You are on page 1of 1

1.

Tulis nama dan


tingkatan anda pada
ruang yang
disediakan.

1
JABATAN MODUL
PENDIDIKAN
PULAU PINANG

JALAN BUKIT GAMBIR


11700 PULAU PINANG

2. Kertas soalan ini


adalah dalam
dwibahasa.
3. Sila jawab soalan
yang anda kuasai
terlebih dahulu.
4. Calon perlu
menggunakan
kalkulator.

MODUL PENGAJARAN BERFOKUS BAGI PENINGKATAN PRESTASI

5. Sila rujuk formula.

SUBJEK MATEMATIK SPM 2015


MODUL 1
KERTAS 1
Skema Jawapan

Question
Number
1

Answer
C

Question
Number
11

Answer Question Answer Question


Number
Number
21
31
B
B

Answer

12

22

32

13

23

33

14

24

34

15

25

35

16

26

36

17

27

37

18

28

38

19

29

39

10

20

30

40