You are on page 1of 1

www.delicious.

com
- v úvode by sme mohli charakterizovať službu delicious.com ako „sociálnu
(záložkovú) službu“, ktorá umožňuje záznamy – záložky ukladať, spravovať a zdieľať
pre ostatných používateľov na jednom mieste.

Jej najväčšou výhodou je možnosť ukladania všetkých záložiek na jedno miesto. Z tejto
výhody vyplýva možnosť prezerania záložiek, bez ohľadu na to, či ich prehľadáva užívateľ na
vlastnom PC alebo na cudzom.

Službu delicious sme v úvode charakterizovali ako sociálnu z dôvodu, že ponúka zdieľanie
vlastných záložiek priateľom alebo ostatným používateľom delicious.

Po zaregistrovaní sa na www.delicious.com môžeme plne využívať ukladanie záznamov


(resp. internetových odkazov). Ak sme vlastníkmi konta na www.yahoo.com, nie je potrebné
sa znova registrovať, ale môžeme využiť prihlasovacie údaje používane k službe Yahoo –
„Sign in with your Yahoo! ID“.

Po prihlásení je možné prezerať si už uložené záložky, zoradiť si ich podľa obľúbenosti,


najvyššieho počtu prezeraní,... Takisto si môžeme vyhľadávať záložky len z danej témy, ktorá
nás zaujíma, keďže služba Delicious pri ukladaní záložiek žiada od používateľa, aby svoju
záložku priradil k určitým tagom – skupinám.

Novú – vlastnú záložku môžeme pridať viacerými spôsobmi. Pri využívaní prehliadača
Firefox, je možné stiahnuť si tzv. „buttons“ do lišty nástrojov. Po kliknutí na button delicious
sa nám otvorí malá tabuľka, v ktorej vyplníme URL adresu (pri prezeraní aktuálnej stránky
netreba), Názov článku (webu...), poznámky (Notes), Tags (kategórie, po zadaní daného tagu
– napr Lifestyle, sa náš odkaz bude zobrazovať používateľovi, ktorí pri vyhľadávaní zadá
slovo Lifestyle) a Send (možnosť napísať e-mailové adresy našich priateľov, publikovať našu
záložku na twittery a iných sociálnych sieťach...).

Ďalšou možnosťou ukladania novej záložky je kliknutie na odkaz „Save a new bookmark“,
ktorý sa nachádza v pravej – hornej časti webu. Po kliknutí na tento odkaz sa nám opäť objaví
tabuľka na vyplnenie údajov, ktoré som spomínal v predošlej časti. Tentoraz je povinné
vyplniť aj URL adresu.
Po zakliknutí možnosti „Mark as Private“ sa ukladaná záložka nebude zobrazovať pre
ostatných používateľov.

Naše záložky si môžeme prezerať po roztvorení odkazu „Bookmarks“ a kliknutí na odkaz


„My Bookmarks“. Záložky je možné ďalej meniť, upravovať, rozosielať, zdielať.