You are on page 1of 5

DRUTVO ZA PSIHOLOKU POMO Zagreb, Hrvatska

Copyright 1999

PSIHOEDUKATIVNA RADIONICA ZA DJECU


TEMA: NAINI SUOAVANJA S TEKOAMA
(TO MOGU INITI KADA MI JE TEKO)
PROTOKOL RADA
1. UVOD
Objanjenje djeci zbog ega su pozvani na radionicu.
Navede se da se ponekad svi nalazimo u tekim situacijama u ivotu, u situacijama kad smo
tuniji, zabrinutiji i uznemireniji. To je zajedniko iskustvo sve djece i odraslih. No, ono po
emu se razlikujemo je kako se "nosimo" s takvim dogaajima. Stoga je cilj ove radionice da
se nauimo nekim ponaanjima koja nam mogu pomoi da se lake nosimo s takvim
situacijama i da svoje osjeaje izrazimo drugima tako da nam mogu pruiti podrku, a ne da
se jo vie udaljimo. Dakle, razgovarat emo o tome to moemo initi kad nam je teko,da se
bolje osjeamo.
2. PREDSTAVLJANJE
Svako dijete se predstavi tako da kae svoje ime i neto to voli raditi, u emu uiva. Uz ime
mogu navesti i neku svoju osobinu na koju su ponosni.
Ovakvo predstavljanje je vano jer nas upuuje na jake strane djeteta, na njegove mogue
mehanizme suoavnja s tekim situacijama.
3. RAD PO PREDLOKU
1. pitanje
Djeci se podijeli predloak i zamoli ih se da odgovore na prvo pitanje. Kada djeca napiu,
svatko od njih proita, a voditelj upisuje na plou (ili veliki papir na zidu) to to dijete ini
kad je tuno da bi se osjealo bolje.
2. pitanje
Kad sva djeca proitaju, slijedi zajedniki razgovor o tome koji su to naini koji nam pomau,
"dobri" naini, a koji su to naini koji nisu ba tako dobri pri suoavanju s boli. Zaokrue se
dobri nain. Slijedi komentar navedenih strategija tako da se neke relativizira. Npr. ako dijete
navede da ode i zatvori se u svoju sobu, komentira se to bi bilo kad bi to trajalo jako dugo, bi
li to bio dobar ili lo nain. Svrha je da djeca naue da postoje razliite dobre strategije i da ih
je vano mijenjati tj. koristiti to razliitije ovisno o situaciji.
3. Letak
Djeci se podijeli odgovarajui letak (starijima detaljniji, mladima jednostavniji). Proita ga se
i komentiraju neke od navedenih strategija. Posebno teite je na nekim od strategija kao to
je npr. vikanje ili lomljenje stvari. Komentirati kako to initi da ne ugrozimo jo vie sebe i
svoje odnose s drugima. Sugeriramo im jo neke tehnike (npr. crtanje ljutnje i upisivanje na
papir svih osjeaja i runih rijei koje nam tada padaju na um, te zatim kidanje tog papira). Po
potrebi se neke tehnike mogu demonstrirati.

4. pitanje
Razgovor o tome to im moe pomoi od navedenih dobrih naina suoavanja. Zatrai se da
upiu neke dobre naine, koje do sada nisu koristil, a ini im se da bi mogli.
5. krug socijalne podrke
Svakome podijeliti krug socijalne podrke. Djecu se uputi da u priloene krugove navedu
osobe koje ih okruuju. Zatim ih se zamoli da zaokrue one kojima se mogu obratiti za pomo
kad im je teko ili kad im je potrebna podrka.
U krui u kojem pie "ja" upisuju svoje ime. Zatim u dio u kojem pie "meni najblie osobe"
upisjuu osobe koje su im najdrae, s kojima vole provoditi vrijeme (npr. mama, tata,
prijatelj/ica, odgajatelj, rodak itd.). U dio u kojem pie "meni dosta bliske osobe" upisuju
osobe koje su im takoder drage, ali neto su manje bliske nego s prethodno navedenim. U
dijelu "osobe s kojima sam u povrnim odnosima; poznanici" upisuju osobe koje ne poznaju
dobro, ali su im na neki nain drage i voljeli bi s njima biti bliskiji.
Zatim ih se zamoli da zaokrue one osobe u krunicama kojima se mogu obratiti za pomo
kad im je teko ili kad im treba podrka, s kojima mogu popriati o tome.
6. pitanje
Djeca trebaju odabrati jednu osobu od koje bi eljeli dobiti podrku u sljedeih tjedan dana i
upiu je. Potakne ih se da mogu izabrati i nekoga medu njima.
7. pitanje
Djeca odaberu jedan od dobrih naina suoavanja koji e primijeniti u sljedeih tjedan dana i
upiu ga u protokol.
4. ZAVRAVANJE RADA
Svakom djetetu se da koverta (A4 formata). Zamoli ih se da na njoj nacrtaju neto to njima
predstavlja simbol sigurnosti. Zatim stave sve papire u kovertu uz uputu da kad budu tuni
mogu je uvijek uzeti i podsjetiti se osoba koje im mogu pruiti podrku ili stvari koje mogu
initi da bi im bili bolje.
Svatko stavi kovertu na pod. Voditelj uzme klupko vune i doda ga nekome s uputom da zadri
poetak niti, a da klupko doda onome iji mu se simbol na koverti najvie svida, koji je njemu
najbliskiji. To dijete opet uhvati dio niti, a klupko doda sljedeem i tako se stvori mrea koja
ocrtava znaaj povezanosti i podrke. To se naglasi djeci uz napomenu da je vano da se sjete
ove mree podrke kad su tuni i sami, te ih se uputi da svi u isto virjeme spuste nit koju dre
na pod.
5. EVALUACIJA
Slijedi kratki razgovor o tome kako im se svidjela radionica i koliko im je bilo korisno to to
se radilo.

1.

TO RADI KAD TI JE TEKO? TO TI TREBA DA BI SE OSJEAO/LA BOLJE 7

2.

TO LJUDI INE DA BI UMANJILI BOL? ISPII NA PAPIR DOBRE/LOE


NAINE SUOAVANJA S BOLI.
DOBRI

LOI

3. LETAK
4. TO TI MOE POMOI OD NAVEDENIH DOBRIH NAINA SUOAVANJA? UPII
NEKE. DODAJ

AKO NETO NISI KORISTIO/LA, A MISLI DA BI MOGAO/LA.

5. UPII OSOBE KOJE TE OKRUUJU U KRUGOVE. OD ONIH KOJE SI NAVEO/LA,


ZAOKRUI ONE OSOBE KOJIMA SE MOE OBRATITI KADA TI BUDE POTREBNA
PODRKA ILI KADA TI BUDE TEKO.

5. ODABERI JEDNU OSOBU KOJOJ BI SE ELIO/LA OBRATITI ZA RAZGOVOR ILI


PODRKU U SLJEDEIH TJEDAN DANA. NAPII IME TE OSOBE.

Copyright DPP, 1999


Gjure Deelia 27. Zagreb

Copyright DPP, 1999


Gjure Deelia 27, Zagreb

7. ODABERI JEDNU OD NAVEDENIH DOBRIH NAINA SUOAVANJA KOJE E


PRIMIJENITI U SLJEDEIH TJEDAN DANA

TO RADI KADA TI JE TEKO?


1. ZAGRLIM NEKU SVOJU IGRAKU ILI STVAR
2. RAZ MI L JAM O TO ME TO U UI NI TI
3. ISPL AEM SE DA MI BUDE L AKE
4. AKO MI SLI M DA SAM POGRI JEI O/ L A N ASTO JIM TO POPRAVITI
5.

JEDEM ILI PIJEM

6.

MOLIM SE B O G U

7. NACRTAM NETO, PIEM ILI ITAM


8. TRAIM NEIJU POMO ZA RJEENJE TOG PROBLEMA
9. S NEKIM SE POSVAAM
10. POKUAVAM MISLITI 0 NEEM LIJEPOM
11. UDARAM, B A C A M ILI LOMIM STVARI
12. NEKOG ZADIRKUJEM
13. IGRAM SE
14. VIEM ILI VRITIM
15. OTRIM ILI ODEM NEKOME
16. POKUAVAM SAM/A NA RAZLIITE NAINE RIJEITI TAJ PROBLEM
17. R A Z G O VA R A M 5 NEKIM O TOME KAKO SE OSJEAM
18. ETAM, TRIM ILI VOZIM BICIKL
19. POKUAVAM TO ZABORAVITI
20.
POKUAVAM SE OPUSTITI, OSTATI MIRAN/NA

21. TJEIM SE DA STVARI NISU TAKO STRANE KAO TO MI SE INI


22. GLEDAM TV ILI SLUAM MUZIKU