ISSN 2065 - 5754

s
o
ci
aţi
a
A

pentru bibliotecile publice din Judeţul Galaţi

Editorial

Anul 12, nr. 2, iunie 2016

Cronica literară și contribuții gălățene

Sumar

Editorial
• Cronica literară și contribuții
gălățene / 1
Evenimente
• „Ziua bibliotecarului în România”
sărbătorită la Biblioteca Judeţeană
„V.A. Urechia” din Galaţi/ 2
• Conferinţa Naţională a ANBPR
„BiblioPUBLICA” / 3
• Săptămâna altfel... prietenie
altfel... - proiect educaţional / 5
• Secţia pentru Copii în Săptămâna
„Şcoala altfel” / 6
Campania „Bibliotecar pentru o zi” / 7
Profesional
• InfOlanda: Întrebaţi un
bibliotecar! / 8
• Reglementări privind exploatarea
operelor orfane / 9
• Ştiri pe scurt / 8
- Europeana 280 / 4
- Instrumentul Bibliometric
Naţional / 15
Memorie locală
• Aniversările anului 2016 în județul
Galați : iul. - sept. 2016 / 11
Din judeţ
• Biblioteca Municipală „Ștefan Petică”
Tecuci: Biblioteca - „remediu pentru
suflet” / 16
Semnal editorial
• Allan, Barbara. The No-nonsense
Guide to Training in Libraries / 18

„Spre ce se
îndreaptă critica
literară?” – este
întrebarea
ce rezultă din
analiza dinamicii
structurale şi
de canon ce a caracterizat evoluţia
postdecembristă
a
scrisului
românesc. După „pasul înapoi”
determinat de incapacitatea de
adaptare în faţa schimbării şi a
exploziei editoriale, precum şi a
reorganizării formale şi informale
a instituţiilor şi grupărilor
scriitoriceşti,
critica
literară
tinde să revină pe poziţiile de
altădată şi, mai mult decât atât,
să-şi redefinească statutul de la
înălţimea a aproape trei decenii de
evoluţie literară nouă, efervescentă,
contradictorie, dar şi semnificativă.
Reprezentată în anii ’90 de cele două
mari personalităţi ce dominaseră
şi înainte de 1989, Nicolae
Manolescu şi Eugen Simion, critica
literară a trăit în primul deceniu
postdecembrist o dublă orientare
patronată de cei doi, retragerea
şi pesimismul directorului de la
România literară şi continuarea
promovării cronicii de întâmpinare
şi de sinteză, optimismul şi credinţa
în importanţa judecăţii de valoare
estetică promovate de conducătorul
de la Caiete critice, Eugen Simion.
În acest proces de reformulare
a rolului şi gradului de implicare a
criticii literare, la care un cuvânt din
ce în ce mai ferm şi mai de luat în
seamă a fost cel al noilor generaţii
de critici şi istorici literari, s-a pus
adesea problema situării demersului
critic între cele două principale

repere de autodefinire, arta şi
ştiinţa. Reformulată, problema este
de a stabili dacă critica literară, ca
sistem axiologic, se apropie mai
mult de artă (literatură) sau de
ştiinţă. Cei mai mulţi dintre critici
asimilează critica literaturii ca
ansamblu, dar sunt şi puncte de
vedere, mai ales ale reprezentanţilor
tinerelor generaţii, care o apropie
mai mult de rigoarea şi pozitivismul
ştiinţelor, dacă nu ale celor exacte,
de la care se aşteaptă precizie şi
putere de operaţionalizare, măcar
ale celor umaniste, sociologia sau
filosofia, cel mai adesea. În timp ce
vede în critică mai degrabă o artă
a apropierii de universul în sine al
operei literare, Nicolae Manolescu
nu-i poate refuza o anumită nevoie
de normă şi logos, de vreme ce
formulează un celebru decalog
de care adevăratul critic literar ar
trebui să ţină seamă. Un critic mult
mai tânăr, Bogdan Creţu, are dubii
şi se întreabă fără nicio reţinere:
„Critica literară este ştiinţă sau
artă?”, tinzând să nu respingă în
totalitate „raţionalismul” venit pe
linia Maiorescu - Cioculescu, dar
sfârşind a opta mai degrabă spre
artă, considerându-se până la urmă

2

un adept al liniei deschise de George Călinescu.
Dar, oricât de mult sau puţin va înclina critica
literară spre artă sau spre ştiinţă, ea este chemată
să-şi îndeplinească tot mai vizibil şi creator rolul de
sistem suprem de valorificare în canon şi în istorie
a operei literare în sens generic. De reţinut că, dacă
ar fi considerată ştiinţă, critica literară publicată în
revistele de specialitate ar trebui să facă parte din
presa ştiinţifică.
Experienţa ultimelor decenii de dezvoltare
a literaturii de la Dunărea de Jos a determinat şi

o revenire spectaculoasă a criticii literare pe plan
local, Galaţiul remarcându-se ca centru de emanare
a unor idei valoroase, revistele, operele critice
şi structurile formale lansate în ultima perioadă
reformulând relaţia dintre capitală şi provincie,
dintre centru şi margine şi făcând să se vorbească în
marile centre culturale ale ţării şi nu numai despre
„miracolul gălăţean”.

Prof. dr. Zanfir Ilie, Director/Manager

al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați

„Ziua Bibliotecarului în România” sărbătorită la Biblioteca
Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi

23 aprilie 2016 reprezintă o importantă zi
de sărbătoare pentru Biblioteca Județeană „V.A.
Urechia”, în această dată celebrându-se „Ziua
mondială a cărţii şi a dreptului de autor”, sărbătorită
din anul 1998 la inițiativa UNESCO, care are drept
scop promovarea dreptului şi libertăţii lecturii și
„Ziua Bibliotecarului din România”, sărbătoare
statuată în România prin Hotârârea de Guvern nr.
293/2005. Aceste două evenimente au fost marcate
printr-un amplu program de manifestări care a
cuprins sesiuni de comunicări, lansări de carte,
vizite de documentare, reuniuni etc.

Pe toată durata manifestărilor s-au derulat
cele două campanii tradiționale: „Bibliotecar
pentru o zi”, ediţia a VIII-a, campanie orientată
către cei interesați de profesia de bibliotecar, și
„Zilele Bunăvoinței în Bibliotecă !!!”, campanie
ce se adresează tuturor cititorilor bibliotecii care
nu au restituit cărţile până în data de 18 aprilie
2016, aceștia fiind scutiţi de la plata penalizărilor
de întârziere şi a corespondenței. Campania
„Bibliotecar pentru o zi” a constituit o reuşită, şi
totodată o confirmare a interesului pentru profesia
de bibliotecar, remarcându-se prin numărul mare
de participanţi, în creştere faţă de anii anteriori.

Și în acest an, de Ziua Bibliotecarului,
Biblioteca „V.A. Urechia” și Asociația Națională a
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România
– Filiala Galați, au organizat Consfătuirea anuală
a bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeţul
Galaţi și Întrunirea profesională a bibliotecarilor,
programul cuprinzând, printre altele, un scurt bilanţ
al activităţii instituţiei pe anul 2015 şi o proiecţie a
activităţilor acesteia pe anul în curs. În cuvântul de
deschidere, managerul/directorul Bibliotecii, prof.
dr. Zanfir Ilie, a subliniat îndeplinirea indicatorilor
de performanţă și a remarcat reușita unor proiecte
derulate de către instituție.

Iunie 2016

În cadrul Consfătuirii s-au susținut mai
multe prezentări, dintre care menţionăm:
- Modalități de promovare a colecțiilor speciale ale
BVAU: Albumul Rembrandt;
- Modalități de recomandare și prezentare a unei
publicații;
- Dimineți de lectură;
- Colecții neobișnuite în bibliotecile lumii;
- Strategia de dezvoltare a colecţiilor Bibliotecii „V.
A.Urechia” pentru perioada 2016–2019;
- „Voluntar în slujba comunităţii”, seminar organizat
cu sprijinul Consiliului Judeţului Galaţi, Centrului
Naţional de Voluntariat ProVobis, ce marchează
Săptămâna naţională a voluntariatului;
- „Koha”, un proiect colaborativ viabil;
- Ghidul bibliotecii „Iorgu Iordan” Tecuci;
- Contribuția utilizatorilor la completarea colecțiilor
Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” prin intermediul
sistemului integrat TINREAD.

Expozițiile organizate la sediul bibliotecii și la
filialele acesteia au întregit cadrul acestor manifestări,
tematica lor fiind variată, printre ele numărându-se și
unele dedicate bibliotecarului, putând fi menționate:
„Bibliotecarul de-a lungul timpului” - expoziţie
de documente din colecțiile Filialei nr. 1, „Ziua
bibliotecarului din România” - expoziţie de carte și
periodice din colecțiile Filialei nr. 2 și „Ziua Mondială
a Cărţii şi a Dreptului de Autor” - expoziţie de
documente de bibliotecă din colecțiile Filialei nr. 4.

Succesul manifestărilor a fost confirmat
de numărul mare de participanți, de ecoul pozitiv
al celor două campanii în rândul utilizatorilor
serviciilor oferite de Biblioteca „V.A. Urechia”, acest
fapt constituind un imbold în continuarea eforturilor
instituţiei de a asigura cele mai bune condiţii pentru
accesul comunităţii locale la lectură, la informare în
general şi la manifestări culturale de calitate.
Redacţia
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

3
Conferința Națională a ANBPR „BiblioPUBLICA”
Biblioteca publică între adaptare și reinventare

Conferința de primăvară a ANBPR
BiblioPUBLICA s-a desfășurat în perioada 5-6 mai
la Târgu-Mureș și a avut ca temă Biblioteca publică
între adaptare și reinventare. Gazdele Conferinței
au fost Biblioteca Județeană Mureș și Consiliul
Județean Mureș. Din partea Bibliotecii Județene
Galați, delegația care a participat la Conferință
a fost formată din: Eftimie Geta – director adj.,
Dediu Titina-Maricica, Nistorencu Cecilia, Căuș
Lucica, iar din județul Galați – Gudană Mihaela
de la Biblioteca Comunală Ghidigeni, care este și
membru în Comisia de Cenzori a ANBPR.

Așa cum s-a decis la precedenta Conferință
ANBPR, această Conferință s-a desfășurat pe un
model nou, în care accentul s-a pus pe ateliere de
lucru pe teme comune de bibliotecă, lucrările în
plen ocupând doar o mică secțiune a Conferinței.

reinventare”, organizată de Asociația Națională a
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România.

În cursul dimineții au fost prezentate
câteva lucrări în plen: Rob Davies – The Role of
Makerspaces in the Transformation of Public
Libraries, Diana Ghiorghieș – Sistemul regional
de biblioteci – propus de Cultware Cluj-Napoca,
Dan Matei – Culturalia.ro: viitorul catalog partajat,
un proiect cu finanțare europeană pe Programul
Operațional de competitivitate, finanțat pe 5 ani

între 2016-2020, ce va reuni informații și imagini
din biblioteci și muzee deopotrivă, Mariana
Harjevski – Consolidarea instituțională a ABRM în
anul 2015 și Ioana Crihană – Parteneriatele ANBPR
și cultura colaborării.

Sesiunea în plen din deschiderea
Conferinței a avut loc în Sala Mare de ședințe
a Palatului Administrativ – unde își desfășoară
ședințele de plen membrii Consiliului Județean
Mureș. Au adresat cuvinte de salut: Sorin Burlacu
– prim-vicepreședinte ANBPR, Monica Avram
– director al Bibliotecii Județene Mureș, Ciprian
Dobre – președintele Consiliului Județean, Claudia
Șerbănuță – director general al Bibliotecii Naționale
a României, Mariana Harjevski – președintele
Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova
și director al Bibliotecii Municipale din Chișinău.
Citez din cuvântul de deschidere al Președintelui
Consiliului Județean: Biblioteca reprezintă mediul
universal în care toți membrii unei comunități se
pot întâlni și pot comunica, fără diferențe etnice,
religioase sau de natura pregătirii profesionale.
Mă bucur că județul Mureș este gazda Conferinței
Naționale „Biblioteca Publică - Între adaptare și
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Cea mai mare parte a Conferinței a fost
dedicată lucrărilor pe ateliere, care au fost gândite în
funcție de propunerile participanților. Astfel, temele
propuse au constituit punctele de plecare în discuțiile
avute în vedere de moderatorii fiecărui Atelier.
Au fost organizate 8 ateliere, câte 4 concomitent,
astfel: atelier directori de biblioteci județene, 2
ateliere bibliotecari, atelier contabili și personal de

Iunie 2016

4
specialitate, atelier personal administrativ PSI și
SSM, Atelier Comisii de specialitate ANBPR, atelier
directori și contabili, atelier bibliotecari metodiști.
Am fost selectată să moderez, împreună cu Ciuraru
Corina de la Biblioteca Județeană Brăila, Atelierul
Contabili și personal de specialitate. Temele propuse
s-au referit la Achiziții publice, Sistemul de control
Managerial, Managementul riscurilor, Misiunile de
audit, Organisme de control și obiectivele acestora.
Au participat la acest atelier 8 contabili, 1 director
adjunct, 2 juriști și 3 bibliotecari, iar ca invitați
am avut plăcerea să-i avem în mijlocul nostru pe
reprezentanții Consiliului Județean Mureș de la
Compartimentul Audit Public Intern, Serviciul
Investiții, Direcția de dezvoltare Regională și

Ştiri pe scurt

Titina-Maricica Dediu
șef Birou Completare, achiziții

Europeana 280

Prezentarea online a lucrărilor de artă
reprezintă una dintre metodele cele mai eficiente de
difuzare a informaţiilor, atât cu privire la obiectivele
de interes cultural, cât mai ales prin localizarea şi
prezentarea muzeelor care le găzduiesc. Ca urmare
a acestui fapt, pe 21 aprilie a fost lansată campania
transfrontalieră „Europeana 280”, prin care cele
28 de state membre ale Uniunii Europene au fost
provocate să aleagă zece dintre cele mai valoroase
piese de artă şi să le promoveze în cadrul acestei
campanii. Practic, fiecare prezentare reprezintă o
„excursie” în mediul virtual cu scopul cunoaşterii
culturii europene.

Proiectul „Europeana 280” se suprapune
cu Europeana Art History Collections, una dintre
primele colecţii tematice ale site-ului, toate lucrările
prezentate în cadrul proiectului Europeana 280
făcând parte din Europeana Art History Collections.
Secţiunea dedicată lucrărilor de artă din România
cuprinde în mare parte opere de artă reprezentative
ale secolului XX: „Compoziţie XX” realizat în
1920, ce îl are ca autor pe Hans Mattis-Teutsch şi
se află în prezent la Muzeul Naţional Brukenthal
din Sibiu, „Arderea Sodomii şi Gomorii” realizată
de Picu Pătruţ, în prezent la Muzeul Naţional al
Ţăranului Român, „Sălciile de la Chiajna” din
1905, realizat de Ştefan Luchian şi găzduit de
Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. De asemenea, au
mai fost incluse lucrările „Fete lucrând la poartă” de
Nicolae Grigorescu, fragmentul de frescă „Portretul
Doamnei Roxanda” realizat de o echipă condusă
de zugravul Dobromir şi „Floarea soarelui” de Ion
Ţuculescu, acestea putând fi admirate în original

Iunie 2016

Implementare Proiecte, care au venit cu răspunsuri
și cu experiența dumnealor la problemele ridicate.

Concluziile din plen de la finalul Conferinței
au fost: organizarea Conferinței ANBPR pe ateliere
este o inițiativă bună care trebuie replicată; este
necesară revigorarea activităţii Comisiilor de
specialitate; concluziile tuturor atelierelor din
cadrul Conferinței să fie făcute publice pe siteul ANBPR. De altfel, o parte dintre moderatori
au realizat materiale cuprinzătoare despre aceste
activităţi, pe care le-au postat pe blogul Filialelor
ANBPR locale.

la Muzeul Naţional de Artă al României. Mai
apar lucrările: „Portret de fată”, realizat în 1930 de
Marcel Janco, aflat în patrimoniul Muzeului de Artă
Constanţa şi „Somnul” realizat în 1959 de artistul
plastic Corneliu Baba şi găzduit de Muzeul de Artă
din Timişoara.

Pictura „Portretul poetului Ilarie Voronca”,
realizată de artistul plastic avangardist Victor
Brauner (1903-1966), este cea de-a zecea operă de
artă românească, fiind găzduită de Muzeul de Artă
Vizuală din Galaţi. Realizată în 1925, prin tehnica
„ulei pe pânză”, cu dimensiunile 109x70 cm, lucrarea
se remarcă prin ansamblul formelor geometrice,
prin
construcţia
dinamică, solidă, cu
tonalităţi puternice
de roşu, negru şi
albastru.
Pictura,
care a făcut parte
din ample proiecte
expoziţionale
din
ţară şi din străinătate,
este încadrată
în
categoria bunurilor
culturale
mobile
clasate în Patrimoniul
Cultural
Naţional,
conform Ordinului
nr. 2411/14.09.2004 – tezaur.
Mărgărit Bianca
Serviciul Referințe
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

5
Săptămâna altfel... prietenie altfel... pe o sfoară
- proiect educaţional naţional Ziua Internaţională a Cărții pentru Copii a
fost iniţiată în 1967. Data nu a fost aleasă întâmplător
ca sărbătoare a cărţilor pentru copii. Ea coincide cu
ziua de naştere a celui mai îndrăgit autor de basme,
Hans Christian Andersen. Scriitorul danez, născut
la 2 aprilie 1805, la Odense, a încântat generaţii
de copii cu povestiri precum: „Hainele cele noi ale
împăratului”, „Fetiţa cu chibrituri”, „Răţuşca cea
urâtă”, „Mica sirenă” etc.

Ziua Internaţională a Cărții pentru Copii,
marcată anual pe 2 aprilie, este prilejul ideal
pentru promovarea literaturii pentru copii şi
pentru stimularea dorinţei de lectură a celor mai
mici cititori. În fiecare an, Secția pentru Copii
a Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați
organizează activități dedicate acestei zile.
În anul 2016, la începutul lunii aprilie,
am primit solicitarea de la Biblioteca Județeană
„George Barițiu” Brașov, Secția pentru Copii și
Tineret, de a fi parteneri într-un proiect educațional
național intitulat „Săptămâna altfel... prietenie
altfel... pe o sfoară.” Perioada de desfășurare a
activităților în cadrul proiectului a fost 18–22
aprilie 2016, când în aproape toate școlile din țară
s-a desfășurat săptămâna Şcoala altfel: „Să știi
mai multe, să fii mai bun!”. Partenerii proiectului
au fost: Biblioteca Județeană „George Barițiu”
Brașov, Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila,
Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu”
Călărași, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia
Aman” Dolj, Biblioteca Județeană „V. A. Urechia”
Galați, Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi”
Iași, Biblioteca Județeană Satu-Mare, Biblioteca
Județeană „Sorin Titel” Timiș, Biblioteca Județeană
„Panait Cerna” Tulcea, Biblioteca Județeană „Duiliu
Zamfirescu” Vrancea.
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Fiecare bibliotecă a contactat școli partenere
și a realizat în săptămâna respectivă patru activități,
care au avut ca temă viața și opera lui H. Ch.
Andersen. După ce s-a făcut o prezentare de tip
slide-show a vieții și operei lui H. Ch. Andersen,
s-a lecturat o poveste, iar copiii au avut de colorat
imagini pregătite special din povestea citită. După
ce lucrările copiilor au fost lipite pe cartoane, acestea
au fost etalate în cadrul Secției Copii a Bibliotecii
Județene „V.A. Urechia”. După o săptămână, lucrările
copiilor din Galați au fost expediate prin poștă (câte
opt desene) către celelalte nouă biblioteci partenere.
Activitățile desfășurate în cadrul Secției
pentru Copii a Bibliotecii Județene „V.A.Urechia”,
în cadrul proiectului au fost: „Rățușca cea urâtă”
cu participarea elevilor clasei a II-a C a Școlii
Gimnaziale Nr. 13, coordonați de prof. înv. primar
Elena Concita; „Mica Sirenă” cu participarea

preșcolarilor de la Grădinița Nr. 45 „Parfumul
Teilor”, coordonați de Valerica Moise, Anișoara
Popescu, Marilena Acătănoaie, Ramona Manole
și Ambrozia Bujor; „Soldățelul de plumb” cu
participarea elevilor clasei a IV-a B ai Școlii
Gimnaziale Nr. 28, coordonați de învățătorul Ionel
Neculai și „Degețica” cu participarea elevilor clasei
a II-a D ai Școlii Gimnaziale Nr. 13, coordonați
de prof. înv. primar Tincuța Vlad. Copiii au fost
încântați să participe la aceste activități, mai ales
că lucrările lor au fost expuse, mai întâi în secție
și apoi trimise către alte biblioteci din țară. În felul
acesta, s-a făcut schimb de desene și de... prietenie.
Maricica Târâlă-Sava,
Responsabil Secția Împrumut pentru Copii

Iunie 2016

6

Secţia pentru Copii în săptămâna „Şcoala altfel”: „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

Secția pentru Copii a Bibliotecii Județene
„V.A. Urechia” sărbătorește în fiecare an Ziua
Internațională a Cărții pentru Copii, la începutul
lunii aprilie. Anul acesta a coincis cu lansarea unui
proiect educațional intitulat „Dimineți de lectură”,
care se derulează pe o perioadă de 3 luni.

Bibliotecarii Secţiei Copii
a Bibliotecii „V.A. Urechia” i-au
întâmpinat pe vizitatorii copii
din şcolile din Galaţi şi judeţ, cu
o expoziţie de carte din scrierile
lui H. Ch. Andersen, marcând
astfel şi ziua de naştere a autorului
(02.04.1805). Tot în această lună, în perioada 18–22
aprilie 2016, biblioteca şi-a desfăşurat activitatea altfel
şi a primit un număr foarte mare de vizitatori, ca
urmare a proiectului educațional Şcoala altfel: „Să știi
mai multe, să fii mai bun!”. Astfel că, în decurs de cinci
zile, au venit la bibliotecă, la sediul central, copii și
adolescenți din următoarele școli: Colegiul Tehnic de
Alimentație și Turism „Dumitru Moțoc” - prof. Mirela
Onescu și Mihaela Strînbei, Liceul Tehnologic „Paul
Bujor”, cadre didactice: director prof. Gabriela Dică,
Viorica Radu, Elena Simon și Tatiana Moise, Școala
Gimnazială Smârdan – prof. Elena Iancu, Școala
Gimnazială Nr. 29, prof. Mihaela Ciolacu; Grădinița
”Prichindel” - educatoare: Ioana Simion, Andreea
Bunga, Virginia Lefterache, Niculina Pavel și Ionela
Ciocoiu; Grădinița Suhurlui – educator Iulia Radu;
Școala Gimnazială Nr. 1 Suhurlui – învățător Mihaela
Balhui, Școala Gimnazială Pechea, prof. Elena
Fluture; Grădinița Nr. 30 - educatoare Aurica Despa
și Maria Bogacev; Școala Gimnazială „Grigore Hagiu”
Tg. Bujor, prof. Raluca Filiuță, Nicoleta Mitu, Andreea
Panait; Școala Profesională Specială „Paul Popescu
Neveanu”, prof. Adrian Turcu și Dorina Enache;
Școala Gimnazială Nr. 43 „Dan Barbilian” - cadre
didactice: Dorina Zlotea, Alina Rogojină, Cristina
Epure și Clementina Balmuș; Grădinița „Tedi”; Școala

Iunie 2016

Gimnazială Liești - înv. Vasilica Bocăneală, Școala
Gimnazială Nr. 22 - înv. Liliana Grafcenco, Școala
Gimnazială Nr. 17- înv. Alexandra Rotaru.
De asemenea, au avut loc activități în vederea
realizării Parteneriatului Educațional Național „Săptămâna altfel, prietenie altfel... pe o sfoară...”,
cu implicarea unui număr de zece biblioteci din
țară. În aceeași săptămână, au fost expuse și cărțile
realizate de preșcolarii Grădiniței Nr. 11, structură
a Școlii Gimnaziale „Sf. Împărați”, coordonați de
prof. înv. preșcolar Georgeta Lupu, expoziția fiind
intitulată „Un copil, o carte”.
Pe parcursul întregii săptămâni au vizitat
biblioteca peste 600 de
copii însoţiţi de cadre
didactice. Pentru mulți
din copiii care au venit,
a fost pentru prima dată
când vizitau biblioteca
şi nu numai că si-au
manifestat
uimirea
şi încântarea, dar şiau propus să devină
curând şi cititori activi
ai bibliotecii. Astfel, o
parte dintre cadrele didactice (ex. Clementina Balmuş,
Şcoala Gimnazială Nr. 43) au revenit în bibliotecă cu
actele necesare semnate de părinţii copiilor, solicitând
Permisul de Intrare în bibliotecă pentru a beneficia de
ofertele bibliotecii. Copiii au primit informaţii despre
bibliotecă, despre mărimea şi valoarea fondului de carte
destinat vârstei şi interesului lor şi au fost încurajaţi să
cunoască rafturile pline cu cărţi ale Secţiei Copii care îi
aşteaptă să le descopere.
Copiii au fost conduşi în toate spaţiile bibliotecii
cu acces liber şi în mod special la Secţia Multimedia,
unde bibliotecare cu multă dăruire şi profesionalism
i-au îndrumat şi le-au prezentat colecţiile secţiei
Multimedia şi posibilităţile pe care le pot avea dacă
vor frecventa acest serviciu modern al bibliotecii.
Copiii preşcolari au fost entuziasmaţi de colecţia de
documente muzicale, jucărie, precum și cărţile cu
poveşti frumos ilustrate. Vizitatorii au făcut cunoştinţă
cu grupul de copii din cadrul proiectului, aflaţi în plin
proces de creaţie şi care desenau cu mult talent în
bibliotecă temele alese şi au fost interesaţi să devină și
ei participanţi în viitor, la un astfel de proiect.
Le felicit pe cadrele didactice care, prin
organizarea şi pasiunea lor, deschid noi orizonturi pe
drumul cunoaşterii potenţialilor utilizatori ai bibliotecii.
Şerban Ica, Secţia Împrumut pentru Copii
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Campania „Bibliotecar pentru o zi”

Campania „Bibliotecar pentru o zi” a fost
organizată de Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia”
în scopul promovării meseriei de bibliotecar, în
cadrul căreia persoane din afara bibliotecii au
putut participa alături de bibliotecari la activităţile
specifice profesiei. Evenimentul a făcut parte
dintr-o serie de manifestări prilejuite de Ziua
Bibliotecarului în România (23 aprilie) care
coincide la nivel internaţional cu Ziua Mondială a
Cărţii şi a Dreptului de Autor, dar şi cu sărbătorirea
ortodoxă a Sf. Gheorghe.

Înscrierile s-au făcut în perioada 18-22
aprilie 2016, între orele 9.00-16.00, în cadrul
secţiilor Împrumut la Domiciliu pentru Adulţi,
Împrumut la Domiciliu pentru Copii, Filiala Nr.
1 „Costache Negri”- Biblioteca Municipală pentru
Copii, Filiala Nr. 2 „Paul Păltănea” - Bibliotecă
municipală şi Filiala Nr. 4 „Grigore Vieru”.

Concret, Campania s-a desfăşurat astfel:
persoana doritoare a venit la Bibliotecă şi s-a
adresat bibliotecarilor din Secţii sau Filiale, a primit
un formular de înscriere pe care l-a completat, apoi
a fost repartizat unui bibliotecar care s-a ocupat de
iniţierea sa în tainele meseriei, participând astfel la
toate activitățile caracteristice profesiei.

Participanţii au vizitat toate departamentele
şi depozitele de carte aflate în bibliotecă, iar în
cadrul fiecărui departament, un bibliotecar le-a
explicat procedura specifică compartimentului.

La această Campanie au participat
persoane cu vârsta peste 10 ani, singura condiție a
fost să aibă permis de bibliotecă valabil.

Fiecare participant la Campanie a primit
o adeverinţă care să ateste că a fost „bibliotecar
pentru o zi”.

Dintre cei 41 de participanţi înscrişi în
Campanie, voi cita numai o parte din impresiile pe
care fiecare le-a notat în formularul de înscriere:
„Turul prin lumea bibliotecii a fost foarte
interesant şi mult mai captivant decât credeam.
Chiar mi-a stârnit interesul.”

„Această zi la bibliotecă mi-a lăsat o
impresie foarte bună. Mi-am dat seama că munca de
bibliotecar e foarte dificilă.”

„În urma acestor ore petrecute în cadrul
bibliotecii, mi-am dat seama că este mult de muncă
în spatele rafturilor.”

„În opinia mea, munca de bibliotecar necesită
multă atenţie şi răbdare, mai ales în situaţiile
manevrării unor documente vechi.”
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

7

„Pentru prima oară am avut ocazia de a
vedea cum funcţionează în totalitate locul în care
visam să lucrez când eram copil şi mă jucam cu cărţi,
totul datorită unor oamenii deosebiţi şi dedicaţi.
Datorită lor locul acesta este un loc de suflet, unde
sper să revin ca voluntar sau poate ca simplu cititor,
de fiecare dată când voi avea ocazia.”

Mulţumesc pe această cale colegilor
din cadrul departamentelor: Achiziţii, Evidenţa
Publicaţiilor, Catalogare, Depozit General şi Săli de
Lectură, Referinţe, Colecţii Speciale, Automatizarea
prelucrării Informaţiilor şi Serviciilor pentru
implicarea şi informaţiile legate de compartimente,
pe care le-au oferit participanţilor.
Andreea Iorga
Responsabil Secția Împrumut pentru Adulți

Iunie 2016

8
InfOlanda: întrebaţi un bibliotecar! - proiect derulat în
bibliotecile din judeţul Galaţi

Ambasada Olandei, în parteneriat cu
Fundația Progress, a organizat în data de 14
aprilie 2016 o sesiune de formare de formatori a
bibliotecarilor județeni din 8 județe: Galați, Suceava,
Sibiu, Bacău, Mureș, Maramureș, Timiș, Brăila în
cadrul acțiunii InfOlanda: întrebați un bibliotecar.
Acesta face parte din Proiectul privind mobilitatea
forţei de muncă, demarat de Guvernul olandez în
2014.

Scopul proiectului este acela de a informa
cetățenii români interesați de munca în Olanda
privind necesitatea unei bune documentări înainte
de plecare. Succesul la locul de muncă şi integrarea
în comunitate, precum şi prevenirea pericolelor
legate de contracte de muncă nefavorabile sau
chiar de exploatarea prin muncă depind în mare
măsura de cunoaşterea drepturilor, obligaţiilor,
oportunităţilor şi riscurilor privind viaţa şi munca
în Olanda.

InfOlanda: întrebați un bibliotecar urmărește
utilizarea potențialului bibliotecarilor locali,
precum și a spațiului disponibil în biblioteci, ca
loc de referință în comunitate unde pot fi accesate
informații și materiale utile în documentarea
deciziei de a lucra în străinătate.

În acest scop, bibliotecarii județeni au
misiunea de a organiza o serie de sesiuni județene
de instruire a bibliotecarilor locali din localitățile
selectate pentru a oferi informații de bază cu privire
la condițiile de viață și de muncă din Olanda,
precum și la instituțiile care pot oferi sprijin în
aceste demersuri.

Inspecția Muncii și Agenția Națională
pentru Ocuparea Forței de Muncă, împreună cu

Iunie 2016

agențiilor lor teritoriale, reprezintă parteneri cheie
în cadrul acestui proiect.

În data de 11 mai a.c. a avut loc la Centrul
de formare al Bibliotecii unul din cele două cursuri
de informare planificate, la care au participat
bibliotecari din următoarele biblioteci: Barcea,
Băleni, Braniștea, Corni, Drăgănești, Fârțănești,
Foltești, Gohor, Grivița, Măstăcani, Schela, Tudor
Vladimirescu și Măstăcani sub coordonarea TitineiMaricica Dediu, bibliotecar formator din Biblioteca
Județeană Galați.

Din partea instituțiilor Inspecția Muncii
și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de
Muncă au participat directorii acestor instituții:
Ionel Petrea și Cezar Năstase, precum și consilierul
Eures, pe județul Galați, doamna Mihaela
Pârăianu. Din partea Centrului Europe Direct a
participat doamna Camelia Epure, iar din partea
organizatorilor – Fundația Progress, domnul
Ovidiu Ana.

Bibliotecarilor participanți li s-a explicat
care sunt pașii corecți pe care trebuie să-i facă un
cetățean, în procesul de căutare a unui loc de muncă
în Uniunea Europeană, mai precis în Olanda,
tocmai pentru a elimina riscurile de a fi păcăliți sau
a fi exploatați pe teritoriul altor state. Bibliotecarii
comunali au primit materiale informative: afișe,
pliante, broșuri pentru a e expune în comunitățile
acestora. Informaţii privind viaţa şi munca în Olanda
se regăsesc şi pe www.muncasiviatainolanda.nl și
www.facebook.com/MuncasiViatainOlanda.
Titina Dediu
șef Birou Completare, achiziții
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

9
Reglementări privind exploatarea operelor orfane
În contextul digitizării în masă, bibliotecile
au întâmpinat dificultăţi în cazul conţinutului
cultural care continuă să fie protejat, iar titularii
de drepturi nu se cunosc. Digitizarea conţinutului
aflat în domeniul public a fost epuizat de către
bibliotecile care au început să demareze proiecte
de digitizare a operelor protejate. S-a evidenţiat o
categorie aparte, aşa-numitele „opere orfane”. 
Conceptul de „operă orfană” a fost introdus
pentru a desemna operele pentru care, din motive
circumstanţiale, lipsesc datele bibliografice cele mai
importante şi nu se pot determina sau contacta
deţinătorii de drepturi. Sunt opere care nu au fost
„semnate” de către autorul lor intelectual.
Orice utilizare sau exploatare
a unei opere orfane presupune un
risc juridic, rezultând un „îngheţ”
al operei, care devine un element
mort şi inert al patrimoniului
cultural. La acestea se adaugă
alte riscuri legate de prezervarea
operei, învechirea sau obsolescenţa
suportului sau formatului de fixare,
în detrimentul autorului/autorilor
operei şi publicului care este privat
de o anumită parte a patrimoniului cultural.
Operele orfane sunt prin definiţie opere
care sunt încă protejate de drepturi economice,
morale şi drepturi conexe (interpretările, filmele,
înregistrările sonore, transmisiunile, baze de date).
Utilizarea unei opere care include alte tipuri de
lucrări (ilustraţiile sau fotografiile dintr-o carte)
poate fi condiţionată de solicitarea permisiunilor
de la diferiţi titulari de drepturi (scriitor, editor,
ilustrator). Statutul de operă orfană trebuie verificat
pentru fiecare operă în parte.
Operele anonime şi pseudonime nu sunt în
mod automat opere orfane.
Lucrările publicate în regie proprie sau
publicaţiile unice realizate de asociaţii dispărute
pot candida la statutul de operă orfană. Lucrările
ale căror titulari refuză permisiunea de utilizare sau
care nu răspund la solicitarea unei autorizaţii nu fac
parte din categoria operelor considerate orfane.
Apariția operelor orfane se datorează unor
cauze multiple, de la cele legislative până la cauzele
de natură structurală, care se referă şi la extinderea
limitelor de protecţie pentru orice operă de creaţie
care este fixată şi indiferent de orice intenţie din
partea autorului de a-şi proteja opera.
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Precizarea corectă a numărului real de
opere orfane care se află în colecţiile bibliotecilor
este imposibilă.
Se estimează un număr de 3 milioane de
opere orfane, adică un procent de 13% din numărul
total de lucrări aflate sub protecţie în bibliotecile
europene. Arhivele de filme din toată Europa
numără în jur de 125.000 de filme deja identificate
ca fiind orfane.
În Marea Britanie, aproximativ 95% din
ziarele de dinainte de 1920 sunt considerate orfane şi
90% din colecţiile de fotografii existente în muzeele
britanice sunt încadrate în această categorie.
Implementarea unui mecanism de
identificare a titularilor de
drepturi pentru documentele
digitizate sau concepute
şi exploatate sub formă
digitală este esenţială în cazul
proiectelor de valorificare a
colecţiilor din biblioteci.
Titularii de drepturi
susţin faptul că orice
iniţiativă legată de operele
orfane trebuie să fie bazată
pe o acţiune de cercetare în ţara de publicare şi
pe recunoaşterea mutuală a soluţiilor existente
în fiecare ţară. Această acţiune de cercetare a fost
recunoscută drept „căutare diligentă”.
Cercetările trebuie să fie efective, iar
utilizatorul potenţial al unei opere trebuie să
aducă o dovadă a căutării. Caracterul reversibil al
condiţiei de operă orfană – care poate reveni în
dreptul comun dacă sunt depistaţi deţinătorii de
drepturi – justifică faptul că cercetările trebuie să fie
realizate în adâncime, prin surse alternative precum
organismele de gestiune colectivă, asociaţiile de
scriitori şi editori, baze de date publice.
Iniţierea căutării este influenţată de resursele
de care bibliotecile dispun pentru a putea fi alocate
acestui proces (cataloage şi repertorii, fişiere de
autoritate), posibilul prejudiciu adus deţinătorului
de drepturi (în mod logic şi conform jurisprudenţei
ar trebui să existe unul), tipul de utilizare a lucrării
(comercial sau necomercial), statutul de operă
publicată sau nepublicată, documentaţia disponibilă
publicului despre utilizarea propusă, existenţa unor
politici instituţionale.
Țările care au proiecte de digitizare în masă
– Franța, Germania, Marea Britanie, Danemarca –

Iunie 2016

10
susțin faptul că întreg procesul de căutare diligentă
este un mare consumator de timp și resurse
umane, în fapt nu se termină niciodată. Chiar dacă
directiva europeană dedicată și legislațiile naționale
prevăd aceste surse de căutare, de cele mai multe ori
informațiile pertinente lipsesc sau organismele de
gestiune colectivă nu au date care să se potrivească
cu solicitările.
Indiferent de documentul care face obiectul
unei căutări diligente, este important ca fiecare
instituție să întocmească documentația prin care
justifică sursele consultate, interne sau externe,
precum și rezultatul acestor căutări. Aceste dovezi
sunt înaintate catre
ORDA și constituie
dovada
căutării
diligente
depuse
de o instituție în
clarificarea statutului
unei opere.
Pe
lângă
Directiva
2012/28/
UE a Parlamentului
European şi a Consiliului
din 25 octombrie
2012 privind anumite
utilizări permise ale
operelor orfane, o altă
soluție agreată la nivel internaționale este cea a licențelor
colective extinse, care se bazează pe un transfer voluntar
de drepturi de la titulari către organismele de gestiune
colectivă şi o extindere legală a registrului societăţilor
către titularii care nu sunt membri.
Directiva 2012/28/UE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012
privind anumite utilizări permise ale operelor
orfane a fost transpusă prin Legea Nr. 210 din 21
iulie 2015 pentru completarea Legii nr. 8/1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, care
prevede la:
ART. 112^3
(1) Utilizarea operelor sau fonogramelor
orfane de către biblioteci, instituţii de învăţământ şi
muzee accesibile publicului, precum şi de către arhive,
de către instituţii ale patrimoniului cinematografic
sau fonografic şi de către organismele publice de
radiodifuziune şi de televiziune, pentru a realiza
obiective legate de misiunile lor de interes public, se
poate realiza prin:
a) punere la dispoziţia publicului, în sensul
art. 15;
b) reproducere, în sensul art. 14, în vederea

Iunie 2016

digitizării, punerii la dispoziţie, indexării, catalogării,
conservării sau restaurării.
Aceste excepții au fost solicitate de către
Biblioteca Națională a României prin adrese către
ORDA, în perioada de transpunere la nivel național.
În luna martie 2016, ORDA a publicat
în Monitorul Oficial nr. 226 din 28 martie 2016,
Decizia cu nr. 21/2016 din 11 martie 2016 privind
lista surselor corespunzătoare pentru fiecare
categorie de opere sau de fonograme în scopul
stabilirii statutului de operă sau fonogramă orfană.
Aceste surse au fost stabilite dupa consultări cu
edituri, biblioteci, organisme de gestiune colectivă.
Din păcate, aceste
consultări
s-au
realizat separat, fără
a se agrea o soluție
comună având în
vedere specificul țării
noastre.
La
nivel
naţional, bibliotecile,
arhivele şi muzeele
digitizează
doar
colecţii din domeniul
public. Până în prezent
nicio
bibliotecă,
arhivă sau muzeu din
România nu a demarat un proiect de digitizare a
operelor orfane. Principala cauză o reprezintă lipsa
resurselor financiare şi tehnice necesare proiectelor
de anvergură.
Directiva operelor orfane va îmbunătăţi doar
cadrul legislativ existent în prezent în România, dar
nu va avea o contribuţie semnificativă în proiectele
de digitizare.
Pentru a avea o privire de ansamblu asupra
problematicii operelor orfane, este necesar un
studiu de impact asupra colecţiilor din biblioteci,
în condițiile în care înregistrările bibliografice din
sistemele integrate de bibliotecă apar după 1990 şi
majoritatea bibliotecilor au destul de multe fişe de
catalog în format tradițional.
Dr. Nicoleta Rahme
Șef Serviciu Dezvoltarea colecțiilor
CENL Copyright and Information Law
Working Group Member
Președinte Secțiunea Achiziție și
Dezvoltarea colecțiilor ABR
nicoleta.rahme@bibnat.ro
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

11
Aniversările anului 2016 în județul Galați : iulie - septembrie 2016
Bălăşeşti
22 august - 85 de ani de la naşterea, în com.
Bălăşeşti, jud. Galaţi, a profesorului şi biologului
Vasile GHENCIU, cadru didactic în învăţământul
superior ieşean, care şi-a desfăşurat activitatea
ştiinţifică în cadrul Laboratorului de biologie
generală şi genetică al Universităţii „Al. I. Cuza” din
Iaşi şi a publicat singur sau în colaborare aproape
70 de lucrări ştiinţifice (d. 10 dec. 1978, Iaşi).
Bereşti
20 septembrie - 60 de ani de
la naşterea, în Bereşti, jud.
Galaţi, a scriitorului Răzvan
PETRESCU,
absolvent
al
Facultății de Medicină din
București, jurnalist la revistele
„Cuvântul” și „Amfiteatru”, redactor de carte
la Editurile Litera, All şi Curtea Veche, distins
cu Premiul Fundației „Liviu Rebreanu” (1989),
Premiul orașului Târgoviște pentru cea mai bună
carte de proză a anului (1993), Premiul UNITER
pentru cea mai bună piesă de teatru a anului (1994),
Marele premiu „Camil Petrescu” la prima ediție
a Concursului Național de Dramaturgie (1994),
Premiul pentru dramaturgie al Uniunii Scriitorilor
(1995), Premiul Asociației Scriitorilor Profesioniști
din România (ASPRO, 1995), Premiul pentru proză
al Asociației Scriitorilor din București (1997),
Premiul „Cartea Anului” la Salonul Național de
Carte de la Cluj (1997), Premiul pentru proză pe
anul 2008, acordat de Radio România Cultural.
Bereşti-Meria
23 august - 75 de ani de la naşterea, în satul Slivna,
com. Bereşti-Meria, jud. Galaţi, a antrenorului de
lupte Petrică POALELUNGI, cu o îndelungată
carieră sportivă la Clubul Sportiv „Dunărea” Galaţi,
posesor a 12 titluri de campion
naţional de lupte libere, la
categoria 62-74 kg, o clasare pe
locul V la Jocurile Olimpice de
la München (1972), antrenor de
lupte libere la C.S.M. „Dunărea”
Galaţi, distins pentru meritele
sale cu titlul de „Antrenor emerit” (2000), Medalia
„Meritul Sportiv” clasa I (2004) şi cu titlul de
Cetăţean de Onoare al Municipiului Galaţi (2014).
Buciumeni
6 iulie - 60 de ani de la naşterea, în com. Buciumeni,
jud. Galaţi, a sculptorului Relu ANGHELUŢĂ, cu
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

expoziţii personale în Galaţi şi
Tecuci (1986, 1988, 1991, 1996),
participant la taberele de creaţie
de la Botoşani, Soveja, Iași şi Baia
Mare, ale cărui lucrări au fost
expuse la Galeria „Blu di Prussia”
din Padova (Italia) şi care a
realizat, pentru comuna natală, bustul scriitoarei
Natalia Negru, a publicistului Constantin Ifrim şi
a medicului Dimitrie Negru, membru fondator al
Asociaţiei Artiştilor Plastici „Simeza” din Galaţi,
distins cu Premiul I pentru sculptură la Salonul
Naţional de Artă Plastică de la Piteşti (1996).
Cerţeşti
22 iulie - 105 ani de la naşterea, în com. Cerțești,
jud. Galați, a profesorului universitar George
IVAȘCU, scriitor, critic și istoric
literar, jurnalist prolific, membru
al Consiliului Ziariștilor din
România și al Academiei de Științe
Sociale și Politice, redactor șef al
revistei „Contemporanul”, director
al revistei „România literară” (d.
21 iun. 1988, București).
31 iulie - 25 de ani de la moartea
profesoarei Aurelia CAZACU,
absolventă a Facultăţii de Filologie
din Iași, timp de 22 de ani secretar
literar al Teatrului Dramatic din
Galați, iniţiatoare, alături de Mihai
Mihail şi Valentin Silvestru, a
Festivalului Naţional de Comedie de la Galaţi (n.
1939, sat Cârlomăneşti, com. Cerţeşti, jud. Galaţi).
Corod
29 iulie - 20 de ani de la moartea lui Gheorghe H.
DEDIU, absolvent al Şcolii de Cântăreţi Bisericeşti
din Tecuci, cântăreţ bisericesc la Parohia Blânzi (19631965) şi la Biserica „Adormirea” din Corod (1975 - 1
aug. 1991) (n. 18 iul. 1924, com. Corod, jud. Galaţi).
30 iulie - 130 de ani de la naşterea, în com. Corod,
jud. Galaţi, a învăţătorului şi muzicianului Mihail
C. IONESCU-FULGER, învăţător în comuna
Cudalbi din judeţul Galaţi (1907-1920), care a
format şi a dirijat corul „Fulger” din Galaţi (19231925) şi a înfiinţat (în anul 1925) şi condus, timp
de 12 ani, Societatea Cultural-Muzicală „Cântarea
Dunării” (d. 1 ian. 1950, Galaţi).
24 septembrie - 100 de ani de la naşterea, în satul
Blânzi, com. Corod, jud. Galaţi, a profesorului şi

Iunie 2016

12
epigramistului Costică TENIE (d. 5 apr. 1976,
Alba Iulia).
Cosmeşti
16 iulie - 80 de ani de la naşterea, în com. Cosmeşti, jud.
Galaţi, a scriitorului Sergiu ADAM,
redactor-şef al revistei „Ateneu” (19892002) şi conducător al Cenaclului
„George Bacovia” al revistei „Ateneu”,
membru al Uniunii Scriitorilor din
România, deţinător a numeroase
premii pentru activitatea literară şi
culturală desfăşurată (d. 26 febr. 2015, Bacău).
17 iulie - 120 de ani de la naşterea, în com. Cosmești,
jud. Galați, a generalului Dumitru
DĂMĂCEANU, ofițer în Marele
Stat Major, ministru secretar de stat,
comandant de mari unități militare,
decorat cu înalte ordine militare române
și străine (d. 27 sept. 1978, București).
Costache Negri
28 septembrie - 140 de ani de la moartea, în Târgu
Ocna, jud. Bacău, a scriitorului şi omului politic
Costache NEGRI, pârcălab de Covurlui şi deputat
de Galaţi, deputat în Divanul ad-hoc din Iaşi din
partea oraşului Galaţi, care a ridicat un local propriu
pentru şcoala publică gălăţeană
(în locul unde se află astăzi Şcoala
generală nr. 24), casa sa memorială
aflându-se în comuna Costache
Negri (Mânjina) în conacul care a
aparţinut familiei marelui patriot,
clădire declarată monument istoric
în anul 1943 (n. mart. 1812, com. Trifeşti, jud. Iaşi).
Cudalbi
8 iulie - 55 de ani de la nașterea,
în com. Cudalbi, jud. Galaţi, a
pictoriţei Teodosia AVRAM,
membră a Asociaţiei Artiştilor
Plastici din Bucureşti, preşedinte
şi fondator al Asociaţiei Artiştilor
şi Artizanilor Plastici RomâniaJaponia, cu numeroase expoziţii personale în ţară,
în Franţa şi în Ungaria, participări la expoziţii de
grup şi colective organizate în Galaţi, Bucureşti şi
Constanţa, lucrările sale regăsindu-se în colecţii
de stat şi particulare din România, Austria, Belgia,
Canada, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, India,
Israel, Japonia, Nicaragua, S.U.A., Turcia, Ungaria.
Drăguşeni
18 iulie - 65 de ani de la nașterea, în com. Drăgușeni,
jud. Galați, a profesorului, poetului și publicistului

Iunie 2016

Ion OPREA, absolvent al Facultății de Limba și
Literatura Română și al Facultății de Filosofie din
Iași, profesor la Liceul Industrial Nr. 1 din Focșani,
unde a colaborat la revista „Preocupări”, autor de
articole şi studii de istorie literară în diverse reviste
culturale, autorul volumului de versuri „Ca o
primejdie” apărut la Editura „Litera” în anul 1984
(d. 12 mai 1988, Focşani).
Iveşti
14 iulie - 60 de ani de la naşterea
în satul Buceşti, com. Iveşti, jud.
Galaţi, a scriitoarei Tudosia
LAZĂR, membră a Cenaclului
„Arionda”, autoare de romane,
prezentă în antologii de proză
scurtă românească.
3 august - 40 de ani de la naşterea, în com. Iveşti,
jud. Galaţi, a lectorului universitar doctor Mirela
COSTACHE, cadru didactic la Facultatea de Drept
din cadrul Univesităţii „Danubius” din Galaţi,
membră a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale.
Jorăşti
24 august - 125 de ani de la naşterea, în com.
Jorăşti, jud. Galaţi, a preotului,
folcloristului şi dramaturgului
Petru Gh. SAVIN, preşedinte al
societăţii clerului „Solidaritatea”
din Galaţi, slujitor la biserici
din Galaţi, Tulcea, Bucureşti,
care a condus revista eparhială
„Căminul”, a iniţiat şi editat revista „Tudor Pamfile”
(d. 26 mai 1977, Bucureşti).
26 septembrie - 50 de ani de la nașterea, în com.
Jorăști, jud. Galați, a jurnalistului
Costel CRÂNGAN, reporter,
redactor, director de marketing
(1996-1997), redactor şef adjunct,
redactor şef (1991-2001) la
săptămânalul „Imparţial” din
Galaţi, redactor și redactor șef la
cotidianul „Viaţa liberă” din Galaţi (2001-2015),
membru al Asociaţiei Ziariştilor Profesionişti
din România din 1995, colaborator la publicațiile
„Capital”, „Adevărul”, „Dominus” ș.a.
Nicoreşti
18 iulie - 40 de ani de la moartea, în Bucureşti,
a profesorului Vasile Gh. POPA, absolvent al
Seminarului „Sfântul Andrei” din Galaţi şi al
Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii din
Cernăuţi, preot la parohiile Sarasău din Maramureş
şi Cişmăneşti din jud. Botoşani, profesor de religie,
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

13
limba română şi limba latină şi director al Liceului
„Nicu Gane” din Fălticeni, deţinut
politic între anii 1960 şi 1964,
pasionat culegător de folclor,
colaborator la publicaţiile: „Argeş”,
„Contemporanul”, „Zori noi”,
„Iaşul nou” ş.a., Cetăţean de onoare
al municipiului Fălticeni (n. 23 nov.
1912, sat Mălureni, com. Nicoreşti, jud. Galaţi).
Oancea
10 iulie - 65 de ani de la naşterea, în com. Oancea,
jud. Galaţi a cantautorului Vasile
ŞEICARU, absolvent al Facultăţii
de Educaţie Fizică din cadrul
Universității din Galați, profesor
de sport în Galaţi, la Şcoala Nr.
22 şi la Şcoala Nr. 11, solist al
formaţiei gălăţene „Cristal” timp
de 17 ani, cu o carieră solo din anul 1983, cu peste
10 albume de autor, decorat cu Ordinul „Meritul
Cultural” în grad de Cavaler în anul 2004.
15 septembrie - 70 de ani de la moartea, în Galaţi,
a preotului Ștefan ARŞIC, profesor de religie la
Seminarul „Sfântul Andrei” din Galaţi, profesor
şi director la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi,
preot la Biserica „Sf. Haralambie” din Galaţi (19391946) (n. 12 iul. 1877, com. Oancea, jud. Galaţi).
Slobozia Conachi
2 august - 85 de ani de la naşterea, în satul Cuza
Vodă, com. Slobozia Conachi, jud. Galați, a
arhimandritului
Neculai-Simeon
TATU, absolvent al Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galaţi, al Seminarului
Mănăstirii Neamț (1953) şi al
Institutului de Teologie din București,
stareț al Mănăstirii Plumbuita, senator
în Parlamentul României în două
legislaturi consecutive (d. 3 mart. 1999).
Smulţi
15 iulie - 110 ani de la naşterea, în com. Smulţi,
jud. Galaţi, a preotului Iov CARP, absolvent al
Seminarului Teologic „Sf. Andrei” din Galaţi şi al
Facultăţii de Teologie din Bucureşti, hirotonit preot
pe seama Parohiei Dăeni, jud. Tulcea (1929), preot
la Piscu, jud. Galaţi (1931-1937), preot la Parohia
„Sf. Modest” din Galaţi (iul. 1937), deţinut politic
în vremea regimului comunist, distins cu decoraţia
„Regina Maria” pentru faptele sale de pe front,
colaborator la publicaţiile „Vestitorul”, „Pâinea
vieţii”, „Credinţa strămoşească” (d. 1985).
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

20 august - 95 de ani de la naşterea, în com. Smulţi,
jud. Galaţi, a medicului veterinar Apolodor TACU,
doctor docent în ştiinţe, cu activitate didactică şi
ştiinţifică la Facultatea de Medicină Veterinară,
Institutul de Cercetări Zootehnice şi Institutul de
Cercetări pentru Creşterea Taurinelor din Bucureşti,
membru fondator al Societăţii de Biometrie din
România (d. 25 aug. 1979, Bucureşti).
Suceveni
21 septembrie - 70 de ani de la naşterea în satul
Rogojeni, com. Suceveni, jud. Galaţi, a profesoarei
universitare şi scriitoarei Georgeta
ADAM, doctor în filologie,
jurnalistă, realizatoare de emisiuni
culturale radio („Universul Artelor”,
„Cum vă place”, „Anonimi celebri”
etc.), membru al Consiliului
Naţional al Audiovizualului (19941996), membră a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din
România şi a Uniunii Scriitorilor din România.
Târgu Bujor
31 iulie - 90 de ani de la naşterea, în Târgu Bujor,
jud. Galaţi, a conferenţiarului doctor
Eugen POPA, absolvent al Institutului
Politehnic din Iași, Facultatea de
Cadastru, cadru didactic la Facultatea
de Construcţii din Iaşi, disciplina
topografie, conducător al secţiei de
rugby a Clubului Sportiv Politehnica
Iași, preşedinte de onoare al secţiei de rugby de la
C.S Politehnica (d. mai 2014, Iași).
Tecuci
2 iulie - 115 ani de la moartea, în Brăila, a poetului
Theodor ŞERBĂNESCU, ofiţer al Marelui
Stat Major al Armatei Române
în Războiul de Independenţă,
participant la luptele de la Plevna
(1877-1878), avansat colonel în
Armata Română, preşedinte al
Ateneului din Brăila, traducător
din limba franceză şi germană,
membru al Societăţii „Junimea” din Iaşi, membru
corespondent al Academiei Române (n. 29 dec.
1839, Tecuci, jud. Galaţi).
2 iulie - 100 de ani de la naşterea, în judeţul Galaţi,
a medicului Gheorghe I. POPOVICI, absolvent al
Liceului „Dimitrie Sturdza” din Tecuci şi al Facultăţii
de Medicină din Iași, medic pe frontul de est în timpul
celui de Al Doilea Război Mondial, şef al Secţiei de
chirurgie de la Spitalul din Bacău, membru al Uniunii
Medicale Balcanice, al Societăţii Internaţionale de

Iunie 2016

14
Chirurgie de la Basel, al Societăţii Internaţionale de
Chirurgie de la Bruxelles şi al Societăţii de Chirurgie
din Bucureşti (d. 10 mart. 1997, Bacău).
3 iulie - 40 de ani de la moartea, în Bucureşti,
a folcloristului şi istoricului literar Alexandru
BISTRIŢIANU, cercetător ştiinţific la Institutul
de Istorie Literară şi Folclor din
Bucureşti, secretar de redacţie la
revista „Limbă şi literatură”, lector,
conferenţiar şi şef de catedră la
Institutul de Pregătire a Cadrelor
Didactice din Bucureşti, profesor
titular şi prorector la Institutul
Pedagogic din Bucureşti, colaborator la publicaţiile:
„Cercetări folclorice”, „Contemporanul”, „Cristalul”,
„Datina”, „Litere”, „Limbă şi literatură”, „Semenicul”,
„Semnalul”, „Studii şi cercetări de istorie literară şi
folclor” (n. 7 sept. 1911, Tecuci, jud. Galaţi).
6 iulie - 60 de ani de la moartea, în Bucureşti, a
pedagogului Constantin NARLY, care a publicat
numeroase studii de pedagogie în
reviste naţionale şi internaţionale,
distins cu Ordinul „Coroana
României”, Ordinul „Meritul
Cultural” şi Premiul „Năsturel”
al Academiei Române pentru
lucrarea „Tolstoi educator” (n. 30
mai 1896, Tecuci, jud. Galaţi).
23 iulie - 70 de ani de la nașterea, în Tecuci, jud.
Galați, a inginerului Teodor VELEA, cercetător
ştiinţific gradul I și director general al Institutului
Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Metale
Neferoase şi Rare, profesor asociat al Facultăţii
de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Universitatea
Politehnică Bucureşti (din 1990),
posesor a 20 de brevete de invenţii,
coordonator al unor programe
naţionale de cercetare a metalelor
rare, membru al Asociaţiei Române
de Materiale şi al Uniunii Generale
a Industriaşilor din România,
decorat cu Ordinul național „Serviciul Credincios”
în grad de Ofiţer în anul 2000.
4 august - 145 de ani de la naşterea, în Tecuci, jud.
Galaţi, a generalului Henri CIHOSKI, comandant
al Regimentului 5 Infanterie de la
Giurgiu, ataşat militar în Serbia,
subşef de Stat Major la Marele
Cartier General, general de divizie
(1918), general inspector al armatei,
ministru de război, membru al
Societăţii Astronomice din Paris,

Iunie 2016

recompensat cu numeroase ordine româneşti şi
străine (d. mai 1950, Sighet, jud. Maramureş).
19 august - 130 de ani de la naşterea, în com.
Pufeşti, jud. Vrancea, a profesorului universitar
Gheorghe NICOLAU, absolvent al Gimnaziului
Real de Băieţi „D.A. Sturza” din Tecuci, ministru
al Asigurărilor Sociale şi al Lucrărilor Publice,
profesor la Catedra de maşini şi combustie internă
a Institutului Politehnic din Bucureşti, autor de
lucrări ştiinţifice în domeniul motoarelor cu ardere
internă, membru titular al Academiei Române (d. 5
dec. 1950, Bucureşti).
28 august - 90 de ani de la nașterea, în Tecuci, jud.
Galaţi, a arhitectului Marcel BOGOS, absolvent
al Institutului de Arhitectură din
Bucureşti, considerat de specialişti
unul dintre cei mai importanţi
scenografi din România, membru al
Asociației Cineaștilor din România
de la înfiinţare (1963), distins
pentru realizările sale în domeniul
scenografiei cu premiul Asociației Cineaștilor din
România pe anul 1974, pentru filmele „Întoarcerea
lui Magellan” şi „Un comisar acuză” şi pe anul 1984,
pentru filmul „Horea” (d. 2004, Bucureşti).
30 august - 80 de ani de la nașterea, în Turnu Severin,
a scriitorului Dumitru MATALĂ, profesor la Şcoala
Generală din comuna Munteni,
raionul
Tecuci
(1960-1962),
director al Bibliotecii Raionale din
Tecuci (1962-1965), membru al
Uniunii Scriitorilor din România,
colaborator
la
numeroase
publicații de cultură româneşti.
7 septembrie - 105 ani de la nașterea, în Tecuci, jud.
Galaţi, a folcloristului şi istoricului literar Alexandru
BISTRIŢIANU (d. 3 iul. 1976, Bucureşti).
8 septembrie - 95 de ani de la moartea, în Iași,
a doctorului Vasile SION, absolvent al Liceului
„Codreanu” din Bârlad și al Facultății de Medicină
din Bucureşti, medic intern şi extern al Spitalului
Brâncovenesc, preparator şi asistent al Institutului de
Patologie şi Bacteriologie, profesor agregat la Catedra
de igienă a Facultăţii de Medicină din Iaşi, profesor
la Facultatea de Medicină din Bucureşti, subdirector
al Serviciului Sanitar din România (1907-1911),
director general al Serviciului Sanitar din România
(1914-1919), iniţiator al „Legii sanitare” din 1918 (n.
1869, Tecuci, jud. Galaţi).
18 septembrie - 160 de ani de la naşterea, în
Tecuci, jud. Galaţi, a profesorului Dimitrie
CONSTANTINESCU, cu studii la Nancy (Franţa),
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

15
unde şi-a luat licenţa în litere, profesor de franceză
la liceele din Focşani (1876-1881), Bârlad (1881)
şi Buzău, unde a fost şi director (1 sept. 1896),
pensionat în anul 1912 (d. Buzău).
20 septembrie - 30 de ani de la moartea, în București,
a profesorului universitar Iorgu IORDAN, doctor
în filologie modernă, memorialist
și
publicist,
Doctor
Honoris
Causa al universităților din Berlin,
Montpellier, Gand, Roma și Iași,
director al Institutului de Filologie
Română „Al. Philippide” din Iași,
rector al Universității din București,
vicepreședinte al Academiei Române, membru fondator
și președinte al Societății Române de Lingvistică
Romanică (n. 29 sept. 1888, Tecuci, jud. Galați).
22 septembrie - 75 de ani de la nașterea, în Chişinău,
Basarabia, a profesorului universitar doctor inginer
Boris PLAHTEANU, refugiat din 1944 la Tecuci,
absolvent al Şcolii Generale Nr. 6 şi al Liceului
„Calistrat Hogaş” din Tecuci (1957) și al Universității
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (1962), profesor
în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din
Iași, redactor-şef al publicaţiei „Revista de inventică”,

Ştiri pe scurt

posesor a 56 de brevete de invenţii şi 38 de Medalii
de Aur la Saloanele Mondiale şi Internaţionale de
Invenţii de la Bruxelles, Geneva, Moscova, Zagreb,
Novi Sad, Varna, Casablanca, Budapesta, Sofia, Iași,
membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă
din România, al Societăţii Inventatorilor din România,
al Societăţii Americane a Inginerilor Mecanici şi al
Federaţiei Internaţionale a Inventatorilor de la Geneva.
Ţepu
18 august - 95 de ani de la moartea, la Mănăstirea
Neamţ, a arhimandritului şi traducătorului Gherasim
MIRON, preot de mir în Negrileşti, jud. Galaţi, slujitor la
Catedrala Mitropolitană din Iaşi, director al Seminarului
din Roman (n. 20 dec. 1854, com. Ţepu, jud. Galaţi).
Vlădeşti
10 septembrie - 85 de ani de la moartea preotului
Gavriil STĂNCESCU, cu studii primare în Galaţi,
absolvent al Seminarului din Ismail, hirotonosit
diacon (1 ian. 1877), preot paroh la Biserica „Sf.
Haralambie” din Galaţi (n. 1858, sat Roșcani, com.
Vlădești, jud. Galați).
Rubrică realizată de Tena Bezman şi Rocsana Irimia,
Serviciul Referințe

Instrumentul Bibliometric Naţional

Instrumentul Bibliometric Naţional este o
bibliotecă ştiinţifică electronică, în care sunt stocate,
clasificate şi măsurate date cu caracter public privind
contribuţiile ştiinţifice ale tuturor cercetătorilor din
sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova. Datele
se referă în prezent la articolele ştiinţifice publicate în
reviste evaluate şi acreditate de categoriile A, B, B+ şi C.

IBN a fost realizat în perioada 20102011 de către Institutul de Dezvoltare a Societăţii
Informaţionale în cadrul proiectului „Elaborarea
Instrumentului Bibliometric Naţional”.

Proiectul „Elaborarea Instrumentului
Bibliometric Naţional” care a stat la baza depozitului
electronic a avut ca scop monitorizarea producţiei
ştiinţifice din Republica Moldova şi constituirea
unei baze de date veridice pentru luarea deciziilor
în domeniu.

Interfaţa principală care poate fi consultată
la adresa: https://ibn.idsi.md/ro, permite un
sistem de căutare după clasificarea publicaţiilor:
reviste ştiinţifice, reviste în DOAJ (directory of
open acces journals), reviste în SCOPUS (reviste
ştiinţifice înregistrate în baza de date bibliografică şi
bibliometrică Scopus, evaluate după indicele Hirsch),
reviste în Thomson, registrul naţional, domenii. În
cadrul fiecărei secţiuni, publicaţiile sunt aranjate în
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

ordine alfabetică, fiecare revistă fiind însoţită de o
fişă de prezentare care cuprinde: titlul, categoria (A,
B, B+ sau C), domeniul/domeniile, anul fondării,
fondatorii, perioada în care este arhiva electronică
disponibilă, numerele de înregistrare şi o scurtă
prezentare a istoricului publicaţiei.

Instrumentul Bibliometric Naţional oferă
totodată şi posibilitatea de căutare a informaţiilor
(căutare simplă), căutarea după domenii/cuvinte
cheie (căutarea avansată), afişarea sub formă de
listă a publicațiilor unui autor, topul articolelor
cu cel mai mare număr de vizualizări, precum
şi generarea unei liste de articole care permite
restrângerea căutării prin completarea totală sau
parţială a unor câmpuri: autor, limba articolului,
domeniu, subdomeniu, organizaţie, secţia de
ştiinţe, categorie, revista, perioada etc.

IBN se află în prezent în faza de completare
progresivă a bazei de date de către angajaţii
institutului, în timp tinde a deveni o importantă bază
de date de publicaţii periodice, care să ofere date
relevante pentru evaluarea rezultatelor activităţii de
cercetare ştiinţifică şi evaluarea meritelor personale
ale cercetătorilor, precum şi pentru sistemele suport
decizii.
Bianca Mărgărit, Serviciul Referințe

Iunie 2016

16
Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” Tecuci
Biblioteca - „remediu pentru suflet”

Motto:

„Într-o lume a măreţiei şi a tuturor
căderilor… CARTEA rămâne sfetnic şi toiag, izvor
şi mândrie, depărtare şi casă, cântec şi rugă, dăruire
din dăruire şi libertate din libertate.” (Ion Stoica)

Identitatea bibliotecii decurge din însuşi
actul intim al orientării lecturii, iar sensul său
autentic se desprinde din însăşi viaţa prinsă în
„pânza” culturii. Unde oare se găseşte libertatea
creaţiei dacă nu, în primul rând, în cărţi, în
circulaţia informaţiei, în modul în care
tezaurele informaţionale (bibliotecile) sunt
racordate la setea de cunoaştere, de cultură
a oamenilor acestui mileniu.

Trebuie să fie recunoscut faptul că
misiunea noastră, a bibliotecarilor, vizează
înălţimea acelor dorinţe care tind spre
desăvârşire. Cultul cărţii trebuie să-l oficiem
benefic, pentru a declanşa în conştiinţa
oamenilor emoţia şi bucuria cunoaşterii, a
recunoaşterii, a informaţiei, a descoperirii, a
gândului care descifrează migraţia visului, a visului
care face popas în suflet şi în minte, a omului ce
se constată efemer dar şi durabil, capabil de toată
înţelepciunea adunată în cărţi, în biblioteci.

Biblioteca însăşi este rodul ştiinţei şi al
dragostei faţă de cartea dătătoare de lumină. „Litera
cărţii este vie şi esenţa ei se confundă cu viaţa însăşi”
(Albert Flocon) – numai o astfel de înţelegere
motivează activitatea în acest laborator al înţelegerii
omeneşti, în acest templu, în care slujitorii trebuie
să contribuie la împlinirea destinului ei.

Principalul tezaur de înţelepciune umană
constituit din cărţi este acumulat de milenii în
biblioteci. Biblioteca contribuie la înţelegerea de
către utilizator a rolului şi importanţei informaţiei
în lumea contemporană la însuşirea metodelor
şi tehnicilor de muncă intelectuală, ajutându-l
pentru un studiu individual eficient şi iniţiindu-l în
cercetarea documentară.

Lectura va dăinui atât cât vor dăinui cărţile,
iar CARTEA ţine de sacralitatea cuvântului dintru
începuturi. Ea va dăinui atât cât omul va putea să-şi
susţină propria-i civilizaţie.

Biblioteca participă intens la procesul
educaţional al tinerilor. În generaţia gălăgioasă de

Iunie 2016

astăzi se află viitoarea clasă conducătoare de mâine.
Mergând mai jos, printre copilaşii timizi de azi
sunt viitorii gânditori de poimâine. Biblioteca
trebuie să se ocupe de toţi şi de toate, de la benzi
desenate pentru cei mici, la poezie, beletristică,
filozofie şi alte domenii pentru adulţi. Instituţia
bibliotecii trebuie să dea dovadă de flexibilitate şi
adaptabilitate pentru ca actul realizat de ea să fie de
calitate.
Bibliotecarii
trebuie
să-şi
recapete
încrederea în ei înşişi, să se gândească foarte
insistent la următoarele lucruri: cât de importantă
este biblioteca pentru comunitate, cât de nobilă
este pasiunea pentru cărţi, ce sensuri profunde
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

17
are libertatea intelectuală, ce satisfacţii poate crea
punerea în slujba serviciului public, ce senzaţie de
plăcută intimitate oferă bibliotecile.

Biblioteca Municipală „Ştefan Petică”
este constant prezentă în viaţa comunităţii prin
intermediul expoziţiilor temporare şi permanente,
al manifestărilor dedicate cărţii, scriitorilor şi prin
atragerea în diferite proiecte a tinerilor şi nu numai.
Primăvara a venit cu o lansare de carte
inedită. Autoarea, Milli Armencea, tecuceancă
aflată la vârsta senectuţii, şi-a văzut visul cu ochii;
romanul „Liliacul alb”, la care a lucrat şapte ani, a
văzut lumina tiparului şi a fost lansat la Bibliotecă
într-o atmosferă emoţionantă.
Ziua mondială a Poeziei a fost marcată
printr-o întâlnire „de gradul zero”, intitulată
„Primăvara poeţilor tecuceni”, desfăşurată în
colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România
– Filiala Iaşi – Reprezentanţa Galaţi-Tecuci. În

Galeria „Helios” a Bibliotecii şi-au dat întâlnire şi au
citit din creaţiile proprii membrii Cenaclului literar
„Calistrat Hogaş” al Casei de Cultură din Tecuci,
seniorii, şi membrii Cenaclului literar pentru copii
şi tineret „Ştefan Petică 2007”, juniorii.
Simezele Galeriei „Helios” a Bibliotecii
Municipale „Ştefan Petică” au găzduit a V-a ediţie
a expoziţiei ”Culorile Francofoniei”, inclusă în seria
manifestărilor dedicate Zilelor Francofoniei. Tot cu
acest prilej a avut loc şi un picnic poetic, desfăşurat
sub sloganul „Trimite poezia, sărbătoreşte
francofonia - # Haikunoi 2016”. Picnicul poetic
tecucean s-a concretizat prin realizarea de poezii
Haiku, precum şi postarea acestora, într-un interval
de 12-14 ore, pe pagina personală de socializare,
însoţite de hashtagul #Haikunoi 2016.
În perioada 16-17 aprilie 2016, Biblioteca
Municipală „Ştefan Petică” a participat la Târgul
Public de Voluntariat, organizat de Asociaţia
Semper Muzica, adresat tecucenilor cu scopul de
a identifica voluntari adulţi care să se implice în
Programul de Voluntariat 2016 al Bibliotecii „Fii
util, implică-te!”
Ziua Bibliotecarului a fost prilej de întâlnire
cu prieteni dragi ai Bibliotecii. Cu această ocazie
colectivul Bibliotecii Municipale „Ştefan Petică” a
primit o Diplomă de Excelenţă pentru activitatea
desfăşurată. Totodată s-a acordat Premiul „Ştefan
Petică” unor cetăţeni de onoare şi scriitori ai
Tecuciului: Dionisie Duma, Vasile Ghica, Ionel
Necula pentru contribuţia adusă la dezvoltarea
şi promovarea culturii tecucene. S-au acordat
Diplome de Excelenţă, în semn de recunoştinţă
pentru buna colaborare şi sprijinul deosebit acordat
în realizarea proiectelor Bibliotecii Municipale
„Ştefan Petică”, fondatorului şi Coordonatorilor
Cenaclului Literar pentru Copii şi Tineret „Ştefan
Petică 2007”, profesorilor: Eleonora Stamate,
Mihaela Bujoreanu, Liliana Sima şi Ecaterina Jalbă.
Premiul Cenaclului Literar pentru Copii şi Tineret
„Ştefan Petică 2007” a fost acordat elevelor Bianca
Partenie şi Maria Movileanu.
Astăzi, mai mult ca oricând, Biblioteca este
o instituţie de cultură complexă, de o uimitoare
diversitate şi elasticitate în adaptarea la condiţiile
pe care le oferă mediul social în care se dezvoltă.
Biblioteca este şi rămâne spaţiul unde nevoia de
cultură oferă o posibilă repoziţionare a omului
modern în raport cu alte valori universale.
Bibliotecar,
Manuela Cepraga

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Iunie 2016

18

ALLAN, Barbara. The No-nonsense Guide to Training in Libraries
London : Facet Publishing, 2013, XI, 212 p. : fig., tab.

Lucrarea The No-nonsense
Guide to Training in Libraries
reprezintă modalitatea autoarei de a
furniza un material bine structurat
care să reprezinte un suport real pentru
furnizarea unor cursuri de formare
în domeniu, fiind elaborat în limba
engleză. Abordarea autoarei este una
extrem de practică, aceasta furnizând
exemple concrete de concepere a unor
cursuri de formare/instruire în domeniu,
care să contribuie la dezvoltarea unor
abilități specifice. Acest studiu se
adresează celor care susțin cursuri de formare în
domeniul specificat anterior și ține seama de o
serie de constrângeri evidente, dintre care cele mai
importante sunt timpul din ce în ce mai limitat al
celor care sunt formabili, cât și resursele financiare
care se reduc din ce în ce mai mult.
La momentul actual, bibliotecile se confruntă
cu o serie de provocări care rezultă din schimbarea
climatului general în care își desfășoară activitatea
– astfel, bibliotecarii pot susține diferite cursuri de
instruire pentru diverse categorii de utilizatori care,
în alte condiții, nu ar participa la astfel de cursuri,
ceea ce înseamnă că personalul bibliotecilor își
diversifică sfera activității curente; pe de altă parte,
așa numita generație a milenialilor, adică a celor
născuți între 1982 și 2002, care sunt conectați în
permanență la tot ceea ce înseamnă informația din
mediul online și care, deși manifestă respect pentru
ideea de autoritate, nu respectă neapărat ierarhiile
sociale tradiționale. Fie că fac parte din personalul
bibliotecilor, fie că sunt formabili, în cazul lor
trebuie aplicate alte tipuri de programe de formare
care să le satisfacă cerințele.
Astfel, acest ghid este structurat în 2 părți
– prima parte se concentrează pe aspectul practic
al formării, respectiv conceperea și desfășurarea
efectivă a unor cursuri/programe de formare/
instruire, inclusiv e-learning și programe complexe
de învățare; cea de a doua parte cuprinde peste
Biroul executiv al Filialei Galaţi a ANBPR:

Zanfir Ilie, preşedinte, zanfirilie@yahoo.com
Geta Eftimie, vicepreşedinte (BVAU), egeta_67@yahoo.com
Camelia Toporaş, membru (BVAU), camitoporas@yahoo.com
Manuela Cepraga, membru (Tecuci), bstpetica@yahoo.com
Vica Blaga, membru (Tg. Bujor), blagavica@yahoo.com
Georgeta Marus, membru (Grivița), marusgeta@yahoo.com
Mihaela Gudană, membru (Ghidigeni), mihagudana@yahoo.com

90 de abordări practice referitoare la
dezvoltarea unor programe de învățare
la locul de muncă.
Barbara Allan remarcă o
schimbare a accentului – de la formarea
la locul de muncă s-a trecut la crearea
unor programe de dezvoltare personală
care sunt incluse în rândul așa-numitor
bune practici de la locul de muncă. În
egală măsură, se face o trecere în revistă
a unor metode de formare și învățare,
menite să contribuie la creșterea gradului
de atractivitate/accesibilitate a unor
astfel de programe. Este de remarcat că metodele
enunțate se potrivesc foarte bine domeniului
biblioteconomic. Mijloacele furnizate de tehnologia
informației care pot sprijini desfășurarea unor astfel
de cursuri sunt și ele menționate. Alte capitole se
concentrează pe identificarea nevoilor de învățare/
formare a celor care participă la aceste programe;
un capitol este special dedicat formării față în față,
detaliind aspectele practice ale unor sesiuni de
instruire, iar altul se referă la e-learning și la tehnici
mixte de formare.

Ținând cont de faptul că bugetele alocate
formării/instruirii sunt din ce în ce mai reduse,
autoarea prezintă mai mult de 90 de abordări
practice referitoare la instruirea la locul de muncă,
cu detalii concrete în fiecare caz în parte.
Barbara Allan consideră că tot acest context
în schimbare permanentă a dus la dezvoltarea
unei game largi de programe de formare care
sunt în egală măsură eficiente, dar și inovatoare,
bazându-se pe tehnici mixte de predare/formare/
învățare și care folosesc toate avantajele furnizate
de noile tehnologii din domeniul IT&C, respectiv
instrumentele Web 2.0 sau Skype-ul.
Ioana Chicu
Centrul de Informare Comunitară
Publicaţie editată de Filiala Galaţi a ANBPR

Director: ZANFIR ILIE
Redactor şef: Camelia Toporaş
Redactori: Geta Eftimie, Manuela Cepraga, Vica Blaga,

Georgeta Marus, Mihaela Gudană
Secretar de redacţie: Ioana Chicu
Machetare: Camelia Toporaş
ANBPR. Filiala Galaţi
800208, Galaţi, Mihai Bravu nr. 16,
Tel: 0236/411037; Fax: 0236/311060