You are on page 1of 34

Gemi tipi VHF cihazlarnda kullanma ak ka kanal bulunmaktadr?

55
Telsiz haberlemesinde, birinci ncelik ncelik hangi tip haberlemenindir? Tehlike arlar (MAYDAY)
Telsiz haberlemesinde, ikinci ncelik ncelik hangi tip haberlemenindir? Acelecilik arlar (PAN PAN)
Telsiz haberlemesinde, nc ncelik hangi tip haberlemenindir? Emniyet arlar (SECURITE)
16. Kanalda yaplacak haberlemelere zararl mdahalede bulunmamas iin aadaki hangi kanallarn k
gc 1 Watt ile snrlandrlmtr? 15 17
Gemi istasyonlarnn VHF cihaz k gleri nedir? 1 25 WATT
VHF cihazlarnda iki kanal birden dinleme (Dual Watch) pozisyonunda aadaki hangi iki kanal dinlenebilir?
16 + Herhangi bir kanal
Deniz VHF cihazlarnda gnderme ve alma frekanslarnn ayn olduu kanallara ne ad verilir? Simplex
Deniz VHF cihazlarnda gnderme ve alma frekanslarnn farkl olduu kanallara ne ad verilir? Dublex
Seyir gvenlii ile ilgili haberlemeler iin tahsis edilmi kanal hangisidir? 13
Kanal 16 hangi durumlarda srekli dinlenmelidir? Seyir halinde srekli dinlenmelidir
Uluslar aras kurallara gre ar yapan istasyon kendi adn (veya ar iaretini) ve ar
yapt istasyonun adn (veya ar iaretini) en fazla ka kere anons edebilir? 3 + 1
VHF Telsiz telefon haberlemesinde ky istasyonlar hangi kanaldan arlr?
8 sahil gvenlik, 72-73 marina liman kanallar
Liman ii almalarda VHF cihaz k gc ne olmaldr? 1 watt
Gemi-ky haberlemesinde, haberlemeyi hangi istasyon kontrol eder? Ky stasyonu
Bir istasyon VHF kanal 16dan olaan haberleme iin arldktan sonra, haberleme hangi kanaldan
srdrlr? Bo olan ve teknelere ayrlm bir kanaldan
Tehlike haberlemesinde gemi istasyonlar VHF k gc ka Watt olmaldr? 25 Watt
Tehlike haberlemesinde, her ileti aadaki hangi sinyalle balamaldr? MAYDAY
Tehlike haberlemesinde, haberlemeyi kontrol eden istasyon sessizlik talebini hangi iletiyi gndererek ifade
eder? SEELONCE MAYDAY
Tehlike haberlemesinde, haberlemeyi kontrol eden istasyon 16. kanalda kstl almann balayabileceini
hangi iletiyi gndererek ifade eder? SEELONCE PRUDONCE
Tehlike haberlemesinde, haberlemeyi kontrol eden istasyon tehlike trafiinin sonlandn duyurmak iin hangi
mesaj yaynlar? SEELONCE FEENEE
VHF haberlemesinde istasyonlarn alnd onay vermek iin kullandklar ifade nedir? RECEIVED
Tehlike aktarmnda kullanlacak ifade aadakilerden hangisidir? MAYDAY RELAY
Gemi istasyonlar tehlike mesajlarn aada saylan durumlardan hangisinde aktarrlar?
KIYI STASYONU TEHLKE ARISINA 3 DAKKA ERSNDE ALINDI ONAYI VERMEZSE YADA TEHLKEDEK
GEM, KEND TEHLKE ARISINI YOLLAYAMIYORSA TEHLKEDEK GEM ADINA AKTARIM YAPILIR
zel koullar dnda tehlike aktarmn alan bir istasyon nasl davranr? TEHLKE AKTARIMI YAPAR
Aciliyet ars sinyali aadakilerden hangisidir? PANPAN
Aciliyet arlar kime hitaben yaynlanr? Tm istasyonlara
Aciliyet ar ve mesaj hangi kanaldan yaynlanr? 16
Aciliyet mesaj hangi durumda bir alma kanalndan yaynlanmaldr?
Mesaj uzunsa, tbbi mesajsa, 16 youn kullanlyorsa

Tbbi tavsiye arlarnda aadaki sinyallerden hangisi kullanlr? PANPAN MEDICO


Emniyet ar sinyali aadakilerden hangisidir? SECURITE
Emniyet ars iin hangi kanal kullanlr? 16 yada 70
Emniyet arlar kime hitaben yaynlanr? Tm istasyonlara
Emniyet mesaj hangi kanaldan yaynlanr? 13 12 11 14
En az bir VHF ky istasyonunun haberleme sahas iinde, DSC arlarnn yaynlanabilecei deniz sahas
aadakilerden hangisidir? A1
VHF-DSC haberlemesinde kullanlan 9 rakaml istasyon kimlikleri aadaki hangi ksaltma ile ifade edilir? MMSI
Gemi istasyonlarna tahsis edilen ve DSC arlar iin kullanlacak deniz seyyar servis kimlikleri aadakilerden
hangisi gibidir? 271XXXXXX (MID + 6 SAYI)
GMDSS DSC MMSI kimlik numaralar ka rakamdan oluur? 9
DSC kimlik numaralarnn bir ksmn oluturan ve lkelere tahsis edilen rakaml deniz kimlik numarasnn
ksaltmas aadakilerden hangisidir? MID (MARITIME IDENTIFICATION DIGITS)
Gemi istasyonlarna ait MMSI kimlik numaralarnn ilk 3 rakam neyi gsterir? MID (lke kodu)
DSC teknii ile aadaki hangi arlar yaplabilir? TEHLKE ACELELK EMNYET RUTN
DSC tehlike arIarna normal artlarda kim DSC cihaz zerinden onay vermelidir? KIYI STASYONLARI
DSC tehlike arsna hi bir ky istasyonu tarafndan alnd onay verilmemi ve cihaz ar gndermeye devam
ediyorsa, bu ary alan gemi ne yapmaldr? DISTRESS RELAY (TEHLKE AKTARIMI)
DSC tehlike uyars yaynlayan gemi, ky istasyonundan verilen alnd onayndan sonra ne yapmaldr?
TEHLKE MESAJINI YAYINLAMALIDIR
VHF-DSC kanalndan test yayn yapmak iin ne yaplmaldr? VHF DSC KANALINDAN TEST YASAKTIR
DSC tehlike uyars alan gemi istasyonu ne yapmaldr?
TEHLKE MESAJINI VE KIYI STASYONUNDAN ALINDI BEKLEMELDR, KIYI STASYONU DSC LE ALINDI ONAYI
VERDKTEN SONRA, TELEFON LE ALINDI VERLMELDR
DSC tehlike uyarlarnn belirli zaman aralklaryla (3.5 4.5 Dakika) devam etmesi, ne anlama gelir?
TEHLKE ARISINA KIYI STASYONU TARAFINDAN ALINDI VERLEMED ANLAILIR
Gemi istasyonlar btn gemilere ynlendirilmi DSC tehlike aktarmn aldklarnda ne yapmaldrlar?
MAYDAY RELAY YAPMALIDIR
Aslsz tehlike uyars veren bir gemi, uyarsn nereden ve hangi ifadeyi kullanarak iptal eder?
TEHLKE ARISININ YOLLANDII FREKANS BANDININ TELEFON KANALINA (VHF 16.KANAL) GELEREK
CANCEL MY FAULT DISTRESS ALERT FADES LE PTAL EDER
Dar bant, dorudan yazan telgraf yntemiyle ky istasyonlar tarafndan, seyir ve meteorolojik uyarlar hangi
sistemle gemilere iletilir? NAVTEX
Bulunulan deniz blgesine gre GMDSS sisteminin belirledii frekanslarda yer veya uydular araclyla arama
kurtarma merkezlerine tehlike iareti gnderen cihaz aadakilerden hangisidir? EPIRB
EPIRB cihazlarnn kullanm amac tehlike sinyali gndermekle birlikte tehlikede olan kazazedelerin mevkilerini
arama kurtarma birimlerine iletmektir. Bu nedenle cihaz nerede bulundurulmaldr?
Miyar Gverte yada grnr bir yerde
Aadakilerden hangi VHF kanal uluslararas telsiz-telefon tehlike, emniyet ve ar kanaldr? 16
Aadaki kanallardan hangisi Meteoroloji yaynlarna tahsis edilmitir? 67
Aadakilerden hangisi Sahil Gvenlik kanaldr? 08

Balk gemilerinin birbirleriyle haberlemeleri iin ayrlm VHF kanallar aadakilerden hangisidir? 09, 10, 77
Aadakilerden hangileri yatlarn haberleme kanaldr? 72 73
VHF telsiz-telefon cihaz olan seyir halinde bir tekne hangi kanal srekli olarak dinlemelidir? 16
Aadakilerden hangisi iin emniyet mesaj (securite) yaymlanr? SEYR VE METEOROLOJK UYARILAR
Aadakilerden hangisi uluslararas fonetik Alfabeye gre Sefer kelimesinin kodlanm halidir?
SIERRA ECHO FOXTROT ECHO ROMEO
Aadakilerden hangisinin haberleme ncelii sralamas dorudur? TEHLKE ACELELK EMNYET
VHF telsiz-telefon cihaznn hangi zellii kullanlarak 16. kanalla birlikte dier bir kanal dinlenebilir? Dual Watch
Tekneniz tehlikedeyse VHF telsizinizle gndereceiniz tehlike mesaj ve kullanacanz kanal aadakilerden
hangisidir? 16 (156.800 MHZ)
Telsizle Sefer teknesinden Mekik teknesini aadaki ekillerden hangisine uygun arrsnz? MEKK
MEKK MEKK THIS IS SEFER SEFER SEFER
Gemilerde kullanlan VHF telsiz telefon cihaznn en fazla k gc ka Watttr ve liman dahilinde en fazla ka
Watt k gc ile altrlabilir? 25W 1W
Telsizle vereceiniz aciliyet (acelelik) mesaj aadakilerden hangisidir? PAN PAN
Deniz VHF bandnda genel haberleme, emniyet ve tehlike amal arlar iin tahsis edilmi DSC (Saysal
Semeli ar) kanal hangisidir? 70 (156.525 MHZ)
Bir deniz arac kendisi tehlikede olmad halde, tehlikedeki bir baka deniz aracnn tehlike mesajn hangi
iaretle yaynlar? MAYDAY RELAY
Bir balk teknesi dier bir balk teknesiyle kanal 16dan balant kuruyor; alma iin hangi kanala gemeyi
nerir? 09, 10, 77
Ayn ad tayan iki tekneyi, karkla neden olmadan armak iin hangi ek bilgiyi verirsiniz? BALAMA
LMANI
Deniz VHF telsizlerinde kanal 75 76 hangi amalarla kullanlr? Koruma kanallardr, kullanlmazlar
Tekneden denize amandra drdnz, evredeki tekneleri hangi mesajla uyarrsnz? SECURITE (SAFETY)
VHF sistemleri ile ilgili olarak yaplan, kanallarn tahsisinde, AIS iin seilmi kanallar aadakilerden
hangisidir? 87-88
VHF sisteminde hangi kanallar aras kullanlmamaktadr? 29-59
Aadaki hangi VHF kanal tersane gemi onarm maksadyla yaplacak muhabere iin kullanlr? 69
Aadaki Vhf kanallardan hangisi gemi-abone arasndaki telefon haberlemesi iin kullanlr? 24
Bir gemi kydan 35 mil aktan seyir yaparken VHF ve radyo tehizat ile donatlmsa hangi kanalda tehlike ve
emniyet amal nbet tutmaldr? 70 - 16
Yatlar arasnda haberleme iin tahsis edilmi simplex kanallar aadakilerden hangisidir? 72-73
Gemiler aras seyir gvenlik iletiimlerinde seyir halinde iken manevra ve hareketlerine yardmc olmak zere
verilecek bilgilerin VHF bandnda kullanlaca frekans hangisidir? 156.650 Mhz
GMDSS VHF sisteminde kullanlmak zere tahsis edilmi ka tane toplam kanal vardr?
01-28 60-88 olmak zere toplam 57 Kanal. 75-76 koruma kanaldr kullanlmaz, 70 DSC kanaldr
VHF Kanal 67 nin kullanm amac ve kullanm ekli aadakilerden hangisidir?
Meteoroloji kanaldr. Saat balarndan 5 Dakika nce ve 10 dakika sonra olmak zere toplam 15 dakika
kullanlmaz
Aadaki VHF Kanallarndan hangisi Tehlike ve Emniyet haberlemesi amac iin kullanlmaz? Kanal 75

VHF cihaznda meteorolojik bilgiler hangi kanaldan yaynlanr? 67


VHF - DSC tehlike frekans aadakilerden hangisidir? 156.525 Mhz
Aadaki VHF kanallarndan hangisi gemi-abone arasndaki telsiz telefon haberlemesinde kullanlabilir? 24
Gemiler ile arama kurtarma yardm almalarna katlan uaklar arasndaki haberlemede hangi VHF kanal
kullanlr? 06
Kprst Emniyet muhaberesi iin kullanlan VHF kanal hangisidir? 156.650 Mhz
VHF cihaznda 16. kanal ile birlikte baka bir kanaln dinlenmesine ne denmektedir? Dual Watch
Olay-yeri haberlemeleri iin VHF band kullanlacaksa, a. Hangi frekans (kanal) kullanlmaldr? Kanal 16
VHF bandnda 72 ve 73 kanallar Trkiyede hangi amala kullanlr?
Yatlarn kendi aralarnda yapacaklar haberlemeler amacyla
Gemi tipi VHF telsiz cihazlarnda verici k gc 1 watt gememesi gereken kanallar, aadakilerden
hangisidir? 15-17
Gemi ii haberlemelerinde kullanlan VHF kanallar hangisidir? 15-17
Gemi tipi VHF telsiz cihazlarnda 13 ve 70. kanallarn k gc ka watt gememelidir? 25 Watt
NAVTEX mesaj kategorilerinden A-F-G-M-Z ne anlama gelmektedir?
Seyir Uyarlar Pilot Hizmetleri Decca Mesaj Mesaj Kategorisi Yok Elde Mesaj Yok
stanbul NAVTEX istasyonunun kodu ve yayn saati aadakilerden hangisidir? D 0030 GMT
Dnyada Ka Adet NAVAREA ve METAREA vardr ? Trkiye kancsnn iinde bulunur?
Dnyada 16 Tane vardr, Trkiye 3.snde bulunur
NAVAREA III blgesinde ZCZC ED00 Navtex mesaj ile ilgili aadakilerden hangisi dorudur?
Samsun Navtex istasyonu tarafndan yaynlanan Arama Kurtarma mesaj
Navtex yayn yapan bir istasyon gnde toplam ne kadar sre yayn yapar? 60 dakika
Navtex mesaj preamblnde ZCZCden sonra gelen 2. karakter neyi ifade eder?
Yaynlanan mesajn trn belirtir
Navtex yayn usul nedir? FEC COLLFEC
Navtex mesaj kategorilerinde meteorolojik uyarlar hangi karakterle gsterilir? B
Navtex yaynlarnda Dier seyir elektronik mesajlar, aadaki hangi seenekte verilen harf ile gsterilir? K
Navtex' in eriim alan dndaki deniz blgelerinde Navtex yerine bulundurulmas zorunlu olan yersel aygt,
aadaki seeneklerin hangisinde verilmitir? HF NBDP
Navtex yaynlarnda denizcilik (seyir) uyarlar, aadaki hangi seenekte verilen harf ile gsterilir? A harfi
Aadaki istasyonlardan hangisi NAVTEX yayn yapmaktadr? II
I - Trabzon
II - Samsun
III - Zonguldak
IV skenderun
NAVTEX mesajlarnda mesajn bittiini gsteren ksaltma aadakilerden hangisidir? NNNN
NAVTEX mesajlarnda mesaj balama sinyali hangi ibare ile belirtilir? ZCZC
Navtex mesajlarnda SAR ile ilgili bilgiler hangi kod ile verilir? D
stanbul radyonun navtex tantma karakter kodu aadakilerden hangisidir? D

Navtex yaym kodlar iinde yer alan D iareti hangi anlam ifade etmektedir? Arama kurtarma bilgileri
MSI uyarlarnn verilmesi maksad ile navtexten yaynlanan bilgileri vermek zere dnyay deniz sahalarna
blen servis aadakilerden hangisidir? NAVAREA
Kydan gemilere meteorolojik ve denizcilik uyarlarnn yapld navtex yaynlar iin aadaki ifadelerden doru
olan iaretleyin NBDP-F1B-400 mil
NAVTEX iin mesajn balama ve biti uyar kodlar aadakilerden hangileridir? ZCZC-NNNN
Her NAVTEX istasyonuna ayrlan en fazla yayn sresi ka dakikadr? 10
NAVTEX istasyonlar iin mesaj ncelik formatnda kullanlan ksaltma kodu aadakilerden hangisidir? Vital
Trkiyede navtex yayn yapan istasyonlarn tantm iaret kodlarndan doru olanlar seiniz. D-E-F-I
NAVTEX Yayn ekli aadakilerden hangisidir? COLLFEC
Navtex sisteminde Omega mesajlar hangi harfle gsterilmektedir? I
Uluslararas NAVTEX frekans (kHz) aadakilerden hangisidir? 518
NAVTEX alclarnda, iptal edilemeyen mesaj kategorileri a. hangileridir? A, B, D. L
ZCZC B1, B2, B3, B4 hhmm ODR nn 0000 UTC mmm yy NAVTEX preamblndeki B1
karakteri neyi ifade etmektedir? stasyon tantma karakteri
NAVTEX preamblnde bulunan ve mesajdan nce yaynlanan faz sinyallerinin sonunu belirleyen kod ifade a.
hangisidir? ZCZC
NAVTEX mesaj kategorilerinden meteorolojik uyar mesajlarn ifade eden ksaltma a. hangisidir? B
NAVTEX alc istasyon tarafndan iptal edilemeyen, korsan saldrs ve silahl soygun uyarlarn da ieren arama
ve kurtarma bilgisi a. hangisidir? D
Z ile ifade edilen NAVTEX mesaj kategorisinin anlam a. hangisidir? Yaynlanacak mesaj yok
ZCZC LB28 1110 ODR 18
1810 UTC OTC
ROGALAND RADIO GALEWARN 18/97
SOUTH UTSIRE STRONG GALE STRENGHT
NNNN Yukardaki metin, ne tr bir mesaja aittir? NAVTEX ile yaynlanan Frtna uyars
Arama kurtarma ve meteorolojik uyarlar dnda hangi tr mesajlarn NAVTEX ile alnmas nlenemez?
Denizcilik uyarlar
stanbul NAVTEX istasyonu bir gnde ne kadar sre yayn yapmaktadr? 1 saat
SART cihaznn 2.0 milden grnme nedeni aadakilerden hangisidir? Deniz seviyesinde bulunmas
Serbest dmeli filikada bulundurulacak SART adedi nedir? 1
Can filikasnda bulundurulacak SART adedi nedir? Tehlike durumunda gtrlr
SARTn almasn etkileyen etmenler? Hava ve Deniz durumu Radar karakteristii SART n konumu
SART aygt, geminin pusulasndan en az ne kadar uzaklkta bulundurulmaldr? 1 metre
Aadakilerden hangisi SART aygtnn eriim uzakln belirleyen etkenlerden biridir?
SART aygtnn can sandalnda kurulma ve kullanma biimi
SART aygtlar ne kadar aralarla test edilmelidir? Her ay
Kazazede arabalarndaki hedef saptama iareti gnderen donanm (SART) hangi band iinde alr?
9200-9500 Mhz (9 Ghz)
Uluslar aras kurallara gre SART cihazlarnn . Saat Stand By almalar ve bu sre iinde . Saat yayn

yapabilmesi gereklidir? 96 saat-8 saat


GMDSS e tabi 300-500 GRT aras ve 500 GRT dan byk gemiler en az ka adet SART bulundurmaldrlar? 1-2
Cospas-Sarsat sistemindeki beacon tipleri hangileridir? EPIRB ELT PLB
Epirbden gelen sinyalin uydudan yer birimine aktarlmasndaki geen sreyi etkileyen etmenler?
EPIRB ve LUT un konumu
Uydu EPIRB aygtlar kodlanrken, kodlanan ilk 3 rakam aadakilerden hangisidir? MID
COSPAS-SARSAT epirb cihazndan gnderilen sinyaller ilk olarak hangi yer istasyonu tarafndan alnr? LUT
Cospas-Sarsat sisteminde kullanlan kutbi yrngeli uydu EPRBlerin alma frekans (Deniz iin)
aadakilerden hangisidir? 406 Mhz
A1 sahasnda kullanlan VHFDSC Epirblerin alma frekans? 156.525 mhz
InmarsatE EPIRB (L Bant uydu epirbleri sisteminin amac;uyary en ksa zamanda Inmarsat uydular aracl ile
aadakilerden hangisine ulatrmaktadr? RCC
Inmarsat-E Eprb sisteminde tehlike uyarsnn verilmesi ile uyarnn bir RCC tarafndan alnmas arasnda geen
sre en fazla ka dakikadr? 5 dakika
Cospas Sarsat uydu sistemlerinin kulland balca birimler hangileridir? LUT-MCC-RCC
EPIRB cihazlarnn testi ile ilgili olarak aadaki ifadelerin hangisi dorudur? Ayda bir kez Self Test yaplr
COSPAS SARSAT 406 Mhz EPIRBn zellii nedir? Kresel Kapsam modunda alabilmesi
Real Time ve global coverage ile alan EPIRB hangisidir? 406 Mhz EPIRB
Inmarsat EPIRBlerinin alt frekans a. hangisidir? 1.6 GHz,
COSPAS-SARSAT EPIRB sinyallerinin izledii yol a. hangisidir? EPIRB-Uydu-LUT-MCC-RCC-SAR
Inmarsat uydu EPIRB sinyallerinin izledii yol a. hangisidir? EPIRB-Uydu-CES-MCC-RCC-SAR
COSPAS-SARSAT sisteminde oluturulmakta olan kresel kapsamn srekli olmamas ve EPIRB alarmnn elde
edilmesindeki gecikmenin nne geilebilmesi iin kullanlan ekvatoral yrngeli sistem a. hangidir?
GEOSAR sistemi
Aadakilerden hangisi bir Trk gemisine ait ar iareti olamaz ? TC45
Trk gemilerinin kimlik bilgileri iin kullanlan ar iaretleri iinde yer alan TB karakteri hangi tip gemiler iin
tahsis edilmitir? Askeri gemiler
YM ile balayan ar iaretlerinden sonra YMnin ardndan ka rakam grubu gelir? 4 rakam
Gemi istasyonlarnn ar iaretlerinin oluturulmasnda 300-1600 GRT arasnda ki gemiler iin kullanlan ar
iaretleri? Drt harf
ar adlar ile ilgili olarak aada verilen bilgilerden hangisi yanltr?
Gemi istasyonlarnn ilk iki karakteri say ile balayabilir
ar iaretleri ile ilgili olarak aadaki hangi ifade dorudur? Say olarak 1 ve 0 rakamlar kullanlmaz
Gemi istasyonlarnn 4000-27500 KHZ bandnda DSC teknii ile yapacaklar arlar iin kullanacaklar en yksek
k gc ne olmaldr? 1.5 kW
VHF DSC nin standart k gc ka WATT olmaldr? 6-25 WATT
4 MHZ ve 6 MHZ bantlarnda gemi istasyonlar maximum k gc nedir? 1.5 KW
INMARSAT EPIRB aygtlarnn k gc, aadaki seeneklerin hangisinde doru olarak verilmitir? 1 WATT
Ky Telsiz stasyonu Telefon Telex k gleri ; 4 ve 6 MHZ de 8 KW ile snrlandrlmtr.

MF-DSC cihazlarnn standart k gc en az ka WATT olmaldr? 60


HF DSC cihaz ve bal dier tm nitelerinin bulundurulmas zorunlu olan sefer blgesi /blgeleri hangileridir?
A3-A4
A4 deniz alannn en doru tanm aadakilerden hangisidir?
70 Kuzey paralelinin kuzeyi ve 70 Gney paralelinin gneyini tanmlayan COSPAS-SARSAT sistemi kapsam alan

A1 deniz blgesi, aadaki hangi seenekte doru olarak tanmlanmtr ?


VHF DSC ky istasyonlarnn kapsam alan iinde bulunan ve VHF DSC alarmlarnn alnabildii kydan 20 30
deniz miline kadar olan uzaklk.
stanbuldan zmire seyir yapan GMDSSe gre hangi deniz alanlarndan geer? A1
Aadaki deniz sahalarndan hangisinde Inmarsat Eprb kullanlmaz? A4
GMDSS ykmllklerine tabi yzer aralarn Vhf cihaz(dsc kaabiliyetli), Navtex alcs, Vhf veya uydu Epirb
cihaz, Sart ve Vhf el telsizi ile donatlmas halinde aadaki hangi deniz sahasnda seyir yapabilir? A1
Devaml DSC Uyarlar dinleyen, HF telsiz almas yapabilen ve en az bir ky istasyonunun kapsama alan ile en
az bir NMARSAT uydusunun kapsama alannda bulunan bir gemi hangi blgededir? A3
A2 deniz sahas pratikte ka mil olarak belirlenmitir? 100-150 deniz mili
Inmarsat uydular kapsam d, kutupsal blgeler aadaki hangi deniz sahasdr? A4
Aadakilerden hangisi, A3 deniz sahasn ifade etmektedir? 70N - 70S aras
stanbul limanndan Singapur limanna gitmekte olan bir gemi, aadakilerden hangi deniz blgesinden
GEMEYECEKTR? A4
A5 deniz blgesi aadakilerden hangisidir? Byle bir deniz blgesi yoktur
A1,A2,A3 blgelerinin dnda kalan deniz blgesi hangisidir?A4
A1 deniz blgesinin tesinde en az bir MF ky istasyonu tarafndan kaplanan MF DSC yaynlarnn alnabilecei
deniz blgesi hangisidir? A2
Ege denizinin uluslar aras sularnda seyir yapan bir gemi hangi GMDSS deniz blgesindedir? A1
70 Kuzey enleminin kuzeyi ile 70 Gney enleminin gneyinde kalan deniz blgesi hangisidir? A4
A2 deniz alannda bulundurulmasna gerek olmayan belge ve dokman aadakilerden hangisidir?
Uluslar aras Telsiz Tz
Deniz gemi ve deniz uydu servisleri el kitab ka senede bir yaynlanr ve gncelletirilir?
Her yl yaynlanmasna gerek yoktur. Sadece Gerektiinde gncelletirilir
2 senede bir yaynlanan ve 6 ayda bir gncelletirilen ITU yayn aadakilerden hangisidir?
ITU List IV List Of Coast Stations
GMDSS Telsiz Jurnali Ka Blmden oluur? Hangi blmde hangi bilgiler bulunur?
3 Blmden oluur. A blm Gemi Bilgileri B blm Operatr Bilgileri C blm Haberleme Kaytlar
GMDSS Telsiz stasyonu Ruhsat ka blmden oluur ?
3 blmden oluur: Gemi Bilgileri Haberleme Snf stasyonun Genel zellikleri
GMDSS Telsiz kayt defterinin (jurnalinin) B blmne hangi bilgiler yazlr?
Haberlemeyle grevlendirilmi olanlarla ilgili bilgiler
Ky istasyonlar Kitab (nomankltr), aada verilen kurululardan hangisi tarafndan yaymlanr ?
Uluslararas Telekomnikasyon Birlii tarafndan yaymlanr.
GMDSS Telsiz kayt defterinde (jurnalinde) haberlemeden sorumlu grevlilerle ilgili bilgiler hangi blme
yazlr? B blmne
GMDSS jurnaline aada belirtilen hususlardan hangisi ilenmemelidir?

Gemi personeli vardiya deiimleri


Deniz haberlemesinde kullanlan neriyatlar iinde yer alan gemi istasyonlarnn MMSI no ar iaretleri ve
sellcall nolar hangi dkmanda yer almaktadr? Call sign and numerical identities
Ky istasyonlar nomanclaturelerinden yalnz gndz hizmet veren istasyon kodu ? HJ
Denizcilikte kullanlan istasyonlarn ar iaretlerinin ve saysal kimliklerinin alfabetik sralamas hangi ITU
yayn iinde yer almaktadr ? List VII
ITU yaynlarndan List V ka ylda bir yaynlanmaktadr ? Her yl
Aadakilerden hangisi Telsiz Jurnaline kaydedilmez.? Telsiz stasyon Ruhsat bilgileri
Meteoroloji yaynlar yapan bir istasyon hangi dokmanda yer alr?
ITU List of Radio Determination and Special Services Stations
Gemi stasyonlarnda tutulan Telsiz jurnalleri ne kadar sre ile gemide saklanr? 2 yl sre ile saklanr
Bilmediiniz bir gemideki mevcut donanm says ve alma frekanslar hangi dokmandan bulunur?
List of Ship Station
ITU List Of Ship Stations dokman ka ylda bir yaynlanr? Her yl yaynlanr 4 ayda bir gncelletirilir
Gemide GMDSS Telsiz Jurnali nerede bulunur? Telsiz cihazlarnn bulunduu yerde
A2 deniz sahasnda aada yer alan telsiz operatr belgelerinden hangileri kullanlmaz? ROC
En az ROC yeterlik belgesine (ehliyetnamesine) sahip bir operatr bulundurulmas zorunlu olan GMDSS deniz
blgesi, aadaki seeneklerin hangisinde doru olarak verilmitir? A1 deniz blgesi
Gemide elektronik bakm kim tarafndan yaplr? REO yeterlik belgesi bulunan grevli tarafndan
Inmarsat uydularnn kapsama alan ierisinde seyir yapan gemiler, aadaki hangi ehliyetnameye sahip
operatr BULUNDURMAZLAR? ROC
Bir gemi grubuna ait MMSI numaras ka rakamdan oluur? 9 rakamdan
Samsun radyo' nun MMSI numaras aadaki hangi seenekte doru olarak verilmitir? 002712000
MARITIME, ulusal heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile, aadakilerden hangisi ile kodlanr?
Manisa Ankara Rize Isparta Trabzon Isparta Manisa Edirne
EMSYON, uluslararas heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aadakilerden hangisi gibi kodlanr?
Echo Mike India Sierra Yankee Oscar November
SECURITE, ulusal heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aadakilerden hangisi gibi kodlanr?
Samsun Edirne Ceyhan Urfa Rize Isparta Trabzon Edirne
34E uluslararas heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aadakilerden hangisi gibi kodlanr?
Terrathree Kartefour Echo
MID ksaltmas, uluslararas heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aadakilerden hangisi gibi kodlanr ?
Mike India Delta
Gemi istasyonlar grup tantm numarasnda ilk rakam 0' dr. 0 rakam o tantm numarasnn bir gemi grubuna ait
olduunu gsterir. Buna gre ikinci, nc ve drdnc rakamlar, aadakilerden hangisini verir?
Deniz tantm numarasn (MID)
Aadakilerden hangisi bir ky istasyonuna ait MMSI numarasdr? 002713000
Ky istasyonlarna tahsis edilen DSC kimlikleri aadakilerden hangisi gibidir? 00MIDXXXX
Selective call numaralar iin aadakilerden hangisi dorudur? ki sfr yanyana kullanlmaz.
Seilmi ar numaralar trk gemileri iin hangi numara ile balayp ka rakamla devam etmektedir?
65 ile balar 3 rakam

Gezici Deniz aralarnn zel Kimlik numaras olarak tanmlanan kodun ksaltlmas hangisidir?
MMSI
SELCALL ile ilgili olarak aadaki ifadelerden hangisi dorudur? 135 dorudur
1.Ky istasyonu 4 rakamldr.
2.Gemi stasyonu 4 rakamldr.
3.Gemi istasyonu 5 rakamldr.
4.Ky istasyonu 00 ile balar
5.SELCALLda 00 yanyana kullanlamaz
SELCALL numaralar iin aadakilerden hangisi dorudur? 4 yada 5 Rakamldr
Dokuz rakam kod sisteminden meydana gelen; MIDxxxxxx saysal kimlii aadaki istasyonlardan hangisine
tahsis edilmitir? Gemi istasyonu
Ky istasyonlarna tahsis edilen DSC kimlikleri; aadakilerden hangisinde gsterildii gibidir? 00MIDXXXX
lkelere tahsis edilen deniz kimlik numaralarn ifade eden ksaltma a. hangisidir? MID
X iareti herhangi bir rakam olmak zere ; 4271XXXXX neyi tanmlar?
Bir Trk gemisine ait Inmarsat C numarasn
Bir gemi grubuna ait MMSI numaras ka rakamdan oluur? 9 rakamdan
Bir gemiye ait MMSI numarasnn ilk 3 rakam neyi tanmlar? Deniz tantm numarasn (MID)
NAVTEX ile kaplanmayan deniz blgelerinde karadan deniz ynnde, denizcilik ve meteorolojik uyarlar ve dier
nemli durumlarla ilgili bilgilerin alnabilmesi iin aadaki hangi yersel teknikler bulundurulmaldr?
HF NBDP
Srekli olarak A1 deniz blgesinde alan bir gemide ka adet Navtex aygtnn bulundurulmas zorunludur ?
1 adet
156-174 Mhz bandnda can kurtarma arac (survival craft) radyotelefon cihaz ile en az ka kanall olmaldr?
ki kanal ( kanal 16+1 kanal )
GMDSS de A1 ve A2 deniz alannda seyreden bir gemide gemiden-karaya DSC uyarmlar srasyla hangi VHF ve
MF bantlarndan yaplr? 156.525 Mhz-2187.5 Khz
Normal iletiim iin gemi istasyonu herhangi bir blgedeki bir ky istasyonuna yapaca MF ve HF bantlarndaki
DSC arlarnda hangi ar frekansn kullanr? Uluslararas DSC ar frekans
Gemiden kyya DSC normal arlarda manual balant olarak kydan gemiye bir alma frekans kullanamad
hangi uzaktan komuta iareti ile bildirilir? Unable to Comply
MF bandnda ky istasyonuna normal bir DSC ars yapacak olan bir gemi istasyonu yapaca ar dizini
iinde yer alan telekommand dizininde? Frekans(veya kanal)belirtilmez
MF ve HF DSC donanmlara yayn kapsama alanlar iinde bulunan bir DSC donanml ky istasyonu varsa en az
hangi sklkta test ve kontrol edilmelidir? Haftada bir kez
DSC donanmlar yeteneklerine gre snflandrlr. Buna gre Class C donanm iinde gemi hangi koullar yerine
getirebilir? DSC uyarmn salamak zere VHF donanm ile donatlr
Sahilden bir abone tarafndan verilen bir komut ile bir gemi istasyonunun herhangi bir DSC cihazna etki edilerek
altrlmas durumuna ne denir? Polling
MF/HF bandnda DSC arlarnn saniyede hz ka baud dur.Doru alan iaretleyin? 100 baud
Tek bir DSC ars yaynlanan arnn tipine gre MF/HF de ka sn srmektedir? 6.2 7.2 sn
Distress mesajlar kayt kapasitesi katan az olan DSC cihazlarna PRINTER ilave edilmektedir? 20 den az olan
A4 deniz sahasnda seyir yapan bir geminin cihaz iftlemesi aadaki belirtilen seeneklerde hangisinde
dorudur? VHF donanm + MF HF Donanm
GMDSS Donanmlarndan Dsc Class B hangi zelliktedir? VHF ve MF bantlarnda alan DSC dir

Navtex olmayan blgelerde ne kullanlr? HF NAVTEX ve INMARSAT C kullanlr


Can sallarna ait su geirmez VHF el telsizi 300-500 grt ve zeri ka adet bulunur? 2 3 adet
Telsiz telefonla yaynlanacak olan bir emniyet mesajnn iareti aadakilerden hangisidir? SECURITE
Geminin iletiim aygtlarnn bulunduu yerde yangn kt iin tehlike alarm gndermek olanaksz hale
gelmise aadaki hangi seenekte verilen aygt kullanlabilir? EPIRB
DSC teknii ile gnderilecek tehlike mesaj alnd bilgisinde aadakilerden hangisi BULUNMAZ? RRR grubu
498 grt' luk bir yk gemisinde ka adet su geirmez tanabilir VHF EL telsiz aygt bulundurulmas zorunludur?
En az 2 adet
DSC teknii ile gnderilen tehlike arsnda sonraki iletiimin tr ile ilgili bilgi girilmediinde aygt, hangi
bilgiyi girer? RTF teknii ile yaplacan
Telsiz telefonla yaplacak test yaynlarnn azami sresi ne kadardr? 10 saniye
Telsiz telefonla acelelik ars yaplrken kullanlan ilk ifade aadakilerden hangisidir? Pan pan
Gemiler tarafndan normalde bir DSC tehlike alarmnn alnd onay aadakilerden hangisi ile verilmelidir?
R/Telefon ile
Bir DSC arsnn format belirleyicisi bireysel ar olduu takdirde kullanlacak ksaltma aadakilerden
hangisidir? IND
500 Grtdan byk GMDSSe tabi gemiler en az ka adet Vhf el telsizi bulundurmak zorundadr?
VHF-DSC cihaznn hangi blgelerde bulundurulmas zorunludur? A1,A2,A3,A4
MF DSC cihaz erimi iinde eer bir DSC ky istasyonu varsa, MF DSC en az ka kere test edilmelidir?
Haftada bir kez
Navtex ile kapsanamayan deniz alanlarnda MSI yaynlarnn maksadyla kullanlan cihaz hangisidir ve hangi uydu
sistemi ile birlikte kullanlmaktadr? EGC-INMARSAT-C
DSC Cihazlarnn Testleri Ne zaman yaplr? VHF DSC Gnlk yaplr, MF-HF Haftalk yaplr
Gemiler MF DSC Cihaz ile haftada bir test yapmak zorundadr. Bu testler hangi kategoride yaplr.Safety Test Call
Uydu letiiminde MSI yaynlar ne ekilde yaynlanr? INMARSAT C EGC Safety Net
MF ve VHF ile donatlan kk gemilere konan DSC donanm nedir? CLASS B DSC
GMDSSe tabi 300-500 grt aras ve 500 grtdan byk gemiler en az ka adet SART bulundurmaldrlar? Bir, iki
Sadece A1 deniz sahasnda seyir yapan gemilerin, 406 MHz yada 1.6 GHz uydu EPIRB'leri yerine, aadaki hangi
EPIRBi bulundurmalar yeterlidir? VHF-DSC EPIRB
DSC teknii; GMDSSin karasal haberleme dalnda ayrlmaz bir paras olup, aadaki hangi
frekans bantlarnda kullanlmak zere planlanmtr? VHF, MF ve HF
Geminin can kurtarma aracnda kullanlacak ana haberleme arac aadakilerden hangisidir?
SART ve el telsizi
Tehlike durumunda, kullanlmak zere, geminin ana telsiz donanmna ek olarak, ikinci bir alarm sinyali
yaynlama yntemi iin kullanlan cihaza ne denir? EPIRB
Gemi ekvatoral yrngeli uydularn ve VHF ky istasyonlarnn kapsam sahasnn dnda seyir yapyorsa,
aadaki hangi EPIRBi bulundurulmaldr? COSPAS-SARSAT EPIRB
Can kurtarma salnn (yada tehlikedeki geminin) yerinin tespit edilebilmesi iin yer tespit sinyalleri gndermek
zere kullanlacak ana haberleme arac aadakilerden hangisidir? EPIRB ve El telsizi
Format belirleyici, kendi- tantm, tehlikenin eidi, tehlikenin koordinatlar, zaman, sonraki
haberlemenin tipi bilgileri hangi arnn ieriini oluturmaktadr? DSC Tehlike ars

Tm deniz sahalarnda seyir yapan gemiler iin zorunlu tutulan EPIRB a. hangisidir?
COSPAS-SARSAT EPIRB
Baz Inmarsat-E EPIRBleri ile btnleik olarak aadaki hangi cihaz bulunabilmektedir? SART
Bir verici antenine dokunan insan iin tehlike nedir? ldrc elektrik oku
A3 seyir blgesinde seyir yapan bir geminin telsiz cihazlarnn bulunduu blmde kan yangn, tehlike
arsnn yaplmasna olanak vermemektedir. Bu durumda aadaki hangi telsiz cihaz ile tehlike alarm RCC ye
ulatrlabilir? COSPAS SARSAT EPIRB
Aadaki cihazlardan hangisi SAKLA ve LET prensibi ile almaktadr? INMARSAT C
Hangi tr uydu cihaznn GMDSS ierisinde kullanlmas uygun GRLMEMEKTEDR? Inmarsat M
DSC teknii kullanlarak aadaki istasyonlardan hangisine ar yaplabilir? Tm istasyonlara
Bir akmlatrn arj durumu, aadaki hangi aletle llr? Bomemetre
Aadakilerden hangisi telsiz operatrlerinin sebep olabilecei genel iletme hatalarndandr?
Tahsissiz frekans kullanlmas
Kazadan kurtulanlarn yerini gemiler ve uaklarn bulabilmeleri amacyla kullanlan cihaz hangisidir? SART
A3 blgesinde seyir yapan bir gemi telsiz donanmn tamamlamak amacyla aadakilerden hangisini
kullanmaz? INMARSAT M
GMDSS de kullanlan tm telsiz cihazlarn bulunduran bir gemi 518 Khz de yayn alamyor ise hangi cihazdan
yararlanabilir? INMARSAT EGC
12 V luk bir akde ka hcre bulunur ve bunlarn tam arjl iken yaklak gerilimi nedir? 6 x 2.0
150 Mhz frekansnda alan bir telsiz cihaznn yarm dalga boyundaki anteninin elektriksel uzunluu ka
metredir? 1 m
300-500 grt. Arasndaki gemilerde en az 1 , 500 grt dan byk gemilerde en az 2 adet bulundurulmas zorunlu
olan cihaz hangisidir? SART
Hangi deniz blgesinde seyir yapan gemilerin INMARSAT veya HF donanmlarndan birini bulundurma
zorunluluu vardr? A3
Suda yzebilen ve denize braklnca ait olduu geminin tantma iaretini gsteren cihaz nedir? EPIRB
Gemiden gemiye tehlike ve gvenlik haberlemeleri dnda yaplacak DSC arlar iin kullanlacak frekans
aadakilerden hangisidir? 2177 Khz
A1 Deniz blgesinde bulundurulmas zorunlu VHFDSC EPIRBn alma frekans aadakilerden hangisidir?
156.525 mhz
Hava aralarn SAR almalarna katldklarnda deniz aralar ve ilgili ky istasyonlar ile iletiim kurmalar iin
kullanlacak frekanslar? 3023-5680 khz
. Frekans Deniz aralar ile hava aralar arasnda yalnz SAR almalarnda organizasyonu amacyla A3E
emisyon snf ile kullanlrlar? 123.1 mhz
MF bandnn frekans aral telsiz telgraf iin aadakilerden hangisidir? 415-535 Khz
VHF ch 16nn koruma bant aral aadakilerden hangisidir? 156.7625-156.8375 Mhz
HF bandnda telsiz telefon ve teleks iin frekans aral hangisidir? 4 27.5 Mhz
SAR almalarna katlan gemi ve uaklar arasnda VHF bandnda hangi frekanslar kullanlr? 156.300 Mhz
A1 sahasndaki gemiler gemi-ky ynnde DSC tehlike alarm iin aadaki frekanslardan hangisini kullanr?
156.525 Mhz
Genel haberleme iin gemi istasyonlarna tahsis edilen uluslar aras DSC ar frekans nedir? 2189,5 Khz

SAR haberlemesinde gemi uak ky arasnda kullanlan frekanslardan hangileri dorudur?


HF cihazlar iin gemiden-gemiye tehlike uyarmlarnda kullanlacak daha ok orta enlemlerde erimi arttran
frekans band nedir? 8 Mhz
Gemiler aras seyir gvenlik iletiimlerinde seyir halinde iken manevra ve hareketlerine yardmc olmak zere
verilecek bilgilerin VHF bandnda kullanaca frekans hangisidir? 156.650 mhz
GMDSSde A1 ve A2 deniz alannda seyreden bir gemide, gemiden karaya DSC uyarmlar srasyla hangi VHF
ve MF bantlarndan yaplr? 156.525 mhz-2187,5 khz
Tek bir frekans zerinden yaplan arlar iin en uygun kullanlacak frekans band aadakilerden hangisidir?
VHF
2189.5 Khz neyi ifade etmektedir? Ky istasyonlar ile rutin grmelerde kullanlacak frekans
A1 deniz blgesinde 156.525 MHz frekansnda bir tehlike ars duyan gemi istasyonu ;
Bir ky istasyonunun alnd bilgisini yaynlamas iin beklemelidir
SAR almasnda kullanlacak Deniz Hava frekanslar aadakilerden hangisidir? 5680-123.1-4125 khz
Olay yeri haberlemesinde VHF de . Mhz SAR haberlemesinde ise .. kanal kullanlr? 156.800-ch 06
NAVTEX Frekanslar ile letiim kanallarn ieren MF band nedir.? 300-3000 Khz
Deniz Band Olarak da bilinen GMDSS VHF Frekans aral aadakilerden hangisidir? 156-174 Mhz
MF bandndaki DSC tehlike emniyet frekans a. hangisidir? 2187.5 kHz
Tehlike/emniyet ve rutin DSC arlar iin tek bir frekansn tahsis edildii frekans band aadakilerden
hangisidir? Sadece VHF band
Olay-yeri haberlemelerinde; uaklar devreye girerse; aadaki hangi frekanslar kullanlr?
3023, 4125, 5680 kHz, 121.5 MHz ve 156.3 MHz
VHF-DSC EPIRBleri hangi frekansta almaktadr? 156.525 MHz
Denizde arama kurtarmann gerekletirilebilmesi amacyla radar vericileri tarafndan kullanlan frekans band
aadakilerden hangisidir? 9200-9500 Mhz
Gn ortasnda 15 deniz mili uzaklkta bir ky istasyonu ile balant kurabilmek iin aadaki frekans
bandlarndan hangisini semek en iyi sonucu verir? 156-174 Mhz band
300-3000 Khz arasnda yer alan frekans band aadakilerden hangisidir? MF
Aadaki telsiz bandlarndan hangisinde telex haberlemesi yaplamaz? VHF band
1 ubat 1995 gnnde aadakilerden hangisi meydana gelmitir?
Bu tarihten sonra ina edilen tm gemiler dorudan SOLASS-88 GMDSS e gre donatlmak zorundadr
SART cihaz mecbur olmutur
A3 deniz alannda cihaz iftlemesi aadaki seeneklerden hangisinde doru olarak verilmitir?
VHF DSC VHF TELEFON MF HF DSC TELEFON TELEX INMARSAT C
R/Telefon ile rutin haberleme srasnda tehlike haberlemesi anonsu duyuldu. Rutin haberlemeyi sona
erdirmek iin gemilerin kullanlaca anons hangisidir? SEELONCE DISTRESS
SAR almalar srasnda arama ve kurtarma temas/buluma noktas hangi ksaltma ile ifade edilir? SPOC
Olay yeri haberlemesi kontrol kimdedir? CSS
Geminin teklif ettii haberleme frekans ve haberleme tipini ky istasyonunun yapamayacan ifade eden
terim? UNABLE TO COMPLY
Aadaki hangi seenekte verilen cihaz yedeklemesi (duplikasyon) koulunun yerine getirilmesi iin yeterlidir?
INMARSAT-C + MF HF NBDP DSC

Telsiz telefon ile tehlike haberlemesinde kstl almann balayabilecei aadakilerden hangisi ile bildirilir ?
SEELONCE PRUDONCE
Aadakilerden hangisi telsiz operatrlerinin sebep olabilecei genel iletme hatalarndandr?
Tahsissiz frekans kullanlmas
GMDSS' de yersel (karasal) haberleme teknikleri kullanlarak hangi frekans bandlarnda haberleme yaplabildii
aadaki seeneklerin hangisinde en doru biimde verilmitir? I - II- III
I- MF
II- HF
III- VHF
IV- UHF
MAYDAY
CQ DE TURKRADIO
0515 ANTARES / UOPR
SEELONCE FEENEE
Yukardaki rnek, aadaki seeneklerde verilenlerden hangisidir?
Radyoteleks ile yaynlanan tehlike trafii bitti ars
Bir uan denize dtn gren yat tarafndan RTF (telsiztelefon) teknii kullanlarak aadaki seeneklerin
hangisinde verilen iaretle balayan ar yaplmaldr? MAYDAY RELAY
I- Tehlike frekans
II- Herhangi bir frekans
III- Gemi kaptan tarafndan belirlenen bir frekanstan
IV- Tehlike frekansndan yaplacak bir n ardan sonra geilecek olan alma frekansndan
Telsiz telefonla bir acelelik mesajnn yaynlanmasnda yukardaki frekanslardan hangisi kullanlr? I ve IV
Aadaki deniz tatlarnn hangisinde telsiz aygtlarnn bulundurulmas zorunlu DELDR ?
12 kiiden daha az kapasitedeki zel yatlarda
kacak olan frtnalar, aadaki hangi mesaj tr ile duyurulur? Emniyet mesaj
Srekli olarak A3 deniz blgesinde alan gemiler, kendilerine sunulan bakm seeneklerinden en az kan
semek zorundadrlar? kisini
Yerel saat anlamna gelen ksaltma asadakilerden hangisidir? LCT
Uluslararas Saat i tanmlayan ksaltma,aadakilerden hangisidir? UTC
GMDSSe tabi olan deniz tatlar, aadaki seeneklerin hangisinde verilmitir?
Uluslararas yolculuk yapan tm yolcu gemileri
Aadaki seeneklerden verilen deniz tatlarndan hangisi GMDSSe tabidir? 300 grtdan byk yk gemileri
Sahil Telsiz stasyonlarnn birinci grevi aadakilerden hangisidir?
Denizde can ve mal emniyeti ile ilgili haberleme yapmak
MAYDAY
TCAA DE TCBB
RRR MAYDAY
mesajnn anlam aadakilerden hangisidir? Tehlike alarm alnds
Savaa taraf olmayan gemi konum bilgisi iin yaynlanan WARC durumunda gnderilecek mesajn giri iareti
aadakilerden hangisidir? Securite
Olay yeri haberlemesinin kontrol, frekanslarn seimi, arama usullerinin tatbiki, trafik kontrol hangi birimlerin
kontrolndedir? OSC-CSS
Bir SAR almasnda olay yeri sahnesinde yrtlen Uak-Gemi harekatna koordine etmek maksadyla
kullanlacak en uygun kanallar? Simplex

Hava raporlarn ieren mesajlar iin kullanlan ksaltma aadakilerden hangisidir? WX


Trk Bayrakl gemilerin haberleme otoritesi kodu aadakilerden hangisidir? TR01
Bakm seenei olarak duplikasyon seildiinde a4 blgesi iin yaplacak duplikasyon iin hangi cihazlarn
tamam iftlenmelidir? VHF DSC-MF HF DSC
Bir gemide istihdam edilecek olan personel GOC ehliyetine sahip olmas halinde hem karada bakm koulunun
salanmas hem de dublikasyon yaplmasnn tamamnn zorunlu olduu sefer blgesi hangisidir? A3-A4
300 GRT ve zerindeki hangi tip gemilerin tamam GMDSS kapsamna girmektedir?
Yk ve yolcu gemilerin tamam
GMDSSe gre gemilerde bulundurulacak haberleme sistemlerini belirleyen en nemli etken hangisidir?
Sefer yapaca blge
GMDSS Bakm seenekleri nelerdir? Denizde Elektronik Bakm - Kyda Elektronik Bakm - Cihaz iftlemesi
SAR almalarna katlan unsurlar devaml olarak kiminle irtibatta kalrlar? RCC
Gemiden Gemiye veya gemiden kyya herhangi iki istasyonun tek frekansl bir almas ne tip bir almadr?
Simpleks alma
ALL STATIONS anlamna gelen ksaltma aadakilerden hangisidir? CQ
GMDSS sisteminde Ka NAVAREA vardr? 16 Tane
Telsiz cihaznn radyasyon yaymasna ne ad verilir? Emisyon
Distress trafiini tanmlayan kelime hangisidir? MAYDAY
Seyir uyarlarnn yaynland blgeye ne denir? NAVAREA
A2 ve A3 blgesinde alan gemiler GMDSS bakm seeneklerinden ka tanesini semek zorundadr?
En az ikisini
GMDSSde;.........deniz sahalarnda seyir yapan gemiler; denizde elektronik bakm, kyda elektronik bakm ve
cihaz iftleme seeneklerinden en az birini,..............deniz sahalarndakiler ise en az ikisini, idarenin istei
dorultusunda seeceklerdir
A1 ve A2 , A3 ve A4
Tehlikedeki seyyar ara ile, yardm eden seyyar birimler arasnda tehlikedeki gemi yada kazazedelerin
kurtarlmas iin yardmn salanmas amacyla yaplan haberlemeler a. hangisidir? Olay-yeri haberlemesi
Dar bant dorudan yazan telgraf teknii (NBDP) kullanlarak, otomatik telgraf sistemi (R/Teleks) ile belirli ky
istasyonlar tarafndan gemilere, denizcilik ve meteorolojik uyarlar ile, acil bilgilerinin yaynlanmasnda kullanlan
uluslararas servise ne denir? NAVTEX servisi
Okyanus ar sefer yapan gemilerin emniyetli seyirleri iin ihtiya duyulan bilgileri ieren ve bu
servisin yaynlar iin dnyay, 16 corafi deniz sahasna blen servisin ad a. hangisidir? NAVAREA
Merkez bankasnca TL deeri olarak her ay belirlenen ve yabanc haberlemelerin cretlendirme
ileminde kullanlan zel ekim hakk anlamna gelen sembol a. hangisidir? SDR
Aadakilerden hangisi GMDSS sisteminde gemi telsiz istasyonlarnn yerine getirecei
dokuz adet ana grevden (ilevsel gerekler) biri deildir? Test yaynlarnn yaplabilmesi
Kutupsal yrngeli uydu sistemi aadakilerden hangisidir? COSPAS-SARSAT
GMDSS sistemindeki yedek akm kayna (ak) talepleri a. hangisidir? 1 - 6 saat
Haberleme cretlerini deyen hesaplama yetkilisini ifade eden ksaltma a. hangisidir? AAIC
Tehlikedeki gemi veya ona yardm eden istasyonlar arasndaki haberlemeye ne denir?On-Scene communication
NBDP COL FEC teknii aadakilerden hangisi iin sylenebilir? NAVTEX
Aadaki hangi seenekte verilenler cihaz yedeklemesi koulunun yerine getirilmesi iin yeterlidir?

INMARSAT-C + MF HF NBDP DSC


GMDSS de gemilerin bulundurmak zorunda olduklar telsiz donanm, aadakilerden hangisine gre belirlenir?
Geminin alaca deniz blgesine gre
Dar band dorudan yazmal telgraf teknii hangi ksaltma ile gsterilir? NBDP
COSPAS SARSAT uydularnn yer ile balantsn salayan istasyonlara ne denir? LUT
Dnya apnda denizcilik uyar sisteminin bir alan iin ksaltlm ifadesi nedir? NAVAREA
SECURE CQ DE GUPY Position 53.40N 006.24W
Yukardaki ne tr bir mesajdr? Emniyet mesaj

A large floating object seen NNNN

Gnderme ve dinlemenin ayn frekanstan yapld kanallara ne denir? Simplex


GMDSS telsiz operatr ehliyetnameleri ka snftr? 4
A2 blgesinde hangi ehliyetname geerli deildir? ROC
GMDSS e gre gemi seyir blgeleri kaa ayrlmtr? 4
GMDSS e gre donatlm bir gemide aadaki hangi testler gnlk yaplmaldr?
Telsiz donanmnn yedek enerji kayna olarak kullanlan akler
Cihazlarn DSC zelliinin uygun fonksiyonda alp almad
Ticaret gemisi arama ve kurtarma el kitab hangi ksaltma ile gsterilir? MERSAR
Gemilerin bulundurmakla ykml olduklar radartransponder ve su geirmez VHF el telsiz says hangi gross
tondan sonra artar? 500 grt
NBDP nedir? DAR BAND DOGRUDAN YAZMALI TELGRAF TEKN
SAYISAL SEMEL ARI ksaltmas nedir? DSC
MAYDAY
CQ DE TAH
110 GLOBAL /UROD
SILENCE FINI
Radyo teleks ile gnderilen mesaj ne anlama gelir? Tehlike trafiinin bitiinin yayn
Aadakilerden hangisi dorudur?
Haberleme ,ITU/RR daki kod ve esaslara gre yaplr
Denizde can gvenlii ile ilgili durumlarda SOLAS a uyulur
Uluslar aras sularda IMO nun yaynlad haberleme yntemlerine uyulur
Antalya aklarnda seyir yapan bir gemi, hangi uyduyu kullanarak haberleme yapabilir? IOR
Trkiyedeki ky uydu yer istasyonlar (CES) ile hangi uydular kullanlarak haberleme yaplabilir? AOR-E / IOR
INMARSAT Sisteminde ka adet uydu bulunur ve bu uydularn isimleri aadakilerden hangisidir?
4 adet uydu bulunur. AOR-W AOR-E IOR ve POR uydulardr
SAFETY NET hizmeti , aadakilerden hangisi ile alnabilir? INMARSAT EGC
INMARSAT EGC sisteminin kulland frekans band aral aadakilerden hangisidir? 1530 1544 Mhz
INMARSAT Sisteminde kullanlan iki haneli kodlardan 41 kodu neyi ifade eder? Meteoroloji Yaynlarn
INMARSAT-C' de kullanlan tantm numaralar (ID) ka rakamldr ve ilk rakam katr?
9 rakamldr. lk rakam 4
EGC, aadaki seeneklerde verilenlerden hangisini tanmlamaktadr? Geniletilmi Grup ars
Inmarsat-B cihaznn kimlik numaras ka hanelidir? 9 haneli 3 ile balar

Inmarsat uydu sisteminde yer alan uydulardan AOR-W uydusunda telefon ve POR uydusunun Telex numaralar
NEDR? 874-582
Geniletilmi grup ars ile deniz gvenlik bilgileri hangi uydu sistemi ile gnderilir? INMARSAT C
Aadakilerden hangisi INMARSAT sisteminde kullanlan ve kredi kart ile deme yaplmasn amalayan ikili
koddur? 36
Aadakilerden hangisi INMARSAT sisteminde kullanlan ve tbbi yardm amalayan ikili koddur? 38
Inmarsatn EPIRB sistemi aadakilerden hangisidir ve hangi frekansta almaktadr? Inmarsat-E 1.6 GHz
Haberleme tipi real-time olan Inmarsat sistemleri a. hangileridir? Inmarsat-B, A, Mini-m
Store & Forward tipi haberleme ile sadece teleks iletiiminin yaplabildii Inmarsat servisi a.
hangisidir? Inmarsat-C
Inmarsat uydu terminallerinin GMDSSe uygun olarak nitelendirilmesinin asl sebebi aadakilerden hangisidir?
NBDP (Telex) sistemine sahip olmas
GMDSSe uygun olan Inmarsat gemi uydu-yer istasyonlar (SES) aadakilerden hangileridir?Inmarsat-B, C, A
Real-time ve her trl haberlemenin yaplabildii Inmarsat terminalleri a. hangileridir? Inmarsat-B, A
NAVTEX hizmetinin verilmedii deniz sahalarnda (A3) deniz emniyet bilgileri'nin (MSI)
Inmarsat uydu sistemi ile yaynlanmas iin kullanlan servise ne ad verilir? Safety-net
Sadece ticari amal mesajlarn, baz zel kurulular yada devlet kurumlarnca hazrlanp Inmarsat
vastas ile yaynlanmasnda kullanlan servise ne ad verilir? Filo-a servisi
4 271 x x x x x Inmarsat mobil numaras (IMN) hangi tip Inmarsat terminaline aittir? Inmarsat-C
6 rakam ile balayan ve toplam dokuz rakamdan oluan Inmarsat terminalleri a. hangisidir? Inmarsat-M
Otomatik telefon, teleks, faks, data, elektronik posta ve HSD iletiiminin hepsinin yaplabildii Inmarsat sistemi
aadakilerden hangisidir? Inmarsat-B
INMARSAT EPIRB cihazlarna otomatik olarak yer ( pozisyon ) bilgisi girilemiyorsa bu cihaz, aadaki hangi
cihazla birletirilmi olarak bulundurulabilir? SART
SAFETY NET hizmeti verilen deniz blgesi nereleridir? A1-A2-A3
Inmarsat uydular neden tm dnya denizlerini kaplama alan iinde bulundurmamaktadr?
Uydular ekvatoral yrngeli olduklar iin
Belli bir corafi alanda bulunan gemilere veya nceden belirlenmi gemilere karadan gnderilen denizcilik
uyarlar ve benzeri bilgilerin otomatik olarak alnmasna yarayan uydu donanm hangisidir? INMARSAT EGC
Tehlike trafiini yneten bir istasyon , tehlike trafiini kartran istasyonlar Radyotelefon kullanarak, aadaki
hangi usulle susturur? SEELONCE MAYDAY
156.525 Mhz frekansnda ky istasyonu ile balantl test yaynnn sresi ne olmaldr?
156.525 Mhz frekansnda ky istasyonu ile balantl test yaplmaz

Tehlike uyarc ars ve mesajlar hi bir koula bal olmakszn dier tm iletiimlerin zerinde bir ncelie
sahiptir. Her hangi bir tehlike ars veya mesaj duyulduunda ilk ncelikle yaplmas gereken?
Derhal gemiden yaplan tm klar durdurulur
DSC tehlike arlarna .. sahas iinde bulunan bir gemi istasyonu asla alnd onayvermez ald ary
makul bir sre sonra bir ky istasyonuna . yapar.
A3-Distress Relay
Tehlikedeki gemi DSC tehlike uyars verildikten sonra;(A1 ve/veya A2 sahasnda)alnd onay beklerken alcsn
arda belirttii tehlike trafik iletiimi iin hangi tehlike ve gvenlik trafii frekansna ayarlamaldr.
VHF Ch 16,MF 2182 KHZ ve MF telex 2174.5 khz

DSC teknii kullanlarak gnderilen tehlike arsn alan blgeye en yakn ky istasyonu, alnd arnn bilgisi
hangi frekanstan ve hangi teknikle yaynlanr? Tehlike arsnn geldii frekanstan DSC teknii ile
A3 sahasnda seyir yapan gemiler gemiden-kyya ynnde tehlike alarmn hangi vasta ile yaynlayamaz?
MF DSC
Tehlike trafiinin bittiini belirten RCC veya CRS tarafndan bu trafik iin tehlike frekans zerinden yaynlanan
sinyalin kodu hangisidir? SEELONCE FEENEE
Baka bir istasyondan DSC distress Relay Alert alan bir gemi verdii alnd onay iinde Mayday tehlike
iaretinden sonra girecei kimlik kime ait olmaldr? Tehlikede olan geminin
Sessizlik periyodu (silence period) iin deniz gezici birimlerinin telsiz telefonlar 2182 khz tehlike frekansnda
hangi saatler banda ve ne kadar sre ile dinlemede kalmaldr? x saat 00 dak ve x saat 30 dak-3 dak
vedilik iareti salk ile ilgili bir konuya ynelik olarak verilirse kullanlan iaret? PAN PAN MEDICO
SECURITE
CQ
DE
POSITION.
.
NNNN mesaj ne tr bir mesajdr? Gvenlik
Gemiden-gemiye gvenlik ar ve mesajlar iin genelde kullanlr.Tehlike ve gvenlik kanalndan yaplan
ardan sonra mesaj .. mhz zerinden telsiz telefon ile verilir? VHF-156.650 MHZ
Tehlike ve emniyet haberlemesi ile ilgili olarakBir teknenin ve mrettebatn kaybolmasdurumu hangi tip
haberlemeye girmelidir? Urgency
Acelelik mesajnn tm gemilere hitaben yaynlanacana dair bir kanaldan DSC uyars alan gemi?
DSC alnd onay vermeden uygun bir frekansa geerek dinler
Bir acelelik mesajnn duyurusunda (DSC urgency Call)adres girilmesinde kullanlan format Area Callise
Corafi blgenin snr bilgileri verilir
Medical Transport duyurusu bir DSC ar olarak yapldnda oluturulacak DSC ar dizinin kategorisi
aadakilerden hangisidir? Urgency
Bir SAR harekatnda yaplan haberlemede uygulanacak tehlike trafiine zarar verici yaynlar durdurmak grevi
alm bir geminin yaynlayaca mesaj format? Seelonce Distress
Telsiz Telefon dan yaplacak test yaynlarnn azami sresi? 10 sn
Tehlike arsn duyan bir istasyon hangi ary yaparak sessizlie davet eder? SEELONCE DISTRESS
Gemi Denizin ortasnda hareketten kstl fakat civar gemilere haber vermek istiyorsunuz. Hangi mesaj
ekersiniz? Acelelik Mesaj
MAYDAY RELAY aldnz. Alnd onayn adakilerden hangisi ile kime verirsiniz?
Tm istasyonlara Radio Telefon ile
Yanllkla verilen DSC mesajnda aadakilerden hangisi yaplr?
Cihaz Derhal Kapatlr.
Cihaz R/T frekansna ayarlanr
Btn istasyonlara ar yaplarak mesajn iptali istenir
Okyanus ortasnda seyrederken, pervane dt rzgarl hava ve hareketten dtnz. Ne tip mesaj ekilir?
Acelelik Mesaj
Ky veya gemi istasyonu tarafndan verilen DISTRES RELAY uyarsna gemi istasyonu tarafndan alnd onay ne
ile verilir? Radio Telefon ile
Batmakta olan bir geminin can kurtarma botuna ve yardma ihtiyac olduunda ekecei mesajn kategorisi ne
olur? Distress
A1 deniz sahasndaki gemiler; gemiden-kyya ynndeki DSC tehlike alarm iin a hangi frekans
(kanal) kullanacaklardr? VHF 70.kanal

VHF bandndaki DSC arsndan sonra, tehlike-emniyet trafii srasnda kullanlacak haberleme
usul aadakilerden hangisidir? R/Telefon
MF-HF bantlarnda; DSC arsndan sonra, tehlike-emniyet trafii srasnda kullanlacak usul
aadakilerden hangisidir? R/Telefon R/Teleks
Gemi VHF radyo tesisat ile donatlm ve A1 deniz sahasnda seyir yapyorsa, Tehlike-emniyet amal DSC
dinleme nbeti a. hangi frekanstan yaplacaktr? Kanal 70
Tm deniz sahalarnda seyir yapan ve uydu sistemiyle donatlm gemiler; tehlike amal dinleme
nbetini a. hangisi vastasyla srdrmelidirler? Uydu ve 2187.5 kHz
Olay-yeri haberlemeleri iin dorudan yazan telgraf teknii kullanlacaksa................seilmelidir.
Mode-B FEC usul
Olay-yeri haberlemeleri iin a. hangi usul kullanlmaldr? Simpleks usul
Yaklak 3.5 - 4.5 dakikalk bir zaman iinde alnd onay elde edilemezse, DSC tehlike ars
otomatik olarak tekrar edilir ve cihaz, onay elde edilene yada telsiz operatr tarafndan reset veya
alarm stop vs.. baslncaya kadar bu pozisyonda kalr.
Yukardaki ifade dorudur
DSC cihaznda grlen bir DSC tehlike alarmna verilecek (alnd) onay, yine DSC kullanlarak
normalde hangi istasyonlar tarafndan yaynlanabilir? Sadece ky istasyonlar
DSC tehlike alarmnn herhangi bir istasyon tarafndan alnmam olduu grlyor ve yayn devam
ediyorsa, alarm iiten her hangi bir gemi, ary sona erdirmek iin DSC kullanarak alnd onayn
vermeli ve bir ky yada ky uydu yer istasyonunu uygun bir vasta ile bilgilendirmelidir.
Yukardaki ifade dorudur
Gemiler tarafndan (normalde) DSC tehlike alarmnn alnd onay a. hangisi ile verilmelidir?
R/Telefon ile
DSC emniyet arsn alan istasyonlar, alnd onayn vermeyip, mesajn yaynlanaca frekansa
geerek dinleme yapacaklardr. Bu ifade aadaki hangi frekans bandnda yaplan DSC arlar iin
geerlidir? MF, HF ve VHF bantlar iin
Aadaki frekans bantlarndan hangisindeki DSC frekansnda (DSC ile) test yaplamaz? VHF
Aadaki DSC tehlike-emniyet ar frekanslarndan hangisinde (DSC ile) test ars yaplabilir? 2187.5 kHz
A1 deniz blgesinde 70. kanalda bir tehlike ars alan bir gemi?
Bir ky istasyonun alnd bilgisi yaynlamas iin beklemelidir
Bir baka geminin tehlikede olduu RTF ile bildirilirken yaplacak olan arda, aadakilerden hangisi
kullanlr? MAYDAY RELAY
Gemide var olan ar bir yaralnn bildirilmesi, aadaki hangi mesaj tr ile olur? Acelelik mesaj
Birden fazla ky istasyonunun iletiim alan iinde bulunan gemiler, bir gemi tarafndan DSC teknii ile
yaynlanan tehlike alarmn almalar halinde aadaki seeneklerde verilenlerden hangisini yapmaldrlar?
En yakn ky istasyonunun alnd bilgisini yaynlamasna zaman tanmak zere biraz beklemelidirler
A1 deniz blgesinde 156.525 MHz frekansnda bir tehlike ars duyan gemi istasyonu?
Bir ky istasyonunun alnd bilgisini yaynlamas iin beklemelidir
Telsiz telefonla yaynlanacak olan bir emniyet mesajnn iareti aadakilerden hangisidir? SECURITE
Telsiz telefon ile kstl almann balayabilecei aadakilerden hangisi ile bildirilir?SEELONCE PRUDONCE
Meteoroloji servislerinde VHF ky istasyonlarna aktarlan meteoroloji bilgileri , saat balarnda 67. kanaldan
yaynlanr. Bu kanal saat balarndan .. dakika ncesi ve dakika sonras arasnda haberleme trafii iin
kullanlmaz. 5-10
Akdeniz de yaplacak olan bir tatbikat ile ilgili uyarlar denizcilere hangi tr mesajla duyurulur? Emniyet mesaj
Olay yeri haberlemesi ( on-scene comminucation) srasnda?
RTF de simplex frekans , NBDP de FEC hata dzeltici teknik kullanlr

HF bandnda bir ky istasyonu tarafndan alnds yaplmam bir DSC tehlike ars alan gemi istasyonu , tehlike
ars aktarmn ka dakika iinde yapmaldr? 3 dk
Tehlike trafiinin bittiini ve normal almann balayabileceini RTF tekniinde, hangisi ile belirtilir?
SEELONCE FEENEE
Emisyon snflarndan ilk karakter olan G nin anlam nedir? Ana taycnn faz modlasyonu olduunu gsterir
Yaynlar 3 karakterle gsterilir. lk karakter ana taycnn modlsyon tr n verir. Bunun P olmas
aadakilerden hangisini tanmlar? Pals modlsyon
Genlik modleli, taycs bastrlm tek yanbant hangi emisyon tr ksaltmasyla belirtilir? J
VHF DSC de kullanlan G2B yayn snf hangi zellikleri iermektedir?
Faz modlasyonlu otomatik telgraf yayn
sembol ile ifade edilen bir Emisyon snfnda ikinci sembol aadakilerden hangi anlam ifade etmektedir?
Ana taycy modle eden sinyalin zelliini
FAX Cihaznn Emisyon ekli aadakilerden hangisidir? F1C
Emisyon Ne demektir ? Telsiz Anteninin knda oluturduu radyasyona emisyon denir
Emisyonlarda ilk karakter olan B sembolnn anlam nedir? Genlik modlasyonlu bamsz yan band
VHF bandndaki DSC yayn snf aadakilerden hangisidir? G2B
G2B yayn snf neyi ifade etmektedir? Faz modlasyonlu (VHF-DSC) yayn,
Dar bant dorudan yazan telgraf (NBDP) sisteminde kullanlacak yayn snf aadakilerden hangisi olmaldr?
F1B yada J2B
Faz modlasyon yardmc alt tayc kullanan otomatik telgraf yayn hangi iaretle gsterilir? G2B
VHF bandnda 70. kanalda kullanlacak olan yayn snf nedir? G2B
Gemiler aras seyir gvenlii amacyla kullanlan VHF bandnda 13. kanalda hangi yayn snf kullanlr? G3E
Yayn snf karakterle gsterilir.A1B gibi. Ana taycnn modlasyon tipini ise ilk karakter gsterir. rnein A
gibi. Buna gre aadaki karakterlerden hangisi genlik modlasyon deildir? G
Telsiz telex ARQ alma (selective calling) yntemi hangi tr iletiimlerde uygun bir alma yntemidir?
Routine
RadioTelex ile yaynlanan ivedilik mesaj aadaki hangi kelime ile balar ?
Pan Pan
GMDSS sisteminde Tehlike ve Emniyet haberlemesinde RadioTelex sistemi kullanlmak zere tahsis edilmi ka
tane frekans vardr? 6 Tane
Abone yok, ofis kapal anlamna gelen telex ksaltmas aadakilerden hangisidir? ABS
TelsizTelex sisteminde kullanlan MUT ksaltmas nedir? Bozuldu
Teleks haberlemesinde haberleme yaplan son abone ile tekrar balant kurmak iin kullanlacak ksaltma?
RDL
TelsizTelex sistemindeki DIRTLX xy+ teleks ksaltmasnda x nedir? lke Telex Kodu
Onaylyorum,doruluyorum.anlamna gelen ksaltma, aadakilerden hangisidir? CFM
Buras ibaresi teleks haberlemesinde hangi ksaltma ile gsterilir? DE
Hava raporlarn ieren mesajlar iin kullanlan ksaltma hangi sembol ile ifade edilir? WX
Mesaj, ileti anlamna gelen ksaltma, aadakilerden hangisidir? MSG

CQ ksaltmasnn anlam, aadakilerden hangisidir? Tm istasyonlara(genel ar)


Telex Haberlemesi yaplrken Manuel almalarda operatre balanmaistek giri kodu iin kullanlan
ksaltmadr? OPR
Trk Radyonun HF Radyo Telex sisteminde Selcall numaras katr? 4360
Telex haberlemesinde kullanlan ksaltmalarda dorudan telex balant istemi hangi iaret grubu ile ifade
edilmektedir? DIRTLX+
Telex haberlemesinde balantnn saland bildiren devam et mesaj aadakilerden hangisidir? GA+
Olay yeri haberlemesinde MF 2174.5 KHZ NBDP olarak kullanlacaksa ileri hata dzeltici usul olarak?
MODE B FEC
Telex sisteminde Trkiyenin telex kodu aadakilerden hangisidir? 607
Telex sorgulama(ANSWERBACK) ileminde kullanlan kodlar iin aadakilerden doru olan iaretleyin?
WRU-DE
Navtex yaynlarnn daha uzak mesafelere ulaabilmesi iin hangi sistemden yararlanlr ve kullanlan frekans
hangisidir? HF Telsiz Telex-4209.5 Khz
R/Teleks haberlemesinde, hata bulucu ve hata dzeltici sistemler a. hangileridir?
A-Mode ARQ, B-Mode FEC (CFEC, S-FEC)
Tam otomatik R/Teleks haberlemesinde, (R/Telgraflarn teleks ile gnderilebilmesi iin) takip eden mesajn bir
radyotelgraf olduunun belirtilmesi amacyla kullanlan komut a. hangisidir? TGM
R/Teleks vastasyla, birden fazla gemiye tek ynl mesaj yaynlamak iin kullanlan hata dzeltici usul
aadakilerden hangisidir? COLFEC
R/Teleks vastasyla, sadece bir gemiye tek ynl (brodkast) yayn iin kullanlan usul aadakilerden
hangisidir? SEL-FEC
Gemi istasyonlarna be rakaml, ky istasyonlarna drt rakaml olarak tahsis edilen selektif ar
numaralar a. hangi (R/Teleks) ar sisteminin addr? NBDP sistemi
DIRTLX YZ ifadesindeki Z nin anlam a. hangisidir? Teleks abone numaras
R/Teleks haberlemesinde, mesaj sonunu belirten ifade aadakilerden hangisidir? NNNN, + iareti
Tam otomatik R/Teleks irtibat srasnda, irtibat halinde olunan teleks abonesi ile balantnn
kesilmesi istendiinde kullanlan ifade aadakilerden hangisidir? KKKK
Tam otomatik R/Teleks haberlemesinde, ky istasyonu ile irtibatn kesilmesi iin kullanlacak
ksaltma a. hangisi olmaldr? BRK
R/Teleks haberlemesi srasnda, yazlan metnin bozuk kmas halinde, mesaj alan operatrn
yayn durdurmak iin seri halde (birden fazla) yazaca karakterler aadakilerden hangileridir?
XXXXX yada E E E
Gnderme srasnda her hangi bir sebepten dolay mesaj iptal edilmek istendiinde kullanlacak ifade
aadakilerden hangisidir? ANUL
stasyonlarn ar adlar ve Numerical Identitiyleri aadaki hangi dokmanda bulunur?
ITU LIST VII LIST OF CALL SIGNS AND NUMERICAL IDENTITIES
TELEX Kodlarndan MUTun anlam aadakilerden hangisidir?
BOZULDU
Uydu Telsiz Telefon ve Telexde kullanlan zel kodlardan 41 aadakilerden hangisini ifade etmektedir?
METEOROLOJK UYARILAR
TELEXde HELP+ Neyi ifade etmektedir?
OPERATRDEN STENEN YARDIM TALEB
A-1 Sahasnda bulunan gemilerde aadaki cihazlardan hangisi gerekmez?

INMARSAT DONANIMLARI VE MF HF DONANIMLARI GEREKMEZ


VHF Cihazlarnn altrlmasnda 1W k gc aadaki hangi durumlarda kullanlr?
GEM VE LMAN HABERLEMELERDE 1 WATT IKI GC KULLANILIR
FAX Cihaznn Emisyon ekli aadakilerden hangisidir?
FAX YAYINLARININ EMSYONUN SON HARF C OLUR
A-3 sahasnda yaplacak cihaz yedeklemesinde aadakilerin hangisi kullanlabilir?
VHF-MF-HF DONANIMLARI VE STENRSE UYGUN INMARSAT DONANIMLARI
Devaml DSC Uyarlar dinleyen, HF telsiz almas yapabilen ve en az bir ky istasyonunun kapsama alan ile en
az bir INMARSAT uydusunun kapsama alannda bulunan bir gemi hangi blgededir?
A3 DENZ ALANIDIR
GMDSS Bakm seenekleri nelerdir?
DENZDE ELEKTRONK BAKIM KIYIDA ELEKTRONK BAKIM CHAZ FTLEMES
INMARSAT zerinden ivedilik mesaj veren bir istasyon aadaki hangi istasyonla irtibat kurar?
CES YADA LES
ZCZC B1B2B3B4te 2.nci karakter aadakilerden hangisini ifade eder?
YAYINLANAN NAVTEX MESAJ KATEGORSN BELRTR
ZCZC LD 00da D Aadakilerden hangisini tanmlar?
ARAMA VE KURTARMA YADA KORSAN SALDIRISI MESAJI
TelsizTelex ile son grlen abone DIRTLX ise tekrar grmek iin hangi kod kullanlr?
RDL+
GMDSSe tabi bir gemi sefer blgelerine bakmakszn aadakilerden hangisini yapmaldr?
GEM GEM GEM KIYI KIYI GEM YNNDE TEHLKE HABERLEMELER VE DER HABERLEMELER
YAPABLMELDRLER.
DSC Cihazlarnn Testleri Ne zaman yaplr?
VHF ve MF HF DSC SELF TESTLER GNLK, MF HF DSC KIYI STASYONU TEST SE HAFTALIK YAPILIR.
VHF DSC NN HAFTALIK TEST OLMAZ
Aadakilerden hangisi Telsiz Jurnaline kaydedilmez?
VARDYASI DEEN ZABTLERN SM YAZILMAZ
Kprst Emniyet muhaberesi iin kullanlan VHF kanal hangisidir?
VHF KANAL 13
MMSI numaralar hakknda aadakilerden hangisi dorudur?
9 NUMARADAN OLUUR VE NDE MID KODU BULUNUR
A-1 Sahasndaki tehlike arlar ile ilgili olarak aadakilerden hangisi yanltr?
TEHLKE ARILARI KONUSUNDA BLNMES GEREKEN LK TEHLKE ARISINA DENZ ALANINA
BAKILMAKSIZIN SADECE KIYI STASYONLARI ALINDI VEREBLR VE GEMLERN YAPMASI GEREKEN 3
DAKKA KIYI STASYONUNUN ALINDI VERMESN BEKLEMEK VE KIYI STASYONU ALINDI VERDKTEN SONRA
GEMLERN TELSZTELEFON LE ALINDI VERMES, EER 3 DAKKADAN SONRA KIYI STASYONU ALINDI
VERMEZSE GEMLER DISTRESS RELAY YAPMALIDIR
Aadakilerden hangisi A-3 sahasndaki GMDSS Telsiz Operatr Yeterliliine sahiptir?
BU SORULARDA BLNMES GEREKEN; ROC EHLYET SADECE A1 DENZ ALANINDA GEERLDR DER
EHLYETLER (1.SINIF ve 2.SINIF RADYOELEKTRONK OPERATR SERTFKASI VE GENEL OPERATR
SERTFKASI HER DENZ ALANINDA GEERLDR)
A3te aciliyet mesaj aldnz aadakilerden hangisini yaparsnz?
BU TR SORULARDA BLNMES GEREKEN DENZ ALANI FARKETMEDEN ACELELK VE EMNYET
MESAJLARINDA ALINDI VERME DURUMU KESNLKLE YAPILMAZ VE YAPILMASI GEREKEN SADECE LGL
KANALA YADA FREKANSA GELEREK MESAJIN DNLENMESDR
Filikal bir geminin filikasnda ka adet SART bulunur?
BU SORULARDA EER SERBEST DMEL FLKA SORULUYOR SE DORU CEVAP 1 ADETTR
EER SORULAN FLKA SE DORU CEVAP: HBRS YAN TEHLKE ANINDA GETRLR OLACAKTIR

SART cihaznn frekans nedir?


9.2 9.5 GHZ (X BAND 3 CM RADAR FREKANSI)
SARTn tespit edilmesi aadakilerden hangisine baldr?
HAVA VE DENZ DURUMU LE KULLANILAN RADAR KARAKTERST VE SART IN SU YZEYNDE KONUMU
Uydu EPIRB ile ilgili olarak aadaki ifadelerden hangisi dorudur?
EPIRBLER 48 SAAT SRE LE ALIABLMELDRLER VE SNYAL YOLLAMA SRES 5 SANYE ARALIKLARLA
0.5 SANYE SREN YAYINLARDIR
Limandan k yaptn grdnz bir gemi ve personeli kayboldu. Ne mesaj ekersiniz?
URGENCY (ACELELK) MESAJI
1605 Khz st frekanslarda yaplacak telefon grmelerinde ne tip emisyon kullanlr?
J3E
Meteoroloji yaynlar yapan bir istasyon hangi dokmanda yer alr?
ITU LIST VI LIST OF RADIODETERMINATION AND SPECIAL SERVICES STATIONS
EPIRB cihazlarnn testi ile ilgili olarak aadaki ifadelerin hangisi yanltr?
BU SORUDA BLNMES GEREKEN EPIRB LER AYLIK TEST E TAB TUTULUR BU TEST LEM YAPILIRKEN
ZERNDEK TEST KONUMUNA GETRLR VE GEREK ALARM YOLLANMAMASINA VE MUHAFAZA
KUTUSUNDA TEST LEM YAPILIR
Uydu letiiminde MSI yaynlar ne ekilde yaynlanr?
EGC (SAFETY NET)
Aadakilerden hangisi GMDSS yeterlik snavna katlacak aday koullardr?
BU SORULARDA YNETMELKTE BELRTLEN KOULLAR SINAVA GRECEK ADAYLARDA ARANIR.
BUNLARDAN EN NEMLS TC VATANDAI OLMAK 17 YAINDAN KK OLMAMAK KAMU VE MEDEN
HAKLARDAN KISITLI OLMAMAK ROC N ENAZ LKOKUL GOC N ORTAOKUL YADA LSE MEZUNU REO
SINAVLARI N SE EN AZ LSE VE DENG OKUL MEZUNU OLMAK VE STENLEN ETM ALDIINI
BELGELEMELER GEREKR
Aadakilerden hangisi GMDSS yeterlik belgeleridir?
BU SORUDA GMDSS EHLYETNAMELERN SM STENMEKTEDR. GMDSS EHLYETNAMELER 4 ADETTR
BUNLAR: 1. ve 2.SINIF RADYOELEKTRONK OPERATR SERTFKASI, GENEL OPERATR SERTFKASI VE
KISITLI (TAHDTL) OPERATR SERTFKASI
Aadakilerden hangisi Trk sahil istasyonlarna ait MMSIdr?
BLNMES GEREKEN KIYI STASYONLARININ MMSI NUMARALARI 00 LE BALAR VE HEMEN ARDINDAN
LKENN MID KODU GELR, RNEN TRKYEYE AT KIYI STASYONU MMSI NUMARASI 002711000 EKLNDE
OLMALIDIR
Okyanus ortasnda seyrederken, pervane dt rzgarl hava ve hareketten kstlsnz. Ne tip mesaj ekilir?
URGENCY (ACELELK) MESAJI NOT: BU TR SORULARDA GEMNN MEVKS SAHLE OLAN UZAKLII MESAJ
KATEGORSN BELRLER. EER GEM KIYIDAN UZAKSA ACELELK, KIYIYA YAKIN SE BU TR DURUMLAR
DISTRESS KATEGORSNE GRER
AOR-W ve POR uydularna ait telex ve telefon kod numaralar nelerdir?
584 872

Herhangi bir tereddt mevcudiyetinde hangi kurallara bavurulur?


IMO
SART cihaz ne zaman Off durumuna alnmaldr?
EER EVREDE GEM OLUNMADIINDAN EMN SEK PL TASARRUFU YAPMAK N VE ALIMASININ
GEREKSZ OLDUUNU DNDMZ DURUMLARDA CHAZ OFF KONUMUNA ALINIR FAKAT TEHLKE
DURUMUNDA SREKL AIK BIRAKILIR OFF KONUMUNA ALINMAZ
Telsiz jurnalinin gemide saklanma sresi nedir?
2 YIL
ITU List Of Ship Stations dokman ka ylda bir yaynlanr?
HER YIL YAYINLANIR 4 AYDA BR GNCELLETRLR

Gemiden yaplan grme talebine ne ad verilir?


ARI
Birden fazla lkenin aralarnda resmi snr olmakszn seyir uyarlarn yaymlamak iin oluturduklar blgeye ne
denir? SUBAREA
COSPAS/SARSAT EPIRBn zellii nedir?
GLOBAL COVERAGE ve REAL TIME USLLERNDE ALIABLMES
Telsiz ile donatm mecbur olmayan gemiler hangileridir?
BU SORUNUN CEVABI GMDSS E TAB OLMAYAN GEMLERDR
A3 deniz sahasnda alnan distress mesaja ne gibi ilem yaplr?
BU TR TEHLKE ALIMLARINDA YAPILMASI GEREKEN NCE 3 DAKKA BEKLENEREK KIYI STASYONUNUN
ALINDI VERMES VE ARKASINDAN KIYI STASYONU ALINDI VERDKTEN SONRA BZDE LGL KANALA YADA
FREKANSA GEEREK TELSZTELEFON LE ALINDI VERRZ. EER KIYI STASYONU 3 DAKKA SONRA ALINDI
ONAYI VERMEZSE DSC LE DISTRESS RELAY YAPARAK KIYI STASYONUNU UYARMALIYIZ.
Hangi VHF DSC arsna farkl yant verilebilir?
SAHLDEN YAPILAN NORMAL ARILARA
A2deki tehlike arsna hangi frekanstan cevap verilir?
BU TR SORULARDA TEHLKE ARISI HANG FREKANSTAN YAYINLANIYOSA KARILIK OLARAK TELSZ
TELEFON YADA TELSZ FREKANS INDAN CEVAP VERLR
SAR Harekat SITREP raporu bal aadakilerden hangisidir?
KMLK BLGS - MEVK
(OSC) Olay yeri koordinatrnn grevleri nelerdir?
OLAY YER HABERLEMELERNDE (ON SCENE COMMUNCATON) KULLANILACAK KANAL YADA
FREKANSLARI BELRLER VE DURUM HAKKINDA AYRINTILI BLG VE RAPORU RCC LERE BLDRR
Navtex sisteminde Omega mesajlar hangi harfle gsterilmektedir?
I KARAKTER LE BELRTLR
F3C modlasyon gstergesi neyi ifade eder?
FREKANS MODLASYONLU FACSIMILE YAYININI BELRTR
Emisyonlarda B sembolnn anlam nedir?
GENLK MODLASYONLU BAIMSIZ YAN BAND
VHF 16. kanal ile birlikte baka bir kanaln dinlenmesine ne denmektedir?
DUAL WATCH
Arama kurtarmada olay yerinde bulunan gemilerin koordinasyonunu salayan istasyonlar hangileridir?
RCC ve OSC yada CSS
COSPAS/SARSAT EPIRBn alma frekans nedir?
EPIRB 406.1 MHZ ELT 121.5 MHZ PLB 243 MHZ
Telsiz cihaznn radyasyon yaymasna ne ad verilir?
EMSYON
NAVTEX sisteminde G ksaltmas ne demektir?
DECCA MESAJI
CQ DE ......... NNNN Ne mesajdr?
TELSZTELEX LE UMUMA YAYINLANAN MESAJ VE MESAJIN BTTN GSTERR
Distress trafiini tanmlayan kelime hangisidir?
MAYDAY
Gemide GMDSS Log (TELSZ JURNAL) nerede bulunur?
GMDSS TELSZ STASYONU CHAZLARININ YAKININDA BULUNDURULUR
Uluslar aras normal DSC arlarnda geminin alc ve vericisi hangi frekanslara ayarlanr?

GEM VERCS 2189.5 KHZ GEM ALICISI SE 2177 KHZ


VHF cihaznda kullanlmayan kanallar hangileridir?
29-59
Seyir uyarlarnn yaynland blgeye ne denir?
NAVAREA
A2 blgesinde bakm seeneklerinden ka tanesi kullanlr?
A1 ve A2 BLGESNDE ALIAN GEMLER BAKIM TUTUM SEENEKLERNDEN EN AZ BRN, A3 ve A4
BLGESNDE ALIAN GEMLER SE EN AZ KSN SEMEK ZORUNDADIRLAR
Real Time ve global coverage ile alan EPIRB hangisidir?
406.1 MHZ COSPAS SARSAT EPIRB
Bir tehlike mesajnda metin ksmndan nce ne yazlr?
MAYDAY THIS IS (GEM ADI YADA ARI ARET)
4-6 MHZ de ky istasyonlar k gc nedir?
8 KW EER F1B EMSYONU LE SE 5 KW DIR
Yalnz MF ve VHF ile donatlan kk gemilere konan DSC donanm nedir?
CLASS B DSC
Gemi istasyonu tehlike ars duyduunda ilk ne yapar?
DERHAL BTN YAYINLAR (IKILAR) DURDURULUR
Batmakta olan bir geminin can kurtarma botuna ve yardma ihtiyac olduunda ekecei mesajn kategorisi ne
olur? DISTRESS (TEHLKE) MESAJI
VHF cihaznda kullanlan kanallar hangileridir?
01-28 60-88
NAVTEX uyarlarnn alnamad yerlerde kullanlan cihaz nedir?
HF NAVTEX YADA INMARSAT EGC
Deniz VHF frekans band aral nedir?
156 174 MHZ
500 GRT alt ve stndeki gemilerde bulundurulmas zorunlu el telsizi says?
2 ve 3
MID kelimesinin alm hangisidir ?
MARITIME IDENTIFICATION DIGIT
GMDSS te hangi sistemler kullanlr?
YERSEL VE GKSEL SSTEMLER KULLANILARAK HER YNDE TEHLKE ACELELK VE EMNYET
HABERLEMELERNN YANI SIRA RUTN HABERLEMELERDE YAPILABLR
100 mil aktaki gemi pervanesini drdnde ekecei mesaj kategorisi nedir?
URGENCY (ACELELK) MESAJI
Kyya yakn gemi pervanesini drdnde ekecei mesaj kategorisi nedir?
DISTRESS (TEHLKE) MESAJI
Grup gemi istasyonu MMSI numaras nasl olmaldr?
TOPLAM 9 HANEL 0MIDXXXXX FORMATINDA OLMALIDIR
Haberlemede ncelikde 3. sradaki hangisidir?
1-TEHLKE (DISTRESS) 2-ACELELK (URGENCY) 3-EMNYET (SAFETY) 4-RUTN
8 MHZ bandnda DSC teknii ile yaplacak arlarn k gc ka watt olmaldr?
MAXIMUM 1.5 KW (1500 WATT) OLMALIDIR
ADD'nin anlam nedir?
BU BR TELEX KISALTMASI SORUSUDUR. ABONE VEYA NUMARA EKLEYN ANLAMI VERR

STANBUL kelimesini kodlaynz?


INDIA SIERRA TANGO ALFA NOVEMBER BRAVO UNIFORM LIMA
Cospas- Sarsat Epirb cihaznn alma ilev emas nasldr?
EPIRB UYDU LUT MCC RCC SAR
AMVER ve AUSREP nedir ?
GEM KURTARMA VE ZLEME OPERASYONU RAPORU
VHF DSC EPIRB emisyon snf nedir?
G2B
SDR bilgileri nerede bulunur?
KIYI STASYONLARI KTABI 4.BLM (ITU LIST IV LIST OF COAST STATIONS)
HF band aral nedir?
4000 27500 KHZ
Radyasyon nedir?
TELSZ VERC ANTENNDEN ELEKTROMANYETK ENERJ IKMASIDIR
Dubleks kanal almas nasl olur?
ALMA VE GNDERME FREKANSLARININ FARKLI OLDUU KANALLARA DUBLEX KANAL DENR
SOS Mors kodlamas? . . . - - - . . .
EPIRB - COSPAS SARSAT LUT MCC RCC SAR eriim sras hangi sisteme aittir?
COSPAS SARSAT EPIRB ERM SIRASIDIR
Uydularn LUT lara gnderme frekans nedir?
1.5 GHZ (1545.5 1546.5 MHZ)
Hangileri TRK gemilerine verilen tantm iaretidir?
TC TB YM
TGM ksaltmasnn anlam nedir ?
TELSZ TELGRAF MESAJI OLDUUNU BELRTEN TELSZTELEX KISALTMASIDIR
GMDSS TELSZ JURNALNE hangi bilgiler yazlr?
A blm: GEM BLGLER B blm: OPERATR BLGLER C blm: HABERLEME KAYITLARI
U ksaltmas neyi belirtir ?
UHF Ultra High Frequency
MF HF band DSC yayn snf nedir?
MF J2B HF F1B
MF ve HF TelsizTelefon yayn snf ne olmaldr?
MF H3E HF J3E
Gemiler aras DSC arlar iin (genel haberleme) kullanlacak frekans nedir?
2177 KHZ
Yer tespiti sinyalleri hangi frekans bandndan yaynlanr?
117.9-174 406 406.1 1.6 Ghz 9.2 9.5 GHZ
NAVTEX yayn uluslar aras olarak hangi frekanstan yaplr?
518 KHZ
lkenin kendi milli dillerinde yaynlayacaklar NAVTEX yaynlar iin kullanlacak frekans?
490 KHZ
Tam Otomatik TelsizTelex haberlemesinin preambl (Format) ?
DIRTLX YZ : ( Y: lke Telex kodu, Z: Abone Telex numaras)
NNNN
: Mesaj sonunu belirtir
KKKK
: Tlx abonesi ile irtibat keser (ky istasyonu devam eder)
BRK
: Ky istasyonu ile irtibat keser, sre ,cret bilgisi alnr

GMDSS'e tabi gemilerin VHF 70. Kanaln yan sra, dinlemeye devam edecekleri ( tehlike-emniyet amal )
kanal hangisidir? Kanal 16
VHF bandnda DSC arsndan sonra kullanlacak haberleme teknii hangisidir?
TelsizTelefon
VHF 70. kanaln frekans nedir?
156.525 MHZ
Su geirmez VHF el telsizleri ka adet bulundurulacaktr ?
300 500 GRT en az 2, 500 GRT ve zeri en az 3
VHF bandnda DSC 70. kanaln dnda TelsizTelefon olarak alma ve gnderme yapmak zere bulunmas
gereken kanallar hangileridir?
6, 13 ve 16 ayrca genel haberlemeleri de yapabilecek zellikte olmas gerekir
EPIRB frekanslar nelerdir?
B-121.5 C-243 D-156.525 E-406.1 F-1645.5 G-9200-9500 MHZ (SART)
VHF DSC EPIRB frekans?
156.525 MHZ
INMARSAT UYDU EPIRB frekans?
1.6 GHZ (1645.5 1646.6 MHZ)
COSPAS SARSAT EPIRB frekans?
406 406.1 MHZ
GMDSS'e tabi geminin can kurtarma aracnda bulundurulacak telsiz tesisat nedir?
SART ve VHF El Telsizleri
SART nedir hangi frekansta alr?
Search and Rescue Radar Transponder 9.2 - 9.5 GHZ radar frekansnda alr
VHF Direction Finder istasyonlar hangi kanaldan kerteriz yapabilecek durumda olmal?
16. Kanal ve 70. Kanal
Olay yeri (On-Scene) haberlemesinde kullanlacak usul ve frekans?
Simplex VHF 16. Kanal 2182 KHZ TelsizTelefon - 2174.5 KHZ TelsizTelex olarak FEC usul ile gemiden
gemiye ynnde
VHF DSC hz?
1200 Baud (MF HF hz 100 baud)
VHF DSC yayn snf?
G2B
VHF Kanal 70 hangi amalarla kullanlr ?
Tehlike Acelelik Emniyet ve Rutin
Gemi istasyon MMSI kimliklerinin oluumu?
MIDXXXXXX
Ky istasyon MMSI kimlikleri oluumu?
00MIDXXXX
VHF DSC kanalndan test yaplabilir mi?
Hayr
Genel haberleme amal DSC arlar ka eittir?
Rutin, Geminin i haberlemesi (BUSINESS) limana, klavuzlua vs.
DSC tehlike ars zaman varsa hangi bilgileri iermeli?
Bilinen son pozisyon, UTC zaman, tehlike eidi
VHF DSC tehlike alarmndan sonra kullanlacak usl ve kanal?
VHF 16. Kanal TelsizTelefon

DSC tehlike alarmnn alnd onaynn verilmesi kim ve nasl tarafndan olur?
DSC ile sadece ky istasyonu tarafndan kanal 70 ten
TelsizTelefon ile gemiler tarafndan Kanal 16 dan (Received Mayday)
DSC tehlike alarmnn alnd onayn elde eden gemi ne yapmaldr?
DSC tehlike alarm yayn otomatik olarak sona erer ve gemi Kanal 16 dan TelsizTelefon ile alndy verir
DSC tehlike alarmnn alndn gren gemi ne yapar?
VHF Kanal 16 ya geerek tehlike mesajn dinlemeye devam eder
DSC tehlike alarmna araclk edecek yayn (DISTRESS RELAY) hangi kanaldan yaplr?
Kanal 70
VHF DSC Acelelik ve Emniyet ars hangi kanaldan yaplr?
DSC Kanal 70
Acelelik ve Emniyet mesaj hangi kanaldan yaynlanr ?
VHF Kanal 16
70. Kanaldan Acelelik ve Emniyet arsn alan gemiler ne yapmal?
Alnd onay verilmeden sadece Kanal 16 ya geerek mesaj dinleyeceklerdir
RCC tarafndan verilen mesajn sonunda SEELONCE FEENEE varsa bu ne mesajdr?
TEHLKE TRAFNN BTTN BELRTR
Gemilerde SART hangi sklkla test edilir?
HER AY TEST EDLR
DSC aygtnda tehlike mesaj alnd onaynda hangisi bulunmaz?
RRR
Gemi Gemi Gemi Kara haberlemesini salayan istasyona ne ad verilir? GEZC YER STASYONU
Gemilerde elektronik bakm yapan yeterlilik nedir? REO 1 REO 2
Aadaki istasyonlardan hangileri NAVTEX yayn yapar? STANBUL SAMSUN ANTALYA ZMR
Aadakilerden hangisinin gemilerde bulundurulmas zorunlu deildir? KARA TELSZ STASYONLARI KTABI
70 derece kuzey ve 70 derece gney enlemleri arasnda kalan blge? A3
Kydan yaplan Routine DSC arda gemi cevap vermemesi zerine ky istasyonu hangi ilemi uygulayacaktr?
ARI 30 DAKKA SONRA TEKRARLANACAK, 24 SAAT ERSNDE 5 DEFA TEKRARLAYACAKTIR
Inmarsatta 38 kodu neyi ifade etmektedir? MEDICAL ASSSTANCE
DIRTLX XY+ x harfi neyi ifade etmektedir? ABONENN LKE KODU (Y SE ABONENN TELEX NUMARASI)
DSC Class B hangi donanm trlerini kapsar? VHF ve MF (A2)
On-Scene haberlemede zararl emisyonlarla k yapan istasyonlar susturmak iin gemi istasyonu hangi
ifadeyi kullanacaktr?
SEELONCE DISTRESS (KIYI STASYONU VEYA CSS OSC SEELONCE MAYDAY ARISI YAPAR)
Navtex te Decca Mesaj hangi harfle ifade edilir? G HARF
A3 uydusal blgede hangi sistem ile Navtex bilgileri alnabilir? INMARSAT EGC
Yedek enerji kayna istenen donanm ka saat boyunca besleyebilmelidir?
18 SAAT (TAM KAPASTE SE 6 SAAT ALITIRMALIDIR)
Cospas-Sarsat Epirb alma frekans? 121.5 MHZ VE 406-406.1 MHZ
Doppler metodu hangi Epirb iin geerlidir? 406 MHZ COSPAS SARSAT EPIRB
Gnderilen DSC tehlike ars hangi aralklarla Tekrarlanr? 3.5 LE 4.5 DK
SUN SPAT yaanmasnda hangi band uygundur? 8 MHZ

B izgisinin tanm? 10 DERECE W MERDYENNDEN 72 DERECE N PARALELNE UZANAN


STORE AND FORWARD sistemi hangi donanmda kullanlr? INMARSAT C
Navtex yayn yapan istasyon gnde toplam ka dakika yayn yapar? 60 DAKKA
Dnyadaki deniz alanlarnn dalmlar hangi dokmanda bulunmaktadr? ALRS VOLUME 5 GMDSS
Konum belirleme (SART) sinyalinin frekans nedir? 9.2 9.5 GHZ
VHF sisteminde ka tane Simplex kanal vardr? 20
VHF sisteminde ka tane Dublex kanal vardr? 35
Tm istasyonlara ibaresi hangi ksaltma ile gsterilir? CQ
GMDSS NBDP gemi istasyonlar hangi frekans bantlarnda ve emisyon snflarnda yayn yapabilir?
1605-27500(KHZ) BANDINDA F1B LE J2B EMSYON SINIFINDA YAYIN YAPABLR
Can sallarna ait telsiz iletiim donanmlarnn hangi sklkta hangi kanaldan test yaplr?
AYDA BR KEZ 16.KANALDAN FARKLI OLARAK EN AZ BR KANALDA TEST EDLR
AMVER nedir?
GEM KURTARMADA KARILIKLI YARDIMA DAYANAN OTOMASYONLU SSTEMDR
VHF kanallarnn hangileri ship movement channel maksadyla kullanlmaktadr? 12 13 14. KANALLAR
Gemide var olan ar bir yaralnn bildirilmesi hangi mesaj tr ile olur?
URGENCY ( ACELELK ) MESAJI LE YAYINLANIR
kacak olan frtnalar hangi mesaj tr ile duyrulur? SAFETY ( EMNYET ) MESAJI LE YAYINLANIR
Uydu EPIRB aygtlar kodlanrken kodlanan ilk 3 rakam hangisidir? MID
156.800 MHz frekans kanallardan hangisine aittir? KANAL 16
Deniz haberlemesinde Hesaplama Otoritesi hangi sembol ile sembolize edilir? AAIC
A1 deniz blgesinde 156.525 MHz frekansnda bir tehlike ars duyan gemi istasyonu ?
BR KIYI STASYONUNUN ALINDI BLGSN YAYINLAMASI N BEKLEMELDR
Bir gemi grubuna ait MMSI numaras ka rakamdan oluur? 9 NUMARADAN OLUUR
SART aygt gemini pusulasndan en az ne kadar uzakta bulundurulmaldr? 1 METRE
Selective Calling numaralar (MF-HF TELSZTELEX) ?
KIYI STASYONLARI N 4 GEM STASYONLARI N 5 BASAMAKLIDIR
EGC geniletilmi grup ar kullanclar kimlerdir?
GEM SAHPLER, DATA BLGLERN SAGLAYANLAR, NAVAREA KOORDNATRLER
Ky istasyonlarnn 8 Mhz Bandnda DSC teknii ile yapacaklar arlarn IKI GC nedir? 10 KW
Hangi durumda tehlikede olmayan gemi, tehlikedeki gemi adna tehlike ars yollayabilir (DISTRESS RELAY) ?
TEHLKEDE OLAN BR STASYON TEHLKE ALARMINI YAYINLAYACAK DURUMDA DELSE YAYINLAR
GMDSS sisteminde kullanlan EPIRB lerin frekanslar nelerdir ?
121.5 MHZ VE 406 MHZ (COSPAS SARSAT) 1.6 GHZ (INMARSAT) 156.525 MHZ (VHF DSC EPIRB)
NAVTEX sisteminde denizcilik uyarlarna ek bilgi veren seyir mesajlar hangi harf ile gsterilir? L
INMARSAT-C sorgulama hizmetlerinde bilgiler nasl istenebilir?
DEKEN ya da BELRL ARALIKLARLA STENEBLR
123.1 MHZ (Uaklarn arama ve kurtarma frekans) nda kullanlacak yayn snf (EMSYON) nedir? A3E
A2 deniz alannda bulundurulmas gereken en az operatr yeterlilii nedir?

A2 SEYR BLGESNDEK BR GEM EN AZ GOC (GENEL OPERATR BELGEL PERSONEL)BULUNDURMALIDIR


VHF Kanal 16 Koruma band nedir? 156.7625 156.8375 MHZ band 16. KANALIN KORUMA BANDIDIR
NAVTEX yaynlar hangi yn dorultusunda yaplr ? KARADAN GEMLERE YNNDE YAPILIR
Gemiler kendi aralarnda yapacaklar seyir emniyet haberlemesinde hangi VHF kanaln kullanr?
VHF KANAL 13 SEYR GVENL KANALINI KULLANIR
DSC Tekniiyle hangi haberlemeler yaplabilir?
DSC TEKN KULLANILARAK YAPILAN HABERLEMELER, TEHLKE ACELELK EMNYET YA DA RUTN
AMALIDIR
GMDSS e gre donatlm gemiler VHF bandnda zellikle hangi kanallarda Alma-Gnderme yapmaldr?
GMDSSE GRE DONATILMI DENZ ARALARI VHF BANDINDA ZELLKLE 06, 16, 70 KANALLARINDA TX
RX YAPABLMELDR
Bir sorgulama mesajnda MESAJ SIRA NUMARASI hangi sembol ile gsterilir? P 5
INMARSAT sisteminin avantajlar nelerdir?
INMARSAT UYDU HABERLEMES LE, OTOMATK TELEFON GRMES, TELEX, FAKS VE DK-ORTA
DATA AKTARIM HZMETLER SALANABLMEKTEDR
INMARSAT-C' de kullanlan tantm numaralar (ID) ka rakamldr ve ilk rakam katr?
9 RAKAMLIDIR. LK RAKAM 4 TR
DSC tehlike alrmn alan bir gemi ne kadar sre ierisinde bir ky istasyonunun alnd bilgisi yaynlamadn
grnce tehlike alarmn aktarabilir? 3 DAKKA
Aadaki seeneklerden hangisi bir tehlike mesajnn ekiliini gerektiren durumdur?
GEMDE YANGIN IKMASI VE SNDRLEMEMES
Aadaki teleks numaralarndan hangisi bir kara abonesine aittir? 00 607 47594
GMDSS Telsiz kayt defterinin (jurnalinin) B blmne hangi bilgiler yazlr?
HABERLEMEYLE GREVLENDRLM OLANLARLA LGL BLGLER (OPERATR BLGLER)
RADYASYON ne demektir?
TELSZ VERC ANTENNDEN IKAN ELEKTROMANYETK DALGAYA VE YAYILMASINA RADYASYON DENR
Kyda Elektronik Bakm kim tarafndan yaplr?
KARADAK YETKL SERVS STASYONLARI TARAFINDAN YAPILIR
1,6 GHZ bandndaki uyduya mesaj gnderen cihaz hangisidir? INMARSAT DONANIMLARI
A1 blgesinde alan gemiler hangi cihazlar bulundurmal?
VHF DSC VHF TELEFON NAVTEX SART EPIRB VHF EL TELSZ
Emniyet haberlemesinin balang mesaj nedir? SECURITE
10250 GRT LUK BR GEMDE KA ADET VHF EL TELSZ OLMALIDIR? 3 ADET
GEMDEK ar bir yaralnn bildirilmesi hangi mesaj tr ile olur? PANPAN MEDICO
Bir ky istasyonunun 25 26 MHZ bandnda k yapabilecei en yksek k gc nedir? 15 KW
Aadaki BELGE VE KTAPLARDAN hangisinin bir gemi istasyonunda bulunmas zorunlu deildir?
Uluslar aras Telsiz Tz R/R

VHF SSTEMNDEK KANALLAR LKELERN YNETMELKLERNE VE TAHSSNE GRE KULLANILIR


LKELERE GRE DEKLK GSTEREBLR
1-VHF Blm KANAL 08=SAHL GVENLK KANALI
2-68-71-74. KANAL=GEM ACENTE KANALI
3-69.Kanal TERSANE KANALI
GMDSS SSTEMNDE 01-28 60-88 olmak zere toplamda 57 kanal vardr ancak 75 - 76 ci kanallar kanal saymna
dahil edilmediinden toplamda 55 kanal vardr...20 simplex 35 dublextir.
Dublex kanallarn alma ve gnderme frekans arasnda 4.6 MHZ fark vardr. Yani kanal 01 in frekans dublex
olduu iin verici frekans 156.050 ise bunun alc frekans 160.650 Mhz dir
Baka lkelerde kanal 0, 29-59 aras ve 156-174 mhz band ulusal kural ve ynetmeliklere gre tahsis edilip
kullanlmaktadr.
vhf dsc sisteminde ky istasyonlar zerinden ok uzaktaki bir gemiyle rnein akdeniz ve ege arasnda gemiler
ilede otomatik haberleme istei yaplabilir.
Ky istasyonlar seyir durumumuz hakknda bilgilendirilmelidir. Var kalk durumlar gei durumlar bildirilmeli
ve nemlidir. Cihazlar seyir sresinde devaml dinlenmeli. limana varlarda ise kapatlmal seyir ve hava uyarlar
dikkatle dinlenmelidir.
Ky istasyonlarnn vhf anten ykseklikleri ve k gleri gemilerinkinden ok ok fazladr.
Yksek basnl, nemli havalarda ve bazen ksada srse iyonosferden dalgalarn yansmas ile daha uzak
mesafelerde iletiim yaplabilir.
-KAZAZEDE ARALARI DSC FREKANSLARI: 1605-2850 KHZ ARASI 2187.5 KHZ
156-174 MHZ ARASI 156.525 MHZ DE YAYIN YAPABLMELDRLER

4000-27500 KHZ ARAZI 8414.5

123.1 MHz A3E EMSYONU


1530-1544 MHZ UYDU GEM YNNDE LETM
1544-1545 MHZ UYDU GEM YNNDE TEHLKE UYARILARI
1626.5-1645.5 MHZ YER - UYDU YNNDE LETM
1645.5-1646.5 MHZ YER - UYDU YNNDE TEHLKE ALARMI (AYNI ZAMANDA COSPAS-SARSAT
UYDULARINDAN INMARSAT UYDULARINA TEHLKE AKTARIMI)
SAHL ( YER ) STASYONLARI
Ky istasyonlar ar iaretleri harf karakterinden meydana gelmitir. rnek verirsek Trkiyeye TAATCZ ve YMA-YMZ arasndaki harfler tefrik edilmitir. Burada ilk iki karakter hangi lkeye ait olduunu dier
karakter ise ky istasyonun adn tar. Ayrca harfi takiben ( Sfr ile bir balamamak ) 3 ( ) adet rakamdan
fazla olmamak art ile de olabilir. rnek : YMB 204 gibi .
Ky istasyonlarnn 1605 4000 Khz (MF)de k gleri aadaki gibi olmaldr.
-

32 Derece kuzey enleminin kuzeyindeki ky istasyonlar iin 5 Kw.


32 Derece kuzey enleminin gneyindeki ky istasyonlar iin 10 Kw.

Uluslararas ar Adlar: Her gemiye TB ile balayan ve iki harf taks alan bir ar ad olup bu ar adnn hi
bir gizlilii yoktur. Trkiyeye TCAA-TCZZ ile balayan drt karekterli harf gurubu yada geminin kendi ak ad
kullanlr. Sahil istasyonlar ise TAA TCZ veya YMA YMZ bu arnn TRKYEye ait olduunu belirtir.
Gemiler hizmet dna kana kadar Uluslararas /A olarak kendilerine tahsisli ar adlarn kullanrlar. Sahil
Telsiz stasyonlar ise 3 Harf ile tanmlanr, bu harfe rakam ilave edilir
Uydu EPIRB donanmlarna kimlik bilgisi olarak geminin MMSI numaras (COSPAS-SARSAT) yada INMARSAT
numaras (INMARSAT EPIRB) verilebilir. Her bir EPIRB tek bir gemiye aittir ve numaras ve zel bilgileri tek bir
gemiyi bildirir. Gemi ile ilgili olabilecek deiikliklerde bu durum karadaki kayt merkezine bildirilmelidir.
INMARSAT EPIRB cihazndan uyduya yollanan tehlike sinyalleri ise CES lere 1544 - 1545 Mhz bandnda
gnderilir. INMARSAT sistemindeki CES ler tehlike ars aldnda ulusal kurtarma merkezleri ile srekli
balantl haldedirler. INMARSAT sistemlerinden yollanan tehlike arlar en fazla 5 dakika da SAR birimlerine
ulatrlr. INMARSAT EPIRB lerin yollad bilgilerde SSTEM KODU (UBI) - KOORDNAT - POZSYON ZAMANI
UTC - ROTA HIZ EPIRB ALIMA ZAMANI yer alr. COSPAS - SARSAT sistemi RUSYA - AMERKA - KANADA FRANSA i birlii ile kurulmutur. COSPAS SARSAT sisteminde dnyann her hangi bir yerinde en az 4 uydu
grlr. EPIRB cihaznn zerinde bulunan konumlar ise TEST - AUTO - OFF - ON - SEA SWITCH. SEA SWITCH
konumu olan EPIRB lerin OFF konumu yoktur. AUTO: EPIRB in tehlike annda gemi battnda hidrostatik
nitesinden kurtulup yayn vermesi gerektiinde kullanlr. SEA SWICH ise deniz suyu ile temas edince alan
EPIRB trdr. Baz EPIRB lerde SART zellii de bulunabilir. COSPAS SARSAT sisteminde en stn zellikli

EPIRB 406 Mhz EPIRB tir. Bir ok zellii ve avantaj vardr. rnein mevkii tespitinde ok yakn deer, geminin
kimlik bilgilerini verebilme, baz modellerde ek bilgilendirmeler girebilme, uydularn hafzalarnda 90 farkl tehlike
sinyali saklayabilme zellii ve Real Time ve Global Coverage usulnn ikisindede alabilme, 50 saniyede 0.5
saniye sren 5 Watt gcnde yayn yaparlar. 121.5 Mhz EPIRB lerin ise uydu yayn kapasitesi ise 10 tehlike
mesajdr. COSPAS SARSAT sisteminin kara birimi olan her bir LUT 2500 Km alan kaplarlar
Antenler: VHF frekans dalga boyu (156-174 MHZ) 2 metre olduu iin, yarm yada eyrek boy antenler
kullanlabilir. Antenler gemide olabildiince yksee ve engelsiz blme yerletirilmelidir.
MF-HF antenleri 4-8 metre,MF-HF DSC 6 metre, NAVTEX anteni en az 1 metre dikey anten olmaldr. Antenler
temiz tutulmal tuz kalntlarndan arndrlmaldr. Besleyici balant kontrolleri dzenli aralklarla kontrol
edilmelidir. Anten bakmlar yaplrken cihazlar kapal tutulmaldr.
Yedek enerji kaynaklar: arj sisteminin yedek enerji kayna, 10 saatte tm bataryalar doldurabilecek
kapasitede olmaldr. Bataryalar gnlk olarak kontrol edilmeli, gerekiyor ise arj edilmelidir. Bataryalar tam
olarak arj edilmeli, hi bir zaman bo braklmamaldr. Ak ve batarya kontrollerinde metal aksam bulunmamal
ve atele yaklamamalyz. Aklerin suyunu tamamlarken saf su kullanmalyz.
Birinci tr bataryalar: arj edilemez, belirli aralklarla tekrar deimesi gerekir, bir kereden fazla kullanlmaz.
Kk boyut ve uzun enerjileri vardr. Lityum birincil bataryalar EPIRB ve SART larda kullanlr. EPIRB ve SART
n pillerinin tarihlerinin geip gemediinden emin olunmaldr. Geerlilik sreleri ise 5 yldr.
kinci tr bataryalar: Tekrar arj edilebilirler. Ancak enerjileri ok fazla deildir. Kullanm sonunda arj edilmeleri
gerekir.
Yedek enerji kaynaklar SOLAS gerei, gemilerde bulunan GMDSS donanmlarn tam kapasitede 1 - 6 saat
arasnda altrmas gerekir.
ENID: Enhanced Network Identity: EGC FLEET NET iin zel tantm numaras
RADIODETERMINATION: Telsiz dalgalar ile bir nesnenin ynn hzn mevkiini ve dier zelliklerini bulma
saptama ii
TELECOMMAND: Belirli bir uzaklktaki donanmn almaya balatlmas, almasnn deitirilmesi veya
durdurulmas iin gerekli iaretlerin gnderilmesinde telekomunikasyon kullanlmasna UZAKTAN KOMUTA
denir.
cretlendirmeler: GMDSS te INMARSAT sisteminde rutin haberlemeler cretlidir.Yersel sistemde ise gemi-kara
ynnde yani eer arada bir ky istasyonu kullanlyor ise her ynde haberleme cretlidir. cretlendirme ile ilgili
bilgiler LIST OF COAST STATIONS kitabnda yer alr. Gksel sistem, yersel sisteme gre daha pahaldr. MF - HF VHF bantlarnn cretleri arasndada farkllklar olabilir. Uydu sistemlerinin cretlendirilmesi telefon
grmelerinde 6 saniye zerinden deerlendirilir. INMARSAT C cretlendirmesi ise gnderilen BIT zerinden
hesaplanr. 256 bitlik deerler zerinden cret belirlenir.
MULTLX oklu gemilere Telex
STS + Gemiden gemiye telex ksaltmas
ITL Daha sonra arayacam gndereceim telex ksaltmas
--Sar almalarnda pozisyon verirken hangi kod kullanlr? (kimlik bilgisi-mevki)
Gemideki Yolcu Ve Mrettanatn Kara le Haberlemesi Ne Zaman Salanr? stedikleri zaman kaptann izni ile
Geniletilmi grup ar kullanclar GEM SAHPLER, DATA BLGLERN SAGLAYANLAR, NAVAREA
KOORDNATRLERdir
NMARSAT-C sorgulama hizmetlerinde bilgiler DEKEN yada BELRL ARALIKLARLA STENEBLR
123,1 MHz frekansnda A3E YAYINI kullanlr
3023 kHZ. Havaclk arama kurtarma yaynnn yayn ekli J3Edir.
NMARSAT C sorgulama hizmetinde data gnderilecekse uzunluu en fazla 600 BTi amamal.
26100,5 kHz. Frekans KIYI STASYONLARINCA NBDP teknii ile EMNYET bilgilerinin yaynlanmasnda kullanlr
19680,5 kHz. Frekansnda F1B YAYINI KULLANILIR
tm gemi istasyonlar 415-535 kHz. Frekans bandnda DSC teknikli en az 2 DSC kanalnda F1B yada J2B YAYINI
YAPACAK KAPASTEDE OLMALIDIR.

EGC nceden belirlenmi bir blgede bulunan GEMLERE OTOMATK DENZCLK BLGLERNN UYDU
ARACILIGI LE GNDERLMESDR
Geniletilmi grup aramalarnda ADRES SERVS KODU C3 ile gsterilir.
Sorgulama mesajnda ALT ADRES P4 ile gsterilir.
Geniletilmi grup aramas iin C kodunda 6 adet ADRESLEME Kullanlr . C1,C2,C3,C4,C5,C6
NMARSATTA 3 trl sorgulama vardr.
Uluslar aras Teleks numaranz verinizin ksaltmas ADD dir.
Geniletilmi grup aramalarnda kullanlan NCELK KODU C1 ile gsterilir.
Bir Teleks haberlemesinde ANSWER-BACK Teleks numaras ve onu izleyen harf grubu bilgilerinden oluur
Alak kutbi grngeli yer uydularndan alnan tehlike alarmlar sabit uydulara 1645,5-1646,5 Mhz. Bandnda
gnderilir.
GMDSS jurnalinin saklanma sresini kim belirler? Bayrak / Liman Devleti
Bir kanal ile birlikte 16.kanaln kullanlmasna ne denir? Dual Watch
Arama-kurtarma olay yerindeki durum raporu verilmesine ne denir? SITREP
Hangi VHF DSC arsna farkl yant verilebilir? (sahilden yaplan normal arlara)
Herhangi bir tereddt mevcudiyetinde hangi kurallara bavurulur? IMO
INMARSATda belili bir blgeye yaynlanan MSI iin AREA CALL setiniz. Aadakilerden hangisi bu mesajda
belirtilir? Saha koordinatlar
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG = TELSZTELEX TEST MESAJI ER
SELCALL NUMARALARINDA AYRICA TRK GEMLER N LK K SAYI OLARAK "56" KULLANILABLR
Search and Rescue (Arama Ve Kurtarma) almalarnda ilgili birimlere verilen SITREP mesajlarnda bulunan
bilgiler;
1-Kimlik belirleyici bilgiler
2-olaan st durumun aklanmas
3-yaplacak iler ve alnacak nlemler
4-bir sonraki admn planlanmas
5-durum deerlendirmesi ile ilgili bilgiler
SITREP mesaj aadaki formda oluturulur
-Haberleme ncelii ve kategorisi
-Tarih ve saat grubu
-Mesaj veren ve mesaj alan istasyonlar
-SITREP mesaj numaras
-tehlikedeki birimin kimlik bilgileri
-tehlikedeki birimin konumu
-mesajn ncelik iaretine bal olarak tehlikenin cinsi gibi bilgiler ile dier aklamalarn bulunduu metin
-tehlikede olabilecek kii says
-koordine eden RCC
MSI yaynlar programl yada programsz olarak yaynlanabilir
INMARSAT 2 haneli kodlar:
11-Uluslararas operatr
12-Uluslararas bilgilendirme
13-Ulusal operatr
14-Ulusal bilgilendirme
23-Ksaltlm arama kodlar

AMVER mesajlar nelerdir? Automated Mutual Assistance Vessel Rescue: Amerika gemi takip kurtarma org.
Aagdakilerden hangisi dorudur? Yksek frekanslar Daha az ses karr - Alak frekanslar yer dalgalar
eklinde yaylr.
Bir Ky istasyonunun bulunduu yerde trafiin dzgn ilemesi iin aadaki hangi kurallara uyulur? Sahil
istasyonu kurallarna uyulur
Yardmc enerji kaynaklar kargo gemilerinde 1 saat - 6 saat Saat sreyle GMDSS donanmn kesintisiz
besleyecek kapasitede olmaldr
Gemi stasyonlarnda tutulan Telsiz jurnalleri ne kadar sre ile gemide saklanr? 2 yl
Konum belirleme cihaznda kullanlan en uygun VHF frekans hangisidir? 156.525 121.5 MHZ
GMDSS jurnalinin saklanma sresini kim belirler? Bayrak / Liman devleti
A-B-C izgileri sorular kesin gelecektir ?
AUSREP sorusu? AUSTRALIA REPORTING SYSTEM FOR SHIPPING: Avustralyann gemi izleme ve kurtarma org.
Aklerin jurnale yazlmas sorusu? Akler gnlk olarak fiziki kontrol, haftalk olarak jeneratr, genel komple
sv younluu bakm tutum anten balantlar ise aylk olarak gmdss telsiz jurnaline ilenir
Dummy anten hangi amala kullanlr?
a)
b)
c)
d)
e)

Geni band ynl alc anteni olarak


Dar band ynsz verici anteni olarak
Ynsz alc anteni olarak
Geni band ynl verici anteni olarak
En az yayn yapacak ekilde hazrlanm verici test anteni olarak

TRKYEDE ve tm uluslar aras sularda kullanlan frekanslar hangi kurulu belirler? ITU
Yer belirleme sinyalinin frekens nedir? 9GHZ
WRU DE- WRU CQ: Abone sorgulama kodu ANSWERBACK Talebi
Hf 4 ve 6 frekanslarnda de max ka kw la k olur 1.5 KW = 1500 Watt
8 MHZ bandnda DSC teknii ile yaplacak arlarn k gc ka watt olmaldr? 1.5 KW
ADD'nin anlam nedir? Uluslar aras Telex numarasn giriniz
Hangileri trk gemilerine verilen tantm iaretidir? tc-tb-ym
Liman iinde veya liman sahasndaki i sular kapsayan seyir uyarlarna ne denir ? Local Warning
Ulusal koordinatr tarafndan yaplan seyir uyarsna ne denir ? Coastal Warning
lkelere MID kodunu hangi kurum tahsis eder ? ITU Genel Sekreterlii

A izgisi: Kuzey kutbundan 40E meridyenini izleyerek 40N paraleline iner.


- B izgisi: Kuzey kutbundan 10W meridyenini izleyerek 72N paraleline iner.
- C izgisi: Kuzey kutbundan byk daire yay ile 65 35N paraleli ile Bering Boazndaki
uluslararas snr.
* A , B , C izgilerine gre yeryz 3 blme ayrlmtr. Trkiye Blm 1 dahilindedir.
- Blm 1 : Dousu A izgisi , bats B izgisi ile snrl blm arasnda kalan ve ran karas dndaki
blge.
* -Dsc Class A : GMDSS koullarn yerine getirir.
-Dsc Class B : Yalnz VHF ve/veya MF ile donatlm gemilere konulabilir.
-Dsc Class C : Yalnz gemi kimliini ieren Dsc yayn salamak amacyla VHFe ilave edilir.
GMDSS sisteminde ak talepleri: 1-6 saat

* 12 Voltluk bir akde 6 adet hcre vardr. Her bir hcre tam arjl durumda iken 2.2 Volt deerindedir.
R/Teleks haberlemesinde hatal kelime dzeltme:
- Hatal kelimeye bitiik 5 adet X harfi yazlr , bir adet boluk braklr , doru kelime yazlr.
- Hatal kelimeden sonra aralarnda boluk olan 3 adet E harfi yazlr , bir adet boluk braklr , doru
kelime yazlr.
* Teleks abonesi ile balant kesmek: KKKK
* stasyon ile balant kesmek: BRK
* Gnderme esnasnda mesaj iptal edilmek istenirse: ANUL
* Bozulmu: MUT
B izgisi?
* Kuzey kutbundan 10derece W meridyenini izleyerek 72derece N paraleline iner.
Frekanslar belirleyen kurulu?
* ITU
Teleks yazmasnda abone sorgulama?
WRU?
Herhangi bir tereddt mevcudiyetinde hangi kurallara bavurulur?
- IMO
Birden fazla lkenin aralarnda resmi snr olmakszn seyir uyarlarn yaymlamak iin oluturduklar
blgeye ne denir?
- Subarea
SAR Harekat sitrep raporu bal aadakilerden hangisidir?
- Kimlik Bilgisi Mevki.
(OSC) Olay yeri koordinatrnn grevleri nelerdir?
- SAR faaliyetinin dzenlenmesi.
- Olay yeri haberlemesinin kontrol.
Arama-kurtarma olay yerindeki durum raporu verilmesine ne denir?
- SITREP: Situation Report.