You are on page 1of 12

ĐỊNH SỐ KỲ THƯ

Chọn số điện thoại tạo vận mệnh cát tường


Nguyễn Thùy Dương

*******

Thân chủ:
Họ tên: Nguyễn Thùy Dương
Giới tính: Nữ
Niên mệnh: Đại Hải Thủy (Nước biển lớn)
Thời gian sinh: 5:30 ngày 4/3/1983 (Tức ngày 20 tháng 1 năm Quý Hợi)

Chuyển sang hệ can chi:


Giờ can chi: Tân Mão

Ngày can chi: Tân Mão

Tháng can chi: Ất Sửu


(ngày sinh vào tháng 1 âm lịch, nhưng chưa qua tiết Kinh trập, nên vẫn thuộc tháng cũ, là tháng 12)
Năm can chi: Quý Hợi

*******

LỜI MỞ ĐẦU

Trong cuộc sống hiện đại, các con số luôn được sử dụng và có vai trò vô cùng quan trọng. Việc sử dụng thường xuyên các con
số như số điện thoại, số nhà, biển số xe, ... tạo nên một ngoại lực vô hình tác động và bản mệnh mỗi người giống như tên gọi
của mỗi người vậy.

Tập Định Số Kỳ Thư này là một tập tài liệu chuyên nghiên cứu để lựa chọn ra những số điện thoại đẹp, phù hợp với tuổi của
từng người. Căn cứ để lựa chọn là các lý thuyết kinh điển của Dịch học cổ như Âm dương - Ngũ hành - Bát quái - Tứ trụ - Quẻ 
Dịch, ...
*******

Thân chủ sinh lúc 5:30, ngày 4/3/1983 (tức ngày 20 tháng 1 năm Quý Hợi)
Đổi sang hệ can chi là giờ Tân Mão, ngày Tân Mão, tháng Ất Sửu, năm Quý Hợi.
Phân tích tứ trụ theo ngũ hành được thành phần như sau:
Mộc: 4; Hỏa: 0; Thổ: 1; Kim: 3; Thủy: 3;
Các hành vượng: Mộc;
Các hành suy: Hỏa; Thổ;

Theo tuổi của thân chủ, có thể chọn ra 20 số điện thoại tốt nhất thuộc đầu số 091 như sau:

091 24789 36 091 60379 86


091 60789 36 091 62359 86
091 62589 36 091 64578 36
091 80179 86 091 80359 86
091 80379 66 091 80589 36
091 80679 36 091 82359 66
091 82389 36 091 82479 36
091 82569 36 091 83469 36
091 83478 36 091 83568 36
091 85679 86 091 85789 66

Phân tích chi tiết từng số điện thoại:

091 24789 36

Âm dương: Có 5 số mang vận âm, 5 số mang vận dương. Số lượng số mang vận âm dương hoàn toàn cân bằng,
dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.

Ngũ hành: Ngũ hành của thân chủ: Thủy (Đại Hải Thủy - Nước biển lớn). Ngũ hành của dãy số: Kim. Ngũ hành
của dãy số tương sinh với ngũ hành của thân chủ, rất tốt (Kim sinh Thủy)

Thiên thời: Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát bạch quản, số 8 là vượng khí. Trong dãy số 
cần biện giải có số 8, dãy số được về Thiên thời

Quan niệm:
Tổng số nút của dãy số: 9. Số nước cao, dãy số đẹp.
Dãy số có hai chữ số tận cùng là 36 (Tài Lộc)
Phần thân dãy số có dạng số tiến 4789

Quẻ dịch: Dãy số biện giải ứng với quẻ Địa Thiên Thái ( tài) (|||:::). Chuỗi kết hợp bởi ngoại quái là Tốn và nội
quái là Tốn. Ý nghĩa: Thông dã. Điều hòa. Thông hiểu, am tường, hiểu biết, thông suốt, quen biết, quen thuộc..
Quẻ dịch này mang điềm cát, dãy số rất tốt cho người sử dụng

Quẻ Địa Thiên Thái ( tài) (|||:::)

091 60379 86

Âm dương: Có 5 số mang vận âm, 5 số mang vận dương. Số lượng số mang vận âm dương hoàn toàn cân bằng,
dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.

Ngũ hành: Ngũ hành của thân chủ: Thủy (Đại Hải Thủy - Nước biển lớn). Ngũ hành của dãy số: Kim. Ngũ hành
của dãy số tương sinh với ngũ hành của thân chủ, rất tốt (Kim sinh Thủy)

Thiên thời: Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát bạch quản, số 8 là vượng khí. Trong dãy số 
cần biện giải có số 8, dãy số được về Thiên thời

Quan niệm:
Tổng số nút của dãy số: 9. Số nước cao, dãy số đẹp.
Dãy số có hai chữ số tận cùng là 86 (Phát Lộc)
Phần thân dãy số có dạng số tiến 0379

Quẻ dịch: Dãy số biện giải ứng với quẻ Địa Thiên Thái ( tài) (|||:::). Chuỗi kết hợp bởi ngoại quái là Tốn và nội
quái là Tốn. Ý nghĩa: Thông dã. Điều hòa. Thông hiểu, am tường, hiểu biết, thông suốt, quen biết, quen thuộc..
Quẻ dịch này mang điềm cát, dãy số rất tốt cho người sử dụng

Quẻ Địa Thiên Thái ( tài) (|||:::)

091 60789 36

Âm dương: Có 5 số mang vận âm, 5 số mang vận dương. Số lượng số mang vận âm dương hoàn toàn cân bằng,
dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.

Ngũ hành: Ngũ hành của thân chủ: Thủy (Đại Hải Thủy - Nước biển lớn). Ngũ hành của dãy số: Kim. Ngũ hành
của dãy số tương sinh với ngũ hành của thân chủ, rất tốt (Kim sinh Thủy)

Thiên thời: Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát bạch quản, số 8 là vượng khí. Trong dãy số 
cần biện giải có số 8, dãy số được về Thiên thời

Quan niệm:
Tổng số nút của dãy số: 9. Số nước cao, dãy số đẹp.
Dãy số có hai chữ số tận cùng là 36 (Tài Lộc)
Phần thân dãy số có dạng số tiến 0789

Quẻ dịch: Dãy số biện giải ứng với quẻ Địa Thiên Thái ( tài) (|||:::). Chuỗi kết hợp bởi ngoại quái là Tốn và nội
quái là Tốn. Ý nghĩa: Thông dã. Điều hòa. Thông hiểu, am tường, hiểu biết, thông suốt, quen biết, quen thuộc..
Quẻ dịch này mang điềm cát, dãy số rất tốt cho người sử dụng

Quẻ Địa Thiên Thái ( tài) (|||:::)

091 62359 86

Âm dương: Có 5 số mang vận âm, 5 số mang vận dương. Số lượng số mang vận âm dương hoàn toàn cân bằng,
dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.

Ngũ hành: Ngũ hành của thân chủ: Thủy (Đại Hải Thủy - Nước biển lớn). Ngũ hành của dãy số: Kim. Ngũ hành
của dãy số tương sinh với ngũ hành của thân chủ, rất tốt (Kim sinh Thủy)

Thiên thời: Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát bạch quản, số 8 là vượng khí. Trong dãy số 
cần biện giải có số 8, dãy số được về Thiên thời

Quan niệm:
Tổng số nút của dãy số: 9. Số nước cao, dãy số đẹp.
Dãy số có hai chữ số tận cùng là 86 (Phát Lộc)
Phần thân dãy số có dạng số tiến 2359

Quẻ dịch: Dãy số biện giải ứng với quẻ : Trạch Sơn Hàm ( xián) ( ::|||). Chuỗi kết hợp bởi ngoại quái là Tốn và
nội quái là Tốn. Ý nghĩa: Cảm dã. Thụ cảm. Cảm xúc, thọ nhận, cảm ứng, nghĩ đến, nghe thấy, xúc động.. Quẻ 
dịch này mang điềm cát, dãy số rất tốt cho người sử dụng

Quẻ : Trạch Sơn Hàm ( xián) ( ::|||)

091 62589 36

Âm dương: Có 5 số mang vận âm, 5 số mang vận dương. Số lượng số mang vận âm dương hoàn toàn cân bằng,
dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.

Ngũ hành: Ngũ hành của thân chủ: Thủy (Đại Hải Thủy - Nước biển lớn). Ngũ hành của dãy số: Kim. Ngũ hành
của dãy số tương sinh với ngũ hành của thân chủ, rất tốt (Kim sinh Thủy)

Thiên thời: Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát bạch quản, số 8 là vượng khí. Trong dãy số 
cần biện giải có số 8, dãy số được về Thiên thời

Quan niệm:
Tổng số nút của dãy số: 9. Số nước cao, dãy số đẹp.
Dãy số có hai chữ số tận cùng là 36 (Tài Lộc)
Phần thân dãy số có dạng số tiến 2589

Quẻ dịch: Dãy số biện giải ứng với quẻ : Trạch Sơn Hàm ( xián) ( ::|||). Chuỗi kết hợp bởi ngoại quái là Tốn và
nội quái là Tốn. Ý nghĩa: Cảm dã. Thụ cảm. Cảm xúc, thọ nhận, cảm ứng, nghĩ đến, nghe thấy, xúc động.. Quẻ 
dịch này mang điềm cát, dãy số rất tốt cho người sử dụng

Quẻ : Trạch Sơn Hàm ( xián) ( ::|||)

091 64578 36

Âm dương: Có 5 số mang vận âm, 5 số mang vận dương. Số lượng số mang vận âm dương hoàn toàn cân bằng,
dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.

Ngũ hành: Ngũ hành của thân chủ: Thủy (Đại Hải Thủy - Nước biển lớn). Ngũ hành của dãy số: Kim. Ngũ hành
của dãy số tương sinh với ngũ hành của thân chủ, rất tốt (Kim sinh Thủy)

Thiên thời: Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát bạch quản, số 8 là vượng khí. Trong dãy số 
cần biện giải có số 8, dãy số được về Thiên thời

Quan niệm:
Tổng số nút của dãy số: 9. Số nước cao, dãy số đẹp.
Dãy số có hai chữ số tận cùng là 36 (Tài Lộc)
Phần thân dãy số có dạng số tiến 4578

Quẻ dịch: Dãy số biện giải ứng với quẻ : Lôi Phong Hằng ( héng) ( :|||:). Chuỗi kết hợp bởi ngoại quái là Tốn và
nội quái là Tốn. Ý nghĩa: Cửu dã. Trường cửu. Lâu dài, chậm chạp, đạo lâu bền như vợ chồng, kéo dài câu
chuyện, thâm giao, nghĩa cố tri, xưa, cũ.. Quẻ dịch này mang điềm cát, dãy số rất tốt cho người sử dụng

Quẻ : Lôi Phong Hằng ( héng) ( :|||:)

091 80179 86

Âm dương: Có 5 số mang vận âm, 5 số mang vận dương. Số lượng số mang vận âm dương hoàn toàn cân bằng,
dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.

Ngũ hành: Ngũ hành của thân chủ: Thủy (Đại Hải Thủy - Nước biển lớn). Ngũ hành của dãy số: Kim. Ngũ hành
của dãy số tương sinh với ngũ hành của thân chủ, rất tốt (Kim sinh Thủy)

Thiên thời: Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát bạch quản, số 8 là vượng khí. Trong dãy số 
cần biện giải có số 8, dãy số được về Thiên thời

Quan niệm:
Tổng số nút của dãy số: 9. Số nước cao, dãy số đẹp.
Dãy số có hai chữ số tận cùng là 86 (Phát Lộc)
Phần thân dãy số có dạng số tiến 0179

Quẻ dịch: Dãy số biện giải ứng với quẻ : Trạch Sơn Hàm ( xián) ( ::|||). Chuỗi kết hợp bởi ngoại quái là Tốn và
nội quái là Tốn. Ý nghĩa: Cảm dã. Thụ cảm. Cảm xúc, thọ nhận, cảm ứng, nghĩ đến, nghe thấy, xúc động.. Quẻ 
dịch này mang điềm cát, dãy số rất tốt cho người sử dụng

Quẻ : Trạch Sơn Hàm ( xián) ( ::|||)

091 80359 86

Âm dương: Có 5 số mang vận âm, 5 số mang vận dương. Số lượng số mang vận âm dương hoàn toàn cân bằng,
dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.

Ngũ hành: Ngũ hành của thân chủ: Thủy (Đại Hải Thủy - Nước biển lớn). Ngũ hành của dãy số: Kim. Ngũ hành
của dãy số tương sinh với ngũ hành của thân chủ, rất tốt (Kim sinh Thủy)

Thiên thời: Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát bạch quản, số 8 là vượng khí. Trong dãy số 
cần biện giải có số 8, dãy số được về Thiên thời

Quan niệm:
Tổng số nút của dãy số: 9. Số nước cao, dãy số đẹp.
Dãy số có hai chữ số tận cùng là 86 (Phát Lộc)
Phần thân dãy số có dạng số tiến 0359

Quẻ dịch: Dãy số biện giải ứng với quẻ : Trạch Sơn Hàm ( xián) ( ::|||). Chuỗi kết hợp bởi ngoại quái là Tốn và
nội quái là Tốn. Ý nghĩa: Cảm dã. Thụ cảm. Cảm xúc, thọ nhận, cảm ứng, nghĩ đến, nghe thấy, xúc động.. Quẻ 
dịch này mang điềm cát, dãy số rất tốt cho người sử dụng

Quẻ : Trạch Sơn Hàm ( xián) ( ::|||)

091 80379 66

Âm dương: Có 5 số mang vận âm, 5 số mang vận dương. Số lượng số mang vận âm dương hoàn toàn cân bằng,
dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.

Ngũ hành: Ngũ hành của thân chủ: Thủy (Đại Hải Thủy - Nước biển lớn). Ngũ hành của dãy số: Kim. Ngũ hành
của dãy số tương sinh với ngũ hành của thân chủ, rất tốt (Kim sinh Thủy)

Thiên thời: Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát bạch quản, số 8 là vượng khí. Trong dãy số 
cần biện giải có số 8, dãy số được về Thiên thời

Quan niệm:
Tổng số nút của dãy số: 9. Số nước cao, dãy số đẹp.
Dãy số có hai chữ số tận cùng là 66 (Lộc Lộc)
Phần thân dãy số có dạng số tiến 0379

Quẻ dịch: Dãy số biện giải ứng với quẻ : Trạch Sơn Hàm ( xián) ( ::|||). Chuỗi kết hợp bởi ngoại quái là Tốn và
nội quái là Tốn. Ý nghĩa: Cảm dã. Thụ cảm. Cảm xúc, thọ nhận, cảm ứng, nghĩ đến, nghe thấy, xúc động.. Quẻ 
dịch này mang điềm cát, dãy số rất tốt cho người sử dụng

Quẻ : Trạch Sơn Hàm ( xián) ( ::|||)

091 80589 36

Âm dương: Có 5 số mang vận âm, 5 số mang vận dương. Số lượng số mang vận âm dương hoàn toàn cân bằng,
dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.

Ngũ hành: Ngũ hành của thân chủ: Thủy (Đại Hải Thủy - Nước biển lớn). Ngũ hành của dãy số: Kim. Ngũ hành
của dãy số tương sinh với ngũ hành của thân chủ, rất tốt (Kim sinh Thủy)

Thiên thời: Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát bạch quản, số 8 là vượng khí. Trong dãy số 
cần biện giải có số 8, dãy số được về Thiên thời

Quan niệm:
Tổng số nút của dãy số: 9. Số nước cao, dãy số đẹp.
Dãy số có hai chữ số tận cùng là 36 (Tài Lộc)
Phần thân dãy số có dạng số tiến 0589

Quẻ dịch: Dãy số biện giải ứng với quẻ : Trạch Sơn Hàm ( xián) ( ::|||). Chuỗi kết hợp bởi ngoại quái là Tốn và
nội quái là Tốn. Ý nghĩa: Cảm dã. Thụ cảm. Cảm xúc, thọ nhận, cảm ứng, nghĩ đến, nghe thấy, xúc động.. Quẻ 
dịch này mang điềm cát, dãy số rất tốt cho người sử dụng

Quẻ : Trạch Sơn Hàm ( xián) ( ::|||)

091 80679 36

Âm dương: Có 5 số mang vận âm, 5 số mang vận dương. Số lượng số mang vận âm dương hoàn toàn cân bằng,
dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.

Ngũ hành: Ngũ hành của thân chủ: Thủy (Đại Hải Thủy - Nước biển lớn). Ngũ hành của dãy số: Kim. Ngũ hành
của dãy số tương sinh với ngũ hành của thân chủ, rất tốt (Kim sinh Thủy)

Thiên thời: Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát bạch quản, số 8 là vượng khí. Trong dãy số 
cần biện giải có số 8, dãy số được về Thiên thời

Quan niệm:
Tổng số nút của dãy số: 9. Số nước cao, dãy số đẹp.
Dãy số có hai chữ số tận cùng là 36 (Tài Lộc)
Phần thân dãy số có dạng số tiến 0679

Quẻ dịch: Dãy số biện giải ứng với quẻ : Trạch Sơn Hàm ( xián) ( ::|||). Chuỗi kết hợp bởi ngoại quái là Tốn và
nội quái là Tốn. Ý nghĩa: Cảm dã. Thụ cảm. Cảm xúc, thọ nhận, cảm ứng, nghĩ đến, nghe thấy, xúc động.. Quẻ 
dịch này mang điềm cát, dãy số rất tốt cho người sử dụng

Quẻ : Trạch Sơn Hàm ( xián) ( ::|||)

091 82359 66

Âm dương: Có 5 số mang vận âm, 5 số mang vận dương. Số lượng số mang vận âm dương hoàn toàn cân bằng,
dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.

Ngũ hành: Ngũ hành của thân chủ: Thủy (Đại Hải Thủy - Nước biển lớn). Ngũ hành của dãy số: Kim. Ngũ hành
của dãy số tương sinh với ngũ hành của thân chủ, rất tốt (Kim sinh Thủy)

Thiên thời: Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát bạch quản, số 8 là vượng khí. Trong dãy số 
cần biện giải có số 8, dãy số được về Thiên thời

Quan niệm:
Tổng số nút của dãy số: 9. Số nước cao, dãy số đẹp.
Dãy số có hai chữ số tận cùng là 66 (Lộc Lộc)
Phần thân dãy số có dạng số tiến 2359

Quẻ dịch: Dãy số biện giải ứng với quẻ : Lôi Phong Hằng ( héng) ( :|||:). Chuỗi kết hợp bởi ngoại quái là Tốn và
nội quái là Tốn. Ý nghĩa: Cửu dã. Trường cửu. Lâu dài, chậm chạp, đạo lâu bền như vợ chồng, kéo dài câu
chuyện, thâm giao, nghĩa cố tri, xưa, cũ.. Quẻ dịch này mang điềm cát, dãy số rất tốt cho người sử dụng

Quẻ : Lôi Phong Hằng ( héng) ( :|||:)

091 82389 36

Âm dương: Có 5 số mang vận âm, 5 số mang vận dương. Số lượng số mang vận âm dương hoàn toàn cân bằng,
dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.

Ngũ hành: Ngũ hành của thân chủ: Thủy (Đại Hải Thủy - Nước biển lớn). Ngũ hành của dãy số: Kim. Ngũ hành
của dãy số tương sinh với ngũ hành của thân chủ, rất tốt (Kim sinh Thủy)

Thiên thời: Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát bạch quản, số 8 là vượng khí. Trong dãy số 
cần biện giải có số 8, dãy số được về Thiên thời

Quan niệm:
Tổng số nút của dãy số: 9. Số nước cao, dãy số đẹp.
Dãy số có hai chữ số tận cùng là 36 (Tài Lộc)
Phần thân dãy số có dạng số tiến 2389
Quẻ dịch: Dãy số biện giải ứng với quẻ : Lôi Phong Hằng ( héng) ( :|||:). Chuỗi kết hợp bởi ngoại quái là Tốn và
nội quái là Tốn. Ý nghĩa: Cửu dã. Trường cửu. Lâu dài, chậm chạp, đạo lâu bền như vợ chồng, kéo dài câu
chuyện, thâm giao, nghĩa cố tri, xưa, cũ.. Quẻ dịch này mang điềm cát, dãy số rất tốt cho người sử dụng

Quẻ : Lôi Phong Hằng ( héng) ( :|||:)

091 82479 36

Âm dương: Có 5 số mang vận âm, 5 số mang vận dương. Số lượng số mang vận âm dương hoàn toàn cân bằng,
dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.

Ngũ hành: Ngũ hành của thân chủ: Thủy (Đại Hải Thủy - Nước biển lớn). Ngũ hành của dãy số: Kim. Ngũ hành
của dãy số tương sinh với ngũ hành của thân chủ, rất tốt (Kim sinh Thủy)

Thiên thời: Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát bạch quản, số 8 là vượng khí. Trong dãy số 
cần biện giải có số 8, dãy số được về Thiên thời

Quan niệm:
Tổng số nút của dãy số: 9. Số nước cao, dãy số đẹp.
Dãy số có hai chữ số tận cùng là 36 (Tài Lộc)
Phần thân dãy số có dạng số tiến 2479

Quẻ dịch: Dãy số biện giải ứng với quẻ : Lôi Phong Hằng ( héng) ( :|||:). Chuỗi kết hợp bởi ngoại quái là Tốn và
nội quái là Tốn. Ý nghĩa: Cửu dã. Trường cửu. Lâu dài, chậm chạp, đạo lâu bền như vợ chồng, kéo dài câu
chuyện, thâm giao, nghĩa cố tri, xưa, cũ.. Quẻ dịch này mang điềm cát, dãy số rất tốt cho người sử dụng

Quẻ : Lôi Phong Hằng ( héng) ( :|||:)

091 82569 36

Âm dương: Có 5 số mang vận âm, 5 số mang vận dương. Số lượng số mang vận âm dương hoàn toàn cân bằng,
dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.

Ngũ hành: Ngũ hành của thân chủ: Thủy (Đại Hải Thủy - Nước biển lớn). Ngũ hành của dãy số: Kim. Ngũ hành
của dãy số tương sinh với ngũ hành của thân chủ, rất tốt (Kim sinh Thủy)

Thiên thời: Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát bạch quản, số 8 là vượng khí. Trong dãy số 
cần biện giải có số 8, dãy số được về Thiên thời

Quan niệm:
Tổng số nút của dãy số: 9. Số nước cao, dãy số đẹp.
Dãy số có hai chữ số tận cùng là 36 (Tài Lộc)
Phần thân dãy số có dạng số tiến 2569
Quẻ dịch: Dãy số biện giải ứng với quẻ : Lôi Phong Hằng ( héng) ( :|||:). Chuỗi kết hợp bởi ngoại quái là Tốn và
nội quái là Tốn. Ý nghĩa: Cửu dã. Trường cửu. Lâu dài, chậm chạp, đạo lâu bền như vợ chồng, kéo dài câu
chuyện, thâm giao, nghĩa cố tri, xưa, cũ.. Quẻ dịch này mang điềm cát, dãy số rất tốt cho người sử dụng

Quẻ : Lôi Phong Hằng ( héng) ( :|||:)

091 83469 36

Âm dương: Có 5 số mang vận âm, 5 số mang vận dương. Số lượng số mang vận âm dương hoàn toàn cân bằng,
dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.

Ngũ hành: Ngũ hành của thân chủ: Thủy (Đại Hải Thủy - Nước biển lớn). Ngũ hành của dãy số: Kim. Ngũ hành
của dãy số tương sinh với ngũ hành của thân chủ, rất tốt (Kim sinh Thủy)

Thiên thời: Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát bạch quản, số 8 là vượng khí. Trong dãy số 
cần biện giải có số 8, dãy số được về Thiên thời

Quan niệm:
Tổng số nút của dãy số: 9. Số nước cao, dãy số đẹp.
Dãy số có hai chữ số tận cùng là 36 (Tài Lộc)
Phần thân dãy số có dạng số tiến 3469

Quẻ dịch: Dãy số biện giải ứng với quẻ Phong Lôi Ích ( yì) (|:::||). Chuỗi kết hợp bởi ngoại quái là Tốn và nội
quái là Tốn. Ý nghĩa: Ích dã. Tiến ích. Thêm được lợi, giúp dùm, tiếng dội xa, vượt lên, phóng mình tới.. Quẻ dịch
này mang điềm cát, dãy số rất tốt cho người sử dụng

Quẻ Phong Lôi Ích ( yì) (|:::||)

091 83478 36

Âm dương: Có 5 số mang vận âm, 5 số mang vận dương. Số lượng số mang vận âm dương hoàn toàn cân bằng,
dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.

Ngũ hành: Ngũ hành của thân chủ: Thủy (Đại Hải Thủy - Nước biển lớn). Ngũ hành của dãy số: Kim. Ngũ hành
của dãy số tương sinh với ngũ hành của thân chủ, rất tốt (Kim sinh Thủy)

Thiên thời: Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát bạch quản, số 8 là vượng khí. Trong dãy số 
cần biện giải có số 8, dãy số được về Thiên thời

Quan niệm:
Tổng số nút của dãy số: 9. Số nước cao, dãy số đẹp.
Dãy số có hai chữ số tận cùng là 36 (Tài Lộc)
Phần thân dãy số có dạng số tiến 3478
Quẻ dịch: Dãy số biện giải ứng với quẻ Phong Lôi Ích ( yì) (|:::||). Chuỗi kết hợp bởi ngoại quái là Tốn và nội
quái là Tốn. Ý nghĩa: Ích dã. Tiến ích. Thêm được lợi, giúp dùm, tiếng dội xa, vượt lên, phóng mình tới.. Quẻ dịch
này mang điềm cát, dãy số rất tốt cho người sử dụng

Quẻ Phong Lôi Ích ( yì) (|:::||)

091 83568 36

Âm dương: Có 5 số mang vận âm, 5 số mang vận dương. Số lượng số mang vận âm dương hoàn toàn cân bằng,
dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.

Ngũ hành: Ngũ hành của thân chủ: Thủy (Đại Hải Thủy - Nước biển lớn). Ngũ hành của dãy số: Kim. Ngũ hành
của dãy số tương sinh với ngũ hành của thân chủ, rất tốt (Kim sinh Thủy)

Thiên thời: Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát bạch quản, số 8 là vượng khí. Trong dãy số 
cần biện giải có số 8, dãy số được về Thiên thời

Quan niệm:
Tổng số nút của dãy số: 9. Số nước cao, dãy số đẹp.
Dãy số có hai chữ số tận cùng là 36 (Tài Lộc)
Phần thân dãy số có dạng số tiến 3568

Quẻ dịch: Dãy số biện giải ứng với quẻ Phong Lôi Ích ( yì) (|:::||). Chuỗi kết hợp bởi ngoại quái là Tốn và nội
quái là Tốn. Ý nghĩa: Ích dã. Tiến ích. Thêm được lợi, giúp dùm, tiếng dội xa, vượt lên, phóng mình tới.. Quẻ dịch
này mang điềm cát, dãy số rất tốt cho người sử dụng

Quẻ Phong Lôi Ích ( yì) (|:::||)

091 85679 86

Âm dương: Có 5 số mang vận âm, 5 số mang vận dương. Số lượng số mang vận âm dương hoàn toàn cân bằng,
dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.

Ngũ hành: Ngũ hành của thân chủ: Thủy (Đại Hải Thủy - Nước biển lớn). Ngũ hành của dãy số: Kim. Ngũ hành
của dãy số tương sinh với ngũ hành của thân chủ, rất tốt (Kim sinh Thủy)

Thiên thời: Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát bạch quản, số 8 là vượng khí. Trong dãy số 
cần biện giải có số 8, dãy số được về Thiên thời

Quan niệm:
Tổng số nút của dãy số: 9. Số nước cao, dãy số đẹp.
Dãy số có hai chữ số tận cùng là 86 (Phát Lộc)
Phần thân dãy số có dạng số tiến 5679

Quẻ dịch: Dãy số biện giải ứng với quẻ Sơn Lôi Di ( yí) (|::::|). Chuỗi kết hợp bởi ngoại quái là Tốn và nội quái là
Tốn. Ý nghĩa: Dưỡng dã. Dung dưỡng. Chăm lo, tu bổ, thêm, ăn uống, bổ dưỡng, bồi dưỡng, ví như trời nuôi
muôn vật, thánh nhân nuôi người.. Quẻ dịch này mang điềm cát, dãy số rất tốt cho người sử dụng

Quẻ Sơn Lôi Di ( yí) (|::::|)

091 85789 66

Âm dương: Có 5 số mang vận âm, 5 số mang vận dương. Số lượng số mang vận âm dương hoàn toàn cân bằng,
dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.

Ngũ hành: Ngũ hành của thân chủ: Thủy (Đại Hải Thủy - Nước biển lớn). Ngũ hành của dãy số: Kim. Ngũ hành
của dãy số tương sinh với ngũ hành của thân chủ, rất tốt (Kim sinh Thủy)

Thiên thời: Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát bạch quản, số 8 là vượng khí. Trong dãy số 
cần biện giải có số 8, dãy số được về Thiên thời

Quan niệm:
Tổng số nút của dãy số: 9. Số nước cao, dãy số đẹp.
Dãy số có hai chữ số tận cùng là 66 (Lộc Lộc)
Phần thân dãy số có dạng số tiến 5789

Quẻ dịch: Dãy số biện giải ứng với quẻ Sơn Lôi Di ( yí) (|::::|). Chuỗi kết hợp bởi ngoại quái là Tốn và nội quái là
Tốn. Ý nghĩa: Dưỡng dã. Dung dưỡng. Chăm lo, tu bổ, thêm, ăn uống, bổ dưỡng, bồi dưỡng, ví như trời nuôi
muôn vật, thánh nhân nuôi người.. Quẻ dịch này mang điềm cát, dãy số rất tốt cho người sử dụng

Quẻ Sơn Lôi Di ( yí) (|::::|)