You are on page 1of 1
a eer ee Danmarks skove er kulturarv Vindmollerne ved Osterild vil komme til at std som skamstotter. Fremtiden vil feelde en hard dom over de ansvarlige. Mang. meget der sgt og she- et om det pitenkte testente for Vindmoller Oster Plantae. Imidlertd er der endau ingen, der harkunnet give en omfg be- frundelse frat centet skal lige fhe mid en skow nir der vit ligeandes andre langt mere vee nede muligheder. : . Tstedet e det femkommet en masse udeniomssbak,hvortopmd- Tec idl er miljominiserens ringer! Jyllands-Posten om, at etl vate en velgeing at fide (ster Plantae, for den et mennesteskabt, og sted habe "aprndelg” natu form af Kite ae raktisk agt al skovs Danmark ermennestesabt ennem dese: neste godt 200 i Bet geld og Ge selandskeskove som bare fides hegn eller dyrehaver le Tigh, Kithcdemeer og menne- SKeskate det deer emkommet ved plantning og sining af hjzlme ‘0g marehalm, som binder sandet. “Klitplantagerne i Thy er skabt ‘ved iniiati fra fremsynede folk ‘og ved generationers flittige arbe}- ‘de med plantning samt pasning, vvedligetiold og fornyelse. Formale- ‘ne med skovrejsningen vari forste omgang at dempe sandflugten og at skabe le for de indenfor liggen- de dyrkningsarealer samt at for bedre klimaet i hele landet, bla ved forogelse af nedborsmzeng. ‘den, Skovrejsningen havde tllige det formal at skabe biotoper for et ‘mangfoldigt plante- og dyreliv En biologisk bro sterild og Hjardemal plantager danner en biologisk bro mellem Nationalpark Thy med Hanstholm Vildtreservat mod vest og Vejlerne ‘mod ast, Omridet er en central del afet storre naturomride med Dan- ‘marks mest righoldige dyreliv om- fattende hjorte af alle slags, vand-