You are on page 1of 4

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY MATEJA BELA BANSKÁ BYSTRICA

Seminárna práca
(Pohybové hry)

Odbor: Vypracoval:

Rok: 2008
Pohybové hry:

1. Beh s kolíkom

Druh: behacia

Miesto: lúka

Dĺžka: 30 – 45 min.

Hráči: skupiny

Pomôcky: kolík, stopky

Družstvá sa pripravia na čiaru. Vedúci povie čas (5s. až 1m.). Úlohou hráča, ktorý je práve na rade, je doniesť kolík čo najďalej, zapichnúť ho do
zeme a vrátiť sa späť v stanovenom limite. Kolík sa nesmie hádzať. Kto pribehne po limite, tomu sa nezapočítavajú žiadne body. Víťazí to
družstvo, ktoré má kolík najďalej. V tejto hre sa postupne vystriedajú všetci členovia družstva.

2. Beh s dlhou kladou

Druh: behacia

Miesto: les

Dĺžka: 2x5 min.

Hráči: dvojice

Pomôcky: klada

V hustom lese je na zemi vyznačená trať medzi stromami. Hliadky po dvoch hráčoch majú za úlohu túto trať čo najrýchlejšie uraziť. Musia sa pri
tom držať každý na jednom konci tenkej klady o dĺžke aspoň 3,5 m.

3. Boj o kamene

Druh: behacia

Miesto: lúka

Dĺžka: 10 min.

Hráči: jednotlivci 9 - 13

Pomôcky: kamene

10 až 20 m. pred radom hráčov leží o jeden kameň menej než je počet hráčov. Hráči na znamenie vybehnú a snažia sa obsadiť jeden z kameňov tak,
že naň položia nohu. Na koho kameň nezostane, vypadáva z hry. Jeden kameň sa odoberie a hra sa opakuje.

4. Poľovačka na vlkov
Druh: behacia

Miesto: les

Dĺžka: max. 15 min.

Hráči: dve skupiny 9 - 13

Pomôcky: šatky, 2 – 3 miestne čísla

Vlci majú na chrbtoch 2 – 3 miestne číslo, poľovníci za pásom šatku. Vlci majú 5 min. náskok a musia občas vrčať. Poľovník musí zakričať číslo
vlka, vlk zasa chytiť poľovníkovu šatku.

5. Závod beznohých kuriérov

Druh: behacia

Miesto: lúka

Dĺžka: 10 min.

Hráči: skupiny > 15

Pomôcky: správa

Družstvo rovnomerne rozostavia svojich členov medzi dva body. Kuriér si zoberie správu a nasadne jednému členovi družstva na ramená. Ten ho
prenesie a predá ďalšiemu. Víťazí to družstvo, ktoré bude mať svojho kuriéra najrýchlejšie v cieli. Pri presadaní sa nesmie kuriér dotknúť zeme.

6. Čísla

Druh: bojová

Miesto: les

Dĺžka: 30 min.

Hráči: jednotlivci

Pomôcky: ceruzka na obočie, fixka

Každému z hráčov sa napíše na tvár ceruzkou alebo fixkou asi trojmiestne číslo. Každý hráč pozná svoje číslo, ale nepozná čísla ostatných. Hráči sa
rozpŕchnu a snažia sa nahlas prečítať čísla ostatných. Čísla sa môžu ukrývať iba pritisnutím tváre na zem, ku stromu, ku skale alebo odvrátením.
Iné zakrývanie tváre neplatí.

7. Dukliansky priesmyk

Druh: bojová

Miesto: roklina a okolie

Dĺžka: 60 min.

Hráči: min. 10

Pomôcky: šišky
Hráči sa rozdelia na dve skupiny. Jedna skupina sa snaží prejsť roklinou a druhá skupina stojí hore a snaží sa prvú zastaviť hádzaním šišiek.
Zasiahnutý hráč vypadáva z hry a počíta sa počet zasiahnutých alebo zachránených životov.

8. Džungľa

Druh: bojová

Miesto: členitý terén

Dĺžka: 45 min.

Hráči: skupinky

Pomôcky: farebné pásky (z krepového papiera)

Skupinky hráčov sú farebne označené páskou na rukávoch. Jedna skupina je na jednej strane určeného priestoru a druhá na opačnej. Na znamenie
začína lov. Ulovený je ten hráč ktorému je strhnutá páska z rukáva. Kto opustí hracie pole vypadáva z hry. Víťazí tá skupina ktorá ukoristí najviac
pások protivníka. Môžu hrať aj 4 skupiny naraz.

9. Kvapky a ľudia

Druh: bojová

Miesto: kdekoľvek

Dĺžka: 15 min.

Hráči: dve skupiny

Pomôcky:

Dve družstvá sa postavia proti sebe tak, že je medzi nimi asi 20 m. vzdialenosť. Na povel sa proti sebe rozbehnú s tým že jedna skupina sú kvapky
a druhá sú ľudia. Kvapky sa snažia „trafiť“ dotknúť sa čo najviac ľudí, ale môžu iba smerom dopredu. Ktorý človek vydrží najdlhšie „suchý“
vyhráva. Hru je najlepšie hrať za dažďa a z kopca.

10. Zajatec

Druh: bojová

Miesto: členitý terén

Dĺžka: 60 min.

Hráči: skupina, jeden a jeden

Pomôcky: 2 m. povrazu, ešus, zápalky

Hráči sa rozdelia na jedného zajatca, jedného strážcu a osloboditeľov. Strážca spúta svojho zajatca a začne variť „jedovatý“ čaj. Úlohou
osloboditeľov je zajatca oslobodiť skôr ako ho strážca čajom otrávi. Osloboditelia používajú k záchrane zajatca rôznych úskokov. Strážca likviduje
osloboditeľov (vyraďuje ich z hry) vyslovením ich mena. Strážca nesmie mená hádať, musí počkať, až osloboditeľa bezpečne spozná.