P. 1
Realisatieplan 2010 - 2014 ICT op Open Amsterdams Peil

Realisatieplan 2010 - 2014 ICT op Open Amsterdams Peil

|Views: 1,213|Likes:
Published by ejhamel

More info:

Published by: ejhamel on May 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2011

pdf

text

original

ICT is geen goocheldoos waarmee toekomstige miljoenenbezuinigingen kunnen worden
gerealiseerd. Evenmin is het een wondermiddel dat beleidsvraagstukken kan oplossen of
noodzakelijke schaalvergroting kan voorkomen, Wel kan ICT het primaire proces van de
overheid beter laten functioneren, bedrijfsvoering efficiënter maken, en communicatie
mogelijk maken tussen overheden onderling en met burgers en bedrijven. De realisering van
de e-overheid draait om samenwerking. Samenwerking is noodzakelijk om de e-overheid te
realiseren die samenwerking mogelijk maakt. En bij die samenwerking is behoefte aan
eenduidige beelden; aan visie. Visie op het functioneren van de overheid. Visie op
klantgerichte dienstverlening. Visie op efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Dit
realisatieplan geeft daarom een visie op de informatiehuishouding van Amsterdam en de
wijze waarop deze aan de ene kant aansluit op doelen van bestuurders en aan de andere
kant op een optimale inzet van ICT. Een visie die – mits gedurende langere periode
consequent volgehouden – kan leiden tot een verdere modernisering van het gemeentelijke
apparaat en daardoor tot betere dienstverlening en lagere kosten.

Als het gaat om e-dienstverlening, zijn inmiddels belangrijke stappen gezet. “Vanaf oktober
2006 is er één gezamenlijk telefoonnummer voor alle vragen aan de gemeente (14020) en
één digitaal loket (www.loket.amsterdam.nl) waar burgers digitaal producten kunnen
aanvragen en antwoord krijgen op hun vragen. Met de invoering van de vraaggerichte
kennisbank kan nu op alle kanalen dezelfde manier van afhandelen worden bereikt. Met het
vaststellen van de Servicecode Amsterdam weet ook de burger wat hij van de Amsterdamse
dienstverlening kan verwachten.
Ook aan klantbenadering is gewerkt. Bejegening is onderdeel van de aanvangstraining van
de frontofficemedewerkers van het telefonische informatiekanaal. De klanttevredenheid is
gestegen van een 6 naar een 7.” (Bron: Visie op Dienstverlening, Dienstverlening en Facilitair
Management)

Momenteel gaat de aandacht naar de meest voorkomende klantcontacten:
publieksinformatie, burgerzaken, vergunningen en het meldingen Openbare Ruimte. Deze
producten worden zo gestroomlijnd, dat ze via elk kanaal op dezelfde manier afgehandeld
kunnen worden. Een voor de frontoffice goed bereikbare backoffice is hierbij essentieel. We
zullen dus ook moeten kijken naar de achterliggende organisaties en de
informatiehuishouding hierbinnen. Vanaf 2010 zal in elk stadsdeel een “Stadsloket” worden
ingericht. In deze stadloketten kunnen burgers terecht voor alle producten van en vragen aan
Amsterdam, dus inclusief de informatie en services van de centrale Diensten en Bedrijven.

Deze dienstverleningsambities trekken een sterke wissel op samenwerking, harmonisering
van processen en uniformering van delen van de informatiehuishouding. De huidige
informatiehuishouding van Amsterdam levert echter – zoals eerder beschreven - grote
beperkingen op.

Als gevolg van de aanbevelingen van McKinsey is per 1 januari 2010 de Dienst ICT opgezet:
ICT-beleid en uitvoering zijn daarmee eenduidig onder aansturing van de Directeur ICT
gekomen. Tevens zijn de stadsdelen en centrale diensten op het gebied van ICT gaan
samenwerken in vier clusters, waardoor de afstemming tussen vraag (stadsdelen en
diensten) en aanbod (Dienst ICT) kan plaatsvinden en worden verbeterd.

25

De komende bezuinigingen nopen tot het afstoten van taken, meer samen doen en een
slimmere bedrijfsvoering. Meer concreet zijn daarvoor de volgende mogelijkheden: 1)
voortgaan op de weg van gemeenschappelijk inwinnen, beheren en gebruiken van gegevens,
2) gemeenschappelijke aanschaf en beheer van basisvoorzieningen voor de
informatiehuishouding, zoals het samenvoegen van rekencentra, 3) een gezamenlijk netwerk,
4) standaard werkplekken en 5) een gezamenlijke helpdesk voor ondersteuning van
medewerkers. Ook door 6) gegevens, documenten, producten, diensten en processen verder
te harmoniseren kan winst behaald worden in de arbeidsproductiviteit en de kwaliteit van de
dienstverlening. Verdergaande verbetering van (7) de besturings- en managementinformatie
kan bijdragen aan dezelfde resultaten.

ICT is een cruciale factor geworden bij het handelen van de samenwerkende overheden en in
de moderne bedrijfsvoering. Een optimale inzet van ICT kan bijdragen aan het verbeteren van
de kwaliteit van de dienstverlening, handhaving en bestuurlijke vernieuwing.

Amsterdam staat voor een moeilijke klus: Het op orde brengen van de informatiehuishouding,
het mogelijk maken van nieuwe diensten en een bijdrage leveren aan bezuinigingen. Om met
McKinsey te spreken: het gaat om het vertalen van politiek-bestuurlijk doelen naar een
bijbehorende bedrijfsinrichting.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->