You are on page 1of 5

Opti podaci o multidisciplinarnom studijskom programu

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Naziv: Poslovna informatika


Nivo: I ciklus
Model: 3 godine
Broj ECTS bodova: 180
Vrsta studija: akademski dodiplomski studij
Zvanje: Bakalaureat poslovne informatike
Oblast obrazovanja: Ekonomija i informatika
Nain izvoenja: Redovan i DL studij
Univerzitetski multidisciplinarni studij u organizaciji
informacijskih tehnologija i Ekonomskog fakulteta.

Fakulteta

Kompetencije studenta nakon okonanja studija:


- upravljanje informacijskim sistemima,
- koritenje alata poslovne inteligencije i sistema odluivanja
- koritenje raunarskih mrea i komunikacijskih tehnologija u okviru
poslovnih informacijskih sistema
- dizajniranje organizacijske strukture
- kreiranje istraivakih, marketing i biznis planova
- projektni menadment
- analiza i vrednovanje finansijskih aspekata poslovanja organizacije

Na slogan: Sinergijom znanja do boljeg radnog mjesta!

1.

Nastavni plan i program studija: POSLOVNA


INFORMATIKA
GODINA STUDIJA
-

PRVA
I + II SEMESTAR

DRUGA
III + IV SEMESTAR

TREA
V+VI SEMESTAR

UKUPNO

NASTAVNI PREDMETI
OBAVEZNI
IZBORNI/FAKULTATIVNI
Uvod u informacijske
tehnologije
Mikroekonomska analiza
Matematika
Poslovno komuniciranje
Strukturno programiranje
Osnove operativnih
sistema
Poslovna statistika
Engleski jezik informacijske tehnologije
Objektno orjentisano
programiranje
Menadment
Baze podataka
Organizacijsko oblikovanje
- Komunikacijske tehnologije
Raunarske mree
- Sistemska i mrena
Marketing
administracija
Poslovni engleski jezik
- Preduzetnitvo
Informacioni sistemi
- Poslovno odluivanje
Osnove raunovodstva
E-pravo
Projektovanje poslovnih
informacionih sistema
- E- poslovanje
- E- bankarstvo
Upravljanje projektom
- Upravljanje finansijskim
Praksa
rizicima u e-poslovanju
Sigurnost i zatita
- Web tehnologije
informacionih sistema
- Finansijski menadment
Zavrni rad
- Poslovna inteligencija
Operaciona istraivanja
Istraivanje trita
25
10 (studenti biraju 5)

NASTAVNI PLAN PO SEMESTRIMA


I semestar
PREDMET
1.
2.
3.
4.
5.

Uvod u informacijske tehnologije


Mikroekonomska analiza
Matematika
Poslovno komuniciranje
Strukturno programiranje
Ukupno

Obavezni O;
Izborni/fakultativni IF
O
O
O
O
O

Kontakt sati
(P+V)

Broj ECTS
bodova

75
75
90
45
75
360

6
6
7
5
6
30

II semestar
PREDMET

Obavezni O;
Izborni/fakultativni IF
O
O

6. Osnove operativnih sistema


7. Poslovna statistika
8. Engleski jezik informacijske tehnologije
9. Objektno orjentisano
programiranje
10. Menadment
Ukupno

Kontakt sati
(P+V)

Broj ECTS
bodova

75
90

6
7

60

75

60
360

6
30

III semestar
Obavezni O;
Izborni/fakultativni IF
Baze podataka
O
Poslovna organizacija
O
Raunarske mree
O
Marketing
O
Poslovni engleski jezik
O
Ukupno
PREDMET

11.
12.
13.
14.
15.

Kontakt sati
(P+V)

Broj ECTS
bodova

90
60
75
75
60
360

7
6
7
6
4
30

IV semestar
PREDMET
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Informacioni sistemi
Osnove raunovodstva
E-pravo
Komunikacijske tehnologije
Sistemska i mrena administracija
Preduzetnitvo
Poslovno odluivanje
Ukupno

Obavezni O;
Izborni/fakultativni IF
O
O
O
IF
IF
IF
IF

Kontakt sati
(P+V)

Broj ECTS
bodova

90
60
30
60
60
60
60
300

7
7
4
6
6
6
6
30

V semestar
PREDMET

Obavezni O;
Izborni/fakultativni
- IF

Kontakt sati
(P+V)

Broj ECTS
bodova

75

O
O

75

75

IF
IF

60
60
285

5
5
30

23. Projektovanje poslovnih


informacionih sistema
24. Upravljanje projektom
25. Praksa
26. Sigurnost i zatita
informacionih sistema

27. E- poslovanje
28. E- bankarstvo
Ukupno

VI semestar
PREDMET

Obavezni O;
Izborni/fakultativni IF
O
O
O

29. Zavrni rad


30. Operaciona istraivanja
31. Istraivanje trita
32. Upravljanje finansijskim
rizicima u e-poslovanju
33. Web tehnologije
34. Finansijski menadment
35. Poslovna inteligencija
Ukupno

Kontakt sati
(P+V)

Broj ECTS
bodova

15
75
75

10
5
5

IF

60

IF
IF
IF

60
60
60
285

5
5
5
30