You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 29 czerwca 2016 | Nr 13 (214)

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI REKREACJA

Park Miejski w nowej odsonie


Fot. Justyna Koniszewska

Powstan tarasy, powrc abdzie i zniknie synna koncertowa muszla


rozpoczynaj si kolejne prace rewitalizacyjne wodzisawskiego parku.
KATARZYNA KRENTUSZ

Muszli nie bdzie


Od dawna wiadomo ju,
e los wodzisawskiej muszli
koncertowej jest przesdzony - decyzj Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ma ona zosta rozebrana. Na temat tego, co
powstanie w miejscu tak charakterystycznego dla miasta
obiektu toczyy si rozmowy,
w ktrych swj udzia mieli
rwnie mieszkacy. Wsplnie zadecydowano, e zamiast niego powinien pojawi
si inny obiekt kubaturowy,
ktry suy bdzie nie tylko do organizacji koncertw,
ale i rnego rodzaju imprez
tanecznych. Teren ten bdzie
odpowiednio przygotowany,
oddzielony od Galerii Karuzela i Dworca Autobusowego
oraz wyguszony tak, by haas
dobiegajcy ze strefy handlowej nie dociera i nie rozprasza podczas odbywajcych si
tam imprez. Przy obiekcie nie
zabraknie te niewielkiego zaplecza.
W poowie lipca znana bdzie wstpna koncepcja zagospodarowania terenu wok
muszli. Bdzie ona wytycza
kierunek podejmowanych w
przyszoci dziaa. Wyburzenie muszli nastpi jednak
dopiero po przedstawieniu
koncepcji gracznej. Peny
projekt, wraz z pozwoleniem
na budow, urzdnicy planuj uzyska jeszcze w tym roku.
czy nas jeden cel to
miejsce ma by atrakcyjne,
ma by dla nas miejscem rekreacji i mamy za to miejsce
si nie wstydzi - powiedziaa zastpca prezydenta miasta, Barbara Chrobok. I dodaa: Niezalenie od tego, jak
bdzie wygldaa ostateczna
koncepcja, chcemy, eby w
jakim stopniu zostay zachowane elementy dawnej muszli.

REGION EKOLOGIA

Zielona Pracownia
w ZPSWR w Wodzisawiu lskim
Interaktywna tablica, multimedialny sprzt a take
drukarka 3D m.in. te rozwizania wprowadzono
w Zielonej Pracowni.
Czytaj wicej str. 6

WODZISAW LSKI POLICJA

NA DNI MIASTA
WYBRA SI Z BRONI

Parking w miejscu wodzisawskiej muszli? Wodarze miasta zapewniaj, e taki projekt jest w tym miejscu cakowicie wykluczony.
Wodzisawskie tarasy
i abdzie
Zniknicie
koncertowej muszli to nie jedyna
zmiana, jaka nastpi ma
wkrtce w Parku Miejskim.
Jeszcze w tym roku, miasto
planuje zagospodarowa
teren wok stawu parkowego i placu zabaw. Istniejce zejcie do stawu, od
strony paacu, bdzie miao form tarasu widokowego. Taras ten bdzie posiada schody zejciowe oraz
pochylni zjazdow z porczami dla osb niepenosprawnych i matek z dzie-

mi w wzkach. Wyposaony
zostanie rwnie w aweczki z widokiem na staw oraz
w stojak rowerowy. W planach jest take budowa nowego, mniejszego tarasu
widokowego po przeciwlegej stronie stawu. Na wodzie zamontowana zostanie
fontanna pywajca, a na
wyspie pojawi si altana lgowa dla abdzi. Istniejcy
plac zabaw zostanie doposaony i ogrodzony, eby
zabezpieczy miejsce przed
wejciem i zanieczyszczeniem przez zwierzta. Wodzisawskie tarasy pojawi

mog si nawet do koca wrzenia. Na realizacj


prac wok placu zabaw
miasto wyznaczyo termin
do poowy padziernika.
Realizacja tych inwestycji
to koszt ponad p miliona
zotych.
Myl, e w wyniku
tych dziaa park znw stanie si miejscem bezpiecznego wypoczynku i rekreacji, miejscem, do ktrego
wszyscy bdziemy chtnie
przychodzi podsumowa
planowane inwestycje zastpca prezydenta miasta,
Dariusz Szymczak.

18 czerwca, w czasie 47.


Dni Wodzisawia lskiego, ok. godz. 22:00 wodzisawscy policjanci zostali poinformowani, e w
trakcie imprezy masowej
na stadionie pracownik
ochrony uj mczyzn,
ktry mia przy sobie pistolet.
Mundurowi wraz z
ochroniarzem przeszli do pomieszczenia, w ktrym czeka
ujty 26-latek. Jak ustalono,
wodzisawianin przeskoczy
barierki ochronne w trakcie
trwania koncertu i kiedy ochroniarze chcieli go wyprowadzi,
zauwayli, e z tylnej kieszeni
wystaje mu bro. Nie wiedzc,
czy to jest prawdziwa bro i w

jakim celu j przynis, natychmiast obezwadnili chopaka


relacjonuje przebieg zdarzenia
wodzisawska policja.
Jak si okazao, bya to
bro pneumatyczna. Mczyzna mia te przy sobie 6 kul
gumowych i 6 pociskw hukowych. Funkcjonariuszom tumaczy, e pistolet kupi w internecie, a na stadion przynis
go tylko po to, eby pokaza
swojemu koledze. Za tak skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sdem z
ustawy o bezpieczestwie imprez masowych. Grozi mu kara
grzywny a nawet pozbawienia
wolnoci od 3 miesicy do lat 5.
KK

WODZISAW LSKI INWESTYCJE

W DZIELNICACH REMONTOWANE S DROGI


Trwaj prace zwizane z
remontami czstkowymi
nawierzchni asfaltowych
drg na terenie caego
miasta.
W ramach przeprowadzanych remontw, pracownicy Sub Komunalnych
Miasta wykonuj frezowanie
nawierzchni asfaltowych, pkni, dziur czy kolein. Aktualnie prace prowadzone s w
dzielnicy Zawada, midzy in-

nymi na ulicach: Konwaliowej,


Emilii Plater czy Adama Dzika.
Remonty planowo maj zakoczy si w czerwcu. Ostatnio
roboty czstkowe realizowane
byy take w dzielnicy Jedownik-Turzyczka-Karkoszka.
Wedug
harmonogramu remonty odbd si te w
dzielnicach: Kokoszyce, Wilchwy czy Radlin II.
KK

R E K L A M A

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

16
ulica w. Jana Wodzisaw
l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

WODZISAW LSKI SZPITAL

<< GazetaInformator.pl

GODW EKOLOGIA

Wodzisaw otrzyma karetk Gmina Godw walczy


z zanieczyszczeniem powietrza
od Gladbeck
w Wodzisawiu.

katarzyna krentusz

jest w dobrym stanie technicznym.


W oficjalnym przekazaniu pojazdu na rzecz PPZOZ
uczestniczyli m.in.: prezydent Mieczysaw Kieca, starosta Ireneusz Serwotka,
radny Ryszard Zalewski, dyrektor PPZOZ Dorota Kowalska oraz gocie z Niemiec.
Fot. Justyna Koniszewska

18 czerwca, w czasie trwania 47. Dni Wodzisawia lskiego, pod Urzdem Miasta
nastpio przekazanie wyjtkowego prezentu od partnerskiego miasta Wodzisawia
lskiego Gladbeck. Przyjaciele z Niemiec podarowali naszej spoecznoci pojazd

marki Volkswagen T5 karetk, ktra zasili Powiatowy Publiczny Zakad Opieki


Zdrowotnej. Samochd wyprodukowany zosta w 2006
roku, a jego przebieg wynosi
ok. 135 tys. km. Karetka wyposaona jest w nosze gwne, krzeseko kardiologiczne,
nosze podbierakowe oraz w
materac prniowy. Pojazd

Opublikowany w maju biecego roku raport wiatowej


Organizacji Zdrowia (WHO)
wstrzsn ca Polsk. Wrd
50 miast, ktre zostay wymienione w rankingu, a 33 le
w naszym kraju. W niechlubnej pierwszej dziesitce raportu WHO znalazo si 7 polskich
miejscowoci i a dwie z powiatu wodzisawskiego - na miejscu
pitym uplasowa si Wodzisaw lski, a na smym - Godw. Warto przy tym pamita, e lista opracowana zostaa
w oparciu tylko o te miejsca, w
ktrych znajduj si stacje monitorujce jako powietrza.
Prezydent miasta Wodzisawia lskiego otwarcie przyzna,
e zanieczyszczenie powietrza
uwaa obecnie za jeden z najpowaniejszych problemw miasta. Dla gminy Godw kwestia
ta jest rwnie istotna.
Dla wodarzy gminy dziaania suce ograniczeniu niskiej

Katarzyna Skrobak
Urzd Gminy Godw

Zesp redakcyjny: Katarzyna Krentusz


Pawe Strzelczyk, Katarzyna Solarz
Iwona Cybulska, Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz
Dzia grafiki i reklamy:
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Redakcje:
44-300 Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Martyna Terka-Cebula 533 355 277


martyna.cebula@raciborskiemedia.pl

47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Nakad: 10 000 egz.

Marta Nabrdalik: 733 755 866


marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Jednym z waniejszych dziaa, jakie gmina prowadzi


w walce z nisk emisj, s akcje majce na celu wzrost
wiadomoci spoecznej w kwestii szkodliwoci zanieczyszczenia powietrza.
emisji to przede wszystkim caoroczne oddziaywanie na wiadomo maych spoecznoci
oraz edukacja modych mieszkacw regionu. Gmina realizuje take program dopat w
formie dotacji do modernizacji
systemw grzewczych w budynkach mieszkalnych. Od kilku lat

prowadzone s rwnie prace


zwizane z termomodernizacj
obiektw uytecznoci publicznej.
Szczegy dotyczce prowadzonych dziaa przedstawili
nam godowscy urzdnicy.
kk

KOMENTARZ NA GORCO

Zobacz ca fotorelacj

Cho wsppraca Wodzisawia lskiego z innymi krajami oznacza przede wszystkim


wymian na polu kultury, gospodarki i dowiadcze samorzdowych, nie wyklucza
ona, jak wida, rwnie materialnego wsparcia.

Fot. Justyna Koniszewska

Godw znalaz si na 8. miejscu rankingu WHO,


Dar miasta Gladbeck od teraz suy bdzie Powiatowe- przedstawiajcego list najbardziej zanieczyszczonych miast
Europy wedug stanu ich powietrza.
mu Publicznemu Zakadowi Opieki Zdrowotnej

Dziaania gminy Godw


w walce z zanieczyszczeniem powietrza
Obecnie Gmina Godw
udziela dotacji z zakresu
ochrony rodowiska w ramach
przyjtego Programu Ograniczania Niskiej Emisji na lata 2016-2018. Zasady i tryb
udzielania dotacji dla osb fizycznych ze rodkw budetu
Gminy na przedmiotowy cel
okrela Uchwaa Rady Gminy
Godw Nr XVII/124/2016 z
dnia 3 marca 2016r., dostpna
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Gminy.
Mieszkacy, w celu uzyskania informacji na temat
moliwoci pozyskania dofinansowania do modernizacji
systemw grzewczych w budynkach mieszkalnych, mog
zwrci si do Urzdu Gminy
- Referat Inwestycji, Ochrony
rodowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Referat Funduszy Zewntrznych i Zamwie
Publicznych.
W latach wczeniejszych,
w ramach realizowanych programw, od roku 2008 do
2010 zmodernizowano 130
rde ciepa. W 2013 roku
wymieniono 55 rde ciepa i 38 instalacji solarnych.
W 2014 roku wymieniono 49
rde ciepa i 24 zestawy instalacji solarnych oraz 2 zestawy ogniw fotowoltaicznych. W
2015 roku wymieniono 34 rda ciepa i 10 instalacji solarnych. cznie, przez wszystkie
lata realizacji PONE, dofinansowanie Gminy dla mieszkacw wynioso 2 143 498,75 z.
Gmina, od grudnia 2015
roku, wdraa Program Gospodarki Niskoemisyjnej na lata
2015-2020, ktry przewiduje

szereg dziaa obejmujcych


prelekcje i szkolenia w zakresie niskiej emisji, odnawialnych rde energii, poprawy
efektywnoci energetycznej.
Ponadto, co p roku planuje si, e podawane bd informacje w zakresie realizacji
przez Gmin Godw gospodarki niskoemisyjnej. W zwizku
z powyszym, wiadomo
mieszkacw w kwestii niebezpieczestwa dla zdrowia i
ycia, jakie niesie za sob wysoki poziom pyu zawieszonego PM10 i PM2,5 bdzie wzrasta.
Kwestia nagonienia w
mediach rangi problemu zanieczyszczenia powietrza w
Gminie Godw przekada si
na wzrost zainteresowania
spoecznoci lokalnej dziaaniami gminy w zakresie ograniczenia niskiej emisji. Nie
wydaje si jednak, eby mieszkacy gminy Godw byli w
tym przypadku odosobnieni.
Dotychczas odnotowano jedno zgoszenie mieszkanki gminy, wyraajce opini na temat
braku biecego informowania
mieszkacw o stanie zanieczyszczenia powietrza. Udzielono odpowiedzi wyjaniajcej,
gdzie mona znale informacje w przedmiotowej sprawie
(...).
W ramach programu nauczania w zakresie edukacji
ekologicznej realizowane s
treci o tematyce zanieczyszczenia powietrza, spalania
odpadw i substancji niedozwolonych oraz ograniczenia
niskiej emisji. W czasie minionego roku szkolnego prowadzone byy rnego rodzaju zajcia, w ramach ktrych
poruszany by problem ochrony powietrza oraz inne tematy
ekologiczne. Gmina zorganizowaa take, podczas lokalnej

imprezy, punkt informacyjny


dla mieszkacw, przy ktrym
mona byo dowiedzie si
o moliwociach pozyskania
dofinansowania oraz porozmawia z ekspertem na temat
tworzcego si Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Planowana kampania informacyjna ze Stowarzyszeniem Moje Miasto z Rydutw ma by skierowana do
wszystkich mieszkacw gmin
Rydutowy i Godw, a w szczeglnych tych, ktrzy zamieszkuj w domach jedno- lub wielorodzinnych. Dziaania, ktre
przewidywane s do realizacji,
to m.in. spotkania edukacyjno-informacyjne, wydruk ulotek
informacyjnych, utworzenie
grupy spoecznociowej w tzw.
social media, konkurs ekologiczny, artykuy prasowe promujce ograniczenie niskiej
emisji. Cele przywiecajce
kampanii to przede wszystkim podniesienie wiadomoci ekologicznej modziey i
dorosych oraz zachcenie do
wspdziaania modego pokolenia z instytucjami na co
dzie stykajcymi si z problemem ochrony rodowiska naturalnego.
Problem zanieczyszczenia
powietrza oraz redukcji gazw
cieplarnianych jest dla Gminy
istotn kwesti, dlatego te od
wielu lat realizowane s dziaania majce na celu wspieranie mieszkacw w ich dziaalnoci na rzecz zmniejszenia
emisji zanieczyszcze do atmosfery. Jednym z elementw wsparcia jest realizacja od
2008 roku, wsplnie z Wojewdzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, wspomnianego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE).

GazetaInformator.pl >>

MSZANA RELIGIA

Obecnie trwaj take prace przy przebudowie ul. Kruczkowskiego i ul. Majakowskiego.
Zakres robt obejmuje rwnie
budow kanalizacji sanitarnej.
Inwestycja kosztowa bdzie
niespena 840 tys. zotych. Na
ten cel jednak, miasto otrzymao 177 426,81 z wsparcia w ramach dotacji celowej od Powiatu Wodzisawskiego i 294 923 z
w ramach tzw. Schetynwki
programu rzdowego wspierajcego popraw infrastruktury
drogowej w Polsce. Termin zakoczenia robt ustalono na 31
padziernika 2016r.
kk

WODZISAW LSKI POLICJA

ZATRZYMANY ZA GWAT
NA 17-LATCE I DOPALACZE
Kara do 12 lat wizienia
grozi 20-letniemu mieszkacowi Czerwionki-Leszczyn, ktry podejrzany
jest o gwat. W mieszkaniu
chopaka kryminalni zabezpieczyli take dopalacze.
14 czerwca do funkcjonariuszy wodzisawskiej policji
zwrci si chopak poszkodowanej 17-latki. Dziewczyna
twierdzia, e zostaa zgwacona i uyto wobec niej przemocy. Z jej relacji wynikao, e
spotkaa si tego dnia ze starszym od siebie koleg w mieszkaniu jego siostry. Mczyzna
wypi par piw a ona kaw. W
pewnym momencie znaleli si
w azience, gdzie miao doj do
zgwacenia z uyciem przemocy. Dziewczyna ucieka z mieszkania i powiadomia o zdarzeniu swojego chopaka. Nie
posiadaa adnych widocznych
obrae wyjania wodzisawska policja.

Oskarony o gwat
mody mczyzna
uwaa, e nie zrobi nic
wbrew woli 17-latki. Z
caego zajcia niewiele
jednak pamita.
20-letni mieszkaniec Czerwionki-Leszczyn, gdy dowiedzia si, e jest poszukiwany
przez policj, sam zgosi si na
komisariat. By pijany. Opisujc
ca sytuacj stwierdzi, e nie
zrobi niczego wbrew dziewczynie. Przyzna jednak, e niewiele
pamita. Policjanci przeszukali
mieszkanie modego mczyzny.
Znaleli w nim soik z biaym
proszkiem, prawdopodobnie
dopalaczem. Substancja zostaa
zabezpieczona i wysana do bada laboratoryjnych.
Decyzj prokuratora 20-latek zosta objty dozorem policji. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolnoci.
kk

RYDUTOWY POLICJA

Fot. PIXABAY

MATKA ZNCAA SI
NAD 7-LETNI CRK

Gdy dziewczynka nie potrafia ju duej ukrywa


blu, wyznaa w szkole, e
jej matka dgna j widelcem. Pijana 48-latka przyznaa si do stosowania
przemocy wobec dziecka.
O stosowaniu przemocy
wobec 7-letniej dziewczynki
funkcjonariusze policji zostali powiadomieni 16 czerwca,
przez szko podstawow w Rydutowach, do ktrej uczszczao dziecko. Do swojej wychowawczyni zgosia si uczennica
I klasy, skarc si na bl. 7-latka przyznaa, e poprzedniego
wieczoru jej matka, bdc pod
wpywem alkoholu, dgna j
widelcem pod pach.

Noc po zdarzeniu dziewczynka spdzia u ssiadw. W


szkole, gdy nie potrafia ju duej ukrywa blu, opowiedziaa
o caej sytuacji swojej nauczycielce. Na miejsce natychmiast
wezwano pogotowie. Po opatrzeniu w szpitalu, 7-latka trafia do pogotowia opiekuczego.
Wyrodn matk zatrzymano w domu. 48-latka miaa w
organizmie blisko dwa promile alkoholu. Kobieta przyznaa
si do uywania przemocy wobec crki. 17 czerwca prokurator zastosowa wobec niej dozr
policji. Wyrodnej matce grozi
kara nawet do 10 lat wizienia.
kk

wiatowe Dni Modziey:


W powiecie bd goci
zagraniczni pielgrzymi

w skrcie

Na rekonesans przed tegorocznymi wiatowymi Dniami


Modziey do gminy Mszana przyjechali pielgrzymi z Woch.
Fot. UG Mszana

TRWA MODERNIZACJA
DRG W PSZOWIE

REGION

katarzyna krentusz

15 czerwca, w Urzdzie
Gminy Mszana odbyo si
spotkanie zwizane z nadchodzcymi wiatowymi Dniami
Modziey, w ktrym uczestniczyo 7 przedstawicieli pielgrzymw woskich z diecezji w
Weronie. Obecni byli rwnie
ksia i przedstawiciele samorzdw Gorzyc i Godowa.
Podczas spotkania, dziekan wodzisawski, ks. Janusz
Badura, nakreli schemat organizacyjny z podziaem diecezji na rejony. Rejon Wodzisaw
obejmuje w sumie cztery dekanaty (Gorzyce, Pogrzebie,
Pszw, Wodzisaw). Wosi z
Werony, ktrzy gocili w Mszanie, zostan ulokowani w 4 parafiach dekanatu gorzyckiego.
W sumie przyjedzie tu ok. 170
pielgrzymw. Co ciekawe, o
wiele wicej znalazo si rodzin, ktre zadeklaroway ch
przyjcia pielgrzymw.
Oprcz dekanatu Gorzyce,

Woscy gocie ju teraz zachwyceni s polsk gocinnoci i ciesz si, e bd mieli okazj lepiej pozna nasz
kraj.
Wosi przyjad take do dekanatu pogrzebieskiego (ok.
130 osb). Do Pszowa i Rydutw ma zjecha ok. 100 osb z
niemieckiego Reken. W dekanacie wodzisawskim bdzie
gocio 150 Niemcw z Essen,
ponad 90 osb z portugalskiej
miejscowoci de Lamego oraz
okoo 90 pielgrzymw z innej
woskiej diecezji Bergamo.
Poowa tej ostatniej grupy,

czyli ok. 40-50 osb, zostanie przyjta przez parafian w


Mszanie, Poomi i Gogoowej.
Przyjazd delegacji z Woch
koordynowa Jacek Wnuk, doradca wjta Mszany (biegle
wadajcy jzykiem woskim,
niemieckim i hiszpaskim),
ktry pomaga rwnie dziekanowi wodzisawskiemu, odpowiedzialnemu za DM w rejonie Wodzisaw.

WODZISAW LSKI POMOC SPOECZNA

Maj swj dom


Wodzisawscy bezdomni sami wczyli si
w prace remontowe budynku przy ul. Rzecznej.
Dziki Urszuli Ledwik z
Miejskiego Orodka Pomocy
Spoecznej w Wodzisawiu lskim przy ul. Rzecznej powsta
prawdziwy dom bezdomnych.
Dom, w ktrym osoby bezdomne same przeprowadzay remont, kady kafelki, maloway
ciany i przywoziy meble. Wodzisawscy bezdomni, ktrych
Urszula Ledwik przyja do domu Towarzystwa witego Brata Alberta (koo wodzisawskie),
to osoby, ktre chc co zmieni
w swoim yciu, ktre zapragny wyj z bezdomnoci i y w
godnych warunkach. Bezdomni mczyni otrzymaj nie tylko dach nad gow, ale rwnie
wsparcie i pomoc w znalezieniu pracy. W domu na Rzecznej obowizuje cakowity zakaz
picia. Dla jego mieszkacw organizowane s specjalne zajcia
z terapeut i wykady, ktre, w
przypadku osb uzalenionych,
zmniejszaj ryzyko powrotu do
naogu.
W budynku moe zamieszka a 14 osb. W jego wntrzu
znajduj si trzy sypialnie, a-

Fot. UM Wodzisaw l.

PSZW INWESTYCJE

W tym roku, prace remontowe zostan przeprowadzone w sumie na szeciu


pszowskich ulicach.
W Pszowie rozpoczy si
planowane na ten rok modernizacje drg. W pierwszej kolejnoci, czciowo odremontowana zostaa ul. Franciszka
Chrszcza. Zostay ju take
zlecone prace na modernizacj
kolejnych drg, tj. ul. Dworskiej, ul. Leopolda Staffa (boczna) i ul. Ignacego Paderewskiego (boczna). Warto robt
oszacowano na kwot ponad
260 tys. zotych brutto, a termin ich realizacji wyznaczono
na koniec lipca biecego roku.

Wiadomoci 3

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

W domu bezdomnych na ul. Rzecznej bd obowizyway surowe zasady miejsce to ma by bowiem


nie noclegowni, a orodkiem wspierajcym proces
wychodzenia z bezdomnoci.
zienka, kuchnia i jadalnia. U
gry domu znajduje si take
pomieszczenie, ktre zostao
zaadaptowane na kaplic.
Remont domu bezdomnych trwa od 1 kwietnia. rodki na ten cel pozyskano dziki
wsparciu sponsorw. W dziaania wczya si caa rodzina
Urszuli Ledwik. Dziki zaangaowaniu MOSiR Centrum
pozyskano cz wyposaenia
obiektu, np. niezniszczone
ka czy szafki pochodz z
nieczynnego hotelu zlokalizowanego na terenie jednostki.
Prawdziwy dom bezdom-

nych Towarzystwa witego


Brata Alberta otwarto w pitek, 17 czerwca. Nowi mieszkacy na to wane dla siebie
wydarzenie zaprosili m.in.
prezydenta Mieczysawa Kiec, wiceprezydent Barbar Chrobok, dyrektor MOPS
Elwir Palarczyk, dyrektora
MOSiR Centrum Bogdana
Bojk, prezesa spki DOMARO Krystiana Stpnia, ksidza praata Bogusawa Ponk
czy ksidza dziekana Janusza
Badur.
kk

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

kk

GRANT DLA
KOTY, PSY I MY
7 czerwca zakoczyo si gosowanie na lokalne inicjatywy
prospoeczne w programie Decydujesz, pomagamy. Wrd
laureatw programu z terenu
wojewdztwa lskiego znalazo
si rwnie wodzisawskie Stowarzyszenie Na Rzecz Zwierzt
Koty, Psy i My. Na realizacj
projektu Zabierz mnie na spacer lub na cae ycie nagrodzone
stowarzyszenie otrzyma grant w
wysokoci 5 tys. zotych. Organizatorem programu Decydujesz,
pomagamy jest Tesco Polska.
Laureatw wyonili klienci sklepw w caym kraju.
KCIK DLA DZIECI
W MOPS
Aby najmodsi wodzisawianie
nie nudzili si w czasie, gdy ich
opiekunowie zaatwiaj urzdowe sprawy, w Miejskim Orodku
Pomocy Spoecznej w Wodzisawiu pojawi si kcik dla
malucha. Stanowisko dla dzieci
znajduje si na parterze budynku, przy punkcie obsugi klienta.
Kcik usytuowany jest tak, aby
czekajcy w kolejce rodzice mogli cay czas mie na oku swoje
pociechy. Obecnie punkt wyposaony jest w kolorowy stolik i
krzeseko, kolorowanki, bloki do
rysowania i kredki. Niewykluczone, e w przyszoci pojawi
si tam kolejne przedmioty.
WJECHAA
W ROWERZYST
19 czerwca, na ul. Ranoszka w
Jastrzbiu-Zdroju, kierujca
hond 21-letnia jastrzbianka,
podczas skrcania w lewo na
przysklepowy parking, nie ustpia pierwszestwa przejazdu
rowerzycie, ktry jecha w kierunku Godowa. W wyniku zderzenia z osobwk, ranny zosta
40-letni mieszkaniec powiatu
wodzisawskiego. Mczyzna
zosta przewieziony do szpitala.
Zarwno on, jak i 21-letnia kierujca byli trzewi.
KWIECISTY WODZISAW
Suby Komunalne Miasta
kocz letni obsad rolinnoci. Nowe kwiaty ciesz oczy w
dzielnicach Zawada, Kokoszyce
oraz Jedownik. Rozkwit rwnie rynek i jego okolice. Nowe
roliny zobaczy moemy take
na rondzie i w donicach na schodach na ul. Matuszczyka, na ul.
Minorytw w okolicy Kocioa
Ewangelickiego, na placu w.
Krzya, w Parku Miejskim oraz
na rondzie przy PKP. Piknie
obsadzono wjazd do SPARa
przy ul. Radliskiej, jak rwnie
parking obok Zakadu Opieki
Zdrowotnej przy ulicy 26 Marca.
Nowe kwiaty napotkamy take
na ul. 26 Marca, w donicach przy
Pomniku Powstacw lskich
oraz w ogrdkach koo sklepw
na rynku.
MSZANA: PRAWIE 2 MLN
Z DLA SZK
Gmina Mszana ma szans pozyska dofinansowanie w wysokoci 90% na realizacj projektw
edukacyjnych w Zespole Szk
w Mszanie, w Gogoowej oraz
Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Poomi. czna warto projektw, ktre zostay rekomendowane do dotacji, wynosi 1 980
312,24 z. Warto wsparcia z
Europejskiego Funduszu Spoecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdztwa lskiego na lata
2014-2020 wyniosaby a 1 782
281,01 z. Gwnym celem projektw jest wzrost dostpu do
wysokiej jakoci oferty ksztacenia oglnego oraz zwikszenie
szans edukacyjnych, jak rwnie
zniwelowanie problemw ucznia
modszego i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4 Edukacja/Sport

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

WODZISAW LSKI EDUKACJA

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Laureaci konkursw zawodowych


odebrali nagrody

Uczniowie I LO najlepsi na Uniwersytecie Licealisty UM

PODN w Wodzisawiu l., w roku szkolnym 2015/16, przeprowadzi


8 konkursw zawodowych. 22 czerwca ich laureaci odebrali nagrody
i wyrnienia.
W roku szkolnym 2015/16,
Powiatowy Orodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadzi pod patronatem starosty
i we wsppracy ze szkoami
ponadgimnazjalnymi osiem
konkursw zawodowych. W
ich organizacj po raz kolejny
wczyli si rwnie prywatni pracodawcy, ktrzy w ten
sposb chc promowa edukacj powizan z potrzebami
lokalnego rynku pracy. Za ich
zaangaowanie i wspprac
ze rodowiskiem owiaty podzikowaa czonkini zarzdu Powiatu Wodzisawskiego,
Danuta Makowska: Dzikuj pastwu za to, e w tym
trudnym i odpowiedzialnym,
ale rwnie piknym zadaniu,
jakim jest ksztacenie modziey, mamy w was rzetelnego, solidnego i wiarygodnego
partnera - powiedziaa Makowska.
W konkursie wiedzy technicznej i BHP, jaki zorganizowano pod patronatem Izby
Gospodarczej w Wodzisawiu
l., wystartowao 74 uczniw
i suchaczy szk z terenu powiatu. Mimo, e do finau
dotarli reprezentanci trzech
szk (Zespou Szk Zawodowych w Wodzisawiu lskim,
Zespou Szk Technicznych w
Wodzisawiu lskim, Zespou
Szk Ponadgimnazjalnych w
Radlinie), to jednak wszystkie
miejsca na podium zdobyli reprezentanci ZSZ: Damian Ciemiga (I miejsce), Adam Kiekowski (II miejsce) i Krzysztof
Konieczny (III miejsce).
Patronat nad konkursem obrbki rcznej, ktry
po raz pierwszy zosta przeprowadzony w powiecie, obj
Cech Rzemielnikw i Innych
Przedsibiorcw w Wodzisawiu l. W konkursie wzili udzia uczniowie Zespou
Szk Zawodowych z Wodzisawia lskiego, Zespou
Szk Ponadgimnazjalnych
z Pszowa oraz Zespou Szk
R E K L A M A

Ponadgimnazjalnych z Radlina. W rywalizacji bezkonkurencyjny okaza si Kamil


Bugdol z ZSP im. Sejmu lskiego w Radlinie. Dwa kolejne miejsca zajli: Marek Popek i ukasz Szostek obaj z
ZSZ w Wodzisawiu l.
W mijajcym roku szkolnym po raz pierwszy odby si
rwnie konkurs wiedzy z zakresu przepisw prawa. Wzio w nim udzia 32 uczniw
z szeciu powiatowych szk
ponadgimnazjalnych. Klasyfikacja kocowa przedstawia
si nastpujco: I miejsce
ukasz Kuzar Zesp Szk
Technicznych w Wodzisawiu lskim; II miejsce Anna Flig Zesp Szk Ekonomicznych w Wodzisawiu
lskim; III miejsce Micha
Lampert I LO w Wodzisawiu lskim.
Firma Pol-Eko-Aparatura obja swoim patronatem
w tym roku dwa konkursy.
Celem pierwszego byo opracowanie i zaprogramowanie
dwch aplikacji. Pierwsza
miaa pozyskiwa dane z czujnikw wilgotnoci, temperatury i odlegoci podczonych do moduu Raspberry Pi
2 oraz przesya uzyskane wyniki pomiarw do komputera
nadrzdnego. Zadaniem drugiej byo odebranie wynikw
i ich prezentacja na komputerze. Patny wakacyjny sta w
firmie Pol-Eko-Aparatura wygra Daniel Gorzolnik ucze
klasy I ZSZ w Wodzisawiu l.,
ktry ksztaci si w zawodzie
technikamechatronika. Jego
kolega z klasy III, ksztaccy
si na technika-elektryka Robert Stebel, zwyciy w drugim konkursie, polegajcym
na zaprojektowaniu urzdzenia do kalibrowania nowo
wyprodukowanych urzdze.
Dziki patnemu wakacyjnemu staowi w firmie bdzie
mg swoje projekty zamienia w rzeczywisto. Drugie miejsce w konkursie zaj
Damian Ciemiga (rwnie

Laureaci egzaminu kocowego programu Uniwersytet Licealisty otrzymaj


dodatkowe punkty w procesie rekrutacji.
Fot. Starostwo Powiatowe Wodzisaw l.

katarzyna krentusz

<< GazetaInformator.pl

Konkursy zawodowe to nie tylko okazja dla uczniw


do poszerzania swojej wiedzy, ale take, a moe przede
wszystkim, moliwo zdobywania dowiadcze potrzebnych w ich przyszej pracy.
III klasa technikum elektrycznego), ktry odbdzie sta w
dziale zajmujcym si produkcj i uruchamianiem ukadw
elektrycznych.
Kolejny konkurs, tym razem
pod patronatem firmy Prevac,
zrodzi si w wyniku spotkania
pracownikw firmy z Rogowa
z przedstawicielami koncernu
Mitsubishi Electric. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie
stworzenie w oparciu o sterownik firmy Mitsubishi algorytmu dziaania, polegajcego na
przetransportowaniu prbki do
bada przez komor prniow i dostarczenie jej do okrelonego celu w teje komorze
w celu dokonania dalszych bada. Podobnie jak w przypadku
konkursu wiedzy technicznej i
BHP, wszystkie miejsca na podium zajli uczniowie ZSZ w
Wodzisawiu lskim. Pierwsze
miejsce i patny wakacyjny sta
w firmie Prevac wygra Krystian
Cydejko. Drugie miejsce zaj
Tomasz Gajda, a trzecie Cezary Skoczylas.
Po raz pierwszy w promowanie ksztacenia zawodowego
poprzez organizacj konkursw
wczya si firma Damatic. Za-

danie, jakie postawiono przed


uczestnikami, polegao na dobraniu odpowiednich czujnikw
oraz zaprojektowaniu sposobu
ich montau w urzdzeniu sucym do skadania zawiasw
do pralki automatycznej, a nastpnie stworzeniu algorytmu
sterownika tym urzdzeniem
w celu automatycznego montau tych zawiasw. Zwyciy
Robert Jezusek z Zespou Szk
Zawodowych w Wodzisawiu
l., ktry odbdzie patny wakacyjny sta u patrona konkursu.
Wyrnienia otrzymali: Pawe
Mielaczyk i Jakub Potysz.
System Barosz Gwimet to
kolejne przedsibiorstwo, ktre
po raz pierwszy zaangaowao
si w organizacj konkursu zawodowego. Uczestnicy rywalizacji musieli zaprojektowa i
wykona na frezarce CNC logo
swojej firmy. W konkursie bezkonkurencyjni okazali si reprezentanci wodzisawskiego ZSZ.
Jarosaw Ksek by pierwszy,
Rafa Kozielski drugi, a Marek Szymik trzeci. Gwn nagrod by patny sta w firmie.
Jak podkrelali uczestnicy
gali rozdania nagrd laureatom
konkursw, tego typu inicjatywy s bardzo potrzebne i przynosz same korzyci. Jeszcze
nie tak dawno, w sali, w ktrej
odbywaa si uroczysto, pracodawcy stoczyli bj o dostosowanie ksztacenia w szkoach
ponadgimnazjalnych do ich potrzeb. Zdaniem Andreasa Glenza, cho jeszcze sporo zostao w
tej kwestii do zrobienia, sytuacja
prezentuje si ju o wiele lepiej.

W roku szkolnym 2014/15


I Liceum Oglnoksztacce w
Wodzisawiu lskim podpisao ze lskim Uniwersytetem
Medycznym umow o przystpieniu do programu pt.:
"Uniwersytet Licealisty" inicjatywy, ktrej celem jest promocja studiw medycznych
oraz pogbianie wiedzy modziey licealnej w zakresie nauk przyrodniczych. W ramach
tego wyjtkowego projektu,
uczniowie bior udzia w organizowanych przez uczelni
zajciach m.in. z zakresu biochemii, chemii, parazytologii,
anatomii, fizjologii, genetyki
i nauki o zdrowiu. Mog te
uczestniczy w uniwersyteckim yciu kulturalnym i sportowym oraz w wydarzeniach
naukowych. Cykl ksztacenia
w ramach "Uniwersytetu Licealisty" koczy si egzaminem,
organizowanym przez UM w
formie oglnopolskiego konkursu. Jego laureaci otrzymuj
dodatkowe punkty w procesie
rekrutacji na studia wysze.
Do zeszorocznej edycji
programu zgosiy si 42 licea
z wojewdztwa lskiego, przeprowadzajce egzamin maturalny z biologii w zakresie rozszerzonym. W sumie a 143
uczniw przystpio do testu z
biologii, chemii i fizyki, a tylko
41 z nich zakwalifikowao si do
udziau w zajciach prowadzonych przez uniwersytet. W tej

grupie znalazo si a 7 uczniw


I LO w Wodzisawiu l. Byli to:
Jacek Piecha (najwyszy wynik
na licie zakwalifikowanych),
Monika Wdowiak, Magorzata Rodak, Kamil Tytko, Ewa
Porwo, Wojciech Szymiczek,
Kinga Brawaska.
W poowie czerwca w auli
Wydziau Lekarskiego w Katowicach odby si egzamin kocowy. Spord 40 uczestnikw
tylko 12 udao si zdoby tytu laureata i dodatkowe punkty w rekrutacji na studia.
W szczliwej dwunastce
znalazo si a piciu uczniw
I LO. S to maturzyci: Ewa
Porwo i Jacek Piecha (oboje zdobyli maksymaln liczb
punktw), Magorzata Rodak
i Wojtek Szymiczek, a take
uczennica klasy drugiej, Kinga
Brawaska.
Proces rekrutacyjny do
projektu na kolejny rok szkolny z powodzeniem przebrna kolejna, 7-osobowa grupa uczniw wodzisawskiego
oglniaka. S to: Klaudia Kusienicka, Justyna Matua, Marcin Parma, Monika Przybya,
Michalina Szczsny, Kacper
Szymaski oraz Marta Zeug.
W ramach "Uniwersytetu Licealisty", od padziernika bd
uczestniczy w zajciach realizowanych na Wydziale Lekarskim UM.
kk

WODZISAW LSKI EDUKACJA

"JAK NIE CZYTAM,


JAK CZYTAM"
Ponad 500 licealistw z
Wodzisawia i Rydutw
wzio udzia w akcji promujcej czytelnictwo, organizowanej w ramach oglnopolskiej kampanii "Jak
nie czytam, jak czytam".
Akcje wielkiego czytania 10
czerwca odbyy si w II Liceum
Oglnoksztaccym im. ks. prof.
J. Tischnera w Wodzisawiu l.
oraz w Liceum Oglnoksztaccym im. Noblistw Polskich
w Rydutowach. Wodzisawscy
uczniowie do wsplnego relaksu nad ksik zaprosili m.in.
starost Ireneusza Serwotk,
czonkini zarzdu powiatu Danut Makowsk, dyrektora Powiatowego Orodka Doskonalenia Nauczycieli Janusza Stanka
oraz nauczycieli i uczniw Szko-

y Podstawowej nr 5 w Wodzisawiu l. Kady uczestnik akcji


czyta tak ksik, na jak mia
ochot. Na najmodszych czytelnikw czeka take konkurs z
udziaem takich popularnych postaci literackich, jak Pippi Langstrumpf czy bohaterowie "Harrego Pottera". W Wodzisawiu
lskim uczestnikw akcji byo
w sumie prawie 400. Dziki sporemu zainteresowaniu, tego dnia
czytelnictwo wyszo poza szkolne
mury, a akcja kontynuowana bya na wodzisawskim Rynku oraz
w Parku Zamkowym. Tam modzie realizowaa reporta na
temat ulubionych ksiek wodzisawian, a take prbowaa
nakrci czytelniczy flash mob.
Z kolei licealici z Rydutw
wzili udzia w wielkim, czytelniczym pikniku. Na okoo 120
uczestnikw czekay, oprcz
ksiek, samodzielnie przygotowane przez uczniw gofry.
Modzie spotkaa si rwnie z
pisark Hann Pasterny i dokonaa wyboru ksiek, jakie trafi
na pki szkolnej biblioteki dziki
rodkom pozyskanym w ramach
"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".
kk

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 13/2016

GazetaInformator.pl 29 czerwca 2016 nr 13 (214)

WODZISAW LSKI EKOLOGIA

Od jakoci naszego powietrza zaley jako naszego ycia


Fot. Justyna Koniszewska

W Wodzisawiu lskim odbya si konferencja powicona niskoemisyjnej gospodarce.


Jaki pomys na uratowanie tragicznego stanu jakoci naszego powietrza maj wodarze caego subregionu?

Zobacz caa fotorelacj

dominika rudzka

Dane wiatowej Organizacji Zdrowia s zatrwaajce mieszkamy w jednym z


najbardziej zanieczyszczonych
regionw w Europie. W niechlubnej pierwszej dziesitce
rankingu znalazo si a 7 miast
z Polski, w tym Godw na miejscu 8., Wodzisaw lski na 5. i
Rybnik na miejscu 4.
Zatrwaajcy raport by
jedn z przyczyn zorganizowania konferencji Niskoemisyjna gospodarka w subregionie
zachodnim. Europejska polityka na rzecz niskoemisyjnej gospodarki, szanse i wyzwania dla
polskiej gospodarki rola samorzdw i przedsibiorstw,
ktra miaa miejsce 20 czerw-

ca w wodzisawskim Hotelu
Amadeus. Konferencja odbya
si pod patronatem Elbiety
Biekowskiej, Komisarz Komisji Europejskiej ds. rynku wewntrznego i usug, przemysu,
przedsibiorczoci oraz maych
i rednich przedsibiorstw.
Wydarzenie zgromadzio
licznie przybyych przedstawicieli przedsibiorcw i samorzdu z caego subregionu.
Konferencja podzielona zostaa na dwie czci wystpie
prelegentw oraz dyskusji, w
ktrej aktywnie uczestniczyli
przybyli na spotkanie gocie.
Gwn inicjatork konferencji bya posanka na sejm
VII kadencji Gabriela Lenartowicz, ktra podkrelia,
jak bardzo wzburzya j wiado-

mo o jakoci naszego powietrza. Lenartowicz wyjania, e


w tej sytuacji nie chodzi tylko i
wycznie o powietrze samo w
sobie, ale o przebudow caej
gospodarki. Posanka zachcia do spojrzenia na spraw
z duo szerszej perspektywy
Unii Europejskiej. Tematyk
w tym ujciu przybliya Elbieta Biekowska, wygaszajc wystpienie inauguracyjne Unia energetyczna i nowe
rda wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia wysokiej jakoci
w sektorze przemysu i usug
europejska polityka na rzecz
rozwoju gospodarczego.
Mieczysaw Kieca wypowiada si nie tylko jako gospodarz spotkania, prezydent
Wodzisawia, ale rwnie jako

Przewodniczcy Zwizku Subregionu Zachodniego Wojewdztwa lskiego. Prezydent


podkreli, e dziaania w kierunku niskoemisyjnej gospodarki trwaj od lat, a raport
WHO by przyczynkiem do
wzmoenia tych dziaa. Gospodarz spotkania podzikowa
wszystkim za liczny i aktywny
udzia w konferencji. Podsumowanie zawiera si w sowie
edukacja powiedzia zrozumienie tematu jest kluczem
do rozwizania problemu.
Jak poinformowa Mieczysaw Kieca, ch przystpienia
do programu pilotaowego,
ktry bdzie trwa przez kolejne dwa sezony grzewcze, zadeklarowao 28 samorzdw
subregionu. Wedug prezyden-

ta, to przede wszystkim samorzdowcy, prezydenci, wjtowie czy pracownicy dziaw


ekologii potrzebuj wsparcia
edukacyjnego umoliwiajcego, dziki reakcji acuchowej,
pomoc lzakom w ich walce o
czyste powietrze. Plan na walk
z zanieczyszczeniami w caym
subregionie zakada wsparcie
edukacyjne, komponent doradczy, pokazanie instrumentw wsparcia a take budow
wiadomoci zwizanej z potrzeb przeprowadzania kontroli, ktra ma si przyczyni do
dbania o lepsze powietrze dla
nas wszystkich. Tutaj chodzi
o zdrowie wszystkich mieszkacw subregionu. wiadomo zwizana z kontrolami
musi si pojawi. Nie moe by

tak, e wjt danej gminy zarzdzi kontrol na terenie swojej


miejscowoci i w konsekwencji
przegra nastpne wybory. Trzeba podj ogromn prac zwizan z edukacj ekologiczn
podkreli prezydent.
Wedug Gabrieli Lenartowicz jestemy specyficznym regionem, ktry musi odnale
si w trudnym zagadnieniu
prowadzenia gospodarki niskoemisyjnej. Ta kwestia jest
naprawd wana. Od jakoci
powietrza zaley jako naszego ycia. Sta nas na pierwszy
krok w kierunku wykreowania
takiego subregionu, z ktrego
bdziemy mogli by dumni
podsumowaa posanka.

RADLIN GOSPODARKA

Wysokie loty Forum Firm Miasta Radlin


Forum Firm z siedzib w
Radlinie jest organizacj non-profit, apolityczn i niezalen
od wadz publicznych.W swoich
szeregach zrzesza przedsibiorcw z Radlina oraz z caego Subregionu Zachodniego. Misj stowarzyszenia jest haso "BIZNES
najlepszy w grupie" a priorytetami dziaania: promocja oraz
szkolenia.
Dziaalno Forum stanowi
przede wszystkim w organizacj
targw, wystaw, spotka konsultingowych oraz konkursw.
Stowarzyszenie zajmuje si rwnie organizacj szkole, konferencji, koncertw, festynw czy
biesiad. W swej dziaalnoci po-

dejmuje si tematw uniwersalnych, ktre mog by podejmowane przez przedsibiorcw


o rnych profilach produkcji i
usug.
W ramach Forum organizowane s comiesiczne spotkania czonkw, podczas ktrych
przedsibiorcy maj moliwo
nawizania nowych kontaktw
biznesowych, wzajemn wymian dowiadcze oraz zdobycie aktualnych informacji na
najwaniejsze zagadnienia dotyczce prowadzenia dziaalnoci
gospodarczej.
Tematem gwnym spotkania zorganizowanego 15 czerwca
w radliskiej restauracji "Lena

Pera", bya rozbudowa Midzynarodowego Portu Lotniczego


w Pyrzowicach. Zgromadzeni
czonkowie stowarzyszenia mieli okazj wysucha eksperta w
tej dziedzinie, Rzecznika Prasowego Grnolskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., Redaktora
Radia Katowice a zarazem jednego z najlepszych znawcw tematyki lotniczej, nagrodzonego
najwyszym wyrnieniem Krajowej Rady Lotnictwa Cezarego Orzecha. Ekspert wygosi
interesujcy wykad, opowiadajc o historii katowickiego lotniska i dalszych moliwociach
jego rozwoju. W ciekawy sposb wyjani zasady dziaa li-

nii lotniczych oraz zagadnienia


zwizane z biznesem zwizanym z lotnictwem. Dodatkowo,
obecni na spotkaniu czonkowie
Forum Firm w Radlinie, mieli
okazj usysze o najnowszych
samolotach, materiaach oraz
technologiach produkcji. Cezary
Orzech zaprezentowa rwnie
film opowiadajcy o Polakach,
ktrzy w czasach PRL porywali samoloty, aby wydosta si
z kraju. Prezentacja eksperta
wzbudzia ciekawo zgromadzonych przedsibiorcw, ktrzy zadawali pytania do pnych
godzin wieczornych.
dr

Fot. Dominika Rudzka

W Radlinie dyskutowano na temat rozbudowy Midzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach.


Gociem radliskich przedsibiorcw by Cezary Orzech, jeden z najwybitniejszych znawcw tematyki lotniczej.

2 PLUSY BIZNESU

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
materiay eksploatacyjne
czytniki kodw kreskowych
kolektory, inwentaryzatory danych

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Zmiany: W 2017 r. minimalne wynagrodzenie za prac wyniesie 2000 z brutto?


Rzd przyj propozycj wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac w
2017 r. na kwot wysz, ni proponowao MRPiPS. Wypata za minimalne
wynagrodzenie ma wynie 1459,48 z netto.
Fot. PIXABAY

DLA

KUPUJC

ib.pl

KAS FISKALN
CE
Wszystkie atuty w rku! 3 M IE S I

REKLAMY

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Pierwsza kasa skalna na polskim rynku


z panelem dotykowym

GRATIS!
Do 60% zwrotu

ib.pl

oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia
Zapytaj o
PROMOCJE na
terminale
patnicze

oprogramowanie dla firm


sieci komputerowe LAN oraz WiFi
konfiguracja oprogramowania
obsuga serwisowa firm
serwis notebookw
ib.pl
Wicej na softib.pl

Oddziay:
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Premier Beata Szydo zaproponowaa, aby paca minimalna w 2017 r. wyniosa 2000
z. T propozycj przyja Rada Ministrw na posiedzeniu
14 czerwca. Propozycja rzdu
traa do Rady Dialogu Spoecznego, gdzie prac podja
Trjstronna Komisja do Spraw
Spoeczno-Gospodarczych zoona z przedstawicieli rzdu,
organizacji zwizkowych oraz
pracodawcw. Komisja ma
czas so 15 lipca br. na zajcie
stanowiska w tej sprawie. Jeli tego nie zrobi, to rzd do 15
wrzenia sam ustala wysoko
minimalnego wynagrodzenia.
Nie moe ono by jednak nisze
od pierwszej propozycji przyjtej przez Rad Ministrw.

Proponowane przez rzd


wynagrodzenie minimalne
sprawi, e osoby otrzymujce taki rodzaj wypaty, dostan na rk o ponad 100 z
wicej. Podwyka minimalnego wynagrodzenie za prac w 2017 r. oznacza wzrost
o 8,1 proc. (150 z) w stosunku do 2016 r. (obecnie pensja
minimalna to 1 850 z brutto).
Kwota ta stanowiaby 47 proc.
prognozowanego przecitnego
wynagrodzenia w gospodarce
narodowej na 2017 r.
Co to oznacza dla
pracodawcw?
Eksperci zwracaj uwag, e zmiany spowoduj
wzrost kosztw zatrudnie-

nia w maych rmach oraz


przyczyni si do podwyki
wysokoci skadek ZUS dla
nowych rm w 2017 roku.
Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Spoecznej
informuje, i w przypadku przyjcia minimalnego
wynagrodzenia za prac w
2017 r. w wysokoci 2000 z
zmieniaby si rwnie minimalna stawka godzinowa.
Wyniosaby ona 13 z za godzin. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej
jest planowane na 1 stycznia
2017 r.

DR

Raport: Plan Junckera rwnie dla maych


i rednich przedsibiorstw
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych to kluczowy instrument
sucy realizacji Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera).
Wsparcie udzielane jest w ramach dwch okienek infrastruktura i innowacje oraz okno dla maych i rednich przedsibiorstw.
Dziaanie Europejskiego
Funduszu na rzecz Inwestycji
Strategicznych opiera si na
gwarancji o wartoci 16 mld
euro wydanej przez Komisj Europejsk oraz zasobach
wasnych EBI w wysokoci 5
mld euro. Wedug przyjtych
zaoe ten system gwarancji
ma pozwoli EBI na udzielenie
wsparcia nansowego do kwoty 60,8 mld euro.
W dalszej kolejnoci kwota
ta ma pozwoli, poprzez zaangaowanie dodatkowego kapitau spoza EBI, na realizacj
inwestycji o wartoci 315 mld
euro, z czego 240 mld euro w
ramach strategicznych inwestycji infrastrukturalnych, za
75 mld euro w ramach sektora MP oraz spek o redniej
kapitalizacji. EFIS stanowi
rwnie wane narzdzie do
realizacji celw okrelonych

w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Moe on


by jednym ze rde nansowania Planu, ktry zakada
wzrost stopy inwestycji w kraju w najbliszych latach. Benecjentami EFIS mog by
instytucje publiczne (rzdowe
oraz samorzdowe) i prywatne.
Wsparcie udzielane jest w
ramach dwch okienek infrastruktura i innowacje oraz
okno dla maych i rednich
przedsibiorstw. W pierwszym przypadku promotor
projektu powinien wystpi
wprost do warszawskiego biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przedkadajc
podstawowe informacje dotyczce inwestycji. W przypadku maych i rednich przedsibiorstw wsparcie udzielane
jest poprzez banki komercyj-

ne i inne instytucje nansowe


dziaajce w Polsce. Obecnie w
ten system w Polsce weszo 14
podmiotw nansowych (Idea
Bank, Raiffeisen Leasing Polska, BGK + 11 subporednikw BGK). Dziki umowom
gwarancyjnym z EFIS mog
oferowa nansowanie przedsibiorcom. czna warto
gwarancji z EFIS dla tych
podmiotw wynosi 2,1 mld z.
Nie wszystkie uruchomiy ju
swoj ofert, ale kilka z nich
ju dziaa. Wkrtce maj by
zawarte kolejne umowy porednictwa nansowego, ktre powiksz moliwy portfel
gwarancji EFIS w Polsce o ponad 200 mln z.
INFORMACJA
PRASOWA
MINISTERSTWA
ROZWOJU

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 3

1 czerwca 2016, nr 11 (212)

DLA

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm

ib.pl

e
w
o
n
y
z
a
g
a
m
e
i
n
a
w
o
m
a
r
g
o
r
p
O
*)

j
e
n
l
a
k
s
fi
i
k
r
a
w cenie druk
ib.pl

Wszystkie
atuty w rku!
owego:
opis programu magazyn
dokumenty WZ, MM, RW
fakturowanie, paragony,
20 03
iczne
i brutto, krajowe, zagran
tto
ne
ch
na
ce
w
wy
sta
do
47, 697 212 351
inwentaryzacja
aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl
prowadzenie magazynu,
ty
tami, wezwania do zapa
rozrachunki z kontrahen
prowadzenie kas i bankw
cieli
wykaz dunikw i wierzy
w, magazynw
analizy sprzeday, zakup
entaryzatorami
z czytnikami kodw, inw
a
ac
pr
p
ws
ib.pl
skaln, drukark etykiet
wsppraca z drukark fi
wiskowa
praca w sieci, wielostano

opcjonalnie moduy:
kadry, pace
KPiR
Ksiga Handlowa
filie

2899,00

2299,00

CZYMY
P R O MO C J E

Drukarka fiskalna
Temo HS EJ Najmniejsza w Polsce!
alnej:
parametry drukarki fisk
elektroniczna kopia
100 000 PLU
7 stawek VAT
szybki wydruk (22 linie/s)
g z papierem)
najlejsza na rynku (360
rynku (86 x 46 x 128 mm)
najmniejsza drukarka na

JI
C
O
M
O
R
P
W

N
L
A
DRUKARK FISK
E
C
I
S
IE
M
3
O
T
D
A
OTRZYMASZ PON

KUPUJC

!
S
I
T
A
R
G
0
0
,
9
9
2
C I 1
REKLAMY O WARTO
ib.pl

Wicej na softib.pl

a ci
m
Su rzy
ko

Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

9
9
18

*)

promocja trwa do 30 czerwca 2016. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto.

Z regionu

reklama

R E K L A M A

SALA SZKOLENIOWA do wynajcia!

Dzia grafiki i reklamy:

32 414 90 30, 533 355 277 reklama@GazetaInformator.pl

strony www
pozycjonowanie

Racibrz centrum
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy, szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

Zaplanuj idealne wakacje!


U nas znajdziesz inspiracje zarwno na dusze wyjazdy,
jak i na krtkie, jednodniowe wypady z rodzin.
R E K L A M A

Wakacje jednoznacznie
kojarz si z czasem wypoczynku zarwno dla naszego
ciaa jak i dla duszy. Warto
wic je dobrze zaplanowa,
aby waciwie wykorzysta
kadmchwil wolnego czasu podczas urlopu.

W niniejszym dodatku
znajd Pastwo rnorodne inspiracje, w jaki sposb mona spdzi wakacje, wybierajc si w dalsz
lub blisz podr, bd po
prostu korzystajc z lokalnych atrakcji.

Radzimy take, by nie zapomnie o ubezpieczeniu, aby


w peni mc cieszy si kad
chwil wolnego.
Kademu Czytelnikowi yczymy udanego wypoczynku,
piknych wspomnie i dobrze
wykorzystanego czasu wakacji.

66 Wiadomoci
Wakacyjne inspiracje

Zoty rodek

29 czerwca
2016,
nr nr
1313(214)
29 czerwca
2016,
(214)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

Zoty rodek - promuj swoj firm w caym regionie!

www.hotel.bialowieza.pl incoming@hotel.bialowieza.pl tel. 85 744 43 80, 85 681 20 22

GazetaInformator.pl >>

29
czerwca
2016,
13 (214)
29 czerwca
2016,
nr 13nr
(214)

Wakacyjne inspiracje

Zoty
Wiadomoci
rodek 77

REGION ROZRYWKA

Fot. RCK

Raciborskie Centrum Kultury zaprasza na letnie koncerty

Koncert Etnostation
3 lipca o godz. 18:00 na
Przystani Kajakowej przy
Odrze rozpocznie si koncert
Etnostation - muzyka piciu
stron wiata. Wstp wolny.
Na jeden z tegorocznych,
tradycyjnych ju koncertw
letnich RCK zaprasza na
przysta kajakow nad Odr. Zagra folkowy zesp Etnostation. Grupa prezentuje
w peni autorskie kompozycje inspirowane muzyk etniczn z rnych zaktkw
planety. Cho zesp w gwnej mierze inspiruje si tradycyjn, energetyczn muzy-

k celtyck, to w repertuarze
mona usysze np. wpywy
folkloru polskiego czy np.
mongolskiego, we wspczesnych, miejscami wrcz
popowych aranacjach. Etnostation to fuzja stylw i
brzmie piciu odmiennych
osobowoci muzycznych, poczonych jednak w spjn
niebanaln i niepowtarzaln
cao. W 2015 roku zesp
nagra demo, ktre dostpne
jest na stronie internetowej
oraz nieco szalony teledysk
do utworu Celtowir, teraz
w planach jest pierwsza pyta zespou.

Koncert jazzowy
Grupy Bez Nazwy
8 lipca w sali widowiskowej
DK Strzecha przy ul. Londzina
38 odbdzie si koncert jazzowy Grupy Bez Nazwy. Pocztek
o godz. 18:00. Bezpatne wejciwki na koncert do pobrania
s w Raciborskim Centrum Informacji przy ul. Dugiej 2.
Wydarzenie to powicone jest pamici Jana Plocha
gitarzysty GbN. Zesp powsta w 1970 roku w wietlicy
Cukrowni Racibrz z inicjatywy kierownika tej placwki
Huberta Pacharzyny, a take
M.Kempanowskiego i J. Tysz-

kiewicza. Pierwszy skad tworzyli: Jerzy Piecha (trbka),


Karol Psota (saksofon tenorowy), Leon Pachta (puzon),
Mieczysaw
Kempanowski
(gitara), Janusz Guzik (gitara basowa), Antoni Kucznierz
(araner, instrumenty klawiszowe, kier.zespou) i Janusz
Tyszkiewicz (perkusja). Pniej nastpia zmiana: Jerzy
Michalak (gitara), Zbigniew
Fory (gitara basowa), Brunon
Blucha (perkusja), Jan Szymkw - trbka i Leon Pachta - puzon, Antoni Kucznierz
- araner, instrumenty klawiszowe, kier. zespou.

Koncert Raciborskiej
Orkiestry Dtej PLANIA
17 lipca o godz. 18:00
w Parku im. Miasta Roth
rozpocznie si koncert Raciborskiej Orkiestry Dtej
PLANIA. Wstp wolny.
RCK zaprasza rwnie
do Parku im. Miasta Roth
na koncert Raciborskiej Orkiestry Dtej Plania.
Orkiestra istnieje od
roku 1946. Przez cay czas
dziaa jako orkiestra przy
Zakadach Elektrod Wglowych w Raciborzu, a po
przeksztaceniu zakadu,
przy SGL Carbon Polska

S.A., gdzie ma swoj siedzib do dnia dzisiejszego. Spka SGL Carbon jest
rwnie gwnym sponsorem orkiestry. Zesp
uczestniczy w wielu przegldach orkiestr dtych na
szczeblu powiatowym, wojewdzkim i krajowym, zajmujc wysokie lokaty.
Aktualny repertuar
i wicej informacji na
stronie internetowej
www.rck.com.pl
Artyku sponsorowany

Zoty rodek - promuj swoj firm w caym regionie!


R E K L A M A

88 Wiadomoci
Wakacyjne inspiracje

R E K L A M A

Zoty rodek

29 czerwca
2016,
nr nr
1313(214)
29 czerwca
2016,
(214)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Wakacyjne inspiracje

29
czerwca
2016,
13 (214)
29 czerwca
2016,
nr 13nr
(214)

R E K L A M A

REGION ATRAKCJE

Zoty
Wiadomoci
rodek 99

Z wizyt w lskim ZOO sta oko


w oko z gepardem lub tygrysem
Fot. lskie Zoo w Chorzowie

Wakacje za pasem! Oznacza to, e ju za kilka dni tysice


uczniw z caej Polski opuszcz szkolne mury w poszukiwaniu
letniego wypoczynku i wakacyjnej przygody.

Chorzowskie ZOO daje


moliwo spdzenia czasu na
wieym powietrzu, w otoczeniu bujnej zieleni i wielu gatunkw dzikich zwierzt. To
wspaniae miejsce zarwno na
rodzinny wypad, jak i romantyczny spacer we dwoje. Kady,
kto kocha zwierzta znajdzie
tu co dla siebie niezalenie od
wieku, stanu zdrowia i kondycji zycznej.
Kozy, owce, krliki oraz
winie wietnamskie, ktre zadomowiy si na stae w Mini Zoo, zapraszaj do siebie
wszystkich entuzjastw przyrody. Moliwo pogaskania zebu czy tez wydojenia sztucznej
krowy bdzie nie lada atrakcj
dla wszystkich dzieci.

Zoo w Chorzowie jest miejscem typowo parkowym z szerokimi alejkami oraz licznymi
aweczkami. Posili mona si
w barach i kawiarenkach, ktre
znajduj si na terenie caego
ogrodu. Tutaj znajd Pastwo
rwnie plac zabaw dla najmodszych, a pobliska ka to
wspaniae miejsce na rodzinny
piknik.
Du popularnoci wrd
zwiedzajcych cieszy si nieustannie Skalna Kotlina Dinozaurw, ktra jest jedyn tego
typu ekspozycj wymarych gadw w Polsce.
lskie ZOO nie tylko bawi, ale take uczy i wychowuje.
Szeroka i zrnicowana oferta
dydaktyczna, pokazy karmie-

nia zwierzt oraz organizowane corocznie liczne kampanie


edukacyjne to niewtpliwie
due atuty ogrodu.
lski Ogrd Zoologiczny to wspaniaa alternatywa
spdzenia wolnego czasu, a
podgldanie z bliska dzikich
zwierzt z pewnoci bdzie
niezapomnianym przeyciem.
lskie zoo zaprasza
codziennie od godz. 9.00
Bilety on-line na
www.slaskiezoo.pl

lski Ogrd Zoologiczny


Promenada Gen.
Jerzego Zitka 7
41-501 Chorzw
Tel:(32) 793 71 66
www.zoo.silesia.pl
www. facebook.com/
slaskiezoo
Artyku sponsorowany

Zoty rodek - najlepsza moliwo dotarcia do klientw!

10 Z regionu

zdrowie

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

<< GazetaInformator.pl

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

32 414 90 30, 533 355 277

reklama poligrafia
wizytwki ulotki

R E K L A M A

racibrz zdrowie

Nieodpatne badania ABI


dla chorych na cukrzyc
Czstym powikaniem cukrzycy jest przewleke niedokrwienie koczyn. Z tego
powodu rocznie w Polsce wykonuje si okoo 6000 amputacji. Jak unikn przykrych konsekwencji? Rozmowa z dr n. med., kardiologiem Witoldem Streb.

W jaki sposb mona


unikn amputacji koczyn?
Wczesne wykrycie istotnego zwenia ttnic koczyn dolnych pozwala unikn takiego scenariusza
poprzez przeprowadzenie
zabiegw rewaskularyzacji
przezskrnej lub chirurgicznej.
Za pomoc jakiego
badania moemy wykry
niebezpieczne nieprawidowoci?
Nieinwazyjnym badaniem pozwalajcym z 90%
czuoci i swoistoci wynoszc blisko 100% przewidzie wystpowanie istotnego
hemodynamicznie
zwenia ttnic koczyn

dolnych jest pomiar wskanika ramienno-kostkowego


(ABI). Ocena ABI jest atwym do wykonania i powtarzalnym testem umoliwiajcym
wykrywanie
bezobjawowych zmian miadycowych. Pomiary ABI
maj szczegln warto u
chorych bezobjawowych, poniewa 50-90% pacjentw z
istotnym zweniem ttnic
koczyn dolnych nie ma objaww chromania przestankowego. Oprcz rozpoznania zwenia ttnic koczyn
dolnych, warto ABI pozwala rwnie przewidywa
przysze wystpienie dawicy piersiowej, zawau serca,
zastoinowej niewydolnoci
serca czy udaru mzgu.
Dla kogo dedykowane
jest to badanie?
Amerykaskie Towarzystwo Diabetologiczne (ADA,
American Diabetes Association) i Kardiologiczne

(AHA) zalecaj wykonywanie badania ABI u chorych


na cukrzyc po 50. roku ycia, u modszych ni 50 lat
z towarzyszcymi czynnikami ryzyka miadycy oraz w
przypadku cukrzycy trwajcej powyej 10 lat. Std te,
wszystkim chorym z cukrzyc po 50 r. ycia NZOZ Kardio-Plus proponuje nieodpatnie wykonanie badania
wskanika ramiennokostkowego (ABI) w celu wczesnego wykrycia powika
naczyniowych cukrzycy. Badanie wykonujemy kademu
choremu po okazaniu ksieczki cukrzycowej.
PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS

ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin


Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

rozrywka

WODZISAW LSKI EDUKACJA

SENIORZY

Dzie otwarty wietlicy Integracyjnej

Sukces I LO
w Kangurze
Matematycznym
Fot. Bernadeta Olizy

Rydutowscy seniorzy maj powd do dumy wanie otwarto wietlic, o ktrej


marzyli i ktra powstaa rwnie dziki ich zaangaowaniu.
katarzyna czy

Od paru lat seniorzy mwili o potrzebie znalezienia


miejsca, ktre mogoby sta si
czym w rodzaju ich drugiego
domu mwi Marek Wystyrk,
prezes stowarzyszenia Moje
Miasto. Poniewa dotychczas zajcia, ktre proponujemy osobom starszym odbyway
si w szkoach czy w Rydutowskim Centrum Kultury, uznalimy, e czas stworzy wanie
tak wietlic.
Pomieszczenia wynajte
przez stowarzyszenie wymagay generalnego remontu, ale
seniorzy wykazali si wielk
determinacj i wasnymi siami odnowili lokal przy ul. Obywatelskiej 50/2.
Mielimy hydraulikw,
malarzy, murarzy opowiada
Marek Wystyrk. Kady wykonywa t cz prac, na ktrej najlepiej si zna i w rezultacie udao si zrealizowa nasze
marzenie.
Uroczyste otwarcie wietlicy miao miejsce 23 czerwca
i wzili w nim udzia wodarze
miasta, ksia z pobliskich parafii, czonkowie stowarzyszenia i przede wszystkim gospodarze tego miejsca aktywni
seniorzy z Rydutw i okolic. A
24 czerwca odby si wietlicowy dzie otwarty. Gospodarze
przygotowali sodki poczstunek i napoje, ale przede wszystkim byli gotowi podzieli si
swoimi wraeniami z kadym
odwiedzajcym.
Woylimy w ten remont mnstwo trudu i czasu,
ale dziki temu mamy miejsce,
w ktrym moemy si spotka,
porozmawia i nauczy si czego nowego. Ta wietlica i zajcia, w ktrych bierzemy udzia
s dla nas naprawd bardzo
wane. Dziki temu mobilizujemy si do wyjcia z domu,
czujemy si modzi i zdrowi, a
zapominamy o troskach i zmartwieniach wyjania Elbieta Dziarmaga, ktra na zajcia
przyjeda z Raciborza.
Uczestnicy Rydutowskiej
Akademii Aktywnego Seniora wsplnie jed na basen,

Z regionu 11

Rydutowscy seniorzy maj powd do


dumy wanie otwarto wietlic, o ktrej
marzyli i ktra powstaa rwnie dziki ich
zaangaowaniu.
W tegorocznej edycji Midzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur 2016
w regionie katowickim nagrodzonych zostao a 12 uczniw
wodzisawskiego oglniaka.
W konkursie Kangur,
w samym regionie katowickim, uczestniczyo ok. 28 tys.
uczniw w kategorii Junior
oraz ok. 14 tys. w kategorii
"Student". W skali kraju liczba uczestnikw wyniosa ok.
320 tysicy! Konkurs ten wywodzi si z Australii, gdzie zosta zainaugurowany w latach
osiemdziesitych przez wiatowej sawy popularyzatora
matematyki Petera O'Hallorana. W 1990 roku zosta po
raz pierwszy zorganizowany w
Europie na terenie Francji i
podobnie jak w Australii zyska od razu du popularno.
W chwili obecnej, Midzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny jest najbardziej rozpoznawaln masow imprez
matematyczn na wiecie, a
od kilku lat uczniowie wodzi-

sawskiej Jedynki odnosz w


niej spore sukcesy.
Wrd nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu znaleli si: Jan Rodzo - drugie
miejsce w kategorii Student,
klasy trzecie, Wojciech Kohut
pite miejsce w tej samej kategorii, Pawe Pkaa drugie
miejsce w kategorii Student,
klasy drugie, Karol Musur,
ucze klasy pierwszej trzecie
miejsce w kategorii Junior,
Micha Lampert, rwnie z
klasy pierwszej pite miejsce w kategorii Junior.
Wyrnienia otrzymao
szeciu uczniw klas pierwszych: Kinga Juraszek, Agata Paczek, Natalia Wojak,
Jan Ferdyan, Rafa Rodzo,
Krzysztof Widenka oraz ucze
klasy trzeciej Szymon Janikowski.
Do udziau w konkursie
uczniw przygotowywali Barbara i Jerzy Herudowie.
kk

WODZISAW LSKI SPORT


Zajcia w wietlicy dla seniorw s bardzo wane. Mobilizuj ich do wyjcia z domu, podczas warsztatw nie myl o troskach i zmartwieniach. Czuj si potrzebni.
bior udzia w kursach komputerowych czy uczestnicz w
warsztatach fotograficznych.
Pani Bernadeta Olizy nie rozstaje si z aparatem. Zaczam chodzi na zajcia, eby
nauczy si robi dobre zdjcia
i pozna rne funkcje aparatu. Bardzo duo si nauczyam
i teraz na wszystkich imprezach
jestem nadwornym fotografem
mieje si pani Bernadeta. A
Barbara Grygo dodaje, e instruktorzy wykazuj si du
cierpliwoci, przekazuj wiedz w zrozumiay sposb i pomagaj pozby si obaw, ktre

ma chyba kady pocztkujcy


uczestnik zaj.
Jak podkrelaj rozmwczynie, oferta Mojego Miasta jest bardzo interesujca i
dlatego na spotkaniach wci
pojawiaj si nowe osoby, zachcane przez tych, ktrzy ju
przekonali si, ze warto wyj
z domu. Podczas dnia otwartego odbyway si rwnie zapisy
na kolejne zajcia. W najbliszych miesicach planowane
s m.in. pikniki historyczne,
wycieczki, aerobik i warsztaty
wokalne. Do stolika Marzeny
Rotter, koordynatorki wietli-

cy, systematycznie podchodziy


kolejne osoby. Nie tylko po to,
eby odda wypeniony formularz, ale te eby chocia przez
chwil porozmawia ze swoj
pani Marzenk. Ta wietlica to jej dziecko tumaczy
Urszula Hajto. - Gdyby nie ona,
jej zapa i zaangaowanie i zdolnoci, to miejsce nie byoby tak
radosne i pene ycia.
A przecie wanie o czerpanie radoci z ycia i aktywne
spdzanie czasu chodzi zarwno inicjatorom projektu Akademii Seniora, jaki i jego uczestnikom.

VII Towarzyski Bieg


po lesie czyowickim
Aktywnie spdzony czas, a przede wszystkim
dobra zabawa towarzyszya wszystkim uczestnikom marszobiegu z Klubem Sportowym
M.E.T.A.
Fot. Arkadiusz Piechota

RYDUTOWY

15 czerwca 2016, nr 12 (213)

R E K L A M A

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

Biegi po lesie czyowickim organizowane s dla wszystkich zarwno tych zaawansowanych, jak i pocztkujcych mionikw biegania.
W niedziel, 19 czerwca, punktualnie o godzinie
10:00 z Rancho Western
w Czyowicach kolejny ju
raz wyruszyli biegacze do
wsplnego marszobiegu po
tamtejszych lasach. Bya to
ju VII edycja amatorskich
biegw po czyowickich lasach z Klubem Sportowym
M.E.T.A.

Bezchmurne niebo oraz


wysoka temperatura byy nieubagane, ale dowiadczenie
organizatorw i optymalnie
dobrane tempo na dystansie
okoo 10km pozwolio wszystkim na bezproblemowe pokonanie trasy. Kolejny bieg ju
pocztkiem lipca.
ap

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z
FINANSE

na kolorowym tle 14 z

ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski


tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


Oferuj opiek nad Pastwa pociech. Nie jestem w peni dyspozycyjn osob, prac w charakterze niani traktuj jako
dodatkow. Jeeli kto jednorazowo lub z dnia na dzie byby w
potrzebie, zawsze mona zadzwoni lub napisa. Jestem odpowiedzialn osob. Brak naogw. Tel.
601 483 858.

Firma poszukuje
pracownika na stanowisko:
Doradca Finansowy Klienta
ds. poyczek gotwkowych
Wymagania:
umiejtno budowania relacji
z klientami,
mile widziane dowiadczenie w
obsudze klienta,
komunikatywno, dyspozycyjno.
Gwarantowane:
wysokie atrakcyjne wynagrodzenie (najwysze w brany);
pomoc w pierwszych miesicach
pracy; moliwo podniesienia
kwalikacji; moliwo awansu.
CV prosimy wysa na adres
m.mroz@benetia.pl
Tel. 797 603 000
www.benetia.pl

RNE
Nieodpatny odbir starych mebli
(bez obi materiaowych!), paneli ciennych i podogowych , pyt
wirowych, drewnianego ogro-

dzenia , desek , ram okiennych itp.


Odbieram na terenie Rydutw
(z okolic wasny dowoz). Tel. 506
304 768.

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

Fachowo i tanio wykafelkuj ciany,podogi, poo panele, wytapetuj, pomaluj, wykonuj szafy na
wymiar, kuchnie itd. Tel. 600 319
825 lub 664 956 380.

Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

Firma STACH-DREW

oferuje: drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61

AZBEST
DEMONTA
UTYLIZACJA

Tel. 512 271 815


32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

DEKARSTWO, RYNNY, KOMINY

792 013 569


509 055 051
azo.gawlik@wp.pl

NIERUCHOMOCI
Wynajm przestronne mieszkanie
o pow. 97m2, w Czyowicach. Pooone na I pitrze budynku wolnostojcego. Trzy pokoje, przestronny salon poczony z kuchni
(posiadajcej piec i lodwk), azienki z prysznicem oraz garderoby. Mieszkanie wieo po malo-

waniu, do zamieszkania od zaraz.


Posiada instalacje TV SAT oraz internet. Czynsz wynosi 1400 z, w
cenie wliczone ogrzewanie. Media
wg zuycia. W ssiedztwie Lewiatan, Punkt Apteczny, Mixpol. Preferowany najem dugoterminowy.
Tel. 661 223 220.

MOTORYZACJA

PRACA
Firma P-H-U Zoty Kos poszukuje osoby na stanowisko
pracownik biurowy. Zakres obowizkw: sporzdzanie biecej
dokumentacji, obsuga urzdze
biurowych, istnieje moliwo
przyuczenia. Tel. 608 423 481.

zarejestrowana w urzdzie pracy, ksieczka sanepidowska,


dowiadczenie (mile widziane w
sklepie abka), dyspozycyjno.
Prosz o CV. Tel. 503 116 274.

Praca w sklepie abka w Wodzisawiu l. jako kasjer/sprzedawca


na 1/2 etatu. Wymagania: osoba

Poszukujemy osoby na stanowisko kucharz. Praca w tygodniu i


w weekendy. Prosimy o kontakt
telefoniczny lub mailowy. Tel. 32
455 6745.

>>PRACA<<

>>PRACA<<

DORADCA
KLIENTA

Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie.
Wymagane:
wyksztacenie rednie/wysze,
komunikatywno, umiejtno rozmw i negocjacji,
znajomo zasad marketingu.
Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu,
dowiadczenie w sprzeday,
prawo jazdy B.
Moliwy sta lub zatrudnienie.
CV prosimy wysya na adres:

biuro@raciborskiemedia.pl

Najtaniej w regionie! Naprawiam od A-Z samochody osobowe wszystkich marek, naprawa


ukadu hamulcowego, zawieszenia, rozrzdy, naprawa silnikw,
itd. Wykonuj take poprawki
lakiernicze oraz konserwacje.
Tel. 792 518 492.
Pranie tapicerki samochodowej,
czyszczenie wntrza. Pranie odbywa si za pomoc odkurzacza
piorcego- Karcher SE 4001.
Kompleksowe czyszczenie trwa
okoo 1-2 dni. Moliwo wyprania podsutki (zaley od materiau, samochodu). Cena zaley

REDAKTOR
DZIENNIKARZ
Redakcja gazety regionalnej
oraz portalu internetowego zatrudni dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.
Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw do
obrbki zdj, audio.
CV prosimy wysya
na adres:
biuro@raciborskiemedia.pl

SPRZEDAM
SAMOCHD
Ford Fiesta MK6 rok 2006.
Udokumentowany przebieg: 135 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

od: koloru wntrza, zabrudzenia,


wielkoci samochodu oraz wielu
innych czynnikw. Czyszczenie
wntrza ok. 120 z/samochd.
Tel. 796 899 338.
SERWIS
SAMOCHODOWY

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 10:00-17:00
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860
Odwied Nas

www.olx.pl (tablica.pl)

ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

Rozrywka 5

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

WODZISAW LSKI KULTURA

RYDUTOWY REKREACJA

Zabij nas tekstem


wyjtkowy konkurs
Stowarzyszenia Saturator

Weszli na szczyt hady Szarlota


18 czerwca rydutowianie mieli niezwyk okazj, by zdoby
szczyt najwyszego wzniesienia w swoim miecie.
Fot. UM Rydutowy

GazetaInformator.pl >>

Wypromuj swoj twrczo, baw si tekstem albo dostarczaj


rozrywki innym - kady powd jest dobry, by stworzy wasne opowiadanie kryminalne i wygra!
katarzyna krentusz

Jesieni, za spraw Festiwalu Pani zabija pana, powiat wodzisawski zaleje fala
kryminau... Impreza ta skupia si bdzie na dziaaniach
przybliajcych chtnym tematyk kryminaln i detektywistyczn, jednoczenie wydobywajc na wiato dzienne
ciekawe wtki i postaci mniej
znanej historii powiatu. W
programie wydarzenia przewidziano takie atrakcje, jak
spotkanie z autorem powieci
kryminalnych Thomasem Arnoldem, rozgrywki w karcian gr detektywistyczn, gr
w pokoju-puapce oraz... powiatowy konkurs literacki na

opowiadanie kryminalne, do
udziau w ktrym zachcamy
ju teraz.
W konkursie Zabij nas
tekstem jego uczestnicy maj
za zadanie stworzenie historii,
ktrej akcja toczy si bdzie
w powiecie wodzisawskim.
Celem zabawy jest integracja
mionikw kryminau, promocja ciekawych, nierzadko
zapomnianych miejsc powiatu oraz dostarczenie rozrywki mieszkacom. Konkurs jest
jednoczenie okazj do wypromowania wasnej twrczoci
literackiej lub do sprbowania
swych si w pisaniu, zweryfikowania swoich umiejtnoci
i poznania opinii na temat zaproponowanej twrczoci.

W zabawie mog wzi


udzia penoletni mieszkacy
powiatu wodzisawskiego, ktrzy w terminie do 15 wrzenia
2016 r. przel mroce krew
w yach opowiadanie, ktrego objto nie przekroczy 20
stron tekstu w formacie A4
(czcionka Times New Roman
12, interlinia 1,5). Laureaci
konkursu otrzymaj nagrody
rzeczowe o wartoci: 300 z za
pierwsze miejsce, 200 z - za
drugie i 100 z - za trzecie.
Regulamin konkursu oraz kart zgoszenia
znajdziecie na gazetainformator.pl oraz stronie
internetowej Stowarzyszenia Saturator.

Mieszkacy Rydutw tumnie wzili udzia w wycieczce na Szarlot. Nic dziwnego,


bo kolejn tak okazj bd mieli by moe za rok.
Jedni zdobywaj himalajskie omiotysiczniki,
inni wol Rysy, jeszcze inni
gustuj w szczytach Beskidu. My jednak wolimy gr
najtrudniejsz do zdobycia nasz kochan Szarlot - tak
zorganizowan w tym roku
wycieczk na had podsumowa rydutowski magistrat.
Z najwyszego wzniesienia w Rydutowach uczestnicy wycieczki mieli wspaniay
widok nie tylko na najblisze
miasta (Rybnik, Wodzisaw
lski, Racibrz), ale take
na znacznie dalej pooone
miejscowoci i pasma grskie w tym Beskidy. Cho
wejcie na Szarlot nie naleao do najatwiejszych,
uczestnicy wyprawy zgodnie
twierdz, e byo warto.
A kiedy kolejna wycieczka "na legalu"? Rydutowski
magistrat informuje, e najprawdopodobniej dopiero w
przyszym roku. Hada Szarlota nie jest bowiem obiektem turystycznym, a terenem nalecym do zakadu
grniczego.
kk

R E K L A M A

Zobacz sal szkoleniow

6 Ekologia

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
WODZISAW LSKI EDUKACJA

Zielona Pracownia w ZPSWR w Wodzisawiu lskim

IWONA CYBULSKA

Zielona Pracownia to tak


waciwie 3 rne pomieszczenia, ktre wesp tworz niepowtarzalne warunki
do nauki a take poznawania przyrody. Pierwsz cz
stanowi pomieszczenie relaksacyjne, z ktrego korzystaj przede wszystkim gbiej upoledzone dzieci. To
wanie tutaj maj doskonae warunki, by w spokoju
odpocz i wyciszy si. Drugie pomieszczenie to cz
gwna eko pracowni sala dydaktyczna. W tej czci
znajduje si mnstwo innowacyjnych rozwiza podgld z budki lgowej, ktra
umieszczona jest na pobliskim drzewie, wizualizer
dziki ktremu uczniowie
mog oglda przedmioty

w powikszeniu, tablica interaktywna z moliwoci


dotykowego pisania, mikroskop z wbudowan kamer a
take szereg pomocy dydaktycznych, ksiek, gier edukacyjnych itp. Trzeci cz
stanowi natomiast pomieszczenie warsztatowe gdzie
uczniowie
wykorzystujc
zebrane wczeniej surowce
oraz materiay tworz zupenie nowe prace. Poza standardowym wyposaeniem
przewidzianym w projekcie
Zielona Pracownia wzbogacona zostaa w unikat - drukark 3D, ktra nadal jest
rzadkoci w placwkach
owiatowych.
ZPSWR jest placwk ksztacenia specjalnego
ze wzgldu na upoledzenie umysowe lub autyzm
jej podopiecznych, dlatego

Fot. Stanisaw Jakiea

Interaktywna tablica, budka lgowa wraz z podgldem na ywo, innowacyjny, multimedialny sprzt a take pereka wrd
okolicznych placwek owiatowych drukarka 3D m.in. z tych rozwiza mog korzysta od kilkunastu dni zarwno
podopieczni jak i grono pedagogiczne Zespou Placwek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisawiu lskim.
Wszystko za spraw nowoczesnej ekopracowni, w ktr szkoa wzbogacia si pod koniec maja.

Dla uczniw ZPSWR w Wodzisawiu lskim Zielona


Pracownia to nie tylko pomieszczenie do poznawania
zagadnie ekologicznych, ale take miesjce gdzie mog si
zrelaksowa czy wykaza umiejtnociami plastycznymi.

tak istotne jest wykorzystywanie przez nauczycieli odpowiednich metod. Ekologia jest wyjtkow dziedzin
poprzez bezporedni kontakt z przyrod otaczajc
wychowankw szkoy, mog
oni samodzielnie poznawa
wiat. Poza tym uczy dzieci
wyjtkowej wraliwoci oraz
kreatywnoci. Dlatego w placwce podejmowanych jest
tak wiele dziaa o tematyce
wanie ekologicznej.
Przypomnijmy, konkurs
przebiega dwuetapowo. Najpierw do jego udziau zgosia si placwka, ktra przygotowaa projekt By dotkn
natury, ktry jako jedyny
z powiatu wodzisawskiego spotka si z akceptacj
WFOiGW w Katowicach. W
zwizku z tym szkoa otrzymaa 6,5 tys z na realizacj

wasnego przedsiwzicia.
W kolejnym etapie wniosek
skada organ prowadzcy
w tym wypadku starostwo
powiatowe. Tym razem rwnie udao si wygra i dziki temu placwka otrzymaa niemal 35 tys z. Std te,
przy wkadzie wasnym na
poziomie 5%, za kwot 42 tys.
z udao si utworzy Zielon
Pracowni.
ZPSWR w Wodzisawiu
lskim jest dla pozostaych
szk doskonaym przykadem do naladowania. Szkolna spoeczno grono pedagogiczne, podopieczni oraz
ich rodziny ju wiele razy
udowadniali, jak wiele mona zdziaa wsplnie, majc
za gwny cel dobro dzieci.
Eko pracownia jest wanie
potwierdzeniem takich inicjatyw.

YWIEC - EKOLOGIA

YWIEC - EKOLOGIA

ywiec walczy z nisk emisj

Spotkanie z Ministrem rodowiska


Landu Nadrenii Pnocnej-Westfalii

ywiec jest najbardziej zanieczyszczonym miastem w


Europie. Wadze miasta podejmuj szereg dziaa, by
zmieni t sytuacj. Podpisane porozumienie jest jedn z
takich inicjatyw.
kowanego w maju przez wiatow Organizacj Zdrowia ywiec jest miastem o najbardziej
zanieczyszczonym powietrzu
w Europie. WHO przedstawia pomiary jakoci powietrza z
ponad 3 tys. miast w 103 krajach. Przy przygotowaniu ze-

stawienia brano pod uwag


tzw. py zawieszony PM2,5 - s
to czstki o rednicy 2.5 mikrometra. Zdaniem WHO jest on
najbardziej szkodliwym spord zanieczyszcze powietrza.
IC

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Odnawialne rda energii byy tematem rozmw


przedstawiecieli WFOiGW w Katowicach oraz
Ministra rodowiska Landu Nadrenii Pnocnej
Westfalii i niemieckich przedsibiorcw.
Fot. WFOiGW w Katowicach

List intencyjny dotyczcy


wsppracy na rzecz ochrony powietrza i prosumenckiej
energetyki podpisany zosta w
czwartek 9 czerwca w ywcu.
Sygnatariusze porozumienia
zadeklarowali wspln realizacj zada zmierzajcych do
ograniczenia niskiej emisji i
zarzdzania zrwnowaon
energi. Przyjte zaoenia
wsppracy maj doprowadzi do poprawy jakoci powietrza poprzez ograniczenie
lub uniknicie emisji dwutlenku wgla oraz innych szkodliwych substancji do atmosfery,
co bdzie miao bezporedni wpyw na zdrowie i ycie
mieszkacw oraz jako rodowiska w Powiecie ywieckim napisano w licie intencyjnym.
Porozumienie podpisali: Marszaek Wojewdztwa
lskiego Wojciech Sauga,
Zastpca Prezesa Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach Rafa Adamus,
Przewodniczcy Zgromadzenia Zwizku Midzygminnego
ds. Ekologii w ywcu Antoni
Szlagor oraz Starosta ywiecki Andrzej Kalata.
Wedug raportu opubli-

Fot. WFOiGW w Katowicach

W ywcu podpisano porozumienie na rzecz ochrony


powietrza. Dziki temu prowadzone bd wsplne
dziaania zmierzajcych do ograniczenia niskiej emisji.

W spotkaniu w ramienia katowickiego funduszu udzia wzia


Agnieszka Kostempska, Zastpca Prezesa Zarzdu a brieng
zorganizowaa Polsko-Niemiecka Izba Przemysowo-Handlowa.
Agnieszka Kostempska,
Zastpca Prezesa Zarzdu
Wojewdzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wzia udzia w spotkaniu, w ktrym uczestniczyli
Johannes Remmel, Minister
rodowiska Landu Nadrenii Pnocnej Westfalii oraz
niemieccy przedsibiorcy.

Spotkanie byo okazj do


wymiany dowiadcze naszych krajw i regionw w
zakresie odnawialnych rde energii. Briefing zorganizowaa Polsko-Niemiecka
Izba Przemysowo-Handlowa.
- Warto wspomnie, e
wojewdztwo lskie docenia rol i potencja drze-

micy w zasobach Odnawialnych rde Energii.


WFOIGW w Katowicach
tylko w latach 2004-2012
dofinansowa zadania z zakresu ochrony atmosfery kwot ponad 2 mld z
powiedziaa Agnieszka
Kostempska.
IC

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

29 czerwca 2016, nr 13 (214)


R E K L A M A

GORZYCE 1-3 LIPCA

DNI GMINY GORZYCE


Od 1 do 3 lipca trwa bd XVI Dni Gminy Gorzyce. Program - 1 lipca: Rock&Reggae Summer Party,
zagraj Afterparty: Hlobosz
Hlobosz Sam System, miejsce: Olza Camping Europa; 2

lipca: zawody kajakowe Meander Orient Express, meta na terenie Orodka Wypoczynkowego "Las-Pol" w
Olzie; 3 lipca: impreza pod
nazw: "Szczliwa 12 - promocja turystyki wiejskiej

dziedzictwa
kulturowego
oraz tradycji i kulinariw w
12 soectwach Gminy Gorzyce" na terenie za GOTSiR
"Nautica" - atrakcje: publikacja o gminie, rkodzieo, kultura, folklor, biznes, sport,

rajd samochodowy, Festiwal


Rodzin Aktywnych, zagraj: Walfad, Damian Holecki,
Grawitacja, Kokos, Eda, Rafa Brzozowski. Na zakoczenie DJ Artur Mazurek z AB
Music.

MEANDRY ODRY CHAUPKI-BOHUMIN 1-3 LIPCA

MARATON SPYWOWY
MEANDER ORIENT EXPRESS 2016
Lato, to zdaniem nie tylko
uczniw, najpikniejsza pora
roku. Ksiki i zeszyty zostay
odoone na pk, rozpoczy si wakacje Niestety, nie
wszystkie dzieci mog wyjecha
na wypoczynek - gdzie dalej.
To dla nich przede wszystkim
Klub Kajakowy MEANDER
wraz z partnerami, zorganizowali w tym roku w dniach od
1 do 3 lipca nieczsto spotyka-

n imprez wodniack - MEANDER ORIENT EXPRESS.


Wemie w niej udzia 60 dzieci, ktre nie mog wyjecha
na wypoczynek, ale impreza
dedykowana jest dla wszystkich, ktrzy lubi aktywny wypoczynek na onie natury, w
kajaku, przy dobrej muzyce.
Pierwszego dnia wydarzenia
planowany jest spyw przygodowy, peny przeszkd i

zakrtw, natomiast drugiego - typowo rekreacyjny. Meandrowi towarzyszy bd


koncerty w ramach Festiwalu
Piosenki Rnorodnej, a take Wieczr Szlakw Pogranicza. Bdzie mona pokonwersowa, zobaczy mecz EURO
2016 w Klubie Spywowym,
skorzysta z darmowego wi-
i jak zapewniaj organizatorzy
- skosztowa pysznego jedze-

nia. Dobrze jest spdzi oryginalnie czas, wspaniae chwile


z rodzin i ciekawymi ludmi.
Dla wodniakw szczcie ley w wodzie... a moe w kajakach? Wanie nadarza si okazja przey fajn przygod! W
imprezie MEANDER ORENT
EXPRES - trzydniowej przygodzie moe wzi udzia kady.

| Wizytwki
| Ulotki
| Plakaty
| Piecztki
| Banery reklamowe
| Katalogi

PROMOCJA!
Do teczek rmowych

250 wizytwek

GRATIS!

WODZISAW LSKI TRZY WZGRZA 9 LIPCA

II NOCNY BIEG Z GWIAZDAMI


Do zawodw zostao jeszcze nieco czasu, jednak mionicy biegania ju teraz powinni myle o rozpoczciu
treningu, aby zapa form
przed drug edycj Nocnego Biegu z Gwiazdami. Za-

wody rozpoczn si 9 lipca


o godzinie 22:00 w Rodzinnym Parku Rozrywki Trzy
Wzgrza. Uczestnicy zawodw bd musieli zmierzy
si z piciokilometrow tras wiodc przez park. Bieg

wpisuje si w cykl grand prix


Trzech Wzgrz. Do biegu
mona doczy, rejestrujc
si na tej stronie. Organizatorem imprezy jest: Miejski
Orodek Sportu i Rekreacji
CENTRUM w Wodzisawiu

*) szczegy pod numerami telefonu

lskim. Wsporganizatorzy: Miasto Wodzisaw lski,


MKP Odra Centrum Wodzisaw lski oraz Wodzisawska Akademia Biegania. Regulamin dostpny na stronie
organizatora.

32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
29 CZERWCA BIBLIOTEKA WODZISAW L.
29 czerwca o godzinie 17:00 w wodzisawskiej bibliotece
odbdzie si kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Ksiki. Tym razem omawiana bdzie ksika "Broniewski.
Mio, wdka, polityka" autorstwa Mariusza Urbanka. Autor
jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Wrocawskim. Pocztkowo realizowa si jako dziennikarz i redaktor, pracujc
m.in. w "Przegldzie Tygodniowym", "Wprost" i "Polityce".
29 CZERWCA SZK. KONTENEROWA NDZA
29 czerwca w godz. 10:30-12:30 w szkce kontenerowej
w Ndzy zorganizowana zostanie sesja terenowa midzynarodowej konferencji dot. zalesiania Reforestation Challenges - Opportunities for sustainable
development in a degraded forestry environment.
Bd w niej uczestniczy lenicy i naukowcy z caej Europy.
30 CZERWCA WDK CZYOWICE
30 czerwca o godz. 18:00 Wiejski Dom Kultury w Czyowicach zaprasza na ostatnie przed przerw wakacyjn spotkanie Klubu Podrnika. Tematem spotkania bdzie USA.
Prowadzcy: Roman Brzoza. Miejsce: sala kameralna WDKC
(I pitro). Wstp bezpatny.
LIPIEC BALATON WODZISAW L.
IV Grand Prix Starosty Wodzisawskiego w siatkwce plaowej rozgrywany jest w piciu kategoriach (dzieci z
klas 4-6, dziewczt, chopcw, rodzinny i miksty, otwarty), a
udzia w nim mog wzi wszyscy mieszkacy powiatu. Cykl
turniejw organizowany jest w ramach realizacji zadania publicznego, ktre jest wspnansowane ze rodkw Powiatu
Wodzisawskiego. Program rozgrywek na gazetainformator.
pl
1 LIPCA MIPBP RACIBRZ
1 lipca w ramach Letniego Teatru na Schodach przy Kasprowicza 12 wystpi teatr SAFO ze spektaklem Prawiek
na motywach powieci Olgi Tokarczuk. Pocztek o godz.
21:00, wstp wolny.
2 LIPCA BOISKO CYPRZANW
2 lipca na boisku w Cyprzanowie zostanie rozegrany Midzynarodowy Turniej Piki Palantowej o Puchar
Polski. Udzia w nim wezm druyny z Niemiec oraz Polski,
w tym gospodarze. Cao rozpocznie si o godz. 10:00,
wrczenie nagrd nastpi o 20:00. Po nim odbdzie si mecz
towarzyski Polska-Niemcy oraz zabawa taneczna.
2 LIPCA BOISKO KRZYANOWICE
2 lipca w Krzyanowicach odbd si X Midzynarodowe

Zawody Sportowo-Poarnicze CTIF Modzieowych


Druyn Poarniczych OSP o Puchar Starosty Powiatu Raciborskiego.
2-3 LIPCA BOISKO BIEKOWICE
3 lipca w Biekowicach odbd si XI Powiatowe i VIII
Midzynarodowe Zawody Sikawek Konnych. O godz.
14:00 z remizy OSP na boisko wyruszy korowd, zawody rozpoczn si o godz. 15:00. Natomiast dzie wczeniej o 17:00
straacy zapraszaj na festyn. O godz. 20:00 odbd si pokazy straackie, a p godziny pniej zabawa taneczna.
3 LIPCA BOISKO CYPRZANW
3 lipca odbdzie si Turniej Piki Nonej o Puchar Wjta Gminy Pietrowice Wielkie. Tym razem druyny LKS
Start Pietrowice Wielkie, LKS Paww i LKS Cyprzanw bd
rywalizoway na boisku w Cyprzanowie. Pocztek o godz.
14:00.
4-29 LIPCA BIBLIOTEKA NDZA
Od 4 do 29 lipca w Gminnej Bibliotece Publicznej przy ul.
Straackiej w Ndzy bdzie trwaa akcja Lato 2016. W
pierwszym tygodniu dzieci bd mogy m.in. namalowa
mural, zataczy breakdancea i pojecha do aquaparku
H2Ostrg. Kolejne dni to plener malarski, aikido, straackie
popoudnie, wycieczka do Wrocawia czy reshow. Obowizuj zapisy, a patne s tylko wyjazdy.
8 LIPCA RCK RACIBRZ
Raciborskie Centrum Kultury zaprasza na koncert Grupy
Bez Nazwy, ktry odbdzie si 8 lipca o godz. 18:00 w sali
widowiskowej DK Strzecha. Bdzie on powicony pamici
wszystkich byych czonkw raciborskiego jazzowego zespou. Bezpatne wejciwki do pobrania s w Raciborskim
Centrum Informacji przy ul. Dugiej 2.
9 LIPCA GODW
9 lipca grupa motocyklowa "Mroczne Duchy" serdecznie
zaprasza na Mroczny Zlot Motocyklowy w Godowie.
W programie m.in. parada
Zobacz zapowiedzi
motocykli, koncerty, zlotowe konkurencje, ambulans
krwiodawstwa i wiele innych.
10 LIPCA POOMIA
"Zapro ssiada na piknik"
pod takim hasem przebiega
bdzie festyn rodzinny w
Poomi. Imprez zaplanowano na 10 lipca. W programie:

16:30 Program dla dzieci "wiat Minionkw", 17:30 Konkursy z niespodziankami przygotowane przez uczestniczki
projektu "Lepsze Jutro", realizowanego przez OPS Mszana,
17:45 Koncert zespou NIEFORMALNI, 18:45 Rozgrywki z nagrodami "Jak dobrze mie ssiada", 19:00 - Koncert
zespou GRALPOWER, 20:00 Zabawa taneczna.
12 LIPCA MOK RADLIN
Miejski Orodek Kultury w Radlinie zaprasza wszystkie dzieci na warsztaty kulinarne "Owoce nie musz by nudne" z Kasi Gaj (uczestniczk programu Hell's Kitchen).
Zajcia odbd si 12 lipca o godz. 11:00. MOK Radlin prosi
o wczeniejsze zapisy.
14 LIPCA MOK RADLIN
Miejski Orodek Kultury w Radlinie zaprasza wszystkie
dzieci na warsztaty "Opowiadamy o wiecie - Ptaki i
Ludzie". Zajcia odbd si 14 lipca, o godz. 10:00. Prowadzcy opowiedz o ptakach w kulturze Polski i wiata, a take
o tym, czego moemy nauczy si od ptakw. Dzieci zobacz, ktre ptaki lubi si mia, ktre taczy, a ktre wol
czas spdza w spokoju. Kade dziecko zrobi glinian sow
i ozdobi j wedug wasnego uznania. MOK Radlin prosi o
wczeniejsze zapisy.
16 LIPCA MOK RADLIN
Miejski Orodek Kultury w Radlinie zaprasza cae rodziny na
zabawy "Fontanna na Wesoo". Impreza organizowana
jest 16 lipca. W programie: godz. 16.00 - zabawy, konkursy,
rodzinne fotograczne atelier, godz. 17:00-18:00 pokaz
rowerowy Mateusza Kowalczyka, godz. 18:00-19:00 wakacyjna zumba, przygotowana przez Szko Taca i Animacji
TACZYMY.
R E K L A M A

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

8 Rozrywka

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI KONCERTY

47. Dni Miasta Wodzisawia lskiego przeszy do historii


Fot. Justyna Koniszewska

Niepowtarzalna atmosfera, tysice ludzi na stadionie i jedyna taka trasa tak mona scharakteryzowa
minione Dni Wodzisawia.
justyna koniszewska

Przez trzy czerwcowe dni


Wodzisaw lski sta si muzycznym centrum regionu. Po
raz czwarty organizowane z
tak wielkim rozmachem wito
miasta sygnowane byo nazw
rozpoznawalnej i popularnej
imprezy rozrywkowej Letni
Scen ESKI. To bya gwarancja
niezapomnianej zabawy i wielu
emocji, ktre, oczywicie, znalazy swoje potwierdzenie na
stadionie miejskim.
17 czerwca na pycie wodzisawskiego rynku oficjalnie
rozpoczto Dni Miasta. Kolorowy pochd spod budynku Wodzisawskiego Centrum
Kultury przeszed ulicami miasta, by dotrze na rynek, gdzie
rozgrywaa si dalsza cz
atrakcji. Oficjalnego zainaugurowania tegorocznych Dni
Miasta dokonali aktorzy z Teatru Wodzisawskiej Ulicy, ktrzy wystpili w roli dawnych
wodarzy. Przekazali oni symboliczny klucz wadzy prezydentowi Mieczysawowi Kiecy.
Nastpnie klucz zosta przekazany najmodszemu pokoleniu,
czyli Krlowi Maciusiowi I. Na
pycie wodzisawskiego rynku
odbyy si nastpnie midzy innymi: animacje dla dzieci, wystpy lokalnych zespow czy
pokazy artystyczne. Wanym
momentem tegorocznych obchodw bya Noc w Muzeum.
Podczas wydarzenia uczestnicy
mogli wysucha Edime Municipality Band, orkiestry rozrywkowej z Turcji. Nastpnie w
murach wodzisawskiego Muzeum odbya si prezentacja
rdzennego stroju naszego miasta. Przedstawienia dokona
rwnie prezydent Mieczysaw
Kieca. Na zakoczenie mia
miejsce pokaz rekonstrukcji
ubiorw z XIV - XIX wieku Moda w obliczu mierci.
Niepowtarzalnych
dozna muzycznych dostarczyli czoowi artyci polskiej sceny muzycznej. W pierwszym
dniu krlowaa muzyka dyskotekowa za spraw DJ Adamusa, ktry rozkrci imprez
pod gwiazdami. W kolejnych
dwch dniach rozbrzmiewaa
muzyka popowa z nutk mocniejszych uderze. Aren tych
wydarze ponownie sta si
stadion Miejskiego Orodka
Sportu i Rekreacji Centrum.
Wrd tegorocznych gwiazd,
ktre gociy w Wodzisawiu,
znaleli si: Patryk Kumr,
Antek Smukiewicz, Wilki oraz
Sarsa, Sylwia Grzeszczak i Dawid Kwiatkowski. Dni Wodzisawia nie mogy zakoczy si
inaczej, ni efektownym pokazem sztucznych ogni, zamykajcym trzy dni pene niezapomnianych koncertw, szalonej
zabawy i wielu pozytywnych
dozna. Kady wodzisawianin, ktry si skusi i wzi
udzia w tegorocznych dniach
miasta nie zawid si. Organizatorzy zaofoerowali bardzo
szeroki wachlarz atrakcji poczwszy od koncertw, animacji dla dzieci po ciekawostki historyczne.

Zobacz ca fotorelacj

wito miasta to przede wszystkim okazja do wzicia udziau w niezapomnianych koncertach i zobaczenia gwiazd polskiej sceny. Sprawdzona formua,
interesujca oprawa i wiele innych, nie tylko muzycznych atrakcji, skutecznie przyciga od lat amatorw dobrej zabawy do Wodzisawia.

You might also like