You are on page 1of 4

Từ ngày 25/8, lãi suất cho vay Vàng áp dụng đối với sản phẩm “Đầu tư vàng tại

ACB” tăng thêm 5,5


%/năm.
Theo đó, căn cứ vào thoả thuận giữa khách hàng và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), hợp đồng giao dịch
vàng kiêm hợp đồng cấp tín dụng hạn mức kiêm hợp đồng cầm cố số dư tài khoản VND/Vàng, ACB sẽ tăng
lãi suất cho vay Vàng áp dụng đối với sản phẩm “Đầu tư vàng tại ACB".
Cụ thể, lãi suất cho vay Vàng áp dụng đối với sản phẩm “Đầu tư vàng tại ACB” từ 6,5% (đã áp dụng từ ngày
24/7/2008 đến hết ngày 24/8/2008) lên 12%/năm. Như vậy mức tăng là 5,5% so với lãi suất hiện tại.
ACB cho biết: các loại lãi suất trên được tính trên cơ sở số ngày thực tế trên 360 ngày.
Trước đó, từ ngày 24/7, ACB cũng đã nâng lãi suất cho vay VND đối với sản phẩm "đầu tư vàng tại ACB" từ
18%/năm lên 21%/năm. Đối với lãi suất tiền gửi VND và tiền gửi vàng vẫn không thay đổi, tương ứng là 4%
và 0%.

Tháng 4 cho vay tăng mạnh


So với đầu năm tốc độ cho vay VND trong tháng 4 tăng mạnh 11%, trong khi cuối tháng 3 chỉ tăng 2,67%.
Thị trường tiền tệ ổn định.
Ngân hàng Nhà nước công bố tình hình tiền tệ tín dụng trong tháng 4/2009.
Cho vay VND tăng mạnh
Đầu tư cho nền kinh tế tháng 04/2009 ước tăng 4,86% so với cuối tháng 3 và tăng 11,16% so với cuối năm
2008. Trong đó, đầu tư bằng VND ước tăng 5,81% và đầu tư bằng ngoại tệ ước tăng 0,65% so với cuối tháng
trước.
Cùng kỳ năm 2008, cho vay với nền kinh tế tăng 14,73%. Như vậy mức tăng này thấp hơn cùng kỳ, tuy
nhiên tăng mạnh so với thời điểm 3 tháng đầu năm.
Đầu tư cho nền kinh tế 3 tháng đầu năm tăng 2,67% so với cuối năm 2008.
Huy động vốn VND chậm hơn cho vay
Tình thế tháng 4 đã đảo lộn so 3 tháng đầu năm, cuối tháng 3, huy động vốn của nền kinh tế tăng 3,4% so với
cuối năm 2008, cao hơn tốc độ cho vay (tăng 2,67%). Tính đến ngày 23/4/2009, dư
Trong tháng 4, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng nợ cho vay hỗ trợ lãi suất theo
tháng 04/2009 ước tăng 3,74% so với cuối tháng trước và tăng 9,88% so Quyết định 131/QĐ-TTg đạt
với đầu năm, thấp hơn tốc độ cho vay (11,16%). 254.900 tỷ đồng.
Trong đó, số dư tiền gửi VND tăng 4,52% và số dư tiền gửi ngoại tệ tăng Trong tháng NHNN đã điều
chỉnh giảm 1%/năm đối với lãi
1,07% so với cuối tháng trước.
suất tái cấp vốn, lãi suất tái
Lãi suất VND tăng nhẹ, USD tiếp tục giảm chiết khấu; điều hành linh hoạt
Tháng 4, mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng tăng nhẹ từ 0,2- nghiệp vụ thị trường mở; triển
1,5%/năm, hiện lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 7,1-8,6%/năm. khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại
Lãi suất cho vay giữ ổn định ở mức 8-10,5%/năm. Các ngân hàng thương tệ với các ngân hàng thương
mại Nhà nước đã điều chỉnh lãi suất cho vay đối với các hợp đồng tín dụng mại với lãi suất thấp (6%-
6,5%/năm).
đã ký có mức lãi suất cho vay cao hơn 10,5%/năm xuống tối đa
10,5%/năm.
Lãi suất USD tiếp tục giảm so với cuối tháng trước, mức giảm từ 0,5-1%/năm đối với lãi suất huy động, từ
0,3-0,7%/năm đối với lãi suất cho vay.
Hiện lãi suất huy động phổ biến ở mức 1,4-2,81%/năm và lãi suất cho vay phổ biến ở mức 4-7%/năm.
Lãi suất cho vay thỏa thuận của các tổ chức tín dụng đối với các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay
thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng hiện tại phổ biến ở mức 12-15%/năm.
Tháng 4, tỷ giá USD/VND niêm yết luôn ở mức kịch trần
Ngày 29/04, tỷ giá USD/VND bình quân trên thị trường liên ngân hàng ở mức 16.937, giảm 0,1% so với
cuối tháng trước, tỷ giá giao dịch của các tổ chức tín dụng luôn kịch trần cho phép.
Tỷ giá EUR/VND biến động theo sát diễn biến của đồng EUR trên thị trường quốc tế. Ngày 29/04, tỷ giá
EUR/VND trên thị trường chính thức ở mức 23.405-23.949, tăng 0,6% so với cuối tháng trước.
Tổng phương tiện thanh toán tăng 11% so đầu năm
Tổng phương tiện thanh toán tháng 04/2009 ước tăng 3,43% so với tháng trước và tăng 11,4% so với cuối
năm trước; trong đó, tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng tăng 0,6% so với tháng trước và tăng
19,37% so với cuối năm trước

Lợi nhuận ngân hàng: Tín dụng sẽ quyết định

Với các chỉ tiêu lợi nhuận đề ra trong năm 2009, các ngân hàng kỳ vọng sẽ vượt kế hoạch, nếu tốc độ tăng
trưởng tín dụng giữ vững mức như 2 tháng vừa qua.
Lợi nhuận 5 tháng đầu năm và mức dự kiến 6 tháng đầu năm của các ngân hàng đều cho thấy một kết quả
khả quan. Các ngân hàng đang kỳ vọng hoạt động tín dụng thuận lợi để đạt kết quả tốt trong những tháng
cuối năm. Đã có những cơ sở để kỳ vọng điều này.
Eximbank cho biết, 5 tháng đầu năm thu về 674 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và dự kiến đến hết tháng
6/2009, Ngân hàng sẽ thu về 800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Techcombank cũng cho biết, dự kiến mức lợi
nhuận thu về sau 6 tháng đầu năm khoảng 1.000 tỷ đồng. Nhỉnh hơn một chút là ACB với mức dự kiến 1.100
tỷ đồng lợi nhuận trong nửa đầu năm 2009.Theo các chuyên gia ngân hàng, do tín dụng vẫn chiếm tỷ trọng
lớn trong thu nhập của các ngân hàng, nên với sự tăng trưởng trở lại của hoạt động tín dụng đã khiến các
ngân hàng thu được mức lợi nhuận tốt trong những tháng đầu năm.\
Đặc biệt, khi nền kinh tế có dấu hiệu khởi sắc, các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư và kinh doanh đã khiến
nguy cơ nợ quá hạn phải trích dự phòng lớn tạm thời bị đẩy lùi.
Thêm vào đó, một yếu tố quan trọng cho kỳ vọng cho 6 tháng cuối năm đó là nhiều ngân hàng đã giải quyết
dứt điểm được các khoản huy động vốn với lãi suất cao (16 - 17%/năm) trong năm 2008, khiến chi phí vốn
được giảm mạnh.
Theo báo cáo của Eximbank, tỷ lệ nợ quá hạn hiện của Ngân hàng chỉ còn 3,3%, giảm mạnh so với mức
4,71% cuối năm 2008. Lý do là thị trường chứng khoán khởi sắc trở lại, bất động sản giảm xuống mức giá
hợp lý đã thu hút được người mua, doanh số bán nhà tăng lên… Đây là cơ sở để Eximbank cơ cấu lại các
khoản nợ quá hạn của năm trước.
Tăng trưởng tín dụng của toàn ngành, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước thì mới ở mức 14%, nhưng
trong khối cổ phần, rất nhiều ngân hàng có mức tăng cao hơn rất nhiều.
Tốc độ tăng trưởng tín dụng tại Eximbank là 40% trong hơn 5 tháng đầu năm, lớn hơn nhiều tốc độ tăng
trưởng 12,5% trong cả năm 2008.
Theo lãnh đạo Eximbank, đó là tỷ lệ đã “kiềm chế” để kiểm soát rủi ro, nếu không tốc độ tăng trưởng tín
dụng còn cao hơn nữa. Nguồn thu từ tín dụng đã đóng góp đến 70% vào tổng lợi nhuận trên của Eximbank.
VPBank cũng cho hay, Ngân hàng đã thu về 125 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 5 tháng hoạt động đầu
năm 2009 so với kế hoạch cả năm nay khoảng 300 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu từ hoạt động tín dụng đã
đóng góp đến 80% vào tổng lợi nhuận của Ngân hàng.
ACB cho biết, tốc độ tăng trưởng tín dụng đến cuối tháng 5 đã tăng xấp xỉ 50% trong 5 tháng đầu năm.
Trong khi, cả năm trước tỷ lệ này tại ACB tăng trưởng ở mức rất khiêm tốn, chỉ đạt hơn 10% và lỗ trong hoạt
động tín dụng.
Việc đẩy mạnh tín dụng, mặc dù luôn được lưu ý với khả năng kiểm soát rủi ro gồm rủi ro nợ xấu và rủi ro
lãi suất, nhưng nhiều ngân hàng vẫn phải đẩy tín dụng tới mức “có thể chấp nhận được”. Ngoài lý do tìm
kiếm lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất, thì tín dụng còn kéo theo các nguồn thu từ dịch vụ.
Với các chỉ tiêu lợi nhuận đề ra trong năm 2009 (tuy thận trọng nhưng ở mức tương đối), các ngân hàng kỳ
vọng sẽ vượt kế hoạch, nếu tốc độ tăng trưởng tín dụng giữ vững mức như 2 tháng vừa qua.
Theo đánh giá của tổng giám đốc một ngân hàng, khả năng nhu cầu vốn của khách hàng (cả doanh nghiệp và
cá nhân) sẽ tăng lên trong 2 quý cuối năm 2009.
Phụ thuộc quá nhiều vào tín dụng là lý do các ngân hàng Việt Nam được đánh giá là “phát triển ở trình độ
thấp”. Mặc dù các ngân hàng rất ý thức cải thiện nguồn thu từ hoạt động phi tín dụng như thanh toán, dịch vụ
thẻ, kiều hối… nhưng đến thời điểm này rất ít ngân hàng đạt được mức thu phi tín dụng trên 20% tổng nguồn
thu.Dự báo lợi nhuận chỉ cần nhìn vào tín dụng, câu chuyện không mới nhưng chắc còn lâu… mới cũ.
TTCK khởi sắc: Cơ hội cho các ngân hàng tăng vốn điều lệ

Giá cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh sẽ khiến kế hoạch tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng theo đúng lộ trình
năm 2010 của các ngân hàng sẽ sớm trở thành hiện thực.

Thị trường chứng khoán khởi sắc thời gian gần đây khiến giá cổ phiếu ngành tài chính tăng mạnh trở lại, đặc
biệt là cổ phiếu ngành ngân hàng. Chỉ trong vòng 10 phiên giao dịch gần đây nhất (từ ngày 5 đến ngày
18/6/2009), giá cổ phiếu của STB đã tăng 19,87%, cổ phiếu của ACB cũng tăng 5,54%.

Nhiều cổ phiếu của các ngân hàng khác trên thị trường OTC như: cổ phiếu của Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội,
ngân hàng Hàng Hải, Ngân hàng Sài Gòn, Ngân hàng Phương Đông... trước đây đã giảm giá khá mạnh
(xuống dưới cả 10 nghìn đồng/cp) nhưng trong vòng 1 tháng trở lại đây cũng đã có sự bứt giá mạnh về giá.

Nguồn: OTC
Do đó, nhiều nhà đầu tư mạnh tay thu gom cổ phiếu ngành ngân hàng bởi nhận định chung của các chuyên
gia rằng, khi nền kinh tế phục hồi, giá cổ phiếu của ngành ngân hàng sẽ tiếp tục hấp dẫn. Thị trường chứng
khoán khởi sắc chính là cơ hội thuận lợi để các ngân hàng tăng vốn điều lệ đáp ứng điều kiện về vốn (3000 tỷ
đồng vào năm 2010).

Habubank dự kiến 6 tháng cuối năm 2009 sẽ tăng từ 2.800 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng; DongABank tăng từ
2.880 tỷ lên 3.400 tỷ đồng; SCB đưa ra kế hoạch tăng vốn năm từ 2.047 tỷ đồng lên 3.374 tỷ đồng; VIBBank
cũng đề ra kế hoạch tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng…
Đặc biệt nhóm các NHTMCP nhỏ như DaiABank, KienLongBank, Oceanbank, VietBank, PGBank,
GiaĐinhBank, Đệ Nhất… vừa mới hoàn tất kế hoạch tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng vào cuối năm 2008, cũng đã
bắt tay vào việc xây dựng kế hoạch tăng vốn mới. Hầu hết các ngân hàng đều muốn thực hiện việc tăng vốn
điều lệ lên 3.000 tỷ đồng càng sớm càng tốt.

Trước đó, trong những tháng cuối năm 2008 và đầu 2009, diễn biến giá cổ phiếu ngân hàng giảm giá mạnh,
nhà đầu tư không còn quan tâm nhiều đến cổ phiếu ngành này, khiến quá trình phát hành cổ phiếu tăng vốn
điều lệ của một số ngân hàng đặc biệt là NHTMCP nhỏ gặp nhiều khó khăn.

Nhưng gần đây, nếu so với kế hoạch lợi nhuận trong năm thì năm tháng đầu năm nhiều ngân hàng đã đạt
được phân nửa. Điều này đã gây bất ngờ cho các nhà đầu tư và trái ngược hẳn với các dự báo trước đây của
nhiều chuyên gia.

Chẳng hạn như, Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải (Maritime Bank) có lợi nhuận trước thuế đạt trên
470 tỷ đồng, sau trích lập dự phòng rủi ro còn khoảng 400 tỷ, đạt tỷ lệ 22% trên vốn điều lệ bình quân. Kết
quả này tương đương 66% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2009.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB), lợi nhuận trước thuế đạt trên 900 tỷ đồng, sau khi trích lập
dự phòng rủi ro và chưa bao gồm lợi nhuận của các công ty con.

Nhiều ngân hàng khác như SCB, SCB, An Bình, SHB,... cũng có kết quả kinh doanh khá cao trong 5 tháng
đầu năm 2009.

Điều đó phần nào lý giải tại sao thời gian gần đây cố phiếu của ngành này được các nhà đầu tư “săn lùng”
mạnh trên cả thị trường niêm yết và thị trường OTC.

Thời điểm này TTCK vẫn đang sôi động và tình hình kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng
đang có nhiều khởi sắc, cùng với kết quả kinh doanh tốt của các ngân hàng thì việc hoàn thành mục tiêu tăng
vốn điều lệ trong năm nay của các ngân hàng sẽ không có gì là áp lực.
Nghị định số 141/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/11/2006 yêu cầu mức vốn pháp định áp dụng cho các
ngân hàng thương mại cổ phần đến năm 2008 tối thiểu là 1.000 tỷ đồng, đến năm 2010 là 3.000 tỷ đồng.