You are on page 1of 3

Mahal Kong Inay

Pagmamahal ang baon sa iyong pagalis,


Ang pagkawalay at lungkot ang siya mong tinitiis.
Alam kong dugot pawis,
Itoy puhunan mong labis.
Mahal kong Inay,
bawat dalangin moy
Kami parin ay iyong iniisip,
Kami parin ay iyong

Isang bagay na aking nais,


Ang pagdating ng araw na tayoy muling magkapiling
Di ko man mahigitan pagibig na iyong inalay
Sa akin itoy lakas kong taglay.
Pangako aking inay,
Ikay aking aalagaan
Pangako aking inay,
Saiyo akoy di lilisan.
Isang bagay na aking nais,
Mahal kong inay naway aking mapawi
Pangambang iyong nadarama.
Lahat ng pagod moy akin nang
Pagmamahal ang tangi mong baon sa iyong pagalis,
Pawang sandata na iyong kaagapay sa tuwina
Mahal kong inay naway aking mapawi
Pangambang iyong nadarama.
Sa pagdating ng araw
Naway ang pagkalumbay moy aking mapawi.
Mahal kong inay,
Ito ang aking munting nais

Mahal kong Inay


Pagmamahal ang baon sa iyong pagalis,
Ang pagkawalay at lungkot ang siya mong tinitiis.
Alam kong dugot pawis,
Itoy puhunan mong labis.
Isang bagay na aking nais,
Naway aking mapawi,
Pangambang iyong nadarama.
Di ko man mahigitan pag-ibig na iyong inalay,
Sa akin itoy lakas kong taglay.
Pangako aking inay,
Ikay aking aalagaan
Pangako aking inay,
Saiyo akoy di lilisan.
Dalangin ko sa may kapal lagi sa tuwina,
Ang pagdating ng araw ng iyong pagbalik,
Masilayan kong muli ang natatangi mong ngiti,
At muli kang mayakap ng mahigpit.
Mahal kong Inay,
Ito ang aking munting nais

Dalangin ko sa may kapal lagi sa tuwina,


Ang pagdating ng araw na tayoy muling magkapiling.
Masilayan muli natatangi mong ngiti,
At muli kang mayakap ng mahigpit.
Pagmamahal ring baon saiyong pagbalik.
Naway sa akin nay mga pangambang iyong nadarama
Pagmamahal ang baon sa iyong pagalis,
Sa pagdating ng araw
Naway ang pagkalumbay moy aking mapawi
Mahal kong Inay,
Ito ang aking munting nais

Mahal kong Inay


Pagmamahal ang baon sa iyong pagalis,
Ang pagkawalay at lungkot ang siya mong tinitiis.
Alam kong dugot pawis,
Itoy puhunan mong labis.
Isang bagay na aking nais,
Ang pagdating ng araw na tayoy muling magkapiling.
Pangako aking inay,
Ikay aking aalagaan
Pangako aking inay,
Saiyo akoy di lilisan.
Isang bagay na aking nais,
Ang pagdating ng araw
Pangamba moy mawala.
Di ko man mahigitan pag-ibig na iyong inalay,
Sa akin itoy lakas kong taglay.
Dalangin ko sa may kapal lagi sa tuwina,
Ang pagdating ng araw na tayoy muling magkapiling.
Masilayan muli natatangi mong ngiti,
At muli kang mayakap ng mahigpit.
Mahal kong Inay,
Ito ang aking munting nais