You are on page 1of 2

INSTRUCCIONS PER A LA MATRÍCULA DE LES PAU

 El termini de matrícula comença el 20 i acaba el 31 de maig.

 La matrícula es formalitzarà a través del portal accesnet


(https://accesnet.gencat.cat).

 Haureu de decidir de quina matèria de modalitat us voleu


matricular com a fase general i,si cal, de quina/es com a fase
específica.

 Un cop imprès el full de matrícula, us constaran les matèries de les


quals us examinareu i les taxes que haureu d’abonar per
formalitzar la matrícula.

 Per obtenir el full de matrícula necessitareu el DNI, NIE o passaport


i el codi accesnet que vau crear en el moment de formalitzar la
prematrícula.

 Qualsevol errada en aquest full (matèries, DNI, import de


matrícula...) l’haureu de notificar a la Coordinadora de Batxillerat
abans d’efectuar el pagament.

 No confongueu el full de pagament del títol de batxillerat amb


l’imprès de matrícula d’accesnet.

 El pagament de matrícula a les PAU per a la convocatòria de juny


és únicament i exclusivament per a aquesta convocatòria i no té
validesa per a la convocatòria de setembre.

 Podreu efectuar el pagament a “La Caixa” amb l’imprès de


matrícula d’accesnet (punt 1). Aquest imprès, juntament amb el
DNI, NIE o passaport, és el que us acreditarà els dies de les PAU 8,
9 i 10 de juny.

 El 31 de maig és l’últim dia en què l’alumnat de batxillerat que


vulgui fer les PAU al juny podrà fer el pagament a “La Caixa”.
 Podreu consultar l’assignació al tribunal de les PAU a través del
portal accesnet a partir del 4 de juny.

 Podreu trobar l’horari de les proves a


http://www.gencat.cat/universitats/pau