You are on page 1of 1

MATERIAL ESCOLAR DELS ALUMNES DE 5è

Curs 16-17

1 llapis
1 bolígrafs de colors blau, negre i vermell
Goma
Maquineta
Tisores
Tub de cola adhesiva
Pintures plastidecor
Ceres
Pintures de fusta
Retoladors
Regle
Escaire
Semicercle
Compàs
Capsa de transferència de cartó de mida foli
1 quadern gros d'espiral quadriculat
1 carpeta amb elàstics grossa que tengui separadors
Calculadora
1 quadern de música amb pentagrames de mida foli
10 cartolines de colors de mida foli
Memòria USB
Bata, camiseta o camisa grossa

Us recomanam que, quan haureu comprovat que els llibres estan en
bones condicions, els folreu i hi poseu una etiqueta a la portada amb
el nom (només per als qui no estan inscrits al programa de
reutilització de llibres de text)
Consultau la pàgina web de l'escola: www.cpmestreguillemet.cat