi th m con mnh mun. Nhng ti nhn ra nhng yu cu ca con gi
s ngy cng nhiu hn v{ c hai b con u ri v{o vng trn lun qun v hn. Khi gim

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


c ngh bn lm vic vo cui tun trong khi bn ~ ln k hoch i chi cng gia nh,
bn nghin rng chp thun, s mnh s khng c thng chc cho d b v gin. V chng
ta thng tip tc t xoay x, d bit mnh ~ quyt nh khng ng. S tha hip chnh l
mt li chp thun ph hoi do ~ x}m phm n li ch ca chng ta.
Phng ph|p tha hip cng g}y ra nhiu kh khn cho c|c t chc. Chris, ngi tham
gia mt bui hi tho ca ti, l mt v d: Ti ang cng c|c ng nghip trong cng ty
thc hin mt giao dch ln tr gi 150 triu -la. Chng ti ~ l{m vic rt vt v v{ u
ngh rng mnh ~ l{m rt tt. Nhng ngay trc khi hon thnh giao dch, ti quyt nh
kim tra ln cui cng v pht hin ra v lu di v giao dch ny s khng em li li
nhun cho cng ty. Tuy nhin, mi ngi li ang rt ho hng v nng lng ch i giao
dch chnh thc thc hin nn ti khng th ni ra s tht lm cng lao ca mi ngi
xung sng xung b c. V vy, ti vn tip tc thc hin giao dch , d bit n khng
em li li ch g v ti nn ni cho mi ngi bit. D nhin, giao dch c thc hin v
ng nh ti lo s, mt nm sau chng ti phi gii quyt mt m ln xn do n gy ra. Nu
by gi ti ri v{o ho{n cnh tng t, chc chn ti s ni ra. l{ mt bi hc tn km
nhng tht s gi tr.
H~y ngh v ni lo s ca Chris khng dm ni ra khin cng lao ca mi ngi
xung sng xung b ch v mi ngi rt ho hng vi giao dch . Ai cng mun c
yu qu v chp nhn. Khng ai mun tr th{nh ngi xu. Chris s nu ni ra s tht ph
ph{ng , mi ngi s quay li trt gin ln mnh hoc tng t nh th. V th, Chris tip
tc thc hin giao dch v{ sau n{y c Chris v nhng ng nghip u tht s hi tic v
quyt nh .
C cu chm ngn rng: mt na kh khn ca chng ta u xut pht t vic ng
thun trong khi nn T chi. ng thun trong khi l ra nn T chi khng bao gi em li
li nhun cho chng ta.
Tn cng: T chi thng thng
Tr|i ngc vi tha hip l tn cng. Chng ta th hin quyn lc ca mnh m khng
ngh n cc mi quan h. Nu s hi khin chng ta tha hip th gin d li thc y
chng ta tn cng. Chng ta gin ngi khc v nhng hnh ng gy tn thng ca h,
cm thy b xc phm v nhng yu cu v l hay n gin ch l cm thy tht vng. ng
nhin chng ta thng cng kch v{ sau l{ tn cng chng ta T chi theo cch khin
nhng ngi khc b tn thng v{ ph| hng cc mi quan h. Ti xin dn mt cu ni ca
Ambrose Bierce m ti rt thch: Nu bn ang tc gin m{ ph|t ngn th s l bi din
thuyt t nht khin bn phi tic nui sut i.
Hy xem xt nhng vic ~ xy ra trong mt giao dch ln gia chnh quyn bang v
mt tp o{n ln c thu xy dng v vn hnh h thng my tnh qun l ngn sch ca
bang chi cho ngi ngho, ngi cao tui v{ ngi m. Ch trong mt qu, h thng n{y ~
ngn ti mt na ngn sch ca bang. V{ ng nhin, do lo s nh hng n ngn sch,
chnh quyn bang ~ hy hp ng v tp o{n phi bn giao d n cho chnh quyn bang.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Cc quan chc gin d vi tp o{n, ngc li c|c gi|m c ca tp o{n cng gin d vi
chnh quyn bang, c hai u li cho nhau.
Tht ra, cc quan chc chnh quyn bang rt mun s hu h thng m|y tnh cng nh
c|c c s d liu ca h thng t pha cng ty. Gi tr c tnh ca h thng l 50 triu la. V pha tp o{n, do khng th s dng h thng ny vo mc ch kh|c nn gi| tr ca
h thng ch l 0 nu h khng bn cho chnh quyn bang. V pha chnh quyn bang, r
rng h thng ny tr gi 50 triu -la v nu cho xy dng mt h thng khc th cn tn
km hn rt nhiu v{ khng c thi gian. Thng thng, khng kh t c mt
tha thun chung trong cc giao dch nu c hai bn u tht s quan tm. Tuy nhin, do c
hai bn u tc gin nn T chi tip tc hp t|c, li cho nhau trong cc bui {m ph|n.
Mi bn u cho rng mnh ng v{ cng kch i tc. V kt qu l khng c hp ng no
c, 50 triu -la tan th{nh m}y khi. Mi nm sau, c chnh quyn bang v tp o{n vn
cn tranh chp, mi nm tn n h{ng trm nghn la tin n ph. Kt cc c hai bn u
tn tht nng n.
Nu nhng kh khn ca chng ta xut pht t vic chp thun trong khi l ra phi T
chi, th T chi thng thng cng khin chng ta lao ao khng km trng hp gia
chnh quyn bang v tp o{n. Chng ta ang sng trong mt th gii xung t xy ra khp
ni nh{, ni l{m vic v nhng cng ng rng ln hn. H~y ngh n nhng cuc ci
v~ trong gia nh, nhng cuc nh cng quyt lit, nhng trn u | trong ban gi|m c,
hay nhng cuc chin m mu. Mi khi tn cng mt ai , chng ta tht s mun ni g?
Ct li ca xung t xy ra trn th gii ny, d ln hay nh, u l mt li T chi. Ch
ngha khng b, mi nguy him ln ca con ngi ngy nay l g nu khng phi cng l{
mt li T chi ph ph{ng.
Trnh n: Khng ni g
Cch gii quyt ph bin th ba l{ tr|nh n. Khng ng thun cng khng T chi;
khng ni g c. Trnh n l cch phn ng ph bin khi c xung t, c bit trong gia nh
hay t chc. Bn s xc phm n nhng ngi khc, lm h ni gin v bt ng kin,
nn khng ni g c, hy vng vn s bin mt cho d bit rng iu s khng xy
ra. Bn ngi n ti cng i tc trong bu khng kh im lng nng n. Bn gi nh khng c
g xy ra c trong khi ang si ln gin d v h{nh ng ca ngi ng nghip. Bn l i s
bt cng v lm dng xy ra vi nhng ngi xung quanh mnh.
Trnh n khng ch gy hi cho sc khe, nguy c mc bnh cao huyt |p, ung th, m{
cn gy hi cho hot ng ca cc t chc v cc vn vn tip tc tn ti v pht trin n
khi tr thnh nhng cuc khng hong khng th trnh khi.
Tr|nh n d trong lnh vc no ca cuc sng cng u khin tnh hnh xu hn.
Martin Luther King, Jr. tng ni: Cuc sng ca chng ta kt thc khi chng ta im lng
trc cc s vic xy ra.
S kt hp

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Ba ch T tha hip, tn cng, trnh n khng phi l ba gii php ring bit. Thng
thng cc gii php ny c mi quan h qua li vi nhau, to nn mt ci by 3 ch T.
Chng ta thng bt u bng tha hip vi ngi kh|c. Sau , mt cch t nhin,
chng ta bt u thy bc bi. Sau mt thi gian nn cm xc, n mt lc n{o , chng
ta t nhin bng n v ch cm thy ti li sau khi nhn ra nhng nh hng tiu cc ca
h{nh ng bc ph|t m{ mnh g}y ra. Sau , chng ta li tr li tha hip hoc trnh n, b
qua vn v hy vng n s bin mt.
C ba gii ph|p n{y u c p dng trong cuc khng hong din ra ti Royal Dutch
Shell v{o th|ng T nm 2004 khi ngi ta pht hin cng ty n{y ~ thay i s liu trong
bn b|o c|o, n}ng lng d tr du ln 20%. Danh ting ca cng ty b hy hoi, ch s tin
tng gim st, ch tch cng ty, gi|m c khai th|c v{ gi|m c t{i chnh u b sa thi.
Nguyn nhn l do v ch tch mun thay i s liu bo co v lng du d tr da
trn s thng du khai th|c. Khng ai c can m T chi yu cu ny, cho d r rng
khng th ng h. Gi|m c khai thc ca Shell do chu sc p t pha ngi ch tch nn ~
phi cng khai ng h mc d ng phn i vic n{y. Cng thng ln n nh im khi mt
nm sau, trong bn |nh gi| c| nhn, v ch tch |nh gi| khng tt v gi|m c khai thc
v{ gi|m c khai th|c |p tr bng vic vit e-mail gi n mi ngi: Ti tht s mt mi
vi vic phi ni di v lng du d tr ca cng ty v{ iu chnh s liu trong cc s sch
k to|n.
Trong khi ngi ch tch tn cng, gi|m c khai thc loay hoay gia tha hip v tn
cng, th gi|m c ti chnh li trnh n, hy vng xung t s bin mt. Nhng xung t
khng nhng khng bin mt m cn khin tnh hnh xu hn, g}y ra nhng hu qu
nghim trng cho tt c nhng ngi lin quan.

GII PHP: LI T CHI TCH CC


Tht may mn l c mt c|ch thot khi ci by ny. Tuy nhin, gii php ny buc
bn phi i mt vi hai kh nng: hoc bn s dng quyn lc t c nhng g mnh
mun (khi hy sinh cc mi quan h) hoc bn s dng cc mi quan h (khi hy sinh quyn
lc). Gii php ny khuyn bn nn s dng ng thi c quyn lc v mi quan h, t
trong th cng xy dng v tn trng ln nhau.
l{ c|ch m{ John ~ l{m khi anh buc phi i u vi ngi cha c o|n, ng
thi l ng ch ca anh. John lm vic cho cng ty ca gia nh, tp trung cho cng vic m
khng c thi gian chm sc v con, thm ch c nhng ngy l. Cho d khi lng cng
vic cng nh tr|ch nhim ca John nhiu hn hn c|c ng nghip ba ngi anh em r
nhng cha anh tr lng cho mi ngi nh nhau trnh thin v. V khng mun i u

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


vi cha mnh nn John cha bao gi phn nn cho d trong thm tm anh rt kh chu khi
phi lm vic nhiu m tin lng li khng cng bng. Cui cng, John quyt nh phi
thay i. Ly ht can m, anh quyt nh ni thng kin ca mnh vi b.
Lc chng ti ang n ti. Ti ni vi b ti rng ti mun ni chuyn ring vi
ng. Ti ni mun dnh thi gian cho gia nh mnh trong nhng ngy ngh sp ti, ti s
khng lm vic thm gi na v ti mun c tr lng xng |ng vi cng vic ca
mnh.
John ni rt cng quyt nhng vn rt knh trng. Phn ng ca ngi cha hon ton
tr|i ngc vi nhng iu m John lo s: B ~ ngh tho|ng hn nhng g ti d o|n. Ti
khng c qua mt ng. Ti ch mun t ng trn i ch}n ca chnh mnh ch khng da
dm vo ng. C l ng ~ hiu nn ng ni ti khng phi lm vic thm gi na v chng
ti s cng bn bc v tin lng. Ti cm thy ng va tc gin va t h{o.
Trc }y, John ~ tng gi d chuyn ny phi hoc th ny hoc th kia. Hoc anh
th hin quyn lc ca mnh hoc anh ng v pha mi quan h. V s b s phn i, anh
km nn quyn lc ca mnh trong nhiu nm. Anh ~ tha hip v trn tr|nh. iu m anh
hc c khi T chi ngi cha l c th s dng quyn lc ca mnh trong khi vn gi
c mi quan h tt p. chnh l{ ct li ca mt li T chi tch cc.
Mt li T chi tch cc l{ C! Khng. C?
Tr|i ngc vi mt li T chi thng thng bt u v kt thc bng Khng, mt li
T chi tch cc bt u v kt thc bng C.
Trc tin, T chi chnh l{ ng thun vi bn thn v bo v nhng th quan trng
vi bn. Nh John ~ tng ni v ng c ca mnh: Ti khng l{m vy nhn c bt
k mt cu tr li c th no cho d ti vn lun quan t}m n nhng iu b ti ngh. Ti
lm vy v ngh rng nu by gi ti khng ln ting, ti s khng cn lng t trng
na! Cch John th hin li Chp thun m ca mnh vi cha l{: B i, gia nh con cn con
v{ con nh i ngh l cng gia nh.
Sau , John a ra mt li T chi rt thc t vi mt gii hn r r{ng: Con s khng
lm vic vo nhng ngy cui tun v nhng ngy l na.
Anh kt thc bng mt li Chp thun? mt li mi chp thun mt tha thun tn
trng nhng yu cu ca anh. Ti d nh rng chng ti s tm ra mt gii php mi
cng vic trong vn phng vn n tha trong khi ti c thi gian d{nh cho gia nh.
Tm li, mt li T chi tch cc l C! Khng. C? T C (Khng nh) u tin th
hin li ch, t Khng (T chi) x|c nh quyn lc v t C th hai (Khng nh) thc
y mi quan h. Bi vy, mt li T chi tch cc c th cn bng quyn lc v mi quan h
nhm phc v cho li ch.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


H~y ch n s khc bit gia t C u tin v t C th hai. T C u tin hng
ni mt li khng nh li ch, trong khi t C th hai hng ngoi mt li mi chp
nhn mt tha thun c li cho c hai bn.
Mu cht ca mt li T chi tch cc l s tn trng. S khc bit gia mt li T chi
tch cc vi tha hip l th hin s tn trng chnh mnh v nhng th quan trng vi bn.
S khc bit gia mt li T chi tch cc vi tn cng cng chnh l{ c|ch bn th hin s
tn trng ca mnh vi ngi khc khi bn T chi yu cu hay h{nh ng ca h. Li T
chi tch cc c tc dng v nh John tng ni, bn ng trn i chn ca chnh mnh ch
khng phi da dm vo ngi khc.
Mt li T chi tch cc c th c v nh mt ci cy. Thn cy l li T chi thng
v cng. Nhng th}n c}y ch l phn gia ca mt ci cy, v th li T chi cng ch l phn
gia ca mt li T chi tch cc. R cy m t th}n c}y mc ln l li khng nh u
tin li khng nh cho nhng li ch l}u d{i hn. C|c c{nh c}y v{ t|n l| ta ra t thn cy
l li khng nh th hai li khng nh hng n mt tha thun hoc mi quan h.
Tri cy chnh l kt qu tch cc m bn tm kim. Chng ta c th hc c nhiu iu t
nhng ci cy. Chng bit c|ch vn cao, bit cch bm su r v{o lng t trong khi ngy
c{ng cao hn. C}y r s}u l{ tn m{ nh{ th William Butler Yeats dng gi cy ht d.
l mt li T chi tch cc mt li T chi kin quyt ging nh th}n c}y vi r l mt li
khng nh s}u hn v{ kt tri thnh mt li khng nh rng hn.

BA MN QU LN CA LI T CHI TCH CC

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Theo cc nh hin trit n c i, trong v tr c ba qu| trnh c bn: sng to, bo
tn v chuyn i. Ni li T chi rt quan trng vi c ba qu trnh ny. Nu bn bit cch
T chi khn ngoan v kho lo, bn c th to ra nhng g mnh mun, bo v nhng g
bn coi trng v thay i nhng th khng cn ng na. chnh l{ ba mn qu{ ln ca
mt li T chi tch cc.
To ra nhng g bn mun
H{ng ng{y, chng ta u phi i mt vi nhng la chn d ln hay nh, chp nhn
mt la chn ngha l{ phi T chi cc la chn khc. Ch bng cch T chi chng ta mi
c th t c tha thun trong cuc sng, vi nhng ngi v hot ng tht s quan
trng vi mnh. }y l{ mt b mt ngc i: bn khng th tht s ng thun khi bn
cha tht s T chi.
Ti ~ sm hc c bi hc ny t mt nh{ u t ni ting v{ c bit thnh cng
Warren Buffett . Trong ba n s|ng, ng ~ tit l vi ti b mt gip ng thnh cng chnh
l kh nng T chi. Ti ngi }y c ng{y v{ xem xt c|c |n u t. Ti ni Khng,
Khng, Khng, Khng, Khng n khi ti nhn thy mt n tht s l{ c|i mnh ang tm
kim. V{ sau , ti ni ng thun. Tt c nhng g m ti phi l{m l{ ni ng thun mt
vi ln trong i v{ ti ~ thnh cng. Mi tha thun quan trng u phi tri qua hng
nghn li T chi.
T chi l t quan trng x|c nh c trng tm chin lc. V d v hng hng
khng Southwest, hng hng khng thnh cng nht Hoa K v{ cng l{ h~ng u tin phc
v hng khng gi r trn th gii. B mt ca h~ng chnh l{ a ra li T chi tch cc vi
kh|ch h{ng. c thnh cng v li nhun (Khng nh u tin), chin lc ca hng l
Khng t ch trc, Khng phc v ba n nng, Khng chuyn hnh l trong cc chuyn
bay ni a. Khng trin khai ba dch v ny nhng dch v c xem l v li ch khch
hng nn cc my bay ca hng c chu k quay vng sn bay rt nhanh. Chin lc ny
cng gip Southwest c gi| v hp l, mt lch trnh bay tin li vi nhiu chuyn bay
nhng dch v c kh|ch h{ng |nh gi| cao.
Bo v nhng g bn coi trng
H~y ngh v tt c nhng iu quan trng vi bn: hnh phc c nhn, s an ton ca
nhng ngi bn yu thng, th{nh cng ca cng ty, an ninh quc gia v nn kinh t vng
mnh. Hu nh mi th chng ta quan t}m u c th b nh hng hay e da t hnh vi
ca ngi khc. Mt li T chi tch cc c th gip chng ta thit lp, duy tr v bo v
nhng ranh gii sng cn c nhn, cng ty v x hi nhng ranh gii cn thit bo v
nhng g chng ta coi trng.
Hy xem xt cch mt s b m ngn chn nn bo lc thanh thiu nin ang ng{y
cng pht trin mnh

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Los Angeles. Ban u, do cm thy hon ton bt lc, cc b m ny tm kim sc mnh
trong nhng li cu nguyn. Mt bui ti, t nh th ra v, h gp mt |m thanh nin
ang chun b |nh nhau. H ni chuyn vi |m thanh nin, coi chng nh con ch|u mnh,
mi chng ung nc ngt v{ n b|nh ko, lng nghe nhng tm s ca chng. Tht ngc
nhin, nhng chng trai tr tui ~ khng |nh nhau m hm . V th, m hm sau,
nhng b m li i ra ng v c th ht m n{y n m kh|c. Sau , c|c b{ m m
ca hng kinh doanh nh v mi c|c thanh nin n lm vic cng nh gii quyt nhng
xung t gia h. Bo lc khu vc gim hn. B mt ca cc b m l{ mt li T chi
tch cc. Khng nh u tin ca h l ha bnh v an ton, h T chi bo lc v Khng
nh mong mun gip cc thanh nin tr tm c vic l{m v{ c c lng t trng.
Thay i nhng c|i khng cn ng
Mi s thay i, d l{ thay i t chc c quan, thay i c nhn gia nh hay thay
i kinh t, chnh tr x hi, u bt u t vic T chi c ch nh hin trng ban u.
Bn c th T chi thi t mn v s tr tr trong cng vic, s di tr v lm dng trong gia
nh hay nhng bt cng, bt bnh ng trong x hi.
Mt gia nh c mt ngi con trai ~ l{m hng cuc i ca chnh mnh v c gia nh
do thi nghin c bc. Mt ngy, b m v anh em ca anh y quyt nh phi cng nhau
can thip. H ni vi anh rng anh rt quan trng i vi mi ngi trong gia nh (Khng
nh u tin), sau khuyn anh khng nn chi c bc na (T chi), nu khng th mi
ngi s khng cn ng h anh. H khuyn anh nn tham gia vo mt chng trnh iu tr
ti cng ng cho nhng ngi c m|u en (Khng nh th hai). i mt vi li T chi
tch cc n{y, anh ng thun, chp nhn iu tr v cui cng ~ cai c nghin.
Ngoi vic gip bn T chi ngi kh|c, phng ph|p T chi tch cc ny cn c th
gip bn T chi chnh mnh. Hu nh mi ngi s c lc phi i mt vi thch thc T
chi nhng cm d v nhng hnh vi t ph hoi nh n nhiu, ung nhiu hay tiu qu
tay. Chng ta thng phn ng li bng vic thch nghi vi nhng cm d , hay tn cng
chng bng h{nh ng t phn xt bn thn, hoc cng c khi ch n gin l tip tc trnh
n nhng g ang din ra. Hc cch T chi tch cc vi chnh bn thn mnh, bo v nhng
li ch cao c hn trong khi vn tn trng v{ ng cm chnh mnh, l cch hiu qu gip
thay i bn th}n theo hng tt hn.

CCH C CUN SCH NY


Phng ph|p T chi tch cc mang mt ngha ln. i khi chng ta hiu nhng
him khi p dng vo thc t bi chng i ngc li vi nhng phn ng thng thng khi
chng ta mun T chi. Cun sch ny, vi nhng v d thc t, c th gip mi ngi bo
v chnh mnh m khng nh hng n nhng mi quan h quan trng.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Cun sch gm ba phn chnh. Phn u cp n s chun b cho mt li T chi
tch cc. Phn hai gii thch cch T chi tch cc v phn ba hng dn cch thc hin,
cch bin s phn i ca ngi khc thnh s ng h. Mi phn u rt cn thit cho
thnh cng ca bn.
Mi phn li c ba chng nh chng mt tp trung vo nhng tha thun c s,
chng hai ch trng n vic bn T chi yu cu v hnh vi ca ngi kh|c, chng ba
a ra gii ph|p t kt qu tch cc.
u tin, phi chun b cho li T chi tch cc th hin khng nh, nhn mnh T
chi v chun b tha thun. Sau , a ra li T chi tch cc th hin khng nh, kin
quyt T chi v{ a ra tha thun. Cui cng, rt quan trng, phi thc hin ng li T
chi tch cc khng nh ng, nhn mnh vo T chi v{ {m ph|n tha thun.
Cc bn s thu c nhiu li ch khi c cun sch ny nu bn lun ghi nh t nht
mt tnh hung trong cuc sng ca bn m bn mun T chi. Qua tng chng vi nhng
hng dn c th cc qu trnh ca T chi tch cc, ti hy vng bn c c th p dng
chng vo hon cnh ca mnh to ra mt chin lc hiu qu.
T chi l mt tnh hung kh x m chng ta phi i mt hng ngy nh{, ni cng
s, trong x hi. Nhng th bn coi trng nh hnh phc gia nh, th{nh cng trong s
nghip, sc khe ca cng ng thng cn tr bn T chi. Vi phng ph|p T chi tch
cc, bn c th d dng gii quyt nhng tnh hung v phng ph|p n{y a ra gii
php bo v chnh mnh m khng nh hng n mi quan h. Cho d vi bn ni T
chi rt kh nhng bn c th thc hin c quy trnh ba bc rt n gin ny v nng
cao k nng vi s kin nhn, luyn tp v n lc. Khi bn nm c ngh thut T chi
tch cc, bn c th nhn c mn qu ln nht. chnh l{ t do c l chnh mnh v
lm nhng vic mnh mun.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Giai on I
CHUN B T CHI

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Bc 1
KHM PH IU BN NG THUN
Trong sng to, kh khn duy nht l bt u, cho d l mt nhnh c hay mi cy si.
James Russell Lowell

C l sai lm ln nht chng ta mc phi khi T chi bt u t chnh li T chi. Li T


chi ca chng ta xut pht t s khng ng h nhng yu cu hoc h{nh ng ca ngi
kh|c. c c mt li T chi tch cc, chng ta phi thc hin nhng iu hon ton
tr|i ngc, t T chi vo nhng iu mnh ng thun. Thay v bt u bng t Khng,
hy bt u bng t C. a ra li T chi cn c vo mt s ng thun su sc hn
ng thun vi chnh mi quan t}m cn bn ca bn v nhng iu tht s quan trng.
Ti hc c bi hc ny t mt ngi h hng ca ti, mt ngi nghin ru nng
v trong mt tai nn t ~ sut phi tr gi bng chnh mng sng ca mnh v nhng
ngi kh|c. Anh ~ rt nhiu ln cai ru nhng cha ln no thnh cng. tui 60, khi
khng cn ai hy vng anh c th b c ru na, chnh anh li c ngh lc cai ru. B
mt l{ g? Anh ni: Khi ti c a ch|u u tin, ti mun sng l}u hn chng kin n
trng th{nh. chnh l{ ng lc gip ti cai ru. Hn 15 nm nay, ti cha ung mt
git ru n{o. Mong mun c nhn thy, chi a v{ chng kin ch|u trng th{nh ~
thc y anh b ru.
Cu chuyn ca anh minh chng cho mt s tht ngc i din ra hng ngy: sc
mnh T chi xut pht t chnh sc mnh ca nhng g bn ng thun.
Nhng g bn ng thun l mc ch s}u xa khin bn T chi. Bc u tin ca
phng ph|p n{y l{ kh|m ph| iu bn ng thun ng sau T chi ca bn. C{ng i s}u
v{o ng lc chnh, tha thun ca bn cng thuyt phc v li T chi cng dt khot.

T PHN NG LI N CH NG PHN NG
Tr ngi ln nht T chi thnh cng khng phi xut pht t ngi khc m t
chnh chng ta. Xu hng bn nng ca chng ta l phn ng li phn ng vi cm xc
mnh nhng li khng c mc ch r r{ng. V{ li T chi ca chng ta cng c xu hng
phn ng li. Chng ta chp nhn tha hip thot khi s hi v ti li. Chng ta tn cng
thot khi gin d. Chng ta tr|nh n thot khi s h~i. thot khi by ny, chng
ta cn phi ch ng phn ng, hng v pha trc v c mc ch.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Thch thc n{y c th hin rt sinh ng trong mt cu chuyn c ca Nht v mt
samurai v mt ngi |nh c|. Mt hm, v samurai n thu n ca ngi |nh c|. Ngi
|nh c| ni: Ti xin li, nhng nm va qua tht t, ti khng c ng n{o tr ng{i. V
samurai ni nng, rt kim ra nh git ngi |nh c| ngay lp tc. Rt nhanh tr, ngi
|nh c| ni: Ti cng ~ hc v v{ s ph ti khuyn khng nn |nh nhau khi ang tc
gin.
V samurai nhn ngi |nh c| mt lc, sau t t h kim xung. S ph ca ngi
rt khn ngoan. S ph ca ta cng dy nh vy. i khi ta khng kim so|t c ni gin
d ca mnh. Ta s cho ngi thm mt nm tr n v{ lc ch cn thiu mt xu thi
chc chn ta s git ngi.
V samurai tr v nh{ khi ~ kh| mun. ng nh nh{ng i v{o nh{ v khng mun |nh
thc v, nhng ng rt bt ng khi thy v mnh v mt k l mt mc qun o samurai
ang ng trn ging. Ni in ln v ghen v{ gin d, ng nng kim nh git c hai,
nhng t nhin li ca ngi |nh c| vng vng bn tai: ng h{nh ng khi ang gin
d. V samurai ngng li, th s}u, sau c tnh gy ra ting ng ln. V ng thc dy
ngay lp tc, k l mt cng vy, ha ra chnh l{ m ng.
ng g{o ln: Chuyn ny l sao vy. Sut na con ~ git c hai ngi ri!
V ng gii thch: V s k trm ln vo nh nn thip ~ cho m mc qun o ca
ch{ng da chng.
Mt nm sau, ngi |nh c| gp li v samurai. Nm va qua tht tuyt vi, ti n
tr n cho ng{i }y, c c tin li na, ngi |nh c| phn khi ni.
H~y cm ly tin ca ngi i. V samurai tr li. Ngi ~ tr n ri.
Khi mun T chi, hy nh n bi hc ca v samurai: ng h{nh ng khi ang tc
gin hoc ang c nhng cm xc tiu cc nh s hi hay ti li. Trong tnh hung ny, hy
th su, tp trung vo mc tiu s tha thun. T hi xem mnh tht s mun g v{ iu g
tht s quan trng. Ni cch khc, chuyn t phn ng tp trung vo T chi sang ch ng
phn ng tp trung vo tha thun.
Chng n{y gip bn vch ra mt quy trnh. Ging nh v samurai ~ l{m, bn hy bt
u bng cch dng li v trn tnh. Sau , h~y t hi chnh mnh ti sao. Ti sao bn mun
T chi? Li ch su xa, nhu cu, gi tr ca bn l{ g? Khi ~ c c}u tr li, bn c th nh
hnh c nhng iu bn ng thun ca mnh vi nh bo v nhng iu quan trng
nht vi bn.

KHOAN: HY I RA BAN CNG

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Chng ta s khng th gy nh hng ln ngi khc nu trc tin chng ta khng t
kim so|t c cc phn ng v tnh cm t nhin ca mnh.
Khi chng ta mun T chi mt th|i kh chu hay mt yu cu khng chnh |ng,
ng nhin l{ chng ta cm thy bc mnh. Nhng s gin d c th khin con ngi m
qung. Khi T chi vi vng, gin d v{ i khi th|i qu|, chng ta s d dng mt i nhng
li ch c th c. Qu s hi c th s cn tr chng ta theo ui mc tiu ca mnh. Hy th
tng tng xem phn ng ca ngi khc th no khi chng ta T chi. H s ngh th
no v chng ta hay lm g vi chng ta? iu g s xy ra vi mi quan h , vi cng vic
v{ quyn li ca chng ta? Chng ta thy t lit v s, chng ta iu chnh cch ng x v
t b ci mnh cn. Nhng iu ti li cng g}y ra t|c ng tng t. Ti l ai m c quyn
T chi? Ti khng c quyn i hi cho ring mnh.Nhu cu ca h quan trng hn ca ti.
S gin d c th khin ngi ta m qung, ni s hi c th khin ngi ta t lit v
ti li c th khin ngi ta yu ui.
V th, th th|ch u tin m ta phi i mt l{ con ngi bn trong mi chng ta. Hy
nh li v d v John ngi {n ng ~ T chi ngi cha c o|n v{ cng l{ ch ca
anh. John ~ ni: Ti khng mun chng lib ti, ti chng li ni s hi ca mnh! John
thc c rng tr ngi tht s t c iu mnh mong mun khng phi l b anh
m l ni s hi ca chnh mnh. V c bn, mi ni s hi hu nh khng cn khi ti ni
chuyn vi ng y. l{ im mu cht. Trc khi bn T chi th hnh ng ng ln phn
khng c trong bn ri.
H{nh ng bn trong ny ca bn bt u bng vic ngng li. Vic ngng li rt quan
trng v n ngn khng bn phn ng t nhin, cho bn thi gian suy ngh, v{ do
s gip bn khm ph ra s ng thun ca mnh. Bn c th ngng li mt giy, mt gi,
mt ng{y hay bao l}u cng c. Vn l dng li v{ sau phi c mt nim v hon
cnh trc khi T chi.
Ti thch s dng php n d i ra ban cng. Ban cng c hiu l mt trng thi tm
l khc m bn c th c bt k lc no mnh mun. H~y tng tng bn ang l{ mt din
vin trn sn khu v sp sa ni li thoi T chi. Gi th tng tng bn ang trn
ban cng nhn ra sn khu, ni bn c th d dng nhn mi th t xa. }y l{ ni c tm
nhn rng, yn tnh v{ quang ~ng. T ban cng, vic khm ph ra s ng thun ng sau
li T chi ca bn d d{ng hn nhiu.
Ti |nh gi| cao b{i hc n{y khi ti c ngh iu hnh mt cuc tho lun gay go
gia c|c nh{ l~nh o Nga v Chesnia vo gia nhng nm 1990 v vic chm dt cuc
chin Chesnia. Bui tho lun ny din ra Peace Palace, The Hague, trong cng mt
phng hi tho s dng cho ta n quc t v ti phm chin tranh Nam T c. Ph tng
thng Chesnia bt u bi din thuyt bng c|ch a ra mt lot co buc ngi Nga. ng
ni rng h nn trong cn phng v h s sm b xt x v ti c chin tranh. Sau ,
ng ta quay sang nhn thng vo mt ti v bt u cng kch: Ngi M c|c ng ~ hu
thun ngi Nga phm ti c chin tranh! Hn na, c|c ng ang vi phm quyn t quyt

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


ca ngi dn Puerto Rico! Khi ng ta tip tc li co buc, nhng ngi khc ngi quanh
bn nhn xem ti s |p li th no. Ti s T chi li co buc ny?
Ti cm thy ang th phng th v b ri tr, ti ngh: Mnh khng thch cuc ni
chuyn din ra theo chiu hng ny. Ti sao ng ta li cng kch mnh? Mnh ch ang c
gip . Puerto Rico ? Ti bit g v Puerto Rico? Ti bnh tnh tr li. Ti c nn |p li
tng t khng? Ti c nn lng thinh khng?
May mn thay, qung thi gian phin dch ~ cho ti c hi i ra ban cng. Ti ht
th su v c gng bnh tnh. Mc ch ca chng ti l mang li ha bnh cho ngi dn
Chesnia v{ Nga. l{ li ng thun ca ti. Trn c s , ti ~ sn s{ng ni T chi
i vi kiu ni buc ti m chng dn ti }u.
Khi n lt ti tr li, ti ch n gin ni vi v Ph Tng thng Chesnia: Ti thy li
ch trch ca ng nhm v{o t nc ti v{ ti coi l{ mt du hiu cho thy chng ta l
bn b v c th ni chuyn thng thn vi nhau. Ti bit ngi d}n t nc ng ang
phi chu ng cng cc. Nhng g chng ti lm }y l{ tm ra mt bin ph|p ngn
chn nhng ni au v{ mu Chesnia. Chng ta hy cng nhau tin n mt bc i
thc t c th thc hin c ngay hm nay. Cuc tho lun quay li ng qu o. i ra
ban cng ~ to iu kin cho ti tm ra li ng thun ca mnh.
Nn c mt qung thi gian tm ngng
Ngy nay, ngun ti nguyn khan him nht l thi gian suy ngh. H~y tm ly c hi i
ra ban cng bt c khi no c th suy ngm v li ng thun ca mnh.
Nu bn mun c mt qung thi gian, nhng c}u ni sau }y c th rt hu ch cho
bn. V d, khi ngi kh|c i hi khng tha |ng, bn c th ni:
Ti xin li nhng }y khng phi l lc thch hp ni v iu ny. Hy ni v n
vo bui chiu nay nh.
H~y ti suy ngh v n v ti s tr li bn vo ngy mai.
Ti cn tho lun vi ng nghip ~.
ti gi in kim tra c|i n{y trc ~.
Nu ngi kia c x khng ng mc, bn c th dng nhng c}u nh:
Ti sao chng ta khng ngng li v ngh mt cht nh?
Ngh 5 pht nh.
Ti cn ly mt cc c ph khc, anh khng phin ch?

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Achok, mt ngi bn ngi Ty Tng ca ti, ~ c ln bo vi ti: C v{ Khng l{


nhng cu ni rt quan trng, nhng cn mt c}u kh|c i khi cng tht s quan trng l
i mt l|t. i khi bn khng bit lm th n{o ni C hay Khng. Cu tr li tt nht l
i mt lt, n cho bn thi gian quyt nh. Achok ni ng. Khn ngoan hn l{ nn
i mt l|t trc khi ni Khng.
Trong khi cu gi, hy ra khi phng mt lt. Dng qung thi gian ngh hay tho
lun vi ng nghip. H~y tng tng c mt khch hng p bn phi giao hng vo mt
ngy m bn ngh rng s khng kp. Trc mt ng ta, bn c th t ra ng thun nhng
sau khi ni chuyn in thoi vi ng nghip, bn nhn ra l{ mt sai lm nghim trng.
H~y cho mnh c hi xem xt trc khi tr li, n s to ra mt s khc bit gia vic ni C
gng go v ni Khng ch ng.
Nu bn cm thy kh chu hay s h~i, h~y i do mt lt hoc thc hin bt k bi tp
th dc a thch n{o. H~y cho c bp vn ng v{ tr|i tim p mnh hn, chng s gip
bn gii ta bc bi v s hi khi bn phi ni Khng.
Hy lng nghe cm xc
iu khin chng ta phn ng chnh l do tm trng tiu cc ca mnh. S s hi v
cm gi|c l{m sai iu g khin chng ta d dng tha hip v{ n tr|nh, trong khi cn gin
khin chng ta cng kch ngi khc. Vic th hin cm xc ch hu hiu khi ang theo ui
mc tiu ca mnh. Tri li, kim ch cm xc cng khng c tc dng. V ch n thun
l chn giu n, ch khng th lm n bin mt v n s li xut hin khng ng lc.
Nhng c mt cch th ba gii quyt tm trng ca chng ta, t xc ng hn vic
th hin ra v{ cng t c ch hn vic km nn. Phi bit c cm xc ca mnh v{ khi ,
bn s kim so|t c chng ch khng phi chng kim sot bn. Cch hiu qu nht
x l tm trng tiu cc ca bn khng phi l th hin ra m l lng nghe chng.
Hy xem xt v d v mt ngi bn ca ti, c rt vt v thuyt phc c con gi ba tui
n trng mu gio. C n gi i hc, c b li gin di v gy chuyn m ti, khng
khng i nh{. Ngi m khng bit ni Khng c b nghe theo. Ngi m cm thy
su no, bc bi, c li, tc gin v chn nn, c gia hai trng thi kin quyt nhng
khng r rng (trch c) v t ra tc gin vi con g|i (xao ng).
Mt ng{y, ngi m thc hin mt phng ph|p kh|c. C chun b thi gian ni
Khng v ni chuyn vi bn b v cm gic ca mnh. Vi s gip ca bn b, c nhn
ra c nguyn nhn lo lng ca mnh l do chnh nhu cu d{nh tnh yu cho ngi thn
ca mnh. C nhn ra mnh lo lng v vic a con ti trng xut pht t cm xc ca
chnh bn thn khi b m c b mc hi cn b. T khi c bit l mnh yu con gi v vic
gi con n trng khng phi l b mc n, c cm thy thnh thi v{ khng cn cm gic
lo lng. Ngy hm sau, c ni Khng vi vic con gi c khng khng i nh: Hm nay
con s n trng. Khng chn ch, rt nghim tc, ch l thng bo mt s tht hin nhin.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


C ngc nhin khi thy con gi khng h phn i hay gin hn. C b lng lng t nguyn
i n trng.
Khi bn bit c tm trng ca mnh bt ngun t nhng iu su thm, mt s thay
i nho nh s xy ra, nh trng hp c bn ti. Khi bn tht s hiu c thng ip n
giu trong tm trng mnh, nhng cm xc lng xung v bn tr nn bnh tnh hn, tp
trung hn v{ l{m vic hiu qu hn. Khi bn ~ tht s lng nghe cc cm gic ca mnh,
bn khng cn phi th hin ra na.
Hy bt u bng vic gi tn ni s h~i, cn gin hay cm gic c li ca bn. Hy nhn
nhn chng nh l{ nhng phn ng t nhin trc nhng i hi hay cch ng x ca
ngi khc. Hy lng nghe chng theo cch m bn lng nghe mt ngi bn th}n. H~y
chng th l ht vi bn.
H~y lun ti tm trng ca mnh nh th bn ang l{ mt nhn chng trung lp:
Ti nhn thy trong mnh c cm xc gin d. Bn khng phi lnh lng hay xa cch, ch
n gin l nghin cu cm xc ca mnh vi s thch th v{ quan t}m nh l{ mt ngi
bn. K cho mt ngi bn hay ghi n ra mt t b|o cng l{ c|ch tt.
H~y ngh v mnh nh th ang lm ch hay tri qua nhng cm xc hn l{ ang
trong trng th|i . H~y xem xt s khc bit gia Ti ang bc bi v Ti thy trong ngi
c cm gic bc bi. Trng th|i trc cho thy chnh l{ t}m trng ca bn; bn ang bc
mnh. Khi bn trng th|i t}m l , t nhin bn d b thi thc th hin ra. Tri li, t c
cho php bn tri qua trng thi m{ khng c cm gi|c l{ ang c n. Bn lm ch cm
gi|c ; chng khng iu khin c bn.

LUN T HI TI SAO
Khi bn ~ kim so|t c tm trng ca mnh, bn c th tip tc kh|m ph| c|c ng
lc thc y ni Khng. Mt k thut n gin nhng hiu qu l lun t hi mnh cu
hi thn k Ti sao?
Khm ph mi quan tm ca bn thn
Khng l mt cu tr li chc nch, th hin iu m bn khng mun. Mi quan tm,
tri li, l{ iu bn mun, ao c, kht khao v c lin quan ti cu ni Khng n pha sau.
V d nh, bn khng ng thun vi vic ht thuc trong vn phng l{ v bn mun c mt
bu khng kh trong lnh v mt bung phi khe mnh. Mi quan tm l mt nhn t tc
ng thm lng ng sau s khng ng tnh ca bn. Mi quan tm, ni cch khc, l li
ng tnh vi chnh bn thn bn.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


H~y ngh chnh x|c nhng g m bn s ni Khng. }u l{ nhng yu cu v{ i hi m
bn khng chp nhn? }u l{ c|ch c x m bn thy l bt lch s hay xc phm? Hy hnh
dung chng chnh xc v{ r r{ng trong u.
By gi, hy t hi mnh iu g n giu ng sau li ni Khng. Cu tr li khng phi
lc n{o cng r r{ng. Chng ta lun bit r quan im ca mnh nhng khng phi lc no
cng tm hiu xem iu mnh mun l g.
Ti nh trong mt ln tham gia vo mt phin dn xp, ti c vi ngy lm vic vi
nhng ngi l~nh o ca mt phong tro ly khai. H ~ chin u 25 nm v c lp cho
dn tc. Ni cch khc, h ~ a ra li ni Khng rt dng dc v dt khot. Cu hi u
tin m ti dnh cho h l{: Ti hiu quan im ca c|c ng: c lp. Nhng h~y cho ti bit
v iu cc ng mun. Ni cch khc, ti sao cc ng mun c lp? Cc ng hy vng nn c
lp s mang li iu g? Sau l{ mt s im lng ko di. H ~ rt vt v tr li cu hi
.
Nhng ngi l~nh o bit rt r quan im ca h. Nhng s tht l h khng th ni
r v iu mnh mun. Liu c phi mi quan tm chnh ca h l kinh t mt phn chia
cng bng cho ngun ti nguyn thin nhin tr ph ca khu vc? c phi l chnh tr
c th t mnh x l cng vic v bu mt quc hi ring? c phi l vn an ninh c
th bo v ngi dn khi nhng mi e da? iu h tht s mun l g v th t u tin
nh th no? H ~ chin u nhiu nm, h{ng nghn ngi ~ cht, nhng h vn cha suy
ngh thu sut v c h thng v vic ti sao h li chin u.
Vic tm hiu s}u xem quan im ca mnh th no s gip bn bit c iu mnh
mun v vic lun t hi Ti sao? khng ch n thun l vic luyn tp theo l thuyt. Rt
kh c th tha mn nhu cu ca bn nu nh bn khng chc chn v chng. Nhng ngi
l~nh o trn, nh h t cng nhn, hu nh khng c kh nng bin quan im c lp
ca mnh thnh s tht bng bin php qun s. Tuy nhin, bng mt bin php n ha, h
c th c c hi gi{nh c s cng nhn quyn t ch v kim sot cc ngun ti nguyn
thng qua mt hip c, t chc mt cuc bu c dn ch m h tin chc mnh chin thng.
Vic kim so|t c tnh hnh chnh tr s gip h tin mt bc xa hn trn con
ng n mc tiu gi{nh c lp. Bit c iu tht s mong mun n giu bn di
quan im ca mnh c th s gip h c c mt tha c ha bnh vi i phng.
Vic lun t hi mnh cu hi ti sao l rt cn thit v iu ny mang li cho bn kh
nng ni Khng hiu qu, khng phi l{ quan im ca bn m{ l{ iu n sau : iu bn
mun, cu tr li C.
Nn nh rng cu tr li Khng mang li ba mn qu tuyt vi c th gip bn nhn
thc c iu mnh mun. Hy t hi mnh:
Ti ang mong mun lm c iu g qua vic ni Khng? Cn nhng vic g khc
hay ngi no khc m ti mun ni ng thun khng?

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Ti ang mong mun che giu iu g qua vic ni Khng? iu no m ti mun nht
s b e da nu ti ni Khng hay ch n gin l tip tc chu ng c|ch i x ca ngi
khc?
Ti ang mong mun thay i iu g qua vic ni Khng? C g khng n trong cch
c x (hay tnh hnh) hin gi v{ iu g s c ci thin nu c|ch c x (hay tnh hnh)
thay i?
H~y kh|m ph| iu bn cn
Vic tm hiu r tham vng ca mnh rt hu ch. Khi bn lit k nhng iu mnh
mun, tht s l bn ang lit k nhng iu mnh thch, nhng mi quan tm, mi quan
t}m trong i sng thng nht. Chng ta mun vn phng ca mnh phi tht tin nghi,
cc v l{m n phi c li, k ngh phi tht thoi mi, v gi c th phi chng. Nu tm hiu
s}u hn, ta s thy pha sau nhng ham mun ny l mt nhm tham vng nhu cu ca
chng ta.
Nhu cu l ngn ngun thi thc, t|c ng n c|ch c x ca con ngi. Nm nhu cu
c bn nht ca con ngi l:
S an ton v tn vong
n, thc ung v nhng nhu yu phm khc
Ngi th}n v{ tnh thng
S tn trng v{ ngha
T do v lm ch vn mnh ca mnh
Nhng nhu cu c bn ca con ngi nm n giu bn trong c|ch c x thng nht.
H~y tng tng cp trn yu cu bn lm vic c nhng ngy cui tun trong ba tun lin
tc v bn mun T chi v v chng bn c mt k hoch i chi xa. iu bn mun, bn
ngh ti u tin, l{ i chi xa theo ng k hoch v khng phi lm vic qu sc. Nhng
tm ra nhng nhu cu c bn, bn phi t hi ti sao bn tht s mun ni Khng. ng
sau vic bn mun i chi xa l{ vic bn mun cng c mi quan h v chng, v{ s}u hn
na l nhng nhu cu c bn cho ngi th}n v{ ngi mnh yu. ng sau vic bn mun
gi nguyn nhng k hoch ca mnh l nhng nhu cu c bn v t ch v quyn quyt
nh vn mnh ca chnh mnh. ng sau cm gic gin d v phi lm vic nhiu l nhu cu
cn bn v s tn trng.
Mt gi|m c bn hng, tng tham gia hi tho ca ti, ~ gp kh khn khi ni Khng
vi khch hng ln nht ca mnh, ngi lin tc p anh phi gim gi|. Ti ~ hi anh: iu
g n giu di vic ni ng thun?

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Duy tr ngun thu nhp n nh, anh tr li.
Nhng ti sao?, ti hi dn anh.
Li nhun, anh |p.
Nhng ti sao anh mun nhng khon li nhun ?, ti li hi.
tt c chng ta u c vic l{m, anh ni, v{ ch v pha c|c ng nghip, v{ ti c
tin nui c gia nh. Tt c u l v nhng nhu cu c bn ny. Cu T chi ca anh gim
c b|n h{ng i vi i hi ca kh|ch h{ng ~ tr nn dt kho|t hn v n xut pht t
nhng iu m anh yu qu nht.
Vic {o s}u kh|m ph| nhng nhu cu c bn ca bn s c n |p xng |ng.
C{ng {o s}u, bn cng c nhiu kh nng n c gc r ca vn , n s gip cho li T
chi ca bn c c s vng chc hn.
khm ph ra nhng nhu cu ca mnh, bn hy lng nghe cm xc ca bn thn.
Nhng cm xc n{y cng c tr thng minh l ngn ng m nhng nhu cu cn bn ca
bn dng bo hiu rng chng khng c |p ng. Ni s hi cnh b|o chng ta trc
nhng mi e da tim t{ng. Cn gin cho chng ta bit c g sai trong tnh hnh hin
thi v cn sa cha. Cm gic c li cnh bo chng ta phi nhy cm vi nhng mi quan
h quan trng. Cm gic bt an cnh bo rng tha thun chng ta ang k kt cn phi xem
xt li. Nu chng ta lng nghe nhng cm xc ny ch khng phi l phn ng li chng,
chng ta s thu c nhng li ch ln.
iu ny bt ngun t kinh nghim ca chnh ti. Ti ~ hc cch lng nghe cm xc
ca mnh khi ti gp phi mt vn quan trng nh c nn chp nhn lm mt cng vic
n{o khng. Ti nhn thy nhng cm gic ny v cng chnh xc, chng cho ti bit
nhng nhu cu ca mnh m{ ti cha ngh ti. V d nh nu ti cm thy kh chu khi phi
chp thun mt d n mi, iu ng ngha vi vic ti phi coi nh nhu cu dnh cho
gia nh hay bn thn.
Hy coi t}m t tnh cm ca bn nh nhng tm bin bo, ch cho bn nhng nhu cu
ct li. Thay v l k th, nhng t}m t ca bn c th tr th{nh ng minh, v c th gip
bn tm ra cu tr li ng thun.
Khm ph cc gi tr ca bn thn bn
ng hnh vi cc nhu cu lm bn b nh hng l cc gi tr thi thc bn. Cc gi tr
l cc nguyn tc v nim tin dn ng cho cuc sng ca bn. Chng c gi ln bng
nhng c}u i loi nh Lun h{nh ng chnh trc hay H~y i x vi mi ngi cng
bng. Trong khi nhiu gi tr bin thin t nn vn ha n{y sang nn vn ha kh|c, t c
th ny sang c th khc th c mt s gi tr nht nh c cng nhn rng ri trn ton

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


th gii, bao gm: s lng thin, tnh chnh trc, lng t trng, s khoan dung, s tt
bng, tnh o{n kt, s cng bng, lng can m v ha bnh.
Cc gi tr c th l{ ng lc mnh m gip bn ni Khng. Mi ngi thng cm thy
d d{ng hn khi da trn quan im nhn danh mt iu g ln lao, hn l{ khi da trn
quan im ca mnh.
}y l{ c}u chuyn v Sherron Watkins, nhn vin ca tp o{n Enron. C ~ can m
vit mt bn thng ip gi ti Ch tch hi ng qun tr Kenneth Lay. Trong , c th
hin s lo lng ca mnh v hot ng k ton v nguyn tc v bt hp php ang din ra
trong cng ty v cnh bo rng cng ty c th b cun vo mt ln sng b bi v k to|n.
Khng ai ch n bn thng ip n{y v{ sau tp o{n khng l trong ng{nh nng
lng ~ b ph sn v b iu tra hnh s, khin hng nghn nhn vin v ti mt vic lm
v thu nhp. Mc d khng th cu c Enron nhng h{nh ng can m ng ln bo v
l phi ca Sherron ~ c ng o mi ngi bit ti. C c tp ch Times bnh chn
l{ ngi tiu biu ca nm v{ l{ hnh mu khch l nhng ngi kh|c h{nh ng
phng nhng Enron kh|c trong tng lai.
Trong vic ni Khng vi hot ng k ton v nguyn tc v bt hp php Enron,
Sherron Watkins ~ ni C vi cc gi tr trung thc v chnh trc ca mnh mc d c bit
l mnh s b ui vic. Khng c s la chn gia vic Sherron c nn gi bn thng ip
hay khng. N bit n phi ni iu g , m c cho t Bu in Washington bit. Cu
chuyn ca Sherron Watkins chng minh, vic khm ph cc gi tr ct li ca bn thn c
th mang li ng lc cn thit a ra mt li ni Khng tch cc v dt khot.
Hy lun tm ti
Khi bn kh|m ph| c nhng nhu cu v gi tr ca bn thn, s rt c ch nu bn t
hi: iu g tht s c ngha? }u l{ u tin tht s ca mnh?
Vic ni Khng thng ko theo s ng vc chnh mnh v s lo lng. Bn s t hi:
Tht s mnh c th l{m c vic khng, v{ nu mnh ni Khng, mnh c th tip tc
lm vy khng? ng u vi s cn rt lng t}m, vic {o s}u tm hiu chnh bn,
bn ng ca bn l rt cn thit, chc chn v thuyt phc nht. Nh trng hp ca John,
mt v d c nhc n phn u, anh ~ {o s}u tm ti c lng t trng ni Khng
vi cha mnh. Bn cng c th lm vy c c s t trng v ni Khng.
H~y lun tm ti. }u l{ mc ch tht s ca bn? iu g s tht v{ ng n i vi
bn? Thng ip no m tri tim v tm hn bn mun gi gm?
Mt ngi qun l thm nin m ti bit ~ nhn c mt li ngh thng tin rt
hp dn trong cng vic, nhng ng ta s phi i xa gia nh. Ti c c|c con nh, ng ta k
vi ti, V th, mc d rt tic khi b qua c hi n{y, nhng ti vn ni Khng. ng ni
Khng c c hi gn c|c con. Con c|i l{ iu quan trng nht vi ng. May mn l
khng l}u sau , ng nhn c mt cng vic khc m ng lm vic gn nh.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Cch ny khng ch p dng cho tng c nhn ring l m cho c c|c l~nh o t chc
hay quc gia, nhng ngi phi nhn thc c }u l{ u tin tht s. }y cng l{ th|ch
thc m James Burke, Ch tch cng ty dc phm Johnson&Johnson, gp phi khi ng bit
c mt a tr v{ s|u ngi ln ~ t vong v ng c do ung thuc Tylenol. Dng nh ai
~ pha loi xyanua cht ngi vo nhng vin thuc con nhng n{y v{ n trong gi
bn hng. Tylenol l sn phm mang li li nhun ln nht cho cng ty, chim ti 35% th
phn loi thuc gim au c b|n khng k n. C}u hi t ra l c nn thu hi s thuc
ny trn quy m ton quc hay khng. Rt nhiu chuyn gia trong v ngoi cng ty cho rng
v vic ch xy ra trong khu vc Chicago v vic u c ny khng phi do li ca
Johnson&Johnson. Nhng Burke v{ c|c ng s bit chnh xc mnh phi lm g. H yu cu
ton b h thng phn phi sn phm phi thu hi ht s thuc trong cc quy hng ca cc
nh thuc v ca h{ng dc phm. Hn th na, h cn ngh i tt c s thuc con
nhng Tylenol m{ ngi d}n ~ mua ly loi Tylenol vin trong v. Quyt nh n{y c
a ra ngay lp tc v tiu tn ca cng ty 10 triu -la. Thc t l cng ty ~ ni Khng
vi vic tip tc b|n Tylenol cho n khi chc chn l c th m bo an ton cho khch
hng.
Li ni Khng can m v sng sut ny xut pht t }u? Nh Burke v{ c|c ng s
gii thch, n xut hin ngay khi h xem li bn cng lnh ca cng ty do v ch tch nhn xa
trng rng Robert Wood Johnson vit 40 nm trc: Chng ta nhn thc c rng, trch
nhim u tin ca chng ta l{ i vi c|c b|c s, y t| v{ bnh nhn, vi nhng ngi m,
ngi cha v vi tt c nhng ai s dng sn phm v dch v ca chng ta. Tt nhin, li
nhun rt quan trng nhng cng ch ng th hai sau sc khe v s an ton ca khch
hng. Bit v tin vo nhng gi tr ct li ny, tp th cng ty bit phi lm g v nhng g s
n sau quyt nh thu hi sn phm.
Cn hu qu? Tr|i ngc vi l thng l nhn hiu Tylenol s khng th hi phc sau
tai ha n{y, n ~ c bn tr li ch trong vng v{i th|ng sau vi tn c trong mt loi
chai bo v v{ t c s phc hi doanh s v th phn |ng ngc nhin. iu l ra ~ tr
thnh thm ha ph hoi lng tin ca cng chng vo Johnson&Johnson th nay li gp
phn cng c s chnh trc v uy tn ca cng ty trong mt cng chng.
V th, khi bn chun b ni khng, vic noi gng James Burke v{ xem xt li s mnh
cn bn v gi tr ct li s mang li hiu qu. Bn v t chc ca bn tht s i din cho
iu g? ng ch ngh v nhng li ch trc mt v mong mun hin thi m{ h~y ngh v
nhng li ch lu di. Chng ta s c n |p xng |ng khi lng nghe phn thin trong
con ngi ta, nh trong mt cu ni ni ting ca Abraham Lincoln, ging nh Burke v{
c|c ng s ~ l{m.
Vic tm ra ngn ngun ca li ni Khng v lin h vi chng l mc tiu. Bn c{ng i
su tm hiu v iu bn ng thun (l tt c nhng g bn ng thun), bn s cng ni
Khng dt khot.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

HY KT TINH NHNG IU BN NG H
By gi bn ~ kh|m ph| c iu mnh tht s mong mun, nhu cu v gi tr ca
bn thn, bn c th kt tinh n thnh cu ni C hiu qu. Cu ni C l mc ch bo v
v pht huy li ch c bn ca bn. Bn xut pht t cc nhu cu v gi tr; v d nh l
im n ca bn. Mc ch b sung yu t cam kt vo mi quan tm ca bn. Bn khng
ch c nhng mi quan tm; bn phi cam kt thc hin chng. Sc mnh tht s khng
phi l sc mnh th cht. N c c t mt ch khng th b khut phc, Mahatma
Gandhi ~ ni nh vy. C v{i iu trong cuc sng n{y cng mnh m nh mt d nh r
rng.
Nhng mc ch mnh m nht rt tch cc. Chng ng h, ch khng chng i bn.
H~y ngh ti Nelson Mandela, ngi ~ d{nh hn 40 nm u tranh chng li ch ngha
phn bit chng tc A-pac-thai Nam Phi. Nhan cun t truyn ca ng cho thy mc
ch tch cc ~ gip ng tri qua hng thp k u tranh v t ti. ng quyt nh khng
t tn cho cun hi k ca mnh l Si bc ri khi A-pac-thai m l Si bc ti T do.
Cam kt ln nht ca ng khng phi l chng li ch ngha A-pac-thai m l ng h t do
t do cho bn th}n ng, ngi d}n t nc ng v thm ch cho c nhng k th ca ng.
Kt tinh thnh mc tiu duy nht
Mc tiu ca bn khng phi l{ iu bn ngh ra m{ l{ iu bn kt tinh t nhng mi
quan tm, nhu cu v gi tr. iu c th mang li sc mnh tht s cho li ni Khng ca
bn chnh l vic kt tinh tt c nhng ng lc thnh mt mc tiu tp trung, duy nht
li ni C. Nu nhng mi quan tm ca bn l r cy, th gc c}y, ni c|c r cy mc ra, l
mc tiu ca bn.
Hy bt u bng cch lp ra mt danh sch cc mi quan tm khin bn mun ni
Khng, sau tng hp li trong mt cm t ni ln ng nht bn cht ca chng. Vi
trng hp ca John, ngi ni Khng vi ngi cha c o|n, cm t l{ lng t trng.
Vi trng hp ngi h h{ng ti, ngi ni Khng vi ru, cm t l{ h~y bn cc
chu ca mnh. H~y t hi chnh bn: Mnh tht s i din cho iu g? iu g cn quan
trng hn c gi tr v nhu cu m mnh cn phi bo v? l{ hnh phc, s sung tc ca
gia nh, nh~n hiu hng ha ca cng ty, s chnh trc ca bn thn hay l mt ci g khc?
Vi trng hp ca v l~nh o mt h thng khch sn h{ng u th gii, cu ni C l
d{nh cho thng hiu ca khch sn. ng ch mt khch sn nm trong chui khch sn
Caribe i hi c ngoi l cho chun tn khch sn khi vic xy dng khch sn mi gn
hon thin. V l~nh o ni Khng khng ch n thun l v mt s|ch lc m ng nhn
thc c tn khch sn l ti sn chnh ca cng ty. Sau , ng gii thch cho ti: Tn
khch sn s khng c ngha g nu chng ta khng gn n vi chun ca ta. Bng vic
khm ph v kt tinh iu mnh ng thun, ng ~ khng gp kh khn khi ni Khng vi

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


ngi ch kia. L do ti sao ng v nhng ngi khc mun tn khch sn ca chng ti
xut hin trn khch sn ca cc ng l v chng ti khng c ngoi l cho cht lng.
V mc tiu ca bn thng l chung chung, nn s rt hu ch nu bn cho chng
nhng nt c trng bng c|ch mng tng ra mt kt qu tch cc, n s gip bn hon
thnh mc tiu ca mnh. Bn hy t hi mnh: C gii php no c th |p ng c
nhng mi quan tm ca ti khng? H~y tht tnh t|o hnh dung ra kt qu m bn
mun t c, nh mt vn ng vin thng l{m trc mi cuc thi u. N chnh xc s
nh th no nu nhng ngi khc tn trng nhng nhu cu ca bn? Vic hnh dung c
th ny gip bn c c s t tin v chc chn m bn cn thnh cng.
N cng gip bn vit ra nhng mc ch v{ thm ch l thng bo cho bn hay ng
nghip ca bn. N s nhc bn nh n cam kt vi bn thn.
Phn bit gia liu c nn v lm th no
i khi bn cht nhn ra mnh ang ngh Ta mun ni Khng, nhng ta khng th
tng tng ra vic ni Khng vi m, sp hay bn mnh. Chng ta l{m hng mc tiu ni
Khng ca mnh trc c khi ni ra vi ngi khc.
Ti khng bit ni Khng nh th n{o, bn c th t nh vi bn thn khi mt ngi
bn thn nh bn lm gip mt vic n{o . Lc bn khng c thi gian, nhng t}m tr
bn li ngp trn nhng suy ngh mnh c li v s rng ni Khng th khng sc thuyt
phc. Bi vy, bn t b v ni OK. Ri sau , bn cm thy hi tic, on trch v gin d v
ni C l{ iu cui cng bn mun lm vo thi im .
i vi nhiu ngi, iu ny xy ra hng ngy. N xut pht t vic ln ln gia liu
c nn l{m g vi lm vic nh th no. Chng ta ln ln gia cu hi liu c nn ni
Khng vi cu hi chng ta s ni Khng nh th no. V cu hi lm th no dng nh l{
khng th, cu hi liu c nn dng nh ~ c nh sn. Tht s, chng ta thng hp
l ha bn th}n cm thy tt hn, i vi mnh th l n. Mnh khng tht s cn thi
gian cho ring mnh.
Tuy nhin, c mt gii php thay th. N gip phn bit gia liu c nn v lm th
no trong vic bn a ra quyt nh. Hy lm r mc tiu tht s ca bn trc khi bn
cn nhc iu mnh tht s mun lm trong tnh hung ny. Khi cu hi liu c nn c tr
li, bn c th xem xt n cu hi lm th no.
Hy bin cc cm xc ca bn thnh quyt tm
Mt khi bn ~ x|c nh r rng mc tiu, bn cn np nng lng cho n. Nng lng
c th ly t tm trng c kim sot tt ca bn.
Ngo{i t c|ch l{ mt tn hiu cnh bo v mt nhu cu khng c |p ng, tm trng
c mt chc nng quan trng: chng cung cp nhin liu cho cc hot ng, thc y chng

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


ta c h{nh ng ph hp bo v nhng mi quan tm ct li, mang li cho ta lng can
m v kin quyt. Tm trng, nu c kim sot, c th mang li sc mnh to ln.
V th, thay v cho tm trng chi phi mnh, hy khng ch v bin chng thnh
quyt t}m, ch nm c nhng mi quan t}m khng c |p ng v pht huy nhng
gi tr tim n ca bn. Mc ch tch cc ca bn khng phi n t h v, m{ chuyn
bin t tm trng ca bn.
Khng ai hiu v th hin qu trnh chuyn bin ny gii hn Mahatma Gandhi. ng
khng h s dng v kh v{ lc lng v trang m{ vn chm dt c |ch h ko di
hng th k ca quc Anh n . B mt ca ng: Ti ~ hc c t mt kinh nghim
cay ng bi hc ln nht v kim ch cn gin. Nu nhit chuyn ha th{nh nng lng,
th cn nng gin c kim so|t cng c th chuyn bin thnh sc mnh c th thay i
c th gii.
bin nhng tm trng tiu cc thnh nhng mc ch tch cc, trc tin bn phi
quan st v chp nhn tm trng ca mnh, ln tm ngc v ngn ngun ca chng l
nhng nhu cu v mi quan t}m khng c |p ng. Hy di theo s bin i ca tm
trng t tiu cc thnh tch cc khi bn lng nghe cm xc ca mnh. Ri sau , nh
Gandhi khuyn, km nn nng lng ca bn. Ni cch khc, hy kim ch, ng phn ng
bc ng, v ch lng ph ngun nng lng qu gi ca bn. Bc cui cng, kin quyt gii
ta ngun nng lng cm xc, c mc ch v{ ng lc. S dng n lm nhin liu cho
nhng h{nh ng ph hp, ch khng phi phn ng. H~y n l mt ngun nng lng
lin tc thc y cho li ni Khng ca bn.
Nm ti 12 tui, Gandhi ~ dy ti rng cn gin cng c ch v{ mnh m nh in
vy, Arun, ch|u trai ca Mahatma Gandhi ~ vit, nhng ch khi ta s dng n khn ngoan.
Chng ta phi hc cch tn trng cn gin d nh vi in vy.
V bn cht, khng c cm xc no l tiu cc, ch c nhng cm xc b bin thnh tiu
cc, nhng cng rt d chuyn thnh tch cc. Nhng cm xc nh s hi v gin d c th
khng mang tnh xy dng hoc c, ty thuc vo cch bn x l. l{ iu ti ~ hc c
qua nhng cuc hp bn rt cng thng Venezuela.
Vo thi gian nh im cng thng chnh tr Venezuela nm 2003, thi im m
nhiu nh quan st quc t lo s s n ra mt cuc ni chin, Lin Hp Quc ~ mi ti lm
ngi iu khin cuc hp ko di mt ngy gia nhng ngi i din ca nhn dn, bao
gm c nhng ngi ng h v{ ch th ca Tng thng Hugo Chvez . Cuc hp m ca
cho tt c mi ngi, a im l mt nh{ h|t c khu vc bun bn ca Caracas, vi sc
cha 500 ngi. ~ c gn 1.000 ngi n d, v lc lng Cnh v Quc gia ~ c huy
ng v lo ngi bo lc c th bng pht gia cc nhm ng h. Tt nhin, bu khng kh
trong phng hp rt |ng s v{ cng thng. Sau li gii thiu ca mt vi v chc sc cp
cao nc ngo{i, ti c trao li sn khu iu hnh cuc hp.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Da vo trc gi|c, ti ngh nhng ngi tham gia t hnh dung c th v mc tn
ph do cc cuc xung t gy ra mt v{i ngi h bit ~ cht hoc b thng, mt vic
lm, quan h vi bn b v{ gia nh, cn |c mng ca bn tr, bt k iu g xy ra vi h.
Sau ti hi h: C|c anh dng t no trong ting T}y Ban Nha ni Khng vi bo lc
chnh tr? Mt v{i ngi a ra t Basta! ri! Ti ni: c ri, ti mun xin cc v
mt c n l cho ti nghe ting ni ca mt ngi dn Venezuela, mt ging ni m{ n
gi vn cha ln ting, ting ni ca s sng sut. Ti ngh cc anh gi nguyn nhng
hnh dung ca mnh v cuc xung t, v cng nhau gi tht to t Basta vi tt c cm xc
m mnh c. Cc anh s thc hin iu ch? H gt u. Ting Basta vang khp cn
phng. Nhng ti vn thy c s e d, c th l do nht nht, nn ti yu cu h lp li mt
ln na. H lm theo v ln ny rt to. Ti yu cu h lm ln cui, v vi ln h Basta! th
ba th c nh{ h|t ~ tht s rung chuyn.
Bu khng kh trong nh{ h|t lc ~ thay i r rt. Nhng cm xc s hi v gin d
tiu cc ~ chuyn thnh mc tiu tch cc gip chm dt tnh trng hn lon do xung t.
Nh cng c thm, ngay chiu hm , nhng ngi tham gia ~ lp ra mt y ban u
tranh v ha bnh cho Venezuela. H gp g hng tun v t chc i thoi, cc nh ht trn
ng ph, radio, chng trnh tivi, chng trnh hc trng v{ c|c iu khiu v ca
gii tr, u c s dng lm gim tnh trng cng thng v{ tng cng hiu bit ln
nhau. Ba nm sau, khi ti ang vit cun sch ny, cc hot ng vn din ra si ni v
chuyn bin thnh mt phong tro x hi mang tn Aqu Cabemos Todos, c ngha l{ }y
tt c chng ti u ha hp. H ~ to ra s khc bit tht s trong chnh cuc sng v{ t
nc mnh.
Bi hc l: bn s dng cm xc khin mnh ni Khng v{ ng ln bo v iu m
bn cho l quan trng. S lo lng, s hi v gin d c th mang li cho bn mt ngun nng
lng khc gip bn to nn s thay i. Nu bn lng nghe chng cn thn thay v hnh
ng vi vng, nhng cm xc ny s tr th{nh ng minh ca bn. N c th cho bn lng
can m ni Khng mt cu ni Khng dt khot, mnh m, t tin.

KHM PH IU BN NG H
Vic kh|m ph| iu bn ng thun c ba li ch:
Mang li cho bn cm gic v phng hng. Bn bit mnh ang i n }u vi li
ni Khng.
Cho bn sc lc. By gi, bn ~ c ngun nhin liu ni Khng v duy tr n khi
gp s phn i.
t cho bn mt nn tng tch cc. Li ni Khng ca bn l cho nhu cu ca bn, ch
khng phi l chng li ngi khc. Thay v vic bc b ngi khc bng cch ni Khng,
hy ni C vi nhng g bn quan tm nht.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Gi }y, bn ~ tm ra iu bn ng thun, ~ n lc to sc mnh cho li ni Khng


ca mnh. cng l{ ch ca chng sau.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Bc 2
TO SC MNH CHO LI T CHI
Vic chun b sn sng l mt na thnh cng.
Miguel de Cervantes Saavedra

Vic ni Khng khng n gin. Mi ngi c th phn ng mnh m vi li ni Khng ca


bn. Bn cn phi c t tin bo v mnh khi c s ngi khc phn ng. Bn cn phi
c sc mnh theo n cng li ni Khng ca mnh nu ngi kh|c khng lu t}m
n n. Vic thc hin li ni Khng cng quan trng nh vic tm ra li ni C.

PHT HUY SC MNH TCH CC CA BN


Khi ~ kt tinh c nhng mi quan tm ca mnh thnh mt mc tiu r rng v
kin nh th bn phi d phng phng |n d phng, mt chin lc thit thc hng n
nhng mi quan tm ct li ca bn khi nhng ngi khc khng chp nhn li ni Khng
ca bn. K hoch d phng l mt sc mnh tch cc. Trong khi nhng sc mnh tiu cc
dng trng pht ngi khc, sc mnh tch cc dng pht huy v bo v mi quan
tm, nhu cu ca bn.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Cu chuyn sau }y minh ha cho kh nng tim tng ca sc mnh tch cc. C Rosa
Parks l{ ngi dn tc thiu s v l mt th may ph trong ca hng bch ha. Cu ni
Khng m{ c a ra i vi nhng nh kin v chng tc thnh ph qu hng ~ c
a vo bn kin ngh ca phong tr{o i quyn cng dn M.
Kt thc mt ngy lm vic d{i v{o th|ng 12 nm 1955, Parks bt xe but v nh. Vo
thi im , nhiu ni trn nc M, ngi d}n da en phi chu ng cnh bt cng do
phn bit i x ~ c hp php ha trong mi lnh vc ca i sng x hi, k c giao
thng cng cng. H b i x nh nhng cng dn hng hai trong mt x hi t cho l bnh
ng gia ngi vi ngi. Parks ~ m t mi th xy ra nh sau:
Ti khng ngi pha trc xe but, ti chn ch ngi cnh mt ngi {n ng ang
ngi bn ca s ch ngi u tin d{nh cho ngi da mu. Chng ti khng b ai quy ry
cho n khi ti im dng th ba tip theo. im ny c mt v{i ngi da trng ln xe, v
mt ngi {n ng da trng phi ng. Ngi ti x thy vy lin yu cu chng ti (ngi
{n ng da en v{ hai ngi ph n da en ngi hng gh bn kia) cho ngi {n ng da
trng kia mt ch ngi. Ba ngi kia ng dy cn ti vn ngi . ng ta hi ti c chu
ng dy khng v{ ti ni: Khng, ti khng ng dy. Sau , ng ta ni: Ti s phi gi
ngi bt gi c. Ri ng ta khng cho xe chy tip na. My ngi da en xung xe but.
Hai cnh st ln xe but my pht sau . Ngi ti x ni vi h rng ti khng chu
ng dy. Mt ngi cnh s|t bc n ch ti hi ti sao ti khng chu ng dy, ti ni
rng ti khng ngh l{ mnh phi ng dy. Ti sao c|c ngi li chn p chng ti n
vy?, ti hi ng ta. V ng ta tr li: Ti khng bit. Nhng lut php l lut php, c b
bt. Ngay khi ng ta ni xong, ti ng dy v ba chng ti xung xe but.
Rosa Parks b b t. Mc d c c th ngay m sau khi k v{o mt bn giao ko,
nhng v bt gi ~ khuy ng mt phong tro ty chay xe but cha tng c trong cng
ng ngi da en ko d{i 11 th|ng do mc s tr tui l{ Martin Luther King Jr. l~nh o.
Rosa Parks c hai yu t quan trng cu thnh nn sc mnh tch cc: mt mc tiu r
rng v mt k hoch d phng thc t. Mc tiu ca c c chia s v{ m{i gia trong
nhiu nm hot ng. Trong nhiu cu chuyn c k li, ngi ta m t vic c khng
chu nhng gh l hnh vi bt pht trong trng thi mt mi. Nhng thc ra, Parks l mt
nh hot ng c kinh nghim, c nim tin mnh m, l thnh vin l}u nm ca mt hi tn
gi|o a phng thuc NAACP, mt t chc quc gia hot ng v s i x bnh ng vi
ngi da en. Nhng ngi l~nh o hi t l}u ~ tm mt c hi thch thc li o lut
phn bit i x trn xe but v{ d{nh c s ng h ca cng ng vi hng lot cuc
biu tnh phn i. Khi c hi n, Parks v{ c|c ng s ~ sn sng vi k hoch d phng.
Mt ngi bn ~ m t Parks l mt ngi thng th khng thch thc nh chc
tr|ch nhng khi ~ quyt t}m h{nh ng th khng bao gi li bc: C y c th pht l
bn, c y c th trnh bn nhng c y khng bao gi rt lui. Parks ~ chun b cn thn
ng u vi hu qu ca vic b bt gi v sn s{ng theo ui v ny ra ta n ti cao

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


nu cn. iu ~ xy ra trn thc t. Ta n ti cao ~ b|c b lut phn bit i x trn
c|c phng tin giao thng cng cng.
K hoch d phng ca Parks khng phi trng pht ai m{ bo v cu ni C
ng sau cu ni Khng, mt c}u ni C i vi chn gi tr v{ bnh ng cho tt c mi
ngi. Mc d dng nh c khng c nhiu sc mnh c mc ch trong tnh hung xy ra
trn xe but lc , nhng c y c sc mnh tch cc d phng cho li ni Khng v lm
c s cho li ni C. iu gy ra mt cuc cch mng v nhn phm vang di trn
ton quc v ton th gii.

BIN NI S HI THNH S T TIN


Khi phi i mt vi nhim v vch k hoch d phng, nhiu ngi khng mun hay
ngn ng khi ngh n tnh hung xu nht. H ngh vic l{ khng cn thit, khng
trung thc hay h c th lm vic sau. Theo kinh nghim ca ti, nu bn phi a ra
mt li ni Khng qu quyt th khng c bi tp no hiu qu cho bn bng vic lp k
hoch d phng. V ngoi vic mang li sc mnh c mc ch, n cn bin ni s hi v bc
tc thnh s t tin v kin quyt. ng ngh ti n nh l{ ngh n tnh hung xu nht
m{ h~y coi l{ vic lp k hoch cho mt gii php thay th thnh cng.
Nu bn tin rng mnh hon ton ph thuc v{o ngi khc, bn chc chn l mt con
tin. T nhin bn s cm thy s hi v tc gin. Ni tuyt vng c th d dng khin bn
tha hip hay tn cng. Li ch ln nht ca k hoch d phng l s thoi mi tm l m
bn cn ni Khng vi ngi khc hiu qu m khng tha hip, trnh n hay xc phm.
Nhng khi bn cng cn nhng ngi kh|c l{m iu mnh mun, bn cng cho h
nhiu sc mnh v{ do , bn cn rt t sc mnh gy nh hng ln tnh hnh. Trong
nhng tnh hung xung t, nhng ngi khc s d lm nhng iu bn mun h lm nu
bn khng cn h lm.
Hy cn nhc mt tnh hung tranh c~i trong i sng hn nhn. Joan rt bun v thiu
s trao i gia hai v chng. C rt cn giao tip, trong khi theo c, h rt him khi tht s
ni chuyn. Trong nhiu nm, Joan ch trch, ch chit v bt chng phi ni chuyn vi
mnh, nhng c c{ng l{m vy, John li cng trnh n. Cu ni Khng ca c vi c|ch c x
ca anh cng khin anh a ra c}u tr li tr|i ngc vi nhng g c mong mun. Hn nhn
ca h ng trn b vc tan v.
Sau nhiu ln nghe nhng li khuyn, Joan ~ ngh nhiu v k hoch d phng ly
thn vi chng iu m c khng mun lm. C sn sng chp nhn s tht nu iu c
bn m c yu cu khng c |p ng. C ly ht can m v{ ng dy chng li ni s
hi ca mnh. C cm thy mnh c tip thm sc mnh chp nhn mt cch ni
Khng khc bit v t tin hn.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Em khng mun chu ng cnh chng ta t khi ni chuyn vi nhau th ny na, c
bnh thn ni vi chng, v{ em cng khng mun p anh phi lm vy. Nhng ng cho
rng em chp nhn mi vic nh hin nay v em khng mun ch trch v ch chit anh thm
na. V phn em, em khng mun phi t ra bit n theo kiu |ng thng v chng em ni
chuyn vi em. V em khng mun lc n{o anh cng cm thy b p lc v c mt b v hay
than vn. T gi em s ch xem anh l{m g hiu anh tht s mun sng th no thi. Ri
t , em s a ra quyt nh v cuc sng ca mnh.
Ni c|ch kh|c, Joan ~ khng cn c gng kim sot nhng g chng mnh lm. C ch
chn c sng th no. C quyt tm sng mt cuc sng khc, mt cuc sng cho nhng nhu
cu ca c, bt chp vic John s tip tc c x th n{o. Nhng chnh c|ch n{y ~ gip cu
vn cuc hn nhn v lm cho tnh cm ca h m { hn, v s t tin m Joan mi tm
thy gip c khng ni nhng li ch trch tiu cc na, John ~ |p li bng vic ci m v
ni nhiu hn vi c v nhng iu m anh cm nhn v cn. Mt li ni Khng tch cc ~
gip Joan gn gi hn vi chng.
Thch thc khi ni Khng l vic by t nhu cu iu bn quan t}m, ao c, mong
mun m khng t ra tng thiu. S tng thiu khin bn v c ngi khc b p lc
cm gic b p buc, cm gic yu th v ph thuc v{o ngi khc. Bn cng c nhng nhu
cu nht nh, nhng bn khng cn ngi kh|c gip . Bn c th rt mun h gip,
nhng nu khng c, bn s c c|ch kh|c |p ng nhu cu ca mnh.
Thch thc trc tin, nh Joan ~ l{m rt tt, l{ i mt vi ni s hi mt i mi
quan h hay tha thun, ni s h~i ngi khc c th phn ng hay tr a li ni Khng
ca bn, v bin nhng ni s h~i th{nh tr|ch nhim |p ng nhu cu v mi quan tm
ca chnh bn, c hoc khng c s gip ca ngi khc.

VCH RA MT K HOCH D PHNG


K hoch d phng l cch tt nht t c iu bn mun nu ngi khc khng
chp nhn li ni Khng ca bn. Vic ni ln nhu cu ca bn m khng cn ti vic
ngi khc c tn trng chng hay khng l do bn quyt nh. Trong {m ph|n, k hoch
d phng l gii php thay th tt nht {m ph|n mt tha thun.
Nu bn ang ni Khng vi s lng m ca sp, k hoch d phng ca bn c th l
chuyn sang b phn khc hoc c s ng h ca b phn nhn s. Nu bn ang ni Khng
vi mt khch hng lun gy sc p cho bn bng nhng i hi v l, k hoch d phng
ca bn c th l tm mt khch hng mi, nh sp can thip, ni chuyn vi sp ca khch
h{ng tm cch gii quyt. l{ nhng gii php thay th m bn cn lu t}m khi chun
b ni Khng. Nu ngi kia mnh hn bn, vic chun b mt k hoch d phng hiu qu
c th gip bn cn bng tnh th ni Khng thoi m|i hn.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


T kinh nghim ca bn thn trong vic ng x vi h thng y t, ti thy vic chun b
k hoch d phng l{ v gi|. m bo sc khe cho con gi, v chng ti phi hn ch
vic khm sc khe cho chu, mc d vic n{y em li li ch cho mi ngi nhng li
khng c li cho con gi chng ti. Nu cc nhn vin y t khng tn trng nhng gii hn
ny sau khi chng ti lch s yu cu, k hoch d phng ca chng ti l{ a ln cp cao
hn x l v chng ti c th lm th v nu cn, chng ti s chuyn sang b|c s v{ bnh
vin khc.
K hoch d phng l{ h{nh ng bn c th lm m khng cn s gip ca ngi
khc. Hy hnh dung vic ni Khng nh l{ mt chuyn i v{ c mt ng hai xut hin trn
ng. Mt ng dn ti vic chp nhn li ni Khng ca bn k hoch chnh thc: chp
thun. Ng r kia dn ti k hoch d phng ca bn.

Cu chuyn v mt ngi {n ng ni Khng vi Wal Mart minh ha cho sc mnh


ca k hoch d phng. Jim Wier l Ch tch Hi ng qun tr ca Simplicity, cng ty s
hu sn phm Snapper, mt thng hiu my ct c cao cp. Snapper ~ t c doanh s
bn hng cho Wal-Mart l 10 triu -la. Wal-Mart mun gim gi v ha s mua hng
nhiu hn. Trong gii kinh doanh, vic ni Khng vi Wal-Mart mc nhin c coi l t
s|t, v{ a s cc v Ch tch Hi ng qun tr u thy }y l{ mt li ngh hp dn kh
T chi. Nhng Jim Wier th khng, ng ~ nhn nhn nghim tc xem chuyn ny s i n
}u sau 10 nm na: tip tc gim gi v phi |nh i bng cht lng, tin cy v{
bn l{ iu kh trnh khi, trong khi li l nhng yu t m{ Snapper c c trong mt
ngi tiu dng sut nhiu nm qua. Mc d Wal-Mart chim ti 20% doanh s ca cng ty,
nhng Wier ni Khng v{ chn mt i 20% trong mt m ni C vi nhng gi tr ct
li ca Snapper m{ theo quan im ca Wier, l{ s tn ti lu di ca sn phm.
iu gip Wier a ra quyt nh to bo ny l k hoch d phng ca ng. ng ~
lp k hoch bn my ct c Snapper c quyn qua mng li i l c lp Mi nghn
i l hiu bit v sn phm, c th hng dn khch hng s dng my v bo dng khi
hng hc. Khi chng ti ni vi c|c i l Snapper s khng cn c bn trong h thng
siu th Wal-Mart na, h rt hi lng vi quyt nh ca chng ti. V{ chng ti ~ gi{nh
li c th trng bng cch chim c cm tnh ca c|c i l, Wier ni.
K hoch d phng ch khng phi k hoch rt lui
Bn mun gi chn khch hng khi quan h ca c hai bn u c li. Bn s trung
thnh vi cng vic nu ng ch tn trng bn. Bn s trung thnh vi cuc hn nhn ca
mnh nu n an to{n v{ |ng tin cy. Nhng khi bn khng c c nhng g bn mun,

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


gii php cui cng ca bn chnh l k hoch d phng, bn s lm g khi li T chi ca
bn khng c chp nhn.
i khi mi ngi nhm ln k hoch d phng vi rt lui iu m{ ngi khc c th
ng thun khi li T chi ca bn khng c chp nhn. Nhng k hoch d
phng khng phi l mt phng |n rt lui mt li ha hay mt tha thun km u ~i
hn. K hoch d phng cng khng phi l mt ty chn ca tha thun, m{ l{ phng
n thay th cho tha thun, phng hng h{nh ng gip bn c lp khi tha thun vi
i tc. Trong k hoch d phng, nu bn khng t c tha thun vi mt khch hng
n{o , h~y b thng v n{y v{ i tm mt khch hng khc. Cc ty chn yu cu i tc
hoc chp nhn hoc phi tha thun li. Nhng k hoch d phng khng nh vy.
Bn cng c th s dng k hoch d phng l mt tiu ch tin cy |nh gi| c|c kin
ngh, xut nh mt phn ca li T chi tch cc hay bt k mt Tha thun no. Bn c
th hi chnh mnh: Phng hng h{nh ng no tha mn li ch ca mnh hn ng
thun vi tha thun ny hay s dng k hoch d phng?
Th hin quyn lc ch khng phi trng pht
Trong nhng tnh hung gay go, nhiu ngi cho rng mc ch ca k hoch d
phng l trng pht i t|c v ~ c x khng ng mc. Nu i tc khng tn trng li ch
v nhu cu ca bn, nu con bn l nhng li nhc nh phi thng b|o trc khi em ch|u
n nh bn trng h, nu ng nghip tip tc c nhng nhn xt khim nh, bn s khin
h phi tr gi.
Nhng k hoch d phng khng phi l s trng pht. cng khng phi l{ ni
bn trt gin. K hoch d phng ch n gin l nhng vic bn s l{m m bo li ch
ca bn vn c tn trng cho d i tc khng hp tc na. Trong trng hp con bn
thng nh bn trng ch|u m{ khng b|o trc, k hoch d phng c th l ni xin li
rng by gi b/m phi i gp mt ngi bn nn khng trng ch|u gip con c. Vi
trng hp ng nghip ca bn, k hoch d phng c th l thng bo cho phng qun l
nhn s hoc ngi c th thuyt phc anh ta chm dt nhng li nhn xt khim nh~ .
K hoch d phng cng khng phi nhm |p t quyn lc ln ngi khc m l quyn
lc |p ng li ch ca chnh bn. l{ quyn lc tch cc.
bc chun b ni li T chi tch cc, vic bn c mt k hoch d phng rt quan
trng. Trong Chng 8 chng ta s cng tho lun xem c nn cp k hoch d phng
vi bn i tc hay khng v nu c th nn cp nh th n{o. Khi , h~y ph|t trin k
hoch d phng cho li ch v s t tin ca chnh bn.

CNG C K HOCH D PHNG

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


i khi chng ta cm thy tht bi khi khng th ngh ra mt k hoch d phng th v.
ng nn lng m{ h~y coi l{ ng lc ci thin k hoch d phng ca bn nh v d
di }y.
Mt cng ty ln ca M va tung ra th trng mt sn phm mi. Cng ty hy vng sn
phm s t c thnh cng ln, nhng lng h{ng b|n ra ~ gy tht vng, cnh tranh
th trng khc lit hn rt nhiu so vi d kin ban u. Khi bit khch hng ch gi sn
phm qu| cao, cng ty ~ c ct gim chi ph ht mc c th. Tuy nhin, chi ph ln nht cho
sn phm l mt loi thnh phn chnh do mt cng ty chu u sn xut.
Cng ty ~ ngh nh cung cp h gi, thm ch cn ngh gi mt nhm chuyn gia
t vn ct gim chi ph n cng ty n{y, nhng nh{ cung cp t ra rt tc gin vi yu cu
n{y. Chng ti ~ kinh doanh hn 200 nm nay. Lch s ca nc anh cn cha n hai
trm nm. Chng ti khng dy cc anh cch kinh doanh, v th c|c anh cng ng dy li
chng ti! Ban gi|m c cng ty rt tc gin nhng tht s h thy c hi ca h qu t, v
cng ty ~ k vi nh cung cp hp ng thi hn 10 nm theo nguyn tc gi sn xut
cng vi tin li va phi, m bo hon li cho nh cung cp tt c chi ph ca h cng li
nhun.
Cng ty lin h vi ng nghip ca ti, Joe Haubenhofer, v mun anh gip v {m
ph|n kh khn n{y. Khi Joe gp nh}n vin cng ty gip h chun b cho bui {m ph|n,
h cm thy tht s tht vng v chn nn. Lm th no h c th bo v c li ch ca
mnh v T chi h{nh ng ngoan c ca nh cung cp? H cm thy b b buc v phi
hon ton ph thuc vo mt nh cung cp. H khng th l{m c g. Hoc h tin nh vy
cho n khi Joe hi: K hoch d phng ca cc anh l g? Cc anh s lm g nu nh cung
cp T chi hp tc tip nh hp ng?
K hoch d phng ?, c|c gi|m c ng thanh hi, chnh l vn . Chng ti
khng c k hoch d phng! Chng ti b gn cht vo ci hp ng 10 nm n{y v{ khng
c cch gii tho|t.
Ch mt pht, Joe |p li, c|c anh l{ phng |n thay th hin ti ca cc anh ph
b hp ng hoc thu hi li sn phm rt khng hp dn. Liu cc anh c sn lng dnh
thi gian xem xt tht nghim tc xem cn c|ch n{o kh|c ci thin k hoch d phng
ca c|c anh khng?
C|c gi|m c ng thun, nhng vn nghi ng. Mt gi sau, sau khi tp trung suy ngh,
mt gi|m c hi: C nh{ m|y n{o trn th gii c cng ngh sn xut c sn phm ny
khng?. Mt ngi |p: [, ti nh l c mt nh my vng Trung Ty c cng ngh thch
hp. Nhng nu ti nh khng nhm th nh{ m|y ~ b ng ca.
Mt ngi c c i kim tra thng tin. Ng{y sau , anh ta b|o c|o rng nh{ m|y
c cng ngh ph hp v{ ~ ng ca nhng cng ty c th mua li.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Trong vng mt ng{y, nhm ~ vch ra n kinh doanh mua li nh{ m|y, a nh{
my tr li hot ng v sn xut s lng thnh phn cn thit vi chi ph hp l. Bn
|n c trnh ln ban gi|m c cp cao v{ nhanh chng c thng qua nh mt k
hoch cp thit, k hoch d phng.
Sau , nhm bt tay vo chun b cho bui {m ph|n sp ti vi nh cung cp. Theo
li ng nghip ti, h nh tr thnh mt nhm khc hn. Vi mt k hoch d phng hon
chnh trong tay, h khng cn thy chn nn m{ ngc li rt t tin. H thn trng |nh gi|
li ch v doanh thu sau thu ca nh cung cp, tm kim c hi thun li c li cho c hai
bn ct gim chi ph ng thi vn gi quan h i tc.
Ha ra, h khng cn dng n k hoch d phng hay thm ch cp n n. Vic
chun b chu |o ~ cho h s t tin {m ph|n hiu qu vi nh cung cp v{ t c
tha thun vi chin lc ct gim chi ph hot ng. Nhn t chnh trong thnh cng bt
ng ny, nhng ngi |m ph|n ca cng ty cho ti bit, chnh l s t tin. S t tin gip
h chuyn s hi v cam chu tiu cc thnh gii php v quyt tm.
Ngh ra nhiu k hoch
Khi pht trin k hoch d phng ca bn, vic xem xt nhiu la chn rt |ng gi|.
C|c gi|m c trong v d trn bt u bng vic tham gia tp trung suy ngh nn ~ tm ra
mt la chn sng to m{ trc khng ai ngh ra.
Tr ngi ln nht t c la chn sng to l ging ni th thm trong u chng
ta lun ni: kin ny khng kh thi! hoc Tht l k cc!. l{ nhng cm t git cht
nhng tng sng to tim nng. Li ni ph phn xut pht t s |nh gi| v{ ph|n o|n
ca b no. Ging ni n{y i khi rt hu ch v thm ch cn thit v n tham gia vo phn
sng to tng mi ca b no. Ton b b mt ca tp trung suy ngh l{ phi tch hai
chc nng nhn thc ny. Sng to trc, |nh gi| sau.
Nguyn tc vng trong tp trung suy ngh l{ tm dng tt c cc ph phn trong mt
thi im n{o , cho d l{ mt pht hay mt vi gi. H~y ngh ra c{ng nhiu kin cng
tt. Khuyn khch nhng kin to bo nhiu k hoch tt nht khi u t nhng
tng to bo. Sau , bn c th |nh gi|, s{ng lc c|c tng v{ |nh du vo nhng
tng y ha hn.
Tp trung suy ngh thng hiu qu nht khi cng suy ngh vi ngi khc bn b,
ng nghip, tr l. S ng gp ca mi ngi thng kch thch kin ca ngi khc,
ging nh mt qu pho n lm nhng qu pho xung quanh n theo.
Hy pht trin mt hoc vi la chn thnh nhng k hoch hot ng c th. Qu
trnh ny c th cn n nhng tng to bo, bin chng thnh nhng k hoch nghim
tc yu cu c tn trng v h tr. chnh l{ nhng g m{ c|c gi|m c ~ l{m khi h
tm ra mt kh nng (tm kim mt ngun cung cp khc) v tho ra mt n kinh doanh
trnh ln l~nh o cng ty.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Trong nhng gii php thay th, c mt s phng |n kh|c nhau cn phi xem xt:
T lm
Mt la chn n phng theo bn cht: bn c th t lm nhng g tha mn li
ch v nhu cu ca mnh? iu g s xy ra nu bn khng cn ph thuc v{o ngi khc
na? Lm th no bn c th qun l tt nht s hp tc ca ngi khc? Trong trng hp
trn, c|c gi|m c ~ x}y dng nn mt kh nng sn xut thnh phn cn thit khng ph
thuc vo nh cung cp.
Thot ra
Mt chin lc t cu mnh n phng kh|c l{ tho|t ra. iu c ngha g khi bn
t b tnh hung hoc mi quan h vi ngi kh|c? i din vi mt ng ch kh tnh, mt
nh}n vin tnh n c hi chuyn cng vic kh|c trong c quan hoc ra bn ngo{i. i mt
vi vic T chi mt khch hng kh tnh, nhn vin bn hng to dng mi quan h vi
nhng khch hng khc. Mt ph n b chng ngc ~i chun b b nh{ i vi nhng a
con v tm tr nh ca mt ngi h hng. Mt lut s m{ ti bit c mi lm vic cho
mt d |n m{ theo c l{ gh tm v s nhc o c. C ~ c th T chi kho lo nhng
v c ~ quyt nh l{ s b vic nu li T chi ca ti khng c chp nhn.
Bn th ba
Cng c la chn ba bn. Liu c bn th ba tim nng gip bn khng khi
bn khng t c tha thun vi i tc? Nu mt ngi hng xm tip tc m nhc m
, bn c th ngh ngi qun l ta nh can thip hoc a vn ny vo cuc hp dn
c trong ta nh{. Nu bn khng th thuyt phc ng nghip ngng yu cu th k thc
hin cng vic ca anh ta trc ca bn th bn cn phi i gp ng ch. Hoc k hoch d
phng ca bn phi s dng n h thng ta |n, nh Rosa Park ~ l{m, a v kin ln tn
Ta ti cao.
K hoch trung gian v k hoch cui cng
Nu bn khng th t c tha thun vi ngi khc, gii ph|p u tin ca bn
khng phi l k hoch d phng m l mt bc trung gian nh hn. Bn c th pht trin
mt lot d n bt u t ci nh nht v dn n d n ln cui cng. Mt chui nh hng,
khi i mt vi vic phi T chi mt i l nhng quyn thng hiu do khng |p ng
c cc tiu chun cht lng ca thng hiu, ~ chun b mt bc trung gian t i l
trong thi gian th thch. Cui cng, k hoch d phng l nu i l nhng quyn
thng hiu khng |p ng c iu kin th s khng c s dng thng hiu
na.
Xy dng mt lin minh thng li

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Nu nhng ngi khc mnh hn bn, mt k hoch d phng m bn nn xem xt l
xy dng mt lin minh thng li.
Trong mt bui hi tho, ti ~ a ra c}u chuyn v mt thin s thng th|i khi ph}n
chia lp th{nh c|c nhm ~ c tnh t mt hc tr vo th kh x. Khi hc tr n{y ang
a t|ch tr{ ln mi, thin s ni: Nu ngi ung t|ch tr{ , ta s |nh ngi bng chic
gy ny. Nu ngi khng ung, ta cng |nh ngi bng chic gy n{y.
Nu l{ ngi hc tr , c|c bn s l{m g?, ti hi nhng ngi tham d hi tho.
Cu tr li m ti nhn c l{: Ti s ung t|ch tr{ . Ti s thng thc n. Hay
mt cu tr li ph bin kh|c l{: Ti s ht tch tr vo mt v thin s. l{ hai c|ch
phn ng ph bin trc mt sc mnh ln hn: phc tng v bn khng c la chn v
cng kch. Tuy nhin, khng mt la chn no tha m~n c yu cu.
Sau , mi ngi bt u ngh ra c|c c}u tr li kh|c: Ti s mi thin s mt tch
tr{, Ti s hi ti sao, Ti s ung tht chm v thin s khng th bit ti ang ung
hay ang khng ung...
Tuy nhin, khi c{ng ngh ra nhiu kh nng, h li cng coi nh nhng la chn khc
l{ s hnh th{nh lin minh. iu xy ra v khi chng ta tng tng ra khung cnh,
trong mt chng ta l hnh nh v thin s v{ ngi hc tr, chng ta thng qun mt rng
trong phng cn c nhng ngi kh|c. Gip ti vi, nhng ngi bn!, bn c th yu cu
s gip t nhng bn hc cng lp. Cho d v thin s vi cy gy c th mnh hn hc
tr , nhng khng th mnh hn tt c hc tr gp li.
Mt lin minh c th l{m cho s}n chi bnh ng. Mt cu hi rt hay cho bn thn
chng ta l{: Ai chia s li ch ca ti hoc c th b thuyt phc lm vic cng ti m
bo nhu cu ca ti c tn trng? Nu bn phi i din vi mt ng ch hay lng m,
s tr gip ca nhng nhn vin khc s gip bn i u vi ng ch v nhng hnh vi ca
ng ta. Nu ngi cha ~ cao tui khng chu thi li xe khi r rng ng l mi nguy him
cho chnh mnh v nhng ngi khc, s ng h ca mi ngi trong gia nh s gip bn.
Rosa Park v{ ng nghip ~ s dng sc mnh ca mt lin minh ln gm nhng ngi da
en v{ ngi da trng ng h li T chi ca c trc tnh trng phn bit chng tc. Theo
li ngi t chc cng ng Saul Alinsky: C hai loi sc mnh trn th gii, tin c t
chc v{ ngi c t chc.
Hy t hi mnh: Ai c th l{ ng minh trong tnh hung ca mnh? Nu bn l nhn
vin b|n h{ng, ng minh ca bn c th l{ ngi s dng cui cng sn phm ca bn,
ngi c th ni tt v bn vi i din mua b|n, ngi lun gy p lc cho bn. Nu bn l
mt chnh tr gia, ngi khng th l{ ng minh vi bn l chnh tr gia i th, ngi
khng c chung quan im vi bn v vic ng h mt o lut c bit n{o .
Mt v d xy dng lin minh nh mt k hoch d phng l cu chuyn v vin phi
cng iu khin mt trong nhng chuyn bay ch kh|ch u tin ri Denver khng lu sau

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


v tn cng khng khip ng{y 11 th|ng 9. Trc khi my bay ct cnh, vin phi cng thng
bo vi nhng h{nh kh|ch ang s h~i: Nu bt k ngi n{o ng dy v c ginh quyn
kim sot my bay, tt c mi ngi h~y ng dy, ly nhng g qu v c v{ nm v{o u
anh ta. Qu v phi nhm vo mt anh ta m{ nm anh ta phi t phng v. Vin phi cng
cng khuyn khch c|c h{nh kh|ch nm chn ln u tn khng tc, vt ra sn v tri cht
chng n khi no my bay h c|nh. Chng ta l{ nhng ngi khng th b |nh bi, anh
tuyn b.
Mt hnh khch trn my bay k li: Tt c mi ngi trn m|y bay u v tay. C
nhng ngi ~ khc. C nh th l{ lc chng ti c mt la chn, nu c chuyn g xy
ra, t nht chng ti cng khng ho{n to{n v dng.
chnh l{ vn . Hy nh rng bn khng n c.

D ON NHNG HNH NG CA NGI KHC


Khi bn pht trin k hoch d phng, s rt khn ngoan khi d o|n nhng ng thi
c th ca ngi khc. Nu bn T chi yu cu ca ngi khc, h c th l{m g buc
bn phi nhng b? V bn c th l{m g thc hin li T chi ca bn v tip tc ng
vng?
Tc b cy gy
Nu phn ng ca ngi kh|c trc li T chi khin chng ta au n hoc lo s, bn
nng u tin ca chng ta c th gy tn thng cho h. Mt chin lc hiu qu hn l{
trung ha nh hng hnh vi ca h. Trong v d v v thin s, ng e da |nh hc tr
bng cy gy, ng |nh tr li, h~y tc b cy gy. Ni c|ch kh|c, ng tn cng ngi
khc, ch tc b kh nng tn cng ca h.
H~y tng tng bn ang giao dch vi mt kh|ch h{ng kh tnh, t ra yu cu v l
l bn phi gim gi. Nu bn T chi, da vo kinh nghim trc }y, bn d o|n c
ng ta s tc gin v yu cu c ni chuyn trc tip vi ng ch ca bn. Mt cch gii
quyt tnh hung n{y l{ ni trc vi ng ch ca bn v vic khch hng c th s n gp
ng ngh chit khu, bn ngh ng ch ni vi khch hng quay tr li lm vic vi
bn. Nu c gim gi, th bn s l{ ngi trc tip thng bo cho khch, nu khng khch
h{ng s lun quay sang ng ch ca bn trong nhng giao dch tip theo, lm gim vai
tr ngi a tin ca bn. Nh th, khi khch hng da s ni chuyn vi ng ch ca bn,
bn c th ni: Xin c t nhin. }y l{ s ca ng y. Bn va mi tc b cy gy ca
kh|ch h{ng .
Chin lc tc b cy gy ca ngi khc m khng tn cng ~ ph|t huy t|c dng
trong khng hong tn la Cuba nm 1962. Ti c c quyn c tham d bui hp din
ra ti Matxcva nm 1989 vi s tham gia ca rt nhiu nhn vt quan trng. Ti v{ ng

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


nghip ~ say m lng nghe, khi cu B trng Quc phng M Robert McNamara, cu C
vn An ninh Quc gia M McGeorge Bundy, cu B trng Ngoi giao Xvit Andrei
Gromyko, cu i s Xvit ti M Anatoly Dobrynin v nhng ngi khc c chp ni y
cu chuyn v nhng g tht s xy ra trong 13 ng{y cng thng khi m{ tng lai ca
th gii ang c t trn bn cn.
Trong s nhiu bi hc, c mt bi hc dnh ring cho ti. Cc quan chc M v Xvit
u rt thun thc trong ngh thut T chi. Nh c|c bn ~ bit, M ~ bit vic Xvit
vn chuyn v kh tn la bng ng thy cho Cuba, ni h s nhm mc tiu vo M.
Tng thng Kennedy bit rng ng phi T chi nhng khng bit l{m c|ch n{o ngn
cn Xvit m khng chm ngi cho cuc Chin tranh th gii ln th ba. Tng thng giao
cho mt nhm c vn chnh tr v qun s tin cn nht tin hnh mt k hoch. Trong
trng hp nu nhng bin php ngoi giao khng hiu qu, k hoch d phng h t ra
l tin hnh mt cuc khng kch Cuba v{ sau l{ mt cuc x}m lc. Trong hai ngy tho
lun u tin, h khng c k hoch no khc. Qua cc bui hp ti Matxcva , chng ti
nhn ra rng k hoch d phng sut na ~ c thc hin, rt c kh nng tr thnh mt
thm ha. Lc nhng nh{ l~nh o M khng bit rng, Xvit c i qu}n hn 40.000
lnh, Cuba c hn 250.000 qu}n tinh nhu sn sng chin u v{ trong trng hp M tn
cng, qu}n i Xvit c php s dng v kh tn la, trong c mt s qu tn la ~
c kch hot.
Robert McNamara ni: Tht |ng s. iu c ngha l{ nu M tin h{nh x}m lc,
nu tn la khng c rt ra, 99 % mt cuc chin ht nhn s n ra.
Nhng tht may mn, do b anh trai tng thng, Robert Kennedy, kch ng nn cc c
vn chnh tr v qun s ~ tm kim mt k hoch d phng sng to hn. Trong k hoch
d phng mi thay v tn cng h s tp trung v{o c|ch tc b cy gy. K hoch ny ku
gi c lp Cuba, k hoch phong ta ng hng hi s chn cc tu ca Xvit ch v kh
tn la n Cuba. Bin ph|p c|ch ly n{y ~ th{nh cng trong vic nhn mnh li T chi
ca Kennedy v to thm thi gian qu bu cho Robert Kennedy v Anatoly Dobrynin ginh
li th trong mt bui hp khng chnh thc, nh m{ tn la ca Xvit ~ c rt ra
khi Cuba v{ nh nh t u ca tng thng Kennedy, tn la ca M cng c rt ra
khi Th Nh K. Nu khng c k hoch d phng mang tnh xy dng v ti ngoi giao
kit xut, c l by gi chng ta ~ khng cn }y.
Xem xt tnh hung xu nht
S rt hu ch nu chng ta hnh dung trc nhng tnh hung xu nht. iu t nht
m{ ngi khc c th gy ra cho bn nu bn T chi h l g? Mc ch ca bi tp ny
khng phi l to ra s s hi khng cn thit cho bn thn m gip bn phn bit ni s
hi t thc t. Nh mt y vin hi ng qun tr tng ni vi ti: Khi gp kh khn trong
{m ph|n kinh doanh, ti thy rt hu ch khi t hi mnh: iu t nht m h c th gy ra
cho mnh l g? Nu ng l{ h khng nh git mnh, th mnh c th s sng st. Mnh s
n. Sau , ti bt u ngh ngi v{ c th {m ph|n hiu qu hn.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


V gi|m c c l. Trong nhng giy pht cng thng, chng ta thng s s hi v
lo lng trm trng ha nhng kt qu c th xy ra khi ni Khng. Khi ~ c c|i nhn r
rng, chng ta s nhn ra nhng kt qu ny khng ti t nh chng ta tng tng. Khi
, vi s chun b k lng, chng ta c th chin thng chnh mnh v nhng ni lo lng.

NH GI LI QUYT NH NI KHNG
Bn ~ va khm ph cu tr li C v pht trin k hoch d phng hon ho cng
c sc mnh ca li t chi v gi bn ang t t ra cho mnh cu hi: Ti c nn ni
Khng? C}u tr li gi nh c th l{ C, nhng nu khn ngoan, trong sut qu trnh
chun b, bn nn |nh gi| li quyt nh ca mnh. Ni cho cng, li t chi c th khin
bn mt rt nhiu v ko theo nhiu ri ro khng ch cho bn m cho c ngi khc na.
Ni Khng ng ngha vi vic bn bc vo cuc chin vi ngi khc v bn s phi cn
nhc k lng. Di }y l{ mt mo nh, gip bn |nh gi| li quyt nh ca mnh:
T t ba cu hi
Khi quyt nh t chi, t hi ba cu hi l mt h{nh ng khn ngoan: Ti c mun
ni Khng khng? Ti c nm th thng phong khng? Ti c quyn khng?
Ti c mun ni Khng khng?
Ni Khng c gip bn bo v hay cng c mt mi quan tm m v n bn sn sng
tranh ci vi ngi kh|c, c bit l khi bn hiu r mi quan tm ca h khng? Hy lng
nghe ting ni bn trong ca bn? Nu mc ch ca bn r r{ng v{ mnh, chnh l{
du hiu tt tin ln.
Ti c nm th thng phong khng?
Bn c kh nng kin nh vi li t chi ca mnh v iu khin phn ng mnh t
i th khng? K hoch d phng ca bn c chc chn khng? Nu c, hy tin ln.
Ti c quyn khng?
Trong mt s tnh hung, chng ta c th t ra cu hi liu chng ta c quyn ni
Khng khng? Ti c quyn t chi khng? Ti c c php ni Khng trong tnh hung
n{y khng?
Trong mt s tnh hung, t ra cu hi ny l cn thit. Nu chng ta ~ ha hoc c
giao c, chng ta s khng c php ph v n. Nhng trong nhiu tnh hung b lm
dng, h{nh vi khng ng mc hoc nhng yu cu khng hp l, chng ta c th cn nhc
v bn thn chng ta khng chc chn v vic mnh c quyn ni Khng hay khng. Chng

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


hn, nhng cp i xung khc c th t ra cu hi ny, cn nhc xem h c quyn hy b
cuc hn nhn hay khng.
Trong phn tch cui cng ny, cu tr li l tt c chng ta u c quyn ni Khng.
l{ quyn c bn ca chng ta vi t c|ch l{ mt con ngi. Du hiu phn bit }u l{
mt ngi t do chnh l quyn a ra nhng quyt nh v nhn ly mi kt qu d tt
hay xu ca ngi .
T chi khng phi lc n{o cng d d{ng, c bit l khi chng ta phi t chi nhng
ngi m chng ta l thuc. Trong trng hp vn cn do d, s tt hn nu sau khi thc
hin xong cng tc chun b, bn t nhc bn thn rng mnh c ng c, nm th thng
phong v c quyn t chi. Khi bn c y ba yu t trn, rt t iu c th ngn cn bn.
Hy nh, trch nhim ca bn khng phi l tr li C vi ngi khc, m l by t s
tn trng, iu m bn hon ton c th l{m c khi ni Khng. V{ trong chng ti, ti
s cp nhiu hn n s tn trng.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Bc 3
TN TRNG C NG THUN
ng bao gi nh cp lng t trng ca ngi khc.N khng l g i vi bn nhng li l
tt c i vi h.
Frank Barron

Bi v bn ~ chun b a ra li T chi, th thch tip theo ca bn l chun b cho


ngi khc chp nhn li T chi . Ni c|ch kh|c, bn s lm th n{o ngi khc d
dng chp nhn li T chi v tn trng mun ca bn? Bn lm th n{o to ra mt
knh lin lc khin ngi khc lng nghe v thu hiu li T chi ca bn?

Hu ht nhng li T chi v tnh hoc c tnh khin cho ngi khc cm thy b c
tuyt. H thng coi li T chi ca chng ta l mt s c tuyt mang tnh c nhn. Mc d
khng phi l ch ca chng ta nhng h li hiu theo mt thng ip n kh|c nh:
Anh v{ mong mun ca anh chng c ngha g i vi ti. Ch c con ngi mi cm thy
xu h, b tn thng, c cm gic b b ri hoc thm ch cm thy nhc nh khi b T chi
nhng vn quan trng. Khi nghe mt li T chi tiu cc, mi ngi c th s l i hoc
phn ng li d di, khin cho mi quan h tr nn trm trng.
Khi tham gia vo cuc xung t chnh tr cng thng gia chnh ph v nhng lc
lng chng i Venezuela vi vai tr l bn th ba, ti nhn ra s th hn su sc gia

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


hai bn khng phi xut pht t vn quyn lc v s kim sot m t s thiu tn trng
ln nhau. Tng thng Hugo Ch|vez ~ cau mt tc gin khi k cho ti nghe v vic k th
gi ng l kh. Trong khi , v th lnh ca phe chng i chua cht phn nn rng khi ng
n thm nh{ th trung t}m cu nguyn nh vn thng lm, ng b ch nho v{ e da
trn ng ph, v Tng thng Ch|vez ~ coi ng l{ k th ca dn tc. Cm gic xu h,
nhc nh do nhng h{nh ng thiu tn trng n{y ~ l{m tng nguy c leo thang bo lc
|ng k.
S thiu tn trng gy thit hi trong mi lnh vc, mi vn , t cng vic n cuc
sng gia nh. H~y lng nghe li gii by ca Linda, ngi ~ khin con gi mnh, Emily, cm
thy xu h khi ni Khng vi con trc mt bn b.
Emily c mt v{i ngi bn n chi nh{. Ti ~ qu|t mng ch|u trc mt chng,
ni rng chu phi lm bi tp trc khi chi. Sau , Emily ni vi ti: M c ngh n cm
gic ca con khi m mng con trc mt bn b nh vy khng? Bng nhin, ti nhn ra
chc con b ~ rt xu h. Ti ngh v vic mnh s cm thy nh th n{o khi ai ph bnh
ti trc mt mt kh|ch h{ng. Ti cng nhn ra rng l ra ti c th bo Emily lm bi tp
nu bng cch nhc nh chu nh nh{ng v{ kn |o.
B quyt khin ngi khc chp nhn li T chi l khng c tuyt m nn tn trng
h. H~y s tn trng lm gim bt v xoa du ni au ca s c tuyt. Tn trng khng
c ngha l{ d d~i m{ n gin l{ quan t}m ng mc, lng nghe v cng nhn h nh ng
loi ca mnh. H~y i x vi h bng s tn trng ging nh bn mun h i x vi mnh
nh vy.

SC MNH CA S TN TRNG
C mt cu chuyn c thc ti ~ c nghe k nhiu nm trc }y th hin rt ng
sc mnh ca s tn trng. l{ c}u chuyn Terry Dobson, mt ngi M tr tui sng
Nht Bn theo hc lp v Aikido, mt mn v t v. Mt hm, anh phi i mt vi th
thch l lm th n{o i ph vi h{nh ng nguy him ca ngi khc. Anh k li:
Con tu chy rm rm qua ngoi thnh ph Tokyo trong mt bui chiu ma xun
m u. Trn tu kh vng mt v{i ngi ph n ang m con, mt v{i ngi gi{ i ch. Ti
nhn xa xm v pha nhng ngi nh xm xt v nhng hng bi rm um tm.
Khi tu dng mt bn, nhng cnh ca m ra, khng gian tnh lng ca bui chiu
bng nhin b ph v bi nhng ting chi ra th tc ca mt ngi {n ng. Hn ta bc
long chong ln tu. Hn mc mt b qun |o lao ng, d|ng ngi to ln, say xn v bn
thu. Hn ht ln v ch tay v pha ngi ph n ang b con. Ting qut khin c hong s
np mnh vo mt cp v chng gi. Rt may l c khng b sao.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Cp v chng git mnh s hi, h i dn v pha cui xe. Hn nh | v{o lng b{ gi{
nhng b trt v b{ ~ tr|nh kp. Tc gin, hn tm ly thanh st gia xe v c gng git
mnh nhng hn b t tay v chy mu. Chic xe i long chong, tt c h{nh kh|ch u s
h~i. Ti ngh mnh khng th ngi yn c na.
Ti ~ chm ch luyn tp Aikido hng ngy trong sut ba nm. Ti thch th v qung
ngi xung t v vt ra. Ti ngh mnh rt do dai. Vn l k nng v thut ca ti
cha c kim nghim trong thc t v nhng v sinh Aikido khng c php |nh
nhau.
Thy gio ca ti lun nhc i nhc li: Aikido l{ mn v gip gn kt con ngi. Bt
c ai c nh |nh nhau tc l h ~ ph| hng mi quan h vi mi ngi xung quanh.
Nu cc em mun c nh hng n ngi khc, cc em phi thua. Chng ta hc cch gii
quyt mu thun ch khng phi l{ g}y ra n.
Ti ~ lng nghe tng li ni ca thy. Ti ~ c gng ht sc. Thm ch, ti ~ i qu~ng
ng xa hn ra khi con ph nhm tr|nh c|c thanh nin du cn hay i lang thang trn
nhng bn tu. Ti cm thy t ho v s lng ca mnh. Ti thy mnh mnh m v
thnh thin. Tuy nhin, trong thm tm, ti mun c mt c hi ho{n to{n chnh |ng
cu gip nhng ngi v ti bng cch trng tr k gy ti li.
}y chnh l{ lc! Ti t nh v bt u dn bc. Mi ngi ang gp nguy him v
nu ti khng nhanh chng l{m iu g , h s b thng.
Thy ti ng dy, tn say ru nhn thy mt c hi x cn thnh n. Aha! hn
gm ln, Mt tn ngoi quc! Tao s dy cho my mt bi hc v c|ch c x ca ngi
Nht!
Ti nm nh vo chic vng tay trn u v nhn hn ta y phn n. Ti mun
hn ta in ln v th ti ~ bu mi v{ tng hn ta mt c|i hn gi y xc xc.
c!, hn ta ht ln. Tao s cho my bi hc.
Mt tch tc trc khi hn ta di chuyn, ai ~ ht ln: N{y! Ting ht rt to. Ti nh
n m thanh hoan h, vui mng k l nh th bn v mt ngi bn ang tm kim mit
mi mt th g v{ bng nhin cu bn pht hin ra n. N{y!
Ti n ngi sang bn tr|i; tn say ru o ngi sang phi. C hai nhn chm chm
v pha ng gi gy g. ng ta khong 70 tui, mc b kimono, trng rt lch thip ang ngi
nghim trang. ng khng n ti nhng li ti ci nhn tn kia nh th ng c mt
b mt quan trng mun chia s.
H~y li }y!, ng ni bng ging bn x d nghe gt u ra hiu cho tn say ru. Li
}y v{ ni chuyn vi ti, ng vy tay.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Tn kia l{m theo nh b iu khin. Hn ta ng trc mt ngi {n ng vi v mt
th ch v gm ln t c ting rm rp ca t{u. Vic qui g ti phi ni chuyn vi ng?
Hn ta ng quay lng v pha ti. Nu khuu tay ca hn dch sang mt milimt na, ti s
cho hn ta mt c m.
ng gi vn ci vi hn.
Cu ~ ung g vy?, ng hi, nh mt y v hng th. Ti ung ru sak, hn
qu|t, khng phi chuyn ca ng! Nc bt ca hn bn v{o ngi ng.
Tht tuyt!, ng gi{ ni, Rt tuyt! Anh bit y, ti cng thch ung sak. Mi bui
ti, ti v v ti (b y 76 tui ri) thng lm m bng bng mt chai ru sake nh.
Chng ti mang ra ngo{i vn v ngi trn mt chic gh g c k. Chng ti ngm mt tri
ln v{ chm ch theo di s pht trin ca cy hng vng. C c ca ti ~ trng n v
chng ti lo lng khng bit n c th hi phc sau nhng trn bo tuyt v{o ma ng
nm ngo|i khng. C|i c}y ~ khe nhanh hn ti tng mc d t khng c tt cho lm.
Tht l vui khi chng ti ung ru sak v ra ngoi tri tn hng bui ti, thm ch
vo nhng hm tri ma! ng ngc nhn hn bng nh mt tinh tng.
Khi theo di cu chuyn ca ng gi, khun mt ca hn tr nn nh nhm hn. Nm
m dn th lng. V}ng, hn ni. Ti cng thch c}y hng v{ng Ging ca hn ko di.
V}ng, ng gi{ ni v{ ci, v{ ti tin chc l{ anh cng c mt ngi v tuyt vi.
Khng, hn |p, V ti ~ mt. Ngi hn ung a cng vi chuyn ng ca chic
xe, hn bt u khc. Ti khng c v, ti khng c nh, ti khng c vic lm. Ti rt xu
h v bn th}n. Nc mt ln trn m| hn, mt ni tuyt vng a n.
Cn ti, ti ~ ng ngh rng mnh khng c li v{ ho{n to{n ng khi ch mun
gip mi ngi. Bng nhin, ti thy mnh cn xu xa hn c hn.
Con t{u ~ a ti n bn . Khi nhng cnh ca m ra, ti nghe thy ng gi ni vi
hn bng ging y thng cm: Chao i, chao i, }y l{ tnh hung tht s kh x. Hy ngi
xung }y v{ k cho ta nghe.
Ti quay u li nhn ln cui. Hn ngi xung gh, u hn gh st vo ng. ng gi
nh nhng vut mi tc ri ca hn.
Khi con tu ri bn, ti ngi xung mt chic gh v{ ngh. S vic m ti mun gii
quyt bng nm m ~ kt thc bng nhng li l t t. Ti ~ nhn ra c bn cht ca
aikido trong khi giao u chnh l{ tnh thng. Ti s phi luyn tp n vi mt tinh
thn hon ton khc. N c th s mt kh nhiu thi gian trc khi ti c th ni v vic
gii quyt mu thun.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Cu chuyn c bit ny th hin mt kh nng quen thuc: sc mnh bt ng ca s
tn trng. ng gi ch s dng nhng c ch tn trng n gin, th hin s ch , lng
nghe, cng nhn v tha nhn cm ha mt con ngi nguy him v ni Khng vi bo
lc. Sc mnh ca s tn trng lun c sn trong chng ta bt c thi im no.
Tip nhn mt th|i tn trng tch cc bt u bng vic tn trng bn thn.
Bt u bng vic tn trng bn thn
V c bn, tn trng l mt th|i tch cc m bt k ai cng c th la chn tip
nhn. Trc khi chng ta th hin s tn trng i vi ngi khc, chng ta cn tn trng
chnh mnh. S tn trng mi ngi xut pht t lng t trng. R rng, ng gi lch thip
trn chuyn t{u ~ tn trng bn thn mnh thng qua vic ng d d{ng tin tng v sn
lng chia s hon cnh gia nh mnh vi mt ngi hon ton xa l v l mt k tim n
nguy him. Lng t trng to ra s cm thng, gip chng ta hiu ngi kh|c. chnh l{ l
do ti sao bc u tin ca cch T chi tch cc a ra li gii thch v bn cht l
lng t trng. Bn bt u bng cch quan tm n bn thn, cm xc, mi quan tm v nhu
cu ca bn.
Sau , bn th hin s tn trng mi ngi. iu ny yu cu bn phi m rng phm
vi tn trng. Bn hy nh, mi ngi l nhng c nhn c cm xc, mi quan tm v nhu
cu.
Mi ngi u xng |ng nhn c s tn trng. Thm ch ngay c i vi qu}n ch
trong nhng hon cnh kh khn cng u c th th hin s tn trng c bn ny. Trong
Chin tranh th gii th hai, Th tng Anh Winston Churchill k mt bc th gi n i
s Nht Bn tuyn b chin tranh vi Nht bng nhng ngn ng bay bm in hnh ca
thi i Victoria:
Ti c vinh d l, vi s quan tm su sc, tha ng{i, Knh th, Winston S. Churchill
Mt v{i ngi khng thch li vit trang trng n{y, Churchill gii thch, Nhng suy
cho cng, khi ng phi git mt ngi, s chng mt g c khi t ra lch s.
Churchill nhn ra rng th hin s tn trng khng phi xut pht t s yu ui v t
ti m xut pht t s mnh m v t tin. S tn trng ngi khc xut pht t s tn trng
bn thn. Bn tn trng ngi khc khng phi v h l ai m v bn l ai. S tn trng l s
th hin bn thn v nhng gi tr ca bn.
Nhn li
S tn trng khng c ngha l{ u |i ngi khc v bn khng th l{m nh vy.
N khng c ngha l{ l{m nhng g h mun v bn s l{m iu ngc li. S tn trng n
gin l coi trng h nh mt ngi bnh thng, cng ging nh bn mun ngi khc coi
trng mnh.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

T tn trng c ngun gc t mt t Latinh re- ngha l{ li (nh trong t chy li)


v specere c ngha l{ nhn (nh trong t nhn chm ch). Ni cch khc, tn trng c
ngha l{ nhn li hay quan s|t chm ch gip bn nhn ra bn cht con ngi ng sau thi
chm chc hay mt i hi kh chu.
Khi chng ta tn trng ngi kh|c, chng ta ang hc cch quan st mi ngi theo
ng bn cht ca h, lng nghe nhng nhu cu ca h, tm hiu nhng g tht s ang din
ra trong con ngi h. c tn trng c ngha l{ c nhn nhn v{ c lng nghe mi
ngi u xng |ng c c c hi .
Chng ta khng th c cm gic tn trng mi ngi ngay lp tc. Mc d chng ta
khng c nhiu la chn cho nhng g mnh cm nhn nhng li c s la chn cho cch
mnh h{nh ng. S tn trng c bn bt u bng nhng thi c th nh lng nghe v
cng nhn m c th (hoc khng th) dn n nhng cm xc tn trng tht s. Nhng d
cm xc ca bn l th n{o th iu quan trng l hnh ng vi s tn trng.
Hy tn trng h v li ch ca bn
i khi th hin s tn trng ngi l{ iu cui cng chng ta mun thc hin. Sau tt
c nhng g anh ta ~ l{m vi ti, khng i no! Ti sao ti phi l{m nh vy? Chng ta c
th cm thy ngi khng xng |ng nhn c s tn trng, nht l{ khi ngi x s
thiu tn trng i vi chng ta. Nhng cm xc ho{n to{n t nhin, iu quan trng l
hiu ti sao vic th hin s tn trng li phc v cho li ch ca chng ta.
Khi ti thng thuyt vi mt tn ti phm c v kh, nguyn tc u tin ca ti l
lch s, Dominick Misino lm vic cho Cc cnh s|t New York ngi tng thng thuyt
hn 200 v bt cc con tin bao gm c mt v khng tc m{ khng ai phi thit mng.
Rt nhiu ln ti phi i mt vi nhng tn ti phm cc k nguy him. Chng rt d b
kch ng. V d, mt tn cp c v kh tn cng mt ngn hng lun trong t th chng
li hoc tu tho|t. xoa du tnh th , ti phi c gng hiu xem trong u hn ang ngh
g. n gn, bc u tin l cho hn thy s tn trng, s ch}n th{nh v{ |ng tin cy
ca ti.
Nhng ngi thng thuyt nh Misino rt gii T chi. H khng th ng thun vi
yu cu th t do ca nhng k bt cc con tin. Thch thc i vi h l lm th n{o T
chi m vn t c s chp thun nhng con tin c an ton v k bt cc u hng.
Bc c bn u tin l s tn trng.
Mt l do hin nhin khi th hin s tn trng ngi khc l v n tht s c ch. Khi tr
th{nh ngi ha gii trong cuc chin gia cc b tc, ti phi giao thip vi cc th lnh c
quyn sinh st trong tay. Nu ti yu cu h chm dt bo lc - ng ngha vi vic a ra
lnh ngng bn, gi an ton tnh mng cho nhng a tr - th cch duy nht kh thi l tip
cn h bng s tn trng.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Mi ngi s quan t}m hn n chng ta nu chng ta quan t}m n h trc; h s
lng nghe chng ta nu chng ta lng nghe h trc. Tm li, h s tn trng chng ta v
mi quan tm ca chng ta nu chng ta tn trng h v mi quan tm ca h.
Ti c mt nguyn tc kht khe vi nhng hc tr ca mnh, Celia Carrillo, mt gio
vin tn ty mt ngi trng nm trong mt vng d}n c ngho ni, Ti ~ mt khong
hai n bn tun t ra nguyn tc khi mi v{o trng. Ti a ra nguyn tc l khng
ai c gi tn ch nho v{ ti cao s tn trng. Ti tin rng nu ti tn trng hc
sinh, chng s tn trng ti v{ iu ho{n to{n ng. Ti khng ni rng ti c nhng hc
sinh ngoan nht nhng khi kt thc nm hc, chng ~ hc c bi hc v s tn trng v
cch ng x. Mi a tr u mun c yu mn v tn trng. Chng ~ quen vi vic b
thy c hay b m la mng. Khi bn khng la mng chng, chng s cm kch v iu v{
hc cch tn trng li.
Hy nh rng khi T chi, bn ang ni vi h nhng iu m c th h khng mun
nghe. S tn trng s lm cho h d thng cm vi nhng li ni ca bn thay v gt b
chng. N c th lm gim mc ca mt phn ng tiu cc v nhn c s |p li y
thin ch. Li T chi bn d nh a ra cng c tc ng mnh bao nhiu, bn cng cn
phi th hin s tn trng by nhiu.
H lng nghe chng ta bi v chng ta ~ cho h thy iu h mun nht, l{ s tn
trng, mt ngi ha gii ca cng ng ngi Hi gio Php ngi ~ tham gia dp
cuc u ca nhng thanh nin Hi gio Ph|p v{o th|ng 11 nm 2005 ni : Nu bn
tn trng h, h s tn trng bn. Chng ti ~ l{m trung gian ha gii gia hai pha v rt
nhiu thanh nin ~ lng nghe chng ti. Thit hi ng{y hm sau ~ bt nghim trng hn
nhng hm trc.
Ngoi vic to ra mi kt giao trong thi gian ngn, s tn trng cn gip thit lp mi
quan h lu di. Mi quan h da trn s tn trng ln nhau l{m tng tm nh hng ca
bn vi mi ngi. Th hin s tn trng ging nh gi tin vo mt ngn hng c uy tn,
bn c th rt ra khi gp vn kh khn.
S tn trng l mn qu r nht bn c th tng cho ngi khc. N ly i ca bn rt t
v mang li cho bn rt nhiu. Khng phi ngu nhin khi mt trong nhng tn ch ca
Toyota - cng ty t thnh cng nht trn th gii - l tn trng nh}n vin, i tc kinh
doanh, cng ng v khch hng.
Tm li, s tn trng l cha kha m cnh ca dn n suy ngh v tm hn ca mi
ngi. Khi bn tn trng ngi kh|c, ng ngh rng bn ban n hu cho h. H~y ngh rng
iu ban cho bn mt hu n v n gip tha mn nhu cu ca bn. S tn trng c
ngha khng ch bi n ng n m cn tht s c ch. Hy tn trng mi ngi v chnh li
ch ca bn.
C hai cch ch yu th hin th|i tn trng tch cc ca bn: lng nghe v cng
nhn.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

LNG NGHE CHM CH


C|ch n gin th hin s tn trng l{ chm ch lng nghe. Hy lng nghe nhng
iu ngi khc ni. Hy lng nghe mong mun v nhu cu ca h. Hy nh cu thnh ng:
Cha ban cho chng ta hai ci tai v mt ci ming.
V{i nm trc, ti l khch mi ca mt chng trnh ni chuyn trn truyn hnh.
Mt khn gi ~ gi in n xin li khuyn nn lm g vi a con trai nm tui lun khin
c bc tc. Con ti khng bao gi lng nghe ti! Ti phi lm sao by gi? Ti ngh mt lc
v hi v khn gi: Th c c lng nghe ch|u khng? C y lng im trong giy lt v tr li:
Khng, nhng
Lng nghe c l l{ iu cui cng bn mun lm, nht l{ khi ngi kh|c c x khng
ng mc. Bn c th ngh: Ti sao ti phi lng nghe h c ch? H nn lng nghe ti mi
ng!. Nhng l{m sao c th khin ngi khc lng nghe bn trong khi bn khng lng
nghe h? Khi bn sp ni li T chi quan trng, lng nghe l cch hiu qu khin ngi
khc lng nghe v hiu li bn ni.
Trong mt cuc thng lng cam go gia ban qun c v{ cng o{n gii quyt v
nh cng, i din cng o{n ~ quyt nh th mt bin ph|p kh|c trc khi T chi
nhng yu cu ca ban qun c. Thay v bc b mi lo ngi v ti chnh ca ban qun c,
ng ~ lng nghe. ng t ra rt nhiu cu hi. Nhng thnh vin trong bn qun c ~ rt
ngc nhin v iu n{y cha tng xy ra trc . |p li, h bt u th hin s tn trng
i vi nhng ngi i din ca cng o{n. Do , khi n lt pha cng o{n ni ln
nguyn vng ca mnh, ban qun c ~ lng nghe h. Vic l{m n{y ~ to ra bc ngot
trong cuc thng lng. Cuc nh cng g}y tn tht ln ~ khng xy ra. Lng nghe c
th rt kh nhng kt qu thu c li rt tuyt vi.
V th, hy th hin s tn trng ca bn bng c|ch ngi khc ni ln kin ca h.
Khng nn ngt li h m{ h~y l{m iu ngc li: khi h khng ni na, hy hi h cn iu
g khc mun ni khng. S tht tuyt vi khi bn thu nhn c nhng thng tin b ch t
vic hc cch lng nghe v{ do li T chi ca bn s tr nn hiu qu hn.
Lng nghe thu hiu ch khng phi bc b
Trong hu ht nhng tnh hung cng thng, chng ta lng nghe c th phn bc li
kin ca ngi khc. Chng ta coi cuc i thoi l cuc tranh lun v mc ch chnh l{
ghi im. iu c th ng trong mt cuc tranh lun nhng khng phi l lng nghe
tht s. Mc ch chnh }y khng phi l lng nghe hay nh li ni ca ngi khc m l
hiu c n ca h.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


H~y ni chuyn vi ti... tht s l trit l ca chng ti, nh{ thng thuyt Hugh
McGowan ni, Ti ang }y, ti ang nghe m|y, ti yu cu anh hy lng nghe ti, }y l{
nhng g ti mun anh thc hin, hy b sng xung. khng phi l{ iu chng ti ni
m{ l{: H~y ni chuyn vi ti, ngi Bt cc con tin. C vn g vy? Chuyn g ang xy ra
vy? Chng ti c th l{m g gip ngi? Ngi hy ni chuyn vi ti.
Ging nh nhng nh{ thng thuyt a ra li T chi bng cch lng nghe k bt cc
con tin, bn cng c th l{m nh vy bng cch c gng hiu ngi khc. Chuyn g ang
xy ra vi h? Khi ~ hiu c h, bn c th gy nh hng ti h v thuyt phc h lm
theo nhng g mnh mun.
Cng ging nh vic bn ~ c}n nhc li T chi ca bn v nhng li ch, nhu cu v
gi tr su xa, hy thc hin nh vy i vi mi ngi. Hy t hi li ch n sau yu cu,
i hi ca h l g. Li ch g khin h h{nh ng sai lm? Hy tm hiu k lng. Bn
khng th lun tha mn mi yu cu ca h nhng hiu v{ quan t}m n h l{ iu cn
thit nu bn mun thuyt phc h chp nhn li T chi ca bn m vn duy tr c mi
quan h.
Bn c th lo s vic c gng hiu h s ch l{m thay i kin |nh gi| v{ l{m gim
quyt tm ca bn. Nhng nu bn coi h l k th, hy nh nguyn tc u tin trn chin
trng l: bit ch, bit ta.
Khi Nelson Mandela trong t, ng ~ hc ting H Lan dng Nam Phi. iu ~
khin rt nhiu ng ch ca ng ngc nhin. ng ~ hc rt chm ch v{ ng cng khuyn
c|c ng ch ca mnh cng hc. Sau , Mandela ~ tm hiu v lch s ca ngi Nam Phi
gc u, v thm kch cuc chin tranh Nam Phi v{ ng ~ thu nhn c nhng kin thc
su sc v t}m l v{ vn ha ca h. Trong sut qu| trnh , trong ng ~ nhen ln mt
lng khm phc su sc i vi nhng ngui Nam Phi gc ]u v ch kin cng gi{nh c
lp, lng tn sng o v{ lng dng cm trong chin u ca h. Nhng kin thc ny sau
~ gip ng rt nhiu trong vic thuyt phc chnh ph xa b ch phn bit chng
tc tn bo v bt cng.
t nhng cu hi r rng
Nu bn khng hiu ti sao ngi kh|c a ra mt i hi hay c h{nh ng khng
ng n, ng nn o|n m{ h~y hi h. H~y t ra nhng cu hi r r{ng nh: C chuyn
g vy? hay Ti c th l{m g cho anh?.
Hy xem xt th thch T chi mt khch hng quan trng. y l tnh hung kh x
cho nhng lp trnh vin phn mm ca mt cng ty my tnh ni ting v khch hng lun
yu cu nhng gii php theo ca mnh m ch da trn nhng hiu bit t i v cng ngh
phn mm hin c. Cc lp trnh vin ~ ng thun v c gng cung cp nhng gii php
tt nht nhng li tn nhiu thi gian v{ t . iu khin cho khch hng khng thoi
mi v ng ch ca h phn nn. Tuy nhin, mt li T chi thng thn li c th khin cho
khch hng khng hi lng.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Sau , c|c lp trnh vin ~ thy c li ch ca cu hi Ti sao? v{ c gng hiu


nhu cu thit thc ca khch hng. H hi: Ti sao n li gip ch cho qu kh|ch?. Ban u,
c|c kh|ch h{ng ~ lng l ni v nhu cu kinh doanh ca mnh vi cc lp trnh vin
nhng khi h bit rng nhng c tnh c sn c th c nh hnh phc v cho mc
ch ca h, do c th gim thi gian v{ chi ph |ng k, h ~ vui v ng h bin php
mi. chnh l{ sc mnh ca vic t ra nhng cu hi r rng.
Khi bn phi T chi mt ngi th chc chn ~ c s hiu lm v bn cha hiu r s
tht. C mt c|ch th hin s tn trng l khng nn buc ti h cho n khi bn tm ra
c s tht bng cch t mnh t ra nhng cu hi r rng.

CNG NHN NGI KHC


Lng nghe v{ t cu hi l nhng bc u tin, sau bn cn phi thc hin thm
nhng bc tip theo. Nu bn khng cng nhn v cm nhn v c|ch c x ca ngi khc
th bn cng khng th yu cu h lng nghe, hiu v chp nhn li T chi ca bn. Nu
bn mun mi ngi chp nhn li T chi ca bn ch khng phi l phn ng li gay gt,
bn cn chc chn rng li T chi khng phi l li c tuyt mang tnh c| nh}n. iu
ny gi ln thng ip: khi bn T chi mt yu cu hoc khng t|n th{nh c|ch c x th l
ca mt ai , h~y ni thng vi ngi .
Cng nhn khng c ngha l{ ng thun hay nhng b h. N c ngha l{ tha nhn.
Tt c mi ngi u c mt nhu cu cn bn l{ c tn trng. Cng nhn ngha l{ coi h
l mt con ngi c nhu cu v quyn hn ging nh nhng ngi khc. S cng nhn l
bn cht ca s tn trng.
iu thng thy trong mt tnh hung cng thng l mi ngi thng khng cng
nhn nhau. Khi cuc tho lun ang din ra gay gt, hiu trng ca trng i hc
Catholic Caracas, th lnh mt phe trong cuc xung t Venezuela ~ c li pht biu
mnh m xoa du tnh th . Xin cho chng ti bt u bng vic ni ra ba iu, ng
ni, Th nht, h~y ch n s tn ti ca ngi khc. Th hai, mi ngi u c mi
quan tm ring. Th ba, mi ngi u c quyn hn ca mnh. Li ni ca ng ~ nhm
v{o ng vn v vic khng cng nhn ngi kh|c l{ nguyn nh}n chnh ngn cn tin
trnh gii quyt mu thun. l{ li nhc nh nhng ngi tham gia vo cuc xung t .
Hy xem xt bin ph|p m{ Bob Iger, ngi k nhim chc Tng Gi|m c Tp o{n
Disney, ~ |p dng dp tan cuc ni lon ca cc c ng. Bt mn v tc gin vi nhng
chnh sch v nhng cng kch ca Eisner, chu trai ca Walt Disney l Roy Disney cng vi
nh{ u t Stanley Gold ~ xin ra khi Ban Qun tr ca Disney v{ ph|t ng mt chin dch
trn mng chng li Eisner. iu khin 45% c ng kinh ngc, nhng ngi thng
khng ng h Eisner trong cc cuc hp cng ty. Khi Iger - ng c vin nhn c s ng
h ca Eisner c chn lm Tng Gi|m c, Roy Disney v{ Stanley Gold ~ kin cc gim

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


c ca cng ty, buc ti h ~ gian ln trong qu trnh bu chn. Do , vic u tin Iger
lm sau khi nhm chc l gp ring Roy Disney v yu cu ng lm c vn cho cng ty vi
chc danh Gi|m c Danh d. Ni c|ch kh|c, Iger ~ cng nhn nhng mi quan tm ca
Roy Disney, coi trng s phc v tn ty ca ng cho cng ty trong nhiu nm. Roy Disney
ng thun chm dt cuc ni lon v xa b trang web. Tt c nhng g ngi Iger lm l
th hin s tn trng ng Disney tp ch Economist vit. Mt cht tn trng cng c th
to ra thay i ln.
Cng nhn kin ca mi ngi
Mt c|ch cng nhn mi ngi l cng nhn kin ca h, nhng khng nht thit
phi ng thun vi kin .
|p li yu cu ca ai , bn c th ni: Ti hiu vn ca bn. Ti ~ tng
trong trng hp . Nhng rt tic, ti khng th l{m iu . Hoc bn c th cm n v
li mi ca h: Ti rt cm kch v bn ~ ngh n ti. Rt tic l ti khng rnh ri lc .
phn ng li hnh vi sai tri ca ai , bn khng nn buc ti h. Nu h ht thuc
trong vn phng, vic bn yu cu h dp tt iu thuc hon ton khng c s xc phm
v trong thm tm h~y ngh rng c l h khng bit quy nh. Bin cm ht thuc hi kh
nhn. Bn c th ht thuc ngo{i c khng? Thm ch khi h ~ nhn thy tm bin,
cch ni ny s lm h bt xu h, to cho h c hi thay i h{nh ng ca mnh.
Thng cm vi hon cnh ca mi ngi s gip bn c mi lin h vi h, v th bn
c th ni li T chi sau . Khi bo a chu khng nghch bao dim na, ngi d ~ ni:
Ch|u nghch dim lm n chy ht y! Chu c bit mt bao l}u con ngi mi tm ra la
khng? Sau , c gii thch cho ch|u khng nn t c|c que kh|c: Bi v chu bit n s
nh th no ri y. N rt nguy him v c th thiu tri mt cn nh{. D mun chu ha
s khng l{m nh vy na. Thay v phn ng bng s s hi v tc gin, c ~ to mi lin
h vi chu v tr tiu khin ca n, sau , c ~ ni Khng.
H~y h bit bn coi trng h
Ti ~ tng gp mt v ch huy cn c Hi qun M ti mt cuc hi tho Harvard.
ng ~ bay t cn c Nht n }y v mun ci thin k nng thng lng ca mnh.
Cui bui, ng ~ ng ln pht biu rng iu lm ng thy hng th nht l hiu c
tm quan trng ca vic th hin s tn trng. ng cht nhn ra rng l do khin ng gp
rc ri vi a con trai mi ln l{ ~ khng tn trng cu. ng quyt nh ci thin tnh
hnh bng cch cho con trai bit rng ng coi trng cu v tn trng kin ca cu, ngay c
khi hai ngi bt ng kin.
Nu li T chi g}y ra cng thng cho mi quan h ca bn, vic khng nh mi quan
h s c tc dng tt. Mt ngi bn ca ti sng ly thn vi v. Tnh hnh cng thng
n mc c hai khng th ngi ni chuyn vi nhau v vn ti chnh nhy cm. Anh thy
rng iu tht s c ch lc ny l khng nh mi quan h ca h trc khi cp n vn

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


khc. Lm r mi quan h cn quan trng hn l{ nhng vn sp chia r h. Anh
cng thy rng khi cng nhau lm nhng cng vic nh nh chun b mt ba n vi con
gi - iu nhc h v nhng g ~ gn kt h vi nhau s rt c ch.
Khng nh gi tr ca ngi khc c th mang li nhng kt qu tt p d{i l}u, nh
lm cho nhng ngi hai phe i ch nhau c th|i tn trng ln nhau. Hy lng nghe
Danna Smith, ngi ph|t ng chin dch ty chay v mi trng nhm vo Staples, tp
o{n b|n l vn phng phm ln nht th gii, v ~ b|n sn phm giy lm t g ca cc
c}y l}u nm: Chng ti ~ tu}n th mt iu trong sut chin dch to dng mi quan
h n ha vi nhng v l~nh o ca Staples. Chng ti c gng lm cho h hiu rng chng
ti coi trng nhng ngi lm trong cng ty h, v chng ti hiu ph hoi rng khng phi
l ch ca h.
C l }y l{ mt chin dch kh|c thng i vi cc nhm bo v mi trng, v h
thng coi c|c nh{ kinh doanh nh k th. N th hin s tn trng, mm mng vi ban
l~nh o cng ty nhng vn gi c th|i nghim khc i vi vn . Cui cng, iu
~ tht s mang li thnh cng khi thuyt phc c Staples thc hin cc bin php
thn thin vi mi trng. Hay ni theo cch ca Joe Vassalluzzo, Ph Ch tch ca Staples:
Tnh trng cng thng ~ c nhiu bin chuyn. Ti khng ni rng chng ti chp thun
mi vn nhng hai bn ~ c ting ni chung khi cng ngi ni chuyn vi nhau. Vn c
nhng bt ng nhng vn tr nn tch cc, c tnh hp t|c hn v{ th|i thay i theo
chiu hng tt hn. chnh l{ iu m s tn trng mang li.
Hy khin h ngc nhin bng s cng nhn
Mt trong nhng sc mnh ln nht m bn c chnh l kh nng khin ngi khc
ngc nhin ch bng mt c ch tn trng.
Hy lng nghe cu chuyn ca Troy Chapman, mt t nh}n m{ ti ~ c dp tip xc,
ngi ang l~nh |n nhiu nm t ti nh t lin bang. Chapman k li vic mt ngi {n
ng ~ c tnh y ti ra khi va h. i mt vi nhiu tnh hung tng t, ti thng i
ph theo hai c|ch: nhng b hoc chng i. Ln ny, bng nhin ti c mt la chn
khc. Ti vn cn nh s bi ri trong mt ngi {n ng khi ti bc khi va h, chm
v{o vai anh ta v{ ni: n ch? Ti ~ bc n sang bn, nhng ti khng li li. Ti ~ i
ph vi anh ta theo mt c|ch kh|c. Anh ta ~ thua, anh ta ni lm bm c}u g v{ tip tc
ro bc. Ti ~ ni vi anh ta bng th ngn ng m c hai chng ti u hiu: Ti khng
cn mt k th.
Thay v tn cng hoc nhng b, Chapman ~ l{m cho ngi {n ng kia ngc nhin
bng cch cng nhn anh ta nh mt ngi bn: n ch? Thc t, Chapman ~ thay i
tnh th t th hn sang tn trng. Tn trng l nhn t c t|c ng mnh m hn
nhng b v{ chng i. Chapman ~ khng chng i li m chp thun yu cu ca
ngi {n ng. l{ sc mnh chuyn ha ca s cng nhn.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Mt trong nhng h{nh ng cng nhn gy ngc nhin nht trong hot ng chnh tr
quc t l chuyn i ca Tng thng Sadat n Jerusalem nm 1977. Sadat ph|t biu trc
mt phng vin trong chuyn bay lch s : Nhng g ti mong mun t chuyn i n{y l{
bc tng ngn c|ch chng ti v{ Israel, r{o cn t}m l c g b. l{ chuyn ving
thm g}y kinh ngc i vi ngi dn Israel, cho n nay, khng mt v l~nh o rp no
cng khai cng nhn Nh{ nc Israel hay thm ch ch cng nhn s tn ti ca n.
Trong bi pht biu trc Quc hi Israel, Sadat ~ ku gi chm dt s chim ng
ca Israel trn lnh th rp ging nh ng ~ tng lm Cairo. Nhng trong b{i ph|t biu
n{y, ng ~ bt ng cng nhn s tn ti ca i phng: Israel l{ mt nc ~ c ton
th gii v{ c|c siu cng quc cng nhn. Ti mong rng chng ta s chung sng trong ha
bnh v{ an ninh m bo. ng to ra bu khng kh tn trng ln nhau khin cuc {m
phn ha bnh din ra sun s. Kt qu l hip c ha bnh c k kt, lc lng chim
ng ca Israel ~ rt ho{n to{n khi b|n o Sinai.
Bt c ai u c th s dng sc mnh ca s ngc nhin trong nhng tnh hung
thng ngy. Nu bn phi i mt vi nhng tnh hung kh x, nh, cng s hay
mt ni ln hn, m{ bn phi c gng to mi gn kt vi ngi kh|c nhng h li khng
lng nghe bn, bn nn hi bn th}n: iu g tng ng vi vic bay n Jerusalem? Ni
c|ch kh|c, h{nh ng no khin ngi khc sng st n mc sn s{ng ng thun lng
nghe li T chi ca bn?

A RA LI T CHI TCH CC THEO MT NGH TCH CC


Mc ch ca s cng nhn l to ra bu khng kh n ha khi bt u cuc ni chuyn
vi ngi khc.
Mt v ch tch ngi M Latinh ca mt cng ty ~ k v cuc hp cng thng din ra
gia ng, cc y vin ban qun tr v v Tng thng ca t nc. Cc y vin ban qun tr
~ sp xp cuc hp tho lun nhng mi lo ngi v vn kinh t ca t nc v{
xut nhng thay i cho cc chnh sch kinh t nht nh. Khi bui hp bt u, v ch tch
thy Tng thng ~ che giu khuyt im khi cc y vin nu ln mi lo ngi, a ra
nhng xut. Cm thy b cng kch, ng ta ~ ln lt cng kch tng ngi mt.
Do , v ch tch ~ l{m gi|n on cuc hp: Ti xin li ngi Tng thng, nhng chng
ta ang khng tp trung vo vn chnh. Nhng g chng ti phi lm l cm n ng v
nhng tin b |ng k trong cng cuc ci cch kinh t m{ ng ~ thc hin trong nhim k
u tin v xem cng ng doanh nghip c th gip g cho ng tip tc tin hnh nhng
ci cch ny trong nhim k th hai. Kt qu l v Tng thng ~ bnh tnh tr li, cuc hp
tip tc din ra theo d nh v cui cng, v Tng thng mi cc y vin ban qun tr tr
thnh nh ti tr cho cng ng doanh nghip cng vi chnh ph ca mnh.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Khi bn phi T chi, cch d nht l{ i v{o vn ging nh c|c y vin ban qun tr
~ l{m trong cuc hp vi Tng thng. Mi ngi c th hiu nh ca bn mang tnh xy
dng nhng h cng c th coi phn ng ca bn, ging nh v Tng thng ~ l{m, l{ s
phn i mang tnh c nhn. Bt u bng mt ngh tch cc cng vi s cng nhn l mt
cch khn ngoan.
Bn ~ l{m tt cng vic thu ht s ch ca mi ngi vo bi thuyt trnh. Nhng
v l{m n khng hp dn chng ta p dng theo c|ch n{y, mt kh|ch h{ng ~ ni
vi mt ngi tham gia hi tho ca ti, ngi ~ trch dn n nh mt li T chi hiu
qu. iu tht s khin ti cm kch. l{ li T chi thng thn, chnh xc v khng h
c biu hin tiu cc n{o.
Cch bt u mt bi din thuyt hiu qu l lch s yu cu s ch ca mi ngi:
Ti rt vinh hnh c ni chuyn vi cc bn hoc Ti c th xin mi ngi ch mt
lc c khng?. C|ch tip cn tn trng cho h c thi gian lng nghe bn v s khin
li T chi yu cu v s phn i hnh vi ca h d c chp nhn.
Khi mi ai tham gia v{o cuc tho lun c tnh cht xy dng, hy t ra thn thin
ging nh khi bn mi h i xem mt trn u. Ging nh mt ngi qun l lun n n
ci trn mi ni bng ging a phng ca ngi Scotland: H~y ni chuyn vi ti. Ti
c chuyn cn ni vi anh.
Khi bn mi h, h~y h bit rng iu s c li cho h ch khng ch ring bn.
Bn c th ni vi ng nghip: Chng ta nn tm c|ch l{m vic vi nhau hiu qu hn.
Vi ngi bn i, bn c th ni: Anh mun ni chuyn vi em chng ta c th hiu
nhau hn. H~y ni v tng lai tt p m bn mong mun cho c hai.

CHUN B, CHUN B, CHUN B


By gi, chng ta tin n phn cui cng ca bc chun b. Bn ~ a ra li gii
thch. Bn ~ khng nh li T chi. V bng cch th hin th|i tn trng, bn ~ khin
ngi khc chp nhn li T chi ca mnh.
Cho d bn gii n }u th cng khng c s thay th no tt bng vic chun b k
cng v luyn tp trc. H~y noi gng nh{ v ch quyn anh Muhammad Ali: Ti chy
trn mt qu~ng ng d{i trc khi thc hin nhng bc nhy di |nh n.
Bi v bn ~ c s chun b ni li T chi, ~ n lc bn phi a ra li T chi
tch cc ca mnh. By gi chng ta chuyn sang bc th hai.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Giai on II
BY T T CHI

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Bc 4
TH HIN IU BN NG THUN
Hy ging ngn cy kia lun hng ti mc tiu
ng vng, bm cht, vn thngUn ln cng ngn giV cm nhn s bnh yn.
Tng nh ti ngi gn b vi rng cyRichard St. Barbe Baker

a ra li T chi tch cc l{ im then cht ca c qu| trnh, i hi k nng v{ s kho


lo. N bt u bng mt s xc nhn (C!), tip n l thit lp mt gii hn (Khng) v kt
thc bng mt li ngh (C)

V d, h~y tng tng bn phi T chi li mi pht biu trc mt t chc v cng
ng: Ti rt vui khi nghe c tin t ng v{ cng rt vui khi bit t chc ca ng ang
lm mt cng vic c ngha. V l do gia nh, ti khng th m nhn thm cng vic khc
vo thi im n{y. Nm sau, nu ng vn nh n, ti s rt vui khi cn nhc v iu .
Cm n ng v ~ ngh n ti. Khi ~ c ngh tch cc th hin s tn trng v cng nhn,
bn nn T chi bng cch th hin iu bn ng thun - mi quan tm ca bn (gia
nh). Tip theo, bn nn xc nhn li T chi m{ khng l{m ngi kh|c ngh mnh b c
tuyt (Ti khng th m nhn thm cng vic khc vo thi im n{y). Sau , bn a
ra li ngh, mt gii php thay th (Nm sau, nu ng vn nh n). Bn bt u nh
th no th kt thc cng nh vy vn th hin s tn trng (Cm n ng v ~ ngh n
ti).

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Tt nhin, c|ch s mang li kt qu khng tiu cc. }y chnh l{ mt quy trnh gm


ba bc a ra li T chi tch cc da trn c s s tn trng.
Trong ba chng tip theo, chng ta s ln lt tm hiu ba bc, bt u t bc u
tin a ra li gii thch.

TI SAO CN TH HIN IU BN NG H?
Ti sao khng nn a ra li T chi ngay lp tc? Cu tr li l bn cn phi ngh ra
li T chi c th d d{ng c chp nhn nht.
Mt ngi {n ng c con trai hc Hc vin Khng qun. ng rt hnh din v iu
v{ t rt nhiu hy vng v{o a con. Tuy nhin, khi theo hc c mt na thi gian,
ngi con trai gi in ni vi ng: Con nhn ra mnh ~ la chn sai lm v con mun thi
hc. Ngnh hc ny s khng gip ch cho s nghip con mun theo ui sau n{y. Mc d
iu g}y sc v khin ngi cha tht vng nhng ng cho rng l{ li T chi thng
thn nht m ng tng nhn c. Ti sao?, ti hi. Bi v l{ mt iu thnh thc v
ng n, ngi cha tr li. Ngi con trai ~ a ra li T chi tch cc bi v n xut
pht t s tht anh bit mnh l ai v mun g cho cuc sng ca mnh.
Tr|i ngc vi cu chuyn trn, mt khch hng ca ti nhn c li T chi t mt
ng}n h{ng. Hp ng cho vay m chng ti tha thun bng ming ~ b hy v ngn hng
nut li. Nhn vin ngn hng gi in cho chng ti v{ ni: Ti gi thng bo vi qu
khch l chng ti khng th thc hin bn hp ng. Ti khng th gii thch nhng l do
khng phi do pha qu khch m c mt s vn kh|c. Anh ta khng gii thch thm. Ti
cm thy hon ton bt lc. Vic thiu li gii thch ~ khin li T chi kh chp nhn
hn.
Khi ti hi nhng ngi tham d bui hi tho ca ti v nhng li T chi t nht m
h tng nhn, hu ht u ni l{ nhng li T chi ca b hoc m khi h cn nh:
Khng. Bi v m ni khng!. l{ li T chi khng ch n cm xc ca ngi khc.
Nhng th{nh vin tham gia u l nhng ngi ln tui, a phn l{ l~nh o cp cao,
nhng h vn nh v nhng li T chi vi s tc gin. Ti khng bao gi tn thnh vi
c|ch i x nh vy, mt n qun l ~ ghi li v trc }y b m c ~ khng ng thun
cho c i sang ch}u ]u sau khi tt nghip trung hc ph thng.
Li gii thch ban u ca bn c hai mc ch: khng nh nh ca bn v ni
r vi ngi khc ti sao bn li T chi.
Khng nh

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Xc nhn iu bn ng thun s to ra c s chc chn cho li T chi ca bn. N
th hin l bn rt quyt tm vi nhng d nh ca mnh. Li gii thch lm cho li T chi
ca bn c sc thuyt phc v c sc nng.
Khi Nelson Mandela b bt Nam Phi nm 1964 v{ b a ra xt x v ti phn quc,
ng ~ kin quyt a ra li tuyn b trc ta, l{m ngc li li khuyn ca cc lut s,
nhng ngi ~ cnh bo rng li tuyn b ca ng c th khin ng phi lnh n t hnh.
ng tin rng c hi by t cng khai quan im ca mnh vi ngi d}n Nam Phi cng
xng |ng ng |nh i tnh mng. ng ni dng dc: Ti ~ cng hin c cuc i cho
cuc u tranh ny. Ti chin u chng li s thng tr ca ngi da trng v s cai tr ca
ngi da en. Ti lun p trong mnh l tng v mt x hi t do, dn ch m mi ngi
dn sng ha thun vi nhau, c c hi nh nhau. Ti sng v l tng v{ hy vng n tr
thnh hin thc. V nu cn, ti s cht v l tng .
Khng nh nh ca bn l mt hnh ng sng to. Bn ang thc hin bc u
tin to ra mt thc t mi. Mandela hiu iu ny v sn sng hy sinh tnh mng cho t
do cho tt c mi ngi. Nhng tin o|n ca ng ~ ng. Khng nh ca ng v c lp
~ to ra mt nh hng ln Nam Phi, v trn th gii cho n khi ng{y c lp tht s
n.
Bn cht ca Li T chi tch cc l khng nh m khng c tuyt - ngha l{ khng
nh nh ca bn m khng c tuyt ngi khc. Li gii thch ban u chnh l cha kha
t c s cn bng tuyt vi ny.
Gii thch l do t chi
Do mi ngi c th hiu sai li T chi ca bn v{ ngh ra nhng l do sai lm nn
gii thch chnh l{ c hi bn ni r l do khi a ra li T chi. l{ c hi bn th
hin bn khng c tuyt h, m{ n gin l bn ang c gng bo v nhng th quan trng
i vi mnh.
Hy xem xt cu chuyn ca mt quan chc cao cp, i du lch rt nhiu v{ thng
xuyn dng ba nh hng. ng mc bnh tim nhiu nm, v th ng khng th dng b
hay du n. Nhng khi yu cu thc n c bit ny ti c|c nh{ h{ng, ng thng khng
c |p ng. Nhng ngi bi bn tht s khng hiu yu cu ca ng v cho rng ng l
mt ngi lp d ch g}y kh khn cho h. Cn ng li b cm d bi nhng n m{ h
mang ra mc d chng tht s khng tt cho tim ca mnh.
V th, ng quyt nh gii thch l do ti sao ng yu cu h l{m nh vy. ng cm bt
vit ln khn n, ng thi ni lch s v dt kho|t: Nghe n{y, }y l{ ba n c hi cho
tim ca ti. Mn th nht phi hn ch 100%, mn th hai l 85%, v mn th ba l 65%.
B|c s ca ti ni nu ti n thm b v{ du, ti s cht. V th, ti mi yu cu mang c| i
v{ nng n m khng dng du. Ngi bi b{n ~ hiu ra vn v lm theo yu cu ca
ng.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Bn s lm th n{o a ra li gii thch c th? }y l{ ba cng c chnh m bn c
s dng bt c lc no: nhng li tuyn b c th trnh by s vic c tht; nhng li
tuyn b ti gii thch v mi quan tm v nhu cu ca bn; nhng li tuyn b chng
ti yu cu li ch v tiu chun chung. Khi bn ngh ra li gii thch, hy la chn mt
cng c hoc kt hp chng sao cho ph hp vi bn v hon cnh ca bn.

S DNG NHNG LI TUYN B C TH


Bn s cp n nhng hnh vi sai tri, gy xc phm, ngc ~i hoc nhng nhu cu
khng hp l, khng cn thit nh th no? Con ngi thng c h{nh ng v thc l ch
ngn tay v{o ngi kh|c: Sn phm cha c hon tt bi v nhm ca anh ~ mt qu
nhiu thi gian t chc v anh ~ to ra qu nhiu thay i.
Tuy nhin, nhng li co buc bn s l{m cho ngi khc cm thy b ch trch v phn
i. Mt c|ch n gin v hiu qu hn l{ a ra thng tin tng t, thay th bn bng ci
c th: Sn phm ~ khng c hon tt do c rt nhiu s thay i. Nhng tuyn b c
th tr|nh c vic quy kt ngi khc vi hnh vi ca h l mt. Nhng tuyn b c th l
li gii thch n gin cho mi vic. Khng li, khng ph bnh m hy thng thn nu
ln nhng s vic c tht. Ch : mt tuyn b c th khng nht thit phi bt u bng
c|i c th m{ l{ cn c vo s tht.
Bm st vo s tht
Do mi ngi c th c nhng quan im khc nhau v mt tnh hung, nn quan im
ca bn c{ng kh|ch quan, ngi khc s c{ng kh c c hi khng tha nhn n v n s
d dng tr th{nh c s cho cuc ni chuyn.
Bn ca ti, Katherine, ~ rt ra kinh nghim khi c cng Tom tham gia qun l mt t
chc tnh nguyn nh. Tom thng a ra quyt nh m khng bn bc vi c. iu ny
tht s khin Katherine bun v mt ngy, c quyt nh gp Tom ni chuyn: Tom, anh
lun vi v quyt nh m khng bn bc vi ti. Anh cc k thiu tn trng ti!. Tt nhin,
Tom phn ng li v mt cuc ci c v ch ~ xy ra.
Vi n lc dn xp vi Tom, Katherine ~ ngh ra c|ch kh|c. C bt u ni chuyn vi
Tom bng vic cng nhn vic lm ca anh v tp trung vo vn m vn cn c vo s
tht: Hai tun trc }y, mt tuyn b ~ c a ra trong bui hp m{ ti v{ anh ~
khng tho lun trc . Sau , v{o th su tun trc, lch lm vic trn trang ch ~
c chuyn sang mt trang khc. Ti nh l{ mnh ~ khng c thng bo v quyt nh
n{y. i mt vi s tht thng thn , Tom c th hiu chnh xc s vic n{o ~ khin c
tc gin.
im mu cht l thng thn v{ n ha ni ln h{nh ng sai tri m khng xc phm
n ngi khc. Hy lm cho s vic lun tt p v{ n gin.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Nu bn bun v ngi khc khng gi li ha, bn c th ni vi h: Bn ~ khng


gi li ha! Bn khng |ng tin!. Tuy nhin, nu bn mun h thay i trong c|ch c x,
bn khng nn cng kch h m ch nghim khc ni ln vn . H~y nhc nh: V{o ba
ti hm ch nht, bn ~ ni s rc vo th ba. Ti nay, khi ti quay tr li, ti thy rc
vn trong ga-ra v bc mi. H~y r r{ng v{ c th, cn c vo s tht.
Bi v T chi c ngha l tin xu i vi ngi nhn nn a ra li T chi l vic rt
kh thc hin. C mt cch khin ngi khc chp nhn n l{ cn c vo s tht. Charlie,
ti rt tic phi thng bo rng chng ti ~ quyt nh b nhim Al lm hiu trng. Quyt
nh ca chng ti cn c vo vic anh y c nhiu kinh nghim trong qun l. Nhng phm
cht ca anh cng rt |ng ca ngi, }y l{ mt quyt nh kh khn i vi chng ti.
Charlie k li rng mc d tht vng nhng anh cm thy l{ li T chi thnh thc v
anh ni: Ti ho{n to{n tn trng quyt nh cng bng . H ~ cn c vo s tht v
quyt nh ca h hon ton hp l.
i khi s thng thn cn phi c th hin ra. H~y nghe n{y, chng ta nn trung
thc, ng ch ni vi nh}n vin khi anh khng c thng chc. Anh ~ g}y ra mt s vn
nghim trng. Nh}n vin c th khng thch nghe iu n{y nhng cui cng anh c th
rt ra c v{i iu b ch, v{ iu s khin anh cm thy thoi m|i hn l{ b ng ch
trnh n. Hy trung thc v thng thn vi nhng ngi c th lm vic tt nu bn thng
cm v tn trng s thng thn.
Hy kht khe vi vn ch khng phi vi mi ngi.
Hy cn nhc li ni ca bn
Khng c nhim v n{o kh khn hoc quan trng hn vic hc cch ch ra hnh vi ca
ngi khc m khng ln n hay ch trch h.
Chic bng thng bo ca trng mu gio m con gi ti, Gabriela, theo hc ghi r
nhng iu cm k: khng x y, khng | nhau, khng m nhau, khng xc phm nhau,
khng cn nhau Hu ht chng ta khng x y, khng | nhau, khng m nhau, khng
xc phm hoc cn nhau khi a ra li T chi, nhng chng ta li thng cng kch ngi
khc bng nhng c|ch tinh vi hn, nh li ni, ging ni hay ngn ng c th. hon
thin bn thn, chng ta cn phi hc cch nhn ra t|c ng tiu cc ca nhng li ni v
nhng kiu li gin tip:
Nn ni nh nhng vi mi ngi.
Cch kt ti thng thng l s dng t nn hoc khng nn c lin quan n s ph
bnh: Bn nn hc c|ch c x tt hn! hoc Bn khng nn l{m nh vy. Mt cu trung
ha hn l{: C|ch c x ny s khin chng ta gp rc ri. C|ch ni vi mi ngi m
khng s dng t nn s khin ngi khc d dng tip thu thng ip ca bn.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Ngn ng ph bnh hoc ch quan.
Khi ch ra c|ch c x ca ngi khc, bn d sa vo vic ph bnh. Hy cn nhc nhng
li Katherine ni lc u: Tom, anh lun vi v{ng a ra quyt nh m khng bn bc vi
ti. Anh cc k thiu tn trng ti!. Vi v{ng a ra quyt nh l{ li ni ch quan c c
s ph bnh trong . Katherine buc ti Tom qu| nhanh. L{m trc l{ c|ch n ha hn
ni v c|ch c x . Tng t, cc k thiu tn trng l{ mt li ch trch. Katherine ~
quy kt ch xu cho Tom trong khi n c th khng tn ti.
S ph bnh thng c th hin r rng ging nh trong c}u: l{ mt yu cu
khng hp l, hoc Bn ~ c x rt t, hoc Tht nc ci! Tuy nhin, trong nhiu
trng hp, s ph bnh li b n i theo c|ch ho{n to{n tiu cc v{ |ng ph ph|n. Trong
mt cuc tho lun gia hai nhn vin v khon tin m h i hi cho nhng dch v c
bit ca mnh, ngi ny ni vi ngi kia: Ti khng mun nhn khon tin thp nh anh
gi . Ti khng thch ci kiu bc lt cht x|m nh vy. Anh ta nn ni nh nh{ng hn:
Ti tin rng dch v ca chng ta xng |ng nhn c mt khon tin cao hn.
Mc d ta s dng sc thi ca t ngm ph ph|n ngi kh|c nhng h vn c th
nhn ra. iu khin h cm thy tc gin, bt mn v khng hiu vn tht s l g. S
ph phn khin thng ip ca bn khng r rng. Cch hiu qu l{ a ra nhng cn c c
tht v{ cho ngi khc t rt ra kt lun. Thay v ni vi kh|ch h{ng: Yu cu ca ng
hon ton bt hp l, h~y cn c vo s tht: Nu chng ti lm theo nhng thay i m
ng yu cu, sn phm s n tay ng mun hn khong ba thng v chi ph s tng ln
khong 100.000 -la.
Nhng tuyn b r rng.
Ti thy anh cha bao gi hi lng vi thc n ti nu. Khng th g ti lm l anh
khng ch!, ngi v bc tc ni vi ngi chng.
C ang ni g vy?, ngi chng hi, C lun nhy cm. Dng nh mi th ti lm
u khin c phin lng.
Cn na, anh lun ti cho ti!, ngi v ni. V cuc ci v c tip tc nh th.
Nhng tuyn b r rng c th bc l cm xc ca bn nhng khng th hin r rng bn
cht ca vn hoc gip gii quyt vn .
Hy ch nhng t khng bao gi, lun lun, khng g c v mi th. }y khng phi l
nhng li nhn xt tht s m ch l nhng li ni qu. R rng, nhng li xc phm t
ngi ta vo mt tnh th m h khng th tho|t ra c. Do , mt sai lm c th sa
cha c li b thi phng thnh mt vn nghim trng. Theo bn nng, con ngi s
tr nn t v, bc b l do xc thc v l i li lm ca mnh.
Hy xem iu g s xy ra nu ngi v ch n gin ni ra s tht: Ti qua, em thy
anh thc n em nu cho ch. V ti nay, em thy anh cng l{m nh vy. Em cm thy b

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


tn thng. Nhng li l nh nh{ng c th l{m cho ngi chng tr li kh|c i, khin
cuc tr chuyn tr nn ci m.
Tm li, khng nn li hy ni s tht ci m nhng khng nn qu| th l. Hy ph
phn vn ch khng phi mi ngi. Ging nh c}u ch}m ngn: H~y ni nhng g bn
mun ni, hy cn nhc nhng g bn ni nhng ng ni ca n l{ g.

S DNG NHNG LI TUYN B TI


Mt cch rt hu ch truyn t li ni ca bn l s dng li tuyn b ti. Li tuyn
b ti l s din t kinh nghim ca bn ch khng phi khuyt im ca ngi khc.
Nhng li tuyn b ti cp n cm xc v nhu cu ca bn nn ngi khc kh c th
bc b chng.
Mt li tuyn b ti c th kt hp vi mt li tuyn b c th nh sau:
Din t s tht: Khi tnh hung X xy ra
Th hin cm xc ca bn: Ti cm thy Y
Th hin mi quan tm ca bn: Bi v ti mun hoc cn Z
V d nh khi Katherine gp li Tom mt tun sau, c ni: Ti xin li v ti ~ mt bnh
tnh. Khi mt quyt nh quan trng a ra m{ khng c s nht tr ca ti, ti tht s bun
v ti cm thy mnh b ng ngoi cuc. Ti mun mnh c mt vai tr n{o trong nhng
quyt nh. S kt hp gia ti v ci c th khng nhng ch r c|ch c x n{o ~ l{m c
bun m cn khin Tom d chp nhn kin ca c hn.
Ch rng, t ti trc mt li ph bnh s khng khin n t ng tr thnh mt li
tuyn b ti. Ti ngh rng bn l mt thng ngc khng phi l mt li tuyn b ti. S
dng t cm thy cng khng mang li kt qu tng t ging nh trong c}u: Ti cm
thy bn l mt k ni di. H~y ch nhng li tuyn b bn v chng gn ging vi nhng
li tuyn b ti.
Mt li tuyn b ti khng ch l mt s sp xp c hc ca nhng t khc nhau. Ging
iu v{ th|i ca bn quan trng hn bn thn nhng t c ni ra. Nu bn cm thy
tc gin, s hi hoc ti li, nhng cm xc rt d b l cho d bn c s dng nhng t
ng hay nht. l{ l do ti sao cn phi chun b trc li ni v n gip bn bin cm xc
tiu cc thnh ch nh tch cc.
Th hin cm xc ca bn
Nh{ th William Blake ~ vit vi s thu hiu su sc:

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Ti ~ rt gin bn:
Ti bc l s tc gin ca mnh, n tan bin.
Ti ~ tc gin vi k th:
Ti khng ni ra v s tc gin ca ti ln dn ln.
Nu bn mun th hin th|i khch quan khi ni ra s tht, by gi chnh l thi
im tt nht. Thay v ni: Bn lm ti tht vng hoc thm ch Tnh hung tht |ng
tht vng, h~y ni: Ti cm thy tht vng. }y l{ c hi bn ni ra s tht m bn gi
trong lng.
Khi ni s tht, khng nn khin ngi khc cm thy c ti li. Bn c th cm thy
mnh ng, nhng ng khng c ngha l{ phi chng minh rng ngi khc sai. Katherine
khng cn chng minh rng Tom ~ sai khi loi c ra khi nhng quyt nh. Li ni Ti
ng, anh sai c th tip din v khng dn bn n }u c. Thm ch, nu ngi khc r
rng sai lm, th vic a ra li ph bnh theo c|ch cng c th khng mang li kt qu.
iu quan trng hn vic ch ra ai sai, ai ng l{ bn tht s cm thy g v cn g, cng nh
ngi khc cn g, cm thy g.
Hy c trch nhim vi cm xc ca mnh. Khi Katherine mun c mt vai tr n{o ,
c ~ cng nhn vi Tom rng cm gic b ng ngoi cuc tht s l{ iu rt nhy cm i
vi c.
Din t v bc l cm xc ca bn mt cch c kim sot khc vi vic vi v trt
nhng cm xc . Theo c|c nh{ t}m l, khi mun ly li bnh tnh, vic trt cm xc ln
ngi khc l cch phn tc dng. S tc gin bc pht khng lm gim bt mc tc
gin, m{ thng l{m n tng ln v{ l{m ko d{i trng thi tc gin. Cch hiu qu l{ i ra
ngo{i ban cng bnh tnh suy ngh, sau gp li v ni vi h cm xc ca bn.
Ni s tht v nhng g ang din ra trong bn c th c t|c ng tht s i vi ngi
khc v hon cnh ca bn. Hy lng nghe kinh nghim ca mt gi|o vin n t Impact
Bay Area, mt t chc tuyn truyn cho ph n cch bo v bn thn khi s tn cng: Mt
trong nhng sc mnh ln nht ca vic phn i l n lt ty v b ngoi m nhng tn
tn cng dng che y nhng hnh vi bo lc. Chng lm ra v l nhng g ang din ra
l{ iu bnh thng trong x hi. Bng cch ni ra s tht, s phn i s trit tiu c
iu . Thc t, ni ra s tht (v d: Ti cm thy khng thoi mi v tri ~ khuya v{ anh
ang ng qu gn ti. Anh c th li li c khng?) thng lm cho tnh hung bt cng
thng. N c ngha l{ bn ~ sn s{ng bo v s ng n ca mnh thay v h hnh
ng theo cch ca h (v d, Anh ~ buc ti phi l{m nh vy).
Bn c th bc l c cm xc tiu cc ln tch cc. Mt ngi qun l k li: Khi kh|ch
h{ng i hi gim gi| qu| |ng, ti ni: Chng ti cm thy rng nhn hiu v cng ngh

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


ca chng ti rt |ng gi|. iu gip kh|ch h{ng hiu rng chng ti tht s coi trng
nhn hiu ca mnh v khin h cng c th|i tng t.
Th hin mi quan tm ca bn
Khi bn ni ra cm xc ca mnh, bn c th gii thch mi quan tm ca mnh n
gin, r rng.
Con trai ti Chris ang hc i hc, khi v thm nh{ mt tun, ~ k cho ti nghe v hai
li T chi ca hai c gi tr m{ n thch. C g|i u tin ~ nh mt ngi bn ca mnh
by t vi con trai ti rng c khng c hng th vi mi quan h . iu khin Chris
cm thy rt l c nh th vn sai tr|i n mc khng th tho lun ci m. N khng
cn ngh v mi quan h v{ cm thy xa cch vi c g|i .
C gi th hai T chi theo cch tch cc hn. C n gp Chris v ni rng mnh mun
ni chuyn. Trong bui ni chuyn, c ~ gii thch v mi quan tm ca mnh. C cm thy
mnh cn phi m rng mi quan h x hi nn cha sn sng cho mt mi quan h lng
mn. C ni mun duy tr mi quan h bn b vi Chris. Mc d tht vng nhng Chris vn
cm thy gn gi vi c g|i nh mt ngi bn.
S khc bit gia hai li T chi l li tuyn b ti m c gi th hai s dng gii
thch cho mi quan tm tht s ca mnh. C y va ni r c quan im ca mnh va
cng c c mi quan h bng c|ch a ra li gii thch chn thnh v trung thc.
a ra li gii thch c th c tc dng thay i, c bit i vi nhng ngi hay d
xt v trnh n. Mt ngi bn ca ti l{ Frances c chn o|n mc bnh ung th v. C
cm thy b|c s phu thut ~ khng cha tr cho c tht tt, c phi ch i hai tun
trong lo lng. Lc u, c chp nhn tnh trng cha tr ti t ny v s b|c s khng chm
sc mnh. Nhng sau , c quyt nh ni thng vi b|c s v s tht, v nhng iu c suy
ngh: Ti xng |ng c chm sc tt hn v{ ti khng cn tin tng vo ng na.
Frances khng ch trch m{ n gin ch l bo v mnh v khng nh mi quan tm ca
mnh.
Kt qu cui cng ra sao? Thng thn ni ra yu cu ca mnh em li cho Frances cm
gic thoi mi, t tin v trn tt c l lng t trng. C ~ i tm mt b|c s phu thut khc
v{ c mt i ng b|c s trong m, nhng ngi ~ vch ra biu chm sc v{ iu
tr. Ngi y t ca b|c s phu thut u tin ni vi Frances rng, c rt vui khi Frances
ni ra s tht v s thng thn ca Frances ~ l{m cho mi th tr nn tt hn, gip ch hn
cho nhng bnh nhn tip theo.
i khi bn cm thy do d hoc lo lng v c|ch ngi khc phn ng vi li T chi
ca bn. Khi , h~y nhc nh mnh rng bn khng chu trch nhim v phn ng ca bt
c ai. Bn ch chu trch nhim v vic ni ra r rng cm xc v nhu cu ca bn, v{ a ra
tuyn b Ti |ng c trn trng, cn ngi khc phn ng nh th no l ty h.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

S DNG NHNG LI TUYN B CHNG TI


Nu bn cm thy khng thoi mi khi ni ra mi quan tm ca mnh v lo lng rng
li T chi ca bn mang tnh c nhn, ch k hoc i ngc li tinh thn ng i, bn c
th chuyn cch ni t ti sang chng ti. Hy yu cu mt li ch chung, mt nguyn tc
chung hoc mt tiu chun c th chp nhn. Hay ni cch khc, hy s dng li tuyn
b chng ti.
Ku gi mi quan tm
Mi quan tm ca bn t khi l ca ring bn m c th bao hm c mi quan tm ca
mt tp th ln nh gia nh, t chc hoc cng ng. V d, bn c th khng cm thy
thoi mi khi ni vi kh|ch h{ng: Ti khng th lm sn phm theo yu cu ca qu khch
v iu s lm gim li nhun. Song bn c th nh hnh li ch ca mnh sao cho ph
hp vi yu cu ca kh|ch h{ng. duy tr mc gi thp m qu khch mong mun, ti
khng th a ra nhng sn phm theo yu cu. Nu qu khch quan tm, chng ti c mt
gii php s dng nhng thnh phn c sn c th gii quyt vn ca qu kh|ch.
Hy xem cch mt ngi qun l, tng tham gia bui hi tho ca ti, gii thch vi cp
trn ca mnh ti sao c khng chp nhn mt cng vic mi bng cch ni ln khng ch li
ch ca c m ca c nhng nh}n vin kh|c trong cng ty: Ti l{m vic cho mt cng ty ln,
ni kh c th T chi li ngh cng vic mi v c rt t c hi thng tin trong mi
trng . Ti va m nhn mt v tr mi, ti ~ mua nh{ mi. Hm th nm, cp trn
gi cho ti. H mun ti bay sang M vo th s|u phng vn v bt u cng vic vo th
hai. Ti s lm vic b phn ch to, v tr m{ ti ~ c 12 nm kinh nghim. Ti ni: Ti
cn mt m suy ngh v iu . H ni khng th v h ~ t v bay vo ngy hm
sau. Ti li ni: Cho ti mt gi suy ngh. V{ h ng thun.
Ti ngh nu ni khng, ti s t |nh mt c hi c lm mt v tr mi. Ti phi
lm th n{o T chi m vn c li cho cng ty? Ti ~ suy ngh v iu mt gi v sau
gi li cho h. Ban u, ti cm n h v ~ c}n nhc ti vo v tr . Sau , ti ni rng
ti ~ c c hi lm vic b phn ch to v nu tip tc m nhn cng vic ny ti s
cn tr c hi m{ ngi khc tht s cn n thng tin trong cng ty. Cui cng, ti ni
rng ti s d{nh c hi n{y cho ngi tht s cn n n. Vic n{y ~ xy ra 5 nm trc.
V k t , ti ~ c rt nhiu c hi khc.
Da vo tiu chun chung
Mt cch khc khin li gii thch ca bn c th thuyt phc ngi kh|c l{ cn c vo
nhng tiu chun hoc gi tr chung nh s cng bng, bnh ng hoc cht lng.
Hy xem xt mt v d do nh nghin cu qun l Jim Collins v{ ng nghip tin hnh
nghin cu. Khi tr th{nh Gi|m c iu hnh ca Abbott Labs, mt cng ty khng my

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


ting tm trong ng{nh dc, George Cain nhn thy mt trong nhng l do khin cng ty
hot ng trm xung la do mot so ngi co chc quyen trong cng ty thng tuyn dng
nhng th{nh vin trong gia nh bt chp nng lc ca h ra sao. Cain khng c kh nng
truyn cm hng nhng ng c mt th cn mnh hn, l{ tiu chun khuyn khch,
Collins vit.
Mc d Cain l con trai ca v ch tch Abbott trc }y nhng ng vn quyt tm xo
b thi quen s dng mi quan h thn thch bng vic a ra tuyn b chng ti v la
chn nhng ngi c t{i nng. Cain tuyn b r rng vi mi ngi, bao gm c h hng
ca mnh rng h c th tip tc cng vic nu tht s c kh nng. Trong sut thi gian
Cain nm gi cng v n{y, nhng cuc t hp vui chi rt t khi din ra. Nhng cui cng,
c|c th{nh vin gia nh rt hi lng vi kt qu ti chnh ca cng ty nh chnh sch chn
ngi ti, khng da trn mi quan h thn thch m Cain thc hin. Chnh sch ca Cain ~
gip Abbott Labs tr thnh mt cng ty vn hnh hiu qu v{ t li nhun cao.
Trong mt v d khc, vic yu cu nhng tiu chun chung ~ l{m lng du mt s
kin quc t trong sut cuc khng hong tn la Cuba nm 1962 m{ c th dn n mt
cuc chin tranh th gii. Cu chuyn n{y ~ c a ra chng trc. Trong s nhng
s kin gy chn ng, c l s vic c bit n t nht l s kin mt chic tu ngm ca
Xvit c trang b ng li ht nhn ln di Bc i T}y Dng. Mt chic tu chin ca
M ~ ln su xung tm chic tu ngm v c gng y n ln mt nc c th theo
di du vt ca n. Thuyn trng ngi Nga cho rng vi vic lm nhit tng cao v tu
cn kit oxi, nh ca tu chin M l mt cuc tn cng mang tnh cht tr a. V th,
ng ~ yu cu cho n nhng qu bom ng li ht nhn.
Th tc ca Hi qun Nga tiu chun ng x chung buc hai quan chc khc phi
ng thun vi yu cu . Mt v ph thuyn trng lp tc ng thun: Chng ti s cho
n chng ngay by gi! ng ht ln: Chng ta s cht nhng chng ta s cho chng
chm xung! Chng ta s khng lm nhc hi qun ca ta! Nhng ph thuyn trng
Vasili Arkhipov ~ T chi nhc nh hai ngi rng Lut Hi qun ch cho php n khi v
tu ngm b chc thng nhng thc t n khng b thng. Arkhipov l{ mt ngi cng
quyt, mt ngi bn thn ca ng ni. V thuyn trng ~ mt bnh tnh. Tnh hung
rt cng thng, mi ngi t ra bc tc. Nhng ri h ~ bnh tnh tr li.
Nu qu bom ng li ph|t n, chin tranh ht nhn c th ~ xy ra, Robert
McNamra ~ bnh lun v s vic 30 nm sau . Mt ngi {n ng bnh thng ni
Khng ng lc, ng c|ch c th cu c th gii.

TH HIN IU BN NG THUN M KHNG CN GII THCH


Nu li T chi ca bn n gin ch th hin cm xc, bn khng cn phi a ra
bt c l do no. V d, h~y tng tng bn ang cm thy khng thoi mi v vic cho
mt ngi bn vay mt khon tin ln. Bn ngh ra l do khng thc hin vic : Ti c

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


th cn s tin , V ti s bun nu c y pht hin, Ti khng mun nhc bn nu bn
qun khng tr li ti, Khng c l do n{o tht s ng vi vn , v ch n gin l bn
khng cm thy thoi mi khi cho vay tin. }y l{ lc tin vo trc gic ca bn hay ni
cch khc, n l mt l do thch hp T chi, thm ch n l l do duy nht. V th hy cn
nhc vic ni: Ti xin li. Ti khng cm thy thoi mi khi lm vic , hoc Ti xin li.
Ti khng th l{m nh vy. V{ h~y chm dt n }y.
Nu ai yu cu bn lm mt vic m bn khng mun lm, cu tr li thng thn
nht l{: Ti khng thch l{m vic . Th l{ . Khng cn phi a ra l do hay ni di
dng khin cho li T chi ca bn mt i sc nng, khng cn phi ko di thi gian v ch.
Hy gii thch ngn gn v thng thn. Cng ngn, cng hiu qu.
i khi c|ch gii thch tt nht l khng ni g c. C mt cu ni ca cc thnh vin
trong chng trnh Al-Anon l{: Khng l{ c}u ni ho{n chnh nht. Trong nhng trng
hp nht nh, n c ngha l{ bn khng cn phi gii thch li T chi ca mnh. V d, nu
bn khng mun ung ru, bn khng cn phi gii thch, ch cn ni: Khng, cm n l{
. Bn bit li gii thch no l cn thit nhng i khi bn gi n cho ring mnh v n l
vn ca bn ch khng phi ca h. Nh nhip nh Philippe Halsman rt c kh nng
thuyt phc nhng ngi ni ting cho php anh chp h trong t th nhy ln. Richard
Nixon, J. Robert Oppenheimer, Grace Kelly, Duke v Duches ca Windsor cng rt nhiu
ngi ni ting kh|c ~ ng thun chp trong t th . Mt hm, khi Halsman chp bc
cui cng ca ngh s piano Van Clinburn, anh ~ yu cu ng nhy nhng ng T chi.
Halsman ni: Ti xin php hi ngi ti sao ngi li khng mun nhy. Van Clinburn t tay
ln vai anh, nhc cm v{ ni: Khng c li gii thch no }y c.
Halsman rt n tng vi cu tr li rt cng quyt v{ anh ~ lin tc chp Van
Clinburn trong t th . Anh t n v tr ni bt trong cun sch nh ca mnh v nhng
ngi ni ting nhy di tiu Van Clinburn s khng nhy. Halsman hiu rng Van
Clinburn ~ khng nh mi quan tm v yu cu ring t ca mnh. l{ l do ti sao
Halsman cm thy vui v hn l{ b xc phm mc d cu tr li khng c li gii thch.

IU BN NG THUN L MT TUYN B Y GI TR
Khi bn by t iu bn ng thun xut pht t trong lng v{ cn c trn nhng
nguyn tc ca bn, n c th thay i c|ch ngi khc chp nhn li T chi ca bn.
Trc }y, Bob Woof, mt nh hot ng xut sc trong lnh vc th thao ~ k cho ti
nghe mt cu chuyn c thc.
Khi ngi sao bng r Larry Bird chun b bt u s nghip chuyn nghip y thnh
cng, Bob Woof nhn c mt cuc in thoi t y ban ca nhng ngi xut chng th
trn ca Larry Bird Terre Haute, Indiana hi v vic liu ng c mun l{m nh{ i din
cho Larry Bird. Tt nhin Bob Woolf ng thun v{ bay n th trn thc hin mt cuc
phng vn di tm ting ng h vi y ban bao gm gi|m c th thao ca trng i hc

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


a phng, gi|m c ng}n h{ng a phng, ch ca hng bch ha v nhng ngi cao
tui khc th trn. Sau nhiu thng cn nhc h{ng trm ng c vin, y ban ~ gim dn
danh sch t 25 xung 15 v cui cng l{ 3 ngi. Bob ~ c cuc phng vn cui cng
Terre Haute v mi vic tin trin rt tt. ng ~ gi in v cho v Boston ni rng ng
chc chn s c c cng vic .
Ngay khi ng cp my, nhng ngi trong y ban bc vo phng ngh ca ng v ni:
Chng ti mun bit ng s yu cu mc lng bao nhiu khi l{m i din cho Larry H~y
ni r cho chng ti bit con s m ng mun. ng Katz (mt ng vin kh|c) ~ ni cho
chng ti bit con s ca ng y v chng ti mun bit con s ca ng.
Bob cm thy bng mnh tht li. Trc }y, khi l{m vic vi nhng khch hng khc,
ng lun lm vic da trn t l phn trm ch khng phi mt con s chnh xc v vic
c li cho tt c mi ngi.
Bob tr li, Ti hiu ti sao mi ngi li hi ti v ti tn trng mun ca Larry.
Nhng ti mun lm vic vi Larry theo c|ch m{ ti ~ l{m cng nhng ngi khc. Cui
bui thng lng, khi Larry c hp ng, chng ta s nht tr v chi ph. Ti khng th
a ra ngay b}y gi. N s khng cng bng vi cc khch hng khc ca ti nu ti thay
i lm vic vi Larry. Ti rt mun c i din cho anh y. Ti cn nhc k c hi c
bit n{y. Nhng ti khng th a ra c}u tr li m cc ng yu cu.
Hay ni c|ch kh|c, Bob ~ gii thch trc khi T chi.
Ch tch y ban nhn Bob. V}ng, chc chn ng bit c nhng kt cc c th xy ra,
ng ni. Chng ti yu cu ng mt ln na, h~y a ra con s c th v chng ta c th kt
thc vic ny. Ti phi ni rng khng c n, anh s khng th l{ i din cho Larry Bird.
Hy cho chng ti mt con s.
Bob ly mt hi tht d{i. Ti khng th l{m nh vy. Ti ch c th nhc li rng mc
i hi ca ti s hp l v ti s lm vic chm ch. Nhng ti s i x vi Larry Bird
khng khc g so vi nhng ngi khc v ti chp nhn kt cc.
H ~ bt tay v nhng thnh vin y ban ra khi phng.
Bn ch c th ng v nhn v pha cnh ca tht l}u, Bob nh li. Ti cm thy
mnh ~ ng nhng li tic nui. ng ~ gi v cho v v{ ni: Em khng th tin chuyn g
~ xy ra }u. Lc con trai ng ~ nghe m|y v{ cu ~ c gng an i ng: n ri cha !
Con t ho v cha. Cha vn gi ng nguyn tc ca mnh v con mng l{ cha ~ l{m nh
vy.
Nm pht sau, in thoi reo.
Bob, ti l{ Lu Meis. Ti mun thng bo vi anh rng chng ti ~ quyt nh. Chng
ti khng nn bt anh phi ch n ng{y mai.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

V}ng?, Bob gng mnh ch i tin xu n vi mnh.


Chng ti ~ quyt nh chn anh.
Bob khng tin vo tai mnh na: ng ang a y {!
Khng, Bob, Meis ni, Chng ti bit anh ~ b ra nhiu thi gian v sc lc n
}y, bit rng anh mun bao nhiu, v{ n c ngha vi anh nh th n{o. Chng ti ~
quyt nh rng nu anh ng v pha chng ti theo c|ch m{ anh ~ l{m, h~y nm gi v tr
v{ tin bc, anh l{ ngi m chng ti mun thng lng cho Larry cng vi Red
Auerbach.
Hay ni cch khc, h mun mt ngi i din c th ni Khng thay cho mt li ni
C.
Tm li, cch m bn bt u mt li T chi l{ a ra li gii thch. Li gii thch c
th c dng ca mt li tuyn b c th, li tuyn b ti, li tuyn b chng ti hoc kt
hp. Bn khng nn li hay l{m ngi khc xu h. Bn khng c tuyt h. n gin l
bn khng nh mi quan tm, nhu cu v gi tr ca mnh.
Li gii thch ca bn tht s l mt li ni gi tr. Bn ang khng nh gi tr ca
mnh. N c th l gi tr ca bn vi t c|ch l{ mt con ngi; trong trng hp c tnh
thng mi, n c th l gi tr sn phm, dch v hay nhn hiu ca bn; trong trng hp
ln hn, n c th l nhng gi tr nh}n c|ch v{ o c. Cui cng, bn ang ni C vi vn
tht s.
Sau li gii thch l li T chi. l{ trng tm ca chng sau.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Bc 5
KHNG NH LI T CHI
a ra li t chi nu xc nh c iu bn ng thun sau .
Stephen R. Covey

Bn ~ th hin iu bn ng thun, v{ ~ n lc ni li T chi. }y l{ phn chnh


ca b quyt ni li T chi tch cc. Hnh ng cn thit khng nh li T chi ca bn
rt n gin. Bn ch cn thit lp mt ranh gii r rng v chc chn.

SC MNH CA LI T CHI
Li T chi rt cn thit trong cuc sng. Mi c th sng u cn nhng ranh gii
bo v mnh. tn ti v pht trin, mi ngi v mi t chc cn c kh nng ni Khng
vi bt c iu g e da n s an ton, phm cht v s trong sch ca h.
Khng l t th hin trt t, k cng. Nhng quy tc v lut l thng c th hin
di dng ca nhng iu Khng. V d, trong s mi iu rn dy trong Kinh Thnh, c
t|m iu bt u bng t Khng. Gi tr ca t Khng rt r rng v c th. H~y ngh n s
khc bit gia vic ni vi mt a tr: H~y tn trng bn trong lp vi vic ni: Khng

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


|nh nhau!. Khng hng n vn tht r r{ng v{ n gin, th hin chnh xc nhng
g bn mun ni.
Ti ~ tng nhn thy mt cu b ang khc trn s}n trng mu gio m con gi ti
cng theo hc. Bn b cng lp ~ cu ta ngi trn mt chic lp c treo trn cy. Cu
b mun xung nhng cu khng th th hin cm xc ca mnh. Khi ti nhn thy, c gio
ca cu b ~ ra can thip. C nh nhng bo cu h~y ni ra suy ngh ca mnh. Cu b lp
tc ni: Khng u na! Khng u na!. Khi nhng a tr khc dng li, mt cu b rng
r hn ln khi pht hin ra sc mnh ca t Khng. l{ khonh khc trong i khi mi
ngi hiu c sc mnh ca li T chi thit lp mt gii hn an ton.
Nhng t Khng cn c li ch vt trn c s an ton v k cng. Khi ci nho
nhng a tr ln u tin hc cch s dng t Khng, chng ta qun mt iu quan trng
l{ chng ang dn pht trin. Bi v l{ lc chng tr nn t lp v hc cch to ra nhng
ranh gii. Chng ang bt u nhn nhn xem mnh l ai v khng l ai. Nu bn lng nghe
chm ch ng sau t Khng ca nhng a tr Khng, con khng mun n c|i !
Khng, con khng mun mc c|i ! Khng, con khng mun n ! bn nghe c
nhng g? Con l{ mt c nhn! Con c nhng cm xc ca ring mnh. Con c quyn quyt
nh. Con l{ con. Mt sinh linh nh b ang tuyn b v s tn ti c lp ca n. Hc cch
ni Khng cn thit cho s pht trin ca mi ngi.
Khng l t khng nh chnh bn thn, ci ti, hoc thng hiu ca bn. Nu bn
khng th ni Khng, ngha l{ bn khng c thng hiu bi v thng hiu ca bn c
x|c nh bng vic bn T chi iu g. Khng l mt nguyn tc la chn cho php khng
nh bn l ai hoc khng l ai. T Khng to cho bn mt c tnh ring v mt s khng
nh khin cho th gii tr nn a dng hn.
Bi v chng ta thng s dng t Khng th hin quyn hn ca bn thn nn c
xu hng l chng ta qu lm dng t Khng khin chng b hiu l c tnh xc phm hoc
li s dng chng qu t, iu th hin s do d, khng quyt o|n. Vn chnh l lm
th n{o s dng n ng c|ch. L{m th n{o bn vn cng quyt m khng qu nng
ny.

HY CHO LI T CHI TUN THEO T NHIN


Cch gii quyt l s dng t Khng mt cch t nhin.
Mt t Khng t nhin thng rt n gin v thng thn. Ti ~ nghe nhng t
Khng rt t nhin t con gi ti khi chu cn nh. Khi con g|i ti ni Khng, dng nh
l{ t t nhin nht trn th gii. Khng, con khng mun ni chuyn by gi, cha . Con
ang chi. Con c th i chi b}y gi c khng cha? T Khng ca con gi ti tht t
nhin. N trong sng, khng b ni s hi ch ng. N trung thc, r rng v chnh xc.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


T Khng s kh ni ra hn khi chng ta gi{ i; khi cm xc v nhng ng c ca
chng ta tr nn phc tp; v khi nhn thc ca chng ta v hu qu tr nn nhy bn hn.
Nhng nu bn lm theo quy trnh ny th vic ni Khng s d d{ng hn theo ngha n{o
. Bn ~ c nhng bc chun b cn thit. Bn ging nh mt vn ng vin ~ luyn
tp k cng. By gi, trong cuc ua, ~ n lc thu v nhng thnh qu sau nhng thng
ngy luyn tp chm ch.
H~y cho li T chi tun theo t nhin. Hy xut pht t li gii thch chn thnh,
t s tn trng, li T chi ca bn s r rng, chnh xc v trung thc.
H~y li t chi xut pht t iu bn ng thun
C l, iu quan trng nht lun gi trong u khi bn ni Khng chnh l li khng
nh ca bn mi quan tm, nhu cu hoc gi tr m bn ang mun bo v. Hy nh
Khng l mt cch ni khc ca C.
H~y xem ngi m bo v con g|i mnh nh th no khi gio vin yu cu chu chuyn
lp:
Gio vin: Ti rt tic tha b{ Taylor nhng Courtney khng th theo hc lp hc
chuyn v cc mn x hi. Chu khng thuc v ni n{y.
Ngi m (vi ging iu thng thn): Khng. Courtney c quyn hc nh bao a tr
khc. Chng ti s tm c|ch gii quyt vn ny.
Gio vin: Nhng ch|u khng theo kp cc bn trong lp.
Ngi m: Courtney gp nhiu kh khn, nhng ti m bo chu s hc tt.
Gio vin: Nhng ri chu s chn hc.
Ngi m (bnh tnh v kin quyt): L do khin chu chn hc chnh l do c ~ ni
vi chu rng chu khng thuc v lp hc ny.
Courtney ~ li lp v hc tt.
Li T chi ca b m xut pht t nhin t li khng nh mong con gi mnh khng
cm thy b b ri. Ngi m ~ khng xc phm ngi gi|o vin: C gi|o ang i x
khng cng bng vi con g|i ti! C ~ ni vi chu rng chu khng thuc v lp hc n{y.
Thay v{o , ngi m cng quyt bo v quyn c hc cng vi bn b ca Courter.
Ngi m khng chi b nguyn tc m ch kin quyt bo v quyn li ca con gi mnh.
Trong cu chuyn ny, li T chi t nhin khng cng nhc m th hin mt lp
trng vng chc xut pht t nhng mi quan t}m ng n. Hy nh: bn ang s dng
s chnh xc, c th v sc mnh ca mt li T chi bo v quyn li.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

H~y tng tng li T chi ca bn khng phi l mt bc tng m l mt gii


hn bo v nhng g tht s quan trng. Mt bc tng to ra mt hng ro hu hnh
gia hai pha, cn mt gii hn cho php hai pha nhn nhn nhau v gn kt vi nhau trong
khi vn thit lp c nhng gii hn chc chn.
H~y li T chi xut pht t quyn hn ca bn
Cc nh ngn ng hc phn bit gia nhng li ni miu t mt tnh hung v nhng
li ni khin thay i tnh hung. H t tn cho loi sau l{ li ni c tc dng bin i.
Mt v d in hnh l{ khi hai ngi ng trc mt v mc s v{ ni: Con ng thun.
Cm t Con ng thun khng miu t cm xc ca h m l mt hnh ng l{m thay i
tnh trng hn nhn ca h t c thn sang lp gia nh.
Tng t, khi bn a ra mt li T chi tch cc, khng phi bn ang miu t cm
xc hay mi quan tm ca mnh m l bn ang a ra li cam kt vi tng lai ca mnh.
Khng phi l bn ang T chi. Bn ~ sn sng bo v bng quyn hn c nhn ca mnh.
Ch nh ca bn rt r rng v bn ~ chun b tin h{nh phng |n d phng nu cn
thit. Vi s cam kt , bn ang to ra mt ranh gii hon ton mi.
Bn ti David, mt ngi M bn a thc hin nghi l tn gio theo truyn thng ca
t tin bng cch xy nhng ngi nh{ c si m bng hi nc c kt cu nh phng
tm hi vng hoang d~, l{ ni h s cu nguyn khi no h cm thy sc nng. Mt
ma h kh hn, chnh quyn a phng nghim cm t la v lo lng nguy c ch|y rng
c th xy ra. David ~ rt cn thn vi la. Anh khng bao gi ri mt khi ng la v
lun m bo c ngi phi canh chng ngn la ng{y cng nh m. Khi nh}n vin cu
ha yu cu David phi ngng thc hin cc nghi l la, anh rt bc tc. Anh h thp ging
gii thch v ni mt t Khng ko d{i. Khng Chng ti s tip tc thc hin nghi l nh
~ l{m trc khi ngi chu u xm chim. Canh chng ngn la ch|y qua m l{ tp tc
linh thing ca chng ti. Chng ti cha bao gi gy ra chy rng v s khng xy ra
iu . ng c th quan st s phng ca chng ti nu ng mun. Sau , khng ai
l{m gi|n on nghi l ca David na.
l{ mt li T chi dt kho|t, bnh tnh v{ r r{ng. Hu ht thng tin c th c
chp nhn nu bn vch ra mt ranh gii. Bn khng xut hay ni v mt ranh gii m
tht s bn v ra bng quyn hn xut pht t s cam kt ca bn. Bn ang to ra mt
thc t mi.
Hy xem xt v l{m n m{ nht thit phi a ra li T chi vi mt khch hng ch
cht. Sau qu| trnh thng lng ko di su thng vi mt khch hng, chng ti bn bc
vi nhau v gi cui cng. Chng ti ~ mt ba n bn tun chun b, cn nhc v yu
cu ca kh|ch h{ng. Gi|m c ca chng ti ~ ch th}n gii quyt vn . Sau khi ng
ni: }y l{ gi| cui cng, kh|ch h{ng li tip tc thng lng v yu cu nhiu hn. Gi|m
c |p li bng ging bnh tnh v{ thuyt phc: C l ng{i ~ khng nghe thy li ti. }y
l gi cui cng m{ chng ti a ra. Hai ngi dng cuc ni chuyn trong khong nm

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


gi}y. Kh|ch h{ng ni: H~y ti gi hi c vn ca ti tho lun v mt s iu khon.
By gi h ~ |nh gi| cao chng ti v{ nhng g chng ti lm cho h.
V gi|m c ~ vch ra mt ranh gii. ng ~ a ra cam kt ca mnh, a ra tn hiu
rng ng chun b s dng k hoch d phng gii quyt thng v c bit n{y v{
tm n khch hng khc. Bn khng cn phi ni ra k hoch d phng nhng n phi
c ngm hiu cng c gii hn m bn ang thit lp. Khi t ra mt gii hn r rng,
ngi khc c th cm thy thoi mi v kt qu t c c th gy ngc nhin. V khch
h{ng trong trng hp n{y ~ cm thy thoi m|i hn v ng bit rng mnh ~ c c
mt thng v tt.
S dng mt ging iu r rng, hp l s c ch cho vic a ra cam kt, ging nh
David v v gi|m c ~ l{m. Bn khng xc phm m ch n gin l ni ra mt s tht,
thit lp mt gii hn r r{ng phn ng li vi yu cu v{ th|i ca ngi khc.
Bn khng cn phi qu|t ln ngi khc nghe thy li T chi ca mnh, cng
khng cn phi qu d dn, m ch cn gi ging iu bnh tnh, r r{ng, chc chn. Mt li
T chi bng ging iu thp c th th hin s cng quyt hn l{ khi cao ging.
ng thi, bn vn c th t ra lch s v cng quyt. Bn ti Stephen k v vic anh
~ tnh c nghe v anh, Sandra, ni chuyn in thoi tr li yu cu lm vic cho mt y
ban vi vai tr mt ngi gy qu a phng. Trong nhng trng hp nh vy, bn
thng cm thy lng tng khi phi ni li xin li, gii thch. Nu b ngi gi thc p, bn
s d d{ng nhng b. Stephen rt khm phc v khi c tr li bng mt ging iu nh
nh{ng v{ bnh tnh: Ti s khng lm vic cho y ban trong nm nay. Cm n ng v ~
ngh n ti. Lch s, quyt o|n v{ dt khot.
Hy gi ging iu bnh thng, v{ h~y cho li T chi ca bn tht t nhin xut
pht t quyn hn ca bn.
H~y li T chi xut pht t s tn trng
Mt li T chi tiu cc s khin bn tr nn xa cch vi mi ngi. Mt li T chi
tch cc li c tc dng ngc li. Bn s tr nn gn gi v{ gn kt vi h nh s tn trng.
Hy xem xt v d khi mt ngn hng Ty Ban Nha phi thng bo vi mt khch hng
quan trng rng h khng th cho vay khon u t ~ nh. Li T chi quan trng n
mc n khng c giao cho nhn vin chuyn trch cho vay m phi do ch th}n mt
trong nhng ng ch ng}n h{ng a ra. ng ch ng}n h{ng khng a ra li T chi bng
cch gi th hoc gi in. ng mi kh|ch h{ng n tra ti trang tri ca gia nh ngoi
Madrid. H ~ cng nhau thng thc mt ba n tuyt vi v c mt cuc ni chuyn thn
mt. Sau , khi cng kh|ch h{ng nh}m nhi ru v ht x-g, ng ch ng}n h{ng ni: Nh
ng bit y, chng ti rt coi trng mi quan h ca chng ta. Chng ti rt tic v khng
th gip ng trong thng v c bit ny. Chng ti hy vng s tip tc l{m n vi ng
trong nhng ln tip theo. ng ch ng}n h{ng ~ T chi thng thn v lch s, ni r rng

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


ng coi trng khch hng ca mnh. Thng ip quan trng c a ra v{ mi quan h vn
c duy tr. T chi mt thng v l mt trng hp c bit cn c x l vi s cn
trng v t nh t c kt qu tt p.
C nhiu thi im mi ngi phi ni li T chi, Luiz In|cio Lula da Silva, mt lnh
o cng o{n ngi ~ g}y dng s nghip t hai bn tay trng v tr thnh tng thng
Brazil ni, V{ li T chi cn c ni ra bng s chn thnh, trung thc, cng ging
iu khi h ni ng thun.
Khng phi lc n{o cng d d{ng T chi m thm. Li T chi ca chng ta thng
mang nhiu sc thi cm xc tc gin, s hi, ti li hoc xu h. Hy lm cho li T chi
ca bn mang cng t cm xc cng tt. l{ l do ti sao bn thc hin nhng bc chun
b k lng bin cm xc tiu cc thnh ch nh tch cc v{ c mt th|i tn trng.
iu gip cho li T chi ca bn tr nn r rng.
ng qu| quan t}m n vic ngi khc s ngh g. i khi chng ta nhn nhn nhim
v ca mnh nh Ti cn T chi h m h s khng bun v vn qu mn ti. Nhng }y
l mt nhim v bt kh thi v nu bn c gng kim sot phn ng ca h, bn c th s
|nh mt mi quan tm v gi tr ca ring mnh, hn na bn ang kim sot th m bn
tht s khng c quyn kim sot. V th hy nhn nhn nhim v ca bn nh l{ Ti cn
phi T chi vi h tht r rng, trung thc v{ |ng tn trng, h~y h phn ng theo bt
k c|ch n{o.
Mt trong nhng ngh thut v i trong cuc sng l hc c|ch khng ng thun m
khng cm thy kh chu.

NI KHNG VI NHNG I HI
Di }y l{ mt s t hoc cm t c th m bn c th s dng ni Khng vi i
hi ca ngi khc theo cch xut pht t nhin t li khng nh, quyn hn v s tn
trng ca bn. Hy nh rng ging iu v ch s}u xa i i vi nhng li ni ca bn s
to ra t|c ng mong mun.
Khng hoc Khng, cm n
T n gin nht thit lp mt gii hn l{ Khng. i vi nhng ngi n trnh s
dng quyn hn, c xu hng d xt v ln trnh, nn bt u bng t Khng to ra sc
nng cho li T chi. Khng. M mun con n nhng n c li cho con. V th, con khng
th n ht ch kem trc ba ti, ngi m ni vi con. Li T chi rt r rng v
dt khot.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


S thng thn c th c bc l lch s. Ti ~ xem mt b phim thi s v Mahatma
Gandhi n Anh {m ph|n ha bnh vi ngi Anh. Khi cc phng vin phng vn ng,
ng tr li rt gin d: Ti ngh l{ khng, v{ tip tc i m{ vn mm ci.
Gn t Cm n vo t Khng th hin s tn trng v s quan t}m n mi quan h.
T Khng th hin s bo v v t Cm n th hin s gn kt. Ch cn mt c}u Khng, cm
n n gin, mnh m l{ . Nu bn phi tip xc vi nhng nhn vin cho hng qua
in thoi m h l i c}u tr li trc ca bn, bn c th ni: Ti ni Khng. Cm n!
Xin ch{o.
Ti c mt k hoch
Mt cch hiu qu thit lp gii hn l{ t n vo mt k hoch ln hn, trong
ly li T chi l{m c s. V d, Ti c mt k hoch l khng bao gi phc v trong y
ban, hoc Ti c mt k hoch ring l khng bao gi cho bn b vay tin, hoc Ti khng
bao gi tr li qung c|o qua in thoi.
Khi bn ni bn c mt k hoch, bn ang a ra tn hiu rng, li T chi ca bn
khng phi xut hin ngay lc m{ ~ c suy ngh rt nhiu. N l du hiu ca s
quyt tm rng bn s khng thay i. Tuy nhin, cm t ny ch hiu qu khi n tht s l
k hoch m bn ~ ngh thng sut.
Thit lp mt gii hn nh l{ mt k hoch cho php ngi khc bit li T chi ca
bn khng mang mu sc c| nh}n; n c lp vi h v{ th|i ca h. N th hin s tch
cc. Bn khng ni Khng vi h m{ ang bn tip tc ni C vi nhng nguyn tc v gi
tr m bn ~ chn la. C|ch ni Ti c mt k hoch gip khng nh mi quan tm ca
bn, bo v n bng quyn hn v to li thot cho mi quan h bng c|ch bnh thng ha
li T chi ca bn.
Hy xem v d v mt cng ty dt may lin tc b khch hng thc gic giao hng kp
thi. Trong rt nhiu nm, cng ty ~ gii quyt vn ny bng s tha hip. Khi mt
khch hng ni gin v s chm tr, cng ty thng gii quyt bng s leo thang gii
quyt n t h{ng v{ cho nhng n kh|c nm ch. Cch gii quyt ny lm cho h
thng sn xut hot ng khng bnh thng, khin c hai bn u khng hi lng. Cui
cng, l~nh o cng ty thu mt nhm t vn tm gii php khc phc, to ra mt h
thng sn xut ph hp hn. H a ra mt k hoch mi cho cc khch hng: khng c s
leo thang v bt chp s phn i t pha khch hng, h vn kin nh vi quyt nh .
K hoch khng leo thang ~ l{m gim |ng k s phc tp ca vic kim so|t xng
sn xut v{ cho php cng ty quay vng n t hng trong hai tun thay v su tun nh
trc. By gi mc d vn c v{i n h{ng b chm tr nhng cng ty khng cn phi tin
h{nh s leo thang mt kt qu tt p cho tt c cc bn.
Ti c nhng k hoch kh|c hoc Ti c nhim v kh|c

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Mt cm t quen thuc rt c th c s dng khng nh mi quan t}m cng nh
quyn hn ca bn m khng ph hng mi quan h l{ Ti c nhng k hoch kh|c hoc
Ti c nhim v kh|c v{o lc .
i vi mt li mi bn n d tic, bn c th ni: Ti xin li. Ti ~ c k hoch vo
ti hm . Cm n bn! i vi ngi ng nghip yu cu bn m nhn mt d n gp
gp, bn c th ni: Ti rt mun gip anh nhng ti c d n phi ho{n th{nh trc khi
ti c th lm vic kh|c. i vi ng ch thng yu cu bn lm vic vo cui tun, bn c
th ni: Ti xin li. Cui tun ny, ti c vic gia nh quan trng. i vi ngi yu cu
bn thc hin mt ngha v cng dn mi, bn c th ni: Ti cn tp trung vo cuc
sng/cng vic/nhim v ca ti/gia nh ti ngay b}y gi.
Mt khch hng ca ti ngh mt thng v tt vi mt khch hng mi ca anh.
Cu tr li anh nhn c l{: V chng ti c tha thun vi i th cnh tranh ca ng nn
ti khng th cn nhc li ngh ca ng v{o lc n{y. Kh|ch h{ng ca ti cm thy }y l{
mt li T chi thng thn bi n ~ th hin c l do rt thuyt phc bng cch khng
nh rng h ~ gi tha thun ca h. H cho anh bit rng nu l{m n vi h lu di, anh
s nhn c c s trung thnh v s cam kt ging nh h ~ l{m i vi i th ca
anh.
Khng phi by gi
Khng d T chi, c bit nu bn c mi quan h quan trng vi ngi khc. Mt
c|ch gim nh sc nng ca li T chi i vi h v gip bn cm thy d d{ng hn
trong nhng trng hp n{y l{ a ra li T chi ng lc. H~y s dng cm t Khng
phi by gi.
Khi mt khch hng yu cu bn to ra mt gii php cng ngh c bit s cm thy
d chu hn khi nghe Ti xin li nhng chng ti khng th cung cp gii php ny ngay
by gi hn l{ mt li T chi trng khng. Tng t, mt nhn vin yu cu bn tng
lng s cm thy thoi m|i hn khi nghe Ti xin li nhng vi iu kin t{i chnh nh
hin ti th rt kh lm vic . Mt nhn vin ti quen bit khi nghe cu tr li ny cho
rng n hon ton thch hp v Ti cm thy c lng nghe v c th iu s xy ra
trong tng lai.
Cm t Khng phi by gi s m ra mt c hi mi. V th, nu bn chc chn rng
nhn vin s khng bao gi c tng lng, kh|ch h{ng s khng c gii php cng ngh
hay con bn khng c xe mt, tt nht h~y cho h bit iu . Khng phi by gi ch
dng trong nhng trng hp m yu cu ca ngi khc c th c |p ng trong tng
lai gn.
Nu h hi bn: Nu khng phi by gi th l{ khi n{o? v{ bn khng bit r, bn c
th ni: Ti khng th ni ngay by gi. Chng ta s phi i, hoc Ti xin li nhng ti
khng th ni trc iu g.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Nu h khng khng mun c cu tr li v bn khng mun phi a ra mt quyt
nh khng chc chn, bn c th |p li: Nu bn cn mt cu tr li ngay by gi, cu tr
li l{ Khng. H c th thy mnh ~ l~ng ph thi gian ch i quyt nh ~ c c}n
nhc.
Khng phi by gi l{ mt cm t hu ch, c bit khi bn cn do d. S tt hn khi
ni Khng phi by gi v{ thay i cu tr li sau hn l{ ng thun v li thay i cu
tr li ca mnh.
Ti th{ T chi cn hn l{ l{m mt cng vic chn ngt
Mt hiu trng m{ ti quen thng s dng quy tc ngn tay c|i khi c yu cu
m nhn trch nhim mi: Ti c th c mt cng vic tt ch?, ng t hi mnh. Liu ti
c thi gian lm vic v{ liu ti c kh nng khng? Nu cu tr li l Khng, ng
s thng thn T chi h. Li T chi ca ng tht s l li khng nh cho nhng tiu
chun v hiu qu v cht lng.
Khi bn T chi mt cng vic chn ngt, bn ang khng ch khng nh mi quan tm
ca ring mnh m{ cn quan t}m n mi quan h. Bn s cm thy kh khn hn v{ mi
quan h ca bn cng vy nu bn ng thun v{ sau l{m cng vic ha ra li khng
thoi mi cht no.
Mt khch hng quan trng hi mt cng ty in t v mt sn phm thit k theo yu
cu vi ng{y giao h{ng ng hn. Ph Gi|m c bn hng ca cng ty rt mun ng thun
nhng ng v{ ng s ca mnh nhn thy dy chuyn sn xut ~ qu| ti v khng th |p
ng hon ton nhng yu cu ca khch hng v thi hn giao hng. V th h ~ T chi
kh|ch h{ng. Rt kh T chi vo thi im nhng n l{ li T chi hp l nht. V
kh|ch h{ng cng ho{n to{n cm kch v coi trng s trung thnh ca chng ti vi h, v
ph gi|m c ~ k li sau ny.
i khi ngi khc yu cu bn lm mt v{i iu n gin bi v h cm thy khng an
tm v kh nng ca mnh. Trong trng hp ny, bn c th ni: Bn s l{m c mt
cng vic tt hn! Ti tin bn. H~y khuyn khch h khi bn T chi.
Tm li, hy bit kh nng ca bn, h~y v t cng nhn h v dnh thi gian cho
nhng vic m bn c th lm tt. C bn v h s tr nn tt hn.

NI KHNG VI NHNG CCH C X


Trong thut ngoi giao quc t, c mt thut ng l demandeur, t ting Php, ch
ngi hi. Trong mi cuc giao dch, c mt cu hi l{ Ai ang l{ ngi hi? Khi bn T
chi yu cu hoc i hi ca ngi khc th h ng vai tr l{ ngi hi. Nhng khi bn

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


khng ng tnh vi c|ch c x ca h, bn l{ ngi hi. Mt li T chi tch cc s c dng
khc khi bn i hi th g t h.
}y l{ mt s cm t c ch ni Khng vi c|ch c x khng ng.
H~y dng li/Khng!
Khi bn thit lp mt gii hn vi c|ch c x, nhng t c sc nng c th s dng
l Hy dng li v Khng. V d, trong trng hp b quy ri tnh dc, Hy dng li l mt
t c tc dng nht: Dng li ngay lp tc! Ti khng mun iu ny lp li na.
S r rng rt quan trng. Bn khng mun ngi khc nghi ng v li T chi ca
bn. H~y thi vic i! ngi v tc gin ni vi chng. H~y dng vic anh ang l{m i.
Anh bit r em l g ri y. Khng, anh khng bit. Bc tip theo phi chnh xc v r
rng trong ngn ng ca bn. H~y ni: Xin ng nhn vo t b|o khi em ang ni chuyn
vi anh. Ngi khc cn phi bit r bn ang yu cu h khng lm vic g.
Hy thng thn v lch s. ng chm chc t, Emma, mt c b by tui ni vi Izzy
bn hc cng lp v Izzy ~ a ct Emma. Ging iu rt nghim khc. N ~ c hiu qu
ngay lp tc. Ti ~ nhn thy Izzy i v pha Emma xin li v m c b. Nu mt a b c
th lm vic n{y, chng ta cng c th l{m nh vy.
T Khng c th s dng ngn chn h{nh ng khng ng mc. Mt iu th v l
t Khng c th nhn c nhiu s gip khi bn b tn cng thm ch cn hn t cu.
Ht to t Khng! s thu ht s ch ca mi ngi v s c h gip . Nhng {o to
vin ca Impact Bay Area, mt t chc ph bin cho ph n cch t v, cho bit: Ni Khng
l{ c|ch bn c th giao tip vi chnh mnh. N khin bn phi th xua tan ni s hi.
N tp trung sc mnh ca bn. N gi cho bn nh li lp hc t v, nhng n t v, s
h tr ca nhng ng mn v s tht l bn c quyn chng tr li v s an ton ca bn
thn. Hu ht nhng k tn cng thng ra tay vi nhng nn nhn khng c kh nng t
v. Chng khng mun xy ra x xt, thm ch l mt cuc khu chin. Ni Khng s gip
bn t b tr thnh mc tiu ca chng. Th|i khng phn khng v t t vi hy vng
chng s t t vi bn khng phi l mt chin thut an ton nht.
Ni Khng! gip bn tp trung nng lng, gi cho bn nh n quyn ni Khng, thu
ht s ch v th hin quyn hn ca bn.
H~y i / i ~ / i mt pht!
Nhng t Khng v Dng li thng qu| t ngt hoc hi th. C nhng c|ch kh|c
l{m gi|n on h{nh ng m khng lm nh hng n mi quan h nh H~y i!, i
~! v{ i mt pht! i khi n gin ch l yu cu h dng c th cn nhc hnh
ng ca mnh. H~y ch ~, c|c con, ngi m ni vi hai a con ang c~i nhau, C c|ch
tt hn gii quyt vic ny ch?

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


i khi bn c th s dng c ch ni Ch ~ n{o. Bn ti Herman mt ln i do
cng v Manhattan. Khi h i qua mt con ng nm trong mt gc ph, mt chic t
xe ngay ch h ng khong vi chc xentimt. Hong s v tc gin, Herman m mt
c tht mnh v{o mui xe. Ngi thanh nin tc gin th u ra v{ qu|t: Ti sao anh li m
vo xe ca ti?
Herman qut li: Anh sut na git cht hai v chng ti!
|m ng xm li. Herman l{ ngi da trng, ngi l|i xe l{ ngi da mu v trn ci
ln bng nhin li chuyn sang vn chng tc. Khi mi ngi bt u ng v phe
Herman, tnh hung c th bin thnh mt trn khu chin.
Herman thy ng sau anh c mt ngi ng ngoi cuc, mt ngi {n ng da m{u
ng tui. B{n tay ng a ln ri li h xung nh th ni vi ngi l|i xe: i ~ n{o
h~y ngh v vic m{ anh ang l{m. Ngi li xe nhn thy du hiu ca ngi {n ng gi
~ kim ch s nng gin, sau quay tr li xe v{ l|i i m{ khng ni mt li no.
Trong th gii n{y, Chm li l{ cm t rt c ch ni vi bn thn khi bn ang qu|
kch ng hoc i qu| nhanh.
iu khng n / iu khng thch hp/iu khng c php
i khi ch cn mt li ni n gin bnh thng rng h{nh ng khng thch hp.
iu khng n l{ mt cm t c ngha thc t nhm to ra mt ranh gii r rng gia
ci g n v ci g khng trong khi vn phn bit gia mt ngi v hnh vi ca h. H n
nhng h{nh vi ca h th khng. X|c nh tiu chun ca hnh vi khin cho li T chi ca
bn khng mang tnh ch quan. Ti xin li nhng khng c php s dng in thoi
trong bnh vin l{m gim bt mc ca mt li khin trch.
Celia Cerrillo, mt gio vin mt trng lng nh b ~ c nhc n phn trc,
k v nhng chuyn xy ra sau th|ng u tin c a ra quy nh khng ai trong lp c
gi tn mi ngi ra ch nho: Trc khi bn bit iu , chng ~ ni vi nhau: l{
mt h{nh ng sai tr|i. N khng c php din ra }y. Tht s rt c ch khi nghe
nhng a tr ni iu vi nhau. V{ n ~ c hiu qu, c Cerrillo ni thm: Trong lp
hc, ti khng c nhiu nguyn tc.
iu khng n vi ti/iu khng thch hp vi ti
Nu bn lo ngi ngi khc c th cm thy bn ang ging gii hay chnh sa hnh vi
ca h, bn c th chuyn cm t Khng n th{nh mt li tuyn b ti ging nh trong
c}u iu khng n i vi ti. Khi phn ng vi vic mt ngi ng nghip lng m
bn, hy nhn thng vo mt anh ta, h thp ging, ni chm ri, nhn mnh ging iu v
ni: Xin h~y dng li! Ti c th chp nhn s ph bnh nhng ti khng thch kiu ni ny.
Nu ti c vn , chng ta hy ni chuyn theo cch lch s hn. Chuyn cm t khng

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


n th{nh mt li tuyn b ti c th l{m cho quan im ca bn r rng m khng lm tn
hi n mi quan h.
Th l{ ri
ri l{ mt cm t th v. Khng phi l bn ang |nh gi| ngi khc qua hnh vi
trc ca h m{ n gin bn thy th l{ . ~ n lc dng li. L{m m th l{
ri, ngi m ni vi nhng a con. Bn ang thit lp mt gii hn. Trong cuc ni chin
ch}u \ m{ ti cng tham gia thuc bn th ba, cc phong tro dn ch do khng ng tnh
vi nhng quy tc khn cp ca chnh ph c t{i ~ ly khu hiu l{ . th hin s
khng nh ca bn m khng mang tnh xc phm.

T CHI M KHNG CN NI KHNG


Khng c th l mt t l mng, khin cho ngi khc cm thy xu h v b ht hi.
N c th gy ra s bt ho, khin cho h c h{nh ng phn khng li. Mi ngi thng
lm dng t Khng, c bit l vi tr con, do n s mt i sc mnh v s |ng tin cy.
Tr con s pht l n hoc ngh rng n c ngha l{ c th.
Bi v Khng l mt t c sc nng nn cn s dng cn thn, c ch t}m v{ ng lc.
i lc s tt hn khi s dng nhng t kh|c truyn ti cng mt thng ip. Thnh
thong c th T chi hiu qu m khng cn ni ra t Khng. Hy xem nhng v d sau:
Trong mt cuc hi tho y hc, mt b g|i nm tui lun i b dn v. Con yu,
chng ta ngi li }y, ngi cha tr li.
Trong n lc lm gim gi, khch hng yu cu cng ty cung cp khng gi sn phm
v tch sn phm ra khi dch v {o to v qun l. Sn phm ca chng ti ~ nguyn
kin, nh}n vin cng ty tr li.
|p li nhng li lng m ca mt nh{ u t quan trng qua in thoi, nhng gim
c ca khch sn bnh tnh ni: Peter, chng ti s gi li cho anh v{o ng{y mai v{ g|c
my th hin s khng ng tnh vi c|ch c x ca anh ta.
Trong mi trng hp, ngha v{ sc mnh ca li T chi ~ th hin r r{ng nhng
khng xut hin t Khng. Li T chi c ngm hiu m khng cn ni ra.
C mt s la chn l tp trung vo li khng nh ban u v li ng sau cng m
vn m ch li T chi. Khi phi ngi cng mt ngi bn ni dai dng sut mt chng
ng di khin bn bc tc, bn c th ni vi anh ta: Ti ~ phi lm vic sut ngy ri
v ti cn c yn tnh. Chng ta c th yn lng nghe mt cht nhc ch? Hay ni c|ch
khc, ch cn a ra mt li tuyn b ti v mt li ngh.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


C|ch kh|c l{ a ra li T chi di dng mt li ng thun. Thay v ni vi con:
Con khng c i chi cho n khi lm xong bi tp, h~y ni: Con c th i chi sau khi
lm xong bi tp. Thay v ni vi ng nghip: Ti khng th gip anh cho n khi ti hon
thnh cng vic, h~y ni: Ti s rt vui c gip anh khi ti hon thnh cng vic. Thay
v ni vi bn ca bn: Ti khng i xem trn u vi cu c, h~y ni: Ti s bt kp
cu sau trn u. Hay ni c|ch kh|c, h~y tp trung v{o iu tch cc trong khi to ra mt
ranh gii m bn mun.
Trong nhiu nn vn ho|, ch yu ng Nam \, ngi ta ngh ra nhng cch T chi
m khng tht s ni t Khng tr|nh l{m cho ngi khc cm thy xu h v{ gi th
din cho h. Tuy nhin, khng s dng t Khng khng c ngha l{ h khng T chi. H
tm cch ni gin tip nh s dng phe th ba hoc tn hiu mp m. iu ny c th gy
bi ri cho nhng ngi khng nm r m ch ca tng nn vn ha kh|c nhau.
Khi ti cn lm vic cho mt cng ty t ln ca M, ti ~ c nghe cu chuyn ca
mt v gi|m c c chuyn ving thm H{n Quc v gp g ch tch ca mt cng ty sn
xut t ca Hn Quc. Vo thi im , cng ty ca M s hu 10% c phn ca cng ty
Hn Quc v v gi|m c ngh vi pha i tc Hn Quc rng h mun tng s c phn
ln n 50%. iu khng phi khng th, v ch tch ca cng ty Hn Quc lch s
tr li.
Ngm ngh v cu tr li, v gi|m c ca M cho rng: iu khng phi l khng
th c ngha l{ iu c th. Do , khi tr li Detroit, ng ~ c mt nhm nhn vin cao
cp n Seoul {m ph|n. Trong khong hai tun, nhm ~ n cng ty nhng mi cuc
hp h d tnh u b hon li mt cch kh hiu. Cui cng, mt ngi qun l ca pha
Hn Quc ~ khin cho pha M ngc nhin bng li khng nh: iu khng phi khng
th ch l mt cch ni lch s rng H~y bc qua x|c ti.
iu c bn cn phi nh l khi khng ni ra t Khng, nh cn phi c truyn
ti r rng v quyt o|n.

CI KHIN
Nu ti phi tm tt ngh thut T chi trong mt hnh nh n d, ti s din t n
ging nh mt c|i khin. Mt c|i khin bo v bn v li ng thun ca bn m khng
lm tn hi ngi kh|c. Ngc li, mt li T chi tiu cc l mt thanh gm mt
thanh gm ca s chi b. N s tn cng m{ khng n mi quan h.
Khi bn ni Khng, iu c th rt d b hiu thnh s c tuyt v s xc phm, hy
nh rng mc ch tht s ca bn l bo v. N c tc dng l khng lm hi ngi khc
m{ bo v bn khi s tn hi. Bo v m khng c tuyt chnh l bn cht ca mt li
T chi tch cc.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Bc 6
XUT MT KH NNG NG THUN
ng s tro ra mt cnh cy v ni mi c qu chn.
Thnh ng

Khi bn T chi, bn thng khng ngh n n v cho rng mnh ~ l{m xong vic: Ti
~ ni Khng. Nhng iu cha . Vn cn phn quan trng th ba ca mt li T chi
tch cc, l{ xut mt kh nng ng thun.

C l li lm thng thng nht khi ni Khng l dng v{ khng ch ti c hi


ngh mt kt qu tch cc. |p li yu cu ca ngi khc, chng ta ni nhng g
mnh s khng l{m nhng khng ni nhng g mnh s l{m. phn ng li vi c|ch c x
ca ngi khc, chng ta ni vi h nhng g chng ta khng mun h l{m nhng li qun
ni vi h nhng g chng ta mun h lm.
Hy nh rng, T chi l mt bi tp thuyt phc ch khng phi l giao tip. Bn
mun ngi khc chp nhn li T chi ca mnh. Bn mun h thay i c|ch c x ca
mnh v bn mun gi mi quan h . }y chnh l{ c hi lm cho li T chi ca bn
thuyt phc, khin ngi khc lm theo nhng g bn mun.
Phn quan trng th ba ca mt li T chi tch cc l mt li ng . Nu li gii thch
ban u l s khng nh v mi quan tm chnh ca bn, th li ng sau cng l mt li

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


ngh. Khi bn ng mt cnh ca bng li T chi, bn s m mt cnh ca khc bng li
ng ging nh c}u: Bn s i qua c|nh ca cng ti ch?

KHI BN NG MT CNH CA, HY M RA MT CNH CA


KHC
Mt ln ti xem b phim Hook vi con g|i Gabriela nm tui. Trong phim c mt cnh
thuyn trng Hook hung tn ni vi Peter Pan: Tao ght m{y! Tao ght m{y! Tao ght
m{y! Con g|i ti chm ch nhn v{ ni: ng ta khng nn ni nh vy. ng ta nn ni: Tao
khng thch m{y nhng thnh thong tao s chi vi m{y. a tr nm tui cn bit n s
khn ngoan ca vic m ra mt cnh ca kh|c nhng ngi ln th khng.
ng mt cnh ca v{ sau li m chnh cnh ca ra c th khin thng ip ca
bn khng r rng v lm gim sc thuyt phc ca li T chi.
Hy xem xt mt bc ngot quan trng trong phong tr{o i quyn cng dn.
Nashville, Tennessee trong ma ng v{ xu}n nm 1960, nhng sinh vin da m{u thng
biu tnh ti cc quy n tra trong nhng ca hng mu dch ca th trn ch phc v cho
sinh vin da trng. Sau khi mt qu bom pht n ti nh ca mt lut s h{ng u ngi da
mu, git ht gia nh ng, h{ng trm sinh vin v{ d}n chng ~ tin hnh mt cuc biu
tnh trc tr s ta n thnh ph. Trn bc cu thang ca tr s, nhng ngi biu tnh ~
gp ngi Th trng Ben West. Mt v B trng tr ngi da m{u ~ tc gin khin trch
Th trng West. West gin d bo v kin ca mnh.
Sau , mt ngi ph n da mu 22 tui, Diane Nash can thip bng mt cu hi. C
hi ngi Th trng liu ng c cm thy tht sai lm khi phn bit i x vi mt ngi
m ch da vo chng tc hay mu da ca h khng? West tr li rng ng ng thun
rng tht phi o c khi ai coi h nh mt mn h{ng v{ khng gip h. Nash hi
liu ng c ngh rng nhng quy phc v n tra khng nn c s phn bit chng tc?
West ~ do d v n trnh cu hi nhng Nash vn c hi: Vy th, ngi Th trng, ngi c
ngh rng quy phc v n tra khng nn c s phn bit chng tc? Khi West ni C,
|m ng v o trong ting v tay v nhng ngi biu tnh ~ khng km c nim vui
sng chy n m ngi Th trng. S chp nhn ca ngi Th trng ~ xo| i nn phn
bit chng tc cc quy phc v n tra. l{ mt chin thng ln trong cuc chin i
quyn dn ch.
Khi mi ngi phn i ngi Th trng, Diane Nash ~ tin thm mt bc v buc
ng phi chp nhn. B{ ~ m mt cnh ca v ngi Th trng West ~ bc qua n.
Mt t Khng ct ln c th khin ngi khc cm thy kh chu v bn s phi hng
chu hu qu. H c th cm thy rng mnh ang b dn v{o ch}n tng m khng c li
thot ging nh trng hp ca Th trng Ben West khi phi hng chu s tc gin ca

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


ngi B trng. Tuy nhin, nu bn m mt cnh ca ging nh Diane Nash ~ l{m bng
vic t ra nhng cu hi dt khot, bn c th to cho ngi khc mt li thot v thuyt
phc h. Ni tm li, thay v l{m ngi khc kh x, hy tp trung hng s ch ca h
vo mt kt qu c li.
a ra mt li ngh thng thn s c mt li ch khc: n th hin s tn trng i
vi mi ngi v mong mun ca h. H s d dng chp nhn li T chi ca bn v tn
trng mun ca bn nu bn c th a ra c|ch x l vn ca h. chnh l{ hiu qu
ca s thuyt phc.
a ra mt li ngh s to cho ngi khc c c hi T chi bn. Thay v t h vo
mt tnh hung khng thoi mi, bn c th lt ngc tnh th v to cho h c hi
khc t ngh ca bn. iu ny nghe c v hi k quc nhng n s xoa du ngh b c
tuyt, gip cn bng tnh hung c th duy tr mi quan h. Vic to cho h c hi T
chi, tn trng quyn quyt nh ca h c th khin h d dng chp nhn. Nu h T chi
li ngh ca bn, h~y coi n nh mt phn th th|ch. Ba chng tip theo s bn v cch
bin s phn i thnh s chp nhn.
Khng nn nhm ln vic ngh vi vic lm cho li T chi ca bn bt nng n.
Ging nh trng hp ca Diane Nash, mt li ngh chn thnh s lm cho li T chi c
sc thuyt phc v hiu qu hn. Quan trng l bn khng gi i nhng tn hiu khng r
rng hoc l{m ngi khc mng ht. Li ngh ca bn phi hon ton khp vi li T
chi: cng ging nh li T chi, li ngh nn xut pht t li gii thch ban u.
Mt li ngh tch cc l mt gii php thit thc c th, thc t v c tnh xy
dng. Li ngh c th c nhiu dng. Nu bn T chi mt yu cu, li ngh ca bn c
th c dng ca mt la chn th ba. Nu bn khng tn thnh mt h{nh ng chng mt,
n s c dng a ra mt yu cu thay i hnh vi. Hoc, nu li T chi l r rng v
y , li ngh c dng l yu cu ngi khc chp nhn li T chi. Hy ln lt kim
tra ba dng ny.

T CHI YU CU: A RA LA CHN TH BA


Khi ngi kh|c a ra mt yu cu khng thch hp, bn s khng mun ng thun.
Tuy nhin, mi quan h quan trng i vi bn nn bn khng mun vi vng T chi.
Trong trng hp ny, hy cn nhc li ni: Vy mt la chn kh|c th sao? Hay ni c|ch
khc, h~y a mt gii php thch hp tha mn c yu cu ca h v ca bn.
Hy so snh cch x l ca hai ngi i vi vic T chi nhn nui mt con ch.
Trong trng hp th nht, ngi cha khng ng thun vi ngh ca con v v. Anh k
li: Ti ni, B khng thch c ch trong nh{. Gia nh mnh khng cn ch. Nhng a
con ca ti ~ ni, Chng con cn mt ngi b mi. Kt qu l{ chng ti ~ c hai con ch.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Mc d ti vn cm thy n nhng c l n l li T chi khng thnh cng nht m{ ti ~
ni.
trng hp th hai, ngi v khng ng thun vic chng mun nui mt con ch.
C a ra iu kin: Chng ta s nhn mt con nu mt l, anh chc chn rng n s khng
nh| c trong nh; hai l, anh s lm mt hng ro; ba l, anh s phi trng chng n
trong k ngh. C ~ t trch nhim ln ngi chng, buc anh phi tm ra gii php. Cui
cng, h ~ c mt con ch v s tha thun c thc thi.
a ra s la chn c c li ch chung
Ging nh ngi v ~ l{m, bn c th ngh ra mt la chn c li cho c hai bng cch
khai thc s sng to c sn ca mnh. Khng nn cho rng gii php l hoc hoc: hoc
bn c tha mn hoc ngi kia. Bn c th a ra gii php v - v khin c hai u cm
thy thoi mi.
H~y tng tng mt nh}n vin bc v{o vn phng v{ yu cu bn tng lng cho
c. Do ngn sch hn hp, bn lp tc T chi yu cu . Bn ni vi c rng khng c tin
trong ngn sch. C bun b~ bc ra ngo{i v{ khi ngh li, bn nhn ra mnh cng khng
cm thy vui v. Bn khng mun nhn thy mt nhn vin nn lng ri i tm cng vic
khc. V th, bn ngh ra nhng la chn kh thi khc m vn m bo c ngn sch,
ng thi |p ng c yu cu ca nhn vin. Bn bit rng c y ang mun c cng
nhn, mun c trch nhim v nhng th th|ch c th thng tin. C y cng c nhng
vn ti chnh cn gii quyt mt a con trai chun b v{o i hc vi nhng khon ph
cao. Nhng la chn c th l:
Cng nhn: sp xp mt chc v mi c c c s cng nhn v tn trng ca
mi ngi xung quanh; cho c tham d hi tho vi t c|ch i din cho cng ty.
Trch nhim: cho php c tham gia mt d n c tnh kh thi cao c nh hng n
tng lai ca cng ty.
Hc ph i hc: sp xp mt khon cho vay ng hc ph; hoc c th gip c y
tm kim c hi hc bng cho con.
C th c nhng la chn khc na ty thuc v{o iu kin ca nhn vin v ngun lc
ca cng ty bn. To ra mt la chn th ba theo cch ny gip bn thot khi s do d
gia ng thun hoc T chi. N cng th hin l bn coi trng ngi khc. N chuyn t
hng tiu cc sang tch cc, t vic khng th thc hin thnh c th. N th hin s cam
kt v{ quan t}m khi gip ngi khc gii quyt vn ca h ch khng phi ch lm li
cho bn thn.
Nu bn khng sn s{ng gip ngi khc, hy gi mt ai c th. V d, nu mt
ng nghip ni n bn m nhn mt d n, bn c th ni: Liu anh c cn nhc n vic

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


nh mt ngi kh|c cha? Ti c th gi cho anh mt s ngi? a ra li tham kho
cng l{ gip .
Ln sau
i khi vn chnh ca bn li l thi im. Trong trng hp , s la chn th
ba l{ bn ng tnh vi yu cu ca i t|c nhng thay i thi im thc hin. V d, nu
khch hng yu cu bn x l vn ca h ngay lp tc, bn c th gii thch: Ti rt tic,
ti cn c mt cuc hn kh|c trong hm nay. Nhng nu ng mun, chiu nay ti s xem xt
li v gi cho ng. Sau ngy mai s c bn bo co chi tit. c ch ?
Mt ngi quen ca ti ~ k li: Ti cng con g|i hai tui i mua tp phm. Khi i
qua d~y h{ng b|n b|nh quy, con b ni: Chng ta c th mua mt t bnh quy khng m?
Ti xem li danh sch nhng th cn mua v tr li: Trong danh s|ch ca m khng c
b|nh quy. Con b im lng mt cht, sau ly ra mt danh s|ch mua h{ng tng tng ri
ni: Nhng c trong danh s|ch ca con m{. Ti suy ngh tht nhanh ri tr li: Ln sau
chng ta s mua trong danh sch ca con nh! Theo ti thy, cch T chi ca ti c
hiu qu v ti ~ tn trng con v tip tc cho n hy vng.
Cng ging nh khng phi by gi, phi ht sc cn thn khi tr li sau. ng
bin n thnh s trnh n thay v tr li khng dt kho|t. ng ha s l{m iu g sau nu
bn tht s khng c nh thc hin n.
Nu... th
Nu bn tht s mun ni ng thun nhng b rng buc bi cc tnh hung c th
thay i th h~y a ra mt iu kin. l{ iu kin bn ni ng thun.
Hy xem xt v d ca Dave, gi|m c mt cng ty t vn mi thnh lp. Mc d cng
ty rt cn thu nhp nhng Dave vn thy cn phi T chi mt khch hng tim nng vi ti
sn ln ti 500 triu -la.
Nhng kho s|t ban u v cng ty ca khch hng kia cho thy r rng rng c cu t
chc chp v ca ng ta s ngn tr bt c c hi thnh cng no trong vic ci thin hot
ng. V vy, Dave ni vi khch hng rng cng ty ca anh khng th gip c nu nh
h cha x l c vn v t chc. Nh th, anh ~ T chi cng vic ny khng phi
bng c|ch ni khng m{ bng mt ngh ht sc r r{ng: Nu qu cng ty gii quyt
c vn v t chc th chng ti s gip.
Sau khi ri cuc hp, Dave ngh n phn ng ca ng ch tch cng ty khi nghe anh T
chi thng v n{y. Nhng anh bit mnh c nhng l do r rng cho cu tr li. Vi thng
sau, Dave nhn c in thoi ca khch hng trn ni rng h ~ nghe theo li khuyn
ca anh v t chc li ho{n to{n c cu cng ty. Kh|ch h{ng ngh Dave: Mong anh v{
i ng t vn tr li gip chng ti ci thin hot ng. Ln ny Dave khng T chi.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


ngh bn bc vn
Ngay c khi bn khng tm ra c mt gii php tch cc tha mn mong mun ca
bn cng nh ca i tc th bn vn c th ngh thc hin quy trnh thng tho tm
ra gii php hp l. Mt ngi tham gia bui hi ngh chuyn ca ti k li khi anh
ngh kh|ch h{ng t cc mi 10 triu -la tin bo m cho mt thng v, khch hng
~ tr li bng mt ging im m: S khng c chuyn }u, nhng nu chng ta
cng tho lun v c|c iu khon hp ng, ti tin chng ta s t c mt tha thun m
c hai bn u h{i lng. Anh nhn xt: C|ch T chi rt thng thn v khng khin
ngi khc hy vng ho huyn. Km theo n l{ ngh thng tho. }y l{ mt trong
nhng cch ni Khng tch cc nht m ti tng bit.
Theo kinh nghim ca ti, trong rt nhiu cuc tranh chp kinh t v chnh tr, cc vn
tng chng kh gii quyt u c th c x l bng mt quy trnh gii quyt vn
tp trung, su sc. Khng ai c th khng nh ngay t u l s i n tha thun nhng
trong quy trnh n{y thng hay xy ra nhng t ph nho nh, to iu kin cho nhng t
ph ln hn. N i hi lng kin tr v{ kin nh. l{ c|ch m{ rt nhiu cuc xung t
trn quy m ln t Nam Phi n Bc Ai-len ~ t c, em li kt qu c li cho c hai
bn.

NI KHNG VI HNH VI: A RA YU CU MANG TNH XY


DNG
Khi bn mun phn i c|ch c x ca ngi khc hy nu ln tht r rng nhng thay
i c th bn mong mun h.
C th vi bn, iu rt r r{ng nhng vi h th khng. C bn Marshall ca ti k
cu chuyn v mt b v. B than th vi chng rng ng dnh qu nhiu thi gian cng
s. Ngy hm sau, ng chng ng k tham d mt gii gn vo cui tun. Tt nhin, b v
rt bun v ng chng ~ hiu nhm mnh. B v mun chng mnh dnh nhiu thi gian
cho v con nhng li a ra li phn i ch khng phi mt ngh tch cc, r rng v
iu mnh cn.
Hy xem xt vic mt nhm d}n c t chc ngn cn nhng quy hoch pht trin gn
khu vc h sinh sng. Nhm ngi n{y ~ thuyt phc hng chc c d}n a phng gi
in hay tham d cc bui hp ca y ban quy hoch. Cc nh quy hoch rt chn nn, than
phin rng nhm ngi n{y cng ging nh nhng nhm khc phn i iu h khng
mun nhng chng bao gi ng h y ban quy hoch thc hin nhng thay i h cn. |p
li, c|c c d}n n{y ~ c sch v quy hoch thnh ph, tham d cc lp hc v b lut quy
hoch. Sau , h gi cho y ban quy hoch nhng thay i c th v t ng trong b lut.
Nh , qu| trnh quy hoch c thc hin tri chy hn.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Ging nh quy tc quan trng nht trong vic quyn gp tin l{: ng qun hi xin
tin hay nguyn tc quan trng nht trong bun b|n: ng qun ngh thc hin vic
kinh doanh, nguyn tc quan trng nht khi phn i mt h{nh vi c x n{o l{: ng
qun yu cu thc hin iu m bn mong mun. Chng ta thng hay qun iu cui
cng nhng rt cn thit ny.
Mt li ngh c tnh cht xy dng c bn c im: r rng, kh thi, c trnh by
theo hng tch cc v tn trng ngi khc.
Yu cu ca bn ~ r r{ng cha?
Nhng yu cu thay i hnh vi ca bn thng nh sau:
Anh cn quan t}m n ngi kh|c hn.
Anh phi c trch nhim ch.
ng c dt mi th.
Nhng yu cu ny rt m h, khng r rng v kh thc hin.
Yu cu ngi kh|c thay i th|i hay cm xc thng rt kh. S hiu qu hn nu
bn din t yu cu bng nhng hnh vi c th m bn mun. Thay v ni Anh phi c
trch nhim ch h~y ni Anh ra gip em ch b|t a kia. Hay thay v ni vi mt ngi
ang tru mt v mt mi rng ng dt th, h~y ni vi ging thn thin Xin anh nhn
ti khi ti ang ni vi anh c khng? Nh th gip ti tp trung hn. H~y ni iu bn
mun ngi khc thc hin, ng ni nhng g bn nhn thy hay cm thy.
Th hin c th mong mun ca bn. ng ni Em mun anh dnh nhiu thi gian
hn cho gia nh v n c th c hiu theo nhiu ngha kh|c nhau. Thay v{o , h~y ni:
Em mun anh dnh c ngy ch nht nh{, chi vi bn tr v gip chng lm bi tp. Li
ni Khng ca bn c c quyn nng khng ch nh vo sc mnh m cn nh vo mc
c th ca li ngh theo sau.
Tm li, h~y a ra mt gii php hnh vi tch cc cho vn ca bn. H{nh vi c x
rt d quan st. Bn v{ ngi khc s thy yu cu ca bn c c thc hin hay khng.
Ngo{i ra, ngh thay i hnh vi phi tp trung v{o iu bn mun ngi khc lm ch
khng phi kiu ngi m{ bn mun ngi tr thnh.
Yu cu ca bn c kh thi khng?
Trn thc t, bi kim tra th hai cho yu cu ca bn l{: iu c c thc hin
hay khng? Khi mt ngi bn hay mt th{nh vin trong gia nh ang tc gin, mt yu
cu kh ph bin l{: ng ni c|u nh th. Yu cu ny khng nhng khng qua c bi
kim tra h{nh vi m{ ngi c yu cu c l cng khng th ngng tc gin. S tt hn

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


nu bn yu cu ngi thc hin h{nh ng: Ngi xung }y v{ cho ti bit v sao anh
cu gin th, c ch? }y l{ yu cu c kh nng c thc hin. Nu c ngi lng
nghe v tn trng, cn gin ca ngi kia s tan nhanh.
Trong mt v d ~ c nhc n, khi c|c nh{ mi trng hc tm c|ch ngn chn
Staples bn cc sn phm t g qu l}u nm c nguy c tuyt chng di s ch o ca
Forest Ethics v Dogwood Allian, h ~ a ra mt yu cu kh thi cho Ch tch Hi ng
qun tr ca Staples trong cuc hp c ng cng khai. V ch tch khng h b thuyt
phc rng cng ty ca ng nn ngng vic mua cc sn phm t cnh rng ny. V vy, cc
nh{ mi trng ~ mi ng n cc khu vc b ph hy, gip ng hiu r vn hn. l{
nhng vic m ng sn sng thc hin. Do , ng ~ c mt s thnh vin ban qun tr i
xem xt. Chuyn i gip h hiu vn ng thi tht cht mi quan h gia h v cc nh
mi trng. Cui cng, cng ty i n mt quyt nh v cng quan trng l ngng mua cc
sn phm c xut x t khu rng ang b ph hy.
Mt yu cu kh thi mang nhiu p lc xy dng hn nhng yu cu khng kh thi.
Di }y l{ mt bi hc t phong tro chng phn bit chng tc A-pc-thai Nam Phi
trong thp nin 1980. Khu hiu mnh m nht khng phi l{ o A-pc-thai m{ l{
Mandela t do. Yu cu n gin, c th v kh thi n{y gip huy ng mi ngi khp th
gii to p lc ln chnh quyn thiu s da trng Nam Phi, cui cng Mandela c t do.
Bn cng ch ti nhu cu v{ kh khn ca ngi khc th kh nng h |p ng nhu
cu ca bn cng cao. V th, hy yu cu h{nh vi n{o |p ng mong mun ca bn nhng
c t t|c ng tiu cc ln ngi khc nht. Bn cng tn trng nhng li ch chnh |ng ca
h th kh nng bn nhn c iu tng t cng cao.
Yu cu ca bn c c trnh by tch cc khng?
Khu hiu ca phong tro chng phn bit chng tc ~ cho thy bi hc: Trnh b{y
yu cu tch cc s to nn s khc bit.
Nu ti ni ng ngh n nhng con voi th hnh nh no s xut hin trong u bn
u tin? Trnh b{y hng gii quyt tiu cc nh ng ht ln vi ti c xu hng khin
ngi khc cng tp trung v{o h{nh ng khng mong mun, thm ch cn thc y n mt
cch v thc, c bit khi bn cng ni gin ging nh h. Cch hiu qu hn l{ ni mt
cch nh nh{ng: H~y ni nh mt cht. H~y hng suy ngh ca i phng v{o h{nh
ng tch cc m bn mong mun h thc hin.
Mt ngi {n ng rt lo lng cho b m gi c ca mnh v b sng mt mnh. Sng
mt mnh trong cn nh{ c khng an to{n cho b{ cht n{o. C ln b{ ~ ng~ v{ nm trn sn
su ting ng h trc khi c ngi tnh c i qua. Mc d ti ~ n{i n nhng b{ khng
chu chuyn i. Cui cng, ti ngh: M hy sng th trong cn h c s tr gip ch
trong su tun thi, chng ta s vn gi ngi nh{, khng ng ti bt c th g. Nu m
khng thch cn h, m c th chuyn v nh{, c khng ? S d dng hn cho b{ m v
b ch th chuyn i ch khng ri ngi nh mi mi. Cui cng b li thch cn h mi v

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


ng thun b|n ngi nh{ c kia. Ngi con trai ~ khng a ra ngh tiu cc b|n ngi
nh{ m{ tp trung v{o ngh tch cc th sng trong cn h mi trong su tun. Ni c|ch
kh|c, ng ni vi ngi khc l h phi chm dt lm vic ny, vic kia v bn khng thch;
h~y ngh h lm vic g bn mun.
Yu cu ca bn c th hin s tn trng ngi khc khng?
Ngay c khi yu cu ca bn rt c th v kh thi th i khi i phng vn T chi,
n gin v cch thc bn trnh by yu cu . C th bn ang a ra ngh nhm thch
thc kh nng ca h hay lm h mt mt. Cch thc trnh by yu cu c th quyt nh
yu cu s c chp nhn hay b T chi.
Xu hng ph bin l bn thng a ra ngh ca mnh di hnh thc mnh lnh:
Ngng ngay vic , nu khng..., i hi kim so|t ngi khc v khng quan tm ti
quyn t quyt ca h. iu khin ngi kia cng khng mun thc hin iu bn ni.
ng ni khi ti ang nghe in kh|c ho{n to{n vi Ch ti nghe in xong ~ nh. Ni
dung thng tin hon ton ging nhau, tuy nhin c}u trc l mt mnh lnh cn cu sau l
mt li ngh. S khc bit tht s khng nm li l m th|i tn trng.

NU RA KT QU C HAI BN TN TRNG
i khi bn khng cn la chn no khc ngoi vic ni Khng thng thn. Trong
nhng trng hp ny, yu cu ca bn l ti thiu. Bn n gin ch ngh ngi khc
chp nhn s T chi ca bn trc tip hay gin tip. Kt qu cui cng bn mong mun l:
Hy sng v tha. Nu bn tn trng ngi khc, h cng s tn trng bn.
Mt ngi ni vi ngi yu sau v ci c: ngh anh tn trng nhu cu c mt
mnh ca ti, cm n! Ch nh ni vi ngi bn hng dai dng ngoi ca: ngh anh tn
trng s ring t ca chng ti v{ ng v{o }y na c khng? Mt ngi ni vi bn
sau khi T chi li mi: Xin h~y hiu cho mnh.
Ti tng chng kin cu b Ty mi tui n a m khi b cu ang ni chuyn vi
bn. Ty l i li nhc u tin ca b: Ty, ng nghch ngm na. Ln th hai ng b ni:
Ty, b ang ni vi con y, nghe b nh. B ang hp v con hy tn trng mi ngi,
c ch? Ln n{y Ty ~ nghe li.
Cho d ngh tch cc m bn a ra l{ g, bn cng ang a ra ngh c tn
trng t c hai pha. Bn tn trng ngi khc v yu cu tng t t pha h. Tn trng
ln nhau l mc ch ca li ni Khng tch cc.

KT THC VI DU HIU TCH CC

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Du hiu tch cc gip m u v kt thc li ni Khng. Vic nhn nhn ngi khc
bng th|i tn trng cng vy. Cm n, nhng chng ti khng nhn ch{o h{ng qua in
thoi. Chc mt ngy tt l{nh! Tn trng ngi khc, bn khng mt g v c th nhn
c nhiu iu tuyt vi.
Sau khi ni Khng, bn vn c th th hin s tin tng vo kh nng ng tnh v tip
tc quan h tt p. Ti tin rng }y l{ gii php cho vn ca chng ta v gip xy dng
quan h hp tc tt p hn. Hay khi T chi tham gia mt y ban n{o : Ti rt cm n
tt ca qu v nhng cng vic hin ti khng cho php ti tham gia. Ti rt mun gip
qu v theo c|ch n{o khng chnh thc khc; hy vng chng ta s c nhng c hi hp
tc khc na. Ni c|ch kh|c, h~y v nn mt bc tranh tch cc v tng lai.
Khng ng tnh vi ch thuc a, Gandhi ~ nhc nh chnh quyn thc dn Anh
v li ch cho c hai bn khi n gi{nh c lp. ng ~ ni v{ nh|y mt v ng bit nhng
ngi ang {m ph|n khng tin rng n c th gi{nh c lp. Cui cng Gandhi ~ ng,
khng nhng n gi{nh c lp m{ cho n ng{y nay hai nc vn gi c mi quan h
thn thit cng c li.
ng ch ni Khng, h~y theo c|c bc: khng nh mong mun ca bn - ni Khng a ra ngh tch cc.
Chng ta ~ i n on cui ca bc hai: ni khng tch cc. Bt u bng vic khng
nh mi quan tm ca bn, sau th hin li ni khng t nhin v r rng; cui cng l
mt ngh tch cc. Nh vy, bn bt u vi li khng nh, sau i v{o vn ct li:
ni Khng. Cui cng, kt thc vi mt li gi m s ng tnh.
Hy ly v d chng trai 16 tui m ti bit. Cu ang chu sc p ln t ngi ng
mun bit chi tit v i sng tnh dc ca cu. Cu ni: ng nghe ch|u nh, ch|u rt ngi
khi ng hi chu nhng c}u ring t nh th. ng ng hi na c khng ? Khi no
chu sn sng v vic ny, chc chn chu s ni vi ng, c ch ? V{ ngi ng ~ tn
trng mong mun ca cu. Ging nh vic bn phi phn tch thnh phn c}u cho ng ng
php, bn cng c th hc tng thnh phn ca li ni Khng tch cc.
Ch|u rt ngi khi ng hi chu nhng c}u ring t nh th = th hin mong mun
ca chnh bn.
ng ng hi na c khng ? = khng nh li ni Khng.
Khi n{o ch|u sn sng v vic ny, chc chn chu s ni vi ng, c ch ? = th
hin s ng tnh.
D nhin, i khi bn c th sp xp ba yu t ny theo trt t khc nhau hay bn c
th n i mt yu t n{o nh trong v d: ng c th khng ht thuc khng? Ti b d
ng. iu quan trng l bn phi chun b k lng tng yu t. Sau , th hin r rng

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


quan im ca bn, khng trnh n. Bn s thy linh ng hn trong vic la chn thi
im v cch thc th hin cc yu t ny ti ngi khc.
Khi bn ~ ni khng tch cc, bn vn cn ch ti phn ng ca ngi kia. Tht kh
tip nhn li T chi cho d l{ li T chi tch cc. Th thch k tip l phi bin s
phn khng ca ngi khc thnh s ng thun. l{ ch ca giai on ba, cng l{ giai
on cui cng ca li ni Khng tch cc.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Giai on III
HON TT T CHI

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Bc 7
BO V IU BN NG THUN
u tin h l bn i
Sau , h ci nho bn Ri chng li bn Cui cng, bn s thng.
Mahatma Gandhi

Khi bn ~ thc hin ni Khng tch cc, c th ni bn ~ ho{n th{nh cng vic kh khn
nht. Tuy vy, mc d bn ~ th hin li ni Khng ca mnh nhng bn cng khng d c
c s ng tnh. Bn s x l nh th no vi phn ng ca ngi kh|c trc li ni
Khng ca bn? Lm th n{o thuyt phc h ng thun vi ngh bn a ra?

Bc u tin trong giai on ny l: trung thnh vi mong mun ca bn.

TH THCH: NG U VI PHN NG
Ti tng nhn thy mt tm bin qung co Frankfurt vit: Li duy nht ti mun
nghe l{ ng thun. }y cng l{ t}m l chung ca rt nhiu ngi. Tht khng d tip nhn
li ni Khng. Li ni Khng ca bn c th ng ngha vi nhng iu chnh khng h d
dng; nhng nguy c, nhng mi e da c th cm nhn c v mt gi tr hay nhu cu
thit yu n{o . Thm ch n c th l th thch trong vic th hin gi tr ch thc ca h.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

D nhin, ngi kia s khng c li li ni Khng ca bn. H c th v nh khng nghe


thy hay phnh nnh, cu xin, van ni, hn gin, x v, mng nhic, e da, tng tin bn. ng
ch c th phn ng gin d trc li ni Khng ca bn: Ti khng chp nhn bt c li
T chi n{o. Kh|ch h{ng c th phn ng vi li e da: Anh mun hp tc hay khng
vy? Ti tin l{ i th cnh tranh ca anh c quan t}m y. Ngi bn i ca bn c th
tr a: Anh khng h nghim tc, ti lm tt c v anh, ti sao anh khng th lm vic cn
con ny cho ti ch?
}y chnh l{ ba loi phn ng m bn lo ngi, khin bn lng l khi ni Khng.
Tht kh x l nhng kiu phn ng nh vy. Cuc {m thoi gia Tng thng Lyndon
Baines Johnson (LBJ) v{ ngi vit din vn cho ng l{ Richard Goodwin c miu t
trong phim ti liu ng ti chin tranh l{ mt v d. Goodwin vo phng Tng thng
np n xin t chc nhm phn i vic tuyn dng m rng. Tuy nhin, Tng thng ~ T
chi:
Tng thng (ang ngi k mt s giy t): C chuyn g vy Dick?
Goodwin: Tha Tng thng, nh Bill Moyer ~ ni vi ngi, ti va c mi lm y
vin Gi|m c trng i hc Wesleyan Connecticut.
Tng thng: , rt tt cho anh y, v tr khng d kim cht no.
Goodwin: Phi ri, khng d. Ti ~ rt may mn.
Tng thng: ng ch i na, hy T chi nhanh i h cn tm ngi khc ch.
Goodwin: Tha Tng thng, ti ~ nhn li ri.
Tng thng: Khng vn g, anh khng bit l anh khng th ra i t do nh vy. Gi
cho h i, h~y nhc n ti, anh s khng gp rc ri g }u.
Goodwin: ngi l g? Ti khng th i t do ?
Tng thng: ti l anh khng th i. Ti khng th lm vic nu thiu anh. Anh l
mt ng s ln. Chc y vin Gi|m c ca mt trng i hc c g quan trng?
Goodwin (lng tng v lo lng trn gh): , ng{i ~ l{m rt tt trc khi c ti.
Tng thng: Anh mun thm tin phi khng? Ti s thu xp vi qu Johnson tng
lng cho anh.
Goodwin: Vn khng phi l tin tha ng{i Tng thng. }y l{ vic ti mun lm.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Tng thng: Chc chn l khng, gi cho h i.
Goodwin (ng dy): Tha Tng thng, ti ti rt ly lm tic.
Tng thng: c ri Dick, hoc l anh li }y vi ti hoc l qua bn Lu Nm gc
v kim mt i ng en bng i. Ti ~ hi MacNamara ri, chng ta c quy ch thc hin
ch qun dch vi cc chuyn vin khng th thiu cho li ch quc gia. l{ vic m ti
s lm. Nu anh khng lm vic }y, anh bit ti c th chuyn anh n }u ri y.
Goodwin: Ngi bin ti thnh mt v tng ?
Tng thng: , anh khng thch l{m tng. Anh mun lm binh nh, hay lnh thy
|nh b? l{ nhng v tr cn hot ng. Ti bit anh l{ con ngi ca hot ng m{.
l l do v sao anh li }y l}u n th. H~y nghe ti ni }y Dick, anh c i v{ nhn chc
y vin Gi|m c ca anh i. Anh, Moyer v{ Bundy v{ tt c nhng ngi khc bit v con
tu chin. Nhng anh bit nhiu nht. Tn ca anh xut hin mi ni trong c|i x~ hi to ln
ny. Ging iu ca anh cng c trong nhng li l ca cuc chin. Ln tr|nh di khun
vin mt trng i hc hay bt c }u cng chng th thay i iu . H~y b i!
Tng thng LBJ ~ s dng kt hp y uy quyn bng cch phnh nnh, tng bc, mua
chuc v{ khi nhng c|ch n{y khng th{nh, ng e da kh nng sng cn ca Goodwin.
May mn l hu ht cc tnh hung khng n ni thch thc nh tnh hung ny. Tuy vy,
rt nhiu trng hp c cc yu t tng t. }y l{ b{i kim tra tht s cho sc mnh li
ni Khng ca bn, cng l{ thi im bn d dao ng nht.
Lm th no bn c th km nn phn ng ca ngi kh|c trc li ni Khng ca bn
v bin n thnh s chp thun?

HIU CON NG DN TI S CHP NHN


Bc u tin, bn phi hiu rng ngi khc cn thi gian x l li ni Khng ca
bn. Khi ni Khng, bn ang a ra cho h mt thc t mi m nhng khng d chu cht
n{o. iu n{y c ngha l{ bn ~ mang n mt tin xu. Hiu v chui cung bc cm xc m
con ngi thng tri qua khi nghe mt tin xu c th gip bn x l phn ng ca ngi
khc.
Nhng nm 1970, nh{ tm thn hc ngi Thy S Elisabeth Kubler Ross ~ xut bn
nghin cu ca b v chui phn ng cm xc chung ca con ngi khi nghe tin v mt
thm ha dit vong. Mc d vic nghe mt li ni Khng hn khng kinh khng n th
nhng li ni Khng khin ta phi i mt vi nhng mt mt tim tng v tri qua tt c
cc cung bc cm xc kia. Chng ta c th hc hi t cng trnh ca Kubler Ross v tn dng
n cho mc ch ca mnh. Khng c mt trt t c nh no v kiu mu s thay i ty

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


vo mi ngi. C|c giai on chung l: trnh n, ph nhn, lo lng, tc gin, thng lng,
bun b v chp nhn.

Hy tr li vi v d v Tng thng LBJ. ng bt u bng cch lng trnh vic Dick


Goodwin xin t chc: , ng ch i na, hy T chi nhanh i h cn tm ngi khc
ch. Khi Goodwin nhc li n mt ln na, ng ~ i n giai on ph nhn ch ng:
Khng vn g, anh khng bit l anh khng th ra i t do nh vy. Gi cho h i, h~y
nhc n ti, anh s khng gp rc ri g }u. Khi Goodwin vn kin tr, Tng thng LBJ tr
nn lo lng v gin d: ti l{ anh khng th i. Ti khng th lm vic nu thiu anh. Sau
, Tng thng LBJ bt u thng lng: Anh mun nhiu tin hn phi khng? Ti c rt
nhiu tin. Khi khng t c mc ch mong mun vi Goodwin, Tng thng LBJ tr nn
v cng tc gin.
Hy xem xt mt tnh hung trong kinh doanh. H~y tng tng mt khch hng quan
trng mun bn hon thnh mt d n trong khong thi gian bn cho l{ khng tng. Bn
phi c trch nhim gii thch rng bn khng th lm vic trong thi gian ~ nh. l{
mt tin xu m khch hng khng mun nghe.
u tin, khch hng c th ph nhn vn xy ra: Ti khng bit vn l g. Anh
l{m c m, ti tin chc th. Gi s bn kin tr gii thch rng thi hn ho{n th{nh
khng kh thi, ln ny khch hng c th cm thy lo lng r rng: Cng vic phi c
ho{n th{nh ng thi im , nu khng ti s gp rc ri to. Lo lng bin thnh gin d:
Nu anh khng ph thi gian gp ti vi nhng ngh ny n th chng ta ~ c th c
thi gian. Tc gin thng i km vi e da: Nu anh mun tip tc hp tc, ti tin anh
s c cch thc hin iu . Bn l{ ngi mang li tin xu v{ tr chi n{y rt d tr thnh:
Khi khng thch tin mi, hy git ngi a tin!
n thi im ny c th hiu l bn rt mun ngi kia tin thng ti s chp nhn
tin xu . Nhng con ngi khng phi mt c m|y. Con ngi c nhng phn ng cm
xc, loi phn ng i hi thi gian lng xung.
Mc d bn khng th ngn chui cm xc t nhin c th hin ra ngoi, bn vn
c th gip ngi kia vt qua nhng cm xc d dng chp nhn cu ni Khng ca
bn.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


H{nh ng n gin nht bn c th lm l hy kim sot cm xc t nhin ca chnh
mnh. Hy nh, bn khng th p nh hng ln hnh vi ca ngi kh|c khi cha kim sot
c hnh vi ca mnh.

NG NHNG B, CNG NG TN CNG


Thi im sau khi ni Khng l lc chng ta d dao ng nht. Chng ta c th cm
thy ti li, lng l, s lm tn thng ngi khc. Rt kh c th gi vng li ni Khng
trc nhng cm gi|c nh vy.
Ti hiu rt r iu n{y. Khi i cng t|c xa nh{, ti vn c truyn qua in thoi cho
con g|i Gabriela nghe trc khi i ng. Ging nh tt c nhng a tr khc, con b rt bit
c|ch {m ph|n v{ chng t ra e ngi g khi phi i u vi mt chuyn gia {m ph|n nh
ti.
Mt trang na ri i ng nh con, ti ni.
Khng }u, ba trang c, con b |p.
c ri, hai trang nh, ti ni.
V}ng!
Sau khi ht hai trang, ti ni:
Ht ri nh!
Khoan ~ b, ~ c hai trang }u.
Ht ri m, chng ta ~ c trang 10 v{ 11, ti ni.
Khng, con l{ c hai mt trc sau mi l mt trang c!
N{y n{y
Ch ln ny thi m b
Cui cng ti phi c. Mc d ti c kin thc nhiu hn con b nhng ti vn cm
thy rt kh T chi, bi ti cm thy c li v vng nh qu nhiu.
Chng ta thng c xu hng nhng b khi ngi kia phn ng gin d nh Tng
thng LBJ ~ l{m. Chng ta thng lo s mc gin d s tng ln cho ti khi bng pht
lm chm dt mi kh nng hp tc hay tip tc quan h. thot khi ni lo ny, chng ta

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


phi chuyn t trng thi khng nh sang tha hip; tm thi b qua nhu cu v mong
mun ca mnh. Nhng nhng b trc p lc, khng kin tr vi nguyn tc ca bn
khng phi l mt quyt nh khn ngoan.
Mt v d in hnh nht v tha hip trc p lc l cuc hi din ra vo ngy 27
th|ng 1 nm 1986, m trc khi t{u con thoi Challenger c phng. Khi NASA hi, cc k
s trong t ch to gi{n tn la ngh hon li vic phng tn la. H a ra c|c thng
tin d bo rng cc vng ch O c th khng chu c nhit rt thp. Nhng khi c|c
chuyn vin NASA t ra bt ng v khng hi lng, cc qun l ca nhm k s ~ triu tp
mt cuc hp khn cp v{ khng ngn cn phng tn la na. Kt qu l tn la c
phng v{o ng{y 28 th|ng 1; ai ch O ca tn la b hng, tn la b n ~ cp i sinh
mng ca by nh{ du h{nh. iu m cc k s lo s ~ xy ra.
Mt la chn kh|c thng thy thay v nhng b trc p lc l phn cng li. Nh
vy rt d dn n vic hai bn u b kch ng v khng kim ch c. Nh cung cp
khin tr|ch kh|ch h{ng: Anh ~ nh n chng ti khi qu mun. Tuy nhin, vic tn cng
li i phng ch khin h nng gin hn v{ tng kh nng T chi li ni Khng ca bn.
Khi , tt yu s xy ra mt cuc ci v v li ngh tch cc ca bn s b qun l~ng. Nh
Gandhi ni: Nu mt i mt con mt l phi i li cho k c mt con mt th c nhn
loi s chu m la.
Hy nh li huyn thoi Hc Quyn. Khi thn khi u mt ngy mi hon thnh 12
s mnh ca mnh, thn rt ngc nhin khi trn ng xut hin mt con th l t nhin
chm ln v{ e da mnh. Hc Quyn phn ng bng cch dng gy |nh n. Thn rt ngc
nhin khi con th khng nhng khng b chy m cn tr nn to ln gp ba ln ban u v
cng hung d hn. Hc Quyn li |nh con th mt ln na, c |nh mnh gp i ln u.
Nhng Hc Quyn c{ng |nh mnh th con th cng to ln cho n khi tr thnh mt con
qui vt ng chn c con ng. Bng n thn Athena xut hin cnh Hc Quyn: Dng li
Hc Quyn, b{ ht ln, Ngi khng thy sao? Con vt n{y tn l{ Strife, c{ng |nh n c{ng
ln ln. Hy mc k n v n s tr v vi kch thc ban u.
Nh li Athena nhc nh Hc Quyn, li gii khng phi l phn ng thi qu m phi
nh hng ng. H~y mc Strife. D bn nhng b hay tn cng, bn u ang phn
ng. Bn ~ i sai ng, khng cn tp trung vo mi quan tm v nhu cu ca mnh.
Nhng b s khin ngi khc ln ti cn tn cng li cng khin s phn i tr nn
mnh m hn. Trong c hai trng hp bn u ang ngn cn qu trnh tin n chp
nhn li ni Khng ca bn.
Bn nm quyn la chn trong tay. Ngay khi bn phn ng li phn ng ca ngi
khc, bn ~ khi u mt vng phn ng c th ko di v tn. V vy, bn ng phn ng
g m{ h~y kin nh vi iu mnh mong mun. Hy tp trung v{o iu quan trng i vi
bn. Ni cch khc, hy bit t kim sot.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

I RA BAN CNG
Chc hn bn vn nh Chng 1, ban cng l{ ni gip cho tm hn th th|i, t ch
v tnh to. Vic kim so|t c hnh vi bn thn gip bn kin tr trn con ng tin ti
thnh cng.
Im lng trc khi phn hi
Nu ngi kia ang tc gin hoc hong s, bn cn gi bnh tnh cho c hai ngi. S
im tnh ca bn cng c kh nng l}y lan ging nh ni s hi v tc gin ca i
phng. H~y th u, bn nn nh vo nhng gi}y pht chng ta thng t nn th m
khng bit. Vic nn th khin xy ngng ln no trong khi chng ta rt cn xy suy ngh
tnh to. Hy th su mt vi ln cho ti khi bn bnh tnh tr li. Hy im lng mt cht
trc khi i |p.
Khi nng gin, nhp tim v huyt p ca chng ta tng nhanh khin mu chy nhanh
hn t no ti t chi; sn sng cho mt v u hoc chy trn. khng phi l thi im
tt nht a ra quyt nh. Ch cn dng li trong mt vi giy, th su vi ln th nhp
tim s gim dn, c|c c ang cng cng s c th lng. Sau , vi s tp trung cao hn,
chng ta c th a ra li i |p mang li nhiu li ch nht.
Ngay c Thomas Jefferson cng cn ti li khuyn ny. Ma h nng bc, oi nm
1789, khi ph|i o{n d hi ngh lp php t Philadelphia khng tha nhn c|c iu khon
s tr thnh lut l ca quc gia mi thnh lp. Thnh thong li c nhng cu ni gin d
v{ c|c i biu ng ln bo v quan im ca mnh, kin quyt phn i. Gia cuc hp,
Thomas Jefferson a ra li khuyn d{nh cho ng s: Khi tc gin h~y m n 10, khi
rt tc gin h~y m n 100.
Trong k nguyn s dng th in t (e-mail), nt bm cm d nht trn mn hnh
m|y tnh l{ tr li. Khi ngi khc phn ng gin d vi li ni Khng ca chng ta, chng
ta d b kch ng dn n vic tr a v{ lp tc bm tr li. Hay t hi hn, chng ta c
th bm v{o tr li tt c, h{nh ng rt d khin cho xung t vt khi kh nng kim
sot. La chn tt nht trn mn hnh khi bn ang hi |p li phn ng ca mt ngi
trc li ni Khng ca bn l{ lu di dng th nh|p. H~y vit th tr li v{ lu li, mt
gi sau (hoc sau mt m ng ngon) h~y c li. Sau , h~y t hi mnh cch hi |p n{o
l tt nht t c iu mnh mong mun. Lu di dng th nh|p gip bn t kim
sot!
Khi ti cm thy mnh c kh nng phn ng th|i qu|, ti thng nh ti cu ni ca
mt phu thut gia ln tui, tng tham d mt bui ni chuyn ca ti. Trong sut ca phu
thut, ng thng ni vi c|c ng nghip ang cung cung: T t thi, chng ta ang vi
y. Chnh v khng th lng ph bt c mt giy pht no, khng c php mc sai lm,

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


nn khng th vi v{ng c. c bit, nu mun i nhanh chng ta phi bit chm li ng
lc.
Gi tn cuc chi
Khi bn nhn t ban cng xung sn khu pha di, bn c th d dng nhn ra
nhng bc i ca ngi khc. C th bn s ngng m s thng minh, mu mo v ti
khiu khch ca h k c khi bn bit r h thc hin nhng iu v mc ch g. Nu bn
nhn nhn s khiu khch nh mt tr chi th kh nng bn tham gia cuc chi s t
hn. Bn cng khng b c|c mu mo |nh la.
H~y quan s|t c|ch ngi khc c gng kch ng bn. Quan st cm xc ca chnh
mnh. Thng th khi chu p lc, bn s thy m hi bn tay, mch p nhanh hn,
rut qun li. Nu bn ch ti phn ng ca c th mnh, bn s c th t kim sot v
bnh tnh tr li. Vi ci nhn t ban cng, bn s thy vic tn cng khng mang tnh c
nh}n. l{ vn ca ngi khc, khng phi ca bn.
Mt mo rt hu ch khi ng ngo{i ban cng l{ bn hy t t tn cho tr chi m{
ngi khc ang thc hin vi bn. Hy nhn din tr chi . H~y tng tng bn va
T chi mt ng nghip do anh ta sao nhng cng vic ca d |n nhng b}y gi li khn
thit ngh bn gip . Bn khng c nhiu thi gian, phi lm vic thm gi v chng h
ri ri.
George ni: Thi m{, anh l{ thin t{i trong vic x l ti chnh, khng c anh th phin
to. Ch c anh mi gip c ti thi - Tr chi l{ g? Nnh ht!
Khi bn T chi mt ln na, George khng khng: Ti sao ch? Mt cht vic cn con
thi m? Anh c th lm khi rnh - Ln n{y tr chi l{ g? C}u tr li l: gim nh cng vic
v khn kho chuyn n sang cho bn.
Mc d bn lin tip T chi nhng ngi vn mun s dng nhng chiu bi d
d, bn tip tc gi tn tr chi ca h:
Ti ~ gip anh bao nhiu ln, hy gip ti ln n{y thi - Tr chi: l{m bn cm thy
ti li, t|c ng cm xc.
Nhng anh ~ ni s gip ti m{? - Tr chi: c tnh ni sai.
Vy l li ni ca anh chng c gi tr g ? - Tr chi: tn cng c nhn.
Ngi khc s ngh g nu bit khng bao gi nn tin li anh ni? - Tr chi: e da.
Ti ngh anh l{ bn ti, chng ta quen bit ~ l}u, chi gn cng nhau. Con c|i chng ta
kt bn vi nhau - Tr chi: l{m bn cm thy kh x.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


S n lc anh cn n ti, ti s khng qun vic n{y }u - Tr chi: e da.
c ri, ch cn anh th gip ti lc bt u cng vc thi, sau nu vt v qu, anh
c th dng- Tr chi: y vic cho bn, ha sung.
Ch xem sp ni g v vic n{y nh - Tr chi: e da.
Ni c|ch kh|c, h~y kin nh vi li ni Khng ca mnh bng cch gi tn tng chin
thut ca i phng. Qua , bn c th trung ha t|c ng ca n ln mnh. C th bn
khng nm bt c mi chiu bi ca ngi kh|c nhng ch cn gi ra mt vi c|i tn cng
~ rt hu ch. Vic gi tn gip bn suy xt c lp v t kim sot; gip bn khng phn
ng thi qu vi vic ni C hay ni Khng. Vic gi tn lng l ny c sc mnh |ng s.
Vo vo lng bn tay
Mt c|ch n gin ti yu thch gi cho mnh tp trung khi b kch ng l vo vo
lng bn tay mnh. Ti hc c cch ny t ngi bn Peru tn l Hernn. Trong chng
mc n{o , n gip ti nh ra mc ch ca mnh v gi bnh tnh. Ti nh ti mt cuc
hp sng vi mt nhm cc ng ch trong gii truyn thng Venezuela, nhng nhn vt ch
cht trong phe chnh tr chng li Tng thng Chvez. H rt tc gin vi cch x s ca
Chvez. Ti gi l c l h s mun ni chuyn vi Tng thng v h bt u t nhng
cu hi th hin s gin d v{ ho{i nghi cho ti v ~ a ra gi ngc nghch y: L{m sao
c th ni chuyn vi mt ng vin cng sn, bn ca Castro? H{ng lot cc cu hi tip
din trong gn ba gi ng h v{ ti ~ phi vo v{o lng b{n tay mnh gi bnh tnh.
Tht khng d d{ng g. i lc ti ~ mun phn ng li nhng ti c gng chng li ham
mun y, tip tc lng nghe suy ngh ca h v trnh by nh nh{ng quan im ca mnh.
Cui cng ti rt ngc nhin khi nhng ng ch truyn thng li thay i kin v{ ngh
ti gip h sp xp cuc ni chuyn.
Nu bn bit vic khng phn ng trc khiu khch ca ngi khc l rt kh, h~y
ngh mt ngi bn gip . Mt ng minh lng l (hoc khng) nhc nh bn tp trung
vo th bn cn. Mt ng minh c th quan st k cng v lm bn bnh tnh li khi bt u
mt kim so|t. Ni c|ch kh|c, ngi bn chnh l{ con ngi th hai ca bn khi ng
ngo{i ban cng.
S dng sc mnh ca vic khng phn ng
Mt trong nhng sc mnh gh gm nht m bn c l khng phn ng.
Mt ti mun khi ti c cuc hp vi Tng thng Chvez v ni c|c, ng ang rt bc
mnh v gin d vi phe chnh tr i lp. Trong sut c mt gi, ng nhn ti, gii ta ni
tc gin v kh chu; m ch ti v nhng nh chnh tr trung lp kh|c ~ b lm cho m
mt. Tt nhin, ti ~ rt mun bo v mnh v{ ng s nhng ti ngh nh th ch khin
ng ta tc gin hn. Ti cng khng d|m chc hnh vi ca ng c phi ch th hin s
kin nh nhm gy n tng vi cc b trng hay khng. V th, ti ch ht th su, t vo

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


tay mnh v tp trung, i cho ng ta tri qua c|c giai on khc nhau t tc gin n bun
b v chp nhn. Qu nhin, sau mt gi, ng bnh tnh tr li v hi ti bng ging mm
mng hn: Ury, anh khuyn ti nn l{m th no?. chnh l{ thi im m ti ch i.
Cui cng, ng y cng ch ti ti, v{ ti a ra v{i gi ~ chun b t trc. l{ giai
on ha gii trc Ging Sinh, sao cho tt c c|c ng phi tham gia tranh chp c thi
gian suy xt v mi ngi c mt k ngh. Sau , Tng thng ni vi ti bng ging rt ha
nh, mi ti i tham quan vng qu cng ng. B{i hc ti c c l{: ng phn ng, hy
lng nghe v{ thng thc v kch trc mt, ch thi c |p li.
Hy nh, vic bn phn ng s khin cho ngi kia nm quyn kim so|t. Ngc li,
khng phn ng, bn s c thm sc mnh. Minh chng sinh ng nht cho nguyn tc ny
l vic chuyn tip t ch phn bit chng tc A-pc-thai sang ch chnh tr thng
thng Nam Phi. Th|ng 4 nm 1993, nhng k m st da trng ~ s|t hi Chris Hani, mt
nh{ l~nh o da en rt ni ting v{ c knh trng. Ngi ng u t chc i hi dn
tc Phi (ANC) Tokyo Sexwale ~ miu t nhng g xy ra sau : Vic xy ra vi Chris Hani
gn nh ~ ph| hng mi n lc xy dng ca chng ti. Vi mong mun hn gn, quyt
tm tr thnh mt dn tc thng nht, chng ti mun thit lp nn dn ch, kt thc chin
tranh, khng cn ting sng v{ tr nh ci hoa hng ln trn hng sng.
Nhng u ca Chris b nghin n|t. l{ iu |ng s nht m ti bit. Sng hm sau,
ngi ta |nh thc ti dy v cho bit Chris ~ b bn. Ti chy vi n (v nh{ anh cnh
nh ti) vn hy vng rng c th kp a anh y n bnh vin. Nhng khi ti nhn thy vt
thng, d dng nhn ra anh y ~ qua i. Lc ti phi ni g? Bn ng trc hng
trm phng vin b|o {i v{ mt t: Chin tranh. l{ t din t cm xc ca s ng qun
chng ni gin, c bit l nhng ngi da en Nam Phi. ti l{, vic st hi Chris l{ nh
im, l li khiu khch cao nht.
Chng ti c th cho n mt thng thuc n v{o ngay hm , v{ khi Nelson Mandela
t Transkei n, c l ~ c mt cuc chin v trang. Khi chng ti l{ t lnh qu}n i,
chc chn mi ngi s nghe theo.
Nhng Sexwale, Mandela v{ c|c th{nh vin kh|c trong i hi dn tc Phi ~ km nn
cm xc v chn cch khng phn ng, kin nh vi mc tiu ~ t ra. V vy, h ~ t
c mt tha thun nhng b chin lc quan trng t chnh ph, vi quan im l da
trn nhng du hiu tin trin r rt, Chnh ph s khng th ngn cn vic tr th. Sexwale
k tip: Chng ti ~ tnh to v kho lo tn dng thi im , ni vi De Klerk, Tng
thng ca chnh ph thiu s da trng: H~y t chc tng tuyn c vo ngy mt ca Chris,
bi v nu khng c ngy bu c, chng ti chng bit ni g vi qun chng
Trc s phn i ban u ca chnh quyn A-pc-thai, Nelson Mandela ~ xut hin
trn knh truyn hnh quc gia v trc tip ni vi ton th ngi dn hy bnh tnh, bt
au bun, tc gin v trnh vic tr a. Theo Sexwale, r r{ng l{ li ni ca ngi ng
u - ca Tng thng v l du chm ht ca De Klerk. Vic cn li l hp thc ha bng
mt cuc tuyn c. Cuc tuyn c chuyn giao ~ din ra ngay trong nm.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Phn ng d di c th gip bn tha mn trong thi gian ngn nhng s to ra mt
mt v lu di. La chn khng phn ng trc thm kch au bun v s khiu khch ca
i phng ~ gip Mandela v{ ng s t du chm ht cho ch phn bit chng tc
A-pc-thai.
Khi ngi khc phn ng d di vi li ni Khng ca bn, hy nh n sc mnh ca
vic khng phn ng. i khi bn t c nhng phn thng qu gi v nhng vic bn
khng lm.

LNG NGHE CHM CH


C l c|ch n gin nht gip ngi khc chuyn t th|i khng c sang chp nhn
l lng nghe h vi th|i tn trng, cng ging nh bc u ca vic ni Khng. K c
khi i mt vi li khiu khch ca i phng, h~y t r s t trng. Bn cn nh, bn th
hin s t trng khng phi v ngi kia m v chnh bn. Hy gi vng gi tr bn thn v
mi quan h tt p vi i phng.
Khi bn lng nghe, hy cn thn vi cm gic ti li. Hy nh, bn khng phi chu
trch nhim cho phn ng ca ngi kia. H~y h phn ng t nhin vi li ni Khng
ca bn. Khng nht thit phi d d{nh h khng cm thy tht vng hay bun b~ v
l mt giai on trong qu| trnh i n s chp nhn. S thng cm rt tt nhng c th
khin bn tr nn yu ui v{ u hng. Bn c th ng cm (ngha l th hin bn hiu
vn ) ch khng thng cm (ngha l{ bn cm nhn ni au cng h). ng cm l mt
cch biu hin ca tn trng.
Din gii
Mi ngi him khi cm thy ngi khc hiu v tn trng h trong trng hp c
tranh ci. Khi h cm nhn c iu , h thng ngc nhin v tr nn bt cng thng
hn. V vy, hy tip tc lng nghe h v{ h bit bn ang lng nghe. Mt cch hiu qu
lm vic l{ din gii li, nhc li nhng g bn nghe t h bng ngn t ca bn. Cch
thc ny bt ngun t thi Trung c ti i hc Paris. Khi c mt lut l l trong cc
cuc tranh ci v thn hc, bn phi nhc li iu ngi kia ni cho ti khi h cho rng bn
~ hiu h. Ch nh vy, bn mi c th a ra kin ca mnh. Cch ny lm chm cuc
i thoi li i cht nhng li lm qu trnh hiu din ra nhanh hn.
Nu bn ch nhc li mt c|ch c hc hay khng thnh tht, n s c t|c ng ngc li
v khin ngi khc kh chu. Ngc li, nu bn thc hin thnh thc, n c th gip bn
t c ba mc tiu. Th nht, gip i phng bit c bn ang n lc hiu h, }y
l biu hin ca s tn trng. Th hai, m bo bn tht s hiu nhng iu h ni. Th ba,
gip bn c thi gian t ch v{ suy ngh trc khi |p li. Mt vi cm t thng dng bt
u qu trnh din gii l:

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


xem ti c hiu iu anh va ni khng nh
Nu ti nghe khng nhm th anh l{
Gip ti hiu nh. Nu ti khng nhm th
Cng nhn quan im ca i phng nhng khng |nh mt quan im ca chnh
mnh
Bc tip sau vic din gii l cng nhn im hp l trong quan im ca i phng
nhng ng t b quan im ca bn.
Nu nh vic nhng b c ngha l{ bn t b quan im ca mnh th vic tha nhn
cho php bn tip tc khng nh n ng thi vn chp nhn quan im ca ngi khc.
Ti hiu anh. iu ho{n to{n ng. Nhng c|ch nhn nhn vn ca ti khng ging
nh th. Bn cng nhn quan im ca h nhng khng ng thun vi h.
Hy theo di cuc i thoi gia b m v c con gi nh:
Con gi: Con mun c em gi.
M: M bit con mun c em gi v m cng rt mong chng ta s c. Nhng con yu,
iu khng th c.
Con gi: Con xin m y. Con tht s rt rt mun c em gi.
M: Con ang cm thy rt tht vng phi khng con yu?
Con gi: m (bt u khc)
M: M rt tic khin con phi bun. M mong rng b m c th l{m g nhng b
m khng th.
Con gi (tip tc khc)
M: Vic kh khn lm phi khng con?
Con gi (gt u): Tht khng cng bng, con l{ ngi nh nht trong nh. Con khng
thch nh th.
M: Con khng thch l{ ngi nh nht ?
Con gi (nc n): Khng!

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Ngi m khng c gng l lun hay khuyn bo con gi. Vic ngi m l{m n gin
l lng nghe, cm nhn xc cm ca c b v din gii li nhng g nghe c t con mnh.
Ngi m tha nhn cm xc ca con g|i nhng khng u h{ng. l{ s tn trng. Sau ,
h ~ tm c gii php. H mua mt ch ch nh, nh hn c b rt nhiu v c b cm
thy rt vui.
Thay th Nhng bng V}ngv{
Mt li suy ngh ph bin l: hoc th ny hoc th kia. Hoc l bn ng, hoc l{ ngi
kia ng. Hoc l bn s t c mc ch hoc l{ ngi khc s t c mc ch. Bn
s tm ra c|ch hay l{ ngi kia s tm ra c|ch. Nh vy, ch c mt quan im ng, quan
im cn li khng cn gi tr na. Li suy ngh n{y khin bn khng cn ch vo mc tiu
ca mnh: thuyt phc ngi khc tn trng mong mun ca bn.
Thay v{o , bn c th chn c|ch suy ngh: c ci ny v c c|i kia. i phng c
quan im ca h v bn c quan im ca mnh. Ct li ca mt li ni Khng tch cc
khng phi l T chi ngi khc m l khng nh mong mun v gi tr ch thc ca bn.
C th hn, s thay i n{y c thc hin bng cch thay t nhng bng v}ngv{.
Nu khch hng yu cu c gim gi| v{ ni: Gi| cao qu|, thng th bn s phn ng
li: Nhng h~y nhn v{o cht lng, dch v v{ tin cy ca chng ti. Vn l{ ngi
kia c th khng tht s lng nghe bn v ch nhng l{ du hiu cho thy nhng g bn sp
ni s tr|i ngc vi h. Ngi ta khng thch b phn i, v vy h khng mun nghe.
Bn s bo v tt quan im ca mnh nu bn bt u bng vic tha nhn quan im
ca i phng trc khi trnh b{y quan im ca mnh. Khng phi l mt lun im i
nghch m l mt lun im thm vo kin ca h: V}ng, ch ni ng. Gi| ca chng ti
thuc loi cao. V nu ch xem xt cht lng, dch v v{ tin cy ca chng ti, ch s thy
gi| l{ hp l. S thay i t ng l cch n gin nhng hiu qu.
H~y ni: th {? Th sao? Khng
T chc Al-Anon (ca nhng ngi c vn vi ru bia) a ra b{i tp hu ch cho
vic x l phn ng ca ngi kh|c trc li ni Khng ca bn. Theo , d i phng
ni g bn cng s tr li bng ba t:
th ? Ni cch khc, chng ta nhn nhn quan im ca i phng vi th|i
trung lp v khng phn ng thi qu.
Th sao? cho i phng a ra tt c cc chiu bi, chin thut ca h, sau
tnh t|o |p li.
Khng. Nhc li li ni Khng.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


H~y tng tng, mt ngi quen hi vay tin v bn T chi. Cuc hi thoi din ra
nh sau:
Ngi : T ht tin ri.
Bn: th ?
Ngi : Tht s khng xu dnh ti.
Bn: Th sao?
Ngi : T ang rt cn tin.
Bn: th ?
Ngi : Cu l{ ngi bn rt tt.
Bn: Th sao?
Ngi : Cho t vay t tin i.
Bn: Khng!
Tt nhin, bn khng cn phi t ra cc cn nh th nhng on hi thoi n{y n gin
v d nh. Vi nhng ngi c xu hng tha hip, }y l{ b{i luyn tp rt tt nhn nhn
nhng khng tha nhn quan im ca i phng.

HY L CY NGAY
Nhng cy c th lun ng vng vng trong bo t, c th nghing theo c|c cn gi
ln m{ khng . Chng ta cng cn t r s kin quyt v kho lo khi ni Khng vi
nhng ngi khng d chp nhn li ni .
Vic x l phn ng ca ngi kh|c trc li ni Khng ca bn l{ cng on kh khn
nht trong quy trnh ni Khng mt cch tch cc. Vic nhng b, tn cng hay phn ng
li phn ng ca ngi khc rt d d{ng nhng khng cn thit.
Ngay c vi tnh hung rt kh khn c miu t u chng n{y, khi ngi vit
din vn tr tui Dick Goodwin mun t chc. Anh ~ kin quyt thc hin mong mun ca
mnh. ng trc s li ko, vn ng hay ng kch ca Tng thng Johnson, anh khng
nhng b hay ln ti. Anh gi vng quan im ca mnh: t chc v nhn chc y vin
gi|m c. V mc d Tng thng LBJ tr a bng c|ch nu ch}n Goodwin, nhng cui cng,
ng ~ mi lng v chp nhn anh ra i. L| th ca Tng thng LBJ |p li n xin t

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


chc ca Goodwin th hin s chuyn tip t tc gin sang bun b v cui cng l chp
nhn. LBJ vit:
Dick th}n mn, ti ~ c n xin t chc ca anh vi nhng cm xc v s bi ri su
sc. Ti tht s rt tic vi quyt nh ; bit n tnh cm trong n v{ ht sc cm kch
ngi vit l| th . ng tip tc mi Goodwin quay li Nh trng ph trch vit bi
pht biu hp nht lin bang ca mnh.
Hiu c c|c bc i n vic chp nhn gip bn bit trc quy trnh cm xc ca
i phng v{ xem tng phn cnh ring bit ca v kch din ra trc mt. Khi quan st
kh|ch quan, xu hng nhng b hay tn cng cng gim ti mc ti thiu. Nh vy, bn
bit c thi im thch hp nht a ra li i |p. Khi bn chn cch khng phn
ng, bn s to iu kin cho nhng cm xc hi hp, lo lng, tc gin ca i phng gim
dn, khin h d dng chp nhn li ni Khng ca bn.
Bng cch tn trng ngi kh|c (nh Goodwin ~ l{m vi Tng thng LBJ), bn cng
c thm c hi gi c mi quan h tt p trong tng lai.
Tuy nhin, nu ngi kia tip tc T chi, khng chp nhn li ni Khng ca bn th
bn s cn phi kin quyt nhn mnh n. l{ ch ca chng sau.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Bc 8
TI KHNG NH LI T CHI
"Gi mnh mi hay cy c cng."
C thi

Cu chuyn xy ra ti n v{o nm 1930. Mt ngi {n ng ~ lung tui, khng a v


hay quyn lc trong x hi quyt nh ng ln chng li quc hng mnh nht th gii
t trc ti nay. Sau bn th k tn ti, ch thuc a ~ n lc phi chm dt. Trong
thi gian , khng c bt c mt li kin ngh khng n{o vi nhng bt cng trong x hi,
v vy, ~ n lc phi s dng k hoch d phng, nhng s dng ra sao? Ngi {n ng
~ phi suy ngm rt l}u tm ra phng thc s dng k hoch d phng hiu qu nht.
Cui cng, ng ~ tm c mt chin lc, ng bit quyn lc thng tr ca quc ny
n ch yu da vo thu mui, loi thu m ngay c nhng ngi ngho i nht cng
phi np nu nh h cn sng. Hn na, khng mt ai c php sn xut mui ngay c vi
mc ch phc v nhu cu sinh hot hng ngy. ng quyt nh s ph b lut l khng cng
bng ny bng c|ch a qu}n ra bin v lm ra mui t nc bin.

Khi ng thng bo k hoch vi c|c ng s chnh tr, rt nhiu ngi bn khon liu
}y c phi l mt suy ngh ngu ngc hay khng. ng ta s chng li mt quc hng
mnh bng cch lm ra mt nhm mui hay sao? Sau , ngi {n ng gi mt l| th cho
cc nh cm quyn ca Ho{ng , gii thch vic khng chp hnh lut thu mui, ng thi

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


yu cu h bi b loi thu n{y. ng cng cho h bit mnh s lm g nu h khng lm theo
nhng g ng yu cu. Cc nh cm quyn ci nho ng v h ngh ai thm quan t}m n
nhng li ni ng ngn ? H ngh c|ch tt nht l khng bt gi ngi {n ng n{y m{
mc cho ng ta t nhn ra l mnh ngu ngc.
Sau , ngi {n ng ri khi nh v bt u cuc hnh trnh ra bin c|ch khong
400km cng vi 80 ng s. Ng{y qua ng{y, i qun ca ng ~ c nhiu ngi bit
n, h{ng nghn ngi t nguyn gia nhp i qun ca ng. Khi i qun tin ra bin v
bt u cng vic sn xut mui, mi con mt dn v pha ng. Tin tc chng my chc
lan truyn khp n , mi ngi dn bt u lm v tiu th loi mui khng hp php
n{y. n lc ny, cc nh cm quyn ca Ho{ng khng cn cch no khc l tng giam
ng ngay lp tc ngn chn cuc ni lon. Tuy nhin, vic l{m n{y cng khng mang li
kt qu g, ch trong vi thng cc nh giam n tr nn qu| ng c bi hng nghn
ngi phn i ging nh ng. t nc n tht s ri v{o tnh trng b tc, khng li
thot. Lc ny, cc nh cm quyn khng th tip tc ci nho c na.
Ch vi thng, cc nh cm quyn khng dm l{m cng na m phi th ngi {n ng
. Ngc nhin hn na, ng{i ph vng i din ca Ho{ng ~ phi ngi {m ph|n vi
ng v{ i n mt tha hip. H chp nhn nhng ngi dn sng b bin c th t
lm mui m khng phi ng thu. C th ni, }y chnh l{ bc khi u bo hiu s suy
tn ca quc.
Ngi {n ng v i trong cu chuyn trn chnh l Mahatma Gandhi. Khng mt ai c
th bit r hn ng v cch truyn t li ni Khng tch cc. Mui tng trng cho nhng
nhu cu tt yu ca cuc sng. Vic Gandhi sn xut mui t nc bin l{ khng nh gi
tr cuc sng, ging nh con ngi ~ ng gp cng sc cho nhn loi trong nhiu th k.
Trong qu| trnh h{nh ng, tt nhin Gandhi ~ ch n cc lut l p bc ca
quc v th thu v l nht nng ln vai ca nhng ngi d}n ngho i nht phc v
cho tng lp gi{u c cng nh chnh quyn thuc a. i vi ngi dn n v cc nh
cm quyn ca Ho{ng , h{nh ng tch cc ca Gandhi l mt li ni Khng r rng,
mch lc.
Sau nhiu nm, Gandhi vn kin tr, bn b nhn mnh li ni Khng vi sc mnh tch
cc cho n khi quc Anh phi rt lui.

NHN MNH NI KHNG VI SC MNH TCH CC


Nu ai khng coi trng li ni Khng ca bn, lc ny bn ch nhn thy c hai s
la chn: quy phc v chin tranh ton din. Tuy nhin, vn c la chn th ba m Gandhi
~ ch ra: nhn mnh vic ni Khng tch cc. iu n{y khng c ngha l{ bn s phn ng
qu mnh m, gay gt m phi nhn mnh rng Khng thc t l{ Khng. Tc l bn tip
tc theo ui nhng g quan trng m khng ph hng mi quan h tt p ca bn. iu

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


n{y cng c ngha l{ bn hy s dng sc mnh tch cc l sc mnh ca d nh tch cc
c d phng trong phng |n d phng.
Vic s dng phng |n d phng rt tt nhng c th s tn km v lm cho mi
quan h ca bn vi ngi khc tr nn cng thng. Nh chin lc qu}n i Trung c Sun
Tzu ~ vit: Ngi mnh nht l{ ngi khng bao gi gy chin. S tt hn nu mi ngi
c th nhn thc c vn trc khi bn thc hin phng |n d phng.
Trc tin, hy lp li vic ni Khng thng xuyn khi cn thit. Nu iu ny khng
hiu qu th hy dy cho h bit hu qu ca vic khng tn trng li ni Khng ca bn.
Cn nu vic lm ny vn khng c tc dng g th hy trin khai k hoch d phng.

HY LP LI T KHNG
Mi ngi c th khng mun nghe bn ni Khng, hay s T chi hoc b sc. H
cng c th khng c nh nghe bn hay s qun ngay nhng g bn ni. Cn nu c nghe
bn th h vn s h{nh ng nh th cha nghe thy bn ni g. V th, i khi bn khng
ch ni Khng mt ln m phi nhc i nhc li cho ti khi ngi c th hiu c
mnh mun truyn t.
Cn phi kin nh v bn b
Ly v d cu chuyn v ngi bn c ca ti tn l Emily Wilson lm qun gia l}u nm
cho gia nh nh{ kinh t hc John Kenneth Galbraith. Chuyn xy ra khi ngi hiu trng
Lyndon Johnson gi in n cn gp ng{i gi|o s ngay lp tc. ng ta ni:
C phi ng Galbraith khng?
Tha ng{i, ng ch ca ti ang ngh ngi v{ ng y dn l khng mun ai lm phin.
Vy sao? Ti l hiu trng }y. H~y |nh thc ng ta dy cho ti.
Xin li ngi hiu trng, ti lm vic cho ng Galbraith ch khng phi cho ng{i. Ni
xong Emily ngt my.
Sau khi thc dy, ng Galbraith ~ gi in li cho ngi Johnson, ngi Johnson ni vi
ng: C ta l{ ai vy? Ti mun c ta lm vic cho ti.
Emily c thn hnh nh nhn nhng li c ch kin cng kh ai snh bng, chnh
ch ny ~ gip c ng vng. C hiu r cch duy tr nhng li T chi Khng. Emily bit
vic kin nh v duy tr li ni Khng trc nhng c gng ca ngi khc mong bn
nhng b v ng h h l rt cn thit.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Ly mt v d khc trong ngnh kinh doanh, mt nh qun l lun phi T chi gim
c ca mnh v ng ta lun to p lc mun anh phi sa thi mt nhn vin ca mnh tn l
Patricia. Robert nh li: Ti bit rng c y l{ ngi thch hp vi cng ty, ch l lm vic
sai v tr m thi. V vy, ti ~ ln k hoch s chuyn c y sang v tr kh|c, c c hi tip
xc vi khch hng nhiu hn. Cn Ron, gi|m c ca ti, lc n{o cng g}y |p lc vi ti
bng nhng li ch trch dai dng.
Mt ti trong cuc hp ng}n s|ch h{ng nm, nhm chng ti ang dng ba ti th
Ron tin li gn v ni vi ti: Ti hy vng l{ anh ~ chun b a ra mt quyt nh cng
rn vi Patricia. Ti mun xua tan khng kh nng n v{ ni: V}ng, ti ~ chun b ri tha
ng{i nhng ng{i ~ sn s{ng n nhn mt quyt nh s khng nh ng{i mong mun
cha? Trong th}m t}m, quyt nh cng rn ca ti vi Patricia chnh l gip c thnh cng
trong cng vic ch khng phi c ra i.
Ron vn khng b cuc. H~y ngh cho k i nh, anh ta nhc li. Ti tht s b tc. Ti
ang ngh v vic nn xp c vo v tr n{o. Mt ln na anh ta li nhc ti: H~y suy ngh v
vn nh.
Sau , ti quyt nh Patricia lm mt v tr mi, v{ c ~ tht s thnh cng, gi
}y c ang l{m vic rt hiu qu. Mt nm trc, vo mt bui ti, ti gp Ron ti mt ba
tic ln, Ron ni: l{ mt vic l{m ng n vi Patricia. Ti rt vui mng v chng ta ~
gi c y li.
Tt c l nh vo s kin tr. Ch khi no bn tht s duy tr ni li ng thun mi
gip bn d d{ng duy tr ni Khng. Trong trng hp n{y, ng thun ca Robert l to
c hi cho nhn vin ca mnh thnh cng, nh em li s thnh cng cho cng vic kinh
doanh ca chnh anh. Hy nh, s ng thun mang li cho bn sc mnh v tnh nhn ni.
nc M, trong thi i trc, c|c trng hp bt gi con tin thng c x l
bng cc bin php bo lc. Cnh st s dng loa ni vi nhng k bt gi con tin l h c 5
pht ri khi ni v{ phi gi hai tay ln cao. Nu khng lm theo, cnh st s phng kh
c hay n sng. V{ thng th c con tin, k bt gi con tin, thm ch c cnh s|t u b
thit mng. in hnh nh v bt gi con tin xy ra Waco, Texas v{o nm 1993, hn 70
ngi ~ thit mng, trong c ti 12 tr em di nm tui.
Sau nhiu nm, ng{nh cnh s|t c {o to c|c c|ch ni Khng hiu qu hn vi k
bt gi con tin. Khi chun b cho k hoch d phng, i c nhim SWAT thng tip
qun c|c trng hp cn dng n v lc. Phng ph|p c dng cho a s cc v bo
ng l{ {m ph|n nh nhng, kin tr v bn b. Cuc {m ph|n n{y ch yu l vic ni
Khng lch s v kin quyt.
Di }y l{ v d v mt cuc thng lng con tin tng t nh trn ti thnh ph
New York. Ngi dn chng trnh tng thut li s vic: Cnh st cho bit, mt ngi
{n ng trong ngi nh{ ang cm trong tay mt khu sng v m mt a b 10 tui lm
con tin, a tr c th l chu trai ca ng ta. George, k bt gi con tin, ~ yu cu cnh st

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


cho ng ta ni chuyn vi ngi v ang b cch ly ca mnh l{ Annabelle. Nhng c li
ang trong tnh trng s hi qu mc nn cnh st khng dm cho ng ta gp v.
George: Bi v ti khng th sng trong tnh trng ny mt pht no na, ti khng th
sng m khng ni chuyn vi Annabelle.
Ngi thng thuyt: ng s khng c ni chuyn vi Annabelle }u.
George: V vy, chng ta s phi }y mt thi gian di.
Ngi thng thuyt: ng, chng ta s }y l}u m{.
George: Ti s khng n nh giam na.
Ngi thng thuyt: Khng ai vo nh t v mt khu sng Brooklyn, chng ta
u bit th m. Ti khng mun ni n th g lin quan n nh t na. Ti ~ ni ri,
anh khng phi i }u c. Thm ch nu anh c n ta th anh cng ch phi chu mc n
treo m thi. V ti khng mun ni n Annabelle na v anh ~ bit cu tr li ca ti th
no khi anh nhc ti c y ri m. Ti mun mi chuyn tt lnh s n vi anh, vi Jose
(tn cu b). Ti khng mun bt k ai b tn thng }y.
George: c.
Ngi thng thuyt ~ kin quyt nhc i nhc li cu tr li Khng bo ton
tnh mng cho con tin, k bt gi con tin v tt c nhng ngi c lin quan. Cuc thng
lng n{y ko d{i hn 11 ting ng h v k bt gi con tin ~ tri qua nhng trng thi
t}m l kinh in: T chi, lo lng (v s vo t), tc gin (e da nhiu ln l s git a b
v bn th}n ng ta), thng lng, bun ru. Cui cng, nh th|i kin nh T chi tch
cc ca ngi thng thuyt v{ c|c ng nghip m{ George ~ phi nhng b v th cu
b. Anh ta nm khu sng i v{ lng l quay lng li nh yu cu. }y l{ mt trong s
nhng trng hp gii thot con tin thnh cng nh c sc mnh tch cc.
Cm t bt di bat dch
Vic lp li t Khong oi khi khong de dang, v no co the gay ra nhng phan ng d doi
t ph a ngi oi dien. May thay, chung ta co mot cach thoa hiep khac khi noi chuyen thay
v lap lai t Khong. Nhieu ngi se gao len gian d: Anh a noi nh vy? Hay nh, muc
ch cua ban la lam cho oi phng hieu va ton trong s th ch cung nh cac gia tri cua ban,
ch khong phai la cung cap thong tin mi cho ho.
Muc ch ch nh ay la lam sao e ngi khac hieu c y ngh a that s cu a t Khong
la Khong. Khi ban hoc bat c ieu g , chi cau long hay oc, ban cung can lap i lp lai t
hiu qu cao. Hoc tn trng li noi Khong cung vay, ban cung phai tap lap lai nhieu lan.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


oi khi ngi khac co the ap ng mong muon cua ban khi ban ch can noi Khong mot
lan duy nhat. V du trong mot nha hang: Toi xin loi v a lam phien quy ba, nhng that tiec
nha hang nay, ba khong the hut thuoc, sau o quy ba vui ve lam theo yeu cau cua ban.
Nhng, moi chuyen khong n gian nh vay. Gi s bn bt gp nhng ngi b|n h{ng n
tng nh{ hay ngi b|n h{ng qua in thoi. H co the chi tro chi hay s dung nhng ky
xao e loi keo, thuyet phuc ban, va cuoi cung, ban khong th ni Khng.
Mot trong nhng yeu to c ban e kien inh vi t Khong la hay tr nen quen thuoc
vi ch nh no. Khi ban gap nhng trng hp kho khan, hay hieu no nh mot t bat di bat
dich, o cung la cach e gi vng t Khong, cung nh t c ban: Co. Di ay la mot so cum
t ma ban co the noi e the hien t Khong:
ieu nay vo ngh a vi toi.
Khong, xin cam n.
Ti thy tht bat tien khi lam vy.
Xin loi, toi khong co hng thu.
Chung toi a chon mot vai to chc t thien e co the tap trung ong gop.
Hay co gang lam cho cum t cua ban y ngh a nhat. ng noi bat c ieu g khong can
thiet, noi cach khac, tranh noi tat ca nhng g ma ngi khac co the da vao o e lan tranh
hay co t nh khong hieu t Khong cua ban. Mot cum t hay la cach n gian nhat e ban gi
vng y kien cua m nh va khong b i phng lung lac.
Toi a tng giup mot ngi ban hoc cach bao ve ch nh m nh khoi nhng cau hoi kho
chiu ca ho hang va ban be ve van e sc khoe cua anh. Chung toi a chon ra mot cum t
(c nh) co y ngh a vi anh: Toi xin loi, nhng toi ngh that ba t tien khi ban luan van e o
ngay luc nay. Sau o, anh tap noi cum t o rat nhieu lan, luc o toi vao vai vi anh, toi a
ra nhng cau hoi, va anh tap tra li. Cum t o tr thanh mot phan tat yeu, mang t nh bn
nng cua anh. Anh s dung ngay lap tc, va no a giup anh bao ve nhng thong tin ca nhan
trong thi gian nhay cam o. Mot cau n gian co the giup ban ng vng khi ban kien inh
vi t Khong cua m nh trc ap lc cua nhng ngi khac.
Co t nh lp li
Ban co the se co cam giac khong t nhien khi lan au tien lap lai ch nh m nh. Viec lap
lai t Khong khong oi hoi s may moc, giong nh mot robot hay mot cuon bang hong.
Thay vao o, ban co the c t nh lap lai. Ban co the s dung cung mot cum t trong nhiu lan,
co gang lam mi va tap trung vao muc ch ch nh cua cau noi, kem theo o la mot nu ci
hay mot chut kien thc.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Bat ke i phng s dng chien thuat g , cau tra li cua ban luon phai giong nhau.
Ban co the lap lai nhng yeu cau cua m nh vi cung kieu ng ieu va giong noi.
Mot trong nhng v du kinh ien cua viec ch tam lap lai t Khong co the c t m
thay trong mot tieu thuyet cua Herman Melville th ky XIX la Bartleby, the Scrivener.
Cun tiu thuyt mo ta mot canh Manhattan, mot luat s rt c trong vong va co quyen
lc, mieu ta moi quan he cua v lut s vi ngi giup viec giay t mi c thue, Bartleby.
Vi luat s nay t ke chuyen, giup chung ta co cai nh n sau sac ve suy ngh cua mot ngi
nhan t Khong.
l{ ng{y th ba k t khi anh ta lm vic cho ti, ti ang rt vi gii quyt mt
vn nho nh, ti lin lin h vi Bartleby. Phn v vi v, phn v ti tin rng Bartleby s
bng lng chng my kh khn, nn ti ~ gc u xung bn, tay phi t sang bn nh
kiu ang rt lo lng v ng giy t. Ti ngh rng, Bartleby s v vp ly bn sao chp v
thc hin cng vic ngay lp tc khng mt cht ngn ngi.
Vi th|i nh vy, ti vn ngi khi ni vi anh ta, nu ra ngay nhng th ti cn anh
ta lm, c th, h~y |nh gi| mt bi bo nh cng vi ti.
Ton b nhng iu th hin s thiu tn trng i vi ngi ph vic - mt c gi
bt ng, hy vng vo s ng thun d dng, sai lm khi khng ngng ln nhn Bartleby ly
mt gi}y. Bartleby khng ng thun l{ iu tt yu. V{ }y l{ phn ng ca ng ch:
H~y tng tng ti ngc nhin n th no vi t Khng . Khng h e ngi, vi
ging bnh tnh l thng, anh tr li: Ti khng thch lm vic .
l{ mt t Khng y s tn trng, khng phi l{ Ti s khng l{m m{ l{ Ti khng
thch l{m. R r{ng, ng sau t Khng l{ mt t C, iu th hin chn gi tr ca con
ngi Bartleby. Ngi ch tt nhin l{ v cng bt ng, ng ni:
Ti ngi trong mt khonh khc im lng tuyt i, c gng ly li tinh thn. Chuyn
xy ra vi ti nhanh n mc ti ngh rng hnh nh mnh nghe nhm hay Bartleby ~
hiu nhm ti. Ti lp li yu cu mt cch r rng nht m ti c th lm lc y. Nhng,
vi mt ging gn nh lc trc, Bartleby lp li Ti khng thch l{m iu .
Bc u tin l T chi. Ngi ch khng th tin ngi ph vic c th ni Khng vi
mnh. Do vy, ng lp li yu cu vi hy vng nhn c s ng thun tc th. Nhng
Bartleby vn lp li t Khng. iu ny khin ngi ch i v{o trng thi th hai: lo lng v
gin gi.
Khng thch l{m? Ti |m nh vi cm t , ti tr ln b kch ng, ti vi v lao v
pha anh ta vi nhng bc d{i. Anh ni g? Anh tng anh l ai? Ti yu cu anh gip ti
|nh gi| b{i b|o n{y. Cm ly. V{ ti y t bo v pha anh ta.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Nhng Bartleby khng phn ng g. Anh vn vy, vn kin nh vi kin ca mnh,
ch n gin lp li t Khng.
n lc n{y, ngi ch tr nn bi ri. ng ta c hai la chn: mt l ng ta s in ln
v{ ui vic Bartleby ngay lp tc, hai l ng ta c th chp nhn t Khng v xem xt li s
giao ko su xa m Bartleby va nu ra: tn trng ln nhau.
Ti nhn anh ta chm ch. Gng mt anh ta tht gy guc; i mt n}u bnh tnh.
Khng mt du hiu no ca s bi ri, khng mt du hiu ca s lo lng, khng gin d,
khng nng vi. Ni cch khc, khng c nhng tnh cch ca ngi bnh thng anh ta.
Ti c th sa thi anh ta v ti va ri ca anh ta. Nhng mi iu li kh|c. Ti ng im lng
v{ nhn chm ch anh ta trong chc lt, sau ti tr v ch ngi. iu ny rt l, ti nn
l{m g? Nhng cng vic khng cho php ti chm tr. Ti quyt nh b qua vn hin
ti, ti s gii quyt khi c thi gian rnh ri. Do vy, ti gi Nippeers phng khc v bi
b|o ~ c |nh gi|.
Nu Bartleby phn ng, r rng ng ch s sa thi anh ta ngay lp tc. Nhng Bartleby
khng c bt c mt h{nh ng n{o, anh bnh tnh v{ l{m ch c cm xc ca chnh
mnh, lun kin nh vi t Khng. T c th thy, vic lp li c ch c th l{m i
phng chp nhn t Khng, d l{ mt ngi ch kiu ngo, thm ch |ng s. Cu
chuyn cho ta thy sc mnh ca vic kin nh vi s tht c c t C y ngha,
cng l{ mt trong nhng chn gi tr ca con ngi.
Tnh cch ca Bartleby c th phc tp v rc ri, nhng c|ch ni Khng ca anh tht
s n gin v{ |ng kh}m phc. K thut ch lp li c th c gi l k thut Bartleby.
Ti khng thch l{ mt cm t |ng nh.

GIO DC - HY THC T DY H
Nu vic lp li t Khng vi th|i kin nhn ca bn khng mang li kt qu nh
mun, l{ lc bn thc hin bc tip theo dy cho ngi khc bit hu qu ca vic
khng tn trng t Khng ca bn. Ti khng c rng bn l{ gi|o vin, cn ngi khc l
hc sinh. Ngi gio vin tht s }y chnh l{ bn thn mi hon cnh. Nu khng tn
trng bn v nhng nhu cu ca bn, ngi khc c th phi gnh chu nhng hu qu tt
yu, chnh iu ny mi l gio vin tht s ca h. Nhim v ca bn l lm cho qu trnh
hc tp thun tin hn. Bt u bng vic hi nhng cu hi c tnh cht kim tra tht s,
sau l{ cnh bo.
Hi nhng cu hi mang tnh cht kim tra s tht
Thng thng, hi bao gi cng tt hn l{ ni n thun. Con ngi c th hc tt hn
v chng i t hn nu h ngh rng vic hc l cho chnh mnh ch khng phi ai khc. Do

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


vy, thay v ni cho h bit nhng hu qu khng mong mun c th xy ra nu h khng
tn trng nhng nhu cu ca bn, hy hi h u tin.
Nhng cu hi mang tnh cht kim tra s tht l nhng cu hi khin ngi khc phi
suy ngh v thc ti c bn ca tng trng hp, nhng hu qu tt yu ca vic chi b t
Khng ca bn. Sau }y l{ mt v d:
iu g s xy ra nu bn khng ng thun? Ci gi chng ta phi tr khi chng ta
gp ng ch? (ra ta, kt thc vi nh cng)
Bn ~ bao gi ngh iu ny s nh hng th n{o n gia nh bn (mi quan h,
rng buc) nu chng ta khng ng thun vi yu cu ca ngi kh|c trong trng hp
n{y?.
Chng ta hy tr li vi thm kch tn la khng gian Chanllenger v cuc ni chuyn
ca cc k s. Ngi k s ~ ni Khng vi NASA khi c hi liu c th phng tn la
v{o ng{y mai. Khi l~nh o NASA t ra bt ng v gin d, cp trn ca anh ta t chc mt
cuc hp kn v ni r: chng ta phi a ra mt quyt nh cn c suy ngh k. Nhng
nhng ngi l~nh o cp cao ~ b ngoi tai li khuyn ca cc k s, quyt nh thay i
Khng thnh C, v tn la c phng. Cc k s c th l{m g trong trng hp ny?
Cc k s c th p dng mt phng ph|p trong ho{n cnh n{y l{ a ra nhng cu
hi mang tnh cht kim tra s tht cho l~nh o nh: Ti hiu nhng g ng ang ni, ng
c sn sng t chu trch nhim v vic b ngoi tai nhng |nh gi| tt nht ca cc k s
v vic khuyn khch phng tn la trong khi rt c kh nng c|c vng O c th b hng dn
n tn la b ph hy v tnh mng ca by nh{ du h{nh v tr s ra sao? C}u hi nh
trn c th to ra mt quyt nh chn chn. Do , nhng cu hi mang tnh cht kim tra
s tht l mt cng c hu ch.
Hy cnh b|o, ng e da
Nu nhng cu hi mang tnh cht kim tra s tht khng thuyt phc c ngi
kh|c, }y l{ lc chng ta nn cnh bo h. Bn c th ni ra k hoch d phng ca mnh v
gii thch nhng hu qu khng mong mun cho ngi khc bit.
Ti tng chng kin mt ngi c cnh bo c chu gi su tui khi c b x s khng
ng mc. Khi c b ang nhy trn ging, ngi c ni vi ging im m: Tania, ng
nhy trn ging na. Nhng Tania vn tip tc nhy, b qua li yu cu ca c. Sau ,
ngi c lp li yu cu,... khng qun nhn mnh hn vi ging rt im m v khoan
thai: Tania, c ang yu cu chu hy dng vic li. C b vn tip tc, ngi c nh
nhng nm ly tay c b l{m c b ch , sau nhn thng vo mt c b, v{ a ra mt
ngn tay cnh bo. Tania nhn ra tn hiu v dng li ngay lp tc. Ngi c ~ thc hin
iu ny m khng cn phi la mng hay thm ch ni to. Tnh cch ca c im m, kin
tr n mc |ng kh}m phc.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Trong trng hp quy ri tnh dc mi trng lm vic, nn nhn c th bnh tnh
ni vi th phm: Ti ~ gii thch cho ng trc khi c cuc ni chuyn khng mong mun
ny. Rt c th ti s phn nh chuyn ny vi b phn nhn s, ti chc mnh c th lm
iu ny.
S cnh bo hon ton khc vi s e da mc d khi nhn qua, chng c v l mt. C
hai u l tn hiu v nhng hu qu khng mong mun nhng c mt im khc bit quan
trng gia hai khi nim trn.
S e da ch cho ngi khc thy Nu anh khng l{m theo iu ti ni, ng trch
ti. S e da bao gm c hu qu, ch yu tp trung vo uy quyn v s trng pht. S e
da thng to ra phn ng ngc chiu. Bn ang th thch sc mnh, quyn th, quyn
lc t tr ca ngi kh|c, do h s phn ng vi tt c cc loi v kh m{ mnh c.
S cnh bo khng phi l ra lnh m l dy d. N l mt d o|n kh|ch quan v
nhng hu qu tt yu. Nu bn khng tn trng nhng mi quan t}m chnh |ng ca ti,
ti bt buc phi l{m c|ch kh|c c chng. Lc , ti e rng s xy ra mt s iu bn
tht s khng mun. Trng tm }y khng phi l s trng pht ngi khc m l bo v
chnh bn v mi quan tm ca bn. S cnh b|o c ni mt cch tn trng, nn t gy ra
phn ng ngc chiu.
}y l{ c|ch m{ mt l~nh o cp cao a ra li cnh bo ti mt gi|m c nh my ngi ~ phn i quyt lit vi nhng thay i cn thit trong c cu t chc. Ti gi anh
ta n phng lm vic ca ti vo th t v{ ni: Ti bit rng iu ny tht kh v anh
khng ng thun vi nhng thay i n{y. Nhng ti mun anh hy nhn li chnh mnh v
cho ti bit liu c phi chng trnh mi |ng c th hay khng. ng tr li ti by
gi, ti mun anh hy ngh ngi hay i c}u c| v{ ngh v iu . Nu cu tr li l C, th ti
mun bit mt vi cch m anh mun th. Ngc li, hy chun b h s ca anh. Khng c
g |ng xu h c, ti s gip anh. Nhng h~y ngh n s thng tin ca anh nu tt c cc
cng ty u ang c trnh vic thay i b m|y. Nhng ng{y u tin, ch c}u c| thi. Sau
, anh ta i loanh quanh v{ quyt nh a ra mt phng ph|p kh| mm do.
S dng nhng kt qu hp logic
Con ngi c th hc tt nht khi kt qu mang tnh logic v lin quan trc tip ti
h{nh ng ca mnh. Do vy, rt khn ngoan, chng ta thit k v c nh cc kt qu cho
ngi kh|c, khi h s t nhin i theo mi tnh hung.
Mt nhm b|c s ang phi i mt vi mt cng ty bo him i din cho 20% bnh
nhn T chi khng tr vin ph. i mt vi s khc bit rt ln v quyn lc, nhm b|c s
c th min cng ha gii v{ ng thun vi s tin nh hn rt nhiu. Nhng nhm b|c
s quyt nh ni Khng vi mt khch hng ln. H gi cho cng ty bo him tt c thng
tin ha n vin ph v thng bo nu h khng tr vin ph, c|c b|c s khng cn la chn
no khc ngoi vic hy b hp ng.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Kt qu l hp ng c gia hn thm. N ho{n to{n logic v{ chnh |ng trong mt
tnh hung kinh t, nu mt khch hng khng tr tin dch v th tt yu s b hy hp
ng. L do a ra ca nhm b|c s khng c ngha trng pht m ch ra nhng yu cu
chnh |ng. Vic dng phng |n d phng c th gy ra thit hi ln cho nhm b|c s, v c
rt nhiu bnh nhn s dng dch v bo him. Nhm b|c s ngh rng h cn dy cho cng
ty bo him n{y cng nh mt s i tng khc bi hc v s tn trng hp ng. i mt
vi nhng yu cu chnh |ng v{ s cnh bo nghim tc v nhng hu qu tt yu, cng ty
bo him ~ ng thun tr vin ph.
Vn c bn l tm ra hu qu tt yu ca h{nh ng. Bn cn lin kt cht ch hu
qu vi vn mi c th l{m cho ngi khc hiu c mi quan h gia chng.
Nu bn trong trng hp ca o din Dick Wolf, khi mt ngy n hai din vin
quan trng ca anh khng mun tip tc lm vic, ph v hp ng. Kt qu logic l g ?
Dick Wolf cm thy rt bc tc v c ch khi hai din vin b vic, v cu tr li rt r rng
l: nu h khng c mt vo ngy tip theo th anh s chn li din vin cho cc vai. Kt qu
tt yu ca vic ph b hp ng v vic vng mt l vic o din s tm nhng ngi khc
th ch.
Hay tng tng bn l bc ph huynh ang i mt vi mt a tr cng u. Thay
v lm bi tp v nh, b dnh phn ln thi gian tn gu vi bn b qua in thoi. Kt
qu tt yu }y l{ g? Bn s hn ch s t do ca a tr. Bn cnh , mt kt qu c
th ph hp hn l{ ct in thoi c nhn ca b cho n khi b lm xong bi tp. Mc ch
ca kt qu ny khng phi l trng pht m{ gip b c th a ra nhng la chn tt
hn trong tng lai.
K hoch d phng c th nh mt kt qu bt buc v chnh bn l mt yu t c bn.
Nhng h~y nh, k hoch d phng ch dng khi ngi khc khng tn trng yu cu ca
bn. Mc ch khng phi l trng pht ngi khc, m ch n gin l{ phng thc logic
bn theo ui nhng yu cu chnh |ng ca mnh. l{ mt c|ch i n thnh cng.
H~y cho k hoch d phng ca bn t th hin. Bng ging nh nhng v t tin, hy
cho ngi khc bit rng bn ang nghim tc tin hnh k hoch d phng vi nhng
kt qu tt yu ca n.

TRIN KHAI K HOCH D PHNG


Nu ngi khc tip tc khng tn trng nhng yu cu ca bn k c khi bn ~ cnh
b|o, }y l{ lc thc hin k hoch d phng. Bn khng th do d v bn ~ suy ngh k v
vn ny. Vic a ra li cnh bo nu khng i ht qu trnh s ch lm tn thng n
uy tn ca bn by gi v sau ny. Hy nhanh chng thc hin k hoch d phng v khng
phm phi bt c li n{o. Khng, bn ni vi con nh vy khi a tr nng nc i i chi
vi bn b, Con khng c i chi vi Arthur lc ny, bt k con c i bao ln. Con ~

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


quyt nh hm qua khi c hai a chn ly Sally. Th|i ca con rt quan trng, iu ny
khng thay i c
Hy b hp ng
Gandhi ~ tm ra v{ chng minh c rng sc mnh tch cc trong cc mi quan h
m{ chng ta c c l kh nng hy b hp ng nu i phng khng tn trng hay |p
ng nhng li ch hp php ca chng ta.
Mt truyn thuyt ni ting ca Hy Lp c Aristonphanes vit bng th loi hi kch
l cu chuyn v Lysistrata. Nhng ngi ph n Athens v Sparta ~ qu| mt mi v
cuc chin tranh ko di lin tc v nhng au thng cht chc do n gy ra. V vy, h
quyt nh s khng yu thng na cho n khi nhng ngi {n ng ngng gy chin.
Mc cho c|c ng my ru cu xin ni n th no, nhng ngi ph n cng nht quyt
khng ng cng. Cui cng, v b T chi lin tc m nhng ngi {n ng phi nhng b
v t b cuc chin tranh ginh quyn lc, mang li ha bnh cho nhng ngi ph n thn
yu ca h. Nhng ngi ph n ~ th{nh cng khi ni Khng vi quan h tnh dc c
mt cuc sng ha bnh.
Chng ta cng xem xt cu chuyn v mt ngi lm cng, lun b ng ch (l{ gi|o s
i hc) i x tn t. V gi|o s n{y ~ miu t li th|i ca c nhn vin v nhng tc
ng ca n i vi ng:
Ti phi tha nhn v p lc cng vic qu ln khin ti tr thnh k hay hnh h cc
nh}n vin. Khi ti ang tin hnh mt cng trnh nghin cu cc k quan trng, vo mt
ngy n, ngi tr l ni vi ti: Ti khng thch th vi cng vic ny. Ti mun lm mt
vic kh|c v{ c y ra i. Ngay lc u, ti khng th tin ni c y dm b i khi m{ thi hn
hp ng cn cha ht. Nhng c y ~ khng nh: vi cch thc lm vic nh hin ti, c
y khng th tip tc tham gia cng vic. Sau , ti hn c y i n tra v{ thuyt phc c
quay tr li lm vic. C y ~ n gp ti v{ ng thun suy ngh v li ngh. Tuy nhin,
c y s khng quay li nu c|c iu kin cng vic khng c g thay i d c rt tin tng
vo cng vic ca chng ti. Cui cng, ti ~ phi xem xt li bn thn. V dn dn ti phi
lm quen vi cng vic m khng c s gip ca c y. Nhng tht ngc nhin, khong
mt thng sau, c y quay tr li, v c y mun ng gp cng sc cho cng trnh m chng
ti ang l{m. Chc chn ti s khng lm kh cho c y na. chnh l{ b{i hc m{ ti c
kt c t s vic n{y.
V gi|o s ~ tri qua cc trng thi tm l: b T chi (ti khng th tin ni rng c y
s ri b ti); lo lng, gin d, thng lng (ti ngh ti c th thuyt phc c y tr li)
v bun ru cho n khi chp nhn iu . Ngi tr l quyt nh khng can thip vo
cng vic, hy b hp ng vi ng ch cho n khi ng ta chu nhn li mnh v s khng
c hip hay lm kh c na (thc t }y l{ s tn trng i vi nhn vin).
Hy b hp ng l mt phng ph|p c sc mnh trong vic gio dc nhng ngi
khc v gip cho mi quan h ca bn tr nn tt p hn. Nu bn ln ting th bn vn c

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


c hi thay i s vic. Trng hp ngi tr l n{y cng vy, bn vn c th thay i suy
ngh ca ngi khc.
Cng c nhiu quyn lc, cng phi bit tn trng
Cho d c k hoch d phng nhng tt hn l{ bn phi bit kim ch v quyn lc rt
d b lm dng. Vic s dng quyn lc thng i cng vi s tr th, v cm trc ni au
ca ngi khc v thiu tn trng su sc. Nu bn mun c c s ng thun ca ngi
khc th bn cn s dng quyn lc bng s tn trng. Cng c nhiu quyn lc th bn cng
cn phi th hin s tn trng.
Bn thc hin k hoch d phng vi s tn trng, thm ch l tic nui. V d thay v
trng pht con bn vi th|i tc gin, bn nn gii thch r cho con v hu qu ca s vic
vi th|i bun b, tic nui: M xin li, nhng con s khng c s dng in thoi
trong tun n{y }u. M ch tr li khi no con hon thnh tt bi tp v nh{. Khng c
nhm ln gia s tn trng vi s yu ui. Chng hn khi bn mun con mnh phi chp
nhn mt hu qu, c th bn s cm thy mnh b cm d bi s tha hip trc khi hu
qu kt thc. Tuy nhin, iu ny s dn n nguy c hy hoi uy tn ca bn trong
tng lai.
S dng quyn lc c th nh hng n mi quan h ca bn, v vy hy s dng n
hp l v tch cc nht.
Ly v d v nhng kh khn ca mt vng ln cn thnh ph San Antonio xy ra vo
nm 1974. H thng ng ph v{ nc thi }y v cng ti t. Thc ra, chnh quyn
bang ~ chi ra mt lng tin ln nng cp v sa cha nhng c|c nh{ chc trch thnh
ph li mun s dng s tin v{o nhng mc ch kh|c c li hn. Trc tnh hnh ny,
nhng ngi dn }y c th ni Khng vi sc mnh tiu cc v{ ri v{o trng thi tht
vng. H c th ni lon v{ h{nh ng bc ph|t v }y l{ s phn ng t nhin ca con
ngi khi ni tuyt vng qu ln. Nhng nu lm vy th h s phi tr gi| t, tt c s
cng b ngho i.
Tri li, ngi d}n vng n{y ~ s dng sc mnh tch cc, h thnh lp mt lin minh
vi tn gi COPS. Khi cc nh chc trch thnh ph tip tc l i nhng yu cu ca ngi
dn th lin minh COPS phi s dng k hoch d phng. H{ng trm nh{ chnh tr xp hng
ng}n h{ng thng mi ln, yu cu i tin -la ra tin xu ri li yu cu ngc li i
tin xu ra -la. Trong khi , mt s ngi khc li n c|c khu thng mi, ch th qun
o m khng mua. Tt c nhng h{nh ng ny tuy khng mang tnh bo lc nhng li
khin cho nhiu khu thng mi phi tm dng hot ng. Trc nguy c tn tht ti
chnh, nhng nh{ l~nh o ca c|c khu thng mi ~ phi ln ting yu cu cc nh chc
trch ca thnh ph h{nh ng ngay lp tc. H nhn thy khng th lng trnh hay T
chi thm c na.
Cc nh chc trch thnh ph v cc doanh nghip nhn thc c rng h khng th
ch ch t}m n nhng nhu cu ca c|c khu thng mi thnh vng m b qua nhu cu

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


ca ngi d}n ni }y. C|c nh{ chc trch thnh ph ~ phi t chc mt bui gp mt cc
l~nh o ca lin minh COPS v cam kt thnh lp qu h tr tu sa c s h tng ni }y.
COPS ~ t c mc ch ca mnh nh s dng sc mnh tch cc hiu qu l{m cho i
phng hiu c mong mun ca mnh.

GP S KHNG C KIN TR
Tm li, ni Khng tch cc s to ra mt thc t mi khin ngi khc phi n trng.
Trc tin, h kh m chp nhn thc t ny, c th th vi li ni ca bn hay to p lc
khin bn u hng. Nu bn ang ph}n v}n nhng b hay phn cng th th|i ny ch
khin cho s ch ca ngi khc chuyn sang hng khc m khng phi l thc t ny.
Cch la chn ny s gp phi s khng c bn b. Lc ny, hy nhn mnh sc mnh
tch cc. Nhim v ca bn l s dng quyn lc khin ngi khc phi hiu c v chp
nhn s tht . H~y cho thc t ny tr th{nh ngi thy ca h ch khng phi bn.
nhng ngi khc tip tc chp nhn v ch can thip khi cn thit tp trung vo s tht
mi m ny.
Nu nhng ngi cn li chp nhn t Khng ca bn th ~ n lc c th thng
lng v tin ti mi quan h tt p. }y chnh l{ vn ca bc tip theo, cng l{ bc
cui cng trong phng ph|p ni Khng tch cc.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Bc 9
M PHN T C S NG THUN
Bit n cy bi hay hoa tri.
Tc ng

Chng ta h~y n vi bc cui cng ca qu trnh ni Khng tch cc. Gi chnh l lc thu
hoch thnh qu lao ng ca bn. }y, mc ch khng ch l ni Khng m l ni Khng
trong khi vn c c s ng thun. {m ph|n t c ng thun l thch thc cui
cng trong qu trnh ni Khng.

Mt trong nhng cuc {m ph|n u tin c ghi chp li l trong Sch sng th, m
t cuc {m ph|n t|o bo gia nh tin tri Abraham vi Cha. Khi Cha tit l cho Abraham
bit k hoch ph hy thnh ph Sodom v Gomorrah nhm trng pht nhng ti li ca
ngi dn hai thnh ph n{y, Abraham ~ d|m ni Khng tch cc vi k hoch ca Cha.
Abraham hi: Ngi s qut sch nhng ngi v ti cng ti li ?. ng sau li ni
Khng, Abraham tht s ang ni li ng thun vi gi tr cuc sng con ngi. Tip theo
li ni Khng, Abraham a ra k hoch ng thun khng? v{ hi Cha: Nu con tm
c 50 ngi tt th Ngi c ph hy hai thnh ph ny na khng? Cha ng thun
vi k hoch ca Abraham. Abraham li nn n: Th nu l{ 45 ngi?. Cha li ng thun
ln na. Th cn 40, 30, 20 ngi th sao?. Cui cng Abraham cng thuyt phc c
Cha vi con s 10 ngi. Mc d cui cng Abraham khng th cu c hai thnh ph,

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


nhng c}u chuyn li mt bi hc l: Vi li ni Khng tch cc ta vn c th ng ln v
l phi m khng lm rn nt mi quan h v cng quan trng ca mnh. Thm ch ta cn c
th ni Khng vi ngi c quyn lc ln nht m vn c c s ng thun ca h.

MC TIU: KT QU TCH CC
Mc tiu l mt kt qu tch cc bo v cho nhng nhu cu chnh yu ca bn. Kt qu
tch cc c th tn ti mt vi dng thc. N c th l mt tha thun tha mn nhu cu
ca bn v nu ln nhu cu ca ngi khc. Tha thun ny c th r rng hoc khng,
nhng quan trng l vic ngi khc c tht s chp nhn li ni Khng ca bn hay khng.
Kt qu cng c th dng mt mi quan h tch cc: mi quan h bn vng v tt p, cho
php mi ngi l{ chnh mnh. i khi kt qu cn c dng mt cuc chia tay thn thin.
Ti ~ hc c mt bi hc ln trong i khi ti v{ ngi v u quyt nh ly hn.
Lc , ti rt bun khi phi ni Khng vi cuc hn nhn ny v chng ti thm ch cn
cha c con, nhng dn dn chng ti ~ nhn ra kt qu ca n li l tch cc. Gi }y, sau
nhiu nm, chng ti u ~ ly ngi khc, sng hnh phc v c con. Chng ti vn lun
gi gn iu ct yu trong quan h ban u ca c hai - mt tnh bn thn thit, v gi th
c|c con chng ti cng tr thnh bn tt ca nhau. Nh s phng khong trong tm hn
mi ngi cng nh nhng n lc gy dng quan h gia c bn thnh vin (v chng mi
v{ c), gia nh chng ti tr nn gn b hn v{ i khi cn t chc nhng ngy ngh l
cng nhau. Trong tt c cc cuc {m ph|n m{ ti thc hin trong sut nhng nm qua,
cha c cuc {m ph|n n{o tht s khin ti cm thy tha m~n nh ln ny. Vi ti th
l mt minh ho sng ng v cch mt ngi c th ni Khng m cui cng vn c c
s ng thun. Thc cht ni Khng c th a bn ti gn ngi kh|c, t bn vo mt
mi quan h thn thin hn.
Ti ~ tng chng kin qu| trnh tng t nh vy gia cc t chc. Katherine Taylor,
tng tham gia bui tho lun v {m ph|n ca ti ti trng Harvard, l{ trng phng
php ch ca mt cng ty cng ngh ln ang kin khch hng quan trng cng l{ mt cng
ty sn xut my tnh v vi phm quyn s hu tr tu. Trong v ny, Taylor l{ ngi khi
kin v{ trc kia c tng l mt cng t vin nh{ nc. C tin vo vic s dng K hoch d
phng ca mnh - kin ra ta hn l{ {m ph|n. Nhng sau n{y, c ni vi ti rng c rt
n tng vi bui tho lun v {m ph|n ca ti, v s khc bit gia quan im v nhu
cu, v{ ~ quyt nh th {m ph|n. Th l{ trc khi phin ta xt x khong hai ting,
Taylor gi cho trng phng php ch bn kh|ch h{ng, Barbara Smith, v{ ngh hon
phin ta mt tun. Trong thi gian , hai bn s c gng {m ph|n vi nhau.
Hm sau, hai ngi gi in cho nhau, Taylor ni vi Smith: Ti hiu quan im lut
php ca ch nhng ti khng chc mnh hiu c iu ch quan t}m. Smith gii thch
rng Tng Gi|m c iu hnh ca c khng ch lo lng v vn ti chnh ca bn tha
thun m cn lo lng n t|c ng ca vic t tng ny ti gi c phn. ng s phi gii
thch th no cho cc c ng? Taylor lng nghe v ghi chp li. Sau , c ni: Cm n, ti

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


~ hiu c nhu cu t pha ch. Ngy mai ti c th gi li cho ch v ni v nhu cu ca
mnh khng?. Smith ng thun.
Hm sau Taylor ni v nhng nhu cu ca cng ty mnh cn Smith lng nghe. Vi
cng v l mt nh cung cp, h khng ch mun c s bi thng tha |ng m{ cn mun
duy tr mi quan h c li vi khch hng. My ngy tip theo, hai lut s tip tc trao i
qua in thoi vi nhau. n cui tun, trc s ngc nhin ca tt c nhng ngi tham
gia, h ~ t c mt tha thun vi s tin c tnh l 400 triu -la, c coi l ln
nht trong s cc tha thun v quyn s hu tr tu lc by gi. iu quan trng l c hai
cng ty ~ a ra mt tuyn b chung v ngi Tng Gi|m c iu hnh ca pha khch
hng c th s dng n gii thch cho cc c ng v bn tha thun, nh hn ch
c nhng t|c ng ln gi c phn. Tha thun cn bao gm phn gia hn hp ng b
sung vi nh cung cp l t 3-10 nm. Mi quan h gia hai cng ty c duy tr. Thay v s
dng k hoch d phng l kin ra ta tn km m khng chc chn, Taylor ~ |p dng bin
ph|p {m ph|n t c mt gii php tha mn nhu cu ca cng ty mnh cng nh
ca pha kh|ch h{ng. Nh vy c ~ c th ni Khng vi vi phm s hu tr tu m vn c
c s ng thun v cng quan trng.
Li ni Khng tch cc ny cn c th c p dng trong c nhng tnh hung bo lc
v{ mu. Hy ly v d v v bt cc con tin thnh ph New York nh ~ cp
chng trc. Cui cng, k bt cc ~ th con tin v chu u hng trong ha bnh. Nhng
ngi {m ph|n trong v bt cc ~ kin quyt ni Khng vi k bt cc m vn c c s
ng thun.
Mt v d khc v bo lc c phm vi rng hn v{ mc nghim trng hn l{ Nam
Phi, ni b ni chin tn ph. Nelson Mandela v cc cng s ti ANC ~ ni Khng th{nh
cng vi nn phn bit chng tc - ch ngha A p|c thai, m{ vn c c s ng thun t
pha i th l cc quc gia da trng.
Trong tt c c|c trng hp trn, kt qu khng ch l mt s tha thun m cn l
mt mi quan h thn thit v lnh mnh hn. chng n{y, chng ta s khm ph qu
trnh t c nhng kt qu kh quan .

HY XY CHO H CY CU VNG
Hai nghn nm trm nm trc, Tn T - nh qun s Trung Hoa ~ khuyn ch tng
ca mnh: H~y x}y cho k ch cy cu v{ng chng c ng rt lui. Li khuyn ny cho
n nay vn cn nguyn gi tr nhng ti s trnh by li theo hng tch cc hn hng
ti mt gii php tch cc: h~y x}y cho ngi khc cy cu v{ng h c ng tin ln.
Nu t mnh v{o a v ngi khc, bn s thy vic h chp nhn ngh ca bn kh
khn th no. C mt vc su chia tch th h mun vi th bn mun do nhng bn

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


khon, lo lng ca h v nhu cu v th din. Nu mun h ng thun th nhim v ca
bn l phi xy cho h mt cy cu v{ng, h c th vt qua ci vc .
V c bn, c ba chng ngi vt trn con ng ngi khc chp nhn ngh ca
bn. Th nht, h c th c nhng nhu cu hay vn cha c |p ng. Th hai, h c
th ~ sn s{ng ng thun nhng li lo lng v kin ca ngi y thc hay ca cc c
ng quan trng m h cn c s ng h. Th ba, thm ch khi h ~ ng thun vi
ngh ca bn th cng cha chc l{ s ng h lu di. V qu trnh ni Khng c th ~
khin mi quan h ca bn tr nn cng thng n mc n c th tan v nu bn khng b
p kp thi.
H~y tng tng qu| trnh n vi giai on cui cng ca li ng thun nh l{ mt
chuyn i, trong c ba li ng thun m bn cn c t ngi kh|c: ng thun c
c mt tha thun sng sut, ng thun c ng h v{ ng thun c mt mi
quan h tt p.
Tha thun --> ng h --> Quan h
By gi, chng ta hy khm ph cch lm th n{o c c nhng li ng thun .

TO IU KIN CHO MT THA THUN SNG SUT


Thch thc u tin ca bn l phi to iu kin thun li cho mt tha thun khng
ch gii quyt nhu cu ca bn m c nhu cu ca ngi khc.
Khng tha hip vi nhng ci thit yu
{m ph|n khng phi ch c c s ng thun m cn l s ng thun hp l.
Bn c th t c mt tha thun va bng cch ni Khng vi nhng tha thun c
th khng tha mn nhu cu ca bn.
Gia nhng bui {m ph|n thng xy ra tnh trng c gng dn xp nhng li ch
ngn hn v{ nhng b nhng u tin l}u d{i. {m ph|n hiu qu ngha l{ phi kin tr tp
trung v{o iu quan trng nht. Khi bn tham gia {m ph|n, bn thng c xu hng d
d{ng ng thun vi ngi khc ngay c khi iu khng c ngha g vi bn. Mi quan
h vi nhng ngi khc, c th l vi v/chng hay ng ch ca bn, u v cng quan
trng. V vy hy quay tr li ban cng, tp trung vo s ng thun u tin ca bn nhng quan tm, nhu cu v nhng gi tr khin bn phi ni Khng. Nh rng bn cn c
k hoch d phng. ng |nh gi| thp bn th}n v{ cng ng chp thun tha thun no
m{ khng |p ng c nhu cu ca bn nh vi k hoch d phng.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Tm li, lun quan t}m n mong c ca mnh - mt gii php cho nhng nhu cu
thit yu ca bn. Cng vic ca bn l{ c tn trng ch khng phi i cu nguy
cho k khc.
Gii quyt nhu cu cha c |p ng
Nu ai T chi ngh ca bn th bn cn tm hiu l do. ngh ca bn cha |p
ng c nhng nhu cu no ca h? Ni cch khc, hy hi ngi : Cho ti bit nhng
lo lng ca anh. Li ngh n{y cha |p ng nhu cu no ca anh?
Ta hy xem mt v d c tht l cuc {m ph|n v vic mua li doanh nghip. Khch
hng tim nng l{ mt cng ty sn phm tiu dng a quc gia. Ngi bn l Tom, c ng
chnh ca mt cng ty thc phm kh thnh cng v{ cng ty c |nh gi| l{ th}n thin vi
mi trng. Sau nhiu bui {m ph|n ko d{i, c hai bn u i v{o ng ct. Vn l gi
c. Tom yu cu gi| cao hn 10% s tin m bn mua c th tr v{ anh khng c nh thay
i kin. Ni cch khc, c hai bn u ni Khng vi ngh ca nhau.
Sau , Jack Ph Gi|m c cng ty sn phm tiu dng ~ gi ring mt i din ca
Tom v{ ni: Ti khng hiu. Chng ti ~ thc hin mi th v cng cn thn v gi tr trn
th trng ca cng ty cng r r{ng ri. Chng ti sn sng tr mc gi cao nht nhng
khng c gi no ph hp vi yu cu ca Tom. Liu c phi chng ti cn thiu st no
khng, hay c g tr ngi chng? Tom cn c|i g?. Ngi i din ca Tom lng l ri gii
thch rng Tom ang suy ngh rt nhiu v vic sau ny mnh s l{m g khi b|n i cng ty
m{ anh ~ g}y dng nn t hai bn tay trng. Anh mun lm vic ci thin mi trng
v{ c nh lp mt qu ti tr. Anh cn thm tin, v khon tin 10% s dng lp
qu.
Ph Gim c Jack ~ suy ngh v{ xem xt li vn . Cng ty ca anh vi nhng
trang tri v{ n in trn khp th gii ang c k hoch lp mt hi ng mi trng
ton cu. Hi ng ny c nhim v lm cho sn phm ca cng ty thn thin hn vi mi
trng v ti tr cho cc d n v mi trng khp ni trn th gii. Hi ng ny s phi
dng mt ngun vn ln, c th cn ln hn nhiu so vi qu ca Tom. Th l{ Jack ngh ti
Tom v mi anh lm ch tch hi ng mi trng mi ca mnh. Ti hm , bn tha
thun ~ c k theo gi th trng.
Jack ~ tm ra nhu cu chnh yu cha c |p ng ca Tom v khm ph ra cch
tha mn nhng nhu cu m{ khng l{m tn hi ti li ch cng ty mnh. Nh vy, Jack ~
xy cho Tom mt cy cu v{ng Tom c th ni li ng thun.
Mt tha thun sng sut l phi |p ng c nhu cu thit yu ca bn cng nh
ca ngi khc. Bn phi xoay chuyn tnh hung ban u, t kt qu hoc l{ (hoc l bn
thng, hoc l h thng) th{nh c hai (c hai bn cng c li).
Nu kt qu l c hai cng c li th rt tt nhng iu ny khng phi lc n{o cng xy
ra. Vn l{ l{m sao h thy khng phi l s thua cuc m phi coi nh l{ mt

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


tha thun m ta c th sng chung da trn nguyn tc lin tc pht trin. Kt qu ny
phi tnh n c nhng yu cu c bn nht v nhng iu h quan t}m cng phi c |p
ng tt hn so vi nhng la chn khc m h c.
T ph Sumner Redstone, Ch tch hng truyn thng Viacom cho bit: Ti lun cho
rng mt tha thun thnh cng l khi n c ch cho c hai bn. Nu mt ngi phi bc i
nh k thua cuc th r rng sau tha thun ta s phi lm vic vi nhau ln na.

GIP NGI KHC C C S NG H


C c mt tha thun l tt nhng khng phi l phn cui ca qu trnh {m
phn. Ta cn mt qu trnh na l{ gi{nh c s ng h, chnh thc hay khng chnh
thc, t pha ngi m{ ngi kia di quyn hay quan t}m n. c th l s ng h t
ng ch ca h, ng nghip, ban gi|m c, gia nh hay thm ch l chnh h. Th gii ny
y nhng tha thun cha bao gi c chp thun do n khng c ngi y nhim
quan trng ca ngi kia ng thun. Khi tin hnh mt tha thun, pha bn kia c th
ni ng thun th nht thit phi tm hiu xem pha bn kia cn ai cn phi ni li ng
thun na khng.
Ti ~ thm tha mt bi hc khi mi bt u cng vic l trung gian ha gii. Ti v
ng nghip, Steve Goldberg, tr thnh bn th ba cho mt v xung t gay gt ti mt m
than Kentucky. Tnh hnh ang rt cng thng. Cng nh}n nh cng tr|i php, vi phm
hp ng ca cng o{n, cn ban qun l phn ng li bng cch sa thi mt phn ba s
cng nhn. Cc cng nhn vn tip tc nh cng. Quan ta a phng ~ tng giam h mt
m. Cng nh}n mang sng i l{m v{ e da s |nh bom.
Ti v Steve khng th no thuyt phc c l~nh o cng o{n v{ ban qun l a
phng cng ni chuyn vi nhau. Trong vng su tun, chng ti nh con thoi chy qua
chy li gia hai bn, lng nghe ri truyn t li kin ngh ca c hai bn cho nhau. Cui
cng, h cng quyt nh ngi li vi nhau v{ t c tha thun. C hai bn u vui mng
v ngc nhin, nh th h va k kt c mt tha thun ha bnh vy.
Tuy nhin, lc vn cn phi hon thnh mt chi tit nh na, l{ bn tha thun
phi c cng nhn thng qua. Mt tun sau, cuc b phiu c tin hnh v kt qu gn
nh nht tr vi nhau phn i bn tha thun. Mc d bn tha thun n{y r r{ng ~ c
ci thin c li cho ngi cng nh}n nhng h vn T chi n, bt chp quyt tm ca ban
qun l. Cng nhn cho rng nu ban qun l ng h th nht nh trong bn tha thun ny
phi c vn n{o y b che y bng nhng cu ch, ngn t. V th vic b phiu Khng
c v l{ an to{n hn v{ tha m~n hn.
Ti v Steve li phi bt u li ton b qu trnh trn, ln ny tp trung vo vic ly li
nim tin v s ng h ca cng nh}n i vi bn tha thun. Ba thng tip theo, ti thng
xuyn n khu m, phn ln thi gian l di hm gp g nhiu cng nhn. Ti thng

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


lng nghe h, gin xp v gip c hai bn b sung vo bn tha thun mt s t ng thn
thin hn. Mi quan h dn dn c ci thin v{ trong 12 th|ng sau khng c mt v
nh cng tr|i php n{o xy ra na.
}y ng l{ mt bi hc |ng gi| i vi ti. Vic ly lng tin ca ngi s thng qua
bn tha thun pha bn kia khng phi l vic b sung, thm vo m n chnh l trung
tm ca qu| trnh. N cng cn c quan t}m nh i vi qu| trnh i n tha thun.
S dng B{i kim tra v pht biu chp thun
Tha thun gia cng o{n v{ ban qun l m chng ti thc hin lc u ~ khng
vt qua c mt bi kim tra quan trng: bi kim tra v pht biu chp thun.
Nu bn gp kh khn khi thuyt phc ngi khc chp thun ngh ca bn, hy c
gng hon thnh bi kim tra sau. Gi s mt ngi ~ ng thun vi ngh ca bn v
phi thuyt trnh li ngh cho ngi y nhim ca h. H~y tng tng ngi
ang thc hin mt bi pht biu ngn, gii thch cho ngi y nhim v sao }y l{ mt tha
thun tt v nn ng h n. Hy lp dn cho bi pht biu v ghi ra cc chnh.
By gi, hy hnh dung mt ngi ang ph|t biu nhng g m bn va mi vit v
ngh ra nhng cu hi hc ba cho ngi kia:
Sao ng li nhng b?
ng ~ nhng b c|i g?
ng c cn phi nhng b nh th khng?
Th cn nhu cu ca chng ti th sao? ng qun chng ti ri {?
Sao khng hi kin chng ti?
v.v...
Bi pht biu v{ vic phi i mt vi nhng cu hi ch trch tr nn kh khn
n nhng no. Khng ai mun nghe ngi kh|c ni l{ mnh ~ nhng b hay t b, nht
l t pha ngi m{ mnh lun |nh gi| cao kin ca h.
chnh l{ b{i kim tra v pht biu chp thun. Nu khng th hnh dung ra mt
ngi ang pht biu chp thun y thuyt phc th bn vn cn c vic phi lm. Nu mt
ngi khng th t hnh dung vic mnh ng dy v c th cn phi i mt vi s ch
trch th cha chc h ~ ng thun vi ngh ca bn. Thm ch nu h c ng thun
ri th khi phi i mt vi s phn i ca ngi y nhim, cha chc h ~ c kh nng
tin hnh tha thun . Trong trng hp , bn cn phi xem xt li ngh ca mnh
v lm cho n thuyt phc hn nhng d nhin l{ khng tha hip vi nhng nhu cu thit

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


yu ca bn. H~y tnh trc nhng ch trch m{ ngi kia s phi i mt v chun b trc
cu tr li tt nht m h c th a ra. Nu mun mt ngi thc hin bi pht biu chp
thun cho bn th nhim v ca bn l chun b bi pht biu cho h.
Bng d{n di }y s hu ch khi bn mun t li ngh ca mnh vo bi pht
biu chp thun. X|c nh ngi y nhim ca ngi kia. Ghi nhng chnh cn phi ni v
ni r ngh ca bn s gii quyt nhng lo lng ca h nh th no. Lit k nhng ch
trch gay gt nht h c th gp v c cu tr li cho chng.

Phi coi nhim v ca bn l{ gip ngi khc thc hin bi pht biu chp thun. Tm
cch trang b cho h nhng lun c tt nht thuyt phc ngi y nhim ng vi bn
tha thun m khng phi dng n th on hay h mnh. ng ngh l{ vic ca ngi
kh|c. cng l{ vic ca bn nu bn mun tin hnh mt tha thun.
Nh mt v d trong chng trc, ti ~ mt vi ngy vi B t lnh cp cao ca
phong tro du kch. Phong tr{o n{y ang tin hnh cuc chin gi{nh c lp cho khu vc
ca h tch ra khi mt bang ln hn. Ti ~ yu cu l~nh o phong tr{o a yu cu
i c lp ca h vo bi kim tra pht biu chp thun.
H~y tng tng Tng thng ng thun vi yu cu ca cc ng v ngy hm sau,
trn tivi pht sng khp c nc, ng ta tuyn b cng nhn c lp cho khu vc ca cc
ng. Lc , phn ng ca c tri s th n{o?
V tng t lnh tr li: ng ta s gp rc ri to, nhng y l vic ca ng ta.
Thc ra y l vn ca ng nu ng mun Tng thng thc hin bi pht biu .
Ti hi: Vy ng s l{m g to iu kin thun li cho Tng thng?
Sau nhng |nh gi| v gii hn chnh tr ca Tng thng, l~nh o phong tro du kch
~ c}n nhc thay i trc tip ca h sang tp trung vo yu cu ngng bn s b. Chnh
ph ~ ng thun yu cu ny.
Gip h gi th din

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Nu ai chp nhn li ni Khng ca bn, h c th c nguy c b mt th din trc
mt ngi m h quan tm. Th din thng c hiu ch l ci ti ca ai y, nhng n
cn i din cho nhiu iu khc na. N l danh d, phm gi v lng t trng ca mt
ngi. Nhiu cuc {m ph|n b tht bi ch v th din khng c bo v thch |ng.
Nhim v ca bn l{ gip ngi kia c c ci nhn thin cm ca ngi y nhim, h
c th ng thun vi ngh ca bn.
Chng ta hy lng nghe li khuyn v vic gi th din ca Dominick Misino, chuyn
gia {m ph|n trong c|c v bt gi con tin m{ ti ~ tng cp: L{ mt nh{ thng thuyt,
c mt iu v cng quan trng m bn phi hc l nu mun ginh thng li, bn phi bit
gi th din cho ngi khc... Ti hc c iu ny khi mi vo ngh, lc ti c giao
nhim v gii quyt mt v Spanish Harlem. l{ mt m h nng bc v{ c n 300
hay 400 ngi ra ng lc 3 gi sng. Mt thanh nin vi khu sng ngn ~ ln n
ang t nht mnh trong mt ta nh tp th ng c. Anh ta ni vi ti l mun u hng
nhng khng th v nh th trng yu ui qu. Ti ni l nu anh bnh tnh li v{ ti
m mt qu, ti s lm ra v nh l{ phi dng n v lc. Anh ta t sng xung v{ c x y
nh mt qu ng lch thip cho n khi xung ng, v{ nh ~ tha thun, anh ta bt u
ht tong ln v chng tr quyt lit. Lc |m ng ng thanh ht ln: Jos! Jos! v{
t|n thng in cung. Chng ti nm anh ta vo sau xe v nhn ga ri phng thng. i qua
hai ta nh, Jos nhm dy v{ ci ln ni vi ti: N{y, cm n nh. Ti tht s rt bit n
y. Anh ta ~ nhn ra rng ti ~ cho anh ta mt con ng khng dnh lu n git ngi
m{ cng s khng b ngi khc git hi. Ti khng bao gi qun c iu n{y.

NUI DNG MI QUAN H VNG BN


Sau khi ni Khng, mi quan h c xu hng tr nn lnh nht hn, trong khi ta cn
iu ngc li. Li ni Khng tch cc gip bn c mt mi quan h gn gi v{ th}n thin
hn vi ngi kh|c l{ th bn cn.
Cc mi quan h ca bn vi v/chng, v/chng c, con c|i, cha m gi, ng ch hay
khch hng, c th c ngha rt ln i vi bn. Nu mt ngi ch n gin tun theo yu
cu ca bn v mi quan h v m{ tan v th l{ mt thng li ngn ngi nhng li l
mt tht bi lu di. Bn mun cng c mi quan h ch khng phi lm cho n tr nn
cng thng hn. V{ cho d bn khng mun cng c n th trong tng lai, bn v h vn
cn nhiu ln phi lm vic hay t|c ng n nhau. Ni Khng c th ch l mt phn trong
c chui nhng li ni Khng sau ny. Thch thc l bn phi gi cho mi quan h thn
thin trong khi vn c th c thm nhiu bt ha.
Nu bn khng mun gi mt mi quan h thn thit vi ai , h~y ngh rng nu
khng nh vo mi quan h tm thi trong cng vic th vic thc hin tha thun ca bn
s kh khn n th n{o. C g m bo mt ngi tn trng nhu cu ca bn s tip tc tn
trng n? Bn s gii quyt nhng bt ha ny sinh trong qu trnh thc hin tha thun
th no? Cha kha chnh l mi quan h cng vic.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Quan tm ti ngi khc


Cng ging nh trng hp Gi|m c mt ngn hng Ty Ban Nha m{ ti cp trong
chng trc ~ mi kh|ch h{ng n ba tra c bit ti trang tri ca mnh thng bo
l ngn hng khng th gip trong thng v , bn cn ch hn na n mi quan h
khi phi ni Khng. Bn cn quan tm ti ngi khc.
Ti ~ hc c bi hc ln khi t du chm ht cho cuc hn nh}n u ca mnh. Khi
ti v{ ngi v u ni Khng vi cuc hn nh}n, chng ti ~ c bit quan tm khi ni li
ng thun vi tnh bn trong tng lai ca c hai. Trc khi x l vn nhy cm l
phn chia ti sn, ti v v ~ thng nht vi nhau hng lot nguyn tc cam kt chung
gi gn mt tnh bn vng bn. Nhng nguyn tc n{y gip chng ti vt qua nhng bt
ng v{ i n tha thun tha mn c hai bn. Trong sut thi gian , chng ti vn gn
b vi nhau, tm c|ch gip , h tr nhau, c khi l xy nh mi hay chn ct cha, m ca
ngi kia. Vic ny khng phi lc n{o cng d d{ng nhng kt qu cui cng li |ng gi|
gp nhiu ln nhng n lc chng ti phi b ra nui dng mi quan h.
Phi quan tm ti ngi khc khi m bn vn cn kt trong nhng xung t cng thng
khng h d d{ng cht n{o, nhng n li c th mang li cho bn rt nhiu li nhun.
Nelson Mandela nh li cuc tranh lun trn truyn hnh u tin vi Tng thng de Klerk,
khi ang dn u cuc tng tuyn c dn ch u tin Nam Phi. ng ni: Khi cuc
tranh lun gn n hi kt, ti thy mnh ~ qu| gay gt vi ngi s l{ ng nghip trong
chnh ph ca mt quc gia thng nht. Vy l khi ni phn kt lun, Mandela ~ th hin
s quan tm ti i th v{ hng thng v{o camera ni: Nhng trao i gia ti v ngi de
Klerk s khng th che du mt s tht quan trng. Ti ngh chng ti l{ mt v d in
hnh cho ton th gii v nhng con ngi n t nhng sc tc kh|c nhau nhng c chung
lng trung thnh, tnh yu T quc. ng nhn thng vo de Klerk v ni tip: D ti c ch
trch ng{i de Klerk, th tha ng{i, ng{i vn l mt trong nhng ngi m{ ti tin tng.
Chng ta s cng nhau i din nhng vn ca quc gia n{y. Sau , Mandela tin n
bt tay de Klerk v{ ni: Ti t ho nm tay ng chng ta cng tin ln pha trc.
Mandela ~ khng ngn ngi ko de Klerk vo cuc tranh lun si ni. ng cng khng
qun bi cnh ln hn l{ mi quan h ang ph|t trin gia c nhn ng vi Klerk hay gia
nhng ngi Nam Phi da en vi ngi Nam Phi da trng. C ch ca Mandela i vi de
Klerk chnh l hnh mu cho hng triu ngi ng h tm quan trng ca vic bc qua s
ngn c|ch, tin n nm tay i th chnh tr |ng gm cng tin ln pha trc. Mc
d quan h c nhn gia hai ngi vn cng thng nhng Mandela vn mi de Klerk gi
chc Ph Tng thng. De Klerk ~ ng thun v li ch ca vic gn gi ha bnh trong khi
ang c nhng thay i to ln v chnh tr v x hi. }y l{ mt h{nh ng dng cm ca c
hai nh chnh tr t{i ba v{ ~ ng gp cho th{nh cng ca qu trnh chuyn i quyn lc
nhy cm ny.
Gy dng li nim tin

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


Trong qu trnh ni Khng, nu mi quan h ca bn ang cng thng hay rn nt, bn
s l{m g hn gn? Qu trnh hn gn gip khi phc mi quan h vn b tn thng tr
nn nguyn vn. Ngi ta ni mt c|i xng sau khi b gy s lin li v cng c|p hn.
chnh l kh nng l{m vic tr li.
Mt li cm n, xin li hay mt c ch chn thnh th hin s hi tic s c tc dng
ln. Sau }y l{ v d v ng nghip ca ti, Josh Weiss. Anh ni: Cng ty ca ti khi c
mi quan h khng tt lm vi b lc th dn chu M do nhng v l{m n trc y. Cng
ty cho rng lm vic cng nhau s c li cho c hai pha. H a ra ngh v cng ho
phng. Tuy nhin, b lc li T chi ngay lp tc m{ khng a ra mt li gii thch no. Ti
tm hiu v mi quan h trong qu kh ca cng ty vi b lc. Mt nhn vin gii thch rng
b lc cm thy h b ngc ~i. Ti hi xem cng ty c a nhng cu t th hin rng
cng ty rt ly lm tic v mi quan h trong qu kh v{o ngh khng. Anh ta ni l{
khng nhng cho bit s a v{o xem iu g s xy ra. Mt thng sau, cng ty thng bo
cho ti l tha thun ~ c chp thun nh vo nhng cu t mi. Phi lu rng cng
ty khng h xin li, h ch tha nhn l ly lm tic v mi quan h trong qu kh gia hai
bn.
B sung cho ti khon thin ch ca bn
Nu li ni Khng rt sch ht khon tin tit kim s thin ch ca bn trong ngn
hng ca ngi kh|c th ~ n lc bn phi b sung cho n.
Trong mt th gii tp np, th nhng mi quan h l{ iu hin nhin v ch thun ty
l cng c tha mn nhu cu. Ln duy nht nhng khch hng hay nhng ng nghip
kh cng tc nhn c tin tc t bn l khi bn c vn v{ ang cn h gip. Ln duy
nht bn i x tt vi h l khi bn cn h th g y. }y r l{ mt cng thc cho nhng
rc ri.
Ngay sau khi gy ra hu qu t li ni Khng, bn phi tm c hi nui dng cho
mi quan h ca mnh. Nu bn cm a con tui v th{nh nin khng c i chi cui
tun v phi lm ht bi tp v nh th bn cng nn c}n nhc cho con i chi cng gia nh
sau khi ~ ho{n th{nh b{i tp, coi nh mt hnh thc khen thng. Khi bn phi c gng
cho con tham gia v nhc con rng k lut khng phi l s c tuyt c nhn. Nu bn c
vn trong quan h vi kh|ch h{ng hay ng nghip, hy mi c y dng ba tra hay
tham d mt s kin m c y thch. V nh l{ ng ni v chuyn kinh doanh. Hy mang
li cho c y s ngc nhin thch th. ng lm vic theo nguyn tc mt-ln-duy-nht.
Phi gy dng mt c ch giao tip thng xuyn nh hp hnh, n tra hay gp mt.
Nu bn c phi lin tc ni Khng khi ng nghip yu cu c gip , hy th tm
c hi gip anh ta, bn yu cu c gip m{ cha cn anh ta phi nh. Th nghe theo
li khuyn ca Ben Franklin : Khi mun thuyt phc i phng, ti c nh h gip ,
kiu g ti phi chu n h, sau ti s tm cch tr n. V d khi ti nghe ni ai c
mt quyn sch qu, ti lin gi ti ni anh ta l{m vic mt bc th ngn v hi liu anh ta
c sn lng cho ti mn quyn sch trong na th|ng khng.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

KT THC BNG MT L TH TCH CC


n tng u tin rt quan trng, do vic bt u bng mt l| th tch cc rt cn
thit. Tng t nh vy, n tng sau cng cng rt quan trng nn cng rt cn thit phi
kt thc bng mt l| th tch cc. Mt l| th tch cc c th ch gm mt vi cu khng nh
li quan h ca bn, nh: Martha, ti bit l gii quyt c vn ny khng h d dng
cho c hai chng ta. Ti ch mun cm n c v ~ c gng tn trng nhu cu ca ti, v ti
rt mong c lm vic vi c v vn n{y cng nh nhiu vic khc na.
Ni cch khc, nn tha nhn s tht v nhng kh khn, cm n ngi v{ nhn
mnh vo mt tng lai ti s|ng. Khng cn nhng li mt ngt. Tha nhn thc t v
mt li cm n n gin l{ c. Ngi c th s d dng thc hin tha thun hn khi
h cm thy thoi mi.
Sau mt thi gian d{i u tranh chnh tr cho quyn cng d}n, Mahatma Gandhi ~ gi
tng i th kin cng ca mnh, Th tng Nam Phi Jan Smuts mt i xng-an ng t
lm trong thi gian b Smuts cm t, nh mt h{nh ng th hin s tn trng ca mnh. V
th l mi ma h, Smuts u t h{o i i xng-an . Nh}n dp sinh nht ln th 70 ca
Gandhi, Smuts gi tr li i xng-an vi l| th: Ti thy mnh khng xng |ng khi i
i dp ca mt con ngi v i nh ng. Khi ni Khng, Gandhi khng ch c c li
ng thun t pha k th chnh tr |ng gm m ng cn bin k th th{nh bn, thnh
ngi ngng m mnh.

NI KHNG M VN C C S NG THUN
Bc cui ca qu| trnh {m ph|n c c li ng thun s em li s ng
thun cho bn. Bn bt u cuc hnh trnh bng vic ng thun vi nhng nhu cu mnh
quan tm nht, v gi bn kt thc bng vic gip ngi khc ni li ng thun c th
to ra mt kt qu |p ng nhng nhu cu ca bn. Cha kha l ch bn xy cho
ngi khc mt cy cu vng, to iu kin cho h ng thun vi li ngh v{ ng
thun vi mt mi quan h vng bn hn.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Kt lun

HN NHN CA NG THUN V T CHI


Li khuyn ca mt ci cy:
ng thng v kiu hnhCm r su xung lng tPhn chiu nh sng t ngun sng ln
hnNgh lu diBit liu lnh...Linh hotNh ti ci ngunC tm nhn xa!
Ilan Shamir

Chng ta va hon thnh qu trnh ca mt li ni Khng tch cc. Ta ~ tng bc tho


lun lm th n{o chun b, pht biu v thc hin theo bc ng thun! Khng. ng
thun? tng kt, ti xin ly mt tnh hung c bit y thch thc lm v d v ta hy
xem tt c c|c bc c kt hp vi nhau nh th n{o to ra mt li ni Khng tch
cc.
Citrix System, mt cng ty tin phong trong lnh vc phn mm mng c tr s
Florida, ang phi i mt vi mt tnh hung phi ni Khng vi i tc ln hn mnh.
khng ch l{ i tc, m cn l cng ty phn mm ln nht th gii, Microsoft, vi 61% c
phn ca Citrix. Vo mt ng{y th|ng 2 nm 1997, Microsoft thng b|o nh ch to phn
mm mng ring ca mnh, cnh tranh trc tip vi Citrix. Khi tin n{y c cng b rng
ri, gi c phiu ca Citrix trn th trng ~ bt ng gim 62% ch trong mt ngy v kh
nng tn ti ca cng ty l v cng mong manh. Lm sao mt cng ty nh c th cnh tranh
li vi Microsoft? Nhn vin th hoang mang lo lng cho cng vic v quyn mua c phn
ca mnh; khch hng th lo ai s cung cp phn mm cho mnh; nh{ u t th nhanh chng
bn ra c phn ca mnh.
Thay v hoang mang lo s, ngi Ch tch v Tng Gi|m c iu hnh ca Citrix ~ ra
ban cng v{ chun b mi th. Hai ngi bt u bng vic h l li ng thun tip tc
kinh doanh phn mm mng, cng vic chuyn mn cng nh nim am m ca h. Phn
ng ng h vic tip tc l{m i tc ca Microsoft. Th l h quyt nh phi c gng o
ngc quyt nh ca Microsoft, ni cch khc l phi ni Khng.
Bc th hai, Citrix c gng tng sc mnh cho li ni Khng ca mnh. Nu Citrix tht
bi trong vic thuyt phc Microsoft thay i nh th h s chuyn sang phng |n d
phng i u trc tip vi Microsoft. tng sc mnh cho phng |n d phng cng
nh quyn lc ca mnh, Citrix ~ tiu 175 triu -la tin d tr. Ngi Tng Gi|m c iu

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


h{nh i khp c|c vng trong nc gp g cc khch hng quan trng, m bo cng ty
vn s cung cp phn mm cho h. V khng mt khch no c nh b cng ty.
Trong khi , ng{i Ch tch n lc lm vic trc tip vi Microsoft. ng s th hin s
quan tm ca mnh nh th n{o dn ng cho s ng thun? Bit Microsoft lun
|nh gi| cao kh nng chuyn mn, ng tp hp mt i ng k thut vin gii nht cng ty
v cng h bay n tr s ca Microsoft. Ti }y, ng thu bn cn h trong vng mt nm
v thng bo vi Microsoft rng s ti khi tm ra c cch gii quyt vn ~ khin
Microsoft quyt nh khng l{m i tc na. }y l mt tn hiu r rng v s tn trng ca
ng i vi Microsoft.
c chun b k c{ng, Citrix ~ sn s{ng a ra li ni Khng tch cc. Nhng yu t
h ni Khng tch cc ~ r r{ng. H ~ th hin s ng thun vi vic tip tc kinh
doanh; khng nh li ni Khng vi quyt nh thi l{m i tc ca Microsoft; ngh li
ng thun i vi tha thun c li cho c hai bn, mun Citrix v Microsoft tip tc hp
tc vi nhau to nn nhng phn mm mng tt nht trn th trng.
Citrix ~ ni Khng mt cch tch cc v gi h phi theo ui n n cng. Mt {m
phn vin ca Citrix cho bit: Ti ngh h khng bit chc c|i g ~ l{m nn chng ti, bi v
chng ti s khng t b. Citrix ~ trung th{nh vi li ng thun ca mnh, ~ chm ch
lng nghe i t|c. Sau , h bt u nhn mnh li ni Khng ca mnh bng c|ch a ra
nhng cu hi mang tnh th nghim thc t vi Microsoft. l{ ~ bao gi Microsoft ngh
xem s phi mt bao l}u hon thin mt phn mm cnh tranh mi cha? s phi mt
h{ng th|ng, c khi n h{ng nm.
Citrix lin tc c gng {m ph|n t c li ng thun. Mi quan tm chnh ca
Microsoft l nm quyn kim sot s pht trin ca cc loi phn mm mi v quan trng.
Do vy, thch thc i vi Citrix l phi Microsoft c th kim sot th h cn m vn
duy tr l mt cng ty c lp. Lng nghe nhng nhu cu cha c |p ng ca Microsoft,
i ng ca Citrix ang ph|t trin mt gii php hp dn c li cho c hai. H cng n lc
to iu kin thun li cho Microsoft thay i quyt nh m khng b xem l l bch. Thay
v{o , bng vic ng thun, Microsoft li c th nng cao danh ting ca mnh nh l{ mt
i tc tin cy.
Cui cng Citrix cng ~ th{nh cng. Sau mi tun {m ph|n cng thng, Microsoft
quyt nh s hp tc vi Citrix ch khng phi l cnh tranh. Ti bui hp bo chung, c
hai cng ty u ni rng tha thun ny l chin thng ca c hai bn. chnh l{ kiu pht
biu chp thun m bn mun ngi khc thc hin khi h phi gii thch ti sao li ng
thun vi ngh ca bn.
Citrix v Microsoft li tip tc tr th{nh i tc thn thit ca nhau trong 10 nm ti v
c th cn l}u hn na. }y chnh l{ v d minh chng cho vic bn vn c th ni Khng
m vn c c s ng thun ca ca ngi mnh hn mnh. B mt nm trong li ni
Khng tch cc.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

HN NHN CA NG THUN V T CHI


Li ni Khng tch cc i din cho cuc hn nh}n ca hai t c bn nht ca mt
ngn ng: ng thun v Khng
Ngy nay vn ln nht l ta li chia r li ng thun v Khng ca mnh. ng
thun m thiu Khng l{ nhng b; Khng m thiu ng thun li thnh chin tranh.
ng thun m thiu Khng s khng tha mn nhu cu ca ta, nhng nu Khng m thiu
ng thun li lm hng mi quan h ca ta vi ngi khc. V vy, ta cn c ng thun
ln Khng. ng thun l t ca cng ng, Khng l t ca c| nh}n. ng thun l t ca
s kt ni, Khng l t ca s bo v. ng thun l t ca ha bnh, Khng l t ca cng
l.
iu quan trng l phi bit kt hp c hai th li gn kt ng thun vi Khng.
chnh l{ b mt gip bn bo v cho mnh v nhng nhu cu ca mnh m khng nh
hng ti nhng tha thun c gi tr hay ph v mi quan h quan trng ca bn.
chnh l{ iu m li ni Khng tch cc phi t c.

THC HNH NI KHNG TCH CC


Khi vit nhng dng n{y, ti ang ngi trong mt qun nh min ni, mt hng vo
tm bin cm ht thuc nh sau:
>" TO KHNG GIAN THOI MI CHO TT C KHCH HNG, Y L PHNG CM HT
THUC. NGH HT THUC TRONG PHNG DNH RING, NGOI TRI!CM N!"
Li ni ny hi ba nhn t c bn ca li ni Khng tch cc. N khng nh s
ng thun ca ngi ch ( to khng gian thoi mi cho tt c kh|ch h{ng). N ni
Khng da trn mt thc t r r{ng (}y l{ phng cm ht thuc). Sau , ngay lp tc
a ra c}u hi ng khng? c th v{ mang tnh hng dn ( ngh ht thuc trong
phng dnh ring, ngoi tri) v{ kt thc bng mt c ch n gin th hin s tn trng
(Cm n).
Chng ta c th u bit nhng nguyn t c bn lm nn mt li ni Khng tch cc.
c th l khn ngoan hoc khng, v nhiu khi li ni Khng ca ta khng theo nhng
nguyn tc n gin ny. Ti rt hy vng vi khung ng thun! Khng. ng thun? vch
ra trong cun sch ny, cc bn s c th d dng ni Khng tch cc v hiu qu.
Thch thc ln nht l vic chun b v thc hnh. Thc t l mt khi ~ c thc
hnh, bn s tn t thi gian chun b, i khi ch mt vi giy. Tuy nhin, nhn chung th
cng chun b nhiu cng tt.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

u tin phi ch xem ni Khng nh th n{o. Xu hng ca bn l lm hi lng, tn


cng hay trnh n hay kt hp c ba? khi no bn ni tt li ni Khng v khi no ni
khng tt. Bn gp kh khn nht khi ni vi ai ng ch, con ci hay cha m gi? Quan st
nhng li ng thun v Khng khng c li, suy ngm xem ci no hiu qu v ci no
khng. Sau th li ln na.
Phi lin tc thc hnh. Mi ngy ni Khng t nht mt ln. Nu bn l{ ngi d
nhng b th vic liu phn i hay l{m ngi khc bun l rt quan trng. Nh rng, bn
c quyn ni Khng, m thc t l bn c ngha v phi ni Khng nu iu quan trng.
Nu c kh khn, h~y th tm cho mnh mt hun luyn vin v din tp. Nu bn cn
phi ni hay thuyt trnh mt vic quan trng th vic din tp l{ iu tt nhin. Mt trong
s nhng ln pht biu quan trng nht m bn c th phi thc hin l ni Khng vi ng
ch, vi khch hng quan trng, vi v hoc chng hay vi con ci. V vy, hy th ni
Khng vi bn b hay ng nghip, ly kin phn hi ca h ri hon thin li ni v li
din tp li. Tnh trc nhng phn ng ca ngi khc vi li ni Khng ca bn v ln k
hoch phn ng li. Bn ca bn c th ng vai ngi khc, cn bn s luyn tp khng
phn ng li vi nhng khiu khch hoc p lc. Mt khi bn ~ lng nghe v tri nghim
cc kiu cm d ca con ngi th vic chng li chng i thc s d d{ng hn.
Nh bn b h tr trong sut qu| trnh . Cho h bit bn ang phi chun b ni mt
li Khng quan trng v{ h~y kin nh vi n. Cam kt vi chnh mnh. Bn b c th gip
bn vt qua c nhng ro cn cm xc hon thnh li ni Khng v h cn c th h
tr, gip bn khi ngi khc gy p lc khin bn nn ch.
Mun thay i nhng iu ~ c, cn phi luyn tp. May mn l mi ngy chng ta
u c c hi th ni Khng. C ngh l{ mt bi tp th dc. Bn ang luyn c ni
Khng tch cc ca mnh. c luyn tp h{ng ng{y, c bp s ngy cng kho mnh
hn. Vi vic luyn tp v{ |nh gi| xem ~ l{m c g, mi ngi u c th ci thin |ng
k k nng ni Khng ca mnh.

TRAO MN QU CA LI NI KHNG
C|ch chng ta ni Khng i khi ch l nhng iu nh nht nhng qua thi gian, n c
th to nn nhng khc bit to ln trong cuc sng ca chng ta, ca nhng ngi quanh ta
v ca c tr|i t ny.
Khi ni Khng tch cc, ta ~ t tng qu cho chnh mnh. Ta to ra khng gian v thi
gian m mnh mun. Ta bo v iu m{ mnh n}ng niu. Ta thay i hon cnh khin n tt
hn trong khi vn gi c tnh bn, tnh ng nghip v khch hng. Ni ngn gn th
chng ta l chnh mnh. Ch bng vic thc h{nh ni Khng h{ng ng{y, ta ~ to nn mt
cuc sng cht lng, mt cng vic thnh cng v mt gia nh hnh phc cho chnh mnh.

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Li ni Khng ca bn cn c th l{ mn qu{ cho ngi kh|c. Ni C cng c, ni


Khng cng c, nhng h~y cho ti bit ngay lp tc. Ngi ta thng mun nghe cu tr
li r rng, thm ch c th l li T chi, cn hn c tip tc do d hay dng di. Li ni
Khng cho php h tip tc tin bc v{ a ra quyt nh ca ring mnh.
Trn thc t, li ni Khng tch cc a chng ta li gn nhau hn, trong mt mi quan
h thn thin hn. Nu chng ta khng ni ra s tht T chi, ta c th to ra khong cch
vi ngi khc, bi v s lun c mt iu quan trng n{o cha c ni ra. Mt ngi
bn ca ti ang tm thi ly thn vi v ni: Chng ti cn phi g ri cho chnh mnh
c th quay li vi nhau. V{ tht s h ~ quay li bn nhau v gn b hn. Mt li ni
Khng chn thnh, th hin s tn trng c th s c li cho c hai pha.
Li ni Khng khng ch l{ mn qu{ cho chnh chng ta, cho ngi khc m n cn c
ngha ln hn. Th tng tng mt lc n{o trn tr|i t ny, nhng li ni Khng tch
cc s tr thnh tiu chun ch khng cn l ngoi l na.
Trong gia nh, cha m no bit ni Khng cn trng vi con ci s thy c t xung t
hn, con mnh s ngoan hn v{ hnh phc hn v chng c ln ln trong nhng gii hn
bn vng v c s tn trng. Vi li ni Khng tch cc, nhng ngi ang c vn trong
mi quan h s thy rng hn nhn hay tnh bn ca h c c hi tr nn tt p hn.
c quan, nu ngi l~nh o hay qun l bit cch ni Khng s gip cng ty hot
ng hiu qu hn. Nh}n vin c|c phng ban nh t{i chnh hay nh}n s, nhng ngi phi
thng xuyn ni Khng vi cc thnh vin trong cng ty c th s ng gp hiu qu hn
cho thnh cng ca cng ty. Nhn vin bn hng s bit khi n{o th ni Khng, ni nh th
no vi khch hng, v h s cm thy c ng h khi ni nh vy. Ai cng s c tng
thm sc mnh c th to nn s cn bng cho cng vic v cuc sng.
mc rng ln trn tr|i t, nu con ngi bit cch ni Khng tch cc, h s
ng ln v l phi bng nhiu cch thc kh|c nhau, a ra nhng gii php mang tnh xy
dng. Kt qu ban u c th s gy nhiu tranh c~i nhng cui cng s cng bng hn v{ t
chin tranh hn.
Cui cng th M Tr|i t s c hng li u tin khi nhng a con ca Ngi
bit ni Khng vi s gia tng nhanh d}n s, e da mi trng t nhin v nh hng n
cuc sng ca chnh con ngi v cc th h tng lai sau n{y.
Tm li, cuc sng s hnh phc hn, tt p hn v{ l{nh mnh hn rt nhiu.

TRONG TM VI CA CHNG TA

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com


R r{ng l{ a ra c li ni Khng tch cc th phi c s dng cm, tm nhn
rng, s thng cm, tnh ngoan cng, kin tr v bn b. Tuy nhin, iu ny nm trong
tm vi ca mi chng ta, hng ngy, v phn thng n em li c th rt ln.
Bng vic phc hi li chc nng cho li ni Khng v gn cht n vo li ng thun,
ta c th to lp mt cuc sng tt p hn cho chnh mnh v{ nhng ngi xung quanh.
Trong qu| trnh , ta c th xy dng mt th gii tt p hn cho con ch|u nh vo s
chnh trc, lng t trng v tn trng ln nhau.
Bn khng phi la chn l{m sao ni Khng v{ l{m sao c c s ng thun.
Bn c th c c hai.
Bn c th ni Khng tch cc.
Ti hy vng bn s thnh cng t vic lun l chnh mnh v bit tn trng ngi khc.