You are on page 1of 1

Information från föräldramötet Barnens Ö för 7A

(blivande 8A)

Lägerskolan kommer att genomföras första veckan eleverna går i skolan nämligen onsdag
25/8 – fredag 27/8.

Vi gick igenom ungefärligt upplägg på dagarna. Det blir en hel del lärarledda aktiviteter
eftersom det är skola. På kvällarna anordnar föräldrarna någon aktivitet.

En matgrupp av elever ur 7A och 7C har träffats några gånger för att bestämma menyn. I vår
klass var det Mariano, Matilda och Viktor A som var med i gruppen. Maten kommer att vara
en blandning av pasta, hamburgare och tacos, dessutom önskade de vad de vill ha på
frukostbordet. Under lägerskolan kommer eleverna att vara indelade i matlag som har hand
om de olika måltiderna. Eventuellt kommer vi att behöva hjälp att köra ut maten. Kenneth
Jagenheim erbjöd sig att köra ut med ett släp och hämta. Då kanske vi kan få plats för
elevernas packning eller extra material som behövs till diverse aktiviteter.

Eleverna kommer att få önska rumskamrat men det är vi lärare som gör rumsfördelningen
efter önskemålen.

Mötet beslutade att lägerskolan skall vara mobilfri, vilket kommer att läggas till de redan
befintliga reglerna för lägerskola. Mötet beslutade också att alla elever lägger 50 kr i en
godis-, läsk- och snackspott. Lilian Jansson erbjöd sig att ta hand om inhandlingen av allt
gott. Dessutom kom mötet fram till att alla elever skall vara på sina rum senast 24.00.

Vi behöver föräldrar som kan följa med. Några av dem som erbjöd sig kan tyvärr inte. Just
nu har vi endast Eva-Lena Jagenheim av föräldrarna som helt säkert kan följa med. Björn
Lundin kan eventuellt följa med men vi skulle behöva helt säkert minst en förälder till. Utan
föräldrar blir det inget och det skulle ju vara synd. Medföljande föräldrar skall stötta lärarna
vad gäller aktiviteter, matlagning och självklart reglerna.

Alla familjer kommer att få en ansvarsförsäkran som skall skrivas på vilken innehåller
reglerna och en försäkran från förälder att de ställer upp på att hämta sitt barn om barnet av
någon andledning inte följer regler eller lyssnar på tillsägelser.

Lotta och Greger