You are on page 1of 6

Art. 189.

OMORUL CALIFICAT
1. Omorul savarsit in vreuna din urmatoarele imprejurari:
a) Cu premeditare;
b) Din interes material;
c) Pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la raspundere penala
sau de la executarea unei pedepse;
d) Pentru a inlesni sau ascunde savarsirea altei infractiuni;
e) De catre o persoana care a mai comis anterior o infractiune de omor sau o tentativa la
infractiunea de omor;
f) Asupra a doua sau mai multe persoane;
g) Asupra unei femei gravide;
h) Prin cruzimi.
Se pedepseste cu detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea
exercitarii unor drepturi.
2. Tentativa se pedepseste.

1. DEFINITIA LEGALA: suprimarea vietii unei persoane


2. STRUCTURA INFRACTIUNII

A. Obiect
Juridic :
- viata persoanei si relatiile sociale in legatura cu dreptul la viata
- viata privita dpv. al justiei penale: incepe din momentul desprinderii totale a
fatului de corpul mamei prin taierea cordonului ombilical si se incheie in
momentul mortii cerebrale.
Material: corpul persoanei in viata.

B. Subiect
Activ (autor, coautor, instigator, complice): orice persoana (fizica/juridica) cu
capacitate penala.
Pasiv: persoana fizica in viata (persoana juridica nu poate fi), nu e essential pentru
retinerea existentei infractiunii de omor calificat ca victim gasita moarta sa fie identificata
sau sa se fi descoperit locul unde infractorul a ascuns cadavrul(daca exista probe certe ca
o anumita persoana a disparut si ca omorul s-a produs)

C. Latura obiectiva

1. Element material (actiunea sau inactiunea): uciderea unei persoane in viata printr-o
actiune/inactiune in urmatoarele circumstante:
a. cu premeditare:
conditii:
-

luarea rezolutiei infractionale cu un interval de timp inaintea activitatii


infractionale in care infractorul sa fi reflectat in legatura cu comiterea
faptei;
rezolutia infractionala sa se obiectivizeze, in principiu, in diferite acte de
pregatire materiale sau morale;

Poate fi retinuta si in caz de error in personam sau aberratio ictus.


Reprezinta o circumstanta persoa\nala care nu se rasfrange asupra
celoralalti participanti decat in masura in care au cunoscut-o, cand devine
o circumstanta reala.
b. din interes material:
activitatea infractionala sa se fi desfasurat in scopul obtinerii de catre
faptuitor, in mod direct si pe o cale aparent legala, a unui folos de natura
patrimoniala;
Nu are relevanta daca folosul a fost efectiv obtinut;
Poate fi retinuta si in caz de error in personam sau aberratio ictus.
Reprezinta o circumstanta personala care nu se rasfrange asupra
celoralalti participant,cu exceptia situatiei in care toti participantii au
actionat cu acelasi mobil.
c. Pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la raspunderea
penala sau de la executarea unei pedepse:
Sustragerea de la tragerea la raspundere= sustragerea de la urmarire in
cazul infractiunilor flagrante, de la aducerea cu mandat la organele de
urmarire penala inainte de inceperea urmaririi penale, cat si
sustragerea de la activitatea de urmarire penala, de la procedura de
arestare preventiva sau de punere in executare a unui mandat de
arestare preventiva emis legal de judecatorul de drepturi si libertati sau
de instanta ori sustrgerea de la judecata in prima instanta ori in caile de
atac.
Executarea unei pedepse= pedeapsa inchisorii, det. pe viata sau
amenzii dispuse in baza unei hotarari definitive;
Scopul sustragerii trebuie sa fie numai urmarit, nu si realizat efectiv;
Reprezinta o circumstanta personala care nu se rasfrange asupra
celorlalti participant,cu exceptia situatiei in care toti participantii au
actionat cu acelasi scop.

d. Pentru a inlesni sau a ascunde savarsirea altei infractiuni;


Ipoteza 1: omorul infractiune mijloc, trebuie sa fie savarsit pentru
inlesnirea savarsirii unei alte infractiuni (infractiunea scop)- orice
infractiune (comisa sau care urmeaza a fi comisa)
Nu e necesar ca infractiunea scop sa fi fost efectiv savarsita, aceasta
putand ramane si in faza actelor pregatitoare sau a tentativei
Daca infractiunea scop a fost consumata, se va retine in sarcina
faptuitorului un concurs real cu conexitate exiologica intre infractiunea
de omor calificat si cea comisa mai usor ulterior omorului.
Ipoteza 2: omorul e savarsit pentru a ascunde comiterea anterioara
a unei infractiuni (indiferent de forma de participatie penala)
Se va retine existenta unui concurs real cu conexitate consecventionala
intre omor calificat si infractiunea comisa anterior
Reprezinta o circumstanta personala care nu se rasfrange asupra
celorlalti participant,cu exceptia situatiei in care toti participantii au
actionat cu acelasi scop.
e. De catre o persoana care a mai savarsit anterior un omor sau o tentativa la
infractiunea de omor
Faptuitorul trebuie sa mai fi comis anterior o infractiune de
omor,omor calificat, ultraj judiciar sau ultraj- in forma in care
absoarbe omorul (potrivit noului Cod Penal)- respectiv o infractiune
de omor,omor calificat sau omor deosebit de grav (potrivit Vechiului
Cod Penal) in forma tentativei sau ca infractiune consumata,
indiferent de forma de participatie;
Nu se va retine aceasta agravanta daca in privinta omorului anterior
nu exista o cauza justificativa legitima aparare , starea de necesitate
exercitarea
unui drept sau
indeplinirea
unei
obligatii,
consimtamantul persoanei vatamate) sau de neimputabilitate care are
ca efect inlaturarea caracterului penalal faptei;

Nu se va retine aceasta agravanta daca pentru infractiunea anterioara s-a


dispus reabilitarea judecatoreasca

Reprezinta o circumstanta personala care nu se rasfrange asupra


celorlalti participani decat in masura in care si acest se afla in situatia
de a fi savarsit anterior o infractiune de omor sau o tentativa la
infractiunea de omor.

f. Asupra a doua sau mai multe persoane

Activitatea infractionala trebuie indreptata impotriva a doua sau mai multe


persoane si sa rezulte decesul a cel putin doua dintre acstea, in aceeasi
imprejurare ori cu aceeasi ocazie;
Daca activitatea infractionala nu are ca rezultat decesul victimelor se va retine
tentativa la omor calificat;
Daca activitatea infractionala indreptata impotriva a doua sau mai multe
persoane are ca efect moartea unei singure persoane, se va retine un concurs
real intre infractiunea de omor simplu/calificat, cu exceptia literei f) si
tentativa la omor simplu/calificat, cu exceptia literei f).
Daca activitatea infractionala indreptata impotriva a trei sau mai multe persoane
are ca efect moartea a cel putin 2 victime se va retine o singura infractiune de
omor calificat , tentative fiind absorbita in forma consumata a omorului.
E o circumstanta reala care se rasfrange asupra tuturor prticipantilor care au
cunoscut-o.

g. Asupra unei femei gravide


Infractorul trebuie sa cunoascastarea de graviditate a victimei, indiferent de
varsta sarcinii;

Nu se va retine aceasta varianta agravata in caz de error in personam


sau aberratio ictus.
E o circumstanta reala care se rasfrange asupra tuturor participantilor care au
cunoscut-o;

h. Prin cruzimi
Presupune utilizarea unor mijloace prin care se cauzeaza victimei
intense suferinte fizice sau psihice, prelungite in timp, determinand
oroare si revolta in psihicul celor care iau cunostinta de fapta;
E o circumstanta reala care se rasfrange asupra tuturor participantilor care au
cunoscut-o;

2. Urmarea imediata (pericolul social sau modificarea fizica a realitatii


inconjuratoare produsa prin actiunea sau inactiunea incriminate de legea
penala): moartea victimei;
3. Legatura de cauzalitate: trebuie sa existe si sa fie dovedita legatura dintre actiunea
sau inactiunea subiectului activ si moartea victimei;

D. Latura subiectiva
-

Numai intentia directa sau indirecta;

E. Forme
1. Acte pregatitoare(acte materiale sau intelectuale,licite sau ilicite, savarsite numai
cu intentie si care au ca scop facilitarea savarsirii infractiunii; ca regula nu au
relevanta penala in afara situatiei in care sunt asimilate unei tentative pedepsibile

ori constituie infractiuni consumate de sine statatoare): - posibile, dar


neincriminate;
2. Tentativa: a) idonee imperfecta: este posibila si incriminata;
b) idonee perfecta: este posibila si incriminata;
c) cauze de nepedepsire: desistarea si impiedicarea producerii rezultatului.
3. Consumare: in momentul producerii mortii.

Observatii:
1. Circumstante personale care se metamorfozeaza in reale in masura in care au fost
cunoscute de participantii care au actionat in acelasi scop ca si autorul: lit. a, b, c, d, e.
2. Circumstante reale care se rasfrang asupra tuturor prticipantilor care le-au cunoscut: lit e, f, g, h.
3.
4. Se va retine existenta omorului si in caz de error in personam sau aberratio ictus.
5. Daca victima e un membru de familie al faptuitorului- se retine violenta in familie;
6. Daca fapta e savarsita asupra unui judecator sau procuror aflat in exercitiul atributiilor de
serviciu sau daca e comisa asupra unui judecator sau procuror sau asupra unui membru al
acesteia in scop de intimidare sau razbunare in legatura cu indeplinirea atributiilor de
serviciu, se va retine comiterea numai a infractiunii de ultraj judiciar. Se retine ultrajul
judiciar si atunci cand omorul e comis impotriva unui avocat in legatura cu exercitarea
profesiei de catre acesta.
7. Daca fapta e savarsita asupra unui functionar public care indeplineste o functie ce implica
exercitiul autoritatii de stat, aflat in exercitiul atributiilor de serviciu sau in legatura cu
exercitarea acestora, sau daca e comisa asupra unui functionar public care indeplineste o
functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, sau asupra unui membru al acestuia in
scop de intimidare sau razbunare in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu ale
functionarului, se va retine comiterea numai a infractiunii de ultraj.
8. Daca suprimarea vietii se realizeaza la cererea explicita, serioasa, constienta si repetata a
victimei care suferea de o boala incurabila sau de o infirmitate grava atestata medical,
cauzatoare de suferinte permanente si greu de suportat, fapta constituie infractiunea de
ucidere la cererea victimei.