You are on page 1of 4

OLUMLU / ETKİLİ EBEVEYN TUTUMLARI

Olumlu / Etkili Ebeveynlik; çocuklarının öz-kontrol, olumlu kişilik ve toplumca kabul edilebilir
davranışlar geliştirmesine yardımcı olmaktır.

Etkili ebeveynler; olumlu değerleri, öz-disiplini, öz-saygısı ve sorumluluk duygusu yüksek çocuklar
yetiştirir. Böylece çocukların özgüveni gelişir. Özgüveni gelişmiş çocuklar, kendi ihtiyaçlarını açıklıkla
ortaya koyan, başkalarına saygılı ve hoşgörülü bireyler olurlar.

ÇOCUKLARINIZA ÖZGÜVEN KAZANDIRMAK İÇİN NELER YAPABİLİRSİNİZ?

 Çocuklarınıza olan sevginizi söz ve davranışlarınızla gösterin.

 Çocuklarınızın kendilerini ve yeteneklerini deneyecekleri sosyal ortam ve etkinliklere


katılmasına destek olun.

 Model olun.

ÇOCUKLARINIZA SORUMLULUK DUYGUSU KAZANDIRMAK İÇİN NELER YAPMALISINIZ?

Sorumluluk; kurallara uyma, tercihlerinin ve seçimlerinin sonucuna katlanma, başka insanlara ve


onların haklarına saygı gösterme olarak tanımlayabiliriz. Çocuklarınızda sorumluluk geliştirmek için;

 Çocuklarınızın kişilik özellikleri ve fiziksel yapılarını çok iyi tanıyın.

 Yapabilecekleri işleri kendilerinin yapmasına fırsat verin.

 Çocuğunuza yaş ve gelişim özelliklerine uygun sorumluluklar verin.

OLUMLU/ ETKİLİ EBEVEYN İLKELERİ

 Doğru davranışları yüreklendirmek

 Sınırlar koymayı doğru uygulamak

 Tutarlı ve kararlı olmak

 Uygun hedefler koymak

OLUMLU/ ETKİLİ EBEVEYN STRATEJİLERİ

Doğru Bakış Açısını Sürdürmek


Çocuğunuzun davranışlarına o anda olanlar açısından bakabilmektir; ilerisi için olumsuz anlamlar
yükleyip kaygılanmak değildir.
Kontrolümüzü Elde Tutmak
Hayal kırıklığı, kaygı, öfke gibi duygularımızın, davranış ve tutumlarımızı yönlendirmesine fırsat
vermemektir.

Uygun Beklentiler Geliştirmek


Çocuklarımızın minyatür yetişkinler olmadığını, bizden farklı düşünce yapıları ve becerileri olduğunu
unutmadan onlar hakkındaki beklentilerimizi oluşturmaktır.

Destek Olmak
Öğrenmelerini istediğimiz davranışlar için model olmak, uygulama fırsatı tanıyıp, geri bildirim
vermektir.

Motive Etmek
Çocuklarımızın başarılı olmak için gösterdikleri çabayı ve elde ettikleri başarıları övmek konusunda
cimri olmamaktır.

Sınırlar Koymak
“Sınırlar vardır, bu sınırlar açık şekilde belirtilmiştir, sınırlar geçilirse sonuçlarına katlanılacaktır.”
diyebilmektir

BİR EBEVEYN OLARAK NASILIM?

1. Tepkisinden korktuğunuz için çocuğunuza “hayır” demeye çekiniyor musunuz?

2. Sık sık “bunun için kavga etmeye, tartışmaya değmez” diyor ve pes ediyor musunuz?

3. Ödev, yatma zamanı, izin, ev işleri gibi konularda sinirlenip kontrolünüzü kaybediyor musunuz?

4.Çocuğunuzun arkadaş ilişkileri ya da okul performansı konusunda genellikle hayal kırıklığı hissediyor
musunuz?

5. Çocuğunuza bağırıyor veya vuruyor musunuz?

Bu sorulardan bir tanesini bile “EVET” diye cevaplandırıyorsanız ebeveyn olarak tutumlarınızı gözden
geçirmek zorundasınız.

BİR EBEVEYN OLARAK NASILIM?

1.Çocuğunuzun davranışlarına sınırlamalar getirip bunlara bağlı kalabiliyor musunuz?

2.Çocuğunuzla zaman geçirmekten hoşlanıyor musunuz?

3.Yatma zamanı, oyuncakları toplama, izin, okula hazırlanma gibi konularda çocuklarınızla
tartışmalarınız varsa, azalıyor mu?

4.Çocuğunuz giderek daha bağımsız oluyor ve kendi sorumluluğunu alabiliyor mu?

5. Çocuğunuz sizinle, okulu, arkadaşları, kaygıları hakkında konuşuyor mu?

Bu sorulardan bir tanesini bile “EVET” diye cevaplandırıyorsanız ebeveyn olarak doğru yoldasınız,
evetlerinizin sayısını artırmalısınız.
OLUMLU/ETKİLİ EBEVEYN OLABİLMEK İÇİN 10 ÖNERİ

• Özgüven kazandırın
• Amaca yönelik çabalarını övün
• Her çocuğu farklı bir birey olarak anlayın ve değerlendirin
• Başarıyı hissedebilmesi için çocuğunuza olanak sağlayın
• Çocuğunuza karar vermesi için izin verin
• Uyarılarınızda olumlu ifadeler kullanın ( Olumlu uyarılar yapın )
• Övün; ancak yargılamayın
• Çocuklarınızın kendilerini sevilebilir ve yetenekli hissetmelerine yardımcı olun
• Çocuklarınız olumlu bir davranış gösterdiklerinde, bu davranışını hemen pekiştirin.
• Etkili iletişim sağlayın.

OLUMLU / ETKİLİ EBEVEYNLİK KİŞİSEL PLANI

Ebeveyn olarak Ebeveyn olarak


iyi yaptığıma inandığım şeyler: yapmayı hedeflediğim şeyler:

Olumlu / Etkili Ebeveyn olarak kişisel hedeflerim


Ebeveyn olarak kazanmayı hedeflediğiniz Bu hedeflerinize ne kadar zamanda ulaşmayı
tutumları öncelik sırasına göre belirtiniz. planlıyorsunuz ?
( İlk 3 ayda - ilk 6 ayda - diğer )

1-

2-

3-

Düşünceleriniz olumlu olsun

Çünkü düşünceleriniz sözleriniz olur.

Sözleriniz olumlu olsun

Çünkü sözleriniz davranışlarınız olur.

Davranışlarınız olumlu olsun


Çünkü davranışlarınız alışkanlıklarınız olur.

Alışkanlıklarınız olumlu olsun

Çünkü alışkanlıklarınız değerleriniz olur.

Değerleriniz olumlu olsun

Çünkü değerleriniz kaderiniz olur.

GANDİ