DVMS COMPANY

Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM, Viet Nam

TÀI LIỆU MÔ TẢ ỨNG DỤNG ĐẶT MÓN (POS)
Nhật ký thay đổi
A – Added, M – Modified, D – Deleted
Ngày
03/04/2015

Người thực hiện
DVMS

A,M,D (*)
A

Detail
Hệ thống đặt món

Version

Phê duyệt

1.0

[Tài liệu này là sở hữu của CTY TNHH DVMS, Nghiêm cấm tuyệt đối mọi hành vi sao chép, phân phối tài liệu mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.]

Mục lục

1.Trên mobile ........................................................................................................................ 2
2.Trên PC .............................................................................................................................. 9

1

© DVMS

DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM, Viet Nam

 Ứng dụng đặt món là ứng dụng hay cho các nhà kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, quán ăn.
 Ứng dụng đem lại hiệu quả cao trong việc quản lý nhà hàng của bạn .
 Sử dụng ngay trên mobile hoặc personal computer (PC) .
 Đặt món sẽ trở nên dễ dàng, thông tin sẽ luôn được bảo mật.
1. Trên mobile
Bạn sẽ đăng nhập trước khi vào màn hình chính.

2

© DVMS

DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM, Viet Nam

Ứng dụng rất thân thiện với người dùng, có cả ngôn ngữ tiếng anh và tiếng việt cho bạn lựa chọn.

Bạn và nhân viên của bạn sẽ quản lý được số lượng bàn đã có khách và số lượng bàn trống mà không cần
phải mất thời gian để đi kiểm tra.

3

© DVMS

DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM, Viet Nam

4

© DVMS

DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM, Viet Nam

Khi khách hàng chọn món, Tên món ăn và giá sẽ được cập nhật và hiển thị ngay trên màn hình .
Thiết kế giao diện đơn giản và trực quan sẽ giúp cho bạn dễ dàng tìm ra món ăn mà khách đã chọn.

5

© DVMS

DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM, Viet Nam

Có thể tự thêm món ăn khi món đó là món mới chưa có trong menu.

6

© DVMS

DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM, Viet Nam

Bạn sẽ dễ dàng quản lý các đơn hàng mà khách đã đặt (kể cả khi khách hủy món hay đặt thêm)và cả hình
thức thanh toán .

7

© DVMS

DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM, Viet Nam

8

© DVMS

DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM, Viet Nam

2. Trên PC
Cũng sẽ có màn hình đăng nhập như mobile.

9

© DVMS

DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM, Viet Nam

Thông tin nhà hàng, thông tin khuyến mãi, có thể cập nhật hình thức thanh toán, và các thông tin mở rộng
sẽ được cập nhật ngay trong ứng dụng.

10

© DVMS

DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM, Viet Nam

11

© DVMS

DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM, Viet Nam

Ứng dụng cho phép quản lý mọi vấn đề liên quan tới nhà hàng của bạn, như danh mục món, thông tin
món, thông tin đặt hàng, thanh toán, quản lý nhân viên, quản lý khách hàng.

Nhà hàng của bạn có thể tự do nhập danh mục các món ăn mà nhà hàng sẵn có.

12

© DVMS

DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM, Viet Nam

Ngoài ra, bạn có thể quản lý được thông tin nhân viên và thông tin khách hàng của nhà hàng.

13

© DVMS

DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM, Viet Nam

Quản lý cụ thể lượng khách đã đến và cả số tiền khách đã thanh toán.

Và báo cáo bán hàng sẽ được cập nhật mỗi khi có khách thanh toán mà không cần phải kiểm tra, thống kê
lại bill đã thanh toán với khách.

14

© DVMS

DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM, Viet Nam

http://easyorder.tabletappdevelop.com

Bạn muốn có ứng dụng đặt món trên smartphone và tablet cho nhà hàng của bạn?

Email: sale@dvms.vn

Phone: +84836028937

Yêu cầu báo giá: http://dvms.vn/yeu-cau-bao-gia-viet-ung-dung-mobile-app.html

CTY DVMS
ĐC: 150/30 Đường Trục, Phường 13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam.
ĐT: +84836028937 | +84835531145
USA & CANADA: 0107276627 | 0108158626 | 0119727689
Fax: +84835531145
Email: info@dvms.vn
Website: www.dvms.vn
Văn Phòng Hà Nội, Việt Nam
ĐC: Tầng 9 số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: +84836028937 | +84835531145
Fax: +84835531145
Email: sale@dvms.vn

15

© DVMS

DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM, Viet Nam

Đại diện tại Hải Phòng, Việt Nam
ĐT: +84836028937 | +84836028937
Fax: +84835531145
Email: sale@dvms.vn

Nơi nhận:
- Lưu CRM
- Gửi đối tác và nhà đầu tư

16

© DVMS