You are on page 1of 1

Organizace konference Odkaz Jaroslavy Peškové české vzdělanosti

v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze, Valdštejnská 20, Praha

dne 24. února 2011

Vážená kolegyně,
vážený kolego,

rozhodli jsme se věnovat jednodenní konferenci odkazu významné české filozofky


prof. PhDr. Jaroslavy Peškové, CSc., která zasáhla do řady oblastí, svého i příbuzných oborů.
Svým dílem ovlivnila nejen filozofii, ale také komeniologii, pedagogiku a významně se
podílela na organizaci vědeckého života. Ovlivnila několik generací - vychovala řadu
badatelů humanitních oborů.
Proto se domníváme, že konference důstojně připomene rozsah jejího působení a
upozorní na její stále platný myšlenkový odkaz v interdisciplinárním kontextu.

Obsah konference je rozdělen do 4 okruhů:


Přínos J. Peškové ve filozofickém bádání
Přínos J. Peškové v komeniologii
Hledání cest pro české školství
Různé (viz příloha)

Ve všech zmíněných okruzích zazní jeden hlavní referát. Pokud jde o další příspěvky,
obracíme se na Vás se žádostí, abyste pořadatelům navrhli vlastní témata, jimiž byste
chtěli do programu konference přispět. Z konference vyjde sborník (pokyny pro autory
budou zaslány dalším oběžníkem).
Vaše příspěvky mohou být v rozmezí 15-20 minut. Své návrhy zasílejte na adresu:
pankova@pmjak.cz;msteiner@flu.cas.cz; případně písemně na adresu:
Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1,
k rukám PhDr. Markéty Pánkové s označením „konference J. Pešková“.

Termín přihlášek referátů – do 30. 6. 2010.

Organizátoři během měsíce září rozešlou pozvánky na konferenci s definitivním programem.

Za organizátory konference:
PhDr. Markéta Pánková (PMJAK) a PhDr. Martin Steiner (FLÚ AV ČR, Unie Comenius)