You are on page 1of 11

Pembentukan

Keluarga
Dan Pemilihan
Jodoh

Tuntutan Perkahwinan

Maksudnya: Dan antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah, Dia


menciptakan untukmu isteri-isteri daripada jenismu sendiri, agar
kamu cenderung dan berasa tenang dan tenteram kepadanya,
dan dijadikan-Nya antara kamu perasaan kasih dan sayang.
(Surah AR-Rum: 21)

Rahsia Perkahwinan

Hukum Berkahwin Bagi


WajibLelaki

Yakin tidak akan melakukan zina jika tidak


berkahwin serta mampu

Makruh

Dasar Pemilihan Isteri

Pasangan bukan daripada keluarga terdekat

Dasar Pemilihan Suami

Pertunangan
Utus wakil untuk meminang dan
melamar calon isteri
2. Ibubapa harus dapatkan
persetujuan anak perempuan
terlebih dahulu.
3. Tidak wajar jika dipaksa oleh
wali
4. Acara peminangan berakhir
setelah calon isteri disarungkan
cincin pertunangan
1.

Rukun Nikah
Rukun Nikah
1. Lelaki yang bakal menjadi suami.
2. Perempuan yang bakal menjdi isteri
3. Wali yang mengakad nikahkan pasangan atau mewakilkan
jurunikah.
4. Dua orang saksi yang mendengar dan mengesahkan akad
nikah.
5. Ijab dan Kabul
Ijab ialah lafaz akad nikah oleh wali atau wakil
Kabul ialah ucapan pengantin lelaki atau wakilnya
sebagaitanda penerimaan.