You are on page 1of 2

18 TOPDESK MAGAZINE - JUNI 2016

Jeffrey Verstegen
is technisch consultant bij TOPdesk. Als technisch specialist houdt hij zich
voornamelijk bezig met koppelingen tussen TOPdesk en andere softwarepakketten,
aangepaste imports en op maat gemaakte webformulieren ter ondersteuning van
de bedrijfsprocessen.

MEER GRIP DANKZIJ


TOPDESK-KOPPELINGEN
Het komt regelmatig voor dat een melding in TOPdesk binnenkomt, maar opgevolgd
wordt in een andere applicatie. Met een koppeling tussen beide applicaties voorkomt
u dat u het overzicht verliest van de werkzaamheden aan deze melding. Maar hoe
gaat dit in de praktijk in zijn werk? In dit artikel bespreek ik twee voorbeelden van
integraties uit de praktijk en laat ik zien hoe koppelingen u helpen om grip te houden
op uw dienstverlening.
Stelt u zich eens voor: u werkt bij een

tussen beide applicaties continu dubbel

af welke informatie wordt doorgestuurd.

organisatie die IT-diensten door het hele

moet invoeren. De buitendienstmedewerker

Vervolgens kunnen de werkzaamheden vanuit

land verleent aan verschillende vestigingen.

wil immers weten waar hij of zij die dag

de planningsapplicatie worden ingepland en

Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van

naartoe moet, welke werkzaamheden

verschijnen de uit te voeren taken hier real-

desktops, het uitleveren van iPads of het

daar uitgevoerd moeten worden en welke

time. Een spoedopdracht in het zuiden van

ophalen van laptops om deze te repareren.

bijzonderheden er zijn. Deze informatie staat

het land verschijnt dus direct in uw applicatie,

Uw buitendienstmedewerkers zijn daardoor

naar alle waarschijnlijkheid al in TOPdesk,

waarna u de buitendienstmedewerker kunt

veel op pad. Idealiter wilt u hun rijroute

maar moet nogmaals handmatig in de

inplannen die zich op dat moment in de

bepalen aan de hand van meldingen,

planningsapplicatie worden gezet.

buurt bevindt.

zoals ze in TOPdesk binnenkomen. In deze


case regelt TOPdesk weliswaar niet de

Welke medewerker de taak oppakt en wat


de status is van zijn werkzaamheden kan

buitendienstmedewerkers bevinden zich wel

Meer grip op planning van


werkzaamheden

in TOPdesk.

Een koppeling neemt u deze stap uit handen.

hebben zo altijd een actueel overzicht van

planning, maar de werkzaamheden voor de

vervolgens weer teruggekoppeld worden


naar TOPdesk. Uw servicedeskmedewerkers

Stelt u zich nu ook voor dat er geen

In overleg met uw technisch consultant

de status van iedere melding. Aanmelders

koppeling bestaat tussen TOPdesk en uw

bepaalt u namelijk op welk moment de

blijven daarnaast telefonisch en online via

planningsapplicatie. Dat betekent dat u alle

informatie wordt doorgestuurd naar de

de selfserviceportal op de hoogte via de

informatie die uitgewisseld moet worden

planningsafdeling. Uiteraard stemt u ook

informatie uit de planningsapplicatie.

TOPDESK MAGAZINE - JUNI 2016 19

Meer grip op uw
ontwikkelingswerkzaamheden

Als er meer bekend is over de geregistreerde

wensen zijn en met de expert van de andere

melding, kunt u dit weer automatisch

applicatie wat er technisch gezien mogelijk is.

Koppelingen laten niet alleen dagelijkse

terugkoppelen naar TOPdesk. Denk hier

Op basis daarvan wordt een besluit genomen

werkzaamheden eenvoudiger, sneller en

bijvoorbeeld aan reacties over de tijdsspanne

hoe de koppeling ingericht gaat worden.

overzichtelijker verlopen. Ze kunnen uw

waarin u verwacht dat de geregistreerde bug

Doordat TOPdesk bij het maken van een

organisatie ook meer grip geven op uw

kan worden opgepakt, of een verzoek om

koppeling afhankelijk is van een andere

ontwikkelingswerkzaamheden. Uw klanten

extra informatie. Uw klant of medewerker

applicatie, zal er regelmatig iemand nodig

of medewerkers registreren bugs en feature

wordt dankzij de koppeling dus direct van de

zijn die hier veel kennis van bezit. Of en

requests voor de applicaties die u aanbiedt

juiste informatie voorzien.

wanneer dit bij u het geval is kunt u het beste

in TOPdesk. Maar in hoeverre deze bugs


zijn opgelost of de feature requests zijn

bespreken met uw technisch consultant.

software. Zonder een koppeling zult u

Hoe werkt het ontwikkelen van


een koppeling?

wederom in beide applicaties moeten

TOPdesk ondersteunt meerdere technieken

Meer informatie

registreren, wat naast dubbel werk ook het

om een koppeling te maken met een andere

Heeft u interesse in een koppeling of wilt

risico verhoogt dat informatie onvolledig of

applicatie. Welke methode het beste is,

u meer weten over de mogelijkheden

fout wordt overgenomen.

hangt af van het soort koppeling en de

vanuit TOPdesk?

verwerkt, wordt bijgehouden in andere

mogelijkheden van de andere applicatie.

Neem dan contact met ons op via

alle feedback op de software automatisch

Door een koppeling te gebruiken, wordt

Daarom begint het leggen van een koppeling

+31 (0)15 270 09 00 of info@topdesk.nl.

doorgezet en hebben uw ontwikkelaars altijd

normaal gesproken altijd met een intake.

Of vraag uw eigen (technisch) consultant

een up-to-date overzicht van alle openstaande

Tijdens deze intake stemt de technisch

naar de mogelijkheden.

meldingen per applicatie.

consultant van TOPdesk met u af wat uw


ADVERTENTI E

Betere dienstverlening met


TOPdesk- TFS integratie

creatie work item

Ook met TOPdesk in de Cloud


en Visual Studio Team Services

Team Foundation Server


update TOPdesk kaart

Meer informatie en referenties op


www.delta-n.nl/tfs-topdesk-koppeling