You are on page 1of 3

LLIBRES DE TEXT CURS 2016-17.

6È EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
TÍTOL

AUTOR/S

EDITORIAL

R. Boixaderas i altres.

Barcanova

978-84-489-2389-1

LLENGUA CASTELLANA. Cicle
superior 2.

R. Felip i altres.

Barcanova

978-84-489-2397-6

MATEMÀTIQUES 6è

J. Fraile Martín

Vicens Vives

978-84-682-1600-3

S. House i K. Scott

Richmond

978-84-668-1975-6

LLENGUA CATALANA. Cicle
superior 2.

SPARKS 6 STUDENT'S BOOK

ISBN

LLIBRES DE TEXT CURS 2016-17.
5È EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
TÍTOL

AUTOR/S

EDITORIAL

ISBN

LLENGUA CATALANA. Llibre
de coneixements 5è.

M. Camps i altres.

Barcanova

978-84-489-3314-2

LLENGUA CATALANA. Llibre
d'activitats 5è

M. Camps i altres.

Barcanova

978-84-489-3316-6

LLENGUA CASTELLANA.
Libro de conocimientos 5º

M. Camps i altres.

Barcanova

978-84-489-3319-7

LLENGUA CASTELLANA.
Libro de actividades 5º

M. Camps i altres.

Barcanova

978-84-489-3321-0

MATEMÀTIQUES. Llibre de
coneixements 5è

M. Torra i altres

Barcanova

978-84-489-3324-1

MATEMÀTIQUES. Llibre
d'activitats 5è

M. Torra i altres

Barcanova

978-84-489-3326-5

SPARKS 5 STUDENT'S BOOK

S. House i K. Scott

Richmond

978-84-668-1972-5

SPARKS 5 ACTIVITY BOOK

S. House i K. Scott

Richmond

978-84-668-1973-2

LLIBRES DE TEXT CURS 2016-17.
4T EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
TÍTOL

AUTOR/S

EDITORIAL

Matemàtiques 4. Llibre 1, 2
i3

J. Fraile

Vicens Vives

978-84-682-2885-3

Lengua 4. Libro 1, 2 y 3

Autors varis

Vicens Vives

978-84-682-2835-8

XAT. Llengua 4. Llibre 1, 2 i
3

Autors varis

Vicens Vives

978-84-682-2875-4

I. Canal i altres

Vicens Vives

978-84-682-1774-1

SPARKS 4 STUDENT'S BOOK

S. House i K. Scott

Richmond

978-84-668-1969-5

SPARKS 4 ACTIVITY BOOK

S. House i K. Scott

Richmond

978-84-668-1137-8

LECTURES 4

ISBN

DICCIONARIS OBLIGATORIS
DICCIONARI

EDITORIAL

DICCIONARI BÀSIC DE LA
LLENGUA CATALANA
DICCIONARIO JUNIOR DE LA
LLENGUA ESPAÑOLA

ISBN

CRUÏLLA

978-84-661-0666-5

VICENS VIVES

978-84-316-6277-6

LLIBRES DE TEXT CURS 2016-17.
3R EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
TÍTOL

AUTOR/S

EDITORIAL

J. Fraile

Vicens Vives

978-84-682-0760-5

LETRAS 3. Lengua y
literatura

J. del Canto i altres

Vicens Vives

978-84-682-0737-7

LLETRES 3. Llengua i
literatura

H. Gonzàlvez i altres

Vicens Vives

978-84-682-0771-1

LECTURAS AMIGAS 3

AAVV

Santillana

978-84-294-8456-6

SPARKS 3 STUDENT'S BOOK

S. House i K. Scott

Richmond

978-84-668-1964-0

SPARKS 3 ACTIVITY BOOK

S. House i K. Scott

Richmond

978-84-668-1136-1

PUNT 3. (Matemàtiques)

ISBN

DICCIONARIS OBLIGATORIS
DICCIONARI
DICCIONARI BÀSIC DE LA
LLENGUA CATALANA
DICCIONARIO JUNIOR DE LA
LLENGUA ESPAÑOLA

EDITORIAL

ISBN

CRUÏLLA

978-84-661-0666-5

VICENS VIVES

978-84-316-6277-6

LLIBRES DE TEXT CURS 2016-17.
2N EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
TÍTOL

AUTOR/S

EDITORIAL

Matemàtiques 2. Llibre 1, 2
i3

J. Fraile

Vicens Vives

978-84-682-2884-6

CHIMPA. Lengua 2. Libro 1,
2y3

C. Bernaus i altres

Vicens Vives

978-84-682-2869-3

LLENGUA 2. Llibre 1, 2 i 3

C. Martín i altres

Vicens Vives

978-84-682-2825-9

Llengua 2. Llibre de lectura

C. Martín i altres

Vicens Vives

978-84-682-3005-4

SPARKS 2 ACTIVITY BOOK

S. House i K. Scott

Richmond

978-84-668-1962-6

M. Recasens

Editorial Nadal

Lector 3

Salvatella

Daina 2. Quadernet multiplicar
Lectura eficaç 26. Grill Cordill.
Activitats

S. Fargas Cost

Bruño

ISBN

84-86545-8
978-84-7210-810-4
84-216-3210-8

LLIBRES DE TEXT CURS 2016-17.
1r EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
TÍTOL

AUTOR/S

EDITORIAL

Matemàtiques 1. Llibre 1, 2
i3

J. Fraile

Vicens Vives

978-84-682-2095-6

CHIMPA. Lengua 1. Libro 1,
2y3

Autors varis

Vicens Vives

978-84-682-2316-2

LLENGUA 1. Llibre 1, 2 i 3

C. Martín i altres

Vicens Vives

978-84-682-2098-7

Llengua 1. Llibre de lectura

C. Martín i altres

Vicens Vives

978-84-682-1552-5

SPARKS 1 ACTIVITY BOOK

S. House i K. Scott

Richmond

978-84-668-1935-0

M. Recasens

Editorial Nadal

Lector 1
Daina 1,2 i 3. Quadernets de
sumes

Salvatella

ISBN

84-86545-83-8
978-84-