1

          

Tajuk Sejarah Definisi Istilah sinonim dengan P&P berasaskan Komputer Jenis-jenis CBI Latihtubi struktur rekabentuk Reka bentuk struktur latihtubi berdasarkan Allesi & Trollip Ciri – ciri pendekatan latih tubi Contoh soalan latihtubi Ciri – ciri pendekatan tutorial Contoh tutorial

2

GROUP PRESENTATION :
3

1. 2. 3. 4. 5.

Yuswadi b. Yaacob (803438) Mohd Asri b.Mokhtar(803432) Marzaidin b.Yaacob(803427) Mohd Rozairi b Mohd. Zain(803430) Wan Adlan b. Wan Abd. Rahim(802090)

TAJUK :
COMPUTER-BASE INSTRUCTION  Drill & Pratice  Tutorial (Pengajaran & Pembelajaran Berasaskan Komputer)  Latih Tubi  Tutorial

4

Sistem ini wujud pada tahun 1924 oleh Dr. Sidney Pressey setelah berjaya mencipta sebuah mesin untuk menggred jawapan aneka pilihan. Akhir tahun 1950 dan 1960, B. F. Skinner membuktikan idea tersebut boleh diperkembangkan.

Akhir tahun 1960, beberapa penemuan baru muncul yang menjurus (kepada CAI (Computer Assisted Instruction Satu projek dinamakn PLATO (Programmed Logic for Automatic Teaching Operation( dibangunkan dengan kerjasama Universiti IIIinois untuk menyediakan bahan perisian kursus (courseware( bagi .kegunaan di sekolah-sekolah Di Malaysia, sistem ini dijalankan pada tahun 1993 melibatkan 60 sekolah menengah dengan dibekalkan 20 komputer diikuti 15 sekolah rendah pada tahun 1994. Satu bahan perisian dinamakan ComIL telah diperkenalkan dengan kerjasama MIMOS dan Kementerian Pelajaran. Tumpuan awal melibatkan empat subjek utama, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains.
5

Definisi :
P&P Berasaskan Komputer Media pengajaran samada sepenuh masa atau sebahagian masa pengajaran.

Aturcara komputer dengan teknik-teknik kepintaran buatan untuk membantu seseorang belajar. (Jamaluddin, 1989)

Mikrokomputer digunakan untuk menyelenggara aktiviti pengajaran dengan berpandu kepada program yang dibentuk oleh penulis perisian. Pelajar berintraksi dengan program komputer atau perisian melalui terminal (Nik Azis, 1989)

Satu proses penyampaian maklumat bertulis atau visual secara turutab logik kepada pelajar dengan menggunakan komputer (Frenzel, 1980).

Dalam CBI, komputer boleh dianggap sebagai guru atau tutor. Melalui proses pengajaran sebenar bilik darjah, guru berperanan sebagai pengajar (instructor), penerang (explaner) dan pemudahcara (facilitator). Semua peranan ini Diambilalih oleh komputer (Abd. Rahman, 1995).

6

1. CAI 2. CBE 3. CAL 4. IAC 1. CBI 2. CBL

: Computer Assisted Instruction : Computer Based Education : Computer Assisted Learning : Instructional Application of Computer : Computer Based Instruction : Computer Based Learning
7

1. LATIHTUBI 2. TUTORIAL 3. SIMULASI 4. PERMAINAN

8

LATIH TUBI STRUKTUR REKA BENTUK
Pelajar dibimbing melalui latihan-latihan yang

direka supaya dapat memahirkan diri dengan kemahiran baru.
Pelajar telah pun menerima maklumat

tentang konsep, prinsip atau prosedur yang memerlukan latihan. mengandungi maklum balas pembetulan bagi setiap kesalahan yang dibuat oleh pelajar yang akan dinilai oleh komputer.

Latihtubi yang efektif, setiap latihan

9

Pengenalan

Persembahan Maklumat

Soalan/ Aktiviti Gerakbalas&

Penutup

Maklumbalas /pemulihan( (Pengayaan

Penilaian Gerakbalas

10

a. Menyediakan latihan berulangkali dari kemahiran asas kepada penambahan penghafalan, membina kemahiran dan mencapai penguasaan penuh. b. Dapat disesuaikan untuk psikomotor dan kemahiran kognitif tahap rendah. c. Pelajar diberi maklumat awal penggunaan kemahiran tersebut. d. Membantu apabila ketepatan dan kepantasan diperlukan.

11

1. Siapakah Perdana Menteri pertama Malaysia? A. B. C. D. Tun Hussein Onn Tun Mahathir Mohamad Tunku Abdul Rahman Al-Haj Tun Abdul Razak

Pengalikasian: Apabila sesuatu fakta perlu diingat, Maka pendekatan latihtubi amat sesuai seperti soalan di atas.
12

- Komputer menyampaikan maklumat baru (Tutor). Pelajar berintraksi dengan komputer seperti berintraksi dengan guru. Isi kandungan pelajaran mengikut tahap, mudah kepada tahap kompleks. Komputer akan mengukur kefahaman pelajar dan memberi arahan berdasarkan tindakbalas yang diberi.
13

-

-

-

1. Siapakah Perdana Menteri pertama Malaysia? A. B. C. D. Tun Hussein Onn Tun Mahathir Mohamad Tunku Abdul Rahman Al-Haj Tun Abdul Razak

Pengalikasian: Apabila sesuatu fakta perlu diingat, Maka pendekatan latihtubi amat sesuai seperti soalan di atas.
seterusnya
14

1. Siapakah Perdana Menteri pertama Malaysia? A. B. C. D. Tun Hussein Onn salah Tun Mahathir Mohamad Tunku Abdul Rahman Al-Haj Tun Abdul Razak

Pengalikasian: Apabila sesuatu fakta perlu diingat, Maka pendekatan latihtubi amat sesuai seperti soalan di atas.
15

1. Siapakah Perdana Menteri pertama Malaysia? A. B. C. D. Tun Hussein Onn Tun Mahathir Mohamad salah Tunku Abdul Rahman Al-Haj Tun Abdul Razak

Pengalikasian: Apabila sesuatu fakta perlu diingat, Maka pendekatan latihtubi amat sesuai seperti soalan di atas.
16

1. Siapakah Perdana Menteri pertama Malaysia? A. B. C. D. Tun Hussein Onn Tun Mahathir Mohamad Tunku Abdul Rahman Al-Haj betul Tun Abdul Razak

Pengalikasian: Apabila sesuatu fakta perlu diingat, Maka pendekatan latihtubi amat sesuai seperti soalan di atas.
17

1. Siapakah Perdana Menteri pertama Malaysia? A. B. C. D. Tun Hussein Onn Tun Mahathir Mohamad Tunku Abdul Rahman Al-Haj Tun Abdul Razak salah

Pengalikasian: Apabila sesuatu fakta perlu diingat, Maka pendekatan latihtubi amat sesuai seperti soalan di atas.
18

Pengenalan

Persembahan Maklumat

Soalan/ Aktiviti Gerakbalas&

Penutup

Maklumbalas /pemulihan( (Pengayaan

Penilaian Gerakbalas

19

a. Menyediakan arahan individu dengan optimun. Semua pelajar mendapat layanan dan perhatian secara individu. b. Menyediakan penglibatan sepenuhnya dari pelajar. c. Secara tidak lansung telah menambahkan bilangan’guru’ dengan menggunakan pelajar sebagai tutor. d. Memperkenalkan konsep baru dalam jujukan dan interaktif. e. Menggalakkan pelajar berdikari.

20

bab 3 Tamadun Awal Asia Tenggara.ppt MATHEMATICS FORM 2 : VOLUME 2

21

KESIMPULAN
 Pengajaran

dan pembelajaran berbantu komputer dengan kemudahaan penggunaan ICT akan menjadi pengajaran lebih bermakna kerana orientasi pengajaran adalah berpusatkan pelajar. berperanan sebagai pemudahcara dan penyelesai masalah. komputer berupaya memandu pelajar untuk berfikiran kritis dan menghasilkan pembelajaran bermakna kerana berjaya mempersembahkan maklumat dalam bentuk media.
22

 Guru

 Perisian

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.