You are on page 1of 2
Osterild: EU-jura problemer AXEL PIKL-ANDERSEN Grenade U-miljoretseksperten, Profesor Peter Pagh fra Ko- awn Universe, for udser nye problemer for et kommende nationalt test. centerforstorevindmolleri et naturomride ved Oster. ids Thy. og dens em- mentation for, hvordan rojektet_ med op til 250 ‘meter hoje testmoller vil avirke “de narrliggende aturomrider med ‘bland’ det et rigt og vigigtfug. Tet notat, som social- smokrateme og har be- stilt hos_profetsoren, og som Morgenavisen "Jy lands-Posten er kommet i besiddelse af, giver han en juidisk vurdering af, om giver sine konklusioner, Men hivis de ikke kom- ‘met med en videnskabelig, ‘urdering af Konsekvenser: ‘ne, vilman ikke kunne ved- tage loven,« siger han, Forhandlinger i dag 1 dag forhandiermiljoe minister Karen Hlemahn (ok oarnane ¥idere Om placerngen fet atonal "testeentey og otatt eralerede ever Tegeringen ide. hos oppositionen ‘regeringen egne ke Re erder sor per Peter Paghs juridiske gen- nemgang, som an’ vere ‘med ti yerigere at forse een endelig Besta rind ese er yvind Vessco, ager ver fald notte ydes at ligt sigs a der er Sige om at Pag ru derngershetrel og agli, fonder