You are on page 1of 8

LINKS THÁNG 8 NĂM

2009
Wedding Album Maker
Download Full Software tại (22.77MB) :
http://www.mediafire.com/download.php?nmzmnimmmmm
NGÀY 31.8.2009 :
1.CORELDRAW X4 : CÀI ĐẶT BẢN FULL .
<img src=http://utbinh.com/A8/310809/CORELDRAWX4.png>
[img]http://utbinh.com/A8/310809/CORELDRAWX4.png[/img]
http://utbinh.com/A8/310809/CORELDRAWX4.png
http://utbinh.com/A8/310809/CORELDRAWX4.doc
http://utbinh.com/A8/310809/CORELDRAWX4.pdf
8 Bài viết Corel DRAW CS3 của utbinh (3.06MB) :
http://www.mediafire.com/download.php?zztvmoyjimz
JOOMLA CÁC BÀI UTBINH ĐÃ BIÊN SOẠN
1. Cài đặt Joomla trên Host Mua :
http://utbinh.com/A8/230809/CAIDAT_JOOMLA.doc
http://utbinh.com/A8/230809/CAIDAT_JOOMLA.pdf
2. Cài đặt Joomla trên LocalHost :
http://utbinh.com/A8/230809/localhost.doc
http://utbinh.com/A8/230809/localhost.pdf
3. Cài đặt Joomla trên Host Free :
http://utbinh.com/A8/HOSTFREE.doc
http://utbinh.com/A8/HOSTFREE.pdf
4. JOOMLA CÀI ĐẶT TRÊN 3 HOST :
Link download : http://tinyurl.com/utbinh0021
Bài 1 : Cài đặt trên Host Mua.
Bài 2 : Cài đặt trên LocalHost .
Bài 3 : Cài đặt trên Host Free.
Phần mềm Joomla 1.5.14
MUỐN TỰ HỌC THIẾT KẾ WEB ĐỘNG BẰNG JOOMLA , BẠN HÃY VÀO CÁC
TRANG FORUMS TIẾNG VIỆT SAU ĐÂY ĐỂ THAM KHẢO CÁC HƯỚNG DẪN
RẤT CHI TIẾT GIÚP BẠN TỰ HỌC DỄ DÀNG :
http://vinaora.com/joomla/
http://joomlaviet.org/
http://phpcodevn.com/forum/viewforum.php?f=68 -
http://omgili.com/inforum%3Aforum.joomla.org-nhau
http://vn.lefthit.com/site/forum.joomla.org.html
http://webmaster.vn247.net/forums/viewforum.php?f=27
http://www.joomlaexpress.com/Joomla_Official/Joomla_Forum/page-
74.html
http://phpcodevn.com/forum/viewforum.php?f=
NGÀY 19.8.2009 :
16.POWER CHM 5.7 TẠO E-BOOK .
<img src=http://utbinh.com/A8/090819/POWERCHM.png>
[img]http://utbinh.com/A8/090819/POWERCHM.png[/img]
http://utbinh.com/A8/090819/POWERCHM.png
http://utbinh.com/A8/090819/POWERCHM.doc
http://utbinh.com/A8/090819/POWERCHM.pdf
28.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀNG ĐIỆN TỬ .
<img src=http://utbinh.com/A8/090807/MANUAL.png>
[img]http://utbinh.com/A8/090807/MANUAL.png[/img]
http://utbinh.com/A8/090807/MANUAL.png
http://utbinh.com/A8/090807/MANUAL.doc
http://utbinh.com/A8/090807/MANUAL.pdf
Tìm hiểu Tế Bào Gốc ( 382KB ) :
http://utbinh.com/A8/090807/tebaogoc.pdf
Manual của GoGearPhilip SA5225 (3.51MB) :
http://utbinh.com/A8/090807/GoGear_SA5225.pdf
NGÀY 18.8.2009 :
8.DREAMWEAVER : THIẾT KẾ WEB LẦN ĐẦU
<img src=http://utbinh.com/A8/090818/a.png>
<img src=http://utbinh.com/A8/090818/b.png>
[img]http://utbinh.com/A8/090818/a.png[/img]
[img]http://utbinh.com/A8/090818/b.png[/img]
http://utbinh.com/A8/090818/a.png
http://utbinh.com/A8/090818/b.png
http://utbinh.com/A8/090818/TRANGMAU.doc
http://utbinh.com/A8/090818/TRANGMAU.pdf
Kết Quả Thực Tập :
http://minh.byethost5.com/site090818/index.html
http://minh.byethost5.com/site090819/index.html
Form Email PHP – HTML (1.10MB) :
http://utbinh.com/A8/090818/FormEmail.doc
Tài Liệu CSS Cơ Bản .pdf (961KB) :
http://utbinh.com/A8/090818/TaiLieuCSSTiengVietCoBan.pdf
Cách Thu Âm Bài hát KaraOke (453KB) :
http://utbinh.com/A8/090818/THUAMBAIHATKARAOKE.doc
Xem Album trong Zing Photo (1.03MB) :
http://utbinh.com/A8/090818/XemTrinhDienAlbum.doc
Trà Sửa Trang Châu độc tố (3.64MB) :
http://utbinh.com/A8/090818/TraSuaTranChau.doc
Slide (3.62MB) : http://utbinh.com/A8/090818/AsiaMisteriosa.pps
Slide (6.63MB) : http://utbinh.com/A8/090818/BachHac.pps
Slide (541KB) : http://utbinh.com/A8/090818/chamngon.pps
Slide (202KB) :http://utbinh.com/A8/090818/Chinesep.pps
Slide (3.71MB) :
http://utbinh.com/A8/090818/Lesamoureuxquipassent.pps
Slide (610KB) :http://utbinh.com/A8/090818/LoiHayYDep.pps
Slide(4.91MB) : http://utbinh.com/A8/090818/Night_Trip.pps
Slide (2.29MB) :
http://utbinh.com/A8/090818/Toilets_of_the_World_2.pps
NGÀY 15.8.2009 :
7.DREAMWEAVER CS3 : THIẾT KẾ WEB THEO MẪU .
<img src=http://utbinh.com/A8/090815/WEBMAU.png>
[img]http://utbinh.com/A8/090815/WEBMAU.png[/img]
http://utbinh.com/A8/090815/WEBMAU.png
http://utbinh.com/A8/090815/WEBMAU.doc
http://utbinh.com/A8/090815/WEBMAU.pdf
KẾT QUẢ THỰC TẬP :
http://minh.byethost5.com/site090812/index.html
Chương Trình Cute FTP upload Folder FILES lên Host Server để lấy Link
URL > Copy Link này .
Kết quả : http://utbinh.com/A8/FILES/FILES.htm
Tiếp tục tạo Link cho 2 Chủ Đề còn lại bên Cột Trái :
Giới thiệu Dreamweaver CS3 :
http://utbinh.com/A8/GIOITHIEU/gioithieu.htm
Tạo Site Cục Bộ và Ở Xa : http://utbinh.com/A8/TAOSITE/taosite.htm
Hàng Text nhập Thực Tập Thiết Kế Trang Khung – Hàng Link nhập :
http://thunam.byethost15.com/site010709/index.htm
Tiếp tục thực hiện tạo liên kết cho 4 văn bản còn lại :
Thiết kế Website : http://minh.byethost5.com/site150609/index.htm
Website 120609 : http://utbinh.com/A6/120609/index.htm
Website của utbinh : http://utbinh.com/ub/index.php?
Forum của utbinh : http://utbinh.com/ub/index.php?
option=com_fireboard&Itemid=27
Thư cho utbinh : http://utbinh.byethost10.com/goithu.html
Utbinh đã tạo 1 Form Email PHP trong
http://utbinh.com/ykien/goithu.php
Các bạn có thể tạo 1 Form Email giống trên khi mở bài hướng dẫn trong
:
http://utbinh.com/MAY08/100508/FormEmailPHP.doc
Host Server phải có hổ trợ PHP ) .
Hoặc tạo 1 Form Email HTML giống như utbinh đã tạo :
http://utbinh.byethost10.com/goithu.html
Các bạn có thể tạo 1 Form Email HTML giống trên khi mở bài hướng dẫn

http://www.vietwebguide.com/2008/06/email-contact-form-bn-thu-
gn.html?showComment=1233810180000
Kết quả đã có Link URL là : http://utbinh.byethost10.com/goithu.html
Khi nhập Link URL này không có folder site090806 mà chỉ có tên Folder
Trung Gian 090806:
http://utbinhdesign.byethost2.com/090806/index.html
NGÀY 11.8.2009 :
6.DREAMWEAVER CS3 : BẢNG ĐIỀU KHIỂN FILES
<img src=http://utbinh.com/A8/090811/files.png>
[img]http://utbinh.com/A8/090811/files.png[/img]
http://utbinh.com/A8/090811/files.png
http://utbinh.com/A8/090811/files.doc
http://utbinh.com/A8/090811/files.pdf
GIÁO TRÌNH UTBINH SOẠN :
42 BÀI FRONTPAGE 2003 UTBINH SOẠN ĐỢT 3 :
FRONTPAGE_2003_42LESSONS.rar (58.34 MB) :
http://tinyurl.com/utbinh008
hoặc : http://www.mediafire.com/download.php?4qw252xmktn
45 BÀI FRONTPAGE 2003 UTBINH SOẠN ĐỢT 1 VÀ 2 (35.91MB):
http://tinyurl.com/utbinh009
34 BÀI DREAMWEAVER 8 UTBINH SOẠN (21.17MB):
http://tinyurl.com/utbinh142
52 Bài Thiết Kế Web HTML utbinh soạn (46.07MB) :
http://tinyurl.com/utbinh0010
15 Bài Expressions Web utbinh soạn (36.92MB) :
http://tinyurl.com/utbinh0012
39 Bài Power Point utbinh soạn ( 47.50 MB ) : http://tinyurl.com/43ogba
26 Bài Flash 8 utbinh soạn (22.99MB) : http://tinyurl.com/utbinh0014
NGÀY 10.8.2009 :
5.DREAMWEAVER CS3 : THIẾT KẾ WEB 6 TRANG .
<img src=http://utbinh.com/A8/090810/A.png>
<img src=http://utbinh.com/A8/090810/B.png>
[img]http://utbinh.com/A8/090810/A.png[/img]
[img]http://utbinh.com/A8/090810/B.png[/img]
KẾT QUẢ THỰC TẬP
Trên Host mua : www.dot5hosting.com
Sau khi tạo xong Folder Website tên site090806 utbinh Upload bằng
Chương Trình Cute FTP lên Host mua của utbinh mà không thông qua
Put Files của Dreamweaver :
http://utbinh.com/A8/site090806/index.html
Chính vì thế mà mà vẫn thấy được tên site090806 trung gian .
Trên Host Free : www.byethost.com
http://utbinhdesign.byethost2.com/090806/index.html
Không thể hiện tên site090806 mà hiện Folder trung gian 090806
Trên Host Free : www.110mb.com
Không thể hiện tên site090806 mà hiện Folder trung gian 090806
http://kimtrang.110mb.com/090806/index.html
GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB UTBINH SOẠN :
FRONTPAGE 2003 :42 BÀI FRONTPAGE 2003 UTBINH SOẠN ĐỢT 3
FRONTPAGE_2003_42LESSONS.rar (58.34 MB) :
http://tinyurl.com/utbinh008
FRONTPAGE 2003 : 45 BÀI FRONTPAGE 2003 UTBINH SOẠN ĐỢT 1 VÀ 2
(35.91MB): http://tinyurl.com/utbinh009
DREAMWEAVER 8 : 34 BÀI DREAMWEAVER 8 UTBINH SOẠN (21.17MB):
http://tinyurl.com/utbinh142
HTML : 52 Bài Thiết Kế Web HTML utbinh soạn (46.07MB) :
http://tinyurl.com/utbinh0010
Bạn tham khảo 13 bài Viết hướng dẫn tạo Banner tại :
http://tinyurl.com/utbinh007
Download File nén : 090806.rar (1.19MB) tại :
http://tinyurl.com/utbinh0011
Trong bài : Host Free BYETHOST.COM
(http://utbinh.com/A7/050709/BYETHOST.doc) utbinh đã tạo sẵn
Account cho các bạn dủng thực tập thiết kế Web với chi tiết như sau :
Username : b15_3722400 – Password : 05072009 – URL :
http://thunam.byethost15.com/
http://utbinh.com/A8/090810/A.png
http://utbinh.com/A8/090810/B.png
http://utbinh.com/A8/090810/WEB6TRANG.doc
http://utbinh.com/A8/090810/WEB6TRANG.pdf
Softwares Lưu Nhật Nam 10.8.2009 (3.56MB) :
http://utbinh.com/A8/090810/SOFT_LNN_090810.doc
Tuần Báo Tin Học 23 (1.97MB) :
http://utbinh.com/A8/090810/TBTH23.doc
Thế Giới Ảnh 10.8.2009 (11.99MB) :
http://utbinh.com/A8/090810/THEGIOIANH_090810.doc
Slide Show Ấn Độ (3.66MB) :
http://utbinh.com/A8/090810/AnDo.pps
Sliade Show : Dấu Chấm Hỏi (4.50MB) :
http://utbinh.com/A8/090810/DauChamHoi.pps
Sliade Show : Mưa Hà Nội ( 7.70MB) :
http://utbinh.com/A8/090810/MuaHaNoi.pps
Sliade Show : Mùa Xuân trên Đỉnh Bình Yên (3.66MB) :
http://utbinh.com/A8/090810/muaxuantrendinhbinhyen.pps
Sliade Show : Quê Hương Việt Nam (9.21MB) :
http://utbinh.com/A8/090810/QueHuongVietNam.pps
Slide Show : Saigon xưa (5.09MB) :
http://utbinh.com/A8/090810/SAIGONXUA.pps
Vô Trang Web chứa 300 ngàn Manual : http://www.manualsonline.com/
Do số đông không mua được Host Server để Upload Site của mình nên
trong các ví dụ utbinh sẽ sử dụng Host Free để giúp cho các bạn thực
tập đạt kết quả .
Các bạn có thể tạo Account trong 2 Host Free là : www.110mb.com và
www.byethost.com . Xem hướng dẫn chi tiết tại :
• http://utbinh.com/ANOV08/111108/110MB.doc
• http://utbinh.com/A7/050709/BYETHOST.doc
NGÀY 28.7.2009 :
1. DREAMWEAVER CS3 : CHƯƠNG I GiỚI THIỆU
<img src=http://utbinh.com/A7/290709/a.png>
<img src=http://utbinh.com/A7/290709/b.png>
[img]http://utbinh.com/A7/290709/a.png[/img]
[img]http://utbinh.com/A7/290709/b.png[/img]
http://utbinh.com/A7/290709/a.png
http://utbinh.com/A7/290709/b.png
http://utbinh.com/A7/290709/CHUONG1.doc
http://utbinh.com/A7/290709/CHUONG1.pdf
Đào tạo PHP trên mạng (224KB) :
http://utbinh.com/A7/290709/DaoTaoPHP.doc
Links Tháng 7.2009 (224KB) :
http://utbinh.com/A7/290709/LinksThang7.2009.doc
Tìm hiểu bệnh LUPUT ĐỎ (254KB) :
http://utbinh.com/A7/290709/LUPUT.doc
Nhóm SSDG (71KB) :
http://utbinh.com/A7/290709/NhomSSDG.doc
Tuần Báo Tin Học 22 (1.96MB) :
http://utbinh.com/A7/290709/TBTH22.doc
Slide Show Cát và Đá (1.45MB) :
http://utbinh.com/A7/290709/Cat_va_Da.pps
Slide Show Chuyến Xe trong cuộc đời (1.37MB) :
http://utbinh.com/A7/290709/ChuyenXeTrongCuocDoi.pps
Slide Show Đặc sản Việt Nam (7.14MB) :
http://utbinh.com/A7/290709/DacSanVN.pps
Slide Show Hương Vị Quê Hương (4.97MB) :
http://utbinh.com/A7/290709/HuongViQueHuong.pps
Slide Show The_imperfect_life (2.87MB) :
http://utbinh.com/A7/290709/The_imperfect_life.pps
NGÀY 30.7.2009 :
2.DREAMWEAVER CS4 : DOWNLOAD VÀ CÀI ĐẶT BẢN FULL .
<img src=http://utbinh.com/A7/DREAMCS4.png>
[img]http://utbinh.com/A7/DREAMCS4.png[/img]
http://utbinh.com/A7/DREAMCS4.png
http://utbinh.com/A7/DREAMCS4.pdf
http://utbinh.com/A7/DREAMCS4.doc
DOWNLOAD VÀ CÀI ĐẶT BẢN FULL
DOWNLOAD LINK SHARED MEDIAFIRE CÓ CHỨA 4 LINKS SOFTWARE
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ADOBE DREAMWEAVER CS4 – CÓ HƯỚNG DẪN CÀI
ĐẶT BẢN FULL :
http://tinyurl.com/utbinh148 hoặc :
http://www.mediafire.com/?
sharekey=5e3259dd66b6b0c71686155677bb26858918c1d78e8a7de5
Hoặc nhấp download từng phần , có 4 parts mỗi part 95.78 MB , riêng
part4 có 59.66 MB , bạn giải nén part1 sẽ tự động giải nén các part còn
lại . Trở ngại Download và cài đặt thư cho utbinh :
utbinhdesign@gmail.com (30.7.2009)
DreamweaverCS4.part1.rar (95.78 MB)
http://www.mediafire.com/download.php?mzdymfdmdiy
DreamweaverCS4.part2.rar (95.78 MB)
http://www.mediafire.com/download.php?qgfmyxmmnu5
DreamweaverCS4.part3.rar (95.78 MB)
http://www.mediafire.com/download.php?imzimym2neo
DreamweaverCS4.part4.rar (59.66 MB)
http://www.mediafire.com/download.php?mimdtkzyhgg
NGÀY 1.8.2009 :
3.DREAMWEAVER CS3 : TẠO SITE CỤC BỘ .
<img src=http://utbinh.com/A8/090801/cucbo.png>
[img]http://utbinh.com/A8/090801/cucbo.png[/img]
http://utbinh.com/A8/090801/cucbo.png
http://utbinh.com/A8/090801/cucbo.doc
http://utbinh.com/A8/090801/cucbo.pdf
FRONTPAGE_2003_42LESSONS.rar (58.34 MB) :
http://www.mediafire.com/download.php?4qw252xmktn
Slide Show : Nghịch Lý Cuộc Đời (1.10MB) :
http://utbinh.com/A8/090801/NghichLyCuocDoi.pps
Slide Show : Venise – France ( 2.29MB ) :
http://utbinh.com/A8/090801/Venise_France.pps
Lịch Sử Việt Nam của Trần Trọng Kim (459KB) :
http://utbinh.com/A8/090801/TRAN_TRONG_KIM.doc
NGÀY 2.8.2009 :
4.DREAMWEAVER CS3 : SITE Ở XA
<img src=http://utbinh.com/A8/090802/oxa.png>
[img]http://utbinh.com/A8/090802/oxa.png[/img]
http://utbinh.com/A8/090802/oxa.png
http://utbinh.com/A8/090802/oxa.doc
http://utbinh.com/A8/090802/oxa.pdf
DOWNLOAD VÀ CÀI ĐẶT BẢN FULL
DOWNLOAD LINK SHARED MEDIAFIRE CÓ CHỨA 4 LINKS SOFTWARE
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ADOBE DREAMWEAVER CS4 – CÓ HƯỚNG DẪN CÀI
ĐẶT BẢN FULL
http://tinyurl.com/utbinh148 hoặc :
http://www.mediafire.com/?
sharekey=5e3259dd66b6b0c71686155677bb26858918c1d78e8a7de5
Hoặc nhấp download từng phần , có 4 parts mỗi part 95.78 MB , riêng
part4 có 59.66 MB , bạn giải nén part1 sẽ tự động giải nén các part còn
lại . Trở ngại Download và cài đặt thư cho utbinh :
utbinhdesign@gmail.com (30.7.2009)
DreamweaverCS4.part1.rar (95.78 MB)
http://www.mediafire.com/download.php?mzdymfdmdiy
DreamweaverCS4.part2.rar (95.78 MB)
http://www.mediafire.com/download.php?qgfmyxmmnu5
DreamweaverCS4.part3.rar (95.78 MB)
http://www.mediafire.com/download.php?imzimym2neo
DreamweaverCS4.part4.rar (59.66 MB)
http://www.mediafire.com/download.php?mimdtkzyhgg
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
ADOBE DREAMWEAVER CS4
Ngày 30.7.2009
Mua dỉa Chương trình tại LAMBA , 6 ngàn .
160/1 Bùi Thị Xuận , Quận 1
Có 2 cách cài đặt :
I.Cách thứ 1 :
1. Start > All Program > Accessories > Notepad .
2. Nhấp File > Open > My Computer > Windows(C) > Windows >
system32 > drivers > etc > hosts
3. Bảng hosts-Notepad hiện ra , nhập vào hàng cuối dòng chữ :
127.0.0.1 activate.adobe.com
4. Chọn File > Save > Close .
5. Nhấp Folder Setup > Nhấp lên File : ADBEDRWCS4_LS1 (1,200KB)
Application để bắt đầu cài đặt .
6. Nhấp Folder Crack > Nhấp File keygen (72KB ) > Copy Serial để dán
vào .
II.Cách thứ 2 : Chỉ dùng khi bạn không biết cài cách thứ 1 .
1. Nhấp File : ADBEDRWCS4_LS1 (1,200KB) Application để bắt đầu cài
đặt .
2. Chọn chế độ TRIAL ( Dùng thử ) .
3. Sau khi cài đặt hoàn tất , nhấp Folder Crack > Copy File : amtlib.dll
( 2,760KB ) > Vào Ổ C\Program Files\ Adobe\Adobe Dreamweaver CS4
> Qua Phải > Nhấp Phải lên chổ trống > Paste.
4. Đóng phần đăng ký lại để bắt đầu chạy chương trình .
NGÀY 28.7.2009 :
1.ADOBE DREAMWEAVER CS3 : CHƯƠNG I GiỚI THIỆU
<img src=http://utbinh.com/A7/290709/a.png>
<img src=http://utbinh.com/A7/290709/b.png>
[img]http://utbinh.com/A7/290709/a.png[/img]
[img]http://utbinh.com/A7/290709/b.png[/img]
http://utbinh.com/A7/290709/a.png
http://utbinh.com/A7/290709/b.png
http://utbinh.com/A7/290709/CHUONG1.doc
http://utbinh.com/A7/290709/CHUONG1.pdf
Đào tạo PHP trên mạng (224KB) :
http://utbinh.com/A7/290709/DaoTaoPHP.doc
Links Tháng 7.2009 (224KB) :
http://utbinh.com/A7/290709/LinksThang7.2009.doc
Tìm hiểu bệnh LUPUT ĐỎ (254KB) :
http://utbinh.com/A7/290709/LUPUT.doc
Nhóm SSDG (71KB) :
http://utbinh.com/A7/290709/NhomSSDG.doc
Tuần Báo Tin Học 22 (1.96MB) :
http://utbinh.com/A7/290709/TBTH22.doc
Slide Show Cát và Đá (1.45MB) :
http://utbinh.com/A7/290709/Cat_va_Da.pps
Slide Show Chuyến Xe trong cuộc đời (1.37MB) :
http://utbinh.com/A7/290709/ChuyenXeTrongCuocDoi.pps
Slide Show Đặc sản Việt Nam (7.14MB) :
http://utbinh.com/A7/290709/DacSanVN.pps
Slide Show Hương Vị Quê Hương (4.97MB) :
http://utbinh.com/A7/290709/HuongViQueHuong.pps
Slide Show The_imperfect_life (2.87MB) :
http://utbinh.com/A7/290709/The_imperfect_life.pps