You are on page 1of 1

Part metereològic:_______________________

Temperatura:___________________________
Temperatura mínima:
_________________a les _______________
Temperatura màxima:
_________________a les _______________
Presió atmosfèrica:_______________________
Humitat relativa:________________________
Direcció del vent:________________________
Velocitat del vent:_______________________
Estat del cel:___________________________
Precipitacions:__________________________
Tipus de precipitació:_____________________
Observacions:__________________________
____________________________________
____________________________________
__________________
Meteoròlegs:
__________________
__________________
__________________
__________________