You are on page 1of 3

ABSORBER

Feed masuk:
Komponen
CH4
CO2
N2
H2O
H2
CO
Total

mol (kmol)
44.425
36.1
25.37
2781.5761056647
2893.895
999.895
6781.2611056647

massa (kg)
710.8
1588.4
710.36
50068.369902
5787.79
27997.06
86862.779902

Asumsi:
CO2 terserap 97%
# CO2 yang terserap (Lnp)
CO2 terserap
=
=
# CO2 yang tidak terserap (G1)
CO2 tidak terserap
=
=
Perhitungan Gas Buangan (G1=V2)
Komponen
mol (kmol)
CH4
44.425
CO2 tidak terserap
1.05051
N2
25.37
H2O
2781.5761056647
H2
2893.895
CO
999.895
Total
6746.2116156647

1540.748
35.017

kg/jam
kmol/jam

46.22244
1.05051

kg/jam
kmol/jam

massa (kg)
710.8
46.22244
710.36
50068.369902
5787.79
27997.06
85320.602342

# Perhitungan LNP (L1)


L1 = CO2 terserap + MEA penyerap
=
2540.748
kg/jam
# Perhitungan penyerap yg digunakan (Lo)
Lo + V1 =
L1 + V2
Lo = L1 + V2 - V1
=
998.57044
kg/jam
# Perhitungan YNP+1
YNP+1 = 0.0051637888
# Perhitungan YA1
G1 = V2 = 85320.602341965 kg/jam

Asumsi Lo

1000

YA1 =
# Perhitungan XNP
LNP (L1)=

6746.2116156647 kmol/jam
0.0001557185

2540.748

kg/jam

XNP =

Neraca Massa
V1
CH4
CO2
N2
H2O
H2
CO
Total
Lo
CO2
MEA
Total
Total
ABSORBER 2
Massa masuk:
V1'
CH4
CO2
N2
H2O
H2
CO
Total

kg/jam
710.8
1588.4
710.36
50068.369901965
5787.79
27997.06
86862.779901965

V2

kg/jam
710.8
46.22244
710.36
50068.3699019647
5787.79
27997.06
85320.6023419647

L1

CH4
CO2
N2
H2O
H2
CO
Total

kg/jam
46.22244

CO2

kg/jam
1540.748

998.57044

MEA
Total

2540.748

87861.350341965 Total

87861.3503419647

kg/jam
710.8
46.22244
710.36
50068.369901965
5787.79
27997.06
85320.602341965

Asumsi: CO2 terserap semua


CO2 terserap
=
=
Gas tidak terserap
V2'
kg/jam
CH4
710.8
N2
710.36
H2O
50068.369901965

46.22244
1.05051

BM
16
28
18

kg/jam
kmol/jam

kmol/jam
44.425
25.37
2781.5761056647

H2
CO
Total

5787.79
27997.06
85274.379901965

2
28

2893.895
999.895
6745.1611056647