You are on page 1of 10

SISTEM

PENILAIAN
KOKURIKULUM
SMK. ST. MARK

PENGENALAN
• Sistem Penilaian Kokurikulum SMK.
St. Mark dibina berasaskan teknologi
Google Doc, iaitu Google Sheet.
• Semua maklumat, kriteria dan
pengiraan di dalam Sistem ini adalah
berdasarkan Panduan Penilaian
Kokurikulum KPM.

• Sistem ini dikongsikan dengan guruguru melalui kemudahan sharing
pada Google Doc.
• Akaun Yes Mail atau ID Frog diguna
sebab akaun ini boleh support
Google Doc dan semua guru
mempunyai akaun ini.
• Namun guru boleh share sendiri
sistem ini dengan akaun Gmail

• Guru boleh melengkapkan semua
maklumat dengan hanya klik pada
drop down menu yang telah
disediakan.
• Tidak perlu download, tidak perlu
save dan tidak perlu hantar
semula emel kepada pentadbir
sistem. Semua update berlaku
melalui kaedah sharing secara

• Guru boleh mengemaskini data pada
bila-bila dan di mana sahaja dan
boleh menggunakan sebarang
peranti yang menyokong Google
Doc.
• Fail yang sama juga boleh diedit oleh
guru penasihat lain melalui akaun
Yes Mail masing-masing.

RASIONAL PENGGUNAAN
SISTEM PENILAIAN SMK.
ST. MARK
• Dapat mengatasi masalah-masalah
yang timbul akibat penggunaan :
– Borang penilaian yang dihantar kosong
atau tidak lengkap
– Pelajar tidak membawa borang pada
hari penilaian.
– Masalah borang hilang.

• Guru boleh mengisi maklumat
Penilaian Kokurikulum sambil
bersantai.
• Berbanding tergesa-gesa memberi
markah pada hari penilaian.
• Pemarkahan guru juga tidak
diganggu atau dipengaruhi oleh
pelajar.

• Guru penasihat akan mempunyai
satu salinan penilaian untuk rujukan
sendiri.
• Dapat mengelakkan kes-kes pelajar
melompat ke persatuan lain semasa
hari penilaian.
• Dapat mengelak kesalahan
pengiraan.

• Mengurangkan beban guru untuk
mengingat penilaian yang berbeza
mengikut kumpulan pelajar yang
berbeza :
– Kedatangan Pelajar Tg. 4, 5 dan 6 Atas
12, 12, 18
– Kedatangan Pelajar Tg. 6 Rendah 6, 6,
10
– Kedatangan Pelajar Tg. 1, 2, dan 3 12,
12, 12
– Kedatangan Rumah Sukan & 1M1S
– Pencapaian Rumah Sukan

• Memudahkan Jawatankuasa Penilaian
Kokurikulum mendapatkan data yang
lengkap untuk tujuan penyediaan Sijil
Kokurikulum (Borang C)
• Memudahkan Pengisian Markah
Penilaian Kokurikulum 10% untuk
pelajar tinhkatan 5 dan 6 Atas.
• Sekolah akan mempunyai sistem
pangkalan data yang mantap untuk
rujukan masa hadapan.