You are on page 1of 4

S: 043032016-QT/PARTNER

DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM, Viet Nam

GII THIU NG DNG XEM TRUYN HNH TRN SMARTPHONE


( Gii php truyn hnh IPTV mi)

1. Thc trng v tim nng:


- Tnh n thng 06/2014 s lng thu bao truyn hnh tr tin ln n gn 7.000.000 ( by triu)
thu bao. Trong bao gm truyn hnh mt t, IPTV, v tinh, cp. S lng truyn hnh tr tin
ngy cn gia tng nhanh chng nht l sau khi Vit Nam k cc hip nh kinh t ( v d nh TPP,
FTA) th s lng ngi nc ngoi v cc doanh nghip nc ngoi n Vit Nam s tng cao
ko theo l nhu cu v thng tin v gii tr tng theo.
- Theo s liu tng kt ca B TT&TT, n cui nm 2014 Vit Nam c 138,6 triu thu bao di
ng. Vi con s ny, Vit Nam c mt thu bao di ng l 140 thu bao/100 dn. Hin Vit
Nam t t l ph sng di ng l 94%. Tnh n ht nm 2014, mt ngi dn s dng 3G
ca Vit Nam l 26 thu bao/100 dn. Cc Vin thng (B TT&TT) cho bit, tng s thu bao di
ng ang pht sinh lu lng 3G l gn 27,5 triu thu bao. Ngoi ra mi y b cho php mt
ngi c th s hu nhiu s in thoi/ nh mng do nhu cu dng 3G cho cc thit b di ng v
thit b thng minh tng.
- Tuy nhin hin nay mi c mt s n v nh FPT, VTC... u t vo ng dng xem truyn hnh
trn thit b di ng hoc cc thit b Android box. Ring ng dng ca FPT l FPT PLAY trn ch
ng dng Google play phin bn cho smartphone Android c 1.000.000 n 5.000.000 lt ti.
=> Tuy nhin nhng n v ny thng l thu v pht li knh t cc nh i do thi gian ch
ca chng trnh cao v cht lng khng tt.
- Do nhn thy nhu cu ln ca th trng v th mnh ca ng dng di ng th cui nm 2015 i
Truyn hnh Vit Nam cho xut bn ng dng ring pht cc knh ca VTV tn l VTV Go.
n ngy 04/03/2016 trn Google play th tng c hai phin bn cho smartphone v Android box
ca VTV Go c khong 1.500.000 lt ti, cha k lt ti trn Appstore v Windows phone
cng kh ln.
Vi su th tt yu ca cng ngh th i truyn hnh cc a phng cng s phi chuyn
i dn h thng v xy dng cc ng dng xem truyn hnh trn smartphone v Android
box.
2. u im ca ng dng xem truyn hnh so vi cc loi hnh truyn hnh khc:
-

Tn dng c h tng truyn hnh s (cng ngh m cc nh i ang phi chuyn i qua).
Tn dng c mng internet, wifi, 3G... v vy khch hng c th xem truyn hnh bt c u m
khng b gii hn a l.
Tn dng c thit b u cui ca khch hng, l thit b di ng v cc thit b smart home v
vy s gia tng thu bao v tng lu lng cng nh thi gian xem ca khch hng.
C th tch hp cc thng k, bo co theo tui, vng min... c k hoch pht knh cho ph
hp v c k hoch qung co nhm ng mc tiu hn.
C th pht knh ring theo v tr a l hoc vn ha vng min.

DVMS

S: 043032016-QT/PARTNER

DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM, Viet Nam

C th cho php xem li chng trnh...


C th t lch hn m knh t ng, v d nh khch mun xem chng trnh Cho bui sng
chng hn th khch s t lch hn l c 6h sng hng ngy l knh t m ...
Khng phi u t thm nhn lc hay ng truyn (cp)... khi gia tng khch hng mi.
C th tch hp thu ph t ng qua ngn hng nhanh chng v thun tin. k c cc thanh ton
quc t.
C th tch hp cng mua dch v cho i tc v d tch hp cng cho i tc ng k chy qung
co...
V nhiu u im khc...
ng dng trn smartphone c u th hn loi hnh pht truyn hnh trn website l tc ti cao
hn rt nhiu v ph 3G ca ng dng t hn rt nhiu. ngoi ra vi ng dng th khch hng ch
cn ci vo l c th s dng ch khng cn nh tn min, website ca nh i l g v cng khng
phi tm kim trn google ... ng dng c vit ring cho tng h iu hnh v vy c ti u
theo tng h iu hnh do c u th hn mi trng website rt nhiu. ngoi ra ng dng cn c
th can thip vo nhiu service ca thit b v d nh chp nh v GPS, gi in, nhn tin ... vic m
website khng th lm c...

3. Tnh nng d kin:

DVMS

S: 043032016-QT/PARTNER

DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM, Viet Nam

Chn knh cn xem v xem.


Hn lch xem cc chng trnh yu thch.
Xem li cc chng trnh.
Xem cc phim pht.
Xem truyn hnh trc tuyn.
Chn cc chng trnh a thch.
Xem lch pht sng.
Xem cc tin tc mi.
Cc tnh nng khc...

4.
-

Cc hng mc:
H tng server, ng truyn internet vo server, ch t server...
Chi ph thit k v xy dng ng dng...
Chi ph pht hnh ng dng.

5. Phng php hp tc:


- Xy dng cho mi nh i mt h thng ring cc nh i t pht trin th trng.
- Cc nh i c th thu DVMS gia cng v nh i ton quyn s hu h thng ng dng. ( trng
hp i tc gia cng cho nh i th DVMS c th l thu ph gia cng cho i tc ).
- i tc u t h thng cho nh i v n chia % sn lng vi nh i. ( lc ny DVMS s l nh
thu ph thc hin d n cho i tc).
- Cc xut khc...
6. Th mnh ca DVMS:
- DVMS c i ng k thut c kinh nghim trong cc d n trin khai thc t. Chng ti lm r
k thut lp trnh cho cc nn tng di ng ph bin hin nay: ios ( iphone v ipad ), Android,
Blackberry 10, Windows phone.

DVMS

S: 043032016-QT/PARTNER

DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM, Viet Nam

DVMS c kinh nghim trin khai thc t cc d n v giao thng, iu hnh taxi ( nh m hnh
uber, Grab ). C kinh nghip trin khai cc h thng SMS Gateway, voip, kt ni h thng thanh
ton

Ni nhn:
- Lu CRM
- Gi i tc v nh u t

CTY DVMS
C: 150/30 ng Trc, Phng 13, Q. Bnh Thnh, TP.HCM, Vit Nam.
T: +84836028937 | +84835531145
USA & CANADA: 0107276627 | 0108158626 | 0119727689
Fax: +84835531145
Email: info@dvms.vn
Website: www.dvms.vn | www.giaiphaptruyenhinh.com
Vn Phng H Ni, Vit Nam
C: Tng 9 s 169 Nguyn Ngc V, P. Trung Ha, Q. Cu Giy, H Ni, Vit Nam
T: +84836028937 | +84835531145
Fax: +84835531145
Email: sale@dvms.vn
i din ti Hi Phng, Vit Nam
T: +84836028937 | +84836028937
Fax: +84835531145
Email: sale@dvms.vn

DVMS