Brclos Kozma ~~ileszkv Uhrman

lJungarian inWords and Pictures

(Magyar nyelvkonyv)

verbs with -ik
-s
-sz
-z
-dz
short vowel + t
monosyllable with
short vowel + t
r long vower + t
J consonant + t J
r s, sz + t I
two consonants
-1, -f, -n,
-ny, -i. -Iy
( -ad, -ed)
-6, -0 /

INDICATIVE

SUMMARY OF THE MAIN TYPES OF VERBAL CONJUGATION

INDICATIVE

CONDITIONAL MOOD Present Tense

Present Tense

- _]_ -ok -ek I-ok I-om
-om -em
~ -sz -od -ed I-od
kap 3 0 0 -ja -i
szed 11 -unk -iink -juk -jiik
10k ---rz -tok -tek [-tok -jatok -itek
~ -nak -nek -jak -ik
-Iak -lek
I~'k I ~ I I-om I-em I-om I
frsg k~~ -ik
olvas s+j=ss
metsz 2 -01 I -el I -01 sz+j=ssz
foz z+j=zz
edz dz+j=ddz
-
mutat
fut --------------------------
vet
kot
--------------
r tamt, enit I
J tart, olt, ont J 2 -asz -esz
I oszt, fest I ~ -otok -etek I-otok
I old I ~ -anak -enek -alak I -elek
- -
el, var,
koszon,
halad
- - - -
ro, 10, no, I in front of vowels: rov-, szov-, lov-, nov- I
szo
- -
tesz, vesz,
visz, hisz,
eszik, iszik,
lesz
-------:~~~-~~~~~-
I jovok
2 jossz
jon. 3 jon
1 1 joviink
22 jottok
33 jonnek
= ==========
1 megyek
2 mesz
3 megy
megy I 1 megyiink
22 mentek
33 mennek
---------- s+j=ss sz+j=ssz z+j=zz dz + j = ddz

===-=.-::..-::.-::.-::.-------------.:.:==-=.-=.-=.-::.-=.========= ~=====~

Past Tense

-am -em -am -em ~ -k -m
~ -al -el -ad oed -I -d
\ 0 -a -e -na 0 0
t
-t -unk -imk -uk -iik one -nk -nk
-atok -etek -atok -etek -tokl-tek -tokj-tek
oak -ek oak -ek -nak] -nek -k
-alak -elek -lakT-lek -ott

-ett

'oott

-ana

-ene

-t
---
ott
--
tett 3 ~vett
ivott IMPERATIVE

oak -ek -am -em
(-al) (-el) -ad -ed
-j -on l-en I-on -a -e
-unk -iink -uk -Iik
-atok -etek -atok -etek
-anak -enek oak -ek
-alak -elek t + j = ss

t + j = IS

I + j - ss; szt + j - ssz

jonne

----~====~========r===~

jolt

jojjek
gyere I jojj
jojjon
jojjiink
gyertek I jojjetek
jojjenek
menj HUNGARIAN IN WORDS AND PICTURES

ERDOS - KOZMA - PRILESZKY - UHRMAN

HUNGARIAN IN WORDS AND PICTURES

(A TEXTBOOK FOR FOREIGNERS) MAGYAR NYELVKONYV

HARMADIK KIADAs

TANKONYVKIAD6, BUDAPEST 1990

Biralok: H. Kigy6ssy Edit Dr. Racz Endre

Az angol szovegeket Susan K. Kutor ellenorizte

Alkot6 szerkeszto: Erdos J ozsef

A rajzokat Zsoldos Vera keszitette

ISBN9631831426

© Erdos J 6zsef, Kozma Endre, Prileszky Csilla, Uhrman Gyorgy

CONTENTS

FOREWORD '" .............•...

KEY TO SYMBOLS .

INTRODUCTION TO PHONETICS .

ELSO LECKE .

K··· ?

Ion t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

[DMi? .

mHol? itt .

ITJMilyen? .

[TIMilyen ---? .

UJKi? .

rz-1M' . 'I?

~ It csma .

[:z::J HoI? - - - elott .

A palyaudvar elott .

Kozmondasok .

Szavak - Words .

IT] HoI? ott, ahol .

Szorend - Word Order .

MAsODIK LECKE .

()nok is angolok? .

[1J Mik? Kik? .

[iQ] Milyenek? .

[]I] Milyen - - - k? .

The Plural of Nouns and Adjectives ..................................•...•

DlJvannak .

OI] Mit csinalnak? .

15 18 21 29 29 30 31 34 34 36 37 38 40 41 41 42 43 46 48 49 49 49 50 51 52

jon; megy; -ik; -s, -sz, -z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

lliJ van - nines 55

[Ii] Hany? Mennyi? 57

[ill Melyik - - - ? Milyen - - - k? 59-60

Budapest 61

Gabi 62

Kozmondasok 63

Szavak 63

01J az, aki/ami 64

rm az a - _ -, aki/amelyik 65

Sz6rend 67

5

HARMADIK LECKE .

HoI van az etterem? .

02J HoI? Miben? Min? Minel? Kiben? Kin? Kinel? .

00 Melyik - - - n? ezen a - - - n .

(]I] Melyik - - - alatt? ez alatt a - - - alatt .

A szallodaban .

ill] Hanyadik? .

[ID sem/sincs .

A megallonal .

Az etteremben .

Kozmondasok .

Szavak .

Szorend .

NEGYEDIK LECKE .

Nem baj? .

00 Hova? ide/oda .

[ll] Hova? Mibe? Mire? Mihez? Kibe? Kire? Kihez? .

Melyik ba? ebbe a _ - - ba .

Verb stems ending in -it or 2 consonants .

00 Mit csinal? bemegy .

Word order of preverb and verb .

ki-, be-, fel-, le- .

el-, vissza-, at-, oda-, ide- .

mJHova? - - - ala .

Egeszsegerel .

Kozmondasok .

Nepdal .

Szavak .

Sz6rend .

OTODIK LECKE .

Hova mesz? .

m:l Honnan? innen/onnan .

r:i01H ? M'b"l? M' "I? M' "I? K'b"I? K' "I? Ki "I?

L...::.!.J onnan. I o. iro . ItO. 1 o. iro . to .

Melyik b6I? ebbol a b61 .

Suffixes denoting place and preverbs .

Reggel .

rn:1 Honnan? - - - aI61 .

[ill Merre? arra/eszakra Merrol? arrol/eszakrol : .

[ill Merre? - - - fele Merrol? _ - _ felol ..

Melyik fele? e fele a fele .

Kati es en kirandulunk .

Kozmondas .

Szavak .

Szorend .

6

72 72 73 76 78 79 81 82 83 85 85 85 88 92 92 93 93 94 94 98 98 99

102 104 105 109 109 109 111 116 116 116 117 118 121 124 125 126 126 127 129 130 130 132

HATODIK LECKE 135

Hanyadikba jarsz? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

[ID ott, oda, onnan; ahol, ahova, ahonnan 136

[E] az , aki( )/amelyik( ) .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 138

Az osztalyban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Szamolunk 142

D1J annyi, ahany/amennyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

00 valaki, mindenki, senki........................................... 144

[ill olyan, amilyen/mint 146

Budapesten 147

Szavak 150

Kozmondasok 151

Szorend 153

FIRST TEST 157

HETEDIK LECKE 162

Talalkozas az utcan 162

[l[]Kinek a a? az en om....................................... 163

Q2J Kinek a a? a (nak a) _ - - a 167

00 -ek; -ne; -no..................................................... 170

Kovacsek (I.) 171

A csaladom '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

A Kovacs csalad 173

ffi]Kineka __ -a ? 174

8r:1 Kinek van - - - a? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

@] vkinek van/nines - __ a 178

Kovacsek (II.) 181

Kozmondasok 181

Szavak 182

NYOLCADIK LECKE 186

A palyaudvaron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

[ID mellette 188

[ill nala .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

~_~_i 195

Tamas csaladja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Kozmondas 199

Szavak 199

[ill annak, aki( ); annak a - _ - nak, aki ( ) 201

KILENCEDIK LECKE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

A kozertben 207

ill] Kit? Mit? 208

Kiket? Miket? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 210

Vendegek jonnekl 214

rnJ a - - - t 215

7

Definite conjugation .. 0 0 0 • 0 0 0 • 0 • 0 • 0 0 • 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ••••••••••• Iren vasarol ...........................................................•

Kozmondasok ......................................................•...

Nepdal .

Szavak .

Szorend ............................................................•...

TIZEDIK LECKE o. 0 •• 0 0 •• 0 0 • 0 • 0 ••• 0 • 0 ••••• 0 0 0 0 ••• 0 ••••••••••• 0 ••••••••••

Van szabad asztaluk? 0 ••••• 0 • 0 0 0 •••• 0 0 0 •• 0 • 0 • 0 •• 0 ••••••

I]QJ engem/St 0 ••••• 0 ••••••• 0 0 • 0 ••• 0 ••• 0 ••••• 0 •••• 0 ••• 0 • 0 0 0 0 • 0 0 ••••••••• [ill-lak, -lek ..... 0 ••••••••••• 0 ••• 0. 0 •• 00' •••••••• 0 ••••• 0 • 0 0 • 0 0 • 0 •••• 0 • [ill eztjazt 0 • 0 ••••• 0 ••• 0 •••• 0 ••••••••••••••••• 0 0 0 ••• 0 ••• 0 0 0 0 •••••• 0 • 0 •••

eztjazt a t 0 0 •••• 0 0 • 0 ••• 0 ••••••••••••••• 0 ••

00 azt, aki( ... )jami( ) 0 0 ••••••••• 0 ••••• 0 • 0 ••••••• 0 0 ••••• 0 0 0 • 0 ••• 0 ••• 0 •

azt a t, aki( ... )/ amelyik(. 0') •••••• 0 •• 0 ••••• 0 • 0 ••••••• 0 •• 0 0 0 0 •••••• 0 000

Az etteremben (I.) 0 •••••• 0 •••••••• 0 •••• 0 •• 00. 0 •••••••• 0 ••••••

[1iJ azt, hogy 0 ••••••••••••••• 0 •••••••••• 0 •••••••• 0 ••••••••••••••

Az etteremben (II.) 0 •••••• 0 0 •••••• 0 0 0 ••••••••••••••••••• 0 0 • 0 •••••••• 0 •

rm - __ jat 0 •••••••••••••••••• 0 •••• 000 ••••••• 0 •• 0 ••••••••••• o. 0 0 0.' .0.

Az etteremben (III.) 0 0 ••••••••••••••••••••••••• 0 •

Kozmondasok 0 •••••••••••••••••••••••• 0 0 •••••••••••••••••••••••••••

Szavak 0 •••••• 0 0 0 0 •• 0 •••••••••••••••••••••• o. 0 0 ••• 0 •••••••••••••

Summary of definite and indefinite objects 0 0 0 •• 0 ••••• 0 •••••••

SECOND TEST 0 0 0 0 ••••••••••••• 0 0 0 0 •• 0 •••••••••••••• 0 • 0 0 ••••

TIZENEGYEDIK LECKE 00 ••••••••••••• 00.0 •••••• 0 ••• 0 ••••••••• 0 ••

Vasarnap reggel 0 ••• 0.0 ••••••• 0 0 0 o. 0 0 ••• o. 0 •••• 0 0 •••

Az ido 00" 0 0.00 •••• 0 0 0 0 •• 00 •• 0 0 ••••• o. 00 •••••• o. 0 0 ••••••• 0 •••• 0 ••• 0. 000

nTlH" ? .

L:!!!..J any ora van. . 0 0 •••• 0 ••••••••• 0 ••••• 0 0 • 0 ••••••• 0 0 • 0 0 •••• 0 •• 0 • 0 0 00.

[TIJ Mikor? - - - orakor 0 0 0 •••• 0 0 •••••• 0 0 0 ••••••• 0 : • 0 0 0 ••• 0 0 0 •

00 Mikor? - - - elott. 0 0 ••••••••••• 0 ••••••••••••••• 0 0 0 ••••••••••• 0

[12J Mikor? - - - n, - - - ban 0 0 •••• 0 ••• 0 0 •••• 0 0 0 ••• 0 0 0 • 0 •• 0 ••••• 0 0 0 0 •• 0 •• 0 0 [@ Mikor? most 0 •••• 0 0 •••• 0 •• 0 • 0 ••••• 0 0 0 0 •••• 0 • 0 •••• 0 •• 0 0 0 0 0 •• 0 ••••••• Te mit sportolsz? . 0 •• 0 0 0 • 0 0 ••• 0 0 •••••• 0 •• 0 • 0 •••• 0 0 ••••• 0 0 ••• 0 • 0 0 0 0 0 0 ••••• [ill Milyen? Mikori? - - _i 0 ••••• 0 0 • 0 •• 0 •••• 0 0 0 ••• 0 • 0 0 0 ••••••••• 0 • 0 • 0 •• 0 • 0 Tamas a varosban ... 0 •••••• 0 0 •• 0 ••• 0 •• 0 ••• 0 ••• 0 0 ••••• 0 0 •• 0 • 0 0 0 •••••• 0 0 0 •

[][I Mikor? akkor, amikor 0 •• 0 •• 0 •• 0 ••• 0 • 0 •••••• 0 0 • 0 ••••••• 0 • 0 • 0 ••

[]TI Mettol meddig? 0 ••••••••• 0 • 0 ••• 0 ••••••• 0 •••••• 0 0 0 ••••• 0 •• 0 •• 0 ••••••

Gabi egy napja 0 ••••• 0 •••••• 0 •••••• 0 0 •• 0 • 0 ••••• 0 ••• 0 • 0 0 •• 0 0 •••• 0 • 0

Kozmondasok .. 0 • , • 0 • 0 ••• 0 •••• 0 0 • 0 ••••• 0 •••••••••••••••• 0 0 • 0 ••••••••••• Szavak .... 0 •••••• 0 •• 0 ••••••• 0 ••••••••••••• 0 ••• 0 •• 0 •••••••••••• 0 ••••••••

TIZENKETTEDIK LECKE 0 ••••••••••• 0 ••••• 0"

Te sohasem pihensz? 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

[E] - - - ni akar; -ni 0 • 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••

8

215 217 218 219 219 221 225 225 226 226 228 228 229 229 232 234 236 237 238 238 240 242 247 250 250 251 251 252 255 256 257 258 259 260 260 262 264 266 266 271 271 272

Sz6rend .

Tamas tervei .

rnJ-e .

Tamas levele egy londoni baratjahoz .

Szavak .

Nepdal .

TIZENHARMADIK LECKE .

Koszonjiik a meghivast .

ffi] Hogyan? - - - an; - - - ul .

Hogyan? Milyen nyelven? ul .

em Hogyan? igy .

00 Hogyan? - - - nelkul ...........................................•.....

(]2J Hogyan? ugy, ahogy(an)/mint .

[1QJ Mivel? Kivel? .

A kecskemeti konzervgyarban (I.) .

Melyik val? ezzel a - - _ val .

Kivel? vele .

Hogyan? val egyiitt .

[1IJ azzal, aki( ), ami( ) .

azzal a val, aki( )/ amelyik( ) .

A kecskemeti konzervgyarban (II.) .

Kozmondasok .

Szavak .

rn:J Kinek? - - - nak .

(][) szamara/reszere .

[1iJ annak, aki( )/ ami ( ) .

annak a nak, aki( )/ amelyik( ) .

Itt minden nyelven beszelnek? .

TIZENNEGYEDIK LECKE .

A vonaton .

I'7n M' "1 ?

~ It csma t .

Past Tense Indicative .

Summary of the Past Tense ' ' .

U tazas a Balatonra .

[1§:] volt .

Mese az oreg molnarrol, a fiarol es a szamarukrol .

CIT] Tenses in reported speech .

[l[] - - - val - - - elott/utan ................................•............

___ val ezelott/ezutan; _ _ _ mulva .

A Balaton .

Kozmondas .

Nepdal " " " " "" " " " " " , " " " " , " " .t . " " , " " " " " , " " " " " , " " " . " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Szavak """""""""""""""""""""""""""",,.,,""""""",, .. ,,"""""""""""""""""""""",,"

276 279 281 284 284 286 288 288 289 290 293 293 294 295 298 300 300 301 301 301 302 303 304 306 308 310 310 311 316 316 318 319 320 322 323 326 328 329 330 331 332 333 333

9

TIZENOTODIK LECKE ..

A Balatonon .

00 Directive preverbs .

Betoro J anoseknal .

00 el-, meg- .

[]I] Change of the meaning by preverbs .

Tamas levele Meghez .

Kozmondasok r ••••••••••••••••••••••••

Szavak .

ro::n M ddi ? M . id . ? M . ? M . ide ?

~ e 19. ennyi i eigr; ennyin ennyi I ot. .

[]TIMi6ta? .

I""'QA"1 M . id . ? M' , ?

~ ennyi I eje: Iota.. .

[]I] Hanyadika? Hanyadikan? .

00 addig, ameddig/amig .

[ill azota, amiota .

[][] mielott/miutan .

Tiirelem , , .

A haj6n .

Az orvosnal .

THIRD TEST \ .

TIZENHATODIK LECKE .

Ha1l6! Mentok? .

10"01 K' '? K' ,.?

~ Ie. ier: .

rru\1 K" ?

I2!!..J Ie.... . .

ITO aze, aki( ); aze a - - - e, aki( ) .

Az orvosi rendeloben .

Kozmondasok .

Nepdal .

Szavak .

~ Q--y Q_~_ana~ a_J_a .

[IDa _~_nak '" .

00 - Q nak yez a ;. - - a .

A gyogyszertarban .

[2I]maga .

OOHanyan? .

[21J Summary of possessive constructions .

A fogorvosnal .

Nem konnyii magyarul beszelni .

TIZENHETEDIK LECKE .

Szinhazba megyiink .

00 Miert? - - - ert .

10

337 337 339 340 342 346 348 350 350 353 353 353 354 355 356 356 358 358 359 362 365 365 367 367 370 372 373 374 374 376

377 377 379 380 381 382 385 386 388 388 390

rrunM" ? .

~ iert? ill .

f"i'i\in M' '? '

~ ierr: azert, mert .

£IQI] Miert miatt .

A Nemzeti Szinhazban .

~ ---ni fog .

Future Tense .

0QI11esz .

A SzegediSzabadteri Jatekok .

Nepdal .

Kozmondasok .

Szavak .

11041 szokott .

TIZENNYOLCADIK LECKE .

Yaros es falu .

~ Hanyszor? .

11061 Milyen? -bb (-abb, -ebb) .

(a) leg bb .

[IQ2J

___ bb { - _,_:::!~n61) .

[IQ[] Mennyivel? Hanyszor bb? .

Egy magyar falu .

Kozmondasok .

Szavak .

11091 Hogyan? Hanyan? HoI? Mikor? _ - _ bban .

[II[) - - - bban - - - nal/mint : .

IIIIJ Olyan nagy /akkora, amekkora; Olyan nagy /akkora,hogy .

Bemutatas es bernutatkozas ' ' .

[I!1] hogy ; .

TlZENKILENCEDIK LECKE .

Vihetjiik a kutyat is? .

om tilos - - -ni .

lJ1i] tilos - - - nia .

IJ:II] kell - - - ni .

A Margitszigeten (I.) .

[II[}lehet - - - ni .

rIIZl - - - hat .

A Margitszigeten (II.) .

Szorend .

A Margitszigeten (III.) .

Kozmondasok .

Nepdal . , , , , , , , " , , , , . , , , . , , . " , .. , , " " , ... , , , , . " , .. , " , , , , .. , , , , " , , , " . , . , .. ,

Szavak .

393 396 396 398 400 400 402 403 404 405 405 407 414 414 415 416 416

417 418 420 422 422 424 425 426 429 429 432 432 433 434 436 438 439 440 442 443 445 446 446 447

11

FOURTH TEST ...............................................•.....•••.. HUSZADIK LECKE ...........................................•.•....•.•.

A Nepstadion penztaranal .

~ - __ j! 11 , ••

lII2] azt, hogy - - -j .

Imperative .

Futballmeccs (I.) .....................................................•.. Szorend ......................................................•.........

Futballmeccs (II.) .

Kozmondasok .

Nepdal .

Szavak .

f"r:if\1 N . ki? K" ?

~ Ylssam . Inylssam .

HUSZONEGYEDIK LECKE .

Gyerekek, agyba! .

mIl Indirect Imperative .

11221 Subjunctival use of the Imperative .

Szorend .

Ludas Matyi (I.) .

Kozmondasok .

Nepdal ..............................................•..................

Szavak \ .

HUSZONKETTEDIK LECKE .

Kellemetlen talalkozas .

am lett .

11241Mive? .

[]1I] -at/ -ett-tat/ -tet .

Ludas Matyi (II.) .

Nepdal .

Kozmondas ............................................•...............

Szavak .

HUSZONHARMADIK LECKE .

Mi szeretnel lenni? .

[lID ha - - - na .

Conditional Mood .

Hary Janos .

Kozmondasok .

Nepdal .

Szavak .

Megmondana? Lenne szives? .

(Ill] mintha; anelkiil, hogy; ahelyett, hogy .

HUSZONNEGYEDIK LECKE ................•............................

Utolso este Budapesten 12

450 453 453 454 455 455 460 462 463 464 464 465 466 470 470 471 472 473 475 477 478 478 483 483 484 486 487 492 495 496 496 499 499 500 501 505 507 508 510 512 513 516 516

o::m Melyik? Milyen? -0, -0 .

D12J Melyik? Milyen? -t (-ott, -ett, -ott) ..

r:TIQ] Melyik? Milyen? -t (-ott, -ett, -ott) .

Magyarorszag (I.) .

r:mJ Milyen? Melyik? -hato, -heto .

~ Hogyan? -va, -ve .

[ill] Mikor? Mi utan? -va, -ve .

Magyarorszag (II.) .

Kozmondas .

Nepdal .

Szavak .

HUSZONOTODIK LECKE .

Szeretnek magyarul tanulni .

11341 Hogyan? -kent .

l'TI11 Mikor? -nkent; -nta, -nte .

~ Deverbal derivation .

T ortenelmi lecke (I.) .

mIl Denominal derivation .

~ Deadjectival derivation .

[lID Denumeral derivation .

Tortenelmi lecke (II.) .

Kozmondasok .

Nepdal .

Szavak .

FIFTH TEST .

KEY TO EXCERCISES .

WORD LIST

511 520 522 525 527 529 530 531 532 533 533 537 537 537 538 539 540 542 544 545 546 548 548 548 553 556 579

13

FOREWORD

These first sentences are intended as a tribute to those who have bought this book either to become acquainted with or to master Hungarian for various reasons: to those who wish to learn Hungarian because of family relations, or gain an insight into a small and beautiful country in the heart of Central Europe or to study further toward a degree in the schools of this' country.

Our basic aim is to enable these students-learning independently or under the guidance of a teacher-to communicate in Hungarian, i.e. to understand the standard language (spoken or written) and to express their thoughts (orally or in writing), at a basic level.

Besides the basic vocabulary needed for everyday communication, this goal presumes the mastering of a relatively complete grammatical picture. Unessential secondary grammatical elements have been omitted. Only those structures are to be learned which could not be substituted with easier ones. More complicated structures are used only to the necessary depth.

The teaching material is divided into five parts, each of which has as its core a given conjugation of the Verb. These are all accompanied by corresponding items of the declension of nominal words (nouns, adjectives, numerals, etc.).

Part One. Sentences with a verbal predicate. The nomino-verbal predicate and its special case of the "pure" nominal sentence (i.e. the one lacking a verb). The Adjective and Attributive Constructions. Adverbs of Place answering the question where? Verbs denoting motion parallel to Adverbs referring to the question tolJrom where? Preverbs indicating direction. On mastering Part One, the student is capable of entering into a communicative relationship at the most elementary level.

Part Two. Possessive Constructions. The Object. The Definite Conjugation and the corresponding Objective Clause, including Reported Speech. Part Two embraces all basic Parts of Speech.

Part Three. Expression of Time Relations is the focus of this unit. After mastering the use of adverbs referring to the Present, the student ventures from this concrete dimension into the more abstract realms of the Past and Future. Parallel to this, the system of preverbs is expanded to include the perfective ones. More Adverbs of Time are introduced expressing the contrasts of instantaneous-perfect with the durative-iterative. Additional Adverbs (those of Manner, State, Means, Accompaniment and the Dative) are included to indicate the circumstances of the action. Part Four provides a translation into the areas of possibility, purpose and necessity (the constructions of lehet, szabad, kell + infinitive). The Imperative in simple sentences and subordinate clauses. The Adverb of Purpose and its corresponding subordinate clause find their logical counterparts here: the Adverb of Reason and its subordinate clause.

Part Five reaches the highest level of abstraction with the Conditional and com-

15

pletes the circle of nominal and verbal Parts of Speech. New elements are the Causative, Participles functioning as adjectives and adverbs and the Adverb of Result.

Lesson structure:

1. Dialogue

A short conversation accompanied by pictures. Introduction of new elements and application of previously learned ones in everyday situations. Dialogues also serve

as exercises:

e.g.-to reproduce the dialogue using questions and answers formed by the student:

- variations and adaptations to similar situations,

- narration of the conversation in a descriptive manner and written recording

of it.

2. Introduction of new grammar and drills is carried out primarily with the functional method of "grammatical-pictorial micro-situations". * Structures and patterns are introduced and drilled and, where necessary, are provided with equivalents or explanations in English.

3. Texts. Readings of various kinds are provided. Including all new grammar presented, these readings incorporate both the basic situations of everyday life and the most pertinent information regarding the Hungarian environment. Types of regular exercises recommended:

a) oral: - reading the text aloud

- reproduction of the text with the help of questions

- asking questions concerning the paragraphs of the text

- discussion of the contents of the text

b) oral and written:

- dramatisation of the text

- dialogues transformed into descriptions or narrative speech

- alteration of persons, time and place, etc.

- replacement of words, expressions and grammatical forms with sy-

nonyms or equivalents

- present-day application of the topic

4. Proverbs and Songs do not belong to the strictly planned material but have been added to make it more entertaining and varied. (English equivalents of proverbs given where possible. If not, the approximate translation of the Hungarian is

given.) .

* Teachers interested in a detailed description see Erdos, Kozma, Prileszky, Uhrman: Szines magyar nyelvkonyv (Foreword), Vol. 1, pp. 3-10. (Tankonyvkiado, Budapest, 1979); Prileszky Csilla: Tandr; khikonyv a Szines magyar nyelvkonyvhoz (Guide to Szlnes magyar nyelvkimyv) (Tankonyvkiado, Budapest, 1980); Erdos J6zsef: Egy uj audiovizudlis modszerrbl (A new audio-visual method) Folia Practico Linguistica (BME Nyelvi Intezete, 1981. pp. 93-107.)

16 .

5. Exercises related to the text, mostly complex ones (analysis and interpretation of the text, composition of new paragraphs, translation, etc.).

6. Words and Idioms include all words first appearing in the lesson, arranged according to grammatical categories. Major units of phraseology are also given.

7. Tests are found at the end of Lesson 6, 10, 15, 19, 25.

Finally, we would like to express our gratitude to all of those who have contributed their assistance and advice in the writing of this book. A special tribute is to be paid to our readers, professor Endre Rdcz and Edit Kigyossy who have assisted in the preparation of both this book and its predecessor (entitled Szines magyar nyelvkonyv) and have supported our effort by sharing with us their theoretical insights as well as their vast practical experience in teaching.

November 1982.

The authors

17

1. a) Parts of Sentence: predicate: I tesz subject: I a lany object: I viclgot I

L _j

adverbial: 1 a vazaba :

: ~

KEY TO SYMBOLS

I. GRAMMAR

[A hinYI ~vIr~g~t~1 tesz I ["~":y~~~~:~].

[The girl I I puts [fl~~e~s~:I.~(?'·::~.~:~5~~:~~].

h) Parts of Sentence with Attributives: predicate: I szep I varos I (beautiful city) subject: I a szep I varos I

object: ra -szep :varosV

t..:: 1 .:J

adverbial: 1.~ ... ~~.~P.LY.~~?~?.~.~J

2. Sentences:

a)

The stressed word is
attributive of
pred. subj. obj. adv.
pred. subj. obj. adv.
dec1ara ti ve 0 0 G " 0 0 ,-, .........
I I : ;
,_, ...........
CIl
(I.) negative 2Q ® ® f1 ® 0 ~ Z
o
s= . .
(I.)
....
s= with inter-
(I.)
CIl rogative 0 C) e G 0 0 ,-, .........
(I.) I ?I : -. ?,)
<:»
- inter-
Q., pronoun
£3 rogative
._
U') yes or no . 0 0 e 0) CD ,-, (~.\
(1) I ? ,
question ,_/ '0.· ."
.... 18

b)

...c: clause of predicate CO
....
. -
~ /
U'J clause of subject CO
CI)
(.)
1=1
CI)
....
1=1 clause of object ~
CI)
U'J
"'0
1=1 clause of adverb ~
::s
0
s- clause of attributives o, ()) 0) ..........
0
U : ........ {~) 3. Persons:

1 en (/) 1 1 (we)
"" ~~ rm
2 (you) 2 2 ti (you)
~ te ~~
3 0 (he, she) 3 3 ok (they)
'R ~'R
~ on (you; formal) ~~ onok (you; formal)
1; ~~ 4. Possessive constructions:

singular possession plural possession
possessor possession possessor possessions
0 A Q fi
y v
, a ferfi taskaja ~ (the man's bag)

~

az en taskam (my bag)

19

II. INSTRUCTIONS

Read: (f!)

Say: ID

20

Write: @

Supplemental /0\ grammar: \01

Exercises included /@\ in key: W

Listen: [Q OJ

INTRODUCTION TO PHONETICS

'The Hungarian language has 14 vowel sounds and 25 consonant sounds. Each has its own symbol (letter) in writing, but one of them traditionally has two U-/y). The symbols are simple (b) or compound (sz).

The sounds in Hungarian may be short or long. The long sound has the same quality as the short one just longer (with the exception of the vowels a-a and e-e) Vowel length is indicated by subscripts, "accents" (0-6, 0-01 and the length of consonants is indicated by redoubling the consonant-symbol (b-bb, c-cc, but notice: cs-ccs, gy-ggy!). It is extremely important to distinguish clearly between long and short sounds, as difference in length also reflects difference in meaning.

The descriptions of sounds given below must necessarily be considered to be rough approximations, and learning the pronunciation of Hungarian by imitating a native speaker of the language (e. g. using tape recordings Of records) is strongly recommended.

unrounded

unrounded

rounded

FRONT

BACK

. , ii " ,
1 1 U U U
, 0 0 6
e 0
a
,
a Vowels

. Hungarian vowels are in general more sharply and vigorously pronounced than English vowels. The Hungarian language does not have so-called gliding (or diphtongal) vowels, in other words, the quality of a vowel remains relatively constant during articulation.

It is necessary to learn the classification of vowels, since this is the basis for choosing the correct endings of words.

21

Consonants

The pronunciation of consonants is weaker in Hungarian than in English. This is particularly true of the so-called stops p, t and k, which are always unaspirated, as in French. This means that the slight puff of breath that follows the EngJish sound is lacking in Hungarian.

Although it has been mentioned above that each sound has its own symbol (letter), in the process of Hungarian speech there are cases (not always the same as in English), when the quality of a given consonant changes due to the effect of its phonetic environment, i.e. a difference between the sound and the symbol can be observed. The most important of these cases will be shown later.

The Hungarian Alpbabet and its corresponding sounds

Letter

Sound*

Comment

Example

in Hungarian**

Aa

az, van, fa

A short vowel characteristic for the Hungarian language. Similar to 0, a in an English word, when combined with labial consonants, e.g. was, impossible.

Aa

[a:]

all, var, diak

The long equivalent of the vowel A. The timbre is like in English cut, the lenght as in cart.

[b]

Like in English be, able, rob.

bent, ablak, ebbe

[ts]

'-'

Cc

Heard when an English noun ending with t is used in the plural, e.g. roots, boats. This same sound can be written as dsz, the long version also as cc, tsz, dsz and tc.

nyolc,

foldszint (short)

jatszik, utca, maradsz (long)

Cs cs

The sound spelt as ch or tch in English: such, match. In H ungarian it is also pronounced when a consonant + Is is written. The long version is written as ccs, or sometimes by ts, ds.

csinal, nines onts "do pour!" (short)

meccs, szabadsag, hasonlits "compare!" (long)

* According to the international transcription IPA.

** Examples (with some exceptions) are given from the earliest lessons of this textbook.

22

Letter Sound Comment Example
in Hungarian
Dd [d] Like in English door, student, diak, radio
rod.
addig "till then"
E e [£] Short vowel, sounds like sg. ez, telefon, te
between English sat and set.
E e [e:] The long equivalent of the en, Peter, fern
vowel E. The timbre is like that
of the first part of the diphtong
in make [mejk], day [d~], but
the not gliding pronounciation
is stable, and it is twice as long
as the sound E.
F f [f] Like in English far, often, roof fa, telefon (short)
(the long consonant:.If, vj). jaffa "orangeade",
evfolyam "course,
volume" (long)
Gg [g] Like in English go, ago (the Gabi, magas, oreg
long consonant: gg, kg). reggel
Gy gy [J] The Hungarian consonant re- gyors, magyar, megy
sembles the English sound in [oldje "his land"
dew, during, but in Hungarian (short)
it is formed further back at ap-
proximately the same place as meggy
j and the two elements of the hidja "his bridge"
English sound (d+ J) are com- adj "give!" (long)
pletely fused. It is also spelt as
dj, the long version as ggy, gyj
dj.
Hh [h] Like in English ham, behind. hoI, pihen
Sometimes in foreign words it technika
is spelt as ch, and pronounced
like in German (e.g. Bach). ahhoz "to that"
I i [i] A short vowel like in English itt, kint, Kati
least, seat, although shorter
and higher.
f i [i :] A long vowel like in English hid, ir
see, feed. 23

Letter

Sound

Comment

Example

in Hungarian

J j

Like in English you, young. Also speJt in Hungarian as ly, lj. The long version is spelt as jj, lly, and in some cases lj, llj.

jo, haj6, uj foly6,

felelj "answer!"

(short) ,

uJJ,

hellyel "with place", eljen "hurrah!"

all] "stop!" (long)

Kk

[k]

Like in English key, doctor, back, but in Hungarian it is always unaspirated. The long version is spelt as kk, and sometimes gk.

ki, taska, ablak

akkor,

legkisebb "smallest" (long)

L I

[1]

Like in look, island in English but it can never form a syllable in Hungarian, and it has no variant with back vowel resonance (the so-called dark I). The long version: Il.

lamp a, alatt, setal

mellett, all

Ly Iy

[j]

This letter is traditionally used in some words for the sound j. See letter J above.

Mm

[m]

Like in English more, lemon. The long version may be spelt as mm, and sometimes as nm, too.

magas, lampa, sem (short)

semmi,

enmellettem "next to me" (long)

Nn

[n]

Like in English now, under, lemon. Like 10 English the sound is altered in the pairing of n + g and n + k, but the second element is also articulated.

nem, vonat, en angol

Anna, onnan "from there"

24

Letter Sound Comment Example
in Hungarian
Ny ny [p.] Like the consonant in English nyolc, anya, lany
new, onion i.e. it is articulated (short)
near the same place as the
sound -j. But in this n + j pair- konnyfi,
ing the additional sound j is anyja "his mother"
not pronounced separately. menj "go!" (long)
The long version is spelt as nny,
but often as nyj, nj, too.
00 [0] A short vowel, the timbre is ott. orvos
like in English born.
60 [0:] The long equivalent of the ora, autobusz, nidi6
vowel 0, the timbre and length
are like in English door.
00 [0] A short vowel like in British ot, kozott, on
English/irst, worse, church, but
it is always pronounced with
rounded lips.
6 " [0 :] The long pair of vowel 0, like in 0, elott, no
0
British English bird, world. It is
more rounded than short o.
Pp [P] Like in English pear, ape, pihen, epiilet, kep
whoop but it is always unas-
pirated. szappan
R r [r] Like in .English red, sorry, radio, ernyo, var
but in Hungarian a trill IS
produced by a rapid succession erre
by the tip of the tongue on the
alveolar ridge. (Similar to r in
Spanish or Italian.)
S s [JJ Like in English sheep, machine, so for, orvos
wash. lassu
Sz sz [s] Like in English sat, pencil, ice. szines, beszel,
The long version is spelt as ssz. autobusz
rossz 25

Letter

Sound

Comment

Example in Hungarian

T t

[t]

Like in English stone, after, past. In Hungarian it is always unaspirated and farther in the front. The long version may sometimes be spelt as dt.

te, auto, siet

aJatt,

adtok "you give - plural" (long)

Ty ty

[c]

Like the pronunciation of the first element in the pairing of t + i by some careful English speakers (e. g. statue, christian). It is pronounced in the same place as Hungarian gy, but is voiceless. It is also sometimes spelt as tj, the long version as tty, ivi. tj.

tyuk, kutya

hattyu,

baty]a "his brother" kabatja "his coat" (long)

Uu

[u]

A short vowel like in English group, hoop.

utas, fut

Uu

[u:]

The long equivalent of the vowel u, like in English two, move, blue.

ut, butor, fiu

Oii

[y]

The short vowel is similar to i as for the place of articulation, but it IS pronounced with strong rounding of the lips. Similar to French tu, rue.

iil, repiil

Oft

[y:]

The long equivalent of vowel ii. Similar to French amuse, pur.

miikodik, konnyii

Vv

[v]

Like in English vice, over, give.

van, orvos, nev

avval (= azzal, "with that")

Z z

[z]

Like in English zoo, easy, rose.

zold, kozott, az azzal "with that"

Zs zs

Like in English usual, prestige, measure.

zseb, vizsga, Azsia rizzsel "with rice"

26

Remarks

In the Hungarian alphabet there are some letters which are seldom used and which occur pinnarily in words of foreign origin or in the traditional spelling of old surnames (e.g. x [ks], y [i]. The sounds dz [<1z] and dzs [d'3] are used very seldom, too (e.g. edz 'train', dzsem 'jam').

Pronounciation and orthography in texts

Attention has been given above to the major cases, i.e. cases when a combination of two or three letters does not indicate the sound which would seemingly correspond to the sounds of the individual letters. The "rules" mentioned above in connection with the alphabet are applied differently within one morpheme and at boundaries of morphemes.

Syllabication and division

Division in writing is based on syllabication. A word can be divided into as many syllables as it has vowels. The major rules are follows:

- if two vowels are together the first one remains in the first syllable, the second goes to the second: di-a'k,

- a consonant dividing two vowels belongs to the second syllable: e-pa-let, e-pii-le-tek,

- two consonants between two vowels are separated from each other: fer-Ii,

ab-lak. .

Note

Long consonants behave like two consonants: szdl-Io-da, las-su. Long consonants made up of compound consonants are divided as if it were for two short compound consonant: rossz=rosz-szak.

- if three ( or more) consonants are between two vowels the first two (three) of them remain with the first vowel, the last one joins the next syllable: park-ban ('in the park'), fold-szint,

- compound words (including prefixed ones) can also be divided at the natural boundaries of the elements: meg-al-to, Ma-gyar-or-szag,

Accent

The accent is always on the first syllable of words. The accent on the syllable is more audible when the word itself is in a stressed position within the sentence. Some words (articles, some pronouns) may never be stressed.

Intonation

The prosodic units of sentences are intonation patterns. A sentence consists of as many intonation patterns as it has stressed words. In neutral sentences at least two words are stressed; one of them is the verb (if a prefixed one, the stress falls on the prefix), or the nominal predicate. Emphasized words are also logically stressed. The other basic component of intonation patterns is the tune. Patterns are classified by their function and tune.

The following two intonation patterns are used in declarative sentences in which

27

the stress is not marked (pattern A) and in interrogative sentences of "yes or no" type, i.e. which do not have a question word (pattern B):

IAI-,I--, I-, II BI-V'I--\I' 1-,_/' ,

Ez szek. Peter or-Yos. 0 nem ma-gyar lany. Ez szak? Peter or-yos? 0 nem ma-gyar lany?

o var. Peter se- tal. Itt ylI- la - moe jar. 0 yar? Peter aa-tal? Itt yll -18- moe j6r?

Note

In addition to patterns A and B, four other patterns of intonation exist in Hungarian:

Ie IAI,,-I/-..--

Mi? MI ez? MI-!yen a az6k?

Hal-l61 KI be-az61 ott?

pt-ter!

I 0 l\:d-~_./ 1--, _-- 1

0, as Pa-ter, as a gye-re-kek •••

Es Pe-ter? Es a gye-re-kek?

A ne-ve? A la-ka-aa?

01 (setal. De Peter nem.)

Peter I (setal. De 0 nem.) (A lany) ked-vesl (es fiatal.)

I E 1r'9 7""- 17--- - -- I

Ml-lyen .zap lany!

P.-ter I (setal a parkban.) (Peter I) a6 - t8l1 (a park ban.)

IFN'vl~,.;

(Azebed)j6, (de keves.)

(A szek) ott van, (de az asztal nines.) (Ok) ma-gya-rok, (de ... )

28

used mainly in interrogative sentences of special (X-) questions (i.e. with question word). Also heard in declarative sentences with strong oppositional or contradictory stress, and in greetings or commands.

used for sharp logical contrast between words standing before and after the stressed word. In this case it is not a closing pattern (i.e. does not end the sentence). However, if this pattern expresses several particular questions it may end the sentence. This pattern is also applied for expressing contrast between two parts of an enumeration.

can mainly heard in non-closing parts of neutral sentences or compound sentences. When this pattern is used to end a sentence it may imply astonishment (e.g. in exclamations ).

indicates the strong stress of the first member (principial or clause) of a compound sentence (see C) as well as the incompleteness of a sentence (see D). In a complete sentence it implies a contradictory, restrictive continuation (even if not uttered).

1.

ELsa LECKE

KION?

- J6 napot klvanokl Bocsanat, on Kovacs ur?

- Igen. Kovacs Peter vagyok. Es on S6s Laszlo?

-Az vagyok.

- Hoi a taxi?

- Ott var az aut6busz megett.

- Koszonorn.

29

1

lEIJ(g?

I Ez II taska I·

Mi az?

Az auto.

C)

~~

I Ez II taska 1 ?

Igen. I Ez II taska I·

IEzl~?

Nem.IEzllnem autol·

(Ez nem auto, hanem taska.)

- .

(Igen.) Ez taska, (Igen.) Ez az. (Igen.) Taska. (Igen.) Az.

Igen.

(Nem.) Ez nem auto. (Nem.) Ez nem az. (Nem.) Nem auto. (Nem.) Nem az. Nem.

taska. bag.

. Ez This

1. Make questions and answer them according to the pictures in Exercises 2 and 4:

1

2

radio radio radio
vonat vonat vonat
auto auto auto
ez? Ez palyaudvar Ez palyaudvar Igen, ez palyaudvar
telefon telefon telefon
Mi taska taska ? taska
- - epiilet - epiilet epiilet
lampa lampa lampa
az? Az szalloda Az szalloda Nem, az nem szalloda
fa fa fa
ora ora ora
autobusz autobusz autobusz ~ O!O

[B,:?,(i I van II a taska I? r--:A-ta:-"s":"'"k-a -" [If.!:J I van I·

I Mi II van 1 itt?

I~ E~g-y -ta'="""' s'="""ka-"II van I itt.

Mi ez?

Ez auto.

Mi van itt?

Egy auto van itt.

L::::~?L:] van az auto?

Az auto r-······~tT·······; van.

: ;

Egy

Mi van ott? auto van ott.

HoI van az auto?

Az auto itt van.

31

a, az - the definite articles in Hungarian

taska
a lampa
telefon
auto
az epiilet a - in front of words beginning with a consonant

az - in front of words beginning with a vowel

egy - the indefinite article in Hungarian

taska tampa egy auto

epiilet

-- .

~~

ftiil van a taska?

............ :

Igen. A taska n:f.~J van.

i Ott! van a taska?

L ........•..• !

..............................

Nem. A taska ! nem ott ivan.

: :

.

(A taska nem ott van, hanem itt.)

(Igen.) A taska itt van. (Igen.) Itt van.

(I gen. ) Itt.

Igen.

(Nem.) A taska nem ott van. (Nem.) Nem ott van.

(Nem.) Nem ott.

Nem.

A

The

32

,

o

A. taska van itt.
The bag is here. IA taska! van itt?

Igen. [A t£lska! van itt.

(Igen.) A taska van itt. (Igen.) A taska.

(Igen.) Az.

Igen.

IAz auto! van itt?

Nem.INem az auto! van itt.

(Nem az auto van itt, hanem a taska.)

-- .

(Nem.) Nem az auto van itt. (Nem.) Nem az auto. (Nem.) Nem az.

Nem.

itt.

here.

2. Make questions and answer them following the examples:

lent

fent itt

ott bent

kint

a)0 HoI van a taska?

b) e Lent van a taska?

c) 0 Fent van a task a?

r~ A taska lent van .

..... --;-

i:;~ Igen, a taska lent van.

~ Nem, a taska nem fent van, (hanem lent).

33

d) @ Mi van lent?

e) 0 A taska van lent?

f) ED A lampa van lent?

o A taska van lent. a Igen, a task a van lent.

o Nem, nem a tampa van lent, • (hanem a taska).

I Milyen? I

I Milyen II a taska'? ,- A-t-as-k-a" nagy I.

4

I Milyen I taska I fez I ?

IEzl1 nagy I taskal·

! Milyen ---? I

. --

()O

A taska I nagy I.

Ez I nagy I taska I·

~?2Q

A taska I nem kicsi I.

(A taska nem kicsi, hanem nagy.) Ez I nem kis I taska I·

(Ez nem kis taska, hanem nagy.)

- .

o Nagy a taska? (Igen.) A taska nagy.

(Igen.) Nagy.

(Igen.) Az.

Igen.

®

(Nem.) A taska nem nagy.

(Nem.) Nem nagy.

(Nem.) Nem az.

Nem.

o Nagy taska ez? (Igen.) Ez nagy taska,

(Igen.) Nagy.

(Igen.) Az.

Igen.

~

(Nem.) Ez nem nagy taska.

(Nem.) Nem nagy.

(Nem.) Nem az.

Nem.

34

taska

nagy.

bag

big .

...

Ez ! kis ! auto!.

Ez az auto I kicsij.

This is ! a small! car I.

This car is! small I.

4. Make questions and answer them following the examples:

kis/kicsi <-------+ nagy lassu ~---4 gyors regi

rossz

jo alacsony ~---+ magas

a)9 Milyen az auto?

b) e Az auto kicsi?

c) Q) Az auto nagy?

o Az auto kicsi. e Igen, az auto kicsi.

I ~ Nem, az auto nem nagy, (hanem kicsi).

d) (J) Mit yen auto ez?

e) 0) Ez kis auto?

f) (2) Ez nagy auto?

o o ~

Ez kis auto. Igen, ez kis auto.

Nem, ez nem nagy auto,

. (hanem kicsi).

ID 5. Give short answers to the questions of Exercise 4:

uj

I

35

5

Ki 1 [§ZJ
.
IEnl Sos Laszlo vagyok I.

On Sos Laszlo I?
Igen. En Sos Laszlo vagyok I. Nem. On 1 Kovacs Peter I? En I nem Kovacs Peter vagyok I. (En nem Kovacs Peter vagyok,

hanem Sos Laszlo.)

In Hungarian family names come first, followed by Christian names.

1 (En)
2 (Te)
3 6
On 36

r---___, r-~---'" , ,

(En) I itt I

""II"""""""""""~

(Te) I itt I

6 ~,,""''''''''m'''''''1 1----'

On I. itt I. van.

L-----' ~_~ •........................ " L-------

vagyok. vagy.

diak

vagyok.

1 2

3

diak

diak.

te - Informal, singular you (like French tu) on- Formal, singular you (like French vous)

i.e. logically on is second person but grammatically it is third person

o - Third person singular, used both for he and she. There are no grammatical ders in Hungarian.

(Note: A different pronoun, az is used for it. See Words.)

Note

Personal pronouns especially in 1st and 2nd persons usually are omitted unless they are in emphasized position.

6. Make sentences:

diak

sofor

orvos

munkas

CEn) Sos Laszlo vagyok. (En) diak vagyok.

(En) magyar diak vagyok.

6

\ Mit csinal? 1

I Mit csinaI II Peter? I

~I P~et-e""r II var. I

a, a, 0, 0, u, U "
1 en varok sietek iilok
2 te varsz sietsz iilsz
,
3 .P var siet iiI
on 37

The conjugation of verbs including each of the vowels a, a, 0,0, U, U is like that of var. Verbs with front vowels only are conjugated like siet, unless they have 0 or ii in the last syllable. In the latter case the conjugation is like that of ill.

Note

1. In the majority of Hungarian verbs the verb stem coincides with 3rd Person Singular Present Tense.

2. Present Tense in Hungarian is used for an actual present action or a habitual one corresponding to both Present Continuous and Simple Present in English.

7

r:::::::::::::::::::::::::::!!:?r:::::::::::::::::::::::J I var II Peter I? HoI?

r-:-Pe~' te-r-'I r::::~::p.~~y.:~~4.y.~~::~~~#,::] I var I· _ _ _ elott

a palyaudvar el6tt I

lin front of the railway station

Note

The word order of this structure is always noun + postposition and no other word can stand between the two.

7. Make questions and answer them following the examples: r----..--:;::=:::;-,

'.

;'~iii;}i!g\iii6i:Y;i";~;id;;%;<;. t:::;... __ ---- __ --..I

~ r .. =·:= .. = t616tC]

~ ••••• o .

38

~ r=o::::oo=omeffetiO\

~ ~

a) eMit csinal a ferfi?

o A ferfi var.

(Kovacs Peter, Sos Laszlo, diak, no, sofor, munkas, Kati, orvos)

b) HoI var a ferfi? 0 A ferfi az ora alatt var.

c)

Az ora alatt var a ferfi?

Igen, a ferfi az ora alatt var. ~ Nem, a ferfi nem a varos folott ° var, (hanem az ora alatt).

d) G A varos folott var a ferfi?

8. Make positive and negative sentences about the pictures in Exercise 7 (do not repeat the questions):

aye A ferfi var,

b) ~ A ferfi az ora alatt var.

c)0 A ferfi nem a varos folott var, (hanem az ora alatt).

9. Change the subjects of the sentences in Exercise 8 as indicated:

a) ~ (en)

b) ~ (te)

c) 1 (on)

a) Varok. Az ora alatt varok. Nem a varos folott varok, (hanem az ora alatt).

b) Varsz. Az 6ra alatt varsz, Nem a varos folott varsz, (hanem az 6ra alatt).

c) On var, On az ora alatt var. On nem a varos folott var, (hanem az ora alatt).

10. Make sentences about the pictures in Exercise 7:

a) A ferfi ott var.

b) A ferfi ott var az 6ra alatt.

39

.. ~

a) ,.} A palyaudvar elott vagyok.

b) ~ Nem a palyaudvar elott vagyok.

40

A pALYAUDVAR ELOTT

Ez a palvaudvar, A palvaudvar elott egy autobusz es egy taxi all. Ez egy terfi. A ferfi siet. Az egy no. A no nem siet, 0 setal. Egy regi busz halad a palvaudvar elott. A busz nagy, Az autobusz moqott egy auto halad. Az auto nern nagy, hanem kicsi.

A telefon a palvaudvar mellett van.

Egy mag as ferfi all ott. Telefonal. 0 nem magyar, hanem angol. Az angol ferfi mellett egy tasks van. A taska uj es nagy.

- Hallol Kati, te vagy az? Itt Kovacs

Peter beszel,

- Szervuszl Hoi vagy? Mit csinalsz?

- A szalloda elott allok. Itt var az auto.

- J61 van. Sietek. Viszontlatasra.

KOZMONDAsOK:

Kicsi a bors, de eros.

He is strong for his size.

Penz beszel, kutya ugat.

Money talks.

SZAVAK-WORDS

Tulajdonnevek - Proper nouns Kati Kate, Kitty

Kovacs Peter Peter Kovacs 80S Laszlo Leslie Sos

Kozos fOnevek - Common nouns ablak window

asztal table

auto car

autobusz bus

bocsanat pardon

busz bus

diak student

epiiIet building

ernyo umbrella

fa tree

fern man

folyo river

lampa lamp

lecke lesson

munkas worker

no woman

ora clock, watch orvos doctor

palyaudvar (railway) station : radio radio

sofor driver

szalloda hotel

task a bag

taxi taxi

telefon telephone or mister

varos town, city vonat train

Igek - Verbs. all stand beszel speak csinal do

halad go, proceed pihen rest (have a-, ) repiil fly

setal walk

siet be in a hurry telefonal telephone iiI sit

van be

var wait

Melleknevek - Adjectives alacsony short, low angol English

gyors fast, quick

jo good

kicsi, kis small, little lassii slow

magas high, tall magyar Hungarian nagy big, large

regi old

rossz bad

o.j new

41

,

Egyeb szavak - Other words a, az the

ahol where

alatt under, below az that, it

bent inside

egy 1. a, an; 2. one elott in front of, before elso first

en I

es and

ez this

fent above, up folOtt above, over hanem but

hoI? where?

igen yes

itt here

ki? who?

kint outside

kozott between, among lent down, below

mellett beside mi? what?

mil yen? 1. what (kind of)?

2. what is .. .like? mogott behind

nem no, not

ott there

(5 he, she

on you (formal) te you (informal)

Kifejezesek - Idioms Bocsanatl Excuse me! Hallo! Hullo!

Jo napot kivanok! Good morning.

Good afternoon.

Jol van. All right. Okay. Koszonom. Thank you.

Mit csinal? What is he doing? Szervusz! Hello! Bye! Viszontlatasra! See you later!

Good-bye!

8

ott, ahol I

HoI?

I A taxi I i .. :::~::~~~i.i.?4~ .. ·~r?i(.·: I van I· I Az aut6busz I ~.·a··sZ~nod~··ei6if···ll van f· •• U.u.uu ••• u q I van II a taxi I?

0:) I A taxi I u?~(.··:···:···, I van I; a~.ol = autobusz: .

(van).

A taxi

van,

az aut6busz

ahol

the

bus

The taxi

is

where

IS.

42

HoI van a radio? HoI van az ernyo?

~

1

HoI all Kovacs Peter? HoI all Sos Laszlo?

Hal var a ferfi? HoI telefonal a no?

Hal pihen a munkas? HoI all a diak?

1

HoI van a radio?

HoI pihen a munkas?

C, A radio ott van, ahol az ernyo. c.:to A munkas ott pihen, ahol a diak all.

Hal iil az orvos? Hal all a lampa?

~ 13. Give short answers to the questions in Exercise 12:

o HoI van a radio? C~) Ott, ahol az ernyo.

SZOREND - WORD ORDER

stressed part/group of the sentence verb

A

B--

D

Mi

ez?

Ez task a?

Ez (nem) taska,

. 43

D

A B--
Milyen
A taska regi?
A taska (nem) regl,
Milyen taska
Ez . regi taska?
Ez (nem) .regi taska,
Ki
Te Peter
En (nem) Peter
Hoi
Itt
A sofor (nem) itt a taska?

ez?

vagy te?
vagy?
vagyok.
van a sofor?
van a sofOr?
van.
Mit csinal Peter?
var?
(nem) var.
var Peter?
var.
var a fa alatt?
var. Peter

Peter

Hoi

a fa alatt

Ki

o A fa alatt

Peter

Charts with the title Szorend refer to the word order of the sentence. The word order of constructions forming a closer syntactic and semantic unit is shown in the respective sections of the part Grammar (e.g. attributive constructions, noun + postposition construction etc.).

The word order of Hungarian sentences does not depend on the grammatical function of words but on the logical emphasis in the sentence. Word order is relative to the position of the verb. In our chart the place of the verb is marked C (centre). Either the verb or the word (construction) immediately preceding it carries the logical emphasis of the sentence. The latter is marked B. One of them (sometimes both) is considered the focus of the sentence, this appears in bold type. The parts before column B (A) and after column C (D) are always unemphasized. Thus the basic rule is: either the verb (C) is emphasized and in this case there is no word in B position or B is

emphasized, when Cis unemphasized or absent. .

The signs preceding the sentences also show which part of the sentence is emphasized.

Note

Vacant spaces in the chart do not mean an acoustic break in speech.

44

14. Write the sentences in the table according to the symbols:

f) A vonat mellett egy fern all. 0 Kovacs Peter magyar fern.

CD Az gyors auto? ~ Az alacsony diak nem a foly6

Q.Q 6 oem magyar no. ... mellett setal.

6.) Hoi iiI Kati? 0 Nem az orvos siet a szalloda

elott.

6 Peter orvos?

o A munkas pihen a fa alatt. (' "'! A busz a magas epiilet mogott

......... halad. (;) A palyaudvar eldtt var a taxi?

(,) En diak vagyok. ® Te nem sofor vagy.

G Ki iiI a fa alatt? 0 Az angol ferfi telefonal.

A
0
f';)
, ..
G
e
0
G
e
e
0
0
o
IQ
II
II
~ B--

D

45

ID 15. Short dialogues:

- J6 napot kivanok, fW\ -J6 napot kivanok. \j[j - HoI van a szalloda?

~ - Ott, a palyaudvar mellett.

~ - Koszonom, Viszontlatasra. - Viszontlatasra.

- Bocsanat, itt van a telefon?

- Nem itt van, hanem az ablak mel-

lett. -Koszonom.

- Ha1l6, Katil Itt Peter beszel,

- Szervusz, Peter. HoI vagy?

- Itt vagyok a palyaudvar elott.

- Sietek. Szervusz.

- Szervusz.

- a palyaudvar?

- a szalloda mellett.

. --

- az orvos?

- az asztal mogott.

. --

P', K'

- _ _ _ eter. _ _ _ au _

- a szalloda elott,

® 16. Complete the sentences with articles if necessary:

I©\ Itt van D taxi. D taxi mellett D ferfi var. D ferfi magas. \nI 6 D munkas, A munkas elott D nagy taska van. D taxi mogott

D autobusz all. Az D uj autobusz. D autobusz D regi epiilet elott van. Az D szalloda.

ill 17. Give the answers in complete sentences:

HoI van a telefon? A lampa mellett.

-;

A telefon a lampa mellett van.

On Kovacs Peter? Igen, az vagyok.

Kati van a telefon mellett? Igen, O.

Ki van a telefon mellett? Peter.

A radio rossz?

Nem az, hanem a telefon.

46

~ 18. Complete these short dialogues: \JU.I. a) - Az szalloda?

- Nem, ,

- van a szalloda?

- A palyaudvar ,

b) - egy folyo,

- a folyo?

-Nagy,

- van a folyo mogott?

c) - Te diak ?

- Igen, .

_ Angol diak ?

_ Nem __ ~ , hanem .

- Mit csinalsz?

In - Ulok es - - - - _.

'tlJ' 19. Rewrite the sentences. Negate the words in italics:

@

®

d)-On ?

- Nem orvos vagyok, hanem .

- HoI ?

- Az orvos all az auto .

A taska uj.

A taska nem uj.

Az auto regi.

A radio az ablak elott van. A palyaudvar ott van.

A munkas az auto mellett all. Kati a taxi mellett telefonal.

Az orvos siet.

@ 20. Complete the sentences with the correct form of the verb van where necessary:

® A vonat gyors . A vonat a palyaudvar mogott .

Kati alacsony . Kati az epiilet elott .

Te angol ? Te a palyaudvar mellett ?

En magyar . En a telefon mellett .

IW\ 21. Put in the correct suffixes:

\JU.I (en) A palyaudvar elott setal.. .. Peter a folyo mellett pihen ....

/COJ\ (te) HoI var ... ? (en) Nem siet. .. , hanem setal. ...

~ Te telefonal. .. , en var ... a szalloda elott.

(en) Nem ott til. .. az ablak mellett, hanem itt az ora alatt.

IW\ 22. Translate:

\JU.I a) En nem magyar munkas vagyok, hanem angol turista. A palyaudvar elott

® allok es telefonalok. 0 mit csinal? A taxi mellett var. HoI van a sofor? Ott

jon a szalloda elott. .

b J The clock is up there. That is an old clock. It is not the lamp there bur the clock. Where is the lamp? The lamp is over there, beside the radio.

Where are you? I am in front of the station. I am a driver. He is a doctor. Who are you? (informal) Who are you? (formal) What is she doing? Are you a worker? (formal) I am not a worker but a student. He is an Englishman.

47

2.

, ~

MASODIK LECKE '

ONOK IS ANGOLOK?

- Bocsanat, egy angol ferfi var a szalloda elott, On6k is angolok7 - Nem. Nem vagyunk angolok.

- De kGlf6ldiek, igaz?

-Igaz. De nem angolok vagyunk,

hanem g6r6g6k.

- Es azok a terfiak. ott a telefon mellett?

- Ok sem angolok. Ok torokok,

9

~Iezekl?

I Ezek I I nidi6k I.

Mik azok?

Azok autok.

10

Kik ezek?

Ezek orvosok.

11

I Milyenek II az aut6k I?

--IA-z-a-ut-:"'6k~1[ j6k I.

I Milyen I aut6k Ilezekl?

I Ezek I I j6 I aut6kl·

Ezek These

jo. Az autok

good. The cars

Az auto The car

jok. good.

I Milyenek? I

I Milyen k? I

jo autok. good cars.

Adjectives in Hungarian and interrogative pronoun milyen? take the plural form only when used as predicates referring to a plural subject, but they are always used in the singular form in attributive positions.

49

THE PLURAL OF NOUNS AND ADJECTIVES

Mik? Milyenek?
aut6k kicsik -k
taskak barnak
-=k
leckek feketek
, munkasok nagyok -ok
a a ,
o 6 hazak magasak -ak
uu
epiiletek szepek -ek
gyumolcsok gorogok -ok lassu - lassuak regi - regiek

, szd - szavak

• ferfi - ferfiak hid - hidak ter - terek

maddr - madarak

Note

1. The principal linking vowel + k is the one in the heavy frame. When the plural of a word is formed in a different way (i.e. -ak for nouns, -ok or -iik for adjectives) this is given in the word list.

2. Nouns of front vowel harmony take -ek unless there is an 0 or it in the last syllable. In this case the ending of the plural is -iik:

3. The main types of exceptions are given beside the chart (alterations in the stem or irregular endings). Hereafter any exceptional plurals will be given in the word lists.

1. Make questions and answer them following the examples:

auto kis/kicsi

szalloda fa

nagy alacsony

epiilet autobusz magas gyors

villamos lassu

taska barna

telefon fekete

50

no fiatal

ferfi oreg

fiu magyar

lany gorog

madar szines

hegy haz· zold uj

hid radio regi j6

6ra rossz

a) G Mik ezek?

b) e Milyenek az aut6k?

c) 0 Milyen aut6k ezek?

d) CD Ezek nagy aut6k?

e Ezek aut6k. e Az aut6k kicsik. o Ezek kis aut6k.

QQ Nem, ezek nem nagy aut6k, hanem kicsik.

2. Give short answers to the questions in Exercise 1:

a) GAut6k.

b) eKicsik.

c) 0 Kicsik.

d) QQ Nem nagyok, hanem kicsik.

12

I vannak I

r· .. ·~Itt" ···! vagyunk.

r--·····Iit .. ··· j vagytok.

, , 1---'=----1

L ~~~_ J vannak.

ti - you (Personal Pronoun second person plural, informal) onok - you (Personal Pronoun second person plural, formal) (See Note to Pattern 5)

51

13

I Mit csinalnak? t

I Mit csimiloak Iia fiukl?

II"""'!"A~fi~uk-'1 vamak I.

1 1 (mi) varunk sietiink iiliiok
2 2 (ti) vartok siettek iiltok
3 3 ok varnak sietoek iilnek
onok q) . 3. Make sentences following the examples:

\00\

angol

diak magyar

torok

munkas gorog

orvos

sofor francia

no

a) Mi diakok vagyunk.

b) Mi angolok vagyunk.

c) Mi angol diakok vagyunk.

d) Mi a palyaudvar elott vagyunk.

52

ferfi

var no

~.

repiil gyerek

rut

ember

pihen lany

siet

iil orvos

a) CD Mit csinalnak a ferfiak? e A ferfiak varnak.

b) G HoI varnak a ferfiak? e A ferfiak a palyaudvar elott varnak.

c) G A szalloda elott varnak A ferfiak nem a szalloda elott varnak,

a ferfiak? hanem a palyaudvar elott,

D s. Give short answers to the questions in Exercise 4:

a) e Varnak.

b) e A palyaudvar elott.

c) Jlt Nem a szalloda elott, hanem a palyaudvar elott,

6. Make positive and negative sentences according to Exercise 4. Do not repeat the questions:

a) 0 A ferfiak varnak,

b) G> A ferfiak a palyaudvar elott varnak,

c) ~ A ferfiak nem a szalloda elott varnak, hanem a palyaudvar elott.

53

7. Change the subjects in the sentences in Exercise 6 as indicated:

a) ~~ (mi) b) ~~ (ti) c)

~~(onOk)

1 1 Varunk,

a) 'R-'R- A palyaudvar elott varunk,

Nem a szalloda elott varunk, hanem a palyaudvar elott.

I jovok megyek
2 jossz mesz (megy)
3 jon megy
1 1 joviink megyiink
2 2 jottok mentek
3 3 jonnek mennek 1 lakom

3 lakik

I jon, megy I

~

2 I olvasol I kerdezel I fozOiI I-s, -sz, -z I

The forms of other persons are regular.

fiu

jon lany

megy diak

lakik

orvos

olvas anya

fOz munkas

dolgozik

a) A fiu a park mellett jon.

. .

b) A fiiik a park mellett jonnek,

9. Change the subjects in the sentences in Exercise 8 as indicated:

a) ~ (en); ~(te) b) ~~ (mi); ~~(ti)

a) A park mellett jovok. A park mellett jossz,

b) A park mellett jovimk. A park mellett jottok.

54

14

G.,___----____,e

IVan I itt auto?

Igen. Itt I van I auto.

Itt I vannak I autok,

I van - nines I

I Van I ott auto?

Nem. Ott I nines I auto.

Ott I ninesenek 1 autok.

nines auto.

There is not a car

~

Az auto I nines 1 ott.

[Q.!i] 1 van 1 az auto? Il

Az auto [~~:~::~i!] van, (hanem itt).

van auto.

There is a car

~ On I magyar I? ~

I Nem vagyok 1 magyar I. I Nem magyar 1 vagyok I, (hanem angol).

;

<,

55

ID 10. Make questions and answer them:

a)

G Van itt radio? G Van ott radio?

e Igen, itt van radio. II Nem, ott nines radio.

b) Itt van radio, ott nines.

~ _l_l. __ G_w_e_a_n_s_w_er_s_t_o~t_b_e_q_U_es_ti_·o_DS_: __ ~r- ~~ __ ------~~~

;;:-,

Itt van az asztal?

Ott vannak a madarak?

Angolok vagyunk? ()n gorog?

a) .0 Nem, az asztal nem itt van. ~ Az asztal nines itt.

. Nem, az asztal nem itt van, hanem ott.

b) Ji Nem itt van. ® Nines itt.

Nem itt van, hanem ott.

56

15

IHanYllanyl fut a fak kozott? INegy IlanYI fut a fak kozott.

A SZAMOK

Ha'ny? "

~ r-----II

Mennyi? ~ ~

1- egy

2 - ketto / ket 3 - harem

4 - negy

5 - ot

6 - hat

7 - het

8 - nyolc 9 - kilenc

10 - tiz

11 - tizenegy

12 - tizenketto 13 - tizenharom 14 - tizennegy 15 - tizenot

16 - tizenhat

17 - tizenhet

18 - tizennyolc 19 - tizenkilenc 20 - husz

2 IketllanYI Iketto I

Negy lany fut a fak kozott.
Four girls are running among the trees. . --

IMennyqgyiimolcsl van itt? I Sok I gyiimolcs I van itt.

57

12. Make questions about the picture and answer them using the following tables:

,;

ember van a szalloda eldtt
autobusz all a fak mogott
ora til az ora kozott
szalloda setal az autok mellett
madar repiil a fink folott
auto fut alanyok alatt
Hany villamos jon ?
munkas megy
lany siet
fin dolgozik itt
gyerek pihen ott
fa olvas fent
fiatal
oreg 58

A szalloda elott egy ember van
A fak mogott ket autobusz all
Az ora kozott harem ora iil
Az autok mellett , szalloda setal
negy
A fiuk folott ot madar repiil
A lanyok alatt hat auto fut
het villamos jon
nyolc munkas megy •
kilenc lany siet
Itt tiz fiu dolgozik
Ott gyerek pihen
Fent sok fa olvas
fiatal
oreg I I

I

ID 13. Give short answers to the questions in Exercixe 12: ffl\ 14. Complete the sentences with numerals:

\JU./ - - - (3) lany all a haz elott, Az autobusz elott - - - (2) taxi halad. - - - (9)

fekete madar repiil a fak folott, (4) kek busz all a folyo mellett. Itt - --

(5) munkas dolgozik. Nem (6) ember jon ott, hanem __ r: (1). A fak

kozott (8) gyerek fut. Nem (7) lany lakik itt, hanem (2). A park

mellett (10) magas epiilet all. A palyaudvar elott (20) francia ember

var. Itt- __ (12) kfilfoldi diak lakik. Nem (17) diak lakik itt, hanem c L ;

(12). Ott (11) torok es (14) gorog lany jon.

16

I Melyik 1- - - ? I

IMelyik! auto I [regi I? Melyik auto uj?
I Ez ! az auto I [regi I. Az az auto uj.
IAI kis I auto! [!-egi I. A nagy auto uj. 59

I Milyen I autokll regiek }? I Ezek I az autokllregiek }.

IAI kis I autokllregiek }.

~ rl.5·i~~a.k_e_q_U_eS_ti_·o.n.S;a:n~d1a~~w_e_r_t_h_em __ : __

m

I-

~

I

I Milyen 1- - -k? 1

a) 0 Melyik haz magas?

b) 0 Melyik haz magas?

c) CD Ez a haz magas?

d) 0 Az ~ haz magas?

e) CD A regi haz alacsony?

f) 0 Az uj haz alacsony?

o Ez a haz magas.

o Az uj haz magas.

o Igen, ez a haz magas.

~ Nem, nem az a haz magas, hanem ez. o Igen, a regi haz alacsony.

~ Nem, nem az uj haz alacsony, hanem a regi,

4[) 16. Give short answers to the questions in Exercise 15:

a) OEz.

b) OAzuj.

c) 0 Igen, ez.

d) 0 Nem, nem az, hanem ez.

e) 0 Igen, a regi.

f) 0 Nem, nem az uj, hanem a regi.

60

~BUDAPEST

\t::C/ Ez a varos Budapest. Budapest a magyar f6varos. Itt magyarak laknak, 2 1001 dolgoznak. Itt van egy nagy faly6, a Duna. A Duna folott rnadarak repulnek,

A foly6 mellett n§gi es uj hazak allnak.

A szalloda elott sok szines aut6 all; az aut6k pirosak vagy zoldek, feherek vagy feketek. A szallodak es a foly6 kozott villamosok is jarnak. A villamosok sarqak, Ket aut6busz jon a szalloda mogott. A kek aut6busz budapesti, a barna kultoldi,

- Kerern, milyen aut6buszok [arnak

a szalloda elott?

- A 2-es es a 15-os.

- Hoi vannak a rneqallok?

- Az egyik az Erzsebet hid elott, a

rnasik a ter rnoqott. Ott, ahol azok az emberek allnak,

- Koszonorn szepen,

- Kerern,

A szallodak mellett egy kis park van. Itt az emberek setalnak, vagy pihennek.

A gyerekek futnak. Mi is itt iilunk es olvasunk.

61

17. Answer the questions:

1. Mi Budapest?

2. Kik laknak es doIgoznak itt?

3. Mi ez a nagy foIy6?

4. HoI repiilnek a madarak?

5. Milyen hazak allnak a foly6 mellett?

6. Hany aut6 all a szalloda elott?

7. Milyenek ezek az aut6k?

8. HoI jarnak a villamosok?

9. Milyenek a villamosok?

10. Hany aut6busz jon a szalloda mogott?

11. MeIyik aut6busz budapesti?

12. Milyen a barna aut6busz?

13. Mi van a szallodak mellett?

14. Mit csinalnak itt az emberek?

15. Kik futnak?

16. Mit csinalunk mi?

® GAB!

~ Az ora alatt ket ember all.

~ mama megy az ora elott.

Fiatalok, magasak, szokek, Egy kis gyerek es a

A gyerek kerdez: - Mama, ki ez?

- Gabi fill?

- Es ki o?

- A masik Gabi is

f·, ? IU.

Az egyik Gabi Gabor. 0 fiu.

A rnasik Gabi Gabriella. 0 lany.

62

A mama felel: - Ez Gabi.

- Talan fill.

- 0 is Gabi.

- Talan fill, talan

lanv,

KOZMONDAsOK:

Az ida penz.

Time is money.

Aki mer, az nyer.

Fortune favours the brave.

A kutya ugat, a karavan halad.

Time and tide wait for no man.

SZAVAK

Igek

beszelget talk dolgozik work felel answer foz cook

fut run

jar go, walk, pass jon come

kerdez ask

lakik live (reside) megy go

nines there is not olvas read

Kozos fonevek

anya mother buszmega1l6 bus-stop ember man (person) fiu boy

fovaros capital gyerek child gyiimOics fruit

haj6 ship

haz (-ak) house hegy mountain, hill hid (hidak) bridge konyv (-ek) book lany girl

madar (madarak) bird

mama mother, Mummy megalki station, stop park park

szam number

sz6 (szavak) word ter (terek) square villamos tram

Melleknevek

barna brown budapesti of BUdapest feher white

fekete black

fiatal (-ok) young francia French

gorok (-ok) Greek igaz true

kek blue

kettes (2-es) no. 2 kiiIfOIdi foreign modern modem

nehez (nehezek) heavy oreg old

piros red·

sarga yellow

szep beautiful

szines coloured'

szoke blond

tizenotos (15-os) no. 15 torok (-ok) Turkish zOid green

63

Tulajdonnevek

a Baross ter Baross Square Buda

Budapest

a Duna the Danube

az Erzsebet hid Elisabeth Bridge Gabi Gaby

Gabor Gabriel

Gabriella Gabriella

a Gellert ter Gellert Square Laci Leslie (diminutive) Pest

Egyeb szavak aki who

amely(ik) which, that ami that, which

de but

egyik (the) one, one of bany? how many? harem three

hat six

bet seven

husz twenty

is also, too

kett6/ket two kilenc nine

masik (the) other masodlk second melyik? which? mennyi? how much? mi we

negy four

nyolc eight

6k they

onok you (formal) ot five

sem neither, nor sok many, much talan perhaps

ti you (informal) tiz ten

tizenegy eleven tizenkett6/tizenket twelve vagy or

Klfejezesek Kereml Please.

Kerem, It's nothing. That's all right. Koszonom szepenl Thank you.

~ ~

17

Egy ferfi olvas. A ferfi a fa alatt iiI. [Kilolvas?

[Az I olvas, I aki a fa alatt iiq.

64

Azok oIvasnak, akik a fa alatt iilnek. Az rossz, ami a radio mellett van.

Azok rosszak, amik a radio mellett vannak.

18

Az a ferfi olvas, I MeIyikI ferfilolvas?

I Azi a ferfil olvas,

Az a ferfi a fa alatt iiI.

aid a fa alatt ill I.

-_. --

aki

az a - - -, amelyik

Azok a ferfiak olvasnak, akik a fa alatt illnek.

Az az ora rossz, amelyik a radio mellett van.

Azok az orak rosszak, ameIyek a radio mellett vannak.

~ olvas, I aki a fa alatt ul.1

I The one I I who is sitting under the tree I is reading.

I Az a fern I olvas, I aki a fa alatt ul.1

I The man I I who is sitting under the tree I is reading.

Note

1. In subordinate clauses answering the questions ki? (who?) and mil (whati) relative pronouns are aki and ami.

2. In subordinate clauses answering the question melyik? (which?) relative pronoun is aki referring to persons and amelyik referring to things. The pronoun amelyik has also a short form: amely.

3. Relative pronouns are used in plural form when refer to plural nouns (or demonstrative pronouns).

65

a) Ki szoke?

b) Melyik lany szoke?

Az szoke, aki a fiuk elott megy.

Az a lany szoke, aki a fiuk elott megy.

b) Melyik no telefonal? Milyen fiuk magasak? Melyik munkas dolgozik? Melyik munkas pihen? Milyen gyerekek futnak? Melyik fa magas?

19. Give short answers to the questions in Exercise 18:

a) Ki telefonal?

Kik magasak? Ki dolgozik? Ki pihen?

Kik futnak?

a) Az, aki a fnik elott megy.

b) Az, aki a fhik eldtt megy.

20. Short dialogues:

- Kerem, melyik villamos jar a Duna

mellett? -A 2-es.

- HoI van a megallo?

- Ott, a hid alatt.

=Koszonom.

-- .

- Kerem, vannak onok kozott goro"k?

go .

- Nincsenek. Mi torokok vagyunk.

- Bocsanat.

- __ - busz Buda es Pest

k·· "tt? ozo .

-A 12-es.

- - - ~ - - - - - - - - - - - -1

- a szalloda elott.

- magya-

rok?

- angolok .

- kiilf61-

diek?

- magyarok -.

66

- J 0 napot kivanok,

-Jo napot.

- Ez a Gellert ter?

- Igen, ez az.

- Itt jar a 19-es villamos?

- Igen, itt.

- HoI van a megallo?

- Ott, a szalloda elott,

- K5szonom. Viszontlatasra,

- Viszontlatasra.

- Bocsanat, On a sofor?

- N em. En nem vagyok sofor.

- HoI van a sofor?

- Ott all a telefon mellett.

- Az a magas ferfi, aki beszel?

- Nem az, han em a masik. Aki az

asztal mellett all. = Koszonom . =Kerem.

SZOREND

- - a Baross ter?

- - - a 7 -es busz?

- a palyaudvar mogott.

. --

- - orvos?

- - - __ iiI a kiilfoldi fiatalok kozott.

- - - __ alacsony ferfi, olvas?

_ _.: beszel,

A B"",- - "'" C "'" C D
0 Van itt auto?
0 Itt van auto.
,
i:f Itt nines auto.
4) Ott van az auto?
0 Az auto ott van.
a Az auto nines ott.
Q Az auto nem ott van, (hanem itt).
67 G (Te) magyar vagy?
~ (:En) nem vagyok magyar.
B (En) nem magyar vagyok (hanem angol).

0 Hany gyerek fut a fak kozott?
0 A fak kozott negy gyerek fut.
ill 21. Write the answers into the table:
A B",- -"'C"'C 0
Mi az?
e
.
e Milyen az epiilet?
-
e On kiilfOldi?
fI
G Mi .. ?
on.
'.
"
e
e Hoi van .. ?
on.
e
e Ki vagy te?
CD
e Mit csinal a lany a szobaban?
e
68 @

~----------------~

~

IQOI

Ez egy vonat. A vonat gyors. Egy nagy folyo mellett halad. Ez a folyo a Duna.

Ez az ember Sos Laszlo. 6 angol ferfi. Az ablak mellett iiI. Olvas. Ez egy uj magyar konyv. Laci mellett egy radio van. A radio modern es jo.

Itt van a palyaudvar. Ez a palyaudvar nagy, de regi. 80S Laszlo a vonat mellett megy. Siet, A taskak nehezek.

I

80S Laszlo kint all a palyaudvar elott. A taskAk is itt vannak. Lad telefonal,

69

,

Lad a palyaudvar elott all. Itt sok auto jar, de taxi nem jon. Lad vir.

Itt van egy taxi. A sofor bent iil. Laci a taxi mellett all. Beszelgetnek.

A taxi a hazak kozott halad. Lad a so fOr mellett iil. A taskak fent vannak. Ez a taxi modern, uj es gyors.

b) Relate the story in 1st person:

23. Replace the constructions in italics with the adjectives:

A folyo mellett alacsony hazak vannak, a palyaudvarmellett magas hazak. A foly6 mellett alacsony hazak vannak, a palyaudvar mellett magasak.

Az uj autok gyorsak, a regi autok lassuak.

Itt vannak sarga villamosok, de nincsenek piros villamosok.

A nagy hidak alatt jarnak hajok, a kis hidak atatt nem jarnak.

70

A kis hazak kozott vannak fak, a nagy hazak kozott nincsenek. 6k angol lanyok, mi magyar ldnyok vagyunk.

~ 24. Put the right conjunctions (de or hanem) into the spaces:

\JU./ Itt jar villamos, - r- - ott nem jar.

I©\ Nem a 2-es autobusz jon ott, a 15-os.

\J!z/ Azok a kiilfoldiek nem angolok, - - - franciak,

Itt nincsenek taxik, a szalloda elott vannak.

Nem piheniink, setalunk a hegyek kozott,

Ez a telefon rossz, az j6.

ill 25. Translate:

/@\ A Duna folott nyolc hid van. A budapesti hidak szepek, Az Erzsebet hid uj,

\..111 de a masik hid regi. Azok az emberek, akik ott mennek, turistak, Nem sietnek.

~ 26. Translate:

\JU./ We are walking along the Danube. A tram is coming. Trams are not red here,

® they are yellow. The bridges are beautiful. A small white ship is passing under the Elisabeth Bridge. Does a bus run here? (Jar ... ?) Yes, it does. There are two beautiful old houses behind the square, one is white, the other is red. Where is the bus-stop? (buszmegdllo ) It is over there by the big yellow building.

Which tram runs here in front of the hotel? No tram runs here. Tram number

19 runs along the Danube. .

71

3.

72

HARMADIK LECKE

HOL VAN AZ ETTEREM?

- Ha1l6!

- Tessekl Itt a portas beszel.

- Kerem. hoi van az etterem?

- A foldszlnten. a bejarat mellett.

- Bar is van a szallodaben?

- Terrneszetesen. uram.

- Az is a f61dszinten van?

-Igen, ott.

- Koszonom,

HoI?

19

Miben? Min? Minel?

f------

Kiben? Kin? Kinel?

r···· .. ···········Ifof .. ·················1 iiI Peter?

...................................................... :

Peter L::::::~.~::.~~~§~~~:::::] iiI.

L::::::::::::~?~:::::::::::::J van a task a ?

A taska r·····"3:z···au"160·······1 van.

: ..

r··················HoC·················j all a sofor?

L ...•.••••.•.•.•••..•...•••.••...•••...•••....•.•••• !

A sofor r-·······aZ"··au"16ii~r·······~ all.

, •• ., ,..0# •••••••••••••••••••• ., •••• ;

~···········aui6kb·;0···········1

~ ~

i autokon i

~ ~

~ ~

; ~~!?~~.~! .l

, , r
a, a, 0, 0, u, U
Miben? -ban -ben .........
c-. .:
. .. " ....
~ I I I -on
0 Min? -n -on -n -en ........
::c: Minel -mil -nel :
:. az

az

the car

the car

73

1. Answer these questions:

HoI vannak a ruhakv HoI van az ernyo? HoI van a radio?

HoI van a kabat? . HoI van a taska?

HoI vannak a szekek?

HoI vannak az emberek? HoI iilnek a madarak? HoI all az autobusz?

HoI laknak a turistak?

HoI doIgoznak a munkasok? HoI halad a villamos?

HoI iilnek az utasok? HoI vannak a taskak? HoI all a sofOr?

2. Make questions such as the following and answer them:

a) 0 A taskaban vannak a ruhak?

o Igen, a ruhak a taskaban vannak.

Igen, a taskaban, Igen, ott.

b) 0 Az asztalon vannak a ruhak?

N em, a ruhak nem az asztalon vannak.

Nem, nem az asztalon. Nem, nem ott.

74

3. Make questions and answers following the examples:

. HoI van a taska?

(f) A task a az agyon van.

o A taska van az agyon?

o Igen, a task a van az agyon, CD Van taska az agyon?

o Igen, van taska az agyon. ® Mi van az agyon?

o Egy taska van az agyon. t(fl~ Az asztalon van a taska?

s-------- ~...J. ~ Nem, a taska nem az asztalon van.

Stb.

- -ru ,- O't'lt, - -en.. ,- Orb

--YtO..1 - i'li'L

,

4. Give short answers to the questions in Exercise 3:

o Az agyon.

o Igen, a taska.zlgen, az./A taska./Az.

o Igen, van./Van.

o Egy taska,

® Nem, nem az asztalon.rlvem, nem ott./Nem az asztalon.zblem ott.

Stb.

5. Give answers to these questions:

Hal allnak az aut6k?

Hal olvasnak a fiuk?

Hal van a haz?

Hal iil a kutya?

. Hal siet a pincer?

Hal hal ad a villamos?

a) Az autok [~!.~!] allnak.

b) Az aut6k i'az"'uic~n"l allnak,

: " ~

c) Az aut6k r:~~::~:p.:~(~(:~!?.~~] allnak.

d) Az aut6k [1diii"l allnak raz .. ·uic~·ii .. l f'a'Z"6p·lifei"·eliSiij .

••••••••••••••••• ~ : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1

20

Melyik __ _n? ezen a __ _n

rKiei'ylkT aszt:aloo·l van a vaza?

~ L " :

A vaza r · ·eze·o .. ;·az .. ·asztaloo .. l van.

: .: :

76

ez + -en ezen

ez + -ben--~ebben

ez + -nel ennel

az + -on azon

az + -ban--~abban az + -nal annal

ezeken,

ezekben,

azoknal

ezeknel

azokon,

azokban,

6. Complete the sentences with the correct suffixes:

Ez ... a ter ... gyerekek jatszanak.
Azok ... az asztalok ... vazak allnak, -n -on -en -on
A 203-as szoba ez ... az emelet ... van. ' , ,
A 2-es aut6busz az ... az utca .... jar.
A gorog turistak ez ... a szalloda ... laknak.
Te az .. : a szoba ... pihensz. -ban, -ben
A konyvek ezek ... a taskak ... vannak.
Ok azok ... az aut6k ... iilnek.
A francia lanyok az ... a vonat ... allnak,
A kiilfoldi fiuk ez ... az ablak ... iilnek. -nal -nel
Gabi azok ... a padok ... fut. ,
En ezek ... a hazak ... doIgozom. 7. Make questions and answer them:

( ...... : A fiuk annal a haznal allnak,

...........

Melyik haznal allnak a fink? Annal a haznal allnak a fiuk? Ennel a haznal allnak a fiuk?

(.~) Igen, a fiuk annal a haznal allnak, ('~) Nem, a fiuk nem ennel a haznal

allnak, hanem annal.

!

77

21

8. Give short answers to the questions in Exercise 7: t"':: Annal.

::,:,:,:,::::) Igen, annal.

y< Nem, nem ennel, hanem annal. ~ Nem ennel.

Melyik alatt?

ez alatt a alatt

j'1\A;i{ylk .... ···· .. "fa···alaifl iilnek a lanyok?

• •••••••••••••••••••••••••• h •••••• ".. __ •••••••••••••••••••• !

A lanyok re'z"alaii"'a'''fil''ahiii''\ iilnek .

.................................... ,; .

ez alatt e~~e e mogott ezek alatt
az elott az.~a a [olott' azok folott
mellett stb.
kozott

Melyik
which

Ez
this Postpositions (like adverbial suffixes) are to be added both to the demonstrative pronoun and to the noun. Ez and az are shortened to e and a before postpositions beginning with a consonant.

78

9. Make questions and answer them:

Melyik szallo mogott allnak C··) E mogott a szallo mogott allnak

magas fak? .... magas fak.

E mogott a szallo mogott allnak C··) Igen, e mogott a szallo mogott

. magas fak? .:::: allnak magas fake

A mogott a szallo mogott allnak ~ Nem, nem a mogott a szallo

magas fak? mogott allnak magas fake

10. Give short answers to the questions in Exercise 9:

C .... ·_) E·mogott a szallo mogott./E mogott.

:::::.) Igen, e mogott a szallo mogott.rlgen, e mogott./E mogott.

~ Nem, nem a mogott a szallo mogott.fNem, nem a mogott.fNem a mogott,

A SZALLODABAN

A magyar f6varosban sok modern szallod a van. A Duna-parton es a~ M?rgitszigeten is van nehany. A Varban is all

iegy eleqans, modern : szall6, a Hotel Hilton.

79

Ez a szalloda Budapesten, az otodik keruletben van. Ez a Hid Szall6. A szal .. 16ban huszonegy szoba van. Sok kulfoldl es magyar vendeq lakik itt. En fent Jakom a harmadik emeleten, a 302-es szobaban, Ebben a szobaban modern butorok vannak: egy agy, egy asztal es nehanv szek. A szekrenv a falnal van. Az agy mellett all a larnpa es a telefon. A falakon kepek vannak. Az asztalon egy vaza all, a vazaban virag. A f61don egy tasks fekszik, a taskaban ruhak, ingek, nadraqok, pul6verek vannak.

11. Answer the questions:

1. Hany modern szalloda van a magyar fovarosban?

2. Van szalloda a Duna-parton?

3. A Margitszigeten is van szalloda?

4. HoI su a Hotel Hilton?

5. Milyen szallo a Hotel Hilton?

6. HoI van ez a szalloda?

7. Melyik szallo ez?

8. Harry szoba van a Hid Szallodaban?

9. Milyen vendegek laknak itt?

10. Ki lakik a 302-es szobaban?

11. HoI van a 302-es szoba?

12. Milyen butorok vannak ebben a szobaban?

13. HoI all a telefon?

14. Mik vannak a falakon?

15. Van virag a vazaban?

16. Mi van a taskaban?

80

22

I Hanyadik I auto I modern?

IA harmadik I auto I modern.

Heiny? Hanyadik?
1 egy 1. erso (I.)
2 ketto/ket 2. masodik (II.)
3 harom 3. harmadik (III.)
4 negy . 4. negyedik (IV.)
5 5t 5. 5t5dik (V.)
6 hat 6. hatodik (VI.)
7 het 7. hetedik (VII.)
8 nyolc 8. nyalcadik (VIII.)
9 kilenc 9. kilencedik (IX.)
10 tiz . 10. tizedik (X.)
11 tizenegy 11. tizenegyedik (XI.)
12 tizenketto 12. tizenkettedik (XII.)
............................ . .•.•....••..•...•••....••..••••..•.•.•.•...•.....••..
20 husz 20. huszadik (XX.)
21 huszonegy 21. huszonegyedik (XXI.)
...•.•..•.•................. ...................................................... ID 12. Answer these questions:

Hanyadik autobuszban ill Peter? (4.)

I Heinyadik? I

..

Peter a negyedik autobuszban ill. A negyedikben.

1. Hany hid van Budapesten? (8)

2. Hanyadik emeleten lakik Eva? (X.)

3. Hanyadik keriiletben van a Var? (I.)

4. Hany keriilet van Budapesten? (22)

5. Hanyadik auto piros? (2.)

. 6. Hany szek van a szobaban? (4)

7. Hanyadik megallonal van a Buda Szallo? (7.)

8. Hanyadik hazban lakik az orvas? (3.)

9. Hany nagy folyo van itt? (2)

10. Hanyadik taxi mellett all a sofor? (6.)

81

23

Afi' "k e

u szo e.

A lany is szoke.

-

Itt van szek.

Ott is van szek.

----?smes

----? sinesenek

A lany is szoke.

The girl is also blond. Ott is van szek,

There is also a chair oyer there.

II

A fiu nem barna, A lany sem barna.

II

Itt nines asztal.

Ott sines asztal.

A lany sem barna.

The girl isn't brown either. Ott sines asztal.

There is no table over there either.

13. Make questions following the example:

.A villamos sarga, (az auto)

Az auto is sarga?

1. En magyar vagyok. {tel

2. Itt ninesenek kulfoldiek. (ott)

3. Az elso keriiletben van szalloda. (az otodik keriiletben)

82

4. A pincer nem dolgozik. (mi)

5. A fhik nincsenek a foldszinten. (a lanyok)

6. A turistak nincsenek az etteremben.. (ti)

7. A villamoson sok ember utazik. (az autobuszon)

8. Peternel nines penz. (Evanal)

9. A kabat a szallodaban van. (a penz)

10. 6k nem torokok, (en)

A MEOALLONAL

Kint az utcan sok ember jar. A megall6nal korulbelul harmine ferfi, no es gyerek all. Varnak. Peter is ott van ezek kozott az emberek kozott, Jon a villamos. A villamoson sok az utas es keves a hely. Peter ott marad a rneqalloban,

Jon egy ures villa mos. Peter megsem utazik villamoson, Peternel nines jegy. HoI van a jegy? A taskaban? Ott nines. A kabatzsebben sines.

Jon 'egy taxi is. Peternel penz sines, ezert taxin sem utazik. Hoi a penz? A penztlncaban? A nadraqzsebben? A penz a feher kabatban van. Ez nagy baj, ugyanis Peteren a fekete kabat van. A feher kabat es a' penz a szallodaban van a szekrsnvben.

83

14. Complete the sentences, then rewrite them following the example:

A szoke lany ... egy piros ernyo van. (Kinel")

A szoke lanynal egy piros ernyo van. (ez a lany) Ennel a lanynal egy piros ernyo van.

I. Egy regi szalloda ... Iakunk. (Miben?) _____________________________ ( ez a szalloda)

2. A regi ter, .. nincsenek fak, (Miken?)

..:. .: (ezek a terek)

3. A megallo egy modem epiilet van. (Mi elott")

_ ., -(ez az epulet)

4. A taxi a masik oldal. .. var, (Min?)

________________________ .,-- (az az oldal)

5. A soforok a kiilfoldi autobuszok pihennek. (Mik mellett?)

- - - - - - _ - _ - (azok az aut6buszok)

6. MeIyik park ... setalok? (Miben?) _________________________________ (ez a park)

7. A fiuk a 2-es villamos ... az ablaknal iilnek. (Min?)

_________________________________ (ez a villamos)

8. A magas hegy ... kis hazak allnak. (Min?)

_________________________________ (az a hegy)

9. Mit csinalsz ott a rossz telefon ... ? (Minel")

_________________________________ (az a telefon) 10. Az egyik csomag ... ernyo is van. (Miben?)

____________________________________ (ez a csomag)

15. Fill in the blanks:

Budapest. .. vagyunk, a magyar fovaros .... _ _ _ egy modem szalloda ...

Iakunk a Duna . A szalloda jar a 2-es villamos. A masik oidal. .. ,

Buda ... szep hegyek vannak. Az ... az oldal. .. is jarnak villamosok, de a

hegyek aut6buszok jarnak. A foly6 madarak repiiInek, az emberek

a hid jarnak, sietnek vagy setalnak. A szalloda ket hid van. Ez ... a

hidak nem jarnak villamosok, csak aut6buszok. Mi nem dolgozunk, nero

sietimk, csak setalunk a varos .... Piheniink a parkok .... Az aut6busz is _

van a szalloda _ _ _ , a sofor is pihen. UI, es olvas egy lampa _ _ _ .

84

AZ ETTEREMBEN

Az etteremben, az asztaloknat magyarok es kulfoldi turistak iilnek. Del van, ebedelnek, Sok turista a szallodaban reggelizik, ebedel es vacsorazik. De nem minden vendeq eszik ott.

- Szervusz, Zoltanl Te is itt laksz a szallodaban?

- Nem. En csak itt dolgozom, ugyanis pincer vagyok.

In 16. Look at the picture, then answer these questions:

'tlJ' 1. Hany ember iiI az asztaloknal? 5. Mi Zoltan?

/W\ 2. HoI iiI az angol turista? 6. Ki iiI ennel az asztalnal?

~ 3. Hany kiilfoldi vendeg van az ette- 7. Hollakik ez a fiatalember?

remben? 8. Zoltan is a szallodaban lakik?

4. HoI all Zoltan;!

KOZMONDAsOK:

Aki keres, az talal.

Seek and you will find.

Amelyik kutya ugat, az nem harap.

Great barkers are no biters.

Nines uj a nap alatt.

There is nothing new under the sun.

Ep testben ep lelek.

A sound mind in a sound body.

SZAVAK

Igek

ebedel have lunch eszik eat fekszik lie jatszik play

marad remain, stay reggelizik have breakfast sincs is not _ _ _ either

utazik travel

vacsorazik have dinner, have supper

Kozos fonevek

agy (-ak) bed

! baj trouble bar- bar

bejarat entrance

butor (piece of) furniture csomag package, luggage del noon

emelet floor

etterem (ettermek) restaurant

85

fal (-ak) wall

fOld (-ek) ground, floor foldszint ground floor bely place

botel hotel

ing shirt

jegy ticket

kabat coat, jacket kabatzseh coat-pocket

. kep picture

keriilet district

kutya dog

nadrag trousers nadragzseb trouser pocket oldal (-ak) side

pad bench

part bank, shore, coast penz money.

penztarca purse

pincer waiter

portas porter

pul6ver (-ek) pullover mba clothes, dress szaII6 hotel

szek chair

szekreny wardrobe, cupboard sziget island

szoba room

turista tourist, hiker utas passenger

utea street

var (-ak) castle vaza vase vendeg guest virag flower zseb pocket

Tulajdonnevek

a Duna-part bank of the Danube,

Danube embankment Eva Eve

a Gellert Szall6 Hotel Gellert

a Margitsziget Margaret Island

86

a Var (Buda) Castle

(and/or castle district) Zoltan a Hungarian man's name

Melleknevek elegans elegant tires empty

Egyeb szavak

esak only, merely

ezert therefore, for this reason hanyadik? which (number)? barmadik third

harmine thirty

barmineadik thirtieth

hatodik sixth

hetedik seventh

huszadik twentieth

keyes few, little

kileneedik ninth

koriilbeliil about

megsem not _ _ _ after all minden all, every

negyedik fourth

nebany some, a few nyoleadik eighth .

otodik fifth

tizedik tenth

tizenegyedik eleventh tizenkettedik twelfth ugyanis since, because

Kifejezesek

Termeszetesen. Naturally. Of course. Tessek! here: Hullo.

Uram! Sir!

(A taska) Peternel van. (The bag) is .

with Peter.

Ez nagy baj. It's too bad! stb. (s a tobbi) etc.

Szivesen. Not at.all. (Answer for "koszonom" .)

17. Short dialogues: ~ ()n hol lakik? - Szallodaban,

- Melyikben?

- A Hotel Hiltonban.

- HoI van ez a szalloda?

- Budan, a Varban,

- Kerem, ebben a szallodaban lakik

Kovacs Laszlo? - Igen, itt lakik.

- Hanyadik emeleten?

- A harmadikon.

- Melyik szobaban?

- A 315-osben.

- Koszonom.

- Szivesen.

- Bocsanat, uram. Ez az etterem?

- Nem, kerem, ez a bar.

- HoI van az etterem?

- Ott, a masik oldalon.

- Te itt reggelizel a szallodaban?

- Igen, itt. Es itt is vacsorazom,

- Es hoi ebedelsz?

- Kint a varosban,

- Melyik etteremben?

- Abban, amelyik 1 Gellert teren

van.

- A Duna-Intercontinentalban.

- Pesten, a Duna-parton.

- A Gellert Szalloban,

- Budan, a Duna-parton .

S' E' ?

- os va.

- A negyediken.

- 421- _

- a 25-os szoba?

- , a 26-os.

-Onok _

- a palyaudvarnal

I

87

SZ6REND
A B"" - -"'C_,C D
G) Melyik fin fut az utcan?
0 Ez a fin fut az utcan.
0 A magas fin fut az utcan.
0 Hanyadik taxi iires?
0 A masodik taxi ures.
e HoI olvas a lany?
e A lany a szobaban olvas .
. ~."' -, Melyik szobaban olvas a lany?
: ., :
..... :~.:
C.':.) A lany ebben a szobaban olvas.
........ A lany abban a szobaban olvas.
: ':
" ........ :.
........ Alany abban a szobahan olvas, amelyik az emeleten
{ ....... ~:.)
van.
, A fiuk az utcan futnak.
~
A B "" _ _""C""C D G Mit cslnalnak az utcan a fink?
e Kik futnak az utcan?
e HoI futnak a fiuk?

0 Futnak az utcan a fiuk?
G Afitik futnak az utcan?
~ G Az utcan futnak a fiuk?
!
A B", - -"'C,_C D
-- A fhik futnak az utcan. (nem allnak)
CD A fink futnak az utcan, (nem a lanyok)
,
- Az utcan futnak a fiuk, (nem a parkban)
JI oem futnak az utcan, (hanem allnak)
futnak az utcan. (hanem a lanyok)
futnak a fiuk. (hanem a parkban) 18. Put the various forms of these sentences into the chart according to 'the marks:

Az orvos a bejaratnal telefonal. A gyerekek a parkban jatszanak. A munkasok bent pihennek.

A sofor a szalloda elott var.

A

D

Telefonal

Gt---

a bejaratnal az orvos?

Az orvos

nem telefonal a bejiratnal.

89

. A B-- --C ...... C D
Ki telefonal a bejiratnal?
G

~
,
Az orvos telefonal a bejaratnal,
r--
e
~
,
Nem az orvos telefonal a bejiratnal.
II
,
,

A bejaratmil telefonal az orvos?
f)


Az orvos nem a bejaratnal telefonal. <
JI
. 90

19. Put the sentences into the plural:

Egy feher madar repiil a haz folott. Feher madarak repiilnek a hazak folott,

A parkban egy gyerek jatszik.

Az etteremben egy turista vacsorazik, A hegyen egy auto megy.

A hidon egy aut6busz jon.

A mellett az epiilet .mellett egy no tele-

fonal, . {

Azon az asztalon nines lampa. Ebben a szobaban nines szek. Annal az ajtonal egy pincer var. Ebben a hazban egy munkas lakik.

1 1

20. Put the verbs into the r person plural ~~

. 2

2nd person szngular ~

, , 2 2

?d person plural ~~

Az elso keriiletben lakom. Ezen a villamoson utazom. Abban az epiiletben dolgozom. Etteremben" eszem. A park ban setalok, Egy nagy fa alatt iilok. A teren telefonalok. A megallonal varok. Az autobuszon olvasok. A szobaban pihenek.

21. Add question words according to the short answers:

- ~ _, _ keriiletben 'van a szallo? - :__' __ hidon megy az aut6busz?

- Ebben. - Azon. ,I

- vendegek laknak itt? - __ :_ a butorok a szobaban?

- Kiilfoldiek. - Modernek.

, - van a megallo? - utasnal van taska?

- Ott. - Otnel.

- emeleten van az etterem? ..

- A masodikon.

22. Translate:

a) Ez egy szep park. A parkban magas fak es szep viragok vannak. A fak folott madarak repiilnek. Egy fekete kutya fut a fak kozott, Az alatt a fa alatt gyerekek jatszanak. Ezen az oldalon lanyok setalnak, A park mellett van egy villamosmegallo. Sok ember var ennel a megallonal. Jon egy hosszu, sarga villamos. Sok utas utazik a villamoson.

b) This is a hotel. This hotel is in the fifth district. In the fifth district there are many hotels and many old houses, but there are big modern houses, too. There are many bus and tramlines* here. Tram Number 2 runs along the Danube. I live in this hotel on the ground floor in room No.6. There is little furniture in this room, but it is modern. I have my breakfast in this hotel in the restaurant, but I have lunch in the city. There are many restaurants in Budapest.

• there is a tram (or bus) line - villamos (busz ) jar

91

4.

92

NEGYEDIK LECKE

NEM BAJ?

- J6 napot. Ez a Hid utca 31?

-Igen.

- Van lift?

- Van, uram.

- Felmegyek.

- Tessek, ott a lepcso.

- Es a lift?

- A lift rossz, uram.

- Nem baj, felszaladok.

- Hanvadik emeletre szalad fel, uram?

- Az otodikre.

- Ebben a hazban senki sem szalad fel

az otodikre,

- Magasak az emeletek? Nem baj, en fiatal as friss vagyok.

- Az j6. De ebben a hazban nincs otodik emelet. Csak nagy emelet van.

- Nem baj. Hal lakik az orvos?

- Ebben a hazban nem lakik orvos.

24

Hova? ide

oda

L!!§y.~:::I1 jon II a hiny p -'A~hi-ny-'I L:::~~~::::::J I jon I·

A fiu r .. oda·····1 megy.

~ ., .

25

[::::~~!#.::::] I megy II az orvos I ?

. 1""':1 A:-Oz-o-rv-o""s I [~::~:~~~~] I megy I.

A madar L::~:::~~~!:~:] repiil.

A gyerekek r-a-1i£zhoz"\ futnak.

; •.•• u ,.u.u ••••••.••••• :

~ (a:··iiIZikba···· .. l ! a hazakra I

i, i

1 a hazakhoz 1

., •••••• "Uiit#.".' ••••• nu ••• uun ••••• '

Hova? Mibe? Mire? Mihez?

r-----

Kibe? Kire? Kihez?

1 Mibe? -ba -be ;~:!::[
(:--.
(d Mire? I
~ -ra -re ~! ...
::t: Mihez? -hoz -hez I -hoz
-.i 93

I

Melyik ba7

ebbe a ba

r···Mefyik .. ··· .. ·T······hiiiba: .. · .. ""'''·1 megy az orvos?

• ••••••••• H •••••••••••••••••••••••••• l " •••••• u •••••••• ., ••• ~

Az orvos r·········"": .. ····ebbeTa···h~ba .. ··········I megy .

.......... ,. ,/ ,. ., . ., . ., ,

ez + -be --~ ebbe ez + -re- --~ erre ez + -hez--~ehhez

az + -ba abba

az + -ra arra

az + -hoz--~ahhoz

azokba azokra azokhoz

ezekbe ezekre ezekhez

VERB STEMS ENDING IN .rr OR 2 CONSONANTS

2 -asz -esz


22 -otok -etek I -otok
3 3 -anak -enek tiisszent, vilagit ugrik

jazszik, * fekszik, *

* Verbs ending in -s, -SZ, -z take -01, -el, -01 in 2nd Person Singular (jatszol. fekszel}.

94

Hova siet a pincer? ----i.!::: Hova futnak a gyerekek?-.: Hova jon a portas? ~ ....

1

,

,

·1' J: '

.

;~

\ • r ?_,;.e': "? -+ :

Hova ugrik a fiu? :~:!::~ Hova mennek a tunstak. '''''''' Hova szalad a no. .:

Hova erkeznek az utasok? ~~ .. ,

2. Make questions about the pictures in Exercise 1 and answer them:

a) G A szobaba siet a pincer?

b) «) Az etterembe siet a pincer?

e Igen, a pincer a szobaba siet.

Nem, a pincer nem az etterembe siet, hanem a szobaba,

95

3. Give short answers to the questions in Exercise 2:

a) 0 A szobaba siet.

A szobaba,

Oda.

b) ® N em az etterembe siet.

Nem az etterembe,

Nem oda.

1 1 1

4. Rewrite the sentences in Exercise 1: pi person ~ or ~~

222 2nd person 'R or~~

:r ~ :r

3rd person 'R or 'R' ~

A pincer a szobaba siet.

~ A szobaba sietek.

5. Answer the questions according to the pictures in Exercise 1:

Melyik szobaba siet a pincer? A pincer ebbe a szobaba siet.

Melyik fahoz futnak a gyerekek? Melyik emeletre jon a portas? Melyik folyoba ugrik a fiu?

Melyik etterembe mennek a turistak? Melyik rendorhoz szalad a no?

Melyik palyaudvarra erkeznek az utasok?

6. Give short answers to the questions in Exercise 5:

Ebbe a szobaba siet. Ebbe a szobaba, Ebbe.

7. Make sentences about the pictures in Exercise 1 as indicated:

A pincer nem abba a szobaba siet, hanem ebbe.

96

-.'

8. Make sentences:

.

.

2-

gi~J .~

Imegyl

A parkba mesz.

A hidra mesz,

A megallohoz mesz.

\

~<:';';;£Jt~~ ~;2:":;:~i:J~~

I

( \ I I ,

1 i?~~\?<llt::J::·:_~_· __

,

, I

Irepiill

97

26

lutazikl

9. Put the sentences in Exercise 8 into the plural:

A parkokba mentek.

A megallokhoz mentek.

A hidakra mentek.

Mit csiml1? bemegy

1 Mit csinal II a pincer I?

I-A~p"':"'"in-c""er-II bemegy 1 C~::~~:?':~:~~~:::::J .

A pincerl bemegy J a szobaba.

A pincer [::::::::~~~!] I van J a szobaban,

Some Hungarian preverbs indicate direction, e.g.:

ki- (out) fel- (up) el- (away) ide- (here) at- (over, through)

be- (in) le- (down) vissza- (back) oda- (there)

WORD ORDER OF PREVERB AND VERB

CD Ki \megy bel a szobaba?

e A pincer I megy be I a szobaba. e A pincer a szobaba I megy he I· e A pincer nem Imegy hel a szobaba,

8th.

98

bernegy

megy be

Hungarian preverbs may have two positions depending on the emphasis within the sentence.

1. The word order is preverb + verb written in one word in the case of

a) a neutral sentence (i.e. with no special stress on any part of the sentence). A pincer bemegy az etterembe.

b) an emphasized verb in statements or yes or no questions.

Bemegy a pincer? Jgen, bemegy.

2. The word order is: verb + preverb written in two words in pronominal questions, in negatives and when any other part of the sentence is emphasized. Ki megy be? Peter

megy be. 6 nem megy be. ,

I ki-, be-, fel-, le- I

A port as kijon az utcara. A vendeg feJmegy az emeletre,

be- +---~ kifel- le-

Peter lejon

a foldszintre.

megy

jon

bejon<'---~ kijon bemegy+--~ kimegy feljon lejon felmegy lemegy

~. fut iil

repiil all

setal stb.

siet

99

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful