You are on page 1of 6

DETYRA KURSI UNIVERSITETI TE GATSHME

DEGA DHE LENDE TE NDRYSHME

Administrim
Ali Podrimja
ALL POST
ALL TAG
ANALIZE sHARL BODLER
ANALIZE VEPRASH
Anatomi
ANGLISHT
APLIKIM KOMPJUTERIK
AUDITIM BANKAR
BAZAT E DEMOKRACISE DHE TE DREJTAT E NJERIUT
BAZAT E FINANCES
BIOLOGJI
Biznesi
BJOLOGJI
BUJQESI
Cikli Ulet
Detyre Kursi
DIDAKTIKE
Dituri natyre
Doktorature
DREJTESI
E DREJTA E PRONES
E DREJTA KUSHTETUESA
E DREJTA NDERKOMBETARE PUBLIKE
EDREJTA E MJEDISIT
EDUKATE SHOQERORE
EDUKIM

DETYRA KURSI UNIVERSITETI TE GATSHME


DEGA DHE LENDE TE NDRYSHME

EDUKIM MUZIKORE
EDUKIM FIZIK
EDUKIM PER KARRIER
EK
EKONOMI
ESE ANGLISHT
ESE ARGUMENTUESE
ESE FILOZOFIKE
ESE HISTORIKE
ESE INFORMUESE
ESE LETRARE
ESE SHKENCORE
ESE UNIVERSITETI
Esse Anglisht
ETIKA E TE USHQYERIT
Fakulteti Juridik
Federata Shqiptare e Futbollit
FILOZOFI
FINANC BANK
Financa
FIZIKE
FJALE TE URTA
GAZETARI
GJEOGRAFI
GJUHE
GJUHE SHQIPE
GUIDE TURISTIKE
HIGJENE

DETYRA KURSI UNIVERSITETI TE GATSHME


DEGA DHE LENDE TE NDRYSHME

hist
HISTORI
HISTORI ARTI
HISTORI BOTRORE
HISTORI E EKONOMIS SHQIPTARE
Histori e Mendimit Politik
HISTORI SHQIPRIE
HYRJE NE PSIKOLOGJI
INFERMIERI
INFERMJERI
INFORMATIK
INFORMATIKA
Informatike
ISMAIL KADARE
JURIDIK
KERKIM SHKENCOR
KIMI
Kontabiliteti
KSHILLA SHTATZANIE
Leksione
LEKSIONE AUDITIM
LETERSI
LETERSI BOTRORE
LETERSI PER FEMIJE
LETERSI SHQIPE
LIBRA LEXO-SHKARIKO
LOGJIKE
Manaxhimi i Burimeve Njerzore

DETYRA KURSI UNIVERSITETI TE GATSHME


DEGA DHE LENDE TE NDRYSHME

MARDHENIA ME PUBLIKUN
Marketing
Marrdhnie Ndrkombtare
Master
MASTER PROFESIONAL
MASTER SHKENCOR
MATEMATIKE
MATURA SHTETERORE
MBROJTJE DOKTORRATURE
MENAXHIM BIZNESI
MENAXHIM FINANCIAR
MENAXHIM KLASE
MENAXHIM NDERTIMI
MENAXHIM TURIZEM
Menaxhim Turizmi
Menaxhment
MESIMDHENIE
METODAT E EDUKIMIT EMPIRIK
METODIKE ARITMETIKE
MIGJENI
MIKROEKONOMI
Mikroekonomia
MJEKESI
MUZIKE
Njohuri per median
NJOHURI PER MEDIANIAN
ORGANET E MARDHENIEVE NDERKOMBETARE
PARAPSIKOLOGJIA

DETYRA KURSI UNIVERSITETI TE GATSHME


DEGA DHE LENDE TE NDRYSHME

PEDAGOGJI
POEMA
POEZI
Poezi Shqiptare
POLITIK ARSIMORE
POLITIKA EKONOMIKE
POLITIKA NE BE
POLITIKAT E SIGURIS KOMBETARE
PSIKOLOGJI
PSIKOLOGJI E ZBATUAR NE MESIMDHENIE
PSIKOLOGJI EDUKIMI
PSIKOLOGJI KESHILLIMI
PSIKOLOGJI REHABILITIMI
PSIKOLOGJI SHKOLLE
Psikologji Sociologji
PSIKOLOGJI ZHVILLIMI
PSIKOTERAPI
Pune Me Projekt
QYTETARI
RECENSION
Reportazh
Rregullore e Veprimtaris Futbollistike
SHKENC TOKE
SHKENCA EDUKIMI
SHKENCA JURIDIKE
SHKENCA POLITIKE
SHKRIM AKADEMIK
SINTAKS

DETYRA KURSI UNIVERSITETI TE GATSHME


DEGA DHE LENDE TE NDRYSHME

SOCIOLOGJI
SOCIOLOGJI EDUKIMI
Sportive
TEKNOLOGJI INFORMACIONI
TEME DIPLOME
TEORI E MARDHENIEVE NDERKOMBETARE
TRASHGIMI KULTURORE
TRASHGIMI KULTURORE EUROPIANE
Turizem Arkeologjik