You are on page 1of 14

I.E.S.

Bisbe Berenguer

Etadstica. Treball cooperatiu

Grup:

3er ESO

Curs 2015-2016
Prof. Vicent Baldovi

Nom:

Cognoms:

CURS:
TREBALL COOPERATIU DE LA MATRIA DE:
OBJECTIUS
Matemtiques
Opini
del
professorat
envers
la metodologia
a terme (Treball
TEMA
DEL
TREBALL:
Estadstica
1.
Conixer
i diferenciar
els conceptes
bsics portada
destadstica.
cooperatiu)
(Poseu
un asterisc):
2. Distingir
i classificar
elstreballa
diferents
tipus
de variables
estadstiques.
DESCRIPCI
DE
LACTIVITAT:
Es
tant
el treball
cooperatiu
com la
3. Entendre
i explicar
el significat
de mitjana,
moda
i medianaamb
duna
competncia
digital,
ja que es
fan diferents
activitats
relacionades
Negativ
Positiva
x
Molt positiva
lestadstica,
prenent
com
a
basse
les
eines
que
ofereix
GoogleDocs
i
programari
variable
a
X
lliure con el LibreOffice.
CONTINGUTS: (Els alumnes han de saber):

1. Identificaci i diferenciaci de variables quantitatives i qualitatives, i


dintre de les primeres, variables discretes i continues i de la marca de
classe
2. Realitzaci de petites enquestes per la elaboraci posterior de taules
estadstiques.
VALORACI
DE LACTIVITAT: INDICADORS.

3. Clcul de freqncies absolutes, relatives, acumulades i percentatges


Elaboraci de taules de freqncies acumulades i de percentatges
Nombre
48
Nombre
14 equips (es fa Prcticament
el mateix treball
a 3er B Poc
i
OBLIGADES
Assolit
Assolit
Assolit
acumulats.
dalumnes
dequips
3er
C)
1. La presentaci de la memria:
1. La presentaci de
1. La prese
1. Document
de
4. Construir diferents grfics
estadstics:
barres,t un
a. s acurada
i neta diagrameslade
memria,
la mem
establerts:
memria.
diagrames de sectors, histogrames
i polgons de freqncies.
b.
est
ordenada
aspecte
polit
per
aspecte
Equips en els quals tots els
Nombre
Percentatg
%
c.
est
paginada
no
compleix
amb
i/o incom

5. Calcular les mesures de centralitzaci de qualsevol variable numrica:


membres
han participat de manera
dequipstots7 els
e:alguna de les 5
d.
es
distingeixen
diverses
mitjana, mediana i moda.
adequada
:
0
seus apartats.
normes de
de prese
6. Anlisi de les mesures
estadstica.
2. Lliuraments:
presentaci.
2. Algun de
7.Interpretar les caracterstiques
duna ivariable estadstica
duna lliuramen
a. en
Es lliura
impresa
2. Percentatg
Algun delsa partir%
Equips
que han acabat la feina
Nombre
enquadernada.
sha fet.
taula
o dun grfic.
el temps
proposa
dequips 6
e:lliuraments no4
b. Es lliura a la
:
plataforma
digital.
3.
T
una
portada
on
Veure Rbrica amb el tems avaluables
sanomenen: Nombre
Alumnes que han assolit els
a. El ttoldequips
de lestudi. 8
continguts proposats: n
b. Noms i cognoms dels
dalumnes:
:
que lhan
4. realitzat.
a. El nom de la matria.
b. El curs vigent.
c. El grup classe.
d. Imatge relacionada
5. Hi ha un ndex ordenat i
paginat.
6. El document est totalment
complert, no hi falta cap
tasca.
1 punt

COMPETNCIES AVALUABLES:

2A. Enunciat de
lestudi estadstic

1. Es pot identificar i trobar el


text.
2. El resum sentn i sha
escrit a partir de les
idees principals del text.

sha fet.
3. Falten algun
3 a
3. Falten algunes dades
a la
la
portada.
portada.
4. Hi ha un
Percentatg
%
4. e:Hi ha un
ndex
5
ndex
ordenat
7
ordenat i
paginat.
paginat.
5. El documen
5. El document est
totalment
totalment complert, no complert, hi falt
hi falta cap tasca.
tasca

0,75 punts

0,50 punts

1. Es pot identificar
i/o trobar el text.
2. El resum sentn
prou b i sha
escrit a partir de

1. No es po
identifica
trobar el
2. El resum
mostra t

Lenunciat de lestudi
estadstic mostra clarament el
qu es vol estudiar, la
poblaci i la mostra.

1,5 punts

OBLIGADES
2B.
Enquesta i
recollida de dades
de lenquesta

Assolit
1. Les preguntes i les
possibles respostes de
lenquesta sn fcils de
comprendre.
Hi ha una taula on es
mostren de forma
entenedora:
o les preguntes de
lenquesta.
o les possibles
respostes.
o el tipus de variable
correctament
classificada.
Hi ha els recomptes fets
de manera correcta

2 punts

2C. Anlisi i
interpretaci de la
informaci.

OBLIGADES

idees pri
del text.
3. Lenunciat d
estadstic

Prcticament Assolit

Poc Assolit

1. Les preguntes i les


possibles respostes de
lenquesta es
comprenen.
Hi ha una taula on es
mostren
majoritriament de
forma entenedora:
o les preguntes
de lenquesta.
o les possibles
respostes.
o el tipus de
variable
o correctament
classificada.
o Hi ha els
recomptes
fets de
manera
correcta
1 punt

0,5 punts

1. Les preg
les possi
resposte
lenques
compren
Hi ha una ta
mostren de
suficientmen
entenedora:
o les p
de le
o les p
respo
o el tip
varia
corre
class
Hi ha els rec
fets de man
correcta

2. 0,5 punt

3 Punts

La majoria de
lapartat danlisi
i interpretaci de
la informaci s:
Complert
ordenat
entenedor, de
fcil lectura.
La majoria de
lapartat s
correcte en
termes
matemtics.
2 punts

1 punt

Assolit

Prcticament Assolit

Poc Assolit

Tot lapartat danlisi i


interpretaci de la
informaci s:
o Complert
o ordenat
o entenedor, de fcil
lectura.
Tot lapartat s correcte en
termes matemtics.

les idees principals


del text.
Lenunciat de lestudi
estadstic mostra de
manera prou clara el
qu es vol estudiar,
la poblaci i la
mostra.
1 punt

Laparta
i interpre
la inform
suficient
Compler
ordenat
entened
fcil lect
Laparta
suficient
correcte
termes
matem

2D.
Resum de la
informaci i
conclusions.

1. El resum sha fet


considerant els tots els
grfics de freqncies.
2. Les conclusions es fan a
partir de lapartat
danlisi i interpretaci.
3. Les conclusions mostren ms
duna altra aplicaci.
Lapartat s entenedor, est
ordenat i organitzat.

1,5 punts

1. El resum sha fet


considerant els
grfics de
freqncies.
2. Les conclusions
fan prou
referncia a
lapartat
danlisi i
interpretaci.
5. Les conclusions
mostren ms
duna altra
aplicaci.
3. Lapartat s prou
entenedor, est ordenat
i organitzat.
1 punt

1. El resum
consider
suficient
de freq
2. Les conc
no fan p
refernc
lapartat
danlisi
interpret
Les conclusions
mostren altres
aplicacions

0,5 punts

I.E.S. Bisbe Berenguer

Etadstica. Treball cooperatiu

Grup:

3er ESO

Curs 2015-2016
Prof. Vicent Baldovi

Nom:

Cognoms:

Nom i Cognoms de lalumne

Alumne 1

Alumne 2

Alumne 3

Alumne 4

Barri Escollit pel treball


cooperatiu
(cada grup ha descollir un barri de
LHospitalet)

Part A.- Volem estudiar a quina distncia viuen els alumnes de classe, que triguen en
arribar i si utilitzen transport public. Has dentrrar en Google Maps
https://www.google.es/maps i calcular la ditncia que hi ha entre LInstitut (Carrer
Aprestadora, 49- 08902 LHospitalet de Llobregat) i casa vostra.

Alumne

Distncia
(km.)

Adrea

Temps (minuts)

Mitjana

Mitja de transport utilitzat

Alumne

Total

A Peu

En Bicicleta

Autobs

Altres

Un cop heu fet els clculs per a cada membre del grup, heu descollir un portaveu, que es
reunir amb els altres portaveus dels altres grups i posar-ho en com. Del que es tracta s
de calcular la distncia mitjana dels llocs de residncia dels alumnes a linstitut i saber quin
mitj de transport fan servir.

Grup

Distncia mitjana
(km)

Temps mitj (minuts)

Mitjanes

Nota: Heu de posar trans grups com en t la classe.

Mitja de transport utilitzat (frequncia absoluta).

Grup

A Peu

En Bicicleta

Autobs

Altres

Total (recompte)

% s/ total classe

Contesta a les segents preguntes:

1.- Has estudiat una poblaci o una mostra? Justifica la resposta.

2.- Creus que les estadstiques que has obts sn representatives per al conjunt dalumnes
del INS Bisbe Berenguer. Justifica la resposta.

3.- LAjuntament de Hospitalet t un projecte de fet un autobs escolar. Creus que estaria
justificada la mesura en termes de temps i cost i distncia recorreguda.

Part B
Volem saber com s de car llogar un pis al barri que has triat. Per cercar la informaci has
dentrar a diferents portals immobiliaris, buscar la informaci i posar-la en una taula.
Cada alumne, de forma individual, ha de cercar al menys de 3 pisos de lloguer, han de ser
a ser possible de entre 80 i 100 metres quadrats. Compte, no es pot duplicar la informaci.
Pots consultat pgines com per exemple:
http://ca.yaencontre.com/lloguer/pisos/hospitalet-de-llobregat-l

http://www.enalquiler.com/alquiler-pisos-l-hospitalet-de-llobregat-9-2-0-23880.html

http://www.tucasa.com/alquiler/pisos-y-apartamentos/barcelona/l-hospitalet-de-llobregat/?
r=&idz=0008.0001.9999.0002

http://www.fotocasa.es/ca/lloguer/pisos/l-hospitalet-de-llobregat/llistat

http://www.idealista.com/alquiler-viviendas/hospitalet-de-llobregat-barcelona/

http://www.milanuncios.com/
http://www.vibbo.com/

Alumne

Adrea

Barri

URL

Mitjana

1.- Quin s i on est el pis ms barat dels trobats?

2.- I el ms car?

Preu

m2

/ m2

3.- A qu creus que es deu la diferncia de preus?

4.- Quin s el preu mitj?

Part C.
Potran & Ka associada amb Xon.i Tech sn empreses que envasen xuxes i fruits secs. En
teoria una bossa datmelles t 125 grams. El director de lempresa vol saber si les bosses
estan ben pesades. Sescullen tres treballadors al atzar (si el grup s de quatre membres,
haureu de calcular les quatre). Calcula la mitjana i la desviaci tpica de les mostres i
analitza si saproximen al pes de 125 grams que se suposa han de pesar cada bossa.

Per a fer els clculs pots fer servir el fulls de clcul de LibreOffice, del Microsoft Excel o dels
fulls de clcul de Google. Compte al pegar i enganxar les dades i de les frmules emprades
per a calcular-ho.

Alumn
e
125
127
123
121
Mitjana
Desviaci
tpica

122
127

124
122

128
126

126
121

129
124

124
125

125
127

123
124

Alumn
e
121
135
120
123
Mitjana
Desviaci
tpica
Alumn
e
129
120
130
128
Mitjana
Desviaci
tpica
Alumn
e
125
132
132
129
Mitjana
Desviaci
tpica

130
136

131
138

128
121

122
125

138
135

132
136

134
140

121
124

116
120

125
128

118
112

116
115

122
126

116
112

129
123

112
111

121
125

123
127

128
128

123
127

123
126

128
125

121
126

118
129

Nota: Per a cada grup sha generat aleatriament un pes dels productes. Aix, cada
alumne i cada grup t unes dades diferents.
En quin alumne la mitjana saproxima ms al ps ideal de la bossa de atmelles.
En quin alumne la dispersi de dades s menor?
Calcula la mitjana i la desviaci tpica dels membres del grup.

Part D.
Has de disenyar uns enquesta, daproximadament 6 a 10 preguntes, sobre un del
temes proposats a sota. Si vols proposar un altre tema destudi, ho has de consultar
previament al professor.
Pots fer enquestes sobre:
-

s del telfon mvil entre els alumnes de la teva classe.


Marques de roba, com vesteixen els alumnes de la teva classe.
Hbits de compra, a quin supermercat i/o establiment fan les compres a la
teva famla.

En disenyar lenquesta, has de preveure la possible resposta, si aquesta ser del


tipus (Si / No), des resposta oberta, etc.
Per fer lenquesta pots dissenyar i fer les preguntes al mateix document del
GoogleDocs o b dissenar-ho fent servir els formularis de Google
[https://docs.google.com/forms/u/0/]
Un cop dissenyada lenquesta, has de recollir les dades, una mostra que sigui el
ms gran possible tenint el compte el temps disponible. Si fas servir els formularis
de Google, pots enviar un correu a la gent que coneguis per a que responguin
(imprescindible consensuar les preguntes i que estiguin aprovades pel professor
abans de recollir les dades de lenquesta. Si fas servir els formularis de google has
de enviar un correu amb lenlla a vicent.baldovi@bisbeberenguer.cat
Com a exemple:
Pregunta 1 Edat
Pregunta 2 Sexe
Pregunta 3 Dia de la setmana de la compra principal
Pregunta 4 Quants cops
va a comprar
per setmana
Pregunta 5 On vas a comprar (supermercat)
Pregunta 6 Compres al teu supermercat per quin motiu
Pregunta 7 Que et sols gastar en la compra
Pregunta 8 Quanta gent s a la vostra famlia
Pregunta 9 Fas la compra per internet?

PART E. El perfil de les nostres mares i pares


1.- Completeu una taula amb les freqncies absolutes i els tants per cents
observats per als valors de la variable lloc de naixement.
Variable estudiada: .............
Poblaci: ......
Mostra: ......

Recordem que algunes vegades s important reagrupar valors de les dades per a
fer-ne l'estudi. En aquest cas, creieu que podem agrupar per comarques? o per
provncies? o per...?
Alumne

Lloc naixement pares

Freqncia absoluta

Freqncia relativa en
%

Analitzeu el resultat i traieu-ne conclusions.


2.- Completeu una taula semblant a l'anterior per la variable edat. Estudieu la
convenincia d'agrupar els valors observats en intervals i potser en "ms de
....anys".
c) Calculeu la mitjana.
Analitzeu el resultat i traieu-ne conclusions.
Nota: si apunteu ledat del vostre pare i/o mare pdeu fer-ho en taules separades o
b en cel.les separades. No poseu mai dos nombres a la mateixa casella, ja que no
podran fer-se els clculs de forma correcta.
Alumne

Edat dels pares

Freqncia absoluta

Freqncia relativa en
%

3.- Completeu una tercera taula per la variable llengua habitual.


Alumne

Llengua habitual dels


pares

Freqncia absoluta

Freqncia relativa en
%

4.- Completeu una tercera taula per la variable nombre de fills.


Alumne

Nombre de fills

Freqncia absoluta

Freqncia relativa en
%

5.- Completeu una tercera taula per la variable temps que porten vivint a
lHospitalet
Alumne

Temps a LHospitalet

Freqncia absoluta

Freqncia relativa en
%

Un cop heu completat les dades heu de fer la mitjana de cada grup, i un cop heu fet
la mitjana del grup vos heu de reunir amb la resta de grups per calcular la mitjana
de la classe.
6.- Conclusions per grup.
Grup

Lloc naixement pares

Freqncia absoluta

Freqncia relativa en
%

Grup

Edat dels pares

Freqncia absoluta

Freqncia relativa en
%

Grup

Llengua habitual dels


pares

Freqncia absoluta

Freqncia relativa en
%

Grup

Nombre de fills

Freqncia absoluta

Freqncia relativa en
%

Grup

Temps a LHospitalet

Freqncia absoluta

Freqncia relativa en
%

Conclusions:

El perfil de les nostres pares i mares


Una pare / mare dun noi/noia de la classe s una dona/home de ........... anys que viu, majoritriament,
a LHospitalet des de .................. i va nixer a .................................

(fer la descripci fent servir els resultats de totes les variables)

Opini i valoraci personal del treball (qu he aprs, qu he descobert? qu mha


sorprs?, qu mha agradat?, qu no mha agradat?, dificultats, suggeriments, ... ).