You are on page 1of 1

SULIT - BIL.

6 JPNPP
MODUL 6 : KATA NAFI

i)

Kesilapan penggunaan kata nafi tidak.


Kata nafi tidak digunakan untuk penafian dalam frasa kerja dan frasa adjektif. Contohnya:
SALAH
BETUL
bukan berjaya
tidak berjaya
bukan bertunang
tidak bertunang
bukan berusaha
tidak berusaha
bukan benar
tidak benar
bukan hidup
tidak hidup
bukan kaya
tidak kaya
bukan kecil
tidak kecil
bukan manis
tidak manis
bukan mati
tidak mati
bukan melanggar
tidak melanggar
bukan membawa
tidak membawa
bukan menangkap
tidak menangkap
bukan mengantuk
tidak mengantuk
bukan miskin
tidak miskin
bukan muda
tidak muda
bukan pandai
tidak pandai
bukan pergi
tidak pergi
bukan rendah
tidak rendah
bukan tinggal
tidak tinggal
bukan tinggi
tidak tinggi
bukan tua
tidak tua

ii) Kesilapan penggunaan kata nafi bukan


Kata nafi bukan digunakan untuk penafian dalam frasa nama dan frasa sendi nama.
SALAH
BETUL
tidak dari Kuantan
bukan dari Kuantan
tidak di desa
bukan di desa
tidak di Subang
bukan di Subang
tidak doktor
bukan doktor
tidak emak mentua
bukan emak mentua
tidak gas
bukan gas
tidak kakak
bukan kakak
tidak Kassim
bukan Kassim
tidak ke Ipoh
bukan ke Ipoh
tidak kerajaan
bukan kerajaan
tidak ketua kampong
bukan ketua kampong
tidak lembu
bukan lembu
tidak mahasiswa
bukan mahasiswa
tidak oleh ibu
bukan oleh ibu
tidak pelajar
bukan pelajar
tidak tangan
bukan tangan
tidak tentang masakan
bukan tentang masakan
tidak tentang Perdana Menteri
bukan tentang Perdana Menteri
tidak untuk kekasih
bukan untuk kekasih
tidak untuk wanita
bukan untuk wanita