You are on page 1of 3

CLAVETES LONGITUDINALS

FUNCIÓ: produïr mobilitat aixal i formar un aparell de gir.

L’entalla del forat i la cara superior encaixen de manera


que eviten el lliscament en sentit aixal.
La mobilitat s’aconsegueix de forma fàcil i segura, ja
que la pressió a la que es sotmet la claveta es molt
gran.
A vegades es necessària l’ajut de cargols per fixar la
claveta.
LLENGÜENTES

Són clavetes que necessiten un desplaçament aixal sense


permetre el gir.
La força es produïda per les cares laterals i les entalles.

Llengüetes rodones o WOODRUFF: tenen la cara inferior


en forma de semicercle (l’entalla igual). Estàn
sotmeses a esforços petits. S’usen cargols per evitar cap
mena de desplaçament aixal.
EIXOS ESTIRATS

Unió per a peces unides rígidament i sotmeses


a grans esforços.

Consta de una sèrie d’entalles al voltant de l’eix i


el forat corresponent per acoblar.