P. 1
Jordi Bonet (2) 24_09_07

Jordi Bonet (2) 24_09_07

|Views: 11|Likes:
Published by lcanetv

More info:

Published by: lcanetv on May 30, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

09/10/2007

PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

OBJECTE I NECESSITAT DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS INTERACCIÓ TREBALL-SALUT

1

09/10/2007

OBJECTE I NECESSITAT DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS 1. EXISTEIX UNA EVOLUCIÓ DE LA ORGANITZACIÓ I LA TECNIFICACIÓ. EN LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL PAS D’ UNA SOCIETAT AGRÍCOLA A INDUSTRIAL APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES ACTUALMENT LES NOVES TECNOLOGIES APARICIÓ DE NOVES OPORTUNITATS I NOUS RISCOS.

OBJECTE I NECESSITAT DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS CONSIDERANT LA PREVENCIÓ EN L’ ÀMBIT LABORAL

DRET DEL TREBALL OBJECTIU

REGULAR RELACIONS ENTRE L’ EMPRESARI I EL TREBALLADOR CARACTERITZACIÓ RELACIONS DESIGUALS DEPENDENTS

2

09/10/2007

OBJECTE I NECESSITAT DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS CONSIDERANT LA PREVENCIÓ EN L’ ÀMBIT LABORAL CONCLUSIÓ LEGISLADOR ES CAPAÇ DE LEGISLAR PER A DISMINUIR LA DESIGUALTAT INTRODUINT UN TRACTAMENT MÉS FAVORABLE PER A LA PART MÉS DÈBIL

LES TÈCNIQUES PREVENTIVES ELS PRINCIPIS DE PRL OBJECTIU: ELIMINACIÓ DE LES CONSEQÜÈNCIES NEGATIVES DELS RISCOS SOBRE LA SEGURETAT I SALUT

COM?

APLICANT DOS TIPUS DE TÈCNIQUES

1. SI S’ APLICA SOBRE EL RISC PREVENCIÓ, S’ ACTUA SOBRE LA PROBABILITAT O/I SOBRE LA SEVERITAT 2. SI ACTUA DISMINUINT LES CONSEQÜÈNCIES NEGATIVES DELS DANYS PROTECCIÓ

3

09/10/2007

LES TÈCNIQUES PREVENTIVES ELS PRINCIPIS DE PRL SI ES CONSIDERA L’ ACCIDENT EL PUNT CENTRAL D’ ACTUACIÓ, AQUESTA ES POT CLASSIFICAR EN:

ABANS TÈCNICA ACTIVA ACCIDENT

DESPRES TÈCNICA REACTIVA

LES TÈCNIQUES PREVENTIVES ELS PRINCIPIS DE PRL CARACTERÍSTIQUES PREVENCIÓ DE LES TÈCNIQUES DE LA

PLURIDISCIPLINAR INTEGRAL INTEGRADA PARTICIPATIVA

4

09/10/2007

LES TÈCNIQUES PREVENTIVES ELS PRINCIPIS DE PRL SEGONS EL PUNT D’ APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES ACTUACIONS DE TIPUS MATERIAL PUNT D’ APLICACIÓ ACTUACIONS SOBRE LA PERSONA

INFORMACIÓ

FORMACIÓ

LES TÈCNIQUES PREVENTIVES ELS PRINCIPIS DE PRL SEGONS ELS FACTORS DE RISC A ELIMINAR 1. SEGURETAT EN EL TREBALL 2. HIGIENE INDUSTRIAL 3. ERGONOMÍA I PSICOSOCIOLOGÍA 4. MEDICINA DEL TREBALL

AQUESTES DISCIPLINES PREVENTIVES TENEN CAMPS DELIMITATS SI BÉ LES FRONTERES ENTRE ELLES SÓN DIFUSES

5

09/10/2007

LES TÈCNIQUES PREVENTIVES ELS PRINCIPIS DE PRL ELS PRINCIPIS DE LA ACTIVITAT PREVENTIVA 1. EVITAR EL RISC 2. AVALUAR EL RISC 3. COMBATRE EL RISC EN ORIGEN 4. ADAPTAR EL TREBALL A LA PERSONA EN EL QUE ES REFEREIX A LA CONCEPCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL, ELECCIÓ D’ EQUIPS DE TREBALL I MEDIS DE Ó PROTECCIÓ AIXÍ COM EL DISSENY DE LES FEINES A REALITZA PER A ELIMINAR LES CONSEQÜÈNCIES NEGATIVES D’ UN TREBALL MONÒTON Y REPETITIU ART 15 LPRL

LES TÈCNIQUES PREVENTIVES ELS PRINCIPIS DE PRL ART 15 LPRL 5. TENIR EN COMPTE LA EVOLUCIÓ DE LA TÈCNICA 6. 6 SUBSTITUIR INOCUS ELS ELEMENTS PERILLOSOS PELS

7. PLANIFICAR LA PREVENCIÓ EN UN CONJUNT COHERENT DE MESURES TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES, CONDICIONS DE TREBALL, RELACIONS SOCIALS Y FACTORS AMBIENTALS 8. ADOPTAR LES MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA ABANS QUE LES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 9. DONAR LES DEGUDES INSTRUCCIONS

6

09/10/2007

LES TÈCNIQUES PREVENTIVES ELS PRINCIPIS DE PRL LA SEGURETAT EN EL TREBALL ES LA DISCIPLINA CIENTÍFICO TÈCNICA QUE A TRAVÉS DE TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS ASSOLEIX LA ELIMINACIÓ O REDUCCIÓ DELS RISCOS QUE PODEN DONAR ACCIDENTS DE TREBALL

INSPECCIONS DE SEGURETAT

INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS

LES TÈCNIQUES PREVENTIVES ELS PRINCIPIS DE PRL

LA HIGIENE INDUSTRIAL

ES LA DISCIPLINA CIENTÍFICO TÈCNICA L’ OBJECTIU DE LA QUAL ÉS EVITAR LA APARICIÓ D’ ENFERMETATS PROFESIONALS DEGUDES A LA EXPOSICIÓ CRÒNICA A AGENTS FÍSICS, QUÍMICS I BIOLÒGICS

7

09/10/2007

LES TÈCNIQUES PREVENTIVES ELS PRINCIPIS DE PRL BRANQUES DE LA HIGIENE INDUSTRIAL 1. HIGIENE TEÒRICA: ESTABLIMENT DELS LEP 2. 2 HIGIENE DE CAMP ESTUDI DE LA SITUACIÓ CAMP: A HIGIÈNICA D’ UNA EMPRESA 3. HIGIENE ANALÍTICA: ESTABLIMENT DE PROCEDIMENTS ANALÍTICS DELS AGENTS F,Q,B 4. 4 HIGIENE OPERATIVA: ESTABLIMENT DE MÈTODES DE CORRECCIÓ DE LA SITUACIÓ HIGIÈNICA DELS PPTT

LES TÈCNIQUES PREVENTIVES ELS PRINCIPIS DE PRL METODOLOGIA D’ ACTUACIÓ DE LA HIGIENE INDUSTRIAL

8

09/10/2007

LES TÈCNIQUES PREVENTIVES ELS PRINCIPIS DE PRL LA ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA

ES LA DISCIPLINA CIENTÍFICO TÈCNICA L’ OBJECTIU DE LA QUAL ÉS L’ ADECUACIÓ DE LES EXIGÈNCIES I DEMANDES DE LA FEINA A LES CAPACITATS DE LES PERSONES. AMB LA FINALITAT DE INCREMENTAR LA SEGURETAT , EFICIENCIA, BENESTAR I SATISFACCIÓ.

LES TÈCNIQUES PREVENTIVES ELS PRINCIPIS DE PRL LA MEDICINA DEL TREBALL

ES LA DISCIPLINA SANITARIA QUE CONEIXENT ELS MECANISMES DEL COS HUMÀ TÉ L’ OBJECTIU DE PROMOCIONAR , CURAR I PREVENIR LA SALUD EN L’AMBIT LABORAL ENTENENT L’ ÉSSER HUMÀ DES D’ UN PUNT DE VISTA INTEGRAL.

9

09/10/2007

LES TÈCNIQUES PREVENTIVES ELS PRINCIPIS DE PRL LA MEDICINA DEL TREBALL LES ACTUACIONS VENEN CONDICIONADES EN FUNCIÓ DE L’ INDIVIDU I DE LA APARICIÓ DE L’ ENFERMETAT ENFERMETAT. SEGONS L’ OMS 1. PREVENCIÓ PRIMÀRIA 2. 2 PREVENCIÓ SECUNDÀRIA 3. PREVENCIÓ TERCIARIA 4. PREVENCIÓ CUATERNÀRIA

LES TÈCNIQUES PREVENTIVES ELS PRINCIPIS DE PRL TÈCNIQUES DE PARTICIPACIÓ (I) EL PUNT DE PARTIDA SÓN ELS MECANISMES DE REPRESENTACIÓ COL.LECTIVA LABORAL ESTABLERTS EN EL CAPÍTOL V DE LA LPRL LA LLEI DE PREVENCIÓ ATRIBUEIX: A) DELEGATS DE PREVENCIÓ EXERCICIS FUNCIONS ESPECÍFIQUES EN MATÈRIA DE PRL DE

B)

COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT É ÒRGAN DE Ò TROBADA DE REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS I EMPRESARI EN MATÈRIA DE PRL

D’ ALTRES FORMES ES TROBEN ESTABLERTES EN CONVENIS COLECTIUS

10

09/10/2007

LES TÈCNIQUES PREVENTIVES ELS PRINCIPIS DE PRL TÈCNIQUES DE PARTICIPACIÓ (I) EL PUNT DE PARTIDA SÓN ELS MECANISMES DE REPRESENTACIÓ COL.LECTIVA LABORAL ESTABLERTS EN EL CAPÍTOL V DE LA LPRL LA LLEI DE PREVENCIÓ ATRIBUEIX: A) DELEGATS DE PREVENCIÓ EXERCICIS FUNCIONS ESPECÍFIQUES EN MATÈRIA DE PRL DE

B)

COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT É ÒRGAN DE Ò TROBADA DE REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS I EMPRESARI EN MATÈRIA DE PRL

D’ ALTRES FORMES ES TROBEN ESTABLERTES EN CONVENIS COLECTIUS

LES TÈCNIQUES PREVENTIVES ELS PRINCIPIS DE PRL TÈCNIQUES DE PARTICIPACIÓ (II)

D’ ALTRES FORMES DE PARTICIPACIÓ ES PODEN ANOMENAR TALS COM:

A)

CERCLES DE QUALITAT MODEL TOYOTISTA GRUPS SEMIAUTÒNOMS

DÓNA RESPOSTA AL

B)

11

09/10/2007

LES TÈCNIQUES PREVENTIVES ELS PRINCIPIS DE PRL INFORMACIÓ ENTENENT LA INFORMACIÓ COM A PODER, LA HABILITAT D’ UN DIRECTIU SERÀ LA DE DISEMINAR DE MANERA ADECUADA LA MATEIXA. CARACTERÍSTIQUES 1. SINCERA 2. COMPLETA 3. OPORTUNA 4. NECESSÀRIA 5. ADECUADA 6. D’ ÚS RÀPID 7. COORDINADA 8. SINTÈTICA 9. INTEGRADA EN UNA XARXA D’ INFORMACIÓ

12

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->