You are on page 1of 20

Kostroj Strojegradnja d.o.o.

Slovenske Konjice, Slovenija

Predstavitev podjetja / Company Presentation

Proizvodni program / Production Line


> Linije za proizvodnjo izolacijskih > Insulation materials production lines
materialov
> Machines and parts for cast & steel
> Stroji in deli za livarne in jeklarne industriy
> Transportne naprave > Transport devices
> Stroji in deli za papirno industrijo > Machines and parts for paper industry
> Naprave za avtomobilsko industrijo > Devices for automotive industry
> Storitve CNC mehanske obdelave > High quality mechanical tooling
Stran 2 Proizvodne zmogljivosti / Production disposabilities

> 2100 m2 - mehanska obdelava / mostna dvigala: 3.2t, 5t


> 1100 m2 - varilnica / mostno dvigalo: 5t
> 400 m2 - razrez materiala / mostno dvigalo: 10t
> 2200 m2 - montažne dvorane / mostna dvigala: 10t, 16t
> 660 m2 - lakirnica s kabino za vroče lakiranje 12x5x5/ mostno dvigalo: 10t
> 2000 m2 - zunanje skladišče materiala / mostno dvigalo: 5t
> 9000 m2 - zunanje skladišče gotovih izdelkov / viličarji kap. do 12t

> 2100 m2 - machining area / bridge cranes: 3.2t, 5t


> 1100 m2 - welding hall with robot-welding cell/ bridge cranes: 5t
> 400 m2 - material cutting area/ bridge cranes: 10t
> 2200 m2 - assembly area / bridge cranes: 10t, 16t
> 660 m2 - coloring area with 12x5x5 hot spray booth / bridge cranes: 10t
> 2000 m2 - exterior raw-material store area / bridge crane: 5t
> 9000 m2 - exterior end-product store area / fork-lifters up to 12t
Kapacitete strojne obdelave / Machinig capacities Stran 3

> 9 CNC horizontalni rezkalno/vrtalni stroji/centri (borverki):


> delovno območje od 1000x1000x800 do 8000x3000x1600
> 4 CNC vertikalni obdelovalni stroji/centri:
> delovno območje od 1000x600x500 do 1600x800x800
> 2 CNC stružnici: d150x1000, d450x700
> 6 klasične stružnice: d700x4500, d600x3000, d600x2000, d800x3000,…
> klasični obd. stroji: rezkanje, vrtanje, pehanje, brušenje
> 1 CNC plamenski/plazemski rezalnik pločevine: 8000x2500mm
> 1 robotska varilna celica: dvopozicijska; velikost zvarjenca: 4000x800mm
> 3 tračne žage, 1 krožna žaga za razrez profilov
> stroji za obdelavo pločevine: krivilni, upogibni, prebijalni, škarje, posnemalni
> 1 peskalna linija za čiščenje obdelovancev 1500x500x8000mm
> 1 balansirni stroj
> 1 lakirna sušilna komora: velikost izdelka do 12000x4000x4500mm

> 9 CNC horizontal mill/bore machines/centers:


> Working area: from 1000x1000x800 to 8000x3000x1600
> 4 CNC vertical milling machines/centers:
> Working area: from 1000x600x500 to 1600x800x800
> 2 CNC lathes: d150x1000, d450x700
> 6 conventional lathes: d700x4500, d600x3000, d600x2000, d800x3000,…
> conventional machines: milling, drilling, grinding,
> 1 CNC gas / plasma cutting device: 8000x2500mm
> 1 robot welding cell: 2-positions; welding area: 4000x800mm
> 3 belt saws, 1 circular saw for profile cutting
> sheet-forming machines: bending, cutting, chamfering, folding, punching
> 1 shotblast line: workpiece size: 1500x500x8000mm
> 1 balancing machine
> 1 paint drying booth: workpiece size: max. 12000x4000x4500mm
Stran 4 Razrez materala / Material Cutting
Krivljenje, Čiščenje, Varjenje / Bending, Cleaning, Welding Stran 5
Stran 6 CNC Horiz. rezkalni stroji / CNC Horizontal Milling Machines

XxYxZ=8000x3000x1600
BxH=2500x1800 / 16000 kg
B1xH1=4000x1880 / 80000 kg

XxYxZ=5000x2500x1600
BxH=2500x1800 / 12000 kg

XxYxZ=3500x2500x1200
BxH=2500x1800 / 12000 kg

XxYxZ=2500x2000x1200
BxH=1800x1600 / 8000 kg
CNC Rezkalni obdelovalni centri / CNC Milling Centers Stran 7
Stran 8 Mehanska obdelava - struženje / CNC & classic turning
Montaža, Lakirnica / Assembling, Finishing Stran 9
Stran 10 Izdelki / Products
Izdelki / Products Stran 11
Stran 12 Izdelki / Products
Izdelki / Products Stran 13
Stran 14 Projekti po naročilu / Projects
Stran 15
Stran 16 Projekti po naročilu / Projects
Storitve mehanske obdelave / HQ Mechanical Tooling Stran 17
Transportna tehnika / Transportation Stran 18
Stran 19
Kostroj Strojegradnja d.o.o.
Tovarniška 2
3210 Slovenske Konjice
Slovenija
Tel.: +386 3-6209-300
Fax: +386 3-5753-821
E-mail: kostroj@siol.net, info@kostroj.com
Web: http://www.kostroj.com