You are on page 1of 1

MATERIAL ESCOLAR

CURS 2016/17
4t DE PRIMÀRIA

-2 llapis, 2 gomes, 1 maquineta, 1 bolígraf vermell, 1 bolígraf blau, 1
bolígraf negre. Un portallapis amb cremallera per guardar-ho.
- Tisores
-Barra adhesiva de cola sòlida
-Cola blanca
-Capsa de pintures de fusta
-Capsa de pintures platidecor
-Capsa de ceres grosses Dacs
-Capsa de retoladors prims
-Capsa de retoladors gruixats
-Regle de 20 cm, escaire, cartabó, semicercle graduat
-Compàs
-Caixa de transferència de cartró mida foli
-Carpeta mida foli
-3 quaderns de quadrets (2 amb les tapes verdes i 1 amb tapes blaves)
-3 quaderns d'una línia )2 amb tapes vermelles i 1 amb tapes grogues)
-10 fundes de plàstic amb forats
-1 carpeta de 4 anelles amb separadors
-Una bata (camiseta o camisa grossa)
-Un quadern de música amb pentagrames mida foli
-Deu cartolines de colors mida DIN A4
-Memòria USB