You are on page 1of 60

Ureaji sa karakterom !

2011/2012

Vidljiva i opipljiva kvaliteta!


PROXXON precizni elektrini ureaji su stvoreni za ljude bliske tehnologiji. Koncentrirali smo se na proizvodnju
visokokvalitetnih ureaja uz pristupanu cijenu. Sva oprema koja napusti na pogon pojedinano je ispitana dio po
dio, no ako se pored toga otkrije kakav manjak, molimo da nas odmah kontaktirate na:
PROXXON GmbH
A-4210 Unterweitersdorf
AUSTRIA
e-mail: office@proxxon.at
www.proxxon.com
Momentalno i tono emo odgovoriti na Va upit, a po potrebi i podrati zamjenu.
strana

Runi ureaji 230V

3 11

Runi ureaji 12V i strujni adapteri

12 17/
28

Dodatna oprema za rune ureaje


(postolje builice, fleksibilna osovina, itd.)

16 /
18 20

Ostali precizni ureaji i oprema za poslove koji


zahtijevaju veliku preciznost

26 27

Svrdla i glodala industrijske i zubarske


kvalitete obrade

21 25

Lagani i srednje teki stolni alati


(sa pripadajuim dodatnim priborom)

29 47

Sustavi za tokarenje i glodanje

48 57

Sustav glodalica/builica sa standardnim


rukavcem vretena ( 43mm)

58

Dodatna oprema za glodalice/builice sa


standardnim rukavcem vretena ( 43mm)

59

Profesionalna literatura za modelare

12

Opisani ureaji u ovoj brouri predstavljaju presjek ponude PROXXON ureaja.

Za proizvode oznaene ovakvom oznakom, moete na naoj Internet stranici www.proxxon.com


pogledati video s prikazom primjene proizvoda. Pogledajte!
2

Vienamjenska oprema za osjetljive projekte.


Precizna i tiha. Brzostezna glava za svrdla 0.3 do 3.2 mm.

Precizna builica/brusilica FBS 240/E.


Tiha voda brege dere!
Za buenje, glodanje, bruenje, poliranje, ienje, rezbarenje i urezivanje.
Maksimalna brzina od 20.000 o/min kontinuirano pada na
5.000 o/min. Potpuna elektronski kontrolirana brzina rezultira
konstantnim momentom ak i pri niim brzinama, olakavajui
mikro buenje, ienje i poliranje. Vreteno se vrti izmeu preciznih kuglinih leajeva, a podie se tasterom za blokiranje.
20- milimetarski rukavac builice odgovara MICROMIT nosau
builice.
Builica je opremljena specijalnim, izbalansiranim, tihim istosmjernim i dugovjenim motorom. Trajno kuite od POLIAMIDA ojaano sa staklenim vlaknima sa mekim komponentama
na podrujima zahvata prstima.
Komplet sa 43 kvalitetna nastavka unutar vrstog plastinog
kofera.
Tehniki podaci:
5.000 20.000 o/min. Maksimalna snaga 100W, 220-240V. Duljina 200mm. Teina 450g. Izolacija u skladu sa zahtjevima klase 2.
Brzostezna glava za svrdla 0.3 3.2 mm.
NO 28 472

Trajno kuite od POLIAMIDA ojaano


sa staklenim vlaknima sa mekim komponentama
na podrujima zahvata prstima.

00

0 6 0 1240

Al l

XO
N

Design Patent
r

igh
ts by PROX

Napomena:
FBS 240/E mo e se opremiti sa dodatnim MICROMOT
elinim steznim ahurama ( vidi stranicu 21 ).

Komplet sa 43 visokokvalitetna svrdla i noa unutar izdrljivog


kofera od polipropilena.

Elektro-Feinwerkzeuge.
Echte Einhandgerte.
Mit Gehusekopf
Precizni
elektrini alati. Originalan
nain jednorunog
rada.
Sa
od aluminijskog
Tihi, precizni i uinkoviti!
ausglavom
Alu-Druckguss.
Leise, tlanog
przise lijeva.
und effizient!

Precizna builica/brusilica IB/E


r ;BCVFOKF HMPEBOKF CSVFOKF QPMJSBOKF ienje,
rezanje, rezbarenje, urezivanje i oznaavanje.

r ;BQSFDJ[OFNFIBOiare, modelare, zlatare, optiare,


umjetnike i entuzijaste elektronike.

Tihi, snaan 100 W motor sa potpunom


elektronskom brzinom okretanja od
5.000 do 20.000 o/min.

Vreteno od elika izmeu kuglinih


leajeva sa tasterom za blokiranje za
brzu zamjenu noa.

Aerodinamina glava od aluminijskog


tlanog lijeva za tono nasjedanje leaja i
optimalnu stabilnost.

Kvaliteta bez kompromisa:


izolacija u skladu sa
zahtjevima klase 2.

Sa 34 svrdla i noa industrijske kvalitete, sve osovine


2.35 mm. Komplet sa setom od 6 steznih ahura koje
pokrivaju promjere drki/osovina alata od 1.0 do 3.2 mm
(vidi stranu 21).

Visoka preciznost (maksimalno odstupanje 3/100 mm). Bez trenje ili udaranja svrdla ili noeva.
Ovaj motor visokog broja okretaja, specijalno balansiran, niske razine
buke ima potpuno elektronski kontroliranu brzinu. elino vreteno
vrti se unutar kuglinih leajeva. Set od est MICROMOT steznih
ahura (1.0-1.5-2.0-2.4-3.0 i 3.2
mm sa navrtnjem za fiksiranje)
je ukljuen.

Tehniki podaci:
Brzina 5.000 20.000 o/min. Maksimalna snaga 100W, 220-240V.
vrsta glava od aluminijskog tlanog lijeva i kuite od POLIAMIDA
ojaano sa staklenim vlaknima. Duljina 230mm. Teina oko 500g.
Izolacija u skladu sa zahtjevima klase 2. 20- milimetarski MICROMOT
rukavac builice odgovara dodatnim nosaima builice, horizontalnim nosaima itd. Dostavlja se sa 34 svrdla i noa unutar vrstog
plastinog kofera.
NO 28 481

00

0 2 4 8174

igh
ts by PROX

Al l

MICROMOT stezne ahure su 1 od kaljenog elika te imaju visoku


fleksibilnost, takoer pruajui i visoku preciznost (ne bi se trebale
usporeivati sa nekaljenim 4-eljusnim steznim glavama od mjeda i
aluminija). Ove 3-eljusne stezne ahure su 2
neusporedivo kompliciranije izvedbe
1
od 3 4-eljusnog tipa steznih
glava, ali pruaju bolju nosivost
2
3
povrine.Ovo je posebno vano
za noeve sa malim promjerom
osovine/drke
(takoer vidi stranu 21).

XO
N

Design Patent

Kutija za ureaj izraena od visoko kvalitetnog polipropilena.


Lijepo oblikovana, vrlo stabilna i dovoljno velika da bi se ureaj nakon
koritenja komotno bez napora pospremio u kutiju.
Na bonoj naljepnici nalazi se opis njezinog sadraja.

Nur 500 problema:


g schwer. Bohrt
bisvratom
5,0 mm.
Rjeenje
ure ajspielend
sa dugimStahl
i vitkim
vretena za rad u
teko
dostupnim
podrujima
(kao i u upljim und
objektima).
Ideal auf
Montage,
fr die Werkzeugkiste
Werkbank.

Kutna glodalica/builica WB 220/E sa dugim vratom

Sa setom zupanika koji rade na nekoliko kuglinih leaja


unutar vrste, glave kuita izraene od aluminijskog
tlanog lijeva.
Takoer je podesno za desno-zakretanje glave. Sa specijalno
balansiranim, snanim, tihim i izdrljivim istosmjernim motorom. Kontinuirana promjena broja okretaja (puna elektronska
kontrola). Glavno kuite je uraeno od POLIAMIDA ojaanog sa
staklenim vlaknima.
Sigurno se sprema u atraktivan i iznimno vrst kofer od visoko
kvalitetnog polipropilena kako je ve prethodno opisano.

Sa setom MICROMOT steznih ahura (1.0


-1.5 - 2.0 - 2.4 - 3.0 i 3.2 mm) od kaljenog
elika.
Tehniki podaci:
220-240V, 100 W, 3.000 15.000 o/min. Duljina 270mm. Teina
550g. Izolacija u skladu sa zahtjevima klase 2.
NO 28 492

Ravna builica/brusilica LB/E sa dugim vratom.

Glava od aluminijskog tlanog lijeva sa vratom dugim 100mm (i 20


mm dugom steznom glavom). Idealan za unutranje bruenje i uporabu u utorima i kanalima. Specijalno balansiran, snaan, tih i dugovjean
istosmjerni motor. Varijabilna brzina potpuno elektronski regulirana. Glavno kuite je zraeno od POLIAMIDA ojaanog
sa staklenim vlaknima. Set MICROMOT steznih
ahura (1.0 -1.5 - 2.0 - 2.4 - 3.0 i 3.2 mm). Dobro
smjeten u plastini kofer.

Nosa prikljunog alata i rezaa za


obradu je ukljuen u komplet.

Sigurno se sprema u atraktivan i iznimno vrst kofer od visoko


kvalitetnog polipropilena kako je ve prethodno opisano.
Tehniki podaci:
220-240V, 100 W, 5.000 20.000 o/min. Duljina 300mm. Teina
630g. Izolacija u skladu sa zahtjevima klase 2.
NO 28 485

Builica COLT 2
vrst, izdrljiv, specijalno balansiran, snaan, tih i dugotrajan istosmjerni
motor. Tihi planetarni zupanici u kuitu od aluminijskog tlanog lijeva
(glavno kuite je zraeno od POLIAMIDA ojaanog sa staklenim vlaknima).
Runi prekida sa integriranom elektronskom kontrolom brzine i
zakljuavanja. ROHM stezna glava omoguava preciznu izmjenu reznih
alata (uloaka). Sigurno se sprema u atraktivan i iznimno vrst kofer od
visoko kvalitetnog polipropilena kako je ve prethodno opisano.
Tehniki podaci:
220-240V, 100 W, 0 3.000 o/min. RHM stezna glava za alate 0,5 6 mm.
Mogunost buenja elika 5mm. Duljina 225mm. Teina 900g. Izolacija u
skladu sa zahtjevima klase 2.
NO 28 490
5

Dugaka, vitka glava od aluminijskog tlanog lijeva stvara LWS idealnim za brojne primjene, ak i odsijecanje.

Kutna brusilica sa dugim vratom LWS

Za oblikovani elik, obojene metale, staklo, keramiku, drvo i


plastiku. Za rezanje, grubu obradu, bruenje, precizno poliranje, fino poliranje i rezbarenje drveta. Sa specijalno balansiranim,
snanim, tihim i izdrljivim istosmjernim motorom. vrsta glava je
zraeno od POLIAMIDA ojaanog sa staklenim vlaknima. Ukljuuje
korund brusnu plou (granulacije 60) , finiju brusnu plou (granulacija 100) i ojaanu reznu plou.
Sigurno se sprema u atraktivan i iznimno vrst kofer od polipropilena.

Tehniki podaci:
220-240V, 100 W, 13.000 o/min. Promjeri diskova 50 mm u 10 mm
intervalima. Duljina 270mm. Teina 550g. Vrijeme zaustavljanja
manje od 1 sekunde. Izolacija u skladu sa zahtjevima klase 2.

Podlona ploa za LWS


Samoljepljivi tip za uporabu sa korund i flis brusnim
ploama. 50mm.
NO 28 548
1 komad

Korund ploa za bruenje za LWS


Za uporabu kod skidanja srha, bruenja, otrenja i uklanjanja re kod elika i obojenih metala. 50mm.
NO 28 585
granulacija 60

Korund brusne ploe za LWS


Samoljepljivi tip za uporabu na ravnim i izboenim
povrinama 50mm.
NO 28 549
granulacija 80 12 komada
NO 28 550
granulacija 150 12 komada

Silikon karbid ploa za bruenje za LWS


Koristi se za tvrde materijale kao to je staklo, kamen,
keramika pa ak i kaljeni elik. 50mm.
NO 28 587
granulacija 60

Flis brusne ploe za LWS


Samoljepljive, za ienje, maskiranje i bruenje elika,
nerajueg elika i obojenih metala. Takoer se koristi
za uklanjanje boje 50mm.
NO 28 554
srednja
5 komada
NO 28 555
fina
5 komada

NO 28 547

etke za glaanje povrina korundom za LWS


Za bruenje temperiranog lijeva, sivog lijeva, nerajueg
elika, obojenih metala, drveta i plastike. Niske otpornosti na habanje. 50mm.
NO 28 590
granulacija 100

Korund ploa za rezanje za LWS


sa pojaanjem, 50 x 1 x 10 mm. Za rezanje elika, obojenih metala, plastike i drveta. 50mm.
NO 28 154

Ploa za rapanje sa metalnim rubovima


od volfram karbida za LWS
00

0 2 4 8174

Al l

XO
N

Design Patent
r

igh
ts by PROX

Za modeliranje, ienje i glaenje


drveta, plastike i predmeta ojaanih
sa staklenim vlaknima. Rukovanje
bez napora, lako i precizno. Nije
predvieno za rad s metalom.
NO 29 050

Kutija za ureaj izraena od visoko kvalitetnog polipropilena.


Lijepo oblikovana, vrlo stabilna i dovoljno velika da bi se
ureaj nakon koritenja komotno bez napora pospremio u
kutiju. Na bonoj naljepnici nalazi se opis njezinog sadraja.

Kompaktna, jakog okretnog momenta, vrste i univerzalne


glave od aluminijskog tlanog lijeva za visoku stabilnost.

Trana brusilica BSL 220/E

Za finu obradu povrina, obradu utora, fino poliranje (ravne


povrine). Takoer za skidanje srha, uklanjanje boje i zavrnu
obradu povrine.
Glava od aluminijskog tlanog
lijeva za tono nasjedanje
leaja i visoku stabilnost. Glavno kuite je uraeno od POLIAMIDA ojaanog sa staklenim
vlaknima.Varijabilna (dvosmjerna)
elektronska regulacija brzine.
Zakretanje glave do 60. Komplet od 2 trake granulacije 80 i 2 trake
granulacije 180. Sigurno se sprema u atraktivan i iznimno vrst kofer
od visokokvalitetnog polipropilena, kako je prethodno opisano.

Zakretanje glave do 60.

Tehniki podaci:
220-240V, 100 W, 13.000 o/min. Dimenzija trake 10 x 330mm (iskoristiva brusna povrina 10 x 110mm). Rotacija 300 700 o/min. Duljina 350mm. Teina 650g. Izolacija u skladu sa zahtjevima klase 2.
NO 28 536

Zamjena trake kod BSL 220/E

Korund na otpornoj podlozi od tkanine. Uinkovito brusi metal,


obojene metale, drvo i plastiku. 10 x 330mm.
NO 28 583
NO 28 582
NO 28 581

granulacija 80
granulacija 120
granulacija 180

5 komada
5 komada
5 komada

Identino prethodnoj stavci samo brusni materijal je silikonski karbid za bruenje i uklanjanje srha od stakla i keramike. Takoer je
pogodno za bruenje mesinga, elika i eljeznog lijeva.
NO 28 579
granulacija 180
5 komada

Ubodna pila SS 230/E

Napomena:
Zamjenska 12V ubodna pila STS
12/E opisana je na stranici 14.

Ovaj ureaj prua vrhunske i precizne


mogunosti rezanja.
vrsta glava od lijevanog cinka za precizno namjetanje.
Kuite je uraeno od POLIAMIDA ojaanog sa staklenim vlaknima. Sa specijalno balansiranim, snanim, tihim i izdrljivim istosmjernim motorom. Dvosmjerna elektronska regulacija brzina uboda.
Nagib osnovne ploe do 45 za rezanje po kutom. Idealno za rezanje
zakrivljenih linija kod drva (do 12 mm), PC kartica do 5 mm i obojenih materijala do 3 mm debljine. Komplet sa 4 lista pile razliitih
zuba za razliite materijale - drvo, plastiku i metal. Sigurno se sprema
u atraktivan i iznimno vrst kofer od visokokvalitetnog polipropilena,
kako je prethodno opisano.
Tehniki podaci:
220-240V, 100 W. Brzina uboda od 2.000 do 4.500 o/min. Duljina
230mm. Teina 700g. Izolacija u skladu sa zahtjevima klase 2.
NO 28 530

List pile od specijalnog elika


Korak zuba od 1.06mm, brueni i obraeni zubi. Za uporabu kod
tvrdog i mekog drveta, perploe, ploa ojaanih sa staklenim vlaknima kao i za meku plastiku. Odgovara za modele ubodnih pila SS
230/E i STS 12/E.
NO 28 054
pakovanje 2 komada

List pile od HSS


Korak zuba od 1.5mm, brueni i obraeni zubi. Za uporabu kod
metala, obojenih metala, aluminija, mekih legura, fiberglasa, pleksiglasa i izolacijskih materijala. Odgovara za modele ubodnih pila SS
230/E i STS 12/E.
NO 28 056
pakovanje 2 komada
7

Zakretno kretanje (njihanje) jo bolje od uobiajenog orbitalnog kretanja.


Zato je pogodno za rezanje i precizno bruenje.

Trokutasta (delta) brusilica OZI 220/E


Glava od tlanog lijeva cinka osigurava
tono i vrsto kuite za pokretne
dijelove. Omoguava tono i vrsto
postavljanje pokretnih dijelova.

Zakretanje osigurava manjak vibracija


i udara te omoguava bolje nasjedanje
brusne povrine.

Povrina bruenja 65 x
65 x 65 mm sa gumiranom
podlogom omoguava
brzu zamjenu.

OZI brusilica dolazi do povrina na kojima je


nemogue upotrijebiti rotacijske alate
(u ovom sluaju upotreba HSS no a za rezanje,
vidi stranu 9).

0 2 4 8174

XO
N

igh
ts by PROX

Tehniki podaci:
220-240V, 100 W, brzina titranja bruenja 3.000 do 10.000 o/min. Duljina 230mm. Teina 550g. Izolacija u skladu sa zahtjevima klase 2.
NO 28 520

00

Design Patent
Al l

Mala ali efikasna brusilica!


Za obradu teko dostupnih povrina, npr. kutova ili drugih
nepristupanih mjesta. Zakretno kretanje osigurava tihi rad i pomae
bruenju. Umetni i strui! Mogunost promjene brzine osigurava
odgovarajuu brzinu za svaku vrstu materijala. Specijalni, balansirani,
tihi istosmjerni motor sa oekivanim dugim radnim vijekom. Glavno
kuite od POLIAMIDA ojaanog sa staklenim vlaknima. Komplet sa 4
brusne ploe (2 x granulacija 80, 1 x granulacija 150 i 1 x granulacija
240). U atraktivnom koferu opisanom desno.

Kutija za ureaj izraena od visoko kvalitetnog polipropilena.


Lijepo oblikovana, vrlo stabilna i dovoljno velika da bi se
ureaj nakon koritenja komotno bez napora pospremio u
kutiju. Na bonoj naljepnici nalazi se opis njezinog sadraja.

Za precizna etvrtasta izrezivanja uz sada dostupan


HSS no duljine 8 i 14 milimetara.

Kompaktan, lagan i dobro izbalansiran. Sada sa dodatnim


snanim pogonom za visoki kapacitet uklanjanja materijala.

Specijalni bruni papir za OZI 220/E

Trana brusilica BBS/S

Dugotrajna sredstva od korunda (aluminijskog oksida). Da bi se izbjeglo brzo


zaepljenje zrna su punjena sa posebnim
dodatkom. Naslage na specijalnom samoljepljivom papiru.
NO 28 891 granulacija 80 25 komada
NO 28 893 granulacija 150 25 komada
NO 28 895 granulacija 240 25 komada

HSS list za rezanje sa OZI ureajem


Za zakretno
rezanje, idealan za metale,
drvo, PC kartice,
plastiku, gips i
mnoge ostale
materijale. Segment lista tono odgovara za rad u kutu.
NO 28 900
65 mm

Dijamantni list za rezanje


za OZI ureaj
Radi na nain
opisan gore kod
HSS lista. Ree
mramor, ciglu,
kameni suhi zid
i mnoge ostale
materijale. Idealan je za zavrne radove interijera, sanitarija i elektroinstalacija.
NO 28 902
65 mm

HSS upusni noevi za OZI


Za precizno izdubljivanje
etverokuta i ostalih oblika. Za urezivanje grotla i
prozora kod modeliranja
brodova i zrakoplova. Ree
drvo, perplou, plastiku i
aluminij. Maksimalna dubina urezivanja 16 mm..
NO 28 897 otrica irine 8 mm
NO 28 898 otrica irine 14 mm

Snaan, tih i dugotrajan specijalan istosmjerni motor.


Trana brusilica s lijevim poravnanjem omoguava obradu povrina smjetenih tik do zida. Dobro
podeeni valjci sprjeavaju bono skidanje trake. Laka zamjena traka pomou sustava natezanja
oprugom bez upotrebe alata. Kuite je napravljeno
od POLIAMIDA ojaanog staklenim vlaknima. Komplet sa stegom i sa brusnim trakama 5 x granulacija
150 i 240.
Dolazi u praktinom koferu opisanom na stranici 8.
Tehniki podaci:
220-240V, 150 W, dimenzija trake 40 x 265mm,
brusna povrina 60 x 40mm, brzina trake 160m/min.
Duljina 175mm. Teina 700g. Izolacija u skladu sa
zahtjevima klase 2.
NO 28 526

BBS/S je takoer
namijenjeno za
uporabu bez
micanja.
Stega je ukljuena u komplet.

Brusne trake od visokokvalitetnog korunda (aluminijskog oksida)


Montirane na nosa visokih performansi. Za bruenje metala, obojenih metala, drveta i plastike.
40 x 265mm
NO 28 922
granulacija 80 5 komada
NO 28 924
granulacija 150 5 komada
NO 28 926
granulacija 240 5 komada

Dra MICROMOT ureaja


Za vrsto dranje MICROMOT elektrinih preciznih ureaja sa metalnom glavom u kombinaciji
sa kripcom.
Posebno namijenjeno za industrijsku builicu/brusilicu IBE, tranu brusilicu BSL 220/E, kutnu brusilicu s dugim vratom LWS, ubodnu pilu SS 230/E i
trokutastu brusilicu OZI 220/E.
Nainjen od POLIAMIDA ojaanog staklenim vlaknima.
NO 28 410

Za stolare, modelare i ljubitelje rezbarenja.


Sada sa glavom od aluminijskog tlanog lijeva sa zupanim prijenosom.

Motorni ureaj za obradu drveta MOS

Uz ureaj dolaze tri nasadna noa od bimetala


proizvedena u Japanu.
Za obradu svih vrsta drva. Za restauriranje namjetaja. Za
restauriranje antikog namjetaja. Za linoreze kao i za precizno
uklanjanje boje.
Takoer je mogua uporaba pri obradi gipsa. Specijalno balansirani tihi istosmjerni motor, izrazito dugog radnog vijeka. Glava sa
zupanikom od aluminijskog tlanog lijeva. Kuite od poliamida
ojaano sa staklenim vlaknima. Ukljuena su tri visokokvalitetna
00

japanska nasadna noa od bimetala (U oblika, V oblika i ravan no).


U atraktivnom i izrazito vrstom koferu od visokokvalitetnog polipropilena.
Tehniki podaci:
220-240V, 50 W, brzina rezanja 10.000 o/min. Duljina 230mm.
Teina 680g. Izolacija u skladu sa zahtjevima klase 2.
NO 28 644

0 2 4 8174

Al l

XO
N

Design Patent
r

igh
ts by PROX

Kutija za ureaj izraena od visoko kvalitetnog polipropilena.


Lijepo oblikovana, vrlo stabilna i dovoljno velika da bi se ureaj
nakon koritenja komotno bez napora pospremio u kutiju.
Na bonoj naljepnici nalazi se opis njezinog sadraja.

Zamjenski nasadni noevi za rezbarenje s MOS ureajem.


Izvrsne kvalitete od bimetala (proizvedeni u Japanu). Osnovni materijal vezan
je s ekstremno tvrdim volfram elikom.
Vrhovi su svaki pojedinano runo
naotreni. Po 1 veliki i mali no V-oblika,
zaobljeni, plosnati s ravnim i zaobljenim
krajevima.
NO 28 572

Brusni kamen sa vie oblika


Za gore-spomenute noeve za rezbarenje. Predprofilirani. isti silicijev karbid za
bruenje nasadnih noeva.

NO 28 578

10

100 x 63 x 15mm

Novo kod obrade drveta: nasadni alati za volfram karbidnim brusnim kamenom za modeliranje, ienje i ravnanje
povrine drveta i sintetikih staklenih vlakana. Nije namijenjeno za metale!
Izrazito otri i lagani za rukovanje: materijal se
uklanja kontrolirano, bez uporabe sile paralelno
ili okomito na vlakna drva. Visokootporno i ako
za ienje pomou Bunsenovog plamenika.Takoer
je namijenjeno za gumu, plastinu pjenu i silikon.
Za rad pr 5.000 do 20.000 o/min. Osovine 3,2mm.
NO 29 062
NO 29 060
NO 29 064

konus
valjak zaobljene glave
zailjen

8,0 x 12 mm
7,5 x 12 mm
4,0 x 19 mm

Napomena:
Nova brusna povrina od volfram karbida
idealna je za drvomodelare i moe sluiti
kao dodatak motornom ureaju za rezbarenje (materijal - kako je opisano prije)
uz kombinaciju sa naom LWS kutnom
brusilicom s dugim vratom. Detaljnije na
strani 6.

Mali, runi, precizni i izrazito lagan za rukovanje.


Kuite je napravljeno od aluminijskog tlanog lijeva.

MICRO glodalica MOF

Taster za zakljuavanje
dubine obrade.
Praktini gumb za zakljuavanje
vratila olakava izmjenu.
Paralelna okrugla vodilica
(sa iglom za centriranje)
od aluminijskog tlanog lijeva.

Nosivi stup postavljen prema


nazad optimizira pogled na
glodanje.

Priprema za usisavanje s 300 mm


dugom usisnom cijevi i adapterom
za prikljuenje na obine usisavae.

Napomena:
Noevi za glodanje drveta
ponueni su na strani 31.
Idealna za pravljenje utora, zaokruivanje, uputanje otvora i
uklanjanje ostataka materijala na drvetu, plastici, akrilnoj plastici,
MDF, URIOL, gipsu i mnogim drugim materijalima. Snaan univerzalni izmjenini motor. Kuite baze od aluminijskog tlanog lijeva,
a povrina je glatki klizni sintetiki materijal. Glavno kuite je od
POLIAMIDA ojaanog staklenim vlaknima. Sa MICROMOT steznim

MICRO-Cutter MIC

ahurama (1.0-1.5- 2.0 2.4 3.0 i 3.2mm). Paralelna okrugla vodilica i ugraeni kolektor praine.
Tehniki podaci:
220-240V, 130W. Dimenzija otiska 70 x 100mm. Ukupna visina
180mm. Teina 1.400g. Izolacija u skladu sa zahtjevima klase 2.
NO 28 568

!
Novo

Lako i isto ree materijale do 4 mm debljine rezom irine 0,5 mm.


073124
DM

XO
N

Design Patent
Al l

igh
ts by PROX

Za rezanje drveta, plastike, pleksiglasa, papira, folija i slinih materijala.


Uzak i lagan: ergonomski oblikovano kuite promjera svega 36 mm omoguuje
lagano rukovanje. Za rad bez naprezanja i precizno upravljanje. Snaan specijalan
DC motor omoguuje iznenaujuu uinkovitost rezanja za ureaj ove veliine.
Ukljuuje odvija za izmjenu rezne ploe.
Tehniki podaci:
220 240 V. 30 W. 15.000/min. Maksimalna rezna dubina 4 mm. irina reza 0,5 mm.
Teina cca. 300 g. Zatitna izolacija 2. razreda.
NO 28 650

Zamjenska rezna ploa za MICRO-Cutter MIC


Izraena od elastinog elika (tvrdoa 55
HRC). Zupci zavinuti i isto brueni. 23 x
0,3 mm s rupom promjera 2,6 mm.
NO 28 652

Vano:
MIC omoguuje uranjanje kroz povrinu
materijala obrade (npr. za izrezivanja). Zatita rezne
ploe automatski se odvaja prilikom rezanja.
11

Precizne glodalice/builice MICROMOT 50 i 50/E. Vratilo sa kuglinim


leajevima i visokokvalitetnim steznim ahurama za uinkovito stezanje alata.

12
VOLT

MICROMOT 50 i 50/E
r
r

;BHMPEBOKF CVFOKF CSVFOKF QPMJSBOKF FULBOKF JFOKF


uklanjanje re, rezanje, graviranje i upisivanje znakova.
;BPCMJLPWBOJFMJL QMFNFOJUFNFUBMF TUBLMP LFSBNJLV 
plastiku i dragocjeno kamenje.

r

r

*EFBMOP[BIPCJFMFLUSPOJBSF NPEFMBSF NFIBOJBSF [MBUBSF


optiare, umjetnike, pedikere, zubotehniare, izraivae alata
i kalupare, itd.
7OBQPOPNPHVBWBTJHVSOVVQPSBCVSBTIMBEOJIUFLVJOB
(mokro bruenje i rezanje).

vrsto kuite od POLIAMIDA ojaanog


staklenim vlaknima sa mekim komponentama na podrujima zahvata prstima kod ire
uporabe.

Standardni 20 mm rukavac ureaja


omoguava smjetaj ureaja na stalak
za buenje MB 140/S kao i na univerzalni
stalak UHZ.

Deseci meu tisuama tih ureaja koje koristimo govore sami za sebe:
pravi uitak uporabe !
Promjer od samo 35mm olakava rukovanje. Te ina od 230g, tihi rad i pogon bez muke zahvaljujui balansiranom motoru sa osnovnom osovinom i le ajevima, a sve uskla eno u ergonomskoj izradi. Visokokvalitetan MICROMOT set elinih steznih ahura (vidi stranu 4) osigurava tono
estezanje reznog alata, bez zveckanja ili lupanja bit nastavaka ili no eva. Dimenziju ure aja diktira 12V pogon, a u tom sluaju mora se koristiti
transformator. Savjetujemo MICROMOT transformatore sa barem 1.0A.

Glodalica/builica MICROMOT 50/E

Upute za kreativne modelare

Glodalica/builica MICROMOT 50/E. Visoka preciznost: vreteno sa


kuglinim leajevima. Builica je opremljena specijalnim, izbalansiranim, tihim istosmjernim i dugovjenim motorom. Potpuna elektronski kontrolirana brzina sa povratnim efektom (visoko snaan
motor u podruju niskog broja okretaja). Trajno kuite od POLIAMIDA ojaano sa staklenim vlaknima sa mekim komponentama na
podrujima zahvata prstima. 20- milimetarski rukavac za smjetaj
MICROMIT dodatne opreme. Dolazi sa MICROMOT setom od est
steznih ahura (1.0 - 1.5 - 2.0 2.4 3.0 i 3.2mm).
Tehniki podaci:
istosmjerni napon 12 18V. Snaga maksimalno 40W. Brzina rada
5.000 o/min do 20.000 o/min. Duljina 220mm. Teina 230g. Izolacija
u skladu sa zahtjevima klase 2.
NO 28 510

Vie od 280 stranica informacija i savjeta iz svih podruja modeliranja.


Sve ilustracije su u boji.
Atraktivno sloena, ova knjiga prua
dobar uvid u podruja materijala i
mogunosti njihove primjene. Ona
opisuje alate i ope tehnike rada
pruajui razumljive tehnike upute
vezane uz MICROMOT ureaje i
dostupnu dodatnu opremu.
Veliki dio knjige posveen je
praktinim savjetima i razumljive
tabele u dodatku kompletiraju
sadraj ovog korisnog prirunika.

Glodalica/builica MICROMOT 50
Kao kod 50/E osim to nema mogunosti elektronske kontrole
brzine. Radna brzina je 20.000o/min.
NO 28 500
12

NO 28 996

Nova builica 50/EF sa brzosteznom glavom.


Praktina za uporabu kod razliitih promjera osovine.

MICROMOT 50/EF
Napomena:
MICROMOT 50/EF se takoer moe koristiti u kombinaciji sa MICROMOT elinim steznim umecima. Ovo se savjetuje pri
neprekidnom glodanju sa jakim pritiskom s boka.
Time se onemoguuje labavljenja dranja osovine
kroz dulji rad. Uporabom ovih steznih umetaka
postie se bolji rad nego uporabom brzostezne glave.

12
VOLT

Brzostezna glava od 0.3 3.2mm. Osnovna


prednost pri radu sa HSS svrdlima razliite
snage, u skladu sa DIN 338.

20mm rukavac vretena - sustav


prilagoavanja, za nasadnu montau
MICROMOT dodatne opreme.
vrsto kuite od POLIAMIDA ojaanog
staklenim vlaknima. Ugodno meko baratanje.

Noni prekida FS
Za uredan rad bez uporabe ruku.
Za sve strojeve sa Euro utikaem (izolacija klase 2) i maksimalne snage 500W. Idealno i za prijenosne i za stacionarne strojeve. Kuite od NAJLONA
ojaanog staklenim vlaknima.
Ulazni naponski kabel (230V)
dug je 250cm, a izlazni kabel
50cm. Kod uporabe 12V strojeva transformator se spaja na
noni prekida FS.
NO 28 700

Vitak, lakog baratanja i lagan.


Brzostezna glava i elektronsko
podeavanje broja okretaja, sa povratnim efektom (snaan motor pri niskim
brojevima okretaja). Posebno balansiran, tihi istosmjerni motor dugog radnog vijeka. Za rad je potreban transformator.
Savjetujemo MICROMOT mrene
ureaje od 1.0A
Tehniki podaci:
istosmjerni napon 12 18V. Snaga maksimalno do 40W. Brzina rada 5.000 o/
min do 20.000 o/min. Duljina 220mm.
Teina 230g.
NO 28 512

Set za modeliranje i graviranje. Komplet sa MICROMOT builicom/brusilicom 50/E,


adapterom napajanja i kompletom od 34 zubarski kvalitetna bit-alata i noa.
MICROMOT builica/brusilica 50/E (opisana lijevo). Set ukljuuje 34 industrijski odnosno zubarski kvalitetna bit-alata i noa:
1 dijamantni brusni tapi, 1 tapi za fino glodanje, 0.5 i 1.0mm mikro-svrdlo, 1 mjedena etka, 4 visokokvalitetna brusna tapia od korunda (cilindrinog, kuglastog, konusnog i oblika diska), 1 list za rezanje, 4 brusne
ploe (2 od korunda, 2 od silikon karbida), 20 reznih ploa i 1 trn. Takoer je ukljueno i 6 MICROMOT steznih
ahura od 1.0 do 3.2mm (opisano na strani 4). Sa adapterom za rad 220 240V (12V, 1.0A).

12
VOLT

NO 28 515

Oba seta su smjetena u atraktivan plastini kofer sa 34 industrijski


odnosno zubarski kvalitetna bit-alata i noa.
13

Snaan i precizan i pri mokrom bruenju.


Ukljuuje brzosteznu glavu (promjera 0.3 3.2mm).

Modelarska builica/brusilica FBS 12/EF

Za precizno buenje, glodanje, fino bruenje, poliranje,


etkanje, uklanjanje hre, graviranje, urezivanje i rezanje.
Ukljuuje brzosteznu glavu za osovine 0.3 3.2mm. Precizni kuglini leaj za rotaciju vretena s minimalnim trzajem.
Gumb za izmjenu osovina uklanja potrebu za kljuem. Udubljena glava ureaja omoguava ugradnju MICROMOT elinih
steznih ahura (vidi stranu 4).
Specijalni, balansirani, tihi istosmjerni motor oekivanog
dugog radnog vijeka. Podeavanje promjene brzine sa
povratnim efektom (snaan motor pri manjem broju okretaja). Kuite je od POLIAMIDA ojaanog staklenim vlaknima.
Tehniki podaci:
istosmjerni napon 12 18V. Maksimalna snaga 100W. Brzina
3.000-15.000 okreta/minuti. Duljina 185mm. Teina 450g.
Savjetujemo uporabu MICROMOT strujnog adaptera od najmanje 2.0A (vidi stranu 17).
NO 28 462

Standardni 20mm MICROMOT rukavac ureaja.


Uinkovito prisilno hlaenje
ventilatorom za dulje periode
uporabe bez zaustavljanja.
Balansirani istosmjerni specijalni
motor. Snaan, sa oekivanim
dugim vijekom trajanja.

Podeavanje promjene
brzine sa povratnim efektom za brzine
3.000 15.000 okr/min.

12
VOLT

Uputa:
Regulacija broja okretaja naih 12 Voltnih ureaja mogua samo ukoliko
se koristi preko nestabilnih mrenih ureaja (npr. svi MICROMONT trafo
ureaji). Prikljuak na stabilne mrene ureaje mogu je, meutim u tom
sluaju ureaji rade s maksimalnim brojem okretaja (vrijedi i za baterijsko
napajanje).

Modelarska ubodna pila STS 12/E


Idealan za zakrivljeno rezanje drveta (do 10 mm), tiskanih ploica
(do 3 mm) i obojenih metala (do 2,5 mm).
Snaan i tih istosmjerni motor dugog radnog vijeka. Kontrola promjene brzine s povratnim efektom (snaan motor
uz manji broj okretaja). Kuite od POLIAMIDA ojaanog staklenim vlaknima. S dodatnim
kuglinim adapterom za obradu konveksnih i
konkavnih povrina, mijenja se vrlo jednostavno
pomou jednog vijka. Ukljuuje 2 lista ubodne
pilice (grubu i finu). Za napajanje preporuamo
MICROMONT mrene ureaje od 2,0 A.

12
VOLT

Tehniki podaci:
Istosmjerni napon 12 18 V. Maksimalna snaga
max. 100 W. Ubod 6 mm (podesiv od 2.000-5.000 uboda u minuti). Duina 18 mm. Teina 480g.
NO 28 534

Listovi za ubodne
pile nalaze se na
stranici 7.
14

Superfino bruenje linearnim (ne rotacionim) kretanjem.

Modelarska ravna brusilica PS 13

12
VOLT

Idealna za rad na povrinama u upljinama, utorima i malim


kutovima. Linearna (ne rotacijska) obrada.
Dugovjean specijalni istosmjerni motor. Kuite od POLIAMIDA
ojaano staklenim vlaknima. Ukljuena oprema od etiri brusilice
na trnu jake osovine, brusne podloge etverokutnih oblika (svaka
razliita) kao i 3 razliita
samoljepljiva brusna lista
predprofiliranih brusnih
papira. Granulacije brusnih
listova su 180, 240 i 400 sa
po 5 oblika brusnih papira
na svakom listu.

Tehniki podaci:
istosmjerni napon 12 18V.
Brzina rada 8.000 linearnih
titraja/min (duljina titraja
2.5mm). Duljina brusilice
160mm. Teina 130g.
NO 28 594

Dodatni brusni papir za PS 13

Napomena:
Potreban je strujni adapter najmanje 1.0A pri 12 18V istosmjerne
struje. Savjetujemo PROXXON napajanje NG 2(E) ili NG 5/E.

3 lista, svaki sa 20 brusnih papira u razliitim oblicima. Silikon karbidni, samoljepljivi.


NO 28 822
granulacije 180
NO 28 824
granulacije 240
NO 28 826
granulacije 400

MICRO odvija MIS 1


Predodabranog momenta od 0.35 2.0Nm.
Mali, lagan i jednostavan za rad. Izvrsni poloaj prekidaa uklj/isklj/
obrnuto. RHM stezna glava omoguava prihvat svih bit drki do
6.5mm (kao za standardne 1/4 bit nastavke). Kuite je od POLIAMIDA ojaanog staklenim vlaknima. Komplet od 16 komada od krommolibden elika.

Tehniki podaci:
istosmjerni napon 12 18V. Maksimalna snaga 50W. Moment 0.35
1.0Nm (esti stupanj eliminira gubitke spojke i tu je moment oko
2Nm). Duljina 200mm. Teina 415g.
Savjetujemo uporabu MICROMOT strujnog adaptera od najmanje
2.0A (vidi stranu 17).
NO 28 690
ravni: 0,3 x 1,5 / 0,35 x 2,0 / 0,4 x 2,5 mm
krini: veliine 0 i 1

12
VOLT

torx: T 6, T 8, T 10
inbus- unutarnji: 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 mm
inbus- vanjski: 1,5 - 2,0 i 2,5 mm

Napomena:
MICRO odvija MIS 1 je izuzetno
pogodan za narezivanje navoja.

Napomena:
dra bit alata prikazan ovdje
(50 x 76 x 15mm 2 komada,
bez bit alata) koristi za dranje rotacijskih bit drki
2.35 3.0 i 3.2mm dostupan je kao NO 28 539.
15

Izvrstan komplet za poetnike ukljuuje prokuan i testiran


alat za graviranje GG 12!

12
VOLT

Kompletan graverski komplet sa probnim


staklom
Graverski komplet GG 12 sa specijalnim balansiranim, snanim, tihim i
trajnim istosmjernim motorom.
Kuite od POLIAMIDA ojaanog staklenim vlaknima. Ukljuuje adapter
struje, probno staklo, knjiicu sa uputama za rad i idejama kao i sav neophodan bit pribor: 1.0 i 1.8mm bit dijamantni brusni alat sa kuglastim glavama
za graviranje i crtanje linija, silikon karbidni bit brusni alat sa oblika konusa
i kista za matiranje stakla, kao i korund bit brusni alat u obliku kugle i valjka
za bruenje i graviranje. Svaki komplet je sigurno zapakiran u atraktivnu
plastinu kutiju.
Tehniki podaci za GG 12:
istosmjerni napon 12 18V. Duljina 145mm. Teina 50g.
NO 28 635

Graverski alat GG 12, dostupan zasebno


Ukljuuje 1 dijamantni bit alat (kuglaste glave 1.8mm)
NO 28 592

Svaki pojedinani komad ima svoje mjesto


unutar atraktivne izuzetno vrste plastine
kutije za dranje alata.

MICROMOT savitljive osovine sa preciznim aluminijskim rukohvatom


Opcionalno dostupni sa elinim rukavcima ili brzosteznim glavama.

MICROMOT savitljiva osovina 110/P


Osovina od vuenog elika sa dvostrukim kuglinim
leajevima i draem prikljunog alata za MICROMOT stezne ahure. Kuglini leaj na kraju osovine. Izrazito savitljiva
jezgra (ne pregrijava se pri radu pod malim radijusima).
Duljina 100cm. Za maksimalno 25,000 okretaja. Ukljueno
6 steznih ahura (1.0 1.5 2.0 2.4 3.0 i 3.2mm).
NO 28 620

MICROMOT savitljiva osovina 110/BF

Iste osobine kao prethodno opisana osovina, ali sa brzosteznom glavom od 0.3 do 3.2mm. Praktina pri radu sa raznim
promjerima osovina prikljunog alata.
NO 28 622
16

MICROMOT adapteri napajanja: sigurni i uinkoviti izvori


napajanja za niskonaponske MICROMOT alate.

MICROMOT adapter napajanja NG 2/E

Napomena:
Snaga prijenosnih strojeva mjerena je u skladu sa
meunarodno prihvaenom ICE-745-1 specifikacijom. Mjeri se struja, a ne snaga kod toplog motora
neposredno prije neoekivanog zastoja. Rijetki
su takvi sluajevi u praksi. Svi PROXXON adapteri
odgovarajue su dimenzionirani za odreene svrhe.
Adapteri sa sobom ne ukljuuju builice/brusilice.

NORYL kuite (otporno na toplinu nuno za spremanje transformatora).


Utinica za prikljuenje MICROMOT utika. Crvena LED lampa indicira spremnost za rad. PTC element (pozitivni temperaturni koeficijent) sprjeava preoptereenje (a prikljueni alat se nee automatski ponovno pokrenuti). Nakon hlaenja prikljuak na struju se mora
nakratko iskopati kako bi se adapter resetirao. Sa rupama za spremanje bit nastavka. Sklopivo za dranje MICROMOT alata sigurnima.
Kontrola promjene brzine sa povratnom vezom za podeavanje
brzine rada bit nastavka poslu, kao i osiguranje visokog momenta
pri niskim brzinama rada.

Tehniki podaci:
napon 220-240V. Dostavlja 2.0A pri 16V otvorenog kruga i 12V pod
optereenjem. Teina 1.000g. Klasa 2 izolacije.
NO 28 707

MICROMOT adapter za napajanje NG 2/S


Bez elektronske kontrole brzine, ostalo kao kod adaptera NG 2/E.
NO 28 706

MICROMOT adapter napajanja NG 5/E


Superiornog kapaciteta od 5.0A. U kompaktnom NORYL
kuitu (otporno na toplinu preporueno za transformatore).
Kontrola promjene brzine sa povratnom vezom za podeavanje
optimalne brzine alata i visokog momenta pri niskim brzinama rada. 3 utinice za prikljuenje MICROMOT strojeva. Dvije
utinice za standardne banana prikljuke (promjer 4 mm).
Glavni prekida za iskljuenje transformatora bez potrebe za
izvlaenje utikaa. Crvena LED lampa indicira spremnost za
rad. PTC element (pozitivni temperaturni koeficijent) sprjeava
preoptereenje (a prikljueni alat se nee automatski ponovno
pokrenuti. Nakon hlaenja prikljuak na struju se mora nakratko
iskopati kako bi se adapter resetirao.) Sa rupama za smjetaj
alata promjera od 2.35mm i 3mm . Sklopivo za sigurno dranje
MICROMOT alata.
Tehniki podaci:
napon 220-240V. Dostavlja 5.0A pri 16V otvorenog kruga i 12V
pod optereenjem. Teina 2.000g. Klasa 2 izolacije.
NO 28 704
17

KT 70, mali i precizan.


Idealan za postolje builice MB 140/S i stolnu builicu TBM 220.

MICRO koordinatni stol KT 70

eline stege koje se pomiu u koracima

Nainjen od vrstog aluminija s obraenom povrinom i opremljen podesivim


vodilicama u obliku lastinog repa i tri T-utora MICROMOT standardnih dimenzija (12 x 6 x 5mm). Mjerna letva olakava pozicioniranje
obratka. Oba runa kola imaju mogunost postavke nulte pozicije
sa posmakom 1 okretaj=1.0mm i inkrementom 1 podiok=0.05mm.
Ukljuuje stege i sigurnosne osovine za MB 140/S i TBM 220.

Set linearno pominih stega dolazi sa


KT 70, ali se takoer moe i posebno
naruiti. Sastoji se od 2 bloka koja se
pomiu u koracima i stega. Navrtnji T
utora MICROMOT standarda (11.5 x 11
x 4mm), vijci. Ovaj set takoer odgovara
sustavima glodalice/tokarilice PD 230/E
i PD 400.
NO 24 256

Ostali tehniki podaci:


Dimenzije stola: 200 x 70mm. X uzduni hod 134mmi Y
popreni hod 46 mm, maksimalna visina 43mm.
NO 27 100

Ukljuene su dvije stege.

Mjerna letva olakava


pozicioniranje obratka.

Stol dimenzija
200 x 70 mm
sa 3 T-utora.

Runa kola sa podjelama


(1okret = 1.0mm
1 podiok = 0.05).

Precizni kripac FMZ sa integriranom


stegom za radni stol
Okretan u svim smjerovima. Nainjen od tlano lijevanog cinka.
Lako stezanje na radnu klupu i stol do 60mm. Alternativno, koristi 2
standardna vijana spoja kako bi se osigurala radna povrina. Kuglasti zglob okretan u svim smjerovima (ak i prema dolje). 75mm
eljusti za zatitnim pokrivaem (za osjetljive obratke). Maksimalna
irina stezanja 70mm i teina 1.6kg.
NO 28 608

Precizni kripac FMS 75


Podaci isto kao gore ali bez stege za radni stol. Jaka vakuum
kapa omoguava uvrenje dna kripca za bilo koju glatku i ravnu
povrinu.
NO 28 602
18
2

MS 140/S omoguava precizno namjetanje pomou pogonskog


diska i valjkastih leaja.

MICROMOT stalak za builice MB 140/S


Masivni elini stalak (280 x 20 mm). Stabilna podloga od aluminijskog tlanog ljeva.
Stol 120 x 220 mm (obraen glodalicom), opremljen graninikom
i skalom. Vreteno (unutarnje do sredine ureaja) 140 mm. Radni
hod 30 mm. Kromirana potisna poluga s povratnom oprugom,
diskom i valjkastim leajem koji
omoguuju precizan pomak alata.
Utorene vodilice i vijci za podeavanje
omoguuju jedostavno podeavanje i
fiksiranje builice (20 mm prilagodba
rukavcem vretena). Prihvat builice s
obostranim nagibom do 90 (sa skalom).
U kompletu dolazi graninik dubine
buenja kao i provrti za buenje kako bi
se osigurao MICRO koordinatni stol KT
70, te rupe za fiksiranje samog postolja.
NO 28 606
Napomena:
Nai tehniari vole raditi sa aluminijskim tlanim lijevom s obzirom da
je gladak i vrst. Svi spojevi i vodilice izrauju se na naim najsuvremenijim CNC strojevima, npr. glodanje, tokarenje itd.
ista preciznost!

kripac stroja MS 4
Od cinanog tlanog lijeva, sa 3 obraene strane. Za smjetaj na
postolje builice MB 140/S i radni stol TBM 220.
Horizontalni i vertikalni V-utori meu eljustima. irina eljusti
50mm i visina 10mm. Maksimalna irina stezanja 34mm.
NO 28 132

Univerzalni dra UHZ


S kuglinim zglobom. Mogue zakretanje u svim smjerovima.
20 mm prilagodba za MICROMONT builice i glodalice kao to
su FBS 240/E, FBS 12/E, IB/E, LB/E, MICROMONT 50, 50/E i 50/EF.
Nainjen od cinanog tlanog ljeva. Sa stegom za brzo i sigurno
privrivanje na radne stolove debljine ploe do 60 mm. Alternativno mogue jefiksiranje na radnu povrinu pomou dva vijka.
NO 28 610

19
2

Precizan ureaj za buenje, narezivanje navoja i glodanje.


Izrazito precizan aluminijski lijev.

BV 2000 mehanizam za buenje


00

Sa dvostrukom pominom zglobnom rukom i 20 mm za prilagodbu ureaju.


S privrenim ureajem moe se upravljati bono i okomito u
cijelom radnom podruju. Ureaj pri tom uvijek ostaje vertikalan
to omoguuje precizno okomito buenje! Jasno vidljiva skala
za podeavanje dubine buenja. Podesiva opruga povlai ureaj
automatski nakon upotrebe prema gore u poloaj mirovanja.
Masivna podloga obraena glodalicom korisne povrine 200 x
200 mm s dva T-utora. Stabilno vreteno ( 45 mm, duine 500
mm).
20 mm za prilagoavanje ureaju omoguuje precizno uvrenje
builica kao npr. precizne builice/ brusilice FBS 240/E i IB/E, ravna
builica/brusilica LB/E, MICROMONT 50, 50/E i 50/EF.

0 8 8 3806

Al l

XO
N

Design Patent
r

igh
ts by PROX

NO 20 002

Napomena:
Profesionalna builica/brusilica IB/E i stege
na osnovnoj ploi nisu ukljuene u isporuku.

Ugraena zatitna naprava za rune


MICROMONT ureaje s rasponom
prilagoavanja ureaju od 20 mm.
Za rad s pilicama,
reznim ploama, glodalima, brusilima,
elinim etkama i
alatima za poliranje.
Promjer ureaja maksimalno 22 mm. Jednostavno postavljanje.
NO 28 944

Nastavak za glodanje rubova KAVO


Za sve MICROMONT ureaje s mogunou prilagodbe 20 mm.
Za ukoavanje i koso zasijecanje unutarnjih i vanjskih rubova predmeta obrade od drva, plastike o
metala. Upotrebom odgovarajueg alata pogodno i za staklo i keramiku.
Izboina od 20 mm na KAVO-u omoguuje stacionarni rad s univerzalnim draem UHZ.
U srednjem poloaju (45) mogu se koristiti
cilindrina glodala do maksimalnog promjera 10
mm.
Kut je podesiva na obje strane do 15: za rubove
od 30 bis 60.
Ovisno o obliku glodala mogua je obrada zaobljenih, udubljenih, izboenih rubova (npr. kuglasta
glodala za okrugle brtve).

!
Novo
Za rune MICROMONT ureaje sa standardnim obodom od 20 mm kao to su precizna builica/brusilica FBS 240/E i IB/E, ravna
builica/brusilica s dugim vratom LB/E,
MICROMONT 50, 50/E i 50/EF.
NO 28 612
Precizan paralelan rad. Podesivo za razne
irine i dubine ukoenja.

Za obradu zaobljenih ili savinutih


predmeta obrade koristi se cilindar
bez nastavka za paralelni rad.
20

Odabrani setovi za razne primjene u industrijskoj i zubarskoj kvaliteti.


Obrada stakla

Kompletan set za poliranje

Drai za bitove i glodala

4 dijelni set za obradu stakla


2 dijamantna i 2 silikon-karbidna alata za bruenje. Za
graviranje, bruenje ili matiranje stakla. Dijamantni alat 1:
kugla 1.0mm; Dijamantni alat 2: kugla 1.8mm. Silikon
karbidni konusni alat 3/25mm i valjak 2/2.57mm.
Sve osovine 2.35mm
NO 28 920

Set za modelare

13 dijelni set za modelare


Za rezanje, gradiranje, bruenje, poliranje i buenje. Sadraj: Po
1 fino kuglasto i valjkasto glodalo 2.3mm; Po 1 valjkasti i kuglasti
brus od korunda 5.0mm; Po 1 mikro svrdlo 1.0 i 2.3mm; 5 reznih ploa 22mm; 1 rezni list 22mm; 1 trn 2.35mm.
NO 28 910

10 dijelni komplet seta za poliranje


Za poliranje metala, stakla, plemenitih metala, porculana i plastike. Sadraj: 3 alata za poliranje od filca (valjak, konus, prsten);
3 nastavka za poliranje od silikona (kist, valjak i prsten); Valjak za
poliranje od pamune vune; Polir koa; Polir pasta. (ukljuen trn
2.35mm).
NO 28 285

Mali drai.

Za isto spremanje mikro svrdala, brusova, etkica


i ostalog rotirajueg prikljunog alata sa osovinicom promjera od 2.35 3.2mm. Isporuuje se bez
prikljunog alata.
NO 28 359

va
Brzostezna gla
?
ra
ili stezna ahu
oba nudi veu ud
Brzostezna glav
a
at
al
nu
je
m
iz
nost rada, brzu
iitih promjera
s drkama razl
.
prema DIN 338)
(npr. HSS-svrdlo
ke
i
hn
te
u
tanj
Meutim, po pi
dostatke u
ne
u
aj
im
e
db
ve
iz
ahure: manja
ne
ez
st
odnosu na
no
vee koncentri
stezna snaga i
je
oliko se zaht va
odstupanje. Uk
ast, trebalo bi ob
visoka precizno
ne
ez
st
NT
O
M
ICRO
vezno koristiti M
jte i upute na
ahure (pogleda
strani 4).

MICROMOT set elinih steznih


ahura

Sa tri lamele i prekaljeni. Po 1 od 1.0 1.5 2.0


2.4 3.0 i 3.2mm. Sa steznom maticom i nosaem
za uvanje (pogledajte lijevu napomenu).
NO 28 940

2 komada

elina stezna glava sa tri


eljusti

Za sve pripremljene MICROMOT strojeve. Prednost pri


radu sa alatima koji imaju razliite promjere osovina.
Prihvat od 0.3 3.2mm.
NO 28 941

Brusne turpije sa volfram karbidnim brusom


Za izradu skulptura, ienje i zaglaivanje drveta i staklenog tkanja.
Izrazito otre i jednostavne za rukovanje. Materijal se moe obraivati vrlo
kontrolirano bez fizikog napora. Velika stabilnost i jednostavno za ienje
sa BUNSEN plamenikom. Takoer ih je mogue koristiti za obradu gume,
plastinih pjena ili silikona. Opseg broja okretaja: 5.000 20.000. Osovine
3.2mm. Ne koristiti za obradu metala!
Valjak sa kuglastim vrhom 7,5 x 12mm
Konus 8 x 12mm
iljasti oblik 4 x 19mm

NO 29 060
NO 29 062
NO 29 064

Napomena:
Idealno za obradu drveta:
Ploa od brusne turpije
napravljena od istog materijala u kombinaciji sa MICROMOT kutnom brusilicom dugakog vrata LWS. Pogledajte
stranicu 6.

21

Pribor za MICROMONT builice i glodalice industrijske i zubarske kvalitete.


HSS-svrdla

Broj okretaja za spiralna HSS i tvrdometalna svrdla u o/min


Svrdlo

Drvo

HSS

Aluminij

HM

HSS

Mesing

HM

HSS

elik

HM

HSS

HM

Inox
HSS

Plastika

HM

HSS

0,5

20000 23000 35000 60000 25000 40000 15000 30000

9000 22000 19000 33000

1,0

12000 17000 22000 45000 15000 25000

5000 10000 11000 20000

1,5

9000

2,0

7000

8000 18000

12000 14000 30000 10000 15000


9000 11000 23000

8000 12000

5500 13000

3500

9000

8000 15000

4000

3000

8000

6000 10000

9000

2,5

6000

7000

9000 19000

6000 10000

3500

7500

2500

7000

5000

8000

3,0

5000

6000

7500 15000

5000

3000

6500

2000

6000

4000

7000

8000

0,5

HM

3,5

4000

5000

6000

13000

4500

7000

2500

5500

1500

4500

3500

6000

4,0

3000

4500

5500

10000

4000

6000

2000

4500

1000

3000

3000

5000

0,8
44

1,
44

NO 28 864
NO 28 852
NO
HSS svrdla od elika birane kvalitete. Za posebnu
izraeni od jednog komada. Visoke tvrdoe za opti
jenih metala, plastike, PC kartica i drveta. Brzine rada
min. Prihvatne osovine 2.35mm

Navedeni brojevi okretaja vrijede kao smjernice za spiralna HSS i tvrdometalna svrdla. Oni se mogu prilagoavati
ovisno o svojstvima materijala obrade. Za aluminij. Mesing, elik i inox preporua se upotreba emulzije za hlaenje.
Plastika se moe hladiti s komprimiranim zrakom kako bi se izbjeglo zavarivanje pena. Ponuda materijala od
drveta vrlo je raznolika, stoga moe biti navedena samo orijentaciona vrijednost. to je drvo tvre tim je broj okretaja manji !

Glodala sa bit drkom


5,0

3,0

6,0

6,0

10,0

4,0

6,0
3,0

3,0

2,35

2,35

5,0

5,0

8,0

2,35

2,35

2,35

NO 28 722
NO 28 727
NO 28 725
NO 28 724
NO 28 723
NO 28 726
NO 28 720
Glodala sa bit drkom od kvalitetnog volfram-vanadij elika. Za posebnu namjenu, vrste izvedbe, drke i glodala su izraeni od jednog komada. Optimalna koncen
Idealni za precizne poslove. Za uporabu kod tvrdog i mekog drveta, obojenih i plemenitih metala, te kod plastike i gipsa. Sve drke od 2.35 do 3.0mm. Izvrsno za gloda
vrst i siguran smjetaj bit glodala savjetujemo uporabu MICROMOT elinih steznih ahura prethodno opisanih.

Bit nastavci za buenje i glodanje od volfram-karbida


1,0

1,5

2,0
0,6 u. 0,8

1,0 u. 1,2
8

38

38

2,3
2,3

38
30

30

2,3
2,3

3
5,0
5,0

2,35

NO 28 324
NO 28 326
NO 28 328
Volfram-karbid svrdla. Napravljena od volfram-karbid legure otporne na troenje. Za
buenje stakla, poludragog kamenja, porculana, keramike, mramora i ostalog tvrdog
kamenja. Tvrdo kamenje je prema tvrdoi podijeljeno u kategorije 1 - 10. Volframkarbid svrdla mogu se upotrebljavati do 6. kategorije tvrdoe. Za buenje kamenja
tvrdoe iznad 6. kategorije, koristite svrdla presvuena dijamantnim prahom. Drka
3.0mm. Sa idealnim kutom rezanja od 6.

NO 28 320
NO 28 321
Volfram-karbid svrdla za glodanje
(iljasto svrdlo)
Za buenje, glodanje i rezanje tiskanih ploica
od fiberglasa ili PERTINAXA. Takoer i za
buenje bisera i slinog materijala. Drka
2.35mm

NO 28 750
Volfram-karbid glodala
Nainjeni od fino- granuliran
privrstiti kako bi se izbjegle
radove, graviranje i glodanje

Bit nastavci za bruenje


2,5
2,5

2,0

5,0
5,0

6,0
6,0

7,0
7,0

8,0

13

9,0

13

7
2,5

2,35
5x

5x

5x

5x

3x

3,0

3x

3x

NO 28 774
NO 28 778
NO 28 776
NO 28 772
NO 28 781
NO 28 782
NO 28 783
Visokokvalitetni bit alat za bruenje od korunda Brusilice i setovi od visokokvalitetnog materijala konzistentne tvrdoe. Razliiti oblici za najiru
moguu uporabu. Za bruenje i udubljivanje tvrdih materijala kao to su lijevano eljezo, elini lijev, temperirani lijev, kao i tvrdih legura metala i
poboljanog elika. Tone drke 3.0 ili 2.35mm osiguravaju maksimalnu koncentrinost. Pravilo bruenja: meki materijali = tvrdi bit nastavak za
bruenje; tvrdi materijali = meki bit nastavak za bruenje!
22

NO 28 270
Bit nastavci za
ranje i matiranje
volfram-karbida

Napomena:
sve mjere su u mm.
d1
0

1,6

1,2
44

10

44

d1

44

50
l1

28
l2

3,0

28 854
NO 28 856
NO 28 858
namjenu vrste izvedbe vrhunske koncentrinosti. Osovine i svrdla su
malan radni vijek i nepromjenjivu elastinost. Za buenje metala, oboa: kod mekih materijala oko 8.000 o/min, tvrdih materijala oko 3.000 o/

NO 28 874
Set HSS svrdala prema DIN 338
Promjera 0.3 0.5 0.8 1.0 1.2
1.5 2.0 2.5 3.0 3.2mm. Za
buenje obojenih metala, elika, visokokvalitetnog elika. 10 komada.

Dijamantni alati

NO 28 876
Set HSS uvinutih svrdala sa centrirajuim vrhom
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0mm. Za precizno buenje u
drvu i plastici; takoer i u obojenim metalima, elinim
limovima i limovima od nehrajueg elika. Zavrni sloj
od titana smanjuje trenje i produljuje radni vijek. Osovina
3.0mm, set od 6 komada.

0,8 u. 1,2
2,3

5
2,3

3,1

2,3

1,8
1,8

5,0

1,8
d
1

d1,0
1

5,0

44

2,3

5,0
5,0

2,35

NO 28 710
trinost i precizna izrada utora osiguravaju dug radni vijek.
anje, obrade utora, oblikovanje, profiliranje i urezivanje. Za

NO 28 240
NO 28 250
NO 28 212
NO 28 222
Dijamantni bit nastavci za bruenje. Sa konzistentnim zavrnim slojem
od dijamantne praine. Tijela svrdla i osovine su od nehrajueg elika.
Za bruenje, graviranje i urezivanje elika (ak i legure krom-kobalta),
stakla, keramike, porculana i plastike. Sve drke 2.35mm

NO 28 255
Dijamantna svrdla
Dijamantna svrdla za
buenje rupa u (polu) dragom kamenju, itd. Drke
alata 2.35mm.

3,2
1,0
1,2
1,2

2,0

d1

3,0

d1

d1

2,3
2,3

5,0
5,0
l 26

12
l2

4,0
4,0

22

l2
12

50

2,1
2,1
44l 1

44l 1
2,35

3,0

3,0

3,0

1x

NO 28 752

NO 28 758

44l 1

1x

1x

NO 28 759

3,2

2,35

1x

NO 28 761

NO 28 760

nog visokotlanog volfram-karbida otpornog na habanje. Koristi se za najpreciznija glodanja bez vibracija. Obratci se moraju sigurno
e nezgode. Za glodanje elika, elinog lijeva, obojenih metala, plastike i ekstremno tvrdih materijala. Moe se koristiti za tehnike
e PC kartica. Drke 3.0 ili 2.35mm. Savjetujemo uporabu MICROMOT elinih steznih ahura.

1x

NO 28 757
Rapa
Za rezanje i glodanje ploica,
kamenih obradaka, drva i plastike. Rezervni rezni alat za
FEX.

22

22

8,0
5

44

2,5

NO 28 272
bruenje od silikon-karbida Fine estice konsistentne tvrdoe za gravie stakla, keramike i stellite legure (kobalta i kroma). Takoer za bruenje
, lijevanog eljeza i drugih tvrdih elinih legura. Drke 2.35mm.

10 x

10 x

NO 28 302
NO 28 304
Visokokvalitetni brusni diskovi/lonci od korunda i silikonkarbida.
Diskovi/lonci za bruenje, otrenje i izglaivanje povrina
razliitih metala i materijala.

5x

NO 28 815
Rezervni trnovi
Dimenzije 2.35 x 44mm

23

Odabrani alati sa drkom za rezanje, fino bruenje i poliranje materijala za profesio


Bruenje

10 x K 120
10 x K 150

10

13

13

5 x K 120
5 x K 150

10

18

18

5 x K 80
5 x K 150

5 x K 80
5 x K 150

10 x
K 150

NO 28 982
NO 28 983
NO 28 987
NO 28 989
NO 28 980
Brusne ploe, kapice trake su napravljene od standardnog korunda. Brusni materijal velike postojanosti i razliite granulacije za grube i zavrne obrade materijala. Izra
kovanog lijevanog eljeza, sivog lijevanog eljeza, nehrajueg elika, elika, obojenih metala, drva i plastike. Moe ih se takoer koristiti i za zaobljenje rubova i obradu uto
Mala brzina vrtnje. Brusne trake i kapice se mogu koristiti i za zavrnu obradu provrta i utora. Osovinica 3.0mm.

Fino poliranje

22

14

22

22

15
3

12

6
10 x

10 x

5x

4 St.

NO 28 293
NO 28 294
NO 28 288
Fleksibilni silikonski diskovi, lonci i kistovi
Za izglaivanje povrine i poliranje plemenitih metala, obojenih metala, plemenitog elika, stakla, porculana,
drveta, gume i plastike. Kistovi su pogodni za obradu udubljenih povrina. Drka 2.35mm.

NO 28 295
NO 28 296
Set fleksibilnih jastuia za poliranje
Posebno namijenjeno za obradu zlata, platine,
srebra kao i pri izradi alata i kalupa. Drka
2.35mm.

i enje, poliranje
8

2x

22

13

5x

2x

2x

NO 28 951
NO 28 953
NO 28 952
elini kistovi, etkice i diskovi/lonci
Visokokvalitetne komponente za najkvalitetnije poslove. Za ienje, uklanjanje
hre, fino bruenje, matiranje, hrapavljenje, zaokruivanje, itd. metala, lijevanog
elika, plastike, kamenja i drveta. Drka 2.35mm.

22

13

2x

5x

NO 28 961
NO 28 963
NO 28 962
Mjedeni kistovi, etkice i diskovi/lonci
Za obradu mjeda i mjedenih legura, bakra, plemenitih metala, poludragog
kamenja, plastike i drveta.
Za ienje elektronskih komponenti i tiskanih ploica. Drka 2.35mm.

Rezne ploe
38
38

22
22

22
22

38

1,8
1,8
1,8

1,8
1,8

10 x

50 x

1,8
1,8

5x

NO 28 810
NO 28 812
NO 28 820
Rezne ploe od korunda
Ploe napravljene od specijalnih spojeva promjera 22 ili 38 x 0.7mm. Koriste se za rezanje legura i metala,
nehrajueg elika i obojenih metala. Takoer se mogu upotrebljavati za rezanje drveta i plastike. Drka
2.35mm.
24

10 x

50 x

NO 28 808
NO 28 809
Ojaane rezne ploe od aluminijskog oksida
Rezne ploe su dostupne u dimenzijama 22 x 0.8mm i
za uklanjanje vika materijala. Ree legirani, obini i nehr
2.35mm.

onalnu uporabu i najdue oekivani radni vijek !


14

Napomena:
sve mjere su u mm.

14

10
13

20

13

20

30

20

10
10

10 x
K 150

10 x
K 120

10 x
K 120

10

Korn 120

NO 28 981
NO 28 978
NO 28 979
azita izdrljivost. Razne verzije za razliita podruja primjene. Za bruenje, izglaivanje i poliranje
ora. Prilagoditi brzinu vrtnje materijalu koji se obrauje. elik Visoka; Drvo Srednja i Plastika

NO 28 282
etkice od najlonske vune
za ienje, matiranje i fino
bruenje elika, nehrajueg
elika, obojenih metala, itd.
Osovinica 2.35mm.

Korn 120

NO 28 984
NO 28 985
etkice sa lamelama od standardnog
korunda su elastine i prilagoavaju se
oblicima materijala koji se obrauje. Za
obradu nedostupnih mjesta. Osovinica
3.0mm.

Visoko poliranje
8

16

22

22

22

22

3
15

15

2x

2x

2x

2x

10 x

NO 28 801
NO 28 802
NO 28 803
NO 28 798
Polirke i diskovi od filca. Za pretpolitanje i poliranje do visokog sjaja metala, zlata,
srebra, mesinga i aluminija uz upotrebu paste za poliranje. Pogodno i za zavrno
poliranje pri izradi kalupa i alata. Promjer drke 2,35. Pri poliranju potrebno je raditi s
manjim brojem okretaja. Tvrde paste omekati s uljem ili lagano zagrijati.

2x

2x

NO 28 297
NO 28 298
NO 28 299
Pamune, kone i filc polirke.
Za poliranje do visokog sjaja metala, zlata, srebra,
obojenih metala, mesinga, aluminija, keramike i
porculana uz upotrebu paste za poliranje. Pogodno i za lakirano drvo i plastiku. Promjer drke 2,35.

NO 28 292
Pasta za poliranje
Apsolutno neophodna za
poliranje plastike i metala.

Rezanje drva
8

22

13

2 St.

2 St.

NO 28 955

NO 28 957

1,8

Napomena:
S kistovima i etkama raditi samo s
blagim pritiskom i s preporuenim
brojem okretaja! Kod pre velikog
pritiska pojedine ice previe se
savijaju, a potom se ispravljaju
uslijed centrifugalne sile. Pri takvom nejednolikom savijanju ica
dolazi na predmetu obrade do
efekta izgrebene povrine. Podlo ni
su lomljenju !

5 St.

NO 28 956

1,8

1,8

16

19

22

NO 28 830
Rezni listovi od oprunog elika.
Debljina 0,1 mm. Za plastiku, drvo i
obojene metale. Promjer drke 2,35. Pri
runom radu preporuamo koritenje
zatitene naprave 28 944 na strani 20.

elini kistovi, etkice i diskovi Za ienje i etkanje elika. Za odstranjivanje


taloga i garei na elinim varovima i lemljenim spojevima. Pogodni za upotrebu za
aluminij i obojene metale. Promjer drke 2,35.

Namijenjeno za keramiku
38
38
1,8
1,8
1,8

20

38

20

38

5 St.

NO 28 818

38 x 1.0mm. Gotovo neslomljive, to ih ini pogodnim


ajui elik, obojene metale, pa ak drvo i plastiku. Drka

NO 28 840
NO 28 842
Dijamantna rezna ploa
Debljina samo 0.6mm. Za rezanje i fino bruenje porculana, keramike, fiberglas ploa, plastike i obojenih
metala. Drka 2.35mm.

NO 28 844
NO 28 846
Rezne ploe sa dijamant zavrnim slojem i rupicama za hlaenje Za rezanje, bruenje i obradu rubova
materijala. Ista primjena kako je opisano u tekstu desno.
Manje zagrijavanje zbog rupica za hlaenje. Nema tragova paljenja materijala! Osovinica 2.35mm.
25

Za preoblikovanje cijevi (ure aji na tritu za to su ve ih dimenzija)


i 1.000 drugih primjena.

MICRO-pitolj za vru i zrak MH 550

!
Novo
Mali, robustan i uinkovit. U kompletu sa 3 nastavka.
Za stezanje cijevi, preoblikovanje i lemljenje plastike, lemljenje i odlemljivanje elektronskih komponenti. Za odstranjivanje slojeva boje i lakova bez upotrebe agresivnih kemikalija (otapala). Za suenje i ubrzavanje procesa stvrdnjavanja
(ljepila, boje). Za postavljanje i uklanjanje folija (lijepljenje).
Za tamnjenje drveta.
Kuite izraeno od POLIAMIDA ojaanog staklenim vlaknima s mekanim komponentama na rukohvatu i u dijelu prihvata za stacionarni rad. Snaan i uinkovit grija osigurava
konstantnu temperaturu u 2 stupnja pri protoku zraka od
cca. 180 l/min. Ugraen je termostat radi zatite od pregrijavanja. Mlaznica ureaja i nastavci izraeni su od nehrajueg
elika.

073123
DM

Al l

XO
N

Design Patent
r

igh
ts by PROX

Tehniki podaci:
220 240 V. 500 W. Temperatura zraka u 1. stupnju: 350 C.
2. stupanj: 550 C. Koliina zraka cca. 180 l/min. Teina cca.
500 g.
NO 27 130

MICROFLAME plamenik MFB/E

Lemilica LG 12

Koristi se za lemljenje, odlemljivanje, tvrdo lemljenje, zagrijavanje obratka, kositrenje.


Neovisno kontrolirani plin i dovod zraka. Fini oblik plamena sa
postignutom temperaturom 1.200 C. Idealan za precizan rad.
Opremljen sa elektronskim piezo-kristalnim upaljaem.

S termostatom za tono 250 C to ju ini idealnom za lemljenje


elektronskih komponenti.
Lagana i jednostavna za rukovanje. Kratko vrijeme zagrijavanja. Prekida s konicom. S osvjetljenjem mjesta lemljenja to
omoguuje dovoljnu vidljivost i unutar kuita i teko dostupnih mjesta. Izmjenjiv vrh lemilice (nastavci su dostupni u trgovini). Sa spiralnim kablom i specijalnim MICROMONT utikaem za
prikljuenje na sve MICROMONT mrene ureaje (od 1,0 A).
Tehniki podaci:
12 18 V. 1,0 A. Konstantna temperatura
vrha lemilice 250 C.

00

1 0 7 6285

XO
N

Design Patent
igh
ts by PROX

NO 28 146

NO 28 140

Al l

Sadraj spremnika od 50ml dovoljan je


za priblino 60 minuta rada s normalnim plamenom. Punjenje sa obinim
patronama s butanom koje se koriste
za upaljae.

12
VOLT

Zamjenski vrh lemilice


Za LG 12. Jednostavna zamjena otputanjem vijka.
NO 28 141
26

Precizni odvijai za elektroniare, proizvo ae kamera, urare,


zlatare, precizne mehaniare i modelare.

MICRO odvijai
Osovina od visokolegiranog nikl-krom-molibden elika (SAE 8660) za maksimalnu tvrdou i
vrstou. Kromirani sa bruniranim vrhom. Plastina ruka ergonomskog oblika je otporna na
ulje i udarce. Okretni vrh i prilagoenost prstima olakava uporabu.
ravni: 1,0 x 40, 2,0 x 40, 3,0 x 40
krini: PH 0-3 x 40, PH 0 x 40, PH 1-2 x 40
torx: T 5 x 40, T 6 x 40, T 8 x 40, T 10 x 40, T 15 x 40
inbus: 1,5 x 40, 2,0 x 40, 2,5 x 40, 3,0 x 40
NO 28 148

15 komada u kompletu

Svaki komad ima svoje fiksno


mjesto u praktinom nosau.
Mogue ga je drati na radnom
stolu ili ga montirati na zid.

Napomena:
Vano je odvijae koristiti paljivo i s osjeajem. Uporabu sile
koju koristite kod velikih odvijaa ostavite za druge alate.
Okretni vrh i prilagoenost prstima olakava uporabu.

MICROMOT pitolj za toplo lijepljenje HKP 220


Brzo i pouzdano lijepi metal, drvo,
plastiku (ukljuujui pleksiglas),
staklo, keramiku, kamen, karton,
kou, polistirensku pjenu i tekstil.
Ljepilo djeluje nakon oko 2 minute,
omoguavajui popravak spoja (to
je nemogue kod ljepila trenutnog
djelovanja).
tapi za lijepljenje promjera 7mm
je savren za precizno lijepljenje kod modeliranja, izrade igraaka i
nakita, izrade osuenih cvjetnih aranmana, itd. Osjeaj za potrebnu
koliinu ljepila. Kada je van uporabe u uspravnom poloaju na radnom stolu. Kratko vrijeme zagrijavanja.
Tehniki podaci:
220-240V. PTC kontrolni element za tonost temperature 200C. Set
ukljuuje etiri tapia za lijepljenje dimenzije 7 x 100mm i 3 izmjenjive metalne mlaznice.
NO 28 192

Rezervni tapi i za lijepljenje za HKP 220

Ukljuuje 3 izmjenjive
metalne mlaznice.

Za metal, drvo, plastiku, keramiku, karton, kou, polistirensku pjenu i


tekstil. 7mm. Duljina 100mm. Bezbojni.
NO 28 194
12 komada

27

Za slobodno modeliranje u stiroporu.


Nema mrvljenja kao pri radu sa noem i brusnim papirom.

Reza sa vru om icom


THERMOCUT 12/E

12
VOLT
ica za rezanje (2900.85mm) se moe
oblikovati rukom ili klijetima u bilo
koji profil.
Okretni gornji nosa ice.

Napomena::
Stiropor je jeftin materijal u usporedbi s
drugim materijalima nije tetan za okoli i
lako ga je rezati ugrijanom icom. Dostupan je u gotovo svim specijaliziranim
trgovinama graevinskog materijala i
opreme u ploevini dimenzija 50x100 cm
debljine od 2 do 16 cm.

Produljivi nosai ice za


maksimalno produljenje
od 200mm.
Prikljuak napajanja sa zatitom od
zamjene polariteta za MICROMOT
mrene adaptere.

Temperatura rezanja
kontinuirano promjenjiva.

Tako er i za slobodno rezanje u debelim ploama stiropora za Diorama modele eljeznica.


Za izradu bilo kojeg oblika profila.
Druga podruja primjene:
Arhitektonsko modeliranje, konstruiranje prototipova, za dizajnere, dekoratere, ili za fine poslove na izradi izolacija. I naravno, za klasinu izradu modela.
Stabilni okvir sa okretnim gornjim i produljivim donjim nosaem ice. Maksimalna ukupna duljina 200mm. Maksimalna visina materijala 150mm.
Temperatura rezanja kontinuirano promjenjiva. Sa malo prakse, moete
postii optimalne rezove u ovisnosti o gustoi i debljini materijala. Najee
na srednjim temperaturama i bez previe pritiska. Vrijeme zagrijavanja ice 1
sekunda. U kompletu sa pet deformirajuih ica za rezanje 2900.85mm.
Tehniki podaci:
12V.60W.50/60Hz. Temperatura ice za rezanje podesiva od oko 150 350C.
Preporuamo MICROMOT mreni adapter sa maksimalnom strujom na izlazu
2.0A.
NO 27 082

Napomena:
Sa malo prakse, izrada krajolika
ak i za zavrene modele eljeznica i
cesta je jednostavno. Nije takoer
problem napraviti ispravke
na modelima krajolika.

28

Zamjenska ica za rezanje


Za THERMOCUT 12/E. Jednostavna za savijanje, stoga idealna za modeliranje.
NO 28 082
10 komada

Za rezanje stiropora i termoplastinih materijala, bez pomoi ruku i


pomou ablone.

Reza sa vru om icom THERMOCUT 230/E

Radna povrina od spoja aluminija i


cobond materijala (dvostruka veza
ugljik-kisik) olakava klizanje obratka.
Na podlozi se nalazi iscrtan koordinatni
sustav i kutomjer.

Napomena:
Pravu temperaturu ete pronai
(ovisno o materijalu i debljini), sa malo
instinkta i prakse. Optimalni rez se
najee postie na srednjim
temperaturama i bez previe pritiska.

Idealan za arhitektonske modelare, dizajnere, dekoratere, umjetnike (kod obuke), izrade prototipske kao i kod
klasine eljeznice, izrade maketa aviona i brodova.
Napomena:
Potpunu sigurnost ureaja osigurava razdvojivi transformator i izolacija klase 2. Osigurai rade
na 10V, 1A.
Velika radna povrina 390 x 280mm sa aluminij-cobond povrinom osigurava glatko i lako
upravljanje obratkom. Iscrtane koordinate i kutomjer olakavaju podjelu i rezanje. vrsta
aluminijska nad-ruka ini otvor 350 mm i visine 140mm. Dra i namotaj niti (ukljueno
30m, 0.2mm promjera) mogu se pomicati da bi se omoguilo kutno rezanje. LED indicira rad
i sprjeava pregaranje (zagrijavanje rezne niti na maksimum u manje od 1 sekunde).
Napomena:
Ispravna temperatura ovisna je o vrsti materijala i njegovoj debljini, a odreuje se na osnovu
iskustva. Optimalni profili se reu na niim temperaturama i guranjem.

Dvofunkcionalni utori za voenje sa


privrenom letvom za namjetanje
obratka (njemaki patent 100 00 102.5)

Ostali tehniki podaci:


220-240V, 50/60Hz. Sekundar transformatora maks. 10V, 1A. Temperatura rezne niti promjera 0.2mm je promjenjiva i kree se od 100 do 200C. Priblina teina 3kg. Izolacija u skladu sa
klasom 2.
NO 27 080

Rezervna rezna nit


Upotrebljava se kod THERMOCUT-a i drugih slinih ureaja. Napravljena je od NiCr 8020.
Namotaj 30m x 0.2mm.
NO 28 080

Kruno rezanje postie se na jednostavan nain:


privrstiti trakom pribadau na radnu tablu,
i koristiti kao fiksni centar.
29

Razmaka iljaka 250mm i visine iljaka 40mm.


Podeavanje broja okretaja od 1.000 5.000 okr/min.

MICRO tokarilica za drvo DB 250


Minijaturno tokarenje je ugodan hobi. Mogue je izraditi stakla, ae, vaze i stupove za kuu za lutke. Kod modeliranja
eljeznice mogue je izraditi rasvjetne stupove, prozore, cisterne.

Bez potekoa mogue je izraditi udove marioneta i lutaka te


stotine klasinih minijaturnih komada.

Elektronsko podeavanje brzine pomae u niem podruju poluautomatskom procesu bojanja.

Tehniki podaci:
Razmak iljaka 250mm, visina 40 mm, visina 25mm iznad suporta.
Motor 220 240V. 150W. 50/60Hz. Podeavanje brzine pokriva
podruje 1.000 i 5.000okr/min. Provrt draa vretena 10mm. Duljina
hoda konjia 20mm.
Ukljuuje 6 steznih ahura (2 3 4 6 8 -10mm), pogonski centar, pokretni centar i okruglu radnu plou.
NO 27 020

Obratci se osiguravaju steznim ahurama


(ukljuuje po jedan komad
od 2 3 4 6 8 - 10mm).
Vreteno sa kuglinim leajem
provrta 10 mm. Za serijsku
proizvodnju malih dijelova.

etvrtasti nosa sa stranjim


centrom i 10mm osovina.
Konji sa
pominim iljkom.
vrsti podupira
alata podesan u svim
smjerovima.

Snaan pogonski motor


s podeavanjem rotacije
od 1.000 5.000 o/min.

Krevet tokarskog stroja je


nainjen od vrstog aluminijskog profila debele stjenke.

Set HSS dlijeta - 5 komada


Visokokvalitetni set sa najee upotrebljavanim
dlijetima: okruglo, ravno, tokasto, nakovanj i fino.
U lijepoj drvenoj kutiji.
NO 27 023

Ukljuena je okrugla radna


ploa za tokarenje veih komada.

Stezna glava sa kliznom spojnicom za


konji kod DB 250
Spajanje do 5mm. Unosi se u toku na pokretnom rotacijskom centru na konjiu.
Doprema obratka ovisi o klizanju kompletnog konjia.
NO 27 028

Nezavisna etverostrana stezna glava za DB 250


Sa neovisno podesivim eljustima. Upotrebljavati kod
asimetrinih obradaka kao to su etvrtasti profili i slino.
Dvostrani nain stezanja: unutarnje stezanje 1.5 35mm i vanjsko 14 67 mm. Direktno privrstiti unutarnjim navojem M 16 x
1 na provrt draa vretena DB 250.
NO 27 024

Trostrana stezna glava za DB 250


Koristiti za koncentrino privrivanje obradaka. Od tlano
lijevanog cinka uz mogunost 1.5 32mm i 12 65mm reverzibilnog (dvojnog naina) stezanja. Glava ima M 16 x 1 navoj koji
direktno sjeda na provrt draa vretena.
NO 27 026
30

Za teke obrade kod specijaliste drveta i plastike.

MICRO glodalo profila MP 300


Za profiliranje, izradu utora, glodanje, obradu rubova, ravnanje i rezanje. Omoguava takoer i preciznu obradu bokova

i dugakih sekcija (za modele zgrada, npr. za vrata, klapne i


dijelove kuita).

Snaan, od praine zatien motor sa zupastim pogonskim remenom. Osovina sa duplim kuglinim leajem. Dra prikljunog alata
sa preciznom steznom ahurom sa tri lamele (ukljuuje 3 komada
za 2.4 3.0 i 3.2mm).
Podeavanje visine glodala kotaiem i prstenom mjerne skale koji
je mogue nulirati (1 okretaj = 1.0; 1 crtica na gradaciji = 0.05mm).
Stabilna aluminijska ploa sa uzdunom i kutnom vodilicom, te
sa titnikom glodala i potisnim elementom. Kuite od ABS-a.
Prikljuak za usisiva odgovara standardnim kuanskim usisivaima.

Tehniki podaci:
220 240V. 100W. 50/60Hz. 25,000 okretaja/min. Osnovna ploa
300150mm. Teina oko 2.0kg.

NO 27 050

MP 300 je opskrbljen sa
kanalom za hvatanje piljevine i adapterom za usisava.

Volfram karbidna glodala za drvo


Za obradu tvrdog drva, perploa i plastike. isti rez za odline rezultate i kvalitetu povrine. Visoka stabilnost. Za izradu proreza, presjeka, radijusa i ostalih profila. Za oblikovanje okvira slika. Osovinice
3.2mm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Glodalo za utore 3,2 mm


Glodalo za utore 5,0 mm
Glodalo za utore 6,5 mm
Glodalo sa krunim vrhom 6,4 mm
Glodalo za V-utore 6,5 mm
Glodalo za kombinirane utore 6,5/2,5 mm
Glodalo etvrtine lka R 3,2 mm
Glodalo polu utora 6,4 mm
Glodalo polu utora sa lkom 5,0 mm
Polukruno glodalo 13 mm
1

10 dijelni set za glodanje drveta


Po 1 komad od svakog tipa glodala u setu. Uredno sloen set u
drvenu kutiju.

NO 29 024
NO 29 026
NO 29 028
NO 29 030
NO 29 032

NO 29 020

NO 29 034
NO 29 036
NO 29 038
NO 29 040
NO 29 042
7

10

Panja:
Navedena glodala za drvo smiju se koristiti samo s ureajima koji
su opremljeni zatitnim napravama.
Na primjer MICRO glodalica MOF (strana 11) ili MICRO glodalo
profila MP 300.
31

Za savreno ravno rezanje drveta, obojenih metala,


plastike i PC kartica.

Modelarski stolni cirkular KS 230


S pripadajuom reznom ploom Super-Cut ( 58 mm) moe se
rezati mekano drvo debljine do 8 mm.
Dugovjean, tih i stabilan motor istomjerne struje. Prijenos snage
pomoi zupastog remena za jednolik broj okretaja lista krune pile
kod dvostrukog okretnom momenta.Dubina reza za drvo do 8 mm,
plastika (moe i PERTINAX-platine)do cca. 3 mm, obojeni metali
do cca, 1,5 mm. Listom pile od volframa mogue je rezati ak i PC
kartice ojaane staklenim vlaknima. Podesivi graninik sa skalom.
Podesiv kut rezanja sa podjelom na stupnjeve.Radna povrina od
aluminijskog tlanog ljeva (160 x 160 mm).
Tehniki podaci:
220 240 V. 85 W. 5.000/min. Teina cca. 1,8 kg.

vrsti karbidni list. 50mm promjer (10mm provrt) 0.5mm debljina . Fino ozubljenje: idealan za ploa od fiberglasa
do 3mm, neobojenih metala, duro-plastike i ostalih
problematinih materijala.
NO 28 011

NO 27 006

HSS list. 50 mm promjera (10 mm provrt). Sadri visok udio volframa, vanadija i molibdena za jednoliku strukturu
visoke tvrdoe i dugim vijekom trajanja. Fini zubi. Za
vrlo fino rezanje obojenih metala (aluminij, mesing,
bakar). Takoer prikladan za rezanje materijala kao to
su PC kartice, drvo i plastika.
NO 28 020

Dijamantni list. 50mm promjer (10mm provrt). Sa 0.5mm debelim slojem dijamanta klase D107 za rezanje
keramikih kao i ploa od fiberglasa.

Listovi pile sa volframom 50mm x 1.1mm (10mm provrt)10 zuba.


Za rezanje tvrdog i mekog drveta, PC kartica, PERTINAX-a i aluminija.
NO 28 016

NO 28 012

Super-otri list. 58mm promjer (10mm provrt) Zamjenski set


80 zuba. Idealan za tvrdo i meko drvo kao i plastiku i perttinax. Za brze, iste rezove. Zubi su
pojedinano postavljeni i otreni. Superirona
snaga rezanja!
NO 28 014

Napomena:
Na strani 42 moete vidjeti veu verziju cirkularne pile
KS 230 (FET tip).

Stupnjevani graninik
irine reza.

Radni stol od aluminijskog


tlanog lijeva 160 x 160mm.

Motor: tih, stabilan i


dugovjean.

Baza od ABS materijala sa vratima


za piljevinu s desne strane.

Jako vano pri rezanju: upotrebljavati


na usisava adapter za ienje radne okoline.

32

50mm x 1.1mm (10mm provrt)20 zuba.


Za izuzetno isto rezanje balze (maketarskog drva) i
perploe. Takoer se moe upotrijebiti za rezanje PC
kartica i POLIKARBONATA.
NO 28 017

Ukljueno je individualno
postavljanje i otrenje
super-otrog lista promjera
58mm sa 80 zuba.

Podesivi granini
rub sa skalom.

Standardnim listovima ree aluminij, drvo, PC kartice i plastiku.


Elektronski podeena brzina pile.

Njiua pila DS 230/E

Podesiva glava (patent EP 09783341) prua niz


prednosti (vidi opis dolje).

Napomena:
Vee varijante modela DS 230/E (DS 460 und
DSH) moete vidjeti na stranicama 46 i 47.

Koristite adapter za usisiva za


odravanje radnog mjesta istim.

Pravi ureaj za precizni rad. Modelarstvo, izrada igraaka i fina


mehanika. S elektronski podesivom brzinom hoda.
Ree drvo do 40mm, tvrdo drvo do oko 10mm, plastiku (ukljuujui
PC kartice) do oko 4 mm i obojene metale do 2mm. vrsti okvir od
aluminijskog tlanog lijeva sa 300mm dohvatom vretena. Vodilica
lista sa integriranom puhaljkom. Visina podesive glave (3 pozicije)
daje 2 prednosti:
- poboljana je upotrebljivost lista
poto se glava moe spustiti u dva
koraka, omoguavajui pri tome
dostupnost novog dijela lista. Ovo
rezultira trostrukim radnim vijekom lista pile.
- Najnia pozicija glave jo omoguava rezanje
komada do 60mm.
Dugovjean, tih i stabilan AC-motor.
Tih pogon preko zupastog remena otporan na proklizavanje.
Graninik za rezanje po duini u pod kutem sa skalom. Ukljuuje 5
pilica (3 grubo nazubljene, 2 fino nazubljene).
Tehniki podaci:
220 240 V. 85 W. Elektronski podesiva brzina hoda 150 2.500/
min. Teina cca. 2 kg.
NO 27 088

Super otri listovi pile. Visokokvalitetni specijalni elik za


visokouinkovito rezanje i dugi radni vijek. Standardna izvedba
bez pina.
Tvrdo i meko drvo, plastika, Perspex ploe i meki obojeni metali.
Grubo ozubljenje lista (14 zuba na 25mm):
NO 28 110 130 x 1.50 x 0.48mm
6 komada
Standardno ozubljenje lista (17 zuba na 25mm):
NO 28 108 130 x 1.20 x 0.38mm
6 komada
Fino ozubljenje lista (25 zuba na 25mm):
NO 28 107 130 x 0.77 x 0.30mm
6 komada
Tvrdi materijali kao elik i PERTINAX
Fino ozubljenje lista (28 zuba na 25mm):
NO 28 104 130 x 1.10 x 0.50mm
6 komada
Vrlo fino ozubljenje lista (41 zub na 25mm):
NO 28 106 130 x 0.74 x 0.36mm
6 komada

33

Za 50mm brusne ploe i etke.


Sa elektronskom kontrolom brzine od 8 do 24m/s.

Brusilica i polirka SP/E

Moe se upotrebljavati adapter


za usisava i kolektor praine.

Tanko kuite omoguava bruenje dugih obradaka i ima adapter za spajanje usisavaa na ureaj.
titnici alata i oiju su podesivi. Privrsna osovina olakava izmjenu
brusnih lonaca i ploa. Dolazi sa 50 x 13mm brusni loncem od korunda (klasa N) i silikon karbida (meki spoj) za bruenje/otrenje opih i
tvrdih materijala. Na krutu osovinu se montira polir-etka s drkom
koja dolazi kao standardna oprema.
Tehniki podaci:
220 240V. 3.000 9.000 o/min.
Brusni lonci 50 x 13 x 12.7mm. Brzina
bruenja 8 24m/s. Priblina teina
1.200g Pribline dimenzije 250 x 130
x 100mm.
NO 28 030

Set za poliranje
iana etka za skidanje hre i ienje
elika i obojenih metala. Mjedena etka
za poliranje obojenih i plemenitih metala. Filc polir lonac se koristi na obojenim
povrinama, a lonci sa koom i pamukom
za visokosjajnu zavrnu obradu obojenih i
plemenitih metala.
NO 28 312
kompletan set

Rezervne brusne ploe za SP/E i BSG 220 (50 x 13mm)


Korund (klasa N) sa 12.7mm provrtom.
NO 28 308
Silikon karbid sa 12.7mm provrtom.
Meki spoj za vrlo tvrde materijale.
NO 28 310

Pila za odsijecanje KG 50
Precizno ree male komade metala, drveta i plastike.
Okretni stol do 45 omoguava rezanje pod
nagibom. Obradak je vrsto i tono pritegnut pomou integriranih spojnica. eljusti
irine 27mm i maksimalnog promjera obratka
od 20mm. Dubina reza do 13mm. Specijalno
leite za privrenje H0 modelarskih tranica.
Ureaj prihvaa do 140mm duljine. Pet keramikih reznih ploa 50 x
1.0 x 10mm se takoer nalaze u kompletu, pogodne za rezanje elika,
obojenih metala, kao i drvenih i plastinih tapova.
Tehniki podaci:
220 240V. 85W. 50/60Hz. Obodna brzina 20m/s. Teina oko 1.5kg.
NO 27 150

Zamjenske rezne ploe


Povezane keramikim sadrajem: 50% aluminij oksida i 50% silikon karbida. Pogodne za rezanje elika, obojenih metala kao i malih drvenih i
keramikih ploa.
NO 28 152
34

Napomena:
Veu varijantu modela KG 50, nau pilu za ravno/kutno rezanje
KGS 80 moete vidjeti na strani 45 !

Lako otrenje svrdala promjera od 3 do 13mm


i standardnog kuta od 118.

Ureaj za otrenje svrdala BSG

Napomena:
Uporaba ovog ureaja je vrlo jednostavna omoguavajui ak i
poetnicima njegovu uporabu. Ipak, ako elite struno da naotriti
svoja svrdla, paljivo proitajte upute prije same uporabe BSG 220
ureaja. .

Operacija otrenja se precizno kontrolira pomou pokretnog


nosaa. On pomie svrdlo slijeva na desno i rotira ga oko vlastite
osi. Ovom operacijom postie se toan kut svrdla. Nosa je opremljen gumbom za precizni posmak
svrdla. Ugraeni brusni kamen osigurava otrenje rezne povrine.
Ostali tehniki podaci:
Korund brusna ploa dimenzije
50 x 13mm. 220 240V. 85W. ABS
Podeavanje brusnog kamena.
kuite sa fiksnim rupama. Teina
1.7kg. Uz ureaj dolaze razumljive
upute i zamjenska brusna ploa. Za rezervne ploe vidite stranu 32.
NO 21 200

Adapteri za otrenje malih svrdala


Ovi adapteri poveavaju opseg rada
ureaja BSG 220 na 1.5 3mm svrdla. Pojedinani adapter za svrdla 1.5
1.6 2.0 - 2.4 2.5 i 3.0mm. Ljupko
smjeteni u drvenu kutiju sa kliznim
poklopcem.
NO 21 232

MICRO-kompresor MK 240 sa zranim kistom AB 100.

Napomena:
Kombinacija ureaja namijenjana je iskljuivo za rad
sa zranim kistom! Mogu biti koritene samo vodene,
lazurne, pigmentne boje i tempera (nije namijenjeno
za uljne boje, umjetne smole i ostale boje koje se
razrjeuju otapalima).

Praktina kombinacija ureaja za modelare, za rad s maskom, za


tehnike ilustracije.
Rad bez buke. S 200 cm dugim crijevom za zrak za prikljuak na zrani
kist AB 100. Ima jednu funkciju i podesivu sapnicu. Stoga je jednostavna
za koritenje i za poetnike. Isporuuje se s dva spremnika za boju.

Tehniki podaci kompresora:


220 240 V. 85 W. Protok zraka 12 l/min. Pritisak zraka max. 2,0 bara.
Veliina 140 x 120 x 95 mm. Teina 1.300 g. Namijenjeno samo za rad sa
zranim kistom!
NO 27 120

35

Za graviranje slova i brojeva u metalu i plastici


Za ploice sa imenima, nakit ili druge vrijedne predmete.

Stroj za graviranje GE 70
Igla od volframa za ureaj za graviranje
GE 70
Za obradu elika, lijevanog elika, obojenih metala, plastike,
stakla, keramike i kamena. iljak pod kutom od 60o za veliku
postojanost. Promjer osovinice 3.2mm.
MICRO glodalica
MF 70 i stezne ahure
nisu ukljuene u
isporuku.

Pisaa igla za formiranje tankih linija i graviranje slova tankih


rubova. Takoer za obiljeavanja na elektronskim tiskanim
ploicama.
NO 28 764

Igla za graviranje za slova V oblika. irina slova u bazi


0.5mm.
NO 28 765
Materijal koji se obrauje
poravna se i stegne na
pominu upravljanu
baznu plou pomou
steznih kandi ili
kripcem.

Set ablona za ureaj za graviranje GE 70


Slova od A Z sa znakovima minus, tokom i kosom crtom. K
tome brojevi od 0 9. Za umetanje u vodilicu ureaja GE 70.
NO 27 104

Toni uzorci slova privreni na


tranu vodilicu. Konture uzoraka se
precizno prate pomou upravljivog
markera (kuglasta ruica).

Napomena:
Jednako je jednostavno izraditi
minijaturne, pojedinane oblike, gravure,
obrezane i vanjske oblike, ak i u
serijama, koritenjem uzoraka Vae
vlastite izrade ili komercijalno dostupnih
uzoraka (biljke, ivotinje, grbovi i sl.).

Praktian pribor za MICRO glodalicu MF 70.


Postavlja se umjesto koordinatnog stola.

Razdjelna glava za MICRO glodalicu MF 70


i MICRO koordinatni stol KT 70

Slova koja se graviraju se umanjuju tijekom prijenosa.


Prijenosni omjer se moe podesiti na 2:1, 3:1, 4:1 ili 5:1
jednostavnim ugaanjem dva vijka. Trana vodilica (dra
uzoraka) moe primiti maksimalno 14 slova.
U kompletu sa dva seta slova od A do Z, tokom i rastavnicom (ukupno 52 komada), dva seta brojeva od 0 do 9 (20
komada), vijcima za uvrenje MF 70 osnove i opsenom
uputom za rukovanje.

Za obradu okruglih komada materijala,


buenje radijalno pomaknutih rupa i glodanje dijelova komada, glodanje povrine
kljua, etverokutnih, esterokutnih
materijala, itd. Apsolutno tona podjela
zbog noniusa u tijelu osnovne ploe. Sa
okretnim kandama stezne glave. Prihvat
unutranje strane 1.5 do 32mm, vanjske strane 12 do 65mm. Provrt 11mm (za
obradu duljih osovina u okomitom poloaju). Sa rupama za uvrenje u okomitoj
i horizontalnoj montai na MICRO glodalicu MF 70 i MICRO koordinatni stol KT 70.
Veliina 726438mm. U drvenoj kutiji sa kliznim poklopcem.
NO 24 264

NO 27 102
36

Mala i lijepa: precizna glodalica za laboratorijske tehniare,


optiare, juvelire, elektroniare/modelare.

MICRO modelarska
glodalica MF 70

Runi kotai sa skalama za podeavanje,


1 okretaj = 1.0mm, 1 podiok = 0.05mm.

Glodala od volframa
Nestupnjevana
kontinuirana
promjena
brzine od
5.000 20.000o/min,
savreno i za
najsitnija glodanja.

Dva spiralna glodala i glodalo


riblji rep omoguavaju glodanje
sredine. Upotrebljivo na sivom
lijevu, otvrdnutom sivom lijevu, eliku, lijevanom eliku,
mjedu, aluminiju, staklu pa ak
i na plastici i ugljinim vlaknima. Svaki od 1.0 2.0 3.0mm
promjera osovine. Mogue
naruiti odvojeno. Pogledati
stranu 23.
NO 27 116

Glodalo privreno
pomou MICROMOT
sustava
steznih ahura.

3 komada

Komplet je sada opskrbljen i sa linearno


pominim elinim blokovima sa stegama. Oni
su prikazani na strani 18 (odvojena ponuda).

Stol od vrstog aluminija. Oba bloka


imaju klizae oblika lastinog repa.

MICROMOT stezne ahure,


troeljusno stezanje ,
pokrivaju od 1.0 do 3.2mm.
vrsta baza
od sivog ljeva.

Za rad sa ekstremno malim glodalima.


Baza od sivog lijeva. Ukljuuje vertikalni stup i koordinatni stol od
kvalitetnog aluminija. Sve osovine su pokretne sa podesnim letvama. Dra vretena od aluminijskog tlanog lijeva sadri balansirani
24-polni motor, super siguran i pri najveim brzinama rada. Ova
stabilnost zasnovana je na uporabi najfinijih glodala. MICROMOT
troeljusne stezne ahure od kaljenog elika pokrivaju promjere
1.0 1.5 2.0 2.4 3.0 -3.2mm. Stol je opremljen sa 3 T-utora
standardnih 12 x 6 x 5mm MICROMOT dimenzija. Ravnalo olakava
pozicioniranje obratka. Podeavanje skale 1 okretaj=1.0mm , 1
podiok=0.05mm.
Tehniki podaci:
220 240V, 100W, 50/60Hz. Brzina vretena 5.000 20.000o/min.
Radni stol 200 x 70mm sa X-Y hodom od 134 i 46mm i vertikalnim
hodom 80mm. Dimenzije dna ureaja 130 x 225mm, ukupna
visina 370mm. Teina oko 7kg. Prikazani stezni blokovi su takoer
ukljueni, ali nije obradak!
NO 27 110

Precizni elini kripac PM 40


Nainjen glodanjem elika. Kompletno kutan.
irina eljusti 46mm, maks. irina
obratka za stezanje 34mm. Ukupna
irina 70mm. Posebno opremljen za
filigrane i precizan rad sa MICRO glodalici MF 70 ili za koordinatni stol KT
70. Ukljueni su klizni blokovi i vijci
za privrivanje. Dolazi u drvenoj
kutiji.

NO 24 260
37

Za precizan rad: mogue je ak buiti rupe promjera 0.5mm.


Sa trostepenom remenicom.

Stolna builica TBM 220

Tri brzine vrtnje osovine


promjenom pozicije
remena i vie od trostrukog
okretnog momenta u
manjem opsegu broja
okretaja.

Odgovarajui opcionalan MICRO koordinatni stol moete nai na stranici 18.

Praktino, podesiva dubina buenja.

Strojni kripac MS 4 od cinanog tlanog lijeva


je neprocjenjivo korisna dodatna oprema,
opisana na strani 19.

Visokokvalitetno obraeni radni stol od aluminijskog tlanog


lijeva (220 x 120mm). Utor za podeavanje sa skalom. vrsti,
tvrdo kromirani elini stup, visine 340mm, promjera 20mm. Super
vrsta glava od tlanog lijeva sa motorom odobrenim od VDE 220
240V, vrlo tih i oekivano dugog radnog vijeka. Prijenos snage aluminijskim remenicama i ravnim remenom. Osovina s tri brzine (trostruki moment pri manjim brzinama). Poluga za buenje sa skalom
za podeavanje dubine.
Tehniki podaci:
220 240V, snaga 85W, 50/60Hz. Brzina osovine 1.800, 4.700 i
8.500o/min. Izrazito visoke preciznosti rotacije, hod vretena 30mm.
Izvlaenje stupa 140mm. Ukljueno je est troeljusnih steznih
ahura za osovine 1.0 1.5 2.0 2.4 3.0 3.2mm 3/8 navoj .
Teina 3.3kg.
NO 28 128

RHM stezna glava


Za svrdla 0.5 do 6.0mm. Maksimalna brzina
10.000 o/min. Profesionalna kvaliteta sa izrazitom tonou okretaja. Sa 3/8 navojem za
MICROMOT stolnu builicu TBM 220.
NO 28 122
38

Precizni strojni kripci. Jednostavan za rad.

Ureaj vrhunske preciznosti. Pogodan za laboratorijske,


precizno-mehanike i sline poslove.

Stolna builica TBH

Idealna za buenje matrica sa koordinatnim


stolom KT 150 (strana 58).
Napomena:
Ploa i ruka stolne builice koja je ovdje prikazana su napravljeni od u
kalupu lijevanog aluminija. Oplemenjen, nehrajui i statiki vrlo vrst
materijal. Spojevi i klizni dijelovi su strojno obraeni na naim najmodernijim CNC kontroliranim strojevima (glodanje, linijsko buenje,
tokarenje, itd.).

Praktino
podeavanje visine
preko nazubljenog
stupnog nosaa
i ruice sa bone
strane.

Praktino podeavanje visine pomou nazubljenog stupnog


nosaa i lako upravljive ruice. Snaan, dugotrajni istosmjerni
motor. Pogon osovine preko trostruke remenice
sa mogunou otprilike 6 puta jaim okretnim
momentom na niim brojevima okretaja osovine.
Praktini indikator dubine buenja sa podesivim graninikom. Osovina builice sa vrlo preciznim leajevima. Glava osovine sa navojem
za odgovarajuu RHM zupastu steznu glavu
(industrijska kvaliteta). Osovina sa dodatnim
prilagoenjima za eline stezne ahure NO 28 200.
Tehniki podaci:
220 240 V. Brojevi okretaja osovine: 1 080, 2 400 i 4 500 okr/
min. Hod kliznog rukavca 63mm. Podeavanje visine pomou
ruice 70mm. Vrat 140mm. Korisna povrina osnovne radne plohe
200200mm. Stup 45500mm. Dra alata do 10mm. Mogunost
buenja u eliku 10mm. Teina oko 10kg.
NO 28 124

Stabilna i izrazito ravna radna ploha


sa dva T proreza.

Sa preciznom eljusnom vodilicom.


PRIMUS 75

Set steznih ahura za TBH

Osnova kuita od specijalnog lijevanog eljeza sa vodilicama


obraenim CNC strojem. Zamjenjive stezne eljusti. Ravno glodana
radna povrina. Osovine sa valjanim trapezoidnim navojem za lagani
rad ak i tijekom velikih aksijalnih optereenja. irina eljusti 75mm.
Otvor eljusti 65mm. Razmak od centra do centra dugakog utora
100mm. Utori 8011mm. Teina 2.5kg.
NO 20 392

Stezne ahure sa tri lamele od kaljenog elika. Po jedna od 2.35


3.0 3.2 4.0 5.0 i 6.0mm. U set je ukljuena i stezna matica
(M17). Uredno sloeno u drvenu kutijicu sa kliznim poklopcem.
NO 28 200

PRIMUS 100

Set za T prorez za PRIMUS kripce.

irina eljusti 100mm. Otvor eljusti 75mm. Razmak od centra do


centra utora 135mm. Utori 10515mm. Teina 5.0kg. Ostali detalji
kao za PRIMUS 75.
NO 20 402

2 vijka za T prorez i potreban pribor. Za uvrenje na osnovnu


plou strojeva BFB 2000, KT 150 i stolne builice TBH.
NO 20 394
39

Precizni stroj za fino bruenje i minimalne ispravke na materijalu koji


obraujete. Promjenjiva brzina bruenja 250 800 m/min.

Brusilica sa okretnom ploom


TG 125/E

Sa pripadajuom vodoravnom
C stegom (sa ploom), ali se moe
sigurno i brzo montirati i okomito
(za otrenje alata).

Usisni kanal sa adapterom za


prikljuenje usisivaa.

Brusna ploa (125mm). Samoljepivi brusni papiri


se jednostavno uklanjaju nakon upotrebe.

Radna ploha se moe podesiti na naklon prema


dolje za 50o i prema gore za 10o. Sa blokadom
poloaja. SA C stegom za vodoravno i okomito
uvrenje (pogledajte gornju sliku).

Za sve vrste drveta, metale, obojene metale, plemenite metale,


plastiku (ukljuujui pleksiglas i stakloplastika).
Balansirani DC-motor daje snaan pogon bez vibracija. Kuite od
POLIAMIDA ojaanog staklenim vlaknima. Stol od aluminija, podesiv
prema dolje za 50 i prema gore za 10. Sa kutnim graninikom. Brusni
kota sa slojem silikona to omoguuje da se samoljepljive brusne
ploe nakon upotrebe mogu bez napora odvojiti. Dva dodatna kvadratna silikonska sloja slue za uvanje i moguu ponovnu upotrebu
ploa. Za horizontalno uvrenje (za stol), ali uz mogunost brzog i
sigurnog vertikalnog postavljanja.

Samoljepivi brusni papiri od bijelog korunda


za TG 125/E
Industrijska kvaliteta. Za bruenje mekog i tvrdog drva, iverice,
panel ploa, obojenih metala, metala, elika, plastike, pluta,
gume i minerala. 125mm. Ukljuen jedan kvadratni silikonski
film za spremanje i ponovnu upotrebu papira.
NO 28 160
granulacija 80
5 komada
NO 28 162
granulacija 150
5 komada
NO 28 164
granulacija 240
5 komada

Usisni kanal sa spojem za usisiva, za rad bez praine. Svaki sa dva brusna papira granulacije 80, 150 i 240.
Tehniki podaci:
220 240V. 140W. 50/60Hz. Ugodiva brzina bruenja od oko 250
800 m/min (odgovara za 1 150 3 600 okr/min). Brusna ploa
125mm. Radna ploha 98140mm. Visina bruenja 62.5mm. Veliina
300140160mm. Teina oko 3kg.
NO 27 060

40

Napomena:
Za rad bez praine preporuamo na
Kompaktni Radioniki usisiva CW matic
(pogledajte stranu 42) sa ugraenim
automatskim ureajem za ukljuenje:
Usisiva radi samo tijekom bruenja.
Iskljuenjem stroja za bruenje, nakon 5
sekundi se automatski iskljuuje i usisiva.

Sa podesivom brzinom bruenja od 250 do 750o/min.


Idealno za mokro fino bruenje.

Brusilica TSG 250/E


Rashladni sustav za
mokro bruenje
stakla, ploica
i elika.

250mm brusna ploa


obraena dijamantnim alatima. Dvostruki
kuglasti leaj.

Brusi duge rubove, krajnje dijelove


materijala, promjere, kutove, a zaokretanjem obratka postiu se ravne
povrine uz tone kutove.
Koristi se za meko i tvrdo drvo,obojene
metale, elik, plastiku (perspex i PC kartice), pluto i gumu. Jednostavan prikaz
preporuenih brzina kod razliitih materijala.
Stabilna konstrukcija:
Glavno kuite od rebrastog tlanog ljeva
(nema elinih cijevi ili limenih ploa).
Obraena podloga brusne ploe sa slojem silikona: omoguuje da se samoljepljive brusne ploe nakon upotrebe
mogu bez napora odvojiti. Isporuivo s
dva dodatna kvadratna silikonska sloja
slue za uvanje i moguu ponovnu
upotrebu ploa. Ukljuuje adapter za
prikljuenje usisavaa za rad bez praine.
U kompletu s kutnim graninikom i sa po 2 brusne ploe granulacije 80 i 240.
Tehniki podaci:
220 240V sa pogonom zupastim remenom (redukcijski omjer
7.3:1). Elektronsko podeavanje brzine od 250 750m/min.
Promjer ploe 250mm. Maksimalna visina bruenja 135mm, stol
275 x 105mm (nagibi 15 unutra, 45 van). Ukupne dimenzije bez
stola 330 x 280 x 230mm. Komplet sa mjernim graninikom i po
2 brusne ploe granulacije 80 i 2 brusne ploe granulacije 240.
NO 28 060
Sa usisnim otvorom i
adapterom za rad bez
praine, isto bruenje.
Preporuamo na
Kompaktni Radioniki
usisiva CW matic
(pogledajte stranu 42).

Samoljepiva korund brusna ploa za TSG 250/E

Dodatna oprema za mokro bruenje i rezanje stakla,


kamenja i ploica sa tranom pilom MBS 240/E i brusilicom
TSG 250/E.
Spremnik rashladne tekuine
Napravljen od plastike, sa epom i regulatorom. 100cm duga cijev
kao i 2 mlaznice mazalice za montau na stol trane pile MBS 240/E i
nosai mazalica (sa vijcima). Sadri 1 litru rashladne tekuine.
NO 28 188

Korito za skupljanje rashladne tekuine


Dimenzije 420 x 310 x 15mm. Ukljuuje brtve za brtvljenje rupa za
fiksiranje ureaja. Opremljen sa 50cm dugom cijevi za pranjenje i
prikljukom na stol trane pile. Korito nije probueno pa se takoer
moe upotrebljavati i kod ostalih ureaja.
NO 28 189

Industrijske kvalitete za bruenje mekog i tvrdog drveta, laminata,


obojenih metala, elika, plastike, pluta, gume i minerala. 250 mm.
Ukljuen silikonski sloj za uvanje upotrebljenih brusnih ploa.
NO 28 970
granulacija 80
5 komada
NO 28 972
granulacija 150
5 komada
NO 28 974
granulacija 240
5 komada

Samoljepljiva silikon karbidna brusna ploa za TSG 250/E


Za bruenje obojenih metala, elika, stakla, PC kartica, plastike u keramike. Takoer povezana sa sustavom za hlaenje na vodu. 250 mm.
Ukljuen silikonski sloj za uvanje upotrebljenih brusnih ploa.
NO 28 976
granulacija 320
5 komada

Samoljepljivi silikonski sloj za jednostavnu zamjenu brusnih


ploa ( 250 mm)
Za opremanje starijih modela brusilica TG 250/E (proizvodnja prije
2007. Sa serijskim brojem do 14190). Lijepi se na podlogu brusne
ploe te tako omoguuje da se samoljepljive brusne ploe nakon
upotrebe mogu bez napora odvojiti. Uz to 4 kvadratna silikonska sloja
za uvanje upotrebljenih brusnih ploa.
NO 28 968
Komplet
41

S vijkom za fino podeavanje ravnog reza po duini 1/10 mm. List pile
za precizne ravne rezove bez naknadne dorade !

Stolna pila FET


Mehanizam za fino
podeavanje uzdune
vodilice po 1/10mm.

Produljivi dodatak
radnoj plohi sa
ugraenom
pomonom
vodilicom.

Napomena:
Na strani 32 moete pronai
manju verziju stolne pile FET (cirkularna pila KS 230).

Ukljuuje praktini adapter za


usisava:
Za prikljuak cijevi usisavaa. 32 mm
nastavka za prihvat crijeva usisavaa.
Uz to 20 mm nastavka za prikljuenje
univerzalnog draa UHZ i adapter za privrenje u
svaki kripac.

Kutna vodilica sa aluminijskom ogradicom


i podesivim graninikom za izradu dijelova
jednake duljine i pod jednakim kutom.

Spojnica sa adapterom za
usisiva omoguava ist rad,
bez praine.

Kompaktni radioniki usisava CW-matic.


S prikljukom za elektrine alate od 25 2.000 W.
Za vrijeme rada ureaja na koji je prikljuen,usisava radi. Nakon iskljuenja elektrinog
alata usisava radi jo 5 sekundi.
Miran rad uz visoki uinak usisavanja. S velikim rebrastim filterom od polipropilena koji se isti
runo i moe se prati u vodi. Dodatni filter od papira za finu prainu (nije neophodno potreban za
funkcioniranje). Jednostavno pranjenje posude: poklopac ureaja skida se zajedno s motorom.
Obrnutim postavljanjem usisne cijevi dobiva se funkcija ispuhivanja. Pogodan i za usisavanje
tekuine. U kompletu s 3,5 m dugim crijevom, 2-djelnom aluminijskom cijevi (98 cm), ravnim nastavakom za pod, nastavkom s etkom, uskim nastavkom i adapter za prikljuenje na sve PROXXON
ureaje koji imaju takvu opciju. Dodatni element za privrenje crijeva usisavaa. Ukljuuje 6
papirnatih vreica za finu prainu.
Tehniki podaci:
220 240 V. 1.100 W. Prikljuak za elektrine alate od 25 do 2.000 W. Zapremina posude
18 l. S 5 m prikljunog kabela.
NO 27 490

Papirnati filter za finu prainu za CW-matic


Za dodatno filtriranje. Kod usisavanja tekuine mora
se ukloniti.
NO 27 494
5 komada

Nabrani filter za CW-matic


Od polipropilena. Moe se istiti suho ili mokro.
NO 27 492
1 komada
42

od volframa podesiv po visini i s nagim do 45.

Za fine mehaniare, modelare, izradu kalupa, izradu igraaka, arhitekte,


drvo modelare i montaere.
Za rezanje drva, obojenih metala, plastike, Pleksiglasa, laminate od staklenog tkanja, pjenastih i mnogih drugih materijala. vrste konstrukcije jer su optereeni dijelovi i radna ploha izraeni od lijevanog
aluminija.
Fino podesiva, precizna i vrsta uzduna vodilica osigurava odluujue prednosti: Nakon osnovnog
podeavanja mogue su korekcije ak manje od 1/10mm pomou vijka za podeavanje. Po visini i naklonu do
45o podesiv list pile omoguava, uz koritenje kutne vodilice, rezanje dvostrukog kuta odjednom.
Male razine buke zbog specijalnog istosmjernog motora sa Optibelt zupastim remenima. Osovina lista pile sa
kuglinim leajevima. List pile sa tungsten ojaanim zubima 801.510mm (24 zuba). Dodatna guralica materijala
za obradu i ABS poklopac otvora lista pile sa uskim prorezom za usku toleranciju izmeu lista pile i radne plohe.
Tehniki podaci:
220 240V. 7 000 okr/min. Naklon lista pile kontinuirano podesiv do 45o. Veliina radne plohe 300300mm.
Dubina reza 1 22mm. Mogu se koristiti listovi pile izmeu 50 85mm (sa 10mm centralnom rupom). Teina
oko 10kg.
NO 27 070

Ureaj za glodanje T proreza


Za stolne pile FET i FKS/E. Sastoji se od titnika za glodanje
i tungstenom ojaanim listom pile 50210mm. Za rezanje
proreza na ladicama, okvirima slika, itd. Dubina glodanja maks.
8mm. Jednostavno za montau.

Poklopac otvora lista pile od ABS-a


za usku toleranciju izmeu lista pile i
radne plohe (prorezan sa donje strane
listom pile FET stroja). Za rezanje izrazito malih komada.

Radna ploha i pogon se mogu podii i


podmetnuti kao poklopac motora kod
automobila. Za ienje stroja i jednostavnu zamjenu lista pile.

NO 28 736
Super rez
85 x 0.5 x 10mm.
80zuba.
Koristiti za tvrdo
i meko drvo,
plastiku.

NO 28 731

List s volfram karbidnim


vrhovima 85 x 1.6 x 10mm.
36zuba. Koristiti za
maketarsko drvo balzu,
perplou, tvrdo i
meko drvo,
POLIKARBONAT,
plastiku, aluminij
i PC kartice. NO 28 732

List s volfram karbidnim


vrhovima
85 x 1.6 x 10mm.
24zuba. Koristiti za
aluminij, tvrdo
drvo, laminat,
plastiku.

List presvuen
dijamantom
85 x 0.7 x 10mm
Koristiti za
kamenje i ploice.

NO 28 734

NO 28 735

Debljaa DH 40.
Najmanji i najprecizniji na svijetu !
Nosea konstrukcija od aluminijskog tlanog ljeva s glodanim dosjedom za
leajeve i vretena to je predispozicija za isto glodanje mekog i tvrdog drveta bez
vibracija. Radni stol s trostrukim vretenom, nainjen od aluminijskog tlanog ljeva,
s runim kotaem (sa skalom podesivom na 0) za precizno podeavanje 1/10 mm.
Automatska, jednolina doprema predmeta obrade s osiguranjem od povratnog
djelovanja: Dopremni valjak je urezan i pomou opruge transportira ak i nepravilno oblikovane materijale. Otpremni valjak presvuen je gumom da sprijei
oteenje svjee obraene povrine. Precizni rezni blok opremljen s dva HSS noa.
Tehniki podaci:
220 240 V. 200 W. 50/60 Hz. Debljina obrade do 40 mm. irina obrade do 80
mm. Maksimalna debljina reza 0,8 mm. Broj okretaja noa 6.000o/min. Brzina
hoda 4,8 m/min. Duina stola 232 mm. Teina cca. 8 kg.
NO 27 040

Rezervni noevi
Za debljau DH 40. Nainjeni od HSS, duljine 82mm.
NO 27 042
1 par

43

Savreni rezovi elika, obojenih metala, drva i plastike.


Dijamantnim listom ree ak staklo i keramiku.

MICRO trana pila MBS 240/E


Sustav hlaenja tekuinom je
prikazan na strani 41
(nije ukljuen u isporuku
stroja MBS 240/E).

vrsta izvedba kuita od aluminijskog tlanog lijeva. Dvostruke aluminijske remenice sa kuglastim leajem.
Otporni radni stol sa utorom za granino
mjerenje i sa hlaenjem. Sustav trostrukog kuglastog leaja sa vodilicama lista
pile. Kod uporabe dijamantnih listova
pile, podeavanje za razliite irine listova i dovodne cijevi rashladne tekuine.
Nagib radnog stola do 45, za precizno rezanje pod kutom. Tih motor, 220V
(visokokvalitetan, tihog rada i produljenog radnog vijeka) sa pogonskim zupastim remenom. Elektronsko
podeavanje brzine za izrazito precizno rezanje (nije potrebna naknadna obrada povrine).
Na stolu su prikazane preporuene
brzine rada za gotovo sve materijale. Dimenzije lista (5.0 x 0.4mm)
su idealne za precizan rad uz
mogunost rezanja i komada malih
promjera.
Tehniki podaci:
220 240V. Podeavanje brzine
lista pile od 180 do 330m/min (povratni efekt). Otvor od 150mm,
maksimalna visina 80mm. Radni stol 200 x 200mm (mogue naginjanje od 0 do 45). Ukljuen je jedan list pile 1,065 x 5.0 x 0.4mm
(14TPI).
NO 27 172

Odvojeno voenje listova (vidi sliku iznad)


Sustav trostrukog kuglastog leaja sa dopremnim cijevima rashladne tekuine kod uporabe dijamantnih listova. Takoer se moe
upotrebljavati i pri uporabi obinih listova.
NO 28 187
Standardni list trane pile za MBS 240/E
Od prekaljenog vedskog elika. Fini zubi (24 TPI). Za elik i mesing.
NO 28 174
1065 x 5,0 x 0,4mm
Kao gore, ali grublji zubi (14 TPI)
NO 28 176
1065 x 5,0 x 0,4mm

Ekstra uski list trane pile (3.5mm) za male radijuse.


Od posebnog temperaturno obraenog elika, indukcijski prekaljeni
grubi zubi (14 TPI). Posebno prikladna za aluminij i plastiku.
NO 28 180
1065 x 3,5 x 0,5mm

Nosea traka od legure temperiranog elika


zubi pile od elika za velike brzine otpornog na habanje.
Naizmjenini zubi 10 14 TPI. Idealna za rezanje svih elika standardnih kvaliteta, obojenih metala i nehrajueg elika.
NO 28 172
1065 x 6,0 x 0,6mm

Dijamantni list za MBS 240/E


Za rezanje kamenja, keramike, stakla, PC kartica. 1,065 x 3.0 x 0.3mm
Najee se koristi u kombinaciji sa sustavom hlaenja.
NO 28 186
Napomena:
TPI je oznaka za broj zuba po inchu
(25mm) duljine lista pile.
44

Za tono, precizno rezanje na mjeru obojenih metala,


plastike i drva.

Pila za ravno/kutno rezanje KGS 80


Napomena:
Manju varijanta modela KGS 80, nau mini pilu za odsijecanje
KG 50 (tei 1,5 umjesto 6,0 kg) moete vidjeti na strani 34.
Ponudu reznih ploa za KGS 80 moete vidjeti na strani 43.
Ugodno prilagoena ruka sa
ugraenim prekidaem i gumbom za
otputanje vretena pile.
Boni pomak vretena pile da
se na minimum smanji razmak
izmeu draa obratka i reza.
Za rezanje bez
vibracija i lupkanja!

Graninik podesiv
do 300mm.
Zakretni stol od aluminijskog
tlanog lijeva zakree se
45 lijevo i desno
u koracima 15.

Integriran sustav privrivanja sa ugraenim eljustima. V-utor


za smjetaj okruglih obradaka. Utor s prednje strane omoguava
privrenje tankih komada za obradu.
Idealna za rezanja pod kutom. Podeavanja se rade na krunoj ploi
(sa stegnutim materijalom za rezanje) a ne na naklonskoj glavi!

Suprotni kut za drugi dio okvira iste duljine se postie jednostavnim


premjetanjem sa uzdunom vodilicom i okretanjem radne plohe
za 245o. Snaan i tih istosmjerni motor. Mekan pogon preko
zupastog remena osigurava snaan prijenos. Volframom ojaani
zubi lista pile za obojene metale, drvo i plastiku (801.610mm,
24 TPI).

Dimenzije obratka pri 90


(rezanje pod pravim kutom)
Debljina
obratka
(mm)

Maksimalna
irina obratka
(mm)

Dimenzije obratka pri 45


(rezanje pod nagibom)
Okrugli
profil
(mm)

Debljina
obratka
(mm)

Maksimalna
irina obratka
(mm)

10

65

36

18

50

10

30

21

40

15

25

25

25

20

18

max. 25

Okrugli
profil
(mm)

max. 20

Rezna ploa, sa ojaanjem.


Ostali tehniki podaci:
220 240V. 200W. 50/60Hz. 6 000 okr/min. Osnova sa okruglom
radnom plohom od lijevanog aluminija velike vrstoe i CNC glodanim prikljucima i klizaima.
Ploha 230230mm. Teina 6kg. Pogledajte tablicu za uinak
rezanja.

Ojaani korund i zatiena od mrvljenja. Za rezanje


legiranih i nelegiranih elika, nehrajueg elika i
obojenih metala. Pogodne takoer za drvo i plastiku.
NO 28 729
80 x 1,0 x 10mm

Volframom ojaani cirkularni list pile (36 zuba)

NO 27 160

Izuzetno ist rub reza zahvaljujui velikom broju


zuba kod rezanja balze, per ploe, mekog drva i
plastinih ploa ojaanih staklenim tkanjem. Takoer
pogodna i za rezanje tvrdog drva, POLIKARBONATA,
plastike i aluminija.
NO 28 732
80 x 1,6 x 10mm
45

Izuzetno lagana rezna ruka od magnezija reducira pokretnu masu u


40%. Za najmirniji rad i ist rez bez naknadne obrade.Duina ruke pile

2-stupanjska njiua pila DS 460

!
Novo

Za njiui pilu od izuzetne


je vanosti okretni gumb
koji je lagan za rukovanje i
omoguuje precizno
zatezanje lista pile !

49

9 2 4 6601

Al l

XO
N

Design Patent
r

igh
ts by PROX

DS 460 opremljena je odsisnim


kanalom i adapterom za ist rad bez praine.

Napomena:
Njiuu pilu DS 230/E za najpreciznije radove moete vidjeti na strani 33 !

Solidna konstrukcija: podnoje od ljevanog elika, ista CNC obrada


prekriveno prahom daje stabilnost ureaju i rad bez vibracija.
Precizno montirana ruka pile izraena od magnezija: izuzetno lagana,
vrsta i tanka tako da omoguava dobru vidljivost predmeta obrade.
Integriran ureaj za otpuhivanje strugotina s podesivom sapnicom.
Dodatni adapter za prikljuenje usisavaa.
Veliki rezni stol od aluminijskog tlanog ljeva (400 x 250 mm). Radi
lake zamjene lista pile moe se odvojiti i pomaknuti prema natrag
(opis gore desno). Posebni drai osiguravaju vrst prihvat standardnih
listova pile za fino rezanje to omoguuje izuzetno precizno upravljanje
rezom. Ureaj je predvien i za prihvat listova pile sa zatikom, ali u tom
sluaju ne koriste se drai listova pile. Za njiue pile ovakve izvedbe od
izuzetne je vanosti da okretni gumb koji je jednostavan za rukovanje
omoguuje precizno zatezanje listova pile!
Stol podesiv pod kutem od 5 do 50 (slika dolje desno)
Za rezanje drveta debljine do 60 mm, obojenih metala (ovisno o vrsti) 10
15 mm. Mogue rezanje pleksiglasa, stakloplastike, pjene, gume, koe
ili pluta. Ukljuuje 5 grubih i finih listova pile.

46

Tehniki podaci:
220 240 V. Snaan 2-taktni motor bez etkica (205 W). Duina ruke
pile 460 mm. Broj hoda 900 ili 1.400/min. Visina hoda pile 18 mm.
Dimenzije stola 400 x 250 mm. Maksimalna debljina predmeta obrade 65 mm (kod 45 kosi rez 32 mm). D 580 mm, 320 mm, V 300 mm.
Teina 20 kg.
NO 27 094

Drai lista pile DS 460


(jedan par isporuuje se u kompletu s ureajem)
Za jako zatezanje standardnih listova pile za precizno
rezanje za izuzetno precizno rezanje.
NO 27 096

2 komada

Super-otri listovi cirkulara bez klinova na krajevima. 130mm:

odnosu na aluminijsku ljev za oko


460 mm.

Stol je mogue pomaknuti


za oko 80 mm.

Za rezanje mekog i tvrdog drva, plastike, perspexa, mekih obojenih


metala:
Grubo ozubljeni listovi (14TPI):
NO 28 110
130 x 1,50 x 0,48mm
6 listova
Normalno ozubljeni listovi (17TPI):
NO 28 108
130 x 1,20 x 0,38 mm
6 listova
Fino ozubljeni listovi (25TPI):
NO 28 107
130 x 0,77 x 0,30mm
6 listova
Za tvrde metale kao to je eljezo ili PERTINAX:
Fino ozubljeni listovi (28TPI):
NO 28 104
130 x 1,10 x 0,50mm
6 listova
Izuzetno fino ozubljeni listovi (41TPI):
NO 28 106
130 x 0,74 x 0,36mm
6 listova
Spiralni list pile dug 125mm sa ravnim krajevima (bez klinova).
Ovakvi listovi reu svim svojim smjerovima bez uvijanja obratka
(prednost kod veih obradaka). Potrebna je rupa promjera barem
1.5mm. Idealni za plastiku, tvrdo i meko drvo.
NO 28 746
125 x 1,2mm
6 listova
Standardni listovi cirkulara sa klinom na krajevima. 127mm:

Inovativnost u rjeavanju problema (patentirano):


za laku zamjenu listova pile mogue je vodoravno postavljeni stol otpustiti i pomaknuti za oko 80
mm. Na taj nain dobiva se jasna vidljivost prije
svega donje ruke pile kod postavljanja draa lista
pile ili lista pile sa zatikom.

Grubi list sa klinom na krajevima (10TPI): idealan za rezanje mekog i


tvrdog drva, plastike kao i mekog i debljeg materijala.
NO 28 740
127 x 2.61 x 0.51mm
6 listova
Fini list sa klinom na krajevima (18TPI): idealan za rezanje tankih
materijala, mekog i tvrdog drva kao i plastike.
NO 28 742
127 x 1.86 x 0.24mm
6 listova
Vrlo fini list sa klinom na krajevima (25TPI): idealan za rezanje
obojenih metala, PC kartica, plastike, perspexa i drva.
NO 28 744
127 x 1,76 x 0,25mm
6 listova

2-brzinska njiua pila DSH. 10.000 puta dokazani


standardni model s 400 mm dugim vratom pile.

Patentirani drai listova pile sa velikom steznom


snagom omoguuju precizno upravljanje rezom.
Upusti na povrini stola fiksiraju poziciju u udaljenost draa listova pile i olakavaju montau
lista pile.

Stol podesiv pod kutem od -5 bis 50. S veim


zazorima na 0, 10, 20, 30 i 45 s dodatnom
mogunou za fino podeavanje. Za precizne
kose rezove.

Mogue rezanje drveta debljine do 50 mm, plastike 30 mm i obojenih metala 10 mm.


Za rezanje pleksiglasa, stakloplastike, pjene, gume, koe ili pluta. Ruka pile izraena je od
aluminijskog tlanog ljeva i tanka je tako da omoguava dobru vidljivost prilikom rada. Mjeh
s podesivom sapnicom. Stabilan stol izraen od aluminijskog tlanog ljeva (360 x 180 mm),
s nagibom za koso rezanje do 45. Postolje od ljevanog elika osigurava stabilnost i rad bez
vibracija. Ukljuuje po 5 grubih i finih listova pile.
Tehniki podaci:
220 240 V. Snaan 2-taktni motor bez etkica (205 W). Broj hoda 900 ili 1.400/min. Visina hoda pile 19 mm. Duina ruke pile 400 mm. Maksimalna debljina predmeta obrade
50 mm, kod 45 kosi rez 25 mm. Teina cca. 20 kg.
NO 28 092
47

Obradni centri proizvedeni u Europi koji osvajaju svijet.


Vidljiva i opipljiva preciznost.

Tokarilica PD 230/E
Za uporabu na materijalima kao to su elik, mjed, aluminij i plastika. Komplet sa automatskim
dopremanjem obratka, mogunou narezivanja navoja, vretenom, okretnim iljkom, kliznim
poklopcem za tokarenje konusa. Brojna dodatna oprema prua mogunost buenja, glodanja i
urezivanja utora.

Vreteno sa otvorom
10.5mm
i iljkom MK1.

Glavni prekida sa funkcijom


zaustavljanja u sluaju hitnosti i
zatitom od ponovnog starta u
sluaju prestanka napajanja.
Troeljusna
stezna glava za
promjere
2 68mm.

Gornji kliza za tokarenje konus profila kao i


dra alata dolaze u
standard paketu.

Kuite prijenosnika sa tabelom


koja prikazuje odgovarajue brzine
obrade u ovisnosti o materijalu
i promjeru obratka.

3 mogue brzine (postie se


prebacivanjem pozicije remenskog
pogona) i elektronske kontrole brzine broja okretaja vretena
od 100 do 3.000 o/min.

Zatvoreno vodee vreteno za automatski pomak


0.05 ili 0.1mm/okretu.

Tehniki podaci:
Razmak iljaka 230mm, visina iljaka 52 mm, visina iznad suporta
28mm. Put suporta 60mm i put gornjeg klizaa 45mm. elini dra
alata prima alate 8 x 8mm. Vreteno MK1 (kratko) ima otvor 10.5mm.
Vrti se na preciznim kuglinim leajevima postiui tonost 0.01mm
bez stezne glave. Pokrivene su najvanije dimenzije iljaka pri narezivanju obratka: 0.5 0.625 0.7 0.75 0.8 1.0 1.25 i 1.5mm.
Brzine vretena ovise o remenskom prijenosu i mogue su 300, 900 i
3.000o/min.
Elektronsko podeavanje brzine nadalje proiruje opseg brzina od
48

Krevet od lijevanog eljeza sa prizmatinom


vodilicom suporta i konjia. Rad bez trenja ak
i pri viim optereenjima.

100o/min (to je vano pri narezivanju navoja) do 3.000o/min. Automatski pomak nudi od 0.05 do 0.1mm po okretu. Vreteno konjia
ima MK1 (kratki) otvor i put 30mm. Tihi 220 240V motor je opremljen sa prekidaem naprijed/nazad. Reverzibilna troeljusna stezna
glava prima promjere 2 35mm (prihvat unutarnjih eljusti) i 24
68mm (prihvat vanjskih eljusti). Runi kota je opremljen skalom za
podeavanje nule. Jedan okret odgovara 1mm pomaka (20 podioka)
odnosno 0.05mm/podioku. Priblina teina 10kg, pribline dimenzije 530 x 250 x 150mm.
NO 24 004

Dodatna oprema za tokarski stroj PD 230/E


(takoer odgovara njegovom prethodniku PD 210).
Set steznih ahura pokriva 2.0 10mm uz radijalnu
preciznost bolju od 0.02mm .
Za rad sa okruglim dijelovima visoke preciznosti.
Stezne ahure se montiraju u vretenite. Ukljueno
je osam steznih ahura (pojedinano 2.0 2.5 3.0
4.0 5.0 6.0 -8.0 i 10mm) u drvenoj kutiji sa kliznim
poklopcem.
NO 24 042

etveroeljusna stezna glava. 4 neovisnih eljusti se


podeava pojedinano, omoguavajui tako prihvat
asimetrinih komada, ovalnih, kvadratnih i nepravilnih
oblika obradaka. Kapacitet stezne glave do 80mm.
NO 24 030

MK1 okretni iljak dolazi kao


dio standardne opreme.
Centar prihvata obratka za najveu preciznost
obrade materijala.
Ukljueno 1 planska ploa, 2 fiksna MK1 (kratka) centra
i 1 obrta u drvenoj kutiji sa kliznim poklopcem.
NO 24 070

Praktini runi kotai sa


skalama za podeavanje
0: 1 podiok=0.05mm
1 okret = 1mm.

Stezna glava za svrdlo


Promjer svrdla do 10mm, sa kljuem stezne glave i MK1
za konjia.
NO 24 020
Kao gore spomenuto, ali sa osovinom 10mm za glodalicu/builicu.
NO 24 110

Za brzu zamjenu alata kod PD 230/E


Lagano za uporabu!
Omoguava brzu zamjenu alata i lako podeavanje
visine. Ukljuuje dva draa alata za tokarenje do 10
x 10mm.
NO 24 022
Dodatni pribora za brzu zamjenu draa alata
(odvojeno)
Moe se upotrebljavati sa gore spomenutim setom za
brzu promjenu alata.
NO 24 024
komad

Stojea lineta
Za tokarenje dugih i tankih komada. Promjera do
40mm. Takoer se upotrebljava kada se ne moe koristiti konji.
NO 24 080
49

Univerzalnost i proirivost sustava za tokarenje PD 230/E.


Tonost - proizvedena u Europi.

PD 230/E korito za zatitu od prskanja i skupljanje strugotina

Nainjeno od metalne ploe debljine


1.5mm presvuene zatitnom bojom.
Ukoeni prednji i stranji rubovi
omoguavaju lako ienje. Montane
rupe i poviena osnova za tokarenje
su prethodno izbueni. Duljina 495mm,
irina 215mm, visina 150mm. Prikazana
tokarilica nije pokrivena ovom ponudom.
NO 24 006

Dodaci sustava podione glave TA 230


Za tokarilicu PD 230/E, mikro glodalicu PF 230 i FF 230
Omoguava obradu ozubljenja i nekoncentrinih komada. Opremljena sa 2 ploe podione glave (40
i 48 koraka) omoguavajui standardnu podjelu na 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 40 i 48. Primanje
stezne glave je identino onom kod tokarilice PD 230/E. 3-eljusna stezna glava (moe se naruiti
odvojeno pod NO 24 028, vidi ispod) i 4-eljusna stezna glava (NO 24 030, strana 45) se takoer
mogu tu montirati (stezna glava je dodatni pribor). Moe se smjestiti na popreni suport stroja ili na
krevet. Smjeteno u drvenoj kutiji sa kliznim poklopcem. 3-eljusna stezna glava prikazana na slici
nije dio ove ponude.
NO 24 131

Samocentrirajua 3-eljusna stezna glava


Identina steznoj glavi tokarilice PD 230/E. Promjer 2 68mm uz upotrebu reverznih eljusti. Tijelo od
elika, pogodno za tokarilicu PD 230/E i za gore opisane dodatke sustava podione glave NO 24 131.
NO 24 028

Glava za glodanje/buenje PF 230


Pretvara tokarilicu PD 230/E u kompletan obradni centar.

Set ukljuuje stup (35 x 400mm), montani nosa i vijke


za fiksiranje. Montana povrina na tokarilici PD 230/E je
prethodno obraena. Gornji kliza tokarilice se zamjenjuje sa stolom (dostavljeno) 110 x 70mm, sa 3 T-utora
dimenzija 12 x 6 x 6mm. Tokarilica sada funkcionira kao
koordinatni stol sa X-Y pomacima. Glava za glodanje/
buenje je identina onoj kod mikro glodalice FF 230 (vidi
stranu 47). Ukljuene su tri stezne ahure promjera 6, 8 i
10mm.
NO 24 104

50

Mali, izuzetno precizan sustav obrade za glodanje,


buenje i provrtanje.

Glodalica FF 230
Runi kota slui
i za podeavanje visine i za
precizni posmak pri glodanju.

Okretanje vretenita kroz 360, prikazano na skali.


Visina je podesiva pomou runog kotaa za
podeavanje, takoer koritenog pri finom posmaku
pri obradi (1 okretaj = 1mm puta). Vreteno i vretenite
mogu se zakljuati, posebno pri glodanju. Snaan
motor pogoni pomou V remena, postiui visoki
moment posebno pri malim brzinama. Ukljuene su
stezne ahure 6, 8 i 10mm. vrsti radni stol sa T-utorima u skladu sa standardom MICROMOT pribora 12 x 6
x 5mm.
Ostali tehniki podaci:
220 240V. 140W, 50/60Hz, brzine rotacije vretena
280, 550, 870, 1.200, 1.500 i 2.200o/min, hod vretena
30mm. Dimenzije stola 270 x 80mm, stup 35 x 400mm.
X-Y hod je 170 x 65mm. Maksimalna visina 180mm
i dubina 130mm. Ukupna visina oko 500mm. Teina
oko 17.0kg.
NO 24 108

Sustav V remenskog pogona


prua mogunost 6 brzina od
280 do 2.200o/min.

Vijak za precizni
posmak nije ukljuen
u ponudu.

Stege (nisu ukljuene u ovoj ponudi)


opisan se na stranici 57.

Napomena:
Ostalu dodatnu opremu za tokarenje i glodanje,
kao i svrdla i noeve, potraite na stranicama
56 - 57.
Vano!
Za tono glodanje savjetujemo da privrstite
vreteno i vretenite za nosivi stup. Kod glodalice
FF 230 to je lako uiniti priteznom polugom.

Krini stol KT 230


Kao to je opisano gore, ali bez nosaa vretena i stupa. 35mm provrt . Odgovara ureajima PF 230 i PF 210. Teina oko 11kg.
NO 24 106

Petodijelni set steznih ahura za PF 230 i FF 230


Sadri svaku od steznih ahura promjera 2.4 3.0 -3.2 4.0 5.0mm
za potrebe glodalice. Smjetene u drvenoj kutiji sa kliznim poklopcem.
NO 24 144

Runi kotai sa podesivom


nulom 1 okretaj = 1.5mm,
1 podiok = 0.05mm)

Precizni posmak zavrne obrade kod


glodalice PF 230 i MICRO glodalice FF 230
Lagana instalacija u par sekundi.
Ovaj dodatak moe se podeavati pomou kotaa za vertikalni posmak (visine) ili kotaa za fini posmak, kao i u nagnutoj poziciji.
Oznaena skala se moe podesiti na 0. Jedan okretaj odgovara
1.5mm hoda vretena (1 podiok
= 0.05mm).

NO 24 140
51

Tonost i univerzalnost ureaja proizvedenog u Europi prema DIN 8606.


Sa mjenjaem broja okretaja.

Sklop sa izmjenjivim zupanicima za narezivanje navoja (u 19 koraka od 0.2 do 3.0mm).


Jasno smjeteni i laki za izmjenu.

Glavni prekida sa zatitom od automatskog


starta kao i zaustavljanjem u sluaju nude.

Napomena:
Dodatna oprema i alat za sustav
tokarilice PD 400 vidi
na stranama 54 57.

RHM precizna stezna


glava ( 100mm).

Snaan kondenzatorski motor izlazne


snage 550W.

Izbor za automatski
pogon.

Runi kota za
opsluivanje suporta.

Alat za brzu izmjenu sa


2 draa (sa podeavanjem
zaustavljanja i visine).

Prekida za rotaciju u smjeru kazaljke


na satu iskljuenje ureaja
rotaciju obrnutu od kazaljke na satu.

Tokarski stroj PD 400 srce je vienamjenskog i proirivog sustava i neusporediv


je ureaj u svojoj klasi !
Idealan je za ravno i uzduno struganje, tokarenje i buenje, narezivanje unutarnjih i vanjskih navoja, udubljivanje itd. Moe ga se koristiti pri
obradi elika, obojenih metala, aluminija i legura. Beznaajnih odstupanja ak i pri tekim uvjetima rada. irok asortiman dodatne opreme
kompletira funkcionalnost ovog univerzalnog ureaja. Krevet stroja dolazi s predobraenom povrinom za prihvat glodalice/builice PF 400.
Tehniki podaci:
Razmak iljaka 400mm, put suporta 85mm, visina iznad suporta je
116mm. vrsti, rebrasti krevet je izraen od kvalitetnog sivog lijeva, izbruenog i kaljenog. Predimenzionirano vreteno sa 2 podesiva
konina kotrljajua leita i MK3 iljak i 20.5mm provrtom. Tonost
rotacije bez stezne glave 5/1.000mm. Ukljuena je precizna 3-eljusna
stezna glava promjera 100mm.
est brzina vretena omogueno je pomou remenskog pogona: 1.stu52

panj: 80, 330, 1.400 o/min i 2.stupanj: 160, 660, 2.800 o/min. Snaan i tih
motor, izlazne snage 550W. Jednostavni kotai za podeavanje (2-djelni) s podesivim nultim poloajem.
Za popreni posmak i gornji nosa:
1 podiok = 0,025 mm. 1 okretaj = 1,0
mm. Za konji i vodilicu: 1 podiok =
0,05 mm. 1 okretaj = 1,5 mm. Ukljuiv
automatski posmak brzine od 0,07 ili
0,14 mm/o.
Integrirani mjenja brzine za lijevo- i
desnonavijene zupanike, uz promjenu zupanika omoguava 19 razliitih
metrikih koraka: 0.2 0.25 0.3
0.35 0.4 -0.45 0.5 0.6 0.7 0.75
0.8 0.9 1.0 1.25 1.5 1.75

Dodatnu opremu i pribor za sustav PD 400 moete pogledati na


stranicama 54, 56 i 57.
Vienamjenski dra alata
Ukljuuje dva pojedinana draa i
omoguava brzu izmjenu alata i lako
podeavanje visine.
NO 24 415

Dra alata sa dva podesiva alata za


umetanje kao standardna oprema.

Sa iljkom MK2 i vretenom.

Pojedinani dra alata za brzu


izmjenu
Pristaje vienamjenskom drau od PD 400.
NO 24 416

Runi kotai od aluminija s


podesivom elinom skalom.

4-eljusna stezna glava sa


nezavisnim eljustima
Koristi se za stezanje nepravilnih i asimetrinih
profila objekata. Svaka eljust se podeava
pojedinano tako da se i centriranje postie runo.
Kaljene, reverzibilne eljusti. Promjer stezne glave
100mm.
NO 24 410

Popreno ojaani krevet


od sivog lijeva i prizmatine
vodilice za suport i konjia.

Vodee vreteno sa trapeznim


navojem 12 x 1.5.

Napomena:
Tokarski stroj PD 400 postoji i u CNC-izvedbi s vretenom na kuglinim leajevima,
koranim motorom, upravljakom jedinicom i jednostavnim softverom koji je
kompatibilan WINDOWS operativnim
sustavom. Vie informacija na Internetu
pod www.proxxon.com ili zatraite specijalnu brouru!

2.0 2.5 3.0mm. Mogui su takoer i colni navoji 10 48 TPI.


Ukljueni su takoer iljak MK2 i zupasti vijenac promjera 10mm.
Ukljuen je i B12 iljak. Vodee
vreteno sa trapeznim navojem
12 x 1.5, put gornjeg klizaa
52mm i podesiv je do iljka, s
podjelom na stupnjeve do 45.
retenite sa MK2, promjer 24mm
i 40mm put (sa podeavanjem).
Ukupna dimezija oko 900 x 400
x 300mm (d x x v). Teina oko
45kg. Koristi rezne alate 10 x
10mm.
NO 24 400

Samocentrirajua 4-eljusna
stezna glava
eljusti se ne podeavaju pojedinano, odnosno
one su samocentrirajue. Visoka tonost. Promjer
stezne glave 100mm.
NO 24 408

eona ploa sa steznim elementima


Montira se umjesto standardne stezne glave. Idealna za prihvat veih i asimetrinih komada za
obradu. 125mm. Sa 2 neprekinuta T utora. Sa
steznim elementima.
NO 24 412
53

Briljivo smiljena dodatna oprema za rjeavanje problema


pri glodanju i tokarenju sa univerzalnim PD 400 sustavom.

Fiksna lineta

Korito za zatitu od prskanja i skupljanje strugotina za PD 400


Nainjeno od eline ploe debljine 1.5mm sa zatitnom bojom. Zavareni poklopac titi
motor. Montane rupe i poviena osnova su prethodno izbueni. Nemogue je kapanje
rashladnog sredstva. Duljina 800mm, irina 270mm, visina 290mm.
NO 24 402

Set steznih ahura


Za rad sa okruglim dijelovima visoke preciznosti. Ukljuena je svaka pojedinana dimenzija
2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 -8.0 12 i 14mm. Radijalna preciznost bolja je od 0.02mm., puno
bolja nego kod steznih glava. Jedna mekana
stezna ahura za pravljenje vlastite dimenzije
ahure. Ukljuene stezne ahure se montiraju
u vretenite.
NO 24 419
set ahura

Koristi se kod PD 400 za tokarenje dugih i tankih


komada. Smjeta se direktno u prizmatine vodilice kreveta/postolja i koristi se kada je podrka
konjia nedovoljna. Promjera do 50mm.
NO 24 404

Pomina lineta
Smjeta se na nosa ureaja. Neophodna za
tokarenje dugih i tankih komada. Promjera do
50mm.
NO 24 406

Glodalica/builica PF 400
Oprema sadri montani nosa i vijke za fiksiranje (montana povrina na PD
400 je prethodno obraena). Identino kao kod MICRO glodalice FF 400 osim
to ne sadri koordinatni stol. Umjesto toga, dolazi radna povrina od elika (150
x 110mm) sa 3 obraena T-utora za standardne T-glave. Dva vijka osiguravaju
radnu povrinu od poprenog klizanja.
NO 24 304
Dodatna oprema za tokarenje na PD 400
Idealna za tokarenje s najveom moguom
preciznou. Dolazi sa 2 iljka (MK2 i MK3), radnom
ploom sa provrtom od 30mm kao i ahurama za
redukciju 30/20mm i 30/15mm. Vrh vijaka obrtaa
se navre u prirubnicu glavnog vretena i pogonsku plou.
NO 24 414

Ozubljena stezna glava (10mm) sa rukavcem


Industrijska kvaliteta, no ipak nije toliko tona kao
set steznih ahura. Sa 10mm rukavcem koji odgovara u 10mm ahuru. Ukljuen je klju za stezanje.

NO 24 110
54

Modelarska glodalica za precizne poslove do 0.05mm


tonosti! Tihi, lijepo dizajnirani i vienamjenski.

MICRO glodalica FF 500

Pogon: snaan, tih kondenzatorski


motor.

Vieremenski V-prijenos sa 6
brzina vretena od
180 2.500 o/min.

Posuda da strugotine za PROXXON glodalice


Izraena od elinog lima debljine 1,5 mm, zatiena bojom. Montane
rupe za privrenje vijcima za podnoje (posuda ostaje nepropusna
zahvaljujui elinoj sapnici). D 700 mm, 420 mm, V 40 mm.
NO 24 322

Masivno vreteno s prihvatom


stezne ahure.

Za vrijeme rada glodala


rukavac vretena moe biti
zategnut T-rukom.

Stezna eljust, glodalo


i predmet obrade ne
isporuuju se s ureajem.

Napomena:
Glodalica FF 500 postoji i u opciji s pripremom za CNC: s vretenom na kuglinim
leajevima i snanim koranim motorom
na sve 3 osovine, ali isto tako i u kompletnoj CNC varijanti s upravljakom
jedinicom i jednostavnim softverom koji
je kompatibilan WINDOWS operativnim
sustavom, ukljuujui dodatak kao 4.
osovinu za 3D obradu. Vie informacija
na Internetu pod www.proxxon.com ili
zatraite specijalnu brouru!

Radna stanica za glodanje, buenje i uputanje. S masivnim vretenom od ljevanog vuenog aluminija.
Glava glodala podesiva lijevo i desno pod kutem od 90 (sa skalom). Odabir broja okretaja
postie se jednostavnim pomicanjem vieremenskog V-prijenosa. Okomito pomicanje stezne
glave (30 mm) uz pomo ruice s prstenastom mjernom skalom (1 podiok = 1 mm).
Rezni alat se uvruje u stezne ahure 6 8 10 i 12 mm koje se isporuuju uz ureaj.
Visina vretenita podeava se runim kotaem i izborom na skali (1 okret = 2 mm).
Masivan i strojno obraen radni stol s 3 T-utora za 8 standardnih T-klizaa.
Tehniki podaci:
220 240 V. 400 W. 50/60 Hz. Brzina rotacije vretena 180 350 550 800 1.300 2.500 o/
min. Duina ruke (do sredine vretena) 125 mm. Hod stezne ahure 30 mm. Dimenzije stupa
120 x 100 x 420 mm. Stol 400 x 125 mm. Hod vertikalni (Z-os) 220 mm, popreni (X-os) 310
mm, dubina (Y-os) 100 mm.
Ukupna visina ureaja max. 780 mm. Teina cca. 47 kg.
NO 24 320

Precizni pomak za tono


podeavanje
Laka i brza instalacija. Pomak vretena moe
se podeavati bilo pomou kotaa za vertikalni posmak (visine) ili kotaa za fini posmak. Kota za podeavanje ima skalu sa podjelama od 0.025 uz mogunost podeavanja
0. 1 podiok = 0.05mm.

Stezne ahure za PF 400 i FF 500


Set steznih ahura za glodalicu 2.4 3.0 3.2 4.0 i 5.0mm. U drvenoj kutiji.
NO 24 252

NO 24 254

55

Dodatna oprema za tokarilice PD 230/E i PD 400.

Gotovo sve komponente se nalaze u vrstim drvenim kutijama.


Univerzalni podioni aparat UT 400
Omoguava izradu nesimetrinih objekata.
Stol moe biti postavljen horizontalno ili vertikalno. Pogon se obavlja punim prijenosnikom i njegovim hodom do 360 mogue su
gotovo sve podjele ispod 100. Aparat dolazi sa 4 podione ploe: 27/42, 33/40, 34/39 i
36/38. Koristi se za izradu zubaca, mjenjaa i
zupanika, ustavljaa, brijegova itd. Radna
ploa nije ukljuena. iljak je identian onom
kod tokarilice.
Dostavlja se u drvenoj kutiji sa kliznim
poklopcem.
NO 24 421

Dra rotacionog alata, za


upotrebu na tokarilici

Nainjen od elika 30 x 10 x 65mm.


Ovaj dra alata omoguava montau naeg
rotacionog alata LB/E ili IB/E na drae od
tokarilica PD 230/E i PD 400 za poslove
bruenja i li poliranja. MICROMOT prsten
promjera 20mm. Drka draa alata 8 x
10mm za smjetaj na ureaje PD 230/e i PD
400.
NO 24 098

Dra nareznica za kruno


narezivanje, navoje M 3 do M 10.

Veliine M 3 4 5- 6- 8- 10.
Ravna drka sjeda u dra alata 10mm
nakon njegove montae na konji od PD
230/E ili PD 400. Dra se pridrava rukom
za vrijeme narezivanja navoja.
Dostavlja se u drvenoj kutiji.
NO 24 082

Precizni V-blokovi

Koriste se za stezanje razliitih obradaka.


Par blokova nainjen od kaljenog elika,
precizno obraen. Za razliite dubine
prizmatinih kanala V, sve pod 90. Dimenzije 50 x 30 x 30mm. vrsta spojnica i narezani gumb za sigurno privrenje obratka.
Dostavlja se u drvenoj kutiji sa kliznim
poklopcem.
NO 24 262
2 par

Paralelni podloci 14-djelni komplet


Isporuka u paru.

Rezni dodatak

Precizni kripac

Za pripremu rada s ureajima za


buenje, bruenje i glodanje.
Izraeno od visoke legure tvrdog elika (58
62 HRC). Paralelna tonost 0,002 mm.
Po 2 komada 8 x 10, 15, 20, 25, 30,35 i
40 mm. Duine 100 mm.
Pakirano u drvenoj kutiji.

Koristi se na sustavima PD 230 i na PD 400


montaom na popreni suport na mjesto
draa alata. Ree ispupene i udubljene
profile elika, obojenih metala ili plastike
do dubine 1.0mm. Omoguuje okretaj
radijusa ili kugle do maksimalno 32mm
promjera. Dostavlja se sa jednim noem
za zavrnu obradu 8 x 8 x 80mm u drvenoj
kutiji sa kliznim poklopcem.
NO 24 061

Od glodanog elika.
Moe se poloiti s jedne ili sa druge strane.
irina eljusti 60mm, kapacitet stezanja
42mm.
Komplet sa sigurnosnim vijcima je pakiran
u drvenu kutiju sa kliznim poklopcem.

NO 24 266
56

NO 24 255

Set glodala
(2 5mm)
Sva glodala sa 6mm
drkom. Promjer glodala od 2, 3, 4 i 5mm.
Dupla otrica prema
DIN 327. Nainjeni od
HSS. Dostavljaju se u
drvenoj kutiji sa kliznim
poklopcem.
NO 24 610

Tokarski noevi od visokokvalitetnog


kobalt HSS elika, obraeni
Petodijelni set
Po jedan za struganje, rezanje, zavrnu obradu, lijevi i desni no. Dostavljaju se u drvenoj
kutiji sa kliznim poklopcem.

Set glodala
(6 10mm)
glodala promjera 6, 7, 8 i 10mm.
etverostruka izvedba otrica prema DIN
844. Drke od 6.0 i
10.0mm. Nainjeni od
HSS.
Dostavljaju se u drvenoj kutiji sa kliznim
poklopcem.
NO 24 620

Trodijelni set svrdala


za zabuivanje
Nainjeni od HSS, prema
DIN 333 (tip A) 60.
Komplet postavlja centre
buenja promjera 2.0
2.5 i 3.15mm.
NO 24 630

8 x 8 x 80mm (za PD 230/E)


NO 24 530
10 x 10 x 80mm (za PD 400)
NO 24 550

Trodijelni noevi za narezivanje


navoja
Jedan no za vanjske navoje (do 60
metriki), jedan za unutarnje navoje, jedan
obian no za tokarenje. Dostavljaju se u
drvenoj kutiji sa kliznim poklopcem.

Set stega, od glodanog elika

8 x 8 x 80mm (za PD 230/E)


NO 24 540
10 x 10 x 80 mm (za PD 400)
NO 24 552

Dra noa za odsijecanje i no

Po dva stezna bloka, dvije stege, dvije matice i dvije matice za T proreze (B = 7mm,
E = 12mm, D = 4mm, C = 7.2mm). Za materijale do debljine oko 35mm. Mogu se koristiti sa PD 230/E, PF/FF 230, PD 400, PF/FF
400, FF 500, BFB 2000, eona ploa 24 412
i KT 150.
U drvenoj kutiji sa kliznim poklopcem.
Opis manjih verzija NO 24 256 na strani
18.
NO 24 257

Set noeva sa volfram umetcima za


PD 230/E i PD 400.

Upotrebljava se kod
PD 400 sustava brze
zamjene alata za rezanje komada i urezivanje
utora. Alat od HSS-a sa
kobaltom dimenzija 12
x 3 x 85mm.
NO 24 417

Rezervni no za dra noa za


odsijecanje
Kao to je opisano gore.
NO 24 554

Tri draa (90mm duga)


za grubu obradu
za uzdunu obradu
za 90mm drku svrdla, rupe od 12mm
Standardni volfram umetci 55, galvanizirani (komercijalna verzija). Dostavljaju se i tri
dodatna umetka, privrsni vijak i klju TX8.
NO 24 555 8 x 8 mm (za PD 230/E)
NO 24 556 10 x 10 mm (za PD 400)

Rezervni vrhovi od volframa


Za drae opisane iznad.
NO 24 557 10-dijelni set

HSS set alata za provrtanje,


6 komada

Po jedno glodalo za 60 metrine i 55


colne unutarnje navoje. 1.3mm 2.65mm i
4mm. Drka promjera 6mm, duljine 95mm.
Glodala dri dra alata koji se montira na
PD 230/E ili na PD 400. Glodala dolaze u
drvenoj kutiji.
NO 24 520

Set za lociranje ruba obratka

Koristi se za brzo i precizno lociranje


poetne toke obratka u odnosu na vreteno stroja. Dimenzija 6 x 6 x 50mm i 6 x 5 x
75mm.
Spakirani u drvenoj kutiji.

NO 24 434
57

Kompletan obradni centar za glodanje i buenje: glodalica/builica


BFB 2000, koordinatni stol KT 150 i sustav za glodanje/buenje BFW 40/E.

Sustav za glodanje/buenje BFW 40/E sa podeavanjem rotacije od 900 6.000okr/min.


Vratilo s trostrukim kuglinim leajem prua direktan pogon
(bez prijenosnika).
Glava od aluminijskog tlanog lijeva sa rukavcem od 43mm (europski standard). Veliki, jednostavan za uporabu prekida sa funkcijom
hitnog zaustavljanja. Karta pokazuje optimalne brzine glodanja i
buenja razliitih materijala.

Napomena:
Motor radi po naponom od 40V dobivenim od
ureaja za podeavanje snage. U tom sluaju,
karakteristike su izvrsne i postiu visok moment ak i pri
niim brzinama. (Koordinatni stol, stalak za
buenje i stege nisu ukljueni).

Ostali tehniki podaci:


Kontrolna jedinica sa dvosmjernom elektronikom za
220 240V napajanje. Snaga
ureaja do maksimalno
250W.
Podeavanje rotacije vretena
u rasponu od 900 do 6.000o/
min.
Komplet sa 3-eljusnim steznim ahurama od kaljenog elika od 2.35 3.0 4.0 5.0 i 6.0mm i
sa 2 stezna kljua.
NO 20 165

Koordinatni stol od aluminijskog


tlanog lijeva KT 150
Sa precizno izglodanim lastin rep klizaima, pa je zato pogodan i za obradu metala.
Za utore, glodanje, fine obrade elika, obojenim metala i drva.
Svaki utor dolazi sa
odgovarajuim uvrsnim
vijkom. Obrada utora
kako bi se eliminiralo plesanje. Podeavanje obratka sa 2 runa kotaa sa
podesivim podiocima (1
okret= 2mm, 1 podiok =
0.05mm). Obraeni stol,
3 T-utora za privrivanje kripaca i stega. Stol dolazi sa predbuenim rupama za pozicioniranje, ukljuujui i 45, privrsnim vijcima i stegama za obradu. Dimenzije stola 200 x 200mm. Maksimalni
hod 150 x 150mm, Ukupna visina 75mm. Teina 4.9kg. (Stezne ape
sa slike desno nisu ukljuene.)
NO 20 150

58

BFB 2000
vidi stranu 59.

Visoka preciznost proizvoda od aluminijskog tlanog lijeva,


sa preciznim kliznim utorom u obliku lastinog repa.

Stalak za glodalica i builice BFB 2000


Za buenje sa standardnim rukavcem vretena promjera 43mm.
Sa skalom

Pomak glave se
moe podesiti vrlo
precizno pomou
poluge.

Glava se precizno izglodanim klizaem-vodilicom lastin rep,


koja se moe naginjati kroz 90 pruajui univerzalnost u svim
smjerovima: dijagonalno buenje, svestranost bez potrebe za
specijalnim bit glodalima, glodanje dijagonalnih utora. Mogunost
izbora fine obrade malog posmaka glave. Sa skalom za podeavanje
kvalitete i dubine obrade. Pomak pomou ozubljene letve i pinion
zupanika za buenje bez napora. Stup buenja promjera 45mm,
dug 500mm. Dohvat vretena oko 140mm (udaljenost centra vretena od stupa). 65mm hod. Obraena radna povrina 200 x 200mm.
Sva buenja standardnim 43mm rukavcem vretena, koji se moe
direktno koristiti od proizvoaa BOSCH, AEG, FEIN, METABO, KRESS,
BLACK & DECKER, SKIL. Teina oko 6.5kg.

Horizontalna
primjena

Glava se moe
naginjati kroz 90.

npr. za glodanje
utora

Podeavanje nulte
pozicije za precizni
posmak.

Glodana, podesiva
vodilica-kliza
lastin rep.

Poluga za
izbor
preciznog
posmaka.

NO 20 000

HSS set glodala (2 5mm).


Idealna za rad sa glodalicom/builicom BFW 40/E.
Sva glodala sa 6mm drkom od HSS-a. Promjer
glodala od 2, 3, 4 i 5mm. Dupla otrica prema
DIN 327. Nainjeni od HSS. Dostavljaju se u
drvenoj kutiji sa kliznim poklopcem.
NO 24 610

Jasna, lako
itljiva skala za
dubinu obrade.

Set stega, od glodanog elika.


Kompatibilne sa koordinatnim stolom KT 150
Po dva stezna bloka, dvije
stege, dvije matice i dvije matice za T proreze. Za materijale
do debljine oko 35mm. Mogu
se koristiti sa koordinatnim
stolom KT 150 i glodalicama
FF400, PF 400 i FF500.
U drvenoj kutiji sa kliznim
poklopcem.
NO 24 257

Stup promjera
45mm,
duljine 500mm.

vrsta, obraena
gornja povrina
postolja
sa T-utorima.

Za ostalu dodatnu opremu pogledajte stranu 57!

59

4UFJOJDLF 8JUUMJDI

by PROXXON S.A., L-6868 WECKER

NO 95 321/PR204211203K

PROXXON GmbH
Betriebsstrasse 12
A-4210 Unterweitersdorf
5FMFGPOot5FMFGBYo
XXXQSPYYPODPN

Zadravamo pravo na tehnike izmjene radi unapreenja proizvoda kao


i na eventualne sluajne propuste.