You are on page 1of 15

OINARRI BIOLOGIKOAK

1. Anatomia Orokorra

TAFYD 1. Maila 09/10 Ikasturtea


Juan Arbulu
ANATOMIA OROKORRA
Giza gorputzaren atalak:
1. Burua

2. Lepoa

3. Enborra
1. Toraxa
2. Abdomena
3. Pelbisa
4. Gorputz-adarrak
2
ANATOMIA OROKORRA
Terminologia orokorra:

1. Gorputz-ardatzak.

1. Ardatz bertikala edo longitudanala.


2. Zeharkako ardatza edo ardatz horizontala.
3. Ardatz sagitala. Atzealdetik aurrekaldera doa.

3
ANATOMIA OROKORRA
2. Gorputzaren planoak.

1. Erdiko planoak (plano mediosagitala). Simetri


planoa, gorputza bi zati berdinetan banatzen du.
2. Plano frontala edo koronala. Kopetarekiko
paraleloa eta maediosagitalarekiko
perpendikularra da.
3. Zeharkako planoa.

4
ANATOMIA OROKORRA
Ardatzak eta plano anatomikoak

5
ANATOMIA OROKORRA
3. Norabideak espazioan.
a. Kraneala: bururantz
b. Goialdeakoa: gorantz (zutik dagoenean)
c. Kaudala: kokzixerantz
d. Beheldakoa: beherantz (zutik dagoenean)
e. Erdikoa: plano mediosagitalerantz
f. Laterala edo kanpoaldekoa: pl. mediosagitaletik aldenduz
g. Erdia: erdian kokatuta
h. Zentrala edo sakona: gorputzaren barnekaldean kokatua
i. Periferikoa: gorp. Kanpoaldean kokatua
j. Aurrealdea edo bentrala
k. Atzealdea edo dortsala
l. Proximala: gorputz enborrerantz
m. Distala: gorputz enborretik aldenduz
6
ANATOMIA OROKORRA

7
8
ANATOMIA OROKORRA
4. Mugimenduaren norabideak
a. Flexioa: angelua itxiz
b. Estensioa: aurrekoaren kontrakoa
c. Abdukzioa: gorputzetik aldendu
d. Adukzioa: gorputzera hurbildu
e. Errotazioa: biraketa
f. Supinazioa: esku-ahurra gorantz edo aurrerantz
g. Pronazioa: esku-ahurra beherantz edo atzerantz
h. Ebertsioa: egitura bat kanpoalderantz biratzea
i. Inbertsioa: egitura bat barnealderantz biratzea

9
ANATOMIA OROKORRA
Flexioa eta estensioa

10
ANATOMIA OROKORRA
Abdukzioa eta adukzioa

11
ANATOMIA OROKORRA
Errotazioa

12
ANATOMIA OROKORRA
Supinazioa eta pronazioa

13
ANATOMIA OROKORRA
Ebertsioa eta inbertsioa

14
ANATOMIA OROKORRA

15